Polandfruits 2/ Success DESPITE FEARS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polandfruits 2/2015. www.polandfruits.com. Success DESPITE FEARS"

Transkrypt

1 2/2015 Polandfruits T R A D E C O O P E R A T I O N P L A T F O R M Success DESPITE FEARS

2 PEŁNOWARTOŚCIOWE ODŻYWIANIE W UPRAWACH FiloCal to pełnowartościowy nawóz dolistny z pełną gamą makro- i mikroelementów, który doskonale uzupełnia zapotrzebowanie roślin w substancje odżywcze. Generalny Dystrybutor i Bezpośredni Importer FILOCAL POLSKA Monika Gajewska Bikówek 12, Grójec tel Wyłączny przedstawiciel na Polskę firm: Przedstawiciel firmy:

3 EDITORIAL New markets new opportunities In the next issue of Poland Fruits magazine, we would like to provide you with valuable information regarding food business, with emphasis laid on the fruit and vegetable sector. We approach topics related to ecological food, distribution, retail and wholesale trading, and selling in store chains. We follow current trends concerning trade with curiosity and attention, both on domestic and global markets. We pay special attention to the utmost important aspect of conscious product marketing and skillful, creative approach to the customer. We want to be close with our Readers and with matters that concern them, therefore we dedicate a lot of space to practical information acquired directly on the market. We are also counting on direct meetings with you during domestic and international business events that are organized periodically. Let them contribute to opinion, observation, and experience exchange between producers and dealers. We hope that rich and diversified range of matters we discuss will be an inspiration to you, while at the same time also a motivation for further hard work, and reading the magazine will not only be a time pleasantly spent, but also an incentive for seeking new markets and ceaseless discovery of new possibilities in marketing Polish food worldwide. Please enjoy the reading. POLANDFRUITS - PLATFORMA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ 3

4 Contents Made in Poland Success despite fears Prospects for the food industry AGROTECH in MED POLANDARABIYA 2015 African opportunities Fruit Attraction SIAL Middle East Pro-export perspectives Wrap it that s it Fairs connect people Guarantee of high quality Buoyant and modern exporter Quality is the foundation INTERPOMA 2016 Eco market and its perspectives Fruit juices: (un)common knowledge At the gates of paradise SIAL Middle East SIAL Middle East SIAL Middle East ON THE COVER photos: SIAL Middle East, INTERPOMA Wydawca POLAND FRUITS Nakład: egzemplarzy Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści materiałów reklamowych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji zamówionych tekstów. Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Reprodukcja lub przedruk wyłącznie za zgodą wydawcy.

5 in cooperation with ProMesse Ba niowa 3 lok Warszawa Tel Fax

6 ECONOMY Anna Polak-Kocińska Made in Poland zdobywa świat Sektor spożywczy to fundament polskiej gospodarki. Polacy doskonale znają się na jedzeniu, jego produkcji i sprzedaży za granicą. Natomiast polskie produkty utożsamiane są z dobrą jakością i konkurencyjną ceną. Dlatego odnoszą coraz większe sukcesy za granicą. Made in Poland is conquering the world Food sector is a foundation of the Polish economy. Poles have an excellent knowledge of food, its production and selling overseas. Polish products, on the other hand, are associated with great quality and competitive prices, two factors that contribute to growing success on foreign markets. P olska jest jednym z największych producentów i eksporterów spożywczych w Unii Europejskiej. Naszymi flagowymi produktami są mięso, przetwory mleczne oraz owoce i warzywa. W przypadku malin, truskawek czy porzeczek, a także mrożonych owoców i warzyw jesteśmy nie tylko liderem europejskim, ale wręcz światową potęgą. Czytelników Poland Fruits nie musimy przekonywać do tego, że owoce to polska specjalność. Warto jednak podkreślić, że złoto znad Wisły, czyli jabłka, to jeden z najważniejszych produktów segmentu. Jesteśmy największym w Europie i trzecim na świecie producentem tych owoców, dlatego ich zagraniczna sprzedaż ma dla polskiej gospodarki bardzo istotne znaczenie. Widać to zwłaszcza dziś, w dobie rosyjskiego embarga. Okazuje się, że zamiast zaszkodzić polskim sadownikom, embargo zadziałało raczej jako bodziec, mobilizujący do dalszej ekspansji. Dzięki wspólnym działaniom producentów i polskiego rządu, nasze jabłka są coraz popularniejsze we wschodniej Europie. Na niektórych rynkach stanowią nawet większość dostarczanego tam towaru. Dziś, zamiast do Rosji sprzedajemy jabłka również do krajów północnej Afryki, czy Emiratów Arabskich, gdzie dużą popularnością cieszy się odmiana Gala. Sukcesywnie pojawiają się też nowe możliwości. W efekcie, pod koniec maja Związek Sadowników RP poinformował, że udało się zagospodarować całą ubiegłoroczną produkcję tych owoców. Z rosyjskim embargiem poradziliśmy sobie tak, jak ze światowym kryzysem gospodarczym. Bez paniki, z wrodzonym duchem przedsiębiorczości, robiliśmy swoje. Polacy potrafią wykorzystać swój potencjał, są przebojowi i nie obawiają się oryginalnych rozwiązań. Dzięki temu produkty z metką made in Poland zdobywają rzesze konsumentów na całym świecie. Nie tylko producenci jabłek czy przetwórcy warzywno - owocowi szukają nowych rynków zbytu. Ekspansja zagraniczna uwzględniania jest w strategiach rozwoju polskich firm mięsnych, mleczarskich, cukierniczych, browarniczych, czy R eaders of the Poland Fruits magazine do not need to be convinced that fruits are Polish speciality. What is worth emphasizing, however, is that the gold from the banks of Vistula river - that is the apples, are one of the crucial products of the business. We are the biggest apple producer in Europe and the third biggest in the world. Therefore, abroad sales of these fruits are extremely important for the Polish economy. This is especially perceivable now, with the Russian embargo in place. It turns out that instead of harming Polish orchardists, the embargo worked rather as an impulse for further market expansion. Thanks to joint efforts of the producers and the Polish government, our apples gain popularity in Eastern Europe. On some markets they even make most of the merchandise available. These days, instead of exporting to Russia, we sell apples to the North African countries and United Arab Emirates, where the Gala variety turned out to be massively popular. New opportunities arise every moment. As a result, at the end of May the Union of the Orchardists of the Republic of Poland issued a statement that the entire of last year s production of apples has been managed. We have dealt with the Russian embargo just as good as we have with the global economy crisis. Without panicking, with a congenital sense of entrepreneurship, we did our thing. Poles are capable of exploring their potential, are feisty and do not fear investigating unconventional solutions. This is why Made in Poland labeled products gain favors of numerous customers all around the world. Not only apple producers or fruit and vegetable manufacturers are seeking new markets. Foreign expansion is a vital part of strategic development plans of many Polish companies, including meat manufacturers, dairy companies, confectioneries, breweries or even honey producers and manufacturers. Polish food businesses are at the same time very courageous and bold. They take interest in markets that were 6 POLANDFRUITS - PLATFORMA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

7

8 ECONOMY producentów miodu i ich przetworów. Polskie firmy spożywcze są przy tym bardzo odważne. Interesują się rynkami, które do niedawna uchodziły za egzotyczne. W Azji krajami o dużym potencjale są dawne republiki radzieckie, jak Uzbekistan, Azerbejdżan, ale także te tak odległe, jak Japonia czy Wietnam. Na mapie Bliskiego Wschodu ważnymi punktami są Izrael oraz wspomniane wcześniej Zjednoczone Emiraty Arabskie. Patrząc na Północ Afryki możemy śmiało wskazać Egipt i Maroko. Niezwykle ciekawym przypadkiem jest Angola, gdzie Polacy są głównymi specjalistami od rybołówstwa. Poza tą całą gamą możliwości, krajowe produkty odnajdują swoich zwolenników w całej Europie, a zwłaszcza w Krajach Bałkańskich. PAIiIZ, poprzez program GoChina, namawia polski kapitał do odkrywania Państwa Środka. To nie tylko największy eksporter na świecie, lecz również olbrzymi rynek z rosnącą klasą średnią, która coraz bardziej otwiera się na produkty z zagranicy. W przypadku towarów z sektora spożywczego, Chińczycy wręcz preferują te wyprodukowane w Europie od własnych, krajowych. Europejskie produkty postrzegane są jako bezpieczne, o wysokiej jakości, a co za tym idzie darzone dużym zaufaniem. Szacunki, które wskazują, że do 2022 roku wydatki Chińczyków na żywność potroją się, potwierdzają, że skierowanie eksportu żywności do Chin ma głęboki sens. Oczywiście pod warunkiem dobrego rozpoznania rynku i zrozumienia tamtejszej specyfiki prowadzenia biznesu. Poza programami kierunkowymi jak GoChina czy analogiczny GoAfrica, a także programami dedykowanymi takim rynkom jak Turcja i ZEA, PAIiIZ prowadzi szereg innych działań wspierających polską ekspansję z wybranych sektorów lub regionów kraju, jak makroregion Polska Wschodnia. Współorganizujemy także misje gospodarcze do miejsc najbardziej perspektywicznych dla naszych inwestorów i eksporterów. Aranżujemy spotkania biznesowe, pomagamy polskim firmom zaistnieć na wystawach czy w końcu ułatwiamy nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi parterami handlowymi. Doskonałą okazją do promocji sektora rolno-spożywczego jest trwające właśnie w Mediolanie EXPO Z racji na swój potencjał rolno - spożywczy, Polska płynnie wpisuje się w tegoroczne hasło przewodnie wystawy Wyżywienie planety, energia dla życia. EXPO - najbardziej prestiżowe wydarzenie wystawiennicze na całym świecie pozwala polskim firmom na dotarcie do nowych odbiorów ceniących smak, jakość i przystępną cenę. To właśnie te cechy wyróżniają nasze firmy w morzu międzynarodowej konkurencji. Polska konsekwentnie buduje swoją markę. W niektórych sektorach, jak np. IT czy badań i rozwoju budujemy ją od podstaw. Producenci z branży spożywczej mają ułatwione zadanie. Za nimi stoją dekady doświadczenia, naturalne warunki geograficzne i bardzo duży potencjał rolny. Dzięki temu polskie produkty mają wysoką jakość, rozsądną cenę i mogą być dostosowane do potrzeb klientów na całym świecie. Murowany sukces. Anna Polak-Kocińska, wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych not so long ago considered exotic. In Asia, much potential is seen in ex-soviet republics, such as Uzbekistan and Azerbaijan, but also in countries as distant as Japan and Vietnam. In the Middle East, Israel and the aforementioned United Arab Emirates are crucial markets. In North Africa - Egypt and Morocco. Angola is a particularly interesting case, as Poles are the main experts there when it comes to fishing business. Apart from all those, Polish products find their aficionados across Europe, especially in the Balkan states. With the GoChina program, Polish Information and Foreign Investment Agency encourages Polish money to explore the land of China. It is not only the largest exporter in the world, but also a giant market with growing middle class, opening itself more and more to foreign products. When it comes to food business, the Chinese even prefer European products to domestic ones. European goods are considered safe, of high quality, and thus are much more trusted. Predictions, according to which by the year 2022 the Chinese will triple their spending on food, leave no doubt that focusing on food export to China is conscious and essential. This is of course conditional upon thorough market examination and understanding of the business principles there. Beside programs with specific directions, such as Go- China or analogous GoAfrica, those dedicated to particular markets (Turkey and UAE), the Agency undertakes numerous endeavors aimed at supporting Polish expansion from selected regions of the country, e.g., from the Eastern Poland macro-region. We also cooperate on organizing trade missions to places that are most promising to our investors and exporters. We set up business meetings, help Polish companies present themselves at fairs and exhibitions, and finally, we enable establishing contacts with foreign trade partners. An excellent opportunity to promote the food and agriculture sector is the EXPO 2015, taking place in Milan right now. With its enormous food and agricultural potential, Poland perfectly blends into this year s motto of the exhibition - Feeding the Planet, Energy for Life. EXPO - the most prestigious exhibition event in the entire world - provides a way for the Polish companies to reach new recipients who value taste, quality and modest prices. These advantages make our companies special when compared against vast, international competition. Poland is steadily building its brand. In some sectors, like IT or research and development, we are building it from scratch. Producers from the food business, on the other hand, can accomplish this fairly easily, with decades of experience and expertise, natural geographical conditions and vast agricultural capability. Thanks to these factors, Polish products are of high quality, reasonable price, and can be adapted to customers needs around the world. That s got to work. Anna Polak-Kocińska, Vice President of the Polish Information and Foreign Investment Agency 8 POLANDFRUITS - PLATFORMA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

9

10 ECONOMY Mirosław Maliszewski Sukces pomimo obaw Rozmowa z posłem Mirosławem Maliszewskim, prezesem Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej Success despite fears Interview with Mirosław Maliszewski, Member of the Polish Parliament and President of the Republic of Poland s Union of Fruit Growers Dlaczego pomimo wielu obaw polskie jabłka osiągnęły ogromny sukces na nowych rynkach zbytu zdobytych po wprowadzeniu rosyjskiego embarga? Mieliśmy ogromne obawy w związku z wprowadzeniem przez Federację Rosyjską zakazu eksportu. Zwłaszcza, że był to sezon z dużymi zbiorami i tym, że Rosja była do tej pory naszym największym odbiorcą. Od pierwszych dni obowiązywania zakazu wzmocniliśmy prowadzone od kilu lat działania mające na celu zdobycie nowych miejsc sprzedaży. Mam tu na myśli głównie daleko położone kraje azjatyckie - Chiny, Indie, Wietnam, Tajlandię i Singapur, czy też bliżej- Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Na niektóre rynki już sprzedajemy, inne otwieramy pod względem administracyjnym. Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych latach możemy umieścić na nich całkiem spore ilości, ponieważ zainteresowanie tamtejszych handlowców polskimi owocami jest ogromne. Cieszy mnie też duże zainteresowanie tymi rynkami ze strony grup producenckich i firm handlowych. Słusznie uważają, że uczestnictwo w targach i misjach gospodarczych pozwoli na szybkie wejście na do tej pory dziewiczy dla nas teren. W minionym sezonie sprzedaliśmy niemało także do innych krajów, położonych np. w Afryce Północnej, szczególnie do Algierii i Egiptu. Wzmocniliśmy tam naszą obecność. Jednak chyba największą sprzedaż odnotowaliśmy na rynki krajów europejskich, które ze względu na to, że same nie będąc objęte rosyjskim embargiem, jesienią 2014 roku niemal całą własną produkcję jabłek- ze względu na bardzo atrakcyjne ceny- sprzedały do Federacji Rosyjskiej. Wymienić tu należy przede wszystkim Serbię, Białoruś i Ukrainę, a w późniejszym czasie także Mołdawię. Po tym sezonie okazało się, że nasze jabłka możemy sprzedawać nie tylko do Rosji. Aktywność na rynkach zewnętrznych polskich sadowników i dystrybutorów, prowadzone akcje promocyjne, pomoc administracji rządowej w zakresie uzgodnień fitosanitarnych pozwoliły nam sprzedać całą te część produkcji, która miała pierwotnie trafić do Rosji. Jeśli uda nam się kontynuować te Why, despite many fears, did the Polish apples achieve such a massive success on new markets, ones that we have reached after the Russian embargo took place? We had a great deal of concerns because of the import ban introduced by the Russian Federation. Especially because it was a season with large crops and because of the fact that Russia was to that day our biggest recipient. Since the first days of the embargo, we strengthened our activities that we conducted over the past few years, and that were aimed at gaining new markets for selling. I am talking mostly distant, Asian countries - China, India, Vietnam, Thailand and Singapore, but also less distant Saudi Arabia and United Arab Emirates. We sell to some of these markets already, while some of them are now being opened, that is the administrative tasks are being performed at the moment. It looks like we may be able to put significant quantities of products there in the following years, as their traders take great interest in Polish fruits. I am also pleased to know that our producer groups and trade companies are interested in these markets as well. They are right about the fact that participating in trade fairs and trade missions will enable a swift entrance onto this ground, although for us yet uncharted. In the past season we were selling noteworthy quantities to other countries as well, e.g., in North Africa, especially to Algeria and Egypt. We have reinforced our presence on these markets. But the biggest sales revenue we managed to achieve was on the markets of those European countries, that not subject to Russian embargo themselves, sold their own entire production of apples to the Russian Federation thanks to good prices offered by Russia. These countries include Serbia, Belarus, Ukraine, and later also Moldavia. After this season, it turned out that our apples can be sold to markets other than Russian just as well. Polish orchardists and distributors activity on foreign markets, together with marketing actions and assistance from the government organizations concerning fitosanitary regulations, let us sell the entire part of production, that was originally aimed at Russia. If we manage to continue these endeavors, there is a chance that in the following seasons we will reinforce our presence on new markets and reassure our dominance on those that we already possess. 10 POLANDFRUITS - PLATFORMA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

11

12 ECONOMY działania, to jest szansa, że w kolejnych sezonach możemy wzmocnić naszą obecność na nowych rynkach i potwierdzić dominację na dotychczasowych. Jakie są Pana zdaniem przyczyny sukcesu eksportu owoców miękkich do krajów Europy Zachodniej i jak ocenia Pan ten rynek w dalszej perspektywie? Od kilku lat widzimy, szczególnie w bogatych krajach Europy Zachodniej, rosnące zainteresowanie spożywaniem deserowych owoców jagodowych. Dotyczy to głównie truskawek, malin, borówki amerykańskiej, ale także porzeczek kolorowych, agrestu i jeżyny. Polska oferta jeszcze kilka lat temu obejmowała głównie owoce w stanie przetworzonym w postaci mrożonek, dżemów i soków. Od kilku lat coraz śmielej sprzedajemy tam owoce deserowe. Poprawiliśmy zdecydowanie jakość naszej oferty i zdolności logistyczne. Daje to szansę kontynuowania ekspansji w kolejnych sezonach. Tym bardziej, że od tego roku w kilku krajach będziemy realizować kampanię ZWYKŁE OWOCE, NIEZWYKŁE WŁAŚCIWOŚCI promującą ich spożycie wśród najbardziej perspektywicznej grupy odbiorców- młodych i aktywnych ludzi. Jakie widzi Pan szanse dla polskiego cydru, nalewek i innych produktów z polskich owoców na rynkach zagranicznych? Napoje alkoholowe na bazie owoców mogą być naszym kolejnym hitem eksportowym. Już dziś jeżdżąc po świecie w sprawach sprzedaży jabłek słyszę zapytania o możliwości zakupu np. polskiego cydru. Jest to tym bardziej interesujące, że wiele krajów nie otworzyło się jeszcze na eksport jabłek, ale już pozwalają na sprzedaż soków, a także napojów alkoholowych. Tak jest np. w przypadku Chin. Wiem, że już dostarczamy nasze soki NFC i cydr do wielu państw dalekiej Azji, a zainteresowanie ich zakupami wzrasta. Sporą szansę widzę też w naszym tradycyjnym produkcie, choć nieco niedocenianym, jakim są polskie nalewki i wina owocowe. Kiedyś mieliśmy na tym rynku niemały udział. Coraz skuteczniej walczymy z negatywnym wizerunkiem polskiego taniego wina owocowego. Na wielu pokazach, w tym zagranicznych, nasze produkty zdobywają prestiżowe wyróżnienia i nagrody. Wino aroniowe, wiśniówka, nalewka malinowa mogą być naszymi specjalnościami. Śliwowica już chyba taką pozycję ma. Co trzeba zrobić, żeby podtrzymać pozycję największego na świecie eksportera jabłek i wzmocnić naszą pozycję na rynku owoców jagodowych i przetworów, w tym alkoholi? Trzeba bezwzględnie być aktywnym. Polska produkcja ciągle rośnie i musimy szukać dla niej nowych miejsc In your opinion, what are the reasons of success in exporting soft fruits to the Western European countries, and how would you assess this market in a further time perspective? Since a few years, especially in wealthy Western Europe countries, there has been an increasing interest in eating dessert berry fruits. This mostly applies to strawberries, raspberries, blueberries, but also to currants, gooseberries and blackberries. Several years ago, Polish offerings consisted mostly of processed fruits, such as frozen food, jams and juices. Since then, we are selling dessert fruits more and more eagerly there. We have significantly improved the quality of our offer, as well as our logistics capabilities. This gives us a chance to continue the expansion in the following seasons. There will be even greater opportunities due to the new campaign - EXTRAOR- DINARY PROPERTIES OF ORDINARY FRUIT - that is to be launched in several countries to promote fruit consumption among the most prospective consumer group, comprising mostly young and active people. What opportunities for Polish cider, liqueurs, and other products made from Polish fruits, do you see on foreign markets? Alcoholic drinks made from fruits can be our next export blockbuster. Even now, during my apple sales-related travels around the world I keep hearing enquiries for a possibility to purchase Polish cider. This is even more interesting, given the fact that many countries are not yet open when it comes to apples export, but they already allow juices and alcoholic beverages to be sold there. This is the case with China, for example. I know that we already ship our NFC juices and cider to quite a few distant countries of Asia, and the interest in them is growing. I also see a major opportunity in our traditional, yet a bit unappreciated products, namely Polish fruits-based liqueurs and wines. We used to have a noteworthy market share in this branch. We are more and more efficient at fighting the dissentive image of cheap Polish fruit wine. At many show events, including foreign ones, our products win prestigious commendations and awards. Chokeberry wine, cherry wine, raspberry liqueur - they can all be our specialties. Our plum brandy - the Slivovitz - already has this kind of reputation. What has to be done to keep our position of world s largest exporter of apples and reinforce our position on the market of berry fruits and fruit products, including alcoholic drinks? First and foremost, we need to be proactive. Poland s production is constantly growing, and we have to look for new selling markets for this production. Our marketing 12 POLANDFRUITS - PLATFORMA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

13 ECONOMY sprzedaży. Nasza ofensywa marketingowa nie może osłabnąć. Pierwsza duża akcja Jabłka każdego dnia odniosła spektakularny sukces, trwająca w Chinach i Zjednoczonych Emiratach Arabskich akcja Europejskie jabłka dwukolorowe już przynosi pierwsze efekty. Myślę, że podobnie może być z kampanią Zwykłe owoce, niezwykłe właściwości. Jesteśmy uczestnikami wielu międzynarodowych targów, w tym największych na świecie- berlińskiej Fruit Logistica i moskiewskich World Food. Uczestniczymy w misjach gospodarczych do wielu krajów. Wszędzie tam, gdzie jest szansa na sprzedaż naszych produktów jesteśmy obecni. Nie możemy na tym poprzestać, zachłystując się na przykład faktem, że w minionym sezonie, pomimo rosyjskiego embarga udało nam się wszystko sprzedać. Międzynarodowy rynek owoców jest dynamiczny i ciągle będziemy na nim poddawani silnej zewnętrznej konkurencji. Dziś ją skutecznie wygrywamy, ale w przyszłości, kiedy zmniejszy się nasza konkurencyjność cenowa, może być trudniej. Te kilka lat musimy poświęcić na budowanie marki polskich owoców i przetworów z nich. Za kilka lat powinniśmy nadal utrzymać pozycję wielkiego eksportera. Rozmawiała: Anna Dąbrowska offensive cannot be weakened. The first big action - Apples every day has been a spectacular success, while European double-colored apples action aimed at China and the United Arab Emirates is already showing first benefits. In my opinion, the same is bound to happen with the Extraordinary properties of ordinary fruit campaign. We take part in numerous international fairs, including Berlin s Fruit Logistica and Moscow s World Food events. We participate in trade missions to many countries. We are present in every place that shows an opportunity to sell our fruits there. But we cannot stop here, rendered speechless with excitement, that despite the Russian embargo, we managed to sell everything we produced in the last season. International fruit market is a dynamic one, and we will still be subject to difficult competition from the outside. We are efficiently winning this competition today, but in the future, as the price competitiveness decreases, things may get harder. These couple of years must be spent building a brand of Polish fruits and their products. Then, in the years to come we should still be able to maintain our position as a large exporter. Interview by Anna Dąbrowska Polandfruits T R A D E C O O P E R A T I O N P L A T F O R M POLAND FRUITS associates a magazine and a portal that aim at interconnecting economic entities both in the country and worldwide. It is a business, trade and informational platform aimed at all sectors of the economy. POLAND FRUITS to kompatybilne połączenie magazynu i portalu łączącego podmioty gospodarcze z kraju i ze świata. To platforma biznesowo- handlowa i informacyjna adresowana do wszystkich sektorów gospodarki. Are you an entrepreneur running your own business and seeking domestic and worldwide contacts? You can now benefit from the experienced platform offered by POLAND FRUITS. Jesteś przedsiębiorcą? Prowadzisz własny biznes? Poszukujesz kontaktów w kraju i na świecie? Teraz możesz skorzystać z pomocy doświadczonej platformy jaką oferuje POLAND FRUITS. Contact us and place your advertisement , ,

14 ECONOMY Perspektywy branży spożywczej Prospects for the food industry Agnieszka Rembisz Rozmowa z Agnieszką Rembisz dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej w Agencji Rynku Rolnego Interview with Agnieszka Rembisz director of the International Cooperation Office in Agricultural Market Agency Co uważa Pani za największy sukces ARR dla branży spożywczej z naciskiem na sektor owocowo-warzywny? W zakresie promocji oferty eksportowej polskiej branży rolno-spożywczej Agencja Rynku Rolnego od kilku lat organizuje stoiska narodowe, na których indywidualni producenci polskiej żywności, w tym oczywiście owoców i warzyw oraz ich przetworów promują swoje produkty. W realizowanych działaniach targowo-wystawienniczych staramy się być konsekwentni zarówno w zakresie wizualizacji stoisk narodowych na całym świecie - zawsze biało-czerwona stylizacja, oznakowanie marką polskiej gospodarki oraz hasło Polska smakuje, które oczywiście pisane jest w języku powszechnie używanym w kraju, gdzie organizowane jest stoisko narodowe. Udział indywidualnego przedsiębiorcy w stoisku narodowym stwarza możliwość, nawet przy wynajmie bardzo małej powierzchni wystawienniczej, bycia zauważonym przez potencjalnego partnera biznesowego na dużych targach międzynarodowych. Proszę pamiętać, że udział w stosiku narodowym to także możliwość skorzystania przez przedsiębiorcę z szeregu dodatkowych działań promocyjnych, które ARR prowadzi w ramach organizacji stoiska narodowego takich, jak zamieszczenie informacji o firmie w ulotkach i folderach informacyjnych dystrybuowanych na terenach targowych oraz w reklamach w prasie branżowej, włączenie produktów producenta do organizowanych na stoisku pokazów kulinarnych czy degustacji, udział przedsiębiorcy w spotkaniach B2B poprzedzonych wcześniejszym doborem odpowiednich partnerów biznesowych. Jak pokazują nasze dotychczasowe doświadczenia taka forma promocji cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród polskich producentów żywności, w szczególności branży owoców i soków owocowych. Jakie widzi Pani perspektywy rozwoju wymiany handlowej branży spożywczej z krajami Bliskiego Wschodu? Rynek Bliskiego Wschodu, choć nie jest rynkiem tak dużym pod względem liczby potencjalnych konsumentów jak rynki azjatyckie, który dla branży owocowo-warzywnej z roku na rok będzie zyskiwać na znaczeniu, należy rozpatrywać bardziej w kontekście konsumentów z zasobnymi portfelami What do you consider to be the greatest achievement of the Agricultural Market Agency in the area of food industry, especially in the fruit and vegetable sector? When it comes to promoting the export portfolio of Polish agri-food products, for several years the Agricultural Market Agency has been organising national stands where individual producers of Polish food, including, obviously, fruit and vegetables and their products, promote their products. We try to be consistent in performing our fair and exhibition activities when it comes to the appearance of national stands all over the world always in white and red, bearing the label of the Polish economy and the slogan Poland tastes good, which, naturally, is written in the language most commonly spoken in the country where the national stand is set up. The participation of an individual merchant in the national stand, assuming the rental of even very small exhibition space, gives an opportunity to be noticed or discovered by a potential business partner at a large international fair. It needs to be noted that participation in the national stand is also an opportunity for a merchant to benefit from several additional promotional activities performed by the Agricultural Market Agency in the framework of organizing the national stand, such as placing information about a company on leaflets and brochures distributed in the fair area and advertising in specialist press, using a producer s products in the culinary demonstrations or tastings organized at stands, participation of a merchant in B2B meetings preceded by matching with suitable business partners. Experience has shown that such form of promotion is becoming increasingly more popular among Polish food producers, especially in the fruit and fruit juices sector. In the food industry, what prospects do you see for the development of trade with the countries of the Middle East? Despite the fact that in terms of the number of potential consumers the Middle Eastern market is not as large as Asian markets, which will become increasingly important for the fruit and vegetable industry each year, it should be 14 POLANDFRUITS - PLATFORMA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

15

16 ECONOMY oraz jako centrum redystrybucji produktów do krajów afrykańskich i azjatyckich. W tym pierwszym aspekcie należy pamiętać, że najwyższe marże uzyskuje się na towarach najwyższej jakości, które wyróżniają się spośród innych posiadaniem odpowiednich certyfikatów, na przykład ekologicznego. Niestety, albo może całe szczęście, polskie towary o niskiej jakości nie są już w stanie konkurować cenowo na rynkach Bliskiego Wschodu z towarami z niektórych krajów azjatyckich. A na Bliskim Wschodzie zrobiło się pod tym względem tłoczno, co widać na dużych międzynarodowych imprezach targowych w tym regionie takich jak Gulfood. W przypadku negocjacji z partnerami z Bliskiego Wschodu, którzy reeksportują nasze towary na dalsze rynki, należy pamiętać, że oczywiście biorą oni na siebie ryzyko handlowe wynikające z transakcji eksportowej na docelowe rynki, które są mało rozpoznane. W związku z tym przejmują znaczną część marży handlowej, a kraje Bliskiego Wschodu znane są historycznie ze smykałki do handlu. W związku z tym polscy przedsiębiorcy coraz chętniej uczestniczą w misjach gospodarczych organizowanych m.in. przez Agencję Rynku Rolnego, które umożliwiają nawiązanie bezpośrednich relacji handlowych, pominięcie pośredników, zapoznanie się z realiami eksportu na nowe rynki zbytu. Jakie są według Pani trudności we współpracy handlowej wynikające z odmienności kulturowej i politycznej Polski i Bliskiego Wschodu? Jest ich wiele, choć większość z nich można pokonać. Przykładem jest choćby Unia Europejska, która nie jest społecznością dużą, jednak z różnorodną kulturą i językami, a co dopiero kraje afrykańskie, Bliskiego Wschodu czy Azja. Zanim zaczniemy jakiekolwiek działania promocyjne, handlowe na rynku docelowym trzeba rozpoznać główne niuanse - język komunikacji i obyczaje, które mają istotne przełożenie na sposób prowadzenia kontaktów biznesowych. W przypadku krajów arabskich ważne jest również miejsce kobiet w biznesie. Wbrew dość powszechnie panującemu poglądowi w większości krajów muzułmańskich Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej Polki prowadzące rozmowy biznesowe bardzo dobrze sobie radzą i osiągają sukcesy handlowe. Wyjątkiem jest np. Arabia Saudyjska, gdzie kobiety nie mają wstępu na większość imprez targowowystawienniczych. Podejmując próbę wejścia na rynek należy zbadać również jakie skojarzenia może budzić nazwa produktu, firmy czy nawet kolorystyka używana na opakowaniach. Wymienione elementy mogą mieć decydujący wpływ na powodzenie produktu na rynku. Jeśli chodzi o odmienność polityczną w krajach Bliskiego Wschodu, nie wyolbrzymiałabym tego aspektu. Historia pokazała wielokrotnie, że największe fortuny biznesowe robiono na handlu z krajami objętymi konfliktami. Im większe ryzyko handlowe tym wyższe marże. Rozmawiała: Anna Dąbrowska seen as the market of wealthy consumers and as a centre of redistribution of products to African and Asian countries. As regards the first aspect, it needs to be born in mind that the highest profit margins are achieved from top quality products which stand out due to bearing relevant certificates, for example an eco certificate. Unfortunately, or maybe fortunately, low-quality Polish products are unable to compete on price with products from some Asian countries on Middle Eastern markets. There are many of those in the Middle East, which is visible at large international fairs in this region, such as Gulfood. When it comes to negotiating with Middle Eastern partners who re-export our products to other markets, it needs to be born in mind that they obviously bear the commercial risk resulting from the export transaction to target markets which are not well recognized, but for this reason they take a large proportion of trade margins, and the countries of the Middle East have historically proven to have a flair for trade. Hence, Polish entrepreneurs are increasingly more willing to participate in economic missions organized, among others, by the Agricultural Market Agency, which enable them to enter into commercial relations, avoid intermediaries, familiarise themselves with the reality of exporting to new markets. In your opinion, what are the difficulties in commercial cooperation resulting from cultural and political dissimilarities between Poland and the Middle East? There are many difficulties, however, most of them can be overcome. Even the European Union, which is not a large community on the global scale, has numerous languages and cultures, not to mention African countries, the Middle East or Asia. Obviously, before engaging in any promotion or trade activities in the target market, one has to become familiar with its nuances the language of communication, habits relevant for the method of conducting business contacts, and in the case of Arab countries, also with the position of women in business despite the common belief Polish women conducting business negotiations in most countries of the Middle East and North Africa (Muslim countries) are very successful, the exception being Saudi Arabia where women are not allowed to enter most fair and exhibition events. When attempting to enter a market, one needs to check what connotations the name of our product, company and even colours used on packaging might evoke, because such elements may be crucial for the success of a product on the market. When it comes to the political dissimilarity of the countries of the Middle East, I would not exaggerate this aspect, apart from the fact that history has numerously shown that fortunes have been made on trading with countries which are in a situation of conflict, the higher the commercial risk, the higher the margins. Interview by Anna Dąbrowska 16 POLANDFRUITS - PLATFORMA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

17 EVENTS AGROTECH in MED W dniach maja 2015 r. w Algierze Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z partnerami KIG w Algierii (Regionalna Izba w Dahra Mostaganem i Narodowa Izba Rolnicza, ANDI Agencja Inwestycji) oraz izbami przemysłowo-handlowymi z Maroka, Włoch i Węgier zorganizowała EURO-MED Business Roadshow pn. AGROTECH in MED. W ydarzenie to odbyło się w formie dwudniowego Forum Gospodarczego oraz rozmów B2B dla polskich firm z branży maszyn, technologii i produktów rolniczych z przedsiębiorcami z Algierii, Maroka, Włoch, Węgier i Francji. Współorganizatorem wydarzenia był Wydział Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Algierze. Honorowego Patronatu tej imprezie udzieliło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP. W inauguracji Forum udział wzięli ambasadorowie krajów, które uczestniczyły w projekcie, jak również Ambasador - Przewodniczący Przedstawicielstwa UE w Algierii, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Algierii oraz Krajowej Izby Rolnictwa Algierii, która wspomagała KIG w organizacji wydarzenia. Program EUROMED INVEST to program mający na celu wzmacnianie relacji ekonomicznych w obszarze euro-śródziemnomorza. Jego założenia przedstawił podczas Forum Oussama Dahmani, Project Manager, Anima Investment. Poza udziałem w Forum, które poświęcone było możliwościom współpracy w branży rolniczej, maszyn i urządzeń rolniczych oraz rolno-spożywczej w krajach partnerskich projektu, ze szczególnym uwzględnieniem rynku algierskiego, program przewidywał rozmowy B2B oraz konsultacje z organizacjami biznesowymi ze wszystkich krajów biorących udział w projekcie: Polska, Algieria, Maroko, Węgry, Włochy oraz kontakty na polskim stoisku informacyjnym podczas MT SIPSA Algieria jest ważnym partnerem dla Unii Europejskiej. Na przykładzie współpracy polskich i algierskich przedsiębiorców, można stwierdzić, że są to nasi priorytetowi partnerzy gospodarczy w regionie MED. W ciągu minionych pięciu lat polsko-algierska wymiana wzrosła prawie trzykrotnie. Istnieje zatem duży potencjał gospodarczy tego kraju. Rodashow w Algierze to dodatkowe narzędzie do wzmocnienia współpracy gospodaczej, zwłaszcza między krajami Europy Centralnej z krajami MED. W dwudniowym Rodashow AGROTECH in MED wzięło udział ponad 150 uczestników, zarówno przedsiębiorców, jak i przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, klastrów i ambasad. Na podstawie materiałów KIG Zdjęcia: archiwum KIG POLANDFRUITS - PLATFORMA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ 17

18 EVENTS Polsko-Arabski Kongres Gospodarczy POLANDARABIYA 2015 W dniach maja 2015 r. odbył się Polsko-Arabski Kongres Gospodarczy POLANDARABIYA, w którym uczestniczyło około 300 osób reprezentujących 150 instytucji, organizacji i przedsiębiorstw z 18 państw. D elegacje państw arabskich reprezentowane były przez 15 krajów. W kongresie uczestniczyła liczna grupa dyplomatów z państw arabskich, w tym ambasadorowie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, z Egiptu, Iraku, Algierii, Maroka, Libii oraz Iraku. W skład delegacji z Egiptu weszli m.in. szefowie Egyptian Businessmen s Association oraz Egyptian Polish Businessmen Association, z którym Izba Gospodarcza zawarła porozumienie o współpracy, jak również przedstawiciel jednego z największych egipskich banków - Commercial International Bank. Z Arabii Saudyjskiej przybyli właściciele bardzo dużych firm reprezentujących branżę spożywczą tj.: Saudi Agricultural Development, Othouq Al. Nakheel Trading. Firmy te złożyły ofertę polskim producentom maszyn rolniczych i traktorów. Jest szansa na podpisanie wkrótce kontraktu w tym zakresie. W kongresie uczestniczyli prezesi Saudyjsko-Polskiej Rady Biznesu i Polsko-Saudyjskiej Izby Przemysłowo Handlowej. Algieria reprezentowana była przez Zdjęcia: archiwum RIG Łódź 18 POLANDFRUITS - PLATFORMA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

19 przedsiębiorców zainteresowanych zakupem polskiego mleka w proszku i innych wyrobów mleczarskich. Przeprowadzone rozmowy z kilkoma polskimi producentami wskazują na możliwość podpisania umów w tym zakresie. Przedsiębiorcy z Libanu nawiązali kontakt z kilkoma polskimi firmami z branży rolno-spożywczej. Rozmowy te dotyczyły eksportu polskiej żywności na Bliski Wschód. Zjednoczone Emiraty Arabskie były reprezentowane przez kilka firm z branży inwestycyjnej i handlowej. W trakcie spotkań B2B firmy te przedstawiły warunki inwestowania w Emiratach i nawiązały współpracę z polskimi partnerami. Organizatorzy kongresu odbyli kilka spotkań z szefem Polish Business Group ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich Waelem Suleimanem. Uzgodniono bliższą współpracę w przyszłości. W kongresie licznie uczestniczyli Arabowie prowadzący działalność gospodarczą w Polsce. Nawiązano bliską współpracę z grupą przedsiębiorców z Sudanu. Podjęto ustalenia w sprawie przybycia dużej misji rządowo-biznesowej na Kongres Polandafrica w październiku br. Ze strony polskiej warto podkreślić aktywny udział Agencji Rynku Rolnego, Związku Sadowników RP, przedsiębiorców reprezentujących branżę spożywczą, budowlaną, farmaceutyczną, logistyczną i obronną. Przedsiębiorcy ci nawiązali szereg interesujących kontaktów z partnerami arabskimi. Rozmowy będą kontynuowane w następnych miesiącach. Regionalna Izba Gospodarcza Łódź organizuje w dniach października br. III edycję Kongresu Polandafrica. Country partnerem tegorocznej edycji kongresu będzie Arabska Republika Egiptu. Organizatorzy spodziewają się delegacji z ponad 30-stu krajów. Najliczniej reprezentowane będą oprócz Egiptu: Nigeria, Angola, Sudan, RPA i Kenia. Głównym celem kongresu jest promocja polskiej gospodarki w Afryce i umożliwienie nawiązania relacji biznesowych polskim przedsiębiorcom z afrykańskimi partnerami. W kongresie będzie uczestniczyło kilkaset osób reprezentujących biznes, organizacje gospodarcze i władzę publiczną z Afryki i Polski. W kongresie będzie uczestniczyła silna reprezentacja przedstawicieli branży rolno-spożywczej. W sierpniu organizatorzy kongresu zorganizują misję gospodarczą do Nigerii, a na początku września do Egiptu. Misja do Egiptu będzie w całości poświęcona promocji polskich firm z branży rolno-spożywczej. W trakcie tej misji zostanie zorganizowane Forum Gospodarcze Polandafrica Agrobiznes. Na forum to zostaną zaproszeni przedsiębiorcy nie tylko z Egiptu, ale także z Sudanu, Arabii Saudyjskiej i innych krajów Bliskiego Wschodu. Na podstawie materiałów RIG Łódź WIELOLETNIE DOŒWIADCZENIE W KOMPLEKSOWEJ OBS UDZE WIZERUNKOWEJ WIELOLETNIE GRUP DOŒWIADCZENIE PRODUCENTÓW W OWOCÓW KOMPLEKSOWEJ OBS UDZE WIZERUNKOWEJ REKLAMA REKLAMY GRUP ZEWNÊTRZNA, PRODUCENTÓW I WEWNÊTRZNA, KONSTRUKCJE OWOCÓW OZNAKOWANIE BHP I PPO. (komunikacja, ewakuacja), POLIGRAFIA, REKLAMA GRAFIKA WIELKOFORMATOWE ZEWNÊTRZNA, NA POJAZDACH, WEWNÊTRZNA, TARGI, FILMY OZNAKOWANIE REKLAMOWE, BHP I PPO. STRONY (komunikacja, WWW, SKLEPY ewakuacja), INTERNETOWE POLIGRAFIA, GRAFIKA NA POJAZDACH, TARGI, FILMY REKLAMOWE, STRONY WWW, SKLEPY INTERNETOWE ul. P.O.W. 1 A, GRÓJEC tel. ul. ul. P.O.W. 509 P.O.W A, 240, GRÓJEC Grójec tel. tel , 370,

20 REPORTS African opportunities Despite the fact that many African economies are highly reliable on agriculture, most of the farmers have for years relied on low tech equipment. However, Africa is rapidly changing and many governments look for new solutions. H igh rates of population growth put more pressure on them to assure food security and modernization of agriculture became the priority of many policy makers. These changes are a great opportunity for all: African economies, farmers, consumers and foreign investors that are ready to provide innovative solutions. As a Chamber we are at the process of connecting Polish enterprises from agricultural sector with African partners. Countries such as Ethiopia, Kenya or Tanzania are all eager to develop this sector in partnership with our companies. During the Economic Mission to Ethiopia that took place in March the entrepreneurs had a chance to consult their offers at the Agricultural Transformation Agency. The Agriculture Growth Program was set up in Ethiopia to enhance productivity value addition of this sector. Agricultural machinery is in high demand. There is, for example, a need to develop irrigation systems all over the country. Ursus - the Polish producer of tractors signed a contract for providing machinery for Ethiopian farmers. The success of Ursus, however, is owed not only to the high quality of its products. The significant part of the deal was that the company decided to open an assembly plant in Ethiopia. Other firms should definitely consider to follow similar path as a lot of focus is placed on training and employing local population. For this reason these are the investors who plan to produce and process their products in Ethiopia that can count on the greatest support of the government. However, producers of machinery can still count on the interest from the Ethiopians when it comes to equipping Ethiopian industry. Neighboring Kenya, where agriculture accounts for 25% of country s GDP decided to follow similar path. The Strategy for Revitalizing Agriculture was developed in order to accord the private sector incentives to set up mechanization centers which would provide equipment hire services to small and medium scale farmers. At the same time the government decided to provide financial incentives for private institutions to research, design and develop appropriate technologies for farming systems. It was also decided that tax incentives should be provided for manufacturers to set up local assembly or manufacturing of machinery suitable for smallholder farming. For all the reasons our Chamber together with the East African Chamber of Commerce, Industry and Agriculture decided that the Economic Mission which will take place in August should have a focus on the agricultural sector. Our aim is to facilitate cooperation between the Polish and Kenyan companies. This is, however, very often a great challenge as the main interest of the companies is placed solely on export. We, on the other hand, try to convince them that African countries are definitely worth an effort to invest more time and energy to develop long term strategies for mutual growth. If we don t do it now, other countries will definitely take over and then it might be too late for us to catch up with foreign competition. The meeting with Tanzanian parliamentarians that took place at the seat of our Chamber laid foundations for further cooperation between our countries. The horticultural industry in Tanzania has reached 9-12% of growth since Many investors are already producing and marketing horticultural crops such as green beans, baby corns, avocados, mangoes, pineapples, berries, roses and cuttings which contributed to the rise of export of such products. However, there is still unstable stock of domestic supply of tomatoes, onions, garlic, leeks, apples, grapes, pears and strawberries which are still being imported from other countries. This makes Tanzania yet another country prospective for investors as it possesses comparative advantage when it comes to land availability, wide range of climatic conditions and access to markets through preferential and regional schemes. Peace and stability of the country are another factor conducive for the investors. Strategic positioning with good links to ports and airports makes Tanzania a perfect location for a hub. Now is the time to create partnerships with African institutions. As a Chamber we are here to provide companies with necessary contacts and guidance. However, it is in hands of individual firms whether they will or not seize these opportunities. Aleksandra Ciurlik African Polish Chamber of Commerce - ProAfrica Zdjęcia: archiwum APIH 20 POLANDFRUITS - PLATFORMA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

21 DELIVERED BY

22 REPORTS Bank Pekao wspiera rozwój firm z sektora rolno-spożywczego na międzynarodowych rynkach 5 marca br. Bank Pekao zorganizował spotkanie, które jest wstępem do jednych z największych targów owocowo warzywnych na świecie Macfrut. Tym samym, polscy przedsiębiorcy z sektora rolno-spożywczego mieli możliwość nawiązania relacji biznesowych z partnerami handlowymi z Włoch. Wydarzenie wpisuje się w szeroko zakrojone działania Banku Pekao na rzecz wspierania rozwoju polskiego rolnictwa. T o pierwsze, zainicjowane przez Bank Pekao, spotkanie przedsiębiorców w ramach Targów Macfrut w Warszawie. Kilkudziesięciu przedstawicieli firm z Polski i z Włoch miało możliwość spotkania się i omówienia kierunków współpracy. Warszawskie międzynarodowe spotkanie przedsiębiorców z sektora rolnego jest jednym z szeregu działań, jakie podejmujemy w celu ułatwienia naszym klientom nawiązywania kontaktów handlowych za granicą oraz kojarzenia potencjalnych partnerów biznesowych. Wiemy jakie znaczenie dla firmy ma obecność na arenie międzynarodowej, szczególnie dla przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego, które w obecnej sytuacji zmagają się z ograniczonym dostępem do części rynków eksportowych. Chcemy, aby coraz więcej klientów korzystało z szansy, jaką jest obecność na zagranicznych rynkach - powiedział Andrzej Kopyrski, Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Bankowość Korporacyjną Banku Pekao. Wydarzenia podobne do warszawskiego, odbędą się w Pradze, Budapeszcie, Bukareszcie i Stambule września 2015 r. przedstawiciele sektora rolno-spożywczego z całej Europy spotkają się w Rimini na jednych z największych światowych targów owocowowarzywnych Macfrut. To targi skupiające przedsiębiorców związanych z przemysłem owocowo-warzywnym, począwszy od producentów, poprzez przetwórców, przedsiębiorstwa zajmujące się handlem, skończywszy na firmach z branży logistycznej - dostawców maszyn, opakowań czy przewoźników. Pierwsze tego typu wydarzenie było poświęcone nawiązywaniu relacji biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami z Polski i Włoch. Włochy są ważnym celem eksportowym dla Polski. Według danych GUS, ponad 4% naszego eksportu jest wysyłane do tego kraju. W pierwszym półroczu 2014 r. eksport do Włoch wzrósł o +7,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku W podobnym tempie rośnie eksport do Niemiec największego partnera eksportowego Polski. Aż 16% eksportu do Włoch stanowią produkty sektora rolno-spożywczego. Ta gałąź eksportu do Włoch rozwija się w najszybszym, bo aż w 21% tempie. Polska eksportuje do Włoch przede wszystkim mięso wołowe i produkty pochodzenia mięsnego. Rośnie również import produktów z Włoch (+4,7% porównując I półrocze 2014 r. z analogicznym okresem 2013 r.). Prawie 7% importu z Włoch stanowią artykuły z sektora rolno-spożywczego, wśród których znajdują się głównie winogrona, wino, oliwa, sery, brzoskwinie czy nektarynki. Na podstawie materiałów Bank Pekao Zdjęcia: archiwum Bank Pekao 22 POLANDFRUITS - PLATFORMA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES

POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza Poland-Indian Chamber of Commerce POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES Pierwszy kwartał 2014 The first quarter of 2014 POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES / 1 Spis treści 01. Janusz

Bardziej szczegółowo

Katalog catalogue 目 录

Katalog catalogue 目 录 China EXPO POLAND 2013 III Targi CHINA EXPO POLAND 2013 Katalog catalogue 目 录 www.chinaexpo.pl home decor motoryzacja tekstylia III TARGI CHINA EXPO POLAND 2013 12-14 września 2013 Centrum Targowo-Kongresowe

Bardziej szczegółowo

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami z badania POLAND R APORT study REPORT Ocena współpracy gospodarczej POLSKA CHINY CHINA Assessment of Polish enterprises' PISM POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH THE POLISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL

Bardziej szczegółowo

14-16 April 2015. worldfood.pl. 2nd International Food & Drinks Exhibition. Poland Warsaw Expo XXI WHERE THE FOOD INDUSTRY MEETS POLAND

14-16 April 2015. worldfood.pl. 2nd International Food & Drinks Exhibition. Poland Warsaw Expo XXI WHERE THE FOOD INDUSTRY MEETS POLAND 2nd International Food & Drinks Exhibition 14-16 April 2015 Poland Warsaw Expo XXI WHERE THE FOOD INDUSTRY MEETS POLAND worldfood.pl For more information please visit the website or contact: For polish

Bardziej szczegółowo

Dossier www.mttp.pl. of which 40% are under 15. Two thousand languages An average GDP per capita of $ 1.800

Dossier www.mttp.pl. of which 40% are under 15. Two thousand languages An average GDP per capita of $ 1.800 Dossier www.mttp.pl of which 40% are under 15 Two thousand languages An average GDP per capita of $ 1.800 167.3million internet million smartphones 127.5 owned by Africans in 2015 Over 1 billion inhabitants

Bardziej szczegółowo

Dossier. Poland. Turkey. Turcja. Polska. centre for dialogue and analysis. www.mttp.pl A REGIONAL POWER WHERE EUROPE AND ASIA MEET

Dossier. Poland. Turkey. Turcja. Polska. centre for dialogue and analysis. www.mttp.pl A REGIONAL POWER WHERE EUROPE AND ASIA MEET centre for dialogue and analysis Dossier www.mttp.pl A REGIONAL POWER WHERE EUROPE AND ASIA MEET / regionalna potęga na styku Europy i Azji Turkey Turcja Poland Polska CAN POLAND AND TURKEY CREATE A PARTNERSHIP

Bardziej szczegółowo

POLSKA RPA. 3 Nobel Peace Prize winners. Area: 1,219,090 km2. 8 th largest share of women in parliament in the world (42.

POLSKA RPA. 3 Nobel Peace Prize winners. Area: 1,219,090 km2. 8 th largest share of women in parliament in the world (42. Dossier www.mttp.pl 51.8 mln inhabitants 11 languages 8 th largest producer of wine in the world 3 Nobel Peace Prize winners 49.5 years life expectancy Area: 1,219,090 km2 in2012 getting credit 11,375

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-9541. Jesień Autumn 2014. Polskie jabłka. - symbol dynamicznego rozwoju. Pieniądze dla sektora owocowo-warzywnego

ISSN 1232-9541. Jesień Autumn 2014. Polskie jabłka. - symbol dynamicznego rozwoju. Pieniądze dla sektora owocowo-warzywnego ISSN 1232-9541 Jesień Autumn 2014 Polskie jabłka - symbol dynamicznego rozwoju Pieniądze dla sektora owocowo-warzywnego MAREK SAWICKI MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Cluster of Innovation

Bardziej szczegółowo

Smak odzyskanej wolności. Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia Polską wieś. EU Common Agricultural Policy modernises Polish rural areas

Smak odzyskanej wolności. Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia Polską wieś. EU Common Agricultural Policy modernises Polish rural areas ISSN 1232-9541 Lato Summer 2014 Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia Polską wieś EU Common Agricultural Policy modernises Polish rural areas Smak odzyskanej wolności Taste of regained freedom Marek

Bardziej szczegółowo

WorldFood. Łączymy Twój biznes ze światem. 19 21 Kwietnia 2016 EXPO XXI, Warszawa, Polska. Więcej na: www.worldfood.pl

WorldFood. Łączymy Twój biznes ze światem. 19 21 Kwietnia 2016 EXPO XXI, Warszawa, Polska. Więcej na: www.worldfood.pl WorldFood Łączymy Twój biznes ze światem 19 21 Kwietnia 2016 EXPO XXI, Warszawa, Polska Więcej na: www.worldfood.pl ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

SMAKI JESIENI TASTES OF AUTUMN. Nic tak nie smakuje, jak regionalne specjały. Nowe smaki i polska tradycja. Lubię polską kuchnię!!!

SMAKI JESIENI TASTES OF AUTUMN. Nic tak nie smakuje, jak regionalne specjały. Nowe smaki i polska tradycja. Lubię polską kuchnię!!! ISSN 1232-9541 Jesień Autumn 2012 Nic tak nie smakuje, jak regionalne specjały Nowe smaki i polska tradycja Lubię polską kuchnię!!! Spała kulinarna wyspa w środku Polski Wiem, co jem SMAKI JESIENI TASTES

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA WIEŚ I ROLNICT WO W MEDIACH GOS PO DARST WA RODZINNE PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA w o d n i e s i e n i u d o P R OW 2 0 0 7-2 0 1 3 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter Nr 20 październik 2006 s Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Trudna sztuka łączenia 4 Między ewolucją a rewolucją 7 Ponad

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Corporate Social

Raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Corporate Social Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Corporate Social Responsibility REPORT List Prezesa zarządu // PRESIDENT's letter to shareholders Zmiany kreują nowe możliwości Changes are creating new possibilities

Bardziej szczegółowo

Katalog / catalogue / 目 录

Katalog / catalogue / 目 录 China EXPO POLAND 2011 Katalog / catalogue / 目 录 www.chinaexpo.pl China Expo Poland 2011 8-10 września 2011 Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, Warszawa 8-10 September 2011 MT Polska Trade Fair and

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

European Congress of Small and Medium - Size Enterprises. Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

European Congress of Small and Medium - Size Enterprises. Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS European Congress of Small and Medium - Size Enterprises Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY KATOWICE 2014 SŁOWO WSTĘPNE / INTRODUCTORY WORD PATRONATY / PATRONAGE Pod Patronatem Jose

Bardziej szczegółowo

SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI

SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI NR / N O 3 (17) 2010 www.inqbator.pl SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI International collaboration as the path to

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

ART of MINING. Kopex na międzynarodowych rynkach górniczych Rynki górnicze są trudniejsze Rozmowa z Marianem Kostempskim, prezesem Zarządu KOPEX S.A.

ART of MINING. Kopex na międzynarodowych rynkach górniczych Rynki górnicze są trudniejsze Rozmowa z Marianem Kostempskim, prezesem Zarządu KOPEX S.A. ART of MINING BIULETYN INFORMACYJNY GRUPY ZZM-KOPEX, WYDANIE SPECJALNE - WRZESIEŃ 2009 Kopex na międzynarodowych rynkach górniczych Rynki górnicze są trudniejsze Rozmowa z Marianem Kostempskim, prezesem

Bardziej szczegółowo

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION NR / N O 1 (19) 2011 www.inqbator.pl CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION WIZERUNEK OŚRODKA INNOWACJI IMAGE OF INNOVATION

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, Dear Readers,

Drodzy Czytelnicy, Dear Readers, W numerze Od redakcji....2 INNO TEMAT Po co naukowcom marketing?... 3 DOBRE PRAKTYKI Możliwości komercjalizacji wiedzy w Polsce. Doświadczenia w zakresie współpracy nauka-biznes.... 6 DO INNOWACJI PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Czego szuka inwestor? What does investor look for?

Czego szuka inwestor? What does investor look for? NR / N O 1 (15) 2010 Polski rynek VC nabiera rumieńców Polish VC market is getting some coloring Fiński model finansowania start-upów Finnish Model of Financing Start-Ups Czego szuka inwestor? What does

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo