W numerze: Nagrodę główną w Loterii dla Oszczędzających wylosowała Renata Pożoga z Krogulnej XV EDYCJA OPOLSKICH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W numerze: Nagrodę główną w Loterii dla Oszczędzających wylosowała Renata Pożoga z Krogulnej XV EDYCJA OPOLSKICH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI"

Transkrypt

1 ISSN Nr 1(21) LUTY 2015 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK Nagrodę główną w Loterii dla Oszczędzających wylosowała Renata Pożoga z Krogulnej W numerze: OSIĄGNIĘCIA ZDOBYTE CIĘŻKĄ PRACĄ rozmowa z Antonim Płócienniczakiem str. 3 OD ZAWSZE JESTEM ROLNIKIEM rozmowa z Gerhardem Nowakiem str. 4 ROZSTRZYGNIĘCIE LOTERII DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH str. 6 ZMIANY W PŁATNOŚCIACH INTERNETOWYCH KARTĄ str. 10 XV EDYCJA OPOLSKICH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI więcej na str. 2

2 XV edycja Opolskich Laurów Umiejętności i Kompetencji LAURY DLA BANKU Opolska Izba Gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy ekonomiczne zrzeszonych w niej podmiotów. Powstała 26 czerwca 1990 r. Lista założycieli liczyła 119 członków. Powołana została, jak większość podobnych organizacji, na mocy Ustawy o izbach gospodarczych. Zgodnie z zapisem ustawowym w Izbie mogą się zrzeszać podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą. O przyznanie Srebrnego, Złotego, Platynowego, Kryształowego i Diamentowego Lauru decyduje opolska Kapituła Laurów, w skład której wchodzą: Ryszard Wilczyński wojewoda opolski, laureat Platynowego Lauru, Andrzej Buła marszałek województwa opolskiego, Ryszard Zembaczyński laureat Platynowego i Kryształowego Lauru, Marian Duczmal przewodniczący Rady OIG i laureat Platynowego Lauru, Karol Cebula laureat Platynowego i Kryształowego Lauru, Andrzej Drosik członek Rady OIG i laureat Platynowego Lauru, Andrzej Rybarczyk wiceprzewodniczący Rady OIG i Laureat Platynowego Lauru, Henryk Galwas prezes Zarządu OIG. Finał tegorocznej edycji miał miejsce 9 stycznia 2015 roku w Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera w Opolu. Jak co roku, w Gali udział wzięli parlamentarzyści, członkowie administracji rządowej i samorządowej oraz przedsiębiorcy. Obecni byli m.in. Elżbieta Bieńkowska Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, Janusz Steinhoff działacz gospodarczy, były wicepremier i minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka oraz poseł na Sejm i Włodzimierz Karpiński minister Skarbu Państwa. Podczas Gali Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji odebrał Zdzisław Bąk prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie. Red 2 MÓJ BANK

3 Osiągnięcia zdobyte ciężką pracą załogi PAGRO Spółka PAGRO otrzymała 9 stycznia 2015 r. Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji podczas Gali zorganizowanej przez Opolską Izbę Gospodarczą w kategorii Załoga wspólny sukces. Nagrodę w imieniu Antoniego Płócieniczaka prezesa Zarządu, odebrał Szczepan Mielczarek członek Zarządu PAGRO. Spółka zajęła też III miejsce w Polsce za wyniki osiągnięte przez gospodarstwa w ciągu 20 lat ( ) w ogólnopolskim RANKINGU 300 najlepszych przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych. Została wyróżniona licznymi nagrodami i odznaczeniami. Droga do sukcesów była jednak długa. Naukę o rolnictwie Antoni Płócieniczak zaczął od samokształcenia, z sukcesami brał udział w Olimpiadach Wiedzy Rolniczej. Zdobyte informacje wykorzystywał w gospodarstwie rodzinnym i razem z rodzicami osiągał bardzo dobre plony. To rozbudziło na dobre zainteresowanie pracą na roli, więc po maturze został studentem Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, później przekształconej w Akademię Rolniczą we Wrocławiu. Ponieważ rodzina nie mogła wspomagać go fi nansowo, utrzymywał się podejmując się różnych prac i pobierał tzw. stypendium fundowane. Takie stypendium zobowiązało do odpracowania go, więc Antoni Płócieniczak został skierowany do pracy na ziemi lubuskiej w Kombinacie PGR Kowalów, po sześciu latach pracy i kierowaniu Zakładem Rolnym w tym Kombinacie, w 1979 roku przeniósł się do Pągowa. Podjął pracę agronoma Farma wiatrowa w Pągowie w tamtejszym Zakładzie Rolnym Kombinatu Rolnego w Namysłowie, jednocześnie zajmując się własnym gospodarstwem. Do otrzymanego od teściów jednego hektara, dokupił następne, hodował również pszczoły. Gdy się samemu coś praktycznie wykona, to jest najlepsza nauka mówi Antoni Płócieniczak. Po zmianach, jakie zaszły w obrębie PGR-ów, pola należące do Pągowa i Pszenicznej utworzyły jeden zakład, a pan Antoni został jego szefem. W tym czasie PGR liczył 1400 hektarów ziemi i zatrudniał ponad 80 pracowników. Prowadził też dużą hodowlę krów. Po przebudowie systemu polityczno-gospodarczego i powstaniu Agencji Własności Rolnej, Antoni Płócieniczak stworzył grupę ludzi, pracowników tegoż gospodarstwa i postanowił wraz z nimi utworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością PAGRO oraz przystąpić do przetargu na dzierżawę Antoni Płócienniczak, prezes PAGRO gospodarstw Pągów i Pszeniczna, który ogłoszony został w 1993 roku. W wyniku wygrania go, spółka musiała prawie 400 ha oddać chętnym rolnikom z pobliskich wsi. Antoni Płócieniczak objął funkcję prezesa w spółce i 1 kwietnia rozpoczął gospodarowanie na wydzierżawionym od Agencji tysiącu hektarów. PAGRO Gospodarstwo Rolno-Nasienne Pągów na swoją siedzibę obrało Pągów w powiecie namysłowskim w gminie Wilków. Spółka na starcie nie miała żadnego kapitału, nawet na przystąpienie do przetargu. W PGR prace odbywały się na wysłużonym już sprzęcie. Gospodarstwa wymagały inwestowania w maszyny i w ziemię. I wtedy z pomocą przyszedł Bank Spółdzielczy w Namysłowie, który skredytował Spółkę. Udało się też przed żniwami w 1993 roku dokupić nowy kombajn Bizon Rekord, bo ciężko byłoby zebrać plon za pomocą tylko starych kombajnów. Powoli pierwotny plan utrzymania zakładu i zapewnienia dalszego zatrudnienia ludziom zaczynał się sprawdzać. Nigdy też nie zawiedli swojego sojusznika BS w Namysłowie, który przyszedł z pomocą fi nansową nie zdarzyło się, żeby spóźnili się ze spłatami zaciągniętego zobowiązania. PAGRO do dzisiaj pozostaje jego klientem. Podpieraliśmy się kredytami z dopłatami z ARiMR, było trudno, ale zawsze dbaliśmy, żeby pracownicy na czas otrzymali wynagrodzenie stwierdza prezes Płócienniczak. Pierwsze plony zebrane w 1993 roku okazały się korzystne i po kolei gospodarstwa dokończenie na str. 4 MÓJ BANK 3

4 dokończenie ze str. 3 Osiągnięcia zdobyte większą pracą Od zawsze jestem rolnikiem Rozmawiamy z Gerhardem Nowakiem, prezesem w spółce LAS POL. Agronom Krzysztof Bochniak opuszczały wozy wypełnione ziarnem. Był dochód, ale trzeba było zmniejszyć wydatki, co wiązałoby się z ograniczeniem zatrudnienia. Prezes Płócieniczak był przeciwny pozostawieniu ludzi bez dochodu i nadziei na znalezienie pracy. Osobom starszym i z odpowiednim stażem pracy ułatwiono przejście na wcześniejsze emerytury czy renty. Część młodych wyjechała do pracy gdzie indziej i tak w sposób naturalny pozostało w obu gospodarstwach 49 pracowników. Przez całe lata działalności Spółki zwolniłem tylko 3 osoby za ewidentne wykroczenia mówi prezes Płócieniczak. Przyjęto także, że gdy odchodził któryś z pracowników ze stanowiska zwierzęcego, to zmniejszano stado krów mlecznych, gdyż Spółka zaczęła powoli, ale systematycznie odchodzić od prowadzenia produkcji zwierzęcej. Mleko wysokiej jakości odbierała fi rma Danone, wydajność krów była wysoka, ale obniżana cena za mleko nie pokrywa nakładów ponoszonych na utrzymanie stada. Obecnie Spółka zatrudnia 24 osoby, jednak prospołeczne nastawienie pana prezesa nie pozwala obojętnie przejść wobec potrzebujących współmieszkańców. W fi r- mie 27% załogi stanowią osoby niepełnosprawne, które nigdzie indziej nie znajdą zatrudnienia. Na wiosnę PAGRO zatrudnia też część osób długotrwale pozostających bez pracy, np. przy pielęgnacji i selekcji na polach nasiennych i i zbioru kamieni z pól, dzięki czemu nabędą uprawnienia pracownicze bądź prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Gospodarstwami w Pągowie i Pszenicznej zainteresowali się dwaj duńscy farmerzy i wolą większości udziałowców weszli do spółki. Wysoko oceniają jakość pracy i osiągnięcia gospodarstwa. PAGRO wykupiło 602 ha ziemi i dzierżawi 424 hektary. Uprawiane są podstawowe rośliny towarowe: pszenica, jęczmień, kukurydza, rzepak i buraki cukrowe. Spółka prowadzi wysokotowarową produkcję rolną, specjalizując się w produkcji i sprzedaży wysoko kwalifi kowanego materiału siewnego zbóż. Prowadzi również doświadczalnictwo rolnicze. Park maszynowy został wzbogacony o najnowsze technologie ułatwiające pracę wyspecjalizowanej kadrze i prowadzenie produkcji rolnej na najwyższym poziomie agrotechnicznym. W Pągowie na polu Spółki zlokalizowana jest stacja doświadczalna BASF (światowy koncern chemiczny), która prowadzi doświadczenia rejestracyjne z nowymi oraz obecnymi już na rynku środkami ochrony roślin. Wspólnie z BASF w gospodarstwie od 18 lat organizowane są dla rolników Dni Pola, w czasie których mogą oni poznać najnowocześniejsze technologie uprawy, nawożenia i ochrony roślin rolniczych. Po wieloletnich staraniach została na pągowskich polach wybudowana farma złożona z 17 nowoczesnych wiatraków, o mocy 3 MW każdy. Andrzej Malanowski Jestem związany z bankowością spółdzielczą od wielu lat. Byłem przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Lasowicach Małych mówi prezes Nowak. W 1998 roku nadszedł moment, gdy stanęliśmy przed wyborem łączenia się z silniejszym bankiem. Takie wtedy były uwarunkowania, mniejsze instytucje musiały szukać partnerów. Pierwszy wybór padł na Wołczyn, ale później podjęliśmy decyzję, że wejdziemy w struktury BS w Namysłowie. Byliśmy nawet na spotkaniu z Bankiem w Wołczynie, ale lepsze warunki nam stworzył Namysłów. Większy Bank gwarantował więcej możliwości. Z zawodu i doświadczenia jestem rolnikiem od zawsze. Prowadzę gospodarstwo roślinne o obszarze 150 hektarów w Gronowicach w gminie Lasowice Wielkie. Jest ono nastawione na produkcję zbóż, rzepaku i ziemniaków wspomina Gerhard Nowak. Na własnej ziemi gospodaruję od ukończenia 14 roku życia. Skończyłem szkołę podstawową, zmarł mój ojciec i trzeba było zająć się gospodarką. Przejąłem gospodarstwo zaledwie 9-hektarowe. Wtedy były takie czasy, że każde gospodarstwo miało krowy, świnie i konia produkcja roślinna i zwierzęca prowadzone były na niewielką skalę. Żeby uzyskać dobry wynik, trzeba pracować od A do Z. W roku 2013 LAS POL zdobył 6 miejsce w ogólnopolskim RANKINGU 300 fi rm powstałych z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnej. O zajęciu tak wysokiej lokacji zaważył dobry rok pod względem wysokości zebranych plonów i wysokich cen. Szczególnie wysoki był plon jadalnych ziemniaków, które dodatkowo były skupowane w bardzo korzystnej cenie. Jeżeli wszystkie uprawy prowadzone są według zasad sztuki agrotechnicznej, to wtedy osiąga się najwięcej uważa prezes Nowak. Dobre wyniki gospodarstwa były skutkiem pracy 10 ludzi, a obecnie zatrudnionych jest na stałe 8 osób. Praca w rolnictwie, według Gerharda Nowaka, jest dzisiaj bardziej opłacalna niż jeszcze kilkanaście lat temu, a ostatnie lata były bardzo dobre dla rolnictwa okres charakteryzował się dużą opła- 4 MÓJ BANK

5 SZLACHETNA PACZKA ZOSTAŃ BOHATEREM! calnością. Teraz będzie tendencja spadkowa, wszyscy obniżają ceny i opłacalność plonów rolnych jest coraz mniejsza. Z doświadczenia jednak wiem, że sytuacja jest sinusoidalna. Po tłustszych latach zawsze przychodzą chudsze, ale potem znowu powinny przyjść te lepsze stwierdza prezes Nowak. Produkcji roślinnej, ani zwierzęcej nie da się przestawić nagle. Trzeba zebrać to, co zostało zasiane w zeszłym roku, a produkcją zwierzęcą też rządzą pewne prawa. Przy obecnym braku popytu na mięso trzeba zdawać sobie sprawę, że stopniowe wygaszanie działalności rolniczej i hodowlanej niekorzystnie zmieni rynek wewnętrzny i ceny skupu, zaś sama odbudowa towarowej produkcji zwierzęcej jest długotrwała i kosztowna. Pamiętajmy, że w rolnictwie nie można odnosić się tylko do jednego roku. Trzeba wziąć średnią z 3 do 5 lat i wtedy dopiero wychodzi realna wartość produkcji. W pewnym okresie jedna gałąź czy też jedna roślina ma lepszą cenę i można osiągnąć lepsze plonowanie. W innym roku lepsze osiągi zaś ma inna, ale średnia z 3 do 5 lat pokazuje, że wcale nie jest źle. Jakby ktoś narzekał, to by grzeszył stanowczo stwierdza Gerhard Nowak. Redakcja W kolejnym wydaniu gazety będzie zamieszczona rozmowa z Marianem Kowalińskim prezesem Zarządu RSP Gronowice. Drużynę Szlachetnej Paczki łączy zasada: Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Nasz Bank już trzeci raz zaangażował się w akcję Szlachetna Paczka. W sobotę i w niedzielę grudnia 2014 r. odbył się fi nał akcji Szlachetna Paczka. Jak co roku, namysłowski paczkowy magazyn mieścił się w warsztatach Zespołu Szkół Mechanicznych. Przy wsparciu 15 wolontariuszy, pomocą zostały objęte 22 rodziny z rejonu Namysłowa. Dzięki nam rodzina otrzymała nadzieję i inspirację do samodzielnego poradzenia sobie w życiu. W sumie otrzymała ona 15 paczek, w których były rzeczy niezbędne do życia, podstawowe produkty żywnościowe, ubrania, podkłady, pampersy, środki czystości), a także lodówka!!! Uważam, że tegoroczna Szlachetna Paczka przyniosła wiele dobrego dla wielu rodzin. W całej Polsce zebrano od darczyńców 40 mln zł, obdarowano prawie 20 tys. rodzin, a w domu rodziny, która została przez nas wybrana, Święta Bożego Narodzenia były znacznie pogodniejsze niż zeszłoroczne. W podziękowaniu otrzymaliśmy Certyfi kat Drużyny Szlachetnej Paczki. Koordynacją akcji po raz trzeci zajęła się młoda wolontariuszka z Wydziału Administracyjno-Samorządowego Magdalena Janczura. W imieniu Rady Nadzorczej i Zarządu Banku pani Magdalenie składam serdeczne podziękowania za szlachetną postawę. Henryk Rachlak przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysłowie Zespół Szlachetnej MÓJ BANK Paczki. Po środku Magdalena Janczura 5

6 Loteria dla Oszczędzających rozstrzygnięta Dorota Niewiadomska zastępca prezesa Zarządu rozpoczęła losowanie Wręczenie czeku dla Państwowego Domu Dziecka w Namysłowie W Namysłowskim Ośrodku Kultury odbyło się 23 stycznia o godzinie 17:00 losowanie nagród w Loterii dla Oszczędzających Edycja Łącznie wylosowano 101 nagród rzeczowych, w tym nagrodę główną samochód osobowy OPEL ASTRA IV. H.M. Losowanie nagród przez wychowanka Państwowego Domu Dziecka Uroczyste przekazanie nagrody gł 6 MÓJ BANK

7 Lista nagród w loterii promocyjnej LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH w 2014 r. Samochód osobowy Opel Astra Renata Pożoga (Krogulna) Skuter Leszek Wróbel (Namysłów) Notebook Zdzisław Gołuchowski (Branice), Danuta Wojnarska (Dziedzice) Telewizor LCD Maria Jeziorna Filipów (Namysłów), Władysław Wiewiórka (Dziedzice) Kino domowe Maria Krawczyk (Pokój), Janina Jeż (Woskowice Małe) Nagroda pieniężna 1000 zł Izydor Zieja (Namysłów), Andrzej Robak (Namysłów), Ewa Dobroć (Namysłów), Bernard Głąb (Namysłów), Marek Krotla (Bierutów) Konsola Kazimiera Urbańska (Syców) (2 sztuki), Renata Górniak (Smarchowice Wielkie) Tablet Agata Dąbrówna (Miodary), Maria Wróbel (Namysłów), Maria Konieczna (Domaszowice), Emma Słabik (Świerczów), Adam Duszyński (Branice) Rower Elżbieta Praska (Jakubowice), Józef Sypko (Namysłów), Wanda Konieczna (Siemysłów), Antoni Klimek (Psary), Halina Zarzecka (Namysłów) Żelazko ze stacją parową Władysław Bielecki (Fałkowice), Krystyna Jazłowiecka (Smarchowice Wielkie), Halina Okoń (Syców), Justyna Zawada (Syców), Edyta Szmit Bociąga (Strzelce) Nawigacja Krzysztof Drab (Zofi jówka), Danuta Hupało (Namysłów), Grażyna Kochel (Namysłów), Stanisław Mazurkiewicz (Branice), Renata Górniak (Smarchowice Wielkie), Jadwiga Hejna (Wilków), Zbigniew Borek (Świerczów), Maciej Nawrot (Niwki), Edyta Szmit Bociąga (Strzelce), Anna Chrzanowska (Kamienna) Nagroda pieniężna 500 zł Jan Gajdziński (Zawada), Sławomir Kwapiński (Tułowice), Kazimierz Kimliński (Namysłów), Danuta Gajewska (Namysłów), Teresa Michułka (Namysłów), Kazimiera Urbańska (Syców), Wioletta Chodorowska (Namysłów), Mieczysław Kleban (Smarchowice Śląskie), Krystyna Zuba (Namysłów), Elżbieta Zielińska (Namysłów) Cyfrowy aparat fotografi czny Danuta Wojnarska (Dziedzice), Jan Socha (Namysłów), Zofi a Baranowska (Namysłów), Alina Gąsior (Namysłów), Mariusz Burban (Zalesie), Joanna Fogler (Wilków), Zofi a Rybicka (Idzikowice), Pelagia Kuźma (Pągów), Łucja Maryniak (Namysłów), Jan Kołosowski (Ligota Wołczyńska) Ciśnieniowy ekspres do kawy Marianna Raduchowska (Smarchowice Wielkie), Kryspin Kieler (Idzikowice), Maria Wróbel (Namysłów), Bogdan Brylak (Namysłów), Zuzanna Pęcak (Zieleniec) Wieża Hi-Fi Tadeusz Szkudlarski (Pągów), Józefa Biewald (Syców), Piotr Grad (Byczyna), Piotr Dziadek (Byczyna), Danuta Łukasiak (Jastrzębie) Urządzenie wielofunkcyjne (ksero, drukarka, skaner) Wojciech Olejnik (Włochy), Piotr Mróz (Namysłów), Maria Kocik (Kluczbork), Agnieszka Noga (Wojciechów), Edyta Szmit Bociąga (Strzelce) Ramka cyfrowa Gerard Kuropka (Syców), Krystyna Wojtysiak (Namysłów), Apolonia Nowak (Namysłów), Albina Dzika (Świerczów), Adam Buczko (Rychnów) Kuchenka mikrofalowa Pelagia Kuźma (Pągów), Marianna Raduchowska (Smarchowice Wielkie), Maria Wakan (Kozuby), Monika Konefał (Wilków), Marek Krotla (Bierutów) Wkrętarka akumulatorowa z udarem Jan Szyporta (Rychnów), Teresa Żmigrodzka (Smogorzów), Bożena Klusko (Karwiniec), Helena Zamborska (Wieruszów), Janina Staniec (Bukowie) Grill elektryczny Joanna Fogler (Wilków), Józef Skoczylas (Chocianowice), Stanisław Komorowski (Pągów), Maria Kozłowska (Oleśnica), Barbara Smoleń (Smarchowice Wielkie) Portfel Maria Wróbel (Namysłów), Czesław Kowalczyk (Namysłów), Krystyna Maszkowska (Namysłów), Wanda Kostarczyk (Byczyna), Lidia Kaszyńska (Namysłów) y głównej w siedzibie Centrali Banku w Namysłowie W czasie losowania wystąpił Zespół ludowy Radzowiczanie z Radzowic MÓJ BANK 7

8 Optymalnie wykorzystać potencjał Banku Rozmowa z Zofi ą Kolat, kierującą Wydziałem Sprawozdawczości i Planowania BS w Namysłowie. Wydział, którym pani kieruje, rzadko łączony jest z działalnością stricte bankową. Rzeczywiście, trudno mnie i moich współpracowników spotkać na sali operacyjnej. Jesteśmy komórką organizacyjną Centrali Banku zajmującą się, najogólniej mówiąc, rachunkowością zarządczą. Do naszych zadań należy m.in. sporządzanie sprawozdań na potrzeby zewnętrzne dla NBP, Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Ministerstwa Finansów czy Banku Zrzeszającego. Na potrzeby wewnętrzne przygotowujemy szereg informacji zarządczych, projekty planów rocznych, fi nansowych, danych do budowy strategii działania Banku. Nasz trzyosobowy Wydział oparty jest na pracy zespołowej. A zadania krótkookresowe? Tworzymy comiesięczne raporty o sytuacji ekonomiczno-fi nansowej Banku, monitorujemy realizację planów fi nansowych, a przede wszystkim sporządzamy na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej pakiet niezbędnych informacji do sprawnego kierowania bankiem. BS w Namysłowie jest największym bankiem spółdzielczym na Opolszczyźnie. Wykonuje kilkanaście milionów operacji, więc ich skutki tak dla Banku, jak i jego klientów, wymagają monitorowania. A najważniejszy dokument powstający w Wydziale? To na pewno roczne sprawozdanie fi - nansowe, weryfi kowane przez biegłego rewidenta i przedstawiane na Zebraniu Przedstawicieli. Czy na początku nowego roku mogłaby Pani podsumować najważniejsze dane nie stanowiące tajemnicy bankowej? Oczywiście. Rok 2014 Bank zakończył dobrym wynikiem, który pozwoli na zwiększenie kapitałów, których wartość na koniec 2014 r. wyniosła ponad 28 milionów Pracownicy Wydziału. Od lewej: Ireneusz Leja, Zofi a Kolat zastępca głównego księgowego i Sylwester Gomółka złotych. Na koniec 2014 roku aktywa Banku osiągnęły wartość 434 milionów złotych. W 27 placówkach Banku znalazło pracę 181 osób, co oznacza, że Bank jest liczącym się pracodawcą na tutejszym terenie. Jaki jest aktualny cel działania Banku? Stosujemy zapisy wynikające ze strategii Banku opracowanej na lata , w której za cel strategiczny Zarząd i Rada Nadzorcza uznały optymalne wykorzystanie potencjału rynkowego, technicznego, kadrowego i ekonomicznego we wszystkich placówkach Banku, co oznacza podniesienie ich efektywności tak, żeby wszystkie placówki bankowe jeszcze lepiej służyły swoim klientom. Bankowość bardzo zmieniła się na przestrzeni kilku ostatnich lat. Wprowadzono dużą ilość zewnętrznych regulacji. Czy pracownik Banku z kilkuletnią przerwą w pracy dałby sobie radę, gdyby do niej powrócił? Myślę, że na stanowiskach operacyjnych, po krótkim zapoznaniu się z nowymi produktami i technologią na pewno tak. O wiele trudniej byłoby mu powrócić na stanowiska analityczne. Praca taka jak w naszym Wydziale wymaga dokładnego śledzenia wprowadzanych zmian, nowych regulacji itp. To właśnie w tym zakresie nadrzędne instytucje wymagają najwięcej szczegółów i znajomości obowiązujących przepisów. Ale nie jest to chyba złe zjawisko? Wprowadzane regulacje mają na celu zapobieganie sytuacjom skrajnym, a takie wydziały między innymi jak nasz, mają ostrzegać przed takimi sytuacjami, pokazywać i informować Zarząd o konsekwencjach zmieniających się przepisów zarówno krajowych, jak i unij nych. Powróćmy jeszcze na chwilę do świata cyfr, w których porusza się Pani Wydział. Największe wzrosty ilustrują wykresy dynamiki aktywów, kredytów i depozytów. To świadczy o zrównoważonym tempie rozwoju naszego Banku. Przed 10 laty aktywa Banku wynosiły 141 mln zł, a dziś są większe o ponad 308 proc. i wynoszą 434 mln zł, tj. o 293 mln zł więcej niż 10 lat temu. W tym samym czasie wartość udzielonych kredytów wzrosła o 282 proc., a zebranych depozytów jest więcej o 321 proc. i właśnie nad prawidłowymi relacjami tych oraz innych wskaźników czuwa nasz Wydział. Informujemy Zarząd Banku o tym, jak przedstawiają się one na bieżąco lub jak mogą zachować się w zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz makroekonomicznej. Dziękuję za rozmowę. Andrzej Malanowski 8 MÓJ BANK

9 Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców 22 grudnia, podczas XVIII Gali, która w tym roku miała miejsce w Hotelu Jan III Sobieski w Warszawie, ogłoszono wyniki i wręczono nagrodę tegorocznej edycji konkursu. Konkurs odbywa się od 1998 roku. Jego organizatorom Krajowej Izbie Gospodarczej i Polsko Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw zależy na wspieraniu współpracy instytucji fi nansowych z przedsiębiorstwami, tworzenia atmosfery wzajemnego zaufania, popularyzowaniu innowacji wprowadzanych w instytucjach fi - nansowych oraz uzyskaniu synergicznego efektu rozwoju banków, funduszy poręczeniowych, pożyczkowych i leasingowych, jak i sektora MSP w Polsce. Nagrody i wyróżnienia wręczano w kategoriach banków komercyjnych i banków spółdzielczych. Laureatem konkursu w kategorii banki spółdzielcze i małe banki lokalne został Bank Spółdzielczy w Namysłowie zyskując tytuł i Złotą Statuetkę z pięcioma Złotymi Gwiazdami oraz w kategorii Bank Spółdzielczy Platynową Statuetkę z Godłem Promocyjnym Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców z pięcioma Złotymi Gwiazdami. Przyznanie godła promocyjnego ma za zadanie wskazanie przedsiębiorcom takich instytucji, które charakteryzują się rzeczowym podejściem i zrozumieniem specyfi ki ich problemów, a także tych, które dokonały niezbędnego wysiłku, aby wykorzystać pojawiające się możliwości budowy silnych więzi z sektorem MSP. Podczas Gali statuetki odebrali prezes Zdzisław Bąk i Krzysztof Kuraś naczelnik wydziału Administracyjno Samorządowego BS w Namysłowie. W Gali wzięli udział Krystyna Majerczyk Żabówka prezes Krajowego Związku Banku Spółdzielczych oraz Mieczysław Groszek wiceprezes Związku Banków Polskich. Redakcja Kolejna grupa mieszkańców przeszkolona W grudniu 2014 r. odbyła się kolejna edycja bezpłatnego kilkudniowego kursu dla mieszkańców gminy Namysłów z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu, które odbyło się w świetlicy dworca kolejowego w Namysłowie. Kurs został zorganizowany przez Urząd Miasta w Namysłowie oraz Namysłowski Ośrodek Kultury. Ostatnie zajęcia kursu, które dotyczyły obsługi bankowości elektronicznej, poprowadzili M. Harasimczuk oraz R. Frąsiak, pracownicy Banku Spółdzielczego w Namysłowie. M.H. MÓJ BANK 9

10 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Namysłowie od 1 lutego 2015 r. wprowadził zmiany dotyczące funkcjonowania kart debetowych, kart debetowych business oraz kart kredytowych w następującym zakresie: wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobu potwierdzania transakcji internetowych, polegającym na podaniu przez posiadacza rachunku/użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa pod nazwą Verified by Visa), otrzymanego na zdefi niowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia; dodania limitu dla transakcji internetowych, który na dzień r. będzie wyzerowany. W celu odblokowania płatności w Internecie, posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego za pośrednictwem Infolinii Banku lub bezpośrednio w placówce Banku oraz każdy użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl). Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefi niowanie w placówce Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym. W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy: wejść na stronę internetową portalu kartowego podać numer PESEL dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Infolinią Banku w celu ustalenia indywi- 10 MÓJ BANK

11 dualnego numeru identyfi kacyjnego; wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym. Portal kartowy jest dostępny od 1 lutego 2015 r. i za jego pośrednictwem państwo mogą dokonać następujących czynności: aktywować zabezpieczenie 3D Secure, zmieniać kod PIN, zastrzegać kartę. O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy informować na bieżąco. Wierzymy, że proponowane zmiany przyczynią się do wzrostu państwa zadowolenia z naszych usług. W razie jakichkolwiek pytań chętnie pomogą konsultanci Infolinii Banku pod numerem lub M.H. POZIOMO: 1A Metalowy pieniądz, 1H Wisi i informuje o fi lmie, 3E W parze z akcjami, 4A Jaki pan, taki, 5H Daje go lokata, 6A Część wyścigu, 7D Kozacki przywódca, 9A Płacone za studia, 9I Wypłata dla żołnierza, 11B Jeden z gatunków na choinkę, 12I Ma teściową, 13E Na drodze lub w butelce, 14A Jedna z rzek do przejścia w hymnie, 14K Ci, którzy nie są dobrzy, 16A Niezbędny na ślizgawce, 16G Dmucha w niego kierowca, 18B Po podwieczorku, 19I Ojciec z pasem czeka na urwisa i będzie..., 20D Dawniej rodzaj torby, 21J Dźwięki go osiągają, 22D Wybuchowy owoc PIONOWO: A1 Jeden z wieszczy, A12 Moment, C1 Ocena przed laty. C8 Przewodzi informacje w ciele człowieka, C13 W kablach i gniazdkach, D4 Drogi na papierze, D17 Znak dodawania, E1 Nie jest najważniejsze na obrazie, E7 Walc i samba to jej praca, F20 Zimą na rzekach, G11 Mianowanie nowego króla, H1 Każda swój ogonek chwali, H20 W jądrze komórki, I7 Służą do cięcia, J15 Może być natynkowy lub podtynkowy, K1 Afrykański król, K9 Majestatyczny biały ptak, Ł1 O niezbędne do życia, Ł13 Może wystrzelić w pojedynku (G18, Ł19, D9, E7, Ł3, B11, A1, K4) (L9, A16, D5) (A7, G16, D20) (H21, Ł14, H13) (G14, C16) (B11, A7, I14, K12, D14, H22)... (hasło) (imię i nazwisko)... (adres)... Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. Dz. U. Nr 133, poz 883).... (podpis) Rozwiązania krzyżówki prosimy składać w placówkach BS w Namysłowie do 30 kwietnia 2015 r. Wśród osób, które złożyły prawidłowe rozwiązania z nr 4 (20) naszego czasopisma, upominki od Banku otrzymują: Lesław Lipa z Branic, Tadeusz Krupa z Praszki, Tomasz Janas z Lasowic Wielkich, Helena Szeląg z Dąbrowy Kluczborskiej, Ewa Szlufarska z Namysłowa, Leon Żołnowski ze Świerczowa, Bogusław Kondracki z Byczyny, Maria Niedźwiecka z Wołczyna, Halina Kopij z Tułowic i Teresa Markowsk-Kolińska z Dębnika. Wydawca i redakcja: NM-media, ul. Askenazego 7/128, Warszawa, tel , Druk: Zakład Poligraficzno U-H J. Skrajnowski-Biskupiec MÓJ BANK 11

12 Uczestnikami loterii mogą być osoby fi zyczne, które w terminie do 31 marca w Banku Spółdzielczym w Namysłowie dokonają wpłaty kwoty co najmniej złotych lub jej wielokrotności jako wkłady trzymiesięczne i utrzymają je do 31 grudnia 2015 r.

W numerze: SAMOCHÓD WYLOSOWANY! więcej na str. 8. Nr 2(18) KWIECIEŃ 2014 r. ZADANIE TRUDNE, ALE MOŻLIWE str. 3. WAŻNE WYRÓŻNIENIE DLA BANKU str.

W numerze: SAMOCHÓD WYLOSOWANY! więcej na str. 8. Nr 2(18) KWIECIEŃ 2014 r. ZADANIE TRUDNE, ALE MOŻLIWE str. 3. WAŻNE WYRÓŻNIENIE DLA BANKU str. ISSN 1689-9105 Nr 2(18) KWIECIEŃ 2014 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK W numerze: ZADANIE TRUDNE, ALE MOŻLIWE str. 3 WAŻNE WYRÓŻNIENIE DLA BANKU str. 5 II WOJEWÓDZKI KONKURS

Bardziej szczegółowo

NAGRODY Z LOTERII 2012 JUŻ U SZCZĘŚLIWYCH ZWYCIĘZCÓW

NAGRODY Z LOTERII 2012 JUŻ U SZCZĘŚLIWYCH ZWYCIĘZCÓW ISSN 1689-9105 Nr 1(14) LUTY 2013 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK BANK PRZYJAZNY - str. 2 APEL O POMOC - str. 2 DLA LOKALNEGO ROZWOJU - str. 3 INTEGRUJĄCA ROLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZY PRODUKT TEGO LATA!

NAJLEPSZY PRODUKT TEGO LATA! ISSN 1689-9105 Nr 3(16) WRZESIEŃ 2013 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK SPOKÓJ, ROZWÓJ, STABILIZACJA str. 3 LEPSZA SYTUACJA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW str. 4 PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY

Bardziej szczegółowo

BANK. Nr 3(13) PAŹDZIERNIK 2012 r.

BANK. Nr 3(13) PAŹDZIERNIK 2012 r. BANK M ój Mój Nr 3(13) PAŹDZIERNIK 2012 r. ISSN 1689-9105 NAGRODA KWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE K - str. 2 NOWE PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ - str. 2 MIASTO Z PROPOZYCJAMI - str. 3 NA PRZEKÓR

Bardziej szczegółowo

Wiceprezes Ryszard Palmąka odbiera certyfi kat z rąk prezes Małgorzaty Zaleskiej

Wiceprezes Ryszard Palmąka odbiera certyfi kat z rąk prezes Małgorzaty Zaleskiej ISSN 1689-9105 Nr 2(2) LIPIEC 2009 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK Komentarz Na tegorocznym Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Namysłowie delegaci z zadowoleniem

Bardziej szczegółowo

SPEŁNIAMY DZIECIĘCE MARZENIA więcej na str. 4-5. Nr 2(15) CZERWIEC 2013 r. SAMORZĄDOWIEC SPÓŁDZIELCA DYWERSYFIKACJA SIĘ OPŁACA RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

SPEŁNIAMY DZIECIĘCE MARZENIA więcej na str. 4-5. Nr 2(15) CZERWIEC 2013 r. SAMORZĄDOWIEC SPÓŁDZIELCA DYWERSYFIKACJA SIĘ OPŁACA RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! ISSN 1689-9105 Nr 2(15) CZERWIEC 2013 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK SAMORZĄDOWIEC SPÓŁDZIELCA - str. 2 DYWERSYFIKACJA SIĘ OPŁACA - str. 3 RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! - str. 6 ZEBRANIE

Bardziej szczegółowo

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB.

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB. Lokata najwyższej jakości tytuł przyznany lokacie depozytowej str. 1 W cyklu Z wizytą u BS w Pszczółkach str. 9-11 INFORMATOR SGB Poznań, styczeń-luty 2011 nr 1/156 Dobry produkt depozytowy lokata terminowa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Spółdzielczej Grupy Bankowej nr 6/149/2009. Janusz Pawlak członek Rady Zrzeszenia prezes BS Biała

INFORMATOR Spółdzielczej Grupy Bankowej nr 6/149/2009. Janusz Pawlak członek Rady Zrzeszenia prezes BS Biała Wesołych Świąt Od Redakcji... Jakość w sektorze usług finansowych W numerze Aktualności... 1-4 Z wizytą u... Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu... 5-9 Informacje... 10-11 Oferta... 12-15 Czym jest jakość

Bardziej szczegółowo

Samorządy Terytorialne, strategiczni klienci SGB, po raz 10. na corocznej Konferencji organizowanej przez Bodie Sp. z o.o. i GBW SA str.

Samorządy Terytorialne, strategiczni klienci SGB, po raz 10. na corocznej Konferencji organizowanej przez Bodie Sp. z o.o. i GBW SA str. Laur Klienta Odkrycie 2010 dla kredytu 14 dni 0% str. 1 Banki Spółdzielcze z tytułem HIT GOSPODARCZY 2009 str. 5 Banki SGB liderami innowacji str 6 INFORMATOR SGB Poznań, styczeń-luty 2010 nr 1/150 Samorządy

Bardziej szczegółowo

Przed zebraniami grup członkowskich str. 2 Polski trzmiel str. 4 BS Ziemi kaliskiej proponuje str. 6 Lokata SGB str. 11

Przed zebraniami grup członkowskich str. 2 Polski trzmiel str. 4 BS Ziemi kaliskiej proponuje str. 6 Lokata SGB str. 11 Spotkało mnie bardzo dużo dobrego. Przede wszystkim niezwykli ludzie, którzy pomogli mi w rozwijaniu talentu, wypełnianiu mojego planu na życie. Staram się oddawać to dobro. Tak też byłam wychowana mówi

Bardziej szczegółowo

BANK CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE. edno mrugnięcie tak. Oczy ku górze nie. W ten sposób można porozumieć się z 27-letnim Arturem Wyrwasem.

BANK CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE. edno mrugnięcie tak. Oczy ku górze nie. W ten sposób można porozumieć się z 27-letnim Arturem Wyrwasem. Nr 1 (11) ISSN 2082-9450 marzec 2014 r. MÓJ BANK CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE SERDECZNOŚĆ, OTWARTOŚĆ, PRZYJAŹŃ dniach 17 i 18 stycznia 2014 roku, na zaproszenie Wspólnoty Zaścianek Uzusienio

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu Drodzy Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Magazynu Twój Bank. Ostatnie miesiące to okres intensywnej pracy, podejmowanej w trudnych warunkach, jakie stwarza nam gospodarcze

Bardziej szczegółowo

CZYLI JAKI? KRZYSZTOF KAJKO Prezes Zarządu

CZYLI JAKI? KRZYSZTOF KAJKO Prezes Zarządu Nr 1(1) ISSN XXXX-XXXX Luty 2011 r. MÓJ BANK CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE Bank spółdzielczy CZYLI JAKI? KRZYSZTOF KAJKO Prezes Zarządu o wyróżnia banki spółdzielcze wśród innych placówek w

Bardziej szczegółowo

marca 2010 r. Ulokuj do 31 tylko 1 tysiąc złotych w jubileuszowej edycji Loterii dla oszczędzających

marca 2010 r. Ulokuj do 31 tylko 1 tysiąc złotych w jubileuszowej edycji Loterii dla oszczędzających BANK Mój Nr 1(4) MARZEC 2010 r. ISSN 1689-9105 KWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE K Zarządu, Zdzisław Bąk, podczas przekazania głównej nagrody Alfonsowi Pośpiechowi, który po odbiór samochodu

Bardziej szczegółowo

Czytelnikom i sympatykom Informatora SGB na nadchodzący Nowy Rok, życzenia pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym składa Redakcja

Czytelnikom i sympatykom Informatora SGB na nadchodzący Nowy Rok, życzenia pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym składa Redakcja Z życia SGB str. 2-5 W cyklu Z wizytą u: SBL w Zduńskiej Woli str. 6-7 INFORMATOR SGB Poznań, listopad-grudzień 2010 nr 6/155 Czytelnikom i sympatykom Informatora SGB na nadchodzący Nowy Rok, życzenia

Bardziej szczegółowo

Rozmawiamy z Edwardem Tyborem, Prezesem Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego. Magazyn Grupy BPS. Z szansą na wzrost

Rozmawiamy z Edwardem Tyborem, Prezesem Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego. Magazyn Grupy BPS. Z szansą na wzrost Z szansą na wzrost str. 11 Najbliżej Ludzi kampania banków spółdzielczych str. 13 Sukces z Bankiem Spółdzielczym biznes familijny str. 22 Magazyn Grupy BPS str. 4 Rok kluczowych decyzji Rozmawiamy z Edwardem

Bardziej szczegółowo

Pod osłoną polskiego kapitału

Pod osłoną polskiego kapitału Poznań, marzec-kwiecień 2009 nr 2/145 Jednostki samorządów terytorialnych wkładka w środku numeru Pod osłoną polskiego kapitału O firmie TOP Tomyśl str. 8-9 W numerze A k t u a l n n o ś c i O nowych produktach

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE

CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE Nr 2 (9) ISSN 2082-9450 lipiec 2013 r. MÓJ BANK CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE PIĄTA PLACÓWKA w Kolnie już czynna maja Bank Spółdzielczy w Kolnie otworzył nową placówkę Filię Nr 2. Mieści się

Bardziej szczegółowo

BANK CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE. w województwie, które dostały to wyróżnienie i dodatkowe dofinansowanie.

BANK CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE. w województwie, które dostały to wyróżnienie i dodatkowe dofinansowanie. Nr 1 (8) ISSN 2082-9450 marzec 2013 r. MÓJ BANK CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ Rozmowa z ELŻBIETĄ PARZYCH, prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Fundacji Kraina Mlekiem

Bardziej szczegółowo

Zarządzali bankiem na warsztatach. Magazyn Grupy BPS. str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania

Zarządzali bankiem na warsztatach. Magazyn Grupy BPS. str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania Strategia wyznaczona na cztery lata str. 9 Zarządzali bankiem na warsztatach str. 33 Sukces z bankiem spółdzielczym Nasz rodzinny browar str. 38 Magazyn Grupy BPS str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA podpisał umowę z klubem piłkarskim KKS Lech o współpracy i wprowadzeniu nowej, unikatowej karty Karty Kibica str.

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA podpisał umowę z klubem piłkarskim KKS Lech o współpracy i wprowadzeniu nowej, unikatowej karty Karty Kibica str. Z życia SGB str. 1-7 Ognivo platforma wymiany informacji związanych z rozliczeniami str. 14-15 Bancassurance str. 16-17 INFORMATOR SGB Poznań, lipiec-sierpień 2010 nr 4/153 Gospodarczy Bank Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Romanem Domańskim, Prezesem Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

Rozmowa z Romanem Domańskim, Prezesem Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim Zgromadzenie Prezesów Banków Spółdzielczych i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku BPS S.A. str. 8 TalentowiSKO Druga edycja Programu zakończona str. 19 Sukces z Bankiem Spółdzielczym Dobry bank to tani

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Oszczędzanie na emeryturę. Najlepszy sposób na reklamę to zadowolony Klient

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Oszczędzanie na emeryturę. Najlepszy sposób na reklamę to zadowolony Klient Drogi Czytelniku, w poprzednim numerze prezentowaliśmy nową odsłonę Oddziału w Złejwsi Wielkiej przebudowanego w funkcjonalną i piękną placówkę. Dziś z przyjemnością chcemy zaprosić Cię w podróż do Łubianki.

Bardziej szczegółowo

Bank w jednym palcu. magazyn. Rozmowa. nowych technologiach. Rozmowa. Stanisławem. Matejkiewiczem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach

Bank w jednym palcu. magazyn. Rozmowa. nowych technologiach. Rozmowa. Stanisławem. Matejkiewiczem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach Sukces z bankiem narty, miniatury i inne atrakcje Ocena wyników Banków Spółdzielczych Grupy BPS Odrębność decyzji, ale wspólny wizerunek rozmowa z Tomaszem Mironczukiem, Prezesem Banku BPS S.A. magazyn

Bardziej szczegółowo

Letnie spotkania z SGB

Letnie spotkania z SGB Poznań, lipiec-sierpień 2009 nr 4/147 Letnie spotkania z SGB Od Redakcji... Uczciwość jest najlepszym sposobem postępowania Tę maksymę propagował już dwieście lat temu Benjamin Franklin, jeden z autorów

Bardziej szczegółowo

Opieramy się na tradycji, doświadczeniu i zaufaniu

Opieramy się na tradycji, doświadczeniu i zaufaniu Opieramy się na tradycji, doświadczeniu i zaufaniu Dla gazety Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej z PAWŁEM PAWŁOWSKIM, prezesem Zarządu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu rozmawia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania Drogi Czytelniku, Oddajemy w Twoje ręce pierwszy numer naszego firmowego czasopisma Twój Bank. Jako lokalna firma staramy się być jak najbliżej spraw regionu. Chcemy przybliżać nasz bank Klientom i miejscowej

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 2 (47) /2012 QUO VADIS LUBUSKIE? Relacja z VII Regionalnego Spotkania Przedsiębiorców.

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 2 (47) /2012 QUO VADIS LUBUSKIE? Relacja z VII Regionalnego Spotkania Przedsiębiorców. WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 2 (47) /2012 QUO VADIS LUBUSKIE? Relacja z VII Regionalnego Spotkania Przedsiębiorców luty 2012 1 2 luty 2012 Szanowni Państwo Za nami VII Regionalne Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Inspiracja do działania. Aktywne społeczeństwo

Inspiracja do działania. Aktywne społeczeństwo R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 Inspiracja do działania Aktywne społeczeństwo 4 R A P O R T R O C Z N Y F U N D A C J I K R O N E N B E R G A 2 0 0 9 S p i s t r e ś c i List Prezesa Zarządu citi Handlowy

Bardziej szczegółowo

Gala z okazji 20-lecia GBW SA

Gala z okazji 20-lecia GBW SA W cyklu Z wizytą u: Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy str. 12-14 Statuetka Patrona Spółdzielczości Bankowej ks. Piotra Wawrzyniaka INFORMATOR SGB Poznań, wrzesień-październik 2010 nr 5/154 Gala z

Bardziej szczegółowo