Spis treści. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. WAŻNE - Proszę przeczytać całą instrukcję przed instalacją i użytkowaniem OSTRZEŻENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. WAŻNE - Proszę przeczytać całą instrukcję przed instalacją i użytkowaniem OSTRZEŻENIE"

Transkrypt

1

2 Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa...68 Ważne informacje dotyczące trybu DVD...69 Cechy (opcja)...70 Specyfikacje (opcja)...70 Pilot RC 1912 (opcja)...71 Pilot RC 1900 (opcja)...72 Pilot RC 4845 (opcja)...73 Pilot RC 4822 (opcja)...74 Pilot RC 4800 (opcja)...75 Ogólne zasady korzystania z DVD (opcja)...76 Połączenia (opcja)...77 Telewizor i przyciski funkcyjne (opcja)...78 Podłączenie zasilania (opcja)...78 Pierwsza instalacja...80 Działanie ogólne TV (opcja)...81 Kompatybilność sygnałów AV i HDMI (opcja)...84 Obsługiwane formaty plików dla trybu USB (opcja)...84 Informacje dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE NIE OTWIERAĆ. NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM UWAGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMUJ OBUDOWY (LUB TYŁU). WEWNĄTRZ NIE MA KOMPONENTÓW, KTÓRE WOLNO DOTYKAĆ UŻYTKOWNIKOWI. POWIERZAJ NAPRAWĘ WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI. Użytkowanie telewizora LED w ekstremalnych warunkach środowiskowych może spowodować jego uszkodzenie. Na czas burz lub wyładowań atmosferycznych lub gdy TV nie będzie używany przez dłuższy czas (np.: podczas wyjazdu na wakacje), wyłącz go z prądu. Wtyczka zasilająca urządzenia służy do odcięcia TV od zasilania, powinna więc być łatwo dostępna. Wykrzyknik w polu trójkąta równobocznego wskazuje użytkownikom ważne instrukcje dotyczące obsługi lub konserwacji urządzenia zamieszczone w materiałach informacyjnych dołączonych do urządzenia. Uwaga: W celu skorzystania z odpowiednich opcji, postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. WAŻNE - Proszę przeczytać całą instrukcję przed instalacją i użytkowaniem OSTRZEŻENIE: Nigdy nie pozwalaj osobom (również dzieciom) z fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi upośledzeniami lub brakiem doświadczenia i/lub wiedzy na korzystanie urządzeń elektrycznych bez nadzoru. Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji wokół urządzenia należy pozostawić przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni. Nie blokuj otworów wentylacyjnych. Nie umieszczaj TV na pochyłych lub niestabilnych powierzchniach, może się on przewrócić. To urządzenie przeznaczone jest do eksploatacji w umiarkowanym klimacie. Wtyczka kabla zasilania powinna być łatwo dostępna. Nie kładź urządzenia ani innych elementów wyposażenia mieszkania na przewodzie zasilającym. Uszkodzony przewód zasilania/ wtyczka może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.wyciągając wtyczkę z gniazdka trzymaj za wtyczkę, a nie za kabel zasilania. Nigdy nie dotykaj kabla zasilania/wtyczki mokrymi rękami, jako że może to spowodować spięcie lub porażenie prądem. Nigdy nie należy na przewodzie zawiązywać supłów ani wiązać go z innymi przewodami. Gdy ulegnie uszkodzeniu, powinien zostać wymieniony przez fachowca. Nie wystawiaj TV na bezpośrednie działanie światła słonecznego i innych źródeł gorąca. Nie wystawiaj TV na bezpośrednie działanie światła słonecznego i innych źródeł gorąca. Nadmierny poziom dźwięku ustawiony na słuchawkach może spowodować utratę słuchu. Upewnij się, że na urządzeniu nie umieszczono żadnych nieosłoniętych źródeł ognia, np. palących się świec. Aby zapobiec obrażeniom, TV musi być solidnie przymocowany do ściany zgodnie z instrukcją instalacji (jeżeli taka opcja jest dostępna). Czasem na ekranie może się pojawić kilka nieaktywnych pikseli, które mają wygląd nieruchomych punktów koloru niebieskiego, zielonego lub czerwonego. Proszę zauważyć, że nie wpływa to na sprawność i wydajność Twojego urządzenia. Proszę uważać, aby nie porysować ekranu paznokciami lub innymi twardymi przedmiotami. Polski

3 Przed rozpoczęciem czyszczenia proszę wyjąć wtyczkę z gniazdka. Do czyszczenia używaj tylko miękkiej i suchej ściereczki. Ostrzeżenie Ryzyko porażenia prądem Uwaga Ważne Ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci Ryzyko niebezpiecznego napięcia Ryzyko obrażeń lub uszkodzenia mienia System operacyjny Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories. Dolby, i podwójne-d są znakiem towarowym firmy Dolby Laboratories. Uwagi o płytach Postępowanie z płytami Aby utrzymać czystość płyt, należy je obsługiwać trzymając je za krawędzie. Nie należy dotykać powierzchni płyt. Nie należy naklejać papieru ani taśm na płyty. Jeżeli dysk jest zanieczyszczony pyłem, klejem lub inną substancją należy go oczyścić przed użyciem Uwaga Uwagi dodatkowe Przygotowanie Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji wokół urządzenia należy pozostawić przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni. Aby zapobiec awariom i potencjalnie niebezpiecznym sytuacjom, proszę nie umieszczać u góry urządzenia żadnych przedmiotów. To urządzenie przeznaczone jest do eksploatacji w umiarkowanym klimacie. Nie wystawiać dysku na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ani żadnych źródeł ciepła takich jak grzejniki. Po odtwarzaniu płytę należy przechowywać w jej opakowaniu. Czyszczenie Przed odtwarzaniem należy oczyścić płytę czystą szmatką. Wycierać powierzchnię płyty od środka do zewnątrz. Ważne informacje dotyczące trybu DVD (*) Dostępne dla modeli TV-DVD. Środki bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE Odtwarzacz DVD jest produktem laserowym klasy 1. Urządzenie wykorzystuje widzialną wiązkę światła laserowego, mogącą wywoływać narażenie się na promieniowanie. Odtwarzacz należy obsługiwać zgodnie z instrukcją. TA NALEPKA Z OSTRZEŻENIEM JEST UMIESZCZONA NA TYLNYM PANELU URZĄDZENIA. URZĄDZENIE LASEROWE KLASY 1 GDY URZĄDZENIE PODŁĄCZONE JEST DO GNIAZDKA, PROSZĘ NIE ZBLIŻAĆ OCZU DO SZCZELINY, ABY POPATRZEĆ DO ŚRODKA URZĄDZENIA. KORZYSTANIE Z ELEMENTÓW STEROWANIA LUB REGULACJI INNYCH NIŻ OKREŚLONE PRZEZ PRODUCENTA MOŻE POWODOWAĆ NARAŻENIE SIĘ NA NIEBEZPIECZNE PROMIENIOWANIE. PROSZĘ NIE ZDEJMOWAĆ OBUDOWY I NIE NAPRAWIAĆ SAMEMU. POWIERZAJ NAPRAWY WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI. Nie wolno używać rozpuszczalników takich jak benzyna, rozcieńczalniki, dostępne środki czystości ani spray-ów antystatycznych przeznaczonych do winylowych płyt długogrających. Informacje dotyczące licencji Urz¹dzenie wykorzystuje technologie zabezpieczajłące prawa autorskie chronione patentami USA i innymi przepisami chroniłącymi własnoęć intelektualnłą. Korzystanie z tej technologii ochrony praw autorskich musi być autoryzowane przez firmę Rovi Corporation i jest ograniczone do użytku domowego lub innego użytku w ograniczonym zakresie, jeśli nie zostało to określone inaczej przez firmę Rovi Corporation. Zabrania się inżynierii wstecznej oraz demontażu urządzenia. Jak oglądać filmy nagrane na dysku DVD Dysk należy wkładać do podajnika tak, aby strona z etykietą znalazła się z przodu: lub Polski

4 Po włączeniu telewizora najpierw należy przełączyć źródło na DVD przy pomocy przycisku SOURCE na pilocie. Naciśnij przycisk odtwarzania na pilocie, lub bezpośrednio na panelu bocznym. Jeżeli w podajniku urządzenia nie ma żadnej płyty, należy najpierw włożyć płytę DVD i wcisnąć przycisk Play. Cechy (opcja) Telewizor kolorowy obsługiwany za pomocą pilota. W pełni zintegrowana TV cyfrowa/kablowa/ satelitarna (DVB-T/C/S) (w zależności od modelu). Wejście HDMI Wejście USB. System menu OSD. Gniazdo SCART przeznaczone dla urządzeń zewnętrznych (takich jak odtwarzacze DVD, PVR, gry telewizyjne, itd.) System dźwięku stereofonicznego. Teletekst. Podłączenie słuchawek. Automatyczny System Programowania. Strojenie ręczne. Automatyczne wyłączanie. Wyłącznik czasowy. Blokada klawiszy Automatyczne wyłączanie dźwięku, jeżeli nie jest odbierana żadna transmisja. Odtwarzanie w standardzie NTSC AVL (Funkcja automatycznego ograniczania głośności). PLL (Wyszukiwanie częstotliwości). Wejście PC Funkcja Plug&Play dla systemu Windows 98, ME, 2000, XP, Vista i Windows 7. Tryb Gry (opcja). Funkcje i opcje mogą się różnić w zależności od modelu. Proszę zapoznać się z dostępnymi funkcjami opisanymi w tej instrukcji. Specyfikacje (opcja) TRANSMISJE TELEWIZYJNE PAL/SECAM B/G D/K ODBIERANE KANAŁY VHF (ZAKRES I/III) UHF (ZAKRES U) HYPERBAND LICZBA USTAWIONYCH FABRYCZNIE KANAŁÓW 1000 WSKAŹNIK KANAŁU OSD WEJŚCIE ANTENY RF 75 Ohm (niezbalansowane) NAPIĘCIE ROBOCZE V AC, 50 Hz. AUDIO Niemiecki Nicam SRS TruSurround (opcjonalnie) ZUŻYCIE ENERGII (W) Informacja na nalepce na tylnej obudowie Typowe tryby wyświetlania dla wejścia PC (opcja) A seguinte tabela é uma ilustração de alguns dos modos de visualização habituais de vídeo. Telewizor może nie obsługiwać wszystkich rozdzielczości. Twój TV obsługuje rozdzielczości do 1360x768 (dla ekranów WXGA) lub 1920x (dla ekranów Full HD) Indeks Rozdzielczość Częstotliwość 1 640x Hz 2 640x Hz 3 640x480 60Hz-66Hz-72Hz -75Hz-85Hz 4 800x600 56Hz-60Hz-70Hz-72Hz -75Hz- 85Hz 5 832x Hz x768 60Hz-66Hz-70Hz-72Hz -75Hz x864 60Hz-70Hz-75Hz -85 Hz x HzA - 60 HzB-75Hz-85Hz x960 60Hz-75Hz-85Hz x Hz-75Hz-85Hz x Hz x HzA-60 HzB x Hz-85Hz x900 65Hz - 75Hz x Hz x Hz x HzA - 60 HzB x Hz - 60HzA Polski

5 Pilot RC 1912 (opcja) 1. Tryb oczekiwania / Włączony 2. Mój przycisk 1 (*) 3. Brak funkcji 4. Zmienia tryby korektora 5. Wybór trybu obrazu 6. Przyciski numeryczne 7. Lista kanałów 8. Elektroniczny przewodnik po programach 9. Menu 10. Klawiszy nawigacji (Góra/dół/lewa/(prawy-TXT Podstrona) 11. tylna / Strona indeksu (w trybie DTV) 12. Lista ulubionych kanałów 13. Przyciski zwiększania/zmniejszania głośności 14. Info / Odsłonięcie (w trybie tekstowym) 15. Nagrywanie programu (opcja) 16. Odtwarzaj (w trybie przeglądania mediów wideo) 17. Bieżący język 18. Przewija szybko do tyłu (w trybie przeglądania mediów wideo) 19. Czerwony przycisk / IDTV Następna strona 20. Zielony przycisk / IDTV Poprzednia strona 21. Mój przycisk 2 (**) 22. Wybór źródła 23. Timer automatycznego wyłączania 24. Przeglądarka multimedialna 25. Poprzedni program 26. Teletekst / Mix 27. Manu obsługi włączone-wyłączone 28. OK / Wybierz / Wstrzymaj (w trybie teletekstu) / Lista kanałów (trybie DTV) 29. Wyjdź 30. Format obrazu 31. Wyłączanie dźwięku 32. Program Góra/Dół 33. Pauza (w trybie przeglądania mediów wideo)/ Nagrywanie z przesunięciem czasu (Opcja) 34. Stop (w trybie przeglądania mediów wideo) 35. Włączanie-wyłącznie napisów /Napisy (w trybie przeglądania mediów wideo) 36. Przewija szybko do przodu. (w trybie przeglądania mediów wideo) 37. Niebieski przycisk 38. Żółty przycisk PRESETS Q. MENU BACK EXIT V V LANG. ZOOM 1 / 2 /. REPEAT SOURCE P P (*) MÓJ PRZYCISK 1: Gdy przełączysz na żądane źródło, kanał lub link, naciśnij MÓJ PRZYCISK 1 na pięć sekund, aż na ekranie pojawi się wiadomość MÓJ PRZYCISK ZOSTAŁ USTAWIONY. Potwierdzi ona, że wybrany MÓJ PRZYCISK jest skojarzony z wybraną funkcją. (**) MÓJ PRZYCISK 2: Główną funkcją tego przycisku jest przełączanie pomiędzy audycjami DVB-T, DVB-C i DVB-S (Opcja). Niemniej jednak, jeśli naciśniesz MÓJ PRZYCISK 2 na pięć sekund, możesz ustawić jego funkcję tak, jak to opisano dla mojego przycisku 1. Zauważ, że po przeprowadzeniu pierwszej instalacji, MÓJ PRZYCISK 2 przywróci swoją domyślną funkcję Polski Uwaga: Wskazania na przyciski funkcyjne na ekranach niektórych menu mogą się różnić w zależności od Twojego pilota do telewizora. Proszę kierować się funkcjami przycisków znajdujących się u dołu ekranu.

6 Pilot RC 1900 (opcja) 1. Tryb czuwania 2. Rozmiar obrazu / rozwiń (w trybie teletekstu) 3. Timer automatycznego wyłączania 4. Przyciski numeryczne 5. Wróć / Wyjdź (w trybie DTV) / Strona indeksu (w trybie tekstowym) 6. Kursor skierowany do góry / Góra strony (w trybie DTV) 7. Kursor w lewo 8. Następny program (Dół strony w trybie DTV) 9. Poprzedni program (Góra strony w trybie DTV) 10. Mono-Stereo / Dual I-II / Bieżący język / Odtwórz podgląd (w trybie przeglądania mediów) (opcja) 11. Poprzedni program / Zmiana programu 12. Elektroniczny przewodnik po programach 13. Info / Odsłonięcie (w trybie teletekstu) 14. Wybór trybu obrazu 15. Wybór źródła 16. Czerwony przycisk / powiększa wideo (w trybie przeglądania mediów wideo) 17. Zielony przycisk 18. Żółty przycisk 19. Menu wł/wył 20. Niebieski przycisk 21. OK/ Edytuj listę kanałów / Przytrzymaj (w trybie tekstowym) 22. Kursor w prawo / Podstrona (w trybie teletekstu) 23. Kursor skierowany w dół / Dół strony (w trybie tekstowym) 24. Głośniej 25. Ciszej 26. Wyciszenie 27. Teletekst / Mix 28. Włączanie-wyłącznie napisów (w trybie DTV) / Napisy w trybie tekstowym 29. FAV (*) (Wybór ulubionych) (w trybie cyfrowym TV) 30. Brak funkcji 31. Przyciski odtwarzania w przeglądarce mediów. (w trybie DTV) /Nagrywanie z przesunięciem czasu (opcja) 32. Biblioteka nagrań (opcja) 33. Nagrywanie programu (opcja) (*) tylko dla opcji kraju UE Uwaga: Wskazania na przyciski funkcyjne na ekranach niektórych menu mogą się różnić w zależności od Twojego pilota do telewizora. Proszę kierować się funkcjami przycisków znajdujących się u dołu ekranu. Polski

7 Pilot RC 4845 (opcja) 1. Tryb oczekiwania / Włączony 2. Lista kanałów 3. Przyciski zwiększania/zmniejszania głośności 4. Menu włączone/wyłączone 5. Ok / Potwierdź 6. Powrót 7. Brak funkcji 8. Mój przycisk 1 (*) 9. Mój przycisk 2 (**) 10. Kolorowe przyciski (czerwony/zielony/żółty/ niebieski) 11. Mono/Stereo - Dual I-II / Bieżący język 12. Przewijanie do tyłu (w trybie przeglądania mediów wideo) 13. Pauza / Nagrywanie z przesunięciem czasu (opcja) 14. Nagrywanie programu (opcja) 15. Odtwarzaj (w trybie przeglądania mediów wideo) 16. Stop (w trybie przeglądarki mediów) 17. Przewijanie do przodu (w trybie przeglądania mediów) 18. Włącz-wyłącz napisy / Napisy (w trybie przeglądarki mediów) 19. Rozmiar obrazu 20. Teletekst / Mix 21. Przeglądarka mediów 22. Elektroniczny przewodnik po programach 23. Wyjście 24. Przyciski nawigacyjne 25. Szybkie menu włączone/wyłączone 26. Info / Odsłonięcie (w trybie teletekstu) 27. Następny / poprzedni program 28. Wyciszenie 29. Poprzedni program / Teraz (w trybie EPG) 30. Przyciski numeryczne 31. AV / źródło (*) Mój przycisk 1: Gdy przełączysz na żądane źródło, kanał lub link, naciśnij MÓJ PRZYCISK 1 na pięć sekund, aż na ekranie pojawi się wiadomość MÓJ PRZYCISK ZOSTAŁ USTAWIONY. Potwierdzi ona, że wybrany MÓJ PRZYCISK jest skojarzony z wybraną funkcją. (**) Mój przycisk 2: Główną funkcją tego przycisku jest przełączanie pomiędzy programami DVB-T, DVB-C i DVB-S (opcja). Jeśli jednaki chcesz zmienić tę funkcję, możesz nacisnąć MÓJ PRZYCISK 2 przez pięć sekund, jak zostało to opisane w Mój przycisk 1. Zauważ, że jeśli przeprowadzisz pierwszą instalację, MÓJ PRZYCISK 2 powróci do swojej pierwotnej funkcji. Polski Uwaga: Wskazania na przyciski funkcyjne na ekranach niektórych menu mogą się różnić w zależności od Twojego pilota do telewizora. Proszę kierować się funkcjami przycisków znajdujących się u dołu ekranu.

8 Pilot RC 4822 (opcja) 1. Tryb czuwania 2. Przyciski numeryczne 3. TV-AV / Lista kanałów / DVB-T/C/S (opcja) 4. Przyciski zwiększania/zmniejszania głośności 5. Wyciszenie 6. Przyciski nawigacyjne 7. Menu włączone/wyłączone 8. OK/ Lista kanałów / Przytrzymaj (w trybie tekstowym) 9. Wyjdź / Wróć / Strona indeksu (w trybie teletekstu) 10. Brak funkcji 11. Przeglądarka mediów 12. Mój przycisk 1 (*) 13. Kolorowe przyciski 14. Mono/Stereo - Dual I-II / Język napisów 15. Włącz-wyłącz napisy / Napisy (w trybie przeglądarki mediów) 16. Przewiń do tyłu (w trybie przeglądania mediów) 17. Nagrywanie programu (opcja) 18. Odtwarzaj (w trybie przeglądania mediów wideo) 19. Stop (w trybie przeglądania mediów) 20. Pauza (w trybie przeglądania mediów wideo)/ Nagrywanie z przesunięciem czasu (opcja) 21. Przewijanie do przodu (w trybie przeglądania mediów) 22. Rozmiar obrazu 23. Teletekst / Mix 24. Mój przycisk 2 (**) 25. Elektroniczny przewodnik po programach. 26. Wyjście 27. Szybkie menu 28. Info / Odsłonięcie (w trybie teletekstu) 29. Następny-poprzedni program 30. Poprzedni program 31. AV / Wybór źródła TV BACK SOURCE. EXIT (*) Mój przycisk 1: Gdy przełączysz na żądane źródło, kanał lub link, naciśnij MÓJ PRZYCISK 1 na pięć sekund, aż na ekranie pojawi się wiadomość MÓJ PRZYCISK ZOSTAŁ USTAWIONY. Potwierdzi ona, że wybrany MÓJ PRZYCISK jest skojarzony z wybraną funkcją. (**) Mój przycisk 2: Główną funkcją tego przycisku jest przełączanie pomiędzy programami DVB-T, DVB-C i DVB-S (opcja). Jeśli jednaki chcesz zmienić tę funkcję, możesz nacisnąć MÓJ PRZYCISK 2 przez pięć sekund, jak zostało to opisane w Mój przycisk 1. Zauważ, że jeśli przeprowadzisz pierwszą instalację, MÓJ PRZYCISK 2 powróci do swojej pierwotnej funkcji. Polski Uwaga: Wskazania na przyciski funkcyjne na ekranach niektórych menu mogą się różnić w zależności od Twojego pilota do telewizora. Proszę kierować się funkcjami przycisków znajdujących się u dołu ekranu.

9 SOURCE Pilot RC 4800 (opcja) 1. Tryb czuwania 2. Odtwarzanie 3. Nagrywanie programu 4. Wybór bieżącego języka 5. Szybkie przewijanie do tyłu 6. Kolorowe przyciski 7. Przyciski numeryczne 8. Lista kanałów 9. Przyciski nawigacyjne 10. OK / Wybierz 11. Menu włączone/wyłączone 12. Przycisk POWROTU / Strona indeksu (w trybie teletekstu) 13. Brak funkcji 14. Przeglądarka mediów 15. Elektroniczny przewodnik po programach. 16. Teletekst 17. Przyciski zwiększania/zmniejszania głośności 18. Przycisk wyciszania 19. Następny / poprzedni program 20. Tryb ekranu 21. Info / Odsłonięcie (w trybie teletekstu) 22. Mój przycisk 1 (*) 23. Mój przycisk 2 (**) 24. Wyjście 25. Szybkie menu 26. Przełącz kanały 27. Szybkie przewijanie do przodu 28. Napisy włączone/wyłączone 29. Stop 30. Pauza 31. AV / źródło LANG OK BACK Q.MENU EXIT 1 2 / / V+ P+ V- P- (*) Mój przycisk 1: Gdy przełączysz na żądane źródło, kanał lub link, naciśnij MÓJ PRZYCISK 1 na pięć sekund, aż na ekranie pojawi się wiadomość MÓJ PRZYCISK ZOSTAŁ USTAWIONY. Potwierdzi ona, że wybrany MÓJ PRZYCISK jest skojarzony z wybraną funkcją. (**) Mój przycisk 2: Główną funkcją tego przycisku jest przełączanie pomiędzy programami DVB-T, DVB-C i DVB-S (opcja). Jeśli jednaki chcesz zmienić tę funkcję, możesz nacisnąć MÓJ PRZYCISK 2 przez pięć sekund, jak zostało to opisane w Mój przycisk 1. Zauważ, że jeśli przeprowadzisz pierwszą instalację, MÓJ PRZYCISK 2 powróci do swojej pierwotnej funkcji. Uwaga: Wskazania na przyciski funkcyjne na ekranach niektórych menu mogą się różnić w zależności od Twojego pilota do telewizora. Proszę kierować się funkcjami przycisków znajdujących się u dołu ekranu. Polski

10 Ogólne zasady korzystania z DVD (opcja) Zawartość płyt DVD oraz płyt CD z filmami, muzyką lub obrazami można odtwarzać przy pomocy odpowiednich przycisków na pilocie. Poniżej przedstawiono główne funkcje najczęściej używanych przycisków na pilocie Przyciski na pilocie / / / Odtwarzanie DVD Odtwarzanie Film Odtwarzanie Oglądanie obrazków Słuchanie muzyki Odtwarzanie Odtwarzanie Odtwarzanie Odtwarzanie Pauza Pauza Pauza Pauza Stop Stop Stop Stop Przeskakiwanie do tyłu/do przodu Przeskakiwanie do tyłu/do przodu Przeskakiwanie do tyłu/do przodu Przeskakiwanie do tyłu/do przodu Poprzedni/Następny Obróć Poprzedni/ Następny Przeskakiwanie do tyłu/do przodu Podświetla pozycję w menu / Przesuwa powiększony obraz w górę lub w dół (jeżeli opcja jest dostępna). / Szybkie przewijanie do tyłu / Szybkie przewijanie do przodu ANGLE (Kąt) Wyświetla scenę pod różnymi kątami (jeżeli opcja jest dostępna). Zmienia efekt slajdów (w zależności od zawartości). C Kasuje cyfrę (jeżeli opcja jest dostępna) Ekran Wyświetla czas/pokazuje menu główne konfiguracji. INFO Wybór trybu licznika czasu (podczas odtwarzania). Należy naciskać przycisk, aby przełączać się pomiędzy trybami. Język Język dźwięku. X X MENU Wyświetla menu TV. OK / WYBIERZ Wejdź/Wyświetl/Odtwórz Powtórz Wyświetla opcje powtarzania. POWRÓT Powraca do poprzedniego menu (jeżeli opcja jest dostępna). Katalog źródłowy Powraca do katalogu źródłowego (jeżeli opcja jest dostępna). Tryb wyszukiwania (*) Bezpośredni wybór scen lub czasu. Wybiera żądany plik. NAPISY Napisy włączone/wyłączone. Należy wciskać przycisk, aby przełączać siępomiędzy opcjami napisów. X X TYTUŁ ZOOM Wyświetla menu dysku (jeżeli jest dostępne). Wyświetla menu dysku (jeżeli jest dostępne). Powiększa obrazek. Należy wciskać przycisk, aby przełączać się pomiędzy opcjami powiększania.. X X X Pozostałe funkcje - kombinacje przycisków (podczas odtwarzania) + Powolne odtwarzanie do przodu. [ + ] + Ustawia niską prędkość odtwarzania do przodu. + Ustawia wysoką prędkość odtwarzania do przodu. + Ustawia wysoką prędkość odtwarzania do tyłu. + Potwierdza polecenie zatrzymania + Premir repetidamente para avançar manualmente. (*) Do tytułu można przejść, wciskając bezpośrednio przyciski numeryczne. W tym celu naciśnij 0, a następnie odpowiedni przycisk numeryczny (na przykład: aby wybrać 5, naciśnij 0 i 5). Polski

11 Pierwsze kroki Połączenia (opcja) Połączenie Typ Kable Urządzenie Scart Połączenie (tył) VGA Połączenie (tył) BOCZNE AV PC/YPbPr Audio Połączenie (boczne) Kabel do połączeń bocznych Audio, YPbPr lub PC (nie dołączony) HDMI Połączenie (tył) BOCZNE AV SŁUCHAWKI HEADPHONE SPDIFF Połączenie (tył) Boczne AV (Audio/Wideo) Połączenie (boczne) Słuchawki Połączenie (boczne) (nie dołączony) YPBPR YPbPr Video Połączenie (tył) USB Połączenie (boczne) Kabel do połączeń PC do (nie dołączony) CI Połączenie (boczne) RF służy do podłączania anteny, kablowego lub satelitarnego systemu antenowego. (w zależności od modelu) UWAGA: Do podłączania urządzeń poprzez YPbPr lub boczne wejście AV należy użyć odpowiednich kabli. Spójrz na powyższą ilustrację. Aby podłączyć dźwięk z PC, będziesz potrzebować BIAŁEGO i CZERWONEGO wejścia kabla do PODŁĄCZENIA AV YPBPR/PC. Do podłączenia urządzenia YPbPr możesz użyć wejścia VGA. Aby to zrobić potrzebujesz kabla YPbPr do PC. Jeśli urządzenie zewnętrzne jest podłączone poprzez gniazdko SCART, TV automatycznie przełączy się na tryb AV. Podczas oglądania kanałów DTV (Mpeg4 H.264) lub w trybie przeglądarki mediów, wyjście poprzez gniazdko scart nie będzie dostępne. Przy korzystaniu z montażu naściennego (opcja), zalecamy podłączenie wszystkich kabli do tylnych wejść w TV przed zamontowaniem urządzenia na ścianie. Moduł CI można wprowadzić lub wyjąć tylko wtedy, gdy TV jest WYŁĄCZONY. Szczegółowe informacje o ustawieniach znajdziesz w instrukcji obsługi modułu. Polski

12 Telewizor i przyciski funkcyjne (opcja) Przycisk oczekiwania/włączania Przycisk TV/AV Przyciski przewijania programu do przodu/ do tyłu Przyciski zwiększania/zmniejszania głośności Uwaga: Wciśnij równocześnie przyciski i, aby wyświetlić menu główne. -lub- -lub- 1. Kierunek w górę 2. Kierunek w dół 3. Przycisk wyboru programu/ głośności/ AV/trybu oczekiwania Uwaga:Aby zmienić głośność, możesz przesunąć przycisk w górę lub w dół. Jeśli chcesz zmienić kanał, naciśnij raz środek przycisku (pozycja 3), a następnie przesuń w górę lub w dół. Jeśli naciśniesz ponownie środek przycisku, wyświetli się OSD źródła. Jeśli naciśniesz środek przycisku i przytrzymasz przez kilka sekund, TV przełączy się w tryb oczekiwania. Menu główne nie może być wyświetlone przy użyciu przycisków kontrolnych. Podłączenie zasilania (opcja) Po rozpakowaniu, należy pozwolić urządzeniu osiągnąć temperaturę otoczenia przed podłączeniem go do prądu. Podłączanie kabla zasilania: WAŻNE: Telewizor jest zaprojektowany do korzystania z prądu zmiennego V, 50 Hz. Włóż wtyczkę kabla zasilania do kontaktu. Wokół TV zostaw co najmniej 10cm wolnej przestrzeni Przed wykonaniem jakichkolwiek podłączeń należy odłączyć od zasilania zarówno telewizor, jak i urządzenie. Podłączenie zasilacza (tylko dla modeli telewizorów z zasilaczem 12V): WAŻNE: Ten telewizor został zaprojektowany jako aparat zasilany prądem 12 V DC. W tym celu używany jest zasilacz prądu stałego o napięciu 12V. Podłącz zasilacz do sieci zasilanej prądem zmiennym V AC 60Hz. Postępuj według wskazówek na ilustracjach zgodnie ze swoim modelem dołączonego do telewizora zasilacza: Podłączenie zasilacza typ 1 Do terminala wejścia prądu stałego (DC) o napięciu 12 V AC adapter Podłączenie zasilacza typ 2 Do terminala wejścia prądu stałego (DC) o napięciu 12 V Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa (opcja) Proszę się upewnić, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do uziemienia. Proszę podłączyć złącze uziemienia zasilacza do złącza uziemienia gniazdka przy pomocy dostarczonego kabla zasilania. Jeżeli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka, proszę skontaktować się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego typu gniazdka. Proszę prawidłowo podłączyć przewód uziemienia. Polski

13 Podłączenie anteny (opcja) Podłącz wtyczkę anteny, telewizji kablowej lub satelitarnej do gniazda wejścia anteny, telewizji kablowej lub satelitarnej z tyłu telewizora. Połączenia satelitarne i TV kablowej zależą od modelu. Złącze USB Istnieje możliwość podłączenia urządzeń USB do telewizora poprzez wejścia USB na odbiorniku TV. Ta funkcja umożliwia wyświetlanie/odtwarzanie plików JPG, MP3 i wideo, zapisanych w pamięci USB. Jednak istnieje ryzyko, iż pewne typy urządzeń USB (np. odtwarzacze MP3) mogą nie być kompatybilne z tym odbiornikiem TV. Przed podłączeniem jakichkolwiek urządzeń do telewizora zaleca się wykonanie kopii zapasowej plików, aby uniknąć ewentualnej utraty danych. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie plików lub utratę danych. Nie wyjmuj pamięci USB podczas odtwarzania pliku. OSTRZEŻENIE: Szybkie podłączanie i odłączanie urządzeń USB jest bardzo niebezpieczne. Szczególnie zaś należy unikać powtarzanego szybkiego podłączania i odłączania urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie fizyczne odtwarzacza USB, a zwłaszcza samego urządzenia USB. WIDOK Z BOKU PAMIĘĆ USB (opcja) Drugie USB jest opcjonalne w zależności od modelu. WAŻNE: Telewizor powinien być wyłączony podczas podłączania lub odłączania urządzeń USB. Podłączyć urządzenie USB do wejścia USB na telewizorze. Istnieje możliwość podłączenia urządzeń USB do telewizora poprzez wejście USB na odbiorniku TV. Uwaga: Nie jest wykluczone, że niektóre typy dysków twardych nie są obsługiwane. Proszę nie odłączać USB/HDD podczas nagrywania. Może to uszkodzić podłączony USB/HDD. Nagrywanie radia nie jest obsługiwane. TV może nagrać do dziesięciu godzin programów. Godzinne nagranie zajmuje około 2GB miejsca. Timeshifting może zostać zatrzymany w zależności od prędkości urządzenia USB. Jeśli prędkość urządzenia USB jest niewystarczająca dla prędkości przesyłu strumienia wideo, timeshifting może zostać zatrzymany i nagranie nie uda się. Jeśli prędkość transmisji danych programu HD jest większa niż 13 Mbp/sek., w czasie korzystania z funkcji timeshift, może wystąpić zamrażanie obrazu, zarówno na dysku USB, jak i zewnętrznym HDD. Niektóre pakiety strumieniowe mogą nie zostać nagrane z powodu problemów z sygnałem, co może czasem spowodować zamrażanie obrazu podczas odtwarzania. Z wejściami telewizyjnymi USB można używać hubów USB. W takim przypadku zaleca się huby zasilane zewnętrznie. Zaleca się bezpośrednie podłączenie dysków twardych USB do wejść USD TV. Pilot Włożyć do pilota dwie baterie AAA/R3 lub baterie równorzędnego typu. Wyjmij baterie z pilota, jeśli nie jest on używany przez dłuższy czas. W przeciwnym razie pilot może zostać uszkodzony z powodu wycieku z baterii. Zakres działania pilota wynosi około 7 metrów/ 23ft. Informacje ekologiczne Telewizor ten jest skonstruowany tak, aby zużywać mniej energii i ratować środowisko. Aby zmniejszyć zużycie energii, proszę postępować według następujących kroków: Jeśli włączony jest tryb oszczędzania energii jako, telewizor przełączy się w tryb oszczędzania energii. Ustawienia trybu oszczędzania energii znajdują się w części głównego menu "obraz". Zwróć uwagę na to, że niektóre ustawienia obrazu nie będą mogły zostać zmienione. Jeśli wybrana jest opcja wyłączania obrazu, wiadomość: Ekran zostanie wyłączony za 3 sekund. pojawi się na ekranie.wybierz KONTYNUUJ i naciśnij OK. Ekran wyłączy się natychmiast. Kiedy telewizor nie jest używany, wyłącz go albo wyjmij wtyczkę zasilania z gniazdka. To także zredukuje zużycie energii. Włączanie/wyłączanie (opcja) Aby włączyć telewizor Podłącz kabel zasilania do gniazdka, w którym płynie prąd zmienny o napięciu V, 50 Hz. Proszę wcisnąć przycisk. Zapali się dioda oczekiwania. Aby włączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania: Wciśnij na pilocie przycisk, P+P- / CH+CH- lub przycisk numeryczny. Przyciski kontrolne na TV(opcja) Wciśnij na telewizorze przycisk -P/CH lub P/CH+. TV włączy się. -lub- Polski

14 Naciśnij przycisk kontrolny z boku TV, po lewej stronie. A TV então ligar-se-á. Aby wyłączyć telewizor (opcja) Naciśnij przycisk na pilocie, lub nacisnąć przycisk lub przytrzymać wyłącznik kontrolny na telewizorze tak, aby go wyłączyć, aby przełączyć telewizor w tryb oczekiwania (w zależności od modelu). Aby całkowicie wyłączyć TV, wyciągnij wtyczkę kabla z gniazdka. Uwaga: Gdy telewizor przełącza się w tryb oczekiwania, dioda LED trybu oczekiwania może migać, wskazując, że funkcje takie jak wyszukiwanie, pobieranie danych OAD lub timer są aktywne. Dioda LED może także mrugać podczas włączania TV z trybu oczekiwania. Pierwsza instalacja Przy pierwszym włączeniu TV pojawi się ekran wyboru języka. Wybierz żądany język i naciśnij OK Następnie na ekranie wyświetli się menu pierwszej instalacji (FTI). Ustaw żądane parametry korzystając z przycisków nawigacyjnych i po zakończeniu naciśnij OK, aby kontynuować. Można włączyć opcję trybu sklepu tak, aby była dostępna w menu innych ustawień, a funkcje Twojego telewizora będą zilustrowane na górze ekranu. Pojawi się okno dialogowe potwierdzania. Wybierz TAK, aby kontynuować. Jeśli wybrany jest tryb główny, tryb sklepu nie będzie dostępny po początkowej instalacji. Proszę wybrać OK aby kontynuować. Uwaga: Domyślny kod PIN może zostać zmieniony w zależności od wybranego kraju. Jeśli zostaniesz poproszony o wprowadzenie kodu PIN, aby wyświetlić opcję menu, użyj jednego z poniższych kodów: 4725, 0000 lub Instalacja anteny Jeśli wybrałeś opcję ANTENA na ekranie Typu Wyszukiwania, telewizor wyszuka cyfrowe audycje telewizji naziemnej. Uwaga: Możesz nacisnąć przycisk MENU, aby anulować. Po zapisaniu wszystkich dostępnych stacji, ich lista zostanie wyświetlona na ekranie. Jeśli chcesz posortować kanały wg LCN(*), wybierz tak, a następnie naciśnij OK. Proszę nacisnąć MENU, aby wyjść z listy kanałów i oglądać TV. (*) LCN to system logicznego numerowania kanałów organizujący dostępne programy zgodnie z rozpoznawalną sekwencja kanałów. Instalacja TV kablowej Jeśli wybierzesz opcję TV KABLOWA i naciśniesz OK na pilocie, na ekranie wyświetli się informacja Polski potwierdzająca. Aby kontynuować, wybierz TAK i naciśnij OK. Aby anulować operację, wybierz NIE i naciśnij OK. Można wtedy wybrać zakres częstotliwości. Wprowadź ręcznie zakres częstotliwości, używając przycisków numerycznych. Uwaga: Czas trwania wyszukiwania będzie zależeć od wybranego kroku wyszukiwania. Instalacja satelity Jeśli wybiorą Państwo opcję Satelity, jako Typ wyszukiwania, można ustawić satelitę i oglądać kanały satelitarne. Po wybraniu instalacji satelity pojawi się menu Typu anteny. Do wyboru są trzy typy anteny. Można wybrać typ anteny jako Direct, Unicable lub DiSEqC przełączając przyciskami lub. Direct: Proszę wybrać ten typ anteny, jeśli mają Państwo jeden odbiornik i antenę satelitarną. Po wybraniu Direct, na ekranie pojawi się inne menu. Proszę wybrać dostępnego satelitę i nacisnąć OK, żeby wyszukać programy. Unicable: Proszę wybrać ten typ anteny, jeśli mają Państwo wiele odbiorników i system unicable. Naciśnij OK, aby kontynuować. Skonfiguruj ustawienia zgodnie z instrukcjami na ekranie. Proszę nacisnąć OK, aby wyszukać programy. Przełącznik DiSEqC: Wybierz ten typ anteny, jeśli masz kilka anten satelitarnych i przełącznik DiSEqC. Po wybraniu przełącznika DiSEqC, na ekranie pojawi się inne menu. Można ustawić cztery opcje DiSEqC (jeśli dostępne). Naciśnij ZIELONY przycisk, aby przeszukać wszystkie satelity lub ŻÓŁTY, aby przeszukać tylko podświetlonego satelitę. Aby zapisać i wyjść, proszę nacisnąć przycisk OK. Odtwarzanie mediów poprzez wejście USB Używając wejść USB można podłączyć do telewizora 2.5 i 3.5 calowy dysk twardy (z zasilaniem zewnętrznym) lub pendrive. WAŻNE! Zrób kopię zapasową swoich plików przed podłączeniem do TV. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie plików lub utratę danych. Pewne typy urządzeń USB (np. odtwarzacze MP3), lub dyski twarde/pendrivy mogą nie być kompatybilne z tym odbiornikiem TV. TV obsługuje dyski sformatowane w FAT32 i NTFS, ale nagrywanie nie będzie dostępne dla dysków NTFS. Podczas formatowania dysku USB o pojemności 1TB (Tera Bajt) lub większej, mogą wystąpić pewne problemy. Należy unikać powtarzanego szybkiego podłączania i odłączania urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie fizyczne odtwarzacza USB, oraz samego urządzenia USB. Nie wyjmuj pamięci USB podczas odtwarzania pliku.

15 Nagrywanie z przesunięciem czasu Naciśnij przycisk (PAUZA) podczas oglądania audycji, aby przełączyć na tryb przesunięcia czasu. W trybie przesunięcia czasu, program jest zatrzymany i jednocześnie nagrywany na podłączony dysk USB. Naciśnij (REPRODUZİR) ponownie, aby kontynuować oglądanie programu od momentu jego zatrzymania. Naciśnij przycisk STOP, aby zatrzymać tryb przesunięcia czasu i powrócić do oglądania audycji na żywo. Uwaga: Przesunięcie czasu nie może być używane w trybie radia. Uwaga: Nie można używać funkcji szybkiego przewijania do tyłu z przesunięciem czasu przed przesunięciem nagrania przy pomocy opcji szybkiego przewijania do przodu. Natychmiastowe nagrywanie Naciśnij przycisk (GRAVAR) aby rozpocząć natychmiastowe nagrywanie oglądanego właśnie programu. Możesz nacisnąć przycisk (GRAVAR) na pilocie ponownie, aby nagrać następną audycję w programie. W takim przypadku, pojawi się na ekranie krótki komunikat, wskazujący programy, które będą nagrywane. Naciśnij (STOP), aby anulować natychmiastowe nagrywanie. Uwaga: W trybie nagrywania nie można pozałączać programów lub korzystać z przeglądarki mediów. Jeśli na pamięci USB nie ma wystarczająco dużo miejsca podczas nagrywania programu lub podczas oglądania z przesunięciem czasu, wyświetli się komunikat ostrzegawczy. Menu przeglądarki mediów Używając przeglądarki mediów można wyświetlać zdjęcia, odtwarzać muzykę i filmy przechowywane na dysku USB po jego podłączeniu do TV. Podłącz dysk USB do jednego z wejść USB znajdujących się z boku TV. Naciskając przycisk MENUw trybie przeglądarki mediów uzyskasz dostęp do opcji menu obrazu, dźwięku i ustawień. Ponowne naciśnięcie przycisku MENU spowoduje wyjście z tego ekranu. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki mediów przy pomocy menu ustawień. Obsługa trybu pętla/ losowe Rozpocznij odtwarzanie, używając i uruchom Rozpocznij odtwarzanie, używając Ok i uruchom Rozpocznij odtwarzanie, używając OK/ i uruchom TV odtworzy następny plik i zapętli listę. plik będzie odtwarzany w pętli (powtarzany). ten sam plik będzie odtwarzany losowo. Uwaga: Funkcja nagrywania jest opcjonalna i zależy od modelu. Działanie ogólne TV (opcja) Korzystanie z listy kanałów Telewizor sortuje wszystkie stacje zapisane na liście kanałów. Listę tę możesz edytować, ustawiać ulubione kanały lub aktywne stacje, przy użyciu opcji listy kanałów. Konfiguracja ustawień kontroli rodzicielskiej. Aby uniemożliwić oglądanie pewnych programów, kanały i menu mogą zostać zablokowane przy użyciu systemu kontroli rodzicielskiej. Aby wyświetlić menu opcji kontroli rodzicielskiej, powinno się wprowadzić numer PIN.Fabryczny numer PIN to 0000.Po wpisaniu poprawnego PINu, pojawi się menu ustawień kontroli rodzicielskiej. Bloqueio do menu: Ustawienie blokady menu umożliwia lub uniemożliwia dostęp do menu. Opcja (blokada programów niedozwolonych dla dzieci): Gdy opcja jest aktywna, urządzenie pobiera ze stacji nadawczej informacje o poziomie klasyfikacji treści programów i jeśli ten poziom jest wyłączony, uniemożliwia dostęp do audycji. Blokada klawiszy: Kiedy blokada dziecięca zostanie włączona, telewizor będzie mógł być sterowany jedynie za pomocą pilota. W tym przypadku przyciski na panelu sterowania nie będą działać. Ajustar PIN: Definiuje nowy numer PIN. Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) (opcja) Niektóre kanały, ale nie wszystkie, podają informacje o aktualnym i następnym programie. Naciśnij przycisk EPG/GUIDE, aby wyświetlić menu EPG. Czerwony przycisk (poprzedni dzień): Wyświetla programy z poprzedniego dnia. Zielony przycisk (następny dzień): Wyświetla programy na następny dzień. Żółty przycisk (Powiększenie): Rozwija informacje o programie. Niebieski przycisk (filtr): Wyświetla opcje filtrowania. NAPISY: Naciśnij przycisk SUBTITLE / SUBTTL /, aby wejść do menu wyboru gatunku. Przy pomocy tej funkcji można przeszukać bazę danych przewodnika po programach zgodnie z wybranym rodzajem programu.informacje dostępne w przewodniku po programach zostaną wyszukane i wyświetlona zostanie lista wyników odpowiadających wprowadzonym kryteriom. INFO/İ: Wyświetla szczegółowe informacje o wybranym programie. Przyciski numeryczn (Przeskocz): Umożliwiają bezpośrednie przejście do wybranego kanału poprzez wprowadzenie jego numeru. Polski

16 OK: Wyświetla opcje programu. Teletekst (wyszukiwanie): Wyświetla menu Wyszukiwanie w przewodniku / (Teraz): Pokazuje bieżący program. (GRAVAR): Telewizor nagra wybrany program. Możesz nacisnąć ponownie, aby zatrzymać nagrywanie. P+P- / CH+CH- : Więcej informacji o programie WAŻNE: Podłączaj dysk USB do wyłączonego telewizora. Powinieneś następnie włączyć TV, aby włączyć funkcję nagrywania. Uwaga: Podczas nagrywania przełączanie na inne źródło lub programy jest niemożliwe. Nagrywanie / Usuń zaprogramowane nagranie Po wybraniu programu w menu EPG naciśnij przycisk OK. Wybierz opcję Nagraj i naciśnij przycisk OK. Po tej czynności nagrywanie zostanie ustawione dla wybranego programu. Aby anulować ustawione nagrywanie należy ten program podświetlić, nacisnąć OK i wybrać opcję Usuń timer nagrywanie. Nagrywanie zostanie anulowane. Ustaw / Usuń timer Po wybraniu programu w menu EPG naciśnij przycisk OK. Wybierz opcję Ustaw timer dla programu i naciśnij przycisk OK. Możesz ustawić timer dla przyszłych programów. Aby usunąć ustawiony timer, podświetl dany program i naciśnij OK. Następnie, wybierz opcję Usuń timer. Timer zostanie usunięty. Uwaga: Nagrywanie dwóch kanałów w tym samym czasie jest niemożliwe. Aktualizacja oprogramowania (opcja) Twój TV jest w stanie odnaleźć aktualizacje w sygnale z anteny/kabla i Internetu oraz automatycznie je zainstalować. Wyszukiwanie aktualizacji oprogramowania poprzez interfejs Navegue simplesmente no menu principal. Wybierz ustawienia i menu inne ustawienia. W innych ustawieniach należy przejść do aktualizacji oprogramowania i nacisnąć OK, aby wyszukać nową aktualizację oprogramowania. Uwaga:Wymagane jest połączenie z Internetem. Jeśli połączenie z Internetem jest niedostępne, spróbuj aktualizacji poprzez sygnał telewizyjny. Jeśli aktualizacja zostanie odnaleziona, telewizor rozpocznie jej pobieranie. Proszę nacisnąć OK, aby kontynuować restartowanie. Tryb wyszukiwania i aktualizacji o 3 nad ranem Podczas gdy TV odbiera sygnał antenowy. Jeśli włączone jest automatyczne wyszukiwanie w menu Polski opcji aktualizacji, telewizor włącza się o 3 nad ranem i przeszukuje kanały w celu odnalezienia nowych aktualizacji. Jeśli aktualizacja jest odnaleziona i pobrana pomyślnie, przy następnym włączeniu telewizora jest ona aktywowana. Uwaga: Jeśli po aktualizacji TV nie będzie chciał się włączyć, wyciągnij na 2 minuty wtyczkę z kontaktu i włącz go ponownie. Rozwiązywanie problemów i wskazówki TV nie chce się włączyć Upewnij się, że wtyczka jest bezpiecznie włożona do gniazdka. Może wyczerpały się baterie w pilocie. Naciśnij włącznik na TV. Słaba jakość obrazu Czy wybrany został prawidłowy system TV? Słaby sygnał może spowodować zakłócenia obrazu. Sprawdź antenę. Sprawdź, czy wprowadziłeś właściwą częstotliwość kanału, jeśli dostrajałeś TV manualnie. Jakość obrazu może się pogorszyć, gdy dwa urządzenia są podłączone do telewizora w tym samym czasie. W takim przypadku proszę odłączyć jedno z urządzeń. Brak obrazu Nenhuma imagem significa que a sua TV não está a receber nenhuma transmissão. Czy zostały naciśnięte prawidłowe przyciski na pilocie? Spróbuj ponownie. Verifique se a fonte de entrada correcta foi seleccionada. Czy antena jest podłączona prawidłowo? Czy kabel antenowy nie jest uszkodzony? Czy do podłączenia anteny użyto odpowiednich wtyczek? W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze sprzedawcą. Brak dźwięku Czy dźwięk TV został wyłączony? Para cancelar sem som, premir o botão, ou aumentar o nível do volume. Dźwięk dochodzi tylko z jednego głośnika. Czy balans nie został ustawiony tylko w jednym kierunku? Proszę odnieść się do menu dźwięku. Pilot nie działa As baterias podem estar gastas Wymień baterie. Źródła wejścia - nie można wybrać Jeżeli nie można wybrać źródła wejścia, być może nie zostało podłączone żadne urządzenie. Sprawdź kable AV i podłączenia urządzenia. Nagrywanie niedostępne Aby nagrać program, powinieneś najpierw podłączyć dysk USB do TV, gdy jest on wyłączony. Powinieneś

17 następnie włączyć TV, aby włączyć funkcję nagrywania. Jeśli nie możesz nagrywać, spróbuj wyłączyć TV, wyjąć i włożyć ponownie pamięć USB. USB jest zbyt wolny Jeśli komunikat USB jest zbyt wolne pojawi się na ekranie podczas rozpoczęcia nagrywania, spróbuj zrestartować nagrywanie. Jeśli nadal występuje ten sam błąd, możliwe, że Twoje urządzenie USB nie spełnia wymogów technicznych dotyczących prędkości. Spróbuj podłączyć inny dysk USB. Uwagi: Nagrane programy są zapisywane na podłączony dysk USB. Jeśli chcesz, możesz zapisać/skopiować nagrania na swój komputer; niemniej jednak, nie będzie można odtwarzać tych nagrań na komputerze. Nagrania można odtwarzać wyłącznie na telewizorze. Podczas korzystania z przesunięcia czasu, mogą wystąpić zakłócenia synchronizacji obrazu z dźwiękiem. Nagrywanie radia nie jest obsługiwane. TV może nagrać do dziesięciu godzin programów. Nagrane programy są dzielone na partycje 4GB. Proszę nie odłączać USB/HDD podczas nagrywania. Może to uszkodzić podłączony USB/HDD. Está disponível o suporte multi-partição. Obsługiwane są maksymalnie dwie różne partycje. Pierwsza partycja dysku USB wykorzystywana jest do funkcji PVR. Aby ją móc wykorzystać do funkcji PVR, musi zostać ona sformatowana jako partycja podstawowa. Niektóre pakiety strumieniowe mogą nie zostać nagrane z powodu problemów z sygnałem, co może czasem spowodować zamrażanie obrazu podczas odtwarzania. Przyciski Gravar, Reproduzir, Pausa, Exibir (dla listy odtwarzania) nie mogą być używane podczas włączonego teletekstu. Jeśli nagrywanie jest rozpoczęte przez timer, teletekst jest wyłączany automatycznie. Również korzystanie z teletekstu podczas trwającego nagrywania lub odtwarzania jest niemożliwe. Polski

18 Kompatybilność sygnałów AV i HDMI (opcja) Źródło Obsługiwane sygnały Dostępne EXT (SCART) Boczne AV PC/ YPbPr HDMI Multimedia Rozszerzenie pliku PAL 50/60 NTSC 60 RGB 50 RGB 60 PAL 50/60 NTSC 60 Obraz Format Dźwięk.mpg,.mpeg MPEG1,2 MPEG Layer 1/2/3 O O O O O O 480I, 480P 60Hz O 576I, 576P 50Hz O 720P 50Hz,60Hz O 1080I 50Hz,60Hz O 1080P 50Hz,60Hz O 480I 60Hz O 480P 60Hz O 576I, 576P 50Hz O 720P 50Hz,60Hz O 1080I 50Hz,60Hz O 1080P 24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz (X: Niedostępne, O: Disponível) W niektórych przypadkach sygnał może nie być wyświetlany prawidłowo na ekranie. Problem może być spowodowany niekompatybilnością ze standardami urządzenia źródłowego (DVD, dekoder TV cyfrowej itp.) W razie wystąpienia takich problemów proszę się skontaktować ze sprzedawcą oraz producentem Obsługiwane formaty plików dla trybu USB (opcja) O Informacje dla użytkowników odnośnie utylizacji zużytych urządzeń i baterii (Tylko dla krajów UE) Ten symbol oznacza, że opatrzonych nim urządzeń nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Po zakończeniu eksploatacji urządzenie należy odnieść na wyznaczone składowisko odpadów lub do punktu zbiórki celem zapewnienia jego prawidłowego recyklingu. Uwaga: Litery Pb pod symbolem baterii oznaczają, że bateria zawiera ołów. Produkty Bateria Uwagi (Maks. Rozdzielczość/Prędkość transmisji itp.) Film.dat.vob MPEG1,2 MPEG2 MPEG2.mkv H.264, MPEG1,2,4 EAC3/ AC3.mp4 MPEG4, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264 MPEG2, MPEG4 PCM/MP3 MAX 30P 20Mbit/sek..avi Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2 H.264 PCM MPEG 1 Layer 1 / 32Kbps ~ 320Kbps(prędkość transmisji) Muzyka.mp3-2 (MP3) 32KHz ~ 48KHz(prędkość próbkowania) max szer. x wys. = 15360x jpg.jpeg Podst. JPEG - bajty max szer. x wys. = 9600x Zdjęcie. Progresywny JPEG - bajty max szer. x wys. = 5760x bmp - - bajty Napisy.sub.srt Polski

19

EESTI LC-39LD145V POLSKI SRPSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR KOLOROWY LCD

EESTI LC-39LD145V POLSKI SRPSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR KOLOROWY LCD LC-39LD145V EESTI POLSKI LCD VÄRVITELEVIISOR TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD TELEVIZOR U BOJI KASUTUSJUHEND INSTRUKCJA OBSŁUGI PRIRUČNIK O RUKOVANJU SRPSKI Spis treści Funkcje...27 Drogi kliencie firmy SHARP...27

Bardziej szczegółowo

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII Spis treści Funkcje...27 Drogi kliencie firmy SHARP...27 Wprowadzenie...27 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa...28 Środki bezpieczeństwa...29 Informacje ekologiczne...31 Zawartość pakietu...31 Oglądanie

Bardziej szczegółowo

Aby wyłączyć telewizor... 112. Aby przełączyć TV w stan oczekiwania... 112

Aby wyłączyć telewizor... 112. Aby przełączyć TV w stan oczekiwania... 112 Spis treści Funkcje... 103 Drogi kliencie firmy SHARP... 103 Wprowadzenie... 103 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa... 104 Informacje ekologiczne... 107 Zawartość pakietu... 107 Oglądanie TV...

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI FLAT DIGITAL TV 65HZT663D. www.sklep.maxton.pl PŁASKI TELEWIZOR CYFROWY

INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI FLAT DIGITAL TV 65HZT663D. www.sklep.maxton.pl PŁASKI TELEWIZOR CYFROWY INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI 65HZT663D FLAT DIGITAL TV PŁASKI TELEWIZOR CYFROWY www.sklep.maxton.pl Skrócona instrukcja obsługi 1 Włóż baterie do słuchawki Włóż do środka dwie baterie AAA/R3 lub

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Środki bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE. Przygotowanie. Zamierzone użytkowanie. Zasilanie

Spis treści. Środki bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE. Przygotowanie. Zamierzone użytkowanie. Zasilanie Spis treści Środki bezpieczeństwa... 35 Informacje ekologiczne... 37 TV - funkcje... 38 Przyciski kontrolne i obsługa TV... 38 Załączone akcesoria... 38 Przegląd pilota... 39 Instalowanie baterii w pilocie...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Funkcje. Przygotowanie

Wprowadzenie. Funkcje. Przygotowanie Spis treści Funkcje... 2 Przygotowanie... 2 Środki bezpieczeństwa... 3 Tryb 3D i obrazy 3D... 4 OSTRZEŻENIE... 4 UWAGA NA ZDROWIE!... 5 Podłączenie do telewizora systemu dystrybucji (telewizja kablowa

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 55FEI7745 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 55FEI7745 POLSKI FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 55FEI7745 POLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 3 Pierwsze użycie... 4 Powiadomienia, funkcje i akcesoria... 4 Pilot zdalnego sterowania...

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Polski - 1 -

Spis treści. Polski - 1 - Spis treści Środki ostrożności... 3 Cyrkulacja powietrza... 3 Uszkodzenie spowodowane przegrzaniem. 3 Zasilanie... 3 strzeżenie... 3 Co robić... 3 Czego nie robić... 3 Instalacja i ważne informacje...

Bardziej szczegółowo

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Spis treści Spis treści 01 Ostrzeżenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Spis treści Spis treści 01 Ostrzeżenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku Rozdział 1 Ważne informacje Bezpieczeństwo Należy upewnić się, że napięcie zasilania w gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora. Tam gdzie w

Bardziej szczegółowo

CYFROWY TELEWIZOR LCD LED

CYFROWY TELEWIZOR LCD LED CYFROWY TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: LET32T1000HF LET42T1000HF LET39Z18HF LET46Z18HF Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000 PL 2 CHD-3000 SPIS TREŚCI 1. Środki bezpieczeństwa 3 2. Ochrona środowiska 4 3. Uwagi eksploatacyjne 5 3.1. Automatyczne wyłączenie zasilania 5 3.2. Współpraca z zewnętrznym napędem USB (dotyczy odbiorników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HDTV 32 Plus / HDTV 40 HDTV 40 Plus / HDTV 46

Instrukcja obsługi HDTV 32 Plus / HDTV 40 HDTV 40 Plus / HDTV 46 Instrukcja obsługi HDTV Plus / HDTV HDTV Plus / HDTV Telewizor z ekranem TFT-LCD z zintegrowanym dyskiem twardym i podwójnym multitunerem. Posiada wbudowany czytnik kart w systemie CONAX oraz dwa interfejsy

Bardziej szczegółowo

Dekoder HD XC1 HD XC2 Instrukcja Obsługi cyfrowego odbiornika telewizji kablowej

Dekoder HD XC1 HD XC2 Instrukcja Obsługi cyfrowego odbiornika telewizji kablowej Dekoder HD XC1 HD XC2 Instrukcja Obsługi cyfrowego odbiornika telewizji kablowej KP 11/13 Spis treści W skrócie 4 1.1 Cechy podstawowe 4 1.2 Zawartość zestawu 4 1.3 Przedni panel 5 1.4 Panel tylny 5 1.5

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku Rozdział 1 Ważne informacje Bezpieczeństwo Należy upewnić się, że napięcie zasilania w gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora. Tam gdzie w

Bardziej szczegółowo

Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. THT501 Digital High Definition Terrestrial Receiver

Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. THT501 Digital High Definition Terrestrial Receiver THT501 Digital High Definition Terrestrial Receiver User manual Manuel d Utilisateur Manuale Utente Manual del usuario Manual do Usuário Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Руководство пользователя

Bardziej szczegółowo

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych A-EHH-100-81(1) Telewizor LCD Instrukcja obsługi Instrukcja podłączenia i programowania Odbiór audycji telewizyjnych Korzystanie z dodatkowych urządzeń Korzystanie z funkcji MENU Informacje dodatkowe KDL-46R473A

Bardziej szczegółowo

Evolution. Emotion. Passion. THT503 Digital Terrestrial HD Receiver

Evolution. Emotion. Passion. THT503 Digital Terrestrial HD Receiver THT503 Digital Terrestrial HD Receiver User manual Bedienungsanleitung Manuel d Utilisateur Manuale utente Manual del usuario Manual do Utilizador Uživatelská příručka Návod k obsluze Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Dekoder STB HD T90 Instrukcja Obsługi cyfrowego odbiornika telewizji naziemnej

Dekoder STB HD T90 Instrukcja Obsługi cyfrowego odbiornika telewizji naziemnej Dekoder STB HD T90 Instrukcja Obsługi cyfrowego odbiornika telewizji naziemnej Spis treści Rozdział1 W skrócie... 4 1.1 Przegląd... 4 1.2 Zawartość zestawu... 4 1.3 Przedni panel.... 5 1.4 Panel tylni....

Bardziej szczegółowo

LCD-TV TV32FX555BD. ze zintegrowanym odtwarzaczem Blu-Ray. Model nr: Instrukcja obsługi

LCD-TV TV32FX555BD. ze zintegrowanym odtwarzaczem Blu-Ray. Model nr: Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi LCD-TV ze zintegrowanym odtwarzaczem Blu-Ray Model nr: TV32FX555BD Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. 53V0201A_POL.indd 1 10/26/09 11:54:11 AM Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO...3 WSTĘP...3 FUNKCJE...4 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA...5 PANEL PRZEDNI...6 PANEL TYLNY...8 PODŁĄCZANIE SYSTEMU...

SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO...3 WSTĘP...3 FUNKCJE...4 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA...5 PANEL PRZEDNI...6 PANEL TYLNY...8 PODŁĄCZANIE SYSTEMU... SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO...3 WSTĘP...3 FUNKCJE...4 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA...5 PANEL PRZEDNI...6 PANEL TYLNY...8 PODŁĄCZANIE SYSTEMU...8 PODSTAWOWE OPERACJE...11 WŁĄCZANIE XFINDERA...11 WŁĄCZANIE...11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski Instrukcja obsługi 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive).

Bardziej szczegółowo

USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO

USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO 1 USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO Podczas ustawiania odbiornika telewizyjnego należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Niniejszy odbiornik telewizyjny jest zaprojektowany do odbioru i wyświetlania

Bardziej szczegółowo

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S MODEL LC-46LE830E LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR KOLOROWY LCD LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S ASA Oświadczenie CE: Niniejszym firma SHARP Electronics

Bardziej szczegółowo

Monitor LED z funkcją telewizora

Monitor LED z funkcją telewizora Monitor LED z funkcją telewizora (MFM TV) Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać dostęp do pełnej obsługi, prosimy zarejestrować produkt na stronie www.samsung.com/register

Bardziej szczegółowo

Digital Terrestrial High Definition Receiver SRT 80

Digital Terrestrial High Definition Receiver SRT 80 Digital Terrestrial High Definition Receiver SRT 80 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d Utilisateur Manuale Utente Instrukcja obsługi Manual de usuario Manual do Utilizador HOTLINE

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika instrukcja użytkownika Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się kopiowania sprzętu lub oprogramowania

Bardziej szczegółowo