Mirella Panek-Owsiańska: CSR Kod etyczny fi rmy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mirella Panek-Owsiańska: CSR Kod etyczny fi rmy"

Transkrypt

1

2 Spis treści Krótko i na temat Jeszcze dłuższa gwarancja na sprzęt Usługi dla nowoczesnych rolników Pomagamy nie tylko naszym klientom Jeśli na narty, to tylko z polisą Ekspertyza Mirella Panek-Owsiańska: CSR Kod etyczny fi rmy Magnes numeru Firmy z dołka Mocna asysta Assistance szyte na miarę Z profi lu Integracja z niepełnosprawnymi Bez komentarza Krzysztof Kluska: Wymyślić sobie biznes Bliski świat Z pomocą klientom w rejonie trzęsienia ziemi Spotkajmy się w internecie Mondial Assistance najlepszym ubezpieczycielem w UK Dialogi Ilona Felicjańska: Zawsze chciałam pomagać MA styl Cyfrowe rewolucje Kawa pod ławę Kazimiera Szczuka: Kierunek Mars? MAGnes Kwartalnik Mondial Assistance Wydawca: Mondial Assistance, ul. Domaniewska 50B, Warszawa, (022) , Kierownictwo publikacji: Urszula Jusis Redakcja i koncepcja: Szara Strefa, Redaktor naczelny: Rafał Modzelewski Realizacja: MG.Advertising, Foto na okładce: Łukasz Kempiński / 50mm.com.pl

3 Szanowni Państwo, Za nami najgorętszy dla branży assistance okres roku, czyli zima. Kiedy temperatura spada poniżej -30 stopni Celsjusza, w Centrum Operacyjnym robi się naprawdę gorąco. Pierwszy miesiąc nowego roku upłynął pod znakiem rekordowej ilości interwencji, a miniony sezon zimowy można uznać za jeden z najtrudniejszych w historii branży w Polsce. W najnowszym numerze Magnesu doradzamy wszystkim, którzy wraz z odradzającą się po okresie stagnacji gospodarką podejmują decyzję o założeniu własnej fi rmy. O tym, jak zidentyfi kować i zagospodarować niszę rynkową, przeczytacie Państwo w artykule autorstwa Beaty Krowickiej. Także Beata Krowicka w tekście Assistance szyte na miarę pokazuje, jak Mondial Assistance w praktyce stosuje tę teorię, wprowadzając niestandardowe, silnie profi lowane usługi. W naturalny sposób z początkiem wiosny w tym numerze królują kobiety. Zapraszając do lektury felietonu Kazimiery Szczuki, składam wszystkim czytelniczkom Magnesu życzenia, aby nadejście wiosny stało się początkiem niewyczerpanego źródła sukcesów zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym. Tomasz Frączek Prezes Mondial Assistance 3

4 Krótko i na temat Jeszcze dłuższa gwarancja na sprzęt Mondial Assistance poszerzył zakres swoich usług o przedłużoną gwarancję. Po raz pierwszy zaoferował ją na sprzęt w sklepach Komputronik i Karen. Przedłużona gwarancja dotyczy urządzeń o wartości powyżej 300 zł. Udzielana jest na okres dodatkowych 12 miesięcy od chwili wygaśnięcia ochrony zapewnionej przez producenta. Dla wygody klientów wprowadzono proste procedury zgłaszania awarii. Klient nie musi udawać się ze sprzętem do sklepu, w którym dokonał zakupu. Wystarczy, że telefonicznie zgłosi awarię, a koordynatorzy assistance zorganizują niezbędną pomoc umówią wizytę specjalisty, a w przypadku niemożności naprawy na miejscu wskażą najbliższy punkt serwisowy. Dodatkowo, jeśli waga zepsutego sprzętu przekracza 10 kg, zapewnią jego transport. Uzupełnieniem przedłużonej gwarancji jest ubezpieczenie sprzętu na wypadek kradzieży czy uszkodzenia. Jego długość zależy od preferencji klienta, mogą to być nawet 3 lata od momentu sprzedaży. Obydwie umowy zarówno tę dotyczącą przedłużonej gwarancji, jak i ubezpieczeń można zawrzeć podczas zakupu sprzętu oraz za pośrednictwem stron internetowych: i Usługi dla nowoczesnych rolników Mondial Assistance we współpracy z Bankiem BGŻ uruchomił pierwsze w kanale bankassurance usługi assistance dedykowane rolnikom. Są one bezpłatnie dodawane do Pakietu Plan Agro w Banku BGŻ. Gwarantują dostęp do bogatego zakresu usług pomocy medycznej na terenie Polski, a także specjalistycznych infolinii: prawnej i medycznej oraz Agro Infolinii. Nowością, uruchomioną specjalnie na potrzeby Pakietu Planu Agro, jest infolinia pogodowa, która udziela informacji na podstawie obserwacji zjawisk meteorologicznych w miejscowości w całej Polsce. 4

5 Krótko i na temat Pomagamy nie tylko naszym klientom Wielka Gala Integracji odbywa się co roku w Światowym Dniu Osób Niepełnosprawnych, czyli 3 grudnia. Jest swoistym podziękowaniem wszystkim przyjaciołom Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Sponsorem ostatniej, zeszłorocznej Gali był Mondial Assistance, który w ten sposób zainaugurował wdrożenie swojej strategii CSR. Jej kluczowym elementem stało się zaangażowanie w pomoc osobom niepełnosprawnym. W jego ramach Mondial Assistance już rozpoczął działania, polegające m.in. na zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wsparciu Kampanii Parkingowej oraz wsparciu Kampanii Sprawni w Pracy. W tym roku planowane są dalsze wspólne projekty Mondial Assistance i Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Jednym z nich jest wdrożenie programu nieodpłatnych usług assistance dla podopiecznych Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Ważnym punktem strategii CSR Mondial Assistance jest także zaangażowanie pracowników fi rmy w pomoc niepełnosprawnym w ramach wolontariatu. Jeśli na narty, to tylko z polisą Jak co roku na początku sezonu zimowego Mondial Assistance przypomniał narciarzom o ubezpieczeniu turystycznym. Ku przestrodze podaje statystyki z ubiegłej zimy. W poprzednim sezonie narciarskim tylko z czterech alpejskich krajów: z Austrii, Francji, Szwajcarii i Włoch Centrum Operacyjne otrzymało ponad 3000 zgłoszeń ubezpieczeniowych. Średnia wartość jednej interwencji przekroczyła 3100 zł. Koszty pomocy na stoku mogą jednak wynieść nawet zł, jeśli będzie się ona wiązać np. z użyciem helikoptera. Mondial Assistance zwrócił uwagę narciarzom na wybór odpowiedniej polisy z właściwie ustalonymi sumami gwarancyjnymi. W przypadku kosztów leczenia minimalny limit nie powinien być niższy niż euro. Tylko taki pozwoli na pokrycie opłat związanych z kilkudniowym pobytem w szpitalu, rehabilitacją czy transportem medycznym. Osoby szusujące na stokach powinny wziąć pod uwagę także możliwość spowodowania uszczerbku na zdrowiu lub sprzęcie innej osoby. W takich sytuacjach niezbędne jest ubezpieczenie OC. Jego limit nie powinien być niższy niż zł, a w krajach alpejskich nawet 100 tys. złotych. Istotnym aspektem dla osób wyjeżdżających w góry są także ryzyka obejmujące koszty poszukiwania i ratownictwa, assistance oraz ubezpieczenie sprzętu narciarskiego. 5

6 Ekspertyza Mirella Panek-Owsiańska Przez 4 lata była rzeczniczką prasową polskiej sekcji Amnesty International. Wiedzę o PR politycznym i społecznym zdobywała m.in. w Anglii i USA. Jurorka I, II, III i IV edycji konkursu Związku Firm Public Relations Złote Spinacze. Obecnie jako Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu zajmuje się promowaniem idei CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu). Trenerka przeszkoliła ponad 500 kobiet z Polski, Ukrainy i Serbii, kandydujących na różne funkcje publiczne; szkoliła dysydentów z Białorusi, Kuby, Kazachstanu, Gruzji i Kirgistanu. Absolwentka Szkoły Liderów i politologii o specjalności marketing polityczny, studiowała też prawo. Stypendystka Rady Europy i gubernatora stanu Illinois. Lubi dalekie podróże i gruzińskie wina. 6

7 CSR: Kod etyczny firmy rozmowa z Mirellą Panek-Owsiańską, dyrektorką generalną Forum Odpowiedzialnego Biznesu Czy zgodziłaby się Pani z defi nicją, że CSR, czyli z angielskiego społeczna odpowiedzialność biznesu, to działania zmierzające do ograniczenia negatywnych skutków ubocznych działalności biznesowej? To jedna z defi nicji i jeden z ważnych obszarów, który nazywamy zarządzaniem ryzykiem. Jeżeli fi rma przyznaje, że jej działalność ma negatywny wpływ na środowisko naturalne, to stara się ten wpływ zminimalizować w ramach strategii win-win, czyli utrzymać konkurencyjność biznesową przy poszanowaniu na przykład ekologii. Inne ważne obszary CSR-u to np. etyka i zaangażowanie społeczne. A jeżeli mowa o fi rmach z branży usługowej, fi nansowej, ubezpieczeniowej? A wie pan, ile papieru zużywa się w takich bankach czy fi rmach ubezpieczeniowych, aby drukować każdą polisę, umowę, dokument? Wyjazd integracyjny, który taka fi rma czy bank organizuje, też może być bardziej lub mniej zielony. Mówiąc o konkurencyjności myślimy o zysku. W jaki sposób można pogodzić ideały z twardymi realiami rynku? Tak naprawdę pojęcie zysku jak najbardziej mieści się w koncepcji odpowiedzialnego biznesu. Odpowiedzialny biznes powinien być efektem przemyślanej strategii biznesowej. W przypadku CSR chodzi o to, w jaki sposób fi rma zarabia pieniądze, a nie je potem wydaje. Filantropia pojawia się z kolei po biznesie zarobiliśmy pieniądze i możemy je rozdać. Pojęcie CSR dotyczy sposobu, w jaki do tych pieniędzy dochodzimy. Czy także mieści się w nim postępowanie wobec pracowników? Jak najbardziej. Są to wszystkie kwestie, poczynając od procesu aplikowania do danej fi rmy, poprzez przyjęcie jasnego systemu podwyżek czy awansów, kodeks etyczny, umożliwianie wolontariatu pracowniczego. Pracownicy to bardzo ważna grupa interesariuszy, bo w przypadku CSR-u mówimy o grupach interesariuszy, czyli tych osób czy podmiotów, na które fi rma ma wpływ: pracownicy, klienci, dostawcy itp. Można odnieść wrażenie, że mówiąc o CSR, próbujemy ubrać w teoretyczne modele coś, co nazywa się przyzwoitością i rzetelnością. Zasady rzetelności, uczciwości kupieckiej istnieją od dawna i współcześnie weszły w skład szeroko rozumianej CSR, która jednakże oznacza coś więcej jest to także zestaw narzędzi, za pomocą których fi rma może funkcjonować w sposób odpowiedzialny. CSR to coś więcej niż tylko przestrzeganie prawa. Nie wystarczy tylko działać legalnie. Społeczna odpowiedzialność biznesu to wszystko, co robimy ponad to. W 2003 r. przeprowadzaliśmy badanie wśród managerów i na pytanie, czym jest CSR, uzyskaliśmy m.in. odpowiedzi CSR to terminowe płacenie faktur. W tym roku mamy nadzieję uzyskać nieco inne odpowiedzi. Czy nie jest przypadkiem tak, że w Polsce mamy na tym polu dużo większe wyzwania niż w krajach starej Europy? Na pewno mamy coś, czego w innych krajach nie ma, czyli brak zaufania do biznesu. Wynika to oczywiście z czasów przełomu, różnych opowieści w rodzaju pierwszy milion trzeba ukraść i tak dalej. Z drugiej strony świadomość etyki tak wśród przedsiębiorców, jak i konsumentów stale rośnie. Wspomniani managerowie ds. CSR znajdują się w nieco niewdzięcznej roli między młotem szefa PR a kowadłem księgowego. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób to się traktuje. Czy tylko PR- -owo i wizerunkowo, czy też poważnie, W Polsce mamy brak zaufania do biznesu gdy CSR staje się niejako kodem genetycznym fi rmy, obecnym na wszystkich szczeblach zarządzania: od dyrektorów po cele poszczególnych pracowników. Jakie są pułapki CSR? Czy możemy mówić o CSR odnoszącej skutek odwrotny od zamierzonego? Jeżeli CSR jest pomyślana jako coś sztucznego, niezwiązanego z działalnością fi rmy, to często działa wprost przeciwnie. Na przykład fi rma szczycąca się kosztownymi działaniami społecznymi jednocześnie nie daje od trzech lat podwyżek albo pracownicy nie mogą się doprosić mydła w łazience. Takie nieliczenie się z częścią interesariuszy może zaszkodzić. Nie chodzi też o działanie pod publiczkę, czyli lans z udziałem celebrytów, ładnie wyglądającym programem opracowanym przez agencję PR, gdy wewnątrz fi rmy panuje fatalna atmosfera. CSR to także spójność i wiarygodność. Ale nie może też być działalnością typu niewidzialna ręka. Oczywiście. Temu służą audyty fi rm doradczych, zestawienia, rankingi, raporty społeczne. Co robić, aby kodeksy etyczne nie były martwym prawem? Kodeks przyniesiony w teczce czy przetłumaczony z angielskiego niczemu nie służy. Chodzi o zbudowanie tzw. infrastruktury etycznej, na którą składają się konkretne procedury, szkolenia i narzędzia. Jednym zdaniem: CSR to odpowiedź na pytanie: czy gdyby fi rma zniknęła pewnego dnia z rynku, to czy ktoś nie licząc właściciela zapłakał by za nią? rozmawiał Wojciech Kwilecki Materiały na temat CSR oraz przykłady można znaleźć na stronie Foto: Konrad Konstantynowicz 7

8 Magnes numeru Firmy z dołka Właściciele niszowych biznesów nie muszą martwić się o jedną, choć bardzo istotną rzecz o konkurencję. W biznesie jest jeszcze wiele wolnego miejsca. Tylko nie wszyscy jeszcze wiedzą gdzie. 8

9 Krzysztof Janczak z Polpory znalazł niszę na rynku zegarków Wiele fortun wyrosło na tym, że ktoś zauważył niezaspokojony popyt na rynku. Roman Karkosik, którego majątek szacowany jest na 1,6 mld zł, został poważnym biznesmenem właśnie dzięki zapełnianiu nisz. Gdy otworzył w rodzinnym Czernikowie bar, miał problemy z dostawami oranżady. Otworzył więc jej własną fabrykę i zarobił miliony. Kiedy zauważył, że trudno jest gdziekolwiek kupić kable, również zaczął je produkować, a ponieważ potrzebne były do tego metale, założył skup złomu. Tym sposobem piął się coraz wyżej, by dziś obracać miliardami złotych. Wypełnianie niszy jest bowiem bardzo skuteczną metodą na sukces w biznesie. Wiele osób, które zakłada własną fi rmę, stara się bazować na sukcesie innych, dlatego opiera się na sprawdzonych pomysłach. Jednak ci, którzy ryzykują i wprowadzają na rynek zupełnie nowe rozwiązania, często radzą sobie znacznie lepiej. Jeśli ich biznes się przyjmie, właściwie nie potrzebują już reklamy. Bycie pierwszym na rynku jest znaczącą przewagą nawet wtedy, gdy konkurenci podchwycą pomysł. Wystarczy spojrzeć na serwis aukcyjny Allegro. Gdy powstawał, na świecie gigantem był już ebay. Jednak wielki gracz nie widział jeszcze potencjału polskiego rynku. Kiedy go dostrzegł, było już za późno. Allegro tak zagospodarowało aukcyjną niszę, że nie byli w stanie go pokonać ani naśladowcy, ani amerykański pierwowzór. Prawie 90 proc. polskich aukcji jest wystawionych właśnie na rodzimym serwisie. EBay musiał wycofać się z Polski. Oczywiście biznes niszowy pozostaje taki do momentu, gdy wiele innych fi rm zaczyna go powielać. Dziś nikt o fabryce oranżady czy portalu z aukcjami nie powie, że jest to coś wyjątkowego. Często zdarza się, że narastająca konkurencja jest w stanie zdetronizować fi rmę, z której pomysłu czerpała. Wtedy właścicielowi nie pozostaje nic innego jak szukanie kolejnych nisz, a tych jest na rynku mnóstwo. Jak w zielonogórskim zegarku Rozglądając się po sklepach w Polsce, można odnieść wrażenie, że zegarków u nas dostatek. Czy więc można w tej branży trafi ć w niszę? Udało się to Krzysztofowi Janczakowi, założycielowi fi rmy Polpora z Zielonej Góry. W 2007 r. wprowadził on na rynek limitowaną edycję rodzimych zegarków mechanicznych. W naszym kraju nikt nie produkował ich od 60 lat. Myśląc o założeniu takiej fi rmy, faktycznie brałem pod uwagę także to, że jest to niezagospodarowana nisza. Dziś wiem, że udało mi się trafi ć z pomysłem mówi Janczak. W życiorysie założyciela zakładu znaleźć można kilka pozornie nieistotnych wydarzeń, które zaważyły na powodzeniu Polpory. Wszystko zaczęło się już w dzieciństwie. Pierwsze doświadczenie z mechanicznym zegarkiem nie miało nic wspólnego z tworzeniem. Wręcz przeciwnie. Jako dziecko Janczak w szufl adzie dziadka znalazł szwajcarski zegarek. Małymi rączkami majstrował w mechanizmie. To był koniec tego czasomierza, ale początek wielkiej pasji. Studia nie miały z nią jednak wiele wspólnego. Pan Krzysztof wybrał wyższą uczelnię za granicą, studiował ekonomię z naciskiem na wiedzę informatyczną. Oprócz wyższego wykształcenia wyniósł jednak ze studiów bardzo cenną rzecz perfekcyjną znajomość języka niemieckiego. Bez tego trudno byłoby mu dziś kontaktować się ze szwajcarskimi dostawcami części do zegarków Polpory. Po studiach zegarkowy pasjonat zdecydował się od razu na własny biznes doradzał w zakresie IT. Jednak dziecięca fascynacja nie pozwoliła o sobie zapomnieć. Zrodził się pomysł na stworzenie polskiego zegarka. Pierwsze trzy modele o nazwach Varsovia, Cracovia i Gnesna trafi ły do sprzedaży w grudniu 2007 r. Założyciele fi rmy mimo wszystko mieli jednak obawy, czy znajdą więcej takich zapaleńców jak oni. Ludzie z branży też pukali się w czoło, bo kto kupi polski zegarek? Odpowiedź przyszła szybko. Ponieważ jeszcze przed wprowadzeniem na rynek informacja o Polporze pojawiła się na internetowym forum Klubu Miłośników Zegarów i Zegarków, gdy tylko pierwsze 26 egzemplarzy trafi ło do sklepów, kolekcjonerzy ruszyli na zakupy. Kiedy zwykły śmiertelnik mógł przeczytać o nowej marce w gazetach, pierwsza jej kolekcja była już w salonach niedostępna. Okazało się, że dla kolekcjonerów to prawdziwa gratka, bo nie przypuszczali, że ktoś w Polsce będzie jeszcze produkował zegarki. Mamy też klientów z zagranicy. Są Foto: Łukasz Kempiński / 50mm.com.pl, Szymon Janik, Thinkstock, archiwum 9

10 Magnes numeru to głównie polonusi, którzy czują do kraju sentyment mówi właściciel fi rmy. Polskie czasomierze trafi ły już m.in. do Anglii, Irlandii i Niemiec, ale znaleźli się także klienci w Korei Południowej i w Kanadzie. Rodzime zegarki przekonują jednak nie tylko kolekcjonerów. Modele z pierwszej serii kosztowały zaledwie 2,1 tys. zł, co jest bardzo przystępną ceną jak na zegarek mechaniczny. Ostatnio w ofercie pojawiły się jednak znacznie bardziej luksusowe modele o wartości ok. 7 tys. zł. W dniu ogłoszenia ich premiery fi rma już miała jedno zamówienie. Dzięki temu, że jesteśmy niszowi, właściwie nie musimy się reklamować. Media są nami bardzo zainteresowane, bo nie ma innych polskich producentów zegarków mechanicznych. Dlatego rzadko zdarza się nam kupować reklamy wyjaśnia Krzysztof Janczak. Alternatywne inwestowanie Adam Olejniczak, założyciel sklepu internetowego Denarius.pl, w swoją niszę utrafi ł w idealnym momencie tuż przed kryzysem. Pomysł na biznes zrodził się w 2007 r. Na pomysł wpadłem, będąc inwestorem. Chciałem kupić większą partię złotych i srebrnych monet bulionowych i okazało się, że Patryk Strzelewicz z Q-workshop postanowił ulepszyć kostki do gry. Dziś ma zakład produkcyjny i kontrahentów w całej Europie nie ma w Polsce żadnego podmiotu specjalizującego się w ich sprzedaży, stąd też ich ceny były bardzo wysokie wyjaśnia założyciel. Takie monety, zwane też lokacyjnymi, wykonane są z metali szlachetnych i często nie mają nominałów, natomiast podana Korzyści z niszy: Wyspecjalizowanie się w niszy w sposób niedościgniony dla konkurencji Możliwość żądania wysokiej ceny Stali, lojalni klienci Ograniczenie nakładów na marketing i sprzedaż, bo towary same się sprzedają na nich może być zawartość kruszcu. Służą przede wszystkim jako lokata kapitału. Z braku możliwości łatwego przeprowadzenia takiej inwestycji w Polsce, Olejniczak postanowił rozpocząć ich dystrybucję. Początki sklepu zbiegły się z kryzysem fi nansowym, który sam zapewnił nam reklamę. W naturalny sposób ludzie pod wpływem krachów na giełdzie, po pęknięciu bańki w nieruchomościach, zwrócili się w stronę bardziej konserwatywnych sposobów inwestowania wyjaśnia założyciel Denarius.pl. Sklep oferuje monety wykonane ze złota, srebra, platyny i palladu. Na stronie prezentowane są ceny poszczególnych metali na giełdach towarowych. Firma służy też początkującym inwestorom pomocą w wybraniu dogodnego zestawu monet lub sztabek. Oprócz tego niszowego produktu sklep internetowy ma też w ofercie monety kolekcjonerskie. Taka działalność również nie potrzebuje zbytniej reklamy. Raz na jakiś czas wykupujemy reklamy w wyszukiwarce Google, regularnie wystawiamy też aukcje promocyjne od złotówki na Allegro, żeby być dobrze widocznymi, reszta to poczta pantofl owa przyznaje Olejniczak. Dzięki słabo rozwiniętej konkurencji obroty portalu Denarius.pl rosną w bardzo szybkim tempie. W porównaniu z rokiem 2007, w zeszłym roku wzrosły około pięciokrotnie. Dalsze plany fi rmy zakładają wprowadzenie możliwości odbioru osobistego monet w różnych polskich miastach. Ze względu na specyfi kę asortymentu w tej branży taka możliwość jest bowiem bardzo ważna. Przesyłanie cennych kruszców pocztą lub kurierem w wielu klientach nie budzi zaufania. Na razie odbioru zakupionych monet mogą dokonać mieszkańcy Warszawy. Inną cechą charakterystyczną klientów takiego sklepu jest ich wyjątkowa dbałość o zachowanie prywatności. Dlatego też sklep przygotował możliwość składania zamówień telefonicznych i płatności gotówkowej. Aby trafi ć w niszę, nie wystarczy mieć bowiem pomysł na ciekawy biznes. Trzeba jeszcze poznać wymagania klientów i spełniać je w każdym momencie. Anna Pamuła postawiła na doradztwo w sprawie doboru biustonoszy. Oferuje je w swoim sklepie Abrakadabra 10

11 Biznes pełną piersią Pewne braki na półkach polskich sklepów dostrzegła także Anna Pamuła, założycielka sklepu Abrakadabra. Nie mogła bowiem kupić dla siebie stanika, który byłby ładny i dopasowany rozmiarem. Jedyną możliwością było wybieranie czegoś przez internet, czyli tak naprawdę kupowanie w ciemno. Spełniła więc swoje marzenie o własnej fi rmie, zapełniając rynkową lukę. Abrakadabra jest miejscem, gdzie największy nacisk kładziemy na doradztwo i edukację klientek. Jako jeden z niewielu sklepów posiadamy rozmiary uznawane przez sklepy popularne za nietypowe, czyli obwody od rozmiaru 60 do miseczki KK tłumaczy Pamuła. Tymczasem w większości sieciowych salonów rozmiary kończą się na D. Jednak możliwość przebierania w fasonach, kolorach i różnych wielkościach miseczek to nie jedyny atut fi rmy. Oferuje bowiem ona także usługę brafi ttingu, czyli dobierania odpowiedniego rozmiaru biustonosza dla każdej kobiety. Często bowiem okazuje się, że panie przez lata noszą źle dobraną bieliznę, przez co wyglądają gorzej i mogą np. nabawić się problemów z kręgosłupem. Tutaj dokonują się cudowne metamorfozy, zaskakujące odkrycia, zachwyty nad własnym ciałem. Dla nas to najpiękniejsze chwile cieszy się założycielka Abrakadabry. Przyznaje też, że większość klientek wybiera ten właśnie sklep przede wszystkim ze względu na możliwość skorzystania z takiej usługi. Sklep działa od niecałego roku. Właścicielka liczy, że po dwóch latach działalności może on zacząć przynosić zyski. Choć na razie stale inwestuje, cieszy się przede wszystkim tym, że jej fi rma pomaga wielu kobietom, które do tej pory nie były zauważane w Polsce przez producentów i sprzedawców bielizny. Te odwdzięczają się jej zamieszczaniem entuzjastycznych informacji o sklepie na wszelkich forach, na których dyskutują tysiące kobiet o nietypowych rozmiarach biustów. Kostki zostały rzucone Pomysł na biznes znaleźć można także podczas gry. Patryk Strzelewicz, właściciel fi rmy Q-workshop, zaledwie trzy razy miał styczność z grami RPG, ale te odmieniły jego życie. Podczas jednej z takich sesji zauważył, że przy skrupulatnie tworzonych makietach i drogich fi gurkach byle jakie kostki do gry wyglądają jak nie z tej bajki. Miniaturka smoka za 300 zł i chińska kostka za 30 gr? Coś tu było nie tak mówi Strzelewicz. Gdy jego koledzy szukali ciekawego kierunku studiów, on już myślał o własnym biznesie. Postawił na unikatowe, dopracowane kostki, niektóre dopasowane stylem do konkretnych gier. Sam studiował zarządzanie i inżynierię produkcji, na zajęciach często jednak wiedział więcej od profesorów, bo poznał procesy produkcyjne od kuchni. Pierwsze kostki powstawały w kuchni jego domu. Sprzedawał je na Allegro. Potem był własny sklep internetowy w kolejnych językach, w międzyczasie targi w Niemczech, Francji i Anglii wymienia właściciel Q-workshop. Dziś jego produkty trafi ają do całej Europy Trafi aj w niszę! Janusz Kamieński, Managing Partner, Senior Consultant, Executive-Conversation Polska Jest takie powiedzenie: nie pchaj się z drewnem do lasu. Przysłowie to dotyczy również biznesu. Po co wchodzić w konkurencję z dziesiątkami innych, mocniejszych i lepiej pozycjonowanych fi rm? Lepiej znaleźć fragment rynku, na którym nikogo jeszcze nie ma. Niektórzy nazwaliby to strategią błękitnego oceanu, polegającą na odkrywaniu sposobów na żeglowanie po niezagospodarowanych jeszcze czystych, błękitnych wodach. Znalezienie niszy niekoniecznie musi oznaczać poszukiwanie zupełnie nowego produktu bądź kategorii. Może to bowiem być także nowatorski sposób podania lub wręcz opakowania produktu bądź stworzenie nowości w ramach starej jak świat kategorii. Przykładowo nikt już nie słyszy reklamy Podaruj sobie odrobinę luksusu, która zachęcała do kupna mydła LUX, bo nie używamy już do mycia mydła w kostce, lecz płynu. i USA, a zamiast kuchennego stołu jest prawdziwy zakład produkcyjny. Rozpoczęliśmy współpracę z trzecią pod względem wielkości fi rmą na rynku gier. Otrzymaliśmy od nich licencję na wzory i używanie nazwy bardzo popularnej gry Arkham, przez ostatnie pół roku powiększając park maszynowy, realizowaliśmy zlecenie na te kostki. Obecnie staramy się o uznanie w drugiej pod względem wielkości fi rmie Wady niszy: Łatwiej jest atakować, niż utrzymać się na topie Organizacja obrasta w piórka, czyli nie zajmuje się poprawianiem własnej efektywności Gdy wyrasta konkurencja, firma, nie posiadając gotowości do działań na rynku konkurencyjnym, może upaść Games Workshop, robiąc naprawdę wyjątkowe projekty mówi Patryk Strzelewicz. Młody biznesmen trafi ł w niszę, która istniała nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Dzięki temu dziś jest jednym z globalnych potentatów w dziedzinie, która wcześniej niemal nie była zauważana. Beata Krowicka 11

12 Mocna asysta Assistance szyte na miarę Gdy pies potrzebuje weterynarza, w nocy trzeba wybrać się po zakupy lub zamierzamy starać się o unijną dotację, we wszystkim pomóc nam może specjalnie dedykowany pakiet assistance. 12

13 Określenie assistance kojarzy się głównie z możliwością wezwania pomocy drogowej, gdy zepsuje się samochód, lub z ubezpieczeniem w podróży, dodawanym do kart kredytowych. Jednak dziś assistance to znacznie więcej. Kiedy konkurencja na rynku jest coraz silniejsza, wyróżnienie się ciekawym pakietem staje się istotnym elementem przewagi konkurencyjnej mówi Agnieszka Walczak-Kuc, dyrektor Sprzedaży i Marketingu Mondial Assistance. Coraz trudniej jest bowiem rywalizować ceną produktu lub usługi, dlatego warto przedstawić klientowi jakąś nietypową wartość dodaną. Do Mondial Assistance coraz częściej zgłaszają się kontrahenci zainteresowani czymś więcej niż tylko prostym ubezpieczeniem, które mogą zaoferować swoim klientom. Jesteśmy w stanie szybko opracować i wdrożyć pakiet pod kątem oczekiwań partnera i jego grupy docelowej. Niektórzy mają już pomysł na bardzo konkretny produkt, a od nas oczekują sprawnego przygotowania operacyjnego wyjaśnia Agnieszka Walczak-Kuc. Łatwiejszy wybór Nowoczesna oferta assistance jest precyzyjnie dopasowana do ściśle określonych potrzeb kontrahenta i może zawierać nawet najbardziej niszowe usługi. Nie ma więc obawy, że jak w przypadku tradycyjnych pakietów, klient nie będzie świadomy tego, co otrzymuje. Ciekawa usługa dodana może wręcz zachęcić go do wybrania danego partnera. W przypadku poszukiwań kredytu hipotecznego zwracamy uwagę na takie rzeczy, jak odsetki, koszty dodatkowe czy ocena naszej zdolności kredytowej. Jeśli jednak w kilku bankach oferty będą wyglądały podobnie, zwrócimy uwagę na wartości dodane. Większość kredytodawców zaoferuje nam złotą kartę kredytową, więc gdy jeden z nich dołoży jeszcze w pakiecie usługi projektanta wnętrz, decyzja będzie prosta. Specjalista zasugeruje kolory ścian, znajdzie funkcjonalne rozwiązania techniczne, zaproponuje aranżację konkretnego pomieszczenia i pomoże wybrać materiały wykończeniowe mówi Agnieszka Walczak-Kuc. Za takie usługi klient musiałby zapłacić z własnej kieszeni niemałą sumę, dlatego z radością przyjmie taki pakiet w prezencie. Lojalność i zaufanie Nietypowa usługa w ramach oferty assistance, która naprawdę przyda się klientowi, może nie tylko zachęcić go do wyboru danego partnera, ale też zbudować wieloletnią lojalność. Jeśli bowiem zaczynamy korzystać z jakiegoś wsparcia i jesteśmy zadowoleni ze sposobu, w jaki rozwiązano nasz problem, trudno będzie nam rozstać się z fi rmą, która tak o nas dba. W ofercie Mondial Assistance jest np. assistance dla właścicieli zwierząt domowych. Osoby, które posiadają zwierzęta domowe, często traktują swoich pupili jak członków rodziny. Choroba uwielbianego psa lub kota jest dla właściciela zawsze stresem. Proponujemy więc pakiet usług opieki weterynaryjnej oraz ubezpieczenie OC od szkód spowodowanych przez pupila mówi dyrektor Sprzedaży i Marketingu fi rmy. Gdy w przypadku choroby zwierzątka otrzyma ono natychmiast profesjonalną pomoc, właściciel będzie dozgonnie wdzięczny za taki dodatkowy pakiet. Podobnie jest w sytuacji, gdy w ramach assistance klient może liczyć na pomoc w organizacji wesela. Konsultanci wyszukują dla młodej pary oferty sal, dokonują potrzebnych rezerwacji. Dzięki temu narzeczeni mają znacznie mniej stresów i w lepszych nastrojach idą do ołtarza. Pomoc w tak ważnym dniu młodzi małżonkowie zapamiętają na zawsze. Oferta assistance może zawierać nawet najbardziej niszowe usługi Konkretne wsparcie Wadą wielu pakietów assistance było to, że przy ich tworzeniu zupełnie nie brano pod uwagę potrzeb osoby, która będzie ich używała. W ofercie Mondial Assistance usługi dobierane są do konkretnego odbiorcy. Gdy pakiet miał być skierowany do rolników, szybko stworzyliśmy dla nich specjalną Agrolinię, czyli infolinię, dzięki której uzyskają wiele niezbędnych porad. Operatorzy udzielą informacji o możliwości pozyskania dopłat bezpośrednich oraz sposobie wypełniania wniosków. Opowiedzą też o polityce rolnej w Unii Europejskiej, poinformują o placówkach weterynaryjnych i pomogą w wyborze środków ochrony roślin wymienia Agnieszka Walczak-Kuc. Firma jest też w stanie stworzyć m.in. pakiet specjalnie dla potrzeb kobiet, mężczyzn czy młodych rodziców. Oferta może być też skierowana do wybranych typów przedsiębiorstw. Jedną z takich propozycji jest assistance przeznaczone dla sieci hoteli. W ramach tego pakietu goście mogą korzystać z usług medycznych w razie nagłej choroby lub z osobistego asystenta, który poleci ciekawą sztukę w teatrze, zarezerwuje stolik w restauracji i pomoże wyznaczyć najlepszą trasę dojazdu do wybranej lokalizacji. Prestiż wyróżnia Wśród produktów Mondial Assistance są też pakiety przeznaczone dla klientów, na których partnerom szczególnie zależy. Firma może dać wybranym odbiorcom swoich usług czy produktów ekskluzywny podarunek w postaci osobistego asystenta, który jest dostępny przez całą dobę. Takim rozwiązaniem, coraz bardziej popularnym w naszym kraju, jest usługa concierge, którą opisywaliśmy już w Magnesie. To pakiet, który pozwala klientowi na korzystanie z pomocy zawsze wtedy, gdy ma taką potrzebę. Jeśli więc w środku nocy trzeba pilnie wysłać kwiaty na drugi koniec świata albo gdy fan Roberta Kubicy zażyczy sobie biletu na oblegany wyścig Formuły 1, przedstawiciele Mondial Assistance zrobią wszystko, aby te zachcianki spełnić. Asystent pomoże też w nieco mniej karkołomnych przedsięwzięciach, jak organizacja konferencji. W nieco skromniejszej wersji, tzw. daily concierge, asystent pomoże w załatwieniu codziennych spraw. Przystąpi do działania, gdy trzeba zanieść buty do szewca, odebrać samochód z warsztatu, zanieść PIT do urzędu skarbowego albo wykupić leki. Klienci obdarowani pakietami assistance z usługami concierge na pewno poczują się wyjątkowo. Beata Krowicka Foto: Thinkstock 13

14 Z profi lu Integracja z niepełnosprawnymi Mondial Assistance podjęło współpracę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji Czy zdają sobie Państwo sprawę z tego, że co ósmy Polak jest niepełnosprawny? Dlaczego zatem nie spotykamy ich na ulicach? W większości przeżywają swoje dramaty w czterech ścianach. Każdego dnia muszą się mierzyć z wielkim murem barier architektonicznych, społecznych i prawnych. Zakładając 15 lat temu Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, chcieliśmy przyczynić się do poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnością. Naszym celem stało się stworzenie sprzyjających warunków, dzięki którym osoby z niepełnosprawnością mogłyby uczestniczyć w życiu społecznym w jak najszerszym zakresie zdobywając wykształcenie, pracując zawodowo, podejmując aktywność twórczą i sportową. Naszym marzeniem jest uczynienie kraju, w którym żyjemy, wolnym od barier oraz negatywnych stereotypów. Optymizmem napawa fakt, że współczesny biznes przestaje być tylko dawcą funduszy w odpowiedzi na gorące prośby organizacji pozarządowych, zaczyna natomiast traktować je jak partnera do działań społecznych i eksperta. Warto pamiętać, że społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest jednorazową akcją charytatywną, ale wymaga budowania długotrwałych relacji. Współpraca musi być uświadomiona i perspektywiczna. Warto budować długotrwałe relacje oparte na zaufaniu z dobrze poznanymi partnerami. Rozmawiamy z Piotrem Pawłowskim, prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji W jaki sposób fi rmy powinny szukać partnerów społecznych i interesujących je kampanii społecznych? W Polsce działa około 50 tys. organizacji pozarządowych. Przed nawiązaniem kontaktu z jedną z nich warto sprawdzić, czym dana organizacja się zajmuje, jak długo działa i jakie ma doświadczenia, osiągnięcia. Warto prześledzić informacje o konkretnej organizacji, jakie pojawiają się w mediach. Przede wszystkim fi rma powinna jednak sprawdzić kondycję ekonomiczną partnera społecznego. Informacje takie można uzyskać np. w Ministerstwie Gospodarki. Oczywiście współpraca jest o wiele prostsza, jeśli obszar działania fi rmy i partnera społecznego jest podobny. Łatwiej jest także współpracować z organizacją, która ma siedzibę w miejscu, w którym działa przedsiębiorstwo. Podejmując współpracę z partnerem społecznym, fi rma może odnieść korzyści. Czy mogą na niej skorzystać także pracownicy obu partnerów? To kolejny powód, dla którego warto stać się fi rmą odpowiedzialną społecznie. Podwładny fi rmy, która podejmuje inicjatywy społeczne, może spełniać się zawodowo nie tylko poprzez zwykłą pracę, ale także uczestnictwo w projektach społecznych. Jest lepiej zmotywowany do pracy, bo wie, że działa w interesie ogółu. Dzięki kontaktom z partnerem społecznym pracownicy obu podmiotów zyskują też nowe doświadczenia. Dla przykładu wspólnie z fi rmą Statoil zorganizowaliśmy kampanię, której celem było udzielanie pomocy niepełnosprawnym kierowcom na stacjach paliw. Nasi pracownicy przeszkolili osoby zatrudnione na stacjach, tak aby potrafi ły one np. rozłożyć wózek inwalidzki. Pracownicy fi rmy byli naprawdę zainteresowani tym szkoleniem, bo do tej pory choć często chcieli pomagać niepełnosprawnym kierowcom, nie wiedzieli, jak to zrobić. Korzyści odniosła także fi rma, bo nowe umiejętności pracowników zostały szybko docenione przez osoby niepełnosprawne. Stali się oni częstszymi klientami sieci tyle organizacji pozarządowych działa w Polsce Czyli na wspólnych relacjach fi rma organizacja pozarządowa oba te podmioty mogą zyskać? Zdecydowanie tak. Zyskują pracownicy obu tych podmiotów, a także całe społeczeństwo, bo przecież wspólnymi siłami udaje się poprawić choćby pojedynczy wycinek rzeczywistości. Dlatego warto prowadzić odpowiedzialny biznes. Firmy nie powinny się obawiać podejmowania takich wyzwań. Tak naprawdę polski biznes i organizacje pozarządowe dopiero uczą się, na czym polega odpowiedzialny społecznie biznes. Cieszy fakt, że fi rmy coraz częściej kontaktują się z organizacjami pozarządowymi i zgłaszają chęć współpracy. Na przykład jeszcze kilka lat temu większość banków, czyli potężnych fi rm zatrudniających wielu pracowników, nie była zainteresowana problematyką CSR. Dziś większość tworzy lub realizuje swoje strategie społeczne. Mam nadzieję, że śladem tym pójdą także inne fi rmy. 14

15 Piotr Pawłowski, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji Prezes i założyciel Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Od 16 roku życia porusza się na wózku, niemal całkowicie sparaliżowany po niefortunnym skoku do wody. Od 15 lat stoi na czele Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, działając na rzecz wyrównywania życiowych szans i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Stworzył największe w Polsce media przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami: dwumiesięcznik Integracja i portal informacyjny Zainicjował i prowadzi wiele ważnych kampanii społecznych: przestrzegająca przed skokami do wody Płytka wyobraźnia to kalectwo, kampania parkingowa Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?, promująca dostosowywanie architektury polskich miast Polska bez Barier i wspierająca aktywizację zawodową Sprawni w pracy. Współtworzył pierwszą reprezentację środowiska (Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami), a także był inicjatorem projektu Ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami. Wierzy w dialog, partnerstwo i aktywność jako metody prowadzące do wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami. Wokół swoich działań gromadzi od lat grono instytucji i firm, które jako przyjaciele integracji wspierają Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Foto: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji 15

16 Bez komentarza Krzysztof Kluska dziennikarz ekonomiczny (m.in. TVN 24, Puls Biznesu, Gazeta Giełdy Parkiet). Specjalizuje się w takich dziedzinach jak transport i logistyka, motoryzacja, infrastruktura. Wymyślić sobie biznes Krzysztof Kluska Jak znaleźć swoje miejsce w kapitalistycznym świecie, na czym zarabiać pieniądze? Czy jest jeszcze coś, czym się nie handluje? Walczyć z konkurencją czy może od razu postawić się w roli monopolisty? Codziennie w Polsce otwiera się przynajmniej kilkadziesiąt fi rm. Jeśli wierzyć tłumom pod Urzędem Skarbowym czy Urzędem Statystycznym, gdzie załatwiamy PIT czy Regon. Czym te fi rmy będą się zajmowały? Czy ich właściciele mają pomysł na biznes, czy liczą na ślepy los, że jakoś to będzie? Jak znaleźć swoje miejsce w świecie biznesu, czym się zająć? Teoretycznie wszystko już jest, dlaczego zatem kolejne fi rmy handlowe czy usługowe mają mieć szansę? Walka z konkurencją to zadanie dla prawdziwych twardzieli, którzy albo mają bezkonkurencyjny produkt i są w stanie wygrać walkę o klienta, albo na tyle duże zaplecze fi nansowe, że stać ich na przykład na nieuczciwy dumping. Czasami jednak wystarczy minimum kapitału, ciut, ciut więcej chęci i doskonały pomysł. Pomysł, który spowoduje, że ludzie będą chcieli korzystać z usług naszej fi rmy. Strzałem w dziesiątkę jest wprowadzenie na rynek czegoś, czego po prostu nie ma. Niepowtarzalny towar, nieznana usługa, jednym słowem nowość. Może nie wiedzą Sean Fanning, student, który wymyślił fi rmę w pokoju w akademiku i sprzedał ją po kilku latach za kilkanaście milionów dolarów. Wystarczył mu do tego pomysł, trochę fantazji i komputer. Mowa o fi rmie Napster, czyli platformie wymiany plików pomiędzy użytkownikami sieci internetowej. Na początku była to sieć akademicka, po kilku miesiącach Napstera znał cały świat. Nikt nie przypuszczał, że coś tak prozaicznego może stać się milionowym biznesem. Inna sprawa, że biznes wraz ze wzrostem popularności napotkał na problem praw autorskich, ale to inna historia. Dzisiaj duże koncerny wykorzystują pomysł Fanninga do zarabiania milionów na dostarczaniu za pomocą internetu muzyki czy fi lmów. Ba, powstają coraz to nowe urządzenia służące do korzystania z tych plików. Jeden pomysł wygenerował kilkaset innych i miliardy dolarów zysków. Przykład Napstera pokazuje, że czasami nie trzeba zaspokajać czyichś istniejących już potrzeb. Otwierając biznes można wygenerować potrzebę i tym samym stworzyć klientów i swój biznes. Niestety nie każda potrzeba, jaką wymyśli sobie potencjalny właściciel fi rmy, musi znaleźć uznanie w oczach klientów. Niemniej jednak warto myśleć o rzeczach, których jeszcze nie ma. Można także rozbudować już istniejące formy działalności, łączyć je, tworząc jeszcze bardziej kompleksowe produkty. Dobrym przykładem jest branża nieruchomości. Do niedawna na przykład fi rmy pośredniczące w obrocie nieruchomościami czy nawet deweloperzy oferowali przede wszystkim nieruchomości. Dzisiaj duży pośrednik idzie dalej i oferuje swoim klientom pomoc w znalezieniu fi nansowania na zakup domu czy mieszkania. Potrzeba była wcześniej. Wiadomo, że ludzie kupujący mieszkania muszą znaleźć na to środki, wystarczyło tylko to zrozumieć, aby móc dwukrotnie zarobić na tym samym kliencie. W Magnesie pisaliśmy o usługach concierge. Przecież to także pomysł na dodatkowy zarobek i uświadomienie klientowi, że chce czegoś, czego wcześniej pewnie nawet nie znał. Jaki z tego wniosek? Chcesz niszy rynkowej? To ją sobie stwórz. Realne zapotrzebowanie Myśląc o uruchomieniu nowego biznesu, warto zastanowić się, komu i co chcemy oferować. Po pierwsze postawmy się w roli nie przedsiębiorcy, a klienta. Czy ja sam chciałbym coś takiego kupić, skorzystać z takiej czy innej usługi? Trzeba sobie odpowiedzieć na proste pytanie, czy nasz pomysł może się przydać jeszcze komuś innemu, czy może jest to tylko nasza fanaberia i chcemy uczynić z niej masowe zjawisko. Popatrzmy zatem dalej, czy oprócz mnie widzę jakichś klientów, na przykład wśród znajomych czy rodziny. To taka najprostsza symulacja pozycjonowania fi rmy na rynku. Jeśli widzimy, że to zapotrzebowanie istnieje wśród osób z naszego otoczenia, to jest duże prawdopodobieństwo, że będzie ich więcej. Ruszając z małą fi rmą, niewielu będzie stać na zorganizowanie solidnych badań marketingowych, które pokażą czy będzie sukces, czy wprost przeciwnie. Dlatego trzeba sobie radzić takimi amatorskimi sposobami. Jeśli jednak spojrzymy choćby na naszą krajową Giełdę Papierów Wartościowych, znajdziemy tam co najmniej kilkanaście fi rm, których początki to jeden pokój w bloku i dwa komputery czy skromny magazyn gdzieś na peryferiach miasta. Potem była gigantyczna praca, mozolne budowanie marki i wreszcie sukces. 16

17 Bliski świat Mondial Assistance z pomocą klientom w rejonie trzęsienia ziemi Tragedie takie jak ta, która dotknęła Haiti w styczniu tego roku, stawiają nowe wyzwania przed służbami ratunkowymi z całego świata. Nowe wyzwania pojawiają się także przed fi rmami assistance. Kiedy nie ma prądu, łączności telefonicznej i miejsc w szpitalach, niesienie pomocy jest bardzo utrudnione. Mondial Assistance aktywnie działał w rejonie najgorszego od ponad 200 lat trzęsienia ziemi, aby skutecznie udzielać pomocy swoim klientom. Kilkunastu pracowników fi rmy pracując na miejscu tragedii, zapewniało niezbędną pomoc od opieki medycznej i ewakuacji po przekazywanie informacji najbliższym. W rejonie trzęsienia ziemi na Haiti zidentyfi kowano setki poszkodowanych z 30 krajów świata, największa liczba obcokrajowców pochodziła z Francji, Kanady, Holandii i z USA. Spotkajmy się w Internecie Mondial Assistance wdraża strategię marketingową opartą na mediach społecznościowych. U jej podstaw legła opinia użytkowników portali społecznościowych. Aż 85% z nich uważa, że fi rmy powinny utrzymywać kontakt ze swoimi konsumentami za pośrednictwem takich serwisów. Chcąc być na bieżąco z najnowszymi komentarzami na temat marki Mondial Assistance, wdrożono także Krótki przewodnik po monitoringu mediów społecznościowych. Zawiera on opis kilkunastu przydatnych narzędzi umożliwiających gromadzenie wpisów na temat fi rmy pojawiających się na blogach, forach itd. Mondial Assistance najlepszym ubezpieczycielem w Wielkiej Brytanii Brytyjski oddział Mondial Assistance został uhonorowany tytułem ubezpieczyciela 2009 roku przez International Travel Insurance Journal. Wyróżnienie przyznano za zaangażowanie w budowę rynku ubezpieczeń turystycznych. Kluczem do zwycięstwa okazało się wdrożenie innowacyjnych technologii internetowych, w tym pionierskiej inicjatywy e-commerce, tj. internetowego narzędzia Travel Insurance 2.0, które stało się pomocą dla całej branży turystycznej. Dodatkowo w ciągu ostatnich lat istotnym obszarem działania Mondial Assistance w Wielkiej Brytanii było pozyskanie do współpracy nowych partnerów turystycznych. O sukcesie świadczą podpisane w 2009 r. umowy z TUI Travel UK & Ireland oraz easyjet. 17

18 Dialogi Zawsze chciałam pomagać Rozmowa z Iloną Felicjańską, prezes Fundacji Niezapominajka Foto: Wojciech Wojtczak 18 Ilona Felicjańska (ur w Bełchatowie) modelka, II wicemiss Polonia Brała udział w konkursie Miss International 1994 w Japonii oraz była finalistką konkursu Elite Model Look. Wzięła udział w kilkudziesięciu sesjach mody, między innymi do Urody, Pani i Wysokich Obcasów, oraz w pokazach Marielli Burani, Teresy Rosati, Diesel i La Copein. Jest też współautorką pierwszego polskiego talk-show na antenie Polsatu Na każdy temat ( ). Założycielka Fundacji Niezapominajka, która pomaga chorym dzieciom. Założyła też własną agencję produkcyjno-reklamową Felicjańska Media. Prywatnie żona Andrzeja Rybkowskiego i mama dwóch synów (na zdjęciu od lewej): Macieja (ur. 2001) oraz Adama (ur. 2002).

19 Często w wywiadach mówisz o swoim wyjeździe z Bełchatowa. To było spontaniczne działanie czy element precyzyjnego planu? To nie był sprecyzowany plan. Wiedziałam tyle, że w Bełchatowie jest mi za ciasno. Miałam dużo pomysłów, chęci, siły, samozaparcia i zaczęłam mieć wrażenie, że za bardzo się wyróżniam. W takim miasteczku najlepiej być neutralnym niewiedzącym. Bardzo szanuję Bełchatów, to jest świetne miasto, ale to nie jest miejsce dla mnie. A planu nie miałam. Mama powiedziała: Słuchaj, jesteś wysoka, są wybory Miss Polonia, może wystartujesz? No dobra, zobaczymy. Wystartowałam, doszłam do fi nału, zostałam II Wicemiss Polonia. I chwilę później wylądowałaś na dachu wieżowca Polsatu Miałaś świadomość, współtworząc Na każdy temat, że otwierasz zupełnie nowy rozdział w historii polskiej telewizji? To prawda, tematy tam poruszane były innowacyjne jak na tamte czasy. Niebywałe były dla mnie nie one same, ale to, że ludzie przychodzili i tak otwarcie mówili o swoich sprawach. Natomiast nie wiedziałam, że tworzę nową jakość. Wiedziałam, że to jest dla mnie ogromna szansa. To była bardzo ciężka praca, musiałam zaciskać zęby i czekać po kilka godzin Na co czekałaś? Na wypowiedzenie swojego tekstu, który nigdy nie był mój, tylko napisany przez scenarzystę na kolanie. No nie mów, to wszystko było pod scenariusz? Nie chciałabym zdradzać wszystkich tajemnic, ale jednak pytania były wcześniej ustalane. Program, który miał charakter szybki i wartki, niejednokrotnie był kręcony 8-12 godzin. Nagranie było często przerywane. Czym się różnią obecne talk-showy od tego pierwszego, w którym brałaś udział? Mogę powiedzieć tylko jedno. Jestem dumna, że brałam udział w tym pierwszym, bo ten pierwszy jest zawsze najbardziej pamiętany. To była dla mnie ogromna szkoła i jedna wielka psychoterapia. Śmiałam się, że zaoszczędziłam wiele pieniędzy na wizytach Aktywnie słuchałaś Bardzo aktywnie. Układałam sobie wszystko w głowie. Poza tym ta cała pokora, którą musiałam w tym programie pokazać, była dla mnie bardzo ważna. Nie stałam się gwiazdą, której wyrosły skrzydła. W takim razie kim się stałaś po programie? Celebrytką? Przecież byłaś już znaną osobą. Dzięki temu programowi mogłam stać się modelką. Modelka w Polsce nie ma nazwiska. Znamy kilka wyjątków, np. Agnieszkę Maciąg, Bognę Sworowską czy Małgosię Niemen. Moje nazwisko natomiast już na początku stało się znane. W związku z tym było mi łatwiej być modelką, ale też robić inne rzeczy założyć fi rmę czy fundację. Czyli mając znane nazwisko, łatwiej jest prowadzić fundację. Tak. Co nie znaczy, że łatwiej jest pozyskiwać fundusze. Rolą fundacji jest poszukiwanie pieniędzy. Gdyby moja fundacja odpukać powstała na bazie mojego własnego nieszczęścia, pewnie byłoby mi jeszcze łatwiej. Ale moja fundacja powstała z potrzeby mojego serca. Całe życie chciałam pomagać. Mam wielu zwolenników, ale też wielu przeciwników. którzy uważają, że fundacja to zdobywanie popularności. Niestety tak. Tu trzeba zwrócić uwagę na to, że ludzie naśladują gwiazdy. Nie chcę tego nazywać misją, ale jeżeli ktoś naśladuje Kasię Cichopek, to ona powinna swoim zachowaniem pokazywać, że trzeba pomagać. Uważasz, że to jest społeczny obowiązek znanych osób? Jeżeli tego nie czują i mają to robić z musu, to nie. Z drugiej strony jeżeli robią to ze szczerości serca, to tak. Nie znoszę osób, które pomagają, bo wiedzą, że wypada pomagać, a tak naprawdę jest to im obojętne. A u ciebie skąd się wzięła ta chęć pomagania? Wiele razy byłam o to pytana i nie mam na to odpowiedzi. Jedyne, co mi się wydaje, to fakt, że niektórzy rodzą się i chcą być aktorami, inni chcą chodzić po górach, a jeszcze inni chcą pomagać. Prawdopodobnie wzięło się to też z pewnej wrażliwości wewnętrznej, z wychowania. Moja mama zawsze wszystkim dookoła pomagała. Co było impulsem do założenia fundacji? Po wielu latach chodzenia w pokazach mody zrozumiałam, że pewnego dnia to się skończy. Musiałam się zastanowić, co chcę robić w przyszłości. Pomyślałam sobie, że pokazy mody i imprezy Nie stałam się gwiazdą, której wyrosły skrzydła zawsze będą się odbywać i dużo kosztować. I trzeba robić je tak, żeby eventy kosztowały trochę mniej, a to, co zostanie, przekazywać na jakieś cele. Zdałam sobie sprawę, że w Polsce jest bardzo mało tej charytatywności. Skąd to się bierze? Mieliśmy komunę, nie mogliśmy się wyróżniać, państwo pomagało, bo było najlepsze i wszystkim się zajmowało. Ludziom nadal się wydaje, że państwo powinno za nich zrobić wszystko. Ale przecież w porównaniu z niektórymi krajami europejskimi Polska nie jest jakimś mocno socjalnym krajem. Mówię o czasach dawnych. Moje dzieci może już będą myślały inaczej w kwestiach pomagania. Nie było do tej pory możliwości nauczenia się empatii i dzielenia się sobą. Państwo nie powinno zajmować się socjalnymi kwestiami? Oczywiście, że powinno. Jeżeli państwo nareszcie zadba o to, żeby turnusy rehabilitacyjne dzieci z porażeniem mózgowym były refundowane, to nie będę musiała zbierać na nie pieniędzy, a zajmę się dziećmi z mukowiscydozą. Jeżeli państwo zajmie się też mukowiscydozą, to pozostaną dzieci nieuleczalnie chore. Jaki jest profi l działania fundacji? Bardzo szeroki. W momencie, kiedy zorientowałam się, że chcę pomagać, poszłam na oddział onkologii dziecięcej. Zaczęłam wspierać wyjazdy integracyjne tych dzieci. Potem pojawiło się kilka kolejnych fundacji pomagających dzieciom chorym na nowotwory, dlatego zaczęłam szukać obszaru, w którym tej pomocy jest mniej. I w praktyce zobaczyłam, że dociera do mnie wiele próśb o dofi nansowanie turnusów rehabilitacyjnych dzieci z porażeniem mózgowym. Próśb jest szalenie dużo. Listonosz już nawet nie wkłada ich do skrzynki, bo by ją zapchał. Przynosi je bezpośrednio do nas. Ile takich próśb przychodzi? Dziennie kilkanaście. Jaki był najbardziej wzruszający moment w pracy fundacyjnej? W fundacji pracujemy na ludzkich emocjach i to te emocje dają nam najwięcej radości. Czasami pracy jest bardzo dużo, czasami brakuje nam funduszy, ale łzy szczęśliwej matki, że jej córce chorej na mukowiscydozę kupiliśmy yorka, są nie do zapomnienia. rozmawiał Rafał Modzelewski 19

Sezon turystyczny podsumowany Obsługujemy Twoich Klientów na najwyższym poziomie Jesteś eko? Masz assistance Podróż służbowa?

Sezon turystyczny podsumowany Obsługujemy Twoich Klientów na najwyższym poziomie Jesteś eko? Masz assistance Podróż służbowa? Spis treści Krótko i na temat Sezon turystyczny podsumowany Obsługujemy Twoich Klientów na najwyższym poziomie Jesteś eko? Masz assistance Podróż służbowa? Zadbaj o polisę Ekspertyza Paweł Dąbrowski: Wigilia

Bardziej szczegółowo

Środki unijne: 40 000 zł na start!

Środki unijne: 40 000 zł na start! 01_cover.qxd 2007-11-29 12:34 Page 1 Nr 1 wrzesień-październik 2007 Roman Młodkowski Zakuć, zdać, zapić, zapomnieć Raport Trzy drogi kariery Emerytura Dlaczego musimy oszczędzać? Nie przegap Środki unijne:

Bardziej szczegółowo

Business GROWTH. Jak pozostać dochodowym i produktywnym. multibank. Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4. wspiera małe i średnie

Business GROWTH. Jak pozostać dochodowym i produktywnym. multibank. Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4. wspiera małe i średnie 30 czerwca 2008 Business GROWTH Jak pozostać dochodowym i produktywnym Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4 multibank doradza małym i bogatym str. 6 Allegro wspiera małe i średnie firmy str. 8 2 Niezależna

Bardziej szczegółowo

MARKETING 4 GENERACJI

MARKETING 4 GENERACJI MARKETING 4 GENERACJI poleca: Daniel Kubach MARKETING czwartej generacji Klient jest coraz bardziej wymagający i oczekuje nie tylko dobrego produktu, wzorowej obsługi, ale również czegoś więcej bonusu,

Bardziej szczegółowo

Krótko i na temat Mondial Assistance wspiera Wyższą kulturę bankowości Drugi etap Global Management Challenge Wspieramy bezpieczeństwo na drogach

Krótko i na temat Mondial Assistance wspiera Wyższą kulturę bankowości Drugi etap Global Management Challenge Wspieramy bezpieczeństwo na drogach 4 Krótko i na temat Mondial Assistance wspiera Wyższą kulturę bankowości Drugi etap Global Management Challenge Wspieramy bezpieczeństwo na drogach 6 8 12 14 16 17 18 20 23 24 Ekspertyza Arkadiusz Bartosiak:

Bardziej szczegółowo

DOSSIER Polska internetowa

DOSSIER Polska internetowa SPIS TREŚCI wrzesień 2011 WYDARZENIA Inqbe sprzedało akcje Iplex.pl najpopularniejszy T-mobile ekstraklasa w cyfrowym polsacie Firefox pierwszy Xevin Investment inwestuje FELIETON Szklarniowa hodowla G+wolucja

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Marcin Mrowiec: Efekt kaskady. Magnes numeru Banki w kryzysie: Rachunek do zapłacenia. Mocna asysta Assistance w farmacji

Ekspertyza Marcin Mrowiec: Efekt kaskady. Magnes numeru Banki w kryzysie: Rachunek do zapłacenia. Mocna asysta Assistance w farmacji 4 Krótko i na temat Senior pod opieką W Mondial marketing i sprzedaż pod nowym dowództwem Zmiana nazwy Mondial Assistance pozyskuje do współpracy giganta bank PKO BP SA 6 8 12 14 15 16 19 20 Ekspertyza

Bardziej szczegółowo

E-SPÓŁKA MIESIĄCA Za nami idzie wolność. OKIEM INWESTORA Wniebowziety klient Bezcenne? Nie! ROZMOWA MIESIĄCA Michał Faber Ekonomia głupcze

E-SPÓŁKA MIESIĄCA Za nami idzie wolność. OKIEM INWESTORA Wniebowziety klient Bezcenne? Nie! ROZMOWA MIESIĄCA Michał Faber Ekonomia głupcze W NUMERZE grudzień 2011 4 WYDARZENIA World Usability Day już za nami Ostatni, czyli najlepszy IQPartners na Uniwersytecie Warszawskim Nowy serwis ArsLege FELIETON Cmoknij startup w MVP! Co słychać on-line?

Bardziej szczegółowo

WIEDŹMIN SERYJNY ŁOWCA... SUKCESÓW CZYLI MARCIN IWIŃSKI Z CD PROJEKT O INTUICJI W BIZNESIE ROZRUSZAJ FIRMĘ CONTENT MEDIA SPOTIFY.

WIEDŹMIN SERYJNY ŁOWCA... SUKCESÓW CZYLI MARCIN IWIŃSKI Z CD PROJEKT O INTUICJI W BIZNESIE ROZRUSZAJ FIRMĘ CONTENT MEDIA SPOTIFY. 4 CZERWCA 2013 (1) T Y G O D N I K ROZRUSZAJ FIRMĘ Weź kredyt z gwarancją Skarbu Państwa CONTENT MEDIA Zaangażowanie jest ważniejsze od zasięgu SPOTIFY.COM Ile i jak zarabia muzyczny tygrys WIEDŹMIN SERYJNY

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe 32 Społeczna odpowiedzialność a zyski przedsiębiorstwa Nie tylko nowoczesne technologie, lecz także innowacyjne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu mogą przynieść przedsiębiorcom wymierne

Bardziej szczegółowo

Assistance na wakacje Polacy na wyjeździe

Assistance na wakacje Polacy na wyjeździe Assistance na wakacje Polacy na wyjeździe Sztuka trudnej rozmowy Jacek Frąś: Historie miejskie Spis treści Krótko i na temat Fala telefonów w assistance Usługi ubezpieczeniowe dla użytkowników FRU.PL Mondial

Bardziej szczegółowo

Jesteś gotowy na sukces?

Jesteś gotowy na sukces? magazyn firmy nr 1[1]_2009 Poradnik o usługach internetowych dla przedsiębiorców ekspert Jesteś gotowy na sukces? Wykorzystaj potęgę Internetu w Twojej firmie Doradca numeru: w numerze również Estetyczna

Bardziej szczegółowo

Jak się robi internet? Sadowski + Wnukiewicz, czyli Brand24. Wypełnić lukę finansowania. Dostarczyć inspiracji. Każdy klient jest wartościowy

Jak się robi internet? Sadowski + Wnukiewicz, czyli Brand24. Wypełnić lukę finansowania. Dostarczyć inspiracji. Każdy klient jest wartościowy WSZYSTKO O e-biznesie e-profit Grudzień 2012 Foto: Brand24.pl Sadowski + Wnukiewicz, czyli Brand24 Jak się robi internet? Wypełnić lukę finansowania Michał Bańka (PARP) o wspieraniu działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

MARCIN GRZYMKOWSKI KOMISJAEUROPEJSKAUZNAŁA INTERIOR ZAWZORCOWYPROJEKT STAREGOKONTYNENTU 8-9 MODANASPORTTOBIZNES JERZYKOROLEWICZ JAROSŁAW NIERADKA

MARCIN GRZYMKOWSKI KOMISJAEUROPEJSKAUZNAŁA INTERIOR ZAWZORCOWYPROJEKT STAREGOKONTYNENTU 8-9 MODANASPORTTOBIZNES JERZYKOROLEWICZ JAROSŁAW NIERADKA WYDANIE SPECJALNE KOMISJAEUROPEJSKAUZNAŁA INTERIOR ZAWZORCOWYPROJEKT STAREGOKONTYNENTU 8-9 MODANASPORTTOBIZNES Właściciele klubów i producenci sprzętu zacierają ręce 14-15 WRZESIEŃ 2015 JERZYKOROLEWICZ

Bardziej szczegółowo

Program Kapitał Ludzki 46 mld zł do wydania 2007-2015. Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl. Milion $ W co zainwestować w 2008 roku

Program Kapitał Ludzki 46 mld zł do wydania 2007-2015. Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl. Milion $ W co zainwestować w 2008 roku 01_cover.qxd 2008-01-28 19:37 Page 1 Nr 2 ISSN 1898-732X listopad - grudzień 2007 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl Milion $ W co zainwestować w 2008

Bardziej szczegółowo

Ewa Lisawa-Sztandor Sii Szybko, intensywnie, imponująco

Ewa Lisawa-Sztandor Sii Szybko, intensywnie, imponująco Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 7 / lato 2012 Sposób na ceny paliw Bezpieczeństwo w niepewnych czasach Agnieszka Świergiel Kompetencje przede wszystkim Ewa Lisawa-Sztandor Sii Szybko,

Bardziej szczegółowo

Lepszy Networker. że nie możesz nic w niej zmieniać.

Lepszy Networker. że nie możesz nic w niej zmieniać. Lepszy Networker czyli 5 niezbędnych kroków, dzięki którym zrozumiesz jak rozwijać swój biznes MLM w nowoczesny sposób i skończyć z ograniczeniami tej branży raz na zawsze Copyright by Michał Kidziński,

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE styczeń 2012

W NUMERZE styczeń 2012 W NUMERZE styczeń 2012 Foto: własne 4 WYDARZENIA Czerwony Widelec podpisał umowę Kolejne debiuty spółek InQbe e-starup, czyli survival w sieci FELIETON Czy startup różni się od firmy? Twarda okładka RYNKOWE

Bardziej szczegółowo

Założenie i prowadzenie innowacyjnej firmy

Założenie i prowadzenie innowacyjnej firmy Założenie i prowadzenie innowacyjnej firmy Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie Założenie i prowadzenie innowacyjnej firmy Publikacja powstała w ramach projektu Start dla innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Polskie bizneswoman. Raport. Wywiad Grażyna Piotrowska-Oliwa: Rządzi korporacją. Kasa Euro dla firm. Mixer Akcja kreacja: Patent na nazwę

Polskie bizneswoman. Raport. Wywiad Grażyna Piotrowska-Oliwa: Rządzi korporacją. Kasa Euro dla firm. Mixer Akcja kreacja: Patent na nazwę Nr 3 ISSN 1898-732X styczeń - luty 2008 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Grażyna Piotrowska-Oliwa: Rządzi korporacją Kasa Euro dla firm Mixer Akcja kreacja: Patent na nazwę Raport Polskie bizneswoman

Bardziej szczegółowo

raport Przestrzeń innowacyjności: najlepszy ekosystem dla projektów high-tech

raport Przestrzeń innowacyjności: najlepszy ekosystem dla projektów high-tech raport wrzesień 2010 Przestrzeń innowacyjności: najlepszy ekosystem dla projektów high-tech Kreatywność w branży multimedialnej wymaga specjalnie zaprojektowanej przestrzeni. W jaki sposób tworzyć tam

Bardziej szczegółowo

KREOWAĆ TRENDY. w komunikacji. Całkiem nowe możliwości INEA rozwija. biznesu w Polsce. Społeczna odpowiedzialność. Debata przedsiębiorców

KREOWAĆ TRENDY. w komunikacji. Całkiem nowe możliwości INEA rozwija. biznesu w Polsce. Społeczna odpowiedzialność. Debata przedsiębiorców Numer 3 2009 Magazyn gospodarczy Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców Całkiem nowe możliwości INEA rozwija usługi internetowe Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce Debata

Bardziej szczegółowo

Pomysł na biznes Kreatywny

Pomysł na biznes Kreatywny Pomysł na biznes Kreatywny przedsiębiorca Pomysł na biznes redakcja naukowa recenzenci dr Sławomir Jarka dr Andrzej Filipowicz dr Anna Marianowska prof. dr hab. Janina Sawicka Kreatywny przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

CSR SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

CSR SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu powstał przy współpracy z portalem Kurier365.pl Wyróżnione firmy: CSR SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU Można liczyć na Biedronkę Gdy dwóch największych w swojej

Bardziej szczegółowo

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Nr 5 ISSN 1898-732X czerwiec 2008 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Mixer Zarządzaj sobą w czasie Raport Giełda: dołącz

Bardziej szczegółowo

Witold Moszyński: impresario kariery. Zmiana warty. czas na nowych menedżerów. Molekuły w kuchni

Witold Moszyński: impresario kariery. Zmiana warty. czas na nowych menedżerów. Molekuły w kuchni Witold Moszyński: impresario kariery Zmiana warty czas na nowych menedżerów Molekuły w kuchni Spis treści Krótko i na temat Firma Przyjazna Klientowi oraz laureat rankingu Skrzydła Biznesu Mondial Assistance

Bardziej szczegółowo

Kup pan monetę czyli monety kolekcjonerskie. Francja vs Anglia. Studenckaemerytura Klaster - recepta dla Łodzi? TimeManagement Biznes - sztuka walki

Kup pan monetę czyli monety kolekcjonerskie. Francja vs Anglia. Studenckaemerytura Klaster - recepta dla Łodzi? TimeManagement Biznes - sztuka walki magazyn studencki Marzec 2008 Kup pan monetę czyli monety kolekcjonerskie Studia za granicą: Francja vs Anglia Studenckaemerytura Klaster - recepta dla Łodzi? TimeManagement Biznes - sztuka walki Witajcie,

Bardziej szczegółowo

Kamiński. Emilian. Najważniejszy jest widz. magazyn ludzi biznesu. Waldemar Dąbrowski nigdy nie był po drugiej stronie

Kamiński. Emilian. Najważniejszy jest widz. magazyn ludzi biznesu. Waldemar Dąbrowski nigdy nie był po drugiej stronie magazyn ludzi biznesu I 2015 Cena 9.90 zł (w tym 8% VAT) Waldemar Dąbrowski nigdy nie był po drugiej stronie Leszek Mellibruda wskazuje źródła stresu biznesmena ISSN 2300-0333 Beata Tyszkiewicz, Izabela

Bardziej szczegółowo

Krótko i na temat Paweł Urbański: Mondial w wyprawie na szczyty ziemi Assistance dla lwa Rewolucja w ubezpieczeniach turystycznych

Krótko i na temat Paweł Urbański: Mondial w wyprawie na szczyty ziemi Assistance dla lwa Rewolucja w ubezpieczeniach turystycznych 4 Krótko i na temat Paweł Urbański: Mondial w wyprawie na szczyty ziemi Assistance dla lwa Rewolucja w ubezpieczeniach turystycznych 6 8 12 14 16 17 18 20 23 24 Ekspertyza Paweł Grząbka: To dobry moment

Bardziej szczegółowo

nowy wymiar SEO INQBE NEWS (2)

nowy wymiar SEO INQBE NEWS (2) e -profitlipiec2011 Grupa Kapitałowa INQBE NEWS (2) Magazyn Grupy InQbe nowy wymiar SEO Biznes? Z nami to dziecinnie proste Joanna Zielinska - Szczepkowska - ekspert Cloud computing - rewolucja czy ewolucja?

Bardziej szczegółowo