INFORMATOR WYDAWNICZY 2008 MEDIA KIT IT dla zarządzających w przemyśle IT for manufacturing executives.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR WYDAWNICZY 2008 MEDIA KIT 2008. IT dla zarządzających w przemyśle IT for manufacturing executives. www.msipolska.pl"

Transkrypt

1 IT dla zarządzających w przemyśle IT for manufacturing executives Magazyn wydawany jest na licencji / On license from INFORMATOR WYDAWNICZY 2008 MEDIA KIT 2008

2 Dostarcza odpowiedzi na pytania: Jak zwiększyć efektywność produkcji? Jak spełnić oczekiwania klientów? Jak zaplanować i zrealizować inwestycje w zakresie systemów IT? Misją MSI Polska jest dostarczanie najświeższych informacji biznesowych, przemysłowych, technicznych oraz rynkowych kadrze zarządzającej, zespołom bądź menedżerom dokonującym zakupów, odpowiedzialnym za inwestowanie środków finansowych w systemy IT. Aż 62% czytelników pisma potwierdza, że informacji zawartych w MSI Polska nie mogli znaleźć w żadnym innym piśmie. Our readers can easily learn: How to improve production performance? How to meet customers expectations? How to plan IT investments? MSI Poland mission is to deliver the most recent business, industry, technical and market news to executives, teams and managers with 100% purchasing influence. Our readers are responsible for selecting and buying IT products and services. As much as 62% of our readers contend that much of the MSI Polska s content cannot be found elsewhere. Luty 2007 Nr 1 (20) rok IV Marzec 2007 Nr 2 (21) rok IV Czerwiec 2007 Nr 5 (24) rok IV ISSN ISSN ISSN Droga do sukcesu Korzyci z unowoczenienia IT 10 Pionierski w brany chemicznej system IT 8 Stalowy biznes O unifikacji systemu korporacyjnego firmy wielonarodowej 9 Mariusz Rdaszka dyrektor finansowy Wyborowa SA Ewa Kwiatkowska kierownik Dziau Kontrolingu i Analiz Operacyjnych Zakady Azotowe Puawy SA Tomasz Frankiewicz

3 E-WYDANIE Elektroniczna wersja czasopisma ma taką samą zawartość oraz wygląd jak tradycyjne wydanie, jednakże wartością dodaną są interaktywne linki przenoszące czytelnika wprost na stronę internetową promowanej firmy. Wykorzystując unikalne możliwości Internetu, e-wydanie umożliwia publikację animacji, elementów interaktywnych, dźwiękowych oraz wideo, co wyróżnia promowane treści. Publikując reklamę na łamach MSI Polska, otrzymujesz powierzchnię w wydaniu elektronicznym. NAJLEPSZY DOSTAWCA IT MSI Polska Computerworld PC World Komputer Teleinfo Nowy Przemysł CIO magayzn dyrektorów IT IT Reseller Business Application Review Inny Raz w roku redakcja MSI Polska przyznaje prestiżowe tytuły najlepszych dostawców systemów, sprzętu i usług IT dla przemysłu w 10 kategoriach na podstawie wdrożeń zrealizowanych w ostatnim czasie. Oceny dokonują bezpośredni użytkownicy rozwiązań według następujących kryteriów: elastyczność (dopasowanie oferty do potrzeb), jakość usług, stosunek jakości usług do ceny, współpraca na etapie wdrażania, obsługa posprzedażna, szkolenia użytkowników. DIGITAL EDITION The MSI Polska s digital edition has the same content and look and feel as its print edition, but it enables readers to simply click links to websites of choice. The adver-tisers may use animation and interactive media, as well as sound, images & video, thus enriching their message to prospective customers. Once published in the print edition, your ad can be also found in the digital edition. THE BEST IT VENDOR Źródło: dane własne wydawcy, listopad 2007 Source: Publisher`s own data, November 2007 Once a year the MSI Polska editors look at recent IT deployments across industries and award the best industry software, hardware and IT service providers in each of ten categories. The solutions are assessed by their end-users against the following benchmarks: flexibility (portfolio vs. demand), service quality, quality/cost ratio, cooperation during a deployment, after-sale service, end-user training.

4 KWALIFIKOWANA DYSTRYBUCJA Zapewniamy naszym partnerom oraz klientom dostęp do najefektywniej dystrybuowanego czasopisma na tym rynku. Dwa główne kanały dystrybucji MSI Polska: kwalifikowana prenumerata gwarancja, że czasopismo otrzymują osoby zaangażowane w procesy zakupowe dystrybucja na targach branżowych, konferencjach, seminariach gwarancja, że czasopisma trafia do rąk osób aktywnie poszukujących informacji o produktach KLUCZOWE INFORMACJE 100% czytelników związanych z przemysłem 75% prenumeratorów regularnie poszukuje informacji o rozwiązaniach informatycznych dla sektora produkcji. Z rynkową ofertą zapoznają się oni raz w tygodniu lub przynajmniej raz w miesiącu Blisko 60% czytelników MSI Polska piastuje funkcje kierownicze wyższego i średniego szczebla Ponad 40% czytelników poinformowało nas, że czasopismo jest czytane przez co najmniej 3 inne osoby w firmie DOTRZYJ DO WŁAŚCIWYCH ODBIORCÓW Właściwi odbiorcy to ci, którzy realnie są w stanie zakupić oferowane przez Państwa produkty. Czytelnicy MSI Polska to osoby zaangażowane w proces rekomendacji, specyfikacji oraz nabycia systemów IT. Pytani, jakie czynności podjęli po zapoznaniu się z artykułem bądź reklamą, publikowanymi w MSI Polska odpowiedzieli w następujący sposób: QUALIFIED CIRCULATION MSI Polska provides our marketing partners with access to the highest quality, most efficiently circulated magazine in the market thanks to: qualified circulation that reaches managers responsible for recommending, specifying and buying products distribution at the most important trade fairs, seminars and conferences BIG ADVANTAGE 100% readers from industry 75% seek information on manufacturing business applications/it on a regular basis. Responses ranged from more than once a week to at least once a month. About 60% of MSI Polska subscribers are director level or above Our research showed that the number of MSI Polska Reader`s essentially exceeds its circulation, as over 40% of polled Readers told us each issue was read by at least three people in a company REACH THE RIGHT AUDIENCE Deliver your marketing message directly to those who can buy your products. The MSI Polska readers recommend, specify and buy IT solutions. When asked about how they reacted to an article or an advertisement in MSI Polska, the readers commented in the following ways: Odwiedziłem stronę internetową dystrybutora/producenta /Visited a supplier`s web site Prosiłem dystrybutora/producenta o dodatkowe informacje na temat produktu bądź usługi / Requested additional information from a company sales representatives, or distributor Rozmawiałem na temat przeczytanych informacji z innymi pracownikami naszej firmy / Discussed an ad/article with someone else in the company Przekazałem informacje innym /Referred an ad/article to someone else Rekomendowałem przedstawione produkty bądź usługi /Recommended the purchase of these products Zakupiłem produkt lub usługę /Bought products or services advertised Nie dokonałem żadnej czynności / Didn t take any actions Źródło: dane własne wydawcy, listopad 2007 Source: Publisher`s own data, November 2007

5 Nasi czytelnicy to osoby decyzyjne mające wpływ na specyfikację oraz nabywanie produktów z następujących kategorii: Sieci / Networks Sprzęt komputerowy, peryferia i sieci /Hardware, peripherals & network devices Serwery / Servers Skanery i drukarki / Scanners & printers ERP Zasilacze / Power supply devices Pamięć / Storage Integracja systemów / Systems integration CRM, SRM Oprogramowanie do zarządzania bazami danych / Database management Bezpieczeństwo / Security PDA, komputery podręczne, mobilne narzędzia /PDA, handheld computers, mobile devices Logistyka / Logistics Hurtownie danych / Data warehouses Planning & Scheduling SCADA Jedyny sposób, aby aktywnie uczestniczyć w procesie inwestowania przedsiębiorstw przemysłowych w produkty i usługi IT, to być na naszych łamach, gdy czytelnicy podejmują decyzje, którego dostawcę wybrać. Our readers have purchasing influence in the following product categories: Inne (w tym: PLM/PDM, SCM, MES) Źródło: dane własne wydawcy, listopad 2007 Source: Publisher`s own data, November 2007 Be there, when your potential customers make their buying decisions. Let them learn about your product and services portfolio in MSI Polska. Czytelnicy cenią MSI Aż 79% czytelników ocenia użyteczność raportów, ankiet oraz badań rynkowych jako bardzo dobrą lub dobrą. 75% czytelników MSI Polska sięga po pismo w fazie przygotowawczej nowego projektu i dokonuje selekcji dostawcy/producenta* Subscribers value MSI 79% of our readers assessed MSI Polska s market reports and surveys as very good or good.> 75% of readers consult MSI Polska at the beginning of each new IT project to select the right vendor* * Źródło: dane własne wydawcy, listopad 2007 * Source: Publisher s own data, November 2007 Mocne strony MSI Polska to według mnie wysoki poziom edytorski (a szczególnie b. dobra szata graficzna), dogłębna penetracja rynku klientów jestem bardzo zadowolony z możliwości poznania wielu firm i zastosowanych w nich rozwiązań informatycznych, bogactwo opisywanych problemów dot. obsługi procesów produkcyjnych w firmach specjalista ds. informatyki, LZT ELTERMA SA MSI Polska s strengths include high editorial quality, particularly its layout and artwork, the extensive knowledge of IT vendors target market providing me with a great opportunity to learn about lots of companies and the IT solutions they use as well as numerous articles on manufacturing management and ways to tackle challenges and problems of manufacturing operations. IT Specialist, LZT ELTERMA SA

6 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj January February March April May TERMIN NADSYŁANIA REKLAM AD CLOSE AND MATERIAL DUE 21 Jan Feb Mar April 2008 RAPORT REPORT Oferta IT dla sektora MSP Bezpieczeństwo systemów IT Integratorzy na polskim rynku Systemy klasy BA (BI, MI) IT offerings for SME IT systems security Integrators on the Polish market Business Analytics Systems (BI, MI) RYNEK MARKET Podsumowanie rynku IT w roku 2007 Cross-sectional 2007 IT market review Nagrody MSI: Najlepszy dostawca IT 2007 dla przemysłu MSI Awards: The Best 2007 Manufacturing IT Vendor Rozwiązania lean w produkcji i łańcuchu dostaw Lean production & lean supply chain Telepraca w Polsce Telework (telecommuting) at Poland BRANŻA POD LUPĄ FOCUS budowlanej IT offerings for the architectural industry chemicznej i farmaceutycznej IT offerings for the chemical and pharmaceutical industry elektronicznej i elektrotechnicznej IT offerings for electronics and electrotechnology energetycznej IT offerings for the power industry DZIAŁANIA OPERACYJNE OPERATIONS Zarządzanie aplikacjami IT Managing an applications portfolio ERP dla megakorporacji ERP for the mega-corporation Planowanie operacyjne Sales & operations planning Zarządzanie treścią przedsiębiorstwa ECM/DMS Enterprise content management/dms PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA IN PRACTICE Rola historianów w produkcji Data historians Architektura zarządzania produkcją Plant-floor architecture Cyfrowa produkcja, Manufacturing 2.0 Digital manufacturing & Manufacturing 2.0 Techniki bezprzewodowe w sektorze przemysłowym Wireless technology in the process industries WYDANIA SPECJALNE SPECIAL SUPPLEMENTS Katalog MSI 2008: Dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora przemysłowego MSI Polska Catalogue 2008: Industry IT Solution and Service Providers TARGI, KONFERENCJE, SEMINARIA EVENTS, CONFERENCES Międzynarodowe Targi Komputer EXPO 2008, , Pałac Kultury i Nauki, Warszawa Konferencja Systemy dla Przedsiębiorstw GigaCon, II Forum Nowoczesna Produkcja, , Warszawa 15. Sympozjum Infoenergetab, , Bielsko-Biała Konferencja IT dla energetyki, , Warszawa XI Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX, , Kielce Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON, , Warszawa XIX Międzynarodowe Targi Komunikacji Elektronicznej INTERTELECOM 2008, , Łódź Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER, , Poznań Konferencja Modelowanie Procesów Biznesowych, Konferencja MES,

7 Czerwiec June Lipiec July Sierpień August Wrzesień September Październik October Listopad November Grudzień December May June Aug Sep Oct Nov 2008 Systemy ERP/MRP II ERP/MRP II systems Systemy CRM CRM systems Techniki mobilne oferta na polskim rynku Mobile computing in manufacturing Software 100 Software 100 Dostawcy sprzętu, infrastruktury sieciowej, urządzeń bezprzewodowych na polskim rynku Hardware, infrastructure, wireless vendors on the Polish market Zarządzanie produkcją MES, SCADA, HMI Production management MES, SCADA, HMI RFID na polskim rynku RFID on the Polish market Systemy wizyjne, monitoring przemysłowy Machine vision, industrial monitoring SBD dla sektora przemysłowego DBMS for industry Zarządzanie kapitałem ludzkim oferta dla przemysłu Human capital management Zarządzanie procesami Business Process Management ERP co dalej? ERP what else? metalowej i maszynowej IT offerings for metallurgy and machinery motoryzacyjnej i samochodowej IT offerings for the automotive industry papierniczej i odzieżowej IT offerings for the paper and clothing industries spożywczej IT offerings for the food industry Oferta IT do obsługi produkcji na zamówienie IT offerings for manufacturing on demand Potrzeby sektora produkcyjnego raporty firm analitycznych Reports from major analyst firms PLM innowacje w produktach i produkcji PLM innovation in product & production management BPM i SOA w sektorze przemysłowym BPM and SOA at industry Granice outsourcingu No end to outsourcing Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw Managing risk in supply chain Web services Web services Najlepsze praktyki wdrożeń oprogramowania Best practices for software implementations Gadżety dla bizneswoman Businesswoman s gadgets Wykorzystanie danych produktowych The many uses of design data Inteligentne urządzenia na hali fabrycznej Intelligent devices on the plant floor Mechatronika a integracja produktów Mechatronics: integrating product design SaaS dla MSP SaaS for SMBs Gadżety dla biznesmena Businessman s gadgets Katalog MSI 2008/2009: Dostawcy sprzętu i infrastruktury IT dla sektora przemysłowego MSI 2008/2009 Catalogue: Industry IT Hardware and Infrastructure Vendors Informator 2008/2009: Produkty i rozwiązania IT dla poszczególnych branż przemysłowych 2008/2009 Buyer s Guide: IT Offerings for Individual Industries Infosystem, , Poznań Konferencja Integracja Systemów Informacyjnych GigaCon, XXI Międzynarodowe Targi Bielskie ENERGETAB, , Bielsko-Biała VIII Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej, , Kielce Konferencja ERP GigaCon, Europower 2008, , Warszawa Konferencja Modelowanie Procesów Biznesowych GigaCon, IV Międzynarodowe Targi Produkcji i Technologii PROTECH 2008, , Wrocław Konferencja Systemy dla Przedsiębiorstw GigaCon,

8 ISSN REKLAMA W CZASOPIŚMIE Dostępne warianty: reklama wizualna, prezentacje w postaci artykułów sponsorowanych, raporty specjalne, promocja na okładkach, wszelkiego rodzaju narzędzia niestandardowe, takie jak inserty, materiały doklejane do czasopisma, banderole oraz inne nietypowe formaty reklamowe, np. trójkąty. GIEŁDA MSI POLSKA Specjalna forma promocji skierowana do firm, które preferują formy promocji za pomocą ogłoszeń, reklam modułowych. Dostępna szeroka gama formatów, niski koszt reklamy oraz możliwość łączenia modułów. CUSTOM PUBLISHING Promocja przy wykorzystaniu: dodatków do czasopisma, biuletynów w tym także elektronicznych, plakatów, kalendarzy, pocztówek, które zostaną wysłane do czytelników MSI Polska. BADANIA RYNKOWE Oferujemy Państwu kompletny zakres usług w dziedzinie badań rynkowych B2B. Planujemy, zarządzamy i wykonujemy badania rynkowe począwszy od wyboru próbek poprzez przygotowanie kwestionariusza, agregację danych aż po analizę wyników. Szczegółowych informacji na temat oferowanych rozwiązań udziela Piotr Szczypiór Lipiec 2007 Systemy w modzie O przemylanej polityce informatyzacji 8 Nr 6 (25) rok IV ISSN Padziernik 2007 PROMOTION IN THE MAGAZINE Available options include visual advertisement, sponsored articles, special reports and direct marketing in the form of inserts added to the full edition or only to a selected part of it. MSI POLAND market Companies can use this offer if they prefer to promote themselves though advertisements and modules. The advantages include a wide range of available formats, low rates and possible combining of advertising spaces. BESPOKE PUBLICATION building company image We will help you create marketing materials and reach the selected target group. Bespoke publications can be used as: information materials at fairs, leaflets for use during conferences, direct market segment campaigns. MARKET RESEARCH We offer a complete range of services in the area of business-to-business (B2B) market research. We plan, manage and conduct market research from sample selection, preparing questionnaires and data tabulation, to results analysis and presentation. For further information please contact Piotr Szczypiór at Nr 8 (27) rok IV Integrowanie procedur zarzdzania firm za pomoc systemu klasy workflow DMS 8 ISSN Listopad/Grudzie 2007 Nr 9/10 (28/29) rok IV System zarzdzania magazynem w wytwórni frytek 12 Magazyn wydawany jest na licencji Marek Grolik Ewa Kdra Ernst Christoph Lehmann-Bärenklau

9 NARZĘDZIA PROMOCJI ONLINE Promocja na to szansa bezpośredniego kontaktu blisko wizyt na stronie w ciągu miesiąca ponad 4500 odbiorców newslettera BANERY Baner na stronie : pomoże wzmocnić świadomość i rozpoznawalność promowanego produktu oraz marki pomoże wesprzeć sprzedaż jedno kliknięcie przenosi użytkownika wprost na stronę WWW z promowanym produktem ING PROFESJONALNE NARZĘDZIE KONTAKTU Z KLIENTEM Wykorzystaj do swoich działań marketingowych bazę adresową ponad 19 tysięcy inżynierów z polskich zakładów produkcyjnych z potwierdzonymi adresami . We wszystkich prowadzonych działaniach marketingowych możemy precyzyjnie dobrać odpowiednią grupę docelową do profilu Państwa działalności. NEWSLETTERY Raz w miesiącu do Czytelników przesyłane są informacje na temat aktualnego wydania czasopisma. Promocja poprzez newsletter to gwarancja: niskiego kosztu dotarcia z ofertą do jednego respondenta interaktywności, umożliwiającej natychmiastową reakcję odbiorcy, dzięki czemu skuteczność przekazu jest łatwo mierzalna szybkości oraz efektywności przesyłania informacji Szczegółowych informacji na temat oferowanych rozwiązań udziela Piotr Szczypiór Cennik reklamy w Internecie/Internet banners: Moduł* Module* 750x100 px** 443x60 px 120x330 px 120x170 px 1 miesiąc 1 month 1400 zł/ 470 / 690$ 900 zł/ 305 / 445$ 1100 zł/ 370 / 550$ 600 zł/ 190 / 300$ 3x 3x 3x 3x 3 miesiące 3 months 1250 zł/ 420 / 620$ 800 zł/ 270 / 395$ 950 zł/ 320 / 470$ 480 zł/ 160 / 240$ 6x 6x 6x 6x 6 miesięcy 6 months 1100 zł/ 370 / 550$ 700 zł/ 235 / 345$ 800 zł/ 270 / 395$ 400 zł/ 140 / 200$ 12 miesięcy 12 months 12x 12x 12x 12x 950 zł/ 320 / 470$ 600 zł/ 205 / 295$ 650 zł/ 220 / 320$ 340 zł/ 110 / 160$ ON-LINE PROMOTION TOOLS Your advertising campaign at will precisely reach nearly 10,000 visitors each month over 4,500 newsletter recipients BANNERS heighten brand awareness and name recognition support sales by driving traffic to website with your offer DIRECT PROFESSIONAL COMMUNICATION WITH YOUR CUSTOMERS Use our database of over 19,000 names and confirmed s of engineers working in Polish plants. Let those industry to get your message to your prospects. PROMOTION IN NEWSLETTERS Once a month our Readers receive a newsletter on the upcoming issue. Promoting your company in the newsletter ensures you: extremely low cost of reaching potential customers interactivity allowing recipients immediate reaction, which makes it easy to measure the campaign s results fast and effective information transfer For further information please contact Piotr Szczypiór at Promocja w newsletterze/promotional newsletters: Główny banner w newsletterze 443x60 px Main banner in a newsletter Logo na prawej str. newslettera z linkiem do strony WWW Logo at the right-hand side of a newsletter with a link to a web site Artykuł z linkiem do strony z pełnym tekstem artykułu Article with a link to the full version of the article Artykuł z linkiem do strony z pełnym tekstem artykułu ze zdjęciem produktu Article with a link to the full version of the article and a photo of the product Do powyższych cen należy dodać 22% VAT/All rates are gross 500 zł 170 /250$ 300 zł 100 /150$ 300 zł 100 /150$ 400 zł 135 /195$ * Cena za 1 miesiąc publikacji/price for one month advertisment ** Możliwość zamieszczenia tylko na wybranych podstronach/ Available only on chosen sub-sites not on the home page Do powyższych cen należy dodać 22% VAT/All rates are gross

10 WYDANIA SPECJALNE Katalog Dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora przemysłowego Katalog MSI prezentuje ofertę, jaką dla sektora przemysłowego mają firmy działające w branży IT. Informacje o dostawcach zamieszczane są w podziale na następujące kategorie: ERP/MRP II, CRM, PLM, SCM, BI, ECM/DMS, GIS, MES/SCADA/HMI, systemy billingowe, finansowe, dla logistyki, oprogramowanie użytkowe, infrastruktura IT, telekomunikacja, integratorzy, outsourcing, consulting, szkolenia, bezpieczeństwo IT. Informator 2008/2009. Produkty i rozwiązania IT dla poszczególnych branż przemysłowych Informator MSI przedstawia dostępne na polskim rynku rozwiązania IT dedykowane poszczególnym branżom przemysłowym, takim jak: chemiczna, elektroniczna, energetyczna, farmaceutyczna/kosmetyczna, metalowa, odzieżowa, papiernicza, samochodowa/motoryzacyjna, spożywcza. Katalog 2008/2009. Dostawcy sprzętu i infrastruktury IT dla sektora przemysłowego W katalogu przedstawiani są dostawcy sprzętu i infrastruktury IT dla sektora przemysłowego, z akcentem na branżę produkcyjną. W ramach oferty sprzętowej prezentowane są m.in.: komputery przemysłowe, drukarki heavy duty, panele operatorskie, czujniki, systemy wizyjne, drukarki i czytniki kodów kreskowych, czytniki RFID. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z Account Managerem MSI Polska: Piotr Szczypiór T: w. 108 SUPPLEMENTS Industry IT Solution and Service Providers 2008 Catalogue The MSI Polska Catalogue lists industry IT vendors, with the following vendor categories: ERP/MRP II, CRM, PLM, SCM, BI, ECM/DMS, GIS, MES/SCADA/HMI, billing systems, finance management, logistics management, desktop software, IT infrastructure, telecommunications, systems integrators, outsourcing, consulting, training, IT security. 2008/2009 Buyer s Guide IT Offerings for Individual Industries The MSI Polska Buyer s Guide lists IT solutions available in Poland for individual industries, including: chemicals, electronics, power, pharmaceuticals and cosmetics, metallurgy, clothing, automotive, and food and beverage industry. Industry IT Hardware and Infrastructure Vendors 2008/2009 Catalogue The Catalogue lists industry IT hardware and infrastructure vendors, particularly those targeting manufacturing companies, with offerings including: industrial computers, heavy duty printers, HMIs, sensors, machine vision, barcode printers and readers, and RFID readers. For further information please contact Piotr Szczypiór T: w. 108 Luty 2007 Produkty i rozwizania rozwizaniait dla poszczególnych bran przemysowych Informator 2007 Czerwiec 2007 Systemy ERP dla produkcji DODATEK DO Chemiczna Elektroniczna Energetyczna Farmaceutyczna Metalowa Odzieowa Papiernicza Samochodowa Spoywcza Raport MSI Oferta na polskim rynku, przykady wdroe, opinie analityków Dodatek do numeru czerwcowego

11 WŁAŚCIWY PRODUKT WE WŁAŚCIWEJ CENIE THE RIGHT PRODUCT AT THE RIGHT PRICE Cennik reklam/rates Rodzaj/Size Liczba wydań/number of editions Pełna strona / Full Page zł $ zł $ zł $ 2/3 strony / 2/3 Page zł $ zł $ zł $ 1/2 strony / 1/2 Page zł $ zł $ zł $ 1/3 strony / 1/3 Page zł $ zł $ zł $ 1/4 strony / 1/4 Page zł $ zł $ zł $ Do powyższych cen należy dodać 22% VAT./All rates are gross. Wymiary reklamy (mm)/mechanical Requirements (mm) Pełna strona Full Page ( ) 2/3 strony 2/3 Page ( ) 1/2 strony 1/2 Page vert. ( ) 1/2 strony 1/2 Page hor. ( ) 1/3 strony 1/3 Page vert. (67 267) 1/3 strony 1/3 Page hor. (200 89) 1/4 strony 1/4 Page ( ) W przypadku reklam na spad do wymiarów netto należy dodać 3 mm z każdej strony reklamy, np. pełna strona: 206 x 273 mm. Please add 3 mm bleed to all addvertisements placed on the edge of the page. Okładka/Cover II okładka/ii cover zł $ III okładka/iii cover zł $ IV okładka/iv cover zł $ Do powyższych cen należy dodać 22% VAT./All rates are gross. GIEŁDA MSI Polska/Product Marts Reklama w postaci modułów: 1 moduł (56 76 mm) 200 zł/1 module (56 76 mm) 70 /100 $ 2 moduły ( mm poziom, mm pion) 380 zł; 2 moduls ( mm horizontal, mm vertical) 130 /190 $ MSI POLSKA Michael J. Majchrzak Wydawca/Publisher MSI Polska ul. Wita Stwosza 59 a Warszawa T: REKLAMA Piotr Szczypiór Account Manager MSI Polska ul. Wita Stwosza 59 a Warszawa T: w moduły ( mm poziom, mm pion) 560 zł; 3 moduls ( mm horizontal, mm vertical) 190 /280 $ Do powyższych cen należy dodać 22% VAT./All rates are gross. BANERY/BANNERS Szczegółowa oferta na stronie 9. Details can be found on page 9. 1 moduł 1 moduł 2 moduły 3 moduły 2 moduły Akceptowane formaty cyfrowe Illustrator EPS (fonty zamienione na krzywe), Photoshop EPS/TIFF. Obrazy powinny być zapisane w formacie CMYK. Rozdzielczość co najmniej 300 dpi z zachowaniem naturalnej wielkości wydruku. Konieczne jest dołączenie wszystkich używanych plików i fontów. Przechowywanie: Materiały reklamowe są przechowywane tylko przez rok, chyba że reklamodawca zażyczy sobie pisemnie przedłużenia czasu przechowywania. Wzorcowe odbitki próbne: Jedna kolorowa, wzorcowa odbitka próbna wymagana do każdej reklamy. Zalecenia dotyczące ilustracji: Wokół docelowego obrazu pozostawić odstęp 6 mm (w przypadku reklam patrz: Wymiary... ). Jeśli nagłówki przecinają granice szpalt, podział powinien wypaść pomiędzy słowami lub należy przyjąć odstęp 5 mm od linii łamu. Advertising specifications Digital files accepted: Illustrator EPS (fonts converted to curves), Photoshop EPS/TIFF. All images should be saved in CMYK format; 300 dpi resolution at actual print ad size, all linked files and fonts must be included. Storage: Ad materials are stored for one year only and will be destroyed unless special requests are made. Proofs: One progressive color proof is required for all ads. Bleed recommendation: Leave 5 mm safe area all around. Bleed requests must be specified on insertion order.

12 Manufacturing SYSTEMS INFORMATION POLSKA Media Kit 2008 MSI Polska Michael Majchrzak Wydawca/Publisher T: Elżbieta Jaworska Redaktor naczelna/editor-in-chief T: w. 119 Piotr Szczypiór Account Manager T: w. 108 Marta Stefańska Marketing/Dystrybucja Marketing/Distribution T: w. 112 Robert Chudziński Opracowanie graficzne/dtp T: w. 124 Anna Pacek Adminstracja/Administration T: w. 100 Manufacturing Business Technology Michelle Palmer Wydawca/Publisher T: Kevin Parker Editorial Director T: Sidney Hill Executive Editor T: Carol Smith Managing Editor T: Trade Media International Holdings sp. z o.o. Ul. Wita Stwosza 59 a; Warszawa T: Numer NIP: Numer KRS: REGON:

WWW.UTRZYMANIERUCHU.PL WYDAWANE NA LICENCJI ON LICENSE FROM USA

WWW.UTRZYMANIERUCHU.PL WYDAWANE NA LICENCJI ON LICENSE FROM USA 2009 INFORMATOR WYDAWNICZY 2009 MEDIA KIT P R I N T O N L I N E E V E N T S R E S E A R C H D A T A B A S E A C C E S S WWW.UTRZYMANIERUCHU.PL WYDAWANE NA LICENCJI ON LICENSE FROM USA ZAWSZE W CZOŁÓWCE

Bardziej szczegółowo

informator wydawniczy

informator wydawniczy NAJDYNAMICZNIEJ ROZWIJAJĄCE SIĘ PISMO BRANŻY INŻYNIERYJNEJ NA POLSKIM RYNKU... informator wydawniczy media information INNOWACJE W INŻYNIERII ACCELERATING ENGINEERING INNOVATION [ www.designnews.pl ] REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

The leading source of innovation for over 60 years

The leading source of innovation for over 60 years Robotics Automation controls Drives measurements diagnostics Software IT License USA www.controlengineering.pl The leading source of innovation for over 60 years M e d i a K i t 2 0 1 2 2012 Editorial

Bardziej szczegółowo

The leading source of innovation in industrial automation. Control Engineering Polska. Media Kit 2015. www.controlengineering.pl

The leading source of innovation in industrial automation. Control Engineering Polska. Media Kit 2015. www.controlengineering.pl The leading source of innovation in industrial automation Control Engineering Polska Media Kit 2015 www.controlengineering.pl Editorial calendar 2015 JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE ENERGY JULY AUGUST

Bardziej szczegółowo

» PORTAL INTERNETOWY WWW.MSIPOLSKA.PL» SEMINARIA BRANŻOWE» NEWSLETTERY» RAPORTY BRANŻOWE» KATALOG DOSTAWCY ROZWIĄZAŃ I USŁUG IT DLA SEKTORA

» PORTAL INTERNETOWY WWW.MSIPOLSKA.PL» SEMINARIA BRANŻOWE» NEWSLETTERY» RAPORTY BRANŻOWE» KATALOG DOSTAWCY ROZWIĄZAŃ I USŁUG IT DLA SEKTORA » PORTAL INTERNETOWY WWW.MSIPOLSKA.PL» SEMINARIA BRANŻOWE» NEWSLETTERY» RAPORTY BRANŻOWE» KATALOG DOSTAWCY ROZWIĄZAŃ I USŁUG IT DLA SEKTORA PRZEMYSŁOWEGO» NAGRODA NAJLEPSZY DOSTAWCA IT DLA PRZEMYSŁU» ALMANACH

Bardziej szczegółowo

Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych. Media Kit 2015. License. www.utrzymanieruchu.pl USA

Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych. Media Kit 2015. License. www.utrzymanieruchu.pl USA Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych Media Kit 2015 License USA www.utrzymanieruchu.pl 1 Editorial calendar 2015 JANUARY / FEBRUARY MARCH / APRIL MONITORING AND DIAGNOSTICS MAY / JUNE COMPRESSED

Bardziej szczegółowo

IT for industry managers. Media Kit 2014. www.msipolska.pl 1

IT for industry managers. Media Kit 2014. www.msipolska.pl 1 IT for industry managers Media Kit 2014 www.msipolska.pl 1 Characteristics of the brand ABOUT THE BRAND MSI (Manufacturing Systems Information) Polska is the only Polish language Portal entirely devoted

Bardziej szczegółowo

Katalog. Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010. Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu

Katalog. Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010. Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu Katalog Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010 Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu Katalog Kongres Protech 2010 I II Katalog Kongres Protech 2010 Kongres Produkcji

Bardziej szczegółowo

IDC BIG DATA AND BUSINESS ANALYTICS FORUM 2014 12 MARCA, WARSZAWA, HOTEL HYATT

IDC BIG DATA AND BUSINESS ANALYTICS FORUM 2014 12 MARCA, WARSZAWA, HOTEL HYATT IDC BIG DATA AND BUSINESS ANALYTICS FORUM 2014 12 MARCA, WARSZAWA, HOTEL HYATT PLATINUM PARTNER GOLD PARTNER PARTNER MEDIA PARTNERS Serdecznie witamy na konferencji IDC Big Data and Business Analytics

Bardziej szczegółowo

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt PLATINUM PARTNERS CO-PARTNER GOLD PARTNERS SILVER PARTNER MEDIA PARTNERS Serdecznie witamy

Bardziej szczegółowo

Analytics Forum 2013. 13 lutego 2013, Le Regina Hotel, Warsaw, Poland

Analytics Forum 2013. 13 lutego 2013, Le Regina Hotel, Warsaw, Poland 13 lutego 2013, Le Regina Hotel, Warsaw, Poland Gold Partner Silver Partners Co-Partner Partner Media Partners Agenda 09:00 09:30 Rejestracja / Przerwa kawowa 09:30 10:00 Big Data bez tajemnic: definicja,

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK...

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK... 1 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS PIAP-SŁOWO WSTĘPNE... 3-4 INDEX... 5 1 STOCK... 6-7 3LINE PROMOTION... 8 AML/ROM88... 9 ART CLIP... 10-11 ARUAL GADŻETY... 12 BUSINESS MEDIA... 13 ATUT... 14-15 AWIH...

Bardziej szczegółowo

IDC Cloud Computing Roadshow 2011

IDC Cloud Computing Roadshow 2011 IDC Cloud Computing Roadshow 2011 Warszawa, Hotel Marriott 6 grudnia 2011 Platinium Partner Gold Partners Silver Partners Media Partners Gold Co-Partner Agenda 09:00 09:30 Rejestracja / Przerwa kawowa

Bardziej szczegółowo

Eastern Poland IT Companies Cluster

Eastern Poland IT Companies Cluster Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej Eastern Poland IT Companies Cluster Branża: informatyczna, telekomunikacyjna Sector: IT, telecommunication Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo

Informator wydawniczy 2013

Informator wydawniczy 2013 Zawsze w czołówce Informator wydawniczy 2013 Na licencji Wydawca USA www.utrzymanieruchu.pl 1 Kalendarz wydawniczy 2013 STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC Zamknięcie numeru 10.01 18.01 15.02 14.03

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania WiOO szansą dla biznesu, nauki, edukacji i administracji publicznej

Rozwiązania WiOO szansą dla biznesu, nauki, edukacji i administracji publicznej Rozwiązania WiOO szansą dla biznesu, nauki, edukacji i administracji publicznej dr inż. Wiesław Barcikowski Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna Poznań, 16 grudzień 2011r. Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo

Album Firm Parkowe Orły 2013

Album Firm Parkowe Orły 2013 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Laureaci Konkursu Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Kreator

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION Wstęp / Introduction... 3 IT i Telekomunikacja / IT & Telecommunication... 5 Sprzedaż, Handel i Marketing

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen, Germany Phone: +49 (0) 6081 / 600-0 Freephone:

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen, Germany Phone: +49 (0) 6081 / 600-0 Freephone:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo