Operating Manual TR440

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Operating Manual TR440"

Transkrypt

1 ZIEHL industrie elektronik GmbH + Co KG Daimlerstraße 13, D Schwäbisch Hall , Temperature Relays and MINIKA Mains Monitoring Digital Panelmeters MINIPAN Switching Relays and Controls Measuring Transducers Grid- and Plant Protection Operating Manual TR440 updated: Sc/Fu - Ochrona transformatora, przekaźnik termiczny typ TR440 TR strona 1 / 24

2 Spis treści 1 Zastosowanie i krótki opis Przegląd funkcji Diagram połączeń Wyświetlacz i przyciski Ważne informacje Programy Instalacja Uruchamianie i rozruch Ogólne instrukcje dotyczące eksploatacji Tryb wyświetlania Tryb menu Tryb konfiguracji Krótki schemat pracy [Program 1] Krótki schemat pracy [Program 2] Krótki schemat pracy [Program 3] Krótki schemat pracy [Program 4] Uruchomienie Wybór numeru programu Włączenie urządzenia Konfiguracja czujników Konfiguracja alarmu Konfiguracja przekaźnika testu na K Konfiguracja Modbus RS 485 (opcja) Symulacja czujnika Blokada kodu Wskazówki dotyczące eksploatacji Możliwe wskazania na wyświetlaczu Ustawienia fabryczne Konserwacja i naprawa Rozwiązywanie problemów Wyświetlanie numeru programu, jednostki i wersji oprogramowania Dane techniczne Sposób montażu SE TR strona 2 / 24

3 1 Zastosowanie i krótki opis Przekaźnik termiczny do ochrony transformatorów przed nadmierą temperaturą i do sterowania wentylatorem. Temperatury w uzwojeniach są monitorowane przez trzy czujniki Pt100.Temperatura rdzenia może być monitorowana z czwartego czujnika. Cztery alarmy / przekaźniki wyjściowe są wykorzystywane, do sterowania wentylatorem, do sygnalizowania, wcześniejszego ostrzegania i wyłączania transformatora. Różne programy ułatwiają korzystanie z alarmu dla różnych aplikacji. W zależności od programu, np.dodatkowy przekaźnik jest dostępny dla komunikatu błędu, lub wyzwalania z powodu przekroczenia maksymalnej temperatury rdzenia. Inne zastosowania: Ewentualnie z czwartego czujnika temperatury w pomieszczeniu gdzie znajduje się transformator, mogą być monitorowane i alarmowane, wentylatory pomieszczenia.urządzenie może być również wykorzystywane do innych zadań w zakresie monitoringu temperatury np. w silnikach. 2 Przegląd funkcji wejścia czujników Pt 100 (RTD), 2 lub 3-przewodowe Szeroki zakres monitoringu C / F Alarmy / Przekaźniki 3-cyfrowy wyświetlacz (rozdzielczość 1 C / 1 F) LEDy czujnika LEDy przekaźnika LEDy alarmu 1 LED błędu Kontrola napięcia AC / DC V Czytelne wyświetlacze i proste programowanie Min i Maks czujników mogą być zapisywane Blokada kodu przed niezamierzonymi / nieautoryzowanych zmiami w ustawieniach Opcjonalny interfejs RS 485 z protokołem Modbus RTU EasySimulation do prostej symulacji wartości czujnika 3 Diagram połączeń Istnieją różne możliwości połączenia w zależności od czterech regulowanych programów. TR strona 3 / 24

4 Program 1: Program 2: 3 czujniki w uzwojeniu: 3 czujniki w uzwojeniu i 1 czujnik w rdzeniu transformatora: Wentylator/FAN (z testem cyklicznym) Wentylator/FAN (z testem cyklicznym) Ostrzeżenie 8alr8 Zamknięcie 8trp8 Awaria (błąd czujnika) Ostrzeżenie (uzwojenie + rdzeń) 8alr8 Zamknięcie (uzwojenie + rdzeń) 8trp8 Awaria (błąd czujnika) Dla czujników w uzwojeniach i dla czujnika w rdzeniu, mogą być ustawione różne limity dla każdego. Winding Winding Core Program 3: Program 4: 3 czujniki w uzwojeniu i 1 czujnik w rdzeniu transformatora: 3 czujniki w uzwojeniu i 1 czujnik w rdzeniu transformatora: Wentylator/FAN (z testem cyklicznym) Zamknięcie (rdzeń) 8Cor8 Ostrzeżenie (uzwojenie)/awarii 8alr8 Ostrzeżenie (uzwojenie) 8alr8 Zamknięcie (uzwojenie) 8trp8 Zamknięcie (uzwojenie) 8trp8 Zamknięcie (rdzeń) 8Cor8 Awaria (błąd czujnika) Alarm 2 jednocześnie osiągnięcie temperatury ostrzegania i komunikat błędu. Winding Core Winding Core TR strona 4 / 24

5 4 Wyświetlacz i przyciski 1 Wyświetlacz cyfrowy (3 cyfry) Wyświetlanie wartości czujnika Wyświetlanie kodu błędu Wyświetlanie menu i tryb konfiguracji 2 Prawy punkt dziesiętny Wyłączony: urządzenie jest w trybie wyświetlania Świeci: Urządzenie jest w trybie menu Miga: Urządzenie jest w trybie konfiguracji 3, 5 Przycisk w górę / dół (w trybie wyświetlacza, stan normalny) Zmiana w trybie menu (patrz instrukcja obsługi pkt 8.3) Naciśnij przez 2 s: Wyświetla min / max pomiarów wybranego czujnika Dodatkowo naciśnięcie klawisza 2s usuwa wszystkie wartości min / max Naciśnij w górę i w dół 2s: EasySimulation, skacze się w tryb symulacji dla czujników 1t.. 3T (wyświetlacz 8S1-38) 4 Przycisk Set/Reset (w trybie wyświetlania, stan normalny) Naciśnij krótko: Wyświetla następny sensor (czujnik dioda LED) Naciśnij przez 2 s: Reset, usuwa zablokowany alarm (=> [Opóźnienie Alarm wyłączony] musi wygasnąć) Naciśnij przez 5 s: Wyświetla numer programu (np. 8PR38) Naciśnij przez 8 s: Wyświetla mierzoną wartość (np. 8 C8) Naciśnij przez 10 s: Wyświetla wersję oprogramowania (np ) 6 LED (czerwony) błąd/ Error Świeci: Błąd czujnika w jednym obwodzie, lub nastąpiła wewnętrzna usterka urządzenia 7 LED (żółty) czujniki/sensors Świeci: Wyświetla wartość czujnika należącą do LEDa w wyświetlaczu cyfrowym Miga: Błąd czujnika w odpowiednim obwodzie czujnika 8 LED (czerwony) alarm Świeci: pojawił się Alarm (1-4) Miga szybko (1:4): [Opóźnienie czasu Alarmu włączone] działa Miga wolno (4:1): [Opóźnienie czasu Alarmu wyłączone] działa Miga normalnie(1:1): Gotowy do resetu, resetowanie przyciskiem Wciśnij "SET/RESET" 2s 9 LED (żółty) stan przekaźnika Świeci: Przekaźnik przypisany do LED działa Wyłączony: Przekaźnik przypisany do LED jest zwolniony TR strona 5 / 24

6 5 Ważne informacje UWAGA Niebezpieczne napięcie elektryczne! Może doprowadzić do porażenia prądem i oparzeń. Bez awaryjne i bezpieczne działanie urządzenia wymaga, że jest transportowane i przechowywane w odpowiedni sposób, profesjonalnie zainstalowane i oddane do eksploatacji oraz obsługiwane zgodnie z jego przeznaczeniem. Tylko osoby, które są zaznajomione z instalacją, uruchomieniem oraz eksploatacją i które posiadają odpowiednie kwalifikacje mogą pracować na urządzeniu. Muszą przestrzegać treści instrukcji obsługi, zawiadomień dołączonych do urządzenia i odpowiednich przepisów bezpieczeństwa dla instalowania i eksploatacji instalacji elektrycznych. Urządzenia są zbudowane i certyfikowane zgodnie z (DIN / VDE / EN / IEC) i opuszczają fabrykę w stanie bezpiecznym i technicznie bez zarzutu. Aby utrzymać ten stan trzeba przestrzegać przepisów bezpieczeństwa oznaczonych "UWAGA" w instrukcji obsługi. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do śmierci, obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia na samym urządzeniu i na innych urządzeniach oraz wyposażeniu. Jeżeli informacje w instrukcji obsługi są niewystarczające, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt bezpośrednio z producentem lub odpowiednim przedstawicielem Zamiast przemysłowych norm i wymogów podanych w instrukcji obsługi i obowiązujących w Europie, należy stosować się do obowiązujących i stosownych instrukcji w kraju korzystania, jeśli urządzenie jest używane poza obszarem zastosowania. Uwaga!! Urządzenia z blokadą ponownego załączenia (Reset) nie są zgodne z warunkami użytkowania dla obwodów bezpieczeństwa zgodnie z normą EN Nie mogą one być stosowane pojedynczo do funkcji, w których należy zapobiegać niezależnemu restartowi. Uwaga! Jeżeli wersja jest zaprogramowana dla wszystkich przekaźników, nastąpi błąd kontroli napięcia lub urządzenie nie będzie wykryte. Podczas używania jako urządzenie monitorujące, operator musi zapewnić, że ten błąd zostanie wykryty przez okresowe testy funkcji. Zalecamy programowanie, co najmniej jednego przekaźnika w zamkniętym obiegu obecnej wersji i odpowiedniej oceny. Uwaga! (Tylko urządzenia z interfejsem RS 485) Sensor-Wejścia i interfejs RS 485 to ten sam potencjał. RS 485 interfejs: Duże długości przewodów mogą zmieniać potencjał masy i transmisja może być zakłócona. Środkiem zaradczym może być separacja galwaniczna lub dodatkowy przewód uziemiający. TR strona 6 / 24

7 6 Programy 4 programy (Pr) można wybrać w wersji fabrycznej. Zaczynając od tych programów, można prosto, dostosować urządzenie do aplikacji. Najpierw wybierz program, który pasuje do aplikacjia następnie zmień poszczególne parametry! Wszystkie parametry są resetowane podczas przełączania z programu do "ustawień fabrycznych" (patrz "Schemat połączeń" i zobacz "Ustawienia Factor"). Wybór programu: Wyłączyć napięcie sterujące Przytrzymać jednocześnie odpowiedni klawisz: Set Załączyć napięcie sterujące Odczekać co najmniej 10 s do pojawienia się na wyświetlaczu 8PR 8 Zwolnić przycisk Set Wybrać program (Pr 1... Pr 4) używając klawiszy Góra/Dół Naciśnij klawisz Set Wybierz jednostki ( C / F) używając klawiszy Góra/Dół Naciśnij klawisz Set Na wyświetlaczu pojawi się 8---8, Ustawienia zostaną skopiowane, urządzenie rozpocznie pracę. Zapytania numer programu: Zobacz Punkt 11.1 Wyświetlanie numeru programu, jednostek i wersji oprogramowania 7 Instalacja Przestrzegać maksymalnej dopuszczalnej temperatury podczas instalacji. Zapewnić wystarczającą wolną przestrzeń od innych urządzeń lub źródeł ciepła. Jeśli chłodzenie jest zablokowane, np. poprzez bliskie sąsiedztwo urządzeń o podwyższonej temperaturze powierzchni lub następuje kontakt z powietrzem chłodzącym inne urządzenia, dopuszczalna temperatura otoczenia spada.! Uwaga! Szeroki zakres zasilania. Urządzenie posiada szeroki zakres zasilania, który jestodpowiedni dla napięć DC i AC. Przed podłączeniem napięcia do urządzenia, upewnij się, że dopuszczalny zakres napięcia sterującego Us na tylnej ściance urządzenia jest zgodne z napięciem zasilania! Wciśnij TR440 do przygotowanej obudowy 91 x 91 mm, wycięcia zgodnie z normą DIN od strony sterowania. Aby osiągnąć stopień ochrony IP 54, zainstaluj dostarczoną uszczelkę pomiędzy obudową a panelem przednim. Wciśnij mocowania zapięć na obu stronach prowadnic. Przykręć mocowania klamry za pomocą śrubokręta. Dokręć obie klamry równomiernie. Podłączyć zgodnie ze schematem połączeń lub tabliczką znamionową. TR strona 7 / 24

8 8 Uruchamianie i rozruch 8.1 Ogólne instrukcje dotyczące eksploatacji Na przecinku za ostatnią cyfrą, na 7-segmentowym wyświetlaczu można rozpoznać tryb pracy urządzenia. 8.2 Tryb wyświetlania Punkt dziesiętny wyłączony (stan normalny dla wyświetlania pomiaru) LED żółty (czujnik) świeci jeden Informacja o aktualnej wartości czujnika (odpowiada podświetlany LED) świecą wszystkie Wyświetlanie najwyższej temperatury, mierzonej dla wszystkich podłączonych czujników miga Wszystkie wartości czujników są wyświetlane przez 2s, kolejno każdy. LED żółty Przekaźnik K1.. K4 Krótko naciśnij klawisz Set: Wyświetla następną wartość czujnika Wyświetla najwyższą wartość czujnika Kolejno wyświetla wszystkie wartości z czujników. Wyświetla błędy na TR440 z kodem błędu ( 8Er18, 8Er28 8Er88, 8Er98, 8-EE8, 8EEE8 ) Wyświetla alarmy (8Alr8, 8trp8,lub 8Cor8) ON OFF = Przekaźnik pracuje = Przekaźnik jest zwolniony LED czerwony Alarm Miga 1:4 Miga 4:1 Miga 1:1 ON OFF = [Opóźnienie alarmu włączone] aktywny = [Opóźnienie alarmu wyłączone off] aktywny = Gotowy do resetu, resetowanie przyciskiem Wciśnij "SET/RESET" 2s = Alarm włączony = Alarm wyłączony LED czerwony Error Przycisk funkcyjny Set/Reset Przyciski Do góry i Do dołu ON = Usterka w obwodzie czujnika (żółta dioda LED miga dla wadliwych czujników) = wewnętrzny błąd urządzenia (kod błędu na wyświetlaczu) Naciśnij krótko: Naciśnij przez 2 s: Naciśnij przez 5 s: Naciśnij przez 8 s: Naciśnij przez 10 s: Naciśnij krótko: Zmiana w trybie menu Naciśnij przez 2 s: Wyświetla następny czujnik (LED czujnika zapalony) Przywraca zablokowany alarm Wyświetla numer programu Wyświetla mierzoną jednostkę Wyświetla wersję oprogramowania Wyświetla min/max pomiaru dla wybranego czujnika Dodatkowo naciskając przycisk Set 2s usuwa wszystkie wartości min/max Naciśnij Do gory i Do dołu 2s: EasySimulation, skoki w tryb symulacji dla czujników 1T.. 3T (wyświetlacz 8S1-38) TR strona 8 / 24

9 8.3 Tryb menu Punkt dziesiętny włączony Przyciski Do góry i Do dołu Przycisk Set/Reset Wybierz elementy menu do przeglądania parametrów Wciśnij krótko: Wybór punktu menu; zmiana w trybie wyświetlania Wciśnij krótko: Zmiana w trybie konfiguracji 8.4 Tryb konfiguracji Punkt dziesiętny miga Przyciski Do góry i Do dołu Przycisk Set/Reset Wciśnij krótko/długo: Zmiana wartości parametru (wolno / szybko) Wciśnij krótko: Skopiować ustawienia i wybrać kolejny parametr po ostatniej zmianie parametrów w trybie menu Wskazówka: Jeśli Set / Reset zostanie wciśnięty przez 2 sekundy, wychodzi z trybu menu/trybu konfiguracji i powróci do trybu wyświetlania. To samo dzieje się, jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 30s. Wyjątek w trybie symulacji: Jeżeli blokada alarmu jest wciśnięta, jest ona resetowana przez przycisk Set/Reset 2s. Jeżeli jest wciśnięty brak blokady alarmu, powróci do trybu wyświetlania. Powrót do trybu wyświetlania po 15 minutach bez używania przycisków. TR strona 9 / 24

10 Tryb menu 8.5 Krótki schemat pracy [Program 1] Tryb wyświetlania Tryb konfiguracji Stop bit: z firmware -04 TR strona 10 / 24

11 Tryb menu 8.6 Krótki schemat pracy [Program 2] Tryb wyświetlania Tryb konfiguracji Stop bit: z firmware -04 TR strona 11 / 24

12 Tryb menu 8.7 Krótki schemat pracy [Program 3] Tryb wyświetlania Tryb konfiguracji Stop bit: z firmware -04 TR strona 12 / 24

13 Tryb menu 8.8 Krótki schemat pracy [Program 4] Tryb wyświetlania Tryb konfiguracji Stop bit: z firmware -04 TR strona 13 / 24

14 8.9 Uruchomienie Obowiązkowe Opcja Przegląd X X X X X X X X 8.10 Wybór numeru programu 8.11 Włącz urządzenie 8.12 Konfiguracja czujników 8.13 Konfiguracja alarmów 8.14 Konfiguracja testu przekaźnika na K Skonfiguruj Modbus RS 485 (opcja) 8.16 Symulacja czujnika 8.17 Blok kodu 8.18 Wskazówki dotyczące eksploatacji 8.19 Możliwe wskazania w wyświetlaczu 8.10 Wybór numeru programu Ustaw numeru programu, jak opisano w punkcie [6. Programy] Włączenie urządzenia Włącz napięcie zasilania, Wszystkie diody LED oraz wyświetlacz podświetlą się Wyświetla się wartość jednostki Wyświetla się ustawiony numer programu Po około. 2s, TR440 jest gotowy 8.12 Konfiguracja czujników Począwszy od trybu wyświetlania: Powrót do trybu wyświetlania naciskając klawisz Set 2s W przypadku bezczynności przez 30 sekund, urządzenie powróci do trybu wyświetlania. Wciśnij przycisk W dół Wyświetlacz 8S 1.8 Typ czujnika ustawiony za pomocą klawiszy góra / dół 8 nc.8 => nie podłączony, czujnik nie podłączony 83-L.8 => 3-przewodowy czujnik Pt => 2-przewodowy czujnik Pt 100, rezystancja z wychodzącego czujnika i przewodu powrotnego Wybierz kolejny czujnik przyciskiem W dół (Przycisk W górę do poprzedniego czujnika lub wyjście do menu czujników 8S 1.8) Skonfiguruj kolejny czujnik Po czujniku 4 (w programie 1 po czujniku 3), zmiana do następnego punktu menu przyciskiem W dół (konfiguracja alarmu) TR strona 14 / 24

15 8.13 Konfiguracja alarmu Następujące parametry są istotne: Wartość alarmu 8FAN.8 8ALR.8 8tRP.8 8Cor.8 Histereza 8H.8 Opoźnienie alarmu włączone Opoźnienie alarmu wyłączone Przekaźnik Error / Zakłócenia 8dal.8 8dof.8 8rel.8 8Err.8 Limity dla alarmów. W zależności od wybranego programu, są możliwe różne ustawienia alarmów (patrz krótkie schematy pracy) Wartość restetowania jest obliczana na podstawie wartości alarmu + histereza, np.: 90 C (limit) + -5 C (histereza) = 85 C (wartość resetowania) Alarm jest tłumiony przez ustawienie czasu( w sekundach) Alarm jest wyłączony dopiero po spadku limitu poniżej (wartość alarmu + histereza) czasu (w sekundach) Zamknięty obwód prądowy 8 r.8: Działa przekaźnik w stanie GOOD (=wartość alarmu nie została osiągnięta) i zostaje zwolniony kiedy wartość zostanie osiągnięta. Korzyści: Błędy i awarie generalnie prowadzą do alarmu Wady: Alarmuje także wtedy, gdy napięcie sterujące jest wyłączone. Niekorzystne, np. w transformatorach, zwłaszcza gdy napięcie sterujące TR440 pochodzi z monitorowanego transformatora. Prąd roboczy 8 a. 8: Przekaźnik działa w stanie GOOD i zwalnia się gdy wartość alarmu została osiągnięta. Brak alarmu gdy napięcie sterujące jest wyłączone i podczas awarii. Zamknięty-obwód prądowy zablokowany 8 Lr. 8: Zachowuje się jak przy zerowym prądzie, ale alarm pozostaje aktywny, dopóki nie jest resetowany Set / Reset (wciśnij 2s). Prąd roboczy, zamknięty 8 LA.8: Zachowuje się jak zasilany, ale alarm pozostaje aktywny, dopóki nie jest resetowany Set / Reset (wciśnij 2s). 8rel.8-8 r.8-8 A.8-8 Lr.8-8 LA.8 Zachowanie urządzenia podczas awarii (czujnika/urządzenia) Angażuje Przekaźnik K4 (nie w programie 3) Uwaga: Zablokowany alarm nie jest zapisywany w urządzeniu zerowe napięcie w czasie utrzymane. Oznacza to, że jeżeli napięcie zasilania zostanie zdjęte, zablokowanie alarmu może być resetowane. Procedura regulacji (procedura oparta na przykładzie Alarmu 8FAN. 8]): Wybierz punkt menu za pomocą przycisków Góra/Dół do momentu Wyświetlacz 8FAN. 8 Wyświetlacz 8FAN. 8 / miga na przemian (rzeczywisty limit, wartość może być inna) Ustaw żądaną granicę korzystając z przycisków w górę i w dół Wyświetlacz 8H. 8 / (histereza / wartość) miga Ustaw żądaną histerezę przy uzyciu przycisków w górę i w dół TR strona 15 / 24

16 Wyświetlacz 8dal. 8 / (opóźnienie alarmu / wartość) miga Ustaw żądaną wartość za pomocą przycisków w górę i w dół Wyświetlacz 8dof. 8 / (opóźnienie alarmu wyłączone / wartość) miga Ustaw żądaną wartość za pomocą przycisków w górę i w dół Wyświetlacz 8rel. 8 / 8 r. 8 (przekaźnik/ parametr) miga Ustaw żądaną wartość za pomocą przycisków w górę i w dół Wyświetlacz 8FAN. 8 Wybierz kolejny alarm przycisk W dół ( Przyciskiem w górę powrót do poprzedniego alarmu lub elementu menu) Konfiguruj następny alarm Po ostatnim ustawieniu alarmu, przejdź do następnej pozycji menu (przekaźnik test) przyciskiem w dół 8.14 Konfiguracja przekaźnika testu na K1 Można zaprogramować tak, że przekaźnik K1 przełącza w stan alarmu po pewnym czasie 8don8, np. 1 tydzień (= 168 godzin) na czas 8dof8, np. 0.2godz. Jest to wymagane, np., aby pozwolić wentylatorowi bądź pompie pracować a łożyska nie ucierpią z powodu długich przestojów. Następujące parametry są istotne: Test przekaźnika Czas testu Czas trwania testu 8tst.8 8don.8 8dof.8 Menu testu przekaźnika Określa po jakim czasie test przekaźnika się zaczyna (w godzinach), albo jak często powtarza się testowanie (8off.8 = wyłączenie testu przekaźnika) Stwierdza jak długo trwa test przekaźnika ( w godzinach) Proces regulacji: Wybierz element menu za pomoca przycisków góra / dół do momentu... Wyświetlacz 8tst.8 Użyj przycisków w górę i w dół, aby ustawić żądany czas, w którym test przekaźnika ma być powtórzony,8off h Ustaw żądany czas trwania testu przekaźnika za pomocą klawiszy w górę i w dół, h Czas testu 8don 8 zostanie zapisane w urządzeniu Jeśli TR440 wykonuje test przekaźnika, 8tst.8 miga na wyświetlaczu. Test przekaźnika nie powinien być aktywowany dla programu 4. TR strona 16 / 24

17 8.15 Konfiguracja Modbus RS 485 (opcja) Następujące parametry są istotne: Modbus 8bus.8 Modbus menu Adres urządzenia 8Adr.8 Adres urządzenia, może być ustawiony od 1 do 247 Szybkość transmisji 8bd.8 szybkość transmisji, lub Parzystość 8par.8 Bit parzystości: 8evn.8, 8odd.8, 8 no.8 Stop bit 8stp.8 Stop bit: / (1 / 2) (z firmware -04) Proces regulacji: Wybierz element menu za pomoca przycisków góra / dół do momentu... Wyświetlacz 8bus. 8 Wyświetlacz 8Adr. 8 / (adres / wartość) miga Ustaw żądany adres za pomocą klawiszy w górę i w dół Wyświetlacz 8bd. 8 / (szybkość transmisji / wartość) miga Ustaw żądaną szybkość transmisji za pomocą klawiszy w górę i w dół Wyświetlacz 8par. 8 / 8evn. 8 (parzystosć / wartość) miga Ustaw żądaną wartość za pomocą klawiszy w górę i w dół (z firmware -04) Wyświetlacz 8stp. 8 / (stop bit / wartość) miga Ustaw żądaną wartość za pomocą klawiszy w górę i w dół Wyjście z menu (wyświetlacz 8bus. 8) Przejście do następnej pozycji menu przycisk w górę i w dół Więcej informacji na temat konfiguracji i programowania modbus uzyskasz na Symulacja czujnika Temperatura czujnika może być symulowane. Wszystkie funkcje urządzenia działają tak, jakby ta temperatura faktycznie była mierzona. Po 15 minutach bez naciskania klawisza, urządzenie automatycznie przełącza się z powrotem do trybu wyświetlania. Wyświetlacz migający oznacza, że urządzenie jest obecnie w trybie symulacji (0.9s wyświetlacz jest włączony i 0.1s wyłączony). Wybierz element menu za pomocą przycisków góra / dół (Alternatywnie: EasySimulation, naciśnij przyciski w górę i w dół jednocześnie 2 s) Wyświetlacz 8Si. 8 Użyj przycisków W górę I W dół aby wybrać konkretny czujnik(i), 8S Czujnik 1 do 3 lub 8S 4. 8 dla czujnika 4 Ustawić żądaną temperaturę przy pomocy przycisków W górę i W dół Wyjdź z symulacji (wyświetlacz 8Si. 8) Przejście do następnej pozycji menu przycisk w górę i w dół TR strona 17 / 24

18 8.17 Blokada kodu Ustawione parametry mogą być chronione przez uaktywnienie blokady kodu. Urządzenie potwierdza nieprawidłowy wpis 8Err8 (miga trzykrotnie). Wybierz element menu za pomocą przycisków góra / dół do momentu Wyświetlacz 8Cod.8 Wyświetlacz 8Pin.8 / (pin / pin kod) miga Użyj przycisków w górę i w dół, aby ustawić zapisany kod PIN (ustawienie fabryczne ) Ustaw żądany blok kodu za pomocą klawiszy w górę i w dół: o 8off.8 wyłączony, wszystkie parametry mogą być zmieniane o 8on.8 włączony, parametr nie może być zmieniony Wyświetlacz 8Pin.8 / (pin / pin kod) miga Ustaw żądany nowy kod PIN klawiszami w górę i w dół klawiszami (uwaga: zapisz kod PIN) Blok kodu włączony, Blok kodu wyłączony, Wyświetlacz 8on 8 miga trzykrotnie Wyświetlacz 8off8 miga trzykrotnie Wyjdź z menu (wyświetacz 8Cod.8) Użyj przycisku w górę, aby przejść do poprzedniej pozycji menu Wyjście z trybu menu przycisk w dół i powrót do trybu wyświetlania (normalny stan) Wskazówki dotyczące eksploatacji Jeżeli prawy punkt dziesiętny w 7-segmentowym wyświetlaczu świeci, można opuścić tryb wyświetlania i korzystać z przycisków Góra / Dół, aby wybrać poszczególne punkty menu (tryb menu). Jeżeli prawy punkt dziesiętny miga, jest w trybie konfiguracji i można zmienić ustawienia w górę / dół. W trybie konfiguracji: o Naciśnięcie góra / dół przez długi czas przyspiesza zmiany w wyświetlaczu. o Naciśnięcie klawiszy w górę i w dół jednocześnie zmienia wartości ustawione na zero. Resetowanie (naciśnij przycisk SET / RESET przez 2 s), powraca się z dowolnego miejsca w trybie konfiguracji lub w trybie menu (wyjątek: w trybie symulacji jest zablokowany alarm -> Alarm jest kasowany) z powrotem do trybu wyświetlania (w większości niedawno ustawione wartości są zapamiętywane w trakcie). Włącz tryb symulacji (w trybie wyświetlania): o EasySimulation, naciśnij przyciski w górę i w dół jednocześnie 2s o TR strona 18 / 24

19 8.19 Możliwe wskazania na wyświetlaczu W trybie wyświetlania (normalny stan) 8alr8 / 8trp8 / 8Cor8 Alarmy, w zależności od ustawionego programu, Alarm = wcześniejsze ostrzeżenie Trip = wyłączanie Core = Temperatura rdzenia 8Er18 Zwarcie w czujniku temperatury Pt 100 8Er28 Przerwa w czujniku temperatury Pt 100 8Er88 8Er98 8EEE8 8-EE8 Czujniki, tryb menu / tryb konfiguracji 8S S 4.8 Czujniki 1 do 4 Błąd wewnętrzny urządzenia w TR440 Błąd parametru (nielogiczna konfiguracja TR440) Powyżej zakresu, pomiar zbyt duży Poniżej zakresu, pomiar zbyt mały 8 nc.8 / 83-L.8 Czujniki wyłączone / 3-przewodowe Pt przewodowe Pt 100, określić całkowitą rezystancję Wartość alarmu, tryb menu / tryb konfiguracji 8Fan.8 / 8alr.8 / 8trp.8 / 8Cor.8 8H.8 8dal.8 8dof.8 8rel.8 8 r.8 / 8 a.8 / 8 rl.8 / 8 al.8 Wartości alarmowe, Fan = wentylator Trip = Wyłączenie Histereza Opóźnienie do alarmu Opóźnienie do skasowania alarmu Funkcja przekaźnika Funkcja przekaźnika Test przekaźników, tryb menu / tryb konfiguracji 8tst.8 8don.8 8dof.8 Test przekaźnika Alarm = wcześniejsze ostrzeżenie Core = Temperatura rdzenia Zero sygnału prądu, prąd pracy Zero sygnału prądu, prąd zablokowany Określa po jakim czasie test przekaźnika rozpoczyna się (w godzinach), lub test przekaźnika jest powtarzany Określa jak długo trwa test (w godzinach) RS 485 interfejs Modbus, tryb menu / tryb konfiguracji (Opcja) 8bus.8 8adr.8 8bd.8 Modbus (RS 485 interfejs) Modbus - adres urządzenia Modbus - prędkości transmisji / Modbus prędkości transmisji, 9600 lub par.8 8evn.8 / 8odd.8 / no.8 Modbus - parzystość Modbus parzystość bitu even / odd / no TR strona 19 / 24

20 Symulacja, tryb menu / tryb konfiguracji 8Si.8 8S1-3.8 / 8S 4.8 Symulacja Czujniki do symulacji, Czujniki S1...S3 Czujnik S4 Blokowanie kodu, tryb menu / tryb konfiguracji 8Cod.8 Blokowanie kodu 8Pin.8 Kod PIN 8on.8 / 8off.8 Blokowanie kodu włączone / wyłączone 9 Ustawienia fabryczne Przy zmianie programów (instrukcja obsługi punkt Programy), wszystkie parametry są resetowane do ustawień fabrycznych. Pozycja menu Czujniki Alarm Przekaźnik K1 Alarm Przekaźnik K2 Alarm Przekaźnik K3 Parametry Wartości 8PR18 8PR28 8PR38 8PR48 8S 18 Czujnik 1 83-L8 83-L8 83-L8 83-L8 8S 28 Czujnik 2 83-L8 83-L8 83-L8 83-L8 8S 38 Czujnik 3 83-L8 83-L8 83-L8 83-L8 8S 48 Czujnik L8 83-L8 83-L8 Moje dane Alarm 8Fan8 8Fan8 8Fan8 8Cor Limit H 8 ( Histereza ) dal8 (Opoźnienie Alarmu) dof8 (Opóźnienie wyłączone) rel8 (Funkcja przekaźnika) 8 a8 8 a8 8 a8 8 a8 Nazwa alarmu 8Alr8 8Alr8 8Alr8 8Alr Limit H 8 ( Histereza ) dal8 ( Opoźnienie Alarmu ) dof8 (Opóźnienie wyłączone) rel8 ( Funkcja przekaźnika ) 8 a8 8 a8 8 r8 8 a8 8Cor8 (Temperatura rdzenia) Nazwa alarmu 8tRP8 8tRP8 8tRP8 8tRP Limit H 8 ( Histereza ) dal8 ( Opoźnienie Alarmu ) dof8 (Opóźnienie wyłączone) rel8 ( Funkcja przekaźnika ) 8 a8 8 a8 8 a8 8 a8 8Cor8 (Temperatura rdzenia) TR strona 20 / 24

21 Alarm Przekaźnik K4 Przekaźnik test Modbus (Opcja) Kod Nazwa alarmu 8Err8 8Err8 8COR8 8Err Limit H 8 (Histereza) dal8(OpoźnienieAlarm) dof8 (opóź. wyłączone) rel8 (Funkcja przekaźnika) 8 R8 8 R8 8 a8 8 R8 8don off8 8dof adr bd Par8 8Evn8 8Evn8 8Evn8 8Evn8 8stp8 (z firmware -04) on / off 8off8 8off8 8off8 8off8 8Pin Konserwacja i naprawas ZIEHL industrie-elektronik GmbH + Co KG Daimlerstr.13 D Schwäbisch Hall Telephone: Fax: Homepage: 11 Rozwiązywanie problemów 8Er18 lub 8Er28 pojawia się na wyświetlaczu Powód Zwarcie w obwodzie czujnika lub przerwa w czujniku temperatury Pt 100 Naprawa Sprawdź czujnik temperatury Pt 100, czy jest sprawny elektrycznie i prawidłowo podłączony 8Er88 pojawia się na wyświetlaczu Powód Naprawa Błąd wewnętrzny urządzenia w TR440 Wyłączyć urządzenie i włączyć ponownie. Jeśli błąd nadal się pojawia, wysłać urządzenie do producenta do kontroli. 8Er98 pojawia się na wyświetlaczu Powód Naprawa Błąd parametru (nielogiczna konfiguracja TR440) Sprawdź konfigurację alarmu TR strona 21 / 24

22 Urządzenie nie może być zaprogramowane (konfiguracja) Powód Naprawa Blokada kodu Blokada kodu zapewnia ochronę przed nieuprawnionymi manipulacjami w urządzeniu. Kiedy blokada kodu jest aktywna, parametry nie mogą być zmieniane.pin może być ustawiony przez użytkownika. PIN nieznany? -> resetowanie kodu: Podczas włączania napięcia sterującego, zachować wciśnięty przycisk"set" przez 2 s Na wyświetlaczu zmienia się Cod8 8off Zwolnić przycisk Set Blokada kodu jest wyłączona, nowy kod PIN to 504 Wyświetlana temperatura nie odpowiada temperaturze czujnika Powód Naprawa Czujnik PT100 jest nieprawidłowo podłączony Złe ustawienia czujnika Zła jednostka ( C / F) Sprawdź podłączenie czujnika Pt100 (patrz schemat połączeń) Sprawdź ustawienia czujników (3-przewodowy lub 2-przewodowe z określeniem rezystancji - oporność> linii wychodzących i powracających) Ustaw poprawną jednostkę (patrz punkt programy) Temperatura wielokrotnie przyciemnia się na krótko Powód Urządzenie jest w trybie symulacji Naprawa Wyjdź z trybu symulacji, patrz pkt [8,16] 11.1 Wyświetlanie numeru programu, jednostki i wersji oprogramowania Trzymaj wciśnięty przycisk Set: Po 5s: Wyświetli się numer programu Po 8s: Wyświetli się jednostka Po 10s: Wyświetli się wersja oprogramowania TR strona 22 / 24

23 12 Dane techniczne Napięcie zasilania Us AC/DC V 0/50/60 Hz <2 W < 4 VA Limity DC V AC V podłączenie czujników Pt 100 zgodnie z EN (2/3-przewodowe) Zakres pomiarowy -199 C. 850 C / -199 F F Rezystancja czujnika + przewody. maks. 500 Ohm Prąd czujnika 0.7 ma Cykl pomiaru / czas pomiaru < 2.5 s Tolerancja ± 1 C, ± 1 Cyfra Wpływ temepratury <0.04 C/K Dane przekaźników K2, K3 i K4 Napięcie przełączania Prąd przełączania Zdolność przełączania 3 x 1 styk przełączalny maks. AC 415 V maks. 6 A maks VA maks. 120 W przy DC 24 V Nominalny prąd pracy dla przełącznika 3 A AC V; 2 A DC13 24 V Zalecany bezpiecznik seria 3.15 A charakterystyka ( gl ) Żywotność kontaktu, mechaniczna 3 x 10 7 cykli Żywotność kontaktu, elektryczna 1 x 10 5 cykli przy 240 V / 6 A Współczynnik redukcji przy cos 0,3 0,5 Dane przekaźnika K1 1 przełącznik Napięcie przełączania maks. AC 400 V Prąd termiczny Ith Prąd udarowy (przy 10 % ED) Prąd nominalny Ie (AC 15) Rekomendowany bezpiecznik Żywotność kontaktu, mechaniczna Żywotność kontaktu, elektryczna maks. 10 A 30 A maks. 4 s 6 A AC 250 V gg/gl 10 A 30 x 10 6 cykli 1 x 10 6 cykli przy AC 250 V / 6 A 2 x 10 5 cykli przy AC 250 V / Warunki testu EN / EN Napiecie udarowe 4000 V Poziom zanieczyszczeń 3 Napięcie znamionowe izolacji Ui 250 V Czas pracy 100 % Dopuszczalna temperatura otoczenia -40 C C EN EMC kompatybilność EN EMC zakłócenia elektryczne EN Odporność na wibracje EN Hz ±1.6 mm Hz5 g Izolacja galwaniczna Us przekaźnik, czujnik, (RS 485) DC 3820 V przekaźnik czujnik, (RS 485) DC 3820 V Brak izolacji galwanicznej (Tylko urządzenie z interfejsem RS485) RS 485 czujniki TR strona 23 / 24

24 Obudowa Obudowa panel SE 2 Wymiary (dł x szer x wys) 96 x 96 x 80 mm Połączenie jednej linii 1 x 2.5 mm 2 Linia z końcówką 1 x 2.5 mm 2 Obudowa IP wewnętrzne Frontowy panel IP 54 (z uszczelką), tylni IP 20 IP zacisków IP 20 Montaż Panel, Wymiar do wycięcia x mm Waga około. 310 g Rezerwuje się prawo do wprowadzania zmian technicznych. 13 Sposób montażu SE 2 Wymiary w mm Wymiary wykroju x mm TR strona 24 / 24

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Przekaźnik termiczny PTC typ MSF 220 V (VU)

Instrukcja obsługi Przekaźnik termiczny PTC typ MSF 220 V (VU) MINIPAN Cyfrowe urządzenia pomiarowe, kontrola temperatury i sieci zasilających urządzenia specjalne na życzenie klienta special purpose instruments for customer requirements www.ziehl.com Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo

EV3 X21 instrukcja uproszczona

EV3 X21 instrukcja uproszczona EV3 X21 instrukcja uproszczona Sterownik zastosowany w chillerach: -B2000/B/2.0 -B2000/B/3.0 -B2000/B/4.0/WRT - B300/B/5.5 -Piccolo 1. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 2. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 2.1 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 1 Wyświetlacz 2 Ekran LCD 0 : Waga znajduje się w położeniu zerowym STABLE : Waga znajduje się w położeniu spoczynkowym (bez zmiany wskazań

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy regulator temperatury

Cyfrowy regulator temperatury Cyfrowy regulator temperatury Atrakcyjna cena Łatwa obsługa Szybkie próbkowanie Precyzyjna regulacja temperatury Bardzo dokładna regulacja temperatury Wysoka dokładność wyświetlania wartości temperatury

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 Termostat dwustopniowy pracuje w zakresie od -45 do 125 C. Nastawa histerezy do 51 C (2x25,5 C ) z rozdzielczością

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik poziomu NS 20 Przeznaczony dla cieczy Regulacja czułości

Przekaźnik poziomu NS 20 Przeznaczony dla cieczy Regulacja czułości MINIPAN Cyfrowe urządzenia pomiarowe, nadzór temperatury i sieci Urządzenia specjalne na Ŝyczenie klienta www.ziehl.de Instrukcja obsługi Przekaźnik poziomu NS 20 Przeznaczony dla cieczy Regulacja czułości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Funkcje podstawowe... 4 7. Wybór regulacji temperatury pomieszczenia albo regulacji

Bardziej szczegółowo

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI Manometr cyfrowy z programowalnymi stykami i wyjściem RS485 1. Diody LED statusu styków 2. Aktualna wartość ciśnienia 3. Przyłacze elektyczne 4. Przyłącze procesowe dv-2ps jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0 Instrukcja obsługi kwiecień 2008 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-04-16 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar do czterech

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY SZEROKI ZAKRES CZASOWY 50 ms 100 h

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy regulator temperatury NA24

Dwukanałowy regulator temperatury NA24 Dwukanałowy regulator temperatury NA24 NA24 to regulator temperatury 2w1 z możliwością konfiguracji każdego kanału z osobna lub ustawienia regulatora w tryb pracy współkanałowej. Urządzenie ma 2 wejścia

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) EVK201/211 Proste termostaty cyfrowe do stacjonarnych urządzeń chłodniczych 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE i budowa miernika... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA... 6 4.

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Wersja 1.1 Dane techniczne sterownika DL- 01IR: Zasilanie 230V / 50Hz zabezpieczone bezpiecznikiem

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Regulator mocy biernej. KMB-ZVP15 15-stopniowy.

Regulator mocy biernej. KMB-ZVP15 15-stopniowy. Regulator mocy biernej KMB-ZVP15 15-stopniowy. Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Charakterystyka ogólna:... 3 2. Symbole:... 4 3. Działanie regulatora.... 5 4. Programowanie:... 5 5. Alarmy i ustawienia

Bardziej szczegółowo

Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC

Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC Numer produktu: 191279 Strona 1 z 5 Dane techniczne Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID Wymiary:

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-21 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

REGULATOR MOCY BIERNEJ

REGULATOR MOCY BIERNEJ REGULATOR MOCY BIERNEJ Computer 6e INSTRUKCJA OBSŁUGI ( M 981 601 / 98C ) (c) CIRCUTOR SA CONVERT Sp. z o.o. 2 Strona 1.- COMPUTER 6e Regulator mocy biernej Computer-8d pozwala na automatyczne sterowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524 Model 524 Model 524 jest urządzeniem wielozadaniowym i zależnie od zaprogramowanej funkcji podstawowej urządzenie pracuje jako: licznik sumujący i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROMAD ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ mgr inż. Mariusz Dulewicz ul. Królowej Jadwigi 9 B/5 76-150 DARŁOWO tel / fax ( 0 94 ) 314 67 15 www.mikromad.com

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3 Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis, funkcje i specyfikacja 1.1 Opis K3-3 to autonomiczny, czytnik kart

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, PRACY I OBSŁUGI PRZEKA

INSTRUKCJA INSTALACJI, PRACY I OBSŁUGI PRZEKA INSTRUKCJA INSTALACJI, PRACY I OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA KONTROLI TEMPERATURY MT-200 LITE 1. Wymiary: 2. Waga 0,4kg. DANE TECHNICZNE skrzynka 92x92x105 mm. wymiary panelu czołowego 96x96 mm. 3. Obudowa wykonana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

Termostat pokojowy BHT-1000-N

Termostat pokojowy BHT-1000-N Termostat pokojowy BHT-1000-N OPIS BHT-1000-N jest termostatem programowanym przeznaczonym do sterowania ogrzewaniem pomieszczeń. Duży, podświetlany ekran i elegancki wygląd podkreślony chromowaną ramką

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV 1 Opis elementów 2 Programowanie I. Programowanie : W pierwszej kolejności należy podłączyć zasilanie. INFO : Fabryczny kod programowania to 6668888.

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

CYFROWY PRZEKAŹNIK KONTROLI TEMPERATURY TR-100 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA

CYFROWY PRZEKAŹNIK KONTROLI TEMPERATURY TR-100 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA inteligentna elektronika przemysłowa CYFROWY PRZEKAŹNIK KONTROLI TEMPERATURY TR-100 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

VRT300 PL_2014 TECSYSTEM

VRT300 PL_2014 TECSYSTEM INSTRUKCJA OBSŁUGI VRT300 PL_2014 TECSYSTEM S.r.l. 20094 Corsico (MI) phone +39-0248601011 / 024581861 Fax: +39-0248600783 http://www.tecsystem.it przekaźnik VRT300 1) SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

PPHU Janusz Janowski Nowy Sącz; ul. Franciszkańska 3 tel.(0-18) , fax. (0-18)

PPHU Janusz Janowski Nowy Sącz; ul. Franciszkańska 3 tel.(0-18) , fax. (0-18) Przeznaczenie i funkcje działania. Sterowanie EL1000 Jest to radiolinia czterokanałowa z systemem kontroli dostępu obsługującą 1000 sztuk nadajników typu 2k433 i 4k433 z kodem dynamicznie zmiennym oparty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny do wyświetlaczy SEM 04.2010 Str. 1/5 MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN W wyświetlaczach LDN protokół MODBUS RTU wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ES-10D. set REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI ES-10D. set REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ESD REGULATOR TEPERATURY wersja 3. . DANE TECHNICZNE Wejście: Zakres pomiarowy: 5...+5 Dokładność pomiaru: ±,5% Okres próbkowania: Rozdzielczość wskazań: Rozdzielczość nastawy: Wyświetlacz:

Bardziej szczegółowo

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Opis Moduł ATS-10 odpowiada za kontrolę napięcia zasilania sieciowego i automatyczne przełączenie na zasilanie z agregatu. W przypadku awarii głównego

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB

Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB Instrukcja obsługi Strona 5 Instrukcja montażu Strona 7 Prosz przechowywać w pojeżdzie! Komfort w pódroży Szablon na otwór montażowy (wymiary B lub C wynikają z rysunków

Bardziej szczegółowo

VIBTransmitter VT1002D

VIBTransmitter VT1002D INSTRUKCJA OBSŁUGI VT1002D PL VIBTransmitter VT1002D - 1 - SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie...3 2. Opis panelu...3 3. Wymiary modułu...4 4. Montaż...4 5. Połączenia elektryczne...5 6. Uruchomienie...5 7. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY TERMOSTAT PROGRAMOWALNY PT14-P Z PROSTYM STEROWANIEM, PODŒWIETLANYM WYŒWIETLACZEM Do sterowania: grzejnikami panelami na podczerwień elektrycznym ogrzewaniem podłogowym INSTALACJA I LOKALIZACJA Zainstalować

Bardziej szczegółowo

1/3/2009 4:29 PM. Instrukcja obsługi i eksploatacji. Wyświetlacz KPZ 52E - 8. Ustawienie wartości zadanej Drukarka

1/3/2009 4:29 PM.  Instrukcja obsługi i eksploatacji. Wyświetlacz KPZ 52E - 8. Ustawienie wartości zadanej Drukarka Instrukcja obsługi i eksploatacji Wyświetlacz KPZ 52E - 8 Opcje : Interfejs Ustawienie wartości zadanej Drukarka 11 Widok wyświetlacza z przodu 12 Widok wyświetlacza 0 STABLE Net GROSS M+ kg Symbole na

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego.

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego. AWZ516 v.2.1 PC1 Moduł przekaźnika czasowego. Wydanie: 4 z dnia 15.01.2015 Zastępuje wydanie: 3 z dnia 22.06.2012 PL Cechy: zasilanie 10 16V DC 18 programów czasowo-logicznych zakres mierzonych czasów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE www.esterowniki.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE INTER ELECTRONICS Leszek Janicki ul. Kościelna 39 26-230 Radoszyce tel. 790 472 748 janicki.leszek@o2.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK MODEL:REK 33, REK 31ED v1.0-20.12.2007 Stalgast sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a 03-878 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

CM-TCS.11, CM-TCS.12, CM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, CM-TCS.23. (PL) Instrukcja instalacji i obsługi Przekaźniki do monitoringu temperatury, seria CM

CM-TCS.11, CM-TCS.12, CM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, CM-TCS.23. (PL) Instrukcja instalacji i obsługi Przekaźniki do monitoringu temperatury, seria CM CM-TCS.11, CM-TCS.12, CM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, CM-TCS.23 (PL) Instrukcja instalacji i obsługi Przekaźniki do monitoringu temperatury, seria CM Uwaga: Publikowane instrukcje obsługi i instalacji

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v2.1

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v2.1 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v2.1 Instrukcja obsługi wrzesień 2009 Szkoper Elektronik Strona 1 2009-09-09 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Regulatora współczynnika mocy DCRE 5, 7, 12

INSTRUKCJA. Regulatora współczynnika mocy DCRE 5, 7, 12 INSTRUKCJA Regulatora współczynnika mocy DCRE 5, 7, 12 REGULATOR WSPÓŁCZYNNIKA MOCY DCRE 5, DCRE 7, DCRE 12 OPIS Regulator współczynnika mocy DCRE realizuje funkcje kontroli i regulacji współczynnika mocy

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

CM-MPS.23 / CM-MPS.43 CM-MPN.52 / CM-MPN.62 / CM-MPN.72

CM-MPS.23 / CM-MPS.43 CM-MPN.52 / CM-MPN.62 / CM-MPN.72 CM-MPS.23 / CM-MPS.43 CM-MPN.52 / CM-MPN.62 / CM-MPN.72 (PL) Instrukcja instalacji i obsługi Wielofunkcyjne trójfazowe przekaźniki monitorujące, serii CM Uwaga: Publikowane instrukcje obsługi i instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008

System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008 inteligentna elektronika przemysłowa UNIWERSALNY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIA PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo