Usprawnienie procesu raportowania oraz analiz w różnych obszarach działalności firmy u kanadyjskiego klienta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usprawnienie procesu raportowania oraz analiz w różnych obszarach działalności firmy u kanadyjskiego klienta"

Transkrypt

1 Usprawnienie procesu raportowania oraz analiz w różnych obszarach działalności firmy u kanadyjskiego klienta Nie sądzę, by ktokolwiek był na tyle mądry, aby ocenić, co jest możliwe, a co nie. Henry Ford

2 Dlaczego Klient zdecydował się na współpracę z partnerem zagranicznym? Kluczowe zasady realizacji projektu Klient poszukiwał profesjonalnego zespołu, który stworzy od podstaw nowoczesną aplikację internetową (webową). Jednym z głównych wymagań było znalezienie doświadczonego FrontEnd Developera oraz UX Lead Designer a, aby tworzona aplikacja była atrakcyjna wizualnie i intuicyjna w obsłudze. Kolejnym elementem decydującym o poszukiwaniu partnera biznesowego była perspektywa obniżenia kosztów, dzięki przeniesieniu wybranych działań firmy za granicę i korzystaniu z usług dedykowanych specjalistów (outsourcing). Dzięki skorzystaniu z usług wsparcia technologicznego Klient miał możliwość rozpoczęcia działań projektowych bez potrzeby dodatkowego szkolenia swoich developerów (m.in. transition phase), bądź ponoszenia kosztów stałego zatrudnienia, nowego zespołu doświadczonych programistów. Projekt w swoich początkowych założeniach łączył dwa modele współpracy: Team Extension oraz Development Outsourcing. Takie podejście pozwoliło utworzyć dedykowany zespół wokół Lidera Technicznego, który docelowo był jedynym łącznikiem polskiego zespołu z osobą kontaktową po stronie Klienta. Współpraca naturalnie ewoluowała z modelu Team Extension w model Development Outsourcing stało się to w momencie, kiedy zespół poznał dokładnie charakterystykę środowiska projektowego oraz zakres wymagań. Od samego początku współpracy modelem rozliczeniowym pomiędzy Klientem a JCommerce był Time&Material, który wyróżnia możliwość stałego wglądu Klienta w wykonywane działania oraz bieżące raportowanie zrealizowanych czynności. Umożliwia to transparentność i kontrolę wykonywanych zadań projektowych. W zespole projektowym znaleźli się następujący specjaliści: UX Lead Designer (Lider Techniczny) FrontEnd Developer Java Senior Developer Java Professional Developer Team Extension typ współpracy mający na celu rozszerzenie lokalnego zespołu o specjalistów JCommerce, w którym to Klient wyznacza i egzekwuje powierzone zadania. Lokalny zespół projektowy i zespół JCommerce pracują jako jeden. Development Outsourcing rozwój istniejącego projektu przez zespół specjalistów JCommerce. W pierwszym etapie zadania projektowe zostają zaprojektowane przez lokalny zespół w ścisłej współpracy z Klientem końcowym. Kiedy wymagania i cele są jasno określone i zatwierdzone, projekt jest przekazywany do zespołu specjalistów JCommerce, który kontynuuje jego rozwój i jest odpowiedzialny za prawidłowe wdrożenie oraz dodawanie kolejnych usprawnień. Time&Material metoda rozliczania projektu, w której koszt usług naliczany jest w oparciu o stawkę godzinową oraz bezpośrednie zaangażowane i zakupione materiały. 2

3 Zwinne podejście do prac programistycznych Komunikacja Metodologia Scrum jest jednym z najszybciej zdobywających popularność sposobów realizacji zwinnego (ang. agile) podejścia do produkcji oprogramowania. Specjaliści JCommerce wykorzystują ją planując i kontrolując przebieg prac. W każdym realizowanym projekcie zespół przedkłada ludzi i interakcje ponad procesy i narzędzia, działające oprogramowanie ponad o b sze r n ą d o ku m e nta c j ę, w s p ó ł p ra c ę z Klientem ponad formalne ustalenia, reagowanie na zmiany ponad podążanie za planem. Podstawowym założeniem jest to, że uzgodniony czas, budżet i jakość projektu są nieprzekraczalne. Parametrem, który pozwala na sprawne zarządzanie projektem jest zakres wymagań Klienta. Zespół projektowy w komunikacji wewnętrznej posługuje się językiem polskim, a w komunika cji z Klientem językiem angielskim. Płynność władania językiem obcym była wymagana do zakwalifikowania w projekcie. Dzięki temu, zakłócenia będące wynikiem nieporozumień językowych są wyeliminowane. Kontakt między zespołem JCommerce, a Klientem odbywa się dzięki wykorzystaniu narzędzia do prowadze nia rozmów video - Google Hangouts. Wideokonferencje odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, wtedy to zespół projektowy prezentuje Klientowi co udało się do tej pory wykonać, zbierane są uwagi i omawiane nowe pomysły do realizacji. Do raportowania wykonanych zadań używany jest serwis idonethis, w którym codziennie wpisywane są bieżące zadania. Ponadto idonethis integruje się z GitHubem - repozytorium kodu źródłowego. Technologie i narzędzia użyte w projekcie: GitHub hostingowy serwis internetowy służący za repozytorium kodu, pokazuje listę commitów - zestaw plików z kodem źródłowym wysłanym do repozytorium, które potwierdzają wykonane zadania danego dnia MongoDB wydajna i skalowalna baza danych z dynamiczną strukturą danych Jersey narzędzie umożliwiające łatwą i sprawną implementację wzorca architektury oprogramowania (RESTful Web Services) Gradle elastyczne narzędzie do budowania projektu i zarządzania zależnościami Eclipse środowisko programistyczne dla języka Java Jenkins serwer mający na celu częste, regularne włączanie (integracje) bieżących zmian w kodzie do głównego repozytorium WebStorm środowisko programistyczne do tworzenia aplikacji webowych AngularJS nowoczesny framework JavaScript umożliwiający szybkie tworzenie zaawansowanych aplikacji webowych typu Single Page App Bootstrap popularny front-end framework Metodologia SCRUM dzieli prace dedykowanego zespołu JCommerce na krótsze iteracje trwające od tygodnia do miesiąca, po których dostarczane są kolejne bardziej dopracowane części rozwiązania finalnego. Każdy z okresów procesu projektowania nazwany jest Sprintem, który wyznaczany jest po analizie listy wymagań użytkownika oraz priorytetyzacji wymagań przez Klienta. Podział pracy w danym projekcie odbywa się według planowania Sprintu (Sprint Planning). Każdy Sprint kończy się spotkaniem podsumowującym, na którym prezentowane są wyniki zakończonych zadań. Integralną częścią prac wg. metodologii SCRUM jest przeprowadzanie codziennych maksymalnie 15-minutowych spotkań, które podsumowują prace dnia poprzedniego i planują zadania na dzień bieżący. 3

4 Wyzwania w projekcie Programiści JCommerce twierdzą, że jednym z największych wyzwań był i pozostaje nadal prototypowy charakter aplikacji oraz konieczność wielokrotnych modyfikacji interfejsu użytkownika. Utrudnieniem w p ra ca c h p ro j e k to w yc h b y wa j ą też nieregularne spotkania z właścicielem produktu (Product Owner), co wpływa na brak konkretyzacji wymagań dotyczących kolejnych etapów prac. Zdarza się wtedy, że zespół przyjmuje najlepsze wg niego założenia, które nie zawsze stuprocentowo pokrywają się z oczekiwaniami Klienta. W pewnych fazach projektu występowało nierównomierne obciążenie zadaniami członków zespołu. Zadania te dotyczyły różnych warstw aplikacji (back-end i front-end). Rozwiązaniem okazało się poszerzenie kompetencji poszczególnych o s ó b, co z b a l a n s o wa ł o p o d z i a ł p ra c umożliwiając jednocześnie rozwój pracownikom. Mimo występowania utrudnień projekt realizowany jest terminowo, z zachowaniem standardów jakościowych i w przyjętych ramach budżetowych. Ocena współpracy przez Klienta W okresie blisko dwuletniej współpracy odbyły się 4 rozmowy ewaluacyjne na poziomie developera i managementu. Dzięki nim firma JCommerce otrzymała od Klienta informacje, że mimo początkowych obaw związanych z realizacją zadań przez polskich developerów offsite (w siedzibie w Katowicach) współpraca oceniona jest bardzo wysoko. Responsywność komunikacji, definiowanie oczekiwań, jak i stabilność finansowa w obu partnerskich f i r m a c h p o z w a l a n a ko n t y n u o w a n i e dotychczasowej współpracy i realizacje nowych projektów. 4

5 Aspekty kulturowe Ku obopólnemu zaskoczeniu nie dostrzeżono zasadniczych różnic kulturowych między zespołem kanadyjskim, a pracownikami JCommerce. Jedynie zmiana stref czasowych, w których pracują partnerzy biznesowi mogła zostać uznana za pewna przeszkodę, jednak sprawnie można sobie z nią poradzić. Ośmio godzinna różnica czasu nie zakłóca prac projektowych, gdyż spotkania online odbywają się w godzinach wczesnoporannych czasu polskiego (np. 7:00 rano, 23:00 czasu Calgary) lub późnym popołudniem czasu polskiego (np. 17:00, 9:00 czasu Calgary). Współczesne narzędzia znacznie ułatwiają pracę zdalną, jednak czasami programiści wskazują, że brakuje im bezpośredniego kontaktu z Klientem, dzięki któremu czas podejmowania decyzji zostałby skrócony. Rozwiązaniem są nie częste, jednak owocne osobiste spotkania z Klientem zarówno w Polsce jak i Kanadzie. Kanada oczami programisty JCommerce Mija właśnie rok od mojego pierwszego w y j a zd u za o cea n. Po d r o b ny c h perturbacjach w podróży związanych z warunkami atmosferycznymi nad Europą, dotarłem do Calgary, gdzie przebywałem 11 dni. Czas dzieliłem między pracę w biurze u Klienta, gdzie zostałem wprowadzony w strukturę firmy i kulturę pracy, a zwiedzanie Kanady. Często wieczorami smakowałem 'stejków', a weekend spędziłem z zaprzyjaźnioną polską rodziną, która od kilkudziesięciu lat mieszka w Kanadzie. Co więcej, na własne oczy widziałem urokliwe Góry Skaliste oraz gorące źródła w miejscowości Banff. Przy okazji mogłem podziwiać piękno rzeźb lodowych i porządnie odczuć różnice temperatur. Już nie będę narzekać na polskie mrozy rzędu -20oC, w najchłodniejszym dniu mojego pobytu w Kanadzie, temperatura spadła w okolice -30 o C! Cały wyjazd oceniam bardzo pozytywnie. Udało się zrealizować szereg spotkań z osobami zaangażowanymi w realizację projektu i w zasadzie od razu c zu ł e m s i ę j a k c z ł o n e k ze s p o ł u. Po powrocie do Polski, przystąpiliśmy do prac offsite w Katowicach, a projekt trwa po dziś dzień. Andrzej, Java Developer 5

6 Wybór właściwego partnera biznesowego Klient: Branża: IT Główna siedziba: Calgary, Canada Firma JCommerce specjalizuje się w dostarczaniu usług wsparcia technologicznego w obszarach.net, Java, PHP, Business Intelligence oraz Quality Assurance. W swoim dorobku może pochwalić się realizacją wielu projektów dla Klientów z różnych branż w kraju i za granicą. Do każdego projektu indywidualnie dobierany jest odpowiedni model współpracy. Prace projektowe oraz wdrożeniowe są realizowane w podejściu Agile i metodologii SCRUM. Dzięki usługom outsourcingowym Klienci firmy JCommerce zyskują elastyczny dostęp do starannie dobranej grupy ekspertów, bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z kadrami, płacami oraz zmianą struktury własnej firmy. Profesjonalny dobór specjalistów, którzy tworzą dedykowany team dla Klienta to element wyróżniający firmę JCommerce w branży IT. Fakty Cel wdrożenia: ź stworzenie od podstaw nowoczesnej aplikacji internetowej (webowej) ź obniżenie kosztów ź rozpoczęcie działań projektowych bez dodatkowego szkolenia developerów Klienta Zaimplementowane technologie: GitHub, MongoDB, Jersey, Gradle, Eclipse, Jenkins, WebStorm, AngularJS, Bootstrap Wykonawca: JCommerce SA Katowice, ul. T. Kościuszki 227, tel.: , fax: ,

SPis TREŚCI. 1. Kompleksowe wdrożenie startupu CABAS.pl. 2. Pełna obsługa sprzedaży i magazynu oraz integracje z systemami wewnętrznymi Decoking

SPis TREŚCI. 1. Kompleksowe wdrożenie startupu CABAS.pl. 2. Pełna obsługa sprzedaży i magazynu oraz integracje z systemami wewnętrznymi Decoking SPis TREŚCI 1. Kompleksowe wdrożenie startupu CABAS.pl 03 2. Pełna obsługa sprzedaży i magazynu oraz integracje z systemami wewnętrznymi Decoking 12 3. Wdrożenie systemu B2B dla Drukarnia SPEED Sp. z o.o

Bardziej szczegółowo

O nas. Satysfakcja Klienta jest dla nas najważniejsza!

O nas. Satysfakcja Klienta jest dla nas najważniejsza! O nas Tworzymy przyjazne i funkcjonalne oprogramowanie biznesowe. Specjalizujemy się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych z obszaru Information Management. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Jak mądrze korzystać z outsourcingu usług prawnych?

Jak mądrze korzystać z outsourcingu usług prawnych? 23 Jak mądrze korzystać z outsourcingu usług prawnych? Jak mówił Henry Ford Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, to nie ma sensu, żebyśmy to robili.

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania egzaminacyjne. rozszerzenia poziomu podstawowego. Certyfikowany Tester Zwinny

Przykładowe pytania egzaminacyjne. rozszerzenia poziomu podstawowego. Certyfikowany Tester Zwinny Przykładowe pytania egzaminacyjne do rozszerzenia poziomu podstawowego Certyfikowany Tester Zwinny.01 Prawa autorskie Dokument niniejszy może być kopiowany w całości lub części pod warunkiem, że podane

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZWIĘKSZ EFEKTY SWOJEJ PRACY: PRZEWODNIK DLA MENEDŻERÓW DOTYCZĄCY ŁĄCZENIA METODOLOGII AGILE I WATERFALL

ZWIĘKSZ EFEKTY SWOJEJ PRACY: PRZEWODNIK DLA MENEDŻERÓW DOTYCZĄCY ŁĄCZENIA METODOLOGII AGILE I WATERFALL biuletyn informacyjny: ZWIĘKSZ EFEKTY SWOJEJ PRACY: PRZEWODNIK DLA MENEDŻERÓW DOTYCZĄCY ŁĄCZENIA METODOLOGII AGILE I WATERFALL Metody zarządzania realizacją projektów ulegają zmianom. Zespoły, niegdyś

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

METODYKA. Metodyka Budowy Internetowej Platformy Handlowej. Data: 20.04.2012r. Wersja 1.0. Dokument przygotowany przez zespół DC S.A.

METODYKA. Metodyka Budowy Internetowej Platformy Handlowej. Data: 20.04.2012r. Wersja 1.0. Dokument przygotowany przez zespół DC S.A. METODYKA Metodyka Budowy Internetowej Platformy Handlowej Data: 20.04.2012r. Wersja 1.0 Dokument przygotowany przez zespół DC S.A. Odbiorca Klient Biznesowy 1 METODYKA REALIZACJI WDROŻENIA Standardowa

Bardziej szczegółowo

Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails

Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails Piotr Więcek kierunek: informatyka specjalność: informatyka stosowana

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Aleksandra Mikita Karol Kuczok Mikołaj Solik gr. 4CZI HELPDESK MANAGER

Autorzy: Aleksandra Mikita Karol Kuczok Mikołaj Solik gr. 4CZI HELPDESK MANAGER Autorzy: Aleksandra Mikita Karol Kuczok Mikołaj Solik gr. 4CZI HELPDESK MANAGER 1 Spis treści Cel i zakres działania systemu informatycznego... 4 Ogólny opis systemu... 4 Opis najważniejszych cech systemu...

Bardziej szczegółowo

Droga do sukcesu w SharePoint może być prosta

Droga do sukcesu w SharePoint może być prosta Droga do sukcesu w SharePoint może być prosta O wdrożeniu korporacyjnego systemu obsługi zgłoszeń reklamacyjnych w Grupie Rovese Zapis wywiadu, w którym doświadczeniem dzielą się: Krzysztof Patla IT Director

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI 1 Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi ROZPRAWA DOKTORSKA ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrożenia u klienta

Analiza wdrożenia u klienta Analiza wdrożenia u klienta Bank DnB Nord Polska SA wykorzystał wyjątkowe możliwości platformy Microsoft SQL Server 2005, dzięki stworzonemu przez Comarch kompleksowemu rozwiązaniu BI obejmującemu m.in.

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

IT MAGAZINE SPIS TREŚCI W SKRÓCIE. Redakcja. W numerze. 5 IT PROJECT MANAGEMENT 7 mitów na temat Agile 8 IT BREAKFAST.

IT MAGAZINE SPIS TREŚCI W SKRÓCIE. Redakcja. W numerze. 5 IT PROJECT MANAGEMENT 7 mitów na temat Agile 8 IT BREAKFAST. IT Magazine, grudzień 2012 / styczeń 2013 IT Magazine, grudzień 2012 / styczeń 2013 2 W SKRÓCIE IT MAGAZINE SPIS TREŚCI Redakcja Fundacja IT Leader Club Polska ul. Zawiszy 14 lok. 72 01-167 Warszawa Redaktor

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-10-019/12-00 Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM OPROGRAMOWA DLA FIRM SYSTEMY DO ZARZADZANIA Ą KIM JESTEŚMY POLKAS działa na rynku od 2004 roku. Firmę tworzy kadra z ponad 20-letnim doświadczeniem we wspieraniu firm w obszarze systemów fiskalnych i w

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODYKI SCRUM DLA OPRACOWANIA I WDROŻENIA INNOWACJI W SYSTEMIE WYTWÓRCZYM PRZEDSIĘBIORSTWA MEBLARSKIEGO

ZASTOSOWANIE METODYKI SCRUM DLA OPRACOWANIA I WDROŻENIA INNOWACJI W SYSTEMIE WYTWÓRCZYM PRZEDSIĘBIORSTWA MEBLARSKIEGO ZASTOSOWANIE METODYKI SCRUM DLA OPRACOWANIA I WDROŻENIA INNOWACJI W SYSTEMIE WYTWÓRCZYM PRZEDSIĘBIORSTWA MEBLARSKIEGO Magdalena JURCZYK-BUNKOWSKA Streszczenie: Artykuł przedstawia możliwość zastosowania

Bardziej szczegółowo

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A.

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. 1 Spis treści Case study 3 Nescafé Dolce Gusto Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. Rozwijanie sprzedaży e-commerce 35 w modelu

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Tester. Sylabus rozszerzenia poziomu podstawowego. Tester zwinny

Certyfikowany Tester. Sylabus rozszerzenia poziomu podstawowego. Tester zwinny Sylabus rozszerzenia poziomu podstawowego Tester zwinny Prawa autorskie Dokument niniejszy może być kopiowany w całości lub części pod warunkiem, że podane zostanie źródło. Copyright (dalej nazywana ISTQB

Bardziej szczegółowo

Czy zwinny oznacza skuteczny? Agile w praktyce Does agile mean effective? Agile in practice

Czy zwinny oznacza skuteczny? Agile w praktyce Does agile mean effective? Agile in practice Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 104 Seria: Administracja i Zarządzanie 2015 mgr inż. Dominika Biardzka Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania Czy zwinny oznacza

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Witold Szwebs Olsztyn 2006 Niniejsza publikacja została przygotowana przez projekt Budujmy Razem finansowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć projektując interfejsy użytkownika w dużej firmie

Co warto wiedzieć projektując interfejsy użytkownika w dużej firmie This paper should be cited as: Bączyk, P., & Szóstek, Ł. (2011). Co warto wiedzieć projektując interfejsy użytkownika w dużej firmie. Proceedings of the Conference: Interfejs użytkownika - Kansei w praktyce,

Bardziej szczegółowo