PROFILE UŻYTKOWNIKÓW W SYSTEMACH INFORMACYJNYCH DOSTĘPNYCH W SIECI INTERNET 1. WPROWADZENIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROFILE UŻYTKOWNIKÓW W SYSTEMACH INFORMACYJNYCH DOSTĘPNYCH W SIECI INTERNET 1. WPROWADZENIE"

Transkrypt

1 model użytkownika, systemy interaktywne, systemy web-owe Janusz SOBECKI * PROFILE UŻYTKOWNIKÓW W SYSTEMACH INFORMACYJNYCH DOSTĘPNYCH W SIECI INTERNET Jakość interfejsu i jego odpowiednie dopasowanie do potrzeb, preferencji i przyzwyczajeń użytkowników ma coraz bardziej istotne znaczenie w podejmowaniu przez decyzji o ich wykorzystaniu, co przekłada się bezpośrednio na ich powodzenie. Aby można było odpowiednio dostosować system do potrzeb użytkowników należy dysponować odpowiednim modelem użytkownika. W pracy przedstawiono różne metody pozyskiwania danych do jego konstrukcji jak i wykorzystania w różnorodnych systemach web-owych. 1. WPROWADZENIE Interfejs użytkownika coraz pełni coraz bardziej istotną rolę w ocenie współczesnych systemów informacyjnych, szczególnie w powszechnie dostępnych systemach sieci Internet. Przykładami takich systemów mogą być np. portale takie jak Yahoo czy Onet ale także bardziej specjalizowane serwisy informacyjne zawierające informacje z jednej wybranej dziedziny, np. serwis finansowy lub serwis turystyczny Z jednej strony liczba użytkowników tego typu systemów sięga często wielu milionów, natomiast z drugiej, pojedynczy użytkownik może używać nawet dziesiątek tego typu systemów. Stąd jakość interfejsu oraz jego zdolność do odpowiedniej adaptacji do potrzeb konkretnego użytkownika staje się obecnie krytycznym czynnikiem w jego funkcjonowaniu [7]. Model biznesowy wielu serwisów web-owych w sposób bezpośredni związany jest wyłącznie z liczbą odwiedzin jego stron. Duża konkurencja panująca na rynku określonych rozwiązań informacyjnych sprawia, że aplikacje nieakceptowane przez użytkowników nie maja żadnych szans na powodzenie. Stąd też stałe dążenie projektantów i dostarczycieli tych systemów do udoskonalania interakcji z tego typu systemami. Aby umożliwić projektantom i dysponentom informacyjnych systemów web-owych dostosowanie ich do potrzeb użytkowników należy opracować ich modele. Podstawą do tworzenia modelu użytkownika jest zwykle, jak wynika z badań prowadzonych przez specjalistów z dziedziny Interakcji Człowiek-Komputer (ang. Human Computer Interaction) [4], dokładne poznanie użytkownika, tzn. jego możliwości kognitywnych, uwarunkowań * Wydziałowy Zakład Systemów Informacyjnych, Politechnika Wrocławska, ul. Wyb. Wyspiańskiego 27, Wrocław, (

2 społecznych i w miarę dokładne poznanie jego potrzeb informacyjnych jak również przyzwyczajeń w interakcji. Ogólnodostępne web-owe systemy informacyjne mogą posiadać nawet miliony użytkowników, którzy różnią się między sobą pod wieloma względami, tak więc wypracowanie pojedynczego, uniwersalnego modelu odpowiedniego dla wszystkich z nich jest niemożliwe [8]. Stąd należy raczej zgromadzić dane dotyczące użytkowników. Dane te mogą być dostarczone bezpośrednio przez użytkownika, i zwane są wtedy danymi użytkownika (ang. user data), jak i zebrane w sposób automatyczny, i zwane są wtedy danymi użytkowania (ang. usage data) [2]. Na podstawie zgromadzonych danych o użytkownikach można ich przyporządkować do określonej klasy. Klasy te, mogą być znane z góry bądź mogą być tworzone dynamicznie. Klasy te wyznaczają następnie proces interakcji użytkownika z danym systemem, tzn. przynajmniej jeden z następujących elementów: prezentowane informacje i reklamy, możliwe do wyboru opcje a także wygląd interfejsu. Przy użyciu mechanizmów personalizacji, związanych nieodłącznie z wprowadzeniem swoich danych użytkownicy mogą dostosować niniejsze parametry samodzielnie. 2. DANE UŻYTKOWNIKA Dane użytkownika zawierają osobistą charakterystykę użytkownika [2]. Mogą one być dostarczane przez samego użytkownika lub zebrane w inny bardziej zautomatyzowany sposób, tzn. wywnioskowane na podstawie obserwacji danych użytkowania. Dane użytkownika można podzielić na następujące kategorie: dane demograficzne, wiedza użytkownika, umiejętności użytkownika, zainteresowania i preferencje użytkownika oraz cele i plany użytkownika. Dane dostarczane są przez użytkownika na drodze wypełniania formularza dostarczonego przez system web-owy i dotyczą najczęściej danych demograficznych. Formularze te mogą zawierać różnorodne pola identyfikujące użytkownika. Lista najczęściej spotykanych atrybutów, które użytkownik ma wypełnić w formularzu obejmuje (na przykładzie serwisów Wirtualnej Polski i Lycos) : imię, nazwisko, płeć, data urodzenia i/lub wiek, dane adresowe wraz z kodem pocztowym i krajem, dane kontaktowe (nr telefonów i adres ), zawód, wykształcenie, zainteresowania. Kobsa w swojej pracy [Kobsa] dzieli je na następujące kategorie: dane zapisowe (i.e. nazwisko, adres, nr telefonu), dane geograficzne (i.e. kod pocztowy, miasto, stan, kraj), charakterystyka użytkownika (i.e. wiek, płeć, wykształcenie, dochód, itp.), dane psychograficzne (i.e. określające styl życia), zachowania konsumenckie (i.e. częstość użycia produktu) oraz dane o rejestracji w różnego rodzaju serwisach. Dane te w sposób bezpośredni mogą posłużyć do zakwalifikowania użytkownika co skutkuje najczęściej w wyborze przez dysponentów serwisu reklam, które prezentowane są danemu odbiorcy. Czasami, wprowadzone przez użytkownika dane mają wpływ na selekcję lub prezentację wiadomości, np. najpierw należące do kategorii jego zainteresowań bądź też związane z jego miejscem zamieszkania, np. pogoda. Na podstawie dodatkowych badań statystycznych oraz informacji zebranych np. podczas spisów powszechnych organizowanych w wielu krajach co kilka lat można

3 wydobyć z tego typu danych o wiele więcej informacji. Już w latach 60-tych ubiegłego stulecia Jonathan Robbin amerykański specjalista w dziedzinie marketingu zauważył, że kod pocztowy związany z każdym miejscem zamieszkania w Stanach Zjednoczonych może służyć jako bardzo dobry wskaźnik statusu społecznego, preferencji politycznych, zainteresowań i wielu innych zachowań marketingowych. Zauważył on mianowicie, że ludzie mieszkający na tej samej ulicy kupują podobne samochody oraz oglądają te same programy telewizyjne [14]. Obecnie prace te są krytykowane, głównie ze względu na systemy przydzielania tych samych kodów pocztowych nawet bardzo długim arteriom bądź stronom ulicy, które to mają bardzo zróżnicowany status materialny swoich mieszkańców. Podobny problem występuje także w Polsce, gdzie bardzo często całe miasta, nawet powiatowe przykładem może tu być Lubliniec w województwie śląskim, i inne miejscowości mają ten sam kod pocztowy. Dane tego typu mają oczywiście charakter mocno przybliżony, jednak biorąc pod uwagę, że systemy web-owe wykorzystywane są codziennie nawet przez miliony użytkowników, tego rodzaju statystyczne podejście jest oczywiście jak najbardziej uzasadnione. Bardzo często systemy web-owe danych użytkownika wiążą z odpowiadającymi im danymi użytkowania, co ma bezpośredni wpływ na obsługę tego konkretnego użytkownika jak i wzbogacenie wiedzy o całej populacji użytkowników. Dane użytkowania zostaną dokładniej omówione w kolejnym punkcie. 3. DANE UŻYTKOWANIA Dane użytkowania zawierają zapisy dotyczące różnych aspektów wykorzystania przez konkretnego użytkownika różnych systemów web-owych. Systemy web-owe wykorzystują do komunikacji z użytkownikiem bezstanowego protokołu http. Każde żądanie klienta, tzn. generowane przez przeglądarkę internetową użytkownika, zawiera obok URL-a żądanego dokumentu, jego numer IP, wersję wykorzystywanego protokołu oraz rodzaj i wersję wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Już tak skąpe dane, szczególnie skojarzone z odpowiednimi danymi o użytkowniku dla których, mogą być bardzo cennym źródłem informacji przydatnym w modelowaniu użytkownika. Specyfika sieci Internet, bardzo popularne wykorzystywanie łączy niestałych, wykorzystanie dynamicznych adresów IP, serwerów proxy, wykorzystywanie tych samych stacji roboczych przez wielu użytkowników, np. w kawiarenkach Internetowych czy pracowniach komputerowych, powoduje, że nazbyt często nie da się jednoznacznie przypisać konkretnemu użytkownikowi określony adres IP. Dlatego też opracowano inne metody umożliwiające taką identyfikację. Przede wszystkim należy tu wymienić mechanizm cookies * opracowany przez firmę Netscape. Cookies wykorzystywane są do identyfikowania użytkowników oraz zapisywania danych wprowadzonych w różnego rodzaju formularzach jaki i zawierających dane o * termin ten tłumaczony jest czasem jako ciasteczka, w niniejszym referacie pozostanę jednak przy jego oryginalnej nazwie.

4 odwiedzanych stronach oraz prezentowanych reklamach. Cookies są zapisami generowanymi przez serwer i dokonywanymi przez przeglądarkę internetową po stronie klienta na podstawie odpowiednich poleceń umieszczonych w kodzie dokumentów webowych. Pozwalają one na ustawienie i następnie pobranie odpowiednich wartości, należą do nich [9]: nazwa cookie, wartość cookie, data wygaśnięcia, ścieżka dla której posiadacza cookie, domena posiadacza cookie, informacja o wykorzystaniu SSL. Każde cookie może być odczytywane jedynie przez jedynie przez strony pochodzące ze wskazanej ścieżki i domeny określonych w parametrach cookie. Mechanizm Cookie jest procesem dwufazowym. W pierwszej są one zapisywane na komputerze użytkownika, w drugiej są one przesłane z komputera użytkownika do uprawnionego serwera systemu web-owego. Zapisy dokonywane są bez powiadamiania użytkownika tym fakcie. Przeglądarki internetowe mają oczywiście opcje umożliwiające wyłączenie tego mechanizmu lub zapisywanie cookies jedynie w plikach tymczasowych, jednak z drugiej strony wiele serwisów koniecznie wymaga jego włączenia, np. Onet. Wyłączenie cookies nie zapobiega przesyłania zapisów dokonanych przed wyłączeniem, w tym celu należy usunąć wszystkie pliki zawierające cookies. Niektóre systemy web-owe, np. bankowości elektronicznej, dla bezpieczeństwa polecają aby podczas korzystania z ich usług mechanizm cookies był wyłączony. Jak wynika z własności cookies tylko serwis, który zapisał cookie ma uprawnienia do jego odczytania. Jednak jeżeli użytkownik, który nie wyłączył tego mechanizmu w odpowiedniej kartotece może zobaczyć zapisy dokonane przez serwisy, których jak mu się jedynie wydaje, nigdy nie odwiedzał. W tym miejscu należy wrócić do istoty protokołu HTTP i dokumentów HTML. W przypadku gdy dana strona zawiera oprócz tekstu jakieś obrazy, wykorzystuje ramy lub zewnętrzne style kaskadowe, wtedy konieczne jest wywołanie więcej niż jednej sesji HTTP. Tak doczytywane elementy nie muszą wcale znajdować się na tym samym serwerze o tej samej domenie ale mogą pochodzić od organizacji specjalizujących się w zakresie badania zachowań użytkowników, należy do nich doubleclick, która stosuje technologię chronioną patentem. Wstawiane do dokumentu elementy to najczęściej niewidoczne obrazki wielkośći 1x1 pikseli. Takie wstawki zwane są czasem sieciowymi pluskwami (web-bugs) [6]. Mechanizm ten działa następująco [9]: - dysponent pewnego serwisu współpracujący np. z doubleclick umieszcza na swoich stronach odpowiednie pluskwy sieciowe, - po połączeniu się użytkownika z taką stroną aktywowanya jest pluskwa sieciowa, która najpierw sprawdza czy użytkownik posiada już plik cookie doubleclick i jeżeli nie, zostaje mu nadany unikalny numer identyfikacyjny i zapisany w pliku cookie, w przeciwnym przypadku następuje przesłanie do serwera doubleclick zawartości cookie, a następnie ustawieniu nowych; - odpowiednie dane dotyczące użytkownika wymieniane są pomiędzy serwisem webowym a doubleclick, które mają wpływ na odpowiednie zakwalifikowanie tego konkretnego użytkownika. Mechanizm pluskiew sieciowych może być wykorzystany również przez inną, bardzo popularna usługę sieci Internet, a mianowicie pocztę elektroniczną. Większości użytkowników sieci nie jest obce zjawisko spam-u czyli lawiny niechcianych i

5 niezamawianych wiadomości. Często są one spowodowane faktem podania swojego adresu w jakimś serwisie, którego dysponent sprzedał go dalej lub został uzyskany poprzez mechanizm web-bugs. Dla dostawców spam-u bardzo istotna jest informacja czy list został w ogóle otworzony. W tym celu wiadomość taka również zawiera w załączniku dokument HTML z wstawioną pluskwą, która przesyła odpowiednią informację oraz inne parametry użytkownika. Dodatkowo jest to potwierdzeniem czy dany , na który wysłano daną wiadomość jest rzeczywiście aktywny. Wykorzystanie pluskiew sieciowych na stronach WWW oraz w wiadomościach dostarczyć wiele różnorodnych i bardzo cennych danych dotyczących zachowań i cech użytkownika, są to m.in. następujące dane dotyczące [10]: - liczby odwiedzin określonej strony; - danych demograficznych użytkownika; - adresów odwiedzanych stron; - dotyczących prezentowanych użytkownikowi reklam, tzn. ich rodzaju i liczby pojawień; - kojarzących pojawienie się reklamy z faktem zakupu reklamowanego towaru lub przynajmniej odwiedzenia przez niego odpowiednich stron z informacjami o nim a przez to mierzenia jego efektywności; - zawierających zapytania użytkownika kierowanych do wyszukiwarek internetowych; - raportowaniu o wersji i ustawieniach przeglądarki internetowej; - synchronizacji cookie, polegającej na wzajemnej wymianie informacji o użytkowniku pomiędzy różnymi firmami; - sprawdzania aktualności adresu ; - sprawdzania czy klient poczty obsługuje wiadomości w formacie HTML; - sprawdzania liczby otwarć danego banera reklamowego. Jak widać wykorzystanie pluskiew sieciowych daje bardzo duże możliwości w zdobywaniu informacji o użytkownikach, jednak ich wykorzystanie choć wydaje się być legalne często jest oceniane jako niezbyt etyczne [9] lub przynajmniej kontrowersyjne [10]. Co prawda firmy takie jak doubleclick umożliwiają deindywidualizację zapisów poprzez zamianę unikalnego numeru identyfikacyjnego na numer jednakowy dla wszystkich chętnych do zachowania swojej anonimowości. 4. KLASYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW Wszelkie dane zgromadzone o użytkowniku, zarówno dane użytkownika jak i dane użytkowania mogą zostać wykorzystane do jego klasyfikacji. Poniżej zostanie przedstawiona pokrótce prosta metoda klasyfikacji użytkowników, której efekty mogą być dalej wykorzystane na wiele sposobów. Zwykle służy ona do wyznaczenia wartości pewnych parametrów, które dla konkretnego użytkownika nie są znane w chwili obecnej jednak można je wyznaczyć na podstawie analizy tego parametru przypisanego do innych reprezentantów określonej grupy. Tego typu metody zwane są klikowymi (ang. clique). Do najbardziej znanych tego typu zastosowań należy serwis Amazon, który po analizie

6 zamówienia sugeruje użytkownikowi nabycie kolejnych pozycji, które wybrali inni klienci, którzy kupili te same artykuły. Jednak zastosowanie tego typu metod może być o wiele większe przyczyniając się do w miarę dokładnego wyznaczenia modelu użytkownika. Problem klasyfikacji był podejmowany przynajmniej od wczesnych 60-tych lat ubiegłego stulecia przez specjalistów wielu dziedzin, m.in. wyszukiwania informacji [1]. Obecnie w dobie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, badania te są kontynuowane przez specjalistów HCI, modelowania użytkowników i marketingu [3]. Klasyfikacja użytkowników dokonywana na potrzeby modelowania użytkowników może mieć różne własności. Po pierwsze, może być wykonywana ręcznie przez samych użytkowników, przez ekspertów lub automatycznie.po drugie, można przyporządkowywać użytkowników do określonych uprzednio klas lub tworzyć je automatycznie w zależności od własności całej populacji użytkowników. Oraz na koniec, należy również rozważyć wykorzystanie, zamiast klasyfikacji pewnego podziału zbioru z powtórzeniami. Wybór odpowiedniej metody klasyfikacji może zależeć od wielu czynników. Klasyfikacja wykonywana przez samych użytkowników może być najprostsza do implementacji. Może ona być poprzez prosty wybór kategorii do której należy użytkownik, np. student, absolwent czy wykładowca. Manualna klasyfikacja ma jednak określone wady, należą do nich m.in. niechęć użytkowników do podawania informacji lub też świadome lub nieświadome podawanie przez nich nieprawdziwych informacji na swój temat. Zaangażowanie ekspertów jest zwykle czasochłonne i dość drogie, lub nawet praktycznie niemożliwe w przypadku gdy należy zakwalifikować nawet miliony użytkowników w czasie rzeczywistym. Klasyfikację automatyczną przeprowadza się na podstawie danych o użytkowniku i danych użytkowania. Dokładne rodzaj zapisów który można uzyskać w ten sposób został przedstawiony powyżej. W niniejszym referacie zostanie jedynie zarysowana prosta metoda klasyfikacji użytkowników na podstawie ich zainteresowań wyrażonych w postaci listy URL-i stron HTML-owych, które odwiedził dany użytkownik, i znajdujących się na nich słowach kluczowych. Te słowa kluczowe można umieścić w wektorze, w którym każdemu słowu przyporządkowana jest wartość z przedziału [0,1] reprezentująca częstość występowania danego słowa w odwiedzonych przez użytkownika dokumentach. Wektor ten można traktować jako profil użytkownika. W efekcie działania procesu klasyfikacji otrzymujemy podział zbioru użytkowników U={u 1,,u n } na rozłączne klasy, który przeprowadza się zwykle z wykorzystaniem określonej miary podobieństwa lub odległości. Znalezienie odpowiedniej miary podobieństwa jak również reprezentacji użytkowników, są podstawowymi problemami każdej klasyfikacji. Proces klasyfikacji może być złożony obliczeniowo, nawet w stopniu wykładniczym. Dlatego też w praktyce wykorzystuje się rozwiązania sub-optymalne, które pozwalają jednak na ograniczenie tej niedogodności. Do takich rozwiązań należy np. algorytm Dattoli [1], np. z fumkcją podobieństwa P4. W algorytmie tym określa się pewien początkowy zbiór centroidów klas. Następnie dla każdego wektora oblicza funkcję podobieństwa z każdym centroidem i dołącza do tej klasy, do którego centroidu jest on najbardziej podobny. Jeżeli wektor nie jest w wystarczający sposób podobny do żadnego centroidu wtedy przyporządkowuje się do klasy wektorów izolowanych. Następnie dla każdej klasy

7 wyznacza się nowy centroid i powtarza cała iterację. Proces klasyfikacji kończy się, gdy żaden wektor nie zmieni swojej klasy. Wektory przyporządkowane do klasy wektorów izolowanych można następnie przyporządkować do klas, których centroidy są najbardziej do nich podobne. 5. PODSUMOWANIE W referacie przedstawiono podstawowe metody wykorzystywane w modelowaniu użytkowników web-owych systemów informacyjnych. Wraz ze wzrostem e-gospodarki dziedzina ta zyskuje coraz bardziej na znaczeniu, gdyż dokładne poznanie klienta jest kluczem do powodzenia na rynku. Metody wykorzystywane w modelowaniu, choć do tej pory legalne bywają jednak wątpliwe pod względem etycznym. Już obecnie trwają prace np. w Komisji Europejskiej, które np. nałożą wymóg na dystrybutorów spam-u na posiadaniu wyraźnej zgody od jego odbiorcy. Dlatego też projektując przyszłe środowiska modelujące zachowania użytkowników należy wziąć pod uwagę również przyszłe możliwe uregulowania prawne. LITERATURA [1] Dabrowski M., Laus-Maczynska K.: Information retrieval and classification. Survey of methods (in polish). WNT: Warszawa [2] Kobsa, A., Koenemann, J., Pohl, W.: Personalized Hypermedia Presentation Techniques for Improving Online Customer Relationships. The Knowledge Engineering Review 16(2) (2001) [3] Maglio, P.P., Barrett, R., Campbell, C.S., Selker, T.: SUITOR: an attentive information system. In: Proceedings of the 2000 international conference on Intelligent user interfaces (2000) [4] Newman W.M., Lamming M.G.: Interactive System Design. Addison-Wesley Harlow (1996). [5] Quinn L.M., Pawasarat J.,Confronting Anti-Urban Marketing Stereotypes: A Milwaukee Economic Development Challenge. June [6] Smith Richard M. FAQ: Web Bugs (http://www.privacyfoundation.org/resources/webbug.asp) [7] Sobecki J., Nguyen N.T.: Consensus-based adaptive user interface for universal access systems, In Stephanidis,C.: Proceedings of 9 th Int. Conf. on Human-Computer Interaction and 1 st Int. Conf. on Universal Access in Human- Computer Interaction. LEA London 3 (2001) [8] Sobecki J.: One suits all - is it possible to build a single interface appropriate for all users? In: Grzech, A., Wilimowska Z.: Proceedings of the 23rd Int. Scientific School ISAT, PWr Press Wroclaw (2001) [9] Whalen D.:The Unofficial Cookie FAQ, Version 2.54 Contributed to Cookie Central by David Whalen, [10] Why are they bugging you?, (http://www.privacyfoundation.org/resources/whyusewb.asp).

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii. 1. Jaki jest zakres tych Zasad?

Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii. 1. Jaki jest zakres tych Zasad? Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii 1. Jaki jest zakres tych Zasad? Niniejsze Zasady dotyczą czynności użytkowników związanych z usługami cyfrowymi Tikkurila. Zasady te nie obejmują

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 52/2014/JI z dnia 24 września 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 52/2014/JI z dnia 24 września 2014 r. Polityka prywatności Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia w jakim celu i w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy oraz chronimy Twoje dane osobowe. Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Chcielibyśmy szczegółowo

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych Niniejsza witryna jest obsługiwana przez firmę SANDA Sp. z o.o. i jest zlokalizowana na serwerze stanowiącym własność Domotel Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszki. Wszystkie podstrony (mikrowitryny) obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Eksploracja danych a serwisy internetowe Przemysław KAZIENKO

Eksploracja danych a serwisy internetowe Przemysław KAZIENKO Eksploracja danych a serwisy internetowe Przemysław KAZIENKO Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska kazienko@pwr.wroc.pl Dlaczego eksploracja danych w serwisach internetowych? Kanały

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM

Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM 1. Informacje wstępne. 1. Investmag S.C. Boroński Tomasz, Płocha Dariusz, Boroński Krzysztof z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 41-303 Dąbrowa Górnicza, przy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.mybodie.pl (zwanego dalej: Sklepem ). 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Cookie Policy. 1. Informacje ogólne.

Cookie Policy. 1. Informacje ogólne. Cookie Policy 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem Serwisu jest Artur Kowalski http://inzynieria.pro 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS:

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS: POLITYKA PRYWATNOŚCI - SERWIS: WWW.HIPOTEKA-GOTOWKA.PL Polityka Prywatności jest zbiorem reguł, które mają na celu poinformowanie Użytkowników tego Serwisu o wszelkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Jak zbieramy dane?

Certyfikat. 1 Jak zbieramy dane? Certyfikat P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy miejscereklam.pl

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl

Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl Przedsiębiorstwo BudowlanoHandlowe Z.Niziński Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl 1. Informacje ogólne. Operatorem Serwisu [adres serwisu, np. www.blink.pl] jest [pełne dane rejestrowe] Serwis

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności strony internetowej www.ccifp.pl I. Zbieranie danych 1. Dane zbierane automatycznie Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa

Bardziej szczegółowo

Cemarol Sp. z o.o. Polityka prywatności (pliki cookies) 1. Informacje ogólne.

Cemarol Sp. z o.o. Polityka prywatności (pliki cookies) 1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (pliki cookies) 1. Informacje ogólne. Cemarol Sp. z o.o. 1. Operatorem Serwisu www.powiat-lebork.com jest Cemarol sp. z o.o. z siedzibą w Kobylnicy (76-251), Kobylnica, ul. Główna

Bardziej szczegółowo

3. DyplomyDlaDzieci.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep. 1 Zbieranie danych

3. DyplomyDlaDzieci.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep. 1 Zbieranie danych POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego DyplomyDlaDzieci.pl platformy AlleDruk.com oraz sklepu

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowych Stena Recycling Sp. z o.o.

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowych Stena Recycling Sp. z o.o. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowych Stena Recycling Sp. z o.o. Co zawiera niniejszy dokument? Niniejszy dokument zawiera Politykę prywatności i wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

2011-05-23. Analiza zachowao użytkowników serwisów WWW. Zakres badao web miningowych

2011-05-23. Analiza zachowao użytkowników serwisów WWW. Zakres badao web miningowych Zakres badao web miningowych Analiza zachowao użytkowników serwisów WWW Podstawowe problemy rozważane na gruncie Web Miningu to: analiza zawartości serwisów internetowych, analiza zachowao użytkowników,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie plików cookies

Wykorzystywanie plików cookies Polityka Niniejsza Polityka dotyczy plików i odnosi się do stron internetowych w domenie *.rkantor.com, zwanej dalej ( Serwisem ), których właścicielem jest Raiffeisen Solutions Sp. z o. o z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

Ciasteczka. Krishna Tateneni Jost Schenck Polskie tłumaczenie: Suse Polska Aktualny opiekun tłumaczenia: Marcin Kocur

Ciasteczka. Krishna Tateneni Jost Schenck Polskie tłumaczenie: Suse Polska Aktualny opiekun tłumaczenia: Marcin Kocur Krishna Tateneni Jost Schenck Polskie tłumaczenie: Suse Polska Aktualny opiekun tłumaczenia: Marcin Kocur 2 Spis treści 1 Ciasteczka 4 1.1 Polityka............................................ 4 1.2 Zarzadzanie.........................................

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności i Cookies

Polityka Prywatności i Cookies Polityka Prywatności i Cookies I. Podstawa Prawna: 1.Prawo telekomunikacyjne Art. 173. I. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisu zarabianieskuteczne.pl

Polityka prywatności serwisu zarabianieskuteczne.pl Polityka prywatności serwisu zarabianieskuteczne.pl Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu znajdującego się pod adresem 'zarabianieskuteczne.pl', akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności dla

Polityka prywatności dla Polityka prywatności dla http://domynawitosa.pl Aplikacja gromadzi pewne dane osobowe od swoich użytkowników. Administrator i właściciel danych NT Solutions Sp. z o.o. biuro@ntechs.pl ul Grodzka 26/26

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o ochronie danych

Oświadczenie o ochronie danych Oświadczenie o ochronie danych dla strony internetowej MyLyconet Wersja pliku: 3.00 (05.2014) Ochrona Państwa danych osobowych stanowi dla firmy Lyoness oraz właściciela niniejszej strony internetowej

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI SPIS TREŚCI 1. DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. DANE OSOBOWE GROMADZONE W SERWISIE... 3 3. BEZPIECZEŃSTWO HASŁA... 4 4. DOSTĘP, ZMIANY I USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH... 4 5. WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy wtspartner.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi

Sklep internetowy wtspartner.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi Stosowanie ciasteczek (cookies) Sklep internetowy wtspartner.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności Vemma Europe

Polityka Prywatności Vemma Europe Polityka Prywatności Vemma Europe Poniżej prezentujemy Politykę Prywatności Vemma Europe. Odwiedzając naszą stronę i korzystając z naszych serwisów, potwierdzają Państwo akceptację przedstawionych dalej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Dane osobowe. 2 Administrator Danych Osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Dane osobowe. 2 Administrator Danych Osobowych POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 Dane osobowe Ilekroć mowa jest o Danych Osobowych, rozumie się to Dane Użytkownika, pozyskane przez Usługodawcę z następujących źródeł:: a. Zapytanie b. Wniosek Pożyczkowy (uzupełniony

Bardziej szczegółowo

Stosowanie ciasteczek (cookies)

Stosowanie ciasteczek (cookies) Stosowanie ciasteczek (cookies) Nasza strona używa plików cookies. Informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Istnieje możliwość korzystania ze

Bardziej szczegółowo

Analiza zachowao użytkowników serwisów WWW

Analiza zachowao użytkowników serwisów WWW Analiza zachowao użytkowników serwisów WWW Web Mining. Wykład 3. Rok akademicki 2009/2010 1 Zakres badao web miningowych Podstawowe problemy rozważane na gruncie Web Miningu to: analiza zawartości serwisów

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu. Technologie cyfrowe Artur Kalinowski Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.pl Semestr letni 2014/2015 Usługi internetowe usługa internetowa (ang.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 POLITYKA PRYWATNOŚCI Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016.922.), jest Vescom

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności funkcjonowania stron internetowych: www.law4growth.com i www.law4growth.conrego.pl, w tym Politykę Prywatności Rejestracji Uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności 1 Informacje ogólne 1. Właścicielem strony internetowej działający pod domeną www.pizznawypasie.eu jest Mokobella Sebastian Kasprzak

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I. 1 Jak zbieramy dane?

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I. 1 Jak zbieramy dane? P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy www.yourboard.pl

Bardziej szczegółowo

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies POLITYKA COOKIES Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Klauzula ochrony prywatności

Klauzula ochrony prywatności Załącznik nr 3 do Regulaminu sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną Klauzula ochrony prywatności przyjęta do stosowania przez: Zieliński

Bardziej szczegółowo

Szanujemy Twoją prywatność. Zobacz nasze zasady Ochrony Prywatności Użytkowników RocketCv

Szanujemy Twoją prywatność. Zobacz nasze zasady Ochrony Prywatności Użytkowników RocketCv RocketCv to platforma umożliwiająca utworzenie osobom ich CV w postaci wizytówki internetowej oraz otrzymywania ogłoszeń rekrutacyjnych od potencjalnych pracodawców. W ramach serwisu przetwarzane są dane

Bardziej szczegółowo

Jak ustawić cele kampanii?

Jak ustawić cele kampanii? Jak ustawić cele kampanii? Czym są cele? Jest to funkcjonalność pozwalająca w łatwy sposób śledzić konwersje wygenerowane na Twojej stronie www poprzez wiadomości email wysłane z systemu GetResponse. Mierzenie

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisu BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Postanowienia ogólne

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2;

Bardziej szczegółowo

Czym są pliki cookies?

Czym są pliki cookies? Czym są pliki cookies? Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Języki skryptowe - PHP. PHP i bazy danych. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl. vl07

Pawel@Kasprowski.pl Języki skryptowe - PHP. PHP i bazy danych. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl. vl07 PHP i bazy danych Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Użycie baz danych Bazy danych używane są w 90% aplikacji PHP Najczęściej jest to MySQL Funkcje dotyczące baz danych używają języka SQL Przydaje się

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności serwisu room8.pl

Polityka Prywatności serwisu room8.pl Polityka Prywatności serwisu room8.pl Wstęp Podstawą przetwarzania danych przez Serwis jest zgoda Użytkowników oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do realizacji usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut)

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Cookies niewielkie porcje danych tekstowych, które mogą być przesyłane między serwerem a przeglądarką. Przeglądarka przechowuje te dane przez określony czas.

Bardziej szczegółowo

Kontrola sesji w PHP HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami. Kontrola sesji służy do

Kontrola sesji w PHP HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami. Kontrola sesji służy do Sesje i ciasteczka Kontrola sesji w PHP HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami. Kontrola sesji służy do śledzenia użytkownika podczas jednej sesji

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności naszych serwisów www.

Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności naszych serwisów www. Polityka Prywatności Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisów WWW Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu, zwanego dalej Inspektoratem.

Bardziej szczegółowo

Jakie dane zbiera Sklep Internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Jakie dane zbiera Sklep Internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny? Polityka Prywatności Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez internetowy sklep prowadzony pod adresem www.inofem.pl

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Polityka prywatności Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy 7stars.com.pl, prowadzony

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE WWW.CHWILOWKOMAT.PL ( SERWIS )

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE WWW.CHWILOWKOMAT.PL ( SERWIS ) POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE WWW.CHWILOWKOMAT.PL ( SERWIS ) Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Spółka Primus Finance Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności Niniejsza Polityka Prywatności określa podstawowe zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w Blue Media, a także zasady przechowywania i dostępu do informacji przechowywanych na

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2 POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Dane użytkownika... 3 4. Dane osobowe...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH GoPay Sp. z o.o.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH GoPay Sp. z o.o. POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH GoPay Sp. z o.o. PLIKÓW COOKIES GoPay Sp. z o.o. jako firma przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności użytkowników

Bardziej szczegółowo

Definiowanie filtrów IP

Definiowanie filtrów IP Definiowanie filtrów IP Spis treści 1. Klienci korporacyjni... 3 1.1. def3000/ceb... 3 2. Klienci detaliczni... 6 2.1. def2500/reb... 6 2 1. Klienci korporacyjni 1.1. def3000/ceb Dla każdego Klienta korporacyjnego,

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy www.morethanbag.pl

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych i prywatności w Internecie. Cookies

Ochrona danych osobowych i prywatności w Internecie. Cookies Ochrona danych osobowych i prywatności w Internecie. Cookies Ochrona danych osobowych Dane osobowe - pojęcie Za dane osobowe uznaje się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Programowanie aplikacji sieci Ethernet Przykład 1 Na podstawie: Monk S.: Arduino dla początkujących, HELION, Gliwice 2014 2 Arduino z nakładką

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja serwera REST do obsługi rezerwacji w systemie SaNAtoRIUm.pro

Dokumentacja serwera REST do obsługi rezerwacji w systemie SaNAtoRIUm.pro Dokumentacja serwera REST do obsługi rezerwacji w systemie SaNAtoRIUm.pro Kontakt: tel. 54 282 1385 e-mail: info@softor.pl Podstawowe informacje: Serwer REST dostępny pod adresem https://api.sanatorium.pro/v1/

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest HPLM sp. z o.o., ul. Francuska 88A/4, 40-507 Katowice, NIP 7151885661 2. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Stworzenie platformy internetowej na potrzeby projektu. 1 Wykonanie portalu internetowego na potrzeby e-usługi, obejmującego

Bardziej szczegółowo

Regulaminu korzystania z serwisów internetowych i polityka prywatności

Regulaminu korzystania z serwisów internetowych i polityka prywatności Regulaminu korzystania z serwisów internetowych i polityka prywatności 1 Informacje ogólne 1. Właścicielem stron internetowych działający pod adresem www.wegielpultusk.pl jest firma, z siedzibą w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING STRONA INTERNETOWA TO JUŻ ZBYT MAŁO! INTERNET ROZWIJA SIĘ Z KAŻDYM DNIEM MÓWIMY JUŻ O: SEM Search Engine Marketing, czyli wszystko co wiąże się z marketingiem internetowym w wyszukiwarkach. SEM jest słowem

Bardziej szczegółowo

Rynat Trading Ltd POLITYKA PRYWATNOŚCI

Rynat Trading Ltd POLITYKA PRYWATNOŚCI Rynat Trading Ltd Nr licencji CIF: 303/16 Podlega nadzorowi Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Nasze zobowiązanie Rozumiemy istotę zapewnienia poufności

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Administrator Serwisu 1. Właścicielem niniejszego serwisu internetowego zasilenia.faktura.pl, zwanego dalej Serwisem, jest Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, 81-717 Sopot,

Bardziej szczegółowo

, NO 556 NATHAN ROAD, MONGKOK, KOWLOON, HONG KONG. KRS: o

, NO 556 NATHAN ROAD, MONGKOK, KOWLOON, HONG KONG. KRS: o Ochrona danych osobowych Rejestracja w Sklepie Internetowym Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego są przetwarzane przez BEST RICH Industry

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady dotyczące cookies

Nowe zasady dotyczące cookies Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. POLITYKA PRYWATNOŚCI (POLITYKA COOKIES) SERWISU WWW.EREPETITIO.COM Zawartość 1. Informacje ogólne... 1 2. Jakie dane zbiera Serwis w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?... 1 3. Logi serwera...

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR UWAGA Aby zapewnić niezawodną pracę urządzenia, przed przystąpieniem do jego obsługi

Bardziej szczegółowo

STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK OLIWA S.A.

STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK OLIWA S.A. POLITYKA PRYWATNOŚCI STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK OLIWA S.A. I. Informacje o podmiocie zbierającym dane osobowe Podmiotem zbierającym dane jest Przedsiębiorstwo Przewozu

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

Innowacje w internetowej komunikacji marketingowej

Innowacje w internetowej komunikacji marketingowej Innowacje w internetowej komunikacji marketingowej Paulina Krukowska Interactive Solutions Saatchi&Saatchi imedia Department Manager Nowe czasy. Nowe wyzwania. Internet (ang. inter-network, dosłownie między-sieć

Bardziej szczegółowo

Reguły plików cookies witryny i usług internetowych tsop.pl

Reguły plików cookies witryny i usług internetowych tsop.pl Reguły plików cookies witryny i usług internetowych tsop.pl Data publikacji dokumentu: 1 czerwca 2014 Spis treści 1 Wstęp...2 2 Definicje...2 2.1 Administrator...2 2.2 Cookies...2 2.3 Cookies Administratora

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności. Polityka prywatności

Polityka prywatności. Polityka prywatności Polityka prywatności Polityka prywatności Serwis Rkantor.com chroni prywatność Klientów, czego konsekwencją jest staranny dobór środków technicznych i organizacyjnych zapewniający mitygację ryzyk związanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Przyjęta do stosowania przez podmiot: Sellus sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy ulicy Przelotowej 200, wpisaną Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000448173,

Bardziej szczegółowo

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności abcedukacja.pl I. Kto jest administratorem danych osobowych abcedukacja pl?

POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności abcedukacja.pl I. Kto jest administratorem danych osobowych abcedukacja pl? POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności abcedukacja.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności. Polityka prywatności POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności. Polityka prywatności POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności Polityka prywatności POLITYKA PRYWATNOŚCI Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Jobhouse Sp. z.o.o. z siedzibą w Gdańsku (zwana dalej Jobhouse) ul.

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN SSL Web Proxy. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Profile SSL Web Proxy 1.3. Konto SSL 1.4. Grupa użytkowników

Połączenie VPN SSL Web Proxy. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Profile SSL Web Proxy 1.3. Konto SSL 1.4. Grupa użytkowników 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Profile SSL Web Proxy 1.3. Konto SSL 1.4. Grupa użytkowników 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

Pobieranie komunikatów GIF

Pobieranie komunikatów GIF Spis treści Wstęp... 2 1. Ustawienia harmonogramu zadań... 3 1.1. Tryby pracy AswPlan... 3 2. System KS-EWD... 4 2.1. Instalacja KS-EWD... 5 3. Inauguracja OSOZ... 6 3.1. Zdefiniowanie zadania pobierania

Bardziej szczegółowo

Serwer druku w Windows Server

Serwer druku w Windows Server Serwer druku w Windows Server Ostatnimi czasy coraz większą popularnością cieszą się drukarki sieciowe. Często w domach użytkownicy posiadają więcej niż jedno urządzenie podłączone do sieci, z którego

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności oraz plików cookies

Polityka prywatności oraz plików cookies Polityka prywatności oraz plików cookies Właściciel serwisu przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników serwisu. Dane pozyskane w ramach serwisu są szczególnie chronione i zabezpieczone

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. Cookies. Polityka dotycząca Ciasteczek

Regulaminy. Cookies. Polityka dotycząca Ciasteczek Regulaminy Cookies Polityka dotycząca Ciasteczek Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych, należących do Grupy portali i sklepów Zi-Co Sp. z o.o.: - dekarze.pl

Bardziej szczegółowo

Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl!

Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl! Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl! Dołącz do Programu Partnerskiego iparts.pl! Polecaj sklep internetowy iparts.pl swoim klientom i zarabiaj na ich transakcjach! iparts Program Partnerski

Bardziej szczegółowo

Przy rejestracji Użytkownik zostanie poproszony o podanie następujących danych, które są niezbędne do założenia Konta Użytkownika:

Przy rejestracji Użytkownik zostanie poproszony o podanie następujących danych, które są niezbędne do założenia Konta Użytkownika: Wstęp Lunching.pl sp. z o.o. ul. Fabrycza 20A 31-553 Kraków NIP: 6751527515 KRS: 0000586924 Operator aplikacji lunching.pl jest Administratorem danych osobowych (Administrator) gromadzonych i przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

Wybrane działy Informatyki Stosowanej

Wybrane działy Informatyki Stosowanej Wybrane działy Informatyki Stosowanej Dr inż. Andrzej Czerepicki a.czerepicki@wt.pw.edu.pl http://www2.wt.pw.edu.pl/~a.czerepicki 2017 Globalna sieć Internet Koncepcja sieci globalnej Usługi w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Narzędzie wspierające zarządzanie organizacj. Parentis Sp. z o.o. Kartoszyno,ul.Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, info@parentis.pl

Narzędzie wspierające zarządzanie organizacj. Parentis Sp. z o.o. Kartoszyno,ul.Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, info@parentis.pl Narzędzie wspierające zarządzanie organizacj Parentis Sp. z o.o. Kartoszyno,ul.Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, info@parentis.pl OPIS PROGRAMU I ZASADY UŻYTKOWANIA Intranet jest aplikacją on-line. Wymaga

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Jakie dane przetwarzamy?

Wstęp. Jakie dane przetwarzamy? Wstęp Lunching.pl sp. z o.o. ul. Fabrycza 20A 31 553 Kraków NIP: 6751527515 KRS: 0000586924 Operator aplikacji lunching.pl jest Administratorem danych osobowych (Administrator) gromadzonych i przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności i dotycząca ciasteczek (ang. cookies) w domenie anataka.pl

Polityka Prywatności i dotycząca ciasteczek (ang. cookies) w domenie anataka.pl Polityka Prywatności i dotycząca ciasteczek (ang. cookies) w domenie anataka.pl Administratorem Danych Osobowych, właścicielem marki Anataka jest firma Anataka sp. z o.o., wpisana do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo