Operating Manual TR440

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Operating Manual TR440"

Transkrypt

1 ZIEHL industrie elektronik GmbH + Co KG Daimlerstraße 13, D Schwäbisch Hall , Temperature Relays and MINIKA Mains Monitoring Digital Panelmeters MINIPAN Switching Relays and Controls Measuring Transducers Grid- and Plant Protection Operating Manual TR440 updated: Sc/Fu - Ochrona transformatora, przekaźnik termiczny typ TR440 TR strona 1 / 24

2 Spis treści 1 Zastosowanie i krótki opis Przegląd funkcji Diagram połączeń Wyświetlacz i przyciski Ważne informacje Programy Instalacja Uruchamianie i rozruch Ogólne instrukcje dotyczące eksploatacji Tryb wyświetlania Tryb menu Tryb konfiguracji Krótki schemat pracy [Program 1] Krótki schemat pracy [Program 2] Krótki schemat pracy [Program 3] Krótki schemat pracy [Program 4] Uruchomienie Wybór numeru programu Włączenie urządzenia Konfiguracja czujników Konfiguracja alarmu Konfiguracja przekaźnika testu na K Konfiguracja Modbus RS 485 (opcja) Symulacja czujnika Blokada kodu Wskazówki dotyczące eksploatacji Możliwe wskazania na wyświetlaczu Ustawienia fabryczne Konserwacja i naprawa Rozwiązywanie problemów Wyświetlanie numeru programu, jednostki i wersji oprogramowania Dane techniczne Sposób montażu SE TR strona 2 / 24

3 1 Zastosowanie i krótki opis Przekaźnik termiczny do ochrony transformatorów przed nadmierą temperaturą i do sterowania wentylatorem. Temperatury w uzwojeniach są monitorowane przez trzy czujniki Pt100.Temperatura rdzenia może być monitorowana z czwartego czujnika. Cztery alarmy / przekaźniki wyjściowe są wykorzystywane, do sterowania wentylatorem, do sygnalizowania, wcześniejszego ostrzegania i wyłączania transformatora. Różne programy ułatwiają korzystanie z alarmu dla różnych aplikacji. W zależności od programu, np.dodatkowy przekaźnik jest dostępny dla komunikatu błędu, lub wyzwalania z powodu przekroczenia maksymalnej temperatury rdzenia. Inne zastosowania: Ewentualnie z czwartego czujnika temperatury w pomieszczeniu gdzie znajduje się transformator, mogą być monitorowane i alarmowane, wentylatory pomieszczenia.urządzenie może być również wykorzystywane do innych zadań w zakresie monitoringu temperatury np. w silnikach. 2 Przegląd funkcji wejścia czujników Pt 100 (RTD), 2 lub 3-przewodowe Szeroki zakres monitoringu C / F Alarmy / Przekaźniki 3-cyfrowy wyświetlacz (rozdzielczość 1 C / 1 F) LEDy czujnika LEDy przekaźnika LEDy alarmu 1 LED błędu Kontrola napięcia AC / DC V Czytelne wyświetlacze i proste programowanie Min i Maks czujników mogą być zapisywane Blokada kodu przed niezamierzonymi / nieautoryzowanych zmiami w ustawieniach Opcjonalny interfejs RS 485 z protokołem Modbus RTU EasySimulation do prostej symulacji wartości czujnika 3 Diagram połączeń Istnieją różne możliwości połączenia w zależności od czterech regulowanych programów. TR strona 3 / 24

4 Program 1: Program 2: 3 czujniki w uzwojeniu: 3 czujniki w uzwojeniu i 1 czujnik w rdzeniu transformatora: Wentylator/FAN (z testem cyklicznym) Wentylator/FAN (z testem cyklicznym) Ostrzeżenie 8alr8 Zamknięcie 8trp8 Awaria (błąd czujnika) Ostrzeżenie (uzwojenie + rdzeń) 8alr8 Zamknięcie (uzwojenie + rdzeń) 8trp8 Awaria (błąd czujnika) Dla czujników w uzwojeniach i dla czujnika w rdzeniu, mogą być ustawione różne limity dla każdego. Winding Winding Core Program 3: Program 4: 3 czujniki w uzwojeniu i 1 czujnik w rdzeniu transformatora: 3 czujniki w uzwojeniu i 1 czujnik w rdzeniu transformatora: Wentylator/FAN (z testem cyklicznym) Zamknięcie (rdzeń) 8Cor8 Ostrzeżenie (uzwojenie)/awarii 8alr8 Ostrzeżenie (uzwojenie) 8alr8 Zamknięcie (uzwojenie) 8trp8 Zamknięcie (uzwojenie) 8trp8 Zamknięcie (rdzeń) 8Cor8 Awaria (błąd czujnika) Alarm 2 jednocześnie osiągnięcie temperatury ostrzegania i komunikat błędu. Winding Core Winding Core TR strona 4 / 24

5 4 Wyświetlacz i przyciski 1 Wyświetlacz cyfrowy (3 cyfry) Wyświetlanie wartości czujnika Wyświetlanie kodu błędu Wyświetlanie menu i tryb konfiguracji 2 Prawy punkt dziesiętny Wyłączony: urządzenie jest w trybie wyświetlania Świeci: Urządzenie jest w trybie menu Miga: Urządzenie jest w trybie konfiguracji 3, 5 Przycisk w górę / dół (w trybie wyświetlacza, stan normalny) Zmiana w trybie menu (patrz instrukcja obsługi pkt 8.3) Naciśnij przez 2 s: Wyświetla min / max pomiarów wybranego czujnika Dodatkowo naciśnięcie klawisza 2s usuwa wszystkie wartości min / max Naciśnij w górę i w dół 2s: EasySimulation, skacze się w tryb symulacji dla czujników 1t.. 3T (wyświetlacz 8S1-38) 4 Przycisk Set/Reset (w trybie wyświetlania, stan normalny) Naciśnij krótko: Wyświetla następny sensor (czujnik dioda LED) Naciśnij przez 2 s: Reset, usuwa zablokowany alarm (=> [Opóźnienie Alarm wyłączony] musi wygasnąć) Naciśnij przez 5 s: Wyświetla numer programu (np. 8PR38) Naciśnij przez 8 s: Wyświetla mierzoną wartość (np. 8 C8) Naciśnij przez 10 s: Wyświetla wersję oprogramowania (np ) 6 LED (czerwony) błąd/ Error Świeci: Błąd czujnika w jednym obwodzie, lub nastąpiła wewnętrzna usterka urządzenia 7 LED (żółty) czujniki/sensors Świeci: Wyświetla wartość czujnika należącą do LEDa w wyświetlaczu cyfrowym Miga: Błąd czujnika w odpowiednim obwodzie czujnika 8 LED (czerwony) alarm Świeci: pojawił się Alarm (1-4) Miga szybko (1:4): [Opóźnienie czasu Alarmu włączone] działa Miga wolno (4:1): [Opóźnienie czasu Alarmu wyłączone] działa Miga normalnie(1:1): Gotowy do resetu, resetowanie przyciskiem Wciśnij "SET/RESET" 2s 9 LED (żółty) stan przekaźnika Świeci: Przekaźnik przypisany do LED działa Wyłączony: Przekaźnik przypisany do LED jest zwolniony TR strona 5 / 24

6 5 Ważne informacje UWAGA Niebezpieczne napięcie elektryczne! Może doprowadzić do porażenia prądem i oparzeń. Bez awaryjne i bezpieczne działanie urządzenia wymaga, że jest transportowane i przechowywane w odpowiedni sposób, profesjonalnie zainstalowane i oddane do eksploatacji oraz obsługiwane zgodnie z jego przeznaczeniem. Tylko osoby, które są zaznajomione z instalacją, uruchomieniem oraz eksploatacją i które posiadają odpowiednie kwalifikacje mogą pracować na urządzeniu. Muszą przestrzegać treści instrukcji obsługi, zawiadomień dołączonych do urządzenia i odpowiednich przepisów bezpieczeństwa dla instalowania i eksploatacji instalacji elektrycznych. Urządzenia są zbudowane i certyfikowane zgodnie z (DIN / VDE / EN / IEC) i opuszczają fabrykę w stanie bezpiecznym i technicznie bez zarzutu. Aby utrzymać ten stan trzeba przestrzegać przepisów bezpieczeństwa oznaczonych "UWAGA" w instrukcji obsługi. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do śmierci, obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia na samym urządzeniu i na innych urządzeniach oraz wyposażeniu. Jeżeli informacje w instrukcji obsługi są niewystarczające, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt bezpośrednio z producentem lub odpowiednim przedstawicielem Zamiast przemysłowych norm i wymogów podanych w instrukcji obsługi i obowiązujących w Europie, należy stosować się do obowiązujących i stosownych instrukcji w kraju korzystania, jeśli urządzenie jest używane poza obszarem zastosowania. Uwaga!! Urządzenia z blokadą ponownego załączenia (Reset) nie są zgodne z warunkami użytkowania dla obwodów bezpieczeństwa zgodnie z normą EN Nie mogą one być stosowane pojedynczo do funkcji, w których należy zapobiegać niezależnemu restartowi. Uwaga! Jeżeli wersja jest zaprogramowana dla wszystkich przekaźników, nastąpi błąd kontroli napięcia lub urządzenie nie będzie wykryte. Podczas używania jako urządzenie monitorujące, operator musi zapewnić, że ten błąd zostanie wykryty przez okresowe testy funkcji. Zalecamy programowanie, co najmniej jednego przekaźnika w zamkniętym obiegu obecnej wersji i odpowiedniej oceny. Uwaga! (Tylko urządzenia z interfejsem RS 485) Sensor-Wejścia i interfejs RS 485 to ten sam potencjał. RS 485 interfejs: Duże długości przewodów mogą zmieniać potencjał masy i transmisja może być zakłócona. Środkiem zaradczym może być separacja galwaniczna lub dodatkowy przewód uziemiający. TR strona 6 / 24

7 6 Programy 4 programy (Pr) można wybrać w wersji fabrycznej. Zaczynając od tych programów, można prosto, dostosować urządzenie do aplikacji. Najpierw wybierz program, który pasuje do aplikacjia następnie zmień poszczególne parametry! Wszystkie parametry są resetowane podczas przełączania z programu do "ustawień fabrycznych" (patrz "Schemat połączeń" i zobacz "Ustawienia Factor"). Wybór programu: Wyłączyć napięcie sterujące Przytrzymać jednocześnie odpowiedni klawisz: Set Załączyć napięcie sterujące Odczekać co najmniej 10 s do pojawienia się na wyświetlaczu 8PR 8 Zwolnić przycisk Set Wybrać program (Pr 1... Pr 4) używając klawiszy Góra/Dół Naciśnij klawisz Set Wybierz jednostki ( C / F) używając klawiszy Góra/Dół Naciśnij klawisz Set Na wyświetlaczu pojawi się 8---8, Ustawienia zostaną skopiowane, urządzenie rozpocznie pracę. Zapytania numer programu: Zobacz Punkt 11.1 Wyświetlanie numeru programu, jednostek i wersji oprogramowania 7 Instalacja Przestrzegać maksymalnej dopuszczalnej temperatury podczas instalacji. Zapewnić wystarczającą wolną przestrzeń od innych urządzeń lub źródeł ciepła. Jeśli chłodzenie jest zablokowane, np. poprzez bliskie sąsiedztwo urządzeń o podwyższonej temperaturze powierzchni lub następuje kontakt z powietrzem chłodzącym inne urządzenia, dopuszczalna temperatura otoczenia spada.! Uwaga! Szeroki zakres zasilania. Urządzenie posiada szeroki zakres zasilania, który jestodpowiedni dla napięć DC i AC. Przed podłączeniem napięcia do urządzenia, upewnij się, że dopuszczalny zakres napięcia sterującego Us na tylnej ściance urządzenia jest zgodne z napięciem zasilania! Wciśnij TR440 do przygotowanej obudowy 91 x 91 mm, wycięcia zgodnie z normą DIN od strony sterowania. Aby osiągnąć stopień ochrony IP 54, zainstaluj dostarczoną uszczelkę pomiędzy obudową a panelem przednim. Wciśnij mocowania zapięć na obu stronach prowadnic. Przykręć mocowania klamry za pomocą śrubokręta. Dokręć obie klamry równomiernie. Podłączyć zgodnie ze schematem połączeń lub tabliczką znamionową. TR strona 7 / 24

8 8 Uruchamianie i rozruch 8.1 Ogólne instrukcje dotyczące eksploatacji Na przecinku za ostatnią cyfrą, na 7-segmentowym wyświetlaczu można rozpoznać tryb pracy urządzenia. 8.2 Tryb wyświetlania Punkt dziesiętny wyłączony (stan normalny dla wyświetlania pomiaru) LED żółty (czujnik) świeci jeden Informacja o aktualnej wartości czujnika (odpowiada podświetlany LED) świecą wszystkie Wyświetlanie najwyższej temperatury, mierzonej dla wszystkich podłączonych czujników miga Wszystkie wartości czujników są wyświetlane przez 2s, kolejno każdy. LED żółty Przekaźnik K1.. K4 Krótko naciśnij klawisz Set: Wyświetla następną wartość czujnika Wyświetla najwyższą wartość czujnika Kolejno wyświetla wszystkie wartości z czujników. Wyświetla błędy na TR440 z kodem błędu ( 8Er18, 8Er28 8Er88, 8Er98, 8-EE8, 8EEE8 ) Wyświetla alarmy (8Alr8, 8trp8,lub 8Cor8) ON OFF = Przekaźnik pracuje = Przekaźnik jest zwolniony LED czerwony Alarm Miga 1:4 Miga 4:1 Miga 1:1 ON OFF = [Opóźnienie alarmu włączone] aktywny = [Opóźnienie alarmu wyłączone off] aktywny = Gotowy do resetu, resetowanie przyciskiem Wciśnij "SET/RESET" 2s = Alarm włączony = Alarm wyłączony LED czerwony Error Przycisk funkcyjny Set/Reset Przyciski Do góry i Do dołu ON = Usterka w obwodzie czujnika (żółta dioda LED miga dla wadliwych czujników) = wewnętrzny błąd urządzenia (kod błędu na wyświetlaczu) Naciśnij krótko: Naciśnij przez 2 s: Naciśnij przez 5 s: Naciśnij przez 8 s: Naciśnij przez 10 s: Naciśnij krótko: Zmiana w trybie menu Naciśnij przez 2 s: Wyświetla następny czujnik (LED czujnika zapalony) Przywraca zablokowany alarm Wyświetla numer programu Wyświetla mierzoną jednostkę Wyświetla wersję oprogramowania Wyświetla min/max pomiaru dla wybranego czujnika Dodatkowo naciskając przycisk Set 2s usuwa wszystkie wartości min/max Naciśnij Do gory i Do dołu 2s: EasySimulation, skoki w tryb symulacji dla czujników 1T.. 3T (wyświetlacz 8S1-38) TR strona 8 / 24

9 8.3 Tryb menu Punkt dziesiętny włączony Przyciski Do góry i Do dołu Przycisk Set/Reset Wybierz elementy menu do przeglądania parametrów Wciśnij krótko: Wybór punktu menu; zmiana w trybie wyświetlania Wciśnij krótko: Zmiana w trybie konfiguracji 8.4 Tryb konfiguracji Punkt dziesiętny miga Przyciski Do góry i Do dołu Przycisk Set/Reset Wciśnij krótko/długo: Zmiana wartości parametru (wolno / szybko) Wciśnij krótko: Skopiować ustawienia i wybrać kolejny parametr po ostatniej zmianie parametrów w trybie menu Wskazówka: Jeśli Set / Reset zostanie wciśnięty przez 2 sekundy, wychodzi z trybu menu/trybu konfiguracji i powróci do trybu wyświetlania. To samo dzieje się, jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 30s. Wyjątek w trybie symulacji: Jeżeli blokada alarmu jest wciśnięta, jest ona resetowana przez przycisk Set/Reset 2s. Jeżeli jest wciśnięty brak blokady alarmu, powróci do trybu wyświetlania. Powrót do trybu wyświetlania po 15 minutach bez używania przycisków. TR strona 9 / 24

10 Tryb menu 8.5 Krótki schemat pracy [Program 1] Tryb wyświetlania Tryb konfiguracji Stop bit: z firmware -04 TR strona 10 / 24

11 Tryb menu 8.6 Krótki schemat pracy [Program 2] Tryb wyświetlania Tryb konfiguracji Stop bit: z firmware -04 TR strona 11 / 24

12 Tryb menu 8.7 Krótki schemat pracy [Program 3] Tryb wyświetlania Tryb konfiguracji Stop bit: z firmware -04 TR strona 12 / 24

13 Tryb menu 8.8 Krótki schemat pracy [Program 4] Tryb wyświetlania Tryb konfiguracji Stop bit: z firmware -04 TR strona 13 / 24

14 8.9 Uruchomienie Obowiązkowe Opcja Przegląd X X X X X X X X 8.10 Wybór numeru programu 8.11 Włącz urządzenie 8.12 Konfiguracja czujników 8.13 Konfiguracja alarmów 8.14 Konfiguracja testu przekaźnika na K Skonfiguruj Modbus RS 485 (opcja) 8.16 Symulacja czujnika 8.17 Blok kodu 8.18 Wskazówki dotyczące eksploatacji 8.19 Możliwe wskazania w wyświetlaczu 8.10 Wybór numeru programu Ustaw numeru programu, jak opisano w punkcie [6. Programy] Włączenie urządzenia Włącz napięcie zasilania, Wszystkie diody LED oraz wyświetlacz podświetlą się Wyświetla się wartość jednostki Wyświetla się ustawiony numer programu Po około. 2s, TR440 jest gotowy 8.12 Konfiguracja czujników Począwszy od trybu wyświetlania: Powrót do trybu wyświetlania naciskając klawisz Set 2s W przypadku bezczynności przez 30 sekund, urządzenie powróci do trybu wyświetlania. Wciśnij przycisk W dół Wyświetlacz 8S 1.8 Typ czujnika ustawiony za pomocą klawiszy góra / dół 8 nc.8 => nie podłączony, czujnik nie podłączony 83-L.8 => 3-przewodowy czujnik Pt => 2-przewodowy czujnik Pt 100, rezystancja z wychodzącego czujnika i przewodu powrotnego Wybierz kolejny czujnik przyciskiem W dół (Przycisk W górę do poprzedniego czujnika lub wyjście do menu czujników 8S 1.8) Skonfiguruj kolejny czujnik Po czujniku 4 (w programie 1 po czujniku 3), zmiana do następnego punktu menu przyciskiem W dół (konfiguracja alarmu) TR strona 14 / 24

15 8.13 Konfiguracja alarmu Następujące parametry są istotne: Wartość alarmu 8FAN.8 8ALR.8 8tRP.8 8Cor.8 Histereza 8H.8 Opoźnienie alarmu włączone Opoźnienie alarmu wyłączone Przekaźnik Error / Zakłócenia 8dal.8 8dof.8 8rel.8 8Err.8 Limity dla alarmów. W zależności od wybranego programu, są możliwe różne ustawienia alarmów (patrz krótkie schematy pracy) Wartość restetowania jest obliczana na podstawie wartości alarmu + histereza, np.: 90 C (limit) + -5 C (histereza) = 85 C (wartość resetowania) Alarm jest tłumiony przez ustawienie czasu( w sekundach) Alarm jest wyłączony dopiero po spadku limitu poniżej (wartość alarmu + histereza) czasu (w sekundach) Zamknięty obwód prądowy 8 r.8: Działa przekaźnik w stanie GOOD (=wartość alarmu nie została osiągnięta) i zostaje zwolniony kiedy wartość zostanie osiągnięta. Korzyści: Błędy i awarie generalnie prowadzą do alarmu Wady: Alarmuje także wtedy, gdy napięcie sterujące jest wyłączone. Niekorzystne, np. w transformatorach, zwłaszcza gdy napięcie sterujące TR440 pochodzi z monitorowanego transformatora. Prąd roboczy 8 a. 8: Przekaźnik działa w stanie GOOD i zwalnia się gdy wartość alarmu została osiągnięta. Brak alarmu gdy napięcie sterujące jest wyłączone i podczas awarii. Zamknięty-obwód prądowy zablokowany 8 Lr. 8: Zachowuje się jak przy zerowym prądzie, ale alarm pozostaje aktywny, dopóki nie jest resetowany Set / Reset (wciśnij 2s). Prąd roboczy, zamknięty 8 LA.8: Zachowuje się jak zasilany, ale alarm pozostaje aktywny, dopóki nie jest resetowany Set / Reset (wciśnij 2s). 8rel.8-8 r.8-8 A.8-8 Lr.8-8 LA.8 Zachowanie urządzenia podczas awarii (czujnika/urządzenia) Angażuje Przekaźnik K4 (nie w programie 3) Uwaga: Zablokowany alarm nie jest zapisywany w urządzeniu zerowe napięcie w czasie utrzymane. Oznacza to, że jeżeli napięcie zasilania zostanie zdjęte, zablokowanie alarmu może być resetowane. Procedura regulacji (procedura oparta na przykładzie Alarmu 8FAN. 8]): Wybierz punkt menu za pomocą przycisków Góra/Dół do momentu Wyświetlacz 8FAN. 8 Wyświetlacz 8FAN. 8 / miga na przemian (rzeczywisty limit, wartość może być inna) Ustaw żądaną granicę korzystając z przycisków w górę i w dół Wyświetlacz 8H. 8 / (histereza / wartość) miga Ustaw żądaną histerezę przy uzyciu przycisków w górę i w dół TR strona 15 / 24

16 Wyświetlacz 8dal. 8 / (opóźnienie alarmu / wartość) miga Ustaw żądaną wartość za pomocą przycisków w górę i w dół Wyświetlacz 8dof. 8 / (opóźnienie alarmu wyłączone / wartość) miga Ustaw żądaną wartość za pomocą przycisków w górę i w dół Wyświetlacz 8rel. 8 / 8 r. 8 (przekaźnik/ parametr) miga Ustaw żądaną wartość za pomocą przycisków w górę i w dół Wyświetlacz 8FAN. 8 Wybierz kolejny alarm przycisk W dół ( Przyciskiem w górę powrót do poprzedniego alarmu lub elementu menu) Konfiguruj następny alarm Po ostatnim ustawieniu alarmu, przejdź do następnej pozycji menu (przekaźnik test) przyciskiem w dół 8.14 Konfiguracja przekaźnika testu na K1 Można zaprogramować tak, że przekaźnik K1 przełącza w stan alarmu po pewnym czasie 8don8, np. 1 tydzień (= 168 godzin) na czas 8dof8, np. 0.2godz. Jest to wymagane, np., aby pozwolić wentylatorowi bądź pompie pracować a łożyska nie ucierpią z powodu długich przestojów. Następujące parametry są istotne: Test przekaźnika Czas testu Czas trwania testu 8tst.8 8don.8 8dof.8 Menu testu przekaźnika Określa po jakim czasie test przekaźnika się zaczyna (w godzinach), albo jak często powtarza się testowanie (8off.8 = wyłączenie testu przekaźnika) Stwierdza jak długo trwa test przekaźnika ( w godzinach) Proces regulacji: Wybierz element menu za pomoca przycisków góra / dół do momentu... Wyświetlacz 8tst.8 Użyj przycisków w górę i w dół, aby ustawić żądany czas, w którym test przekaźnika ma być powtórzony,8off h Ustaw żądany czas trwania testu przekaźnika za pomocą klawiszy w górę i w dół, h Czas testu 8don 8 zostanie zapisane w urządzeniu Jeśli TR440 wykonuje test przekaźnika, 8tst.8 miga na wyświetlaczu. Test przekaźnika nie powinien być aktywowany dla programu 4. TR strona 16 / 24

17 8.15 Konfiguracja Modbus RS 485 (opcja) Następujące parametry są istotne: Modbus 8bus.8 Modbus menu Adres urządzenia 8Adr.8 Adres urządzenia, może być ustawiony od 1 do 247 Szybkość transmisji 8bd.8 szybkość transmisji, lub Parzystość 8par.8 Bit parzystości: 8evn.8, 8odd.8, 8 no.8 Stop bit 8stp.8 Stop bit: / (1 / 2) (z firmware -04) Proces regulacji: Wybierz element menu za pomoca przycisków góra / dół do momentu... Wyświetlacz 8bus. 8 Wyświetlacz 8Adr. 8 / (adres / wartość) miga Ustaw żądany adres za pomocą klawiszy w górę i w dół Wyświetlacz 8bd. 8 / (szybkość transmisji / wartość) miga Ustaw żądaną szybkość transmisji za pomocą klawiszy w górę i w dół Wyświetlacz 8par. 8 / 8evn. 8 (parzystosć / wartość) miga Ustaw żądaną wartość za pomocą klawiszy w górę i w dół (z firmware -04) Wyświetlacz 8stp. 8 / (stop bit / wartość) miga Ustaw żądaną wartość za pomocą klawiszy w górę i w dół Wyjście z menu (wyświetlacz 8bus. 8) Przejście do następnej pozycji menu przycisk w górę i w dół Więcej informacji na temat konfiguracji i programowania modbus uzyskasz na Symulacja czujnika Temperatura czujnika może być symulowane. Wszystkie funkcje urządzenia działają tak, jakby ta temperatura faktycznie była mierzona. Po 15 minutach bez naciskania klawisza, urządzenie automatycznie przełącza się z powrotem do trybu wyświetlania. Wyświetlacz migający oznacza, że urządzenie jest obecnie w trybie symulacji (0.9s wyświetlacz jest włączony i 0.1s wyłączony). Wybierz element menu za pomocą przycisków góra / dół (Alternatywnie: EasySimulation, naciśnij przyciski w górę i w dół jednocześnie 2 s) Wyświetlacz 8Si. 8 Użyj przycisków W górę I W dół aby wybrać konkretny czujnik(i), 8S Czujnik 1 do 3 lub 8S 4. 8 dla czujnika 4 Ustawić żądaną temperaturę przy pomocy przycisków W górę i W dół Wyjdź z symulacji (wyświetlacz 8Si. 8) Przejście do następnej pozycji menu przycisk w górę i w dół TR strona 17 / 24

18 8.17 Blokada kodu Ustawione parametry mogą być chronione przez uaktywnienie blokady kodu. Urządzenie potwierdza nieprawidłowy wpis 8Err8 (miga trzykrotnie). Wybierz element menu za pomocą przycisków góra / dół do momentu Wyświetlacz 8Cod.8 Wyświetlacz 8Pin.8 / (pin / pin kod) miga Użyj przycisków w górę i w dół, aby ustawić zapisany kod PIN (ustawienie fabryczne ) Ustaw żądany blok kodu za pomocą klawiszy w górę i w dół: o 8off.8 wyłączony, wszystkie parametry mogą być zmieniane o 8on.8 włączony, parametr nie może być zmieniony Wyświetlacz 8Pin.8 / (pin / pin kod) miga Ustaw żądany nowy kod PIN klawiszami w górę i w dół klawiszami (uwaga: zapisz kod PIN) Blok kodu włączony, Blok kodu wyłączony, Wyświetlacz 8on 8 miga trzykrotnie Wyświetlacz 8off8 miga trzykrotnie Wyjdź z menu (wyświetacz 8Cod.8) Użyj przycisku w górę, aby przejść do poprzedniej pozycji menu Wyjście z trybu menu przycisk w dół i powrót do trybu wyświetlania (normalny stan) Wskazówki dotyczące eksploatacji Jeżeli prawy punkt dziesiętny w 7-segmentowym wyświetlaczu świeci, można opuścić tryb wyświetlania i korzystać z przycisków Góra / Dół, aby wybrać poszczególne punkty menu (tryb menu). Jeżeli prawy punkt dziesiętny miga, jest w trybie konfiguracji i można zmienić ustawienia w górę / dół. W trybie konfiguracji: o Naciśnięcie góra / dół przez długi czas przyspiesza zmiany w wyświetlaczu. o Naciśnięcie klawiszy w górę i w dół jednocześnie zmienia wartości ustawione na zero. Resetowanie (naciśnij przycisk SET / RESET przez 2 s), powraca się z dowolnego miejsca w trybie konfiguracji lub w trybie menu (wyjątek: w trybie symulacji jest zablokowany alarm -> Alarm jest kasowany) z powrotem do trybu wyświetlania (w większości niedawno ustawione wartości są zapamiętywane w trakcie). Włącz tryb symulacji (w trybie wyświetlania): o EasySimulation, naciśnij przyciski w górę i w dół jednocześnie 2s o TR strona 18 / 24

19 8.19 Możliwe wskazania na wyświetlaczu W trybie wyświetlania (normalny stan) 8alr8 / 8trp8 / 8Cor8 Alarmy, w zależności od ustawionego programu, Alarm = wcześniejsze ostrzeżenie Trip = wyłączanie Core = Temperatura rdzenia 8Er18 Zwarcie w czujniku temperatury Pt 100 8Er28 Przerwa w czujniku temperatury Pt 100 8Er88 8Er98 8EEE8 8-EE8 Czujniki, tryb menu / tryb konfiguracji 8S S 4.8 Czujniki 1 do 4 Błąd wewnętrzny urządzenia w TR440 Błąd parametru (nielogiczna konfiguracja TR440) Powyżej zakresu, pomiar zbyt duży Poniżej zakresu, pomiar zbyt mały 8 nc.8 / 83-L.8 Czujniki wyłączone / 3-przewodowe Pt przewodowe Pt 100, określić całkowitą rezystancję Wartość alarmu, tryb menu / tryb konfiguracji 8Fan.8 / 8alr.8 / 8trp.8 / 8Cor.8 8H.8 8dal.8 8dof.8 8rel.8 8 r.8 / 8 a.8 / 8 rl.8 / 8 al.8 Wartości alarmowe, Fan = wentylator Trip = Wyłączenie Histereza Opóźnienie do alarmu Opóźnienie do skasowania alarmu Funkcja przekaźnika Funkcja przekaźnika Test przekaźników, tryb menu / tryb konfiguracji 8tst.8 8don.8 8dof.8 Test przekaźnika Alarm = wcześniejsze ostrzeżenie Core = Temperatura rdzenia Zero sygnału prądu, prąd pracy Zero sygnału prądu, prąd zablokowany Określa po jakim czasie test przekaźnika rozpoczyna się (w godzinach), lub test przekaźnika jest powtarzany Określa jak długo trwa test (w godzinach) RS 485 interfejs Modbus, tryb menu / tryb konfiguracji (Opcja) 8bus.8 8adr.8 8bd.8 Modbus (RS 485 interfejs) Modbus - adres urządzenia Modbus - prędkości transmisji / Modbus prędkości transmisji, 9600 lub par.8 8evn.8 / 8odd.8 / no.8 Modbus - parzystość Modbus parzystość bitu even / odd / no TR strona 19 / 24

20 Symulacja, tryb menu / tryb konfiguracji 8Si.8 8S1-3.8 / 8S 4.8 Symulacja Czujniki do symulacji, Czujniki S1...S3 Czujnik S4 Blokowanie kodu, tryb menu / tryb konfiguracji 8Cod.8 Blokowanie kodu 8Pin.8 Kod PIN 8on.8 / 8off.8 Blokowanie kodu włączone / wyłączone 9 Ustawienia fabryczne Przy zmianie programów (instrukcja obsługi punkt Programy), wszystkie parametry są resetowane do ustawień fabrycznych. Pozycja menu Czujniki Alarm Przekaźnik K1 Alarm Przekaźnik K2 Alarm Przekaźnik K3 Parametry Wartości 8PR18 8PR28 8PR38 8PR48 8S 18 Czujnik 1 83-L8 83-L8 83-L8 83-L8 8S 28 Czujnik 2 83-L8 83-L8 83-L8 83-L8 8S 38 Czujnik 3 83-L8 83-L8 83-L8 83-L8 8S 48 Czujnik L8 83-L8 83-L8 Moje dane Alarm 8Fan8 8Fan8 8Fan8 8Cor Limit H 8 ( Histereza ) dal8 (Opoźnienie Alarmu) dof8 (Opóźnienie wyłączone) rel8 (Funkcja przekaźnika) 8 a8 8 a8 8 a8 8 a8 Nazwa alarmu 8Alr8 8Alr8 8Alr8 8Alr Limit H 8 ( Histereza ) dal8 ( Opoźnienie Alarmu ) dof8 (Opóźnienie wyłączone) rel8 ( Funkcja przekaźnika ) 8 a8 8 a8 8 r8 8 a8 8Cor8 (Temperatura rdzenia) Nazwa alarmu 8tRP8 8tRP8 8tRP8 8tRP Limit H 8 ( Histereza ) dal8 ( Opoźnienie Alarmu ) dof8 (Opóźnienie wyłączone) rel8 ( Funkcja przekaźnika ) 8 a8 8 a8 8 a8 8 a8 8Cor8 (Temperatura rdzenia) TR strona 20 / 24

21 Alarm Przekaźnik K4 Przekaźnik test Modbus (Opcja) Kod Nazwa alarmu 8Err8 8Err8 8COR8 8Err Limit H 8 (Histereza) dal8(OpoźnienieAlarm) dof8 (opóź. wyłączone) rel8 (Funkcja przekaźnika) 8 R8 8 R8 8 a8 8 R8 8don off8 8dof adr bd Par8 8Evn8 8Evn8 8Evn8 8Evn8 8stp8 (z firmware -04) on / off 8off8 8off8 8off8 8off8 8Pin Konserwacja i naprawas ZIEHL industrie-elektronik GmbH + Co KG Daimlerstr.13 D Schwäbisch Hall Telephone: Fax: Homepage: 11 Rozwiązywanie problemów 8Er18 lub 8Er28 pojawia się na wyświetlaczu Powód Zwarcie w obwodzie czujnika lub przerwa w czujniku temperatury Pt 100 Naprawa Sprawdź czujnik temperatury Pt 100, czy jest sprawny elektrycznie i prawidłowo podłączony 8Er88 pojawia się na wyświetlaczu Powód Naprawa Błąd wewnętrzny urządzenia w TR440 Wyłączyć urządzenie i włączyć ponownie. Jeśli błąd nadal się pojawia, wysłać urządzenie do producenta do kontroli. 8Er98 pojawia się na wyświetlaczu Powód Naprawa Błąd parametru (nielogiczna konfiguracja TR440) Sprawdź konfigurację alarmu TR strona 21 / 24

22 Urządzenie nie może być zaprogramowane (konfiguracja) Powód Naprawa Blokada kodu Blokada kodu zapewnia ochronę przed nieuprawnionymi manipulacjami w urządzeniu. Kiedy blokada kodu jest aktywna, parametry nie mogą być zmieniane.pin może być ustawiony przez użytkownika. PIN nieznany? -> resetowanie kodu: Podczas włączania napięcia sterującego, zachować wciśnięty przycisk"set" przez 2 s Na wyświetlaczu zmienia się Cod8 8off Zwolnić przycisk Set Blokada kodu jest wyłączona, nowy kod PIN to 504 Wyświetlana temperatura nie odpowiada temperaturze czujnika Powód Naprawa Czujnik PT100 jest nieprawidłowo podłączony Złe ustawienia czujnika Zła jednostka ( C / F) Sprawdź podłączenie czujnika Pt100 (patrz schemat połączeń) Sprawdź ustawienia czujników (3-przewodowy lub 2-przewodowe z określeniem rezystancji - oporność> linii wychodzących i powracających) Ustaw poprawną jednostkę (patrz punkt programy) Temperatura wielokrotnie przyciemnia się na krótko Powód Urządzenie jest w trybie symulacji Naprawa Wyjdź z trybu symulacji, patrz pkt [8,16] 11.1 Wyświetlanie numeru programu, jednostki i wersji oprogramowania Trzymaj wciśnięty przycisk Set: Po 5s: Wyświetli się numer programu Po 8s: Wyświetli się jednostka Po 10s: Wyświetli się wersja oprogramowania TR strona 22 / 24

23 12 Dane techniczne Napięcie zasilania Us AC/DC V 0/50/60 Hz <2 W < 4 VA Limity DC V AC V podłączenie czujników Pt 100 zgodnie z EN (2/3-przewodowe) Zakres pomiarowy -199 C. 850 C / -199 F F Rezystancja czujnika + przewody. maks. 500 Ohm Prąd czujnika 0.7 ma Cykl pomiaru / czas pomiaru < 2.5 s Tolerancja ± 1 C, ± 1 Cyfra Wpływ temepratury <0.04 C/K Dane przekaźników K2, K3 i K4 Napięcie przełączania Prąd przełączania Zdolność przełączania 3 x 1 styk przełączalny maks. AC 415 V maks. 6 A maks VA maks. 120 W przy DC 24 V Nominalny prąd pracy dla przełącznika 3 A AC V; 2 A DC13 24 V Zalecany bezpiecznik seria 3.15 A charakterystyka ( gl ) Żywotność kontaktu, mechaniczna 3 x 10 7 cykli Żywotność kontaktu, elektryczna 1 x 10 5 cykli przy 240 V / 6 A Współczynnik redukcji przy cos 0,3 0,5 Dane przekaźnika K1 1 przełącznik Napięcie przełączania maks. AC 400 V Prąd termiczny Ith Prąd udarowy (przy 10 % ED) Prąd nominalny Ie (AC 15) Rekomendowany bezpiecznik Żywotność kontaktu, mechaniczna Żywotność kontaktu, elektryczna maks. 10 A 30 A maks. 4 s 6 A AC 250 V gg/gl 10 A 30 x 10 6 cykli 1 x 10 6 cykli przy AC 250 V / 6 A 2 x 10 5 cykli przy AC 250 V / Warunki testu EN / EN Napiecie udarowe 4000 V Poziom zanieczyszczeń 3 Napięcie znamionowe izolacji Ui 250 V Czas pracy 100 % Dopuszczalna temperatura otoczenia -40 C C EN EMC kompatybilność EN EMC zakłócenia elektryczne EN Odporność na wibracje EN Hz ±1.6 mm Hz5 g Izolacja galwaniczna Us przekaźnik, czujnik, (RS 485) DC 3820 V przekaźnik czujnik, (RS 485) DC 3820 V Brak izolacji galwanicznej (Tylko urządzenie z interfejsem RS485) RS 485 czujniki TR strona 23 / 24

24 Obudowa Obudowa panel SE 2 Wymiary (dł x szer x wys) 96 x 96 x 80 mm Połączenie jednej linii 1 x 2.5 mm 2 Linia z końcówką 1 x 2.5 mm 2 Obudowa IP wewnętrzne Frontowy panel IP 54 (z uszczelką), tylni IP 20 IP zacisków IP 20 Montaż Panel, Wymiar do wycięcia x mm Waga około. 310 g Rezerwuje się prawo do wprowadzania zmian technicznych. 13 Sposób montażu SE 2 Wymiary w mm Wymiary wykroju x mm TR strona 24 / 24

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała.

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała. Wstęp Instrukcje bezpieczeństwa 1 SINAMICS Instrukcja obsługi Wprowadzenie 2 Montaż mechaniczny 3 Instalacja elektryczna 4 Uruchamianie 5 Komunikacja ze sterownikiem programowalnym (PLC) 6 Lista parametrów

Bardziej szczegółowo

RMA42. Instrukcja obsługi. Uniwersalny przetwornik sygnałów pomiarowych. Ba287R/31/pl/02.10. Poziom Ciœnienie Przep³yw Temperatura Analiza cieczy

RMA42. Instrukcja obsługi. Uniwersalny przetwornik sygnałów pomiarowych. Ba287R/31/pl/02.10. Poziom Ciœnienie Przep³yw Temperatura Analiza cieczy Poziom Ciœnienie Przep³yw Temperatura Analiza cieczy Rejestracja Komponenty systemów Us³ugi Rozwi¹zania Instrukcja obsługi RMA42 Uniwersalny przetwornik sygnałów pomiarowych Ba287R/31/pl/02.10 Przegląd

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Goodrive100

Spis treści. Goodrive100 Spis treści 1 Środki ostrożności... 3 1.1 Definicje Bezpieczeństwa... 3 1.2 Symbole ostrzegawcze... 3 1.3 Wytyczne bezpieczeństwa... 3 2 Informacje podstawowe o produkcie... 6 2.1 Szybkie uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Regulator mocy biernej z protokołem RS485 MODBUS-RTU

Regulator mocy biernej z protokołem RS485 MODBUS-RTU VARkombi-PC (Trivar12) Regulator mocy biernej z protokołem RS485 MODBUS-RTU Instrukcja obsługi 1. Wstęp Wszystkie informacje i wymagane środki ostrożności dotyczące używania 3-fazowych regulatorów współczynnika

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 Do montażu na silniku Polski - Polish 2 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa...5 2 Projekt systemu...8 2.1

Bardziej szczegółowo

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji MR 627 Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Przekaźnik do nadzoru stanu izolacji nieuziemionych sieci rozdzielczych prądu stałego i przemiennego

Bardziej szczegółowo

Synco 200 Regulatory uniwersalne RLU2 Opis techniczny

Synco 200 Regulatory uniwersalne RLU2 Opis techniczny Synco 200 Regulatory uniwersalne RLU2 Opis techniczny Wydanie 2.3 CE1P3101pl 29.08.2008 Building Technologies Siemens Sp. z o.o. Building Technologies HVAC Products ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji Seria FP/FR1200/2000 Analogowe, adresowalne centrale, repetytory i emulatory przeciwpożarowe Instrukcja instalacji i konserwacji Wersja 8-0 / Kwiecień 2005 Dotyczy wersji oprogramowania v8.0 lub nowszej

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy regulator z funkcją programu. B 70.3041.0 Podręcznik użytkownika 06.05/00442055

Kompaktowy regulator z funkcją programu. B 70.3041.0 Podręcznik użytkownika 06.05/00442055 Kompaktowy regulator z funkcją programu B 70.3041.0 Podręcznik użytkownika 06.05/00442055 Proszę przeczytać instrukcję obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Instrukcję obsługi należy przechowywać w miejscu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Instrukcja obsługi Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej Instrukcja

Bardziej szczegółowo

MIERNIKI MIKROPROCESOROWE PROGRAMOWALNE

MIERNIKI MIKROPROCESOROWE PROGRAMOWALNE INSTRUKCJA OBSŁUGI APAR - BIURO HANDLOWE 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 Tel. 22 101-27-31, 22 853-49-30 E-mail: automatyka@apar.pl Internet: www.apar.pl AR500 AR503 AR517 AR518 MIERNIKI MIKROPROCESOROWE

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B

Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ Serwisy Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B Wydanie 6/21 1171552 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60

Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60 Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60 STP60-10-IA-pl-10 Wersja 1.0 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością firmy SMA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna

Dokumentacja Techniczna Dokumentacja Techniczna POBIERAK PRÓB i STACJA MONITORINGU PP 2002+ PP 2002M PP 2002E UWAGA!!! PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY BEZWGLĘDNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOKUMENTACJĄ Producent: POL-EKO-APARATURA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. Zabezpieczenie Łukoochronne A

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. Zabezpieczenie Łukoochronne A INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Zabezpieczenie Łukoochronne A Instrukcja użytkowania zabezpieczenie łukoochronne AQ 101 2 (56) Rewizja 1.2 Data Czerwiec 2011 Zmiany - Rozdział o czujnikach skorygowany - Zaktualizowana

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C Tel/fax.: +48 (32) 353 41 31, + 48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 44 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR) Katowice

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa. CES-AP-C01- (Uni-/Multicode)

Instrukcja obsługi. Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa. CES-AP-C01- (Uni-/Multicode) Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa CES-AP-C01- (Uni-/Multicode) PL Spis treści 1. Informacje dotyczące tego dokumentu... 4 1.1. Zakres obowiązywania... 4 1.2. Grupa docelowa... 4 1.3. Objaśnienie rysunków...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced P/N 1069792-GR3 (PL) REV F ISS 04NOV14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Wersja Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Wejścia binarne BE/S Podręcznik produktu

ABB i-bus KNX Wejścia binarne BE/S Podręcznik produktu ABB i-bus KNX Wejścia binarne BE/S Podręcznik produktu Treść Treść Strona 1 Informacje ogólne 5 1.1 Wykorzystanie podręcznika produktu... 5 1.1.1 Budowa podręcznika produktu... 5 1.1.2 Wskazówki... 6

Bardziej szczegółowo

MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących. 05102011 Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION

MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących. 05102011 Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION MITSUBISHI ELECTRIC Seria MELSEC-L Sterowniki programowalne Podręcznik dla początkujących 05102011 Wersja A MITSUBISHI ELECTRIC INDUSTRIAL AUTOMATION O niniejszym podręczniku Teksty, ilustracje, wykresy

Bardziej szczegółowo