REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. 28. 06. 2015 r."

Transkrypt

1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KLUBOWA IMPREZA SAMOCHODOWA X I X R A L L Y M I Ń S K M A Z O W I E C K I " POD PATRONATEM STAROSTY MIŃSKIEGO O PUCHAR: STAROSTY MIŃSKIEGO WÓJTA GMINY KOŁBIEL EKWOS r. Organizatorzy Koło Automobilklubu Łódzkiego Auto Koło Centrum Przy współudziale: Stowarzyszenie Klub SOS PZMot Starostwo Powiatu Mińskiego Urząd Gminy Kołbiel TEDEX SA SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE ORGANIZACJA ZGŁOSZENIA UBEZPIECZENIE NUMERY IDENTYFIKACYJNE REKLAMA ODBIÓR ADMINISTRACYJNY ZAPOZNANIE Z TRASĄ BADANIA KONTROLNE OPONY ODPRAWA UCZESTNIKÓW PRZEBIEG IMPREZY PROCEDURA STARTU POMIAR CZASU META I MPREZY BEZPIECZEŃSTWO IDENTYFIKACJA OSÓB OFICJALNYCH PODCZAS KJS NAGRODY PROTESTY KARY POSTANOWIENIA KOŃCOWE...5

2 USTALENIA OGÓLNE XIX Rally Mińsk Mazowiecki izostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA, Regulaminu Sportowego Rajdów Regionalnych FIA wraz z załącznikami, Regulaminu Konkursowej Jazdy Samochodem, Regulaminu Ochrony Środowiska PZM, Ustawy Prawo o ruchu drogowym, Regulaminu Pucharu TEDEX WRC Regulaminu Ramowego RSMAKC niniejszego regulaminu uzupełniającego. Modyfikacje, zmiany i/lub uzupełnienia do niniejszego regulaminu uzupełniającego będą publikowane wyłącznie w numerowanych i datowanych komunikatach ogłaszanych przez organizatora - Dyrektora. Otwarcie listy zgłoszeń godz Zamknięcie listy zgłoszeń godz Odbiór administracyjny godz Badanie kontrolne BK godz Odprawa uczestników godz Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu godz Start godz Meta godz Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej godz Końcowe badanie kontrolne nie przewiduje się Uroczyste rozdanie nagród godz USTALENIA OGÓLNE 1.1. Miejsce i termin imprezy Impreza odbędzie się w dniu : I w obrębie Kołbieli, Rudna, Grębiszewa, Mińska Mazowieckiego, Janowa Nazwa i ranga imprezy XIX RALLY MIŃSK MAZOWIECKI, rozgrywane jest jako impreza ogólnodostępna, zgodnie planem na rok zatwierdzonym przez Komisje Sportu Okręgu Łódzkiego PZM oraz zawartym porozumieniem z Firma TEDEX SA, jako:. V RUNDA RSMAKC V RUNDA PUCHARU TEDEX WRC 1.3. Numer wizy ZO PZM 14/2015 wydana przez OKSS PZM w Łodzi w dniu Lokalizacja biura Biuro znajdować się będzie do dnia r. przy ul. Chmielnej 73B/53 w Warszawie. w godz.w godz W dniu w miejscu Badania Kontrolnego w Kołbieli w godz: 08, Lokalizacja startu, mety i parku zamkniętego Start Kołbiel, parking przed Urzędem Gminy, godz. 10:00 Meta Grębiszew kom plech Hotelu EKWOS, godz. 15:00 Park zamknięty nie przewiduje się 1.6 Charakterystyka Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia i składa z 2 sekcji. Na trasie zlokalizowane będzie 10 prób poprzedzonych PKC w 4 lokalizacjach. Nawierzchnia trasy i prób na podłożu utwardzonym: asfalt, płyty, beton, bruk. Długość trasy: ok. 80 km (w tym ok. 15 km prób) W trakcie rajdu odbędą się 3 Super Próby Trasa imprezy jest obowiązkowa i została opisana w książce drogowej. 2. ORGANIZACJA 2.1. Nazwa organizatora Koło Automobilklubu Łódzkiego Auto Koło Centrum, przy współudziale firmy TEDEX S.A., Stowarzyszenia PZM SOS, Urzędu Gminy Kołbiel, Firmy EKWOS 2.2. Adres Warszawa, ul Chmielna 73B/53 tel strona: Osoby oficjalne Dyrektor Imprezy Witold Prószyński V-ce Dyrektora ds. sportowych Krzysztof Partyka V-ce Dyrektora ds. organizacyjnych Paweł Lubiński Kierownik trasy i bezpieczeństwa Robert Piłat Kierownik biura Agnieszka Garczyńska Kierownik komisji obliczeń Filip Gabryelewicz Kierownik badań kontrolnych Bogdan Misztal Kierownicy prób: wg. wydanego komunikatu. 3. ZGŁOSZENIA 3.1. Załoga Załogę stanowią wyłącznie dwie osoby, określani jako kierowca i pilot. Kierowca musi mieć prawo jazdy, a pilot ukończone 18 lat Kierowca nie może posiadać jakiejkolwiek licencji kierowcy sportu samochodowego w rozumieniu przepisów Polskiego Związku Motorowego, za wyjątkiem zawodników posiadających licencję, wymienionych w punkcie 1.1 regulaminu ramowego Pilot nie może prowadzić samochodu podczas imprezy. W przypadku stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota, załoga zostanie wykluczona.

3 3.2. Obowiązki załogi Do obowiązków załogi należy: Obecność na odprawie uczestników Przejazd trasy imprezy z pobraniem wiz na wszystkich PKC w podanej przez organizatora kolejności i kierunku zgodnym z książką drogową Odbycie wszystkich prób w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych, z włączonymi światłami mijania i zamkniętymi szybami. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie. 3.3 Procedura zgłoszeń Uczestnik zamierzający wziąć udział w Imprezie musi przesłać do dnia do godz.22:00 wypełnione zgłoszenie na adres: Auto Koło Centrum. ul. Chmielna 73B/ Warszawa Jeżeli zgłoszenie wysłane jest pocztą , oryginał musi dotrzeć do organizatora najpóźniej w dniu odbioru administracyjnego. Oryginał zgłoszenia musi być czytelny i podpisany przez obydwu członków załogi Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko w przypadku, gdy towarzyszyć mu będzie pokwitowanie wpłaty pełnej kwoty wpisowego lub potwierdzenie wystawione przez klub uczestnika Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, Organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i innych uczestników Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia, w szczególnych przypadkach: nieetyczne zachowanie lub niewypełnienie czytelnie oryginału zgłoszenia Liczba załóg i klas Pojemność trasy: 60 załóg W przypadku zgłoszenia więcej niż 60 załóg o przyjęciu decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń do biura imprezy. Zgłoszenia bez wpłaty wpisowego nie będą przyjmowane Pojazdy dopuszczone Do udziału w imprezie dopuszcza się samochody osobowe w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym lub osobowo/towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego, ze sztywnym zamkniętym dachem, posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP i spełniające wymogi regulaminowe KJS. Patrz załącznik nr Do udziału w klasie Legend dopuszczone będą następujące samochody: - samochody historyczne tzw. oryginały posiadające Kartę HTP - samochody historyczne tzw. repliki, wybudowane współcześnie, którego nadwozie będzie identyfikowane na podstawie homologacji, a nie na podstawie numeru identyfikacyjnego nadwozia samochody homologowane przez FIA lub ASN lub wyprodukowane przed r., - samochody rajdowe wyprodukowane przez FSO i FSM; Wszystkie samochody zgłoszone do imprezy muszą posiadać ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych Zastosowane modyfikacje dozwolone przez Załącznik J (aktualny z okresu homologacji samochodu) dla wszystkich samochodów muszą być zgodne z przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem przepisów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska Klasy Podział na klasy K 1 do 1150 cm 3 K 2 od 1150 cm 3 do 1400 cm 3 K 3 od 1401 cm 3 do 1600 cm 3 K 4 od 1601 cm 3 do 2000 cm 3 Open powyżej 2000 cm 3 Klasa Gość Zawodnicy z licencja samochodową bez podziału na pojemność silnika: Klasa Gość klasyfikowana jest tylko w swojej klasie. Klasa Legend Samochody zgodne z treścią zawartą w Regulaminu Samochody posiadające silnik z turbo doładowaniem zostaną dopuszczone w klasie pojemnościowej wynikające z pomnożenia nominalnej pojemności silnika: z zapłonem ZI x współczynnik 1,7 z zapłonem ZS (diesel) x współczynnik 1, Ostateczny podział na klasy określa lista startowa, zatwierdzona przez Dyrektora (w oparciu o protokół BK-1 i listę załóg, które wystartowały i ukończyły pierwszą próbę) Klasę stanowi minimum 5 aut. W przypadku braku klasy samochody zostają włączone do klasy bezpośrednio wyższej. Jeżeli brak jest klasy Open, klasa ta liczona jest tylko w klasyfikacji generalnej imprezy 3.6. Wpisowe, wpłaty, zwroty Wysokość wpisowego wynosi : 160 zł płatność przelewem na konto organizatora 250 zł - płatność gotówką w czasie odbioru dokumentów w czasie imprezy 80 zł - klasa legend w przypadku odmowy przyjęcia reklamy dodatkowej organizatora zł Numer konta organizatora: Wpisowe nie zawiera składki ubezpieczeniowej pokrywającej OC uczestnika wobec osób trzecich Zwrot wpisowego Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania Imprezy, nie przyjęcia zgłoszenia lub ważnych udokumentowanych przyczyn uwzględnionych przez Organizatora. Dodatkowo w przypadku pisemnego podania przyczyny, uwzględnionej przez Organizatora, pomniejszona o sumę 50,00 zł.- koszty administracyjne, 4. UBEZPIECZENIE 4.1. Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC i NNW. 4.2 Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich i ich mienia

4 12. PRZEBIEG IMPREZY Czas i miejsce opublikowania listy startowej godz.09:45 Oficjalna tablica ogłoszeń, oraz na stronie Oficjalny czas podczas trwania rajdu W czasie trwania imprezy czasem oficjalnym będzie czas podawany przez Polskie Radio Program I / AM 225 KHZ / Oficjalny start Kołbiel, parking przed Urzędem Gminy godz (według listy startowej) Uczestnik startujący w imprezie ma prawo do jednorazowego przejechania próby Kierownik próby jest jedynym przedstawicielem organizatora przed uczestnikiem uprawnionym do podejmowania niezbędnych decyzji. 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 5.1. Tablice Tablica "rajdowa" (jeśli będzie dostarczona przez organizatora) musi być umocowana na masce przedniej samochodu. Na samochodzie może być tylko tablica aktualnej imprezy. 5.2 Numery startowe Numery startowe: dostarczone przez organizatora w kolorze kontrastującym z barwą samochodu, załoga we własnym zakresie musi umieścić na bocznych przednich drzwiach. Brak obu numerów podczas trwania imprezy spowoduje karę nałożoną przez Organizatora aż do wykluczenia włącznie. Ostateczna decyzja należy do Organizatora. 5.3 Karta wykroczeń Karty wykroczeń, które uczestnik otrzyma od Organizatora występują zarówno podczas zapoznania z trasą jak i w trakcie trwania imprezy. Każda załoga, która dopuści się naruszenia przepisów ruchu drogowego podczas trwania imprezy ukarana będzie niezależnie od kary administracyjnej następująco: pierwsze wykroczenie kara finansowa 100 zł, drugie wykroczenie kara 5 minut, trzecie wykroczenie wykluczenie z imprezy. 6. REKLAMA 6.1. Organizator przewiduje reklamę dodatkową na samochodach z umiejscowieniem i wymiarami zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu. Treść reklamy dodatkowej imprezy, zostanie opublikowana w dniu odbioru administracyjnego. Plakietki reklamowe dostarczone uczestnikom w ramach reklamy dodatkowej organizatora muszą być umocowane w miejscu zgodnym z załącznikiem niniejszego regulaminu Kontrola umieszczenia reklamy dodatkowej organizatora przeprowadzona będzie na BK. Brak lub umieszczenie w/w reklamy niezgodnie z załącznikiem traktowane będzie jak zgłoszenie bez reklamy dodatkowej organizatora, co zgodnie z art regulaminu odpowiada zwiększonej wysokości wpisowego. 6.3 Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności na umieszczanie wszelkich reklam w biurze Imprezy na starcie i mecie Imprezy, na terenie stacji kontroli pojazdów podczas BK, oraz na całej trasie rajdu. Wszelka działalność w zakresie reklamy musi być uzgodniona z Organizatorem 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 7.1. Miejsce i czas Miejsce i lokalizacja podane będą komunikatem od godz do godz Dokumenty do okazania prawo jazdy kierowcy ubezpieczenia OC i NW dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi dokument identyfikacyjny pilota aktualne fotografie kierowcy i pilota pisemna zgoda właściciela w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością kierowcy ani pilota dowód opłacenia składek za bieżący rok z tytułu przynależności klubowej dotyczy kierowcy lub pilota zrzeszonego w Automobilklubie lub Klubie. 8. ZAPOZNANIE Z TRASĄ Każda załoga ma 12 min na zapoznanie, przed startem do każdej próby na pierwszej pętli W przypadku pieszego zapoznania obowiązkowo: Kierowca i Pilot w kaskach, lub w kamizelkach odblaskowych 9. BADANIA KONTROLNE 9.1. Miejsce i czas godz w Kołbieli na parkingu przed Urzędem Gminy, ul. Szkolna Badanie jest obowiązkowe Spóźnienie na BK 1 powyżej 30 minut od swojego wyznaczonego czasu powoduje wykluczenie załogi z Imprezy 9.2. Wymagania dodatkowe zgodnie z zał. 1 regulaminu ramowego 9.3. Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenie końcowego badania kontrolnego przy wjeździe na Metę imprezy przez załogę. 10. OPONY Samochód startujący w Imprezie może być wyposażony maksymalnie tylko w dwa koła zapasowe Podczas BK 1 wszystkie koła będą oznakowane zgodnie z regulaminem ogumienia Ilość kół w samochodzie musi zgadzać się z ilością kół na badaniach kontrolnych jak i w czasie prób. Samochód uczestnika przez cały czas trwania imprezy musi być wyposażony w ukompletowanie takie jak na BK 1. Używane na Imprezie obręcze kół musza być pozbawione wszelkich oznakowań z poprzednich imprez samochodowych. Nie zastosowanie się do powyższego spowoduje nałożenie kary przez Dyrektora Imprezy Za każde wykryte naruszenie regulaminu opon, zostanie nałożona na załogę kara wyznaczona przez Dyrektora Imprezy. 11. ODPRAWA UCZESTNIKÓW Miejsce i czas Kołbiel godz. 09:35

5 12.6. Wymiana kart drogowych podczas rajdu Wydanie książek drogowych do Sekcja 1 nastąpi w biurze rajdu godz Kołbiel. Parking przed Urzędem Gminy. Karta drogowa do Sekcji 1 wymieniana będzie na punkcie startu tj. parking przed Urzędem Gminy w Kołbieli.. Karta drogowa do Sekcji 2 wymieniana będzie na punkcie kontroli wg komunikatu. 13. PROCEDURA STARTU Procedura startu ręcznego lub elektronicznego: Start odbywa się zgodnie z procedurą startową: Przy podaniu sygnału do startu z tzw. ręki samochód będzie ustawiony przed linią startu na tzw. obrys, następnie Starter głośno odlicza 3, 2, 1 i ręką (lub chorągiewką opuszczaną do dołu) podaje sygnał startu. 14. POMIAR CZASU Pomiar czasu na próbach dokonywany będzie z dokładnością do 0,1 sek. Za każde 0,1 sek kierowca otrzyma 0,1 pkt Jeżeli z winy załogi wpisanie czasu jest niemożliwe, będzie nałożona kara przez Dyrektora Imprezy META LOTNA Podczas prób zakończonych metą lotną, zasada Taryfy ma zastosowanie tylko dla tych załóg, które próby nie ukończą. 15. META I MPREZY Dozwolony jest wcześniejszy wjazd na Metę bez nakładania kary za wcześniejszy wjazd Po Mecie nie przewiduje się parku zamkniętego. 16. BEZPIECZEŃSTWO Zaleca się stosowanie w pojazdach klatek bezpieczeństwa zgodnych z zał. J do MKS. 17. IDENTYFIKACJA OSÓB OFICJALNYCH PODCZAS IMPREZY Nie przewiduje się. 18. NAGRODY Rozdanie nagród Rozdanie uroczyste nagród odbędzie się według komunikatu, o godz Wykaz nagród: Nagrody regulaminowe: puchary oraz rzeczowe wg. komunikatu Nie odebrane nagrody przepadają. 19. PROTESTY Każdy protest musi być złożony na piśmie na ręce Dyrektora Imprezy Protesty i zażalenia w sprawie wykroczeń regulaminowych mogą być kierowane do Dyrektora wyłącznie na piśmie, w terminie 30 minut od chwili opublikowania wyników prowizorycznych. Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji i protesty zbiorowe nie będą przyjmowane Do protestu dołączona musi być kaucja, która wynosi 100% wpłaconego wpisowego. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. Protest będzie rozpatrzony przez Dyrektora Imprezy Wszelkie odwołania od decyzji Dyrektora Imprezy muszą być składane przez uczestnika do OKSS PZM Kaucja przy odwołaniu do OKSS wynosi 100% wpłaconego wpisowego, Decyzji OKSS jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie. 20. KARY Kary zgodnie z załącznikiem nr 3 regulaminu ramowego AK Centrum 21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część regulaminu uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania Imprezy Warszawa Dyrektor Imprezy Witold Prószyński

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy: Puchar Jesieni Miejsce: Lotnisko Nowe Miasto Organizator Automobilklub Polski 00-834 Warszawa Ul. Pańska 85 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

II. Rajd Żuławski. Konkursowa Jazda Samochodem. Cedry Wielkie. Organizator. 3 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS

II. Rajd Żuławski. Konkursowa Jazda Samochodem. Cedry Wielkie. Organizator. 3 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS II. Rajd Żuławski REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 3 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS Cedry Wielkie 11-12.07.2015 Organizator Automobilklub Morski - Klub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem KJS Rzeszów Rzeszów, 06 października 2013 Organizator: Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS NAMYSŁÓW 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2015 Namysłów 2 maja 2015r. Organizator: Automobilklub Opolski przy wsparciu Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 2 runda Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM w KJS 2 runda Pucharu Automobilklubu Polski 2015 18-19.04.2015r. Warszawa Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. IV Memoriał J.Kuliga i M.Bublewicza dla Amatorów. Łapanów 15.03.2014

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. IV Memoriał J.Kuliga i M.Bublewicza dla Amatorów. Łapanów 15.03.2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IV Memoriał J.Kuliga i M.Bublewicza dla Amatorów Łapanów 15.03.2014 Automobilklub Krakowski USTALENIA OGÓLNE Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Rzeszów 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w KJS Rzeszów 29 marca 2015 Organizator Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator Regulamin Uzupełniający 6. Rajd Niepodległości 8-9 listopada 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem na rok 2015 Konkursowa Jazda Samochodem 50 MONTE CALVARIA 2015 Góra Kalwaria Organizator Automobilklub Polski ul. Powstańców Śląskich 127 01-355 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Super Sprint ZAMARSKI II runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Super Sprint ZAMARSKI II runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT Super Sprint ZAMARSKI II runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego ZAMARSKI 12.07.2015r. Organizator Automobilklub Cieszyński 43 400 Cieszyn Pl. Wolności 3 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 5 runda Pucharu Automobilklubów i Klubów Mosina 11-12 października 2014r. Organizator Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań. www.rajdwielkopolski.pl kontakt@rajdwielkopolski.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego. Cieszyn 15.08.2014r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego. Cieszyn 15.08.2014r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego Cieszyn 15.08.2014r. Organizator Automobilklub Cieszyński 43 400 Cieszyn Pl. Wolności 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS XV Rajd Mielecki na XX lecie Strefy - TARGUM

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS XV Rajd Mielecki na XX lecie Strefy - TARGUM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS XV Rajd Mielecki na XX lecie Strefy - TARGUM Konkursowa Jazda Samochodem 4 runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w KJS MIELEC 06. 09. 2015 r. Organizator Automobilklub Mielecki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Regulamin Uzupełniający KJS 41. Rajd Monte Karlino 1 runda RMPZ 21-22 marca 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Karlino 21-22 marca 2015r. Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Nowogard 20-21 czerwca 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin www.rajd.nowogard.pl info@rajd.nowogard.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. Wielicki RALLY SPRINT. Wieliczka 14.06.2015

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. Wielicki RALLY SPRINT. Wieliczka 14.06.2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. Wielicki RALLY SPRINT o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Artura Kozioła Wieliczka 14.06.2015 Organizator Automobilklub Galicyjski Nad Serafą 8 30-864 Kraków SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2. KJS w Borzęcinie. Borzęcin 22.08.2015

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2. KJS w Borzęcinie. Borzęcin 22.08.2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2. KJS w Borzęcinie o Puchar Wójta Gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka Borzęcin 22.08.2015 Organizator Automobilklub Galicyjski Nad Serafą 8 30-864 Kraków SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY AC Pokale KJS Rajd Tyski 5 RUNDA SMT 2015 Pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Tychy Pana Andrzeja Dziuby Miasto Tychy 15 sierpień 2015 Organizator Automobilklub Ziemi Tyskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. V Memoriał J. Kuliga i M. Bublewicza dla Amatorów. Automobilklub Krakowski

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. V Memoriał J. Kuliga i M. Bublewicza dla Amatorów. Automobilklub Krakowski c REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY V Memoriał J. Kuliga i M. Bublewicza dla Amatorów Łapanów 21.03.2015 Automobilklub Krakowski USTALENIA OGÓLNE Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. BORZĘCIŃSKI RALLY SPRINT Borzęcin 16.08.2014

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. BORZĘCIŃSKI RALLY SPRINT Borzęcin 16.08.2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. BORZĘCIŃSKI RALLY SPRINT Borzęcin 16.08.2014 USTALENIA OGÓLNE 1. Borzęciński Rally Sprint zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: - Międzynarodowego Kodeksu Sportowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KJS KRAKÓW, CZERNICHÓW. 1 KJS Rajdy24 Cup. 23.05.2015 r.

REGULAMIN KJS KRAKÓW, CZERNICHÓW. 1 KJS Rajdy24 Cup. 23.05.2015 r. REGULAMIN KJS 1 KJS Rajdy24 Cup KRAKÓW, CZERNICHÓW 23.05.2015 r. 1 KJS Rajdy24 Cup jest imprezą ogólnodostępną o charakterze KJS i zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Wiosenny Super OeS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 runda Mistrzostw Powiatu Gorlickiego w Super OeS-ie pod Patronatem Starosty Gorlickiego Pana Karola Górskiego Biecz 26 kwietnia 2015 r. Organizator: Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KJS ŻEGOCINA. 26.09.2015 r. 3 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie

REGULAMIN KJS ŻEGOCINA. 26.09.2015 r. 3 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie REGULAMIN KJS ŻEGOCINA 26.09.2015 r. 3 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie III RUNDA PUCHARU KOŁA ŚRODOWISKOWEGO AUTOMOBILKLUBU ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KJS MAKÓW PODHALAŃSKI. KJS 1 Rajd Makowski

REGULAMIN KJS MAKÓW PODHALAŃSKI. KJS 1 Rajd Makowski REGULAMIN KJS KJS 1 Rajd Makowski MAKÓW PODHALAŃSKI 1.08.2015 r. 2 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie II RUNDA PUCHARU KOŁA ŚRODOWISKOWEGO

Bardziej szczegółowo

1. Rajd Rzeszowiak REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Super KJS. 1. Runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w Super KJS. Rzeszów, 30-31 maja 2015

1. Rajd Rzeszowiak REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Super KJS. 1. Runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w Super KJS. Rzeszów, 30-31 maja 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Super KJS 1. Runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w Super KJS Rzeszów, 30-31 maja 2015 ORGANIZATOR: Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

27. Rajd Podkarpacki

27. Rajd Podkarpacki Memoriał im. Marka Jaracza REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Super KJS 2. Runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w Super KJS Krosno, 01-02 sierpnia 2015 ORGANIZATOR: Automobilklub Małopolski Krosno ul. T. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 10 lutego 2014 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo