Kraków, września 2013 r. III KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ. Mediatyzacja życia, kultury, polityki.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kraków, 26-28 września 2013 r. III KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ. Mediatyzacja życia, kultury, polityki."

Transkrypt

1 Kraków, września 2013 r. III KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Mediatyzacja życia, kultury, polityki program

2 Kraków, września 2013 r. III KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Mediatyzacja życia, kultury, polityki

3 Spis treści:. Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej 3 Władze Towarzystwa 3 Sekcje badawcze 3 Kontakt 4 Członkostwo 4 Członkowie Honorowi PTKS 5 Wspomnienie o dr. Karolu Jakubowiczu ( ) 6 Konkurs Doktorat 7 Central European Journal of Communication 7 Kongresy PTKS 9 Konferencje 9 Współpraca międzynarodowa 10 Działalność wydawnicza 12 III KONGRES PTKS MEDIATYZACJA ŻYCIA, KULTURY, POLITYKI 13 Witamy w Krakowie! 14 Lokalizacja Kongresu 15 Zagraniczni Goście Kongresu 16 Komitet Organizacyjny Kongresu 16 Współorganizatorzy Kongresu 16 Sponsorzy, patroni i organizacje wspierające 21 Program ramowy III Kongresu 22 Plan spotkań organizacyjnych sekcji badawczych 26 Wykaz paneli tematycznych Kongresu 27 Program paneli tematycznych (PIĄTEK, 27 września) 28 Program paneli tematycznych (SOBOTA, 28 września) 36 2

4 . Władze Towarzystwa. Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej (PTKS) zostało powołane 22 kwietnia 2007 r. na Walnym Zjeździe Założycielskim we Wrocławiu. Aktywność Towarzystwa ma prowadzić do integracji rozproszonego środowiska badaczy i praktyków komunikowania, uporządkowania obszaru studiów nad komunikowaniem i mediami oraz podniesienia ich rangi i poziomu. Między innymi dzięki staraniom PTKS nauki o mediach wpisano jako nową dyscyplinę na listę MNiSW r. na II Zjeździe Wyborczym w skład władz PTKS na 3-letnią kadencję ( ) wybrani zostali: Zarząd PTKS Prezes: Wiceprezes: Członkowie Zarządu: Sekretarz: Komisja Rewizyjna Przewodnicząca Członkowie: Bogusława Dobek-Ostrowska (Uniwersytet Wrocławski) Iwona Hofman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) Michał Drożdż (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) Małgorzata Lisowska-Magdziarz (Uniwersytet Jagielloński) Jerzy Olędzki (Uniwersytet Warszawski) Zbigniew Oniszczuk (Uniwersytet Śląski) Agnieszka Stępińska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) Paweł Baranowski (Uniwersytet Wrocławski) Dorota Piontek (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) Ignacy Fiut (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) Bartłomiej Łódzki (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu) Stanisław Michalczyk (Uniwersytet Śląski) Teresa Sławińska (Uniwersytet Jagielloński). Sekcje badawcze. Podstawową strukturę organizacyjną PTKS stanowią 23 sekcje badawcze. Nazwa sekcji Kierownik sekcji Kontakt 1. ANTROPOLOGIA KOMUNIKOWANIA prof. dr hab. Beata Sierocka / DSW, Wrocław 2. EDUKACJA MEDIALNA prof. dr hab. Wojciech, Skrzydlewski / DSW, Wrocław 3. EKONOMIKA MEDIÓW I ZARZĄDZANIE W MEDIACH prof. dr hab. Tadeusz Kowalski / UW, Warszawa 4. FILOZOFIA KOMUNIKOWANIA prof. dr hab. Ignacy Fiut / AGH, Kraków 5. HISTORIA MEDIÓW prof. dr hab. Rafał Habielski / UW, Warszawa 3

5 6. KOMUNIKOWANIE O ZDROWIU 7. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 8. KOMUNIKACJA JĘZYKOWA dr Barbara Jacennik / WSFiZ, Warszawa dr Katarzyna Wiejak / UMCS, Lublin dr hab. Janina Fras / UWr, Wrocław 9. KOMUNIKOWANIE MASOWE prof. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz / KA, Kraków 10. KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA 11. KOMUNIKOWANIE MIĘDZYNARODOWE 12. KOMUNIKOWANIE POLITYCZNE 13. KOMUNIKOWANIE WIZUALNE prof. dr hab. Jerzy Mikułowski-Pomorski / UEK, Kraków prof. dr hab. Zbigniew Oniszczuk /UŚ, Katowice prof. dr hab. Piotr Pawełczyk / UAM, Poznań prof. dr hab. Piotr Francuz / KUL, Lublin KULTURA POPULARNA dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz / UJ, Kraków 15. NOWE MEDIA prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski / KUL, Lublin 16. POLITYKA MEDIALNA 17. PRAWO MEDIÓW 18. PUBLIC RELATIONS 19. REKLAMA 20. STUDIA GENDEROWE 21. STUDIA NAD DZIENNIKARSTWEM prof. dr hab. Danuta Waniek / KA, Kraków prof. dr hab. Iwona Hofman / UMCS, Lublin prof. dr hab. Jerzy Olędzki / UW, Warszawa prof. dr hab. Wanda Patrzałek / UWr, Wrocław dr Magdalena Dąbrowska / UMCS, Lublin prof. dr hab. Iwona Hofman / UMCS, Lublin AKSJOLOGIA KOMUNIKOWANIA ks. prof. dr hab. Michał Drożdż / UP JPII, Kraków 23. MEDIA I KOMUNIKOWANIE LOKALNE prof. dr hab. Stanisław Michalczyk / UŚ, Katowice Kontakt. Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej ul. Koszarowa 3, Wrocław tel.: Członkostwo PTKS. Statut PTKS przewiduje trzy typy członkostwa w Towarzystwie..1. Członek zwyczajny. oficjalna strona PTKS: Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd PTKS po złożeniu przez kandydata Deklaracji Członkowskiej. Zgodnie ze Statutem członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która uiściła składkę członkowską. Składka roczna powinna zostać opłacona do końca lutego każdego roku. Wysokość opłat ustalił Zjazd Założycielski we Wrocławiu 22 kwietnia 2007 roku: opłata jednorazowa wpisowa 50 PLN składka członkowska 120 PLN (profesor, doktor habilitowany, doktor, magister na etacie) składka członkowska 50 PLN (doktorant, magister bez stałego zatrudnienia). Po uiszczeniu składki rocznej członek otrzymuje legitymację członkowską ważną 1 rok. Członek zwyczajny ma prawo do czynnego i biernego wyboru do władz PTKS, działalności w ramach Towarzystwa i przynależności do sekcji badawczych. Członkowie Towarzystwa mają prawo do zniżkowych opłat wpisowych na kongresy oraz konferencje organizowane przez PTKS. Przysługuje im także bezpłatny egzemplarz Central European Journal of Communication oficjalnego czasopisma Towarzystwa. 4

6 .2. Członek honorowy. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walny Zjazd Towarzystwa osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa i rozwoju nauki o komunikacji społecznej. Członkiem honorowym PTKS może zostać także obcokrajowiec..3. Członek wspierający. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje wsparcie finansowe lub inną formę wsparcia, przyjętą na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd PTKS.. Członkowie Honorowi PTKS. W latach członkostwo honorowe PTKS przyznane zostało siedmiu wybitnym uczonym polskim i zagranicznym: 1. Prof. dr hab. Walery Pisarek (2007 r.), związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, wybitny badacz komunikowania, nestor polskiego medioznawstwa, twórca Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie, mistrz kilku pokoleń polskich prasoznawców i komunikologów. 2. Prof. dr Wolfgang Donsbach (2007 r.) z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, były prezydent International Communication Association, wspierający dokonania polskich badaczy na arenie międzynarodowej 3. Prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski (2008 r.) z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wybitny badacz komunikowania, autor wielu prac naukowych, specjalista w zakresie studiów nad komunikowaniem międzykulturowym. 4. Prof. Wayne Wanta (2010 r.) z Uniwersytetu Floryda (USA), wybitny badacz o polskich korzeniach, wybitny specjalista w zakresie studiów nad agenda setting, wspierający badania i działalność naukową polskich badaczy. 5. Prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas (2010 r.) z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny badacz i teoretyk komunikowania, autor wielu opracowań naukowych i monografii, publikowanych w Polsce i zagranicą. 6. Dr Karol Jakubowicz (2011 r.), wybitny polski badacz, międzynarodowy ekspert w zakresie mediów elektronicznych, autor wielu prac, publikowanych w j. angielskim i polskim, pracował dla wielu międzynarodowych organizacji i agencji. 7. Prof. dr hab. Wiktor Pepliński (2012 r.), z Uniwersytetu Gdańskiego, autor licznych prac z zakresu mediów lokalnych na Pomorzu, dwukrotnie nagrodzony Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prof. W. Donsbach, prof. J. Mikułowski Pomorski i prof. W. Pisarek członkowie honorowi PTKS podczas I Kongresu w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego (Wrocław, ). Prof. T. Goban-Klas, prof. W. Wanta w trakcie uroczystości wręczania dyplomów członka honorowego PTKS podczas II Kongresu PTKS na Zamku Lubelskim (Lublin, ). 5

7 Wspomnienie o dr. Karolu Jakubowiczu ( ). Dr Karol Jakubowicz odszedł od nas na zawsze 28 kwietnia 2013 r. Straciliśmy wybitnego uczonego najwyższej rangi międzynarodowej. Był dla nas nie tylko mistrzem, ale także kolegą, który zawsze służył pomocą i radą. Dr Karol Jakubowicz był związany z PTKS od początku istnienia Towarzystwa jako członek założyciel. Był członkiem Editorial Board Central European Journal of Communication i redaktorem tomu Spring 2009 no 1 (2) zatytułowanego Impact of European Integration and EU Entry on the Media and Media Policy in New Europe. Dr Karol Jakubowicz pracował dla Rady Europy, Unii Europejskiej, Europejskiej Unii Nadawców (EBU), Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Był Przewodniczącym Międzyrządowej Rady UNESCO oraz członkiem Niezależnej Komisji Mediów w Kosowie. Był Przewodniczącym Komisji Ekspertów ds. Koncentracji i Pluralizmu Mediów w Radzie Europy. Dr Karol Jakubowicz odbiera na Uniwersytecie Warszawskim dyplom Członka Honorowego PTKS (Warszawa, ) Dr Karol Jakubowicz przez długie lata pracował także jako dziennikarz i wydawca w wielu polskich mediach. Był Przewodniczącym Rady Nadzorczej TVP, a w latach Dyrektorem Departamentu Strategii i Analiz KRRiT oraz doradcą Przewodniczącego KRRiT w okresie od , a także współautorem Strategii Rozwoju na lata KRRiT. Otrzymał stopień naukowy doktora na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie pracował naukowo i prowadził zajęcia dydaktyczne. Wykładał na wielu uniwersytetach europejskich jako Visiting Professor (University of Dortmund, Amsterdam School of Communications Research, University of Amsterdam). Był Przewodniczącym Grupy Roboczej COST A30 ACTION East of West: Setting a New Central and Eastern European Media Research Agenda, a także był związany z Europejską Fundacją Nauki (ESF). Książki dr. K. Jakubowicza Dr Karol Jakubowicz pozostawił olbrzymi dorobek naukowy. Był wydawcą European Journal of Communication, Media, Culture and Society, International Communication Gazette. Opublikował dziesiątki książek i setki artykułów. Jest doskonale rozpoznawalnym autorem na całym świecie, a Jego monografie Rude Awakening. Social and Media Change in Central and Eastern Europe (Cresskill, NJ 2006), Media publiczne. Początek końca czy nowy początek (Warszawa 2007), Polityka medialna a media elektroniczne (Warszawa 2008), Unia Europejska a media. Pomiędzy kulturą a gospodarką (Warszawa 2010), Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza (Warszawa 2011), Media i demokracja w XXI wieku. Poszukiwanie nowych modeli (Warszawa 2013), weszły na stale do kanonu lektur obowiązkowych badaczy komunikowania. 6

8 . Konkurs Doktorat. Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej (PTKS) jest organizatorem dorocznego konkursu Doktorat na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu nauki o komunikowaniu roku na posiedzeniu Zarządu PTKS w Krakowie przyjęto regulamin konkursu. W zamyśle organizatorów konkurs miał przyczynić się do popularyzacji badań nad różnymi aspektami procesu komunikacji społecznej, w tym zwłaszcza funkcjonowania mediów masowych. Ważnym celem konkursu było również, i nadal pozostaje, aktywizowanie i integrowanie środowisk naukowych, zajmujących się problemami komunikacji społecznej. Konkurs jest projektem, mającym promować zarówno młodych badaczy procesów komunikowania, jak i ośrodki naukowe stwarzające im możliwości naukowego rozwoju, ma przyczyniać się do aktywizowania i integrowania środowisk naukowych, zajmujących się różnorodnymi aspektami studiów nad komunikowaniem i mediami w Polsce. Nagroda konkursowa ma postać gratyfikacji materialnej wyrażonej w możliwości udziału w międzynarodowym kongresie naukowym, zorganizowanym pod egidą międzynarodowych organizacji badaczy masowego komunikowania ICA lub IAMCR. Dodatkową formą nagrody jest możliwość opublikowania nagrodzonej pracy w serii wydawniczej przygotowanej przez PTKS. Promotorzy wyróżnionych prac zostają zaś uhonorowani pamiątkową statuetką. Przewodniczącym Kapituły Konkursu w latach był prof. dr hab. Zbigniew Oniszczuk. W tym okresie odbyło się pięć edycji konkursu, na które wpłynęło 30 prac, obronionych w różnych ośrodkach akademickich naszego kraju i podejmujących rozmaite zagadnienia związane z procesem komunikacji społecznej, Nagrody otrzymali: DOKTORAT '08 dr Teresa Sławińska z Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę pt. Zarządzanie przedsiębiorstwem prasowym na przykładzie spółki Ouest France Promotor rozprawy: prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas. DOKTORAT '09 dr Sławomir Czapnik z Uniwersytetu Wrocławskiego za pracę pt. Anglosaski nurt ekonomii politycznej komunikowania. Powstanie, rozwój i stan obecny Promotor rozprawy: prof. dr hab. Zbigniew Wiktor. DOKTORAT '10 dr Agnieszka Turska-Kawa z Uniwersytetu Śląskiego za pracę pt. Poczucie alienacji a użytkowanie mediów Promotorzy rozprawy: prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka i prof. dr hab. Stanisław Michalczyk. DOKTORAT '11 dr Małgorzata Adamiak-Szysiak z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej za pracę pt. Telewizyjna reklama polityczna w Polsce w latach Promotor rozprawy: prof. dr hab. Iwona Hofman. DOKTORAT '12 Nagroda zostanie wręczona w trakcie III Kongresu.. Central European Journal of Communication. Jednym z najważniejszych zadań realizowanych w ramach PTKS jest wydawanie Central European Journal of Communication,, oficjalnego, anglojęzycznego czasopisma. Czasopismo publikowane jest dwa razy w roku (wiosną i jesienią) nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Central European Journal of Communication stanowi forum dla zróżnicowanych badań, które poświęcone są analizie roli mediów masowych i procesów komunikowania w Europie Środkowej i innych rejonach świata. W ramach rady redakcyjnej czasopisma zasiadają przedstawiciele ośrodków akademickich w Polsce, a także badacze mediów i komunikowania z Europy, przede wszystkim Środkowej i Wschodniej (Bułgarii, Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii), ale także Danii, Francji Hiszpanii, Niemiec, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Stanów Zjednoczonych i Izraela, jak również Afryki i Azji. 7

9 Inicjatywa stworzenia czasopisma naukowego PTKS spotkała się z dużym zainteresowaniem badaczy nie tylko z Europy Środkowej i Wschodniej. Central European Journal of Communication jest dobrze rozpoznawalny w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rosji i innych krajach, gdzie niektóre z bibliotek podjęły kroki w celu stałego prenumerowania wydawnictwa. W 2012 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 4 punkty za publikację w czasopiśmie. Tytuł został zgłoszony i oczekuje na decyzję w sprawie włączenia do baz czasopism Thompson Reuter, IC Journal Master List, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, C.E.E.O.L. (Central and East European Online Library). Z roku na rok rośnie zainteresowanie CEJC. W latach otrzymaliśmy ponad 300 zgłoszeń. 150 autorów z 5 kontynentów i 26 krajów opublikowało 105 artykułów w 11 tomach. W 2009 roku utworzona została witryna internetowa poświęcona działaniom PTKS w ramach Central European Journal of Communication : Informacje na temat bieżącej działalności publikowane są też w newsletterach ICA, ECREA, IFCA i na portalu społecznościowym ww.facebook.com/cejcptks Lista opublikowanych tomów:. Volume 1, No 1, Fall 2008 M. Jacuński (ed.) Volume 2, No 1 (2), Spring 2009 K. Jakubowicz (ed.), Special Issue: Impact of European Integration and EU Entry on the Media and Media Policy in New Europe Volume 2, No 2 (3), Fall 2009, B. Dobek- Ostrowska (ed.), Special Issue: Political Campaigns Communication in Different Media Systems Volume 3, No 1 (4), Spring 2010, M. Głowacki i L. Nord (eds.), Special Issue: Public Service Media on the Baltic: The Role of the State in Central and Northern European Media Systems Volume 3, No 2 (5), Fall 2010, W. Wanta i B. Łódzki (eds.), Special Issue: Development of Agenda-setting Theory and Research Volume 4, No 1 (6), Spring 2011, M. Głowacki i J. Olędzki (eds.), Special Issue: The Role and Functions of Public Relations in Contemporary Society: OR Between Service for Public and an Organization Volume 4, No 2 (7) Fall 2011, Bogusława Dobek- Ostrowska i Barbara Pfetsch (eds.), Special Issue: Political Communication in the Era of New Technologies Volume 5, No 1 (8) Spring 2012, Michał Głowacki i Aukse Balčytiene (eds.), Special Issue: How to Approach Change in Modern Communications Volume 5, No 2 (9), Fall 2012, Epp Lauk i Michał Kuś Special (eds.) Special Issue: Media Accountability Between Tradition and Innovation Volume 6, No 1 (10) Spring 2013 Boguslawa Dobek- Ostrowska i Peter Gross (eds.) Volume 6, No 2 (11) Fall 2013 Michał Głowacki (ed.) 8

10 . Kongresy PTKS. Kongresy Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej stanowią najważniejsze wydarzenia w działalności Towarzystwa. Wydarzenia te mają na celu integrację rozproszonego środowiska badaczy i praktyków komunikowania, podniesienie rangi i poziomu prowadzonych badań oraz uporządkowanie obszaru studiów nad komunikowaniem i mediami w Polsce. I Kongres PTKS "Kreowanie Komunikowania: Zawartość, Kontrola, Krytyka" (Wrocław, września 2008 r.). Wzięło w nim udział ok. 345 gości i uczestników. Wygłoszono 20 referatów w 5 sesjach plenarnych i 217 referatów w 52 panelach zorganizowanych w ramach 23 sekcji badawczych. Gośćmi honorowymi Kongresu byli wybitni uczeni: Wolfgang Donsbach, Walery Pisarek, Paolo Mancini, Graham Murdock, Winfried Schulz, Donald Shaw, Gerald Sussman oraz Irmina Matonyté i Dominic Wring (International Political Science Association), Irina Rozina (Russian Communication Association) i Teresa Sasińska- Klas (Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych). II Kongres PTKS "Autonomia nauki o komunikowaniu" (Lublin, września 2010 r.) Wzięło w nim udział ok. 300 gości i uczestników. Odbyło się 5 sesji plenarnych, 55 paneli i 1 sesja posterowa. Wygłoszono 271 referatów. Gośćmi Kongresu byli wybitni uczeni: David Weaver, Wayne Wanta, Stuart Allan, Aukse Balcytiene, Epp Lauk i Stephan Russ-Mohl. Wręczono dyplomy Członka Honorowego prof. dr. Wayne owi Wanta i prof. dr hab. Tomaszowi Gobanowi-Klasowi.. Konferencje PTKS. W latach PTKS zorganizowało pięć konferencji międzynarodowych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem badaczy z całego świata. W 2008 r. podczas I Forum Polsko-Czesko- Słowackiego podjęto ideę zbudowania i zinstytucjonalizowania sieci współpracy między badaczami w Europie Środkowej i Wschodniej. Kolejne konferencje odbywały się w 2009 (Brno-Telc, Czechy), 2010 (Bratysława, Słowacja), 2011 (Kraków, Polska), 2012 (Praga, Czechy), 2013 (Kowno, Litwa). Na konferencji w Pradze w 2012 r. podjęto decyzję o powołaniu Central and Eastern European Communication Conferences (CEECom), która to inicjatywa została włączona na stałe do działań CEE Network w ramach ECREA I Polish-Czech-Slovak Forum on Political and Communication Science (Zamek Książ, ), 55 uczestników. Konferencja rozpoczęła serię corocznych spotkań badaczy z regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEECom) IV Central European Communication Forum Convergence: Media in Future, Future in Media, (Kraków, ), 50 uczestników z Polski, Czech, Słowacji, Litwy, Estonii, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Węgier, Rumunii. Kolejna inicjatywa CEECom. PTKS było organizatorem trzech dużych i ważnych międzynarodowych konferencji tematycznych w 2009, 2011 i 2012 r., w których wzięło udział wielu wybitnych badaczy z całego świata Konferencja międzynarodowa Development of Agenda-Setting Theory and Research. Between West and East, Wrocław, , 80 uczestników. Z udziałem prof. Dr Maxa McCombsa, twórcy teorii agenda-setting. 9

11 2011 Konferencja międzynarodowa Political Communication in the Era of New Technologies (Warszawa, ), 96 uczestników z 30 krajów (Europa, Ameryka Północna i Południowa, Azja, Afryka). Z udziałem wybitnych badaczy komunikowania politycznego: Wolfganga Donsbacha, Barbary Pfetsch, Franka Essera, Philippa Maarek, Katrin Voltmer Konferencja międzynarodowa Matters of Journalism: Understanding Professional Challenges and Dilemmas (Gdańsk, ), 97 gości i uczestników z 25 krajów. Z udziałem wybitnych specjalistów w zakresie studiów nad dziennikarstwem: Aukse Balcytiene, Petera Grossa, Eppa Lauka, Thomasa Hanitzscha, Owena Johnsona, Walerego Pisarka, Ramona Salaverria, Wayna Wanta, Jaromira Voleka. Równocześnie Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej wspierało organizację seminariów i konferencji w ramach działających sekcji badawczych.. Współpraca zagraniczna PTKS. PTKS współpracuje z zagranicznymi i międzynarodowymi towarzystwami skupiającymi badaczy zainteresowanych problematyką badań nad mediami i komunikowaniem na świecie. PTKS podejmuje współpracę z International Association for Media and Communication Research (IAMCR), European Communication Research and Education Association (ECREA), Russian Communication Association (RCA), World Association of Public Opinion Research (WAPOR) oraz International Political Science Association (IPSA) - międzynarodową organizacją powołaną na rzecz współpracy akademickiej w zakresie badań politologicznych.. International Communication Association (ICA). PTKS przystąpiło jako piętnasty członek zbiorowy do prestiżowego International Communication Association (ICA). Status ten pozwala na organizowanie sesji PTKS w trakcie dorocznych konferencji ICA. W latach odbyło się 5 takich sesji. 59. Konferencja ICA (Chicago, ). Sesja Twenty Years of Free Media and the Public Sphere in Central Europe z udziałem badaczy mediów i komunikowania z Czech (Jaromir Volek), Litwy (Auksė Balčytienė), Polski (Michał Głowacki) oraz Słowacji (Andrej Školkay), którzy analizowali rozwój mediów i sfery publicznej w Europie Środkowej 20 lat po upadku komunizmu. W roli respondenta wystąpił Paolo Mancini. 60. Konferencja ICA (Singapur, ). Sesja Polish Electoral Campaigns and Political Communication in Comparative Perspective z udziałem Bartłomieja Biskupa, Marka Mazura, Marka Piaseckiego, Doroty Piontek i Roberta Szweda, poświęcona badaniom nad komunikowaniem politycznym i kampaniami wyborczymi w Polsce. Respondentem był prof. dr. Wolfgang Donsbach, a w sesji uczestniczył ambasador RP Waldemar Dubaniowski. Singapur 2010, uczestnicy sesji PTKS z W. Dubaniowskim, ambasadorem RP w Singapurze Chicago 2009, sesja PTKS 10

12 Boston 2011, sesja PTKS z udziałem prof. J. E. Gruniga i promocja CEJC 61. Konferencja ICA (Boston, ). Sesja Back to Planet Earth (or Society): Public Relations and Social Media z udziałem specjalistów w zakresie PR. Sesja prowadzona była przez prof. dr hab. J. Olędzkiego z udziałem między innymi Jamesa E. Gruniga, światowej sławy badacza nad rozwojem i strategicznymi funkcjami public relations, a także badaczy z Hiszpanii, Austrii i Polski. Sesji towarzyszyła promocja tomu CEJC 2011 no 1 (6) poświęconego public relations. 62. Konferencja ICA (Phoenix, ) Sesja Journalistic Professionalism Around the Baltic z udziałem wybitnych specjalistów w zakresie studiów dziennikarskich ze Szwecji, Polski, Rosji i Litwy oraz prof. Peterem Grossem i prof. Owenem Johnsonem w roli respondentów. Podczas sesji promowano wydanie CEJC 2012 no 1 (8), poświęcone zmianom dokonującym się w mediach w Europie Środkowej i Wschodniej. 63. Konferencja ICA (Londyn, ). W 2013 r. reprezentanci PTKS wezmą udział również w konferencji ICA w Londynie. Phoenix 2012, sesja dot. mediów w Polsce, Szwecji, Rosji i Litwie i towarzysząca jej promocja CEJC. International Federation of Communication Associations (IFCA). Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej należy do struktur International Federation of Communication Associations (IFCA). W latach prezes PTKS Bogusława Dobek-Ostrowska pełniła funkcję prezydenta IFCA. Sekretariat Federacji znajdował się w Polsce, a funkcję webmastera pełnił sekretarz PTKS mgr Paweł Baranowski.. European Communication Research and Education Association (ECREA). ECREA to najważniejsze i prestiżowe towarzystwo zajmujące się promowaniem i wzmacnianiem badań nad komunikowaniem w Europie. PTKS rozpoczął współpracę z ECREA w 2010 r. Podczas III konferencji ECREA w Hamburgu w 2010 r. w trakcie dwóch sesji poświęconych europejskim czasopismom naukowym promowany był CEJC. Czasopismo spotkało się z dużym zainteresowaniem i otrzymało wiele pozytywnych recenzji. PTKS był obecny także podczas IV konferencji ECREA w Stambule w 2012, gdzie prezentowano CEJC na wystawie europejskich czasopism naukowych. Na V konferencji badaczy z Europy Środkowej i Wschodniej w Pradze w kwietniu 2012 r., z inicjatywy między innymi PTKS, powołano formalnie strukturę CEECom Conferences, która została włączona do działalności jednej z trzech sieci ECREA - Central and East-European Network.. Kongresy Politologii. PTKS aktywnie uczestniczył w dwóch Kongresach Politologii, zorganizowanych w 2009 r. w Warszawie i w 2012 r. w Poznaniu. Podczas obu Kongresów odbyły się po dwie sesje PTKS, w których brali udział członkowie naszego Towarzystwa. Warszawa 2009, I Kongres Politologii Poznań 2012, II Kongres Politologii 11

13 . Wspieranie aktywności wydawniczej. Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej w ramach działalności wydawniczej współpracuje z wydawnictwami, oferującymi publikacje z zakresu nauki o komunikowaniu i mediach. Z Towarzystwem współpracują: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Wydawnictwo Adam Marszałek. W latach PTKS dofinansował wydanie dziesięciu publikacji: Sekcja Komunikowanie o Zdrowiu: B. Jacennik (red.) (2009), Komunikowanie społeczne w promocji i ochronie zdrowia, Warszawa: Wydawnictwo SWZiF. Sekcje Filozofia Komunikowania i Aksjologia Komunikowania: M. Drożdż, I. Fiut (red.) (2010), Media światem człowieka, Kielce: Wydawnictwo Jedność (dofinansowane przez PTKS). Sekcje Komunikowanie Wizualne i Nowe Media: P. Francuz, S. Jedrzejewski (red.) (2010), Nowe media i komunikowanie wizualne, Lublin: Wydawnictwo KUL (dofinansowane przez PTKS). Sekcje Komunikowanie Masowe i Media i Komunikowanie Lokalne: K. Pokorna- Ignatowicz, S. Michalczyk (red) (2010), Media i dziennikarstwo lokalne. Aspekty współczesne i historyczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM (dofinansowane przez PTKS). Zarząd PTKS: P. Dudek, M. Kuś (red.) (2010), Zawartość mediów masowych: od kultury popularnej przez studia genderowe do języka komunikowania, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek (na koszt wydawnictwa). Zarząd PTKS: P. Dudek, M. Kuś (red.) (2010), Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty funkcjonowania mediów i kreowania ich zawartości, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek (na koszt wydawnictwa). Zarząd PTKS: A. Baczyński, M. Kuś (red.) (2012), Convergence: Media in Future, Kraków: Wydawnictwo Fall. Sekcja Komunikowanie o Zdrowiu: Barbara Jacennik, A. Hulewska, A. Piasecka (red.) (2012), Komunikowanie o zdrowiu, chorobie i leczeniu. Między psychologią a medycyną, Warszawa: Wydawnictwo Vizja Pres &It. Sekcja komunikowanie masowe: K. Pokorna-Ignatowicz, St. Jędrzejewski, J. Bierówka (red.) (2012), Komunikowanie masowe i nowe media, Kraków: Krakowska Akademia im, A. F. Modrzewskiego. Sekcja Komunikowanie wizualne: P. Francuz (red.) (2012), Komunikacja wizualna, Warszawa: Scholar. PTKS monitoruje także rynek krajowych publikacji z zakresu nauki o komunikowaniu i mediach. Towarzystwo sporządza najbardziej aktualne wykazy, które są zamieszczane na stronach Działalność tę nadzoruje dr Joanna Bierówka. 12

14 III KONGRES PTKS MEDIATYZACJA ŻYCIA, KULTURY, POLITYKI. Tematem przewodnim III Kongresu PTKS jest zjawisko mediatyzacji rozległych, wielo kierunkowych wpływów i oddziaływań mediów masowych na treści i formy życia społecznego. Współczesny człowiek poznaje życie społeczne w znacznej mierze poprzez środki komunikowania masowego. To one tworzą obrazy świata, reprezentują dlań te sfery życia, do których nie może sięgnąć osobiście, ale też wyznaczają ramy interpretacyjne dla wydarzeń i zjawisk bliskich i znanych. Media masowe kształtują też formy i treści życia politycznego, wpływając pośrednio i bezpośrednio na kształt demokracji. Budują agendę społeczną, wskazując na ważność rozmaitych problemów społecznych i podpowiadają formy ich rozwiązania. Legitymizują i unieważniają interesy rozmaitych grup i zbiorowości. Wyznaczają hierarchię zjawisk kulturalnych, wpływają na upodobania i style życia, decydują o sposobach uczestnictwa w kulturze. Obrady III Kongresu poświęcone są rozmaitym formom i aspektom mediatyzacji. Do prezentacji i wystąpień i do dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli różnorodnych sekcji PTKS oraz zainteresowanych badaczy, nie będących członkami PTKS. W czasie tego tegorocznego Kongresu zrezygnowaliśmy ze sztywnego podziału uczestników według przynależności do sekcji. Podzieliliśmy obrady według obszarów tematycznych, pozostających w polu zainteresowania medioznawców i komunikologów, reprezentujących różne paradygmaty badawcze. Mamy nadzieję, że umożliwi to ciekawe spotkania intelektualne pomiędzy przedstawicielami różnych sekcji i rozmaitych specjalności, a tym samym interesującą konfrontację stanowisk oraz spojrzenie na zjawisko mediatyzacji z wielu stron. W obrębie forów tematycznych znajdą się zarówno wystąpienia teoretyczne, jak i relacje i raporty z badań, analizy case studies, a także rozważania na temat metod i technik badania procesów medialnego zapośredniczenia i mediatyzacji rozmaitych aspektów życia społecznego. Obrady Kongresu odbywać się będą w języku polskim i angielskim. 13

15 WITAMY W KRAKOWIE!. Tym razem zapraszamy Państwa do Krakowa miasta słusznie uznawanego za jedną ze stolic polskiej kultury, ośrodka ożywionego życia naukowego i miejsca, gdzie przyjemnie jest spędzać czas. Chcielibyśmy, by podczas pobytu w Krakowie nie tylko zwrócili Państwo uwagę na jego dobrze znane walory historyczne, lecz także dostrzegli to, co nowe, twórcze, wybiegające w przyszłość. W końcu Kraków to nie tylko Wawel, Bazylika Mariacka i Sukiennice, ale także Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha oraz wiele innych instytucji kultury. Nie tylko Narodowy Teatr Stary i Teatr im. Juliusza Słowackiego, ale także Cricoteka i poszukująca nowych środków wyrazu teatralnego Łaźnia Nowa. Kraków to oczywiście Festiwale Misteria Paschalia i Sacrum Profanum, jednak również Burn Selector Festiwal i Coke Live Music Festival, a także Festiwal Kina Niezależnego Off Plus Camera, Krakowski Festiwal Filmowy i Festiwal Autorskich Filmów Animowanych OFAFA. Kraków wreszcie, to studenckie tradycyjne Juvenalia, ale również MEDIATORY, ogólnopolski studencki plebiscyt na najlepszego dziennikarza. III Kongres PTKS odbywa się w budynkach o pięknej przeszłości historycznej Pałacu Larischa i Pałacu Wielopolskich, mieszczącym Urząd Miasta Krakowa i w nowoczesnych budynkach Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pierwszy wieczór Kongresu zapraszamy Państwa do zwiedzania Krakowa historycznego: odwiedzimy razem podziemia krakowskiego Rynku i Galerię Malarstwa Polskiego w Sukiennicach. Historia splata się tu z nowoczesnością, gdyż prezentacja przeszłości miasta odbywa się przy użyciu najnowszych technik wystawienniczych, technologii wytwarzania obrazu i generowania dźwięku. Wieczór drugi poświęcony będzie teraźniejszości i przyszłości mediów. Projekcje Przeglądu Filmu o Mediach i Dziennikarstwie odbywać się będą symultanicznie w trzech multimedialnych salach projekcyjnych nowego gmachu WZiKS UJ. Mamy nadzieję, że pobyt w Krakowie dostarczy wszystkim uczestnikom Kongresu miłych wrażeń i pozostawi wspomnienie miasta, w którym historia i tradycja harmonijnie łączą się z nowoczesnością. 14

16 . Lokalizacja Kongresu. czwartek 26 września Pałac Larischa, ul. Bracka 12, Kraków piątek / sobota września budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, ul. Łojasiewicza 4, Kraków 15

17 . Zagraniczni Goście Kongresu.. Paolo Mancini, profesor Uniwersytetu w Perugii (Universita degli Studi di Perugia) / WŁOCHY, specjalista w zakresie relacji systemu medialnego i politycznego; badacz kampanii wyborczych.. Andreas Hepp, profesor Uniwersytetu w Bremie (Universität Bremen) / NIEMCY, medioznawca i socjolog mediów, specjalista w zakresie komunikacji międzynarodowej.. Ramon Salaverria, profesor Uniwersytetu w Pampelunie (Universidad de Navarra) / HISZPANIA, specjalista w zakresie nowych mediów, dziennikarstwa on-line oraz konwergencji mediów.. Komitet Organizacyjny Kongresu. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego III Kongresu PTKS Sekretarz Kongresu Zespół organizacyjny Logistyka i koordynacja dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz (Uniwersytet Jagielloński) ks. prof. dr hab. Michał Drożdż (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) dr Lucyna Słupek (Uniwersytet Jagielloński) dr Michał Bukowski (Uniwersytet Jagielloński) dr Agnieszka Hess (Uniwersytet Jagielloński) dr Magdalena Hodalska (Uniwersytet Jagielloński) dr Beata Klimkiewicz (Uniwersytet Jagielloński) dr Teresa Sławińska (Uniwersytet Jagielloński) dr Agnieszka Szymańska (Uniwersytet Jagielloński) dr Monika Wawer (Uniwersytet Jagielloński) mgr Agnieszka Całek (Uniwersytet Jagielloński) Anna Harnik (Uniwersytet Jagielloński) ks. prof. dr hab. Andrzej Baczyński (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) dr Krzysztof Gurba (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) dr Katarzyna Drąg (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) mgr Maja Bednarska (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) mgr Bernadetta Cich (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) mgr Magdalena Dobrzyniak (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) Pracownia Pozytywnych Zmian: Zuzanna Liskowacka Klaudia Świątkowska Współorganizatorzy Kongresu. Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 16

18 . Uniwersytet Jagielloński. Uniwersytet Jagielloński jest najstarszą polską, publiczną uczelnią wyższą, działającą w oparciu o przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Został powołany do życia przez króla Kazimierza Wielkiego 12 maja 1364 r. Ówczesne Studium Generale taką nazwę nosił Uniwersytet, składało się z trzech wydziałów: nauk wyzwolonych, medycyny i prawa. Po odnowieniu fundacji Uczelni w latach za sprawą pary królewskiej Władysława Jagiełły i Jadwigi Andegaweńskiej papież wyraził zgodę w roku 1397 na założenie wydziału teologicznego. Król Władysław Jagiełło w 1400 r. wystawił dokument dokonując ponownie fundacji 4 wydziałowego uniwersytetu. Od tego czasu Uniwersytet nie zaprzestał swej działalności i jest jedyną, nieprzerwanie funkcjonującą polską instytucją naukową. Obecnie Uniwersytet Jagielloński rozwija się dynamicznie. W 1993 roku powróciły doń wydziały medyczne (Collegium Medicum). Na uczelni prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia, jak również jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie jako studia III stopnia oraz studia podyplomowe. Uczelnia nadaje następujące tytuły zawodowe: licencjata, magistra, lekarza i inżyniera. Uniwersytet Jagielloński ma pełnię praw uczelni autonomicznej, włącznie z prawem przyznawania godności doktora honoris causa, nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego. Od ponad sześciu wieków Uniwersytet Jagielloński wypełnia misję, do której został powołany przez swoich fundatorów. Od chwili jego powstania wychowankowie Uniwersytetu rozszerzają horyzonty wiedzy, poszukując prawdy i przekazując wyniki swoich dokonań następnym pokoleniom. Od początku swego istnienia Uniwersytet był znaną i poważaną uczelnią akademicką nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Wielowiekowa tradycja UJ jest źródłem naszej dumy i inspiracji. Utrzymanie tego wyjątkowego statusu oraz zachowanie pamięci o uczonych, którzy zdobywali i przekazywali wiedzę w murach naszego Uniwersytetu, jest ważnym obowiązkiem społeczności akademickiej. Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych kierunków rozwoju ludzkiej myśli w atmosferze tolerancji i wolności w dziedzinie badań oraz nauczania z poszanowaniem godności człowieka i dla jego dobra. Dlatego dziś Uniwersytet Jagielloński ma obowiązek chronić podstawowe wartości ludzkie przed zagrożeniami współczesnego świata: upominać się o poszanowanie autonomii szkół wyższych, przeciwstawiać się nienawiści w życiu społecznym, piętnować brutalizację obyczajów w życiu publicznym oraz demaskować pseudonaukę i oszustwa edukacyjne. Pracownicy Uniwersytetu winni być wierni zasadom zawartym w Akademickim Kodeksie Wartości, który został przyjęty przez Senat UJ w czerwcu 2003 r. Stworzenie jak najlepszych warunków kształcenia oraz dbanie o jak najwyższy poziom zajęć dydaktycznych musi pozostawać wspólnym celem działania wszystkich pracowników uczelni, ponieważ edukacja jest równie ważnym zadaniem Uniwersytetu, co działalność badawcza. Współpraca międzynarodowa, tak w dziedzinie nauczania jak i badań naukowych, była i jest również bardzo ważnym polem działań Uniwersytetu. Wejście Polski do Unii Europejskiej zobowiązuje nas do stworzenia warunków umożliwiających zagranicznym studentom podjęcie studiów w UJ. Równie ważna jest realizacja prac badawczych we współpracy z ośrodkami naukowymi innych krajów. W obliczu budowania w Europie wspólnej przestrzeni dydaktycznej i badawczej należy stworzyć trwałe podstawy uznania Uniwersytetu Jagiellońskiego za jeden z najlepszych w Europie. 17

19 Uniwersytet Jagielloński jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji, z których najważniejszymi są: EUA (European University Association) Stowarzyszenie Uniwersytetów Europejskich, COIMBRA GROUP sieć najstarszych uniwersytetów europejskich, UTRECHT Network sieć uniwersytetów europejskich wspierająca międzynarodowe projekty dotyczące dydaktyki, IRUN (International Research Universites Network) sieć uniwersytetów badawczych oraz EUROPEUM sieć uniwersytetów europejskich. UJ należy również do grupy 88 instytucji skupionych pod auspicjami The Nippon Foundation, Tokio i uprawnionych do korzystania z funduszu stypendialnego SYLFF dla młodych liderów. Uniwersytet utrzymuje kontakty i współpracuje z 220 uczelniami zagranicznymi na podstawie umów ogólnouczelnianych, wydziałowych i instytutowych. Współpracujemy również z wieloma szkołami wyższymi w ramach europejskich programów edukacyjnych, takich jak: Lifelong Learning Programme (Leonardo da Vinci, Comenius, Erasmus, Grundtving), Erasmus Mundus Tempus, Jean Monet, Kultura 2000, Kultura , I Program stypendialny im. Lane a Kirklanda. Uniwersytet Jagielloński włącza się także aktywnie w realizację licznych międzynarodowych programów badawczych, takich jak: 6. Program Ramowy (88 projekty ogółem obecnie realizowanych 11), 7. Program Ramowy (obecnie realizowanych 29 projektów), Fundacja Volkswagena, Fundusz Wyszehradzki, Wellcome Trust, Innovative Medicines Initiative (1 projekt), Public Health DG SANCO (2 projekty) czy granty z instytucji amerykańskich obecnie realizowane 22 projekty), a także COST czy EUREKA, czyli projekty międzynarodowe finansowane ze środków krajowych. W skład Uniwersytetu Jagiellońskiego wchodzi 15 Wydziałów: Prawa i Administracji, Filozoficzny, Historyczny, Filologiczny, Polonistyki, Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej, Matematyki i Informatyki, Chemii, Biologii i Nauk o Ziemi, Lekarski i Farmaceutyczny, Nauk o Zdrowiu (trzy ostatnie tworzą Collegium Medicum), Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Biochemii Biofizyki i Biotechnologii. Łącznie w skali ww. wydziałów wyróżnić można 46 Instytutów (w skład których wchodzi 81 Katedr, 237 Zakładów i 15 Klinik) i 42 samodzielne Zakłady. Ponadto w strukturze Uczelni funkcjonuje 66 innych samodzielnych jednostek naukowo-badawczych (50 jednostek na ww. wydziałach oraz zgodnie zestawieniem poniżej - 10 jednostek pozawydziałowych, 5 jednostek międzywydziałowych i 1 jednostka wspólna). Jednostki pozawydziałowe to: Archiwum UJ, Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka Medyczna CM, Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym, Centrum Zdalnego Nauczania, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków, Małopolskie Centrum Biotechnologii, Muzeum UJ, Studium Pedagogiczne, Wszechnica UJ. Jednostkami międzywydziałowymi są: Centrum Promieniowania Synchrotronowego, Jagiellońskie Centrum Językowe, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM. Jednostka wspólna: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Ponadto Uniwersytet Jagielloński zawarł z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie porozumienie o utworzeniu jednostki międzyuczelnianej pn. Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej. 18

20 . Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (dawniej Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie) przejął tradycje zasłużonego dla kultury narodu i Kościoła w Polsce Wydziału Teologicznego Jagiellońskiej Wszechnicy i kontynuuje to dziedzictwo wieków pod opieką świętego Jana z Kęt, świętej Jadwigi Królowej oraz świętego Józefa Sebastiana Pelczara. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest uczelnią kościelną, finansowaną na zasadach uczelni publicznych. Uniwersytet prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną na pięciu wydziałach: Filozoficznym, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych, Teologicznym i zamiejscowym - Teologicznym Sekcja w Tarnowie, a także w między-wydziałowych instytutach: Bioetyki oraz Ekumenii i Dialogu. Trzy wydziały uczelni posiadają Certyfikaty Jakości Kształcenia, dla kierunków: filozofia, historia, teologia wydane przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich w uznaniu wysokiej jakości kształcenia. Wydziały Uniwersytetu posiadają prawo nadawania tytułów i stopni naukowych: licencjata, magistra, licencjata kościelnego (stopnia pośredniego między magistrem a doktorem), doktora i doktora habilitowanego. Uczelnia należy do Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich (FIUC) i jej sekcji europejskiej (FUCE), Uniwersyteckiej Sieci Europejskich Stolic Kultury (UNEECC), Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Obecnie UPJPII liczy 3643 studentów i 356 pracowników (w tym 242 naukowo-dydaktycznych). Historia Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaczyna się w tym samym czasie, co dzieje najstarszej polskiej uczelni - Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1397 papież Bonifacy IX erygował Wydział Teologiczny w ramach Studium Generale. Od tego czasu Wydział rozwijał się i aktywnie działał przez wieki, zdobywając sławę i uznanie w środowisku naukowym, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Jego funkcjonowanie próbo-wała przerwać dopiero komunistyczna władza, która doprowadziła do tego, że jednostronną uchwałą Rady Ministrów w 1954 r. usunięto Wydział Teologiczny z UJ. Decyzja ta nie przerwała jednak jego działalności i kanonicznej egzystencji. W tym miejscu trzeba podkreślić zasługi bł. Jana Pawła II, który jeszcze jako kardynał Karol Wojtyła wiele starań włożył w to, aby nasza uczelnia przetrwała i rozwijała się w tych trudnych czasach. Z Wydziałem Teologicznym był związany jeszcze wcześniej, w czasie okupacji, poprzez swoje studia filozoficzno teologiczne, a potem doktorat i habilitację. To dzięki Jego staraniom w 1974 r. Wydział uzyskał zaszczytny tytuł Papieski i to On, już jako Jan Paweł II, 8 grudnia 1981 r. przekształcił go w Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie, składającą się z 3 wydziałów: teologicznego, filozoficzne-go i historii Kościoła. Tytuł uniwersytetu został nam nadany w 2009 r., kiedy papież Benedykt XVI, aby uhonorować pamięć swojego Poprzednika, przekształcił PAT w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. UPJPII jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią. Nasza oferta dydaktyczna jest ciekawą propozycją dla młodych ludzi. W ramach 5 wydziałów wciąż otwieramy nowe kierunki i specjalności, dostosowane do potrzeb rynku. Budujemy wciąż nowe kontakty z zagranicą. Naszym studentom dajemy szansę rozwijania pasji: wiele kół naukowych, świetnie wyposażona biblio-teka, radio Bonus, mające do dyspozycji profesjonalne studio nagraniowe, odnoszący sukcesy chór Psalmodia jest jeszcze więcej możliwości. Tradycja, w której jesteśmy zakorzenieni, zobowiązuje nas do dbania o wysoką jakość kształcenia oraz podejmowania nowych wyzwań badawczych zgodnie z myślą naszego Patrona, Bł. Jana Pawła II, który podkreślał pozytywną rolę Kościoła w dziedzinie kultury i oświaty oraz wielką wagę przywiązywał do dialogu ze światem nauki. Mamy nadzieję, że w przyszłości Uniwersytet Papieski będzie przyczyniał się do zachowania tożsamości europejskiej poprzez wzmocnienie stosunków między sferą nauki i wiary oraz przypominanie o chrześcijańskich korzeniach europejskiej kultury

21 The University realises its educational and academic activities within five faculties: the Faculty of Philosophy, the Faculty of History and Cultural Heritage, the Faculty of Social Sciences, the Faculty of Theology and the branch campus of the Faculty of Theology Theological Section in Tarnów and within interdepartmental Institutes of Bioethics and of Ecumeny and Dialogue. Three faculties of the University hold Educational Quality Certificates issued by the Conference of Rectors of Polish Universities for the majors of philosophy, history and theology in recognition of high quality of education. The University s faculties are entitled to grant degrees of bachelor, master, ecclesiastical bachelor (intermediary degree between the degree of master s and PhD), PhD and doctor habilitatus. The University belongs to the International Federation of Catholic Universities (IFCU) and its European section (FUCE the Federation of European Catholic Universities), the Conference of Rectors of Polish Universities (KRUP) and the Conference of Rectors of Academic Schools in Poland (KRASP).The University is involved in cooperation with several universities abroad by organizing exchanges of students and guest lectures by foreign professors. These are: the Ruhr University in Bochum, the Pázmány Péter Catholic University in Budapest, the University of Graz, and the University of Preszow and the Catholic University of Ruzomberok.Currently, the University has almost 3,643 students and 356 employees (including 242 academics). The history of The Pontifical University of John Paul II in Cracow dates back to the same period as the beginnings of the oldest Polish university the Jagiellonian University. In 1397 Pope Boniface IX decreed the establishment of the Faculty of Theology within Studium Generale. Since then, the Faculty developed and actively functioned for centuries, winning fame and recognition in academic circles both in Poland and abroad. The only attempt to interrupt its operation occurred in the communist era when in 1954 the authorities removed the Faculty of Theology from the Jagiellonian University pursuant to the unilateral resolution of the Council of Ministers. However, this decision did not stop the activity and canonical existence of the faculty. The contribution of Blessed John Paul II must be emphasised here because at the time he was a cardinal Karol Wojtyła took a lot of effort to make our university survive and develop in these difficult times. He was connected with the Faculty of Theology already earlier, in the occupation time, through his philosophical and theological studies and later doctorate and post-doctoral degree. It was thanks to his endeavours that the Faculty was granted in 1974 the honourable title of the pontifical university. Already as the Pope, on 8th December 1981 John Paul II transformed the Faculty into The Pontifical Academy of Theology in Krakow consisting of three faculties: the faculty of theology, the faculty of philosophy and the faculty of Church history. The school was given the rank of the university in 2009 when Pope Benedict XVI reformed the Pontifical Academy of Theology into the Pontifical University of John Paul II in Krakow to honour the memory of his Predecessor. The Pontifical University of John Paul II in Cracow is a dynamically developing institution. Our educational offer is interesting for young people. We are constantly opening new majors and specialisations in our 5 faculties, adjusting them to market requirements. Additionally, we establish new international contacts. Our students are given a chance to develop their passions; there are numerous scientific circles, a well-equipped library, Bonus radio with a professional recording studio, successful Psalmodia choir and many other possibilities.the tradition we are rooted in obliges us to care for the high quality of education and for taking up new research challenges according to the thought of our Patron, Blessed John Paul II, who emphasised the positive role of the Church for culture and education and attached great importance to the dialogue with the world of science. I hope that in future the Pontifical University will contribute to preserving the European identity by fortifying relations between the sphere of science and faith as well as by reminding us about the Christian roots of the European culture. 20

22 Sponsorzy, patroni i organizacje wspierające.. PATRONAT HONOROWY Prezydent Miasta Krakowa Marszałek ałek Województwa Małopolskiego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Rektor Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II. PATRON Muzeum Narodowe w Krakowie Muzeum Historyczne w Krakowie Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Platynowy Sponsor: Novamedia Innovision Telewizja M Złoty Sponsor: Ad-Point System obsługi konferencji. PATRONI MEDIALNI Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Magiczny Kraków oficjalny portal miejski TVP KRAKÓW RADIO KRAKÓW DZIENNIK POLSKI 21

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w okresie I Kadencji od 22.04.2007 do 16.09.2010 r.

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w okresie I Kadencji od 22.04.2007 do 16.09.2010 r. Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w okresie I Kadencji od 22.04.2007 do 16.09.2010 r. Wstęp Spis treści 1. Działalność statutowo organizacyjna a) Posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE WOJCIECH KOZAK Wicemarszałek Województwa Małopolskiego O KONFERENCJI DR HAB. MAŁGORZATA LISOWSKA MAGDZIARZ

Bardziej szczegółowo

Vita Academica. Gaudeamus igitur! Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244.

Vita Academica. Gaudeamus igitur! Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244. Vita Academica nr 4 (79) 2014 wrzesień październik Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244 Gaudeamus igitur! W numerze z życia uczelni Wydarzyło się.... 2

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat później Ten Years After

Dziesięć lat później Ten Years After Dziesięć lat później Ten Years After Jubileusz 10-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 10 th Aniversary of The Academy of Fine Arts in Katowice 2001 2011 1 2 Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Misja UMCS 1 Słowo wstępne 2. Z HISTORII UNIWERSYTETU Z historii Uniwersytetu 6

Spis treści. Misja UMCS 1 Słowo wstępne 2. Z HISTORII UNIWERSYTETU Z historii Uniwersytetu 6 Spis treści treści Misja UMCS 1 Słowo wstępne 2 Z HISTORII UNIWERSYTETU Z historii Uniwersytetu 6 NAUKA I ROZWÓJ Potencjał badawczy 46 Perspektywy rozwoju kształcenia 50 Współpraca z zagranicą i programy

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Powstanie... 4 Misja Sapientiae Servientes... 6 Władze Uczelni... 7 Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty... 8

Spis Treści. Powstanie... 4 Misja Sapientiae Servientes... 6 Władze Uczelni... 7 Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty... 8 Spis Treści I Z HISTORII UCZELNI... 4 Powstanie... 4 Misja Sapientiae Servientes... 6 Władze Uczelni... 7 Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty... 8 II NAUKA... 11 Kadra naukowo dydaktyczna... 11 Badania

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU. Biuletyn nr 16. Grudzień 2010

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU. Biuletyn nr 16. Grudzień 2010 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU Biuletyn nr 16 Grudzień 2010 W tym numerze: Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 3 Przemówienie inauguracyjne J.M. Rektor PWSZ w Elblągu 4 Uroczyste wkopanie

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów Warszawa to największy ośrodek akademicki w Polsce studiuje tu niemal 300 tysięcy młodych osób z Polski i całego świata.

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011/2012 Październik nr 2 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2011 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU XI MIEDZYNARODOWY, KONGRES MBA FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU 15 17 maja 2015 roku Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27 1 Szanowni Państwo, PATRONI

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA...37-45 PRAWO...25-26 PRAWO W BIZNESIE...26 ADMINISTRACJA...27-30 PRACA SOCJALNA...46

PEDAGOGIKA...37-45 PRAWO...25-26 PRAWO W BIZNESIE...26 ADMINISTRACJA...27-30 PRACA SOCJALNA...46 SPIS TREŚCI DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W KPSW?...3-22 PRAKTYKI I STAŻE ZAGRANICZNE...13 STYPENDIA, ZNIŻKI, OPŁATY...17-18 Atrakcyjne kierunki studiów...22 Unikatowa oferta - MODUŁY KSZTAŁCENIA...23 ZASADY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.wsei.lublin.pl

Spis treści. www.wsei.lublin.pl Spis treści Kroki milowe 2 Władze Uczelni 3 WSEI w rankingach edukacyjnych 4 Dlaczego warto studiować w WSEI 5 Wydarzenia w WSEI 6 WSEI w otoczeniu naukowym 12 Pomoc finansowa dla studentów 13 Warunki

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Aktualności NTIE... 3. Relacja z posiedzenia Zarządu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej 3

Biuletyn. Aktualności NTIE... 3. Relacja z posiedzenia Zarządu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej 3 Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR 2 (48) Grudzień 2013 Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Przekazujemy Państwu do rąk kolejny numer Biuletynu NTIE i jest to okazja do złożenia

Bardziej szczegółowo

2/3 (10) / 2011. Po r t al PL ISSN 1899-6965 KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. Uniwersytet Ekonomiczny

2/3 (10) / 2011. Po r t al PL ISSN 1899-6965 KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. Uniwersytet Ekonomiczny 2/3 (10) / 2011 Po r t al KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Profesor Marek Belka dhc Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Profesor Andrzej Gospodarowicz dhc Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Społecznych Społecznych

Umiejętności Społecznych Społecznych Wyższa Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Społecznych w w Poznaniu W y ż s z a S z k o ł a U m i e j ę t n o ś c i 3 O WSUS-ie 4 Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej 8 Wydział Artystyczny 10 Wydział

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w kwietniu 2013 roku. Aktualności NTIE. maria.mach-krol@ue.katowice.pl

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w kwietniu 2013 roku. Aktualności NTIE. maria.mach-krol@ue.katowice.pl Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR 3 (46) listopad 2012 Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, mamy przyjemność oddać w Państwa ręce kolejny numer Biuletynu NTIE. Zawarliśmy w nim

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU PRZYJĘTE NA POSIEDZENIU SENATU

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 7 (30) Rok IV lipiec sierpień 1998 Cena 1 zł ISSN 1425-798X 2 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Numer 7 NOMINACJE, HABILITACJE, DOKTORATY, WYRÓŻNIENIA Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O Uczelni. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Przewodnik. Wydział Ekonomii. Wydział Administracji. Wydział Transportu i Informatyki

Spis treści. O Uczelni. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Przewodnik. Wydział Ekonomii. Wydział Administracji. Wydział Transportu i Informatyki O Uczelni Władze Uczelni 2 Kroki milowe 6 WSEI w otoczeniu naukowym 7 Wydarzenia w WSEI 8 WSEI w rankingach 20 Dlaczego warto studiować w WSEI? 21 Rekrutacja 22 Warunki ogólne studiów 23 Grant NCBR na

Bardziej szczegółowo

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Nr 7 8 (101 102) ISSN 1427 7506 wrzesień październik 2009 Cena 3 z³ W tym roku naukę na Uniwersytecie Opolskim rozpoczęło 36 studentów z zagranicy (z Portugalii, Francji,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ ZA ROK 2007 Warszawa 2008 rok 1 Spis treści WŁADZE FRDL...4 Rada Fundatorów...4 WSTĘP...5 CZYM JEST FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ...6 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

STUDIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA W PERSPEKTYWIE DWUDZIESTU LAT (1992 2012) Ewelina Kantowicz, Elżbieta Lonc

STUDIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA W PERSPEKTYWIE DWUDZIESTU LAT (1992 2012) Ewelina Kantowicz, Elżbieta Lonc STUDIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA W PERSPEKTYWIE DWUDZIESTU LAT (1992 2012) Ewelina Kantowicz, Elżbieta Lonc Kantowicz E., Lonc E., 2012: Studia na kierunku ochrona środowiska w perspektywie dwudziestu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU W 2014 ROKU. Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2015

PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU W 2014 ROKU. Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2015 PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU W 2014 ROKU Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2015 Opole 2015 Redakcja: Bernard Linek

Bardziej szczegółowo

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication KOMITET REDAKCYJNY: Andrzej Stanisław Barczak (redaktor naukowy), Krystyna Bednarska-Ruszajowa,

Bardziej szczegółowo

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Vol. V 2012 Nr 10 październik ISSN 1899-5810 Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Inauguracyjne Przemówienie JM Rektora Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Raport społeczny 2012 2014

Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Raport społeczny 2012 2014 Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Raport społeczny 2012 2014 1 Spis treści List Dziekana Wydziału Informatyki i Komunikacji O raporcie społecznym Ważne wydarzenia z

Bardziej szczegółowo

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu czerwiec 2006 Nr 5 (5) W numerze 4-5 Dzień Akademii Ekonomicznej 8-9 16-17 28-29 MBA a wyzwania współczesnego biznesu Sprzedaż bezpośrednia w Polsce i na świecie Wielki Brat nie śpi Dzień Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo