Inne usługi. Data ważności. Nr oferty Treść oferty Treść oferty w j.ang.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inne usługi. Data ważności. Nr oferty Treść oferty Treść oferty w j.ang."

Transkrypt

1 Inne usługi Nr oferty Treść oferty Treść oferty w j.ang. BOIT Włoskie konsorcjum utworzone przez cztery różne firmy posiada duże doświadczenie w sektorze ochrony środowiska. Konsorcjum tworzy studia wykonalności i specyfikacje techniczne jako część wstępnego projektowania konkretnych przetwórni lub zintegrowanych systemów do przetwarzania odpadów i współpracuje z instytutami badawczymi i uniwersytetami, aby wprowadzić na rynek rozwiązania nowatorskie. Konsorcjum jest w stanie zapewnić pełne spektrum usług doradczych w zakresie ochrony środowiska, określenie najbardziej efektywnych i ekonomicznych rozwiązań instalacji. Konsorcjum tworzy projekty wstępnego planowania i projekty wykonawcze instalacji i zintegrowanych systemów do przetwarzania i odzysku odpadów z innowacyjnym, skutecznym i niewielkim wpływem na środowisko. Firma jest w stanie dostarczyć wszystkich niezbędnych dokumentów dla całego projektu całego systemu, który oferuje kompletny pakiet na dostawę elektrowni pod klucz, dbając o każdy krok wymagany dla idealnego funkcjonowania systemów. Firma oferuje usługi podwykonawstwa dla wszelkiego rodzaju firm potrzebujących oczyszczalni ścieków lub badań i poszukuje partnerów chętnych do działania jako usługi pośredników handlowych. An Italian consortium formed by four different companies has a strong expertise in the environmental sector. The consortium produces feasibility studies and technical specifications as part of the preliminary design of specific plants or integrated systems for the treatment of waste and collaborates with research institutes and universities to provide the market with cutting-edge solutions. The consortium is able to provide a 360 consultancy services on environmental issues, identifying the most effective and economical plant solutions. The consortium develops Preliminary Planning and Executive Projects of plants and integrated systems for the treatment and recovery of waste with innovative, effective and low environmental impact. The company is able to provide all the necessary documentation for the complete design of the entire system, offering a complete package for the delivery of turnkey plants, taking care of every step required for the perfect functioning of the systems. The company offers subcontracting services for all kind of companies in need of waste treatment plants or studies and seeks partners willing to act as trade intermediaries services. Data ważności 21/08/2014

2 BOIT Spółka z północnych Włoch projektuje, instaluje i obsługuje instalacje biogazu do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej dla różnych roślin fermentacyjnych. przemysłowych potrzeb energetycznych, od efektywnego wytwarzania energii do równie skutecznej kontroli zużycia. Instalacje fermentacyjne produkują biogaz, który ma wysoką zawartość metanu, około 50-70%. Ten normalnie szkodliwy dla środowiska gaz, to bogate paliwo które może służyć jednostce kogeneracyjnej wytwarzającej jednocześnie ciepło i elektryczność. Dostawę pod klucz elektrociepłowni biogazowych według indywidualnych projektów umożliwia korzystanie z wewnętrznych zasobów, w tym zespołu specjalistycznego projektowania, zakładów produkcyjnych i dedykowanego zespołu inżynierów serwisowych. Firma zapewnia klientom korzystanie z różnych technologii, począwszy od produkcji energii do zarządzania zużyciem energii, zapewnienie trwałych rozwiązań energetycznych i technologii. przemysłowych potrzeb energetycznych. Oferowane rozwiązania zawierają jednoczesną produkcję ciepła i elektryczności (CHP), wykorzystanie biogazu, technologie pompy ciepła, efektywne oświetlenie, sterowanie, pomiary i dane a także rozwiązania dla energii z odpadów. Firma poszukuje usług pośredników handlowych do wszystkich firm w Europie potrzebujących usług w sektorze energetycznym. Jest również otwarty na wspólne przedsięwzięcia. A company from Northern Italy designs, installs and operates biogas combined heat and power (CHP) systems for a variety of digestion plants. The company offers a one-stop-shop for all commercial and industrial energy requirements, from the efficient generation of energy to the equally efficient control of consumption. The company designs, installs and operates biogas combined heat and power (CHP) systems for a variety of digestion plants. Digestion plants produce a biogas which has high methane content, approximately 50-70%. This otherwise environmentally harmful gas is a rich fuel that can drive a CHP unit generating both heat and electricity. Turnkey delivery of individual biogas CHP projects hinges on in-house resources including a specialist design team, production facilities and dedicated team of service engineers. The company provides customers with a variety of technologies ranging from the generation of energy to the management of energy use, delivering sustainable energy solutions and technologies. The company offers a one-stop-shop for all commercial and industrial energy requirements. The solutions offered include combined heat and power (CHP), biogas utilization, heat pump technologies, efficient lighting, controls, metering and data solutions and energy from waste. The company is looking for trade intermediaries services to all businesses in Europe requesting services in the energy sector. It is also open to joint venture 28/08/2014

3 BOIT Wielokrotnie nagradzana firma wzornictwa przemysłowego i inżynierii posiada doświadczenie w branżach, począwszy od budowy i renowacji do automatyki, energetyki, handlu detalicznego, wyposażenia wnętrz, oświetlenia ulicznego i wiele więcej. Dla klientów przemysłowych wspiera produkcję mebli, elektroniki, sprzętu badawczego, sprzętu gospodarstwa domowego oraz produkty dedykowane dla branży handlu detalicznego i usług. W sektorach budowlanych, przynosi doświadczenie w renowacji zabytkowych budynków, a także struktur społecznych, takich jak audytoria, sale konferencyjne i kościoły. Filozofia firmy łączy w sobie duży nacisk na elastyczne wsparcia klienta z innowacyjnymi koncepcjami nowych produktów i technologii. Celem jest pomoc klientom modyfikowaniu i aktualizowaniu swoich linii produkcyjnych oraz znalezienie nowych, wysokiej jakości dostawców, gdziekolwiek na świecie mogą się znajdować. Projekty są ściśle prowadzone od powstania koncepcji produktu do czasu rozpoczęcia produkcji, aby zapewnić, że prototypy i oprzyrządowanie produkcji spełniają najwyższe standardy. Aby rozwijać nasze projekty, zaawansowane oprogramowanie 3D jest używane do produkcji fotorealistycznych obrazów i zapewnienia, że produkt inżynierii i stabilność strukturalna dąży do najwyższych międzynarodowych standardów i wymagań w zawodzie. Partnerzy są poszukiwani do współpracy joint venture, produkcji lub umów usługowych. The award winning Industrial Design and Engineering company brings experience in sectors ranging from construction and reestoration to automation, energy, retail, interior design, street lightning and much more. For industrial clients it has supported production of furniture, electronics, testing equipment, home appliances, and customized products for the retail and service industries. In the building sectors, it brings expertise in the restoration of historic buildings as well as in community structures such as auditoriums, conference halls and churches. The company's philosophy combines a strong emphasis on responsive client support with innovative, cutting edge new product concepts and technologies. The goal is to help clients modify and update their production lines and workflows and by finding new, superior suppliers wherever in the world they might be located. Projects are followed closely from the creation of the product concept until the production start, to ensure that prototypes and the production tooling process meet the highest standards. To develop our projects, sophisticated 3D software is used to produce photorealistic renderings and to ensure that the product engineering and the structural stability live up to the highest international standards and requirements in the profession. Cooperation partners for joint venture, manufacturing or services agreements are sought. 8/26/2014

4 BOIT Włoskie konsorcjum utworzone przez cztery różne firmy posiada duże doświadczenie w sektorze ochrony środowiska. Konsorcjum tworzy studia wykonalności i specyfikacje techniczne jako część wstępnego projektowania konkretnych przetwórni lub zintegrowanych systemów do przetwarzania odpadów i współpracuje z instytutami badawczymi i uniwersytetami, aby wprowadzić na rynek rozwiązania nowatorskie. Konsorcjum jest w stanie zapewnić pełne spektrum usług doradczych w zakresie ochrony środowiska, określenie najbardziej efektywnych i ekonomicznych rozwiązań instalacji. Konsorcjum tworzy projekty wstępnego planowania i projekty wykonawcze instalacji i zintegrowanych systemów do przetwarzania i odzysku odpadów z innowacyjnym, skutecznym i niewielkim wpływem na środowisko. Firma jest w stanie dostarczyć wszystkich niezbędnych dokumentów dla całego projektu całego systemu, który oferuje kompletny pakiet na dostawę elektrowni pod klucz, dbając o każdy krok wymagany dla idealnego funkcjonowania systemów. Firma oferuje usługi podwykonawstwa dla wszelkiego rodzaju firm potrzebujących oczyszczalni ścieków lub badań i poszukuje partnerów chętnych do działania jako usługi pośredników handlowych. An Italian consortium formed by four different companies has a strong expertise in the environmental sector. The consortium produces feasibility studies and technical specifications as part of the preliminary design of specific plants or integrated systems for the treatment of waste and collaborates with research institutes and universities to provide the market with cutting-edge solutions. The consortium is able to provide a 360 consultancy services on environmental issues, identifying the most effective and economical plant solutions. The consortium develops Preliminary Planning and Executive Projects of plants and integrated systems for the treatment and recovery of waste with innovative, effective and low environmental impact. The company is able to provide all the necessary documentation for the complete design of the entire system, offering a complete package for the delivery of turnkey plants, taking care of every step required for the perfect functioning of the systems. The company offers subcontracting services for all kind of companies in need of waste treatment plants or studies and seeks partners willing to act as trade intermediaries services. 21/08/2014

5 BOIT Spółka z północnych Włoch projektuje, instaluje i obsługuje instalacje biogazu do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej dla różnych roślin fermentacyjnych. przemysłowych potrzeb energetycznych, od efektywnego wytwarzania energii do równie skutecznej kontroli zużycia. Instalacje fermentacyjne produkują biogaz, który ma wysoką zawartość metanu, około 50-70%. Ten normalnie szkodliwy dla środowiska gaz, to bogate paliwo które może służyć jednostce kogeneracyjnej wytwarzającej jednocześnie ciepło i elektryczność. Dostawę pod klucz elektrociepłowni biogazowych według indywidualnych projektów umożliwia korzystanie z wewnętrznych zasobów, w tym zespołu specjalistycznego projektowania, zakładów produkcyjnych i dedykowanego zespołu inżynierów serwisowych. Firma zapewnia klientom korzystanie z różnych technologii, począwszy od produkcji energii do zarządzania zużyciem energii, zapewnienie trwałych rozwiązań energetycznych i technologii. przemysłowych potrzeb energetycznych. Oferowane rozwiązania zawierają jednoczesną produkcję ciepła i elektryczności (CHP), wykorzystanie biogazu, technologie pompy ciepła, efektywne oświetlenie, sterowanie, pomiary i dane a także rozwiązania dla energii z odpadów. Firma poszukuje usług pośredników handlowych do wszystkich firm w Europie potrzebujących usług w sektorze energetycznym. Jest również otwarty na wspólne przedsięwzięcia. A company from Northern Italy designs, installs and operates biogas combined heat and power (CHP) systems for a variety of digestion plants. The company offers a one-stop-shop for all commercial and industrial energy requirements, from the efficient generation of energy to the equally efficient control of consumption. The company designs, installs and operates biogas combined heat and power (CHP) systems for a variety of digestion plants. Digestion plants produce a biogas which has high methane content, approximately 50-70%. This otherwise environmentally harmful gas is a rich fuel that can drive a CHP unit generating both heat and electricity. Turnkey delivery of individual biogas CHP projects hinges on in-house resources including a specialist design team, production facilities and dedicated team of service engineers. The company provides customers with a variety of technologies ranging from the generation of energy to the management of energy use, delivering sustainable energy solutions and technologies. The company offers a one-stop-shop for all commercial and industrial energy requirements. The solutions offered include combined heat and power (CHP), biogas utilization, heat pump technologies, efficient lighting, controls, metering and data solutions and energy from waste. The company is looking for trade intermediaries services to all businesses in Europe requesting services in the energy sector. It is also open to joint venture 28/08/2014

6 BOIT BOES Wielokrotnie nagradzana firma wzornictwa przemysłowego i inżynierii posiada doświadczenie w branżach, począwszy od budowy i renowacji do automatyki, energetyki, handlu detalicznego, wyposażenia wnętrz, oświetlenia ulicznego i wiele więcej. Dla klientów przemysłowych wspiera produkcję mebli, elektroniki, sprzętu badawczego, sprzętu gospodarstwa domowego oraz produkty dedykowane dla branży handlu detalicznego i usług. W sektorach budowlanych, przynosi doświadczenie w renowacji zabytkowych budynków, a także struktur społecznych, takich jak audytoria, sale konferencyjne i kościoły. Filozofia firmy łączy w sobie duży nacisk na elastyczne wsparcia klienta z innowacyjnymi koncepcjami nowych produktów i technologii. Celem jest pomoc klientom w modyfikowaniu i aktualizowaniu swoich linii produkcyjnych oraz znalezienie nowych, wysokiej jakości dostawców, gdziekolwiek na świecie mogą się znajdować. Projekty są ściśle prowadzone od powstania koncepcji produktu do czasu rozpoczęcia produkcji, aby zapewnić, że prototypy i oprzyrządowanie produkcji spełniają najwyższe standardy. Aby rozwijać swoje projekty, zaawansowane oprogramowanie 3D jest używane do produkcji fotorealistycznych obrazów i zapewnienia, że produkt inżynierii i stabilność strukturalna dąży do najwyższych międzynarodowych standardów i wymagań w zawodzie. Partnerzy są poszukiwani do współpracy joint venture, produkcji lub umów usługowych. Hiszpańska firma działająca w sektorze B+R, zajmująca się w szczególności radioterapią i promieniowaniem poszukuje dystrybutora lub partnera do utworzenia joint venture. Firma poszukuje partnera z doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwem, natomiast sama chce dostarczać knowhow. The award winning Industrial Design and Engineering company brings experience in sectors ranging from construction and reestoration to automation, energy, retail, interior design, street lightning and much more. For industrial clients it has supported production of furniture, electronics, testing equipment, home appliances, and customized products for the retail and service industries. In the building sectors, it brings expertise in the restoration of historic buildings as well as in community structures such as auditoriums, conference halls and churches. The company's philosophy combines a strong emphasis on responsive client support with innovative, cutting edge new product concepts and technologies. The goal is to help clients modify and update their production lines and workflows and by finding new, superior suppliers wherever in the world they might be located. Projects are followed closely from the creation of the product concept until the production start, to ensure that prototypes and the production tooling process meet the highest standards. To develop our projects, sophisticated 3D software is used to produce photorealistic renderings and to ensure that the product engineering and the structural stability live up to the highest international standards and requirements in the profession. Cooperation partners for joint venture, manufacturing or services agreements are sought. Spanish company that works in R&D sector, in particular with radiotherapy and radioprotection is looking for a distributor or a partner to create a joint venture. The company would be interested in finding a partner with experience in business management meanwhile they would provide the know-how. 26/08/ /07/2014

7 BOPT BOUK BOUK BOUK BOUK Portugalska herbaciarnia i sklep z herbatą z domowego wypieku ciastami lekkimi posiłkami oferuje sprzedaż firmy, w tym w pełni wyposażonej kuchni, mebli, oprogramowania, logistyki, samochodu, przepisów kulinarnych i personelu. Brytyjska firma - autor innowacyjnego systemu, oferującego realne sklepy tworzące wirtualne centrum handlowe, jest zainteresowana rozszerzeniem swojego pomysłu na inne kraje, takie jak Hiszpania, Francja, Polska. Poszukiwane są firmy lub osoby prywatne w celu odsprzedaży przestrzeni w obrębie wirtualnego centrum handlowego detalistom w ich krajach. Brytyjska firma specjalizująca się w elektromechanicznych usługach montażowych oraz pakowaniu (włączając "rebranding"), gotowa jest zaoferować swoje usługi jako podwykonawca. Brytyjska firma specjalizująca się w produkcji filmowej i telewizyjnej, oferujaca także specjalistyczne usługi doradztwa prowadzące do opracowania strategii rozwoju inwestycyjnego w obrębie sektorów kreatywnych, jest zainteresowana współpracą jako podwykonawca lub na zasadzie joint venture z administracją rządową, organizacjami kultury, agencjami turystycznymi i firmami marketingowymi. Brytyjska firma - autor linii oprogramowań będących rozwiązaniem dla fotografii 360 i 3D, poszukuje pośredników handlowych wcelu promocji produktu wśród uznanych detalistów i/lub firm zajmujących sie fotografią. Portuguese tea house and tea shop with homemade pastry and light meals wants to sell the company, including complete professional production kitchen, furniture, hardsoftware, logistics, car, recipes and staff. A British company has developed an innovative system where physical shops are offered space in a virtual shopping centre. They are present in the UK and Germany and are now looking to expand in Spain, France and Poland and are looking for companies or individuals to resell the virtual shopping centre space to retailers in their country UK Company specialise in Electro/Mechanical Assembly, Packing (including rebranding) is offering its services as a subcontractor. The company are ideally situated in the UK and offer a competitive and social alternative to traditional inhouse manufacture. This UK company specialises in film and TV production and offers specialist consultancy services within the creative industries sector with the aim to develop inward investment development strategies for the creative economy. They offer subcontracting services and/or Joint Venture to Government departments, cultural organisations, tourism agencies and destination marketing organisations. This UK company has created a line of software capturing 360, 3D, still and video imaging for photography studios and retailers wanting to manage their own studio production. They are looking for trade intermediaries able to introduce and promote this software to large retailers and/or large photographic studios. 23/08/ /08/ /08/ /08/ /08/2014

Album Firm Parkowe Orły 2013

Album Firm Parkowe Orły 2013 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Laureaci Konkursu Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Kreator

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

07-10 October 07-10 Października. www.enterpriseeuropeeast.org.uk @EENEAST @UKTIEast

07-10 October 07-10 Października. www.enterpriseeuropeeast.org.uk @EENEAST @UKTIEast Trade Mission to Poland Misja handlowa w Polsce Poznan and Warsaw Poznaǹ i Warszawa 07-10 October 07-10 Października www.enterpriseeuropeeast.org.uk @EENEAST @UKTIEast INDEX OF COMPANIES WYKAZ FIRM CAMBRIDGE

Bardziej szczegółowo

Eastern Poland IT Companies Cluster

Eastern Poland IT Companies Cluster Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej Eastern Poland IT Companies Cluster Branża: informatyczna, telekomunikacyjna Sector: IT, telecommunication Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Katalog. Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010. Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu

Katalog. Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010. Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu Katalog Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010 Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu Katalog Kongres Protech 2010 I II Katalog Kongres Protech 2010 Kongres Produkcji

Bardziej szczegółowo

Energetyka Power Engineering

Energetyka Power Engineering Energetyka Power Engineering Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Energetyka 6 Power Engineering Generalne wykonawstwo 10 General Contractorship Ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska

Bardziej szczegółowo

CELE Krótkoterminowy Średnioterminowy Długoterminowy

CELE Krótkoterminowy Średnioterminowy Długoterminowy 1 2 O PGZ Jesteśmy ludźmi pełnymi pasji, wizji i energii. Bazując na wieloletnim doświadczeniu i nabytych kompetencjach tworzymy jeden z największych koncernów obronnych w tej części świata, który ma ambicję

Bardziej szczegółowo

FLANDRIA DO POLSKI FLANDERS TO POLAND

FLANDRIA DO POLSKI FLANDERS TO POLAND FLANDERS NORTHERN REGION OF BELGIUM TRADE MISSION WASTE MANAGEMENT AND SOIL REMEDIATION TO POLAND 5-8 NOVEMBER 2013/5-8 LISTOPADA 2013 FLANDRIA PÓŁNOCNY REGION BELGII MISJA HANDLOWA FIRM FLAMANDZKICH SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK Contents Spis treści I PROFIL FIRMY 07 II WE WORK FOR THE CLIENT PRACUJEMY DLA KLIENTA 13 Client Our Partner Klient nasz Partner Sales and Technical

Bardziej szczegółowo

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating Dopasowane rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie Perfectly fitted solutions ventilation - air conditioning - heating 03 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Początek Beginning Historia History

Bardziej szczegółowo

Budownictwo ogólne General Construction

Budownictwo ogólne General Construction Budownictwo ogólne General Construction Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta budownictwo ogólne 6 The Offer General Construction Oferta zespoły projektowe 10

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

www.gsegroup.com Crédit photos : L. Molinier. Brice Toul. Fotostudio Knut Zeisel. APSL. Hervé Abbadie. François Deladerrière - Arles.

www.gsegroup.com Crédit photos : L. Molinier. Brice Toul. Fotostudio Knut Zeisel. APSL. Hervé Abbadie. François Deladerrière - Arles. Grupa GSE specjalizuje się w realizacji inwestycji budowlanych pod klucz dla firm sektora przemysłowego, biurowego i logistycznego. Od daty swych narodzin w 1976 roku, GSE weszła do ścisłej, międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL

RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT 2013 MISJA Misją firmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach i cenach

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ŚRODOWISKA WSPÓŁPRACY DESIGNING COOPERATIVE. zachowań FORM RESULTS FROM BEHAVIOUR. NR / N O 2 (20) 2011 www.inqbator.

PROJEKTOWANIE ŚRODOWISKA WSPÓŁPRACY DESIGNING COOPERATIVE. zachowań FORM RESULTS FROM BEHAVIOUR. NR / N O 2 (20) 2011 www.inqbator. NR / N O 2 (20) 2011 www.inqbator.pl PROJEKTOWANIE ŚRODOWISKA WSPÓŁPRACY DESIGNING COOPERATIVE environment Forma to Wynik zachowań FORM RESULTS FROM BEHAVIOUR Kreatywny Tallinn w kierunku zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNY KATALOG

INFORMACYJNY KATALOG KATALOG INFORMACYJNY INFORMACYJNY KATALOG ELEKTRYK SP z.o.o zdobywcą prestiżowej nagrody Gazele Biznesu 2014 INTERNATIONAL MARKETING ELECTRICAL CORP. ISO 9001:2008 Drodzy Państwo Nasza firma od wielu lat

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Partner Zarządzający na Europę Środkowo-Wschodnią 2 Panattoni Europe is a leading industrial developer E28 WILNO PARK GDAŃSK E28 E77 E75 E67 BERLIN A1 E65 PARK TORUŃ BERLIN DREZNO PARK POZNAŃ II A2 E30

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS. 6 Bydgoszcz Bydgoszcz. 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS. 6 Bydgoszcz Bydgoszcz. 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 Bydgoszcz Bydgoszcz 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park 24 Firmy w BPPT Companies in BPPT 36 Nieruchomości w ofercie

Bardziej szczegółowo