Kosztorys ofertowy. Remont ul. Turystycznej w Jaworzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kosztorys ofertowy. Remont ul. Turystycznej w Jaworzu"

Transkrypt

1 Kosztorys ofertowy Budowa: ul. Turystyczna w Jaworzu Obiekt: Kod CPV Roboty drogowe Zamawiający: Gmina Jaworze ul. Zdrojowa Jaworze

2 strona nr: 2 Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg /D / 1,80 km 2 KNNR 1/101/2 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew cm /D / 2 szt 3 KNNR 1/101/4 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew cm /D / 2 szt 4 KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, /D / 6,0 m 5 KNNR 6/808/6 Bariery drogowe żelbetowe zwykłe - rozebranie /D / 20,0 m 6 CJ 11/2001/8 Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 4 cm /D / 366,0 m 7 CJ 11/2001/9 Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 5 cm /D / 172,50 m 8 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4 cm, mechanicznie /D / (366,0+172,50)*0,20 = 107,7 107,7 ~107,70 m2 9 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm /D / 172,50*0,20 = 34,5 34,5 ~34,50 m2 10 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe /D / 15 szt 11 KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne /D / 4 szt 12 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, inne /D / 6 szt 13 KNRW 219/306/9 (1) Rury ochronne (osłonowe), Fi 160 mm, dwudzielne /D / 5,0 m 14 KNNR 1/206/4 (3) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kw, samochód 5-10 t /D / 6,0*0,30*0,15 = 0,27 20,0*0,30*0,20 = 1,2 107,70*0,04 = 4,308 34,50*0,01 = 0,345 6,123 ~6,12 m3 15 KNNR 1/208/2 (2) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10 t/d / 6,12 4,00 m3 2 Krawężniki 16 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii III-IV /D / 96,50+206,50 = 303,0 303,0 ~303,0 m 17 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem, beton B15 /D / pod krawężnik 15*30 0,05*303,0 = 15,15 15,15 ~15,15 m3 18 KNNR 6/401/3 Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30 cm, podsypka cementowo-piaskowa /D / 303,0 m 3 Urządzenia odwadniające i rowy 19 KNNR 6/606/3 Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 15 cm /D / 19,0+138,50+104,50-7,0 = 255,0

3 strona nr: 3 Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 255,0 ~255,0 m 20 KNR 231/402/3 Ławy pod ściek, betonowa, beton B15 /D / 255,0*0,08 = 20,4 20,4 ~20,40 m3 21 KNNR 6/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 20 cm /D / 26,50 m 22 KNNR 11/501/5 (1) Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek /D / 0,60*0,60*26,50-26,50* 3,14*0,1*0,1 = 8,7079 8,7079 ~8,71 m3 23 KNR 201/414/3 (1) Wykopy ręczne rowów i kanałów melioracyjnych, kategoria gruntu IV /D / (0,40+0,20)/2*0,30*90,0 = 8,1 8,1 ~8,10 m3 24 KNNR 6/1302/1 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp /D / 191,0 m 25 KNNR 6/1302/3 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust Fi 0,4 m, grubość namułu do 50% jego średnicy /D / 89,0 m 4 Poszerzenie typ 1 26 KNNR 6/102/3 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 30 cm, kategoria gruntu II-IV/D / 170,0 m2 27 KNR 231/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5 cm głębokości /D / 170,0 3,00 m2 28 KNNR 1/206/4 (1) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kw, samochód do 5 t /D / 170,0*0,45 = 76,5 76,5 ~76,50 m3 29 KNNR 1/208/2 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5 t /D / 75,5 4,00 m3 30 KNNR 6/112/1 Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego 0/200 stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm /D / 170,0 m2 31 KNNR 6/113/6 Podbudowy zasadnicza z kruszyw łamanych 0/63 stabilizowanych mechanicznie, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm /D / 170,0 m2 32 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości /D / 170,0 5,00 m2 33 KNNR 6/308/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochód do 5 t /D / 204,50 m2 5 Poszerzenie typ 2 34 KNNR 6/102/3 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 30 cm, kategoria gruntu II-IV /D / 822,20 m2 35 KNR 231/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5 cm głębokości /D / 822,20 4,00 m2 36 KNNR 1/206/4 (1) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kw, samochód do 5 t /D / 822,20*0,50 = 411,1 411,1 ~411,1 m3 37 KNNR 1/208/2 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5 t /D / 411,10 4,00 m3 38 KNNR 6/112/1 Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego 0/200 stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm /D / 822,20 m2

4 strona nr: 4 Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 39 KNNR 6/113/6 Podbudowy zasadnicza z kruszyw łamanych 0/63 stabilizowanych mechanicznie, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm /D / 822,20 m2 40 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości /D / 822,20 5,00 m2 41 KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t /D / 699,30 m2 6 Przekładki 42 KNNR 6/502/3 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara przekładka, mnoznik R=1,30 /5%kostki nowej/ /D / R= 1,300 M= 1,000 S= 1, ,82 m2 43 KNNR 6/302/4 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka nieregularna, wysokość 8 cm, przekładka, mnożnik R=1,30, / 5% kostki nowej //D / R= 1,300 M= 1,000 S= 1,000 4,5 m2 44 KNNR 6/401/3 Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30 cm, podsypka cementowo-piaskowa, przekładka, mnożnik R=1,3, /5% krawężników nowych/ /D / R= 1,300 M= 1,000 S= 1,000 62,0 m 45 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem, beton B15 /D / pod krawężnik 15*30 (0,30*0,10+0,20*0,15)* 62 = 3,72 3,72 ~3,72 m3 46 KNNR 6/807/4 Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, elementy betonowe 15 cm/d / 17,0 m 47 KNNR 1/210/3 (2) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV /D / 206,57 m3 7 Pobocza 48 KNR 201/125/2 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, z przerzutem, humus z darnią /D / 803,0*50% = 401,5 401,5 ~401,50 m2 49 KNNR 6/112/6 Pobocza z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm /D / 803,0 m2 50 KNR 231/114/4 Pobocza z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości /D / 803,0 5,00 m2 8 Zjazdy 51 KNNR 6/101/2 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20 cm, kategoria gruntu II-VI, /D / 10,90+16,70+17,60+5,5+ 13, ,30+7,30+ 6, ,50+5, ,8+15 = 155,5 155,5 ~155,5 m2 52 KNNR 6/112/6 Nawierzchnia z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm 155,50 m2 53 KNNR 6/309/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód do 5 t /D /- wyrównanie nawierzchni na zjazdach 69,20 m2 9 Humusowanie 54 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5 cm /D / (255,0+303,0)*0,50 = 279,0 279,0 ~279,0 m2

5 strona nr: 5 Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 55 KNR 201/510/2 Dodatek za każde następne 5 cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp /D / 279,0 m2 10 Wpusty uliczne 56 KNNR 1/210/3 (1) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV /D / 1,0*1,0*2,20*2 = 4,4 10,0*0,60*1,20 = 7,2-2,40-4,0-1,20 = -7,6 4,0 ~4,00 m3 57 KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III /D / 7,60 m3 58 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, głębokość do 1,5 m, kategoria gruntu III-IV /D / 4,0 m3 59 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III /D / 4,0 m3 60 KNNR 4/1424/2 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu /D / 2 szt 61 KNNR 11/501/5 (1) Podłoża pod rurociągi z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek /D / 10,0*0,60*0,20 = 1,2 1,2 ~1,20 m3 62 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm /D / 10,0 m 63 KNNR 11/501/5 (1) Obsypka rurociągów z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek /D / 10,0*0,40 = 4,0 4,0 ~4,0 m3 64 KNNR 6/107/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu ponad 10 cm /D / 10,0*0,60*0,40 = 2,4 2,4 ~2,40 m3 65 KNNR 6/1108/1 (1) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, ręczne obcinanie krawędzi, masa grysowa /D / 10,0*0,60*0,07*2,5 = 1,05 1,05 ~1,05 t 11 Remont nawierzchni 66 CJ 11/2005/2 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki, głębokość frezowania 2 cm/d / 1 369,50 m2 67 KNNR 6/108/2 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne,samochód 5-10 t /D / warstwa profilowa 573,68 = 573,68 573,68 ~573,68 t 68 KNNR 6/108/1 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie ręczne, samochód 5-10 t /D / na wlotach skrzyżowań, parkingów 473,0*0,03*2,5 = 35,475 35,475 ~35,48 t 69 KNNR 6/1005/7 Skropienie podbudowy emulsją asfaltową /D / 9 237,2 m2 70 KNNR 6/309/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t /D / 9 237,2 m2 71 KNNR 6/1002/2 (2) Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysy kamienne o wymiarach 5-8 mm, ilość kruszywa 10,0 dm3/m2, samochód 5-10 t (1) /D / 500,0 m2

6 strona nr: 6 Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 72 Przeniesienie punktów geodezyjnych /D / 4 pkt 12 Oznakowanie i urzadzenia zabezpieczające 73 KNNR 6/808/8 Demontaż słupków drogowych wraz z tarczmi /D / 6 szt 74 KNR 401/203/1 Fundamenty betonowe słupków stalowych, beton B 15 /D / 0,30*0,30*6 = 0,54 0,54 ~0,5 m3 75 KNNR 6/702/1 (2) Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, /słupki wraz tarczmi z demontażu / /D / 6 szt 76 KNNR 6/703/1 Bariery drogowe energochłonne /D / 92,0 m

7 strona nr: 7 Kosztorys ofertowy uproszczony Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów Jedn. Krot. Ilość Wartość jednostkowa 1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg /D / km 1,80 2 KNNR 1/101/2 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew cm /D / szt 2 3 KNNR 1/101/4 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew cm /D / szt 2 4 KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, /D / m 6,0 5 KNNR 6/808/6 Bariery drogowe żelbetowe zwykłe - rozebranie /D / m 20,0 6 CJ 11/2001/8 Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 4 cm /D / m 366,0 7 CJ 11/2001/9 Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 5 cm /D / m 172,50 8 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4 cm, mechanicznie /D / m2 ~107,70 9 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm /D / m2 ~34,50 10 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe /D / szt KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne /D / szt 4 12 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, inne /D / szt 6 13 KNRW 219/306/9 (1) Rury ochronne (osłonowe), Fi 160 mm, dwudzielne /D / m 5,0 14 KNNR 1/206/4 (3) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kw, samochód 5-10 t /D / m3 ~6,12 15 KNNR 1/208/2 (2) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10 t/d / m3 4,00 6,12 2 Krawężniki 16 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii III-IV /D / m ~303,0 17 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem, beton B15 /D / m3 ~15,15 Wartość netto

8 strona nr: 8 Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów Jedn. Krot. Ilość Wartość jednostkowa 18 KNNR 6/401/3 Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30 cm, podsypka cementowo-piaskowa /D / m 303,0 3 Urządzenia odwadniające i rowy 19 KNNR 6/606/3 Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 15 cm /D / m ~255,0 20 KNR 231/402/3 Ławy pod ściek, betonowa, beton B15 /D / m3 ~20,40 21 KNNR 6/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 20 cm /D / m 26,50 22 KNNR 11/501/5 (1) Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek /D / m3 ~8,71 23 KNR 201/414/3 (1) Wykopy ręczne rowów i kanałów melioracyjnych, kategoria gruntu IV /D / m3 ~8,10 24 KNNR 6/1302/1 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp /D / m 191,0 25 KNNR 6/1302/3 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust Fi 0,4 m, grubość namułu do 50% jego średnicy /D / m 89,0 4 Poszerzenie typ 1 26 KNNR 6/102/3 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 30 cm, kategoria gruntu II-IV/D / m2 170,0 27 KNR 231/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5 cm głębokości /D / m2 3,00 170,0 28 KNNR 1/206/4 (1) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kw, samochód do 5 t /D / m3 ~76,50 29 KNNR 1/208/2 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5 t /D / m3 4,00 75,5 30 KNNR 6/112/1 Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego 0/200 stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm /D / m2 170,0 31 KNNR 6/113/6 Podbudowy zasadnicza z kruszyw łamanych 0/63 stabilizowanych mechanicznie, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm /D / m2 170,0 32 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości /D / m2 5,00 170,0 33 KNNR 6/308/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochód do 5 t /D / m2 204,50 5 Poszerzenie typ 2 34 KNNR 6/102/3 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 30 cm, kategoria gruntu II-IV /D / m2 822,20 Wartość netto

9 strona nr: 9 Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów Jedn. Krot. Ilość Wartość jednostkowa 35 KNR 231/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5 cm głębokości /D / m2 4,00 822,20 36 KNNR 1/206/4 (1) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kw, samochód do 5 t /D / m3 ~411,1 37 KNNR 1/208/2 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5 t /D / m3 4,00 411,10 38 KNNR 6/112/1 Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego 0/200 stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm /D / m2 822,20 39 KNNR 6/113/6 Podbudowy zasadnicza z kruszyw łamanych 0/63 stabilizowanych mechanicznie, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm /D / m2 822,20 40 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości /D / m2 5,00 822,20 41 KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t /D / m2 699,30 6 Przekładki 42 KNNR 6/502/3 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara przekładka, mnoznik R=1,30 /5%kostki nowej/ /D / m2 147,82 43 KNNR 6/302/4 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka nieregularna, wysokość 8 cm, przekładka, mnożnik R=1,30, / 5% kostki nowej //D / m2 4,5 44 KNNR 6/401/3 Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30 cm, podsypka cementowo-piaskowa, przekładka, mnożnik R=1,3, /5% krawężników nowych/ /D / m 62,0 45 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem, beton B15 /D / m3 ~3,72 46 KNNR 6/807/4 Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, elementy betonowe 15 cm/d / m 17,0 47 KNNR 1/210/3 (2) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV /D / m3 206,57 7 Pobocza 48 KNR 201/125/2 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, z przerzutem, humus z darnią /D / m2 ~401,50 49 KNNR 6/112/6 Pobocza z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm /D / m2 803,0 Wartość netto

10 strona nr: 10 Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów Jedn. Krot. Ilość Wartość jednostkowa 50 KNR 231/114/4 Pobocza z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości /D / m2 5,00 803,0 8 Zjazdy 51 KNNR 6/101/2 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20 cm, kategoria gruntu II-VI, /D / m2 ~155,5 52 KNNR 6/112/6 Nawierzchnia z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm m2 155,50 53 KNNR 6/309/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód do 5 t /D /- wyrównanie nawierzchni na zjazdach m2 69,20 9 Humusowanie 54 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5 cm /D / m2 ~279,0 55 KNR 201/510/2 Dodatek za każde następne 5 cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp /D / m2 279,0 10 Wpusty uliczne 56 KNNR 1/210/3 (1) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV /D / m3 ~4,00 57 KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III /D / m3 7,60 58 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, głębokość do 1,5 m, kategoria gruntu III-IV /D / m3 4,0 59 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III /D / m3 4,0 60 KNNR 4/1424/2 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu /D / szt 2 61 KNNR 11/501/5 (1) Podłoża pod rurociągi z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek /D / m3 ~1,20 62 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm /D / m 10,0 63 KNNR 11/501/5 (1) Obsypka rurociągów z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek /D / m3 ~4,0 64 KNNR 6/107/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu ponad 10 cm /D / m3 ~2,40 65 KNNR 6/1108/1 (1) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, ręczne obcinanie krawędzi, masa grysowa /D / t ~1,05 11 Remont nawierzchni 66 CJ 11/2005/2 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki, głębokość frezowania 2 cm/d / m ,50 Wartość netto

11 strona nr: 11 Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów Jedn. Krot. Ilość Wartość jednostkowa 67 KNNR 6/108/2 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne,samochód 5-10 t /D / t ~573,68 68 KNNR 6/108/1 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie ręczne, samochód 5-10 t /D / t ~35,48 69 KNNR 6/1005/7 Skropienie podbudowy emulsją asfaltową /D / m ,2 70 KNNR 6/309/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t /D / m ,2 71 KNNR 6/1002/2 (2) Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysy kamienne o wymiarach 5-8 mm, ilość kruszywa 10,0 dm3/m2, samochód 5-10 t (1) /D / m2 500,0 72 Przeniesienie punktów geodezyjnych /D / pkt 4 12 Oznakowanie i urzadzenia zabezpieczające 73 KNNR 6/808/8 Demontaż słupków drogowych wraz z tarczmi /D / szt 6 74 KNR 401/203/1 Fundamenty betonowe słupków stalowych, beton B 15 /D / m3 ~0,5 75 KNNR 6/702/1 (2) Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, /słupki wraz tarczmi z demontażu / /D / szt 6 76 KNNR 6/703/1 Bariery drogowe energochłonne /D / m 92,0 Wartość netto

12 strona nr: 12 Tabela elementów scalonych Nazwa elementu 1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 2 Krawężniki 3 Urządzenia odwadniające i rowy 4 Poszerzenie typ 1 5 Poszerzenie typ 2 6 Przekładki 7 Pobocza 8 Zjazdy 9 Humusowanie 10 Wpusty uliczne 11 Remont nawierzchni 12 Oznakowanie i urzadzenia zabezpieczające Wartość z narzutami

Przedmiar. Budowa ulic Chełmońskiego i Malczewskiego na os. Stare Stawy w Oświęcimiu

Przedmiar. Budowa ulic Chełmońskiego i Malczewskiego na os. Stare Stawy w Oświęcimiu Przedmiar Budowa: Obiekt: Roboty drogowe - Etap I Zamawiający: Urząd Miasta w Oświęcimiu ul. Zaborska 2 32-600 Oświęcim strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Przedmiar. Sośnicowice-droga1

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Przedmiar. Sośnicowice-droga1 Przedmiar Budowa: Infrastruktura techniczna dla terenu położonego w Sośnicowicach Obiekt: Sośnicowice ul.smolnicka i Gimnazialna Zamawiający: Urząd Miasta Sośnicowice Sośnicowice 19 Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. TARASY OBSERWACYJNE - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Przedmiar robót. TARASY OBSERWACYJNE - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Przedmiar robót TARASY OBSERWACYJNE - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Data: 2013-07-01 Budowa: TARASY OBSERWACYJNE - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 45421160-3

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Darłowo Inwestor Miasto Darłowo Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+770 km 13+970

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy roboty drogowe

Kosztorys ofertowy roboty drogowe Kosztorys ofertowy roboty drogowe Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] Roboty przygotowawcze Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version Przedmiar. Sośnicowice22

PDF created with pdffactory trial version  Przedmiar. Sośnicowice22 Przedmiar Budowa: Kanalizacja deszczowa Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

W1 Przedmiar robót wyk.dn: str. 1

W1 Przedmiar robót wyk.dn: str. 1 Kosztorysowanie FORTE 15.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Przebudowa dróg powiatowych nr 1536E i 1531E na odcinku Moszczenica - Młynary - Wolbórz od km.

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWETPROJEKT-ŁUPK Luszowice - Przebudowa drogi cz. I Identyfikator kosztorysu: Luszowice - Przebudowa drogi W1 Przedmiar robót wyk. dn: 2009-10-12

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REKONSTRUKCJA I REWITALIZACJA PRZEDPOLA DZIEDZIŃCA WILANOWSKIEGO MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I PRZYCZÓŁKOWSKĄ

Przedmiar robót. REKONSTRUKCJA I REWITALIZACJA PRZEDPOLA DZIEDZIŃCA WILANOWSKIEGO MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I PRZYCZÓŁKOWSKĄ Przedmiar robót MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I Data: 2011-03-15 Obiekt: Muzeum Pałac w Wilanowie, 02-958 Warszawa ul. Kostki Potockiego 10/16 Zamawiający: Muzeum Pałac w Wilanowie, 02-958 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY LIGOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW LUBELSKI OD KM 0+000,00 DO KM 0+453,00 DŁUGOŚCI 453,00 MB

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY LIGOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW LUBELSKI OD KM 0+000,00 DO KM 0+453,00 DŁUGOŚCI 453,00 MB Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY LIGOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW LUBELSKI OD KM 0+000,00 DO KM 0+453,00 DŁUGOŚCI 453,00 MB Budowa: Tomaszów ul. Wiśniowa Obiekt: Droga gminna nr 111837L

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański Kosztorys OFERTOWY Remont chodników wraz z placem manewrowym i odnową istniejącej nawierzchni bitumicznej przy drodze wojewódzkiej Sieniawa - Szczawne w miejscowości Pobiedno. Obiekt Budowa Inwestor Biuro

Bardziej szczegółowo

1. Roboty pzrygotowawcze i rozbiórkowe

1. Roboty pzrygotowawcze i rozbiórkowe 1. Roboty pzrygotowawcze i rozbiórkowe 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. 2 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo- piaskowej,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v1.1 1 Przedmiar 1 Kanalizacja deszczowa CPV - 45232130-2 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW PRZEDMIAR ROBÓT Data: 2012-12-11 Budowa: Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 Jednostka opracowująca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Adres : droga powiatowa nr 1600P w m. Rybowo Rybowo Inwestor : Powiatowy Zarzad Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53, 62-100 Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UL. OSIEDLOWEJ W DĘBICY ETAP II.

PRZEBUDOWA UL. OSIEDLOWEJ W DĘBICY ETAP II. 32 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa ul. Osiedlowej w Dębicy etap II. 33 PRZEBUDOWA UL. OSIEDLOWEJ W DĘBICY ETAP II. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ulica Wyzwolenia na odcinku od ulicy Rynek do połaczenia z ulica Pionierską Gmina

Bardziej szczegółowo

ODCINEK KM KM I KM KM

ODCINEK KM KM I KM KM PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI NR 102731 R - ULICA KOŚCIUSZKI ODCINEK KM 0+006.04 - KM 0+361.23 I KM 0+004.29 - KM 0+135.77 Lp Normatyw Opis Obmiar 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 KNNR 00-01-0111-01

Bardziej szczegółowo

1. I etap od km do 3+060,61

1. I etap od km do 3+060,61 1.2. Roboty ziemne 1. I etap od km 0+000 do 3+060,61 1.1. Roboty przygotowawcze 1 KNR-0201-01-01-1 Mechaniczne karczowanie drzew. Cięcie drewna piłą mechaniczną. Średnice drzew 10-15cm. 2 KNR-0201-01-01-2

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej Nr 118173R (ul. Słowackiego) w km 0+012-1+408 w miejscowości Lesko (1396mb) Gmina

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Branża drogowa

Przedmiar robót Branża drogowa Przedmiar robót Branża drogowa Obiekt Kod CPV 45233200-1 Budowa Koszalin ul. Mieszka I 39, dz. nr 7 obr. 7 oraz dz. nr 1/5 i 1/7 obr. 9 Inwestor Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie Biuro

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS

PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS OFERTOWY) I. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA LP Podstawa OPIS ROBÓT wyceny 1 PODBUDOWY. 1 1 KNR 201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie. 0119-02

Bardziej szczegółowo

Zamienny przedmiar robót

Zamienny przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zamienny przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych dz nr 659/178 obr 3 Myślenice Poziom

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.

Przedmiar robót. Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot. Postoliska- Skrzyżowanie strona nr: 1 ZuzialO (C) Datacomp 1994-2012(lic. Przedmiar robót Kosztorys Tłuszcz - Skrzyżowanie 1 Element Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - D.01.01.01 (CPV 45100000-8)

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Pstrągowa popr.2

Przedmiar robót Pstrągowa popr.2 Przedmiar robót Pstrągowa popr.2 Data: 2012-12-11 Budowa: ZABEZPIECZENIE PSTRĄGOWA OSUWISKA Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA,PSTRĄGOWA Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 STRZYśÓW

Bardziej szczegółowo

Lp Normatyw Opis Obmiar Cena Razem jedn. 1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Lp Normatyw Opis Obmiar Cena Razem jedn. 1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOSZTORYS OFERTOWY BRANśA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI NR 1528 L od dr. gminnej Lubartów ( Słowackiego ) Kamionka - Kierzkówka - do dr. wojewódzkiej 809 km 2+364.78-4+300.00 Lp Normatyw Opis Obmiar Cena Razem

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45.23.31.20-6 Budowa Działka nr, 16/89 i 16/14, obręb Strzekęcino Inwestor Gmina Świeszyno 76-064 Świeszyno,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy Branża Drogowa

Kosztorys Ofertowy Branża Drogowa Wartość kosztorysowa. Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa. Słownie: Kosztorys Ofertowy Branża Drogowa Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2217R Jurowce - Trepcza od km 0+005 do km 4+665 Inwestor: Powiat

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-08-30 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Powiat Sanocki 38-500 Sanok, ul. Rynek 1 Koszty zakupu Sanok Styczeń 2014 "Rekomendacja Jakości"dla programu

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 Ilość: 0,348 Jedn.: km 1 Robocizna

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa m. Wytowno, gm. Ustka Inwestor Gmina

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 4. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 km 0,348 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - podsumowanie 2. ROBOTY

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Temat nr : 09-A08-006-0003 Obiekt : Przebudowa ul. Fabrycznej w Wieruszowie P R Z E D M I A R R O B Ó T Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary Str: 1 A. ELEMENT

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : Roboty drogowe. Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : Roboty drogowe. Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % : F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Inwestor : Gmina i Miasto Stawiszyn Adres : Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 1 Ul. Tysiąclecia i sięgacze 1.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1 d.1. 1 2 d.1. 1

1 2 3 4 5 6 7 1 Ul. Tysiąclecia i sięgacze 1.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1 d.1. 1 2 d.1. 1 2 4 7 Ul. Tysiąclecia i sięgacze. Roboty ziemne i rozbiórkowe 2 4 7 KNR 2-0 09-0 KNR 2-0 029-07 KNR 2-080- 02 KNR 2-08- 0 KNR 2-08- 02 KNR 2-080- 0 KNR 4-04 0-0 8 KNR 4-04 0-04 0-0 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOBRA wer. 9.0 K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa: Budowa drogi gminnej w miejscowości OBRZĘBIN długości 459.0 mb Obiekt: Budowa drogi gminnej w miejscowości OBRZĘBIN długości

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont drogi gminnej nr C Obrowo Wybudowanie Obrowo Wybudowanie drogowe Gmina Kęsowo ul. Główna Kęsowo

Przedmiar. Remont drogi gminnej nr C Obrowo Wybudowanie Obrowo Wybudowanie drogowe Gmina Kęsowo ul. Główna Kęsowo Data: 2010-09-17 Przedmiar Inwestycja: Obiekt: Rodzaj robót: Inwestor: Wykonawca: Remont drogi gminnej nr 010414 C Obrowo Wybudowanie Obrowo Wybudowanie drogowe Gmina Kęsowo ul. Główna 11 89-506 Kęsowo

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : ETAP III- od 0+186,0 do 0+592,61 o długości 406,61m ADRES

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Obręb 002 Sławno, dz. nr 1076/6, 516/5 Inwestor Gmina Miasto Sławno, M.C.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU ul. Polna 113, 87-100 Toruń Tel. (056) 66-44-775 Data: 27.01.15 Kosztorys ofertowy Inwestycja: Obiekt: Rodzaj robót: Inwestor: Wykonawca: Rodzaj kosztorysu: Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa parkingu publicznego w rejonie ulic Wyszyńskiego i Wyspiańskiego w Pile

Kosztorys ofertowy. Budowa parkingu publicznego w rejonie ulic Wyszyńskiego i Wyspiańskiego w Pile Kosztorys ofertowy Budowa: Parking - ul. Wyspiańskiego w Pile, dz. 1270 Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : ROBOTY DROGOWE Obiekt : Droga powiatowa Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L Lublin - Wólka Lubelska - Pliszczyn - Sobianowice od km 0+000 do km 0+525 Inwestor : Zarząd

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Kosztorys ofertowy Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Data: 2011-06-20 Obiekt: Mały plac zabaw Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont boiska sportowego w Bukowsku. Boisko sportowe w Bukowsku. 38-505 Bukowsko. Sprawdzający:... ...

Kosztorys ofertowy. Remont boiska sportowego w Bukowsku. Boisko sportowe w Bukowsku. 38-505 Bukowsko. Sprawdzający:... ... Kosztorys ofertowy Remont boiska sportowego w Bukowsku Obiekt: Zamawiający: Boisko sportowe w Bukowsku Gmina Bukowsko 38-505 Bukowsko Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Przedmiar robót Podstawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogi powiatowej nr 1958B iterenów przyległych w miejscowości Zaruzie gm. Miastkowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogi powiatowej nr 1958B iterenów przyległych w miejscowości Zaruzie gm. Miastkowo PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Odwodnienie drogi powiatowej nr 1958B iterenów przyległych w miejscowości Zaruzie gm. Miastkowo Adres inwestycji: Zaruzie gm. Miastkowo Zamawiający: Powiatowy Zarzad Dróg

Bardziej szczegółowo

1. Droga powiatowa nr 2132 C Sitno - Mazowsze - ODCINEK A-C

1. Droga powiatowa nr 2132 C Sitno - Mazowsze - ODCINEK A-C 1.2. Roboty nawierzchniowe: 1. Droga powiatowa nr 2132 C Sitno - Mazowsze - ODCINEK A-C 1.1. Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej o dł.240,0m i szerokości 4,5m ADRES INWESTYCJI : Przetoczyno

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT część drogowa

PRZEDMIAR ROBÓT część drogowa 1. Roboty pomiarowe. SST D-01.01.01. PRZEDMIAR ROBÓT część drogowa 1 KNR 2-01 0119-03-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa dróg w terenie równinnym. 0,11 km 2. Roboty rozbiórkowe.

Bardziej szczegółowo

CPV Roboty w zakresie naprawy dróg

CPV Roboty w zakresie naprawy dróg STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T B u d o w a : Remont drogi gminnej nr 50330C O b i e k t : Droga gminna w miejscowości Trzemiętowo A d r e s : Gmina Sicienko I n w e s t o

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA /PRZY OŚRODKU ZDROWIA / W MIEJSCOWOŚCI CHYBIE

Kosztorys ofertowy BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA /PRZY OŚRODKU ZDROWIA / W MIEJSCOWOŚCI CHYBIE Kosztorys ofertowy BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA /PRZY OŚRODKU ZDROWIA / W MIEJSCOWOŚCI CHYBIE Data: 2008-10-13 Budowa: BUDOWA PARKINGU, BUDOWA ODWODNIENIA Kody CPV:

Bardziej szczegółowo

I. ELEMENT : Zjazd i droga dojazdowa do przedszkola

I. ELEMENT : Zjazd i droga dojazdowa do przedszkola B u d o w a : Roboty drogowe O b i e k t : Droga gminna Data : 2008-03-27 Str: 1 I. ELEMENT : Zjazd i droga dojazdowa do przedszkola Poz. 1. KNR 201-0119-03-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa 0,100 km...... Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CON 128-12-2014

Przedmiar robót CON 128-12-2014 Przedmiar robót CON 128-12-2014 Obiekt Budowa Zamawiający (Inwestor) Biuro kosztorysowe Renowacja przyłącza kanalizacji deszczowej PVC do budynku biurowego przy ul. Niedźwiedziej 6E w Warszawie INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

1. Roboty przygotowawcze i ziemne

1. Roboty przygotowawcze i ziemne 3. Chodnik 1. Roboty przygotowawcze i ziemne 1 Obsługa geodezyjna: wytyczenie trasy chodnika, dodatkowe po, inwentaryzacja powykonawcza: 3255,50m 2 Mechaniczne karczowanie krzaków - gęste powyŝej 60% powierzchni

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Remont drogi gminnej nr 010509C relacji Wielka Klonia - Toboła w kilometrażu 0+007,85-1+218,15 Inwestor : Gmina Gostycyn 89-520 Gostycyn

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : ZIMIN Obiekt : Budowa chodnika w miejscowości Zimin Inwestor : Gmina Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót :

Bardziej szczegółowo

DRA-BUD mgr inż. Paweł Drazny Projektowanie i nadzór w budownictwie drogowym. 59-216 Kunice, Spalona ul. Leśna 15

DRA-BUD mgr inż. Paweł Drazny Projektowanie i nadzór w budownictwie drogowym. 59-216 Kunice, Spalona ul. Leśna 15 DRA-BUD mgr inż. Paweł Drazny Projektowanie i nadzór w budownictwie drogowym Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,

Bardziej szczegółowo

ul. Wojtyły - zakres drogowy strona nr: 1 Zuzia10 (C) Datacomp (lic ) Przedmiar robót

ul. Wojtyły - zakres drogowy strona nr: 1 Zuzia10 (C) Datacomp (lic ) Przedmiar robót ul. Wojtyły - zakres drogowy strona nr: 1 Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 14747) Przedmiar robót 1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - D.01.01.01 (CPV 45100000-8) 1.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 218 ADRES INWESTYCJI : Dobrzewino

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. ul. Rybickiego 8 pok 402 ;96-100 Skierniewice

KOSZTORYS OFERTOWY. ul. Rybickiego 8 pok 402 ;96-100 Skierniewice EUROBUD ul. Rybickiego 8 pok 40 ;96-00 Skierniewice KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 450-6 Roboty w zakresie budowy dróg NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

Wartość robót ogółem :... zł. na odc. od m. Koziegłowy (km 2+743) do m. Czerwonak (km 4+802)

Wartość robót ogółem :... zł. na odc. od m. Koziegłowy (km 2+743) do m. Czerwonak (km 4+802) F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestycja : Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 196 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od m. Koziegłowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA DROGI NA ODCINKU W1-W9 DO CMENTARZA KOSZTY KWALIFIKOWALNE

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA DROGI NA ODCINKU W1-W9 DO CMENTARZA KOSZTY KWALIFIKOWALNE PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA DROGI NA ODCINKU W1-W9 DO CMENTARZA KOSZTY KWALIFIKOWALNE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg NAZWA INWESTYCJI : Olecko, ul.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Kosztorys ofertowy Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Data: 2010-04-23 Obiekt: Przeciszów - ul. Długa Zamawiający: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-600

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa zadania: Pniewo, ul.lipowa Adres inwestycji: ul. Lipowa, Pniewo; Gmina Łomża Zamawiający: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Curie-Skłdowskiej 1A,18-400 Łomża Założone wskazniki R

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 2014-08-22 Kody CPV: 45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów Obiekt: PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH,,PSZOK" DLA GMINY GRĘBÓW Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Wartość kosztorysowa robót : F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt : ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI TRZEBINA Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ Inwestor

Bardziej szczegółowo

REKOBE Robert Rybka ul. Nowodworska 97/16, 54-43 Wrocław kosztorys ślepy Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45-7 451-4511-1 4522-5 4523- Roboty budowlane Przygotowanie terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

Podstawa wyceny. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł. Wartość zł (5 x 6) D Godezyjna Obsługa Budowy

Podstawa wyceny. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł. Wartość zł (5 x 6) D Godezyjna Obsługa Budowy 1 D.01.01.01 Godezyjna Obsługa Budowy 1 KNNR 1 0111- d.1 01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 0.077-1 - 2 D.01.02.02 Usunięcie warstwy humusu 2 KNNR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont ogrodzenia, placu manewrowego oraz wejścia do budynku od strony wschodniej

Przedmiar Remont ogrodzenia, placu manewrowego oraz wejścia do budynku od strony wschodniej Przedmiar Remont ogrodzenia, placu manewrowego oraz wejścia do budynku od strony wschodniej Data: 2008-03-16 Kody CPV: 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 45233251-3 Wymiana nawierzchni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ : Urszula Szopińska DATA OPRACOWANIA : 02.07.2010 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 2010

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ : Urszula Szopińska DATA OPRACOWANIA : 02.07.2010 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 2010 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INWESTORSKI

PRZEDMIAR INWESTORSKI Budowa : Budowa ul. Kutrzeby w Pobiedziskach na odcinku od ul. Sypniewskiego do istniejącego fragmentu przy ul. Różanej Obiekt : Teren wokoło ulicy Kutrzeby w Pobiedziskach na odcinku od ul. Sypniewskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów NOW-EKO Spółka z o.o Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 39

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów NOW-EKO Spółka z o.o Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 39 Biuro Projektów NOW-EKO Spółka z o.o. 0-54 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 9 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi dojazdowej do Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi dla ruchu towarowego ADRES

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/7. Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/7. Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/7 I. ROBOTY DROGOWE D.01.00.00. ROBOTY BPRZYGOTOWAWCZE D.01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z koszt organizacji

Bardziej szczegółowo

Zuzia10 (C) Datacomp (lic ) strona nr: 1 W 2014 ROKU. Przedmiar robót

Zuzia10 (C) Datacomp (lic ) strona nr: 1 W 2014 ROKU. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót Kosztorys W 2014 ROKU 1 Element Przebudowa drogi nr geodezyjny 501/2 w miejscowości Przełaj Czepiecki (Zakup kruszywa i usług celem utwardzenia drogi nr 501/2) 1.1 KNNR 1/111/1

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI ULICY KRÓLA III ZYGMUNTA WAZY

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI ULICY KRÓLA III ZYGMUNTA WAZY KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI ULICY KRÓLA III ZYGMUNTA WAZY NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI ULICY KRÓLA III ZYGMUNTA WAZY ADRES INWESTYCJI : 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI,

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia dla następujących lokalizacji: Część A - Zespół Szkół nr 34 ADRES INWESTYCJI : Toruń,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. / tabela elementów rozliczeniowych /

KOSZTORYS OFERTOWY. / tabela elementów rozliczeniowych / Nr sprawy SE.261.2015 Zał. do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY / tabela elementów rozliczeniowych / Przebudowa drogi powiatowej nr 1206K Jaksice do drogi krajowej nr 7, na odc. od km 0+000 do km 2+752, dł. 2,752km

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Str: 1

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Str: 1 Zadanie : Roboty remontowe polegające na ułoŝeniu nowej nawierzchni asfaltowej Budowa : na ul. Wojska Polskiego w Murowanej Goślinie WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU Stawka roboczogodziny R-g :... zł

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dział nr 1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM

PRZEDMIAR ROBÓT. Dział nr 1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM ZRI DROMOBUD Data utworzenia: 2011-08-08 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NOWY SKARŻYN - KRAJEWO BIAŁE OD KM 0+000,00 DO KM 1+560,00 O DŁUGOŚCI 1,560.00 KM PRZEDMIAR ROBÓT Dział nr 1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. ul. Bracka i Olsztyńska roboty drogowe

Kosztorys ofertowy. ul. Bracka i Olsztyńska roboty drogowe Kosztorys ofertowy ul. Bracka i Olsztyńska roboty drogowe Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 ROZBUDOWA UL. BRACKIEJ I BUDOWA ODCINKA UL. OLSZTYŃSKIEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie

PRZEDMIAR. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie PRZEDMIAR Nr poz. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie Opis robót Katalog Jedn. Ilość KANALIZACJA DESZCZOWA 1 Roboty ziemne 1. mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty drogowe.

Przedmiar robót. Roboty drogowe. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Zagospodarowanie-roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Lanckorona Rynek i przyległe ulice w ramach usuwania klęsk żywiołowych

Przedmiar robót. Remont sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Lanckorona Rynek i przyległe ulice w ramach usuwania klęsk żywiołowych Przedmiar robót ulice w ramach usuwania klęsk żywiołowych Lokalizacja: LANCKORONA Inwestor: GMINA LANCKORONA 34-143 ul. Krakowska 473 Wykonawca: Nadzory, Kierowanie i Kosztorysowanie Robót Budowlanych

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gmina Tolkmicko Obiekt : Remont dróg wiejskich Adres : 82-340 Tolkmicko, ul. Portowa 2 Inwestor : Gmina Tolkmicko 82-340 Tolkmicko,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Budowa budynku KRUS. Drogi

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Budowa budynku KRUS. Drogi Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Kosztorys nakładczy Data: 2010-08-05 Budowa: Budowa budynku KRUS Aleksandrów Kujawski. Przyłącza Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Obiekt: Drogi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Str: 1 A. STAN : WYMAGANIA OGÓLNE A.a. ELEMENT : Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót 1 1. cena szacunkowa 1,000 kpl Projekt tymczasowej organizacji ruchu na

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł F O R M U L A R Z K O S Z T O R Y S Budowa :. Obiekt :. Inwestor : Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich ul. 11-go listopada 10 62-872 GODZIESZE Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KULTURY I REKREACJI ZA STAWEM OSTRÓW MAZOWIECKA PROJEKT DROGOWY RONDO PRZEDMIAR ROBÓT CPV ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

CENTRUM KULTURY I REKREACJI ZA STAWEM OSTRÓW MAZOWIECKA PROJEKT DROGOWY RONDO PRZEDMIAR ROBÓT CPV ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG CENTRUM KULTURY I REKREACJI ZA STAWEM OSTRÓW MAZOWIECKA PROJEKT DROGOWY RONDO PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG Lp Nr SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287L Bychawa - Kosarzew - Zielona - Krzczonów

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287L Bychawa - Kosarzew - Zielona - Krzczonów P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : ROBOTY DROGOWE Obiekt : Droga powiatowa Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach 24-200 Bełżyce, ul. Żeromskiego 3 Opracował : Lucjan Banaszek

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu.

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu. Kosztorys nakładczy 45213312-3 Utwardzenie terenu. Data: 2011-09-27 Budowa: Zespół Szkół Rolniczych w Starym Brześciu. Obiekt/Rodzaj robót: Utwardzenie terenu i kształtowanie terenów zielonych. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

... Miejscowość, data... WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Tel... SPÓŁKA Z O.O. Faks... AL. WYZWOLENIA 39 E-mail... 58-300 WAŁBRZYCH Kapitał zakładowy...

... Miejscowość, data... WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Tel... SPÓŁKA Z O.O. Faks... AL. WYZWOLENIA 39 E-mail... 58-300 WAŁBRZYCH Kapitał zakładowy... załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia......... Miejscowość, data... NAZWA I ADRES WYKONAWCY NIP... WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO REGON... WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Tel.... SPÓŁKA Z

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Remont drogi powiatowej nr 0855Z z przejściem przez miejscowości Smólsko i Łosośnica do granicy powiatu Łobez

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Robót Obiekt Kod CPV 45233320-8 - Fundamentowanie dróg 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg Budowa Tymowa, Piaski DruŜków

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont ulicy Świerkowej w Międzybrodziu Bialskim-II etap- szkody powodziowe

Kosztorys ofertowy. Remont ulicy Świerkowej w Międzybrodziu Bialskim-II etap- szkody powodziowe Kosztorys ofertowy Międzybrodziu Bialskim-II etap- szkody Data: 2011-08-25 Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Zamawiający: Gmina Czernichów z siedzibą w Tresnej 34-311 Czernichów ul. śywiecka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka STRÓZIK SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Ryszard SIDOROWICZ DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka STRÓZIK SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Ryszard SIDOROWICZ DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010 Al. NMP 71 lok 6A 42-200 Częstochowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundaentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ Inwestor: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo SARBIA z/s w Sarbka 46 64 700 CZARNKÓW Nr umowy: 203/2014 Data oprac.: 25.01.2015 r Podstawa opracowania: KNR 2-31I, KNR 2-01, KNR 2-01I, KNNR 6,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Adres : Skórzewo, ul. Radosna PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor : Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Adres : ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo Budowa : Adres : Skórzewo,

Bardziej szczegółowo

I Rozbiórka nawierzchni z bloczków. Ogólny przedmiar robót przebudowy ulic w Kazimierzy Wielkiej na osiedlu "Ogrody" I Roboty przygotowawcze

I Rozbiórka nawierzchni z bloczków. Ogólny przedmiar robót przebudowy ulic w Kazimierzy Wielkiej na osiedlu Ogrody I Roboty przygotowawcze Ogólny przedmiar robót przebudowy ulic w Kazimierzy Wielkiej na osiedlu "Ogrody" Opis kosztorysowy, lość Lp. Nr nr poz. Jedn. jednostka miary, ilość jednostki V V Roboty przygotowawcze l Roboty pomiarowe

Bardziej szczegółowo