W okresie sprawozdawczym zarząd PROM działał w następującym składzie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W okresie sprawozdawczym zarząd PROM działał w następującym składzie:"

Transkrypt

1 Warszawa, 8maja 2013 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE POLSKIEJ RADY ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWYCH ZA OKRES OD 15 CZERWCA 2012 R. DO 17 MAJA 2013 R. (sprawozdanie jest sporządzone za okres inny niż pełen rok kalendarzowy ze względu na następujące fakty: - rozpoczęcie działalności PROM w miesiącu czerwcu, - uzyskanie osobowości prawnej w grudniu 2012 r., - zakończenie kadencji zarządu w maju 2013 r. Ze względu na przytoczone wyżej okoliczności, sporządzenie sprawozdania merytorycznego za okres od 15 czerwca 2012 r. do 17 maja 2013 r. wydaje się bardziej zasadne od sprawozdania jedynie za okres od 15 czerwca 2012 r. do końca tegoż roku.) W okresie sprawozdawczym zarząd PROM działał w następującym składzie: Paweł Chmielewski przewodniczący zarządu Michał Braun wiceprzewodniczący zarządu Sara Makuła sekretarz zarządu Zenobia Glac-Ściebura Anna Stefaniak Damian Barański Sylwester Krzywonos Adam Nowak Przemysław Uss Mateusz Zalewski Związek Harcerstwa Polskiego Centrum Wolontariatu w Kielcach Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi światu Związek Harcerstwa Polskiego Akademicki Związek Sportowy Niezależne Zrzeszenie Studentów Zrzeszenie Studentów Polskich Związek Młodzieży Wiejskiej Stowarzyszenie Przyjaciół Skwierzyńskiego Zespołu Tanecznego "Nowinka" Europejskie Forum Studentów AEGEE Kraków

2 Wydarzenia zorganizowane przez zarząd Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych: o Spotkanie przedstawicieli organizacji członkowskich w dniu 17 listopada 2012 roku w Warszawie, o Konferencja dotycząca strategii państwa na rzecz młodzieży współorganizowana przez PROM i Radę Działalności Pożytku Publicznego w dniu 29 stycznia 2013 roku, o Spotkanie przedstawicieli organizacji członkowskich oraz osób zaprzyjaźnionych z PROM w ramach think-tanku PROM w dniu 16 lutego 2013 roku w Warszawie, o Spotkanie przedstawicieli organizacji członkowskich w ramach projektu Sieć dla polityki młodzieżowej w dniach 1-3 marca 2013 roku w Śniadce k/kielc, o Konferencja Polityka na rzecz młodzieży w Polsce na Uniwersytecie Wrocławskim w dniu 19 kwietnia 2013 roku, o Spotkanie przedstawicieli organizacji członkowskich w ramach projektu Sieć dla polityki młodzieżowej w dniach kwietnia 2013 roku we Wrocławiu, o Współorganizacja (razem z MEN) pracy i spotkań Narodowej Grupy Roboczej ds. Dialogu Usystematyzowanego UE z młodzieżą.

3 Działania zrealizowane przez zarząd Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych: o Zarejestrowanie Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych w Krajowym Rejestrze Sądowym, o Uzyskanie numerów REGON oraz NIP, o Posiedzenia zarządu: 29 lipca, 2 września, 13 października, 17 listopada, 5 stycznia, 2 marca, 20 kwietnia, o Stworzenie nowej strony internetowej PROM, o Artykuły w portalach ngo.pl, Europa dla Aktywnych, o Konsultacje w ramach projektowania przyszłych programów dla młodzieży, o Współpraca z Radą Działalności Pożytku Publicznego przy MPiPS w ramach Zespołu ds. polityki na rzecz młodzieży, o Udział w pracach Grupy roboczej ds. zmian ustawy Prawo o stowarzyszeniach przy Kancelarii Prezydenta, o Realizacja kampanii medialnej Apel młodych do Premiera głos młodzieży w Polsce musi być słyszany, o Powołanie zespołu stałego PROM ds. młodzieżowych rad, o Działanie grup roboczych: ds. polityki na rzecz młodzieży, ds. dialogu usystematyzowanego, ds. promocji, ds. pozyskiwania funduszy, o Powołanie grupy roboczej ds. problemów społecznych studentów i młodych absolwentów, o Spotkania z kierownictwem MEN (dwa spotkania z Sekretarzem Stanu

4 Tadeuszem Sławeckim), kierownictwem Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych oraz Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej, o Stworzenie aplikacji do zarządzania zadaniami i relacjami (CRM), o Udział przedstawicieli PROM w pracach nad projektami Regionalnych Programów Operacyjnych w wybranych województwach, o Rozpoczęcie projektu Regionalni delegaci PROM.

5 Podmioty, z którymi nawiązano kontakt oraz współpracę: o Ministerstwo Edukacji Narodowej, o Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, o Ministerstwo Obrony Narodowej, o Kancelaria Prezydenta RP, doradca Prezydenta RP ds. społeczeństwa obywatelskiego Henryk Wujec, o Sejmowa podkomisja stała ds. młodzieży, o Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, o Fundacja Dzieci Niczyje, o Parlament Studentów RP, o Europejskie Forum Młodzieży, o Rady młodzieży z innych krajów:

6 Wydarzenia, w których brali udział przedstawiciele Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych: o Konferencje młodzieżowe w ramach kolejnych tur przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, o Spotkanie AtoMy dla polityki młodzieżowej w Olsztynie lipiec 2012 r., o Forum Ekonomiczne Młodych Liderów wrzesień 2012 r., o 9 Konferencja Ministrów ds. Młodzieży (organizowana przez Radę Europy) w dniach września 2012 r. w Petersburgu, o wizyta studyjna we Flandrii w dniach października 2012 r., o Kongres Liderów listopad 2012 r., o Spotkania Europejskiego Komitetu Sterującego, o Udział w spotkaniach Szkoły Partycypacji NGO, o Seminarium dotyczące Dialogu Usystematyzowanego w Pradze w dniach 1-4 listopada 2012 r., o Patronaty honorowe nad wydarzeniami: Dance Passion and Life, Jestem młody. Chcę mieć wpływ, o Udział w pracach jury Europejskiej Nagrody im. Karola Wielkiego, o Udział w Walnym Zgromadzeniu Europejskiego Forum Młodzieży, Maribor,

7 listopad 2012, o Udział w Capacity BuidlingdlaProjektu League of Young Voters, Bruksela, styczeń/luty 2013, o Stworzenie grupy projektowej Ligi Młodych Wyborców, o Udział w spotkaniu BBCplus, Dublin, kwiecień 2013 o Kontakt z Krajowymi Radami Młodzieży (Czechy, Niemcy, Litwa, Białoruś, Węgry) oraz stały kontakt z EuropeanYouth Forum, o Udział przedstawiciela PROM (jako ekspert) w debacie organizowanej w ramach 1st EuropeanYouthConference:Recognition of NonformalEducation, Kraków, marzec 2013, o Udział w konferencji Szkoła i gmina jako przestrzeń aktywności obywatelskiej młodych ludzi.

8 Najważniejsze działania zrealizowane przez grupę roboczą ds. polityki na rzecz młodzieży: o Przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie ankiety dotyczącej działań organizacji pozarządowych w ramach realizacji Strategii Państwa dla Młodzieży na lata , o Organizacja spotkania ekspertów pracujących w obszarach edukacji pozaformalnej, informacji młodzieżowej, polityki na rzecz młodzieży i stworzenie PROMowegoThink-Tanku, z którym nawiązano regularną współpracę, o Regularne uczestnictwo w pracach zespołu roboczego ds. polityki na rzecz młodzieży Rady Działalności Pożytku Publicznego, o Animowanie powstawania Zespołu Stałego przy Zarządzie PROM, składającego się z przedstawicieli młodzieżowych rad gmin, miast i powiatów, o Praca nad wprowadzeniem zmian w Ustawie o Działalności Pożytku Publicznego, o Rozpoczęcie prac nad stworzeniem Ustawy o Młodzieży, zebranie dobrych praktyk z innych krajów (tłumaczenie i analiza dokumentów), o Nawiązanie kontaktu i regularnej współpracy z sejmową Komisją Edukacji,

9 Nauki i Młodzieży, o Reprezentowanie Polski i przeprowadzenie warsztatów w ramach szczytu młodzieżowego Grupy Wyszechradzkiej ( ), o Przygotowanie filmowego apelu do Premiera RP, jego rozpowszechnianie i występy w mediach (Michał Braun w radiowej Trójce), o Nawiązanie współpracy z Kancelarią Prezydenta, Parlamentem Studentów RP. Najważniejsze działania zrealizowane przez grupę roboczą ds. dialogu usystematyzowanego: o Zorganizowanie konsultacji w ramach dialogu usystematyzowanego w ramach prezydencji Cypryjskiej, Irlandzkiej oraz przygotowanie konsultacji na prezydencję Litewską, o Reprezentowanie Polski na Europejskim Komitecie Sterującym procesem dialogu usystematyzowanego, o Prowadzenie korespondencji z Ministerstwem Edukacji Narodowej dotyczącej wdrażania wyników dialogu, o Koordynacja działań Krajowej Grupy Roboczej ds dialogu usystematyzowanego, o Przeprowadzenie selekcji i przygotowania uczestników oraz reprezentowanie Polski na Unijnych Konferencjach Młodzieżowych na Cyprze i w Irlandii, o Publikacje artykułów dotyczących dialogu na stronach ngo.pl i eurodesk.pl.

10 W imieniu zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych Przewodniczący Zarządu PROM Paweł Chmielewski

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Spis treści Wstęp -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w roku 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w roku 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w roku 2010 W roku 2010 działał Zarząd Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w składzie: 1. Andrzej Szałach - przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Reprezentacji NGO

Absolwenci Szkoły Reprezentacji NGO Absolwenci Szkoły Reprezentacji NGO IWONA BAŃDOSZ Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie, woj. pomorskie, Stare Miasto www.sswp.com.pl, e-mail: iwona.bandosz@wp.pl Dyrektor biura w Stowarzyszeniu Solidarni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Podsumowanie działań. za rok 2014

SPRAWOZDANIE. z działalności Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Podsumowanie działań. za rok 2014 Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej Sprawozdanie z działalności Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej Fundacja na rzecz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2009

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2009 Sprawozdanie z działalności Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2009 Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODSTAWOWE

INFORMACJE PODSTAWOWE 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OŚRODEK WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W BIAŁYMSTOKU INFORMACJE PODSTAWOWE O NAS Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2005 roku Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2005 roku Spis treści Wstęp -----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NACZELNIKA ZHP I GŁÓWNEJ KWATERY ZHP ZA OKRES STYCZEŃ GRUDZIEŃ 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NACZELNIKA ZHP I GŁÓWNEJ KWATERY ZHP ZA OKRES STYCZEŃ GRUDZIEŃ 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NACZELNIKA ZHP I GŁÓWNEJ KWATERY ZHP ZA OKRES STYCZEŃ GRUDZIEŃ 2010 r. Główna Kwatera ZHP Maj 2011 2 SPIS TREŚCI: I) DZIAŁALNOŚĆ NACZELNIKA ZHP I GŁÓWNEJ KWATERY ZHP 1. Skład

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego Pracownia Obywatelska 14 grudnia 2010 r. 31.12 2011r.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego Pracownia Obywatelska 14 grudnia 2010 r. 31.12 2011r. Kraków, 17 lutego 2012 r. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego Pracownia Obywatelska 14 grudnia 2010 r. 31.12 2011r. Pierwszy rok działalności Pracowni był przewidywany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ ZA ROK 2007 Warszawa 2008 rok 1 Spis treści WŁADZE FRDL...4 Rada Fundatorów...4 WSTĘP...5 CZYM JEST FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ...6 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013 Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce ul. Jasna 14/16a 00-041 Warszawa tel.: +48 22 595 24 70; faks: +48 22 595

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności statutowej Fundacji Amicus Europae w 2012 r. Zarząd: jednoosobowy Andrzej Majkowski Prezes Zarządu

Sprawozdanie z działalności statutowej Fundacji Amicus Europae w 2012 r. Zarząd: jednoosobowy Andrzej Majkowski Prezes Zarządu Amicus Europae Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego Al. Przyjaciół 8/5 00-565 Warszawa tel. +48/ 22/ 622 66 33 fax. +48/ 22/ 629 48 16 e-mail: fundacja@fae.pl www.fae.pl Sprawozdanie z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NACZELNIKA ZHP i GŁÓWNEJ KWATERY ZHP

SPRAWOZDANIE NACZELNIKA ZHP i GŁÓWNEJ KWATERY ZHP SPRAWOZDANIE NACZELNIKA ZHP i GŁÓWNEJ KWATERY ZHP Za rok 2014 Sprawozdanie Naczelnika ZHP i Głównej Kwatery ZHP 2014 r. 2/101 Spis treści Kalendarium... 7 Styczeń 2014 r.... 7 Luty 2014 r.... 7 Marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Sprawozdanie z działalności Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU RADY NA LATA 2010-2015

STRATEGIA ROZWOJU RADY NA LATA 2010-2015 STRATEGIA ROZWOJU RADY NA LATA 2010-2015 GŁÓWNI PARTNERZY RADY: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH I.Wstęp Rada Organizacji

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Biuletyn informacyjny NR 3 2015 Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Niniejszy biuletyn wydany został w ramach projektu Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R. RAPORT 2012 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R. Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST adres: 40-047 Katowice, ul. Kościuszki 70/1 Spis treści I. Wstęp i sprawy organizacyjne... 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ 2014 Materiał informacyjny Fundacji Fundusz Współpracy. Do dnia wydruku sprawozdanie rzeczowo-finansowe nie zostało jeszcze zatwierdzone przez Radę Fundacji. Po zatwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

Tytułem wstępu. Drodzy Młodzi Przyjaciele,

Tytułem wstępu. Drodzy Młodzi Przyjaciele, Tytułem wstępu Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać! Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię. Johann Wolfgang Goethe Drodzy Młodzi Przyjaciele, Związek Młodzieży Wiejskiej

Bardziej szczegółowo

KIBICE RAZEM raport koordynacyjny z realizacji projektu za 2011 r.

KIBICE RAZEM raport koordynacyjny z realizacji projektu za 2011 r. KIBICE RAZEM raport koordynacyjny z realizacji projektu za 2011 r. Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści Wstęp...4 1. Ogólne założenia projektu KIBICE RAZEM...6 2. Zadania związane z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r. Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce w 2013 roku Warszawa, 27 maja 2014 r. SPIS TREŚCI 1. O FORUM 2. WŁADZE 3. FINANSE 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU 4.1. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach. 1 Strona

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach. 1 Strona Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach 1 Strona Rozdział 1 Informacje ogólne 1.1 Dane teleadresowe: Adres: Ul. Mała Kilińskiego 4/3 25-302 Kielce

Bardziej szczegółowo

I. PROGRAM WARSZAWA STOLICA INICJATYW LOKALNYCH

I. PROGRAM WARSZAWA STOLICA INICJATYW LOKALNYCH SPRAWOZDANIE STOWARZYSZENIA BIURO OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS Z DZIAŁALNOŚCI W 2003 R. BORIS jest niezależną i niedochodową organizacją pozarządową, która od 1992r. (początkowo jako fundacja)

Bardziej szczegółowo

Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia. w Województwie Wielkopolskim. na 2014 rok

Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia. w Województwie Wielkopolskim. na 2014 rok Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2014 rok 2 Spis treści I. Wprowadzenie... 6 II. Wyzwania wielkopolskiego rynku pracy w 2014 roku... 8 III. Zarządzanie oraz prowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY PROGRAMOWEJ KONWENTU CIS / KIS za okres 17 października 2013 r. 27 października 2014 r. IIIKADENCJA

SPRAWOZDANIE RADY PROGRAMOWEJ KONWENTU CIS / KIS za okres 17 października 2013 r. 27 października 2014 r. IIIKADENCJA Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej Rada Programowa Konwentu Sekretariat Konwentu Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 00-554 Warszawa, ul. Marszałkowska 34/50, Tel. (22) 629-40-18 w.112, www.irss.pl-ciskis,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego za 2011 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego za 2011 rok na zdjęciu: Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie Zakres działalności statutowej, opis głównych zdarzeń: Rok 2011

Bardziej szczegółowo

Nr 2/2011. Spis treści

Nr 2/2011. Spis treści BIULETYN ZG SBP Nr 2/2011 1 Spis treści I. Posiedzenia organów wykonawczych SBP........................ 1. VII Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich................. 2. Posiedzenia Prezydium i Zarządu

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O c z n y

R A P O R T R O c z n y R A P O R T R O c z n y Copyright by Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011 ISBN: 978-83-7689-046-3 Wydawca: Fundacja Instytut Spraw Publicznych 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5 lok. 22 tel.

Bardziej szczegółowo