Doradztwo podatkowe. Nowy kierunek na Wydziale Prawa i Administracji. na dwuletnie magisterskie studia stacjonarne i niestacjonarne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Doradztwo podatkowe. Nowy kierunek na Wydziale Prawa i Administracji. na dwuletnie magisterskie studia stacjonarne i niestacjonarne"

Transkrypt

1 Nowy kierunek na Wydziale Prawa i Administracji Doradztwo podatkowe Zapraszamy absolwentów studiów licencjackich i magisterskich (dowolny kierunek) na dwuletnie magisterskie studia stacjonarne i niestacjonarne 1

2 Spis treści Doradztwo podatkowe idea i jej realizacja 4 Kształcimy na wielu kierunkach 6 Dysponujemy nowoczesną baza lokalową 7 Nad jakością studiów czuwają specjaliści 8 Seminaria, wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, zaliczenia, egzaminy. (czyli jak wyglądają studia) 12 Plan studiów stacjonarnych 12 Plan studiów niestacjonarnych 15 Wykłady eksperckie spotkanie z najlepszymi! 19 Wydział otwarty na otoczenie! 20 Patronat nad studiami objął Przegląd Podatkowy 28 Katedra Prawa Finansów Publicznych 30 Pracownicy Katedry 32 Doradca podatkowy, wbrew pozorom musi znać nie tylko prawo podatkowe 35 Także z nimi może spotkacie się na zajęciach 39 Obowiązkowym elementem studiów są praktyki zawodowe! 45 Zasady rekrutacji na kierunek doradztwo podatkowe w roku akademickim 2014/ Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Prawa i Administracji ul. Władysława Bojarskiego Toruń Tel.: Fax: infor. wydz.: Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Doradztwo Podatkowe dr hab. Wojciech Morawski Skład: Pracownia Wydawnicza EIKON Dorota Dominiak

3 Szanowni Państwo, studia prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji UMK od lat cieszą się ogromną popularnością. To oczywiście zasługa doskonałej kadry naukowej, ale także komfortowych warunków nauczania, które oferujemy naszym studentom. Dysponujemy chociażby budynkiem dydaktycznym, który odpowiada wszystkim wymogom nowoczesnego nauczania. Nic zatem dziwnego, iż w efekcie kształcimy studentów na bardzo wysokim od lat docenianym przez pracodawców poziomie. Zadowolenie z tego, co osiągnęliśmy, nie powstrzymuje nas przed podejmowaniem nowych ambitnych wyzwań. Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom studentów, a także zapotrzebowaniu rynkowemu. Wyrazem tego jest m.in. powołanie nowego kierunku: doradztwo podatkowe. Nieprzypadkowo. Otóż, Wydział Prawa i Administracji UMK posiada bardzo silną kadrowo, można wręcz powiedzieć najsilniejszą w kraju, Katedrę Prawa Finansów Publicznych. Zatrudniamy 4 samodzielnych pracowników naukowych oraz 3 doktorów. Przy tym na czele Katedry stoi niekwestionowany autorytet w dziedzinie prawa podatkowego prof. dr hab. dr h.c. Bogumił Brzeziński. Obecnie uznaliśmy, że potencjał ten trzeba koniecznie wykorzystać. Kształcenie w takiej dziedzinie wiedzy, jak doradztwo podatkowe, musi mieć z natury rzeczy bardziej praktyczny charakter. Dlatego, oprócz doskonałych teoretyków prawa podatkowego, postanowiliśmy wykorzystać w procesie kształcenia również najbardziej doświadczonych praktyków. Wywodzą się oni zarówno z kręgu doradców podatkowych, jak i administracji skarbowej, a także z sądownictwa administracyjnego. Mają oni w programie naszych studiów bardzo znaczący udział. Spodziewamy się, że w ten właśnie sposób studia staną się jeszcze bardziej atrakcyjne i jeszcze bardziej praktyczne. Dwuletnie studia magisterskie nie będą z pewnością łatwe. Nie taki był zresztą nasz cel. Z pewnością jednak dadzą one absolwentowi wiedzę i umiejętności, które będzie mógł odnosząc sukces wykorzystać w praktyce. Serdecznie zapraszamy dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK Kolegium Dziekańskie: (od lewej) dr Konrad Zacharzewski (prodziekan ds. studenckich); dr hab. Arkadiusz Lach (prodziekan ds. współpracy z zagranicą i informatyzacji); dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK (dziekan); dr Mikołaj Święcki (prodziekan ds. organizacji i kształcenia). 3

4 Doradztwo podatkowe idea i jej realizacja Przygotowania do powołania kierunku doradztwo podatkowe rozpoczęliśmy od odpowiedzenia sobie na kilka podstawowych pytań: kogo chcielibyśmy widzieć jako studentów oraz czego oczekiwać od nas będą przyszli studenci i jakie umiejętności powinniśmy im przekazać? Uznaliśmy zgodnie, że zależy nam na studencie, który dysponuje już pewnym doświadczeniem życiowym, który nie chce studiować czegokolwiek, co będzie miłe i przyjemne, a przy okazji pozwoli mu posmakować życia studenckiego, ale chce zdobyć wiedzę niezbędną do zajmowania się prawem podatkowym nie tylko jako doradca podatkowy, ale także urzędnik administracji podatkowej, pracownik różnorodnych podmiotów będących podatnikami, a w sytuacji gdy ukończył studia prawnicze, również jako radca prawny czy adwokat. Ta okoliczność zdecydowała, że oferujemy kształcenie na poziomie studiów magisterskich, do których podjęcia będzie wymagane ukończenie innych studiów licencjackich lub magisterskich. W Polsce doradcy podatkowi to najczęściej absolwenci takich kierunków jak prawo, administracja, czy szeroko rozumiane kierunki ekonomiczne. Nie uznaliśmy jednak za celowe takiego zawężania kręgu potencjalnych studentów. Przy stosowaniu prawa podatkowego przydatna jest, wbrew pozorom, nie tylko wiedza ściśle prawnicza. Uznaliśmy, że z pewnością potencjalni studenci będą od nas oczekiwali nie tylko solidnego wykształcenia teoretycznego, ale także przekazania umiejętności praktycznych. Oznacza to, że trzeba szerzej otworzyć się na wykładowców, którzy nie są związani ze środowiskiem uniwersyteckim, nawet jeżeli większość pracowników naszego Wydziału poza praca naukową zajmuje się także praktyką prawa. Wielu doradców podatkowych, sędziów i pracowników administracji skarbowej wręcz z entuzjazmem odniosło się do możliwości podzielenia się swoją wiedzą ze studentami. Udało nam się podjąć współpracę z osobami naprawdę nietuzinkowymi. Zapewniliśmy współdziałanie (jako tzw. interesariuszy) zarówno dużych firm doradztwa podatkowego (Deloitte, EY, GWW TAX, MDDP, PwC), organów administracji skarbowej (Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu), jak i oczywiście Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Współdziałanie to będzie polegało także na współprowadzeniu zajęć przez zaproszonych doświadczonych pracowników tych podmiotów. Dzięki temu student otrzyma zarówno solidną wiedzę teoretyczną, jak i umiejętność jej praktycznego wykorzystania zawodowego. Nad jakością kształcenia czuwać będzie Komitet Doradczy Dziekana Wydziału Prawa i Administracji ds. Kształcenia na Kierunku Doradztwo Podatkowe, skupiający, pod przewodnictwem prof. dr. hab. Bogumiła Brzezińskiego dr. h.c., osoby powszechnie znanej w środowisku podatkowym. Poza tym Intersariusze zgodzili się na przyjmowanie studentów kierunku na praktyki lub zadeklarowali pomoc w organizacji takich praktyk (Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych). Zmieniliśmy podejście do praktyk. Student, aby uzyskać zaliczenie praktyk, będzie musiał wykazać się konkretnymi efektami swojej pracy w postaci tzw. analizy podatkowej, a nie tylko byciem na praktyce. Zwróciliśmy też uwagę na trwające prace legislacyjne. W czasie przygotowań do powołania kierunku w Sejmie trwały prace nad ustawą o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych (druk sejmowy nr 1576). W projekcie tym przewidziano, że Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatko- 4

5 wego będzie mogła zawierać z uczelniami, których jednostki organizacyjne są uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych lub nauk prawnych, umowy dotyczące prowadzenia studiów, które pozwalałyby absolwentom uzyskać zwolnienie z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego. Uznaliśmy, że mimo braku pewności co do tego, czy do nowelizacji przepisów dojdzie (Sejm uchwalił nowelizację dnia 9 maja 2014 r.), oraz co do tego, jaka będzie praktyka jej stosowania należy tak przygotować program studiów, aby w pełni odpowiadał treści egzaminu na doradcę podatkowego. Będziemy starali się doprowadzić do zawarcia takiej umowy. Nawet, jeżeli nam się to nie powiedzie, to absolwent powinien być gotowy do przystąpienia do egzaminu na doradcę podatkowego. Zaoferowanie możliwości kształcenia studentów, którzy nie ukończyli kierunków takich jak prawo, administracja czy kierunków ekonomicznych wymusiło wprowadzenie swoistego semestru wstępnego. Pierwszy semestr studiów to czas poświęcony na zapoznanie studentów z podstawami wiedzy prawnej. Pozwoli on studentom kierunków nieprawniczych przygotować się do zajęć z zakresu ściśle rozumianego prawa podatkowego. Studenci, którzy w ramach studiów licencjackich lub magisterskich zaliczyli te przedmioty, będą mogli ubiegać się o zwolnienie z tych zajęć. Semestr drugi poświęcony jest przepisom Ordynacji podatkowej, zarówno materialnym, jak i proceduralnym, oraz podatkom dochodowym. Poza tym w toku konwersatorium z zakresu wykonywania zawodu doradcy podatkowego student przygotuje się do odbycia praktyk zawodowych. Semestr trzeci to szeroko rozumiane podatki obrotowe (w tym powiązane z nimi cła) oraz podatki majątkowe. Na tym semestrze rozpoczyna się też seminarium magisterskie. Semestr czwarty to przedmioty, których nie można uznać za sciśle podatkowe, ale są wręcz niezbędne do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, jak postępowanie sądowoadministracyjne, egzekucyjne, prawo i postępowanie karne skarbowe. Swoistym podsumowaniem studiów będą zajęcia konwersatoryjne z analizy podatkowej. Niezależnie od przedmiotów przypisanych do poszczególnych semestrów, studenci otrzymają bardzo szeroką ofertę wykładów i konwersatoriów do wyboru. Zwrócić trzeba uwagę także na tzw. wykłady eksperckie. Chcemy podczas nich gościć na naszym Wydziale najbardziej renomowanych znawców prawa podatkowego. Wykłady te będą miały charakter otwarty, także dla studentów innych kierunków oraz osób spoza uczelni. Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Doradztwo Podatkowe Dr hab. Wojciech Morawski 5

6 Kształcimy na wielu kierunkach Wydział Prawa i Administracji kształci studentów na studiach licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich. Poza tym prowadzone są liczne studia podyplomowe. Prowadzone kierunki studiów: I. Studia stacjonarne 1. Prawo studia jednolite magisterskie 2. Administracja studia pierwszego stopnia 3. Europeistyka studia pierwszego stopnia 4. Administracja studia drugiego stopnia 5. Europeistyka studia drugiego stopnia 6. Doradztwo podatkowe studia drugiego stopnia II. Studia niestacjonarne 1. Prawo studia jednolite magisterskie 2. Administracja studia pierwszego stopnia 3. Europeistyka studia pierwszego stopnia 4. Administracja studia drugiego stopnia 5. Europeistyka studia drugiego stopnia 6. Doradztwo podatkowe studia drugiego stopnia III. Studia doktoranckie 1. Studia trzeciego stopnia w zakresie nauk prawnych stacjonarne i niestacjonarne IV. Studia podyplomowe 1. Podyplomowe Studia w zakresie Prawa Bankowego i Bankowości 2. Podyplomowe Studia w zakresie Egzekucji Administracyjnej 3. Podyplomowe Studia w zakresie Prawa i Finansów Samorządowych 4. Podyplomowe Studia w zakresie Prawa Pracy 5. Podyplomowe Studia w zakresie Prawa Handlowego 6. Podyplomowe Studia w zakresie Prawa Europejskiego 7. Podyplomowe Studia w zakresie Prawa Rynku Kapitałowego 8. Podyplomowe Studia w zakresie Prawa Zamówień Publicznych 9. Podyplomowe Studia w zakresie Administracji Publicznej 10. Podyplomowe Studia w zakresie Prawa Podatkowego 11. Podyplomowe Studia w zakresie Prawa i Pośrednictwa Ubezpieczeniowego 12. Podyplomowe Studia w zakresie Prawa Medycznego dla Prawników 13. Podyplomowe Studia w zakresie Postępowania Administracyjnego 14. Podyplomowe Studia w zakresie Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Regionalnego 15. Podyplomowe Studia w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 16. Podyplomowe Studia w zakresie Prawa Dowodowego dla Biegłych 6

7 Dysponujemy nowoczesną baza lokalową 7

8 Nad jakością studiów czuwają specjaliści Komitet Doradczy Dziekana Wydziału Prawa i Administracji ds. Kształcenia na Kierunku Doradztwo Podatkowe prof. dr hab. Bogumił Brzeziński (UMK) przewodniczący [zob.: s. 30] Adam Bącal (sędzia NSA) prof. dr hab. Marek Kalinowski (UMK) [zob.: s. 32] dr Sławomir Krempa (partner PwC) [zob.: s. 9, s. 24] Cezary Krysiak (Dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej MF) [zob.: s. 9] Andrzej Ladziński (wspólnik zarządzający GWW Tax) [zob.: s. 10, s. 22] Tomasz Michalik (MDDP) [zob.: s. 10, s. 23] Jan Rudowski (sędzia NSA) Joanna Stawowska (partner Deloitte) [zob.: s. 11, s. 20] Agnieszka Tałasiewicz (partner EY) [zob. s. 11, s. 21] prof. dr hab. dr h.c. Bogumił Brzeziński przewodniczacy komitetu, Kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych UMK (więcej patrz: Katedra Prawa Finansów Publicznych, s ) Adam Bącal sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sędzia NSA od 1995 r. Przewodniczący Wydziału I Izby Finansowej. Wykładowca na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Warszawski. Członek IATJ (Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Podatkowych). Autor publikacji z zakresu podatku od towarów i usług. 8

9 prof. dr hab. Marek Kalinowski (więcej patrz: Katedra Prawa Finansów Publicznych, s. 32) dr Sławomir Krempa doradca podatkowy, partner w dziale doradztwa prawno-podatkowego PwC Posiada 14-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego z firmą PwC jest związany od maja 2011, wcześniej przez ponad 10 lat pracował w Deloitte. Specjalizuje się w doradztwie dotyczącym procesów restrukturyzacyjnych, w sprawach związanych z fuzjami i przejęciami (strukturyzacja i badania due diligence) oraz zagadnieniach dotyczących podatków międzynarodowych. Posiada duże doświadczenie w zakresie doradztwa dla klientów korporacyjnych, sektora private equity oraz właścicieli firm prywatnych. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa i Administracji) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (w zakresie fuzji i przejęć). Licencjonowany doradca podatkowy. Autor książki oraz wielu artykułów dotyczących podatkowych aspektów procesów restrukturyzacyjnych. Członek Kolegium Redakcyjnego Przeglądu Podatkowego. Jest partnerem w zespole ds. fuzji i przejęć oraz kieruje zespołem doradztwa w zakresie nieruchomości. [zob.: s. 8, s. 24] Cezary Krysiak dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej Ministerstwa Finansów Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK (1997r.) oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (2001r.). Pracownik MF od 1997 roku, gdzie zajmował się problematyką podatków dochodowych i opodatkowania międzynarodowego. Zaangażowany we współpracę z Komitetem ds. Podatkowych OECD, z podatkową Grupą Roboczą Wysokiego Szczebla i Grupą ds. Kodeksu Postępowania Rady UE oraz Grupą Polityki Podatkowej Komisji Europejskiej. W 2013 roku powołany na członka Komitetu Ekspertów ds. Międzynarodowej Współpracy Podatkowej ONZ. Od 2010 roku sprawuje funkcję Sekretarza Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego [zob.: s. 8]. 9

10 Andrzej Ladziński doradca podatkowy, wspólnik zarządzający GWW Tax Specjalizuje się w planowaniu podatkowym wewnątrzgrupowych procesów restrukturyzacyjnych, a także w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu interesów podatników w postępowaniach podatkowych, kontrolnych oraz sądowo-administracyjnych. Autor licznych publikacji dotyczących zagadnień związanych z unikaniem opodatkowania i obejściem prawa podatkowego. Od roku 2005 członek Rady Podatkowej przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W GWW od 1997 roku. [zob.: s. 8, s. 22] Tomasz Michalik doradca podatkowy, partner MDDP Doradztwem podatkowym zajmuje się od 1993 roku. W latach kierował zespołem VAT, ceł i akcyzy w Ernst & Young w Polsce. Od 2004 r. parnter w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. Ekspert Sejmowej Komisji ds. Finansów Publicznych w pracach nad projektem ustawy o VAT i jej kolejnych nowelizacji. Przez Chamber s Global, International Tax Review oraz The European Legal 500 uznawany jest za wiodącego eksperta w zakresie VAT na polskim rynku. W rankingu Doradztwa Podatkowego dziennika Rzeczpospolitej przez siedem kolejnych lat uznany za najlepszego specjalistę w zakresie VAT. Jest autorem komentarza do ustawy o VAT (w 2014 ukazało się 10 wydanie) oraz licznych publikacji w fachowych wydawnictwach krajowych i zagranicznych. W latach był przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych. W 2012 r. powołany przez Komisję Europejską w skład Grupy Ekspertów ds. VAT. [zob.: s. 8, s. 23] 10

11 Joanna Stawowska partner Deloitte Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest partnerem kierującym zespołem ds. podatków pośrednich Deloitte w Polsce. W przeszłości pełniła funkcję Lidera linii serwisowej podatków pośrednich Deloitte w Europie Środkowej. Posiada prawie 20-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowo-prawnego, obejmujące m.in. wsparcie w rozwiązywaniu strategicznych problemów, konstruowanie alternatywnych struktur transakcyjnych i implementację efektywnych podatkowo rozwiązań, w szczególności mających na celu optymalizację rozliczeń w zakresie podatku VAT. Była prelegentem na licznych konferencjach dotyczących podatków pośrednich, m.in. organizowanych przez Fundację Rozwoju Rachunkowości oraz Institute for International Research. [zob. s. 8, s. 20] Agnieszka Tałasiewicz partner EY Jest partnerem zarządzającym kancelarią prawną EY Law (Ernst & Young Law Tałasiewicz i Wspólnicy). Kieruje również pracami Zespołu Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY oraz koordynuje działalność Tax Controversy w regionie CSE. Karierę zawodową rozpoczęła w 1995 roku. Jej bogate doświadczenie zawodowe sprawia, że kompleksowo udziela wsparcia w trakcie sporów z władzami podatkowymi, np. w reprezentowaniu podatników w czasie kontroli podatkowych, budowaniu strategii na wypadek kontroli, reprezentowaniu klientów przed sądami administracyjnymi. Zrealizowała również wiele projektów dla inwestorów strefowych na każdym etapie inwestycji i wykorzystania pomocy publicznej. Kierowana przez nią kancelaria prawna udziela wsparcia dla projektów realizowanych przez wszystkie działy doradztwa EY doradztwa podatkowego, transakcyjnego i biznesowego. Jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim (1995 r.) oraz licencjonowanym doradcą podatkowym od 1998 r. W 2009 r. ukończyła studia na IESE Business School w Barcelonie w ramach Advanced Management Program. Jest autorką wielu publikacji w prasie i magazynach branżowych, a także książki o specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce. Jest współredaktorką publikacji Ordynacja podatkowa 2013 z komentarzem. W 2013 r. i 2014 r. zajęła I miejsce jako najlepszy doradca podatkowy w kategorii spory przed sądami w VII oraz VIII Rankingu Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej. [zob.: s. 8, s. 21] 11

12 Seminaria, wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, zaliczenia, egzaminy. (czyli jak wyglądają studia) Plan studiów stacjonarnych Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Prawa i Administracji Kierunek studiów: doradztwo podatkowe Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: studia stacjonarne Specjalność: brak Liczba semestrów: cztery Liczba punktów ECTS: 120 Łączna liczba godzin dydaktycznych: 800 I semestr Nazwa modułu (przedmiotu) Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów ECTS Forma zaliczenia 1. Prawoznawstwo Wykład 30 4 Egzamin Podstawy prawa cywilnego i handlowego Podstawy postępowania cywilnego 4. Rachunkowość Wykład 30 4 Egzamin Wykład 15 3 Egzamin Wykład 30 Egzamin 8 Ćwiczenia Źródła prawa podatkowego Wykład 15 3 Egzamin 6. Teoria prawa podatkowego Wykład 15 3 Egzamin 7. Wykłady ogólnouniwersyteckie Wykład 30 4 Zaliczenie Razem:

13 II semestr Nazwa modułu (przedmiotu) 1. Zobowiązania podatkowe Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów ECTS Forma zaliczenia Wykład 30 Egzamin 6 Ćwiczenia Postępowania administracyjne Wykład 30 Egzamin 6 ogólne i podatkowe Ćwiczenia Opodatkowanie dochodu Wykład 30 Egzamin 8 Ćwiczenia Wykładnia prawa podatkowego Wykład 20 3 Egzamin 5. Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego Konwersatorium 15 2 Seminarium Proseminarium magisterskie Wykłady eksperckie Wykład do wyboru Wykład 20 2 Razem: III semestr Nazwa modułu/przedmiotu 1. Podatek od towarów i usług 2. Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów ECTS Forma zaliczenia Wykład 30 Egzamin 7 Ćwiczenia 30 Wykład 8 Egzamin Ćwiczenia Podatek akcyzowy i podatek od gier Wykład 15 Egzamin 3 Ćwiczenia 8 4. Podatki i opłaty lokalne Wykład 15 Egzamin 3 Ćwiczenia 7 5. Prawo celne i dewizowe Wykład 15 Egzamin 3 Ćwiczenia 8 6. Seminarium 30 Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu dyplomowego Wykłady eksperckie Konwersatorium do wyboru Konwersatorium Praktyki Praktyki 4/7 Zaliczenie bez oceny po IV sem. Razem:

14 IV semestr Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów ECTS Forma zaliczenia 1. Postępowanie sądowo-administracyjne Ćwiczenia 15 Wykład 30 Egzamin 5 2. Administracyjne postępowanie egzekucyjne Wykład 30 3 Egzamin 3. Prawo i postępowanie karne Wykład 30 Egzamin 5 skarbowe Ćwiczenia Analiza podatkowa Konwersatorium Konwersatorium do wyboru Konwersatorium 15 2 Seminarium 30 Wykłady eksperckie 4 4 Seminarium Praca dyplomowa 4 Egzamin dyplomowy 3 Egzamin Praktyki Praktyki 3/7 Zaliczenie bez oceny Razem: Konwersatoria do wyboru* Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów ECTS Forma zaliczenia Urzędowe interpretacje prawa daninowego Ewidencje i dokumentacja podatkowa Procedury kontrolne w prawie podatkowym Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych Konwersatorium 15 2 Konwersatorium 15 2 Konwersatorium 15 2 Konwersatorium Opłaty publiczne Konwersatorium System finansowy ubezpieczeń społecznych Konwersatorium Transfer Pricing Konwersatorium Recent Problems and Developments in Taxing Turnover and Konwersatorium 15 2 Consumption *Do wyboru dwa konwersatoria spośród ośmiu 14

15 Wykłady do wyboru # Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów ECTS Forma zaliczenia 1. Historia skarbowości Wykład Pomoc publiczna Wykład Administracja skarbowa organizacja i funkcjonowanie Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Wykład 20 2 Wykład Europejskie prawo podatkowe Wykład Ekonomiczne zagadnienia opodatkowania # do wyboru jeden spośród sześciu Wykład 20 2 Plan studiów niestacjonarnych Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Prawa i Administracji Kierunek studiów: doradztwo podatkowe Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: studia niestacjonarne Specjalność: brak Liczba semestrów: cztery Liczba punktów ECTS: 120 Łączna liczba godzin dydaktycznych:

16 I semestr Nazwa modułu (przedmiotu) Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów ECTS Forma zaliczenia 1. Prawoznawstwo Wykład 21 4 Egzamin 2. Podstawy prawa cywilnego i handlowego Wykład 21 4 Egzamin 3. Podstawy postępowania cywilnego Wykład 12 3 Egzamin 4. Rachunkowość Wykład 24 Ćwiczenia 12 8 Egzamin 5. Źródła prawa podatkowego Wykład 12 3 Egzamin 6. Teoria prawa podatkowego Wykład 12 3 Egzamin 7. Wykłady ogólnouniwersyteckie Wykład 15 2 Razem: II semestr Nazwa modułu (przedmiotu) Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów ECTS Forma zaliczenia 1. Zobowiązania podatkowe Wykład 21 Ćwiczenia 12 6 Egzamin 2. Postępowania administracyjne ogólne i podatkowe Wykład 21 Ćwiczenia 12 6 Egzamin 3. Opodatkowanie dochodu Wykład 21 Ćwiczenia 21 8 Egzamin 4. Wykładnia prawa podatkowego Wykład 12 3 Egzamin Proseminarium magisterskie Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego Konwersatorium Seminarium 12 Wykłady eksperckie Wykład do wyboru Wykład Wykład do wyboru Wykład 12 2 Razem:

17 III semestr Nazwa modułu/przedmiotu 1. Podatek od towarów i usług 2. Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych 3. Podatek akcyzowy i podatek od gier 4. Podatki i opłaty lokalne 5. Prawo celne i dewizowe 6. Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu dyplomowego Forma zajęć Liczba godzin Wykład 21 Ćwiczenia 21 Wykład 6 Ćwiczenia 6 Wykład 12 Ćwiczenia 6 Wykład 12 Ćwiczenia 6 Wykład 12 Ćwiczenia 6 Seminarium 21 Wykłady eksperckie Liczba punktów ECTS 7. Konwersatorium do wyboru Konwersatorium Praktyki Praktyki 4/7 Razem: Forma zaliczenia Egzamin Egzamin Egzamin Egzamin Egzamin Zaliczenie bez oceny po IV semestrze 17

18 IV semestr Nazwa modułu/przedmiotu Postępowanie sądowo-administracyjne Administracyjne postępowanie egzekucyjne Prawo i postępowanie karne skarbowe Forma zajęć Liczba godzin Wykład 18 Ćwiczenia 12 Liczba punktów ECTS 5 Forma zaliczenia Egzamin Wykład 18 3 Egzamin Wykład 27 Ćwiczenia Analiza podatkowa Konwersatorium Konwersatorium do wyboru Konwersatorium 12 2 Seminarium 21 Wykłady eksperckie Egzamin 6. Seminarium Praca dyplomowa 4 Egzamin dyplomowy 3 Egzamin 7. Praktyki Praktyki 3/7 Zaliczenie bez oceny Razem: Konwersatoria do wyboru* Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów ECTS Forma zaliczenia 1. Urzędowe interpretacje prawa daninowego Konwersatorium Ewidencje i dokumentacja podatkowa Konwersatorium Procedury kontrolne w prawie podatkowym Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych Konwersatorium 12 2 Konwersatorium Opłaty publiczne Konwersatorium System finansowy ubezpieczeń społecznych Konwersatorium Transfer pricing Konwersatorium 12 2 Recent problems and developments in 8. taxing turnover and consumption *Konwersatoria do wyboru dwa spośród ośmiu Konwersatorium

19 Wykłady do wyboru # Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów ECTS Forma zaliczenia 1. Historia skarbowości Wykład Prawo pomocy publicznej Wykład Administracja skarbowa organizacja i funkcjonowanie Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Wykład 12 2 Wykład Europejskie prawo podatkowe Wykład Ekonomiczne zagadnienia opodatkowania Wykład 12 2 # Wykłady do wyboru dwa spośród sześciu. Wykłady eksperckie spotkanie z najlepszymi! Wykłady eksperckie to nowość w kształceniu na naszym Wydziale. Postanowiliśmy umożliwić studentom kontakt z najbardziej cenionymi osobami zajmującymi się problematyką podatkową. Chcemy, aby były to osoby reprezentujące różnorodne środowiska, a tym samym zróżnicowane poglądy dotyczące problematyki podatkowej. Tematyka wykładów będzie nawiązywała do zainteresowań zaproszonych gości oraz aktualnych problemów stosowania prawa podatkowego w Polsce i na świecie. Wykłady będą miały charakter otwarty dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką podatkową. Formalnie dla studentów kierunku doradztwo podatkowe - wykłady stanowić będą część seminarium magisterskiego. W wypadku studiów stacjonarnych każdy student będzie musiał zaliczyć w czasie studiów przynajmniej 6 wykładów po 2 godziny, zaś niestacjonarnych 4 wykłady po 2 godziny. Zaliczenia za każdy semestr odrębnie dokonuje promotor na podstawie pracy pisemnej stanowiącej komentarz do wybranego wątku jednego z wykładów oraz obecności na wykładzie, uwzględniając w ramach oceny zaliczenia seminarium lub proseminarium. 19

20 Wydział otwarty na otoczenie! Studia będziemy prowadzić we współpracy z najbardziej renomowanymi spółkami doradztwa podatkowego, organami administracji podatkowej oraz samorządem doradców podatkowych. Podmioty te, jako interesariusze, będą wspierać nas poprzez współprowadzenie zajęć dydaktycznych, doradztwo w zakresie programu studiów, obiektywną poziomu kształcenia oraz organizację praktyk. Spojrzenie z boku, z punktu widzenia rynkowego, będzie dla wydziału szczególnie cenne. Deloitte Doradztwo Podatkowe Deloitte w Polsce jest częścią międzynarodowej sieci Deloitte Touche Tohmatsu, zaliczającej się do Wielkiej Czwórki światowych firm doradczych i jest najszybciej rozwijającą się spośród nich. Deloitte świadczy usługi w zakresie doradztwa podatkowego, audytu i rachunkowości, doradztwa prawnego, księgowego i inwestycyjnego, a także specjalistyczne usługi doradztwa gospodarczego oraz kompleksowe doradztwo personalne i usługi aktuarialne. Na całym świecie zatrudniamy ponad specjalistów w ponad 150 państwach. Dział Doradztwa Podatkowego Deloitte w Polsce świadczy usługi doradztwa podatkowego od 1990 r. Dziś jest jedną z jedną z największych spółek doradztwa podatkowego w Polsce, wielokrotnie nagradzaną za osiągniecia na polu doradztwa podatkowego. Ostatnie osiągnięcia Deloitte to: Nagroda dla Najskuteczniejszej Firmy Doradztwa Podatkowego w Polsce 2013 według Dziennika Gazety Prawnej ; Nagroda dla Najlepszej Firmy Doradztwa Podatkowego w Europie Centralnej 2014 według International Tax Review; Nagroda dla Najlepszej Firmy w Zakresie Cen Transferowych w Polsce 2014 według International Tax Review. Zespół Doradztwa Podatkowego tworzy ponad 360 specjalistów, w tym doradców podatkowych i radców prawnych. Do Klientów firmy należą największe polskie przedsiębiorstwa oraz działające w Polsce firmy zagraniczne. Deloitte posiada największą spośród firm doradztwa podatkowego sieć biur w Polsce obsługuje swoich Klientów w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie. Link: Współpracą z UMK kieruje pani Joanna Stawowska [zob.: Komitet Doradczy, s. 8, s. 11] 20

21 EY (dawniej Ernst & Young) Jesteśmy największą w Polsce międzynarodową firmą świadczącą usługi doradcze. Specjalizujemy się w doradztwie podatkowym i prawnym, audycie, doradztwie transakcyjnym i biznesowym. Naszym klientom oferujemy szerokie doradztwo w obszarze podatków m.in. VAT, podatek dochodowy dla osób fizycznych i prawnych, świadczenia ZUS, cło i akcyza, podatki międzynarodowe, ceny transferowe, planowanie podatkowe i sprawozdawczość, doradztwo regulacyjne, postępowania podatkowe i sądowe. Działamy na terenie całej Polski, obsługujemy przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne działające we wszystkich branżach. Dział Doradztwa Podatkowego EY otrzymał dwa razy z rzędu tytuł najlepszej firmy doradztwa podatkowego w Polsce w VII i VIII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Dziennika Gazety Prawnej (2014, 2013). W VII Rankingu Rzeczpospolitej dostał tytuł największej firmy doradztwa podatkowego w kategorii przychodów (czerwiec 2013). Posiadamy najbardziej utytułowany zespół doradców podatkowych. Nasi eksperci otrzymali największą liczbę wyróżnień indywidualnych łącznie 7 w VIII Rankingu Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej. Wygrali 3 z 7 kategorii rankingu indywidualnego: spory przed sądami administracyjnymi (Agnieszka Tałasewicz), VAT i podatki lokalne. Doradcy EY zajęli również drugie miejsca w dwóch kategoriach: międzynarodowe prawo podatkowe (Andrzej Broda) i podatki dochodowe, a także trzecie miejsca w dwóch kategoriach: optymalizacje podatkowe (Andrzej Broda) oraz VAT. Co roku Dział Doradztwa Podatkowego EY organizuje autorski konkurs EYe on Tax adresowany do studentów. Dodatkowo od lat firma EY zajmuje pozycję lidera w rankingach najbardziej pożądanych pracodawców na polskim rynku. W 2013 roku po raz kolejny zdobyła m.in. tytuł Pracodawcy Roku w rankingu AIESEC, tytuł Idealny Pracodawca w rankingu Universum. Zajęła również pierwsze miejsce w badaniu MBE Student Index, a także pierwsze miejsce w badaniu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA - jako najbardziej atrakcyjne i najczęściej wybierane miejsce pracy przez studentów prawa. We wrześniu 2013 roku firma EY została uznana w badaniu Universum za najbardziej atrakcyjnego pracodawcę na świecie wśród firm świadczących profesjonalne usługi. Więcej o EY: TAXweb blog podatkowy EY: Kariera: Konkurs EYe on Tax: Współpracą z UMK kieruje pani Agnieszka Tałasiewicz [zob.: Komitet Doradczy, s. 8, s. 11]. 21

22 GWW wiodąca polska firma prawnicza GWW jest jedną z pięciu największych firm prawniczych w Polsce (Ranking kancelarii prawniczych, Rzeczpospolita, kwiecień 2014). Istnieje od 1996 roku. Obecnie zatrudnia 100 prawników, wśród których większość to radcowie prawni, adwokaci oraz doradcy podatkowi. Praktyka GWW prowadzona jest pod markami: GWW Legal i GWW Tax. Firma oferuje kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe we wszystkich dziedzinach aktywności gospodarczej. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw działających w regulowanych sektorach gospodarki. GWW Tax praktyka podatkowa firmy prawniczej GWW. mocno wyspecjalizowany zespół GWW Tax tworzą doświadczeni profesjonaliści, świetnie zorientowani w prawie podatkowym Legal 500 EMEA, edycja 2014 GWW Tax oferuje usługi doradztwa podatkowego w pełnym zakresie, koncentrując się na zapewnieniu klientom obsługi związanej z rozwiązywaniem bieżących zagadnień podatkowych. Ponadto świadczy szereg specjalistycznych usług, między innymi z zakresu postępowań kontrolnych, podatkowych oraz sądowo-administracyjnych, z zakresu transfer pricingu, jak również z zakresu doradztwa w przedmiocie przejęć, przekształceń i łączeń spółek kapitałowych oraz w zakresie optymalizacji podatkowej i międzynarodowego planowania podatkowego. Praktyka podatkowa GWW jest wysoko oceniana zarówno przez klientów, jak i konkurencję, czego potwierdzeniem jest pozycja GWW Tax w rankingach polskich i międzynarodowych: miejsce 2. w rankingu Legal 500 wśród wiodących firm doradztwa podatkowego w Polsce (Legal 500 EMEA, edycja 2014 oraz 2013); miejsce 4. w kategorii najskuteczniejsze firmy doradztwa podatkowego oraz miejsce 5. w kategorii, najlepsze firmy doradztwa podatkowego w grupie firm dużych, zatrudniających 10 i więcej doradców podatkowych. Pozycję w pierwszej piątce utrzymujemy niezmiennie od 2010 roku (Ranking firm i doradców podatkowych, Dziennik Gazeta Prawna, marzec 2014). Ponadto, GWW Tax od 2011 roku plasuje się w czołówce, jeśli chodzi o liczbę wyróżnień indywidulanych przyznawanych imiennie doradcom podatkowym w prestiżowym Rankingu firm i doradców podatkowych Dziennika Gazety Prawnej. Wśród laureatów są: Andrzej Próchnicki lider w zakresie podatków dochodowych. W tej kategorii zajmuje miejsce 1. wśród najlepszych doradców podatkowych w Polsce (edycja 2014); Artur Cmoch wskazywany wśród najlepszych doradców podatkowych w Polsce, w dwóch kategoriach optymalizacje podatkowe (edycja 2014) oraz podatki dochodowe (edycja 2011), gdzie zajmuje odpowiednio miejsce 2. i 3.; Leszek Białoń zajmuje miejsce 3. w kategorii fuzje i przejęcia (edycja 2014). Więcej informacji na: Współpracą z UMK kieruje pan Andrzej Ladziński [zob.: Komitet Doradczy, s. 8, s. 10] 22

23 MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy MDDP funkcjonuje od 2004 roku, początkowo tylko jako firma doradztwa podatkowego. Dziś jest nie tylko piątą największą firmą doradztwa podatkowego w Polsce, ale także jedną z największych w kraju firm doradczych świadczących usługi w zakresie prawa, business consultingu, finansów, outsourcingu księgowości i naliczania wynagrodzeń, audytu oraz usług edukacyjnych. MDDP Doradztwo Podatkowe to zespół ponad 70 ekspertów w zakresie podatku VAT, ceł i akcyzy, podatków dochodowych, cen transferowych, podatków międzynarodowych, podatków lokalnych oraz postępowań podatkowych i sądowych. Jakość oferowanych przez MDDP usług jest doceniana zarówno przez rynek co potwierdzają kolejne rankingi głównych polskich dzienników oraz międzynarodowych magazynów branżowych. W dotychczasowych rankingach doradców podatkowych publikowanych przez Rzeczpospolitą i Dziennik Gazety Prawnej oraz Forbes, MDDP zajmuje czołowe miejsce wśród 5 największych firm doradztwa podatkowego, a partnerzy firmy wymieniani są w gronie najlepszych doradców w swoich specjalizacjach. Według prestiżowego rankingu International Tax Review European Tax Awards 2013, MDDP została uznana za Najlepszą Firmę Doradztwa Podatkowego w Polsce oraz już po raz czwarty za Najlepszą Firmę Doradczą w zakresie Cen Transferowych w Polsce. Więcej informacji o MDDP: Współpracą z UMK kieruje pan Tomasz Michalik [zob.: Komitet Doradczy, s. 8, s. 10] 23

24 Dział prawno-podatkowy PwC w Polsce Usługi podatkowe w Polsce świadczone są zgodnie z najwyższymi standardami stosowanymi przez naszą firmę na całym świecie. Zapewniamy naszym Klientom pomoc i porady w następujących dziedzinach: podatek dochodowy od osób prawnych oraz od osób fizycznych; podatek od towarów i usług (VAT); podatek akcyzowy; należności celne oraz tryb postępowania i opłaty w handlu międzynarodowym; ceny transferowe; postępowanie i spory w sprawach podatkowych; międzynarodowe prawo podatkowe; ubezpieczenia społeczne; usługi dotyczące formalności związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych; doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Podstawową zasadą usług świadczonych przez Dział prawno-podatkowy PwC jest wprowadzanie oszczędnych podatkowo struktur i metod finansowania działalności oraz lepszych procedur kontrolnych i udoskonalonych metod zarządzania przedsiębiorstwem. W Polsce zatrudniamy około 450 specjalistów w tym doradców podatkowych, ekonomistów, radców prawnych i adwokatów. Współpracą z UMK kieruje pan dr Sławomir Krempa [zob.: Komitet Doradczy, s. 8, s. 9]. 24

25 Izba Skarbowa w Bydgoszczy jest jednostką organizacyjną obsługującą organ podatkowy Dyrektora Izby Skarbowej. Zasięgiem terytorialnym obejmuje województwo kujawsko-pomorskie, powstałe w 1999 r. w centrum północnej Polski na bazie dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego. W Izbie Skarbowej w Bydgoszczy, działa jedno z pięciu funkcjonujących w ramach administracji podatkowej Biur Krajowej Informacji Podatkowej. Siedzibą Biura jest miasto Toruń. Na terenie woj. kujawsko-pomorskiego funkcjonują 23 urzędy skarbowe jako jednostki obsługujące naczelników urzędów skarbowych. Siedziby tych urzędów znajdują się w miejscowościach będących siedzibami powiatów. Na terenie miasta Bydgoszczy zlokalizowane są siedziby 4 urzędów skarbowych, w tym siedziba Kujawsko- -Pomorskiego Urzędu Skarbowego, który jest urzędem wyspecjalizowanym, obsługuje największych podatników oraz podmioty z kapitałem zagranicznym z terenu całego województwa. Na terenie miasta Torunia zlokalizowane są siedziby 2 urzędów skarbowych. Jednym z głównych kierunków działań administracji podatkowej województwa, jest otwarcie na podatnika, ułatwienie mu dobrowolnego i prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych. Izba Skarbowa w Bydgoszczy i podległe jej urzędy podejmują działania mające na celu polepszenie jakości oferowanych usług poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością. Skuteczne wypełnianie zróżnicowanych zadań administracji skarbowej w regionie, możliwe jest dzięki wyspecjalizowanej kadrze, która z poświęceniem i zaangażowaniem realizuje powierzone zadania. Doświadczenie pracowników wykorzystywane jest w wielu projektach prowadzonych przez Ministerstwo Finansów. Izba Skarbowa w Bydgoszczy utworzyła unikatową w kraju, komórkę do spraw kontroli działalności gospodarczej prowadzonej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, która działa na rzecz jednostek skarbowych z całej Polski. Izba Skarbowa i podległe jej urzędy, otrzymują liczne nagrody i wyróżnienia od podatników, przedsiębiorców oraz współpracujących instytucji. Współpracą z UMK kieruje pan Marcin Łoboda [zob. Marcin Łoboda, s. 43]. 25

26 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu Obszar właściwości miejscowej Kolegium obejmuje powiaty: grodzki grudziądzki i toruński oraz ziemskie: brodnicki, chełmiński, grudziądzki, golubsko dobrzyński, toruński i wąbrzeski wraz z gminami objętymi tym obszarem. Ponadto na podstawie art. 2a ust. 2 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu jest właściwe w sprawach należących do zadań organów samorządu Siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego województwa z obszaru obejmującego całe województwo kujawsko pomorskie. w Toruniu (ul. Targowa 13/15 II i III piętro) Zakres spraw rozpatrywanych przez Kolegium jest niezwykle szeroki. Obejmuje m.in. takie sprawy jak: objęte proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej, działalność gospodarcza, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, pomoc społeczna, świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna, oświata (stypendia, pomoc materialna itd. ), dodatki mieszkaniowe, sprawy socjalne, gospodarka nieruchomościami (bez opłat za wieczyste użytkowanie), przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, prawo geodezyjne i kartograficzne, ochrona środowiska, ochrona przyrody i ochrona zwierząt, odpady i utrzymanie porządku i czystości w gminach, rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe, łowiectwo, handel, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, prawo o ruchu drogowym, drogi publiczne, transport drogowy, prawo górnicze i geologiczne, egzekucja administracyjna i wiele innych. Co roku do toruńskiego Kolegium wpływa ok spraw, z czego najwięcej z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej i objętych proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej. Toruńskie Kolegium składa się z 25 członków: 11 etatowych i 14 pozaetatowych. Wśród członków Kolegium jest jedna osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, cztery osoby doktora nauk prawnych i jedna doktora nauk humanistycznych (magister prawa). Dwóch członków Kolegium posiada jednocześnie tytuł zawodowy magistra prawa i magistra administracji. Czternastu członków Kolegium to także radcowie prawni. Zdecydowana większość członków Kolegium posiada uprawnienia do ubiegania się o stanowisko sędziego administracyjnego bądź referendarza. Biuro Kolegium składa się z 8 osób. Wyższe wykształcenie posiada 6 osób (w tym magisterskie 4), średnie 1, zawodowe 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest państwową jednostką budżetową. Współpracą z UMK kieruje Pan dr Marek Żmuda [zob.: Marek Żmuda, s. 44]. 26

27 Oddział Kujawsko-Pomorski Krajowej Izby Doradców Podatkowych Na podstawie założeń wynikających z rozdziału XI Statutu KIDP, regionalne oddziały Izby stanowią doradcy podatkowi mający siedzibę na obszarze regionu. Na terenie jednego województwa może działać jeden oddział Izby. Regionalne oddziały Izby realizują zadania powierzone przez Zjazd i wykonują zadania dotyczące regionu, w tym: integrują środowisko doradców podatkowych, chronią interesy zawodowe doradców podatkowych, prowadzą działalność informacyjną, szkoleniową i wydawniczą, propagują zawód doradcy podatkowego i czuwają nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej, powołują przedstawicieli społecznych w rozumieniu art. 90 Kodeksu postępowania karnego, celem udziału w postępowaniach karnych lub karnych skarbowych, prowadzonych przeciwko doradcom podatkowym, prowadzą działalność rozjemczą, koordynują praktyki zawodowe. Kujawsko-Pomorski Oddział wykonuje swoją działalność poprzez Walne Zgromadzenia i Zgromadzenia Regionalnye, gdzie dokonuje się wyboru delegatów na kolejny Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych oraz przedstawicieli Zarządu RO KIDP oraz członków Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego Oddziału. Lista doradców podatkowych Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP liczy 303 osób a wykaz kancelarii doradców naszego regionu dostępny jest na stronie internetowej Oddziału W dniu 26 lutego 2014 r., odbyło się Zgromadzenie Wyborcze Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP, gdzie zgodnie z 47 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych dokonano wyboru: 1. Członków Zarządu KPO KIDP w składzie: Drobysz-Szulc Bogusława, nr wpisu 03923, Kubisiak Adriana, nr wpisu 02278, Litwiniec Iwona, nr wpisu 02820, Miłkowska Helena, nr wpisu 00943, Piotrowski Przemysław, nr wpisu 05274, Rychlik Dariusz, nr wpisu 01879, Suchecka Waleria Członków Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego w składzie: Borowicz Edwin, nr wpisu 02369, Kaszuba Anna, nr wpisu 07202, Knoff Dariusz, nr wpisu 06524, Mikołajewski Rafał, nr wpisu

28 Patronat nad studiami objął Przegląd Podatkowy Pismo tworzone przez profesjonalistów dla profesjonalistów Rada Programowa: mec. Mariusz Aleksandrowicz prof. dr hab. Cezary Kosikowski mgr Bożena Lisiecka-Zając prof. dr hab. Jerzy Małecki mec. Adam Mariański prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel mec. Tomasz Olkiewicz prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący) mec. Piotr Żarski Kolegium redakcyjne: sędzia Adam Bącal Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna) dr Sławomir Krempa sędzia Sylwester Marciniak doradca podatkowy Małgorzata Militz dr hab. Wojciech Morawski Beata Olędzka (sekretarz redakcji) dr hab. Krzysztof G. Szymański doradca podatkowy Andrzej Taudul Iwona Kaczorowska Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego, a także Podyplomowe Studia Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Od 2000 r. pracuje jako redaktor przy publikacjach podatkowych. Obecnie redaktor naczelna Przeglądu Podatkowego oraz wydawca LEX Navigator Procedury Podatkowe. Beata Olędzka Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Podyplomowe Studia Podatków i Prawa Podatkowego na tym Wydziale, a także Podyplomowe Studia Business English w Akademii Leona Koźmińskiego. Sekretarz redakcji Przeglądu Podatkowego. Wiecej: 28

29 Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Wysoko oceniany przez: doradców podatkowych i biegłych rewidentów pracowników organów podatkowych prawników dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych Czasopismo otrzymało rekomendację Forum Doradców Podatkowych oraz Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi. Najwyższa jakość informacji podatkowej Czytając Przegląd Podatkowy, zyskujesz: przywilej dostępu do opracowań najlepszych przedstawicieli doktryny oraz praktyków dostęp do obszernych i fachowych analiz nowych i znowelizowanych aktów z zakresu prawa podatkowego gwarancję wysokiej jakości tekstów możliwość zapoznania się z komentarzami do wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wraz z informacją o ich skutkach dla polskich podatników dostęp do opinii i analiz obejmujących bieżące problemy autorstwa najbardziej doświadczonych doradców podatkowych wyjaśnienia i interpretacje aktualnych problemów podatkowych Przegląd Podatkowy dostępny jest także w wersji elektronicznej e-przegląd Podatkowy w wersji elektronicznej zapewnia: bogate archiwum - zbiór wszystkich numerów Przeglądu Podatkowego od stycznia 2010 r. możliwość czytania z nośników mobilnych natychmiastową dostawę brak kosztów za przesyłkę łatwość przechowywania publikacji 29 WOLTERS KLUWER SA Warszawa, ul. Przyokopowa 33 infolinia ,

30 Katedra Prawa Finansów Publicznych Pod tą nazwą kryją się pracownicy, którzy zajmują się na naszym Wydziale właśnie podatkami. Będziecie mogli spotykać się z nimi przez całe dwa lata. Początki Katedry sięgają momentu powstania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w ramach którego powołano Wydział Prawno Ekonomiczny. Formalnie powołanie Katedry nastąpiło rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 18 stycznia 1946 roku w sprawie utworzenia katedr i zakładów naukowych na Wydziale Prawno Ekonomicznym UMK, które weszło w życie z mocą wsteczną od dnia 1 listopada 1945 roku. Nawiązując do tradycji przedwojennych nosiła ona nazwę Katedry Skarbowości i Prawa Skarbowego. Dopiero od początku roku akademickiego 1950/51 rozporządzeniem Ministra Szkół Wyższych i Nauki zmieniono jej nazwę na: Katedra Prawa Finansowego.. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, zajrzyjcie na stronę: W każdej firmie dużo zależy od jej szefa. Szefem kierownikiem Katedry Prawa Finansów Publicznych jest od 23 lat profesor dr hab. Bogumił Brzeziński. Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński dr h.c., kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia prawnicze ukończył w roku W roku 1997 otrzymał tytuł naukowy profesora, a w 1998 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Związany z korporacją doradców podatkowych od początku jej istnienia. Był członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Podatkowych w trakcie jej pierwszych trzech kadencji. Członek Rady Konsultacyjnej przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych. Wyróżniony Odznaką Honorową Za szczególne zasługi dla Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Zajmuje się naukowo problematyką prawa podatkowego, a zwłaszcza zasad jego stosowania oraz wykładni. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 500 opracowań. Mieści się w nim kilkadziesiąt opracowań monograficznych (autorstwo i współautorstwo), podobna liczba komentarzy do ustaw, około 120 artykułów oraz 170 glos do wyroków sądów w sprawach podatkowych. [zob.: s. 8] 30

31 Dla potrzeb prowadzonych zajęć dydaktycznych napisał samodzielnie bądź we współautorstwie kilkanaście podręczników oraz skryptów uniwersyteckich. Od szeregu lat prowadzi także seminaria doktoranckie w zakresie prawa podatkowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i Uniwersytecie Jagiellońskim. Był promotorem 18 prac doktorskich, a także recenzentem w 31 przewodach doktorskich i 7 habilitacyjnych. W roku 1991 powierzono mu funkcję kierownika Katedry Prawa Finansów Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego. Na tymże Wydziale pełnił rozmaite funkcje organizacyjne, m.in. przez dwie kadencje - w latach funkcję prodziekana Wydziału. Niezależnie od pracy na Wydziale Prawa i Administracji UMK, prowadził też działalność naukową i dydaktyczną na innych polskich uniwersytetach. Od roku 1994 jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie pełni obecnie funkcję kierownika Zakładu Prawa Finansowego. Ma stałe kontakty naukowe z Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego oraz z Międzynarodowym Biurem Dokumentacji Podatkowej (IBFD) w Amsterdamie. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (European Association of Tax Law Professors), a także Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Jest członkiem Rady Programowej Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych oraz Rady Fundacji tegoż Centrum, a także członkiem Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Napisał wiele opinii o projektach ustaw dla potrzeb Sejmu oraz Senatu RP oraz opinii dla Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ministerstwa Finansów, a także dla Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Był członkiem zespołu Rady Legislacyjnej VI kadencji. W latach był członkiem Komisji Reformy Prawa Karnego Zespołu d/s. Prawa Karnego Skarbowego. Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński doktor honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. 31

P l a n s t u d i ó w niestacjonarnych. Ogólnoakademicki. Brak. Cztery

P l a n s t u d i ó w niestacjonarnych. Ogólnoakademicki. Brak. Cztery P l a n s t u d i ó w niestacjonarnych Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Specjalność: semestrów: Wydział Prawa i Administracji Doradztwo

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w stacjonarnych. brak. cztery

P l a n s t u d i ó w stacjonarnych. brak. cztery P l a n s t u d i ó w stacjonarnych Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Specjalność: semestrów: Wydział Prawa i Administracji Doradztwo

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe 2014/2015

Ceny transferowe 2014/2015 Witamy na konferencji portalu TaxFin.pl Ceny transferowe 2014/2015 3 grudnia 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Jacek Bajger partner w firmie doradczej KPMG, doradca podatkowy, kieruje

Bardziej szczegółowo

Wyzwania przed jakimi muszą stanąć przedsiębiorcy w konfrontacji z rzeczywistością prawno - podatkową w biznesie w 2016 r.

Wyzwania przed jakimi muszą stanąć przedsiębiorcy w konfrontacji z rzeczywistością prawno - podatkową w biznesie w 2016 r. Cykl konferencji Instytutu Studiów Podatkowych: Wyzwania przed jakimi muszą stanąć przedsiębiorcy w konfrontacji z rzeczywistością prawno - podatkową w biznesie w 2016 r. Serdecznie zapraszam na konferencję

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017 Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017 Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski Kierownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Przewodniczący Rady Naukowej

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 4 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Program. Delegowanie Polaków do Niemiec (Unii Europejskiej) i Niemców (Osób z UE) do Polski aspekty podatkowe i prawne.

Program. Delegowanie Polaków do Niemiec (Unii Europejskiej) i Niemców (Osób z UE) do Polski aspekty podatkowe i prawne. Program Delegowanie Polaków do Niemiec (Unii Europejskiej) i Niemców (Osób z UE) do Polski aspekty podatkowe i prawne Cele szkolenia Celem szkolenia jest zaprezentowanie podstawowych informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego

PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego O Firmie Spółka INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w zakresie świadczenia usług doradztwa podatkowego w lutym 2004 roku.

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w transakcjach zagranicznych

Podatek VAT w transakcjach zagranicznych Seminarium portalu TaxFin.pl Podatek VAT w transakcjach zagranicznych 27 czerwca 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy merytoryczni: Opis spotkania: Przedmiotem niniejszego seminarium będzie omówienie

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 3 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska. Telefon (0-32) 359 18 57. Internet www.katowcie.elsa.org.pl

Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska. Telefon (0-32) 359 18 57. Internet www.katowcie.elsa.org.pl Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska Telefon (0-32) 359 18 57 Internet www.katowcie.elsa.org.pl E-mail katowice@elsa.org.pl VIII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa Patroni

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w nieruchomościach

Inwestycje w nieruchomościach Seminarium portalu TaxFin.pl Inwestycje w nieruchomościach aspekty prawne, podatkowe i finansowe 22 marca 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy merytoryczni: Opis spotkania: Konferencja skierowana

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - studia w WSB we Wrocławiu - edycja XII Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Stacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

MDDP Podstawowe informacje o firmie

MDDP Podstawowe informacje o firmie MDDP Podstawowe informacje o firmie MDDP informacje ogólne Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadcząca kompleksowe usługi. 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych oferujących wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

Helping to Make a Difference

Helping to Make a Difference Russell Bedford www.russellbedford.pl Helping to Make a Difference Prawo Podatki Audyt Księgowość Doradztwo Gospodarcze Szkolenia i konferencje Russell Bedford Poland Szanowni Państwo, Z poważaniem, Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Cudzoziemcy pracujący w Polsce przepisy dotyczące pracowników UE i pracowników spoza UE. Cele szkolenia. Termin.

Zaproszenie. Cudzoziemcy pracujący w Polsce przepisy dotyczące pracowników UE i pracowników spoza UE. Cele szkolenia. Termin. Zaproszenie Cudzoziemcy pracujący w Polsce przepisy dotyczące pracowników UE i pracowników spoza UE Termin 27 / 03 / 2014, od godziny 10.00 Miejsce szkolenia Sala konferencyjna/ AHK Polska / ul. Miodowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie programu Business Law"

Zarządzenie nr 5/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie programu Business Law Zarządzenie nr 5/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie programu Business Law" Na podstawie 44 pkt. 11 i pkt. 13 w zw. z 43 ust. 2 i ust. 4 Statutu UKSW

Bardziej szczegółowo

18 marca 2016 C e n t r u m K o n f e r e n c y j n e G o l d e n F l o o r, W a r s z a w a

18 marca 2016 C e n t r u m K o n f e r e n c y j n e G o l d e n F l o o r, W a r s z a w a ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Odpowiedzialność i sposoby postępowania w przypadku kontroli Analiza porównawcza cen transferowych Nowe wymogi i zmiany ws. sporządzania dokumentacji cen transferowych 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Warsztaty portalu TaxFin.pl. Ceny transferowe. 25 września 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partner:

Warsztaty portalu TaxFin.pl. Ceny transferowe. 25 września 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partner: Warsztaty portalu TaxFin.pl Ceny transferowe 25 września 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa Partner: Prowadzący: Piotr Wiewiórka, Dyrektor w zespole cen transferowych PwC. Piotr jest absolwentem Akademii

Bardziej szczegółowo

Mamy zaszczyt zaprosić na Śniadanie Biznesowe: Nowe prawo zamówień publicznych w praktyce. Ochrona danych osobowych w praktyce firm szkoleniowych

Mamy zaszczyt zaprosić na Śniadanie Biznesowe: Nowe prawo zamówień publicznych w praktyce. Ochrona danych osobowych w praktyce firm szkoleniowych W imieniu KANCELARII SADKOWSKI I WSPÓLNICY Mamy zaszczyt zaprosić na Śniadanie Biznesowe: Nowe prawo zamówień publicznych w praktyce Ochrona danych osobowych w praktyce firm szkoleniowych Data spotkania:

Bardziej szczegółowo

Podatki- doradztwo podatkowe

Podatki- doradztwo podatkowe Podatki- doradztwo podatkowe WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku Podatki doradztwo podatkowe - studia w WSB w Opolu- edycja I. Podyplomowe studia w WSB na kierunku podatki to ciekawy program zajęć,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu.

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Mariański Group Zachód Doradztwo Prawno-Podatkowe Sp.K. Jesteśmy grupą nowoczesnych kancelarii prawnych stworzoną przez Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe 2013/2014

Ceny transferowe 2013/2014 Konferencja portalu TaxFin.pl: Ceny transferowe 2013/2014 29 października 2013 r. Hotel Polonia, Warszawa Partnerzy: Prelegenci: Aneta Błażejewska-Gaczyńska - partner w EY., Dział Doradztwa Podatkowego.

Bardziej szczegółowo

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających.

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających. POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH oraz KANCELARIA SADKOWSKI I WSPÓLNICY w ramach AKADEMII PRAWA PIFS serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku CZĘŚĆ I OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM 1. Podstawa i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe Szkolenie portalu TaxFin.pl Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe 21 marca 2013 r., Hotel Mercure Panorama, Wrocław Partner: Prowadzący: Tomasz Piekielnik doradca

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego tylko w poprzednim roku przeszkoliła prawie 500 osób z regionu płockiego.

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego tylko w poprzednim roku przeszkoliła prawie 500 osób z regionu płockiego. OFERTA SZKOLENIOWA Izba Gospodarcza Regionu Płockiego to niezależna organizacja powołana, by chronić i reprezentować interesy przedsiębiorców. Została powołana, z inicjatywy 67 przedsiębiorców z regionu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W KROŚNIE. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W KROŚNIE. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W KROŚNIE za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku CZĘŚĆ I OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM 1. Podstawa i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14 KR SKO z dnia 24 listopada 2008r. Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 2011 za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku CZĘŚĆ I OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa Konferencja portalu TaxFin.pl Optymalizacja podatkowa 9 czerwca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Paweł Mazurkiewicz, doradca podatkowy, partner MDDP. Przed podjęciem współpracy

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie Załącznik do uchwały nr I/1/08 Zgromadzenia Ogólnego SKO w Tarnowie z dnia 18 marca 2008r. Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W KROŚNIE. za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W KROŚNIE. za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W KROŚNIE za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku CZĘŚĆ I OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM 1. Podstawa i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart.

Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart. Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart.pl Szanowni Państwo Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ofertę

Bardziej szczegółowo

Podatki VAT i CIT w praktyce po rewolucyjnych zmianach

Podatki VAT i CIT w praktyce po rewolucyjnych zmianach Szkolenie portalu TaxFin.pl Podatki VAT i CIT w praktyce po rewolucyjnych zmianach 25-26 czerwca 2014 r., Warszawa, Hotel Marriott Partnerzy merytoryczni: Cel szkolenia: W 2014 r. doszło do licznych zmian

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH W KONTEKŚCIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH GIODO, GIIF ORAZ PODATKOWYCH

NOWE OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH W KONTEKŚCIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH GIODO, GIIF ORAZ PODATKOWYCH NOWE OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH W KONTEKŚCIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH GIODO, GIIF ORAZ PODATKOWYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/02/8058/10109 Cena netto 599,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami

Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami Termin 13 / 11 / 2014, godz. 10.00 16.30 Miejsce Biuro Regionalne AHK Polska w Gliwicach, Rynek 6 Cele szkolenia Celem tego seminarium

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wydział Prawa i Administracji. Kierunek Poziom kształcenia Tryb kształcenia. Administracja Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne

SYLABUS. Wydział Prawa i Administracji. Kierunek Poziom kształcenia Tryb kształcenia. Administracja Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne SYLABUS Wydział Prawa i Administracji Kierunek Poziom kształcenia Tryb kształcenia Administracja Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne Nazwa przedmiotu Liczba punktów ECTS Prawo finansowe i finanse

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 18 listopad 2011 r. II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Skawińska 8 http://elsa.lex.edu.pl/npm/ KOORDYNACJA:

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa.

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa. Warsztaty portalu TaxFin.pl Różnice kursowe - rozliczanie podatkowych różnic kursowych 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Katarzyna Klimkiewicz, partner kancelarii TPA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace - studia w WSB w Gdańsku. Absolwenci kierunku Zarządzanie Zasobami

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Podatkowe Ciągłe zmiany w systemie podatkowym wymagają nieustannej aktualizacji posiadanej wiedzy. Na studiach omawiane są najnowsze akty prawne, co pozwala uporządkować posiadane wiadomości

Bardziej szczegółowo

Plan studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo

Plan studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo Plan studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo (uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2008 r.) Wymagania ogólne: 1. Liczba lat:

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku CZĘŚĆ I OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM 1. Podstawa i zakres działania

Bardziej szczegółowo

STUDIA DOKTORANCKIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

STUDIA DOKTORANCKIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA STUDIA DOKTORANCKIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Zgodnie z decyzją Rektora AGH

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA lotnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

Russell Bedford Oferta usług BranżA lotnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA lotnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych

Bardziej szczegółowo

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r.

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. 1 2 Program kształcenia został przygotowany zgodnie z postanowieniami Uchwały Senatu Uczelni Łazarskiego w Warszawie z dnia 4

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r.

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r. Organizator: Patron honorowy: 20 lecie konferencje GDZIE I KIEDY: 15 listopada 2011 roku, Warszawa, ul. Świeradowska 43, wejście F, piętro VI. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: definicja czasu pracy, pojecie

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług Branża hutnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

Russell Bedford Oferta usług Branża hutnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług Branża hutnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA KolejowA

Russell Bedford Oferta usług BranżA KolejowA Russell Oferta usług BranżA KolejowA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Ludwik Florek

Prof. dr hab. Ludwik Florek Prawo pracy Prof. dr hab. Ludwik Florek kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2002 2007 wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie - j. angielski

Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie - j. angielski Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie - j. angielski WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie - j. angielski- studia w WSB w Gdańsku Patronat nad studiami

Bardziej szczegółowo

Faktura i E-faktura aspekty prawne oraz podatkowe

Faktura i E-faktura aspekty prawne oraz podatkowe Seminarium portalu TaxFin.pl Faktura i E-faktura aspekty prawne oraz podatkowe 5 października 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partner: Cel warsztatów: Celem seminarium jest przedstawienie aspektów prawno-podatkowych

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA FMCG

Russell Bedford Oferta usług BranżA FMCG Russell Oferta usług BranżA FMCG Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie programu Business Law"

Zarządzenie nr 5/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie programu Business Law Zarządzenie nr 5/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie programu Business Law" Na podstawie 44 pkt. 11 i pkt. 13 w zw. z 43 ust. 2 i ust. 4 Statutu UKSW

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Największa organizacja branżowa na świecie zrzeszająca studentów i młodych prawników

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA górnicza

Russell Bedford Oferta usług BranżA górnicza Russell Oferta usług BranżA górnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Krešimir Budiša, mag. oec., mag. for. Direktor Voditelj pripreme i provedbe EU projekata. UHY SAVJETOVANJE d.o.o.

Krešimir Budiša, mag. oec., mag. for. Direktor Voditelj pripreme i provedbe EU projekata. UHY SAVJETOVANJE d.o.o. Krešimir Budiša, mag. oec., mag. for. Direktor Voditelj pripreme i provedbe EU projekata UHY SAVJETOVANJE d.o.o. We will either find a way or make one! UHY HB EKONOM Sp. z. o.o. i UHY Savjetovanje Sp.

Bardziej szczegółowo

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów ADMINISTRACJA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA Specjalność -... PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Czas trwania studiów 6 semestrów dnia Lp. Nazwa przedmiotu Godziny

Bardziej szczegółowo

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów ADMINISTRACJA Specjalność -... Czas trwania studiów 6 semestrów WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA PLAN STUDIÓW ZAOCZNYCH dnia Lp. Nazwa przedmiotu semestrzeegzamin

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne rejestracja elektroniczna USOSWeb w łącznym wymiarze 60 godzin -zajęcia obowiązkowo w II

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO BIBLIOTEKI SŁUCHACZÓW PRAWA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO. ul. Bracka 12/302, 31-005 Kraków

TOWARZYSTWO BIBLIOTEKI SŁUCHACZÓW PRAWA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO. ul. Bracka 12/302, 31-005 Kraków Szanowni Państwo, Sekcja Prawa Podatkowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zaszczyt zaprosić na V Ogólnopolską Konferencję Prawa Podatkowego Aktualne problemy prawa

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 maja 2017 r.

Wrocław, dnia 31 maja 2017 r. Wrocław, dnia 31 maja 2017 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z PriceWaterhouseCoopers ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Podatkowe w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Sporządził: Alicja Wilczyńska Data sporządzenia: 2010-03-08 Osoba odpowiedzialna: Paulina Chomiak Data udostępnienia: 2010-03-24 Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA transportowej i logistycznej

Russell Bedford Oferta usług BranżA transportowej i logistycznej Russell Oferta usług BranżA transportowej i logistycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Marketing wyrobów medycznych oraz zasady współpracy i sponsorowania pracowników służby zdrowia w latach 2016 2018

Marketing wyrobów medycznych oraz zasady współpracy i sponsorowania pracowników służby zdrowia w latach 2016 2018 Marketing wyrobów medycznych oraz zasady współpracy i sponsorowania pracowników służby zdrowia w latach 2016 2018 Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/20/7060/9588 Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

VAT i CIT zmiany i projekty zmian na 2012 r.

VAT i CIT zmiany i projekty zmian na 2012 r. Seminarium portalu TaxFin.pl VAT i CIT zmiany i projekty zmian na 2012 r. 26 stycznia 2011 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Przemek Skorupa, starszy menedżer w zespole Podatków Pośrednich

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pozycją podatkową firmy - tarcza podatkowa. Ceny transferowe kluczowe zmiany i narzędzia ograniczania ryzyka

Zarządzanie pozycją podatkową firmy - tarcza podatkowa. Ceny transferowe kluczowe zmiany i narzędzia ograniczania ryzyka SEMINARIUM PAKIETOWE pod tytułem: Zarządzanie pozycją podatkową firmy - tarcza podatkowa oraz Ceny transferowe kluczowe zmiany i narzędzia ograniczania ryzyka 28 stycznia 2016 r. w godz. 10.00 13.00 (siedziba

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość (studia modułowe)

Rachunkowość (studia modułowe) Rachunkowość (studia modułowe) WSB Poznań - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość - studia podyplomowe w WSB w Poznaniu Rachunkowość to uniwersalny język biznesu, który dostarcza wiedzy niezbędnej

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Dołącz do Najlepszych

Dołącz do Najlepszych Dołącz do Najlepszych Kancelaria Weil istnieje od 1931 roku i jest jedną z najbardziej znanych międzynarodowych firm prawniczych świadczących kompleksową obsługę prawną klientów instytucjonalnych i firm

Bardziej szczegółowo

Cena netto 400,00 zł Cena brutto 492,00 zł. 2016-05-25 Termin zakończenia usługi. 2016-04-07 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 400,00 zł Cena brutto 492,00 zł. 2016-05-25 Termin zakończenia usługi. 2016-04-07 Termin zakończenia rekrutacji Reprezentacja, reklama oraz działania promocyjne i marketingowe przedsiębiorców istotne zagadnienia w zakresie podatku dochodowego i podatku od towarów i usług (VAT) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7633/7568

Bardziej szczegółowo

Dołącz do Najlepszych

Dołącz do Najlepszych Dołącz do Najlepszych Kancelaria Weil istnieje od 1931 roku i jest jedną z najbardziej znanych międzynarodowych firm prawniczych na rynku, która zapewnia kompleksową obsługę prawną klientom instytucjonalnym

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radców Prawnych JGA Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz Spółka partnerska 40-062 Katowice, ul. Kilińskiego 34 tel.

Kancelaria Radców Prawnych JGA Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz Spółka partnerska 40-062 Katowice, ul. Kilińskiego 34 tel. KANCELARIA to spółka prawnicza, która powstała w roku 2000. Kancelaria JGA to przede wszystkim partner w biznesie - od początku swej działalności kancelaria współpracuje stale z licznymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Doradca podatkowy. Opis kierunku. WSB Wrocław - Studia podyplomowe. Doradca podatkowy - studia w WSB we Wrocławiu - V edycja

Doradca podatkowy. Opis kierunku. WSB Wrocław - Studia podyplomowe. Doradca podatkowy - studia w WSB we Wrocławiu - V edycja Doradca podatkowy WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradca podatkowy - studia w WSB we Wrocławiu - V edycja Doradca podatkowy to wolny zawód zaufania publicznego powołany 1 stycznia 1997

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Partnerzy Zarządzający Audit & Business Consulting Group

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Partnerzy Zarządzający Audit & Business Consulting Group Szanowni Państwo W imieniu spółek wchodzących w skład Audit & Business Consulting Group mamy przyjemność przestawić Państwu ofertę naszych usług i zaprosić do współpracy. Audit & Business Consulting Group

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa Konferencja portalu TaxFin.pl Optymalizacja podatkowa 13 września 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Justyna Bauta-Szostak - radca prawny i doradca podatkowy w MDDP. W latach 1999-2002

Bardziej szczegółowo

Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym

Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminarium

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Wycena nieruchomości. Opis kierunku. WSB Gdańsk - Studia podyplomowe. Wycena nie. ruchomości - studia w WSB w Gdańsku

Wycena nieruchomości. Opis kierunku. WSB Gdańsk - Studia podyplomowe. Wycena nie. ruchomości - studia w WSB w Gdańsku Wycena nieruchomości WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Wycena nie ruchomości - studia w WSB w Gdańsku Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych zrzesza aktywnie działających zawodowo rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPTYMALIZACJA

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPTYMALIZACJA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPTYMALIZACJA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ISTOTNE ZOBOWIĄZANIE Podatek od nieruchomości, w przypadku podmiotów dysponujących znacznym majątkiem trwałym, stanowi niejednokrotnie

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej

Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej Russell Oferta usług BranżA energetycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE RADCA PRAWNY KOD 261103 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY Radca prawny to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY W REALIZACJI POLITYKI ORGANÓW SKARBOWYCH DOTYCZĄCE UJAWNIANIA ŹRÓDEŁ DOCHODÓW ZAGROŻENIA I PRZECIWDZIAŁANIE

NOWE TRENDY W REALIZACJI POLITYKI ORGANÓW SKARBOWYCH DOTYCZĄCE UJAWNIANIA ŹRÓDEŁ DOCHODÓW ZAGROŻENIA I PRZECIWDZIAŁANIE 29 LISTOPADA 2012 HOTEL SHERATON POZNAŃ NOWE TRENDY W REALIZACJI POLITYKI ORGANÓW SKARBOWYCH DOTYCZĄCE UJAWNIANIA ŹRÓDEŁ DOCHODÓW ZAGROŻENIA I PRZECIWDZIAŁANIE PRAWIDŁOWE PRZYGOTOWANIE PODATNIKA PRZED

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami zaprasza do Tarnobrzega na prestiżowe dwusemestralne studia podyplomowe Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Planowane rozpoczęcie zajęć październik 2015 r. Zakończenie marzec 2015 r. W zajęciach może

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I STOPIEŃ Poziom

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie

Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie WSB Toruń - Studia podyplomowe Opis kierunku Studia podyplomowe Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie w WSB w Toruniu Ochrona środowiska była, jest i z pewnością

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Nykiel. Spis treści: Rozdział 1. Podatek zagadnienia ogólne

Włodzimierz Nykiel. Spis treści: Rozdział 1. Podatek zagadnienia ogólne Jest to kolejne wydanie cieszącego się dużym zainteresowaniem podręcznika akademickiego. Materiał zawarty w podręczniku został zaktualizowany oraz uzupełniony. Autorzy uwzględnili stan prawny na dzień

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

BranżA medyczna i farmaceutyczna. Oferta usług. Russell Bedford

BranżA medyczna i farmaceutyczna. Oferta usług.  Russell Bedford Oferta usług BranżA medyczna i farmaceutyczna Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo