PROGRAM / PROGRAMME. Wymiary przestrzeni życia i aktywności obywatelskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM / PROGRAMME. Wymiary przestrzeni życia i aktywności obywatelskiej"

Transkrypt

1 Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki Instytut Nauk o Wychowaniu Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Organized by: The Chair of Social Pedagogy and Andragogy at the Institute of Educational Sciences Pedagogical University of Cracow PROGRAM / PROGRAMME MIĘDZYNARODOWA MULTIDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA Kobieta w mozaice kulturowej Wymiary przestrzeni życia i aktywności obywatelskiej WOMAN IN THE CULTURAL MOSAIC KOBIETA W MOZAICE KULTUROWEJ INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONFERENCE Woman in the Cultural Mosaic Dimensions of Live-space and Active Citizenship KRAKÓW, XI 2013 R. Miejsce Obrad: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Romana Ingardena 4, Kraków, Polska The Conference Venue: Pedagogical University of Cracow, 4 Ingardena Street, Cracow, Poland

2 KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI prof. Vanessa Andreotti (Finland, University of Oulu) prof. Pella Calogiannakis (Greece, University of Crete) dr. Farhang M. Muhamad (Iraq, College of Basic Education, Kurdystan) prof. Shunji Tanabe (Japan, Kanazawa University) prof. Katarzyna Dormus (Poland, Uniwersytet Pedagogiczny) prof. Elżbieta Dubas (Poland, Uniwersytet Łódzki) prof. Agnieszka Gromkowska-Melosik (Poland, UAM w Poznaniu) prof. Małgorzata Halicka (Poland, Uniwersytet w Białymstoku) prof. Barbara Kędzierska (Poland, Uniwersytet Pedagogiczny) dr Beata Kowalska (Poland, Uniwersytet Jagielloński) prof. Ewa Skibińska (Poland, Uniwersytet Warszawski) prof. Krystyna Slany (Poland, Uniwersytet Jagielloński) prof. Zofia Szarota (Poland, Uniwersytet Pedagogiczny) prof. Susana Gonçalves (Portugal, Escola Superior de Educação de Coimbra) prof. Eduardo V. Rodrigues (Portugal, Universidade do Porto) prof. Fernando Barragán Medero (Spain, Universidad de La Laguna) prof. Nadia Łucan (Ukraine, Uniwersytet Przykarpacki) prof. William Gaudelli (USA, Columbia University) President Jovan Shopovski (European Scientific Institute) Obrady uświetni koncert Chóru Akademickiego EDUCATUS pod dyrekcją prof. Adama Korzeniowskiego The meeting will feature a concert Academic Choir EDUCATUS under the direction of professor Adam Korzeniowski Obradom towarzyszyć będzie prezentacja projektu artystycznego Uwikłane w kobiecość dr Beata Marcinkowska (Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi) There will be a presentation of art project Entangled in femininity during the conference dr Beata Marcinkowska (Strzemiński Academy of Fine Arts Łódź) Wystąpi Smyczkowa Orkiestra Kameralna Uniwersytetu Pedagogicznego pod batutą Małgorzaty Tęczyńskiej-Kęska. 2

3 RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 14 XI 2013 r. Czwartek / Thursday Sala; Piętro; Room Floor Rejestracja uczestników; Registration Uroczyste otwarcie konferencji Opening Ceremony Aula Obrady plenarne, cz. 1 Plenary Session (1) Aula Przerwa kawowa Coffee Break Obrady plenarne, cz. 2 Plenary session (2) Aula Obiad Lunch Klub Bakałarz Obrady w sekcjach (po 10 minut) Sections (10 minutes) Sekcja 1 Płeć Rozwój Obywatelstwo Section 1 Gender Development Citizenship Aula 2 Sekcja 2 Kobieta w kontekstach transnarodowych, narodowych i etnicznych Section 2 The Woman in Transnational, National and Ethnic Contexts Sekcja 3 Zdrowie i prawa reprodukcyjne Section 3 Health and reproductive rights Zwiedzanie Krakowa, plac Matejki Cracow by night, Matejko Square Uroczysta kolacja - Zamek Królewski na Wawelu Gala Dinner - Wawel Castle Sekcja 4 (część 1) Section 4 / Part 1 Sekcja 5 Section 5 Sekcja 6 (część 1) Section 6 / Part Sekcja 4 (część 2) Section 4 / Part 2 Sekcja 6 (część 2) Section 6 /Part 2 Sekcja 7 Section 7 Sekcja XI 2013 r., Piątek/ Friday Obrady w sekcjach (po 10 minut) Sections (10 minutes) Edukacja i rynek pracy Education and Labour Market Kobiety a przemoc. Prawa człowieka Violence and Women. Human Rights Kultura, media, wzory socjalizacji Culture, Media and Patterns of socialization Przerwa kawowa Coffee Break Obrady w sekcjach (po 10 minut) Sections (10 minutes) Edukacja i rynek pracy Education and Labour Market Kultura, media, wzory socjalizacji Culture, Media and Patterns of socialization Feminizm i grupy nieformalne. Metodologia z perspektywy gender Feminism and Informal Groups. Methodology and Gender VARIA: Referaty Wykładane i Postery VARIA: Referats to be Presented as Posters Sprawozdania z pracy w sekcjach i podsumowanie konferencji Individual sections statements and summary of the conference Obiad Lunch Aula Aula Aula 2 Klub Bakałarz -1 3

4 14 XI 2013 r. (Czwartek / Thursday) Rejestracja uczestników, sala 7, parter, ul. Ingardena 4, Kraków Registration, Room 7, Ground Floor next to the Reception, 4 Ingardena Street, Cracow AULA (II piętro / 2 nd floor) Uroczyste otwarcie konferencji Opening Ceremony Muzyczny kwadrans, Chór Akademicki EDUCATUS Music Performance concert Academic Choir EDUCATUS W programie: Hucułka Ksenia - dumka ukraińska Za naszim humenkem - Zdenek Lukas El meu avi - sardana katalońska Oj nasi jadą Stanisław Rożdżyński Obrady plenarne; Plenary session - część 1 / part 1 MODERATORZY/MODERATORS PROF. KATARZYNA DORMUS, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY PROF. ZOFIA SZAROTA, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE DR FARHANG M. MUHAMAD, COLLEGE OF BASIC EDUCATION, KURDYSTAN, IRAK Feminism and Humanism in the 21 st Century [Perspektywy feminizmu i humanizmu w XXI wieku] - prof. Susana Gonçalves (Escola Superior de Educação de Coimbra, Portugal) Immigration, changing demographics and women: challenges to social roles, rights and status [Imigracja, przemiany demograficzne i kobiety: wyzwania dla społecznych ról, prawa i pozycji społecznej] - prof. Kas Mazurek, prof. Maggie Winzer (University of Lethbridge, Canada) Ku pełnemu uczestnictwu w życiu publicznym - przemiany pokoleniowe kobiet polskich [Seeking for a full participation in public life The generational transformation of Polish women] - prof. Katarzyna Dormus (Uniwersytet Pedagogiczny) The role of women in Ukrainian society [Rola kobiet w ukraińskim społeczeństwie] - prof. Nadia Łucan (Precarpathian National University) Minimum income and inclusion: the Portuguese case [Dochód minimalny a społeczna inkluzja: analiza przypadku portugalskiego] - prof. Eduardo V. Rodrigues (Universidade do Porto, Portugal) Uwikłane w kobiecość- prezentacja projektu artystycznego [Entangled in femininity art project] - dr Beata Marcinkowska (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi) Dyskusja; Discussion Przerwa kawowa s. 209, II piętro; Coffee break, room 209, 2 nd floor 4

