Operating Manual TR440

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Operating Manual TR440"

Transkrypt

1 ZIEHL industrie elektronik GmbH + Co KG Daimlerstraße 13, D Schwäbisch Hall , Temperature Relays and MINIKA Mains Monitoring Digital Panelmeters MINIPAN Switching Relays and Controls Measuring Transducers Grid- and Plant Protection Operating Manual TR440 updated: Sc/Fu - Ochrona transformatora, przekaźnik termiczny typ TR440 TR strona 1 / 24

2 Spis treści 1 Zastosowanie i krótki opis Przegląd funkcji Diagram połączeń Wyświetlacz i przyciski Ważne informacje Programy Instalacja Uruchamianie i rozruch Ogólne instrukcje dotyczące eksploatacji Tryb wyświetlania Tryb menu Tryb konfiguracji Krótki schemat pracy [Program 1] Krótki schemat pracy [Program 2] Krótki schemat pracy [Program 3] Krótki schemat pracy [Program 4] Uruchomienie Wybór numeru programu Włączenie urządzenia Konfiguracja czujników Konfiguracja alarmu Konfiguracja przekaźnika testu na K Konfiguracja Modbus RS 485 (opcja) Symulacja czujnika Blokada kodu Wskazówki dotyczące eksploatacji Możliwe wskazania na wyświetlaczu Ustawienia fabryczne Konserwacja i naprawa Rozwiązywanie problemów Wyświetlanie numeru programu, jednostki i wersji oprogramowania Dane techniczne Sposób montażu SE TR strona 2 / 24

3 1 Zastosowanie i krótki opis Przekaźnik termiczny do ochrony transformatorów przed nadmierą temperaturą i do sterowania wentylatorem. Temperatury w uzwojeniach są monitorowane przez trzy czujniki Pt100.Temperatura rdzenia może być monitorowana z czwartego czujnika. Cztery alarmy / przekaźniki wyjściowe są wykorzystywane, do sterowania wentylatorem, do sygnalizowania, wcześniejszego ostrzegania i wyłączania transformatora. Różne programy ułatwiają korzystanie z alarmu dla różnych aplikacji. W zależności od programu, np.dodatkowy przekaźnik jest dostępny dla komunikatu błędu, lub wyzwalania z powodu przekroczenia maksymalnej temperatury rdzenia. Inne zastosowania: Ewentualnie z czwartego czujnika temperatury w pomieszczeniu gdzie znajduje się transformator, mogą być monitorowane i alarmowane, wentylatory pomieszczenia.urządzenie może być również wykorzystywane do innych zadań w zakresie monitoringu temperatury np. w silnikach. 2 Przegląd funkcji wejścia czujników Pt 100 (RTD), 2 lub 3-przewodowe Szeroki zakres monitoringu C / F Alarmy / Przekaźniki 3-cyfrowy wyświetlacz (rozdzielczość 1 C / 1 F) LEDy czujnika LEDy przekaźnika LEDy alarmu 1 LED błędu Kontrola napięcia AC / DC V Czytelne wyświetlacze i proste programowanie Min i Maks czujników mogą być zapisywane Blokada kodu przed niezamierzonymi / nieautoryzowanych zmiami w ustawieniach Opcjonalny interfejs RS 485 z protokołem Modbus RTU EasySimulation do prostej symulacji wartości czujnika 3 Diagram połączeń Istnieją różne możliwości połączenia w zależności od czterech regulowanych programów. TR strona 3 / 24

4 Program 1: Program 2: 3 czujniki w uzwojeniu: 3 czujniki w uzwojeniu i 1 czujnik w rdzeniu transformatora: Wentylator/FAN (z testem cyklicznym) Wentylator/FAN (z testem cyklicznym) Ostrzeżenie 8alr8 Zamknięcie 8trp8 Awaria (błąd czujnika) Ostrzeżenie (uzwojenie + rdzeń) 8alr8 Zamknięcie (uzwojenie + rdzeń) 8trp8 Awaria (błąd czujnika) Dla czujników w uzwojeniach i dla czujnika w rdzeniu, mogą być ustawione różne limity dla każdego. Winding Winding Core Program 3: Program 4: 3 czujniki w uzwojeniu i 1 czujnik w rdzeniu transformatora: 3 czujniki w uzwojeniu i 1 czujnik w rdzeniu transformatora: Wentylator/FAN (z testem cyklicznym) Zamknięcie (rdzeń) 8Cor8 Ostrzeżenie (uzwojenie)/awarii 8alr8 Ostrzeżenie (uzwojenie) 8alr8 Zamknięcie (uzwojenie) 8trp8 Zamknięcie (uzwojenie) 8trp8 Zamknięcie (rdzeń) 8Cor8 Awaria (błąd czujnika) Alarm 2 jednocześnie osiągnięcie temperatury ostrzegania i komunikat błędu. Winding Core Winding Core TR strona 4 / 24

5 4 Wyświetlacz i przyciski 1 Wyświetlacz cyfrowy (3 cyfry) Wyświetlanie wartości czujnika Wyświetlanie kodu błędu Wyświetlanie menu i tryb konfiguracji 2 Prawy punkt dziesiętny Wyłączony: urządzenie jest w trybie wyświetlania Świeci: Urządzenie jest w trybie menu Miga: Urządzenie jest w trybie konfiguracji 3, 5 Przycisk w górę / dół (w trybie wyświetlacza, stan normalny) Zmiana w trybie menu (patrz instrukcja obsługi pkt 8.3) Naciśnij przez 2 s: Wyświetla min / max pomiarów wybranego czujnika Dodatkowo naciśnięcie klawisza 2s usuwa wszystkie wartości min / max Naciśnij w górę i w dół 2s: EasySimulation, skacze się w tryb symulacji dla czujników 1t.. 3T (wyświetlacz 8S1-38) 4 Przycisk Set/Reset (w trybie wyświetlania, stan normalny) Naciśnij krótko: Wyświetla następny sensor (czujnik dioda LED) Naciśnij przez 2 s: Reset, usuwa zablokowany alarm (=> [Opóźnienie Alarm wyłączony] musi wygasnąć) Naciśnij przez 5 s: Wyświetla numer programu (np. 8PR38) Naciśnij przez 8 s: Wyświetla mierzoną wartość (np. 8 C8) Naciśnij przez 10 s: Wyświetla wersję oprogramowania (np ) 6 LED (czerwony) błąd/ Error Świeci: Błąd czujnika w jednym obwodzie, lub nastąpiła wewnętrzna usterka urządzenia 7 LED (żółty) czujniki/sensors Świeci: Wyświetla wartość czujnika należącą do LEDa w wyświetlaczu cyfrowym Miga: Błąd czujnika w odpowiednim obwodzie czujnika 8 LED (czerwony) alarm Świeci: pojawił się Alarm (1-4) Miga szybko (1:4): [Opóźnienie czasu Alarmu włączone] działa Miga wolno (4:1): [Opóźnienie czasu Alarmu wyłączone] działa Miga normalnie(1:1): Gotowy do resetu, resetowanie przyciskiem Wciśnij "SET/RESET" 2s 9 LED (żółty) stan przekaźnika Świeci: Przekaźnik przypisany do LED działa Wyłączony: Przekaźnik przypisany do LED jest zwolniony TR strona 5 / 24

6 5 Ważne informacje UWAGA Niebezpieczne napięcie elektryczne! Może doprowadzić do porażenia prądem i oparzeń. Bez awaryjne i bezpieczne działanie urządzenia wymaga, że jest transportowane i przechowywane w odpowiedni sposób, profesjonalnie zainstalowane i oddane do eksploatacji oraz obsługiwane zgodnie z jego przeznaczeniem. Tylko osoby, które są zaznajomione z instalacją, uruchomieniem oraz eksploatacją i które posiadają odpowiednie kwalifikacje mogą pracować na urządzeniu. Muszą przestrzegać treści instrukcji obsługi, zawiadomień dołączonych do urządzenia i odpowiednich przepisów bezpieczeństwa dla instalowania i eksploatacji instalacji elektrycznych. Urządzenia są zbudowane i certyfikowane zgodnie z (DIN / VDE / EN / IEC) i opuszczają fabrykę w stanie bezpiecznym i technicznie bez zarzutu. Aby utrzymać ten stan trzeba przestrzegać przepisów bezpieczeństwa oznaczonych "UWAGA" w instrukcji obsługi. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do śmierci, obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia na samym urządzeniu i na innych urządzeniach oraz wyposażeniu. Jeżeli informacje w instrukcji obsługi są niewystarczające, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt bezpośrednio z producentem lub odpowiednim przedstawicielem Zamiast przemysłowych norm i wymogów podanych w instrukcji obsługi i obowiązujących w Europie, należy stosować się do obowiązujących i stosownych instrukcji w kraju korzystania, jeśli urządzenie jest używane poza obszarem zastosowania. Uwaga!! Urządzenia z blokadą ponownego załączenia (Reset) nie są zgodne z warunkami użytkowania dla obwodów bezpieczeństwa zgodnie z normą EN Nie mogą one być stosowane pojedynczo do funkcji, w których należy zapobiegać niezależnemu restartowi. Uwaga! Jeżeli wersja jest zaprogramowana dla wszystkich przekaźników, nastąpi błąd kontroli napięcia lub urządzenie nie będzie wykryte. Podczas używania jako urządzenie monitorujące, operator musi zapewnić, że ten błąd zostanie wykryty przez okresowe testy funkcji. Zalecamy programowanie, co najmniej jednego przekaźnika w zamkniętym obiegu obecnej wersji i odpowiedniej oceny. Uwaga! (Tylko urządzenia z interfejsem RS 485) Sensor-Wejścia i interfejs RS 485 to ten sam potencjał. RS 485 interfejs: Duże długości przewodów mogą zmieniać potencjał masy i transmisja może być zakłócona. Środkiem zaradczym może być separacja galwaniczna lub dodatkowy przewód uziemiający. TR strona 6 / 24

7 6 Programy 4 programy (Pr) można wybrać w wersji fabrycznej. Zaczynając od tych programów, można prosto, dostosować urządzenie do aplikacji. Najpierw wybierz program, który pasuje do aplikacjia następnie zmień poszczególne parametry! Wszystkie parametry są resetowane podczas przełączania z programu do "ustawień fabrycznych" (patrz "Schemat połączeń" i zobacz "Ustawienia Factor"). Wybór programu: Wyłączyć napięcie sterujące Przytrzymać jednocześnie odpowiedni klawisz: Set Załączyć napięcie sterujące Odczekać co najmniej 10 s do pojawienia się na wyświetlaczu 8PR 8 Zwolnić przycisk Set Wybrać program (Pr 1... Pr 4) używając klawiszy Góra/Dół Naciśnij klawisz Set Wybierz jednostki ( C / F) używając klawiszy Góra/Dół Naciśnij klawisz Set Na wyświetlaczu pojawi się 8---8, Ustawienia zostaną skopiowane, urządzenie rozpocznie pracę. Zapytania numer programu: Zobacz Punkt 11.1 Wyświetlanie numeru programu, jednostek i wersji oprogramowania 7 Instalacja Przestrzegać maksymalnej dopuszczalnej temperatury podczas instalacji. Zapewnić wystarczającą wolną przestrzeń od innych urządzeń lub źródeł ciepła. Jeśli chłodzenie jest zablokowane, np. poprzez bliskie sąsiedztwo urządzeń o podwyższonej temperaturze powierzchni lub następuje kontakt z powietrzem chłodzącym inne urządzenia, dopuszczalna temperatura otoczenia spada.! Uwaga! Szeroki zakres zasilania. Urządzenie posiada szeroki zakres zasilania, który jestodpowiedni dla napięć DC i AC. Przed podłączeniem napięcia do urządzenia, upewnij się, że dopuszczalny zakres napięcia sterującego Us na tylnej ściance urządzenia jest zgodne z napięciem zasilania! Wciśnij TR440 do przygotowanej obudowy 91 x 91 mm, wycięcia zgodnie z normą DIN od strony sterowania. Aby osiągnąć stopień ochrony IP 54, zainstaluj dostarczoną uszczelkę pomiędzy obudową a panelem przednim. Wciśnij mocowania zapięć na obu stronach prowadnic. Przykręć mocowania klamry za pomocą śrubokręta. Dokręć obie klamry równomiernie. Podłączyć zgodnie ze schematem połączeń lub tabliczką znamionową. TR strona 7 / 24

8 8 Uruchamianie i rozruch 8.1 Ogólne instrukcje dotyczące eksploatacji Na przecinku za ostatnią cyfrą, na 7-segmentowym wyświetlaczu można rozpoznać tryb pracy urządzenia. 8.2 Tryb wyświetlania Punkt dziesiętny wyłączony (stan normalny dla wyświetlania pomiaru) LED żółty (czujnik) świeci jeden Informacja o aktualnej wartości czujnika (odpowiada podświetlany LED) świecą wszystkie Wyświetlanie najwyższej temperatury, mierzonej dla wszystkich podłączonych czujników miga Wszystkie wartości czujników są wyświetlane przez 2s, kolejno każdy. LED żółty Przekaźnik K1.. K4 Krótko naciśnij klawisz Set: Wyświetla następną wartość czujnika Wyświetla najwyższą wartość czujnika Kolejno wyświetla wszystkie wartości z czujników. Wyświetla błędy na TR440 z kodem błędu ( 8Er18, 8Er28 8Er88, 8Er98, 8-EE8, 8EEE8 ) Wyświetla alarmy (8Alr8, 8trp8,lub 8Cor8) ON OFF = Przekaźnik pracuje = Przekaźnik jest zwolniony LED czerwony Alarm Miga 1:4 Miga 4:1 Miga 1:1 ON OFF = [Opóźnienie alarmu włączone] aktywny = [Opóźnienie alarmu wyłączone off] aktywny = Gotowy do resetu, resetowanie przyciskiem Wciśnij "SET/RESET" 2s = Alarm włączony = Alarm wyłączony LED czerwony Error Przycisk funkcyjny Set/Reset Przyciski Do góry i Do dołu ON = Usterka w obwodzie czujnika (żółta dioda LED miga dla wadliwych czujników) = wewnętrzny błąd urządzenia (kod błędu na wyświetlaczu) Naciśnij krótko: Naciśnij przez 2 s: Naciśnij przez 5 s: Naciśnij przez 8 s: Naciśnij przez 10 s: Naciśnij krótko: Zmiana w trybie menu Naciśnij przez 2 s: Wyświetla następny czujnik (LED czujnika zapalony) Przywraca zablokowany alarm Wyświetla numer programu Wyświetla mierzoną jednostkę Wyświetla wersję oprogramowania Wyświetla min/max pomiaru dla wybranego czujnika Dodatkowo naciskając przycisk Set 2s usuwa wszystkie wartości min/max Naciśnij Do gory i Do dołu 2s: EasySimulation, skoki w tryb symulacji dla czujników 1T.. 3T (wyświetlacz 8S1-38) TR strona 8 / 24

9 8.3 Tryb menu Punkt dziesiętny włączony Przyciski Do góry i Do dołu Przycisk Set/Reset Wybierz elementy menu do przeglądania parametrów Wciśnij krótko: Wybór punktu menu; zmiana w trybie wyświetlania Wciśnij krótko: Zmiana w trybie konfiguracji 8.4 Tryb konfiguracji Punkt dziesiętny miga Przyciski Do góry i Do dołu Przycisk Set/Reset Wciśnij krótko/długo: Zmiana wartości parametru (wolno / szybko) Wciśnij krótko: Skopiować ustawienia i wybrać kolejny parametr po ostatniej zmianie parametrów w trybie menu Wskazówka: Jeśli Set / Reset zostanie wciśnięty przez 2 sekundy, wychodzi z trybu menu/trybu konfiguracji i powróci do trybu wyświetlania. To samo dzieje się, jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 30s. Wyjątek w trybie symulacji: Jeżeli blokada alarmu jest wciśnięta, jest ona resetowana przez przycisk Set/Reset 2s. Jeżeli jest wciśnięty brak blokady alarmu, powróci do trybu wyświetlania. Powrót do trybu wyświetlania po 15 minutach bez używania przycisków. TR strona 9 / 24

10 Tryb menu 8.5 Krótki schemat pracy [Program 1] Tryb wyświetlania Tryb konfiguracji Stop bit: z firmware -04 TR strona 10 / 24

11 Tryb menu 8.6 Krótki schemat pracy [Program 2] Tryb wyświetlania Tryb konfiguracji Stop bit: z firmware -04 TR strona 11 / 24

12 Tryb menu 8.7 Krótki schemat pracy [Program 3] Tryb wyświetlania Tryb konfiguracji Stop bit: z firmware -04 TR strona 12 / 24

13 Tryb menu 8.8 Krótki schemat pracy [Program 4] Tryb wyświetlania Tryb konfiguracji Stop bit: z firmware -04 TR strona 13 / 24

14 8.9 Uruchomienie Obowiązkowe Opcja Przegląd X X X X X X X X 8.10 Wybór numeru programu 8.11 Włącz urządzenie 8.12 Konfiguracja czujników 8.13 Konfiguracja alarmów 8.14 Konfiguracja testu przekaźnika na K Skonfiguruj Modbus RS 485 (opcja) 8.16 Symulacja czujnika 8.17 Blok kodu 8.18 Wskazówki dotyczące eksploatacji 8.19 Możliwe wskazania w wyświetlaczu 8.10 Wybór numeru programu Ustaw numeru programu, jak opisano w punkcie [6. Programy] Włączenie urządzenia Włącz napięcie zasilania, Wszystkie diody LED oraz wyświetlacz podświetlą się Wyświetla się wartość jednostki Wyświetla się ustawiony numer programu Po około. 2s, TR440 jest gotowy 8.12 Konfiguracja czujników Począwszy od trybu wyświetlania: Powrót do trybu wyświetlania naciskając klawisz Set 2s W przypadku bezczynności przez 30 sekund, urządzenie powróci do trybu wyświetlania. Wciśnij przycisk W dół Wyświetlacz 8S 1.8 Typ czujnika ustawiony za pomocą klawiszy góra / dół 8 nc.8 => nie podłączony, czujnik nie podłączony 83-L.8 => 3-przewodowy czujnik Pt => 2-przewodowy czujnik Pt 100, rezystancja z wychodzącego czujnika i przewodu powrotnego Wybierz kolejny czujnik przyciskiem W dół (Przycisk W górę do poprzedniego czujnika lub wyjście do menu czujników 8S 1.8) Skonfiguruj kolejny czujnik Po czujniku 4 (w programie 1 po czujniku 3), zmiana do następnego punktu menu przyciskiem W dół (konfiguracja alarmu) TR strona 14 / 24

15 8.13 Konfiguracja alarmu Następujące parametry są istotne: Wartość alarmu 8FAN.8 8ALR.8 8tRP.8 8Cor.8 Histereza 8H.8 Opoźnienie alarmu włączone Opoźnienie alarmu wyłączone Przekaźnik Error / Zakłócenia 8dal.8 8dof.8 8rel.8 8Err.8 Limity dla alarmów. W zależności od wybranego programu, są możliwe różne ustawienia alarmów (patrz krótkie schematy pracy) Wartość restetowania jest obliczana na podstawie wartości alarmu + histereza, np.: 90 C (limit) + -5 C (histereza) = 85 C (wartość resetowania) Alarm jest tłumiony przez ustawienie czasu( w sekundach) Alarm jest wyłączony dopiero po spadku limitu poniżej (wartość alarmu + histereza) czasu (w sekundach) Zamknięty obwód prądowy 8 r.8: Działa przekaźnik w stanie GOOD (=wartość alarmu nie została osiągnięta) i zostaje zwolniony kiedy wartość zostanie osiągnięta. Korzyści: Błędy i awarie generalnie prowadzą do alarmu Wady: Alarmuje także wtedy, gdy napięcie sterujące jest wyłączone. Niekorzystne, np. w transformatorach, zwłaszcza gdy napięcie sterujące TR440 pochodzi z monitorowanego transformatora. Prąd roboczy 8 a. 8: Przekaźnik działa w stanie GOOD i zwalnia się gdy wartość alarmu została osiągnięta. Brak alarmu gdy napięcie sterujące jest wyłączone i podczas awarii. Zamknięty-obwód prądowy zablokowany 8 Lr. 8: Zachowuje się jak przy zerowym prądzie, ale alarm pozostaje aktywny, dopóki nie jest resetowany Set / Reset (wciśnij 2s). Prąd roboczy, zamknięty 8 LA.8: Zachowuje się jak zasilany, ale alarm pozostaje aktywny, dopóki nie jest resetowany Set / Reset (wciśnij 2s). 8rel.8-8 r.8-8 A.8-8 Lr.8-8 LA.8 Zachowanie urządzenia podczas awarii (czujnika/urządzenia) Angażuje Przekaźnik K4 (nie w programie 3) Uwaga: Zablokowany alarm nie jest zapisywany w urządzeniu zerowe napięcie w czasie utrzymane. Oznacza to, że jeżeli napięcie zasilania zostanie zdjęte, zablokowanie alarmu może być resetowane. Procedura regulacji (procedura oparta na przykładzie Alarmu 8FAN. 8]): Wybierz punkt menu za pomocą przycisków Góra/Dół do momentu Wyświetlacz 8FAN. 8 Wyświetlacz 8FAN. 8 / miga na przemian (rzeczywisty limit, wartość może być inna) Ustaw żądaną granicę korzystając z przycisków w górę i w dół Wyświetlacz 8H. 8 / (histereza / wartość) miga Ustaw żądaną histerezę przy uzyciu przycisków w górę i w dół TR strona 15 / 24

16 Wyświetlacz 8dal. 8 / (opóźnienie alarmu / wartość) miga Ustaw żądaną wartość za pomocą przycisków w górę i w dół Wyświetlacz 8dof. 8 / (opóźnienie alarmu wyłączone / wartość) miga Ustaw żądaną wartość za pomocą przycisków w górę i w dół Wyświetlacz 8rel. 8 / 8 r. 8 (przekaźnik/ parametr) miga Ustaw żądaną wartość za pomocą przycisków w górę i w dół Wyświetlacz 8FAN. 8 Wybierz kolejny alarm przycisk W dół ( Przyciskiem w górę powrót do poprzedniego alarmu lub elementu menu) Konfiguruj następny alarm Po ostatnim ustawieniu alarmu, przejdź do następnej pozycji menu (przekaźnik test) przyciskiem w dół 8.14 Konfiguracja przekaźnika testu na K1 Można zaprogramować tak, że przekaźnik K1 przełącza w stan alarmu po pewnym czasie 8don8, np. 1 tydzień (= 168 godzin) na czas 8dof8, np. 0.2godz. Jest to wymagane, np., aby pozwolić wentylatorowi bądź pompie pracować a łożyska nie ucierpią z powodu długich przestojów. Następujące parametry są istotne: Test przekaźnika Czas testu Czas trwania testu 8tst.8 8don.8 8dof.8 Menu testu przekaźnika Określa po jakim czasie test przekaźnika się zaczyna (w godzinach), albo jak często powtarza się testowanie (8off.8 = wyłączenie testu przekaźnika) Stwierdza jak długo trwa test przekaźnika ( w godzinach) Proces regulacji: Wybierz element menu za pomoca przycisków góra / dół do momentu... Wyświetlacz 8tst.8 Użyj przycisków w górę i w dół, aby ustawić żądany czas, w którym test przekaźnika ma być powtórzony,8off h Ustaw żądany czas trwania testu przekaźnika za pomocą klawiszy w górę i w dół, h Czas testu 8don 8 zostanie zapisane w urządzeniu Jeśli TR440 wykonuje test przekaźnika, 8tst.8 miga na wyświetlaczu. Test przekaźnika nie powinien być aktywowany dla programu 4. TR strona 16 / 24

17 8.15 Konfiguracja Modbus RS 485 (opcja) Następujące parametry są istotne: Modbus 8bus.8 Modbus menu Adres urządzenia 8Adr.8 Adres urządzenia, może być ustawiony od 1 do 247 Szybkość transmisji 8bd.8 szybkość transmisji, lub Parzystość 8par.8 Bit parzystości: 8evn.8, 8odd.8, 8 no.8 Stop bit 8stp.8 Stop bit: / (1 / 2) (z firmware -04) Proces regulacji: Wybierz element menu za pomoca przycisków góra / dół do momentu... Wyświetlacz 8bus. 8 Wyświetlacz 8Adr. 8 / (adres / wartość) miga Ustaw żądany adres za pomocą klawiszy w górę i w dół Wyświetlacz 8bd. 8 / (szybkość transmisji / wartość) miga Ustaw żądaną szybkość transmisji za pomocą klawiszy w górę i w dół Wyświetlacz 8par. 8 / 8evn. 8 (parzystosć / wartość) miga Ustaw żądaną wartość za pomocą klawiszy w górę i w dół (z firmware -04) Wyświetlacz 8stp. 8 / (stop bit / wartość) miga Ustaw żądaną wartość za pomocą klawiszy w górę i w dół Wyjście z menu (wyświetlacz 8bus. 8) Przejście do następnej pozycji menu przycisk w górę i w dół Więcej informacji na temat konfiguracji i programowania modbus uzyskasz na Symulacja czujnika Temperatura czujnika może być symulowane. Wszystkie funkcje urządzenia działają tak, jakby ta temperatura faktycznie była mierzona. Po 15 minutach bez naciskania klawisza, urządzenie automatycznie przełącza się z powrotem do trybu wyświetlania. Wyświetlacz migający oznacza, że urządzenie jest obecnie w trybie symulacji (0.9s wyświetlacz jest włączony i 0.1s wyłączony). Wybierz element menu za pomocą przycisków góra / dół (Alternatywnie: EasySimulation, naciśnij przyciski w górę i w dół jednocześnie 2 s) Wyświetlacz 8Si. 8 Użyj przycisków W górę I W dół aby wybrać konkretny czujnik(i), 8S Czujnik 1 do 3 lub 8S 4. 8 dla czujnika 4 Ustawić żądaną temperaturę przy pomocy przycisków W górę i W dół Wyjdź z symulacji (wyświetlacz 8Si. 8) Przejście do następnej pozycji menu przycisk w górę i w dół TR strona 17 / 24

18 8.17 Blokada kodu Ustawione parametry mogą być chronione przez uaktywnienie blokady kodu. Urządzenie potwierdza nieprawidłowy wpis 8Err8 (miga trzykrotnie). Wybierz element menu za pomocą przycisków góra / dół do momentu Wyświetlacz 8Cod.8 Wyświetlacz 8Pin.8 / (pin / pin kod) miga Użyj przycisków w górę i w dół, aby ustawić zapisany kod PIN (ustawienie fabryczne ) Ustaw żądany blok kodu za pomocą klawiszy w górę i w dół: o 8off.8 wyłączony, wszystkie parametry mogą być zmieniane o 8on.8 włączony, parametr nie może być zmieniony Wyświetlacz 8Pin.8 / (pin / pin kod) miga Ustaw żądany nowy kod PIN klawiszami w górę i w dół klawiszami (uwaga: zapisz kod PIN) Blok kodu włączony, Blok kodu wyłączony, Wyświetlacz 8on 8 miga trzykrotnie Wyświetlacz 8off8 miga trzykrotnie Wyjdź z menu (wyświetacz 8Cod.8) Użyj przycisku w górę, aby przejść do poprzedniej pozycji menu Wyjście z trybu menu przycisk w dół i powrót do trybu wyświetlania (normalny stan) Wskazówki dotyczące eksploatacji Jeżeli prawy punkt dziesiętny w 7-segmentowym wyświetlaczu świeci, można opuścić tryb wyświetlania i korzystać z przycisków Góra / Dół, aby wybrać poszczególne punkty menu (tryb menu). Jeżeli prawy punkt dziesiętny miga, jest w trybie konfiguracji i można zmienić ustawienia w górę / dół. W trybie konfiguracji: o Naciśnięcie góra / dół przez długi czas przyspiesza zmiany w wyświetlaczu. o Naciśnięcie klawiszy w górę i w dół jednocześnie zmienia wartości ustawione na zero. Resetowanie (naciśnij przycisk SET / RESET przez 2 s), powraca się z dowolnego miejsca w trybie konfiguracji lub w trybie menu (wyjątek: w trybie symulacji jest zablokowany alarm -> Alarm jest kasowany) z powrotem do trybu wyświetlania (w większości niedawno ustawione wartości są zapamiętywane w trakcie). Włącz tryb symulacji (w trybie wyświetlania): o EasySimulation, naciśnij przyciski w górę i w dół jednocześnie 2s o TR strona 18 / 24

19 8.19 Możliwe wskazania na wyświetlaczu W trybie wyświetlania (normalny stan) 8alr8 / 8trp8 / 8Cor8 Alarmy, w zależności od ustawionego programu, Alarm = wcześniejsze ostrzeżenie Trip = wyłączanie Core = Temperatura rdzenia 8Er18 Zwarcie w czujniku temperatury Pt 100 8Er28 Przerwa w czujniku temperatury Pt 100 8Er88 8Er98 8EEE8 8-EE8 Czujniki, tryb menu / tryb konfiguracji 8S S 4.8 Czujniki 1 do 4 Błąd wewnętrzny urządzenia w TR440 Błąd parametru (nielogiczna konfiguracja TR440) Powyżej zakresu, pomiar zbyt duży Poniżej zakresu, pomiar zbyt mały 8 nc.8 / 83-L.8 Czujniki wyłączone / 3-przewodowe Pt przewodowe Pt 100, określić całkowitą rezystancję Wartość alarmu, tryb menu / tryb konfiguracji 8Fan.8 / 8alr.8 / 8trp.8 / 8Cor.8 8H.8 8dal.8 8dof.8 8rel.8 8 r.8 / 8 a.8 / 8 rl.8 / 8 al.8 Wartości alarmowe, Fan = wentylator Trip = Wyłączenie Histereza Opóźnienie do alarmu Opóźnienie do skasowania alarmu Funkcja przekaźnika Funkcja przekaźnika Test przekaźników, tryb menu / tryb konfiguracji 8tst.8 8don.8 8dof.8 Test przekaźnika Alarm = wcześniejsze ostrzeżenie Core = Temperatura rdzenia Zero sygnału prądu, prąd pracy Zero sygnału prądu, prąd zablokowany Określa po jakim czasie test przekaźnika rozpoczyna się (w godzinach), lub test przekaźnika jest powtarzany Określa jak długo trwa test (w godzinach) RS 485 interfejs Modbus, tryb menu / tryb konfiguracji (Opcja) 8bus.8 8adr.8 8bd.8 Modbus (RS 485 interfejs) Modbus - adres urządzenia Modbus - prędkości transmisji / Modbus prędkości transmisji, 9600 lub par.8 8evn.8 / 8odd.8 / no.8 Modbus - parzystość Modbus parzystość bitu even / odd / no TR strona 19 / 24

20 Symulacja, tryb menu / tryb konfiguracji 8Si.8 8S1-3.8 / 8S 4.8 Symulacja Czujniki do symulacji, Czujniki S1...S3 Czujnik S4 Blokowanie kodu, tryb menu / tryb konfiguracji 8Cod.8 Blokowanie kodu 8Pin.8 Kod PIN 8on.8 / 8off.8 Blokowanie kodu włączone / wyłączone 9 Ustawienia fabryczne Przy zmianie programów (instrukcja obsługi punkt Programy), wszystkie parametry są resetowane do ustawień fabrycznych. Pozycja menu Czujniki Alarm Przekaźnik K1 Alarm Przekaźnik K2 Alarm Przekaźnik K3 Parametry Wartości 8PR18 8PR28 8PR38 8PR48 8S 18 Czujnik 1 83-L8 83-L8 83-L8 83-L8 8S 28 Czujnik 2 83-L8 83-L8 83-L8 83-L8 8S 38 Czujnik 3 83-L8 83-L8 83-L8 83-L8 8S 48 Czujnik L8 83-L8 83-L8 Moje dane Alarm 8Fan8 8Fan8 8Fan8 8Cor Limit H 8 ( Histereza ) dal8 (Opoźnienie Alarmu) dof8 (Opóźnienie wyłączone) rel8 (Funkcja przekaźnika) 8 a8 8 a8 8 a8 8 a8 Nazwa alarmu 8Alr8 8Alr8 8Alr8 8Alr Limit H 8 ( Histereza ) dal8 ( Opoźnienie Alarmu ) dof8 (Opóźnienie wyłączone) rel8 ( Funkcja przekaźnika ) 8 a8 8 a8 8 r8 8 a8 8Cor8 (Temperatura rdzenia) Nazwa alarmu 8tRP8 8tRP8 8tRP8 8tRP Limit H 8 ( Histereza ) dal8 ( Opoźnienie Alarmu ) dof8 (Opóźnienie wyłączone) rel8 ( Funkcja przekaźnika ) 8 a8 8 a8 8 a8 8 a8 8Cor8 (Temperatura rdzenia) TR strona 20 / 24

21 Alarm Przekaźnik K4 Przekaźnik test Modbus (Opcja) Kod Nazwa alarmu 8Err8 8Err8 8COR8 8Err Limit H 8 (Histereza) dal8(OpoźnienieAlarm) dof8 (opóź. wyłączone) rel8 (Funkcja przekaźnika) 8 R8 8 R8 8 a8 8 R8 8don off8 8dof adr bd Par8 8Evn8 8Evn8 8Evn8 8Evn8 8stp8 (z firmware -04) on / off 8off8 8off8 8off8 8off8 8Pin Konserwacja i naprawas ZIEHL industrie-elektronik GmbH + Co KG Daimlerstr.13 D Schwäbisch Hall Telephone: Fax: Homepage: 11 Rozwiązywanie problemów 8Er18 lub 8Er28 pojawia się na wyświetlaczu Powód Zwarcie w obwodzie czujnika lub przerwa w czujniku temperatury Pt 100 Naprawa Sprawdź czujnik temperatury Pt 100, czy jest sprawny elektrycznie i prawidłowo podłączony 8Er88 pojawia się na wyświetlaczu Powód Naprawa Błąd wewnętrzny urządzenia w TR440 Wyłączyć urządzenie i włączyć ponownie. Jeśli błąd nadal się pojawia, wysłać urządzenie do producenta do kontroli. 8Er98 pojawia się na wyświetlaczu Powód Naprawa Błąd parametru (nielogiczna konfiguracja TR440) Sprawdź konfigurację alarmu TR strona 21 / 24

22 Urządzenie nie może być zaprogramowane (konfiguracja) Powód Naprawa Blokada kodu Blokada kodu zapewnia ochronę przed nieuprawnionymi manipulacjami w urządzeniu. Kiedy blokada kodu jest aktywna, parametry nie mogą być zmieniane.pin może być ustawiony przez użytkownika. PIN nieznany? -> resetowanie kodu: Podczas włączania napięcia sterującego, zachować wciśnięty przycisk"set" przez 2 s Na wyświetlaczu zmienia się Cod8 8off Zwolnić przycisk Set Blokada kodu jest wyłączona, nowy kod PIN to 504 Wyświetlana temperatura nie odpowiada temperaturze czujnika Powód Naprawa Czujnik PT100 jest nieprawidłowo podłączony Złe ustawienia czujnika Zła jednostka ( C / F) Sprawdź podłączenie czujnika Pt100 (patrz schemat połączeń) Sprawdź ustawienia czujników (3-przewodowy lub 2-przewodowe z określeniem rezystancji - oporność> linii wychodzących i powracających) Ustaw poprawną jednostkę (patrz punkt programy) Temperatura wielokrotnie przyciemnia się na krótko Powód Urządzenie jest w trybie symulacji Naprawa Wyjdź z trybu symulacji, patrz pkt [8,16] 11.1 Wyświetlanie numeru programu, jednostki i wersji oprogramowania Trzymaj wciśnięty przycisk Set: Po 5s: Wyświetli się numer programu Po 8s: Wyświetli się jednostka Po 10s: Wyświetli się wersja oprogramowania TR strona 22 / 24

23 12 Dane techniczne Napięcie zasilania Us AC/DC V 0/50/60 Hz <2 W < 4 VA Limity DC V AC V podłączenie czujników Pt 100 zgodnie z EN (2/3-przewodowe) Zakres pomiarowy -199 C. 850 C / -199 F F Rezystancja czujnika + przewody. maks. 500 Ohm Prąd czujnika 0.7 ma Cykl pomiaru / czas pomiaru < 2.5 s Tolerancja ± 1 C, ± 1 Cyfra Wpływ temepratury <0.04 C/K Dane przekaźników K2, K3 i K4 Napięcie przełączania Prąd przełączania Zdolność przełączania 3 x 1 styk przełączalny maks. AC 415 V maks. 6 A maks VA maks. 120 W przy DC 24 V Nominalny prąd pracy dla przełącznika 3 A AC V; 2 A DC13 24 V Zalecany bezpiecznik seria 3.15 A charakterystyka ( gl ) Żywotność kontaktu, mechaniczna 3 x 10 7 cykli Żywotność kontaktu, elektryczna 1 x 10 5 cykli przy 240 V / 6 A Współczynnik redukcji przy cos 0,3 0,5 Dane przekaźnika K1 1 przełącznik Napięcie przełączania maks. AC 400 V Prąd termiczny Ith Prąd udarowy (przy 10 % ED) Prąd nominalny Ie (AC 15) Rekomendowany bezpiecznik Żywotność kontaktu, mechaniczna Żywotność kontaktu, elektryczna maks. 10 A 30 A maks. 4 s 6 A AC 250 V gg/gl 10 A 30 x 10 6 cykli 1 x 10 6 cykli przy AC 250 V / 6 A 2 x 10 5 cykli przy AC 250 V / Warunki testu EN / EN Napiecie udarowe 4000 V Poziom zanieczyszczeń 3 Napięcie znamionowe izolacji Ui 250 V Czas pracy 100 % Dopuszczalna temperatura otoczenia -40 C C EN EMC kompatybilność EN EMC zakłócenia elektryczne EN Odporność na wibracje EN Hz ±1.6 mm Hz5 g Izolacja galwaniczna Us przekaźnik, czujnik, (RS 485) DC 3820 V przekaźnik czujnik, (RS 485) DC 3820 V Brak izolacji galwanicznej (Tylko urządzenie z interfejsem RS485) RS 485 czujniki TR strona 23 / 24

24 Obudowa Obudowa panel SE 2 Wymiary (dł x szer x wys) 96 x 96 x 80 mm Połączenie jednej linii 1 x 2.5 mm 2 Linia z końcówką 1 x 2.5 mm 2 Obudowa IP wewnętrzne Frontowy panel IP 54 (z uszczelką), tylni IP 20 IP zacisków IP 20 Montaż Panel, Wymiar do wycięcia x mm Waga około. 310 g Rezerwuje się prawo do wprowadzania zmian technicznych. 13 Sposób montażu SE 2 Wymiary w mm Wymiary wykroju x mm TR strona 24 / 24

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik poziomu NS 20 Przeznaczony dla cieczy Regulacja czułości

Przekaźnik poziomu NS 20 Przeznaczony dla cieczy Regulacja czułości MINIPAN Cyfrowe urządzenia pomiarowe, nadzór temperatury i sieci Urządzenia specjalne na Ŝyczenie klienta www.ziehl.de Instrukcja obsługi Przekaźnik poziomu NS 20 Przeznaczony dla cieczy Regulacja czułości

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC

Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC Numer produktu: 191279 Strona 1 z 5 Dane techniczne Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID Wymiary:

Bardziej szczegółowo

REGULATOR MOCY BIERNEJ

REGULATOR MOCY BIERNEJ REGULATOR MOCY BIERNEJ Computer 6e INSTRUKCJA OBSŁUGI ( M 981 601 / 98C ) (c) CIRCUTOR SA CONVERT Sp. z o.o. 2 Strona 1.- COMPUTER 6e Regulator mocy biernej Computer-8d pozwala na automatyczne sterowanie

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-21 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Wersja 1.1 Dane techniczne sterownika DL- 01IR: Zasilanie 230V / 50Hz zabezpieczone bezpiecznikiem

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, PRACY I OBSŁUGI PRZEKA

INSTRUKCJA INSTALACJI, PRACY I OBSŁUGI PRZEKA INSTRUKCJA INSTALACJI, PRACY I OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA KONTROLI TEMPERATURY MT-200 LITE 1. Wymiary: 2. Waga 0,4kg. DANE TECHNICZNE skrzynka 92x92x105 mm. wymiary panelu czołowego 96x96 mm. 3. Obudowa wykonana

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

CM-TCS.11, CM-TCS.12, CM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, CM-TCS.23. (PL) Instrukcja instalacji i obsługi Przekaźniki do monitoringu temperatury, seria CM

CM-TCS.11, CM-TCS.12, CM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, CM-TCS.23. (PL) Instrukcja instalacji i obsługi Przekaźniki do monitoringu temperatury, seria CM CM-TCS.11, CM-TCS.12, CM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, CM-TCS.23 (PL) Instrukcja instalacji i obsługi Przekaźniki do monitoringu temperatury, seria CM Uwaga: Publikowane instrukcje obsługi i instalacji

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY TERMOSTAT PROGRAMOWALNY PT14-P Z PROSTYM STEROWANIEM, PODŒWIETLANYM WYŒWIETLACZEM Do sterowania: grzejnikami panelami na podczerwień elektrycznym ogrzewaniem podłogowym INSTALACJA I LOKALIZACJA Zainstalować

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

CYFROWY PRZEKAŹNIK KONTROLI TEMPERATURY TR-100 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA

CYFROWY PRZEKAŹNIK KONTROLI TEMPERATURY TR-100 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA inteligentna elektronika przemysłowa CYFROWY PRZEKAŹNIK KONTROLI TEMPERATURY TR-100 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny do wyświetlaczy SEM 04.2010 Str. 1/5 MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN W wyświetlaczach LDN protokół MODBUS RTU wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! tech -1- ST-360 UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie 230 V~ / 50 Hz Max. obciążenie regulatora 16

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Licznika PLI-2

Dokumentacja Licznika PLI-2 Produkcja - Usługi - Handel PROGRES PUH Progres Bogdan Markiewicz ------------------------------------------------------------------- 85-420 Bydgoszcz ul. Szczecińska 30 tel.: (052) 327-81-90, 327-70-27,

Bardziej szczegółowo

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem 088U0214 PL Instrukcja obsługi 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ649 Danfoss 03/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji.................................... 4 2. Instalacja..........................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42 Aktualizacja 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9 tel./fax. (32) 754 54 54, 643 18 64 biuro@lep.pl www.lep.pl Strona 2 z 6 1. PRZEZNACZENIE MTS42 - moduł tablicy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PX127. Solo. RedLine INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX127. Solo. RedLine INSTRUKCJA OBSŁUGI PX127 Solo RedLine INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1. Płyta czołowa... 2 4. Kopiowanie programów do sterownika SOLO... 5. Kopiowanie programów do sterownika

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL4

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

TWSA-22 TABLICOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, styczeń 2002 r.

TWSA-22 TABLICOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, styczeń 2002 r. TABLICOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, styczeń 2002 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna Uwagi wstępne Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 Wydanie LS 13/07 UWAGI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA Przed próbą uruchomienia miernika lub jego serwisowaniem uważnie przeczytaj poniższe informacje

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris Uno W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris Uno, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. Zastosowanie...5 2. Zestaw zasilacza...5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania...6 4. widok p yty czo³owej...7 5. Funkcje wyjścia Power

Bardziej szczegółowo

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica.

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi www.nelectrica.com strona 1 Spis Treści 1. Informacje ogólne 2. Instalacja 2.1 Panel przedni... 5 2.2 Panel tylny... 6 2.3 Schemat podłączenia...

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl ! UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję PANEL RMC 20 INSTRUKCJA obsługi Ver.1.0/10 UCS UNI CONTROL SYSTEM Ul. Kartuska 391A 80-125 Gdańsk, Poland Tel: +48 58 305 19 87 Fax:

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny dwuprzekaźnikowy kontroler dostępu

Wodoodporny dwuprzekaźnikowy kontroler dostępu Wodoodporny dwuprzekaźnikowy kontroler dostępu W1A W3A Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski 1. Zawartość opakowania Nazwa W1A / W3A Instrukcja obsługi Śrubokręt Korki gumowe Wkręty samogwintujące

Bardziej szczegółowo

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a Seria 400 (R42x, N42x) Wskaźnik Cyfrowy Instrukcja operatora do użycia z wersjami oprogramowania 1.0 i wyżej 1. WSTĘP... 4 WŁAŚCIWOŚCI... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 OPTYMALNE ŚRODOWISKO POPRAWNEGO DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Termometr cyfrowy T 935

Termometr cyfrowy T 935 Termometr cyfrowy T 935 Spis treści 1. Specyfikacja techniczna 2. Wyposażenie dodatkowe 3. Montaż 4. Połączenia elektryczne 5. Zasilanie 6. Podłączenie czujnika PT100 7. Podłączenie sygnałowe czujnika

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 1 Instrukcja obsługi urządzenia STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 2 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI PX206 Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterowania... 2 4. Programowanie urządzenia... 2 4.1. Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania ECO

Moduł zdalnego sterowania ECO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania ECO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje podstawowe funkcje regulacyjne. Edycja:A Kod: D-LBR754

Bardziej szczegółowo

Instrukcja hydromasażu Joy

Instrukcja hydromasażu Joy Instrukcja hydromasażu Joy Joy Air 1 2 3 Podstawowe elementy systemu: Dmuchawa z podgrzewaczem SIREM 800 / 1000 W System Chromoterapii RGB Power LED - 15 W Maksymalny pobór mocy: 1015 W 1. Włączanie, wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

Dane o produkcie i instalacji. Spis treści. Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem 20120906 lub późniejszym.

Dane o produkcie i instalacji. Spis treści. Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem 20120906 lub późniejszym. Spis treści 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Opis 31 Położenie 31 Instalacja 32 Aktywacja funkcji SMS w menu wyświetlacza 33 Komendy 35 Błędy 36! Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Bezprzewodowy brelok (pilot) WT4989 WERSJA 1.0 WT4989 to brelok o komunikacji dwukierunkowej posiadający 5 przycisków, wyświetlacz LCD, oraz wbudowany brzęczyk. Po naciśnięciu przycisku

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Trójfazowy licznik energii elektrycznej

Trójfazowy licznik energii elektrycznej Dane techniczne www.sbc-support.com Trójfazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem S-Bus, pomiar półpośredni Liczniki energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem S-Bus umożliwiają odczyt wszystkich

Bardziej szczegółowo

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ INSTRUKCJA OBSŁUGI elr2q/elr2h P.V2 elr2/i Rev. 1.0 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup dwukanałowego

Bardziej szczegółowo

Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx

Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx 1. Dane techniczne Wymiary: 95 x 104 x 55mm Różnicowy pomiar ciśnienia w zakresie: EL-PS-2.5: -2.5 2.5 kpa EL-PS-7.5: -7.5 7.5 kpa EL-PS-35: -35 35 kpa EL-PS-100:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści: INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP Spis treści: 1. Przeznaczenie. 2. Bezpieczeństwo 3. Materiały i akcesoria 4. Montaż 5. Podłączenie 6. Obsługa 7. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo