ZESZYTY NAUKOWE nr 1(4)/2007 LOGISTYKA I TRANSPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYTY NAUKOWE nr 1(4)/2007 LOGISTYKA I TRANSPORT"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE nr 1(4)/2007 LOGISTYKA I TRANSPORT Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Wrocław 2007

2 Zeszyty Naukowe STOPKA - REDAKCJA 2

3 Zeszyty Naukowe SPIS TREŚCI: I. LOGISTYKA W MISJACH WOJSKOWYCH, ŻAGAŃ materiały konferencyjne...5 WYBRANE ASPEKTY LOGISTYKI WOJSKOWEJ W MISJACH POKOJOWYCH Andrzej Bujak...7 NIEKTORÉ ASPEKTY DOPRAVNEJ LOGISTIKY OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY Zdeněk Dvořák, Miroslav Tomek...17 PREPARATION FOR SOLUTION OF CRISIS SITUATIONS IN RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Zdeněk Dvořák, Radovan Soušek, Jan Englich...23 ORGANIZACJA TRANSPORTU REALIZOWANA W MISJI WOJSKOWEJ NA PRZYKŁADZIE IV ZMIANY POLSKIEGO KONTYNGENTU WOJSKOWEGO W IRAKU Paweł Gadomski...27 MÍSTO KATEDRY ŽENIJNÍCH TECHNOLOGIÍ V ŽENIJNÍM VOJSKU V AČR Věroslav Kaplan, Radovan Soušek...35 POČÍTAČOVÁ PODPORA KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ Věroslav Kaplan, Radovan Soušek...39 ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE WOJSK W OPERACJACH PROWADZONYCH POZA OBSZAREM KRAJU Zdzisław Kurasiński...43 PROBLEMATYKA NIEZAWODNOŚCI PROCESÓW LOGISTYCZNYCH. PROCES MAGAZYNOWANIA Tomasz Nowakowski...63 LOGISTICKÁ PODPORA OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY Miloslav Seidl...73 ORGANIZACJA LOGISTYKI W SIŁACH ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Aleksander Szlachta...77 BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH KLASY 1 I 3 ORAZ ROLA DORADCY DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA Kazimierz Szwej...87 ASPEKTY PRZYGOTOWANIA, DZIAŁALNOŚCI ORAZ ZAOPATRYWANIA POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH Michał Szymański...93 II. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA 160 LAT POŁĄCZENIA KOLEJOWEGO WROCŁAW - BERLIN SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ ZORGANIZOWANEJ Z OKAZJI 160 LAT URUCHOMIENIA POŁĄCZENIA KOLEJOWEGO WROCŁAWIA Z BERLINEM Marek Krużyński MOSTY KAMIENNE NA KOLEI DOLNOŚLĄSKO-MARCHIJSKIEJ Jan Biliszczuk, Leszek Budych, Józef Rabiega WYBRANE ASPEKTY TRANSPORTU INTERMODALNEGO Andrzej Bujak ZMIANY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W III PANEUROPEJSKIM KORYTARZU TRANSPORTOWYM Andrzej Raczyk

4 Zeszyty Naukowe 4

5 Zeszyty Naukowe I. LOGISTYKA W MISJACH WOJSKOWYCH ŻAGAŃ MATERIAŁY KONFERENCYJNE 5

6 WYBRANE ASPEKTY LOGISTYKI WOJSKOWEJ W MISJACH POKOJOWYCH Andrzej BUJAK* WYBRANE ASPEKTY LOGISTYKI WOJSKOWEJ W MISJACH POKOJOWYCH W niniejszej publikacji Autor przedstawia poszczególne zadania logistyczne w wojsku oraz jednostki odpowiedzialne za ich realizację w kontekście V zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku. Autor podaje również cenne wskazówki pod kątem udoskonalenia obsługi logistycznej przyszłych zmian PKW. Gen. H. Norman Schwarzkopf, głównodowodzący operacją Pustynna Burza w 1991, w książce Nie trzeba bohatera 1, opisując przygotowanie do tej operacji, jak i same działania, jednoznacznie wskazał na rolę i znaczenie logistyki dla uzyskania sukcesu we współczesnych działaniach militarnych. Ta istotna i niedyskutowalna rola logistyki została nie tylko potwierdzona w trakcie kolejnej wojny w Iraku, ale stała się jednym z filarów prowadzenia działań stabilizacyjnych w tym kraju. Polski Kontyngent Wojskowy (PKW) biorący aktywny udział w tych działaniach, swój sukces zawdzięcza również w wielkim stopniu zabezpieczeniu logistycznemu, które realizowane było i jest w tych działaniach. Uzyskane w ramach każdej ze zmian PKW doświadczenia pozwalają nie tylko na stałe doskonalenie działalności logistycznej, ale są również przesłanką do wprowadzania wielu istotnych zmian w planowaniu i realizacji zabezpieczenia logistycznego w ramach wielu kolejnych misji pokojowych i stabilizacyjnych realizowanych przez Wojsko Polskie. Zadania logistyczne w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) w Iraku realizowane są w ramach logistyki międzynarodowej oraz przez narodowe elementy logistyczne, przede wszystkim poprzez logistykę dywizji (oddziału G4) oraz narodowy element logistyczny NSE. Podstawą przyjętego systemu międzynarodowego zabezpieczenia logistycznego jest MOU, umowa nabycia i usług wzajemnych (ACSA) oraz usługi w ramach programu LOGCAP. *Dr hab. Andrzej BUJAK, rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. 1 SCHWARZKOPF H. Norman, Nie trzeba bohatera, Wyd. Ryton, Warszawa 1993 r. 7

7 WYBRANE ASPEKTY LOGISTYKI WOJSKOWEJ W MISJACH POKOJOWYCH Zadania logistyczne na rzecz międzynarodowej dywizji (MND CS - ang. Multinational Division Central South) dowodzonej przez polskie dowództwo realizowane jest przez organiczne pododdziały logistyczne dywizji (blog oraz armeński pluton transportowy), amerykańskiego kontraktora cywilnego (KBR) w ramach LOGCAP oraz poprzez 3 COSCOM (za pośrednictwem USLogCell) 16 Korpuśną Grupę Wsparcia (16CSG). Zabezpieczenie socjalno-bytowe kontyngentu realizuje kontraktor cywilny rządu USA (KBR) na podstawie osobnego kontraktu na zabezpieczenie baz w operacji Iracka Wolność. KBR realizuje zakwaterowanie i żywienie pododdziałów, świadczy usługi w zakresie prania, obsługi kontenerów mieszkalnych i sanitarnych, a także zabezpiecza transport wewnątrz baz (poprzez użyczenie dywizji pojazdów nietaktycznych do codziennej eksploatacji). Zabezpieczenie socjalno-bytowe realizowane jest na bieżąco bez żadnych zakłóceń. W zakresie zaopatrywania międzynarodowa dywizja (MND CS) uzyskuje dostawy: w klasie I (świeża żywność) - zabezpiecza KBR w ramach kontraktu z rządem amerykańskim (umowa w ramach programu LOGCAP); w klasie I (suche racje żywnościowe i woda butelkowana) - zabezpiecza 16 CSG zgodnie z porozumieniem ACSA; w klasie III (paliwa) - zabezpiecza KBR (MOGAS i DF-2) oraz 16 CSG (JP-8) - w ramach porozumienia ACSA; w klasie IV (materiały konstrukcyjne i Force Protection) - zabezpiecza 16 CSG oraz Contracting Office poprzez zakupy na rynku lokalnym; w klasie V (materiały wybuchowe) i w klasie VIII (materiały medyczne) - zabezpiecza 16 CSG w ramach porozumienia ACSA. Zaopatrywanie to prowadzone jest na bieżąco bezpośrednio do baz dywizji. Za przyjmowanie, magazynowanie, utrzymanie, dystrybucję do jednostek międzynarodowej dywizji środków bojowych i materiałowych poszczególnych klas (CUI) jak również składanie meldunków w tym zakresie odpowiedzialnymi są: za klasę I - MRE (racje żywnościowe), woda butelkowana (normatyw 5-dniowe zapasy żywności (DOS)) - dowódcy baz ECHO i DELTA 2, za klasę III - paliwa (normatyw 2 DOS) - KBR oraz w bazie ECHO za JP-8-16 CSG, za klasę III P, IV i V - batalion logistyczny (w ramach kolejnych zmian kompania logistyczna (klog), batalion dowodzenia i zabezpieczenia bdow i zab.). Zapasy (CUI) w MND CS utrzymują się średnio na poziomie: MRE DOS, woda butelkowana DOS, paliwa: JP-8-30 DOS, DF-2-12 DOS i MG - 45 DOS. Ponadto normatyw w świeżej żywności, utrzymywanej przez KBR, wynosi 4 DOS, jednak w praktyce średnio utrzymywane jest DOS. Materiały klas IIIP, IV i V utrzymywane są w ilościach, które w pełni zabezpieczają potrzeby międzynarodowej dywizji w ramach planowanych i doraźnie podejmowanych działań. Dodatkowo elementy logistyczne MND CS utrzymują oprócz wyżej wymienionych środków zapasy dywizyjne: MRE, racje specjalne dla muzułmanów HALAL i Marc, wodę butelkowaną, paliwa płynne na własnych środkach transportowych, oleje, smary i płyny eksploatacyjne. Zapasy w pozostałych klasach zaopatrzenia pozostają w odpowiedzialności narodowej państw kontrybutorów. Dodatkowym źródłem zaopatrzenia, zwłaszcza jeżeli chodzi o materiały zabezpieczające bieżącą realizację zadań przez sztab i pododdziały dywizji, są zakupy na rynku lokalnym realizowane 2 Nazwy kodowe baz międzynarodowej dywizji. Baza Echo - Ad Diwniyah. Baza Delta - Al Kut. 8

8 WYBRANE ASPEKTY LOGISTYKI WOJSKOWEJ W MISJACH POKOJOWYCH za pośrednictwem Contracting Office. Źródłem finansowania dla tych zakupów jest fundusz O&M zarządzany przez komórkę C8 MNC-I (MNC-I - ang. Multinational Corp Iraq - Międzynarodowy Korpus w Iraku). Jednak, jak wynika z doświadczeń, ze względu na trudności w pozyskiwaniu zapasów na rynku lokalnym, okresowo występują pewne opóźnienia w realizacji tych dostaw. Zabezpieczenie transportowe w strefie odpowiedzialności MND CS realizowane jest mniej więcej w ok. 10% przez batalion logistyczny i armeński pluton transportowy, natomiast w 90% przez kontraktora cywilnego KBR lub US Army. Zapotrzebowania na wsparcie transportowe jednostek składane są przez te jednostki do Wydziału Transportu i Ruchu Wojsk, komórki logistycznej G-4 MND CS. Po weryfikacji zapotrzebowań, wysyłane są one do amerykańskiej komórki transportowej (MLT). W zakresie zabezpieczenia technicznego logistyka MND CS obsługuje ponad 630 pojazdów różnego typu, w tym 15 śmigłowców. Zabezpiecza również we współdziałaniu z jednostkami USA 83 samochody ciężarowo-osobowe wysokiej mobilności Hummer i 54 samochody średniej ładowności wysokiej mobilności armii amerykańskiej. Ponadto siły dywizji wykorzystują samochody cywilne: 54 samochody osobowo-terenowe, 66 samochodów pick-up, 19 ambulansów i 10 kołowych ciągników ewakuacyjnych 3. Zabezpieczenie techniczne dywizji realizowane jest poprzez poszczególne państwa (kontrybutorów) w ramach odpowiedzialności narodowej. Działania te koordynowane są przez Wydział Techniczny dywizyjnej logistyki (G-4) w razie potrzeby udzielenia pomocy (ewakuacji sprzętu) w sytuacjach szczególnych. Do celów ewakuacji sprzętu wykorzystywane są kołowe ciągniki ewakuacyjne KBR. Remonty sprzętu narodowego pozostają jednak w odpowiedzialności poszczególnych państw - uczestników misji. Zadania obsługowo-remontowe na rzecz pojazdów armii amerykańskiej, będące w użytkowaniu Sił Koalicyjnych Dywizji, realizowane są przez dwie amerykańskie grupy remontowe (MST), rozmieszczone w bazie ECHO i DELTA. Plan prowadzenia obsług jest opracowywany przez Wydział Techniczny G-4. Drugi filar (narodowy) zabezpieczenia logistycznego realizowany jest przede wszystkim poprzez logistykę dywizji (wydział G-4) oraz narodowy element logistyczny NSE. Na szczeblu PKW organem odpowiedzialnym za prowadzenie gospodarki materiałowej, jak również prowadzenie zaopatrzenia poszczególnych elementów strukturalnych MND CS jest Narodowy Element Wsparcia - NSE. Organ ten jest podległy bezpośrednio dowódcy PKW. Organem zaopatrującym PKW w zakresie odpowiedzialności narodowej jest 10 Brygada Logistyczna w Opolu. Zabezpieczenie materiałowe PKW kierowane przez szefa Logistyki PKW będącego jednocześnie szefem G-4 MND CS realizowane było na dwóch poziomach: PJW - szczebel pododdziałów gospodarczych i NSE na szczeblu PKW Irak. W rejonie misji poziom zapasów i urzutowanie środków bojowych i materiałowych (śbim) oraz technicznych środków materiałowych (tśm) będących odpowiedzialności narodowej utrzymywano: w klasie I - żywność: 5-dniowe zapasy żywności i wody butelkowanej, w tym 2 rdz S i 3 rdz WS - utrzymywano tylko w NSE; w klasie II - umundurowanie, wyposażenie osobiste: zgodnie z przepisami narodowymi oraz 30 % zapas przedmiotów zaopatrzenia mundurowego liczony na stan etatowy PKW, w tym utrzymywano: 7% w PJW, 23% w NSE; w klasie III - materiały pędne i smary: zapas paliwa przy sprzęcie w całym PKW; 90-dniowe zapasy specyfików olejowo-smarowych i produktów specjalnych, w tym 45-dniowe zapasy użytku bieżącego utrzymywano w NSE; 3 Sprzęt ten stanowi własność kontraktora rządu USA (KBR) i jest użytkowany w ramach zakontraktowanych usług programu LOGCAP. 9

9 WYBRANE ASPEKTY LOGISTYKI WOJSKOWEJ W MISJACH POKOJOWYCH w klasie V - środki bojowe - 30-dniowe zapasy, w tym utrzymywano: 7-dniowe zapasy w PJW, 23-dniowe zapasy w NSE; w klasie IX - techniczne środki materiałowe - 30-dniowe zapasy. Dostawy zaopatrzenia z 10 BLog do NSE realizowano głównie poprzez mosty powietrzne relacji Wrocław - TALILL. Zgodnie z planem przydziałów gospodarczych V zmiana PKW posiadała 5 jednostek o statusie PJW, które były odpowiedzialne za prowadzenie zaopatrzenia przydzielonych pododdziałów i stanów osobowych, i były to: batalion dowodzenia posiadający dodatkowo na zaopatrzeniu dowództwo i sztab dywizji, pluton ŻW, trzy zespoły doradczo-szkoleniowe, CIMIC, batalion manewrowy posiadający na zaopatrzeniu dowództwo 1 BCT, sekcję ŻW, 1 batalion zmechanizowany posiadający na zaopatrzeniu dwa zespoły doradczo-szkoleniowe, sekcję ŻW, batalion logistyczny posiadający na zaopatrzeniu zgrupowanie nr 2. NSE. Realizatorami zabezpieczenia na poziomie PKW byli szefowie służb oraz pluton zaopatrzenia NSE. Batalion logistyczny realizował zadania w układzie narodowym na korzyść PKW tylko w zakresie remontu i obsługi sprzętu krajowego jak również zadania transportowe i przeładunkowe. Na szczeblu PJW zadania zabezpieczenia realizowali szefowie służb bądź osoby do tego wyznaczone wraz z organicznymi pododdziałami logistycznymi. Realizacja zaopatrzenia w relacji NSE - PJW realizowana była poprzez wydawanie - pobieranie zaopatrzenia z magazynów NSE dla PJW, a następnie PJW prowadziły dystrybucję do pododdziałów i stanów osobowych zgodnie z planem przydziałów gospodarczych. W zakresie transportu PKW dysponuje jedynie drużyną transportową i drużyną przeładunkową plutonu zabezpieczenia NSE. Pododdziały te zabezpieczają funkcjonowanie NSE. Dla realizacji transportów wycofywanego UiSW oraz sprzętu i wyposażenia zbędnego, niezbędne jest korzystanie z usług transportowych KBR. Sytuacja ta będzie miała miejsce również w kolejnych zmianach. Zadania zabezpieczenia technicznego w zakresie remontów realizowane były na dwóch poziomach: na poziomie PJW przez organiczne pododdziały remontowe: drużyny remontowe kompanii i plutony remontowe batalionów. Obsługiwania techniczne UiSW prowadzone były przez bezpośrednich użytkowników oraz pododdziały remontowe szczebla PJW. Zadania ewakuacji sprzętu (zabezpieczenie konwojów PJW) były realizowane ciągnikami ewakuacyjnymi (recovery), użyczonymi przez KBR poszczególnym PJW. Z kolei sprzęt uzbrojenia oraz sprzęt specjalistyczny wymagający remontu wyższego rzędu kierowany był do kraju. Zespoły i techniczne środki materiałowe były dostarczane z kraju w rejon misji transportem lotniczym (w ramach comiesięcznych mostów powietrznych ) oraz morskim na podstawie zapotrzebowań NSE. Ponadto NSE kupowało na rynku lokalnym dostępne środki. Tak zorganizowane zabezpieczenie logistyczne pozwoliło V zmianie PKW Irak sprawnie i z dużym powodzeniem realizować powierzone zadania w okresie od 10 lipca 2005 do 10 lutego różnych narodowości, ponad 2500 żołnierzy, najpierw w trzech zasadniczych bazach (Camp Echo, Camp Charlie i Camp Delta), a później w dwóch (Camp Echo i Camp Delta), realizowało szereg trudnych i wymagających wielkiego zaangażowania i profesjonalizmu zadań. Misja miała charakter szkoleniowo-stabilizacyjny, realizacja zadań szkoleniowych przez Zespoły Szkoleniowo-Doradcze stanowiła jedno z najważniejszych zadań V rotacji PKW Irak. 10

10 WYBRANE ASPEKTY LOGISTYKI WOJSKOWEJ W MISJACH POKOJOWYCH Szczególnym wyzwaniem nie tylko dla oficerów MiTT, ale również dla całej międzynarodowej dywizji było uwzględnienie wszystkich uwarunkowań procesu szkolenia, przede wszystkim faktu, że równocześnie z realizowanym szkoleniem, jednostki armii irackiej prowadziły realne operacje. Również i nasza dywizja (MND CS) w tym czasie przeprowadziła 69 operacji. Działanie żołnierzy MND CS w trudnych, bojowych warunkach umożliwiło nie tylko weryfikację posiadanych umiejętności, ale również uzyskanie nowej jakości w zawodowym i profesjonalnym przygotowaniu. Pozwoliło także na pozyskanie wielu praktycznych doświadczeń, analityczne i krytyczne spojrzenie na wiele kwestii. W tym uzyskanie wielu ciekawych i istotnych doświadczeń i wniosków z obszaru działalności logistycznej. Sądzić bowiem należy, że szczere krytyczne, ale nie krytykanckie przedstawienie wielu trudnych problemów i kwestii związanych z zabezpieczeniem i bieżącą działalnością logistyczną, przyczynić się może do uzyskania nowej jakości w działaniach nie tylko kolejnych zmian PKW Irak, ale również innych kontyngentów naszych Sił Zbrojnych działających poza granicami kraju. Wskazać również należy na pewne rozwiązania, które mogą być implementowane w kraju. Doświadczenia uzyskane w ramach V zmiany PKW Irak pozwalają na sformułowanie wielu wniosków, które w istotny sposób mogą wpłynąć na działalność organów logistycznych w ramach misji pokojowych i stabilizacyjnych. Zmiana charakteru zadań w ramach tej rotacji w stosunku do poprzednich wymagała uelastycznienia działalności logistyki. Logistyka dywizji (G-4) zrealizowała z powodzeniem stojące przed nią zadania, pomimo licznych trudności i dużej dynamiki zmian, szczególnie w zakresie struktur i dyslokacji komponentów dywizji. W ramach tych rotacji PKW Irak zmieniła się jednak struktura zużycia środków materiałowych, gdzie w przypadku V rotacji zdecydowana większość materiałów tzw. CUI (common use item) była zużywana na utrzymanie baz, a nie, jak w poprzednich zmianach, na prowadzenie działalności operacyjnej. Struktura organizacyjna Oddziału G-4 dywizji oraz podział obowiązków na poszczególne wydziały były generalnie adekwatne do przypisanych logistyce MND CS zadań. Jednakże, jak wynika z uzyskanych doświadczeń, Wydział Planowania Logistycznego powinien być lepiej przygotowany do pełnienia funkcji koordynatora działań G-4 i łącznika z innymi oddziałami sztabu. Z tych samych doświadczeń również wynika, że niezbędna jest komórka ds. Irackich Sił Bezpieczeństwa (ISB), która przejmie wszystkie zadania w zakresie zabezpieczenia logistycznego tych sił. W okresie działalności V zmiany potrzeba taka szczególnie dała się zauważyć. Wnioski należy wyciągnąć również z działań logistycznych w dziedzinie budowy ISB. Należy tu zwrócić uwagę na konieczność podejmowania bardzo dużej liczby różnego typu przedsięwzięć logistycznych związanych z zabezpieczeniem procesu rozwoju Irackich Sił Bezpieczeństwa. Pomimo że istnieją tam podmioty logistyczne, nie są one wydolne, a ich działalność wymaga dalszego nadzoru i wsparcia ze strony koalicji. Logistyka odgrywa kluczową rolę w zakresie wyposażania tych sił, a zespoły doradczo-szkoleniowe powinny pełnić rolę doradcy w budowie systemu logistycznego zgodnie z przyjętymi założeniami MNF-I. Realizując założenia budowy systemu logistycznego ISB, G-4 nie miało praktycznie wpływu na tempo ich wyposażania oraz na rozdział sprzętu etatowego (MTOE) wśród jednostek zarówno 8 Dywizji, jak i Straży Granicznej (IBP). Jednakże, ścisłe współdziałanie z komórkami organizacyjnymi MNSTC-I, MNC-I, Rejonową Składnicą Zaopatrzenia (BSU) i G-4 8 Dywizji Piechoty armii irackiej pozwalało na prowadzenie stałego nadzoru rozwoju tych sił i przepływu wyposażenia dla nich. Wymagało to jednak podejmowania wielu doraźnych i ponadplanowych działań logistycznych. Logistyka dywizji w pełni i z powodzeniem realizowała zadania zabezpieczenia logistycznego. Sprawne i podejmowane z odpowiednim wyprzedzeniem działania spowodowały, że w czasie 11

11 WYBRANE ASPEKTY LOGISTYKI WOJSKOWEJ W MISJACH POKOJOWYCH V zmiany nie było żadnych problemów związanych z zabezpieczeniem transportowym, w tym również realizowanych przez kontraktora cywilnego. Pomimo osiągniętych wielu sukcesów, zebrane doświadczenia z działalności logistycznej w ramach V zmiany PKW Irak pozwoliły na sformułowanie kilku istotnych wniosków pozwalających usprawnić działania elementów logistycznych w ramach kolejnych zmian wysyłanych do Iraku. W ramach VI zmiany PKW Irak jak i kolejnych, Oddział G-4 (logistyka dywizji) powinien realizować w większym stopniu zadania wynikające z opracowanych stałych procedur operacyjnych (SOP) jako komórka Międzynarodowej Dywizji, nie angażując się w sprawy logistyki całego kontyngentu (PKW), jest to bowiem zasadnicze zadanie Narodowego Elementu Zaopatrzenia (NSE). Niezwykle istotne jest nie tylko precyzyjne rozdzielenie kompetencji i zadań tych dwóch elementów logistycznych, ale również ustalenie zasad ich współdziałania. Tylko takie podejście zapewni nam pełną i właściwą realizację zabezpieczenia logistycznego w ramach kontyngentu oraz pełny udział G-4 w realizacji zadań sztabu (planowania i prowadzenia operacji). Dokonanie takiego podziału pozwoli również na lepszy dobór kadry logistycznej do obu tych elementów oraz lepsze ich przygotowanie, co umożliwi uzyskanie jeszcze lepszego poziomu realizacji zabezpieczenia logistycznego. Należy udoskonalić system ewidencji wszystkich zapasów nabywanych w ramach systemu ACSA i znajdujących się w magazynach MND CS. Jak wynika z uzyskanych doświadczeń, niezbędne jest przeprowadzenie szkolenia z osobami odpowiedzialnymi za gospodarkę zapasami campowymi oraz dywizyjnymi, najlepiej w ramach przygotowania do misji lub zaraz po przylocie. Uporządkować należy również kwestie związane ze sprawozdawczością. Powinny być opracowane określone wzory meldunków i sprawozdań wysyłanych do kraju oraz określony jeden ich odbiorca. Ponieważ meldunki są opracowywane przez różne komórki, przetwarzane i rozsyłane do różnych instytucji, powoduje to przekazywanie niekiedy niesprawdzonych i, niestety, różnych danych. Należy ujednolicić nazewnictwo i elementy grup sprzętu, czyli jasno określić zasady zaliczania różnego rodzaju sprzętu do poszczególnych grup zarówno według nomenklatury polskiej, jak i angielskiej, co w efekcie pozwoli uniknąć różnych nieścisłości w sporządzanych meldunkach i sprawozdaniach. Nadzór nad wyposażaniem i realizacją dostaw dla Irackich Sił Bezpieczeństwa (ISB) wymaga szczególnego zaangażowania ze strony logistycznych oddziałłów G-4 dla zapewnienia ich kompletności i terminowości. W związku z powyższym, należy bardziej precyzyjnie ustalić zakres współdziałania tej komórki z innymi podmiotami szczebla dywizji, uczestniczącymi w procesie rozwoju ISB. Takie zadania powinny być sprecyzowane w SOP, a logistycy odpowiednio przygotowani do realizacji tego zadania. Wiele wątpliwości budzi przyjęta rola i struktura NSE, szczególnie w kontekście zadań realizowanych przez organiczne komórki dywizji. Wszystkie zadania zrealizowane wyłącznie na rzecz zabezpieczenia logistycznego PKW powinny być ulokowane w NSE. Batalion logistyczny szczebla dywizji powinien zabezpieczać jedynie funkcje wspólne dla całej struktury wielonarodowej, takie jak zapas dywizyjny, dystrybucja środków materiałowych, wsparcie transportowe. Obsługa i remont pojazdów powinny być ulokowane w NSE. Niedopuszczalne jest utrzymywanie znacznych nadwyżek zapasów i UiSW w pododdziałach bojowych, bo nie posiadają one adekwatnych struktur logistycznych i ogranicza to ich zdolność do działania. Wszelkie nadwyżki czy też rezerwy w UiSW powinny być utrzymywane wyłącznie w NSE. Również złą praktyką jest rotacja NSE w tym samym czasie, co pozostała część rotacji PKW. Uniemożliwia to właściwe rozliczenie PJW, trudności w przeformowaniu lub likwidacji pododdziałów między zmianami. Ściśle należy trzymać się zasady NSE dla PJW, a nie odwrotnie. 12

12 WYBRANE ASPEKTY LOGISTYKI WOJSKOWEJ W MISJACH POKOJOWYCH Kadra w NSE powinna posiadać doświadczenie misyjne, ale przede wszystkim posiadać wiedzę w zakresie swojej działalności (szczególnie szefowie sekcji, służb, którzy są w pełni odpowiedzialni za prowadzenie gospodarki materiałowej). Dla tych osób nie może być tematów tabu w zakresie ich działalności. Podobny wymóg dotyczy osób funkcyjnych prowadzących gospodarkę materiałową w PJW. Kierowanie do tych zadań kadry nieprzeszkolonej i bez wiedzy praktycznej prowadzi do poważnych szkód w mieniu wojskowym, obciążających niepotrzebnie żołnierzy wykonujących zadania bojowe. NSE, jako oddział gospodarczy w misji, musi posiadać wszystkie niezbędne osoby funkcyjne, zarówno etatowe, jak i nieetatowe (metrologów, energetyków itp.), wyznaczane rozkazem dowódcy 10 Brygady Logistycznej, odpowiedzialne za prowadzenie gospodarki w misji. Należy pamiętać, że logistyka wykonuje zadania w warunkach działań wojennych tak samo, jak pododdziały bojowe. Sprzęt logistyczny (zwłaszcza środki transportowe, ciągniki ewakuacyjne) powinien być opancerzony. Należy również wprowadzić zasadę, że logistyka posiada organiczne zdolności do wykonywania konwojów, tzn. własne eskorty. Oprócz wskazanych już wniosków, których przyjęcie i realizacja może w zasadniczy sposób wpłynąć na sprawność działań logistycznych w ramach kolejnych misji, równie istotnym czynnikiem jest implementacja i wykorzystanie uzyskanych doświadczeń i przyjętych rozwiązań w trakcie działań w rejonie misji do realizacji zadań zabezpieczenia logistycznego w kraju. Doświadczenia nabyte w ramach działalności organów logistycznych podczas misji w Iraku pozwalają zasugerować wprowadzenie w Wojsku Polskim cywilnego wykonawcy, o charakterze podobnym do KBR. Wykonawca ten powinien dysponować odpowiednim zapleczem personalnym i technicznym (flatbedy, zestawy niskopodwoziowe, wózki widłowe, kontenery, żurawie) umożliwiającym sprawny załadunek, rozładunek kontenerów oraz UiSW, a także przemieszczenie wojsk na dalszą odległość. Istotnym i bardzo korzystnym rozwiązaniem w zakresie możliwości transportu środków bojowych i materiałowych oraz ich przechowywania jest szersze zastosowanie paletyzacji i konteneryzacji, jak również mechanizacja prac przeładunkowych. Ułatwia to w zdecydowany sposób wszystkie operacje transportowo-magazynowe, co jest szczególnie istotne w przypadku masowych dostaw zaopatrzenia. Z punktu zaopatrywania i świadczenia usług dla wojsk, rozwiązanie, które szczególnie warte jest wprowadzenia, to powierzenie firmom cywilnym spraw związanych z żywieniem i świadczeniem pozostałych usług socjalno-bytowych na rzecz wojska, jak zakwaterowanie, usługi kąpielowe oraz zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych. Doświadczenia uzyskane ze współpracy z amerykańskim kontraktorem cywilnym KBR jednoznacznie wskazują na zasadność i celowość takich działań. Mobilne zaplecze takiego usługodawcy pozwalałoby na uniknięcie szeregu kosztów ponoszonych przez wojsko na utrzymanie infrastruktury zarówno w garnizonach, jak i w ośrodkach szkolenia poligonowego. Również istotnych wniosków do implementacji w kraju dostarczył realizowany w ramach misji system obsługiwania sprzętu amerykańskiego. Jest on bardzo przejrzysty i w pełni sprawdził się w warunkach misji. Cały ten system, jak również wiele jego elementów, mógłby znaleźć zastosowanie w kraju, a szczególnie w operacjach pokojowych prowadzonych przez Siły Zbrojne RP. System ten oparty jest na wykonywaniu obsług, w szczególności pojazdów, nie według przejechanych kilometrów, ale czasookresu eksploatacji. Pojazdy poddawane są systematycznym obsługom po określonym czasie (2 razy w miesiącu), bez względu na ilość przejechanych kilometrów przez specjalistów pododdziału remontowego MST (Maintenance Support Team). Szczególnie zasadne jest przyjęcie takiego rozwiązania w aspekcie sprzętu specjalnego, w którym użytkowane jest nadwozie, pojazd bazowy jest tylko środkiem transportu (nośnikiem). Pododdział użytkujący sprzęt jest zobowiązany dostarczyć samochód w ściśle określonym terminie do przeglądu, gdzie 13

13 WYBRANE ASPEKTY LOGISTYKI WOJSKOWEJ W MISJACH POKOJOWYCH przechodzi gruntowne sprawdzenie. W przypadku stwierdzenia niesprawności, sprzęt ten zostaje usprawniony lub skierowany do naprawy wyższego rzędu. Bezwzględnie należałoby wprowadzić do użytkowania w WP typowe pojazdy ewakuacji technicznej, co jest niezbędnym elementem zabezpieczenia realizacji konwojów w każdej misji (w pododdziałach PKW użytkowane są pojazdy recovery użyczone przez amerykańskiego kontraktora - KBR). W siłach zbrojnych należy wprowadzić zasady gospodarki materiałowej w warunkach wojennych. Przepisy obowiązujące w czasie pokoju nie przystają do tych potrzeb. Przykładem, w sposób negatywny wpływającym na realizację zadań przez dowódców, jest brak możliwości wsparcia państw koalicyjnych w sprzęt i środki bojowe ze względu na istniejące unormowania prawne. Sukces V zmiany PKW Irak to przede wszystkim realizacja wielu trudnych zadań w realnych warunkach bojowych bez strat osobowych. Jest to wynikiem nie tylko bardzo dobrego przygotowania V zmiany, ale również właściwie realizowanego procesu zabezpieczenia logistycznego. W wyniku wielowymiarowych działań, jakie prowadziły pododdziały i oddziały dywizji, siły i środki logistyczne, ponad 1400 polskich żołnierzy nie tylko mogło zweryfikować swoje profesjonalne przygotowanie, ale również uzyskać niezwykle cenne doświadczenia, które będzie można wykorzystać w ich dalszej służbie w kraju. Nasze Siły Zbrojne pozyskały kolejne rzesze żołnierzy, w tym dużą grupę logistyków, którzy sprawdzili się w bojowych warunkach. Potrafią nie tylko działać w skrajnie trudnych warunkach, ale swoim profesjonalizmem, zaangażowaniem i postawą dowiedli, że mogą być wzorem dla innych. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że wielu z nich w toku misji znacznie poszerzyło swoje zawodowe i profesjonalne kwalifikacje, zdobywając dodatkowe umiejętności, w tym również językowe. V zmiana PKW Irak odniosła sukces. Za tym krótkim stwierdzeniem kryje się ciężka praca wielu oficerów i żołnierzy, nie tylko typowo bojowych, ale również logistycznych. Uzyskane w trakcie tej misji doświadczenia mają niezwykle użyteczny charakter, który częściowo będzie można wykorzystać w kraju i w znacznie większym stopniu w trakcie innych misji pokojowych. Naszym wkładem w stabilizację sytuacji w Iraku jest realizacja 240 projektów o wartości ponad 16,5 mln $. Ponadto kolejnych 38 projektów o łącznej wartości 5,7 mln $ znajduje się w różnej fazie realizacji. Główny wysiłek został skoncentrowany na elektryfikacji oraz rozbudowie ujęć wody i jej dystrybucji. Za tymi działaniami kryje się również olbrzymi wysiłek komórek logistycznych. Zmiana charakteru misji na szkoleniowo-stabilizacyjną, intensyfikacja szkolenia Irackich Sił Bezpieczeństwa oraz budowa nowych koszar, ich wyposażanie, jak i wyposażanie jednostek irackich w sprzęt bojowy stała się kolejnym, bardzo istotnym, z powodzeniem zrealizowanym zadaniem, w którym niezwykle istotny udział miały pododdziały i komórki logistyczne dywizji. Zebrane w tym zakresie doświadczenia mają niemal unikalny charakter. Kolejnym wyzwaniem dla logistyków były operacje związane z wyborami i referendum w Iraku. Dobra organizacja zabezpieczenia referendum i wyborów spowodowała, że w obu przypadkach praktycznie nie odnotowano żadnych zakłóceń oraz strat wśród żołnierzy naszej dywizji oraz sił irackich i ludności cywilnej. V zmiana nie tylko prowadziła operacje bojowe. Jedną z bardziej skomplikowanych operacji z logistycznego jak i operacyjnego punktu widzenia była redyslokacja rejonu odpowiedzialności, która była prowadzona pod koniec 2005 roku. Wielonarodowa dywizja ze względu na redukcje stanu osobowego zmuszona była oddać prowincję Babil dywizji Bagdad. W związku z tym część sił dywizji przemieszczono z bazy CHARLIE w prowincji Babil do baz ECHO i DELTA. Również z punktu widzenia force protection 14

14 WYBRANE ASPEKTY LOGISTYKI WOJSKOWEJ W MISJACH POKOJOWYCH było to bardzo skomplikowane przedsięwzięcie, które nie tylko wymagało szczegółowego planowania w Iraku, ale i powodowało potrzebę uzgadniania sposobu i miejsca przemieszczenia poszczególnych kontyngentów ze sztabami generalnymi państw je wyznaczających. Mimo dużego rozmachu przedsięwzięcia i wynikającego z niego zagrożenia, przemieszczenie odbyło się sprawnie i bez strat. Do tego sukcesu niewątpliwie przyczynili się logistycy, ich wysiłek jak i zasługi w tym sukcesie są trudne do wycenienia. Misja iracka dla wszystkich żołnierzy zmiany PKW Irak była szczególnym wyzwaniem. Stworzyła warunki do wypracowania rozwiązań przydatnych we wszystkich dziedzinach polowego funkcjonowania wojsk. Stworzone zostały nowe procedury użycia wojsk w różnych sytuacjach operacyjnych, nadmienię tu chociażby procedurę użycia odwodów, tak zwanych QRF; udoskonalone zostały procedury zaopatrywania wojsk; stworzono nowy wymiar działań powietrzno-lądowych. Dzięki szerokiemu zastosowaniu śmigłowców, dowódcy i żołnierze zdobyli doświadczenie w ich wykorzystaniu; mieliśmy okazję wypracowania rozwiązań z zakresu ewakuacji medycznej, tak zwanego MEDAVAC - wykorzystanie tych doświadczeń uratowało życie wielu żołnierzom. Nowe, udoskonalone procedury powstawały nie tylko na bazie działań V zmiany PKW Irak, bowiem żołnierze tej zmiany współdziałali w warunkach bojowych z najlepszymi armiami na świecie. Możliwość prowadzenia operacji z pododdziałami amerykańskimi była szczególnie cennym doświadczeniem. Misja iracka zaowocowała również wprowadzeniem do wojsk nowych egzemplarzy sprzętu, który sprawdził się w działaniach taktycznych. Wprowadzono masowo nowe typy celowników optycznych, które wydatnie podniosły skuteczność ognia broni strzeleckiej. Mówiąc o technice, nie możemy pomijać bezcennego doświadczenia, jakie zdobyli żołnierze, intensywnie eksploatując sprzęt w warunkach bojowych. Przy wykonywaniu zadań w Iraku zostały sprawdzone struktury organizacyjne naszych pododdziałów oraz ich przydatność w warunkach walki o małej intensywności. To doświadczenie z pewnością zaowocuje podczas tworzenia polskich kontyngentów wojskowych w przyszłości. Dostrzegając korzyści wynikające z faktu udziału Sił Zbrojnych w misji irackiej, szczególnie trzeba podkreślić doświadczenie, jakie zdobyli dowódcy i żołnierze wszystkich szczebli, w tym również dowódcy i żołnierze komórek logistycznych. W trakcie V zmiany PKW Irak każdy z nich miał okazję sprawdzić swoje umiejętności w ekstremalnie trudnych warunkach, których w żaden sposób nie można wytworzyć na placach ćwiczeń. W czasie operacji z sojusznikami, oficerowie i podoficerowie mieli okazję uczyć się, podpatrywać nowe rozwiązania i weryfikować swoje poglądy. Reasumując, misja w Iraku była testem dla ludzi, techniki, struktur i procedur - który został pozytywnie zdany. V zmiana PKW Irak osiągnęła bardzo wiele, w pełni zrealizowała stojące przed nią jako misją szkoleniowo-stabilizacyjną zadania. Nie ulega żadnej wątpliwości, że ten sukces jest w dużym stopniu zasługą sprawnie działającej logistyki. BIBLIOGRAFIA [1] Army Field Manual tom IV, Działania w warunkach specyficznych, część 3 Działania na pustyni, Londyn [2] BIELECKI S., Pustynna Burza, Warszawa [3] BUJAK A., Certyfikacja 8 Dywizji Piechoty Armii Irackiej, Wojska Lądowe nr 1(138), styczeń 2006 r. [4] BUJAK A., Zadania wojsk lądowych w ramach reagowania kryzysowego, Zeszyty Naukowe WSOWLąd 4(134) październik- grudzień 2004 r. [5] BUJAK A., Zespoły doradczo-szkoleniowe (MiTT), Wojska Lądowe, nr 21(134), listopad 2005 r. 15

15 WYBRANE ASPEKTY LOGISTYKI WOJSKOWEJ W MISJACH POKOJOWYCH [6] BUJAK A., Nowe koncepcje i sposoby angażowania bojowego jednostek wojsk lądowych w sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa 2003 r. [7] BUJAK A., Zadania Wojsk Lądowych w operacjach pokojowych, [w:] Międzynarodowe operacje pokojowe, red. D. KOZERAWSKI, AON, Warszawa 2003 r. [8] FM 90-3 Desert Operations, Headquarters, Department of the Army, The Marine Corps Washington [9] NATO Doctrine for Peace Support Operations. Bruksela [10] Nie tylko pustynia, Polska Zbrojna nr 12, Warszawa marzec [11] Operacja Iracka Wolność, materiały z konferencji naukowej, Warszawa, AON 2003 r. [12] Operations Land and Tactical Air: Peacekeeping Operations. Podręcznik Kanadyjskich Sił Zbrojnych [13] Peace Operations. Field Manual. Headquarters, Department of the Army. Washington DC, 30 December [14] TYSZKIEWICZ A., Operacje stabilizacyjne na przykładzie Polskiej Dywizji w Iraku, Bellona, Warszawa 2005 r. SUMMARY In this publication the Author presents particular logstics tasks in army and units responsible for it's realisation in the context of the Fifth change of the Polish Military Contingent in Iraq. The Author gives also valuable guidelines useful for improving the logistic services of future Polish Military Contingents. Recenzent: dr hab. inż. Zenon Zamiar, prof. MWSLiT 16

16 NIEKTORÉ ASPEKTY DOPRAVNEJ LOGISTIKY OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY Zdeněk DVOŘÁK* Miroslav TOMEK** NIEKTORÉ ASPEKTY DOPRAVNEJ LOGISTIKY OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY Táto práca bola podporovaná Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou MŠ SR evidovanou pod číslom KEGA 3/4187/06. ÚVOD Neoddeliteľnou súčasťou činnosti Ozbrojených síl (ďalej len OS) Slovenskej republiky (ďalej len SR) je zabezpečenie presunov a prepráv. Zabezpečenie presunov a prepravy možno charakterizovať ako systém opatrení, činností, infraštruktúry, zariadení, dopravných prostriedkov a kapacít, velenia a riadenia na zmenu miesta personálu, techniky a zásob, vrátane potrebných mechanizačných prostriedkov. Cieľom článku je poukázať na niektoré aspekty zabezpečenia presunov a prepráv pri riešení krízových situácií a účasti vo vojnových operáciách mimo územia SR. VŠEOBECNÉ ZÁSADY DOPRAVNEJ LOGISTIKY OZBROJENÝCH SÍL Zabezpečenie presunov a prepráv je súčasťou logistické podpory a zásady zabezpečenia rozoberá doktrína dopravnej logistiky OS SR, ktorá vychádza jednak zo všeobecných zásad logistiky uplatňovanej v civilnom sektore, ale aj zo zásad logistickej podpory v špecifických podmienkach, v ktorých OS SR plnia svoje hlavné úlohy. *Doc. ing. Zdeněk DVOŘÁK, Katedra technických vied a informatiky, Fakulta špeciálneho Žilinská univerzita v Žiline. **Doc. ing. Miroslav TOMEK, Fakulta špeciálneho inžinierstva, Katedra technických vied a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline. 17

17 NIEKTORÉ ASPEKTY DOPRAVNEJ LOGISTIKY OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY Doktrínu dopravnej logistiky OS SR možno charakterizovať ako súhrn základných princípov a vojenských názorov na dopravnú logistiku OS SR vo všetkých oblastiach činnosti OS SR v mieri, pri riešení krízových situácií a účasti vo vojnových operáciách mimo územia SR. Všeobecné zásady tvorby doktríny dopravnej logistiky: za prípravu základných noriem, nariadení, postupov a spôsobov plánovania a zabezpečovania presunov a prepráv sú spoluzodpovedné orgány OS SR a civilných rezortov, plánovanie presunov a prepráv na podporu vojenských i civilných operácií mimo územia SR uskutočňovať koordinovane na základe zavedenej spoločnej vojensko-civilnej služby, v ktorej budú zastúpené všetky kooperujúce rezorty, Slovenská republika je zodpovedná za poskytnutie dostatočných dopravných prostriedkov potrebných na nasadenie, podporu, doplňovanie zásob a opätovné nasadenie svojich síl, pri plánovaní, zabezpečovaní a sledovaní presunov a prepráv uplatňovať štandardné postupy, software, hardware a štandardnú pracovnú dokumentáciu, čo uľahčuje ich úspešnú realizáciu, pri plánovaní, zabezpečovaní, sledovaní a realizácii presunov a prepráv OS SR mimo územia SR sa riadiť štandardnými postupmi s dôrazom na uľahčovanie prechodov cez štátne hranice, v záujme čoho uzatvoriť dvojstranné a mnohostranné dohody s príslušnými orgánmi štátnej správy susedných štátov, optimálne využívať vojenské a civilné dopravné prostriedky, služby a infraštruktúru spolu s podporou hostiteľskej krajiny, na zabezpečenie zásobovania jednotiek OZ SR nasadených mimo územia SR využívať hlavne služby civilných dopravcov, predovšetkým zmluvných, náklad určený na prepravu baliť do obalov, ktoré sú svojimi rozmermi a technickými úpravami kompatibilné s dostupnými manipulačnými a dopravnými prostriedkami, pri plánovanie presunov a prepráv rešpektovať a zahŕňať špecifiká jednotlivých druhov dopráv s dôrazom na pružnosť a operatívnosť, zachovať zásady pre presuny a prepravy OS SR aj pre presuny a prepravy jednotiek OS iných krajín na území SR, využívať Spojenecký systém pre rozmiestňovanie a presuny (ADAMS) ako prostriedok plánovania rozmiestnenia, presunov a s tým spojených informácií. Pri tvorbe a následnej realizácii dopravnej logistiky OS SR je treba zohľadniť hlavné princípy logistickej podpory, ktoré sú znázornená na obrázku číslo 1. Na zabezpečenie presunov a prepráv v priebehu vojenských operácií sa využívajú všetky druhý dopráv. Ich konkrétne použitie závisí od: terénu, dostupnej infraštruktúry, priority požiadavky, požadovaného času doručenia, druhu nákladu, zvláštnych obmedzení, hospodárnosti a účinnosti, dostupných zdrojov, bezpečnosť. 18

18 NIEKTORÉ ASPEKTY DOPRAVNEJ LOGISTIKY OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY Obr. 1 Hlavné princípy logistickej podpory Porovnaním jednotlivých výhod a nevýhod jednotlivých druhov dopráv možno za rozhodujúce v oblasti presunov a prepráv považovať dopravu cestnú, ktorá poskytuje prepojenie medzi prijímajúcimi jednotkami, hlavnými letiskami a námornými prístavmi, zásobovacími centrami, železničnými a riečnymi terminálmi. Jedným z predpokladov kvalitného a rýchleho zabezpečenia úloh dopravnej logistiky je mobilita, ktorú možno rozdeliť a charakterizovať jej úlohy tak, ako je uvedené na obrázku číslo 2. Obr. 2 Mobility 19

19 NIEKTORÉ ASPEKTY DOPRAVNEJ LOGISTIKY OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY ORGÁNY PLÁNOVANIA PRESUNOV A PREPRÁV Plánovanie presunov a prepravy je osobitnou, ale integrálnou časťou logistického plánovania a musí byť v súlade s operačným plánovaním a plánovaním síl. Vykonáva sa na spoločnom základe pre všetky druhy síl, pri kombinovanom využití vojenských a civilných prostriedkov a zahrnutí všetkých druhov dopravy, preto si vyžaduje súčinnosť a spoluprácu medzi vojenskými a civilnými orgánmi na všetkých úrovniach. Ak SR pôsobí ako hostiteľský štát, má výlučnú právomoc schvaľovať, koordinovať a riadiť všetky presuny na vlastnom území. Na zabezpečenie presunov a prepráv možno plánovať nasledujúce kapacity: vlastné, domácich a zahraničných komerčných prepravcov, ktoré dali spojenecké štáty v rámci aliancie alebo koalície k dispozícii na kooperatívne a spoločné využitie. Velitelia na všetkých úrovniach, vrátane príslušných veliteľov NATO alebo koaličných síl v mnohonárodných operáciách, zodpovedajú za plánovanie, určovanie priorít, koordináciu a zabezpečovanie presunov a prepravy im podriadených síl vzduchom, po vode a zemskom povrchu. Prvoradú zodpovednosť za plánovanie a riadenie presunov svojich národných síl, národných prvkov mnohonárodných síl majú OS SR a ak prijali zodpovednosť vedúceho štátu, aj skupiny mnohonárodných veliteľstiev. Odbornými orgánmi na plánovanie, koordináciu a zabezpečenie plynulých presunov a prepravy vojsk a vojenského materiálu všetkými druhmi dopravy sú orgány služby vojenskej dopravy: Odbor pre koordináciu plánovania presunov a prepravy štábu logistiky Generálneho štábu OS SR (ďalej len OPKPPP), Správa vojenskej dopravy (ďalej len SVD). Odbor pre koordináciu plánovania presunov a prepravy štábu logistiky Generálneho štábu OS SR je orgánom služby vojenskej dopravy na strategickej úrovni, ktorý odborne riadi vojenskú dopravu vo veliteľstvách pozemných síl, vzdušných síl a síl výcviku a podpory. Hlavné úlohy OPKPPP: odborne riadiť vojenskú dopravu v OS SR, plánovať a koordinovať presuny a prepravy vojsk OS SR na území SR, plánovať, koordinovať a zabezpečovať medzinárodné presuny a prepravy vojsk OS SR mimo územia SR a presuny a prepravy vojsk OS iných štátov na území SR, v spolupráci s Colným riaditeľstvom SR riadiť oblasť zastupovania Ministerstva obrany SR (ďalej len MO SR) pri colnom konaní a podávaní colných vyhlásení za MO SR pri dovoze, vývoze a tranzite výzbroje, techniky a materiálu jednotiek OS SR (colný formulár FORM 302), pôsobiacich: o v misiách OSN, o v operáciách NATO a Európskej únie, o vyslaných na vojenské cvičenia mimo územia SR, zabezpečiť funkčnosť spojeneckého systému pre rozmiestňovanie a presuny ADAMS, metodicky riadiť poskytovanie prepravných náležitostí v rezorte MO, v súčinnosti s civilnými rezortmi, vykonávať kontrolu a prípravu účtovných dokladov pre realizáciu platieb za centrálne hradenú úverovú prepravu osôb a nákladov, vykonávať kontrolu a prípravu účtovných dokladov pre realizáciu platieb za centrálne hradenú 20

20 NIEKTORÉ ASPEKTY DOPRAVNEJ LOGISTIKY OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY úverovú prepravu osôb a nákladov, sledovať dodržiavanie zmluvne dohodnutých podmienok verejnými dopravcami. Na zabezpečenie predchádzajúcich úloh je OPKPPP je vybavený určitými kompetenciami, ku ktorým možno zaradiť: odborné riadenie orgánov vojenskej dopravy v podriadenosti VSVP, plánovanie, organizovanie a realizovanie opatrenia vo vojenskej doprave odborné riadenie činností Základne logistickej podpory a SVD, spracovávanie požiadaviek na realizáciu medzinárodných presunov a prepráv a ich zabezpečovanie a realizáciu cestou SVD, zadávanie čiastkových údajov do systému ADAMS realizovanie úloh na zabezpečenie medzinárodných prepráv podľa odborných usmernení náčelníka OPKPPP, optimalizovanie a zabezpečovanie zásobovacieho dopravného systému s využitím distribučných stredísk vojenskej dopravy v podriadenosti multifunkčných zásobovacích základní, SVD a Základne spoločnej logistickej podpory, realizovanie systémového opatrenia v oblasti mechanizovanej manipulácie s materiálom a navrhovanie opatrení na rozvoj skladovej manipulácie s materiálom, realizovanie opatrení na riadenie prevádzky na vojenských železničných vlečkách v podriadených základniach, zúčastňovať sa na komisionálnych prehliadkach vojenských železničných vlečiek. Výkonnými orgánmi vojenskej dopravy na operačnom stupni je SVD, ktorej úlohou je riadenie a zabezpečovanie presunov a prepráv s využitím všetkých druhov dopravy na teritóriu v súčinnosti s orgánmi a organizáciami štátnej správy zodpovednými za dopravnú infraštruktúru, zabezpečovanie úzkej súčinnosti s územnými orgánmi štátnej správy pri realizácii požiadaviek OS na zabezpečenie pripravenosti a rozvoja dopravnej infraštruktúry. Hlavné úlohy SVD v oblasti presunov a prepráv: plánovať, organizovať, sledovať a zabezpečovať vojenské presuny a prepravy všetkými druhmi dopravy na území SR v súčinnosti s distribučnými strediskami vojenskej dopravy, s dopravcami a s orgánmi a organizáciami štátnej správy a samosprávy zodpovednými za dopravnú infraštruktúru, dispečersky riadiť a sledovať presuny a prepravy na území SR a zabezpečovať plynulý tranzit jednotiek OS iných štátov po území SR, koordinovať termíny výcviku vojsk v preprave po železnici vo svojom obvode, k čomu v stanovených termínoch zabezpečovať miesta a náležitosti u príslušných orgánov Železníc SR (ďalej len ŽSR), zúčastňovať sa teoretických školení a praktických zamestnaní vo VVPŽ, kde poskytovať odbornú pomoc a garantovať požadovanú odbornú úroveň týchto zamestnaní, vykonávať odborný dozor a poskytovať odbornú pomoc pri nakládkach (vykládkach) vojenských prepráv v železničnej stanici (ďalej len ŽS), k čomu určovať z radov príslušníkov správy dočasných vojenských správcov ŽS. ZÁVER Úspešné splnenie úloh súvisiacich s riadením a zabezpečením presunov a prepráv OS SR a ostatných štátov NATO predpokladá okrem vysokej odbornosti v oblasti vojenskej dopravy aj zodpovedajúce jazykové znalosti príslušníkov orgánov vojenskej dopravy. Splnenie stanovených 21

21 NIEKTORÉ ASPEKTY DOPRAVNEJ LOGISTIKY OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY úloh zabezpečenia presunov a prepráv orgánmi vojenskej dopravy musí byť realizované najmä s dôrazom na prijatie ich optimálneho variantu. Cieľom príspevku nebolo vyčerpať všetky problémy súvisiace so zabezpečením presunov a prepráv, ale poukázať len na niektoré dôležité aspekty. LITERATÚRA [1] MARČEK J., Aktuálny stav dopravnej logistiky v ozbrojených silách SR. In: LOGVD Dopravná logistika a krízové situácie Zborník z 9. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Žilina: ŽU v Žiline, október 2006, s ISBN [2] ONDIRKOVÁ J., Kvalita dopravy v logistických procesoch. In: LOGVD Dopravná logistika a krízové situácie. Zborník z 8. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Žilina: ŽU v Žiline, 2005, s ISBN [3] SEIDL M., Niektoré otázky vojenskej dopravnej logistiky. In: Zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou "LOGVD 2000", Žilina, FŠI ŽU, 2000, s.101. ISBN [4] SEIDL M., Vojenská automobilová doprava. Žilina: FŠI ŽU v Žiline, s. 117., ISBN [5] Spoločná operačná logistická doktrína Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Trenčín: VSVaP OS SR, s. 97. [6] SUMMARY The article describes about some aspects of transportation logistics of Armed Forces of Slovak Republic. Very important part of logistics is planning and organizing of movement and transportation. During crises situation and peace mission are very good logistics support one of the most important parts of activities. Recenzent: dr hab. inż. Zenon Zamiar, prof. MWSLiT 22

22 PREPARATION FOR SOLUTION OF CRISIS SITUATIONS IN RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Zdeněk DVOŘÁK* Radovan SOUŠEK** Jan ENGLICH*** PREPARATION FOR SOLUTION OF CRISIS SITUATIONS IN RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC 1. INTRODUCTION Solving of every crisis situation is closely connected to transport. Even though transport is not directly influenced by crisis situation, it is widely used to eliminate consequences such as evacuation or transport of specialized machinery and material. It requires making many technological arrangements connected to demand for transport network such as density, intensity or speed. Many times the situation is more complicated, when the transport network is damaged or destroyed by accident. In this case we have to follow previous procedure and in addition to that also provide renewal of destroyed or damaged infrastructure. Because of that it is very important to provide and follow prepared plan how to renew transport infrastructure in case of crisis situations with wide range of influence such as war or floods. In the new part we will focus on current problems of present methods and perspectives of successful and fast renewal of railway. *Doc. ing. Zdeněk DVOŘÁK, Katedra technických vied a informatiky, Fakulta špeciálneho Žilinská univerzita v Žiline. **Doc.ing. Radovan SOUŠEK, Univerzity of Pardubice, Jan Perner Transport Faculty. ***Ing. Jan ENGLICH, Stavební obnova železnic a.s., Praha. 23

23 PREPARATION FOR SOLUTION OF CRISIS SITUATIONS IN RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC 2. CURRENT SITUATION In present time there are plans for technical protection of railway which are able to provide temporary renewal of railway using short-term renewal of traffic on chosen railway network and also on military trains in time of threat state or military state in country. These plans are made by České dráhy a.s. and Stavební obnova železnic a.s. according to demand of Ministry of defense. Unfortunately, there is no plan for crisis situations which influence civil and commercial transport. Methods how to cope with such situations are not provided at all. As far as we have seen in year 2002 when terrible floods stroke Czech Republic plans for military crisis situation were not very efficient when they were applied to civil and commercial areas. For solving crisis situation in railway transport we can follow just order 03 issued by České dráhy a.s. known as "Instructions for renewal damaged railway network in warlike time". In connection with that order we have to state that basic type of renewal is temporary renewal, which solve providing of transport for time of 5 up to 7 years. In case of short-term renewal, this method is used only in case of large damage and it is able to provide solution for maximally 1 month and than temporary renewal or reconstruction has to take place. It is also very important to state that renewal of bridges, which is considered as the most complicated is made only by methods which fulfill requirements of temporary renewal. These methods and orders were sufficient enough until 1993, when for immediate renewal of railway network there were Railway corps fully qualified and able to provide renewal. Railway corps was able to intervene in few hours after crisis situation happened in whole country and respond to needs also non military crisis situation. In this system were then used units of civil protection to provide temporary renewal or reconstruction. Above mentioned principle was changed when railway corps was dissolved and mainly in case of non-military crisis satiation there is tendency to provide reconstruction than temporary renewal. This method is quite sufficient but it is not able to provide renewal of traffic as quickly in all cases. For instance in case of railway renewal after floods in 1997 the regional railways decided to make reconstruction but after pressure from local authorities took place they decided to make temporary renewal which response much faster to needs of society. 3. PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT According to recommendation of ministry of transport was in recent months introduced plan how to create complex crisis situation solving system where the responsibility to renew damaged railway would be given to private companies. Despite this fact, the advantages of the present system will be stored. In fact it means that the government would take care of special material which is not normally owned by private companies. On the other hand special courses will be given to management of these companies to make them able to work with plans of renewal and also to show them consequences of fast renewal when they use temporary materials. Preparation and introduction of new system of Technical protection of railway is task which should be done by organizations which are interested into this area. They are České dráhy a.s., Stavební obnova železnic a.s. and also scientific organization such as Jan Perner Faculty of Transport of University in Pardubice and Faculty of Military Technology University of Defense in Brno. 24

WYBRANE ASPEKTY LOGISTYKI WOJSKOWEJ W MISJACH POKOJOWYCH

WYBRANE ASPEKTY LOGISTYKI WOJSKOWEJ W MISJACH POKOJOWYCH Andrzej BUJAK* WYBRANE ASPEKTY LOGISTYKI WOJSKOWEJ W MISJACH POKOJOWYCH W niniejszej publikacji Autor przedstawia poszczególne zadania logistyczne w wojsku oraz jednostki odpowiedzialne za ich realizację

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRZYGOTOWANIA, DZIAŁALNOŚCI ORAZ ZAOPATRYWANIA POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH

ASPEKTY PRZYGOTOWANIA, DZIAŁALNOŚCI ORAZ ZAOPATRYWANIA POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH Michał SZYMAŃSKI* ASPEKTY PRZYGOTOWANIA, DZIAŁALNOŚCI ORAZ ZAOPATRYWANIA POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH Autor omawia problemy dotyczące logistyki w misjach pokojowych widziane ze szczebla batalionu Wojska

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY WOJSK LĄDOWYCH W ZAKRESIE MOSTÓW TOWARZYSZĄCYCH

POTRZEBY WOJSK LĄDOWYCH W ZAKRESIE MOSTÓW TOWARZYSZĄCYCH Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (24) nr 1, 2009 Tomasz JAŁOWIEC POTRZEBY WOJSK LĄDOWYCH W ZAKRESIE MOSTÓW TOWARZYSZĄCYCH Streszczenie: Obecnie Wojska Lądowe posiadają aktualnie ograniczone możliwości

Bardziej szczegółowo

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku w sprawie funkcjonowania Systemu Wykorzystania Doświadczeń w Wojskach Lądowych Na podstawie 3 ust. 6 Szczegółowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 251 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284. DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284. DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284 Dowództwo Sił Powietrznych DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie trybu wykorzystania wojskowych statków powietrznych przez

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM. kpt. Paweł GOMELA

MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM. kpt. Paweł GOMELA MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM kpt. Paweł GOMELA PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI ZADAŃ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PRZEZ WSzW w LUBLINIE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2010

Bardziej szczegółowo

Krystian Cuber Udział sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach kryzysowych

Krystian Cuber Udział sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach kryzysowych Krystian Cuber Udział sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach kryzysowych Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 1, 101-108 2011

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie struktur wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie operacyjno-taktyczne dowództwa brygady zmechanizowanej SZ RP, AON, Warszawa 2002, 180 stron.

Szkolenie operacyjno-taktyczne dowództwa brygady zmechanizowanej SZ RP, AON, Warszawa 2002, 180 stron. 1. ROZPRAWA DOKTORSKA: Szkolenie operacyjno-taktyczne dowództwa brygady zmechanizowanej SZ RP, AON, Warszawa 2002, 180 stron. 2. ORYGINALNE OPUBLIKOWANE PRACE TWÓRCZE: 2.1. Przed doktoratem: 1. Obieg informacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 348 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie metodyki szkolenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU WROCŁAW 2014 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

ZAPASY MATERIAŁOWE WOJSKA I ICH MIEJSCE W STRUKTURZE REZERW PAŃSTWOWYCH

ZAPASY MATERIAŁOWE WOJSKA I ICH MIEJSCE W STRUKTURZE REZERW PAŃSTWOWYCH II. Zarządzanie ZAPASY MATERIAŁOWE WOJSKA I ICH MIEJSCE W STRUKTURZE REZERW PAŃSTWOWYCH Aleksander SZLACHTA* ZAPASY MATERIAŁOWE WOJSKA I ICH MIEJSCE W STRUKTURZE REZERW PAŃSTWOWYCH Wraz z przeprowadzaniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 15 września 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 15 września 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 15 września 2010 r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM S Z T A B G E N E R A L N Y W P ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO P3 MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM ppłk dr Dariusz ŻYŁKA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403. DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 października 2012 r.

Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403. DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 października 2012 r. Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403 Departament Strategii i Planowania Obronnego DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 października 2012 r. w sprawie sposobu i terminu realizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 02 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 maja 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 maja 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 105 6089 Poz. 617 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY URZĄD GMINY KRZYŻANOWICE GMINNE CENTRUM REAGOWANIA WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W GMINIE KRZYŻANOWICE NA 2006 ROK. Krzyżanowice marzec

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA LOGISTYKI W SIŁACH ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ORGANIZACJA LOGISTYKI W SIŁACH ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Aleksander SZLACHTA* ORGANIZACJA LOGISTYKI W SIŁACH ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Od wstąpienia Polski do NATO w naszych siłach zbrojnych trwa proces restrukturyzacji związany z ich przebudową i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W LUBLINIE

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W LUBLINIE Służba przygotowawcza Narodowe Siły Rezerwowe Służba kandydacka - Szkolnictwo wojskowe Zawodowa Służba Wojskowa Służba przygotowawcza to nowy element systemu szkolenia obywateli w warunkach armii zawodowej,

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ)

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) Spis treści Wprowadzenie I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) 1.1. Tradycje kształcenia obronnego młodzieŝy 1.1.1. Kształcenie obronne w okresie rozbiorów 1.1.2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZADANIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W SYSTEMIE ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO MARYNARKI WOJENNEJ RP

ROLA I ZADANIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W SYSTEMIE ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO MARYNARKI WOJENNEJ RP ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLX NR 1 (176) 2009 Andrzej Bursztyń ski Akademia Marynarki Wojennej ROLA I ZADANIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W SYSTEMIE ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r.

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarząd Planowania Strategicznego P5 Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 213 DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Logistyka policji. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ Łódź 2016/2017

Logistyka policji. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ  Łódź 2016/2017 Logistyka policji dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 System logistyczny policji Def. Systemu logistycznego policji: Uporządkowany zbiór, złożony z organów kierowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r. Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85 Departament Kadr DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 50 4339 Poz. 302 302 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE WOJSK W OPERACJACH PROWADZONYCH POZA OBSZAREM KRAJU

ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE WOJSK W OPERACJACH PROWADZONYCH POZA OBSZAREM KRAJU Zdzisław KURASIŃSKI* ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE WOJSK W OPERACJACH PROWADZONYCH POZA OBSZAREM KRAJU Autor omawia prawne i praktyczne aspekty logistyki w wojskowych misjach pokojowych. Wskazuje na niedostatki

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A O B R O N Y N A R O D O W E J. z dnia 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A O B R O N Y N A R O D O W E J. z dnia 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A O B R O N Y N A R O D O W E J z dnia 2015 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi

Bardziej szczegółowo

Tomasz German Działania inżynieryjne oraz zabezpieczenie i wsparcie inżynieryjne na wszystkich poziomach dowodzenia

Tomasz German Działania inżynieryjne oraz zabezpieczenie i wsparcie inżynieryjne na wszystkich poziomach dowodzenia Tomasz German Działania inżynieryjne oraz zabezpieczenie i wsparcie inżynieryjne na wszystkich poziomach dowodzenia Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH

ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH AGENDA 1. Słów kilka o transformacji Sił Zbrojnych RP. 2. Ramy prawne użycia SZ RP w sytuacjach kryzysowych.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 449 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 449 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 7 Dowództwo Sił Powietrznych DECYZJA Nr 449 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie trybu wykorzystania wojskowych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH I. Dane podstawowe. Załącznik nr 13 1. Numer ewidencyjny zdarzenia, data zgłoszenia do Powiatowego (Miejskiego) Stanowiska Kierowania lub podmiotu ksrg. 2.

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych ZARZĄDZENIE Nr 1/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie Resortowego Zespołu do spraw Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 maja 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 maja 2011 r. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań i obrony cywilnej w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 4, art. 17 ust. 7 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ŁAŃCUCH LOGISTYCZNY POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH W MISJACH STABILIZACYJNYCH I OPERACJACH POKOJOWYCH

ŁAŃCUCH LOGISTYCZNY POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH W MISJACH STABILIZACYJNYCH I OPERACJACH POKOJOWYCH ZESZYTY NAUKOWE WSOWL Nr 4 (150) 2008 ISSN 1731-8157 Sławomir HAJT Grzegorz STANKIEWICZ ŁAŃCUCH LOGISTYCZNY POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH W MISJACH STABILIZACYJNYCH I OPERACJACH POKOJOWYCH Jest rzeczą

Bardziej szczegółowo

USA I POLSKA SOJUSZNICY NA XXI WIEK

USA I POLSKA SOJUSZNICY NA XXI WIEK USA I POLSKA SOJUSZNICY NA XXI WIEK polish.poland.usembassy.gov Facebook www.facebook.com/usembassywarsaw YouTube www.youtube.com/user/usembassywarsaw Twitter twitter.com/usembassywarsaw USA & Poland Polska

Bardziej szczegółowo

Zmiany w naukach wojskowych (o obronności) a opracowanie zasobów bibliotecznych. Grzegorz Kolek Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej

Zmiany w naukach wojskowych (o obronności) a opracowanie zasobów bibliotecznych. Grzegorz Kolek Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej Zmiany w naukach wojskowych (o obronności) a opracowanie zasobów bibliotecznych Grzegorz Kolek Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej Układ wystąpienia Zmiany w nazewnictwie Ewolucja nauk wojskowych

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ ppłk Korneliusz ŁANIEWSKI WROCŁAW PAŹDZIERNIK 2015 rok 1 GENEZA TWORZENIA NARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

TERMINY KWALIFIKACJI W 2 REGIONALNEJ BAZIE LOGISTYCZNEJ W WARSZAWIE

TERMINY KWALIFIKACJI W 2 REGIONALNEJ BAZIE LOGISTYCZNEJ W WARSZAWIE TERMINY KWALIFIKACJI W 2 REGIONALNEJ BAZIE LOGISTYCZNEJ W WARSZAWIE Informujemy, że kwalifikacje dla kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych w 2016 r. w 2 Regionalnej Bazie Logistycznej w Warszawie ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 171/08 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 2 grudnia 2008 r. Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

11.VII Strona 1

11.VII Strona 1 11.VII.2016 Szczyt NATO - wspólny sukces Żołnierze i pracownicy wojska DG RSZ oraz jednostek bezpośrednio podległych doskonale wywiązali się z zadań związanych z organizacyjnym zabezpieczeniem szczytu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r.

DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r. Warszawa, dnia 20 maja 2013 r. Poz. 132 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia w 2013 r. centralnych

Bardziej szczegółowo

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Na straży suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju

Bardziej szczegółowo

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Na dzień dobry w wojsku zarobki wynoszą ok. 2,5 tys. zł na rękę. Do tego dochodzi "trzynastka", różnego rodzaju dodatki oraz nagrody. Wojsko

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r.

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r. NARADA SZKOLENIOWA ROLA I ZADANIA ORAZ ZAKRES UPRAWNIEŃ SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA ORAZ SZEFÓW OBRONY CYWILNEJ W INSTYTUCJACH, PRZEDSIĘBIORSTWACH ORAZ W INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA \ URZĄD

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 74/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie eksploatacji niejawnego systemu teleinformatycznego PL_NS NOAN

DECYZJA Nr 74/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie eksploatacji niejawnego systemu teleinformatycznego PL_NS NOAN Departament Informatyki i Telekomunikacji Warszawa, dnia 28 marca 2013 r. Poz. 82 DECYZJA Nr 74/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie eksploatacji niejawnego systemu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 36/MON. z dnia 18 czerwca 2002 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/MON. z dnia 18 czerwca 2002 r. Departament Kadr i Szkolnictwa Wojskowego 109 ZARZĄDZENIE Nr 36/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie podoficerskich szkół zawodowych oraz organizacji i podstawowych założeń

Bardziej szczegółowo

#DRAGON15. Informator o ćwiczeniu. 13 23 października 2015 r.

#DRAGON15. Informator o ćwiczeniu. 13 23 października 2015 r. Informator o ćwiczeniu Projekt i teksty: ppłk Marek PIETRZAK (DG RSZ). Zdjęcia: chor. Rafał MNIEDŁO (11. DKPanc), st.szer. Łukasz KERMEL (1. 7BZ) Skład i druk: Zespół Wydawniczy DG RSZ #DRAGON15 13 23

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ GEOGRAFIA WOJSKOWA

SZEFOSTWO GEOGRAFII WOJSKOWEJ GEOGRAFIA WOJSKOWA GEOGRAFIA WOJSKOWA 28 kwietnia 2015 r. płk Krzysztof DANILEWICZ WARSZAWA Nowa struktura DOWÓDZTWO GENERALNE RSZ DOWÓDZTWO OPERACYJNE RSZ INSPEKTORAT RODZAJÓW WOJSK INSPEKTORAT WSPARCIA SZ PION OPERACYJNY

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

- z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:

- z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: 8. Współpraca jednostek systemu z jednostkami współpracującymi z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy, w szczególności informacje dotyczące: a) procedury współpracy Na terenie województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2015 r. Poz. 297 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Or. 0050.101.2013 Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 2 września 2013 roku

Or. 0050.101.2013 Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 2 września 2013 roku Or. 0050.101.2013 Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 2 września 2013 roku w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS) Na podstawie art.2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH W UJĘCIU ORGANIZACYJNO PROCEDURALNYM

ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH W UJĘCIU ORGANIZACYJNO PROCEDURALNYM ZESZYTY NAUKOWE WSOWL Nr 4 (146) 2007 Marek BODZIANY Ryszard CZUBA ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH W UJĘCIU ORGANIZACYJNO PROCEDURALNYM Podstawowym determinantem wpływającym

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU WROCŁAW 2013 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

LOGISTYKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 1 LOGISTYKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Zadania logistyki w sytuacjach kryzysowych Andrzej Marjański Andrzej Marjański ( 35 ) 2 R e f l e k s y j n i e Cywilizacja początku XXI wieku umiejscowiła katastrofy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r.

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r. Warszawa, dnia 7 listopada 05 r. Poz. 6 Departament Kadr DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 listopada 05 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

nr jednostki wojskowej Oddział Regionalny AMW w 1 Baza Lotnictwa Transportowego w

nr jednostki wojskowej Oddział Regionalny AMW w 1 Baza Lotnictwa Transportowego w Harmonogram spotkań środowiskowych przedstawicieli Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w z dowódcami jednostek wojskowych i żołnierzami zawodowymi lp. oddział regionalny nazwa jednostki wojskowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 8 grudnia 2014 r. Poz. 78. ZARZĄDZENIE Nr 51 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 listopada 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 8 grudnia 2014 r. Poz. 78. ZARZĄDZENIE Nr 51 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 8 grudnia 2014 r. Poz. 78 ZARZĄDZENIE Nr 51 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie planowania osłony

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NIEOBSADZONYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH W STRUKTURACH WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

WYKAZ NIEOBSADZONYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH W STRUKTURACH WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ WYKAZ NIEOBSADZONYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH W STRUKTURACH WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ stan na dzień 21.10.2016 r. Nazwa JW Miejscowość NAZWA KOMÓRKI / STANOWISKA SW1 SW2 UP D-two 1 PBOT Białystok STARSZY

Bardziej szczegółowo

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103 SG-MICRO... SG-MICRO 19 SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 45 SG-MICRO SG-MICRO SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 0 cylindra body

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8 Departament Ochrony Informacji Niejawnych Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8 DECYZJA Nr 7/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji ochrony systemów teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik Logistyk (333107) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach

Bardziej szczegółowo

1. Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 roku rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2017 rok w zakresie:

1. Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 roku rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2017 rok w zakresie: Opinia nr 8 Komisji Obrony Narodowej dla Komisji Finansów Publicznych przyjęta na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 r. dotycząca projektu ustawy budżetowej na 2017 rok w części dotyczącej resortu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ CENTRUM MON ORGANIZACJA SYSTEMU W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ WARSZAWA, 28 lutego 2013 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USTAWOWA ZA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W KRAJU RADA MINISTRÓW SPRAWUJE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie zamykające sześcioletni cykl zgrywania systemu walki

Ćwiczenie zamykające sześcioletni cykl zgrywania systemu walki PROWADZENIE STRATEGICZNEJ OSŁONY GRANICY PAŃSTWOWEJ W RAMACH LOKALNEGO KONFLIKTU ZBROJNEGO WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z ORGANAMI LOKALNEJ ADMINISTRACJI CYWILNEJ Ćwiczenie zamykające sześcioletni cykl zgrywania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 6 /2013 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 26 marca 2013r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 6 /2013 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 26 marca 2013r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 6 /2013 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 26 marca 2013r. Wytyczne Wójta Gminy Harasiuki - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 26 marca 2013 r. w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania

Bardziej szczegółowo

nazwa jednostki wojskowej termin oddział lp. 1 1 Bydgoszcz 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy JW4620 Godz TORUŃ Godz r. 10.

nazwa jednostki wojskowej termin oddział lp. 1 1 Bydgoszcz 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy JW4620 Godz TORUŃ Godz r. 10. Harmonogram spotkań środowiskowych przedstawicieli Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy z dowódcami jednostek wojskowych i żołnierzami zawodowymi na 2017r. lp. oddział regionalny

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o ratyfikacji Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzonej w

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W LUBLINIE

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W LUBLINIE Służba przygotowawcza Narodowe Siły Rezerwowe Wojska Obrony Terytorialnej Służba kandydacka - Szkolnictwo wojskowe Zawodowa Służba Wojskowa Służba przygotowawcza to nowy element systemu szkolenia obywateli

Bardziej szczegółowo

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13 Tytuł: Kierunki racjonalizacji systemów i procesów logistycznych. Autorzy: Ryszard Miler, Adam Mytlewski, Bohdan Pac Opis: Rozwój gospodarczy, rentowność przedsięwzięć biznesowych, tworzenie wartości dodanej

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Bogusław Stachula WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Art. 21 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z 22 stycznia 1999 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011

DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Departament Budżetowy 139 DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia LOGISTYKA Koncepcja kształcenia Koncepcja kształcenia na kierunku Logistyka powstała pod wpływem potrzeb rynku pracy, wskazówek praktyków gospodarczych oraz po szczegółowej analizie programów nauczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 22/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku

UCHWAŁA NR 22/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku UCHWAŁA NR 22/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie: określenia dodatkowych efektów kształcenia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Kim jest logistyk? (wg podręcznika Podstawy logistyki wydawnictwa Biblioteka logistyka, Poznań 2006)

Kim jest logistyk? (wg podręcznika Podstawy logistyki wydawnictwa Biblioteka logistyka, Poznań 2006) Kim jest logistyk? (wg podręcznika Podstawy logistyki wydawnictwa Biblioteka logistyka, Poznań 2006) Kwalifikacje kadry logistycznej stanowią jeden z kluczowych czynników sukcesu każdej organizacji. Absolwenci

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 36/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2 lutego 2004 r.

DECYZJA Nr 36/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2 lutego 2004 r. Departament Budżetowy 21 DECYZJA Nr 36/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 lutego 2004 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zasad metodycznych opracowywania norm budżetowych i wskaźników kosztów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 297 Departament Wychowania Promocji Obronności DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2016. Burmistrza Słubic. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 18/2016. Burmistrza Słubic. z dnia 29 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 18/2016 a Słubic z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie gminy Słubice w 2016 r Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMACJA WOJSKOWEGO SYSTEMU LOGISTYCZNEGO W KONTEKŚ CIE TWORZENIA INSPEKTORATU WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH RP

TRANSFORMACJA WOJSKOWEGO SYSTEMU LOGISTYCZNEGO W KONTEKŚ CIE TWORZENIA INSPEKTORATU WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH RP ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLIX NR 3 (174) 2008 Andrzej Bursztyń ski Akademia Marynarki Wojennej TRANSFORMACJA WOJSKOWEGO SYSTEMU LOGISTYCZNEGO W KONTEKŚ CIE TWORZENIA INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r.

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. I Preambuła 1. Osiągnięcie celów Traktatu Północnoatlantyckiego wymaga integracji przez jego państwa-strony takich środków

Bardziej szczegółowo