Polandfruits 2/ Success DESPITE FEARS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polandfruits 2/2015. www.polandfruits.com. Success DESPITE FEARS"

Transkrypt

1 2/2015 Polandfruits T R A D E C O O P E R A T I O N P L A T F O R M Success DESPITE FEARS

2 PEŁNOWARTOŚCIOWE ODŻYWIANIE W UPRAWACH FiloCal to pełnowartościowy nawóz dolistny z pełną gamą makro- i mikroelementów, który doskonale uzupełnia zapotrzebowanie roślin w substancje odżywcze. Generalny Dystrybutor i Bezpośredni Importer FILOCAL POLSKA Monika Gajewska Bikówek 12, Grójec tel Wyłączny przedstawiciel na Polskę firm: Przedstawiciel firmy:

3 EDITORIAL New markets new opportunities In the next issue of Poland Fruits magazine, we would like to provide you with valuable information regarding food business, with emphasis laid on the fruit and vegetable sector. We approach topics related to ecological food, distribution, retail and wholesale trading, and selling in store chains. We follow current trends concerning trade with curiosity and attention, both on domestic and global markets. We pay special attention to the utmost important aspect of conscious product marketing and skillful, creative approach to the customer. We want to be close with our Readers and with matters that concern them, therefore we dedicate a lot of space to practical information acquired directly on the market. We are also counting on direct meetings with you during domestic and international business events that are organized periodically. Let them contribute to opinion, observation, and experience exchange between producers and dealers. We hope that rich and diversified range of matters we discuss will be an inspiration to you, while at the same time also a motivation for further hard work, and reading the magazine will not only be a time pleasantly spent, but also an incentive for seeking new markets and ceaseless discovery of new possibilities in marketing Polish food worldwide. Please enjoy the reading. POLANDFRUITS - PLATFORMA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ 3

4 Contents Made in Poland Success despite fears Prospects for the food industry AGROTECH in MED POLANDARABIYA 2015 African opportunities Fruit Attraction SIAL Middle East Pro-export perspectives Wrap it that s it Fairs connect people Guarantee of high quality Buoyant and modern exporter Quality is the foundation INTERPOMA 2016 Eco market and its perspectives Fruit juices: (un)common knowledge At the gates of paradise SIAL Middle East SIAL Middle East SIAL Middle East ON THE COVER photos: SIAL Middle East, INTERPOMA Wydawca POLAND FRUITS Nakład: egzemplarzy Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści materiałów reklamowych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji zamówionych tekstów. Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Reprodukcja lub przedruk wyłącznie za zgodą wydawcy.

5 in cooperation with ProMesse Ba niowa 3 lok Warszawa Tel Fax

6 ECONOMY Anna Polak-Kocińska Made in Poland zdobywa świat Sektor spożywczy to fundament polskiej gospodarki. Polacy doskonale znają się na jedzeniu, jego produkcji i sprzedaży za granicą. Natomiast polskie produkty utożsamiane są z dobrą jakością i konkurencyjną ceną. Dlatego odnoszą coraz większe sukcesy za granicą. Made in Poland is conquering the world Food sector is a foundation of the Polish economy. Poles have an excellent knowledge of food, its production and selling overseas. Polish products, on the other hand, are associated with great quality and competitive prices, two factors that contribute to growing success on foreign markets. P olska jest jednym z największych producentów i eksporterów spożywczych w Unii Europejskiej. Naszymi flagowymi produktami są mięso, przetwory mleczne oraz owoce i warzywa. W przypadku malin, truskawek czy porzeczek, a także mrożonych owoców i warzyw jesteśmy nie tylko liderem europejskim, ale wręcz światową potęgą. Czytelników Poland Fruits nie musimy przekonywać do tego, że owoce to polska specjalność. Warto jednak podkreślić, że złoto znad Wisły, czyli jabłka, to jeden z najważniejszych produktów segmentu. Jesteśmy największym w Europie i trzecim na świecie producentem tych owoców, dlatego ich zagraniczna sprzedaż ma dla polskiej gospodarki bardzo istotne znaczenie. Widać to zwłaszcza dziś, w dobie rosyjskiego embarga. Okazuje się, że zamiast zaszkodzić polskim sadownikom, embargo zadziałało raczej jako bodziec, mobilizujący do dalszej ekspansji. Dzięki wspólnym działaniom producentów i polskiego rządu, nasze jabłka są coraz popularniejsze we wschodniej Europie. Na niektórych rynkach stanowią nawet większość dostarczanego tam towaru. Dziś, zamiast do Rosji sprzedajemy jabłka również do krajów północnej Afryki, czy Emiratów Arabskich, gdzie dużą popularnością cieszy się odmiana Gala. Sukcesywnie pojawiają się też nowe możliwości. W efekcie, pod koniec maja Związek Sadowników RP poinformował, że udało się zagospodarować całą ubiegłoroczną produkcję tych owoców. Z rosyjskim embargiem poradziliśmy sobie tak, jak ze światowym kryzysem gospodarczym. Bez paniki, z wrodzonym duchem przedsiębiorczości, robiliśmy swoje. Polacy potrafią wykorzystać swój potencjał, są przebojowi i nie obawiają się oryginalnych rozwiązań. Dzięki temu produkty z metką made in Poland zdobywają rzesze konsumentów na całym świecie. Nie tylko producenci jabłek czy przetwórcy warzywno - owocowi szukają nowych rynków zbytu. Ekspansja zagraniczna uwzględniania jest w strategiach rozwoju polskich firm mięsnych, mleczarskich, cukierniczych, browarniczych, czy R eaders of the Poland Fruits magazine do not need to be convinced that fruits are Polish speciality. What is worth emphasizing, however, is that the gold from the banks of Vistula river - that is the apples, are one of the crucial products of the business. We are the biggest apple producer in Europe and the third biggest in the world. Therefore, abroad sales of these fruits are extremely important for the Polish economy. This is especially perceivable now, with the Russian embargo in place. It turns out that instead of harming Polish orchardists, the embargo worked rather as an impulse for further market expansion. Thanks to joint efforts of the producers and the Polish government, our apples gain popularity in Eastern Europe. On some markets they even make most of the merchandise available. These days, instead of exporting to Russia, we sell apples to the North African countries and United Arab Emirates, where the Gala variety turned out to be massively popular. New opportunities arise every moment. As a result, at the end of May the Union of the Orchardists of the Republic of Poland issued a statement that the entire of last year s production of apples has been managed. We have dealt with the Russian embargo just as good as we have with the global economy crisis. Without panicking, with a congenital sense of entrepreneurship, we did our thing. Poles are capable of exploring their potential, are feisty and do not fear investigating unconventional solutions. This is why Made in Poland labeled products gain favors of numerous customers all around the world. Not only apple producers or fruit and vegetable manufacturers are seeking new markets. Foreign expansion is a vital part of strategic development plans of many Polish companies, including meat manufacturers, dairy companies, confectioneries, breweries or even honey producers and manufacturers. Polish food businesses are at the same time very courageous and bold. They take interest in markets that were 6 POLANDFRUITS - PLATFORMA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

7

8 ECONOMY producentów miodu i ich przetworów. Polskie firmy spożywcze są przy tym bardzo odważne. Interesują się rynkami, które do niedawna uchodziły za egzotyczne. W Azji krajami o dużym potencjale są dawne republiki radzieckie, jak Uzbekistan, Azerbejdżan, ale także te tak odległe, jak Japonia czy Wietnam. Na mapie Bliskiego Wschodu ważnymi punktami są Izrael oraz wspomniane wcześniej Zjednoczone Emiraty Arabskie. Patrząc na Północ Afryki możemy śmiało wskazać Egipt i Maroko. Niezwykle ciekawym przypadkiem jest Angola, gdzie Polacy są głównymi specjalistami od rybołówstwa. Poza tą całą gamą możliwości, krajowe produkty odnajdują swoich zwolenników w całej Europie, a zwłaszcza w Krajach Bałkańskich. PAIiIZ, poprzez program GoChina, namawia polski kapitał do odkrywania Państwa Środka. To nie tylko największy eksporter na świecie, lecz również olbrzymi rynek z rosnącą klasą średnią, która coraz bardziej otwiera się na produkty z zagranicy. W przypadku towarów z sektora spożywczego, Chińczycy wręcz preferują te wyprodukowane w Europie od własnych, krajowych. Europejskie produkty postrzegane są jako bezpieczne, o wysokiej jakości, a co za tym idzie darzone dużym zaufaniem. Szacunki, które wskazują, że do 2022 roku wydatki Chińczyków na żywność potroją się, potwierdzają, że skierowanie eksportu żywności do Chin ma głęboki sens. Oczywiście pod warunkiem dobrego rozpoznania rynku i zrozumienia tamtejszej specyfiki prowadzenia biznesu. Poza programami kierunkowymi jak GoChina czy analogiczny GoAfrica, a także programami dedykowanymi takim rynkom jak Turcja i ZEA, PAIiIZ prowadzi szereg innych działań wspierających polską ekspansję z wybranych sektorów lub regionów kraju, jak makroregion Polska Wschodnia. Współorganizujemy także misje gospodarcze do miejsc najbardziej perspektywicznych dla naszych inwestorów i eksporterów. Aranżujemy spotkania biznesowe, pomagamy polskim firmom zaistnieć na wystawach czy w końcu ułatwiamy nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi parterami handlowymi. Doskonałą okazją do promocji sektora rolno-spożywczego jest trwające właśnie w Mediolanie EXPO Z racji na swój potencjał rolno - spożywczy, Polska płynnie wpisuje się w tegoroczne hasło przewodnie wystawy Wyżywienie planety, energia dla życia. EXPO - najbardziej prestiżowe wydarzenie wystawiennicze na całym świecie pozwala polskim firmom na dotarcie do nowych odbiorów ceniących smak, jakość i przystępną cenę. To właśnie te cechy wyróżniają nasze firmy w morzu międzynarodowej konkurencji. Polska konsekwentnie buduje swoją markę. W niektórych sektorach, jak np. IT czy badań i rozwoju budujemy ją od podstaw. Producenci z branży spożywczej mają ułatwione zadanie. Za nimi stoją dekady doświadczenia, naturalne warunki geograficzne i bardzo duży potencjał rolny. Dzięki temu polskie produkty mają wysoką jakość, rozsądną cenę i mogą być dostosowane do potrzeb klientów na całym świecie. Murowany sukces. Anna Polak-Kocińska, wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych not so long ago considered exotic. In Asia, much potential is seen in ex-soviet republics, such as Uzbekistan and Azerbaijan, but also in countries as distant as Japan and Vietnam. In the Middle East, Israel and the aforementioned United Arab Emirates are crucial markets. In North Africa - Egypt and Morocco. Angola is a particularly interesting case, as Poles are the main experts there when it comes to fishing business. Apart from all those, Polish products find their aficionados across Europe, especially in the Balkan states. With the GoChina program, Polish Information and Foreign Investment Agency encourages Polish money to explore the land of China. It is not only the largest exporter in the world, but also a giant market with growing middle class, opening itself more and more to foreign products. When it comes to food business, the Chinese even prefer European products to domestic ones. European goods are considered safe, of high quality, and thus are much more trusted. Predictions, according to which by the year 2022 the Chinese will triple their spending on food, leave no doubt that focusing on food export to China is conscious and essential. This is of course conditional upon thorough market examination and understanding of the business principles there. Beside programs with specific directions, such as Go- China or analogous GoAfrica, those dedicated to particular markets (Turkey and UAE), the Agency undertakes numerous endeavors aimed at supporting Polish expansion from selected regions of the country, e.g., from the Eastern Poland macro-region. We also cooperate on organizing trade missions to places that are most promising to our investors and exporters. We set up business meetings, help Polish companies present themselves at fairs and exhibitions, and finally, we enable establishing contacts with foreign trade partners. An excellent opportunity to promote the food and agriculture sector is the EXPO 2015, taking place in Milan right now. With its enormous food and agricultural potential, Poland perfectly blends into this year s motto of the exhibition - Feeding the Planet, Energy for Life. EXPO - the most prestigious exhibition event in the entire world - provides a way for the Polish companies to reach new recipients who value taste, quality and modest prices. These advantages make our companies special when compared against vast, international competition. Poland is steadily building its brand. In some sectors, like IT or research and development, we are building it from scratch. Producers from the food business, on the other hand, can accomplish this fairly easily, with decades of experience and expertise, natural geographical conditions and vast agricultural capability. Thanks to these factors, Polish products are of high quality, reasonable price, and can be adapted to customers needs around the world. That s got to work. Anna Polak-Kocińska, Vice President of the Polish Information and Foreign Investment Agency 8 POLANDFRUITS - PLATFORMA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

9

10 ECONOMY Mirosław Maliszewski Sukces pomimo obaw Rozmowa z posłem Mirosławem Maliszewskim, prezesem Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej Success despite fears Interview with Mirosław Maliszewski, Member of the Polish Parliament and President of the Republic of Poland s Union of Fruit Growers Dlaczego pomimo wielu obaw polskie jabłka osiągnęły ogromny sukces na nowych rynkach zbytu zdobytych po wprowadzeniu rosyjskiego embarga? Mieliśmy ogromne obawy w związku z wprowadzeniem przez Federację Rosyjską zakazu eksportu. Zwłaszcza, że był to sezon z dużymi zbiorami i tym, że Rosja była do tej pory naszym największym odbiorcą. Od pierwszych dni obowiązywania zakazu wzmocniliśmy prowadzone od kilu lat działania mające na celu zdobycie nowych miejsc sprzedaży. Mam tu na myśli głównie daleko położone kraje azjatyckie - Chiny, Indie, Wietnam, Tajlandię i Singapur, czy też bliżej- Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Na niektóre rynki już sprzedajemy, inne otwieramy pod względem administracyjnym. Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych latach możemy umieścić na nich całkiem spore ilości, ponieważ zainteresowanie tamtejszych handlowców polskimi owocami jest ogromne. Cieszy mnie też duże zainteresowanie tymi rynkami ze strony grup producenckich i firm handlowych. Słusznie uważają, że uczestnictwo w targach i misjach gospodarczych pozwoli na szybkie wejście na do tej pory dziewiczy dla nas teren. W minionym sezonie sprzedaliśmy niemało także do innych krajów, położonych np. w Afryce Północnej, szczególnie do Algierii i Egiptu. Wzmocniliśmy tam naszą obecność. Jednak chyba największą sprzedaż odnotowaliśmy na rynki krajów europejskich, które ze względu na to, że same nie będąc objęte rosyjskim embargiem, jesienią 2014 roku niemal całą własną produkcję jabłek- ze względu na bardzo atrakcyjne ceny- sprzedały do Federacji Rosyjskiej. Wymienić tu należy przede wszystkim Serbię, Białoruś i Ukrainę, a w późniejszym czasie także Mołdawię. Po tym sezonie okazało się, że nasze jabłka możemy sprzedawać nie tylko do Rosji. Aktywność na rynkach zewnętrznych polskich sadowników i dystrybutorów, prowadzone akcje promocyjne, pomoc administracji rządowej w zakresie uzgodnień fitosanitarnych pozwoliły nam sprzedać całą te część produkcji, która miała pierwotnie trafić do Rosji. Jeśli uda nam się kontynuować te Why, despite many fears, did the Polish apples achieve such a massive success on new markets, ones that we have reached after the Russian embargo took place? We had a great deal of concerns because of the import ban introduced by the Russian Federation. Especially because it was a season with large crops and because of the fact that Russia was to that day our biggest recipient. Since the first days of the embargo, we strengthened our activities that we conducted over the past few years, and that were aimed at gaining new markets for selling. I am talking mostly distant, Asian countries - China, India, Vietnam, Thailand and Singapore, but also less distant Saudi Arabia and United Arab Emirates. We sell to some of these markets already, while some of them are now being opened, that is the administrative tasks are being performed at the moment. It looks like we may be able to put significant quantities of products there in the following years, as their traders take great interest in Polish fruits. I am also pleased to know that our producer groups and trade companies are interested in these markets as well. They are right about the fact that participating in trade fairs and trade missions will enable a swift entrance onto this ground, although for us yet uncharted. In the past season we were selling noteworthy quantities to other countries as well, e.g., in North Africa, especially to Algeria and Egypt. We have reinforced our presence on these markets. But the biggest sales revenue we managed to achieve was on the markets of those European countries, that not subject to Russian embargo themselves, sold their own entire production of apples to the Russian Federation thanks to good prices offered by Russia. These countries include Serbia, Belarus, Ukraine, and later also Moldavia. After this season, it turned out that our apples can be sold to markets other than Russian just as well. Polish orchardists and distributors activity on foreign markets, together with marketing actions and assistance from the government organizations concerning fitosanitary regulations, let us sell the entire part of production, that was originally aimed at Russia. If we manage to continue these endeavors, there is a chance that in the following seasons we will reinforce our presence on new markets and reassure our dominance on those that we already possess. 10 POLANDFRUITS - PLATFORMA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

11

12 ECONOMY działania, to jest szansa, że w kolejnych sezonach możemy wzmocnić naszą obecność na nowych rynkach i potwierdzić dominację na dotychczasowych. Jakie są Pana zdaniem przyczyny sukcesu eksportu owoców miękkich do krajów Europy Zachodniej i jak ocenia Pan ten rynek w dalszej perspektywie? Od kilku lat widzimy, szczególnie w bogatych krajach Europy Zachodniej, rosnące zainteresowanie spożywaniem deserowych owoców jagodowych. Dotyczy to głównie truskawek, malin, borówki amerykańskiej, ale także porzeczek kolorowych, agrestu i jeżyny. Polska oferta jeszcze kilka lat temu obejmowała głównie owoce w stanie przetworzonym w postaci mrożonek, dżemów i soków. Od kilku lat coraz śmielej sprzedajemy tam owoce deserowe. Poprawiliśmy zdecydowanie jakość naszej oferty i zdolności logistyczne. Daje to szansę kontynuowania ekspansji w kolejnych sezonach. Tym bardziej, że od tego roku w kilku krajach będziemy realizować kampanię ZWYKŁE OWOCE, NIEZWYKŁE WŁAŚCIWOŚCI promującą ich spożycie wśród najbardziej perspektywicznej grupy odbiorców- młodych i aktywnych ludzi. Jakie widzi Pan szanse dla polskiego cydru, nalewek i innych produktów z polskich owoców na rynkach zagranicznych? Napoje alkoholowe na bazie owoców mogą być naszym kolejnym hitem eksportowym. Już dziś jeżdżąc po świecie w sprawach sprzedaży jabłek słyszę zapytania o możliwości zakupu np. polskiego cydru. Jest to tym bardziej interesujące, że wiele krajów nie otworzyło się jeszcze na eksport jabłek, ale już pozwalają na sprzedaż soków, a także napojów alkoholowych. Tak jest np. w przypadku Chin. Wiem, że już dostarczamy nasze soki NFC i cydr do wielu państw dalekiej Azji, a zainteresowanie ich zakupami wzrasta. Sporą szansę widzę też w naszym tradycyjnym produkcie, choć nieco niedocenianym, jakim są polskie nalewki i wina owocowe. Kiedyś mieliśmy na tym rynku niemały udział. Coraz skuteczniej walczymy z negatywnym wizerunkiem polskiego taniego wina owocowego. Na wielu pokazach, w tym zagranicznych, nasze produkty zdobywają prestiżowe wyróżnienia i nagrody. Wino aroniowe, wiśniówka, nalewka malinowa mogą być naszymi specjalnościami. Śliwowica już chyba taką pozycję ma. Co trzeba zrobić, żeby podtrzymać pozycję największego na świecie eksportera jabłek i wzmocnić naszą pozycję na rynku owoców jagodowych i przetworów, w tym alkoholi? Trzeba bezwzględnie być aktywnym. Polska produkcja ciągle rośnie i musimy szukać dla niej nowych miejsc In your opinion, what are the reasons of success in exporting soft fruits to the Western European countries, and how would you assess this market in a further time perspective? Since a few years, especially in wealthy Western Europe countries, there has been an increasing interest in eating dessert berry fruits. This mostly applies to strawberries, raspberries, blueberries, but also to currants, gooseberries and blackberries. Several years ago, Polish offerings consisted mostly of processed fruits, such as frozen food, jams and juices. Since then, we are selling dessert fruits more and more eagerly there. We have significantly improved the quality of our offer, as well as our logistics capabilities. This gives us a chance to continue the expansion in the following seasons. There will be even greater opportunities due to the new campaign - EXTRAOR- DINARY PROPERTIES OF ORDINARY FRUIT - that is to be launched in several countries to promote fruit consumption among the most prospective consumer group, comprising mostly young and active people. What opportunities for Polish cider, liqueurs, and other products made from Polish fruits, do you see on foreign markets? Alcoholic drinks made from fruits can be our next export blockbuster. Even now, during my apple sales-related travels around the world I keep hearing enquiries for a possibility to purchase Polish cider. This is even more interesting, given the fact that many countries are not yet open when it comes to apples export, but they already allow juices and alcoholic beverages to be sold there. This is the case with China, for example. I know that we already ship our NFC juices and cider to quite a few distant countries of Asia, and the interest in them is growing. I also see a major opportunity in our traditional, yet a bit unappreciated products, namely Polish fruits-based liqueurs and wines. We used to have a noteworthy market share in this branch. We are more and more efficient at fighting the dissentive image of cheap Polish fruit wine. At many show events, including foreign ones, our products win prestigious commendations and awards. Chokeberry wine, cherry wine, raspberry liqueur - they can all be our specialties. Our plum brandy - the Slivovitz - already has this kind of reputation. What has to be done to keep our position of world s largest exporter of apples and reinforce our position on the market of berry fruits and fruit products, including alcoholic drinks? First and foremost, we need to be proactive. Poland s production is constantly growing, and we have to look for new selling markets for this production. Our marketing 12 POLANDFRUITS - PLATFORMA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

13 ECONOMY sprzedaży. Nasza ofensywa marketingowa nie może osłabnąć. Pierwsza duża akcja Jabłka każdego dnia odniosła spektakularny sukces, trwająca w Chinach i Zjednoczonych Emiratach Arabskich akcja Europejskie jabłka dwukolorowe już przynosi pierwsze efekty. Myślę, że podobnie może być z kampanią Zwykłe owoce, niezwykłe właściwości. Jesteśmy uczestnikami wielu międzynarodowych targów, w tym największych na świecie- berlińskiej Fruit Logistica i moskiewskich World Food. Uczestniczymy w misjach gospodarczych do wielu krajów. Wszędzie tam, gdzie jest szansa na sprzedaż naszych produktów jesteśmy obecni. Nie możemy na tym poprzestać, zachłystując się na przykład faktem, że w minionym sezonie, pomimo rosyjskiego embarga udało nam się wszystko sprzedać. Międzynarodowy rynek owoców jest dynamiczny i ciągle będziemy na nim poddawani silnej zewnętrznej konkurencji. Dziś ją skutecznie wygrywamy, ale w przyszłości, kiedy zmniejszy się nasza konkurencyjność cenowa, może być trudniej. Te kilka lat musimy poświęcić na budowanie marki polskich owoców i przetworów z nich. Za kilka lat powinniśmy nadal utrzymać pozycję wielkiego eksportera. Rozmawiała: Anna Dąbrowska offensive cannot be weakened. The first big action - Apples every day has been a spectacular success, while European double-colored apples action aimed at China and the United Arab Emirates is already showing first benefits. In my opinion, the same is bound to happen with the Extraordinary properties of ordinary fruit campaign. We take part in numerous international fairs, including Berlin s Fruit Logistica and Moscow s World Food events. We participate in trade missions to many countries. We are present in every place that shows an opportunity to sell our fruits there. But we cannot stop here, rendered speechless with excitement, that despite the Russian embargo, we managed to sell everything we produced in the last season. International fruit market is a dynamic one, and we will still be subject to difficult competition from the outside. We are efficiently winning this competition today, but in the future, as the price competitiveness decreases, things may get harder. These couple of years must be spent building a brand of Polish fruits and their products. Then, in the years to come we should still be able to maintain our position as a large exporter. Interview by Anna Dąbrowska Polandfruits T R A D E C O O P E R A T I O N P L A T F O R M POLAND FRUITS associates a magazine and a portal that aim at interconnecting economic entities both in the country and worldwide. It is a business, trade and informational platform aimed at all sectors of the economy. POLAND FRUITS to kompatybilne połączenie magazynu i portalu łączącego podmioty gospodarcze z kraju i ze świata. To platforma biznesowo- handlowa i informacyjna adresowana do wszystkich sektorów gospodarki. Are you an entrepreneur running your own business and seeking domestic and worldwide contacts? You can now benefit from the experienced platform offered by POLAND FRUITS. Jesteś przedsiębiorcą? Prowadzisz własny biznes? Poszukujesz kontaktów w kraju i na świecie? Teraz możesz skorzystać z pomocy doświadczonej platformy jaką oferuje POLAND FRUITS. Contact us and place your advertisement , ,

14 ECONOMY Perspektywy branży spożywczej Prospects for the food industry Agnieszka Rembisz Rozmowa z Agnieszką Rembisz dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej w Agencji Rynku Rolnego Interview with Agnieszka Rembisz director of the International Cooperation Office in Agricultural Market Agency Co uważa Pani za największy sukces ARR dla branży spożywczej z naciskiem na sektor owocowo-warzywny? W zakresie promocji oferty eksportowej polskiej branży rolno-spożywczej Agencja Rynku Rolnego od kilku lat organizuje stoiska narodowe, na których indywidualni producenci polskiej żywności, w tym oczywiście owoców i warzyw oraz ich przetworów promują swoje produkty. W realizowanych działaniach targowo-wystawienniczych staramy się być konsekwentni zarówno w zakresie wizualizacji stoisk narodowych na całym świecie - zawsze biało-czerwona stylizacja, oznakowanie marką polskiej gospodarki oraz hasło Polska smakuje, które oczywiście pisane jest w języku powszechnie używanym w kraju, gdzie organizowane jest stoisko narodowe. Udział indywidualnego przedsiębiorcy w stoisku narodowym stwarza możliwość, nawet przy wynajmie bardzo małej powierzchni wystawienniczej, bycia zauważonym przez potencjalnego partnera biznesowego na dużych targach międzynarodowych. Proszę pamiętać, że udział w stosiku narodowym to także możliwość skorzystania przez przedsiębiorcę z szeregu dodatkowych działań promocyjnych, które ARR prowadzi w ramach organizacji stoiska narodowego takich, jak zamieszczenie informacji o firmie w ulotkach i folderach informacyjnych dystrybuowanych na terenach targowych oraz w reklamach w prasie branżowej, włączenie produktów producenta do organizowanych na stoisku pokazów kulinarnych czy degustacji, udział przedsiębiorcy w spotkaniach B2B poprzedzonych wcześniejszym doborem odpowiednich partnerów biznesowych. Jak pokazują nasze dotychczasowe doświadczenia taka forma promocji cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród polskich producentów żywności, w szczególności branży owoców i soków owocowych. Jakie widzi Pani perspektywy rozwoju wymiany handlowej branży spożywczej z krajami Bliskiego Wschodu? Rynek Bliskiego Wschodu, choć nie jest rynkiem tak dużym pod względem liczby potencjalnych konsumentów jak rynki azjatyckie, który dla branży owocowo-warzywnej z roku na rok będzie zyskiwać na znaczeniu, należy rozpatrywać bardziej w kontekście konsumentów z zasobnymi portfelami What do you consider to be the greatest achievement of the Agricultural Market Agency in the area of food industry, especially in the fruit and vegetable sector? When it comes to promoting the export portfolio of Polish agri-food products, for several years the Agricultural Market Agency has been organising national stands where individual producers of Polish food, including, obviously, fruit and vegetables and their products, promote their products. We try to be consistent in performing our fair and exhibition activities when it comes to the appearance of national stands all over the world always in white and red, bearing the label of the Polish economy and the slogan Poland tastes good, which, naturally, is written in the language most commonly spoken in the country where the national stand is set up. The participation of an individual merchant in the national stand, assuming the rental of even very small exhibition space, gives an opportunity to be noticed or discovered by a potential business partner at a large international fair. It needs to be noted that participation in the national stand is also an opportunity for a merchant to benefit from several additional promotional activities performed by the Agricultural Market Agency in the framework of organizing the national stand, such as placing information about a company on leaflets and brochures distributed in the fair area and advertising in specialist press, using a producer s products in the culinary demonstrations or tastings organized at stands, participation of a merchant in B2B meetings preceded by matching with suitable business partners. Experience has shown that such form of promotion is becoming increasingly more popular among Polish food producers, especially in the fruit and fruit juices sector. In the food industry, what prospects do you see for the development of trade with the countries of the Middle East? Despite the fact that in terms of the number of potential consumers the Middle Eastern market is not as large as Asian markets, which will become increasingly important for the fruit and vegetable industry each year, it should be 14 POLANDFRUITS - PLATFORMA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

15

16 ECONOMY oraz jako centrum redystrybucji produktów do krajów afrykańskich i azjatyckich. W tym pierwszym aspekcie należy pamiętać, że najwyższe marże uzyskuje się na towarach najwyższej jakości, które wyróżniają się spośród innych posiadaniem odpowiednich certyfikatów, na przykład ekologicznego. Niestety, albo może całe szczęście, polskie towary o niskiej jakości nie są już w stanie konkurować cenowo na rynkach Bliskiego Wschodu z towarami z niektórych krajów azjatyckich. A na Bliskim Wschodzie zrobiło się pod tym względem tłoczno, co widać na dużych międzynarodowych imprezach targowych w tym regionie takich jak Gulfood. W przypadku negocjacji z partnerami z Bliskiego Wschodu, którzy reeksportują nasze towary na dalsze rynki, należy pamiętać, że oczywiście biorą oni na siebie ryzyko handlowe wynikające z transakcji eksportowej na docelowe rynki, które są mało rozpoznane. W związku z tym przejmują znaczną część marży handlowej, a kraje Bliskiego Wschodu znane są historycznie ze smykałki do handlu. W związku z tym polscy przedsiębiorcy coraz chętniej uczestniczą w misjach gospodarczych organizowanych m.in. przez Agencję Rynku Rolnego, które umożliwiają nawiązanie bezpośrednich relacji handlowych, pominięcie pośredników, zapoznanie się z realiami eksportu na nowe rynki zbytu. Jakie są według Pani trudności we współpracy handlowej wynikające z odmienności kulturowej i politycznej Polski i Bliskiego Wschodu? Jest ich wiele, choć większość z nich można pokonać. Przykładem jest choćby Unia Europejska, która nie jest społecznością dużą, jednak z różnorodną kulturą i językami, a co dopiero kraje afrykańskie, Bliskiego Wschodu czy Azja. Zanim zaczniemy jakiekolwiek działania promocyjne, handlowe na rynku docelowym trzeba rozpoznać główne niuanse - język komunikacji i obyczaje, które mają istotne przełożenie na sposób prowadzenia kontaktów biznesowych. W przypadku krajów arabskich ważne jest również miejsce kobiet w biznesie. Wbrew dość powszechnie panującemu poglądowi w większości krajów muzułmańskich Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej Polki prowadzące rozmowy biznesowe bardzo dobrze sobie radzą i osiągają sukcesy handlowe. Wyjątkiem jest np. Arabia Saudyjska, gdzie kobiety nie mają wstępu na większość imprez targowowystawienniczych. Podejmując próbę wejścia na rynek należy zbadać również jakie skojarzenia może budzić nazwa produktu, firmy czy nawet kolorystyka używana na opakowaniach. Wymienione elementy mogą mieć decydujący wpływ na powodzenie produktu na rynku. Jeśli chodzi o odmienność polityczną w krajach Bliskiego Wschodu, nie wyolbrzymiałabym tego aspektu. Historia pokazała wielokrotnie, że największe fortuny biznesowe robiono na handlu z krajami objętymi konfliktami. Im większe ryzyko handlowe tym wyższe marże. Rozmawiała: Anna Dąbrowska seen as the market of wealthy consumers and as a centre of redistribution of products to African and Asian countries. As regards the first aspect, it needs to be born in mind that the highest profit margins are achieved from top quality products which stand out due to bearing relevant certificates, for example an eco certificate. Unfortunately, or maybe fortunately, low-quality Polish products are unable to compete on price with products from some Asian countries on Middle Eastern markets. There are many of those in the Middle East, which is visible at large international fairs in this region, such as Gulfood. When it comes to negotiating with Middle Eastern partners who re-export our products to other markets, it needs to be born in mind that they obviously bear the commercial risk resulting from the export transaction to target markets which are not well recognized, but for this reason they take a large proportion of trade margins, and the countries of the Middle East have historically proven to have a flair for trade. Hence, Polish entrepreneurs are increasingly more willing to participate in economic missions organized, among others, by the Agricultural Market Agency, which enable them to enter into commercial relations, avoid intermediaries, familiarise themselves with the reality of exporting to new markets. In your opinion, what are the difficulties in commercial cooperation resulting from cultural and political dissimilarities between Poland and the Middle East? There are many difficulties, however, most of them can be overcome. Even the European Union, which is not a large community on the global scale, has numerous languages and cultures, not to mention African countries, the Middle East or Asia. Obviously, before engaging in any promotion or trade activities in the target market, one has to become familiar with its nuances the language of communication, habits relevant for the method of conducting business contacts, and in the case of Arab countries, also with the position of women in business despite the common belief Polish women conducting business negotiations in most countries of the Middle East and North Africa (Muslim countries) are very successful, the exception being Saudi Arabia where women are not allowed to enter most fair and exhibition events. When attempting to enter a market, one needs to check what connotations the name of our product, company and even colours used on packaging might evoke, because such elements may be crucial for the success of a product on the market. When it comes to the political dissimilarity of the countries of the Middle East, I would not exaggerate this aspect, apart from the fact that history has numerously shown that fortunes have been made on trading with countries which are in a situation of conflict, the higher the commercial risk, the higher the margins. Interview by Anna Dąbrowska 16 POLANDFRUITS - PLATFORMA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

17 EVENTS AGROTECH in MED W dniach maja 2015 r. w Algierze Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z partnerami KIG w Algierii (Regionalna Izba w Dahra Mostaganem i Narodowa Izba Rolnicza, ANDI Agencja Inwestycji) oraz izbami przemysłowo-handlowymi z Maroka, Włoch i Węgier zorganizowała EURO-MED Business Roadshow pn. AGROTECH in MED. W ydarzenie to odbyło się w formie dwudniowego Forum Gospodarczego oraz rozmów B2B dla polskich firm z branży maszyn, technologii i produktów rolniczych z przedsiębiorcami z Algierii, Maroka, Włoch, Węgier i Francji. Współorganizatorem wydarzenia był Wydział Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Algierze. Honorowego Patronatu tej imprezie udzieliło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP. W inauguracji Forum udział wzięli ambasadorowie krajów, które uczestniczyły w projekcie, jak również Ambasador - Przewodniczący Przedstawicielstwa UE w Algierii, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Algierii oraz Krajowej Izby Rolnictwa Algierii, która wspomagała KIG w organizacji wydarzenia. Program EUROMED INVEST to program mający na celu wzmacnianie relacji ekonomicznych w obszarze euro-śródziemnomorza. Jego założenia przedstawił podczas Forum Oussama Dahmani, Project Manager, Anima Investment. Poza udziałem w Forum, które poświęcone było możliwościom współpracy w branży rolniczej, maszyn i urządzeń rolniczych oraz rolno-spożywczej w krajach partnerskich projektu, ze szczególnym uwzględnieniem rynku algierskiego, program przewidywał rozmowy B2B oraz konsultacje z organizacjami biznesowymi ze wszystkich krajów biorących udział w projekcie: Polska, Algieria, Maroko, Węgry, Włochy oraz kontakty na polskim stoisku informacyjnym podczas MT SIPSA Algieria jest ważnym partnerem dla Unii Europejskiej. Na przykładzie współpracy polskich i algierskich przedsiębiorców, można stwierdzić, że są to nasi priorytetowi partnerzy gospodarczy w regionie MED. W ciągu minionych pięciu lat polsko-algierska wymiana wzrosła prawie trzykrotnie. Istnieje zatem duży potencjał gospodarczy tego kraju. Rodashow w Algierze to dodatkowe narzędzie do wzmocnienia współpracy gospodaczej, zwłaszcza między krajami Europy Centralnej z krajami MED. W dwudniowym Rodashow AGROTECH in MED wzięło udział ponad 150 uczestników, zarówno przedsiębiorców, jak i przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, klastrów i ambasad. Na podstawie materiałów KIG Zdjęcia: archiwum KIG POLANDFRUITS - PLATFORMA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ 17

18 EVENTS Polsko-Arabski Kongres Gospodarczy POLANDARABIYA 2015 W dniach maja 2015 r. odbył się Polsko-Arabski Kongres Gospodarczy POLANDARABIYA, w którym uczestniczyło około 300 osób reprezentujących 150 instytucji, organizacji i przedsiębiorstw z 18 państw. D elegacje państw arabskich reprezentowane były przez 15 krajów. W kongresie uczestniczyła liczna grupa dyplomatów z państw arabskich, w tym ambasadorowie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, z Egiptu, Iraku, Algierii, Maroka, Libii oraz Iraku. W skład delegacji z Egiptu weszli m.in. szefowie Egyptian Businessmen s Association oraz Egyptian Polish Businessmen Association, z którym Izba Gospodarcza zawarła porozumienie o współpracy, jak również przedstawiciel jednego z największych egipskich banków - Commercial International Bank. Z Arabii Saudyjskiej przybyli właściciele bardzo dużych firm reprezentujących branżę spożywczą tj.: Saudi Agricultural Development, Othouq Al. Nakheel Trading. Firmy te złożyły ofertę polskim producentom maszyn rolniczych i traktorów. Jest szansa na podpisanie wkrótce kontraktu w tym zakresie. W kongresie uczestniczyli prezesi Saudyjsko-Polskiej Rady Biznesu i Polsko-Saudyjskiej Izby Przemysłowo Handlowej. Algieria reprezentowana była przez Zdjęcia: archiwum RIG Łódź 18 POLANDFRUITS - PLATFORMA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

19 przedsiębiorców zainteresowanych zakupem polskiego mleka w proszku i innych wyrobów mleczarskich. Przeprowadzone rozmowy z kilkoma polskimi producentami wskazują na możliwość podpisania umów w tym zakresie. Przedsiębiorcy z Libanu nawiązali kontakt z kilkoma polskimi firmami z branży rolno-spożywczej. Rozmowy te dotyczyły eksportu polskiej żywności na Bliski Wschód. Zjednoczone Emiraty Arabskie były reprezentowane przez kilka firm z branży inwestycyjnej i handlowej. W trakcie spotkań B2B firmy te przedstawiły warunki inwestowania w Emiratach i nawiązały współpracę z polskimi partnerami. Organizatorzy kongresu odbyli kilka spotkań z szefem Polish Business Group ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich Waelem Suleimanem. Uzgodniono bliższą współpracę w przyszłości. W kongresie licznie uczestniczyli Arabowie prowadzący działalność gospodarczą w Polsce. Nawiązano bliską współpracę z grupą przedsiębiorców z Sudanu. Podjęto ustalenia w sprawie przybycia dużej misji rządowo-biznesowej na Kongres Polandafrica w październiku br. Ze strony polskiej warto podkreślić aktywny udział Agencji Rynku Rolnego, Związku Sadowników RP, przedsiębiorców reprezentujących branżę spożywczą, budowlaną, farmaceutyczną, logistyczną i obronną. Przedsiębiorcy ci nawiązali szereg interesujących kontaktów z partnerami arabskimi. Rozmowy będą kontynuowane w następnych miesiącach. Regionalna Izba Gospodarcza Łódź organizuje w dniach października br. III edycję Kongresu Polandafrica. Country partnerem tegorocznej edycji kongresu będzie Arabska Republika Egiptu. Organizatorzy spodziewają się delegacji z ponad 30-stu krajów. Najliczniej reprezentowane będą oprócz Egiptu: Nigeria, Angola, Sudan, RPA i Kenia. Głównym celem kongresu jest promocja polskiej gospodarki w Afryce i umożliwienie nawiązania relacji biznesowych polskim przedsiębiorcom z afrykańskimi partnerami. W kongresie będzie uczestniczyło kilkaset osób reprezentujących biznes, organizacje gospodarcze i władzę publiczną z Afryki i Polski. W kongresie będzie uczestniczyła silna reprezentacja przedstawicieli branży rolno-spożywczej. W sierpniu organizatorzy kongresu zorganizują misję gospodarczą do Nigerii, a na początku września do Egiptu. Misja do Egiptu będzie w całości poświęcona promocji polskich firm z branży rolno-spożywczej. W trakcie tej misji zostanie zorganizowane Forum Gospodarcze Polandafrica Agrobiznes. Na forum to zostaną zaproszeni przedsiębiorcy nie tylko z Egiptu, ale także z Sudanu, Arabii Saudyjskiej i innych krajów Bliskiego Wschodu. Na podstawie materiałów RIG Łódź WIELOLETNIE DOŒWIADCZENIE W KOMPLEKSOWEJ OBS UDZE WIZERUNKOWEJ WIELOLETNIE GRUP DOŒWIADCZENIE PRODUCENTÓW W OWOCÓW KOMPLEKSOWEJ OBS UDZE WIZERUNKOWEJ REKLAMA REKLAMY GRUP ZEWNÊTRZNA, PRODUCENTÓW I WEWNÊTRZNA, KONSTRUKCJE OWOCÓW OZNAKOWANIE BHP I PPO. (komunikacja, ewakuacja), POLIGRAFIA, REKLAMA GRAFIKA WIELKOFORMATOWE ZEWNÊTRZNA, NA POJAZDACH, WEWNÊTRZNA, TARGI, FILMY OZNAKOWANIE REKLAMOWE, BHP I PPO. STRONY (komunikacja, WWW, SKLEPY ewakuacja), INTERNETOWE POLIGRAFIA, GRAFIKA NA POJAZDACH, TARGI, FILMY REKLAMOWE, STRONY WWW, SKLEPY INTERNETOWE ul. P.O.W. 1 A, GRÓJEC tel. ul. ul. P.O.W. 509 P.O.W A, 240, GRÓJEC Grójec tel. tel , 370,

20 REPORTS African opportunities Despite the fact that many African economies are highly reliable on agriculture, most of the farmers have for years relied on low tech equipment. However, Africa is rapidly changing and many governments look for new solutions. H igh rates of population growth put more pressure on them to assure food security and modernization of agriculture became the priority of many policy makers. These changes are a great opportunity for all: African economies, farmers, consumers and foreign investors that are ready to provide innovative solutions. As a Chamber we are at the process of connecting Polish enterprises from agricultural sector with African partners. Countries such as Ethiopia, Kenya or Tanzania are all eager to develop this sector in partnership with our companies. During the Economic Mission to Ethiopia that took place in March the entrepreneurs had a chance to consult their offers at the Agricultural Transformation Agency. The Agriculture Growth Program was set up in Ethiopia to enhance productivity value addition of this sector. Agricultural machinery is in high demand. There is, for example, a need to develop irrigation systems all over the country. Ursus - the Polish producer of tractors signed a contract for providing machinery for Ethiopian farmers. The success of Ursus, however, is owed not only to the high quality of its products. The significant part of the deal was that the company decided to open an assembly plant in Ethiopia. Other firms should definitely consider to follow similar path as a lot of focus is placed on training and employing local population. For this reason these are the investors who plan to produce and process their products in Ethiopia that can count on the greatest support of the government. However, producers of machinery can still count on the interest from the Ethiopians when it comes to equipping Ethiopian industry. Neighboring Kenya, where agriculture accounts for 25% of country s GDP decided to follow similar path. The Strategy for Revitalizing Agriculture was developed in order to accord the private sector incentives to set up mechanization centers which would provide equipment hire services to small and medium scale farmers. At the same time the government decided to provide financial incentives for private institutions to research, design and develop appropriate technologies for farming systems. It was also decided that tax incentives should be provided for manufacturers to set up local assembly or manufacturing of machinery suitable for smallholder farming. For all the reasons our Chamber together with the East African Chamber of Commerce, Industry and Agriculture decided that the Economic Mission which will take place in August should have a focus on the agricultural sector. Our aim is to facilitate cooperation between the Polish and Kenyan companies. This is, however, very often a great challenge as the main interest of the companies is placed solely on export. We, on the other hand, try to convince them that African countries are definitely worth an effort to invest more time and energy to develop long term strategies for mutual growth. If we don t do it now, other countries will definitely take over and then it might be too late for us to catch up with foreign competition. The meeting with Tanzanian parliamentarians that took place at the seat of our Chamber laid foundations for further cooperation between our countries. The horticultural industry in Tanzania has reached 9-12% of growth since Many investors are already producing and marketing horticultural crops such as green beans, baby corns, avocados, mangoes, pineapples, berries, roses and cuttings which contributed to the rise of export of such products. However, there is still unstable stock of domestic supply of tomatoes, onions, garlic, leeks, apples, grapes, pears and strawberries which are still being imported from other countries. This makes Tanzania yet another country prospective for investors as it possesses comparative advantage when it comes to land availability, wide range of climatic conditions and access to markets through preferential and regional schemes. Peace and stability of the country are another factor conducive for the investors. Strategic positioning with good links to ports and airports makes Tanzania a perfect location for a hub. Now is the time to create partnerships with African institutions. As a Chamber we are here to provide companies with necessary contacts and guidance. However, it is in hands of individual firms whether they will or not seize these opportunities. Aleksandra Ciurlik African Polish Chamber of Commerce - ProAfrica Zdjęcia: archiwum APIH 20 POLANDFRUITS - PLATFORMA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

21 DELIVERED BY

22 REPORTS Bank Pekao wspiera rozwój firm z sektora rolno-spożywczego na międzynarodowych rynkach 5 marca br. Bank Pekao zorganizował spotkanie, które jest wstępem do jednych z największych targów owocowo warzywnych na świecie Macfrut. Tym samym, polscy przedsiębiorcy z sektora rolno-spożywczego mieli możliwość nawiązania relacji biznesowych z partnerami handlowymi z Włoch. Wydarzenie wpisuje się w szeroko zakrojone działania Banku Pekao na rzecz wspierania rozwoju polskiego rolnictwa. T o pierwsze, zainicjowane przez Bank Pekao, spotkanie przedsiębiorców w ramach Targów Macfrut w Warszawie. Kilkudziesięciu przedstawicieli firm z Polski i z Włoch miało możliwość spotkania się i omówienia kierunków współpracy. Warszawskie międzynarodowe spotkanie przedsiębiorców z sektora rolnego jest jednym z szeregu działań, jakie podejmujemy w celu ułatwienia naszym klientom nawiązywania kontaktów handlowych za granicą oraz kojarzenia potencjalnych partnerów biznesowych. Wiemy jakie znaczenie dla firmy ma obecność na arenie międzynarodowej, szczególnie dla przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego, które w obecnej sytuacji zmagają się z ograniczonym dostępem do części rynków eksportowych. Chcemy, aby coraz więcej klientów korzystało z szansy, jaką jest obecność na zagranicznych rynkach - powiedział Andrzej Kopyrski, Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Bankowość Korporacyjną Banku Pekao. Wydarzenia podobne do warszawskiego, odbędą się w Pradze, Budapeszcie, Bukareszcie i Stambule września 2015 r. przedstawiciele sektora rolno-spożywczego z całej Europy spotkają się w Rimini na jednych z największych światowych targów owocowowarzywnych Macfrut. To targi skupiające przedsiębiorców związanych z przemysłem owocowo-warzywnym, począwszy od producentów, poprzez przetwórców, przedsiębiorstwa zajmujące się handlem, skończywszy na firmach z branży logistycznej - dostawców maszyn, opakowań czy przewoźników. Pierwsze tego typu wydarzenie było poświęcone nawiązywaniu relacji biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami z Polski i Włoch. Włochy są ważnym celem eksportowym dla Polski. Według danych GUS, ponad 4% naszego eksportu jest wysyłane do tego kraju. W pierwszym półroczu 2014 r. eksport do Włoch wzrósł o +7,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku W podobnym tempie rośnie eksport do Niemiec największego partnera eksportowego Polski. Aż 16% eksportu do Włoch stanowią produkty sektora rolno-spożywczego. Ta gałąź eksportu do Włoch rozwija się w najszybszym, bo aż w 21% tempie. Polska eksportuje do Włoch przede wszystkim mięso wołowe i produkty pochodzenia mięsnego. Rośnie również import produktów z Włoch (+4,7% porównując I półrocze 2014 r. z analogicznym okresem 2013 r.). Prawie 7% importu z Włoch stanowią artykuły z sektora rolno-spożywczego, wśród których znajdują się głównie winogrona, wino, oliwa, sery, brzoskwinie czy nektarynki. Na podstawie materiałów Bank Pekao Zdjęcia: archiwum Bank Pekao 22 POLANDFRUITS - PLATFORMA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Program wsparcia eksportu na rynkach niestandardowych oferta ARR w praktyce. Monika Tyska Dyrektor Biura Wspierania Eksportu

Program wsparcia eksportu na rynkach niestandardowych oferta ARR w praktyce. Monika Tyska Dyrektor Biura Wspierania Eksportu Program wsparcia eksportu na rynkach niestandardowych oferta ARR w praktyce Monika Tyska Dyrektor Biura Wspierania Eksportu Promocja pod jednym, wspólnym hasłem i godłem Marki Polskiej Gospodarki: Priorytety

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International?

Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International? Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International? dr Jerzy Rzymanek, Klaster Eksport Promocja Azja, Robayu Corp. Sp. z o.o. Shanghai XiJiao International Agricultural

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Branżowy program promocji polskich specjalności żywnościowych. Pozostałe działania promocyjne realizowane przez Agencję Rynku Rolnego.

Branżowy program promocji polskich specjalności żywnościowych. Pozostałe działania promocyjne realizowane przez Agencję Rynku Rolnego. Branżowy program promocji polskich specjalności żywnościowych. Pozostałe działania promocyjne realizowane przez Agencję. Agnieszka Rembisz Warszawa, 28 maja 2014 r. 1 1. 9 Funduszy Promocji (Komisje Zarządzające)

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Jabłka każdego dnia - owocna współpraca z Rosją

Jabłka każdego dnia - owocna współpraca z Rosją Jabłka każdego dnia - owocna współpraca z Rosją Opis kampanii Jabłka każdego dnia to trzyletnia kampania informacyjno-promocyjna realizowana przez Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej. Jej partnerami

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wsparcia MŚP prowadzących działalność eksportową

Narzędzia wsparcia MŚP prowadzących działalność eksportową 2011 Michał Polański Dyrektor Departament Promocji Gospodarczej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Narzędzia wsparcia MŚP prowadzących działalność eksportową Poznań, 11 września 2011 r. Internacjonalizacja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS 1 2 LW-338 SERCE LW-278 W wysokość (height) 195 mm 4 3 wysokość (height) 235 mm LW-339 WITRAŻ wysokość (height) 240 mm 5 LW-171 W wysokość (height) 245 mm LW-322

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

Dziś, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, rozpoczęła się jedna z największych imprez targowych poświęconych żywności Polagra Food.

Dziś, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, rozpoczęła się jedna z największych imprez targowych poświęconych żywności Polagra Food. 2015-09-21 10:00 MRiRW: o handlu i współpracy z Chinami w Poznaniu (komunikat) - MRiRW informuje: Dziś, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, rozpoczęła się jedna z największych imprez targowych

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS.

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. GOODMAN ŁÓDŹ LOGISTICS CENTRE Up to 8,600 sqm of modern logistics space with excellent conditions for warehousing, distribution and light

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Polska chce eksportować do Algierii owoce i warzywa 2015-07-13 15:29:23

Polska chce eksportować do Algierii owoce i warzywa 2015-07-13 15:29:23 Polska chce eksportować do Algierii owoce i warzywa 2015-07-13 15:29:23 2 Polskie owoce i warzywa, ale też sprzęt do przechowywania żywności, maszyny rolnicze czy sprzęt medyczny, mają największe szanse,

Bardziej szczegółowo

Space tailored for your logistics+

Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre 22,588 sqm of warehouse space for development Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre ul. Logistyczna 1, 41-200 Sosnowiec Magazyn szyty

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE KIEDY? KIEDY? GDZIE? GOŚĆ SPECJALNY:

INFORMACJE OGÓLNE KIEDY? KIEDY? GDZIE? GOŚĆ SPECJALNY: INFORMACJE OGÓLNE Główny celem konferencji jest prezentacja możliwości eksportowych dla polskich producentów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz zapoznanie się z możliwościami uczestnictwa i rozwoju

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

A new window to the East+

A new window to the East+ Goodman Lublin Logistics Centre 17,000 sqm of modern logistics space A new window to the East Goodman Lublin Logistics Centre ul. Metalurgiczna 62, 20-234 Lublin Nowa, wysokiej jakości powierzchnia magazynowa

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Dokument informacyjny Opis inicjatywy 1. W skrócie Global Student Entrepreneur Awards to prestiżowy, międzynarodowy konkurs skierowany do studentów, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Celem

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk PR dobrych praktyk o PSPR PSPR to najstarsza organizacja branżowa w Polsce 19 stycznia obchodziliśmy okrągłą rocznicę popularyzacja zagadnień związanych z Public Relations wskazywanie kierunku i działań

Bardziej szczegółowo

2012 Polish Business Directory

2012 Polish Business Directory 2012 Polish Business Directory Przewodnik po Polskim biznesie Umieść dane Twojej firmy i poszerz soją bazę kontaktów Reklamuj się i zaprezentuj swoje produkty oraz usługi szerokiemu gronu odbiorców Skorzystaj

Bardziej szczegółowo

Jedyna tak pogłębiona analiza rynku CEE w zakresie rynku online, mobilnego dostępu do internetu i rynku reklamy online

Jedyna tak pogłębiona analiza rynku CEE w zakresie rynku online, mobilnego dostępu do internetu i rynku reklamy online Raport Do you CEE Jedyna tak pogłębiona analiza rynku CEE w zakresie rynku online, mobilnego dostępu do internetu i rynku reklamy online Ponad 1000 wydrukowanych egzemplarzy dystrybuowanych w regionie

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19

Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19 Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19 2 Według wstępnych danych agencji Bord Bia irlandzki eksport żywności i napojów w 2014 r. osiągnął wartość 10,5

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych

Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych Dr Kinga Wysieńska Projekt Tygiel kulturowy czy getta narodowościowe? wzory integracji i wzajemne relacje imigrantów

Bardziej szczegółowo

Home. Strona główna. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com (0048) 667-352-102. registration / correspondence address:

Home. Strona główna. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com (0048) 667-352-102. registration / correspondence address: Home Strona główna office@wochen-offce.com (0048) 667-352-102 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland Welcome to the website of Wochen - Office

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Promocja polskiej gospodarki w Turcji. Marek ŁyŜwa Członek Zarządu. Warszawa,

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Promocja polskiej gospodarki w Turcji. Marek ŁyŜwa Członek Zarządu. Warszawa, POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Promocja polskiej gospodarki w Turcji Marek ŁyŜwa Członek Zarządu Warszawa, 28.03.2013 Program promocji polskiej gospodarki w Turcji Program promocji o

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo