W numerze: Nagrodę główną w Loterii dla Oszczędzających wylosowała Renata Pożoga z Krogulnej XV EDYCJA OPOLSKICH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W numerze: Nagrodę główną w Loterii dla Oszczędzających wylosowała Renata Pożoga z Krogulnej XV EDYCJA OPOLSKICH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI"

Transkrypt

1 ISSN Nr 1(21) LUTY 2015 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK Nagrodę główną w Loterii dla Oszczędzających wylosowała Renata Pożoga z Krogulnej W numerze: OSIĄGNIĘCIA ZDOBYTE CIĘŻKĄ PRACĄ rozmowa z Antonim Płócienniczakiem str. 3 OD ZAWSZE JESTEM ROLNIKIEM rozmowa z Gerhardem Nowakiem str. 4 ROZSTRZYGNIĘCIE LOTERII DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH str. 6 ZMIANY W PŁATNOŚCIACH INTERNETOWYCH KARTĄ str. 10 XV EDYCJA OPOLSKICH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI więcej na str. 2

2 XV edycja Opolskich Laurów Umiejętności i Kompetencji LAURY DLA BANKU Opolska Izba Gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy ekonomiczne zrzeszonych w niej podmiotów. Powstała 26 czerwca 1990 r. Lista założycieli liczyła 119 członków. Powołana została, jak większość podobnych organizacji, na mocy Ustawy o izbach gospodarczych. Zgodnie z zapisem ustawowym w Izbie mogą się zrzeszać podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą. O przyznanie Srebrnego, Złotego, Platynowego, Kryształowego i Diamentowego Lauru decyduje opolska Kapituła Laurów, w skład której wchodzą: Ryszard Wilczyński wojewoda opolski, laureat Platynowego Lauru, Andrzej Buła marszałek województwa opolskiego, Ryszard Zembaczyński laureat Platynowego i Kryształowego Lauru, Marian Duczmal przewodniczący Rady OIG i laureat Platynowego Lauru, Karol Cebula laureat Platynowego i Kryształowego Lauru, Andrzej Drosik członek Rady OIG i laureat Platynowego Lauru, Andrzej Rybarczyk wiceprzewodniczący Rady OIG i Laureat Platynowego Lauru, Henryk Galwas prezes Zarządu OIG. Finał tegorocznej edycji miał miejsce 9 stycznia 2015 roku w Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera w Opolu. Jak co roku, w Gali udział wzięli parlamentarzyści, członkowie administracji rządowej i samorządowej oraz przedsiębiorcy. Obecni byli m.in. Elżbieta Bieńkowska Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, Janusz Steinhoff działacz gospodarczy, były wicepremier i minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka oraz poseł na Sejm i Włodzimierz Karpiński minister Skarbu Państwa. Podczas Gali Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji odebrał Zdzisław Bąk prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie. Red 2 MÓJ BANK

3 Osiągnięcia zdobyte ciężką pracą załogi PAGRO Spółka PAGRO otrzymała 9 stycznia 2015 r. Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji podczas Gali zorganizowanej przez Opolską Izbę Gospodarczą w kategorii Załoga wspólny sukces. Nagrodę w imieniu Antoniego Płócieniczaka prezesa Zarządu, odebrał Szczepan Mielczarek członek Zarządu PAGRO. Spółka zajęła też III miejsce w Polsce za wyniki osiągnięte przez gospodarstwa w ciągu 20 lat ( ) w ogólnopolskim RANKINGU 300 najlepszych przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych. Została wyróżniona licznymi nagrodami i odznaczeniami. Droga do sukcesów była jednak długa. Naukę o rolnictwie Antoni Płócieniczak zaczął od samokształcenia, z sukcesami brał udział w Olimpiadach Wiedzy Rolniczej. Zdobyte informacje wykorzystywał w gospodarstwie rodzinnym i razem z rodzicami osiągał bardzo dobre plony. To rozbudziło na dobre zainteresowanie pracą na roli, więc po maturze został studentem Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, później przekształconej w Akademię Rolniczą we Wrocławiu. Ponieważ rodzina nie mogła wspomagać go fi nansowo, utrzymywał się podejmując się różnych prac i pobierał tzw. stypendium fundowane. Takie stypendium zobowiązało do odpracowania go, więc Antoni Płócieniczak został skierowany do pracy na ziemi lubuskiej w Kombinacie PGR Kowalów, po sześciu latach pracy i kierowaniu Zakładem Rolnym w tym Kombinacie, w 1979 roku przeniósł się do Pągowa. Podjął pracę agronoma Farma wiatrowa w Pągowie w tamtejszym Zakładzie Rolnym Kombinatu Rolnego w Namysłowie, jednocześnie zajmując się własnym gospodarstwem. Do otrzymanego od teściów jednego hektara, dokupił następne, hodował również pszczoły. Gdy się samemu coś praktycznie wykona, to jest najlepsza nauka mówi Antoni Płócieniczak. Po zmianach, jakie zaszły w obrębie PGR-ów, pola należące do Pągowa i Pszenicznej utworzyły jeden zakład, a pan Antoni został jego szefem. W tym czasie PGR liczył 1400 hektarów ziemi i zatrudniał ponad 80 pracowników. Prowadził też dużą hodowlę krów. Po przebudowie systemu polityczno-gospodarczego i powstaniu Agencji Własności Rolnej, Antoni Płócieniczak stworzył grupę ludzi, pracowników tegoż gospodarstwa i postanowił wraz z nimi utworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością PAGRO oraz przystąpić do przetargu na dzierżawę Antoni Płócienniczak, prezes PAGRO gospodarstw Pągów i Pszeniczna, który ogłoszony został w 1993 roku. W wyniku wygrania go, spółka musiała prawie 400 ha oddać chętnym rolnikom z pobliskich wsi. Antoni Płócieniczak objął funkcję prezesa w spółce i 1 kwietnia rozpoczął gospodarowanie na wydzierżawionym od Agencji tysiącu hektarów. PAGRO Gospodarstwo Rolno-Nasienne Pągów na swoją siedzibę obrało Pągów w powiecie namysłowskim w gminie Wilków. Spółka na starcie nie miała żadnego kapitału, nawet na przystąpienie do przetargu. W PGR prace odbywały się na wysłużonym już sprzęcie. Gospodarstwa wymagały inwestowania w maszyny i w ziemię. I wtedy z pomocą przyszedł Bank Spółdzielczy w Namysłowie, który skredytował Spółkę. Udało się też przed żniwami w 1993 roku dokupić nowy kombajn Bizon Rekord, bo ciężko byłoby zebrać plon za pomocą tylko starych kombajnów. Powoli pierwotny plan utrzymania zakładu i zapewnienia dalszego zatrudnienia ludziom zaczynał się sprawdzać. Nigdy też nie zawiedli swojego sojusznika BS w Namysłowie, który przyszedł z pomocą fi nansową nie zdarzyło się, żeby spóźnili się ze spłatami zaciągniętego zobowiązania. PAGRO do dzisiaj pozostaje jego klientem. Podpieraliśmy się kredytami z dopłatami z ARiMR, było trudno, ale zawsze dbaliśmy, żeby pracownicy na czas otrzymali wynagrodzenie stwierdza prezes Płócienniczak. Pierwsze plony zebrane w 1993 roku okazały się korzystne i po kolei gospodarstwa dokończenie na str. 4 MÓJ BANK 3

4 dokończenie ze str. 3 Osiągnięcia zdobyte większą pracą Od zawsze jestem rolnikiem Rozmawiamy z Gerhardem Nowakiem, prezesem w spółce LAS POL. Agronom Krzysztof Bochniak opuszczały wozy wypełnione ziarnem. Był dochód, ale trzeba było zmniejszyć wydatki, co wiązałoby się z ograniczeniem zatrudnienia. Prezes Płócieniczak był przeciwny pozostawieniu ludzi bez dochodu i nadziei na znalezienie pracy. Osobom starszym i z odpowiednim stażem pracy ułatwiono przejście na wcześniejsze emerytury czy renty. Część młodych wyjechała do pracy gdzie indziej i tak w sposób naturalny pozostało w obu gospodarstwach 49 pracowników. Przez całe lata działalności Spółki zwolniłem tylko 3 osoby za ewidentne wykroczenia mówi prezes Płócieniczak. Przyjęto także, że gdy odchodził któryś z pracowników ze stanowiska zwierzęcego, to zmniejszano stado krów mlecznych, gdyż Spółka zaczęła powoli, ale systematycznie odchodzić od prowadzenia produkcji zwierzęcej. Mleko wysokiej jakości odbierała fi rma Danone, wydajność krów była wysoka, ale obniżana cena za mleko nie pokrywa nakładów ponoszonych na utrzymanie stada. Obecnie Spółka zatrudnia 24 osoby, jednak prospołeczne nastawienie pana prezesa nie pozwala obojętnie przejść wobec potrzebujących współmieszkańców. W fi r- mie 27% załogi stanowią osoby niepełnosprawne, które nigdzie indziej nie znajdą zatrudnienia. Na wiosnę PAGRO zatrudnia też część osób długotrwale pozostających bez pracy, np. przy pielęgnacji i selekcji na polach nasiennych i i zbioru kamieni z pól, dzięki czemu nabędą uprawnienia pracownicze bądź prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Gospodarstwami w Pągowie i Pszenicznej zainteresowali się dwaj duńscy farmerzy i wolą większości udziałowców weszli do spółki. Wysoko oceniają jakość pracy i osiągnięcia gospodarstwa. PAGRO wykupiło 602 ha ziemi i dzierżawi 424 hektary. Uprawiane są podstawowe rośliny towarowe: pszenica, jęczmień, kukurydza, rzepak i buraki cukrowe. Spółka prowadzi wysokotowarową produkcję rolną, specjalizując się w produkcji i sprzedaży wysoko kwalifi kowanego materiału siewnego zbóż. Prowadzi również doświadczalnictwo rolnicze. Park maszynowy został wzbogacony o najnowsze technologie ułatwiające pracę wyspecjalizowanej kadrze i prowadzenie produkcji rolnej na najwyższym poziomie agrotechnicznym. W Pągowie na polu Spółki zlokalizowana jest stacja doświadczalna BASF (światowy koncern chemiczny), która prowadzi doświadczenia rejestracyjne z nowymi oraz obecnymi już na rynku środkami ochrony roślin. Wspólnie z BASF w gospodarstwie od 18 lat organizowane są dla rolników Dni Pola, w czasie których mogą oni poznać najnowocześniejsze technologie uprawy, nawożenia i ochrony roślin rolniczych. Po wieloletnich staraniach została na pągowskich polach wybudowana farma złożona z 17 nowoczesnych wiatraków, o mocy 3 MW każdy. Andrzej Malanowski Jestem związany z bankowością spółdzielczą od wielu lat. Byłem przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Lasowicach Małych mówi prezes Nowak. W 1998 roku nadszedł moment, gdy stanęliśmy przed wyborem łączenia się z silniejszym bankiem. Takie wtedy były uwarunkowania, mniejsze instytucje musiały szukać partnerów. Pierwszy wybór padł na Wołczyn, ale później podjęliśmy decyzję, że wejdziemy w struktury BS w Namysłowie. Byliśmy nawet na spotkaniu z Bankiem w Wołczynie, ale lepsze warunki nam stworzył Namysłów. Większy Bank gwarantował więcej możliwości. Z zawodu i doświadczenia jestem rolnikiem od zawsze. Prowadzę gospodarstwo roślinne o obszarze 150 hektarów w Gronowicach w gminie Lasowice Wielkie. Jest ono nastawione na produkcję zbóż, rzepaku i ziemniaków wspomina Gerhard Nowak. Na własnej ziemi gospodaruję od ukończenia 14 roku życia. Skończyłem szkołę podstawową, zmarł mój ojciec i trzeba było zająć się gospodarką. Przejąłem gospodarstwo zaledwie 9-hektarowe. Wtedy były takie czasy, że każde gospodarstwo miało krowy, świnie i konia produkcja roślinna i zwierzęca prowadzone były na niewielką skalę. Żeby uzyskać dobry wynik, trzeba pracować od A do Z. W roku 2013 LAS POL zdobył 6 miejsce w ogólnopolskim RANKINGU 300 fi rm powstałych z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnej. O zajęciu tak wysokiej lokacji zaważył dobry rok pod względem wysokości zebranych plonów i wysokich cen. Szczególnie wysoki był plon jadalnych ziemniaków, które dodatkowo były skupowane w bardzo korzystnej cenie. Jeżeli wszystkie uprawy prowadzone są według zasad sztuki agrotechnicznej, to wtedy osiąga się najwięcej uważa prezes Nowak. Dobre wyniki gospodarstwa były skutkiem pracy 10 ludzi, a obecnie zatrudnionych jest na stałe 8 osób. Praca w rolnictwie, według Gerharda Nowaka, jest dzisiaj bardziej opłacalna niż jeszcze kilkanaście lat temu, a ostatnie lata były bardzo dobre dla rolnictwa okres charakteryzował się dużą opła- 4 MÓJ BANK

5 SZLACHETNA PACZKA ZOSTAŃ BOHATEREM! calnością. Teraz będzie tendencja spadkowa, wszyscy obniżają ceny i opłacalność plonów rolnych jest coraz mniejsza. Z doświadczenia jednak wiem, że sytuacja jest sinusoidalna. Po tłustszych latach zawsze przychodzą chudsze, ale potem znowu powinny przyjść te lepsze stwierdza prezes Nowak. Produkcji roślinnej, ani zwierzęcej nie da się przestawić nagle. Trzeba zebrać to, co zostało zasiane w zeszłym roku, a produkcją zwierzęcą też rządzą pewne prawa. Przy obecnym braku popytu na mięso trzeba zdawać sobie sprawę, że stopniowe wygaszanie działalności rolniczej i hodowlanej niekorzystnie zmieni rynek wewnętrzny i ceny skupu, zaś sama odbudowa towarowej produkcji zwierzęcej jest długotrwała i kosztowna. Pamiętajmy, że w rolnictwie nie można odnosić się tylko do jednego roku. Trzeba wziąć średnią z 3 do 5 lat i wtedy dopiero wychodzi realna wartość produkcji. W pewnym okresie jedna gałąź czy też jedna roślina ma lepszą cenę i można osiągnąć lepsze plonowanie. W innym roku lepsze osiągi zaś ma inna, ale średnia z 3 do 5 lat pokazuje, że wcale nie jest źle. Jakby ktoś narzekał, to by grzeszył stanowczo stwierdza Gerhard Nowak. Redakcja W kolejnym wydaniu gazety będzie zamieszczona rozmowa z Marianem Kowalińskim prezesem Zarządu RSP Gronowice. Drużynę Szlachetnej Paczki łączy zasada: Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Nasz Bank już trzeci raz zaangażował się w akcję Szlachetna Paczka. W sobotę i w niedzielę grudnia 2014 r. odbył się fi nał akcji Szlachetna Paczka. Jak co roku, namysłowski paczkowy magazyn mieścił się w warsztatach Zespołu Szkół Mechanicznych. Przy wsparciu 15 wolontariuszy, pomocą zostały objęte 22 rodziny z rejonu Namysłowa. Dzięki nam rodzina otrzymała nadzieję i inspirację do samodzielnego poradzenia sobie w życiu. W sumie otrzymała ona 15 paczek, w których były rzeczy niezbędne do życia, podstawowe produkty żywnościowe, ubrania, podkłady, pampersy, środki czystości), a także lodówka!!! Uważam, że tegoroczna Szlachetna Paczka przyniosła wiele dobrego dla wielu rodzin. W całej Polsce zebrano od darczyńców 40 mln zł, obdarowano prawie 20 tys. rodzin, a w domu rodziny, która została przez nas wybrana, Święta Bożego Narodzenia były znacznie pogodniejsze niż zeszłoroczne. W podziękowaniu otrzymaliśmy Certyfi kat Drużyny Szlachetnej Paczki. Koordynacją akcji po raz trzeci zajęła się młoda wolontariuszka z Wydziału Administracyjno-Samorządowego Magdalena Janczura. W imieniu Rady Nadzorczej i Zarządu Banku pani Magdalenie składam serdeczne podziękowania za szlachetną postawę. Henryk Rachlak przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysłowie Zespół Szlachetnej MÓJ BANK Paczki. Po środku Magdalena Janczura 5

6 Loteria dla Oszczędzających rozstrzygnięta Dorota Niewiadomska zastępca prezesa Zarządu rozpoczęła losowanie Wręczenie czeku dla Państwowego Domu Dziecka w Namysłowie W Namysłowskim Ośrodku Kultury odbyło się 23 stycznia o godzinie 17:00 losowanie nagród w Loterii dla Oszczędzających Edycja Łącznie wylosowano 101 nagród rzeczowych, w tym nagrodę główną samochód osobowy OPEL ASTRA IV. H.M. Losowanie nagród przez wychowanka Państwowego Domu Dziecka Uroczyste przekazanie nagrody gł 6 MÓJ BANK

7 Lista nagród w loterii promocyjnej LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH w 2014 r. Samochód osobowy Opel Astra Renata Pożoga (Krogulna) Skuter Leszek Wróbel (Namysłów) Notebook Zdzisław Gołuchowski (Branice), Danuta Wojnarska (Dziedzice) Telewizor LCD Maria Jeziorna Filipów (Namysłów), Władysław Wiewiórka (Dziedzice) Kino domowe Maria Krawczyk (Pokój), Janina Jeż (Woskowice Małe) Nagroda pieniężna 1000 zł Izydor Zieja (Namysłów), Andrzej Robak (Namysłów), Ewa Dobroć (Namysłów), Bernard Głąb (Namysłów), Marek Krotla (Bierutów) Konsola Kazimiera Urbańska (Syców) (2 sztuki), Renata Górniak (Smarchowice Wielkie) Tablet Agata Dąbrówna (Miodary), Maria Wróbel (Namysłów), Maria Konieczna (Domaszowice), Emma Słabik (Świerczów), Adam Duszyński (Branice) Rower Elżbieta Praska (Jakubowice), Józef Sypko (Namysłów), Wanda Konieczna (Siemysłów), Antoni Klimek (Psary), Halina Zarzecka (Namysłów) Żelazko ze stacją parową Władysław Bielecki (Fałkowice), Krystyna Jazłowiecka (Smarchowice Wielkie), Halina Okoń (Syców), Justyna Zawada (Syców), Edyta Szmit Bociąga (Strzelce) Nawigacja Krzysztof Drab (Zofi jówka), Danuta Hupało (Namysłów), Grażyna Kochel (Namysłów), Stanisław Mazurkiewicz (Branice), Renata Górniak (Smarchowice Wielkie), Jadwiga Hejna (Wilków), Zbigniew Borek (Świerczów), Maciej Nawrot (Niwki), Edyta Szmit Bociąga (Strzelce), Anna Chrzanowska (Kamienna) Nagroda pieniężna 500 zł Jan Gajdziński (Zawada), Sławomir Kwapiński (Tułowice), Kazimierz Kimliński (Namysłów), Danuta Gajewska (Namysłów), Teresa Michułka (Namysłów), Kazimiera Urbańska (Syców), Wioletta Chodorowska (Namysłów), Mieczysław Kleban (Smarchowice Śląskie), Krystyna Zuba (Namysłów), Elżbieta Zielińska (Namysłów) Cyfrowy aparat fotografi czny Danuta Wojnarska (Dziedzice), Jan Socha (Namysłów), Zofi a Baranowska (Namysłów), Alina Gąsior (Namysłów), Mariusz Burban (Zalesie), Joanna Fogler (Wilków), Zofi a Rybicka (Idzikowice), Pelagia Kuźma (Pągów), Łucja Maryniak (Namysłów), Jan Kołosowski (Ligota Wołczyńska) Ciśnieniowy ekspres do kawy Marianna Raduchowska (Smarchowice Wielkie), Kryspin Kieler (Idzikowice), Maria Wróbel (Namysłów), Bogdan Brylak (Namysłów), Zuzanna Pęcak (Zieleniec) Wieża Hi-Fi Tadeusz Szkudlarski (Pągów), Józefa Biewald (Syców), Piotr Grad (Byczyna), Piotr Dziadek (Byczyna), Danuta Łukasiak (Jastrzębie) Urządzenie wielofunkcyjne (ksero, drukarka, skaner) Wojciech Olejnik (Włochy), Piotr Mróz (Namysłów), Maria Kocik (Kluczbork), Agnieszka Noga (Wojciechów), Edyta Szmit Bociąga (Strzelce) Ramka cyfrowa Gerard Kuropka (Syców), Krystyna Wojtysiak (Namysłów), Apolonia Nowak (Namysłów), Albina Dzika (Świerczów), Adam Buczko (Rychnów) Kuchenka mikrofalowa Pelagia Kuźma (Pągów), Marianna Raduchowska (Smarchowice Wielkie), Maria Wakan (Kozuby), Monika Konefał (Wilków), Marek Krotla (Bierutów) Wkrętarka akumulatorowa z udarem Jan Szyporta (Rychnów), Teresa Żmigrodzka (Smogorzów), Bożena Klusko (Karwiniec), Helena Zamborska (Wieruszów), Janina Staniec (Bukowie) Grill elektryczny Joanna Fogler (Wilków), Józef Skoczylas (Chocianowice), Stanisław Komorowski (Pągów), Maria Kozłowska (Oleśnica), Barbara Smoleń (Smarchowice Wielkie) Portfel Maria Wróbel (Namysłów), Czesław Kowalczyk (Namysłów), Krystyna Maszkowska (Namysłów), Wanda Kostarczyk (Byczyna), Lidia Kaszyńska (Namysłów) y głównej w siedzibie Centrali Banku w Namysłowie W czasie losowania wystąpił Zespół ludowy Radzowiczanie z Radzowic MÓJ BANK 7

8 Optymalnie wykorzystać potencjał Banku Rozmowa z Zofi ą Kolat, kierującą Wydziałem Sprawozdawczości i Planowania BS w Namysłowie. Wydział, którym pani kieruje, rzadko łączony jest z działalnością stricte bankową. Rzeczywiście, trudno mnie i moich współpracowników spotkać na sali operacyjnej. Jesteśmy komórką organizacyjną Centrali Banku zajmującą się, najogólniej mówiąc, rachunkowością zarządczą. Do naszych zadań należy m.in. sporządzanie sprawozdań na potrzeby zewnętrzne dla NBP, Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Ministerstwa Finansów czy Banku Zrzeszającego. Na potrzeby wewnętrzne przygotowujemy szereg informacji zarządczych, projekty planów rocznych, fi nansowych, danych do budowy strategii działania Banku. Nasz trzyosobowy Wydział oparty jest na pracy zespołowej. A zadania krótkookresowe? Tworzymy comiesięczne raporty o sytuacji ekonomiczno-fi nansowej Banku, monitorujemy realizację planów fi nansowych, a przede wszystkim sporządzamy na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej pakiet niezbędnych informacji do sprawnego kierowania bankiem. BS w Namysłowie jest największym bankiem spółdzielczym na Opolszczyźnie. Wykonuje kilkanaście milionów operacji, więc ich skutki tak dla Banku, jak i jego klientów, wymagają monitorowania. A najważniejszy dokument powstający w Wydziale? To na pewno roczne sprawozdanie fi - nansowe, weryfi kowane przez biegłego rewidenta i przedstawiane na Zebraniu Przedstawicieli. Czy na początku nowego roku mogłaby Pani podsumować najważniejsze dane nie stanowiące tajemnicy bankowej? Oczywiście. Rok 2014 Bank zakończył dobrym wynikiem, który pozwoli na zwiększenie kapitałów, których wartość na koniec 2014 r. wyniosła ponad 28 milionów Pracownicy Wydziału. Od lewej: Ireneusz Leja, Zofi a Kolat zastępca głównego księgowego i Sylwester Gomółka złotych. Na koniec 2014 roku aktywa Banku osiągnęły wartość 434 milionów złotych. W 27 placówkach Banku znalazło pracę 181 osób, co oznacza, że Bank jest liczącym się pracodawcą na tutejszym terenie. Jaki jest aktualny cel działania Banku? Stosujemy zapisy wynikające ze strategii Banku opracowanej na lata , w której za cel strategiczny Zarząd i Rada Nadzorcza uznały optymalne wykorzystanie potencjału rynkowego, technicznego, kadrowego i ekonomicznego we wszystkich placówkach Banku, co oznacza podniesienie ich efektywności tak, żeby wszystkie placówki bankowe jeszcze lepiej służyły swoim klientom. Bankowość bardzo zmieniła się na przestrzeni kilku ostatnich lat. Wprowadzono dużą ilość zewnętrznych regulacji. Czy pracownik Banku z kilkuletnią przerwą w pracy dałby sobie radę, gdyby do niej powrócił? Myślę, że na stanowiskach operacyjnych, po krótkim zapoznaniu się z nowymi produktami i technologią na pewno tak. O wiele trudniej byłoby mu powrócić na stanowiska analityczne. Praca taka jak w naszym Wydziale wymaga dokładnego śledzenia wprowadzanych zmian, nowych regulacji itp. To właśnie w tym zakresie nadrzędne instytucje wymagają najwięcej szczegółów i znajomości obowiązujących przepisów. Ale nie jest to chyba złe zjawisko? Wprowadzane regulacje mają na celu zapobieganie sytuacjom skrajnym, a takie wydziały między innymi jak nasz, mają ostrzegać przed takimi sytuacjami, pokazywać i informować Zarząd o konsekwencjach zmieniających się przepisów zarówno krajowych, jak i unij nych. Powróćmy jeszcze na chwilę do świata cyfr, w których porusza się Pani Wydział. Największe wzrosty ilustrują wykresy dynamiki aktywów, kredytów i depozytów. To świadczy o zrównoważonym tempie rozwoju naszego Banku. Przed 10 laty aktywa Banku wynosiły 141 mln zł, a dziś są większe o ponad 308 proc. i wynoszą 434 mln zł, tj. o 293 mln zł więcej niż 10 lat temu. W tym samym czasie wartość udzielonych kredytów wzrosła o 282 proc., a zebranych depozytów jest więcej o 321 proc. i właśnie nad prawidłowymi relacjami tych oraz innych wskaźników czuwa nasz Wydział. Informujemy Zarząd Banku o tym, jak przedstawiają się one na bieżąco lub jak mogą zachować się w zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz makroekonomicznej. Dziękuję za rozmowę. Andrzej Malanowski 8 MÓJ BANK

9 Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców 22 grudnia, podczas XVIII Gali, która w tym roku miała miejsce w Hotelu Jan III Sobieski w Warszawie, ogłoszono wyniki i wręczono nagrodę tegorocznej edycji konkursu. Konkurs odbywa się od 1998 roku. Jego organizatorom Krajowej Izbie Gospodarczej i Polsko Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw zależy na wspieraniu współpracy instytucji fi nansowych z przedsiębiorstwami, tworzenia atmosfery wzajemnego zaufania, popularyzowaniu innowacji wprowadzanych w instytucjach fi - nansowych oraz uzyskaniu synergicznego efektu rozwoju banków, funduszy poręczeniowych, pożyczkowych i leasingowych, jak i sektora MSP w Polsce. Nagrody i wyróżnienia wręczano w kategoriach banków komercyjnych i banków spółdzielczych. Laureatem konkursu w kategorii banki spółdzielcze i małe banki lokalne został Bank Spółdzielczy w Namysłowie zyskując tytuł i Złotą Statuetkę z pięcioma Złotymi Gwiazdami oraz w kategorii Bank Spółdzielczy Platynową Statuetkę z Godłem Promocyjnym Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców z pięcioma Złotymi Gwiazdami. Przyznanie godła promocyjnego ma za zadanie wskazanie przedsiębiorcom takich instytucji, które charakteryzują się rzeczowym podejściem i zrozumieniem specyfi ki ich problemów, a także tych, które dokonały niezbędnego wysiłku, aby wykorzystać pojawiające się możliwości budowy silnych więzi z sektorem MSP. Podczas Gali statuetki odebrali prezes Zdzisław Bąk i Krzysztof Kuraś naczelnik wydziału Administracyjno Samorządowego BS w Namysłowie. W Gali wzięli udział Krystyna Majerczyk Żabówka prezes Krajowego Związku Banku Spółdzielczych oraz Mieczysław Groszek wiceprezes Związku Banków Polskich. Redakcja Kolejna grupa mieszkańców przeszkolona W grudniu 2014 r. odbyła się kolejna edycja bezpłatnego kilkudniowego kursu dla mieszkańców gminy Namysłów z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu, które odbyło się w świetlicy dworca kolejowego w Namysłowie. Kurs został zorganizowany przez Urząd Miasta w Namysłowie oraz Namysłowski Ośrodek Kultury. Ostatnie zajęcia kursu, które dotyczyły obsługi bankowości elektronicznej, poprowadzili M. Harasimczuk oraz R. Frąsiak, pracownicy Banku Spółdzielczego w Namysłowie. M.H. MÓJ BANK 9

10 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Namysłowie od 1 lutego 2015 r. wprowadził zmiany dotyczące funkcjonowania kart debetowych, kart debetowych business oraz kart kredytowych w następującym zakresie: wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobu potwierdzania transakcji internetowych, polegającym na podaniu przez posiadacza rachunku/użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa pod nazwą Verified by Visa), otrzymanego na zdefi niowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia; dodania limitu dla transakcji internetowych, który na dzień r. będzie wyzerowany. W celu odblokowania płatności w Internecie, posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego za pośrednictwem Infolinii Banku lub bezpośrednio w placówce Banku oraz każdy użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl). Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefi niowanie w placówce Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym. W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy: wejść na stronę internetową portalu kartowego podać numer PESEL dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Infolinią Banku w celu ustalenia indywi- 10 MÓJ BANK

11 dualnego numeru identyfi kacyjnego; wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym. Portal kartowy jest dostępny od 1 lutego 2015 r. i za jego pośrednictwem państwo mogą dokonać następujących czynności: aktywować zabezpieczenie 3D Secure, zmieniać kod PIN, zastrzegać kartę. O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy informować na bieżąco. Wierzymy, że proponowane zmiany przyczynią się do wzrostu państwa zadowolenia z naszych usług. W razie jakichkolwiek pytań chętnie pomogą konsultanci Infolinii Banku pod numerem lub M.H. POZIOMO: 1A Metalowy pieniądz, 1H Wisi i informuje o fi lmie, 3E W parze z akcjami, 4A Jaki pan, taki, 5H Daje go lokata, 6A Część wyścigu, 7D Kozacki przywódca, 9A Płacone za studia, 9I Wypłata dla żołnierza, 11B Jeden z gatunków na choinkę, 12I Ma teściową, 13E Na drodze lub w butelce, 14A Jedna z rzek do przejścia w hymnie, 14K Ci, którzy nie są dobrzy, 16A Niezbędny na ślizgawce, 16G Dmucha w niego kierowca, 18B Po podwieczorku, 19I Ojciec z pasem czeka na urwisa i będzie..., 20D Dawniej rodzaj torby, 21J Dźwięki go osiągają, 22D Wybuchowy owoc PIONOWO: A1 Jeden z wieszczy, A12 Moment, C1 Ocena przed laty. C8 Przewodzi informacje w ciele człowieka, C13 W kablach i gniazdkach, D4 Drogi na papierze, D17 Znak dodawania, E1 Nie jest najważniejsze na obrazie, E7 Walc i samba to jej praca, F20 Zimą na rzekach, G11 Mianowanie nowego króla, H1 Każda swój ogonek chwali, H20 W jądrze komórki, I7 Służą do cięcia, J15 Może być natynkowy lub podtynkowy, K1 Afrykański król, K9 Majestatyczny biały ptak, Ł1 O niezbędne do życia, Ł13 Może wystrzelić w pojedynku (G18, Ł19, D9, E7, Ł3, B11, A1, K4) (L9, A16, D5) (A7, G16, D20) (H21, Ł14, H13) (G14, C16) (B11, A7, I14, K12, D14, H22)... (hasło) (imię i nazwisko)... (adres)... Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. Dz. U. Nr 133, poz 883).... (podpis) Rozwiązania krzyżówki prosimy składać w placówkach BS w Namysłowie do 30 kwietnia 2015 r. Wśród osób, które złożyły prawidłowe rozwiązania z nr 4 (20) naszego czasopisma, upominki od Banku otrzymują: Lesław Lipa z Branic, Tadeusz Krupa z Praszki, Tomasz Janas z Lasowic Wielkich, Helena Szeląg z Dąbrowy Kluczborskiej, Ewa Szlufarska z Namysłowa, Leon Żołnowski ze Świerczowa, Bogusław Kondracki z Byczyny, Maria Niedźwiecka z Wołczyna, Halina Kopij z Tułowic i Teresa Markowsk-Kolińska z Dębnika. Wydawca i redakcja: NM-media, ul. Askenazego 7/128, Warszawa, tel , Druk: Zakład Poligraficzno U-H J. Skrajnowski-Biskupiec MÓJ BANK 11

12 Uczestnikami loterii mogą być osoby fi zyczne, które w terminie do 31 marca w Banku Spółdzielczym w Namysłowie dokonają wpłaty kwoty co najmniej złotych lub jej wielokrotności jako wkłady trzymiesięczne i utrzymają je do 31 grudnia 2015 r.

LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W 2012 r. URZĄDZANEJ PRZEZ BS W NAMYSŁOWIE LOSOWANIE W DNIU r.

LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W 2012 r. URZĄDZANEJ PRZEZ BS W NAMYSŁOWIE LOSOWANIE W DNIU r. LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W 2012 r. URZĄDZANEJ PRZEZ BS W NAMYSŁOWIE LOSOWANIE W DNIU 25.01.2013 r. Lp. Numer wylosowanego Losu Imię i nazwisko Miejscowość

Bardziej szczegółowo

LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W

LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W 2015 r. URZĄDZANEJ PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NAMYSŁOWIE LOSOWANIE W DNIU 22.01.2016 r. Lp. Numer wylosowanego Losu Nazwisko

Bardziej szczegółowo

SYCÓW DOMARADZKA KUŹNIA NAMYSŁÓW POKÓJ KRZYWA GÓRA. Nazwisko i imię. Numer referencyjny. Miejscowość. Lp. SAMOCHÓD OSOBOWY ASTRA ACTIVE DS

SYCÓW DOMARADZKA KUŹNIA NAMYSŁÓW POKÓJ KRZYWA GÓRA. Nazwisko i imię. Numer referencyjny. Miejscowość. Lp. SAMOCHÓD OSOBOWY ASTRA ACTIVE DS LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W 2016 r. URZĄDZANEJ PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NAMYSŁOWIE LOSOWANIE W DNIU 20.01.2017 r. Lp. Numer wylosowanego Losu Nazwisko

Bardziej szczegółowo

LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W 2010 r. URZĄDZANEJ PRZEZ BS W NAMYSŁOWIE LOSOWANIE W DNIU 21.01.2011 r.

LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W 2010 r. URZĄDZANEJ PRZEZ BS W NAMYSŁOWIE LOSOWANIE W DNIU 21.01.2011 r. Lp. LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W 2010 r. URZĄDZANEJ PRZEZ BS W NAMYSŁOWIE LOSOWANIE W DNIU 21.01.2011 r. Numer wylosowanego Losu Imię i nazwisko Miejscowość

Bardziej szczegółowo

LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W 2013 r. URZĄDZANEJ PRZEZ BS W NAMYSŁOWIE LOSOWANIE W DNIU 24.01.2014 r.

LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W 2013 r. URZĄDZANEJ PRZEZ BS W NAMYSŁOWIE LOSOWANIE W DNIU 24.01.2014 r. LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W 2013 r. URZĄDZANEJ PRZEZ BS W NAMYSŁOWIE LOSOWANIE W DNIU 24.01.2014 r. Lp. Numer wylosowanego Losu Imię i nazwisko Miejscowość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ o nazwie LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH urządzanej przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ o nazwie LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH urządzanej przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ o nazwie LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH urządzanej przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r.,

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

s. 13 s. 1 s. 4 s. 7 s. 10

s. 13 s. 1 s. 4 s. 7 s. 10 s. 13 s. 1 s. 4 s. 7 s. 10 s. 14 s. 17 s. 20 s. 23 s. 26 s. 29 Posiadacz rachunku/kredytobiorca - to osoba fizyczna, osoba prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, która jest Właścicielem rachunku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WERBKOWICACH KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY / PORĘCZYCIELA* 1. Wykształcenie:...

BANK SPÓŁDZIELCZY W WERBKOWICACH KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY / PORĘCZYCIELA* 1. Wykształcenie:... BANK SPÓŁDZIELCZY W WERBKOWICACH KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY / PORĘCZYCIELA* Imię i nazwisko:....... PESEL:.. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Kredytobiorca: 1. Wykształcenie:... 2. Miejsce pracy Kredytobiorcy

Bardziej szczegółowo

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A.

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A. GWARANCJE w Banku BGŻ S.A. Informacje ogólne Bank BGŻ jest jednym z 10 największych banków w Polsce. Od ponad 30-lat aktywnie działamy na rynku. Jesteśmy bankiem uniwersalnym. Oferujemy produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Poręczyciel: Imię i nazwisko osoby fizycznej:...

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Poręczyciel: Imię i nazwisko osoby fizycznej:... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE KWESTIONARIUSZ OSOBISTY PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ I. INFORMACJE PODSTAWOWE Poręczyciel: Imię i nazwisko osoby fizycznej:....... PESEL: ; Wykształcenie:...

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE dnia.. Wniosek przyjęto nr rej. WNIOSEK KREDYTOWY NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ 1. WNIOSKODAWCA Imię i nazwisko Adres. Numer i seria dowodu osobistego..... Numer PESEL. NIP..

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Wnioskowana kwota kredytu zł... słownie zł... Okres kredytowania od... do... Linia kredytowa

Wnioskowana kwota kredytu zł... słownie zł... Okres kredytowania od... do... Linia kredytowa Bank Spółdzielczy w Człuchowie Data wpływu Numer w rejestrze WNIOSEK o udzielenie kredytu inwestycyjnego z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Informacje

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA/ KREDYTOBIORCA/ PORĘCZYCIEL I

WNIOSKODAWCA/ KREDYTOBIORCA/ PORĘCZYCIEL I Załącznik nr 3 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej Informacja Wnioskodawcy/ Kredytobiorcy/ Poręczyciela)* prowadzącego działalność rolniczą o prowadzonym gospodarstwie rolnym, stanie majątkowym

Bardziej szczegółowo

OPIS GOSPODARSTWA ROLNEGO

OPIS GOSPODARSTWA ROLNEGO I. Informacje dotyczące wnioskodawcy: OPIS GOSPODARSTWA ROLNEGO Imię i Nazwisko Adres zamieszkania nr telefonu Adres prowadzenia działalności nr telefonu Forma własności PESEL NIP Nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

osiąga dochód...zł. miesięczny netto z tytułu... Czy istnieje rozdzielność majątkowa: TAK/NIE*

osiąga dochód...zł. miesięczny netto z tytułu... Czy istnieje rozdzielność majątkowa: TAK/NIE* Załącznik Nr 5 OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY* PORĘCZYCIELA* PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I. Oświadczenie kredytobiorcy* poręczyciela* Ja, niżej podpisany/a imiona rodziców urodzony/a

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 Wróble, 01.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Agro - Wsparcie 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 3. Aktualny

Bardziej szczegółowo

ZIEMIA NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ DLA ROLNIKA

ZIEMIA NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ DLA ROLNIKA ZIEMIA NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ DLA ROLNIKA Na podstawie badania Agribus 2015 KONFERENCJA PRASOWA Warszawa, 23 lutego 2016 OBECNOŚĆ BANKU W AGRO 2 Obecność Banku BGŻ BNP Paribas w Grupie BNP Paribas BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY Załącznik Nr 6 do Regulaminu Rekrutacji Projektu PP z BS w Dębicy Nr wniosku /FPPP/2013 Data złożenia wniosku WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/poręczycieli wypełnia oddzielnie)

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/poręczycieli wypełnia oddzielnie) KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/poręczycieli wypełnia oddzielnie) 1. *Kredytobiorca/Poręczyciel I. INFORMACJE PODSTAWOWE Imię

Bardziej szczegółowo

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 30.09.2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki ankiety

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERPCU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY I. INFORMACJE PODSTAWOWE. 1. Kredytobiorca Imię i nazwisko PESEL :... Numer dowodu tożsamości :...

BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERPCU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY I. INFORMACJE PODSTAWOWE. 1. Kredytobiorca Imię i nazwisko PESEL :... Numer dowodu tożsamości :... BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERPCU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców wypełnia oddzielnie) I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Kredytobiorca Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2014 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU... IMIĘ I NAZWISKO KREDYTBIORCY/PORĘCZYCIELA......... ORGAN WYDAJĄCY...

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU... IMIĘ I NAZWISKO KREDYTBIORCY/PORĘCZYCIELA......... ORGAN WYDAJĄCY... Załącznik nr 3 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej cz. I KREDYTOBIORCA/PORĘCZYCIEL* BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU INFORMACJA KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA* PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE IMIĘ

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WERBKOWICACH KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY / PORĘCZYCIELA* 1. Wykształcenie:...

BANK SPÓŁDZIELCZY W WERBKOWICACH KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY / PORĘCZYCIELA* 1. Wykształcenie:... Załącznik nr W 6a do Instrukcji kredytowania klienta instytucjonalnego Cz. II BANK SPÓŁDZIELCZY W WERBKOWICACH KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY / PORĘCZYCIELA* Imię i nazwisko:....... PESEL:.. I.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU Załącznik nr I.2A do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU BANK SPÓŁDZIELCZY W EŁKU ODDZIAŁ W... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Buchcicach. SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Burzynie

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Buchcicach. SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Burzynie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Buchcicach 1 Aneta Adwent Przewodniczący Komisji 2 Teresa Krupa Z-ca Przewodniczącego Komisji 3 Monika Witek Członek Komisji 4 Ewa Trzęsińska Członek Komisji 5 Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 30.09.2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki ankiety

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu ączni1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Dział VII Warunki i zasady udzielania kredytów na zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU Zał. nr W.8 do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU BANK SPÓŁDZIELCZY W EŁKU ODDZIAŁ W... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Forum Liderów Banków Spółdzielczych Warszawa, 15 września 2009 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE. Adres zamieszkania..

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE. Adres zamieszkania.. KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. *Kredytobiorca/Poręczyciel Imię i nazwisko PESEL :... Numer dowodu toŝsamości :... Adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin X edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2016

Regulamin X edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2016 Załącznik do uchwały nr Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. Regulamin X edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 983, z 2003 r. Nr

Bardziej szczegółowo

W okręgu wyborczym numer 21

W okręgu wyborczym numer 21 Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa 1 PROTOKÓŁ WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY DZIELNICY XVII Sporządzony dnia 28 października 2002 roku przez Dzielnicową Komisję Wyborczą Dzielnica XVII I. Dla wyboru Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany (a), Henryk Kołodziejczyk... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a) r.. w Opolu Lubelskim...

CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany (a), Henryk Kołodziejczyk... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a) r.. w Opolu Lubelskim... OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Łaziska, dnia 01. 12. 2010 r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełniania każdej

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ wczoraj i dziś

Bank BGŻ wczoraj i dziś Bank BGŻ wczoraj i dziś Kim jesteśmy dziś Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw Jesteśmy doceniani w obszarze CSR Nagrody 2014 r. Lider Rankingu Odpowiedzialności Społecznej

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO (DO 12 MIESIĘCY) NA ZAKUP RZECZOWYCH ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO (DO 12 MIESIĘCY) NA ZAKUP RZECZOWYCH ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ Załącznik nr I.3 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I Data wpływu Numer. miejscowość i data BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO (DO 12 MIESIĘCY)

Bardziej szczegółowo

Bank Zachodni WBK odpowiada na potrzeby rolników

Bank Zachodni WBK odpowiada na potrzeby rolników .pl https://www..pl Bank Zachodni WBK odpowiada na potrzeby rolników Autor: Redaktor Naczelny Data: 31 maja 2016 Kredyty, pożyczki, leasing przed rolnikami szukającymi sposobu na powiększenie gospodarstwa,

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Badania rachunkowości rolnej gospodarstw rolnych

Badania rachunkowości rolnej gospodarstw rolnych Pomorskie gospodarstwa rolne w latach 2004-2012 na podstawie badań PL FADN Daniel Roszak Badania rachunkowości rolnej gospodarstw rolnych w ramach systemu PL FADN umożliwiają wgląd w sytuację produkcyjno-finansową

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Podstawę prawną tworzenia grup stanowi ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawach: przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa Polska Kowalewo

Bardziej szczegółowo

BANK BPS S.A... ODDZIAŁ W... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY / PORĘCZYCIELA* 1. Wykształcenie:...

BANK BPS S.A... ODDZIAŁ W... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY / PORĘCZYCIELA* 1. Wykształcenie:... Załącznik nr 3 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej. Część I BANK BPS S.A.... ODDZIAŁ W... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY / PORĘCZYCIELA* Nazwa Firmy 1 / Imię i nazwisko osoby fizycznej*:.......

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA (SK BANKU) - I

REGULAMIN KONKURSU DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA (SK BANKU) - I REGULAMIN KONKURSU DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA (SK BANKU) - I Tekst jednolity Regulaminu sporządzony w dniu 20 sierpnia 2014 r. Preambuła Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMYCZEK SŁOŃCA W CZĘSTOCHOWIE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMYCZEK SŁOŃCA W CZĘSTOCHOWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMYCZEK SŁOŃCA W CZĘSTOCHOWIE za okres 01.01.2013 31.12.2013 I. Podstawowe dane o Fundacji: Nazwa: Promyczek Słońca Forma prawna: Fundacja, Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY/ PORĘCZYCIELA*

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY/ PORĘCZYCIELA* BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY/ PORĘCZYCIELA* Nazwa Firmy 1 / Imię i nazwisko osoby fizycznej*:.......... REGON/ PESEL*:.. I. INFORMACJE PODSTAWOWE (dane wypełniane tylko

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W GMINIE GRĘBÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W GMINIE GRĘBÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W GMINIE GRĘBÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW Sołtysów i rad sołeckich sporządzony dnia 20 luty 2011 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Grębowie. I. Dla wyboru sołtysów i rad sołeckich

Bardziej szczegółowo

LAUREACI LAURÓW 2014

LAUREACI LAURÓW 2014 LAUREACI LAURÓW 2014 Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji Włodzimierz Karpiński Minister Skarbu Państwa Platynowe Laury 1. BRŐKELMANN POLSKA sp. z o.o. w kategorii Doskonała Załoga 2. Zdzisław Bąk

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE BANK SPÓŁDZIELCZY W ZGIERZU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Wnioskodawca Imię i nazwisko PESEL : Numer dowodu tożsamości :. Adres zamieszkania..

Bardziej szczegółowo

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA INFORMACJE WSTĘPNE Spółka powstała Decyzją Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Poznaniu z dniem 1 sierpnia 1995 roku w wyniku przekształcenia Gospodarstwa Rolnego Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Jeśli materiał siewny, to wyłącznie kwalifikowany!

Jeśli materiał siewny, to wyłącznie kwalifikowany! .pl https://www..pl Jeśli materiał siewny, to wyłącznie kwalifikowany! Autor: Mariusz Drożdż Data: 8 września 2016 W związku z bardzo długimi żniwami rolnicy z wielu regionów kraju mają w tym roku mniej

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

do Rady Gminy Borki (nazwa rady i gminy)

do Rady Gminy Borki (nazwa rady i gminy) - - WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Borki (nazwa rady i gminy) sporządzony dnia 7. 204 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Borkach (Gminną, Miejską) I. Dla wyboru Rady

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY GOSPODARSTWA W KATEGORII Ekologia i środowisko* Ekologiczne gospodarstwo towarowe

FORMULARZ OCENY GOSPODARSTWA W KATEGORII Ekologia i środowisko* Ekologiczne gospodarstwo towarowe Załącznik nr 3 do Regulaminu VIII edycji Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2015 r. FORMULARZ OCENY GOSPODARSTWA W KATEGORII Ekologia i środowisko* Ekologiczne gospodarstwo towarowe Imię....

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna Banku Zachodniego WBK ułatwia życie również rolnikom

Aplikacja mobilna Banku Zachodniego WBK ułatwia życie również rolnikom https://www. Aplikacja mobilna Banku Zachodniego WBK ułatwia życie również rolnikom Autor: Anita Musialska Data: 9 sierpnia 2016 Aplikacja mobilna BZWBK24 to nie tylko wygoda związana z możliwością korzystania

Bardziej szczegółowo

GN.AS /08 Brzesko, r. POSTANOWIENIE. P o s t a n a w i a m

GN.AS /08 Brzesko, r. POSTANOWIENIE. P o s t a n a w i a m GN.AS.6017-1202072-0001-1/08 Brzesko, 30.10.2008 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 2 i art. 7 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity: DzU

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE / ODDZIAŁ W WIŃSKU*/WOŁOWIE* KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY/ PORĘCZYCIELA*

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE / ODDZIAŁ W WIŃSKU*/WOŁOWIE* KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY/ PORĘCZYCIELA* BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Załącznik nr 3 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE / ODDZIAŁ W WIŃSKU*/WOŁOWIE* KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY/ PORĘCZYCIELA*

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY I. INFORMACJE PODSTAWOWE. Adres zamieszkania.. Data i miejsce urodzenia... Wykształcenie...

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY I. INFORMACJE PODSTAWOWE. Adres zamieszkania.. Data i miejsce urodzenia... Wykształcenie... Załącznik nr 1.2B do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej KBS KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ODDZIAŁ. KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA /DŁUZNIKA Z TYTUŁU ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE L.p. WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE Nazwisko i Imię Nr posesji Nr działki Połączenie z kanałem T - trójnik / S - studnia Długość odgałęzienia [m] 1 Węgrowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM edycja 2013/2014

REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM edycja 2013/2014 REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM edycja 2013/2014 Organizatorzy konkursu 1 SGB-Bank S.A., zwany dalej Bankiem Zrzeszającym, organizuje konkurs: Dziś oszczędzam w SKO

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

Konkursu o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania

Konkursu o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania Konkursu o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania Konkurs promujący dobre wzorce wśród pracodawców Warszawa, 28 Czerwca 2012 r. Promowanie dobrych wzorców Konkurs o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania to inicjatywa,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/ poręczycieli wypełnia oddzielnie)

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/ poręczycieli wypełnia oddzielnie) BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA w... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/ poręczycieli wypełnia oddzielnie) 1. *Kredytobiorca/

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY/ PORĘCZYCIELA*

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY/ PORĘCZYCIELA* BANK SPÓŁDZIELCZY W PARCZEWIE Załącznik nr 3 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY/ PORĘCZYCIELA* Nazwa Firmy 1 / Imię i nazwisko osoby fizycznej*:.......

Bardziej szczegółowo

KREDYTY PREFERENCYJNE JUŻ DOSTĘPNE W NASZYM BANKU!!! PREFERENCYJNE LINIE KREDYTOWE: z dopłatami do oprocentowania

KREDYTY PREFERENCYJNE JUŻ DOSTĘPNE W NASZYM BANKU!!! PREFERENCYJNE LINIE KREDYTOWE: z dopłatami do oprocentowania KREDYTY PREFERENCYJNE JUŻ DOSTĘPNE W NASZYM BANKU!!! PREFERENCYJNE LINIE KREDYTOWE: z dopłatami do oprocentowania RR Z PR K01 K02 na inwestycje w rolnictwie i rybactwie na zakup ziemi (formuła de minimis)

Bardziej szczegółowo

Jaki model polskiej bankowości spółdzielczej i zmian na rynkach finansowych? w świetle zmian regulacji prawnych

Jaki model polskiej bankowości spółdzielczej i zmian na rynkach finansowych? w świetle zmian regulacji prawnych Jaki model polskiej bankowości spółdzielczej i zmian na rynkach finansowych? w świetle zmian regulacji prawnych Tomasz Mironczuk Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W JANOWIE LUBELSKIM ODDZIAŁ W... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY/ PORĘCZYCIELA*

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W JANOWIE LUBELSKIM ODDZIAŁ W... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY/ PORĘCZYCIELA* Załącznik nr 3 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej. Część I POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W JANOWIE LUBELSKIM POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W JANOWIE LUBELSKIM ODDZIAŁ W... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:49:00 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:49:00 Numer KRS: Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.02.2017 godz. 00:49:00 Numer KRS: 0000122014 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich Agnieszka Karłowicz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Wspierania Biznesu Augustów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 20, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

Lepsza przyszłość powiatowych urzędów pracy i ich klientów. Marek Wójcik

Lepsza przyszłość powiatowych urzędów pracy i ich klientów. Marek Wójcik Lepsza przyszłość powiatowych urzędów pracy i ich klientów Marek Wójcik Skuteczna interwencja ZPP! Udane negocjacje z resortem Udane negocjacje ZPP z resortem pracy i polityki społecznej w sprawie zapisów

Bardziej szczegółowo

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA OFERTA WSPÓŁPRACY O Nagrodzie Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie lub sponsoring wydarzenia. Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla chcąc wyróżnić osoby i instytucje działające

Bardziej szczegółowo

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014 Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe la Pracowników D Wrocław, 21 maja 2014 Co to jest poręczenie? Poręczenie POLFUND to zabezpieczenie spłaty kredytuustanawiane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego W

Bardziej szczegółowo

LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W 2011 r. URZĄDZANEJ PRZEZ BS W NAMYSŁOWIE LOSOWANIE W DNIU 20.01.2012 r.

LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W 2011 r. URZĄDZANEJ PRZEZ BS W NAMYSŁOWIE LOSOWANIE W DNIU 20.01.2012 r. Lp. LISTA WYGRANYCH W LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W 2011 r. URZĄDZANEJ PRZEZ BS W NAMYSŁOWIE LOSOWANIE W DNIU 20.01.2012 r. Numer wylosowanego Losu Imię i nazwisko Miejscowość

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO DO 2023R. ZAŁOŻENIA

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO DO 2023R. ZAŁOŻENIA STRATEGIA ROZWOJU POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO DO 2023R. ZAŁOŻENIA DLACZEGO NOWA STRATEGIA? Do roku 2023 czeka nas wiele wyzwań. Związanych przede wszystkim z wykorzystaniem środków z nowej perspektywy finansowej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

"IZOLACJA - JAROCIN" SPÓŁKA AKCYJNA w Jarocinie. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ za rok obrachunkowy 1.01.2013-31.12.

IZOLACJA - JAROCIN SPÓŁKA AKCYJNA w Jarocinie. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ za rok obrachunkowy 1.01.2013-31.12. "IZOLACJA - JAROCIN" SPÓŁKA AKCYJNA w Jarocinie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ za rok obrachunkowy 1.01.2013-31.12.2013 10 kwietnia 2014 Niniejsze sprawozdanie oraz roczna ocena sytuacji Spółki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 20, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim.

Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim. Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim. Przedstawione wyniki, obliczone na podstawie danych FADN zgromadzonych w komputerowej

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/18/915/2017 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 9.03.2017 (obowiązuje od 13.03.2017 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo