INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA"

Transkrypt

1 INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Szkolenie otwarte, Warszawa, dn kwietnia 2015 roku Datapartner Oy & Ebinger Consulting Analiza rentowności i ryzyka inwestycji modernizacyjnoodtworzeniowych z programem Invest for Excel

2 Spis treści Szkolenie otwarte Analiza rentowności i ryzyka inwestycji modernizacyjnoodtworzeniowych Temat szkolenia... 2 Formuła szkolenia... 2 Termin, lokalizacja... 3 Cel... 4 Dla kogo... 4 Wymagania... 4 Agenda... 5 Trener... 6 Rezultaty szkolenia... 7 Ceny... 8 Invest for Excel... 9 Warunki uczestnictwa... 9 Ogólne warunki handlowe... 9 Kontakt Klienci Wybrane referencje

3 Temat szkolenia Tematem szkolenia jest Analiza rentowności i ryzyka inwestycji modernizacyjno-odtworzeniowych Na zajęcia prosimy zabrać laptop, gdyż podczas szkolenia skoncentrujemy się na kształtowaniu praktycznych umiejętności kalkulacji przepływów pieniężnych i analizy sprawozdań finansowych oraz oceny rentowności projektów inwestycyjnych. Uczestnicy aktywnie biorą udział w szkoleniu i są wspomagani przez trenera w przygotowaniu wszystkich obliczeń. W szkoleniu zostanie wykorzystane oprogramowanie Invest for Excel (wersja testowa), które dedykowane jest do budżetowania kapitałowego i wyceny przedsiębiorstw. Uwaga w czasie warsztatów uczestnicy będą korzystać z najnowszej wersji (ver. 3.7) programu Invest for Excel z większą funkcjonalnością i możliwościami niż wersje niższe. Przedstawimy Ci wszystkie etapy tworzenia kalkulacji inwestycji i analizy rentowności. Poznasz najlepsze praktyki organizacji modelu obliczeń, a także dokładnie zrozumiesz, w jaki sposób różne parametry inwestycji wpływają na wskaźniki rentowności, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, kapitał obrotowy oraz bilans. Dowiesz się jak interpretować wskaźniki analizy opłacalności oraz jak przeprowadzić analizę wrażliwości. Nauczysz się także rozpoznawać, jakie parametry inwestycji są najbardziej wrażliwe i wiążą się z najwyższym ryzykiem. Podczas warsztatów, przekażemy także wiedzę na temat techniki porównywania czy konsolidacji różnych projektów inwestycyjnych. Uczestnicy biorą czynny udział w warsztatach i są wspierani przez trenera w wykonaniu wszystkich obliczeń. Przedmiotem case study będzie inwestycja mająca charakter modernizacyjno-odtworzeniowy. Formuła szkolenia Szkolenie zostało przygotowane w formie dwudniowych warsztatów. Uczestnicy aktywnie biorą udział w szkoleniu i są wspomagani przez trenera w przygotowaniu wszystkich obliczeń, wykonywaniu ćwiczeń i zadań. W trakcie zajęć uczestnicy wykonają ćwiczenia i zadania związane z metodą (DCF Discounted Cash Flow). Modele finansowe będą wykonywane z zastosowaniem programu Invest for Excel. 2

4 Termin, lokalizacja Warszawa, dn kwietnia 2015 (wtorek-środa) - 2 dni 12 godzin. Ostateczny termin zgłoszenia uczestników na szkolenie 15 kwietnia Szkolenie odbędzie się w AS-BUD, które zlokalizowane jest w Warszawie, Al. Jerozolimskie 44, sala C, 1 2piętro. 1 DZIEŃ 21 KWIETNIA DZIEŃ 22 KWIETNIA Współrzędne GPS 52 13'50.3"N 21 00'46.5"E ( , ) Budynek znajduje się w centrum Warszawy obok rotundy w odległości 400 m od Dworca Warszawa Centralna. 3

5 Cel Głównym celem warsztatów jest przekazanie zaawansowanej wiedzy na temat modelowania różnych złożonych scenariuszy i przypadków biznesowych z wykorzystaniem programu Invest for Excel w edycji Enterprise. Uczestnicy będą aktywnie brać udział we wszystkich obliczeniach. Dla kogo Dla osób z wykształceniem specjalistycznym, technicznym, inżynierskim oraz dla wszystkich zainteresowanych osób, które stoją przed zadaniem połączenia wiedzy technicznej z kalkulacją przepływów pieniężnych i oceną rentowności projektu Dla menedżerów i pracowników, którzy chcą poznać najlepsze praktyki modelowania finansowego Dla pracowników Controllingu oraz departamentów: Inwestycyjnego, Strategii, Planowania i Rozwoju, Finansowego Szkolenie przeznaczone jest również dla osób nie mających wykształcenia ekonomicznego. Wymagania Uczestnicy powinni posiadać podstawową umiejętność posługiwania MS Excel. lub Dla aktywnego uczestnictwa w warsztatach, każdy jego uczestnik powinien posiadać komputer typu laptop z zainstalowanym MS Excel 2003, 2007, 2010 Wymagania systemowe: PC z procesorem min. 256 MB pamięci 100 MB wolnego miejsca na dysku Microsoft Windows 2000/XP/2003/ VISTA/7/8(8.1) 4

6 Agenda Szkolenie otwarte Analiza rentowności i ryzyka inwestycji modernizacyjnoodtworzeniowych W trakcie warsztatów uczestnicy wykonają ćwiczenia i zadania z wykorzystaniem MS EXCEL i programu Invest for Excel. Agenda szkolenia: Wprowadzenie do warsztatów, sprawy organizacyjne. Metodyka wykonania inwestycji modernizacyjnych i odtworzeniowych. Omówienie inwestycji odtworzeniowych na istniejących aktywach. Obliczenie i interpretacja wskaźników rentowności projektu i kapitału własnego ćwiczenie. Szacowanie efektów modernizacji. Inwestycje modernizacyjne, w tym wydłużające czas życia aktywów bądź zwiększające efektywność (sprawność) procesową. Czy warto ponieść nakłady odtworzeniowe, aby przedłużyć czas życia pracujących aktywów? Miesięczna annuita NPV, jako wskaźnik do porównania modeli inwestycyjnych z różnymi okresami życia ekonomicznego. Inwestycje generujące oszczędności i zmniejszające koszty operacyjne. Analiza rentowności inwestycji wykonywana metodą różnicową (złożoną) Wykonanie modeli inwestycyjnych: o Bez nakładów modernizacyjnych i odtworzeniowych. o Z nakładami modernizacyjnymi. o Z nakładami odtworzeniowymi przedłużającymi okres życia ekonomicznego aktywów. Obliczenie efektu krańcowego. Analiza porównawcza dla wszystkich modeli. Każdy scenariusz zawiera: o Przygotowanie założeń do projektu inwestycyjnego ( wsad inwestycyjny ). o Analizę finansowa wraz z analizą rentowności projektu (metoda DCF): o Oszacowanie nakładów inwestycyjnych (projekcja amortyzacji i wartości końcowej aktywów nabytych i wytworzonych w ramach projektu). o Strukturę finansowania projektu (kapitał własny / kapitał obcy / dotacja). o Wykonanie rachunku wyników przychody i koszty operacyjne (zmienne i stałe). o Kapitał obrotowy dla modelu należności, zapasy, zobowiązania. o Przepływy pieniężne dla projektu nominalne i zdyskontowane. o Analizę rentowności projektu z dofinansowaniem obliczenie wskaźników rentowności NPV, IRR, MIRR, DPP, PI dla projektu oraz NPVe, IRRe, MIRRe, DPPe dla kapitału własnego. o Bilans dla projektu. o Analiza wrażliwości (ryzyka dla zmiennych oszacowanych w pieniądzu) i obliczenie progu rentowności dla wybranych zmiennych. 5

7 o Analiza wskaźnikowa (wskaźniki branżowe). o Wizualizacja analizy finansowej i ryzyka (analiza wrażliwości) w postaci wykresów projekcyjnych i analitycznych. Podsumowanie warsztatów, dyskusja uczestników, wręczenie certyfikatów. Trener Krótka informacja o trenerze Andrzej Ebinger Wykształcenie: Wyższe, Politechnika Śląska Doświadczenie zawodowe: Andrzej Ebinger jest założycielem Ebinger Consulting (dawna nazwa VBM Consulting), firmy doradczo-szkoleniowej, działającej w obszarze szeroko pojętego controllingu i rachunkowości zarządczej. Ma ponad 25 lat doświadczenia profesjonalnego. W swojej karierze zawodowej pracował w kilku organizacjach na stanowiskach menedżerskich. Jako Dyrektor Sprzedaży w jednej z największych organizacji w Europie Środkowej przeprowadził ponad 150 szkoleń z zarządzania zasobami ludzkimi dla średniej i wyższej kadry menedżerskiej. Od 2002 roku (jeszcze w okresie przedakcesyjnym) wykonywał dokumentacje aplikacyjne projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej. Od ponad pięciu lat prowadzi warsztaty szkoleniowe i szkolenia seminaryjne dotyczące analiz projektów inwestycyjnych. Przygotowuje projekty inwestycyjne dla największych organizacji w kraju. W ostatnich latach wykonał wiele analiz finansowo-ekonomicznych projektów inwestycyjnych przygotowywanych do realizacji w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), w tym dofinansowanych z Funduszy Strukturalnych. Jako Partner biznesowy fińskiej Firmy Datapartner Oy wdraża w polskich organizacjach narzędzia IT do wykonywania analiz inwestycyjnych oraz wyceny przedsiębiorstw. Od stycznia 2008 do końca grudnia 2014 w szkoleniach prowadzonych przez Pana Andrzeja Ebingera wzięło udział 1416 osoby na 126 szkoleniach. Średnia ocena uczestników prowadzonych przez nas szkoleń wynosi 4,74 (średnia ocen z anonimowych ankiet uczestników szkoleń w skali 1-5). Na stronach kilka referencji dotyczących projektów prowadzonych przez Pana Andrzeja Ebingera. Przykładowe tematy szkoleń prowadzonych przez Andrzej Ebingera: Podstawy analizy efektywności inwestycji na przykładzie projektu dofinansowanego z UE. Metody badania efektywności inwestycji. Obliczanie i interpretacja kluczowych wskaźników projektów inwestycyjnych. Analiza finansowo-ekonomiczna projektów inwestycyjnych w świetle wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 6

8 Badanie efektywności i analiza ryzyka projektów inwestycyjnych w branży energetycznej. Budowa modeli inwestycyjnych na przykładach projektów w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Energia ze słońca Czy to się opłaca? Modele inwestycyjne z programem Invest for Excel. Biznes Plan dla inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznej. Biogazownia Czy to się opłaca? Zarządzanie ryzykiem w branży energetycznej..i wiele innych. Rezultaty szkolenia Poznasz: Poznasz podstawowe zasady i terminologię użytą w modelowaniu przepływów środków pieniężnych. Poznasz wskaźniki rentowności i w jaki sposób je analizować i interpretować. Poznasz jak przygotować model studium wykonalności inwestycji w oprogramowaniu Invest for Excel. Nauczysz się obsługiwać oprogramowanie Invest for Excel. Będziesz zdolny/a przeprowadzić analizę rentowności inwestycji samodzielnie Poznasz jak wybrać najlepszą alternatywę inwestycji i jak podjąć właściwą decyzję Poznasz, w jaki sposób przygotować propozycję inwestycyjną oraz poznasz najlepsze praktyki modelowania poprzez pracę z Invest for Excel narzędziem wspierającym analizy inwestycyjne używanym przez firmy z niemal wszystkich branż w ponad 40 krajach m.in. w PGE, PKN Orlen SA, KGHM Polska Miedź SA, CIECH SA, Daimler, Fortum, Stora Enso. Invest for Excel zaprogramowany jest w środowisku najpopularniejszego arkusza kalkulacyjnego - Microsoft Excel. 7

9 Ceny Cena za dwa dni szkolenia: Ilość osób z tej samej organizacji 1 osoba 2 osoby 3 osoby Cena za 2 dni warsztatów Do cen netto należy doliczyć 23% VAT DODATKOWA ZNIŻKA 5 % DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, AGENCJI RZĄDOWYCH, WYŻSZYCH UCZELNI i KLIENTÓW Ebinger Consulting i Datapartner Oy Wykaz klientów Ebinger Consulting znajduje się na stronie informacji szczegółowej Informacja dotycząca zwolnienia usługi szkoleniowej z podatku VAT. Informujemy, że zgodnie z zapisami Ustawy o podatku od towarów i usług, istnieje możliwość zwolnienia usługi szkoleniowej z podatku VAT na podstawie Art. 43 Pkt 29 lit. c) ustawy z dnia r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm). Zapisy Ustawy jak wyżej stanowią: Art. 43. [Zwolnienia przedmiotowe] 1. Zwalnia się od podatku:.. 29) [69] usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:. c) finansowane w całości ze środków publicznych.. Do wystawienia faktury ze zwolnionym podatkiem VAT upoważnia nas oświadczenie organizacji kierującej na szkolenie swojego pracownika. Cena nie zawiera: Wypożyczenia laptopów dla uczestników szkolenia (dodatkowy koszt wypożyczenia laptopów dla uczestników szkolenia wynosi 200 zł/dzień). Kosztów dojazdu uczestników na miejsce szkolenia. Kosztu noclegów uczestników. Dla uczestników biorących udział w szkoleniu cena obejmuje: Uczestnictwo w zajęciach. Przerwy kawowe i lunch. Materiały szkoleniowe: o Zeszyt ćwiczeń i zadań. 8

10 o Otrzymanie pełnej, najnowszej, trzydziestodniowej, testowej, polskiej wersji programu Invest for Excel (wersja Enterprise najbardziej zaawansowana). o Materiały na CD: Skrypt szkoleniowy. Prezentacje ze szkolenia. Rozwiązane ćwiczenia i zadanie. Wytyczne i materiały dodatkowe dotyczące zagadnień poruszanych na warsztatach. Certyfikat ukończenia szkolenia. Invest for Excel Invest for Excel to program wspomagający przygotowanie, analizę i ocenę projektów inwestycyjnych. W aplikacji można dokonywać projekcji projektów inwestycyjnych, przeprowadzać analizę rentowności oraz wykonywać analizę wrażliwości wraz z wizualizacją wyników. Raporty tworzone przez program są zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (IAS) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS). Program jest stosowany przez największe organizacje na całym świecie (głównie w Europie). Warunki uczestnictwa Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia (faksem lub mailem) w terminie do 15 kwietnia Zapłata za uczestnictwo w warsztatach nastąpi na podstawie faktury proforma, nie później niż w ciągu 7 dni po ukończeniu szkolenia (otrzymaniu faktury VAT). Ogólne warunki handlowe Jeśli uczestnik musi zrezygnować z udziału w szkoleniu i w przypadku, gdy następuje zmiana uczestnika - organizator szkolenia musi być poinformowany o tym fakcie najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja ze uczestnictwa w szkoleniu anulowanie rejestracji musi nastąpić, co najmniej 3 dni przed terminem szkolenia, by całkowita opłata została zwrócona. Jeżeli rezygnacja nastąpi później, organizator pobiera 50% wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu. Nie uczestniczenie w szkoleniu bez uprzedzenia - Organizator pobiera 100% opłaty za szkolenie. 9

11 Kontakt Szkolenie otwarte Analiza rentowności i ryzyka inwestycji modernizacyjnoodtworzeniowych Ebinger Consulting Sosnowiec, ul. Anieli Urbanowicz 17A/54 Tel , Faks NIP Menedżer projektu: Andrzej Ebinger Tel , Tel. kom

12 Klienci Szkolenie otwarte Analiza rentowności i ryzyka inwestycji modernizacyjnoodtworzeniowych 1 Beskidzki Dom Maklerski S.A. (Bielsko Biała) 2 BIO-ENERGIA ESP Sp. z o.o. (Warszawa) 3 Biopolinex Sp. z o. o. (Lublin) 4 Biopower S.A. (Warszawa) 5 Biuro Projektów Zakładów Azotowych BIPROZAT Biuro Usług Konsultingowych Goodwill Jerzy Sitek 6 Sp. z o. o. (Tarnów) (Rzeszów) 7 Bogdan Miedziński Consulting Group (Warszawa) 8 Boryszew SA (Sochaczew) 9 Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. Centrum Doradztwa Biznesowego - Mirosława 10 (Katowice) Drabińska (Inowrocław) 11 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (Łódź) 12 Centrum Projektów Regionalnych Inwestor SA (Katowice) 13 CIECH SA (Warszawa) 14 Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o. o. 15 DocuSoft sp. z o.o. (Bielsko Biała) 16 Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu. 17 Doradcy 24.pl S.A. (Wrocław) 18 Dynamik Filtr Nocoń i Wspólnicy s.j. (Częstochowa) 19 DZ Bank Polska 20 EHN S.A. (Studzienice) 21 Eko Program Systemy Solarne s.c. (Kęty) 22 Ekokonsulting (Cieszyn) 23 Ekoplus Sp. z o. o. w likwidacji (Kraków) 24 Eko-Solar Sp. z o. o. (Namysłów) 25 EKOZON Sp. z o. o. (Warszawa) 26 Elektro Sp. z o. o. (Łabędy) 27 Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Sp. z o.o. Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o. o. 28 (Lublin) (Nowa Sarzyna) 29 Elektrociepłownia Zabrze S.A. 30 Elektrownia Kozienice S. A. 31 Elektrownia Stalowa Wola S.A. 32 Elektrownie Wodne Sp. z o. o. (Koronowo) 33 EMPIRIO (Warszawa) 34 ENDICO Sp. z o. o. (Jelenia Góra) 35 ENEA SA (Poznań) 36 ENEA Wytwarzanie S.A. (Kozienice) 37 ENEOS Sp. z o. o. (Szczecin) 38 ENERGA Innowacje Sp. z o. o. (Gdańsk) 39 Energetyka Poznańska Przedsiębiorstwa Usług Energetycznych ENERGOBUD Leszno Sp. z o. o. 40 Energetyka Sp. z o. o. (Lubin) (Lipno) 41 Energoekspert Sp. z o. o. (Katowice) 42 Energopomiar Sp. z o. o. (Gliwice) 43 ENION GRUPA TAURON Spółka Akcyjna Zakład Energetyczny Kraków 44 EPA Sp. z o. o. (Szczecin) 45 EPC S.A. 46 e-point SA (Warszawa) 47 Euro Enterprise (Bydgoszcz) 48 F.H.U. "Rarus" Aleksander Byrski (Bielsko Biała) 49 Fabryka Kotłów RAFAKO SA (Racibórz) 50 Farma Wiatrowa Centrum N Sp. z o. o. (Warszawa) 51 Firma Usługowa Tomasz Uszacki (Nowa Ruda) 52 Fortum Power and Heat Polska Sp. z o. o. (Wrocław) 53 Fundacja "Wspieranie i Promocja Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach" 54 (Tarnów) (Olsztyn) Fundacja na rzecz Rozwoju Ekoenergetyki Zielony Feniks" Fundacja Wspierania Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Brilliant Minds (Warszawa) 56 Fundacja Polskie Centrum Przedsiębiorczości w Puławach 58 Fundusz Górnośląski S.A. (Katowice) 59 FX System Sp. z o.o. (Częstochowa) 60 Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. (Gdańsk) 61 Geovita Sp. z o. o. (Warszawa) 62 Glass Horse Polska (Czarków) 63 Global RC Sp. z o. o. (Katowice) 64 Gmina Krosno 65 Gmina Sosnowiec 66 Gmina Stalowa Wola 67 Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A (Katowice) 68 GPEC Serwis Sp. z o. o. (Gdańsk) 69 Grupa Kapitałowa JR INVEST S.A. (Kraków) 70 hh4y Sp. z o. o. (Częstochowa) 71 Horus-Energia Sp. z o.o. (Sulejówek) 72 Huty Cynku "Miasteczko Śląskie" Spółka Akcyjna 73 Inter Energia S.A. (Warszawa) 74 Introl S.A. (Katowice) 75 Kancelaria Biegłego Rewidenta Barbara Kancelaria Doradców Gospodarczych Ekspert- 76 Kapicka (Cieszyn) Kujawy (Inowrocław) 77 Katowicki Holding Węglowy SA (Katowice) 78 Kelvin Sp. z o. o. (Bielsko Biała) 79 KGHM CUPRUM Sp. z o. o. Centrum Badawczo- Rozwojowe (Wrocław) 80 KGHM Polska Miedź S.A. (Lubin) 81 Konimpex Sp. z o. o. (Konin) 82 Loranc & Partners (Warszawa) 11

13 83 Lotos Gaz SA (Mława) 84 Louis Dreyfus Commodities Polska (Warszawa) 85 Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie 86 Łęczyńska Energetyka Spółka z o. o. w Bogdance 87 M.W. Trade S.A. (Wrocław) 88 Maculewicz Consulting Sp. z o. o. (Pruszków) 89 Management Partnerships Sp. z o. o. (Warszawa) 90 MASTER Consulting Sp. z o. o. (Mosty k/gdyni) 91 MCI Management SA (Wrocław) 92 Miasto Radomsko 93 Miasto Stołeczne Warszawa 94 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Mysłowicach 95 MILMEX Systemy Komputerowe Sp. z o. o. (Sosnowiec) 96 MPGK Krosno Sp. z o. o. (Krosno) 97 Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o. o. (Brzeszcze) 98 Netia SA (Warszawa) 99 NEXUS Consultans Sp. z o. o. (Gdynia) 100 Nida Media Sp. z o. o. (Pińczów) 101 NOVIGO Anita Pabis (Dąbrowa Górnicza) 102 Odlewnie Polskie S.A. (Starachowice) 103 ORLEN Laboratorium (Płock) 104 Orlen Oil Sp. z o. o. (Kraków) 105 Orzeł S.A. (Lublin) 106 P.P.U. Elektro Sp. z o. o. (Łaziska Górne) 107 Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (Warszawa) 108 Penton Partners (Warszawa) 109 Perfect Line S.A. (Warszawa) 110 PERN "Przyjaźń" S.A. (Płock) 111 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren 112 PGE Energia Odnawialna S.A. (Warszawa) 113 PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW PGE GIEK S.A. Oddział Elektrownia Turów 114 Porąbka Żar (Międzybrodzie Bialskie) (Bogatynia) 115 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 116 Spółka Akcyjna - Oddział Zespół Elektrowni Dolna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Odra 117 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna - Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz. 118 PGE Górnictwo i Energetyka S.A. (Centrala Bełchatów) 119 PGNIG S.A. (Jasło) 120 PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III (Jaworzno) 121 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Warszawa) 122 PKS Lublin SA 123 Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 124 POLFA Warszawa S.A. 125 Politechnika Białostocka 126 Politechnika Częstochowska 127 Politechnika Wrocławska 128 Politechnika Wrocławska WCCT (Wrocław) 129 POL-LEVANT Linie Żeglugowe Spółka z o.o. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA 130 (Gdynia) (Warszawa) 131 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (Płock) 132 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Warszawa) 133 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Południe S.A. 134 Oddział w Zielonej Górze (Katowice) 135 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi 136 Południowy Koncern Energetyczny SA (Katowice) 137 Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka" Sp. z o. o. (Rzeszów) 138 PROFES Centrum Kształcenia i Doradztwa E. Karpińska-Bryke, A. Olszewski, M. Bryke sp. j. (Warszawa 139 Project Management Team Sp. z o. o. (Wrocław) 140 PROZAP Sp. z o. o. (Puławy) 141 Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. 142 (Jastrzębie Zdrój) (Lubin) 143 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Przedsiębiorstwo Komunalne Therma Sp. z o. o. 144 Mińsku Mazowieckim (Bielsko-Biała) 145 Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans Spółka z 146 Odpadów Sp. z o. o. (Gliwice) o.o. (Warszawa) 147 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gdyni 148 Rafineria Nafty Jedlicze S.A. w Jedliczu 149 Redco S.A. (Warszawa) 150 Regionalny Fundusz Gospodarczy SA (Częstochowa) 151 Rezydent S.A. (Warszawa) 152 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 153 Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil Sanok" Spółka Akcyjna 154 Selma Investment Sp. z o. o (Warszawa) 155 Soda Polska CIECH sp. z o.o. (Inowrocław) 156 Solsum Sp. z o. o. (Piwniczna Zdrój) 157 SONEL S.A. (Świdnica) 158 Soter Sp. z o. o. (Brzesko) 159 Spółka Energetyczna Jastrzębie S.A. (Jastrzębie Zdrój) 160 Starostwo Powiatowe w Skierniewicach 12

14 161 Starostwo Powiatowe w Wągrowcu 162 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER (Cieszyn) 163 Stowarzyszenie Zielona Stalówka (Stalowa Wola) 164 Sympro Sp. z o. o. (Poznań) 165 Świętokrzyskie Centrum Innowacji i transferu Technologii (Kielce) 166 Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. (Tarnów) 167 Tauron Polska Energia Spółka Akcyjna (Katowice) 168 Tauron Wytwarzanie S.A. (Katowice) 169 TechMaster - Monika Stasica (Żywiec) 170 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (Warszawa) 171 TSP Invest Sp. z o. o. (Warszawa) 172 UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (Kraków) 173 Uniparex Sp. z o. o. Spółka Komandytowo Akcyjna (Sosnowiec) 174 Urząd Marszałkowski w Łodzi 175 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Urząd Marszałkowski Województwa 176 w Lublinie Małopolskiego w Krakowie 177 Urząd Marszałkowski Województwa Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w 178 Mazowieckiego w Warszawie Opolu 179 Urząd Marszałkowski Województwa Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 180 Podkarpackiego w Rzeszowie w Szczecinie 181 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Urząd Marszałkowski Województwa 182 Katowicach Świętokrzyskiego w Kielcach 183 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie 184 Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza 185 Urząd Miasta Ełku 186 Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 187 Urząd Miasta Jaworzna 188 Urząd Miasta Legionowo 189 Urząd Miasta Łodzi 190 Urząd Miasta Mysłowice 191 Urząd Miasta Olsztyna 192 Urząd Miasta Otwocka 193 Urząd Miasta Rybnika 194 Urząd Miasta Siemianowice Śląskie 195 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 196 Urząd Miasta w Poznaniu 197 Urząd Miasta w Sierpcu 198 Urząd Miejski Jaworzno 199 Urząd Miejski w Białymstoku 200 Urząd Miejski w Bytomiu 201 Urząd Miejski w Oleśnie 202 Urząd Miejski w Piastowie 203 Urząd Miejski w Tychach 204 Urząd Miejski w Zawierciu 205 Urząd Regulacji Energetyki - Południowy Oddział Terenowy w Katowicach 206 Usługi i Doradztwo Jan Materzok (Radlin) 207 Usługi Menedżerskie i Ekonomiczne Marian Nocoń (Katowice) 208 Vertigo Consulting Sp. z o. o. (Częstochowa) 209 Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji 210 Weless Sp. z o. o. (Łódź) 211 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 212 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 213 Wola Wind Sp. z o. o. (Mykanów Wola Hankowska) 214 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (Lublin) 215 Young & Case Polska Sp. z o. o. (Raszyn) 216 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 217 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie 218 Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA (Kędzierzyn Koźle) 219 Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A. Zakłady Chemiczne Organika Sarzyna SA (Nowa 220 (Tarnów) Sarzyna) 221 Zakłady Chemiczne ZACHEM SA (Bydgoszcz) 222 Zakłady Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna (Katowice) 223 Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A. Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO S.A. 224 (Bukowno) (Racibórz) 225 Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A. 226 ZŁOMREX S.A. (Poraj) Business Sp. z o. o. (Pyrzowice) 228 ABM Consulting (Lublin) 229 Agencja Doradztwa Energetycznego Dawid Lipko (Gliwice) 230 Agencja Rynku Energii S.A. (Warszawa) 231 ANWIL SA (Włocławek) 232 Arimpex PEX Sp. z o. o. Spółka Komandytowo- Akcyjna (Kielce) 233 Astral Sp. z o. o. (Rzeszów) 234 Automatyka-Pomiary Sterowanie S.A. (Białystok) 235 B.H. Euroconsult Zdzisław Lara (Poznań) 236 Bricoman Polska Sp. z o. o. (Warszawa) 237 BSPiR Energoprojekt - Katowice S.A. 238 Business Space Sp. z o. o. (Warszawa) 239 Coca Cola Poland Services (Warszawa) 240 Comper Fornalczyk i Wspólnicy Sp. J. (Łódź) 241 Consus Carbon Engineering Sp. z o. o. (Kraków) 242 CTL Południe Sp. z o. o. (Kraków) 13

15 243 Dagmara Wdowczyk Consulting (Warszawa) 244 DNB Bank Polska S.A. (Warszawa) 245 ENEA Wytwarzanie S.A. (Świerże Górne) 246 EUROEKO Consulting (Olsztyn) 247 Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. 248 Fundacja Centrum Innowacji FIRE (Warszawa) 249 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (Kraków) 250 Główny Instytut Górnictwa (Katowice) 251 Greentech Energy Systems Polska Sp. z o. o. (Gdańsk) 252 JFE Engineering Europe GmbH (Frankfurt) 253 KGHM Polska Miedź S.A. Centrala (Lubin) 254 Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. (Bydgoszcz) 255 KUKE S.A. (Warszawa) 256 Metalurgia S.A. (Radomsko) 257 Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. 258 Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o. o. (Warszawa) 259 Ministerstwo Gospodarki (Warszawa) 260 NITROERG S.A. (Krupski Młyn) 261 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 262 PGNIG Termika S.A. (Warszawa) 263 PIT-RADWAR S.A. (Warszawa) 264 PLP CARGO S.A. (Warszawa) 265 PNO Consultans Sp. z o. o. (Warszawa) 266 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (Warszawa) 267 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (Ruda Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń 268 Śląska) Elektrycznych EL PAK Sp. z o. o. (Konin) 269 Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans Sp. z o. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 270 o. (Warszawa) o. o. (Tarnowskie Góry) 271 PZ Cussons Polska S.A. 272 RAFAKO S.A. (Racibórz) 273 Sokołów S.A. (Sokołów Podlaski) 274 SPJ Consulting Sebastian Jakubowski (Olsztyn) 275 SYNTAX Sp. z o. o. (Warszawa) 276 Synthos S.A. (Oświęcim) 277 Szpital Wojewódzki w Łomży 278 Tauron Wytwarzanie S.A. (Katowice) 279 TELVIS Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Sp. z o. o. (Katowice) 280 Toren S.A. (Katowice) 281 Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. (Warszawa) 282 TRAKT S.A. (Piekoszów, Górki Szczukowskie) 283 Urząd Miasta Katowice 284 Urząd Miasta Rzeszowa 285 WIREKON Sp. z o. o. (Czechowice-Dziedzice) 286 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 287 Zakład Utylizacji Termicznej Odpadów i Osadów Ściekowych S.A. (Sosnowiec) 288 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. (Gdańsk) Do dnia 31 grudnia 2014 roku w 126 szkoleniach prowadzonych przez Andrzeja Ebingera wzięły udział 1416 osoby. Średnia ocena uczestników wyniosła 4,74 (średnia ocen z anonimowych ankiet uczestników naszych szkoleń w skali 1-5). 14

16 Wybrane referencje 15

17 16

18 17

19 18

20 19

21 20

22 21

23 Pozostałe referencje do pobrania: 22

Analiza rentowności i ryzyka inwestycji modernizacyjnoodtworzeniowych. Invest for Excel

Analiza rentowności i ryzyka inwestycji modernizacyjnoodtworzeniowych. Invest for Excel Miejsce i termin szkolenia Warszawa (AS-BUD, Al. Jerozolimskie 44, Piętro 12) 21 i 22 kwietnia 2015 r. z lunchem, dzień pierwszy w godz. 10-16, dzień drugi w godz. 9-15 Analiza rentowności i ryzyka inwestycji

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa projektów inwestycyjnych z programem Invest for Excel dla zaawansowanych

Analiza finansowa projektów inwestycyjnych z programem Invest for Excel dla zaawansowanych Miejsce i termin szkolenia Warszawa (Golden Floor Plaza - al. Jerozolimskie 123A) 13 i 14 września 2012 r. z lunchem w godz. 10-16 Analiza finansowa projektów inwestycyjnych z programem Invest for Excel

Bardziej szczegółowo

Ebinger Consulting. Andrzej Ebinger 2010-10-07

Ebinger Consulting. Andrzej Ebinger 2010-10-07 Ewaluacja ex-post projektu szkoleniowego Cykl szkoleń dla pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na temat: Analiza finansowo- ekonomiczna projektów inwestycyjnych od podstaw. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Oferta. Sekretem sukcesu jest ciągłe doskonalenie

Oferta. Sekretem sukcesu jest ciągłe doskonalenie Oferta Sekretem sukcesu jest ciągłe doskonalenie Spis treści Szanowni Państwo,... 3 Nasz potencjał... 4 Nasza oferta... 5 Szkolenia zamknięte wewnętrzne dla Firm... 5 Szkolenia otwarte... 6 Kadra trenerów

Bardziej szczegółowo

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu 1 Nawigacja w spisie treści Kliknij w tytuł lub numer strony aby przejść do wybranego rozdziału Nawigacja na stronach raportu Kliknij na logo PGE aby przejść do spisu treści Kliknij na strzałkę aby przejść

Bardziej szczegółowo

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Katowice, woj. śląskie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) są praktyczną szkołą prowadzenia biznesu dla startupów. AIP umożliwiają przetestowanie pomysłów

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkoleń Harmonogram Moduł 1: 23-24 IX 2013 lub 17-18 III 2014 Moduł 2: 28-29 X 2013 lub 14-15 IV 2014 Moduł 3: 18-20 XI 2013 Miejsce zajęć: Warszawa Awans na wyższe stanowisko

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkoleń Harmonogram zajęć w Warszawie oraz we Wrocławiu: strona 6 Ceny szkoleń: strona 6 Awans na wyższe stanowisko jest naturalną ścieżką w rozwoju kariery. Prezes zarządu,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY 249.096 Akcji zwykłych na okaziciela serii C

PROSPEKT EMISYJNY 249.096 Akcji zwykłych na okaziciela serii C PROSPEKT EMISYJNY 249.096 Akcji zwykłych na okaziciela serii C ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Porcelanowa 12 www.elbudowa.com.pl Prospekt został przygotowany w związku z wprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Szczegółowy harmonogram zajęć: strona 5 Cykl szkoleń Finanse dla niefinansistów Opiekun Klienta Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Szczegółowy harmonogram zajęć: strona 5 Cykl szkoleń Finanse dla niefinansistów Opiekun Klienta Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1. Streszczenie najważniejszych informacji o Emitencie i jego Grupie Kapitałowej 1.1. Specyfika i charakter działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej Cechą

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING marzec/maj 2015 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy menedżerowie

Bardziej szczegółowo

Wybrani klienci StatSoft

Wybrani klienci StatSoft Wybrani klienci StatSoft 3 M Poland, 4P Research Mix, ABB, Abbott Laboratories Poland, Accenture Polska, ACNielsen Polska, Adamed, Adler Polska, ADV Entertainment Group, Aflofarm Fabryka Leków, AG TEST

Bardziej szczegółowo

Agencja reklamy zewnętrznej. Ma-Ja SC. Pszczyna, woj. śląskie

Agencja reklamy zewnętrznej. Ma-Ja SC. Pszczyna, woj. śląskie Agencja reklamy zewnętrznej. Ma-Ja SC. Pszczyna, woj. śląskie "Ma-Ja" dostarcza swoim Klientom odpowiednio przygotowane miejsca na reklamę zewnętrzną. Są to przede wszystkim białe tablice umieszczone wzdłuż

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING listopad/grudzień 2014 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING styczeń/luty 2015 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy menedżerowie

Bardziej szczegółowo

Wybrani klienci StatSoft

Wybrani klienci StatSoft Wybrani klienci StatSoft 3 M Poland, 4P Research Mix, ABB, Abbott Laboratories Poland, Accenture Polska, ACNielsen Polska, Adamed, Adler Polska, ADV Entertainment Group, Aflofarm Fabryka Leków, AG TEST

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING kwiecień/czerwiec 2015 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Strona Tytułowa Główne zagadnienia Dostępność zasobów gazu Wsparcie dla energetyki gazowej Studia wykonalności Rozwiązania techniczne godne zastosowania w jednostce gazowej Otoczenie prawne inwestycji

Bardziej szczegółowo

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji 2011 Pomocna dłoń informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji Spis treści 1. Wstęp...2 1.1 O Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości...2 1.2 Kim jest przedsiębiorca?...3 1.3 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY Studia podyplomowe a potrzeby rynku pracy XIX Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna pt. Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy Łódź, 7 8 czerwca 2010 Grażyna Trzpiot Zakład Demografii

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING wrzesień/listopad 2014 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

Redakcja techniczna: K. Gawlik-Tarnowska, M. Grobel, E. Kwiecińska, U. Lesińska, K. Łańcucki, K. Wierżajtys,

Redakcja techniczna: K. Gawlik-Tarnowska, M. Grobel, E. Kwiecińska, U. Lesińska, K. Łańcucki, K. Wierżajtys, raport roczny 2007 07 raport roczny 2007 Raport Roczny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Opracowano w Biurze Promocji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przez zespół redakcyjny w składzie: I. Bartnik,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności FABRYKI KOTŁÓW RAFAKO S.A. w Raciborzu w 2005 roku 30 marca 2006 roku SPIS TREŚCI Wstęp...1 Ważniejsze daty z historii powstania i zmian własnościowych Spółki:...2 I.

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE...23

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE...23 1 1 2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 7 1.1. OPIS ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 7 1.2. ZMIANY W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 10 1.2.1. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2013 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ TAURON...

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2013 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ TAURON... Sprawozdanie Zarz ądu z dzia łalności Grupy Kapita łowej TAURON Polska Energia SA za rok obrotowy 2013 SPIS TREŚCI 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ TAURON... 4 1.1. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. PGNiG 2013

Raport Roczny. PGNiG 2013 Raport Roczny Raport Roczny W poniższym dokumencie stosuje się następujące terminy: lub Spółka dla spółki matki Grupy Kapitałowej, tj. dla spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Grupa dla Grupy

Bardziej szczegółowo

OCENA PRZEBIEGU PRYWATYZACJI MAJĄTKU SKARBU PAŃSTWA W 2004 ROKU

OCENA PRZEBIEGU PRYWATYZACJI MAJĄTKU SKARBU PAŃSTWA W 2004 ROKU MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA OCENA PRZEBIEGU PRYWATYZACJI MAJĄTKU SKARBU PAŃSTWA W 2004 ROKU Warszawa, 14 kwietnia 2005 r. Spis treści str. 1. Podstawy prawne...3 2. Założenia i cele prywatyzacji...3 3.

Bardziej szczegółowo