Instrukcja obsługi systemu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi systemu"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi systemu Centralny Rejestr Umów UM Wersja 1.19 (wrzesień 2015) BI IV WSIW Jerzy Nowak Warszawa, 25 września 2015 r.

2 Spis treści 1. Wstęp formalny Identyfikacja dokumentu Cel dokumentu Zakres dokumentu Adresaci dokumentu 3 2. Przeznaczenie aplikacji Logowanie do systemu Centralny Rejestr Umów UM Błąd logowania Rejestr umów umowy cywilnoprawne wydatkowe 6 4. Ekran powitalny Centralnego Rejestru Umów UM (CRUUM) zakładanie kont Ekran powitalny informujący o zmianie instrukcji Centralnego Rejestru Umów UM (CRUUM) Ekran powitalny informujący o zmianach dokonanych w systemie 9 6. Umowy Lista Umowa Szczegóły umowy Klauzula społeczna (pozycja nie dotyczy) Klauzula społeczna (pozycja brak) Klauzula społeczna (pozycja 29 ust. 4 pkt 1 ustawy Pzp) Tryb postępowania komunikat o niewypełnionych polach listy rozwijane Identyfikator SAP zapisanie formularza Dodawanie załączników Wgrywanie załącznika na serwer Przywracanie statusu Wprowadzony Lista umów Grupowe zatwierdzanie Wyszukiwarka Generowanie arkusza Excel celem zamieszczenia w BIP-ie jednostki użytkownika (ZOZ-y i Instytucje Kultury) Kiedy umowy będą widoczne na stronie BIP-u? Usuwanie błędnie wprowadzonych lub zatwierdzonych umów Wylogowanie z systemu Metryka dokumentu 32 2

3 1. Wstęp formalny 1.1. Identyfikacja dokumentu Dokument jest Instrukcją obsługi systemu Centralny Rejestr Umów UM dla Biur Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnic i Jednostek Organizacyjnych m.st. Warszawy Cel dokumentu Celem dokumentu jest dostarczenie informacji osobom uprawnionym do dokonywania wpisów w Centralnym Rejestrze Umów UM Zakres dokumentu Dokument przedstawia działanie systemu i sposób obsługi interfejsu systemowego Adresaci dokumentu Adresatami dokumentu są bezpośredni użytkownicy systemu Centralny Rejestr Umów UM. 2. Przeznaczenie aplikacji System Centralny Rejestr Umów UM aplikacja ma na celu prowadzenie centralnej ewidencji Umów zawieranych przez Biura Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnice i Jednosteki Organizacyjne m.st. Warszawy. 3

4 3.1. Logowanie do systemu Centralny Rejestr Umów UM Rys. 1 - Autoryzacja Aby wejść do programu Centralny Rejestr Umów UM należy: 1. w polu tekstowym Login wpisać otrzymany od administratora systemu login, 2. w polu tekstowym Hasło wpisać otrzymane od administratora systemu hasło, 3. kliknąć przycisk. 4. jeśli będzie dostępne logowanie domenowe ten etap jest pominięty. 4

5 3.2. Błąd logowania W przypadku popełnienia błędu w loginie lub haśle wyświetli się komunikat o błędzie. Rys. 2 Błąd logowania 5

6 3.3. Rejestr umów umowy cywilnoprawne - wydatkowe Umowa usług* w tym typie umów rejestrujemy wszystkie umowy których zakresem jest świadczenie usług, niezależnie czy usługę wykonuje osoba fizyczna czy osoba prawna, w tym również umowa zlecenie, należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami. Dostawa* w tym typie umów rejestrujemy umowy których zakresem jest nabycie towaru lub wykonanie dzieła niezależnie od tego czy dostarcza je osoba fizyczna czy prawna w tym również wykonanie dzieła -należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu. * UWAGA: W przypadku gdy przedmiot zawartej umowy jest mieszany tj. dotyczy zarówno zakupu towaru jak i ( wykonanie usługi) jego dostarczenia wówczas, należy sprawdzić czy większa jest wartość towaru czy dostawy i przypisać do typu umowy zgodnie z przedmiotem którego wartość jest większa Przykład: Umowa zakup i usługa dostarczenia wody mineralnej Wartość wody mineralnej (towaru) zł Wartość usługi dostarczenia wody (usługa) zł Typ umowy: DOSTAWA (dostawa towaru) Roboty budowlane Umowa o roboty budowlane rodzaj umowy cywilnoprawnej. Wzajemne zobowiązania stron umowy przedstawiają się w podstawowym przypadku następująco: wykonawca zobowiązuje się do wykonania umówionego obiektu zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej. Inwestor zobowiązuje się do: wykonania czynności związanych z przygotowaniem robót wymaganych przepisami (m.in. wydania projektu i terenu pod budowę), przekazania projektu budowlanego, odebrania obiektu oraz zapłacenia ceny, należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. UWAGA: Przy rozróżnieniu umowy o roboty budowlane od innych umów prawa cywilnego (przede wszystkim od umowy o dzieło najważniejsze znaczenie ma ustalenie, czy proces inwestycyjny był wykonywany według rygorów i procedur przewidzianych przepisami prawa budowlanego. Umowa dotacyjna w tym typie umów rejestrujemy umowy których zakresem jest udzielenie dotacji Zamówienie bez konieczności zawierania umowy pisemnej w tym typie umów rejestrujemy wszystkie zakupy realizowane bez pisemnych umów np.. zamówienia lub faktury Umowy świadczeń na rzecz pracowników (bez umów zleceń zawartych z pracownikami własnymi i umów o pracę) 6

7 w tym typie umów rejestrujemy umowy zawierane z pracownikami na podnoszenie kwalifikacji np. studia czy szkolenia. 4. Ekran powitalny Centralnego Rejestru Umów UM (CRUUM) Rys. 3. Ekran startowy Ta plansza została stworzona z uwagi na często popełniane błędy przy logowaniu do systemu. Bardzo proszę o zapoznanie się z obiema instrukcjami przed przystąpieniem do pracy w CRUUM. Wszelkie zmiany i zgłoszenia osób którym należy założyć konto i nadać uprawnienia do wprowadzania umów do CRU zgłaszamy mejlem na adres: Hasło dostępu do domeny BZMW powinno być zmieniane co 30 dni. Jak samemu zmienić hasło opisano w Poglądowej instrukcji zmiany hasła w domenie BZMW\ Wymagane jest aby przy pierwszym logowaniu założyć profil na stronie https://pwd.um.warszawa.pl dzięki czemu będzie możliwa zmiana hasła nawet w przypadku jego wygaśnięcia lub zapomnienia. W sprawie problemów z kontem proszę o wysłanie zgłoszenia o odblokowanie konta lub nadanie nowego hasła na adres: Uwaga!!! Wysłanie zgłoszenia na HELPDESK jest możliwe tylko przy wyłączonej funkcji potwierdzenia odczytania wiadomości, inaczej automat odrzuci zgłoszenie czyli nie zostanie ono zarejestrowane w systemie zgłoszeniowym. Resetu haseł redaktorzy BIP mogą dokonać na stronie BIP-u. 7

8 Kontakt do administratora domeny edu Ekran powitalny informujący o zmianie instrukcji Centralnego Rejestru Umów UM (CRUUM) Rys. 4.1 Ekran informujący o zmianie instrukcji Ekran powitalny wyświetla powitanie i umieszczoną w prawym górnym rogu informację o tym kto jest zalogowany oraz aktywne przyciski Wyloguj i Strona główna. Za pierwszym razem i po każdej zmianie Instrukcji będzie się wyświetlać na ekranie komunikat wymagający potwierdzenia o zapoznaniu się z Instrukcją. Zaznaczenie pola wyboru aktywuje zakładkę Umowy i pozwala na rozpoczęcie pracy w programie. Rys. 4.2 Ekran powitalny aktywacja programu Rozpoczęcie pracy w CRUUM możliwe jest po kliknięciu w link Umowy znajdujący się w lewym górnym rogu ekranu na pasku menu (strzałka). Jeśli link się nie wyświetla proszę to zgłosić na adres: 8

9 5.2. Ekran powitalny informujący o zmianach dokonanych w systemie Rys. 4.3 Ekran powitalny zmiany wprowadzone w systemie Przed przystąpieniem do pracy proszę zapoznać się z ostatnio wprowadzonymi zmianami. 9

10 6. Umowy - Lista Rys. 5 Umowy Lista, widok po raz pierwszy (bez wprowadzonych rekordów) Przyciski: kliknięcie przycisku uruchamia aktywny formularz do wprowadzenia danych w celu zarejestrowania Umowy; naciśnięcie przycisku uruchamia wyszukiwarkę umożliwiającą wyszukiwanie rekordów (umów) wg wpisanych parametrów. 10

11 7.1. Umowa Szczegóły umowy Rys. 6 Aktywny formularz - Szczegóły umowy Na ekranie jest widoczny aktywny formularz do wprowadzenia danych w celu zarejestrowania Umowy. Czy w umowie zawarta jest klauzula jawności? - zaznacz jeśli umowa zawiera klauzulę jawności. Czy umowa została zawarta w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych? - zaznacz jeśli umowa została zawarta w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Czy umowa została zawarta z przedsiębiorcą innym niż osoba fizyczna, będącym operatorem telekomunikacyjnym, dostawcą mediów albo ubezpieczycielem? - zaznacz jeśli umowa została zawarta z przedsiębiorcą innym niż osoba fizyczna... Czy umowa współfinansowana ze środków UE? - zaznacz jeśli umowa jest współfinansowana ze środków UE. Zaznaczenie co najmniej jednego z czterech checkbox-ów spowoduje wyświetlenie umowy na BIP-ie. 11

12 7.2. Szczegóły umowy Klauzula społeczna (pozycja nie dotyczy) Rys. 7 Aktywny formularz Klauzula społeczna Wybranie pozycji nie dotyczy oznacza: niezwiązane z kategoriami wymienionymi w Zarządzeniu nr 1243/2015 r. w sprawie stosowania klauzul społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie m.st. Warszawy i wybranych jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy. 12

13 7.3. Szczegóły umowy Klauzula społeczna (pozycja brak) Rys. 8 Aktywny formularz Klauzula społeczna Wybranie pozycji brak oznacza: zakres umowy spójny z kategoriami z Zarządzenia nr 1243/2015 r. w sprawie stosowania klauzul społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w urzędzie m.st. warszawy i wybranych jednostkach organizacyjnych m.st. warszawy. Klauzuli nie zastosowano zgodnie z uzasadnieniem wysłanym do Biura Pomocy i Projektów Społecznych. 13

14 7.4. Szczegóły umowy Klauzula społeczna (pozycja 29 ust. 4 pkt 1 ustawy Pzp) Rys. 9 Aktywny formularz Klauzula społeczna Wybranie klauzuli zaznaczonej strzałką (29 ust. 4 pkt 1 ustawy Pzp) wywołuje informacje o które należy uzupełnić formularz: W polu oznaczonym zielonym kolorem wpisujemy liczbę zatrudnionych osób i wskazujemy kategorie klikając na właściwych checkbox-ach. 14

15 7.5. Szczegóły umowy Tryb postępowania Rys. 10 Aktywny formularz Tryb postępowania Na liście rozwijanej wybieramy kliknięciem właściwy wiersz. 15

16 7.6. Szczegóły umowy komunikat o niewypełnionych polach Wszystkie widoczne na formularzu pola oznaczone gwiazdkami muszą być poprawnie wypełnione w przeciwnym bowiem razie próba zapisania rekordu zakończy się fiaskiem i wyświetleniem komunikatów co należy uzupełnić. Rys. 11 Aktywny formularz - Szczegóły umowy, komunikaty o niewypełnionych polach 16

17 7.7. Szczegóły umowy listy rozwijane Część pól zawiera listy rozwijane gdzie należy je rozwinąć klikając strzałkę a następnie najechać kursorem na właściwe pole i wybrać kliknięciem wyszukany wpis: Rys. 12 Aktywny formularz - Szczegóły umowy, listy rozwijane i kalkulator stawek godzinowych Kliknięcie ikonki kalkulatora uruchamia aktywne pole do wykonania obliczeń. Po wpisaniu liczb i kliknięciu ikonki kalkulatora, wynik mnożenia zapisuje się w polu Wartość zobowiązania. 17

18 18

19 Rys. 13 Aktywny formularz - Szczegóły umowy, zmiana wyświetlanych pól 19

20 7.8. Szczegóły umowy Identyfikator SAP Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych danych (na białym polu) przechodzimy do wprowadzenia danych wykonawcy. Można to również zrobić za pomocą Identyfikatora SAP. Aby to uczynić, należy kliknąć lupkę umieszczoną na wysokości tegoż pola. Rys. 14 Szczegóły umowy, Identyfikator SAP - wprowadzanie danych kontrahenta Kliknięcie przycisku przed zapisaniem danych spowoduje wyczyszczenie formularza ze wszystkich wprowadzonych danych. Podobnie - na tym etapie - zadziała kliknięcie przycisku. Po kliknięciu lupki wyświetli się okno z listą kontrahentów. Firmę możemy wyszukać wg nast. parametrów: Identyfikator SAP, Nazwa, Miasto, NIP, REGON, PESEL. Wpisanie jednego lub kilku z nich i kliknięcie lupki w oknie Kontrahentów wyszuka rekord. Aby wprowadzić dane z wyszukanego rekordu, należy na niego najechać myszką a po zmianie koloru kliknąć na nim. Dane z rekordu zostaną przepisane do formularza w części zaznaczonej żółtym kolorem. Po wprowadzeniu wszystkich danych do formularza należy je obowiązkowo zapisać klikając przycisk znajdujący się na dole ekranu. 20

21 7.9. Szczegóły umowy zapisanie formularza Zapisanie arkusza spowoduje wyświetlenie się zakładki Załączniki. Rys. 15 Szczegóły umowy zapisanie formularza Po zapisaniu danych zmienia się status formularza na Wprowadzony. Po sprawdzeniu poprawności wprowadzonych danych zatwierdzamy klikając na przycisk Zatwierdź. Po zatwierdzeniu formularza dane nie mogą być zmieniane/poprawiane. 21

22 8.1. Dodawanie załączników Jeśli już wprowadziliśmy wszystkie dane i je zapisaliśmy dopiero teraz możemy przejść do dodawania załączników do naszego wpisu. Uczynimy to klikając na zakładce Załączniki widocznej po wejściu w szczegóły umowy a następnie przycisk. W otwartym okienku klikamy na przycisk. Odnajdujemy właściwą lokalizację załącznika, zaznaczamy dokument stając na wierszu i po zmianie koloru klikamy przycisk. Rys. 16 Załączniki - dodawanie załączników 22

23 8.2. Szczegóły umowy wgrywanie załącznika na serwer Po wpisaniu się adresu załącznika w okno dialogowe klikamy na przycisk Wyślij tym samym dokonujemy jego eksportu na serwer. Rys. 17 Załączniki - eksport załącznika Kliknięciem na przycisku przekazujemy załącznik na serwer. 23

24 9. Przywracanie statusu Wprowadzony) Jeśli wprowadziliśmy wszystkie dane i je zapisaliśmy a okazało się, że nastąpiła jakaś pomyłka mamy możliwość dokonania zmian. Uczynimy to klikając na przycisk Cofnij status do WPRO. W otwartym okienku wpisujemy przyczynę zmiany statusu i klikamy przycisk Zapisz. Zapisanie powoduje edycję formularza i zmianę statusu na Wprowadzony. Po dokonaniu poprawek, klikamy przycisk Zatwierdź. Rys. 18 Zmiana statusu i możliwość poprawiania formularza 24

25 10. Lista umów Wszystkie prawidłowo sporządzone i zapisane rekordy docelowo wpadają na Listę. Chcąc znaleźć na liście Umowę, która nas interesuje możemy skorzystać z Wyszukiwarki. Rys. 19 Umowy Lista, zestawienie Lista wyświetlana na ekranie zawiera tylko rekordy sporządzone w ramach jednostki (jednostek) organizacyjnych do których są przypisani użytkownicy. 25

26 11. Grupowe zatwierdzanie Istnieje możliwość grupowego zatwierdzania wielu zaznaczonych umów. Aby grupowo zaznaczyć wiele pozycji należy w lewej strony listy umów kliknąć na znaczniki w poszczególnych wierszach lub znacznik w nagłówku tabeli (zaznaczone zostaną wtedy wszystkie pozycje), następnie kliknąć na ikonkę. Pojawi się wtedy przycisk [Zatwierdź zaznaczone pozycje]. Wszystkie pozycje ze statusem WPRO zostaną zatwierdzone (ZATW). Rys. 20 Umowy Lista, grupowe zatwierdzanie umów 26

27 12. Wyszukiwarka Przeszukiwanie bazy Umów umożliwia Wyszukiwarka. Bazę danych można przeszukiwać po wpisaniu części lub całości parametru, wypełnić jedno lub kilka pól a następnie kliknąć na przycisk Szukaj. Naciśnięcie przycisku Anuluj usuwa wszystkie wprowadzone wpisy w aktywnych polach tekstowych. UWAGA! Daty należy wprowadzać w ściśle określonym formacie RRRR-MM-DD Rys. 21 Umowy Lista, wyszukiwarka 27

28 13. Generowanie arkusza Excel celem zamieszczenia w BIP-ie jednostki użytkownika (ZOZ-y i Instytucje Kultury) Jednostki posiadające własną stronę BIP-u (wg listy z GP) mają dostępny przycisk, który pozwala na wygenerowanie arkusza.xls, który należy po pobraniu zamieścić na stronie BIP. Rys. 22 Umowy Dane do BIP 28

29 14. Kiedy umowy będą widoczne na stronie BIP-u? Aby wprowadzona w CRU umowa pojawiła się na stronie BIP-u musi spełniać określone poniżej kryteria: Rys. 23 Umowy Lista, wyszukiwarka Status: ZATW zatwierdzona; Rodzaj zobowiązania: - Umowa o dzieło, - Umowa zlecenie, - Umowa o świadczenie usług, - Umowa dostawy, - Roboty budowlane, - Umowa dotacyjna; Należy zaznaczyć jedną z opcji: - Czy w umowie zawarta jest klauzula jawności ew. umowa została zawarta w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych? - Czy umowa współfinansowana ze środków UE? 29

30 15. Usuwanie błędnie wprowadzonych lub zatwierdzonych umów Rys. 24 Umowy Lista, usuwanie umów z listy Aby usunąć błędnie zatwierdzoną umowę należy przywrócić jej status WPROWADZONA i na ekranie Umowy Lista kliknąć czerwony krzyżyk a następnie zatwierdzić klikając na przycisk. 30

31 16. Wylogowanie z systemu Po wylogowaniu z systemu użytkownik zobaczy następującą planszę: Rys. 25 Wylogowanie Lista, wyszukiwarka Ponowne zalogowanie użytkownika do systemu nastąpi po kliknięciu przycisku Zmiana użytkownika chcącego pracować w aplikacji CRUUM na tym samym komputerze wymaga zamknięcia przeglądarki i powtórnego jej otwarcia i uruchomienia programu. 31

32 17. Metryka dokumentu 1 Projekt System Centralny Rejestr Umów UM 2 Rodzaj dokumentu Instrukcja obsługi 3 Tytuł Instrukcja obsługi systemu Centralny Rejestr Umów UM Wersja 1.19 (wrzesień 2015) 4 Sygnatura Centralny Rejestr Umów UM 5 Wersja Data przekazania faktyczna 25 września 2015r. 7 Status dokumentu Poprawiony Lp: Data: Wersja: Osoba: Opis wykonanych prac: Jerzy Nowak Utworzenie dokumentu Jerzy Nowak Wniesienie poprawek po zmianach Jerzy Nowak Nowa wersja po zmianach Jerzy Nowak Wniesienie poprawek i wyjaśnień Jerzy Nowak Wniesienie poprawek po zmianach Jerzy Nowak Wniesienie poprawek Jerzy Nowak Wniesienie poprawek po zmianach Jerzy Nowak Wniesienie poprawek po zmianach Jerzy Nowak Wniesienie poprawek Jerzy Nowak Wniesienie poprawek Jerzy Nowak Wniesienie poprawek po zmianach Przemysław Zakrzewski Wniesienie poprawek po zmianach Jerzy Nowak Redakcja techniczna Jerzy Nowak Nowa wersja po zmianach Jerzy Nowak Wniesienie poprawek Jerzy Nowak Wniesienie poprawek Jerzy Nowak Wniesienie poprawek po zmianach Jerzy Nowak Aktualizacja do nowej wersji Jerzy Nowak Wniesienie poprawek po zmianach 32

Instrukcja systemu POMOST

Instrukcja systemu POMOST Instrukcja systemu POMOST wykaz punktów adresowych i zestawienie faktur za odpady komunalne Użytkownik Wersja 1.7 (wrzesień 2013) Jerzy Nowak Warszawa 2013-09-26 Instrukcja Obsługi systemu POMOST 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015)

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Wymagania odnośnie przeglądarki Internet Explorer: wersja równa lub wyższa od IE9, wyłączony tryb zgodności, wyłączone blokowanie

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika Spis treści:. Strona startowa MojeHR 2 2. 3 3. Okno rejestracji pracownika 4 4. Konto pracownika 9 5. Znajdź ofertę 0 6. Edycja informacji 7. Zmiana hasła 8. Edycja zdjęcia 2 9. Zobacz swoje CV 2 0. Edycja

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty

System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty Biuro Informatyki Wydział Rozwoju Systemów Teleinformatycznych System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty Instrukcja uŝytkownika Moduły: Przelewy Wprowadzanie przelewów 20% udziału naleŝnego gminie

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

WOPZ Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych instrukcja dla doradcy

WOPZ Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych instrukcja dla doradcy WOPZ Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych instrukcja dla doradcy 1. Ekran powitalny z logowaniem Okno główne z ekranem logowania oraz menu główne. Menu aplikacji z odnośnikami do instrukcji wypełniania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A.

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. INSTRUKCJA DLA KONTAHENTÓW 1. Rejestracja po raz pierwszy 2. Utworzenie konta i pierwsze logowanie 3. Logowanie się do konta Kontrahenta 4. Zmiana

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do SIOEPKZ

Instrukcja do SIOEPKZ Instrukcja do SIOEPKZ Dla roli: Specjalista ds. niepełnosprawności Wersja: 1.2 Data: 2015-01-15 Strona 1 z 16 Spis treści Spis treści... 2 Spis ilustracji... 2 1. Wprowadzenie... 4 2. Aktywacja konta i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

Karta Warszawiaka. Przewodnik po aplikacji mobilnej. KartaWawa

Karta Warszawiaka. Przewodnik po aplikacji mobilnej. KartaWawa Karta Warszawiaka Przewodnik po aplikacji mobilnej KartaWawa Uzyskanie przez Partnerów programu Karta Warszawiaka loginu i hasła do aplikacji mobilnej. Wchodzimy na stronę https://karta-aplikacja.um.warszawa.pl/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik.

Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Rejestracja certyfikatu w Płatniku Aby zarejestrować certyfikat w Płatniku proszę postępować zgodnie z instrukcją poniżej. Proszę uruchomić

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 5.2.0 2015-10-09

Moduł erejestracja. Wersja 5.2.0 2015-10-09 Wersja 5.2.0 2015-10-09 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 4 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 7 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów. dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o.

Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów. dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o. Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o. PIOTRKÓW TRYB. 25 sierpnia 2015 2/13 Procedura rejestracji pacjenta, krok po kroku. Krok.1 W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ)

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) www.budzet-zadaniowy.com 1 Spis treści I Kontrola Zarządcza... 3 II Ogólna budowa KZ... 4 III Tworzenie nowych dokumentów KZ opcja Nowy... 5 IV Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW Instrukcja Zlecenia spedycyjne WWW Wstęp System umożliwia dodawanie zleceń spedycyjnych przez stronę WWW, klientom firmy Ponetex. Po zalogowaniu się do systemu przez stronę WWW, klient może dodawać, usuwać,

Bardziej szczegółowo

Aplikacja do ewidencji i nadzoru urządzeń Dozoru Technicznego CERBERUS. Autorzy Programu:

Aplikacja do ewidencji i nadzoru urządzeń Dozoru Technicznego CERBERUS. Autorzy Programu: Aplikacja do ewidencji i nadzoru urządzeń Dozoru Technicznego CERBERUS Autorzy Programu: mł. chor. sztab. rez. Piotr WOŹNICA p.woznica@wp.pl CA MON 511-644 kpt. Szymon KOZDĘBA szymkoz@poczta.fm CA MON

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków 1 Spis treści 1.Logowanie w aplikacji...3 1.1.Zakładanie konta przez nowego Użytkownika...3 1.2.Logowanie Użytkownika z aktywnym kontem...5 2.Rejestracja...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM

Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM 1. Zakładki Harmonogram i Harmonogram projekty kluczowe Po zalogowaniu się do ZSI SEZAM użytkownik ma w menu do wyboru szereg zakładek.

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne Instrukcja użytkowania Spis treści: 1. Działanie programu. 2. Wprowadzanie danych. 3. Wyszukiwanie kodów CPV i CPC. 4. Wyszukiwanie informacji w trybie zapytań. 5. Generowanie raportów.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Nabór Przedszkola Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 SERWISOWO. Instrukcja obsługi systemu. Autor: Piotr Koblak. Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak.

Wersja 2.0 SERWISOWO. Instrukcja obsługi systemu. Autor: Piotr Koblak. Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak. Instrukcja obsługi systemu SERWISOWO Autor: Piotr Koblak Wersja 2.0 Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak.pl P.P.U.H. HORUS-ENERGIA Sp. z o.o. ul. Drobiarska 43, 05-070

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*)

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) (wersja 0.5) Spis treści 1. Dostęp do systemu SNOW... 2 1.1. Zakładanie konta... 3 1.2. Aktywacja konta... 5 1.3. Logowanie do systemu... 6

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

[mswf] Proces nominacji sędziego. Portal e-nominacje. Opracowane przez ServiceDesk Łomża

[mswf] Proces nominacji sędziego. Portal e-nominacje. Opracowane przez ServiceDesk Łomża [mswf] Proces nominacji sędziego Portal e-nominacje Opracowane przez ServiceDesk Łomża Spis treści 1. Rejestracja i logowanie... 3 2. Złożenie kandydatury... 7 2.1. Wypełnianie karty zgłoszenia... 8 2.2.

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z istore Wersja z 07/02/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Panel Administracyjny (wersja beta)

Panel Administracyjny (wersja beta) TransmisjeOnline.pl Panel Administracyjny (wersja beta) Umożliwia zaplanowanie i zdefiniowanie sesji, zarządzanie użytkownikami, dostęp do danych konta oraz faktur. TransmisjeOnline sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu Logowanie do systemu W celu zalogowania do systemu należy na stronie powitalnej systemu wpisać nazwę użytkownika i hasło użytkownika,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH KROK 1: REJESTRACJA I LOGOWANIE DO SYSTEMU Strona główna Bazy Usług Rozwojowych znajduje się pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl 1. W jej górnym prawym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Poglądowa instrukcja zmiany hasła w domenie BZMW\

Poglądowa instrukcja zmiany hasła w domenie BZMW\ Poglądowa instrukcja zmiany hasła w domenie BZMW\ Wersja 1.4 (grudzień 2012r.) Jerzy Nowak BI-WRST Warszawa, 17 grudnia 2012 roku Serdeczne podziękowania dla Joanny Jax i Michała Michalczyka za cenne uwagi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po cyfrowym urzędzie Poznań 2012

Przewodnik po cyfrowym urzędzie Poznań 2012 Przewodnik po cyfrowym urzędzie Poznań 2012 1 Spis treści 1. Dostęp do Platformy Integrującej str. 3 2. Dostęp do EBOI str. 4 3. Jak złożyć wniosek str. 6 4. Jak sprawdzić status sprawy str. 9 5. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU wersja 1.0 Uwagi ogólne: Aplikacja była testowana i działa poprawnie na przeglądarkach: Chrome Desktop 16+ Firefox Desktop 15+ Safari Desktop 5+ Opera Desktop 10+ Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szyfrowania poczty do ESKOM. na przykładzie wykorzystania narzędzia MS Outlook

Instrukcja szyfrowania poczty do ESKOM. na przykładzie wykorzystania narzędzia MS Outlook Instrukcja szyfrowania poczty do ESKOM na przykładzie wykorzystania narzędzia MS Outlook Dokument ten ma charakter ogólnodostępny, jednak nie może być rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie, w całości

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika. Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego

Podręcznik Użytkownika. Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego Podręcznik Użytkownika Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego Warszawa, maj 2014 1 Spis treści Spis treści... 2 1 Wprowadzenie... 4 2 Wymagania systemowe warstwy

Bardziej szczegółowo

Portal Licytacyjny Krajowej Rady Komorniczej Instrukcja obsługi dla użytkownika

Portal Licytacyjny Krajowej Rady Komorniczej Instrukcja obsługi dla użytkownika Portal Licytacyjny Krajowej Rady Komorniczej Instrukcja obsługi dla użytkownika Dokument przygotowany przez zespół Currenda IT Solutions Wersja dokumentu: 1.5 Wersja systemu PLKRK: 3.0.15 Metryka dokumentu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DORADCY ZAWODOWEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DORADCY ZAWODOWEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TALENTplus

Instrukcja użytkownika TALENTplus Dokument Instrukcja Użytkownika zawiera opis kroków, które należy wykonać w systemie TALENTplus w celu przeprowadzenia oceny okresowej Pracownika z pozycji Kierownika (N+1) Etapy Logowanie... 1 Menu dla

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013 Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Przed rozpoczęciem wypełniana wniosku o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny

Bardziej szczegółowo

Projekt z przedmiotu Projektowanie systemów teleinformatycznych

Projekt z przedmiotu Projektowanie systemów teleinformatycznych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Projekt z przedmiotu Projektowanie systemów teleinformatycznych Temat : Centrum Raportowania Sprzedaży w sieciach telefonii komórkowej Wykonali: Pasula Marcin

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Strona 2 1. Informacje wstępne W związku z nowelizacją Ustawy o Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

www.projektor.org.pl Instrukcja obsługi internetowego systemu wsparcia programu Projektor

www.projektor.org.pl Instrukcja obsługi internetowego systemu wsparcia programu Projektor www.projektor.org.pl Instrukcja obsługi internetowego systemu wsparcia programu Projektor Spis treści 1. Ekran powitalny, logowanie 2. Rejestracja 3. Utworzenie nowego projektu 4. Zgłoszenie projektu 5.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE INSTRUKCJ UŻYTKOWNIK REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE Spis treści 1 Rejestracja i logowanie... 2 2 Publikowanie karty usługi... 8 3 Zatwierdzanie formularza Karty usługi... 21 4 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Generatora

Instrukcja obsługi Generatora Słowniczek: Wniosek wniosek składany jest po raz pierwszy w danym naborze. Wniosek (korekta) składany jest po ocenie w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma uwagi do Wniosku i tym samy jest zobligowany do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo