ZESZYTY NAUKOWE nr 1(4)/2007 LOGISTYKA I TRANSPORT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYTY NAUKOWE nr 1(4)/2007 LOGISTYKA I TRANSPORT"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE nr 1(4)/2007 LOGISTYKA I TRANSPORT Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Wrocław 2007

2 Zeszyty Naukowe STOPKA - REDAKCJA 2

3 Zeszyty Naukowe SPIS TREŚCI: I. LOGISTYKA W MISJACH WOJSKOWYCH, ŻAGAŃ materiały konferencyjne...5 WYBRANE ASPEKTY LOGISTYKI WOJSKOWEJ W MISJACH POKOJOWYCH Andrzej Bujak...7 NIEKTORÉ ASPEKTY DOPRAVNEJ LOGISTIKY OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY Zdeněk Dvořák, Miroslav Tomek...17 PREPARATION FOR SOLUTION OF CRISIS SITUATIONS IN RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Zdeněk Dvořák, Radovan Soušek, Jan Englich...23 ORGANIZACJA TRANSPORTU REALIZOWANA W MISJI WOJSKOWEJ NA PRZYKŁADZIE IV ZMIANY POLSKIEGO KONTYNGENTU WOJSKOWEGO W IRAKU Paweł Gadomski...27 MÍSTO KATEDRY ŽENIJNÍCH TECHNOLOGIÍ V ŽENIJNÍM VOJSKU V AČR Věroslav Kaplan, Radovan Soušek...35 POČÍTAČOVÁ PODPORA KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ Věroslav Kaplan, Radovan Soušek...39 ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE WOJSK W OPERACJACH PROWADZONYCH POZA OBSZAREM KRAJU Zdzisław Kurasiński...43 PROBLEMATYKA NIEZAWODNOŚCI PROCESÓW LOGISTYCZNYCH. PROCES MAGAZYNOWANIA Tomasz Nowakowski...63 LOGISTICKÁ PODPORA OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY Miloslav Seidl...73 ORGANIZACJA LOGISTYKI W SIŁACH ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Aleksander Szlachta...77 BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH KLASY 1 I 3 ORAZ ROLA DORADCY DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA Kazimierz Szwej...87 ASPEKTY PRZYGOTOWANIA, DZIAŁALNOŚCI ORAZ ZAOPATRYWANIA POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH Michał Szymański...93 II. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA 160 LAT POŁĄCZENIA KOLEJOWEGO WROCŁAW - BERLIN SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ ZORGANIZOWANEJ Z OKAZJI 160 LAT URUCHOMIENIA POŁĄCZENIA KOLEJOWEGO WROCŁAWIA Z BERLINEM Marek Krużyński MOSTY KAMIENNE NA KOLEI DOLNOŚLĄSKO-MARCHIJSKIEJ Jan Biliszczuk, Leszek Budych, Józef Rabiega WYBRANE ASPEKTY TRANSPORTU INTERMODALNEGO Andrzej Bujak ZMIANY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W III PANEUROPEJSKIM KORYTARZU TRANSPORTOWYM Andrzej Raczyk

4 Zeszyty Naukowe 4

5 Zeszyty Naukowe I. LOGISTYKA W MISJACH WOJSKOWYCH ŻAGAŃ MATERIAŁY KONFERENCYJNE 5

6 WYBRANE ASPEKTY LOGISTYKI WOJSKOWEJ W MISJACH POKOJOWYCH Andrzej BUJAK* WYBRANE ASPEKTY LOGISTYKI WOJSKOWEJ W MISJACH POKOJOWYCH W niniejszej publikacji Autor przedstawia poszczególne zadania logistyczne w wojsku oraz jednostki odpowiedzialne za ich realizację w kontekście V zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku. Autor podaje również cenne wskazówki pod kątem udoskonalenia obsługi logistycznej przyszłych zmian PKW. Gen. H. Norman Schwarzkopf, głównodowodzący operacją Pustynna Burza w 1991, w książce Nie trzeba bohatera 1, opisując przygotowanie do tej operacji, jak i same działania, jednoznacznie wskazał na rolę i znaczenie logistyki dla uzyskania sukcesu we współczesnych działaniach militarnych. Ta istotna i niedyskutowalna rola logistyki została nie tylko potwierdzona w trakcie kolejnej wojny w Iraku, ale stała się jednym z filarów prowadzenia działań stabilizacyjnych w tym kraju. Polski Kontyngent Wojskowy (PKW) biorący aktywny udział w tych działaniach, swój sukces zawdzięcza również w wielkim stopniu zabezpieczeniu logistycznemu, które realizowane było i jest w tych działaniach. Uzyskane w ramach każdej ze zmian PKW doświadczenia pozwalają nie tylko na stałe doskonalenie działalności logistycznej, ale są również przesłanką do wprowadzania wielu istotnych zmian w planowaniu i realizacji zabezpieczenia logistycznego w ramach wielu kolejnych misji pokojowych i stabilizacyjnych realizowanych przez Wojsko Polskie. Zadania logistyczne w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) w Iraku realizowane są w ramach logistyki międzynarodowej oraz przez narodowe elementy logistyczne, przede wszystkim poprzez logistykę dywizji (oddziału G4) oraz narodowy element logistyczny NSE. Podstawą przyjętego systemu międzynarodowego zabezpieczenia logistycznego jest MOU, umowa nabycia i usług wzajemnych (ACSA) oraz usługi w ramach programu LOGCAP. *Dr hab. Andrzej BUJAK, rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. 1 SCHWARZKOPF H. Norman, Nie trzeba bohatera, Wyd. Ryton, Warszawa 1993 r. 7

7 WYBRANE ASPEKTY LOGISTYKI WOJSKOWEJ W MISJACH POKOJOWYCH Zadania logistyczne na rzecz międzynarodowej dywizji (MND CS - ang. Multinational Division Central South) dowodzonej przez polskie dowództwo realizowane jest przez organiczne pododdziały logistyczne dywizji (blog oraz armeński pluton transportowy), amerykańskiego kontraktora cywilnego (KBR) w ramach LOGCAP oraz poprzez 3 COSCOM (za pośrednictwem USLogCell) 16 Korpuśną Grupę Wsparcia (16CSG). Zabezpieczenie socjalno-bytowe kontyngentu realizuje kontraktor cywilny rządu USA (KBR) na podstawie osobnego kontraktu na zabezpieczenie baz w operacji Iracka Wolność. KBR realizuje zakwaterowanie i żywienie pododdziałów, świadczy usługi w zakresie prania, obsługi kontenerów mieszkalnych i sanitarnych, a także zabezpiecza transport wewnątrz baz (poprzez użyczenie dywizji pojazdów nietaktycznych do codziennej eksploatacji). Zabezpieczenie socjalno-bytowe realizowane jest na bieżąco bez żadnych zakłóceń. W zakresie zaopatrywania międzynarodowa dywizja (MND CS) uzyskuje dostawy: w klasie I (świeża żywność) - zabezpiecza KBR w ramach kontraktu z rządem amerykańskim (umowa w ramach programu LOGCAP); w klasie I (suche racje żywnościowe i woda butelkowana) - zabezpiecza 16 CSG zgodnie z porozumieniem ACSA; w klasie III (paliwa) - zabezpiecza KBR (MOGAS i DF-2) oraz 16 CSG (JP-8) - w ramach porozumienia ACSA; w klasie IV (materiały konstrukcyjne i Force Protection) - zabezpiecza 16 CSG oraz Contracting Office poprzez zakupy na rynku lokalnym; w klasie V (materiały wybuchowe) i w klasie VIII (materiały medyczne) - zabezpiecza 16 CSG w ramach porozumienia ACSA. Zaopatrywanie to prowadzone jest na bieżąco bezpośrednio do baz dywizji. Za przyjmowanie, magazynowanie, utrzymanie, dystrybucję do jednostek międzynarodowej dywizji środków bojowych i materiałowych poszczególnych klas (CUI) jak również składanie meldunków w tym zakresie odpowiedzialnymi są: za klasę I - MRE (racje żywnościowe), woda butelkowana (normatyw 5-dniowe zapasy żywności (DOS)) - dowódcy baz ECHO i DELTA 2, za klasę III - paliwa (normatyw 2 DOS) - KBR oraz w bazie ECHO za JP-8-16 CSG, za klasę III P, IV i V - batalion logistyczny (w ramach kolejnych zmian kompania logistyczna (klog), batalion dowodzenia i zabezpieczenia bdow i zab.). Zapasy (CUI) w MND CS utrzymują się średnio na poziomie: MRE DOS, woda butelkowana DOS, paliwa: JP-8-30 DOS, DF-2-12 DOS i MG - 45 DOS. Ponadto normatyw w świeżej żywności, utrzymywanej przez KBR, wynosi 4 DOS, jednak w praktyce średnio utrzymywane jest DOS. Materiały klas IIIP, IV i V utrzymywane są w ilościach, które w pełni zabezpieczają potrzeby międzynarodowej dywizji w ramach planowanych i doraźnie podejmowanych działań. Dodatkowo elementy logistyczne MND CS utrzymują oprócz wyżej wymienionych środków zapasy dywizyjne: MRE, racje specjalne dla muzułmanów HALAL i Marc, wodę butelkowaną, paliwa płynne na własnych środkach transportowych, oleje, smary i płyny eksploatacyjne. Zapasy w pozostałych klasach zaopatrzenia pozostają w odpowiedzialności narodowej państw kontrybutorów. Dodatkowym źródłem zaopatrzenia, zwłaszcza jeżeli chodzi o materiały zabezpieczające bieżącą realizację zadań przez sztab i pododdziały dywizji, są zakupy na rynku lokalnym realizowane 2 Nazwy kodowe baz międzynarodowej dywizji. Baza Echo - Ad Diwniyah. Baza Delta - Al Kut. 8

8 WYBRANE ASPEKTY LOGISTYKI WOJSKOWEJ W MISJACH POKOJOWYCH za pośrednictwem Contracting Office. Źródłem finansowania dla tych zakupów jest fundusz O&M zarządzany przez komórkę C8 MNC-I (MNC-I - ang. Multinational Corp Iraq - Międzynarodowy Korpus w Iraku). Jednak, jak wynika z doświadczeń, ze względu na trudności w pozyskiwaniu zapasów na rynku lokalnym, okresowo występują pewne opóźnienia w realizacji tych dostaw. Zabezpieczenie transportowe w strefie odpowiedzialności MND CS realizowane jest mniej więcej w ok. 10% przez batalion logistyczny i armeński pluton transportowy, natomiast w 90% przez kontraktora cywilnego KBR lub US Army. Zapotrzebowania na wsparcie transportowe jednostek składane są przez te jednostki do Wydziału Transportu i Ruchu Wojsk, komórki logistycznej G-4 MND CS. Po weryfikacji zapotrzebowań, wysyłane są one do amerykańskiej komórki transportowej (MLT). W zakresie zabezpieczenia technicznego logistyka MND CS obsługuje ponad 630 pojazdów różnego typu, w tym 15 śmigłowców. Zabezpiecza również we współdziałaniu z jednostkami USA 83 samochody ciężarowo-osobowe wysokiej mobilności Hummer i 54 samochody średniej ładowności wysokiej mobilności armii amerykańskiej. Ponadto siły dywizji wykorzystują samochody cywilne: 54 samochody osobowo-terenowe, 66 samochodów pick-up, 19 ambulansów i 10 kołowych ciągników ewakuacyjnych 3. Zabezpieczenie techniczne dywizji realizowane jest poprzez poszczególne państwa (kontrybutorów) w ramach odpowiedzialności narodowej. Działania te koordynowane są przez Wydział Techniczny dywizyjnej logistyki (G-4) w razie potrzeby udzielenia pomocy (ewakuacji sprzętu) w sytuacjach szczególnych. Do celów ewakuacji sprzętu wykorzystywane są kołowe ciągniki ewakuacyjne KBR. Remonty sprzętu narodowego pozostają jednak w odpowiedzialności poszczególnych państw - uczestników misji. Zadania obsługowo-remontowe na rzecz pojazdów armii amerykańskiej, będące w użytkowaniu Sił Koalicyjnych Dywizji, realizowane są przez dwie amerykańskie grupy remontowe (MST), rozmieszczone w bazie ECHO i DELTA. Plan prowadzenia obsług jest opracowywany przez Wydział Techniczny G-4. Drugi filar (narodowy) zabezpieczenia logistycznego realizowany jest przede wszystkim poprzez logistykę dywizji (wydział G-4) oraz narodowy element logistyczny NSE. Na szczeblu PKW organem odpowiedzialnym za prowadzenie gospodarki materiałowej, jak również prowadzenie zaopatrzenia poszczególnych elementów strukturalnych MND CS jest Narodowy Element Wsparcia - NSE. Organ ten jest podległy bezpośrednio dowódcy PKW. Organem zaopatrującym PKW w zakresie odpowiedzialności narodowej jest 10 Brygada Logistyczna w Opolu. Zabezpieczenie materiałowe PKW kierowane przez szefa Logistyki PKW będącego jednocześnie szefem G-4 MND CS realizowane było na dwóch poziomach: PJW - szczebel pododdziałów gospodarczych i NSE na szczeblu PKW Irak. W rejonie misji poziom zapasów i urzutowanie środków bojowych i materiałowych (śbim) oraz technicznych środków materiałowych (tśm) będących odpowiedzialności narodowej utrzymywano: w klasie I - żywność: 5-dniowe zapasy żywności i wody butelkowanej, w tym 2 rdz S i 3 rdz WS - utrzymywano tylko w NSE; w klasie II - umundurowanie, wyposażenie osobiste: zgodnie z przepisami narodowymi oraz 30 % zapas przedmiotów zaopatrzenia mundurowego liczony na stan etatowy PKW, w tym utrzymywano: 7% w PJW, 23% w NSE; w klasie III - materiały pędne i smary: zapas paliwa przy sprzęcie w całym PKW; 90-dniowe zapasy specyfików olejowo-smarowych i produktów specjalnych, w tym 45-dniowe zapasy użytku bieżącego utrzymywano w NSE; 3 Sprzęt ten stanowi własność kontraktora rządu USA (KBR) i jest użytkowany w ramach zakontraktowanych usług programu LOGCAP. 9

9 WYBRANE ASPEKTY LOGISTYKI WOJSKOWEJ W MISJACH POKOJOWYCH w klasie V - środki bojowe - 30-dniowe zapasy, w tym utrzymywano: 7-dniowe zapasy w PJW, 23-dniowe zapasy w NSE; w klasie IX - techniczne środki materiałowe - 30-dniowe zapasy. Dostawy zaopatrzenia z 10 BLog do NSE realizowano głównie poprzez mosty powietrzne relacji Wrocław - TALILL. Zgodnie z planem przydziałów gospodarczych V zmiana PKW posiadała 5 jednostek o statusie PJW, które były odpowiedzialne za prowadzenie zaopatrzenia przydzielonych pododdziałów i stanów osobowych, i były to: batalion dowodzenia posiadający dodatkowo na zaopatrzeniu dowództwo i sztab dywizji, pluton ŻW, trzy zespoły doradczo-szkoleniowe, CIMIC, batalion manewrowy posiadający na zaopatrzeniu dowództwo 1 BCT, sekcję ŻW, 1 batalion zmechanizowany posiadający na zaopatrzeniu dwa zespoły doradczo-szkoleniowe, sekcję ŻW, batalion logistyczny posiadający na zaopatrzeniu zgrupowanie nr 2. NSE. Realizatorami zabezpieczenia na poziomie PKW byli szefowie służb oraz pluton zaopatrzenia NSE. Batalion logistyczny realizował zadania w układzie narodowym na korzyść PKW tylko w zakresie remontu i obsługi sprzętu krajowego jak również zadania transportowe i przeładunkowe. Na szczeblu PJW zadania zabezpieczenia realizowali szefowie służb bądź osoby do tego wyznaczone wraz z organicznymi pododdziałami logistycznymi. Realizacja zaopatrzenia w relacji NSE - PJW realizowana była poprzez wydawanie - pobieranie zaopatrzenia z magazynów NSE dla PJW, a następnie PJW prowadziły dystrybucję do pododdziałów i stanów osobowych zgodnie z planem przydziałów gospodarczych. W zakresie transportu PKW dysponuje jedynie drużyną transportową i drużyną przeładunkową plutonu zabezpieczenia NSE. Pododdziały te zabezpieczają funkcjonowanie NSE. Dla realizacji transportów wycofywanego UiSW oraz sprzętu i wyposażenia zbędnego, niezbędne jest korzystanie z usług transportowych KBR. Sytuacja ta będzie miała miejsce również w kolejnych zmianach. Zadania zabezpieczenia technicznego w zakresie remontów realizowane były na dwóch poziomach: na poziomie PJW przez organiczne pododdziały remontowe: drużyny remontowe kompanii i plutony remontowe batalionów. Obsługiwania techniczne UiSW prowadzone były przez bezpośrednich użytkowników oraz pododdziały remontowe szczebla PJW. Zadania ewakuacji sprzętu (zabezpieczenie konwojów PJW) były realizowane ciągnikami ewakuacyjnymi (recovery), użyczonymi przez KBR poszczególnym PJW. Z kolei sprzęt uzbrojenia oraz sprzęt specjalistyczny wymagający remontu wyższego rzędu kierowany był do kraju. Zespoły i techniczne środki materiałowe były dostarczane z kraju w rejon misji transportem lotniczym (w ramach comiesięcznych mostów powietrznych ) oraz morskim na podstawie zapotrzebowań NSE. Ponadto NSE kupowało na rynku lokalnym dostępne środki. Tak zorganizowane zabezpieczenie logistyczne pozwoliło V zmianie PKW Irak sprawnie i z dużym powodzeniem realizować powierzone zadania w okresie od 10 lipca 2005 do 10 lutego różnych narodowości, ponad 2500 żołnierzy, najpierw w trzech zasadniczych bazach (Camp Echo, Camp Charlie i Camp Delta), a później w dwóch (Camp Echo i Camp Delta), realizowało szereg trudnych i wymagających wielkiego zaangażowania i profesjonalizmu zadań. Misja miała charakter szkoleniowo-stabilizacyjny, realizacja zadań szkoleniowych przez Zespoły Szkoleniowo-Doradcze stanowiła jedno z najważniejszych zadań V rotacji PKW Irak. 10

10 WYBRANE ASPEKTY LOGISTYKI WOJSKOWEJ W MISJACH POKOJOWYCH Szczególnym wyzwaniem nie tylko dla oficerów MiTT, ale również dla całej międzynarodowej dywizji było uwzględnienie wszystkich uwarunkowań procesu szkolenia, przede wszystkim faktu, że równocześnie z realizowanym szkoleniem, jednostki armii irackiej prowadziły realne operacje. Również i nasza dywizja (MND CS) w tym czasie przeprowadziła 69 operacji. Działanie żołnierzy MND CS w trudnych, bojowych warunkach umożliwiło nie tylko weryfikację posiadanych umiejętności, ale również uzyskanie nowej jakości w zawodowym i profesjonalnym przygotowaniu. Pozwoliło także na pozyskanie wielu praktycznych doświadczeń, analityczne i krytyczne spojrzenie na wiele kwestii. W tym uzyskanie wielu ciekawych i istotnych doświadczeń i wniosków z obszaru działalności logistycznej. Sądzić bowiem należy, że szczere krytyczne, ale nie krytykanckie przedstawienie wielu trudnych problemów i kwestii związanych z zabezpieczeniem i bieżącą działalnością logistyczną, przyczynić się może do uzyskania nowej jakości w działaniach nie tylko kolejnych zmian PKW Irak, ale również innych kontyngentów naszych Sił Zbrojnych działających poza granicami kraju. Wskazać również należy na pewne rozwiązania, które mogą być implementowane w kraju. Doświadczenia uzyskane w ramach V zmiany PKW Irak pozwalają na sformułowanie wielu wniosków, które w istotny sposób mogą wpłynąć na działalność organów logistycznych w ramach misji pokojowych i stabilizacyjnych. Zmiana charakteru zadań w ramach tej rotacji w stosunku do poprzednich wymagała uelastycznienia działalności logistyki. Logistyka dywizji (G-4) zrealizowała z powodzeniem stojące przed nią zadania, pomimo licznych trudności i dużej dynamiki zmian, szczególnie w zakresie struktur i dyslokacji komponentów dywizji. W ramach tych rotacji PKW Irak zmieniła się jednak struktura zużycia środków materiałowych, gdzie w przypadku V rotacji zdecydowana większość materiałów tzw. CUI (common use item) była zużywana na utrzymanie baz, a nie, jak w poprzednich zmianach, na prowadzenie działalności operacyjnej. Struktura organizacyjna Oddziału G-4 dywizji oraz podział obowiązków na poszczególne wydziały były generalnie adekwatne do przypisanych logistyce MND CS zadań. Jednakże, jak wynika z uzyskanych doświadczeń, Wydział Planowania Logistycznego powinien być lepiej przygotowany do pełnienia funkcji koordynatora działań G-4 i łącznika z innymi oddziałami sztabu. Z tych samych doświadczeń również wynika, że niezbędna jest komórka ds. Irackich Sił Bezpieczeństwa (ISB), która przejmie wszystkie zadania w zakresie zabezpieczenia logistycznego tych sił. W okresie działalności V zmiany potrzeba taka szczególnie dała się zauważyć. Wnioski należy wyciągnąć również z działań logistycznych w dziedzinie budowy ISB. Należy tu zwrócić uwagę na konieczność podejmowania bardzo dużej liczby różnego typu przedsięwzięć logistycznych związanych z zabezpieczeniem procesu rozwoju Irackich Sił Bezpieczeństwa. Pomimo że istnieją tam podmioty logistyczne, nie są one wydolne, a ich działalność wymaga dalszego nadzoru i wsparcia ze strony koalicji. Logistyka odgrywa kluczową rolę w zakresie wyposażania tych sił, a zespoły doradczo-szkoleniowe powinny pełnić rolę doradcy w budowie systemu logistycznego zgodnie z przyjętymi założeniami MNF-I. Realizując założenia budowy systemu logistycznego ISB, G-4 nie miało praktycznie wpływu na tempo ich wyposażania oraz na rozdział sprzętu etatowego (MTOE) wśród jednostek zarówno 8 Dywizji, jak i Straży Granicznej (IBP). Jednakże, ścisłe współdziałanie z komórkami organizacyjnymi MNSTC-I, MNC-I, Rejonową Składnicą Zaopatrzenia (BSU) i G-4 8 Dywizji Piechoty armii irackiej pozwalało na prowadzenie stałego nadzoru rozwoju tych sił i przepływu wyposażenia dla nich. Wymagało to jednak podejmowania wielu doraźnych i ponadplanowych działań logistycznych. Logistyka dywizji w pełni i z powodzeniem realizowała zadania zabezpieczenia logistycznego. Sprawne i podejmowane z odpowiednim wyprzedzeniem działania spowodowały, że w czasie 11

11 WYBRANE ASPEKTY LOGISTYKI WOJSKOWEJ W MISJACH POKOJOWYCH V zmiany nie było żadnych problemów związanych z zabezpieczeniem transportowym, w tym również realizowanych przez kontraktora cywilnego. Pomimo osiągniętych wielu sukcesów, zebrane doświadczenia z działalności logistycznej w ramach V zmiany PKW Irak pozwoliły na sformułowanie kilku istotnych wniosków pozwalających usprawnić działania elementów logistycznych w ramach kolejnych zmian wysyłanych do Iraku. W ramach VI zmiany PKW Irak jak i kolejnych, Oddział G-4 (logistyka dywizji) powinien realizować w większym stopniu zadania wynikające z opracowanych stałych procedur operacyjnych (SOP) jako komórka Międzynarodowej Dywizji, nie angażując się w sprawy logistyki całego kontyngentu (PKW), jest to bowiem zasadnicze zadanie Narodowego Elementu Zaopatrzenia (NSE). Niezwykle istotne jest nie tylko precyzyjne rozdzielenie kompetencji i zadań tych dwóch elementów logistycznych, ale również ustalenie zasad ich współdziałania. Tylko takie podejście zapewni nam pełną i właściwą realizację zabezpieczenia logistycznego w ramach kontyngentu oraz pełny udział G-4 w realizacji zadań sztabu (planowania i prowadzenia operacji). Dokonanie takiego podziału pozwoli również na lepszy dobór kadry logistycznej do obu tych elementów oraz lepsze ich przygotowanie, co umożliwi uzyskanie jeszcze lepszego poziomu realizacji zabezpieczenia logistycznego. Należy udoskonalić system ewidencji wszystkich zapasów nabywanych w ramach systemu ACSA i znajdujących się w magazynach MND CS. Jak wynika z uzyskanych doświadczeń, niezbędne jest przeprowadzenie szkolenia z osobami odpowiedzialnymi za gospodarkę zapasami campowymi oraz dywizyjnymi, najlepiej w ramach przygotowania do misji lub zaraz po przylocie. Uporządkować należy również kwestie związane ze sprawozdawczością. Powinny być opracowane określone wzory meldunków i sprawozdań wysyłanych do kraju oraz określony jeden ich odbiorca. Ponieważ meldunki są opracowywane przez różne komórki, przetwarzane i rozsyłane do różnych instytucji, powoduje to przekazywanie niekiedy niesprawdzonych i, niestety, różnych danych. Należy ujednolicić nazewnictwo i elementy grup sprzętu, czyli jasno określić zasady zaliczania różnego rodzaju sprzętu do poszczególnych grup zarówno według nomenklatury polskiej, jak i angielskiej, co w efekcie pozwoli uniknąć różnych nieścisłości w sporządzanych meldunkach i sprawozdaniach. Nadzór nad wyposażaniem i realizacją dostaw dla Irackich Sił Bezpieczeństwa (ISB) wymaga szczególnego zaangażowania ze strony logistycznych oddziałłów G-4 dla zapewnienia ich kompletności i terminowości. W związku z powyższym, należy bardziej precyzyjnie ustalić zakres współdziałania tej komórki z innymi podmiotami szczebla dywizji, uczestniczącymi w procesie rozwoju ISB. Takie zadania powinny być sprecyzowane w SOP, a logistycy odpowiednio przygotowani do realizacji tego zadania. Wiele wątpliwości budzi przyjęta rola i struktura NSE, szczególnie w kontekście zadań realizowanych przez organiczne komórki dywizji. Wszystkie zadania zrealizowane wyłącznie na rzecz zabezpieczenia logistycznego PKW powinny być ulokowane w NSE. Batalion logistyczny szczebla dywizji powinien zabezpieczać jedynie funkcje wspólne dla całej struktury wielonarodowej, takie jak zapas dywizyjny, dystrybucja środków materiałowych, wsparcie transportowe. Obsługa i remont pojazdów powinny być ulokowane w NSE. Niedopuszczalne jest utrzymywanie znacznych nadwyżek zapasów i UiSW w pododdziałach bojowych, bo nie posiadają one adekwatnych struktur logistycznych i ogranicza to ich zdolność do działania. Wszelkie nadwyżki czy też rezerwy w UiSW powinny być utrzymywane wyłącznie w NSE. Również złą praktyką jest rotacja NSE w tym samym czasie, co pozostała część rotacji PKW. Uniemożliwia to właściwe rozliczenie PJW, trudności w przeformowaniu lub likwidacji pododdziałów między zmianami. Ściśle należy trzymać się zasady NSE dla PJW, a nie odwrotnie. 12

12 WYBRANE ASPEKTY LOGISTYKI WOJSKOWEJ W MISJACH POKOJOWYCH Kadra w NSE powinna posiadać doświadczenie misyjne, ale przede wszystkim posiadać wiedzę w zakresie swojej działalności (szczególnie szefowie sekcji, służb, którzy są w pełni odpowiedzialni za prowadzenie gospodarki materiałowej). Dla tych osób nie może być tematów tabu w zakresie ich działalności. Podobny wymóg dotyczy osób funkcyjnych prowadzących gospodarkę materiałową w PJW. Kierowanie do tych zadań kadry nieprzeszkolonej i bez wiedzy praktycznej prowadzi do poważnych szkód w mieniu wojskowym, obciążających niepotrzebnie żołnierzy wykonujących zadania bojowe. NSE, jako oddział gospodarczy w misji, musi posiadać wszystkie niezbędne osoby funkcyjne, zarówno etatowe, jak i nieetatowe (metrologów, energetyków itp.), wyznaczane rozkazem dowódcy 10 Brygady Logistycznej, odpowiedzialne za prowadzenie gospodarki w misji. Należy pamiętać, że logistyka wykonuje zadania w warunkach działań wojennych tak samo, jak pododdziały bojowe. Sprzęt logistyczny (zwłaszcza środki transportowe, ciągniki ewakuacyjne) powinien być opancerzony. Należy również wprowadzić zasadę, że logistyka posiada organiczne zdolności do wykonywania konwojów, tzn. własne eskorty. Oprócz wskazanych już wniosków, których przyjęcie i realizacja może w zasadniczy sposób wpłynąć na sprawność działań logistycznych w ramach kolejnych misji, równie istotnym czynnikiem jest implementacja i wykorzystanie uzyskanych doświadczeń i przyjętych rozwiązań w trakcie działań w rejonie misji do realizacji zadań zabezpieczenia logistycznego w kraju. Doświadczenia nabyte w ramach działalności organów logistycznych podczas misji w Iraku pozwalają zasugerować wprowadzenie w Wojsku Polskim cywilnego wykonawcy, o charakterze podobnym do KBR. Wykonawca ten powinien dysponować odpowiednim zapleczem personalnym i technicznym (flatbedy, zestawy niskopodwoziowe, wózki widłowe, kontenery, żurawie) umożliwiającym sprawny załadunek, rozładunek kontenerów oraz UiSW, a także przemieszczenie wojsk na dalszą odległość. Istotnym i bardzo korzystnym rozwiązaniem w zakresie możliwości transportu środków bojowych i materiałowych oraz ich przechowywania jest szersze zastosowanie paletyzacji i konteneryzacji, jak również mechanizacja prac przeładunkowych. Ułatwia to w zdecydowany sposób wszystkie operacje transportowo-magazynowe, co jest szczególnie istotne w przypadku masowych dostaw zaopatrzenia. Z punktu zaopatrywania i świadczenia usług dla wojsk, rozwiązanie, które szczególnie warte jest wprowadzenia, to powierzenie firmom cywilnym spraw związanych z żywieniem i świadczeniem pozostałych usług socjalno-bytowych na rzecz wojska, jak zakwaterowanie, usługi kąpielowe oraz zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych. Doświadczenia uzyskane ze współpracy z amerykańskim kontraktorem cywilnym KBR jednoznacznie wskazują na zasadność i celowość takich działań. Mobilne zaplecze takiego usługodawcy pozwalałoby na uniknięcie szeregu kosztów ponoszonych przez wojsko na utrzymanie infrastruktury zarówno w garnizonach, jak i w ośrodkach szkolenia poligonowego. Również istotnych wniosków do implementacji w kraju dostarczył realizowany w ramach misji system obsługiwania sprzętu amerykańskiego. Jest on bardzo przejrzysty i w pełni sprawdził się w warunkach misji. Cały ten system, jak również wiele jego elementów, mógłby znaleźć zastosowanie w kraju, a szczególnie w operacjach pokojowych prowadzonych przez Siły Zbrojne RP. System ten oparty jest na wykonywaniu obsług, w szczególności pojazdów, nie według przejechanych kilometrów, ale czasookresu eksploatacji. Pojazdy poddawane są systematycznym obsługom po określonym czasie (2 razy w miesiącu), bez względu na ilość przejechanych kilometrów przez specjalistów pododdziału remontowego MST (Maintenance Support Team). Szczególnie zasadne jest przyjęcie takiego rozwiązania w aspekcie sprzętu specjalnego, w którym użytkowane jest nadwozie, pojazd bazowy jest tylko środkiem transportu (nośnikiem). Pododdział użytkujący sprzęt jest zobowiązany dostarczyć samochód w ściśle określonym terminie do przeglądu, gdzie 13

13 WYBRANE ASPEKTY LOGISTYKI WOJSKOWEJ W MISJACH POKOJOWYCH przechodzi gruntowne sprawdzenie. W przypadku stwierdzenia niesprawności, sprzęt ten zostaje usprawniony lub skierowany do naprawy wyższego rzędu. Bezwzględnie należałoby wprowadzić do użytkowania w WP typowe pojazdy ewakuacji technicznej, co jest niezbędnym elementem zabezpieczenia realizacji konwojów w każdej misji (w pododdziałach PKW użytkowane są pojazdy recovery użyczone przez amerykańskiego kontraktora - KBR). W siłach zbrojnych należy wprowadzić zasady gospodarki materiałowej w warunkach wojennych. Przepisy obowiązujące w czasie pokoju nie przystają do tych potrzeb. Przykładem, w sposób negatywny wpływającym na realizację zadań przez dowódców, jest brak możliwości wsparcia państw koalicyjnych w sprzęt i środki bojowe ze względu na istniejące unormowania prawne. Sukces V zmiany PKW Irak to przede wszystkim realizacja wielu trudnych zadań w realnych warunkach bojowych bez strat osobowych. Jest to wynikiem nie tylko bardzo dobrego przygotowania V zmiany, ale również właściwie realizowanego procesu zabezpieczenia logistycznego. W wyniku wielowymiarowych działań, jakie prowadziły pododdziały i oddziały dywizji, siły i środki logistyczne, ponad 1400 polskich żołnierzy nie tylko mogło zweryfikować swoje profesjonalne przygotowanie, ale również uzyskać niezwykle cenne doświadczenia, które będzie można wykorzystać w ich dalszej służbie w kraju. Nasze Siły Zbrojne pozyskały kolejne rzesze żołnierzy, w tym dużą grupę logistyków, którzy sprawdzili się w bojowych warunkach. Potrafią nie tylko działać w skrajnie trudnych warunkach, ale swoim profesjonalizmem, zaangażowaniem i postawą dowiedli, że mogą być wzorem dla innych. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że wielu z nich w toku misji znacznie poszerzyło swoje zawodowe i profesjonalne kwalifikacje, zdobywając dodatkowe umiejętności, w tym również językowe. V zmiana PKW Irak odniosła sukces. Za tym krótkim stwierdzeniem kryje się ciężka praca wielu oficerów i żołnierzy, nie tylko typowo bojowych, ale również logistycznych. Uzyskane w trakcie tej misji doświadczenia mają niezwykle użyteczny charakter, który częściowo będzie można wykorzystać w kraju i w znacznie większym stopniu w trakcie innych misji pokojowych. Naszym wkładem w stabilizację sytuacji w Iraku jest realizacja 240 projektów o wartości ponad 16,5 mln $. Ponadto kolejnych 38 projektów o łącznej wartości 5,7 mln $ znajduje się w różnej fazie realizacji. Główny wysiłek został skoncentrowany na elektryfikacji oraz rozbudowie ujęć wody i jej dystrybucji. Za tymi działaniami kryje się również olbrzymi wysiłek komórek logistycznych. Zmiana charakteru misji na szkoleniowo-stabilizacyjną, intensyfikacja szkolenia Irackich Sił Bezpieczeństwa oraz budowa nowych koszar, ich wyposażanie, jak i wyposażanie jednostek irackich w sprzęt bojowy stała się kolejnym, bardzo istotnym, z powodzeniem zrealizowanym zadaniem, w którym niezwykle istotny udział miały pododdziały i komórki logistyczne dywizji. Zebrane w tym zakresie doświadczenia mają niemal unikalny charakter. Kolejnym wyzwaniem dla logistyków były operacje związane z wyborami i referendum w Iraku. Dobra organizacja zabezpieczenia referendum i wyborów spowodowała, że w obu przypadkach praktycznie nie odnotowano żadnych zakłóceń oraz strat wśród żołnierzy naszej dywizji oraz sił irackich i ludności cywilnej. V zmiana nie tylko prowadziła operacje bojowe. Jedną z bardziej skomplikowanych operacji z logistycznego jak i operacyjnego punktu widzenia była redyslokacja rejonu odpowiedzialności, która była prowadzona pod koniec 2005 roku. Wielonarodowa dywizja ze względu na redukcje stanu osobowego zmuszona była oddać prowincję Babil dywizji Bagdad. W związku z tym część sił dywizji przemieszczono z bazy CHARLIE w prowincji Babil do baz ECHO i DELTA. Również z punktu widzenia force protection 14

14 WYBRANE ASPEKTY LOGISTYKI WOJSKOWEJ W MISJACH POKOJOWYCH było to bardzo skomplikowane przedsięwzięcie, które nie tylko wymagało szczegółowego planowania w Iraku, ale i powodowało potrzebę uzgadniania sposobu i miejsca przemieszczenia poszczególnych kontyngentów ze sztabami generalnymi państw je wyznaczających. Mimo dużego rozmachu przedsięwzięcia i wynikającego z niego zagrożenia, przemieszczenie odbyło się sprawnie i bez strat. Do tego sukcesu niewątpliwie przyczynili się logistycy, ich wysiłek jak i zasługi w tym sukcesie są trudne do wycenienia. Misja iracka dla wszystkich żołnierzy zmiany PKW Irak była szczególnym wyzwaniem. Stworzyła warunki do wypracowania rozwiązań przydatnych we wszystkich dziedzinach polowego funkcjonowania wojsk. Stworzone zostały nowe procedury użycia wojsk w różnych sytuacjach operacyjnych, nadmienię tu chociażby procedurę użycia odwodów, tak zwanych QRF; udoskonalone zostały procedury zaopatrywania wojsk; stworzono nowy wymiar działań powietrzno-lądowych. Dzięki szerokiemu zastosowaniu śmigłowców, dowódcy i żołnierze zdobyli doświadczenie w ich wykorzystaniu; mieliśmy okazję wypracowania rozwiązań z zakresu ewakuacji medycznej, tak zwanego MEDAVAC - wykorzystanie tych doświadczeń uratowało życie wielu żołnierzom. Nowe, udoskonalone procedury powstawały nie tylko na bazie działań V zmiany PKW Irak, bowiem żołnierze tej zmiany współdziałali w warunkach bojowych z najlepszymi armiami na świecie. Możliwość prowadzenia operacji z pododdziałami amerykańskimi była szczególnie cennym doświadczeniem. Misja iracka zaowocowała również wprowadzeniem do wojsk nowych egzemplarzy sprzętu, który sprawdził się w działaniach taktycznych. Wprowadzono masowo nowe typy celowników optycznych, które wydatnie podniosły skuteczność ognia broni strzeleckiej. Mówiąc o technice, nie możemy pomijać bezcennego doświadczenia, jakie zdobyli żołnierze, intensywnie eksploatując sprzęt w warunkach bojowych. Przy wykonywaniu zadań w Iraku zostały sprawdzone struktury organizacyjne naszych pododdziałów oraz ich przydatność w warunkach walki o małej intensywności. To doświadczenie z pewnością zaowocuje podczas tworzenia polskich kontyngentów wojskowych w przyszłości. Dostrzegając korzyści wynikające z faktu udziału Sił Zbrojnych w misji irackiej, szczególnie trzeba podkreślić doświadczenie, jakie zdobyli dowódcy i żołnierze wszystkich szczebli, w tym również dowódcy i żołnierze komórek logistycznych. W trakcie V zmiany PKW Irak każdy z nich miał okazję sprawdzić swoje umiejętności w ekstremalnie trudnych warunkach, których w żaden sposób nie można wytworzyć na placach ćwiczeń. W czasie operacji z sojusznikami, oficerowie i podoficerowie mieli okazję uczyć się, podpatrywać nowe rozwiązania i weryfikować swoje poglądy. Reasumując, misja w Iraku była testem dla ludzi, techniki, struktur i procedur - który został pozytywnie zdany. V zmiana PKW Irak osiągnęła bardzo wiele, w pełni zrealizowała stojące przed nią jako misją szkoleniowo-stabilizacyjną zadania. Nie ulega żadnej wątpliwości, że ten sukces jest w dużym stopniu zasługą sprawnie działającej logistyki. BIBLIOGRAFIA [1] Army Field Manual tom IV, Działania w warunkach specyficznych, część 3 Działania na pustyni, Londyn [2] BIELECKI S., Pustynna Burza, Warszawa [3] BUJAK A., Certyfikacja 8 Dywizji Piechoty Armii Irackiej, Wojska Lądowe nr 1(138), styczeń 2006 r. [4] BUJAK A., Zadania wojsk lądowych w ramach reagowania kryzysowego, Zeszyty Naukowe WSOWLąd 4(134) październik- grudzień 2004 r. [5] BUJAK A., Zespoły doradczo-szkoleniowe (MiTT), Wojska Lądowe, nr 21(134), listopad 2005 r. 15

15 WYBRANE ASPEKTY LOGISTYKI WOJSKOWEJ W MISJACH POKOJOWYCH [6] BUJAK A., Nowe koncepcje i sposoby angażowania bojowego jednostek wojsk lądowych w sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa 2003 r. [7] BUJAK A., Zadania Wojsk Lądowych w operacjach pokojowych, [w:] Międzynarodowe operacje pokojowe, red. D. KOZERAWSKI, AON, Warszawa 2003 r. [8] FM 90-3 Desert Operations, Headquarters, Department of the Army, The Marine Corps Washington [9] NATO Doctrine for Peace Support Operations. Bruksela [10] Nie tylko pustynia, Polska Zbrojna nr 12, Warszawa marzec [11] Operacja Iracka Wolność, materiały z konferencji naukowej, Warszawa, AON 2003 r. [12] Operations Land and Tactical Air: Peacekeeping Operations. Podręcznik Kanadyjskich Sił Zbrojnych [13] Peace Operations. Field Manual. Headquarters, Department of the Army. Washington DC, 30 December [14] TYSZKIEWICZ A., Operacje stabilizacyjne na przykładzie Polskiej Dywizji w Iraku, Bellona, Warszawa 2005 r. SUMMARY In this publication the Author presents particular logstics tasks in army and units responsible for it's realisation in the context of the Fifth change of the Polish Military Contingent in Iraq. The Author gives also valuable guidelines useful for improving the logistic services of future Polish Military Contingents. Recenzent: dr hab. inż. Zenon Zamiar, prof. MWSLiT 16

16 NIEKTORÉ ASPEKTY DOPRAVNEJ LOGISTIKY OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY Zdeněk DVOŘÁK* Miroslav TOMEK** NIEKTORÉ ASPEKTY DOPRAVNEJ LOGISTIKY OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY Táto práca bola podporovaná Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou MŠ SR evidovanou pod číslom KEGA 3/4187/06. ÚVOD Neoddeliteľnou súčasťou činnosti Ozbrojených síl (ďalej len OS) Slovenskej republiky (ďalej len SR) je zabezpečenie presunov a prepráv. Zabezpečenie presunov a prepravy možno charakterizovať ako systém opatrení, činností, infraštruktúry, zariadení, dopravných prostriedkov a kapacít, velenia a riadenia na zmenu miesta personálu, techniky a zásob, vrátane potrebných mechanizačných prostriedkov. Cieľom článku je poukázať na niektoré aspekty zabezpečenia presunov a prepráv pri riešení krízových situácií a účasti vo vojnových operáciách mimo územia SR. VŠEOBECNÉ ZÁSADY DOPRAVNEJ LOGISTIKY OZBROJENÝCH SÍL Zabezpečenie presunov a prepráv je súčasťou logistické podpory a zásady zabezpečenia rozoberá doktrína dopravnej logistiky OS SR, ktorá vychádza jednak zo všeobecných zásad logistiky uplatňovanej v civilnom sektore, ale aj zo zásad logistickej podpory v špecifických podmienkach, v ktorých OS SR plnia svoje hlavné úlohy. *Doc. ing. Zdeněk DVOŘÁK, Katedra technických vied a informatiky, Fakulta špeciálneho Žilinská univerzita v Žiline. **Doc. ing. Miroslav TOMEK, Fakulta špeciálneho inžinierstva, Katedra technických vied a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline. 17

17 NIEKTORÉ ASPEKTY DOPRAVNEJ LOGISTIKY OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY Doktrínu dopravnej logistiky OS SR možno charakterizovať ako súhrn základných princípov a vojenských názorov na dopravnú logistiku OS SR vo všetkých oblastiach činnosti OS SR v mieri, pri riešení krízových situácií a účasti vo vojnových operáciách mimo územia SR. Všeobecné zásady tvorby doktríny dopravnej logistiky: za prípravu základných noriem, nariadení, postupov a spôsobov plánovania a zabezpečovania presunov a prepráv sú spoluzodpovedné orgány OS SR a civilných rezortov, plánovanie presunov a prepráv na podporu vojenských i civilných operácií mimo územia SR uskutočňovať koordinovane na základe zavedenej spoločnej vojensko-civilnej služby, v ktorej budú zastúpené všetky kooperujúce rezorty, Slovenská republika je zodpovedná za poskytnutie dostatočných dopravných prostriedkov potrebných na nasadenie, podporu, doplňovanie zásob a opätovné nasadenie svojich síl, pri plánovaní, zabezpečovaní a sledovaní presunov a prepráv uplatňovať štandardné postupy, software, hardware a štandardnú pracovnú dokumentáciu, čo uľahčuje ich úspešnú realizáciu, pri plánovaní, zabezpečovaní, sledovaní a realizácii presunov a prepráv OS SR mimo územia SR sa riadiť štandardnými postupmi s dôrazom na uľahčovanie prechodov cez štátne hranice, v záujme čoho uzatvoriť dvojstranné a mnohostranné dohody s príslušnými orgánmi štátnej správy susedných štátov, optimálne využívať vojenské a civilné dopravné prostriedky, služby a infraštruktúru spolu s podporou hostiteľskej krajiny, na zabezpečenie zásobovania jednotiek OZ SR nasadených mimo územia SR využívať hlavne služby civilných dopravcov, predovšetkým zmluvných, náklad určený na prepravu baliť do obalov, ktoré sú svojimi rozmermi a technickými úpravami kompatibilné s dostupnými manipulačnými a dopravnými prostriedkami, pri plánovanie presunov a prepráv rešpektovať a zahŕňať špecifiká jednotlivých druhov dopráv s dôrazom na pružnosť a operatívnosť, zachovať zásady pre presuny a prepravy OS SR aj pre presuny a prepravy jednotiek OS iných krajín na území SR, využívať Spojenecký systém pre rozmiestňovanie a presuny (ADAMS) ako prostriedok plánovania rozmiestnenia, presunov a s tým spojených informácií. Pri tvorbe a následnej realizácii dopravnej logistiky OS SR je treba zohľadniť hlavné princípy logistickej podpory, ktoré sú znázornená na obrázku číslo 1. Na zabezpečenie presunov a prepráv v priebehu vojenských operácií sa využívajú všetky druhý dopráv. Ich konkrétne použitie závisí od: terénu, dostupnej infraštruktúry, priority požiadavky, požadovaného času doručenia, druhu nákladu, zvláštnych obmedzení, hospodárnosti a účinnosti, dostupných zdrojov, bezpečnosť. 18

18 NIEKTORÉ ASPEKTY DOPRAVNEJ LOGISTIKY OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY Obr. 1 Hlavné princípy logistickej podpory Porovnaním jednotlivých výhod a nevýhod jednotlivých druhov dopráv možno za rozhodujúce v oblasti presunov a prepráv považovať dopravu cestnú, ktorá poskytuje prepojenie medzi prijímajúcimi jednotkami, hlavnými letiskami a námornými prístavmi, zásobovacími centrami, železničnými a riečnymi terminálmi. Jedným z predpokladov kvalitného a rýchleho zabezpečenia úloh dopravnej logistiky je mobilita, ktorú možno rozdeliť a charakterizovať jej úlohy tak, ako je uvedené na obrázku číslo 2. Obr. 2 Mobility 19

19 NIEKTORÉ ASPEKTY DOPRAVNEJ LOGISTIKY OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY ORGÁNY PLÁNOVANIA PRESUNOV A PREPRÁV Plánovanie presunov a prepravy je osobitnou, ale integrálnou časťou logistického plánovania a musí byť v súlade s operačným plánovaním a plánovaním síl. Vykonáva sa na spoločnom základe pre všetky druhy síl, pri kombinovanom využití vojenských a civilných prostriedkov a zahrnutí všetkých druhov dopravy, preto si vyžaduje súčinnosť a spoluprácu medzi vojenskými a civilnými orgánmi na všetkých úrovniach. Ak SR pôsobí ako hostiteľský štát, má výlučnú právomoc schvaľovať, koordinovať a riadiť všetky presuny na vlastnom území. Na zabezpečenie presunov a prepráv možno plánovať nasledujúce kapacity: vlastné, domácich a zahraničných komerčných prepravcov, ktoré dali spojenecké štáty v rámci aliancie alebo koalície k dispozícii na kooperatívne a spoločné využitie. Velitelia na všetkých úrovniach, vrátane príslušných veliteľov NATO alebo koaličných síl v mnohonárodných operáciách, zodpovedajú za plánovanie, určovanie priorít, koordináciu a zabezpečovanie presunov a prepravy im podriadených síl vzduchom, po vode a zemskom povrchu. Prvoradú zodpovednosť za plánovanie a riadenie presunov svojich národných síl, národných prvkov mnohonárodných síl majú OS SR a ak prijali zodpovednosť vedúceho štátu, aj skupiny mnohonárodných veliteľstiev. Odbornými orgánmi na plánovanie, koordináciu a zabezpečenie plynulých presunov a prepravy vojsk a vojenského materiálu všetkými druhmi dopravy sú orgány služby vojenskej dopravy: Odbor pre koordináciu plánovania presunov a prepravy štábu logistiky Generálneho štábu OS SR (ďalej len OPKPPP), Správa vojenskej dopravy (ďalej len SVD). Odbor pre koordináciu plánovania presunov a prepravy štábu logistiky Generálneho štábu OS SR je orgánom služby vojenskej dopravy na strategickej úrovni, ktorý odborne riadi vojenskú dopravu vo veliteľstvách pozemných síl, vzdušných síl a síl výcviku a podpory. Hlavné úlohy OPKPPP: odborne riadiť vojenskú dopravu v OS SR, plánovať a koordinovať presuny a prepravy vojsk OS SR na území SR, plánovať, koordinovať a zabezpečovať medzinárodné presuny a prepravy vojsk OS SR mimo územia SR a presuny a prepravy vojsk OS iných štátov na území SR, v spolupráci s Colným riaditeľstvom SR riadiť oblasť zastupovania Ministerstva obrany SR (ďalej len MO SR) pri colnom konaní a podávaní colných vyhlásení za MO SR pri dovoze, vývoze a tranzite výzbroje, techniky a materiálu jednotiek OS SR (colný formulár FORM 302), pôsobiacich: o v misiách OSN, o v operáciách NATO a Európskej únie, o vyslaných na vojenské cvičenia mimo územia SR, zabezpečiť funkčnosť spojeneckého systému pre rozmiestňovanie a presuny ADAMS, metodicky riadiť poskytovanie prepravných náležitostí v rezorte MO, v súčinnosti s civilnými rezortmi, vykonávať kontrolu a prípravu účtovných dokladov pre realizáciu platieb za centrálne hradenú úverovú prepravu osôb a nákladov, vykonávať kontrolu a prípravu účtovných dokladov pre realizáciu platieb za centrálne hradenú 20

20 NIEKTORÉ ASPEKTY DOPRAVNEJ LOGISTIKY OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY úverovú prepravu osôb a nákladov, sledovať dodržiavanie zmluvne dohodnutých podmienok verejnými dopravcami. Na zabezpečenie predchádzajúcich úloh je OPKPPP je vybavený určitými kompetenciami, ku ktorým možno zaradiť: odborné riadenie orgánov vojenskej dopravy v podriadenosti VSVP, plánovanie, organizovanie a realizovanie opatrenia vo vojenskej doprave odborné riadenie činností Základne logistickej podpory a SVD, spracovávanie požiadaviek na realizáciu medzinárodných presunov a prepráv a ich zabezpečovanie a realizáciu cestou SVD, zadávanie čiastkových údajov do systému ADAMS realizovanie úloh na zabezpečenie medzinárodných prepráv podľa odborných usmernení náčelníka OPKPPP, optimalizovanie a zabezpečovanie zásobovacieho dopravného systému s využitím distribučných stredísk vojenskej dopravy v podriadenosti multifunkčných zásobovacích základní, SVD a Základne spoločnej logistickej podpory, realizovanie systémového opatrenia v oblasti mechanizovanej manipulácie s materiálom a navrhovanie opatrení na rozvoj skladovej manipulácie s materiálom, realizovanie opatrení na riadenie prevádzky na vojenských železničných vlečkách v podriadených základniach, zúčastňovať sa na komisionálnych prehliadkach vojenských železničných vlečiek. Výkonnými orgánmi vojenskej dopravy na operačnom stupni je SVD, ktorej úlohou je riadenie a zabezpečovanie presunov a prepráv s využitím všetkých druhov dopravy na teritóriu v súčinnosti s orgánmi a organizáciami štátnej správy zodpovednými za dopravnú infraštruktúru, zabezpečovanie úzkej súčinnosti s územnými orgánmi štátnej správy pri realizácii požiadaviek OS na zabezpečenie pripravenosti a rozvoja dopravnej infraštruktúry. Hlavné úlohy SVD v oblasti presunov a prepráv: plánovať, organizovať, sledovať a zabezpečovať vojenské presuny a prepravy všetkými druhmi dopravy na území SR v súčinnosti s distribučnými strediskami vojenskej dopravy, s dopravcami a s orgánmi a organizáciami štátnej správy a samosprávy zodpovednými za dopravnú infraštruktúru, dispečersky riadiť a sledovať presuny a prepravy na území SR a zabezpečovať plynulý tranzit jednotiek OS iných štátov po území SR, koordinovať termíny výcviku vojsk v preprave po železnici vo svojom obvode, k čomu v stanovených termínoch zabezpečovať miesta a náležitosti u príslušných orgánov Železníc SR (ďalej len ŽSR), zúčastňovať sa teoretických školení a praktických zamestnaní vo VVPŽ, kde poskytovať odbornú pomoc a garantovať požadovanú odbornú úroveň týchto zamestnaní, vykonávať odborný dozor a poskytovať odbornú pomoc pri nakládkach (vykládkach) vojenských prepráv v železničnej stanici (ďalej len ŽS), k čomu určovať z radov príslušníkov správy dočasných vojenských správcov ŽS. ZÁVER Úspešné splnenie úloh súvisiacich s riadením a zabezpečením presunov a prepráv OS SR a ostatných štátov NATO predpokladá okrem vysokej odbornosti v oblasti vojenskej dopravy aj zodpovedajúce jazykové znalosti príslušníkov orgánov vojenskej dopravy. Splnenie stanovených 21

21 NIEKTORÉ ASPEKTY DOPRAVNEJ LOGISTIKY OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY úloh zabezpečenia presunov a prepráv orgánmi vojenskej dopravy musí byť realizované najmä s dôrazom na prijatie ich optimálneho variantu. Cieľom príspevku nebolo vyčerpať všetky problémy súvisiace so zabezpečením presunov a prepráv, ale poukázať len na niektoré dôležité aspekty. LITERATÚRA [1] MARČEK J., Aktuálny stav dopravnej logistiky v ozbrojených silách SR. In: LOGVD Dopravná logistika a krízové situácie Zborník z 9. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Žilina: ŽU v Žiline, október 2006, s ISBN [2] ONDIRKOVÁ J., Kvalita dopravy v logistických procesoch. In: LOGVD Dopravná logistika a krízové situácie. Zborník z 8. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Žilina: ŽU v Žiline, 2005, s ISBN [3] SEIDL M., Niektoré otázky vojenskej dopravnej logistiky. In: Zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou "LOGVD 2000", Žilina, FŠI ŽU, 2000, s.101. ISBN [4] SEIDL M., Vojenská automobilová doprava. Žilina: FŠI ŽU v Žiline, s. 117., ISBN [5] Spoločná operačná logistická doktrína Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Trenčín: VSVaP OS SR, s. 97. [6] SUMMARY The article describes about some aspects of transportation logistics of Armed Forces of Slovak Republic. Very important part of logistics is planning and organizing of movement and transportation. During crises situation and peace mission are very good logistics support one of the most important parts of activities. Recenzent: dr hab. inż. Zenon Zamiar, prof. MWSLiT 22

22 PREPARATION FOR SOLUTION OF CRISIS SITUATIONS IN RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Zdeněk DVOŘÁK* Radovan SOUŠEK** Jan ENGLICH*** PREPARATION FOR SOLUTION OF CRISIS SITUATIONS IN RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC 1. INTRODUCTION Solving of every crisis situation is closely connected to transport. Even though transport is not directly influenced by crisis situation, it is widely used to eliminate consequences such as evacuation or transport of specialized machinery and material. It requires making many technological arrangements connected to demand for transport network such as density, intensity or speed. Many times the situation is more complicated, when the transport network is damaged or destroyed by accident. In this case we have to follow previous procedure and in addition to that also provide renewal of destroyed or damaged infrastructure. Because of that it is very important to provide and follow prepared plan how to renew transport infrastructure in case of crisis situations with wide range of influence such as war or floods. In the new part we will focus on current problems of present methods and perspectives of successful and fast renewal of railway. *Doc. ing. Zdeněk DVOŘÁK, Katedra technických vied a informatiky, Fakulta špeciálneho Žilinská univerzita v Žiline. **Doc.ing. Radovan SOUŠEK, Univerzity of Pardubice, Jan Perner Transport Faculty. ***Ing. Jan ENGLICH, Stavební obnova železnic a.s., Praha. 23

23 PREPARATION FOR SOLUTION OF CRISIS SITUATIONS IN RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC 2. CURRENT SITUATION In present time there are plans for technical protection of railway which are able to provide temporary renewal of railway using short-term renewal of traffic on chosen railway network and also on military trains in time of threat state or military state in country. These plans are made by České dráhy a.s. and Stavební obnova železnic a.s. according to demand of Ministry of defense. Unfortunately, there is no plan for crisis situations which influence civil and commercial transport. Methods how to cope with such situations are not provided at all. As far as we have seen in year 2002 when terrible floods stroke Czech Republic plans for military crisis situation were not very efficient when they were applied to civil and commercial areas. For solving crisis situation in railway transport we can follow just order 03 issued by České dráhy a.s. known as "Instructions for renewal damaged railway network in warlike time". In connection with that order we have to state that basic type of renewal is temporary renewal, which solve providing of transport for time of 5 up to 7 years. In case of short-term renewal, this method is used only in case of large damage and it is able to provide solution for maximally 1 month and than temporary renewal or reconstruction has to take place. It is also very important to state that renewal of bridges, which is considered as the most complicated is made only by methods which fulfill requirements of temporary renewal. These methods and orders were sufficient enough until 1993, when for immediate renewal of railway network there were Railway corps fully qualified and able to provide renewal. Railway corps was able to intervene in few hours after crisis situation happened in whole country and respond to needs also non military crisis situation. In this system were then used units of civil protection to provide temporary renewal or reconstruction. Above mentioned principle was changed when railway corps was dissolved and mainly in case of non-military crisis satiation there is tendency to provide reconstruction than temporary renewal. This method is quite sufficient but it is not able to provide renewal of traffic as quickly in all cases. For instance in case of railway renewal after floods in 1997 the regional railways decided to make reconstruction but after pressure from local authorities took place they decided to make temporary renewal which response much faster to needs of society. 3. PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT According to recommendation of ministry of transport was in recent months introduced plan how to create complex crisis situation solving system where the responsibility to renew damaged railway would be given to private companies. Despite this fact, the advantages of the present system will be stored. In fact it means that the government would take care of special material which is not normally owned by private companies. On the other hand special courses will be given to management of these companies to make them able to work with plans of renewal and also to show them consequences of fast renewal when they use temporary materials. Preparation and introduction of new system of Technical protection of railway is task which should be done by organizations which are interested into this area. They are České dráhy a.s., Stavební obnova železnic a.s. and also scientific organization such as Jan Perner Faculty of Transport of University in Pardubice and Faculty of Military Technology University of Defense in Brno. 24

wojsk lądowych Transformacja logistyki w Wojskach Lądowych str. 4

wojsk lądowych Transformacja logistyki w Wojskach Lądowych str. 4 przegląd MIeSIĘCZNIK MARZeC 2012 NR 03 (057) wojsk lądowych Cena 6 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1897-8428 Transformacja logistyki w Wojskach Lądowych str. 4 W ostatnich latach w Siłach Zbrojnych RP podjęto kompleksowe

Bardziej szczegółowo

logistyczny OCHRONA W WOJSKU ŚRODOWISKA str. 15

logistyczny OCHRONA W WOJSKU ŚRODOWISKA str. 15 przegląd logistyczny ISSN 1898-8202 KWARTALNIK GRUDZIEŃ 2009 NR 4 (008) str. 15 OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJSKU PERSPEKTYWY ROZWOJU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO str. 30 WYKORZYSTANIE LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO SIŁ

Bardziej szczegółowo

wojsk lądowych str. 14 Ważny system Zagrożenia użyciem broni masowego rażenia nie straciły na aktualności. Cena 10 zł (w tym 5% VAT) KWARTALNIK

wojsk lądowych str. 14 Ważny system Zagrożenia użyciem broni masowego rażenia nie straciły na aktualności. Cena 10 zł (w tym 5% VAT) KWARTALNIK przegląd NR 02 (062) KWARTALNIK czerwiec 2013 wojsk lądowych ISSN 1897-8428 Cena 10 zł (w tym 5% VAT) str. 14 Ważny system Zagrożenia użyciem broni masowego rażenia nie straciły na aktualności. przegląd

Bardziej szczegółowo

logistyczny POLSKI OBRONNY PRZEMYSŁ str. 13 ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE ELEMENTÓW ROZPOZNAWCZYCH str. 17 SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ str.

logistyczny POLSKI OBRONNY PRZEMYSŁ str. 13 ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE ELEMENTÓW ROZPOZNAWCZYCH str. 17 SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ str. przegląd logistyczny ISSN 1898-8202 KWARTALNIK WRZESIEŃ 2011 NR 3 (015) str. 13 POLSKI PRZEMYSŁ OBRONNY ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE ELEMENTÓW ROZPOZNAWCZYCH str. 17 SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ

Bardziej szczegółowo

VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA

VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ ESZYTY AUKOWE KWARTALNIK

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ ESZYTY AUKOWE KWARTALNIK AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ ESZYTY AUKOWE KWARTALNIK nr 4(93) WARSZAWA 2013 KOMITET NAUKOWY dr hab. inż. Andrzej Glen przewodniczący, prof. dr hab. Stanisław Zajas zastępca przewodniczącego, prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

1918 1950 BELLONA 1950 2007 MYŚL WOJSKOWA BELLONA. Pismo naukowe. wydawane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Rocznik LXXXIX (I) Nr 2/2007 (650)

1918 1950 BELLONA 1950 2007 MYŚL WOJSKOWA BELLONA. Pismo naukowe. wydawane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Rocznik LXXXIX (I) Nr 2/2007 (650) 1918 1950 BELLONA 1950 2007 MYŚL WOJSKOWA BELLONA Pismo naukowe wydawane przez Ministerstwo Obrony Narodowej Rocznik LXXXIX (I) Nr 2/2007 (650) S P I S T R E Ś C I BEZPIECZEŃSTWO RP Dorota Jatczak Przyszłość

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA UTRZYMANIA WOJSKOWYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU

ORGANIZACJA UTRZYMANIA WOJSKOWYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU Kazimierz KOWALSKI ORGANIZACJA UTRZYMANIA WOJSKOWYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU Streszczenie W artykule przedstawiono charakterystykę wojskowego systemu transportowego w aspekcie wojskowego systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

sił powietrznych str. 4 Lotniczy algorytm

sił powietrznych str. 4 Lotniczy algorytm przegląd miesięcznik StYCZeń 2012 NR 01 (055) sił powietrznych Cena 6 zł (w tym 5% VAT). ISSN 1897-8428 str. 4 Lotniczy algorytm W ostatnich latach zmieniło się oblicze Sił Powietrznych, zmienia się też

Bardziej szczegółowo

IV. Współczesne narzędzia zarządzania organizacjami komercyjnymi i niekomercyjnymi

IV. Współczesne narzędzia zarządzania organizacjami komercyjnymi i niekomercyjnymi IV. Współczesne narzędzia zarządzania organizacjami komercyjnymi i niekomercyjnymi Andrzej Lis * PERSPEKTYWY I UWARUNKOWANIA ROZWOJU OUTSOURCINGU USŁUG DLA SIŁ ZBROJNYCH W POLSCE PROSPECTS AND DETERMINANTS

Bardziej szczegółowo

logistyczny LOGISTYKI W 2011 ROKU str. 4 WYZWANIA

logistyczny LOGISTYKI W 2011 ROKU str. 4 WYZWANIA przegląd logistyczny KWARTALNIK MARZEC 2011 NR 1 (013) ISSN 1898-8202 str. 4 WYZWANIA LOGISTYKI W 2011 ROKU INWENTARYZACJA W WOJSKOWEJ JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ str. 22 PRZEDWCZESNE WYBUDOWY SILNIKÓW LOTNICZYCH

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA

BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA bezpieczenstwo_1_2011_srodek_oa.1 1 2011-11-22 15:09:53 bezpieczenstwo_1_2011_srodek_oa.2 2 2011-11-22 15:10:26 Czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Bardziej szczegółowo

NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH REFORMA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH Utworzenie Armii Krajowej Kierownik Zespołu gen. dyw. rez. prof. dr hab. Bogusław PACEK W A R S Z A W A 2 0 1 4 1 ZESPÓŁ AUTORSKI: Niniejsza koncepcja została opracowana

Bardziej szczegółowo

logistyczny UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE str. 22

logistyczny UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE str. 22 przegląd logistyczny KWARTALNIK WRZESIEŃ 2009 NR 3 (007) ISSN 1898-8202 UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE str. 22 PROGRAM MOBILIZACJI GOSPODARKI NA LATA 2009 2018 str. 4 WOG W GARNIZONIE SKWIERZYNA str. 17 LOGISTYKA

Bardziej szczegółowo

Cywilne wsparcie operacji międzynarodowych z użyciem sił zbrojnych potrzeba czy konieczność?

Cywilne wsparcie operacji międzynarodowych z użyciem sił zbrojnych potrzeba czy konieczność? Czesław Juźwik Cywilne wsparcie operacji międzynarodowych z użyciem sił zbrojnych potrzeba czy konieczność? Udział cywilnych specjalistów z różnych dziedzin we wspieraniu działań sił zbrojnych w operacjach

Bardziej szczegółowo

Misje pokojowe 60 lat polskiego zaangażowania

Misje pokojowe 60 lat polskiego zaangażowania ZESZYTY NAUKOWE 2/2014 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Misje pokojowe 60 lat polskiego zaangażowania pod redakcją Czesława Marcinkowskiego Recenzent dr hab. Andrzej Czupryński (Akademia Obrony Narodowej) Redakcja

Bardziej szczegółowo

Oferta. Raport końcowy

Oferta. Raport końcowy Raport końcowy Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone Autorzy: Małgorzata Leszczyńska Piotr Stronkowski Agnieszka Szczurek

Bardziej szczegółowo

Dr Marcin Lasoń 10 XII 2005

Dr Marcin Lasoń 10 XII 2005 Dr Marcin Lasoń 10 XII 2005 Wojskowa Formacja Specjalna im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej GROM jako instrument polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Wstęp W jednym

Bardziej szczegółowo

Rozwój sieci logistycznych w wojsku

Rozwój sieci logistycznych w wojsku BIULETYN WAT VOL. LIX, NR 1, 2010 Rozwój sieci logistycznych w wojsku MARIAN BRZEZIŃSKI Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny, Katedra Logistyki, 00-908 Warszawa, ul. S. Kaliskiego 2 Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

przegląd logistyczny WRZESIEŃ 2010 NR 3 (011) Szanowni Czytelnicy! TRENDY

przegląd logistyczny WRZESIEŃ 2010 NR 3 (011) Szanowni Czytelnicy! TRENDY TRENDY Globalny system automatycznej identyfikacji GS1 kmdr rez. prof. dr hab. Krzysztof Ficoń... 4 Zmiany w przepisach dotyczących żołnierzy zawodowych (cz. III) płk Piotr Pabisiak-Karwowski...18 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH Doskonalenie systemu rozpoznania Co mamy, czego oczekujemy Krym tlący się konflikt PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH Cena 10 zł (w tym 5% VAT) nr 3 / 2014 W O J S K O W Y I N S T Y T U T W Y D A W N I C Z Y ISSN

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 21. DECYZJA Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 20 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 21. DECYZJA Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 20 stycznia 2014 r. Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 21 Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych DECYZJA Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Host Nations Suport (HNS) Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju

Host Nations Suport (HNS) Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju Host Nations Suport (HNS) Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Warszawa listopad 2012 www. gen-prof.pl HNS nie jest wyłącznie domeną wojska, lecz dotyczy

Bardziej szczegółowo

Wiktor Biernikowicz. Rozprawa doktorska. Promotor: Prof. dr hab. Elżbieta GOŁEMBSKA. Katedra Logistyki Międzynarodowej

Wiktor Biernikowicz. Rozprawa doktorska. Promotor: Prof. dr hab. Elżbieta GOŁEMBSKA. Katedra Logistyki Międzynarodowej Wiktor Biernikowicz Wpływ outsourcingu na system transportowy Sił Zbrojnych RP The influence of outsourcing on the Polish Armed Forces transportation system Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji struktura i zadania GSP kgp Główny Sztab Policji DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W 2013 R. ORAZ PERSPEKTYWY NA ROK 2014 Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji (GSP KGP)

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym Raport końcowy Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Poddziałanie 3.3.1 PO Kapitał

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r.

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. t Uniwersytet Jagielloński Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym RAPORT KOŃCOWY Modele zarządzania uczelniami w Polsce" Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. Opracował Zespół pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Raport końcowy Zamawiający Zarząd Województwa Małopolskiego Wykonawca EPRD Biuro Polityki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter Nr 20 październik 2006 s Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Trudna sztuka łączenia 4 Między ewolucją a rewolucją 7 Ponad

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia

Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia Warszawa, czerwiec 2008r. 2 Wprowadzam do użytku w organach obrony cywilnej Instrukcję w sprawie zasad ewakuacji

Bardziej szczegółowo