Studia Podyplomowe: Kierunek - Technika i Technologia Informacyjna. mgr inż. Anna Lewandowska nauczyciel informatyki w Gimnazjum nr 132 w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia Podyplomowe: Kierunek - Technika i Technologia Informacyjna. mgr inż. Anna Lewandowska nauczyciel informatyki w Gimnazjum nr 132 w Warszawie"

Transkrypt

1 EKOLOGIA Studia Podyplomowe: Kierunek - Technika i Technologia Informacyjna mgr inż. Anna Lewandowska nauczyciel informatyki w Gimnazjum nr 132 w Warszawie PRACA ZALICZENIOWA Z EKOLOGII STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO MOJEJ MIEJSCOWOŚCI Zamieszczone w pracy materiały dotyczą Dzielnicy Ursus. Zgromadzone zostały na podstawie informacji udzielonych w czasie spotkania z Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska Panem Markiem Ryszką oraz specjalista ds. ochrony środowiska Panem Andrzejem Roleckim Warszawa

2 Spis treści 1. Wstęp Polityka ekologiczna państwa Dzielnica Ursus stan środowiska przyrodniczego Charakterystyka terenu w odniesieniu do wszystkich dzielnic warszawskich Stan środowiska przyrodniczego Główne zagrożenia występujące na terenie Ursusa Programy naprawcze Edukacja ekologiczna Zakończenie

3 1. WSTĘP Rozpoczynając gromadzenie materiałów do napisania niniejszej pracy, próbowałam z własnych obserwacji wyciągnąć wnioski dotyczące stanu środowiska przyrodniczego dzielnicy, w której mieszkam. W Ursusie mieszkam od 8 lat i to co uderzyło mnie w chwili przeprowadzenia się z innej dzielnicy Warszawy (Mokotowa) to spokój, duża ilość zieleni (sztucznej, zaprojektowanej przez ludzi) i brak dużego natężenia ruchu samochodów. Okazało się jednak, że inne źródła hałasu mogą dokuczać mieszkańcom tej małej dzielnicy. Biegną tu bowiem korytarze powietrzne dla Lotniska Okęcie oraz międzynarodowa linia kolejowa. Z tą włączoną od kilkunastu lat w obręb Warszawy dzielnicą, zawsze kojarzyły się Zakłady Przemysłu Ciągnikowego URSUS i nie trzeba być specjalistą ochrony roślin, aby domyślić się, że mogły one stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego w miejscu, w którym się znajdowały. Te przypuszczenia zostały potwierdzone przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska mojej Dzielnicy. Te kilka wniosków, które każdy mieszkaniec jest w stanie wysunąć na podstawie obserwacji postaram się rozwinąć i uzupełnić w dalszej części pracy. Chciałabym również dodać kilka istotnych informacji o charakterze ogólnym, związanych z ochroną środowiska. 4

4 2. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA Sposób realizowania programów dotyczących ochrony środowiska ściśle uzależniony jest od polityki państwa, ustawodawstwa, a od kilku lat ściśle związany jest z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Korzystając z okazji, chciałabym trochę uwagi poświęcić tym właśnie zagadnieniom. Polityka ekologiczna państwa zawarta jest w najnowszych dokumentach zatwierdzonych przez Radę Ministrów w grudniu 2002 roku i obejmuje Politykę ekologiczna państwa na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata ). Znaleźć tam można wszystkie wytyczne, jakimi będą kierować się jednostki podlegające MOŚ i drogę Polski dla stworzenie bezpiecznego i czystego środowiska. W planach znajduje się wiele celów, z których najistotniejsze wydają się: aktywowanie przedsiębiorstw na rzecz środowiska, włączenie społeczeństwa i poszerzenie dialogu, wzmocnienie edukacji ekologicznej, ekologizacja planowania przestrzennego i użytkowania terenu, ochrona środowiska (gleb, wód, przyrody, krajobrazów, lasu), wykorzystywanie wody i energii, dbałość o wpływ środowiska na zdrowie, przeciwdziałanie zmianom klimatu. Opierając się na tym dokumencie można dopiero rozpocząć analizę najbliższego środowiska przyrodniczego, stwierdzić rzetelność działania wyznaczonych organów i śledzić realizację przyjętego planu. 1) Rada Ministrów 2002: Polityka ekologiczna państwa w latach , z uwzględnieniem perspektywy na lata , 5

5 3. DZIELNICA URSUS STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 3.1 Charakterystyka terenu w odniesieniu do wszystkich dzielnic warszawskich. Ursus to najmniejsza Dzielnica Warszawy, zajmująca niewiele ponad 9 km 2, co stanowi ok. 2 % całej powierzchni Warszawy. Położona jest w zachodniej części stolicy, w odległości 9 km od centrum miasta. Sąsiaduje z dzielnicami: Włochami i Bemowem oraz podwarszawskimi gminami: Ożarowem Mazowieckim, Piastowem i Michałowicami. Jest to równina o niewielkich spadkach. Na uwagę zasługuje korzystne położenie komunikacyjne Ursusa u zbiegu międzynarodowych dróg kołowych i kolejowych. Trasa międzynarodowa E-30 (poznańska) o kierunku wschód zachód Trasa katowicka E- 67 o kierunku północ południe Północną granicę gminy wyznacza międzynarodowa linia kolejowa. 6

6 Około 32% powierzchni zajmuje teren po byłych Zakładach Mechanicznych Ursus. Na osiedlach Niedźwiadek i Skorosze dominuje zabudowa wielorodzinna, natomiast Czechowice i Gołąbki charakteryzują się zabudową jednorodzinną. Obrzeża Dzielnicy, szczególnie od strony Gołąbek wykorzystywane są do produkcji rolniczej, jednak ze względu na atrakcyjność terenów w przyszłości zostaną najprawdopodobniej zurbanizowane. 3.2 Stan środowiska przyrodniczego. Na terenie Ursusa występuje tylko i wyłącznie zieleń pochodzenia sztucznego, np. Park Czechowicki i Park Achera to twory zaprojektowane przez człowieka. Nie występują rezerwaty, pomniki przyrody czy też inne kompleksy naturalne. Umieszczona obok mapka potwierdza brak stref naturalnej zieleni na obszarze Dzielnicy Ursus. 7

7 Na obszarze Dzielnicy można stwierdzić występowanie wód gruntowych wysokich ok. 0,5 m (okolice Czechowic), bądź na głębokości 2-3 m na terenie Niedźwiadka. Obszar obecnego Ursusa stanowiły w przeszłości bagna. Tereny te zostały osuszone. Dlatego warstwę wierzchnia stanowią gliny o charakterze nieprzepuszczalnym. Zanieczyszczenie gleby stwierdzić można na terenie Z.M. Ursus i są to zanieczyszczenia ropopochodnymi i metalami. Na pozostałym terenie nie obserwuje się skażenia. 3.3 Główne zagrożenia występujące na terenie Ursusa. Powietrze Czystość powietrza jest jednym z podstawowych czynników decydujących o jakości środowiska, w którym żyjemy, a także w znacznym stopniu wpływającym na nasz poziom życia. Zanieczyszczenie powietrza powoduje bowiem w konsekwencji niekorzystne zmiany w wodach, glebie, świecie roślinnym. Jest przyczyną wymiernych strat gospodarczych między innymi w rolnictwie (zmniejszenie plonów roślin uprawnych i produkcji zwierzęcej), leśnictwie (niszczenie drzewostanów), budownictwie (korozja budowli i konstrukcji, niszczenie elewacji). Nie jest także obojętne dla zdrowia ludzi zamieszkujących rejony charakteryzujące się silnie zanieczyszczonym powietrzem. Za zanieczyszczenie powietrza uważa się jego składniki naturalne, jeśli ich udziały w powietrzu będą wyższe od zawartości określonej składem wzorcowym, bądź inne składniki obce nie występujące w składzie naturalnym nawet w dowolnie małych ilościach. 2) Głównym zagrożeniem na terenie Dzielnicy jest firma Ursus-Media Sp. z o.o. znajdująca się na pl. Czerwca 1976 r. Firma zajmuje się produkcją i przesyłem czynników energetycznych. Korzysta w chwili obecnej z paliw węglowych, co wiąże się z dużą emisją zanieczyszczeń. 2) M. Grzegorczyk M. Sałata T. Skuza 2001: Raport o stanie środowiska w województwie mazowieckim Część III - Powietrze 8

8 Zgodnie z raportem o stanie środowiska w województwie mazowieckim, właśnie zakład Ursus-Media należy do grona głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza w województwie. Przedsiębiorstwo przyjmuje ścieki z województwa mazowieckiego. Wydajność oczyszczalni to ok. 5 tys. m 3 na dobę, jednak w chwili obecnej wykorzystywana jest w kilku procentach. Ursus-Media ma pozwolenie wojewody na wytwarzanie odpadów i emisję pyłów od ok. 13 lat. Wszystkie parametry emisji są pod stałą kontrolą Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz dzielnicowego Wydziału Ochrony Środowiska. Więcej informacji na temat losów przedsiębiorstwa Ursus-Media można przeczytać w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ŚRODOWISKA 3) z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U z dnia 18 września 2003 r.) Na terenie Dzielnicy znajduje się spora ilość warsztatów samochodowych, stacje benzynowe oraz punkty napełniania instalacji gazowych. Kolejny duży zakład produkcyjny to Oriflame zakład produkujący kosmetyki, emituje on głównie hałas i ścieki przemysłowe oraz kanalizacyjne. Zakład wykorzystuje oczyszczalnie przyzakładową. Na terenie byłych Z.M. Ursus, powstaje wiele nowych przedsiębiorstw, które uległy przekształcaniu. Są to głównie odlewnie oraz zakłady usługowe: kowalstwo, ślusarstwo, warsztaty, hurtownie. W miejscu tym prowadzą również działalność dwie bazy transportowomateriałowe: Efekt oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, a także znajduje się tu Dzielnicowy Zakład Oczyszczania (odpowiedzialny za sortowanie odpadów). 3) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji 9

9 Ursus to również przedmiot działań developerów. Wraz z ich działalnością pojawiają się problemy ze świetlówkami i szlamem z separatorów, dlatego Wydział Ochrony Środowiska czuwa m.in. nad zapewnieniem czystości na tych terenach w szczególności nad kanalizacją deszczową i odprowadzaniem zanieczyszczeń do odbiorników, kontroluje te projekty oraz hałas w miejscu ich realizacji. Są to głównie okolice Gołąbek i Skoroszy. 3.4 Programy naprawcze Woda W Ursusie można wymienić jeden naturalny pływ wody Rzbikówka (Kanał Konotopa). Podlega on badaniom w ramach monitoringu podstawowego i regionalnego przez WIOŚ. Kanał jest przykryty ok. 3 km, a następnie przechodzi w pływ odkryty. Zanieczyszczony jest ropopochodnymi. Stan tych wód jest niezadowalający. W chwili obecnej prowadzone są analizy i działania, które mają poprawić jakość wód kanału (separatory i osadniki). Drugi odbiornik wód to Kanał U1, który biegnie od Włoch przez Michałowice aż do Pruszkowa. W chwili obecnej został rozpisany przetarg na modernizację Rowu. Modernizacja ma doprowadzić do uniemożliwienia w przyszłości powstawania powodzi i podtąpień, dzięki odprowadzaniu większej części wód. Jeśli chodzi o inne zbiorniki wodne, to można wymienić stawy w części naturalne, np. Staw Achera, który będzie renaturalizowany (zwiększenie głębokości, obniżenie temperatury, co zapewni prawidłowy cykl biologiczny. Na terenie Dzielnicy znajdują się prywatne stawy, które nie podlegają ewidencji. Na terenie Dzielnicy znajdują się również dwie studnie oligoceńskie, a planowane jest zwiększenie tej ilości do 4 a nawet 5. W chwili skażenia wody np. przez bakterie ujęcia oligoceńskie są w stanie zapewnić wodę dla mieszkańców Ursusa. 10

10 Gleba Najgorszy stan gleb występuje na wspomnianych już terenach Z.M. Ursus. Gleba ta jest renaturalizowana. W badaniach na tych terenach brał udział Państwowy Instytut Geologiczny. Tereny te przejął Syndyk. Są one przekazywane nowym właścicielom, którzy zobowiązani są do prowadzenia procesu renaturalizacji. Powietrze, hałas W planach jest również modernizacja linii kolejowych ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji poziomu hałasu. Na terenach Ursusa przebiegają korytarze powietrzne Międzynarodowego Lotniska Okęcie. Wiąże się to z występowaniem tzw. obszarów ograniczonego wykorzystania, czyli miejsc, w których wskaźnik - w tym wypadku hałasu - przekracza przewidziane normy. Dodatkowo Polskie Linie Lotnicze planują budowę Terminalu nr 3, który może zwiększyć poziom oddziaływania tego czynnika. Czynione są starania, aby mieszkańcy uzyskali odszkodowania, które pozwolą na zastosowanie technologii wyciszającej. Kolejna inwestycja to autostrada A2. W tym wypadku czynione są starania, aby ekrany mające chronić przed hałasem optymalnie spełniały swoje zadanie. Dodatkowo przygotowuje się projekty związane z prawidłowym odbiorem wód opadowych z terenu budowy autostrady, w celu wyeliminowania ewentualnych podtopień. W związku z zastępowaniem zasilania elektrycznego zasilaniem gazowym, poprawia się emisja zanieczyszczeń do powietrza. Budynki jednorodzinne w wielu przypadkach również korzystają z ogrzewania i zasilania gazowego, co prowadzi do znacznie zmniejszającego się poziomu emisji zanieczyszczeń. Docelowo największy truciciel URSUS-MEDIA, ma zmniejszać opalanie węglem na rzecz gazu. 11

11 3.5 Edukacja ekologiczna Jak wspomniałam na początku pracy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w polityce ekologicznej państwa, będzie kładziony nacisk na edukacje ekologiczną społeczeństwa. W chwili obecnej w każdej szkole znajduję się koordynator Edukacji Ekologicznej, który czuwa nad przebiegiem akcji. Organizowane są konkursy, pikniki, obozy itp. nawiązujące do tematyki ochrony środowiska. Edukacja ekologiczna jest elementem priorytetowym w programach wychowawczych szkoły, a także stała się edukacją skorelowana z innymi edukacjami. 12

12 4. ZAKOŃCZENIE Podsumowując pracę chciałabym powiedzieć, iż moja dzielnica, mimo iż nie posiada wielu walorów, które odnaleźć można w środowisku naturalnym charakteryzuje się zadowalającym stanem czystości gleby, powietrza i wód. Na bieżąco kontrolowane są miejsca ewentualnych zagrożeń ekologicznych, a te, które już zostały skażone podlegają renaturalizacji. W szkołach uczniowie poznają problemy związane z zagadnieniami ekologicznymi, kreuje się postawy świadomego korzystanie ze środowiska naturalnego, wpaja się konieczność oszczędnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Wyrażam nadzieję, że dbając należycie o środowisko, jeszcze długo będziemy korzystać z uroków otaczającej nas przyrody. 13

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 stycznia 2011 r. Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Wody powierzchniowe Z badań przeprowadzonych w ostatnich latach w ramach monitoringu diagnostycznego 1 wód

Bardziej szczegółowo

GMINA SORKWITY PROGRAM

GMINA SORKWITY PROGRAM GMINA SORKWITY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...4 1.1 Podstawa prawna...4 1.2 Metoda opracowania...4 1.3 Cele opracowania Programu...5 1.4 Okres obowiązywania Programu...6 2 STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY 2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 9 1.1 Podstawa prawna opracowania... 9 1.2 Cel, charakter i uwarunkowania Programu... 10 1.3 Zasady ogólne tworzenia Programu...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU Czwarty raport rządowy dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA KIELC

STAN ŚRODOWISKA KIELC STAN ŚRODOWISKA KIELC Urząd Miasta Kielce, 2012 Rozdział: Położenie... 2 Ludność... 4 Gospodarka... 7 Budowa geologiczna... 9 Rzeźba terenu... 11 Gleby i grunty antropogeniczne... 17 Topoklimat... 23

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 25 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8

1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8 1 1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8 4.1. Położenie miasta 8 4.2. Ogólne informacje o mieście 9 4.3. Infrastruktura techniczna

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011 WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011 STAN ŚRODOWISKA GMINY ZIELONA GÓRA Wykonawca: Pracownia Ochrony Środowiska Ekorozwój 65-034 Zielona Góra ul.

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016

Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016 Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016 Jedlińsk, 2009 r. 1. WPROWADZENIE... 4 2. METODYKA OPRACOWANIA PROGRAMU... 5 3. CHARAKTERYSTYKA GMINY...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO Kaźmierz październik 2010 Zespół konsultacyjny: Wiesław Włodarczak Wójt Gminy Kaźmierz Karol Hartwich Sekretarz Gminy Kaźmierz

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

zrównoważony rozwój zastosowania woda w mieście 2014 Fundacja Sendzimira

zrównoważony rozwój zastosowania woda w mieście 2014 Fundacja Sendzimira 5 zrównoważony rozwój zastosowania woda w mieście 2014 Fundacja Sendzimira woda w mieście 5 zrównoważony rozwój zastosowania Woda w mieście Seria wydawnicza: Zrównoważony Rozwój Zastosowania Redakcja naukowa

Bardziej szczegółowo