XX Rajd Niepodległości listopada 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XX Rajd Niepodległości 14-15 listopada 2014 r."

Transkrypt

1 XX Rajd Niepodległości listopada 2014 r. R E G U L A M I N I/ ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE: Rajd jest imprezą turystyczno-krajoznawczą zorganizowaną dla realizacji następujących głównych celów programowych: - uczczenie 96. rocznicy odzyskania niepodległości oraz wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, - poznanie walorów krajoznawczych Ziemi Szamotulskiej, - popularyzacja idei ochrony przyrody i zabytków, - popularyzacji turystyki kwalifikowanej i czynnego wypoczynku zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej. II ORGANIZATORZY Organizatorem XX Rajdu Niepodległości jest Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Szamotułach, we współpracy z: - Szkołą Podstawową nr 2 w Szamotułach, - Szamotulskim Ośrodkiem Kultury w Szamotułach. Rajd jest realizowany w ramach operacji pn. Rajd Niepodległości, współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tzw. Małe projekty. Wsparcia imprezie udzielają samorządy: Powiatu Szamotulskiego oraz Miasta i Gminy Szamotuły. III/ TERMIN I META RAJDU: 1.Rajd odbędzie się w dniach XI 2014 r. na trasach dwu- i jednodniowych bez względu na pogodę. 2. Meta rajdu znajduje się na boisku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach (ul. Kapłańska). 3. Przyjmowanie uczestników rajdu ze wszystkich tras odbędzie się w sobotę 15 listopada 2014 r. w godz. od do Zakończenie rajdu przewidywane jest ok. godz IV/ WARUNKI UCZESTNICTWA: 1. Rajd ma charakter otwarty i jest imprezą przeznaczoną dla wszystkich chętnych, w tym dzieci i młodzieży. 2. Zgłoszenie na Rajd wraz z kserokopią dowodu wpłaty wpisowego należy

2 dostarczyć lub przesłać na adres: Oddział PTTK ul. Dworcowa 43, Szamotuły lub w nieprzekraczalnym terminie do dn. 10 listopada 2014 r. 3. Wraz ze zgłoszeniem należy opłacić wpisowe w wysokości: A/ trasa dwudniowa: 7,00 zł (członkowie PTTK 5,00 zł) B/ trasy jednodniowe: 5,00 zł (członkowie PTTK: 3,00 zł) UWAGA! Nauczyciele - opiekunowie drużyn szkolnych liczących min. 10 osób uczestniczą w rajdzie bezpłatnie, natomiast rodzice opłacają wpisowe w wys. 2,00 zł. Konto bankowe Oddziału PTTK w Szamotułach : Bank Spółdzielczy w Dusznikach Oddział w Szamotułach nr Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rajdzie tylko pod opieką osób dorosłych. 5. O przyjęciu na rajd decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia listy w przypadku wyczerpania limitu miejsc. Telefonicznych zgłoszeń i rezerwacji na rajd nie przyjmujemy. V/ PRAWA I OBOWIĄZKI: 8. W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają: okolicznościowy znaczek rajdowy i naklejkę dla każdego uczestnika, pakiet startowy i dyplom dla drużyny, materiały krajoznawcze, materiały promujące rajd i LGD Dolina Samy, odcisk okolicznościowej pieczęci, potwierdzenie uczestnictwa w książeczkach turystycznych, posiłek regeneracyjny na mecie, możliwość udziału w konkursach, ubezpieczenie NNW, bezpłatny transport w ramach poszczególnych punktów na trasach dla 250 uczestników (decyduje kolejność zgłoszeń). 9. Do obowiązków uczestników rajdu należy: - przestrzeganie regulaminu rajdu, Karty Turysty i zaleceń kierownictwa, - posiadanie stroju i wyposażenia odpowiedniego do stanu pogody, - posiadanie przez drużynę własnej apteczki,

3 - aktywnego udziału w programie imprezy. VI/ KONKURSY: 10. Dla uczestników rajdu przewidziano konkursy (rozgrywane w 2-3 grupach wiekowych), ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych, tj.: a) konkurs wiedzy o walorach turystyczno - kulturowych Regionu Szamotulskiego, b) konkurs piosenki żołnierskiej i patriotycznej, c) konkurs strzelecki, d) konkurs na najładniejsze godło Rzeczpospolitej (technika dowolna, format A4- A3), e) rekreacyjno - sprawnościowe (kolarski tor przeszkód, slalom w unihokeja, rzuty lotką do celu, rzuty kółkami lub woreczkami). 11. Ponadto przewiduje się konkurs na najaktywniejszą drużynę rajdową - decyduje suma punktów z poszczególnych konkursów i zadań na trasie (zasady punktacji drużyny otrzymają na starcie). Zwycięzcy otrzymają nagrody - decyduje punktacja. 12. KONKURS FOTOGRAFICZNY każda zgłoszona drużyna może przesyłać do dn. 12 listopada 1-5 samodzielnie wykonanych zdjęć (w wersji cyfrowej), związanych z tematyką rajdu. Zdjęcia te zostaną przez organizatorów wywołane i umieszczone na specjalnej wystawie. Autorzy najlepszych otrzymają nagrody. VII/ POSTANOWIENIA KOŃCOWE 13. Uczestnikom, którzy opłacą wpisowe, lecz nie wezmą udziału w rajdzie nie przysługują świadczenia, ani zwrot wpisowego. 14. Ostateczna interpretacja regulaminu rajdu należy do organizatorów. VIII/ TRASY XX RAJDU NIEPODLEGŁOŚCI: A/ Trasa dwudniowa start w piątek 14 listopada 1. ROKIETNICA Przecławek Pamiątkowo Myszkowo PRZYBOROWO (nocleg) Emilianowo - Gałowo - SZAMOTUŁY ( km) Start: PKP Rokietnica - godz B/ Trasy jednodniowe start w sobotę 15 listopada 2. BABORÓWKO Kąsinowo Myszkowo - Przyborówko Emilianowo Gałowo - SZAMOTUŁY (12 km) Start: PKP Baborówko godz. 8.30

4 3. PAMIĄTKOWO - Lulinek Baborówko - Gąsawy - SZAMOTUŁY (9 km) Start: PKP Pamiątkowo godz SZAMOTUŁY Gałowo Emilianowo Jastrowo - aleją jabłoniową SZAMOTUŁY (10 km) Start: Szamotuły - Rynek godz PRZYBORÓWKO Emilianowo Gałowo - Piaszczychy SZAMOTUŁY (5 km) Start: Przyborowo godz C/ Trasa samochodowa 7. Trasa rozegrana według odrębnego regulaminu. Przebieg trasy według itinerera, który uczestnicy otrzymają na starcie. Ilość drużyn ograniczona. Start: Szamotuły parking przy ul Kapłańskiej godz D/ Gra miejska 8. Gra rozegrana będzie według odrębnego regulaminu. Ilość drużyn ograniczona. Start: Szamotuły Urząd Miasta i Gminy ul. Dworcowa 26 godz E/ Trasy dowolne 7. Piesze, kolarskie, motorowe obowiązuje podanie w zgłoszeniu miejsca i godz. startu oraz przebiegu trasy. IX/ PROGRAM: start trasy dwudniowej piątek 14 listopada 2014 r. sobota 15 listopada 2014 r start tras (wyjazd autokarów z Rokietnicy, Pniew, Wronek, Kaźmierza, Obrzycka i Szamotuł) start tras pieszych 9.30 start trasy samochodowej start gry miejskiej początek funkcjonowania mety (stoiska z materiałami rajdowymi, materiałami

5 promującymi imprezę oraz LGD Dolina Samy, pieczątką i konkursami) konkursy, występy/pokazy marsz na orientację dla chętnych grup w kat. TD, TM i TO posiłek regeneracyjny zakończenie i podsumowanie imprezy (w tym ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień) wyjazd autokarów ZAPRASZAMY!