5 Wernisaż KOBIETY W MALARSTWIE- WIEDEŃ-KRAKÓW-Teresa Łucja Tonar [Vernissage WOMEN IN PAINTING-VIENNA-KRAKOW] (Sala/ Room 212) 14 XI 2013 r. (Czwartek / Thursday) AULA (II p. / 2 nd floor) Obrady plenarne, część 2; Plenary session, part 2 MODERATORZY/MODERATORS: PROF. EDUARDO V. RODRIGUES, UNIVERSIDADE DO PORTO, PORTUGAL PROF. NADIA ŁUCAN, UNIWERSYTET PRZYKARPACKI, UKRAINA PROF. BARBARA KĘDZIERSKA, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY Edukacja warunkiem emancypacji (politycznej) kobiet [Education a condition for (political) emancipation of women] - prof. Elżbieta Górnikowska-Zwolak (Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach) Honor killing in international law with special reference to situations in Pakistan; [Morderstwa honorowe a międzynarodowe prawo z uwzględnieniem sytuacji w Pakistanie] - prof. Muhammad Mumtaz (GC University Faislabad, College of Law, Pakistan) Women in a free violence culture: an educational programme [Kobiety w kulturze przemocy: program edukacyjny] - prof. Fernando Barragán Medero (Universidad de La Laguna, Spain) Zniewolenie vs. wyzwolenie: kształtowanie świadomości praw obywatelskich ofiar przemocy rodzinnej [Coercion vs. liberation: creating a civic law-consciousness of domestic violence victims] - prof. Zofia Szarota (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Przestrzeń życia kobiety w starszym wieku - ofiary przemocy małżeńskiej w świetle akt sądowych [The life space of elder women victims of domestic violence in light of court records] - prof. Małgorzata Halicka (Uniwersytet w Białymstoku) Kobieta współczesna - refleksje na początku wieku [The modern woman - reflections at the turn of the century] - prof. Elżbieta Dubas (Uniwersytet Łódzki) Dyskusja; Discussion Obiad; Lunch Obrady w sekcjach; Sections 5

6 AULA KOBIETA W MOZAICE KULTUROWEJ SEKCJA 1 / SECTION 1: PŁEĆ ROZWÓJ OBYWATELSTWO; GENDER DEVELOPMENT - CITIZENSHIP MODERATORZY/MODERATORS: PROF. ELŻBIETA GÓRNIKOWSKA-ZWOLAK PROF.. SUSANA GONÇALVES DR ARTUR FABIŚ Democracy in numbers and quality in democracy [Demokracja w liczbach, jakość w demokracji] - dr Bashkim Rrahmani, dr Majlinda Belegu (University Haxhi Zeka, Kosovo) Movement for Restoration of Democracy in Pakistan (MRD) [Ruch na Rzecz Rekonstrukcji Demokracji w Pakistanie] - Assoc. Prof. Abdul Qadir Mushtaq (GC University, Faisalabad, Pakistan) Obywatelstwo genderowe i nowe formy aktywizmu wśród brytyjskich muzułmanek [Gender citizenship and new forms of activism among British muslim women] - dr Marta Warat (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Empowering local communities: A case of citizen community boards in Pakistan [Uprawomocnianie społeczności lokalnych: przykład obywatelskich komitetów w Pakistanie] - dr M. Shakil Ahmad (COMSATS Institute of IT, Attock, Pakistan) Women s contribution to cultural development of the Yaroslavl region [Wkład kobiet w rozwój kulturalny obwodu Jarosławskiego] - dr Tatiana V. Yurieva, (Yaroslavl State Pedagogical University, Russia) Aktywność obywatelska w środowisku lokalnym w Ugandzie [Citizens activities in the local community in Uganda] - mgr Anna Kawula (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Aktywność obywatelska kobiet a komunitariański model osobowościowy [Women s civic engagement and the communitarian personality model] - mgr Agnieszka Świątek (Uniwersytet Łódzki) Kobiety na stanowiskach władzy wykonawczej. Rzeczywistość polska w perspektywie porównawczej [The women s position of executive power. The Polish reality in a comparative perspective] - dr Paulina Sekuła (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Kobiety dla Narodu i Sekcja Kobiet Ruchu Narodowego jako przykłady organizacji wspierających aktywność obywatelską i społeczno-polityczną [Kobiety dla Narodu and Sekcja Kobiet Ruchu Narodowego as the two cases of civic and socio-political associations] - mgr Paweł Łubiński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Aktywność społeczna kobiety nauczycielki w środowisku wiejskim [Women s social engagement rural teachers] - dr Justyna Miko-Giedyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Determinanty aktywności obywatelskiej kobiet w województwie śląskim [The women s civic engagement factors in Upper Silesia] - dr Justyna Tomczyk (Uniwersytet Śląski) Reprezentacja kobiet w Grupie Bilderberg [A contingent of women in the Bilderberg Group] - mgr Dominika Popielec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Czy obywatelstwo ma płeć? Zmagania jordańskich matek o równy dostęp do obywatelstwa [Is citizenship gender-oriented? The Jordanian mothers struggle for equal citizenship] - dr Beata Kowalska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Corazon Aquino s presidency as ethical leadership in light of Levinas concept of ethical maternity [Prezydentura Corazon Aquino jako przykład etycznego przywództwa w świetle koncepcji etycznego macierzyństwa Levinasa] - Assoc. Prof. Alma Santiago Espartinez (St. Schoasltica s College, Philippines) Political culture among Latin American women collectives oriented towards gender [Kultura polityczna wśród południowoamerykańskich działaczek na rzecz równości płci] - Gloria Miryam Mora Guerrero (University of Santiago of Chile) Dyskusja; Discussion 6

7 sala 212 room KOBIETA W MOZAICE KULTUROWEJ SEKCJA 2 / SECTION 2: KOBIETA W KONTEKSTACH TRANSNARODOWYCH, NARODOWYCH I ETNICZNYCH; THE WOMAN IN TRANSNATIONAL, NATIONAL AND ETHNIC CONTEXTS MODERATORZY/MODERATORS: PROF. KRYSTYNA SLANY PROF. KAS MAZUREK PROF. MAGGIE WINZER Problem of Indian women married to non-resident Indians: remedial measures [Kwestia indyjskich kobiet poślubionych przez niezameldowanych mężczyzn: proponowane środki zaradcze] - As. Prof. Ivneet Walia (Rajiv Gandhi National University of Law), Assoc. Prof. Sheetal Setia (Mumbai University, India) Migracja zarobkowa a równouprawnienie kobiet [Labor migration and women s emancipation] - Jolanta Gluksman (Norwegia) Kobiety jako emigrantki. Przykład Polek w Austrii [Women as emigrants: The Polish women case in Austria] - dr Dorota Czakon (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Matka - emigrantka w kulturze brytyjskiej. O komunikacji Polek ze swoimi dziećmi w nowej rzeczywistości językowej [The migrant mother in the British culture. The mother - child communication in a new linguistic reality] - dr Marzena Błasiak-Tytuła (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Migracyjne doświadczenia kobiet: rynek pracy i rodzina na przykładzie imigrantek z Europy Środkowo- Wschodniej [The migratory experience of women: Labor market and family. The case of Central-Eastern European women] - prof. Krystyna Slany (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Działalność dobroczynna żydowskich kobiet w XIX i na początku XX w., na przykładzie miasta Krakowa [The charity work of Jewish women in the 19th century and the turn of the century. The case of the city of Kraków] - dr Katarzyna Pabis (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Kobiety u Conrada, czyli polski szlachcic w obronie kobiecej godności w epoce wiktoriańskiej [The Conrad s women: The Polish noble man stands up for female dignity in the Victorian era] - dr Joanna Skolik (Uniwersytet Opolski) Sytuacja prawna i społeczna Włoszek między XIX a XXI wiekiem [The legal and social conditions of Italian women through the 19 th and 21 st centuries]- dr Sylwia Skuza (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) Kobieta u władzy domowej. Portret Włoszek na przykładzie rozmów i obserwacji życia codziennego w Rzymie [Holding sway over domesticity. The picture of Italian women from their narrations and some routine observation in Rome] - mgr Małgorzata Matlak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Identyfikacja regionalna młodych mieszkanek Śląska i Zagłębia [The local identity of young female residents of Upper Silesia and Zagłębie] - prof. Halina Rusek (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Współczesne bydgoszczanki wobec tradycyjnego modelu kobiety [The contemporary female residents of the city of Bydgoszcz towards the traditional gender role] - prof. Maria Kuchcińska (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz) Społeczna analiza sytuacji kobiety romskiej w Polsce. Przeszłość i teraźniejszość [The current situation of Roma women in Poland. The past and present perspective] - mgr Tomasz Koper (Uniwersytet Warszawski) Rola kobiety w środowisku romskim - wczoraj i dziś [The role of Roma women - The past and present perspective] - mgr Elżbieta Mach (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Dyskusja; Discussion 7

8 sala 416 room KOBIETA W MOZAICE KULTUROWEJ SEKCJA 3 / SECTION 3: ZDROWIE I PRAWA REPRODUKCYJNE; HEALTH AND REPRODUCTIVE RIGHTS MODERATORZY/MODERATORS: PROF. KATARZYNA POTYRAŁA DR JOANNA ŁUKASIK DR JOLANTA RYBSKA Wybrane aspekty stanu zdrowia kobiet w Polsce [Some selected aspects of women s health in Poland] - dr Małgorzata Krywult-Albańska (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Wielowymiarowość aktywności życiowej współczesnej kobiety w kontekście zdrowia [The multidimensional life activity space of modern women s health in a health context] - dr Alina Dworak, dr Karina Leksy (Uniwersytet Śląski, Katowice) Od wolontariatu pacjenckiego do patient advocacy formowanie tożsamości grupowej przez zrzeszone Amazonki [From in-patient volunteerism to patient advocacy creating Amazons collective identity] - dr Edyta Zierkiewicz (Uniwersytet Wrocławski) Odzyskać pierś czy odzyskać kobiecość? Znaczenia nadawane rekonstrukcji piersi przez Amazonki [To recover the breast or to feel a woman again? The meanings of breast reconstructive surgery assigned by Amazons]- dr Emilia Mazurek (Politechnika Wrocławska) Ciało i cielesność współczesnej kobiety jako sposób kształtowania własnej tożsamości [Female body and carnality as identity creating factors] - dr Małgorzata Puto (Uniwersytet Śląski, Katowice) Być piękną, sprawną i zdrową? Klientki klubów fitness o roli aktywności fizycznej w ich życiu [To be healthy, fit and beauty? The fitness club customers in their self-narration about the role of fitness in their lives] - dr Dorota Bazuń (Uniwersytet Zielonogórski) Kobieta uwikłana. Ciało kobiety w sztuce współczesnej [The entangled women. The female body in contemporary art] - dr Barbara Głyda (Uniwersytet Śląski, Katowice) Edukacja seksualna w Polsce i na świecie na tle transformacji społecznych i rozwoju wiedzy [The sexual education in Poland and around the world in the background of social transformations and a state of knowledge] - prof. Katarzyna Potyrała, dr Katarzyna Czerwiec (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Społeczno-kulturowe uwarunkowania dobrowolnej bezdzietności [The socio-economic factors of DINKs] - dr Anna Panek (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Macierzyństwo a zaangażowanie społeczne kobiet [Maternity and women s civic engagement] - dr Joanna Wnęk-Gozdek (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Dyskusja; Discussion 8

9 15 XI 2013 (Piątek/ Friday) SEKCJA 4 / SECTION 4: CZĘŚĆ 1/ PART 1 AULA EDUKACJA I RYNEK PRACY; EDUCATION AND LABOUR MARKET MODERATORZY/MODERATORS: ASSOC. PROF. IRENA KASPAROVA ASSOC. PROF. NINA H. A. MOHAMMADY DR BEATA KOWALSKA An overview to Women s occupational Rights in Iran s statute Law perspective [Przegląd praw pracowniczych kobiet w irańskim kodeksie pracy] - Assoc. prof. Nina H. A. Mohammady (University of Tabriz, Iran) Współczesna kobieta a edukacja i rynek pracy [The modern women, education and labor market] - dr Joanna Michalak-Dawidziuk (Wyższa Szkoła Menedżerska Warszawa) Równość płci na polskim rynku pracy [The gender equality in the Polish labor market] - dr Izabella Kust (Wyższa Szkoła Menedżerska Warszawa) Women and Development in Africa [Kobiety i rozwój ekonomiczny w Afryce] - Jocelyne Ngudi Zombo (GOMA BRULE (NGO), Democratic Republic of the Congo) Rural Women And Poverty Reduction In Africa (A Ghanajan Experience) [Kobiety na wsi i redukcja ubóstwa w Afryce (przykład z Ghany)] - Comfort Kyei, Miriam Oduraa, Gladys Yeboah (Ghana) and George Asiedu Arthur (Germany), Society For Protection Of Plants Animals & Human-Life, Ghana An overview of the concept of gender-based discrimination at turkish labour law and international documents [Przegląd koncepcji dyskryminacji ze względu na płeć w prawie tureckim i międzynarodowych umowach] - Assoc. Prof. Ali Ekin (Ondokuz Mayıs University Ali Fuad Basgil Faculty of Law, Samsun), Lect. Sevgi Dursun Ates (Selcuk University Vocational School of Social Sciences, Konya, Turkey) Domestic labour with in the frame of system justification and ideology [Praca w domu: uprawomocnienia I ideologia] Res. Asst. Yesim Akin (Kastamonu University, Turkey) Women employment and economic growth without employment in Turkey [Zatrudnienie kobiet i wzrost gospodarczy w strukturze zatrudnienia w Turcji] - Lect. Aytaç Demiray, Lect. Alper Ates (Selcuk University, Turkey) Women s Investment Instruments Preferences in The Economic Crisis: A Study in Konya [Wybrane narzędzia inwestycyjne kobiet w czasach ekonomicznego kryzysu: badania w Konya] - Lect. Alper Ates (Selcuk University, Turkey) Globalne trendy konsumpcji a lokalne modele zachowań konsumpcyjnych wśród kobiet studium przypadku lipińskiego [The global consumption trends and the local consumption patterns among women the case study from Lipiny] - dr Dorota Nowalska-Kapuścik, dr Grzegorz Libor, mgr Barbara Słania, mgr Monika Szpoczek-Sało (Uniwersytet Śląski, Katowice) Kobiety na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego. Analiza dyskryminacji na rynku pracy [Women in rural areas in Masovia. The analysis of discrimination at labor market] - mgr Kamila Szulc, mgr Joanna Rykowska (SGGW, Warszawa) Dyskusja; Discussion Przerwa kawowa; Coffee break - sala 209; room 209 9

10 15 XI 2013 (Piątek/ Friday) SEKCJA 4 / SECTION 4: CZĘŚĆ 2/ PART 2 AULA EDUKACJA I RYNEK PRACY; EDUCATION AND LABOUR MARKET MODERATORZY/MODERATORS: PROF. MARIA KUCHCIŃSKA DR FAE GARLAND DR MARIA JORDAN Współczesna kobieta w rodzinie, pracy, społeczeństwie. Dobre praktyki aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet [The present-day women in family, labor and 10etal10o. Some good experiences of women s sociooccupational work incentives] mgr Katarzyna Piecuch, mgr Agnieszka Sznajder (Stowarzyszenie Doradców Europejskich Plineu, Kraków) Paying the Price for Childcare: Reflections on Motherhood, Economic Autonomy and Childcare Subsidies in the UK [Koszty opieki nad dzieckiem: rozważania nad macierzyństwem, ekonomiczną samowystarczalnością i subsydiami na opiekę nad dziećmi] dr Fae Garland (University of Exeter, United Kingdom) Równowaga między życiem osobistym a zawodowym kobiet [The women s life and work balance] mgr Izabela Szczepaniak-Wiecha (Krakowskie Forum Organizacji Społecznych) Women entrepreneurship in Pakistan [Przedsiębiorczość kobiet w Pakistanie] Muhammad Usman Ghani (Survive Welfare Organization) Uciec przed marginalizacją i wykluczeniem problematyka zmiany ról kobiet dojrzałych we współczesnym społeczeństwie polskim [Escape from marginalization and exclusion: the problematic changes of mature women s roles in the contemporary Polish 10etal10o] dr Beata Trzop (Uniwersytet Zielonogórski) Uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet po 50. Roku życia w odniesieniu do założeń projektu: Społeczna przedsiębiorczość jako element aktywnej postawy obywatelskiej kobiet [Determinants of activity of women over 50 years old in 10etal10ons to the objectives of the project: social entrepreneurship as part of active citizenship women] dr Dorota Nawrat (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi) Aktywizacja zawodowa kobiet wiejskich na Mazowszu w latach [Women s occupational activities in rural areas in Masovia, ] mgr Jacek Dziekoński (SGGW Warszawa) Kobieta w przestrzeni wiejskiej szanse i zagrożenia (między aktywnością, inwestycją a wyrzeczeniem) [Women in rural areas advantages and disadvantages (activity, investment and sacrifice)] - mgr Katarzyna Potępa (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Can Gender Kuznets Curve Be Meaningful For The Woman Developments In Reality [Czy krzywa płci Kuznetsa jest znacząca dla osiągnięć kobiet?] dr Onur Tutulmaz (York University, FES, Canada) Kobiety w Nowej Ekonomii Meg Whitman [Meg Whitman s new economy of women] dr Nina Stępnicka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) An Overview of The Female University Students Evaluation of The Service Quality in Travel Agencies [Przegląd ankiet ewaluacyjnych dotyczących poziomu usług w agencjach turystycznych] - As. Prof. Ceyhun C. Kilinc (Selcuk University, Turkey) Professional development of women social workers with the support of non-profit organizations [Rozwój zawodowy kobiet pracowników socjalnych przy wsparciu organizacji non-profit] dr Tatyana Zelenova (Moscow Social-Humanitarian Institute, Russia) Dysuksja; Discussion Sprawozdania z pracy w sekcjach; Individual sections statements and summary of the conference 10

11 15 XI 2013 (Piątek/ Friday) Sala 212 Room SEKCJA 5 / SECTION 5: KOBIETY A PRZEMOC. PRAWA CZŁOWIEKA; VIOLENCE AND WOMEN. HUMAN RIGHTS MODERATORZY/MODERATORS: PROF. MAŁGORZATA HALICKA PROF. ELENA DEL BARRIO DR JOLANTA MAĆKOWICZ Violence against women: an issue of violation of women s human rights and remedial measures [Przemoc wobec kobiet: kwestia łamania praw człowieka I proponowane rozwiązania prawne] Assoc. Prof. Sukhwinder Virk (Panjab University, India) The problem of a new born capitalism country: Sex-Trafficking in Lithuania [Nowo-kapitalistyczne państwo I jego problem: handel ludźmi na Litwie] - Prof. Elena del Barrio, Isabel Carmona, Bernardo Moreno & Eva Garrosa (Universidad Autónoma de Madrid) Prostitution in Spain: analyzing the past to understand the present [Prostytucja w Hiszpanii: analizowanie przypadków z przeszłości kluczem do zrozumienia teraźniejszości] prof. Elena del Barrio, Javier Sebastián (Universidad Autónoma de Madrid) Mobbing Towards To Women In Healthcare Industry [Mobbing wobec kobiet w przemyśle medycznym] - Assoc. Prof. Ceyhun Ç. Kilinç, Assoc. Prof. Aykut Bedük, Lect. Mehmet Sahin (Selcuk University, Konya, Turkey) Mobbing in Turkey: case studies on mobbed women in the workplace [Mobbing w Turcji: analiza przypadków szykanowanych kobiet w miejscach pracy] Assoc. Prof. Müjde Ker Dinçer, Assoc. Prof. Nilay Başok (Ege University Izmir, Turkey) Bariery aktywności kobiet doznających przemocy [The activity boundaries of female victims of spouse abuse] - dr Katarzyna Gajek (Uniwersytet Łódzki) Kobiety doświadczające przemocy w patriarchalnej, seksistowskiej kulturze [The women s experience of violence in patriarchal, sexist culture]- mgr Malwina Kusy (Uniwersytet Rzeszowski) Kobiecość w percepcji osób uzależnionych i nie uzależnionych (na przykładzie opinii kobiet z województwa małopolskiego) [The femininity in eyes of drug-addicted and non-addicted persons (the views of women from Minor Poland] mgr Agnieszka Kaszuba Kobieta w izolacji więziennej- perspektywa porównawcza [Woman behind bars a comparative approach] - dr Justyna Kusztal (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Kobieta jako przestępca mity i fakty [Woman as a lawbreaker: myths and facts] dr Krzysztof Biel (Akademia Ignatianum, Kraków) Być kobietą w więzieniu [Women behind bars] mgr Katarzyna Lenart-Kłoś (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Obawy skazanych kobiet związane z readaptacją do życia na wolności [Female offenders: in fear of a life after prison] dr Eliza Mazur (Wszechnica Świętokrzyska, Kielce) Dyskusja, Discussion Przerwa kawowa; Coffee break sala 209; room

12 Sala 416 Room SEKCJA 6 / SECTION 6: CZĘŚĆ 1/ PART 1 KULTURA, MEDIA, WZORY SOCJALIZACJI; CULTURE, MEDIA AND PATTERNS OF SOCIALIZATION MODERATORZY/MODERATORS: PROF. ELŻBIETA DUBAS PROF. HALINA RUSEK PROF. ZOFIA SZAROTA Substantive Gender Equality For Widows in Sub-Saharan African: A Proposal for Cultural, Socio-Economic and Legal Remedies to Transform the Roles of Widows as Cultural Tools [Równość płci a sytuacja wdów z subsaharyjskiej Afryki: propozycje kulturowych, społeczno-ekonomicznych I prawnych rozwiązań dla zmiany tradycyjnych ról wdów] LL.M. Adedoyin Temiloluwa Adefemi (University of Saskatchewan, Canada) Masture-y Ardalan-I a Kurdish poet and writer, her role In Kurdish classical poetry [Masture-y Ardalan-I kurdyjska poetka I pisarka jej znaczenie dla współczesnej kurdyjskiej poezji] dr Farhang M. Muhamad (College of Basic Education, Kurdystan, Iraq) Film remedium na dyskryminację? Przemoc wobec kobiet w Egipcie [Movie as a remedy against discrimination? The violence towards women in Egypt] dr Małgorzata Kniaź (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Analiza wizerunku kobiety w polityce I popkulturze [The image analysis of women in politics and culture] - mgr Daria Paryła (Uniwersytet Wrocławski) Kobieta w polskiej i francuskiej reklamie zachwyt czy dyskryminacja [Women in Polish and French ads admiration or discrimination] dr Agnieszka Sojka (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Gniew bogini opiewaj! O społecznych i kulturowych uwarunkowaniach kobiecego gniewu [Oh godness sing the praises of anger! The social and cultural determinants of female anger] - mgr Anna Kowalcze-Pawlik (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Seksualizacja wzorców kobiecości w kulturze popularnej I jej konsekwencje tożsamościowe wśród dziewcząt I młodych kobiet [The sexualization of the femininity pattern in pop-culture and some identity problems of girls and young women] mgr Dagmara Dobosz (Uniwersytet Śląski, Katowice) Kim są irańskie Kobiety bez mężczyzn? Bariery między światem kobiecym a męskim przez pryzmat powieści i filmu [Who are Iranian single women? The boundaries between women s and men s world in literature and movie] dr Paulina Niechciał (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Istanbul in the crossroad of East and West: the cultural loop of women in public sphere in the context of Turkish cinema [Istambuł na rozdrożu między Wschodem i Zachodem: kulturowe uwikłanie kobiet w przestrzeni publicznej w kontekstach tureckiego kina] Doct. Ümit Aydoğan, Lect. Rifat Becerikli (Ege University Izmir) Advertisement usage to prevent violence against women: state, the social participation of women and social spots [Wykorzystanie reklam do zapobiegania aktom przemocy wobec kobiet: państwo, społeczna partycypacja kobiet I miejsca spotkań] dr İlknur Gürses, Lect. Gül Coşkun (Ege University Izmir, Turkey) Dyskusja / Discussion Przerwa kawowa; Coffee break sala 209; room

13 Sala 416 Room SEKCJA 6 / SECTION 6: CZĘŚĆ 2 / PART 2 KULTURA, MEDIA, WZORY SOCJALIZACJI; CULTURE, MEDIA AND PATTERNS OF SOCIALIZATION MODERATORZY/MODERATORS: PROF. BARBARA KĘDZIERSKA PROF. JOSÉ G. VARGAS-HERNÁNDEZ DR EWA ZAWISZA-MASŁYK Nowe media źródłem wyzwań (dla) współczesnej kobiety [New media as a source of challenges for the present-day women] prof. Barbara Kędzierska (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Yoremes Of Sinaloa And Their Inclusion To The Information Society [Yoremes z Sinaloa i ich włączenie do społeczeństwa informacyjnego] - prof. José G. Vargas-Hernández (Universidad de Guadalajara), dr Ernesto Guerra García (Universidad Autónoma Indígena de México), dr Fortunato Ruiz Martínez (Universidad Pedagógica Nacional, Mexico) Teaching you own: alternative schooling in the Czech Republic (sociological perspective); [Będąc samej sobie nauczycielką; alternatywne metody nauczania w Republice Czeskiej (socjologiczna perspektywa)] - Assoc. prof. Irena Kasparova (Institute for Population Studies, Masaryk University Brno) Solomatki - internet jako przestrzeń wzajemnego wsparcia wśród samotnych matek [ Solomatki Internet as a space of mutual help among single mothers] dr Ewa Zawisza-Masłyk (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Figura kobiety indyjskiej ofiary jako pretekst do działań kolonizacyjnych i imperialistycznych [The figure of Indian women - victims as a pretext for colonialism and imperialism] dr Dorota Kamińska-Jones (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) Buddhist Perspective of a Happy Marriage Life [Buddyjska perspektywa udanego małżeństwa] - Kaung Swe U Marma (Mahachulalongkornrajavidya University, Thailand) Kontrowersje wokół wyświęcania mniszek w buddyzmie [Some controversies of Buddhism nuns consecration] mgr Joanna Gruszewska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) A Buddhist Approach to Ecology [Buddyzm a ekologia] Rubel Barua (Bangkok, Thailand) Kobieta a chrześcijaństwo uwarunkowania polskie [Women and Christianity the Polish case] - mgr Agnieszka Teresa Tys (Uniwersytet Warszawski) Extras in celluloid and reality: A study on the portrayal and real life experiences of junior artists in Bangladeshi film [Statyści w obiektywie I rzeczywistości: badania nad obrazem I doświadczeniem młodych artystów w bangladeskim filmie] Jinat Hossain (University of Bergen, Norway/ University Bangladesh) Dyskusja, discussion Sprawozdania z pracy w sekcjach; Individual sections statements and summary of the conference 13

14 sala 212 room 212 SEKCJA 7/SECTION 7 FEMINIZM I GRUPY NIEFORMALNE. METODOLOGIA Z PERSPEKTYWY GENDER FEMINISM AND INFORMAL GROUPS. METHODOLOGY AND GENDER MODERATORZY/MODERATORS: PROF. FERNANDO BARRAGÁN MEDERO PROF. PELLA CALOGIANNAKIS DR EWA PAJĄK-WAŻNA Gender Issues in Primary Education in Greece [Kwestie płci kulturowej a edukacja w szkołach podstawowych w Grecji] - Prof. Pella Calogiannakis, As. Prof. K.G.Karras, As. Prof. E. Synodi, Assoc. Prof. N. Andreadakis (University of Crete, Greece) Masculinities, Gender and Multiculturality [Męskość, gender i wielokulturowość] - prof. Fernando Barragán Medero, Researcher Antonio Llorens de la Cruz (University of La Laguna, Tenerife, Spain) Reproduction in ideological space: feminity, passivism and lal gece [Prawa reprodukcyjne w ideologicznej przestrzeni: feminizm, pasywizm i film Milczenie nocy ] - Doct. Ahmet Dönmez, Lect. Rifat Becerikli (Ege University Izmir, Turkey) Kobiecość w wymiarze biograficznym [The biographical dimension of femininity] - dr Monika Sulik (Uniwersytet Śląski, Katowice) Percepcja przepisów i stereotypów ról kobiecych [The perception of law and gender stereotyping] - dr Danuta Seredyńska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz) Koncepcja zdolności ludzkich jako podstawa myśli feministycznej Marthy C. Nussbaum [The concept of human capabilities as the basis for Marthy C. Nussbaum feminist thought] - mgr Konrad Sawicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Kto wychowuje współczesne kobiety? Kulturowe i społeczne uwarunkowania edukacji dziewcząt [Who raises the present-day women? Cultural and social determinants of girls education] - dr Monika Jakubowska (Uniwersytet Warszawski) Dziewczynka w oczach swoich nauczycieli aktualne spojrzenia na teraźniejszość i przyszłość [Girls in the eyes of their teachers the current views on present and future] - mgr Katarzyna Joniec (Uniwersytet Śląski, Katowice) Edukacja w szkołach dla dziewcząt doświadczenia nauczycieli i rodziców [Education in all-girls schools some experiences of teachers and parents] - dr Stanisław Kowal (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Gender in the classroom: Ukrainian teachers opinions - [Problematyka gender w klasie szkolnej: opinie nauczycieli ukraińskich] - dr Ewa Pająk-Ważna (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Stereotypy rodzajowe w kontekście demograficznym [The gender stereotyping in demographic context] - mgr Janina Duszyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) The gender dimension of ecological communication [Wymiar genderowy w komunikacji ekologicznej] - Prof. Kateryna Karpenko (Kharkiv National Medical University, Ukraine) Dyskusja, Discussion Sprawozdania z pracy w sekcjach; Individual sections statements and summary of the conference 14

15 Sala 411 Room 411 Sekcja 8 VARIA REFERATY WYKŁADANE I POSTERY; REFERATS TO BE PRESENTED AS POSTERS MODERATOR: DR MAŁGORZATA ROZENBAJGIER Wymagania, liberalizm, odrzucenie przejawiane przez rodziców wobec nieletnich dziewcząt zagrożonych wykluczeniem społecznym [Parents demands, liberal attitudes, exclusionary practices towards girls at risk] - dr Maria Jordan (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Zaangażowanie nauczycielek w pracy dydaktyczno-wychowawczej uczniów niepełnosprawnych [The teacher engagement in physically disabled student teaching and caring] - dr Małgorzata Rozenbajgier (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Problemy kobiet w systemie pomocy społecznej [Some women s problems in welfare] - dr Magdalena Lubińska-Bogacka (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Identity of female teachers in the midlife transition period [Tożsamość kobiet na przełomie połowy życia] - dr Joanna Łukasik (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków ) Women s interpersonal relationships in shaping the identity of a new generation [Kobiece relacje interpersonalne w kształtowaniu tożsamości nowego pokolenia] - dr Ewa Śliwa (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Wolontariat jako forma aktywności obywatelskiej i społecznej kobiet w okresie wczesnej dorosłości (na podstawie badań przeprowadzonych wśród studentek uczelni krakowskich) [Volunteering as a form of civic and social activities of women in early adulthood (based on the survey conducted among university students in Cracow)] - dr Ewa Sierankiewicz-Miernik, Adrian Biela (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Językowy obraz kobiety w wypowiedziach dzieci [The linguistic picture of woman in children narrations] - dr Beata Sufa (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Violence against elderly women from the victimological perspective. Case study [Przemoc wobec kobiet starszych z perspektywy wiktymologicznej. Studium przypadku] - dr Jolanta Maćkowicz (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Moje życie - moja śmierć, czyli co w życiu ważne. Refleksje śląskich seniorek [My life-my death, what it really matters in life. The Reflections of Silesian elder women] - dr Artur Fabiś (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Przerwa kawowa; Coffee break - sala 209; room

16 WSKAZÓWKI EDYTORSKIE Prosimy o nadsyłanie tekstów w języku polskim lub języku angielskim w wersji elektronicznej na adres: w terminie do 15 grudnia 2013 roku. Przygotowane i złożone teksty zostaną wydrukowane w recenzowanej publikacji. Organizatorzy konferencji nie odsyłają tekstów a za ich publikację autorom nie przysługuje wynagrodzenie. Opracowanie powinno zawierać imię i nazwisko autorka, tytuł, abstrakt (do 1000 znaków) oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (do pięciu słów). Prosimy o nieprzekraczanie objętości znaków edytorskich (ok. 1/2 arkusza wydawniczego, do stron). Dla usprawnienia procesu wydawniczego przedstawiamy wymagania edytorskie: Tytuły i śródtytuły zaznaczone boldem i wyróżnione wielkością czcionki (do 14 pkt.) Prosimy nie stosować podkreśleń w tekście. Tekst podstawowy składamy w programie Microsoft Word, podstawowy krój pisma: Times New Roman, wielkość czcionki 12 punktów, odstępy między wierszami 1,5, bez dzielenia wyrazów, bez automatycznych wyróżnień i wyliczeń, wszystkie marginesy 2,5 cm. Cytowania i przywołania powinny być opatrzone informacją bibliograficzną w tekście głównym (w nawiasie autor i rok wydania, strona: (Nowak 2002, s. 15). Dla oznaczenia cytowań prosimy stosować cudzysłów. Przypisy odautorskie wstawiane automatycznie przez funkcję wstaw przypis przed znakiem interpunkcyjnym, bez dodatkowej spacji. BIBLIOGRAFIA układ alfabetyczny, zapisy według poniższego wzoru. Monografie: nazwisko i inicjał(y) imienia autora, rok wydania. Tytuł wyróżniony kursywą. Miasto: wydawnictwo (Nowak, A. (2002). Tytuł. Kraków: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego). Rozdział w opracowaniu zbiorowym: nazwisko i inicjał(y) imion autora, rok wydania, tytuł i podtytuł wyróżniony kursywą, w: tytuł dzieła, inicjał imienia i nazwisko redaktora (redaktorów). Miasto: wydawnictwo, zakres stron. Nowak, A. (2002). Venus, w: O kobiecie. J. Kowalska, A. Lalka (red.). Kraków: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s Artykuł z czasopisma: nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł wyróżniony kursywą, tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok wydania, numer tomu lub zeszytu, zakres stron Nowak, A. (2013). Prawa kobiet, Kultura i Edukacja Nr 3, s Netografia: w przypadku e-booków, e-czasopism jak wyżej, z podaniem trybu dostępu (pełny link); w przypadku źródeł jak wyżej (np. Kształcenie dorosłych, GUS, Warszawa 2009, w przypadku portali informacja o właścicielu strony oraz kompletny link (np. Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, lub GUS, Ryciny, schematy, rysunki itp. prosimy dostosować do formatu kolumny 13x19 cm. Tabele wielkość czcionki 10 punktów. Dziękujemy za dostosowanie się do powyższych zasad. Organizatorzy 16

17 Distinguished Colleagues, We would like to ask you to take into consideration the following editorial remarks: 1. Texts will be published in the conference languages: English and Polish 2. The Editors reserve the right to make stylistic modifications in the texts. Papers will be submitted no later than December, 15th, 2013 to: It is also possible to submit the text in the form of a computer printout, with a CD version of the article enclosed upon arrival at the conference. The organizers do not provide honorarium for publications. 3. Texts should confirm to the following standard: font - Times New Roman 12; margins 25 mm; interline spacing - 1.5; maximum 12 pages, 4. Each paper should include: the name and surname, affiliation, title of the text, an abstract up to 1000 signs, including the title and the main theses of the article, key words 5. Texts should not use the following elements: word division, decorative styles, running head, embellishments, manual spacing, divided sections. They ought to be removed (from the upper taskbar select, which displays all such manually made modifications as whitespace characters). 6. Quotation marks should be used to indicate any citations in the text. Relevant sources should be properly annotated. 7. Omissions in citations should be denoted as three dots in round brackets: (...) 8. Tables and charts should be numbered successively (with Arabic numerals); font: Times New Roman 12. Drawings, charts etc. should be in format 13x19 cm. 9. Bibliographical annotation of a cited source should conform to the following standard: Individual work: the author s surname (all caps), initial of the author s first name, space (in case of two forenames, the space follows the second initial), year of publication in brackets; title of the work (in italics), place and information on editor, example: Nowak, A. (2002), Title, Krakow: Pearson Education, Inc. A fragment of a joint work: the author s surname (all caps), initial of the author s first name; year of publication in brackets; title of the relevant fragment (in inverted commas) [in:] title of the joint work, initial of the editor s first name, the editor s surname (all caps), place and information on editor, page numbers, example: Nowak, A. (2002). Venus [in:] About women. J. Kowalska, A. Lalka (eds.), Krakow: Pearson Education, Inc., pp An article featured in a journal: the author s surname (all caps), initial of the author s first name, title of the article (in italics), title of the periodical (in inverted commas), year of publication, volume number, page numbers, example: Nowak, A. (2013). Prawa kobiet, Education and Culture 16, pp Netografia: In the case of e-books, e-journals - as it is mentioned above, with the access mode and date of access (full link), for sources as it is mentioned above (eg., Adult Education, Central Statistical Office, Warsaw 2009, ) for networking information about the owner of the site and complete link (eg. Academic Society of Andragogy, or Eurostat, Thank you for your cooperation, Conference organizers 17

18 WOMAN IN THE CULTURAL MOSAIC KOBIETA W MOZAICE KULTUROWEJ Anna Kawula Komitet Organizacyjny: dr hab., prof. UP Zofia Szarota przewodnicząca dr Jolanta Maćkowicz sekretarz dr Ewa Zawisza-Masłyk sekretarz dr Magdalena Lubińska-Bogacka sekretarz Członkowie: dr Ewa Pająk-Ważna dr Maria Jordan dr Małgorzata Rozenbajgier dr Jolanta Rybska-Klapa mgr Anna Kawula dr Artur Fabiś mgr Tomasz Glos 18

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Wychowanie w Rodzinie Family Upbringing Konteksty historyczne i współczesne RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI Jelenia Góra-Szklarska Poręba, 15-16 maja 2014 r. Zakład Historii

Bardziej szczegółowo

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Patronat nad konferencją objęli Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA. Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci.

KONFERENCJA NAUKOWA. Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci. KONFERENCJA NAUKOWA Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci.PL ABSTRAKTY WYSTĄPIEŃ Strona: 1 / 40 SPIS TREŚCI: Katarzyna Andrejuk

Bardziej szczegółowo

Zdrowie i odporność psychiczna

Zdrowie i odporność psychiczna II Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna Zdrowie i odporność psychiczna II International Conference Health and mental resilience an interdisciplinary approach PATRONAT HONOROWY: prof. dr hab. med.

Bardziej szczegółowo

Wanda Dróżka Bożena Matyjas

Wanda Dróżka Bożena Matyjas Studia Pedagogiczne Pedagogical Studies Social, educational and artistic problems VOLUME 19 Contemporary problems of the teacher and educator Edited by Wanda Dróżka Bożena Matyjas Studia Pedagogiczne Problemy

Bardziej szczegółowo

THE CONCILIATION CROSSES AND SHRINES AS THE MEDIVAL RELICS OF LAW IN PO- LAND

THE CONCILIATION CROSSES AND SHRINES AS THE MEDIVAL RELICS OF LAW IN PO- LAND Ph. D. Stanisław J. ADAMCZYK Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, Katedra Turystyki i Rekreacji, Wszechnica Świętokrzyska, ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce (Poland), e-mail: stanleyadamczyk428@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Pedagogika społeczna a zagrożenia społeczne, instytucjonalne i indywidualne

Pedagogika społeczna a zagrożenia społeczne, instytucjonalne i indywidualne 7. międzynarodową konferencja Pedagogika społeczna a zagrożenia społeczne, instytucjonalne i indywidualne Główny organizator: Współorganizatorz: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie

Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie ABSTRAKTY Prof. Rosa M. Baños, Prof. Soledad Quero, E. Etchemendy, D. Castilla, Prof. C. Botella The Butler System: an Active

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH Humanities and Social Sciences 2013 HSS, vol. XVIII, 20 (4/2013) October December STRESZCZENIA Magdalena CYREK 1 MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH W opracowaniu zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 1 (70) 2014

zeszyty naukowe 1 (70) 2014 zeszyty naukowe 1 (70) 2014 warszawa 2014 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

4. University of Lodz, Lodz, Poland, September 1982 M.A. SOCIOLOGY (Diploma with Distinction)

4. University of Lodz, Lodz, Poland, September 1982 M.A. SOCIOLOGY (Diploma with Distinction) / 1 CURRICULUM VITAE 1. Family name: KRZYSZKOWSKI 2. First names: JERZY FRANCISZEK 3. Date of birth: 29.10.1958 4. Nationality: POLISH 5. Civil Status: MARRIED WITH CHILDREN 6. Education: Institution from

Bardziej szczegółowo

THE ROMAN CATHOLIC CHURCH MISSIONS IN KIEWAN RUS'

THE ROMAN CATHOLIC CHURCH MISSIONS IN KIEWAN RUS' PhD Stanisław J. ADAMCZYK Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach, ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce, Polska; tel: + 48 41 3680096, e-mail: stanleyadamczyk@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ISSN 2083-179X. Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne TOM 22

ISSN 2083-179X. Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne TOM 22 ISSN 2083-179X Studia Pedagogiczne Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne TOM 22 2013 Studia Pedagogiczne Pedagogical Studies Social, educational and art problems VOLUME 22 Studia Pedagogiczne Problemy

Bardziej szczegółowo

ZESZYT STRESZCZEŃ/ ABSTRACT BOOK

ZESZYT STRESZCZEŃ/ ABSTRACT BOOK 5 IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA ŻYCIODAJNA ŚMIERĆ PAMIĘCI ELIZABETH KÜBLER-ROSS IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC - EDUCATIONAL CONFERENCE LIFE-GIVING DEATH IN MEMORY OF ELIZABETH KÜBLER-ROSS

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY

PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY PL ISSN 0033-2100 PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY EPIDEMIOLOGICAL REVIEW ZDROWIE PUBLICZNE, EPIDEMIOLOGIA I PROBLEMY KLINICZNE CHORÓB ZAKAŹNYCH Kwartalnik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego -Państwowego

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014 Wyzwania biznesowe XXI wieku 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 5(43)/2014 Business Challenges of the 21 st Century

Bardziej szczegółowo

University of Zielona Góra Faculty of Education, Sociology and Health Sciences INFORMATION PACK

University of Zielona Góra Faculty of Education, Sociology and Health Sciences INFORMATION PACK University of Zielona Góra INFORMATION PACK PEDAGOGY BA DEGREE STUDIES Academic year 2010/2011 European Credit Transfer System (ECTS) PART II.A COURSE INFORMATION II.A.1 BA degree studies The runs two-level

Bardziej szczegółowo

ISSN 1505-0742 POLSKIE TOWARZYSTWO SOCJOLOGICZNE ZARZĄD GŁÓWNY PTS. Bibliograficzna. Informacja Bieżąca nr 67 lipiec wrzesień 2014 poz.

ISSN 1505-0742 POLSKIE TOWARZYSTWO SOCJOLOGICZNE ZARZĄD GŁÓWNY PTS. Bibliograficzna. Informacja Bieżąca nr 67 lipiec wrzesień 2014 poz. ISSN 1505-0742 POLSKIE TOWARZYSTWO SOCJOLOGICZNE ZARZĄD GŁÓWNY PTS Bibliograficzna Informacja Bieżąca nr 67 lipiec wrzesień 2014 poz. 4512-4571 4512. BROCKI Marcin.- Antropologia społeczna i kulturowa

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 2(32) Poznań 2009 SPIS TREŚCI Od Redaktora... 91 PRACE ORYGINALNE Renata Rasińska:

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE. Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý

Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE. Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý AKTYWNA STAROŚĆ W PERSPEKTYWIE SPOŁECZNO- KULTUROWO-EDUKACYJNEJ SPOLEČENSKÉ,

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 1(88)/2015 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 3(82)/2013 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(89)/2015 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 3(33) Poznań 2009 SPIS TREŚCI Od Redaktora... 185 PRACE ORYGINALNE Katarzyna Stefaniak,

Bardziej szczegółowo

Czas Innowacji Time for Innovation

Czas Innowacji Time for Innovation 2 Czas Innowacji Time for Innovation Przegląd produktów wybranych projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej PO KL Review of the products of the HC OP selected innovative and transnational

Bardziej szczegółowo

21 października 2014 (wtorek) 17.00 18.00 INTERNATIONAL WEEK: Introductory session for international participants spotkanie zapoznawcze

21 października 2014 (wtorek) 17.00 18.00 INTERNATIONAL WEEK: Introductory session for international participants spotkanie zapoznawcze RAMOWY PLAN XII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ EDUKACJA XXI WIEKU Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku 21 października 2014 (wtorek) Od 15.00 Przyjazd,

Bardziej szczegółowo