US OS baza produkcyjna Providerzy Projektanci, programiś ci wdrożeniowcy, administratorzy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "US OS baza produkcyjna Providerzy Projektanci, programiś ci wdrożeniowcy, administratorzy"

Transkrypt

1 Ogólna struktura Systemu USOS Studenci Wła dze Ucze lni ds. studenckich Dyda ktycy Dyda ktycy USOSWEB Inne osoby Do stę p: przeglądarka inte rne towa migracja Pracownicy dzie ka na tów za inte re s owa ne ofertą Uczelni danych US OS baza produkcyjna Providerzy Projektanci, programiś ci wdrożeniowcy, administratorzy Studenci migracja danych Le ktorzy UL (WF i Le ktoraty) Inne osoby za inte re s owa ne Do stę p: przeglądarka inte rne towa Pracownicy adminis tracji centralnej BSS, BWZ, Kwestura Dział Aplikacji Komputerowych 1

2 Stan wdrożenia stan na kwiecień 2004 Słowniki wprowadzono: 99 kierunków i specjalności, co stanowi około 80% całego słownika, 2603 przedmioty wraz z opisami oraz 293 grupy przedmiotów. Jest to oferta językowa oraz przedmioty dla 5 wydziałów, 241 programów studiów. Są to wszystkie aktualne programy dla studiów dziennych, wieczorowych oraz większość programów studiów zaocznych, 1129 etapów na wszystkich aktualnych programach, 170 typów certyfikatów, stanowiących całość zgłoszonej oferty, Ponadto wprowadzono wszystkie budynki wraz z ich lokalizacją, salami dydaktycznymi, i terminami zajęć. Dział Aplikacji Komputerowych 2

3 Statystyka studentów wraz z doktorantami na programach (studenci studiujący na kilku programach występują wielokrotnie), co stanowi około 75% wszystkich studentów,w tym: - około 95% studentów studiów dziennych, - około 46% studentów studiów wieczorowych i zaocznych, 6255 pracowników w tym (doktoranci i zewnętrzni, 1367 doktorantów, co stanowi około 65% wszystkich doktorantów, z grupy studentów wprowadzonych do USOS, 64% studentów jest wpisanych na etapy i ich tok studiów jest ewidencjonowany w USOS osób ma wpisany certyfikat, Rejestracja na lektoraty, egzaminy i WF rok 2003/04: miejsca ogółem rejestracja około osób, miejsca na lektoraty zarejestrowało się na zajęcia osób, miejsc na wf na semestr pełna obsada zajęć. Dział Aplikacji Komputerowych 3

4 Szkolenia W 60 jednostkach przeprowadzono szkolenia łącznie około 600 godzin nie licząc kontaktów telefonicznych, . Obecnie wprowadzamy stałe szkolenia tematyczne w wydzielonym laboratorium. Łącznie przeszkolono ponad 183 użytkowników, niektórych wielokrotnie w tym: około 50 pracowników naukowo-dydaktycznych, 133 pracowników dziekanatów i innych jednostek administracji. Dział Aplikacji Komputerowych 4

5 Funkc je aplikac ji US OS Student BWZ zapisy na przedmioty, grupy, terminy informacje o sw oich danych ś le dz e nie w łasnych w yników w nauce stan zaległoś ci wobec uczelni informacje o płatnoś ciach dostęp do internetu i poczty baza studentów, obcokrajowców na krótkich studiach studenci polscy w yjeżdżający oferta przedmiotów dla obcokrajow ców tworzenie planu zajęć ś le dz e nie pos tępów studenta przedmioty, zajęcia, grupy oceny Nauczyciel akademicki protokoły Władze Wydziału, Uczelni ds. studenckich Aplikacja USOS USOSWEB LEKTORATY BSS akademiki, ś r. pomocy materialnej album studentów album dyplomów tw orzenie informatora dla kandydatów na studia statystyki statystyki zbiorcze informacje tw orzenie oferty programow ej, kierunków, specjalnosci Osoby zainte re sowane ofertą uczelni oferta kierunków, programów, przedmiotów specjalnoś ci, wymagań zasady rekrutacji Kw e stura zbiorcze zestawienia stypendiów BSP przelewy bankowe - elektroniczna wysyłka ś ledzenie przychodów jednostek z tytułu informacje wpłat studenckich o pracownikach USOS jako analityka dla systemu F-K Dział Aplikacji Komputerowych 5

6 Uniwe rs yte cki Sys te m Obs ługi Studiów - USOS - Moduł Stypendia w nios ki o ś wiadczenia socjalne Jednostki dydaktyczne upoważnione do przyznawania świadczeń studenckich BSStud przyznawanie ś wiadczeń studenckich socjalne, naukow e, dla obcokrajow ców rozdział limitów, zapomogi rektorskie, sprawozdawczość DAK Kwe s tura USOS s łowniki przyznawane ś wiadczenia Bank przelewy elektroniczne zbiorcze szkolenia, instalacja, administrowanie Dział Aplikacji Komputerowych 6

7 Uniwe rs yte cki Sys te m Obs ługi Studiów - USOS - Moduł Le kto raty i WF Jednostki dydaktyczne - Użytkownicy - Dzie kanaty wpłaty Studenci BANK POCZTA zapisy na lektoraty zajęcia WF egzaminy faktury przelewy konta hasła US OS Studenci mający żetony Kw e stura Aktualizacja bazy po zapisach na zajęcia zapisy na lektoraty zajęcia WF egzaminy USOS-UL WEB Baza danych DAK / MIM wdrożenie Projektanci He lp de sk ins talacja Programiś ci s zkolenia Adm inis trato r aplikacji Dział Aplikacji Komputerowych 7

8 Uniwe rs yte cki Sys te m Obs ługi Studiów - USOS - Moduł Dyplomy Jednostki dydaktyczne Użytkownicy - Dzie kanaty noś niki z pracą DS K BSStud wprowadzenie Studenci uzupełnienie archiwizacja prac dyplomow ych złożone prace metryczek uzupełnianie danych o terminie w ydania dyplomu metryczki i magisterskich USOS złożone prace Baza danych Dział Aplikacji Komputerowych 8

9 Zespól wdrożeniowy Zespół zajmuje się między innymi instalacją klientów, zakładaniem i aktualizacją słowników, integracją systemu z innymi aplikacjami centralnymi, migracją danych, administrowaniem serwerów, przygotowaniem plików tekstowych z danymi, uczestniczy w tworzeniu specyfikacji do nowych modułów, przygotowuje materiały szkoleniowe dla użytkowników Mgr Lidia Guzek Mgr Agnieszka Majewska Mgr Małgorzata Hołownia-Siwińska Mgr Alina Dobrowolska Mgr Maria Krysiak-Klejnberg Paweł Misiak We wdrożeniu uczestniczy również między innymi Mirosława Patrzykont z Biura Spraw Studenckich. Dział Aplikacji Komputerowych 9

Mariusz Czerniak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Efektywne zarządzanie procesami dydaktycznymi z wykorzystaniem systemu USOS

Mariusz Czerniak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Efektywne zarządzanie procesami dydaktycznymi z wykorzystaniem systemu USOS Mariusz Czerniak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Efektywne zarządzanie procesami dydaktycznymi z wykorzystaniem systemu USOS Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) System informatyczny służący

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki System Obsługi Studiów

Uniwersytecki System Obsługi Studiów Uniwersytecki System Obsługi Studiów Zintegrowany system dla uczelni wyższych Oracle Konferencja dla uczelni 1 kwietnia 2009 Janina Mincer-Daszkiewicz Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski jmd@mimuw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne uczelni do obsługi toku studiów

Systemy informatyczne uczelni do obsługi toku studiów Systemy informatyczne uczelni do obsługi toku studiów Janina Mincer-Daszkiewicz Uniwersytet Warszawski jmd@mimuw.edu.pl Warszawa, 2014-10-14 Plan prezentacji 1. O czym nie będzie mowy: system finansowo-księgowy,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Wstęp do dokumentacji wdrożeniowej

Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Wstęp do dokumentacji wdrożeniowej Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji USOS 4.0 http://muci.edu.pl Uniwersytecki System Obsługi Studiów Wstęp do dokumentacji wdrożeniowej Mariusz Czerniak, UMK Janina Mincer-Daszkiewicz, UW 7 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

USOS Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Współpraca z IBM.

USOS Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Współpraca z IBM. USOS Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Współpraca z IBM. Mariusz Czerniak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, marekcz@umk.pl Janina Mincer-Daszkiewicz, Uniwersytet Warszawski, jmd@mimuw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2006

Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2006 2007-01-02 Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2006 Wstęp Sytuacja sieci TORMAN W 2006 roku po analizie zapotrzebowania i stanu sieci, przeprowadzono pomyślnie przetarg

Bardziej szczegółowo

MUCI -konsorcyjne rozwiązywanie problemów IT uczelni. Marek Kręglewski Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji mkreg@amu.edu.

MUCI -konsorcyjne rozwiązywanie problemów IT uczelni. Marek Kręglewski Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji mkreg@amu.edu. MUCI -konsorcyjne rozwiązywanie problemów IT uczelni Marek Kręglewski Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji mkreg@amu.edu.pl Struktura MUCI MUCI działa w wyniku porozumienia rektorów 16 uniwersytetów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2010

Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2010 2011-04-10 Spis treści Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2010 Sprawozdanie z działalności...1 Uczelnianego Centrum Informatycznego...1 w roku 2010...1 Wstęp...3 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ DZIEKANAT-LOGIC

SYSTEM ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ DZIEKANAT-LOGIC SYSTEM ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ DZIEKANAT-LOGIC System DZIEKANAT-LOGIC umożliwia kompleksową obsługę uczelni, a w połączeniu z programami księgowymi - zarządzanie całą organizacją. Obejmuje czynności związane

Bardziej szczegółowo

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za rok 2009 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 22 czerwca 2010 r. Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI...

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia Procedura 26 Warunki kształcenia 1 1. Cel i zakres procedury Celem jest ocena i stałe doskonalenie warunków kształcenia w Wydziale Nauk o Zdrowiu. 2. Terminologia Warunki kształcenia są związane z posiadanym

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski USOS MODUŁ STYPENDIA Wersja USOS 3.02 Podręcznik użytkownika

Uniwersytet Warszawski USOS MODUŁ STYPENDIA Wersja USOS 3.02 Podręcznik użytkownika Uniwersytet Warszawski USOS MODUŁ STYPENDIA Wersja USOS 3.02 Podręcznik użytkownika Opracowanie: Grażyna Kurzyna Maria Krysiak-Klejnberg Warszawa, październik 2005 Spis treści Spis treści Wstęp... 5 Słownik

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia): Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL na wykonanie lub rozbudowę, dostawę i wdrożenie dedykowanych modułów systemów informatycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Dyplomy w sieci. Stefan Jackowski Janina Mincer-Daszkiewicz

Dyplomy w sieci. Stefan Jackowski Janina Mincer-Daszkiewicz 2004-09-02 Dyplomy w sieci Stefan Jackowski Janina Mincer-Daszkiewicz Przepisy państwowe 1 wymagają od uczelni prowadzenia centralnie dwóch ważnych dokumentów: Albumu Studentów oraz Księgi Dyplomów. W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2012 2012-06-24 Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2012 Spis treści Sprawozdanie z działalności...1 Uczelnianego Centrum Informatycznego...1 w roku 2012...1 Wstęp...3 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ISSN 1689-7757 Nr 5 (37) czerwiec - wrzesień 2010

Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ISSN 1689-7757 Nr 5 (37) czerwiec - wrzesień 2010 Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ISSN 1689-7757 Nr 5 (37) czerwiec - wrzesień 2010 WYDARZENIA Od Rektora Spis treści Drodzy Studenci I roku! Adres redakcji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009 Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii Wydział Fizyki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA ŻETONOWA - UL

REJESTRACJA ŻETONOWA - UL Uniwersytet Warszawski REJESTRACJA ŻETONOWA - UL LEKTORATY PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE PRZEDMIOTY DAJĄCE UPRAWNIENIA PEDAGOGICZNE W-F P R Z E W O D N I K K R O K Opracował zespół w składzie: Konsultacja:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Zarządzenie Rektora nr 38/2012 z 1.12.2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Rozdział 1 Postanowienia i przepisy ogólne 1 1. Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SIECI KOMPUTEROWEJ UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

REGULAMIN SIECI KOMPUTEROWEJ UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Regulamin Sieci Komputerowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach REGULAMIN SIECI KOMPUTEROWEJ UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu informatycznego na uczelni wyższej

Wdrożenie systemu informatycznego na uczelni wyższej Wdrożenie systemu informatycznego na uczelni wyższej Dobre praktyki i doświadczenia CPI, 28 stycznia 2009 Prowadzący Janina Mincer-Daszkiewicz Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski jmd@mimuw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl Informator dla studentów zagranicznych Spis treści Kilka słów o Uniwersytecie Władze i struktura Uniwersytetu Słowo klucz: Dziekanat Inne ważne jednostki Kalendarium studenta Sprawy, które musisz załatwić

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z działalności uczelni za okres

ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z działalności uczelni za okres ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z działalności uczelni za okres WSTĘP od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. Rok 2007 był kontynuacją drugiego roku kadencji organów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Studia. Wyższa Szkoła Biznesu. www.wsb.edu.pl/cieszyn. Studiuj w Cieszynie! za darmo. Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

Studia. Wyższa Szkoła Biznesu. www.wsb.edu.pl/cieszyn. Studiuj w Cieszynie! za darmo. Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zamiejscowy w Cieszynie studia inżynierskie oraz licencjackie: Logistyka i transport Inżynier jakości Zarządzanie BHP Grafika komputerowa Sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

REGULAMIN REKRUTACJI w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie REGULAMIN REKRUTACJI w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji określa ogólne zasady postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres

ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres WSTĘP ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. Rok 2008 był rokiem wyborów. Wybrano nowe organy

Bardziej szczegółowo