PROGRAM / PROGRAMME. Wymiary przestrzeni życia i aktywności obywatelskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM / PROGRAMME. Wymiary przestrzeni życia i aktywności obywatelskiej"

Transkrypt

1 Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki Instytut Nauk o Wychowaniu Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Organized by: The Chair of Social Pedagogy and Andragogy at the Institute of Educational Sciences Pedagogical University of Cracow PROGRAM / PROGRAMME MIĘDZYNARODOWA MULTIDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA Kobieta w mozaice kulturowej Wymiary przestrzeni życia i aktywności obywatelskiej WOMAN IN THE CULTURAL MOSAIC KOBIETA W MOZAICE KULTUROWEJ INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONFERENCE Woman in the Cultural Mosaic Dimensions of Live-space and Active Citizenship KRAKÓW, XI 2013 R. Miejsce Obrad: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Romana Ingardena 4, Kraków, Polska The Conference Venue: Pedagogical University of Cracow, 4 Ingardena Street, Cracow, Poland

2 KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI prof. Vanessa Andreotti (Finland, University of Oulu) prof. Pella Calogiannakis (Greece, University of Crete) dr. Farhang M. Muhamad (Iraq, College of Basic Education, Kurdystan) prof. Shunji Tanabe (Japan, Kanazawa University) prof. Katarzyna Dormus (Poland, Uniwersytet Pedagogiczny) prof. Elżbieta Dubas (Poland, Uniwersytet Łódzki) prof. Agnieszka Gromkowska-Melosik (Poland, UAM w Poznaniu) prof. Małgorzata Halicka (Poland, Uniwersytet w Białymstoku) prof. Barbara Kędzierska (Poland, Uniwersytet Pedagogiczny) dr Beata Kowalska (Poland, Uniwersytet Jagielloński) prof. Ewa Skibińska (Poland, Uniwersytet Warszawski) prof. Krystyna Slany (Poland, Uniwersytet Jagielloński) prof. Zofia Szarota (Poland, Uniwersytet Pedagogiczny) prof. Susana Gonçalves (Portugal, Escola Superior de Educação de Coimbra) prof. Eduardo V. Rodrigues (Portugal, Universidade do Porto) prof. Fernando Barragán Medero (Spain, Universidad de La Laguna) prof. Nadia Łucan (Ukraine, Uniwersytet Przykarpacki) prof. William Gaudelli (USA, Columbia University) President Jovan Shopovski (European Scientific Institute) Obrady uświetni koncert Chóru Akademickiego EDUCATUS pod dyrekcją prof. Adama Korzeniowskiego The meeting will feature a concert Academic Choir EDUCATUS under the direction of professor Adam Korzeniowski Obradom towarzyszyć będzie prezentacja projektu artystycznego Uwikłane w kobiecość dr Beata Marcinkowska (Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi) There will be a presentation of art project Entangled in femininity during the conference dr Beata Marcinkowska (Strzemiński Academy of Fine Arts Łódź) Wystąpi Smyczkowa Orkiestra Kameralna Uniwersytetu Pedagogicznego pod batutą Małgorzaty Tęczyńskiej-Kęska. 2

3 RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 14 XI 2013 r. Czwartek / Thursday Sala; Piętro; Room Floor Rejestracja uczestników; Registration Uroczyste otwarcie konferencji Opening Ceremony Aula Obrady plenarne, cz. 1 Plenary Session (1) Aula Przerwa kawowa Coffee Break Obrady plenarne, cz. 2 Plenary session (2) Aula Obiad Lunch Klub Bakałarz Obrady w sekcjach (po 10 minut) Sections (10 minutes) Sekcja 1 Płeć Rozwój Obywatelstwo Section 1 Gender Development Citizenship Aula 2 Sekcja 2 Kobieta w kontekstach transnarodowych, narodowych i etnicznych Section 2 The Woman in Transnational, National and Ethnic Contexts Sekcja 3 Zdrowie i prawa reprodukcyjne Section 3 Health and reproductive rights Zwiedzanie Krakowa, plac Matejki Cracow by night, Matejko Square Uroczysta kolacja - Zamek Królewski na Wawelu Gala Dinner - Wawel Castle Sekcja 4 (część 1) Section 4 / Part 1 Sekcja 5 Section 5 Sekcja 6 (część 1) Section 6 / Part Sekcja 4 (część 2) Section 4 / Part 2 Sekcja 6 (część 2) Section 6 /Part 2 Sekcja 7 Section 7 Sekcja XI 2013 r., Piątek/ Friday Obrady w sekcjach (po 10 minut) Sections (10 minutes) Edukacja i rynek pracy Education and Labour Market Kobiety a przemoc. Prawa człowieka Violence and Women. Human Rights Kultura, media, wzory socjalizacji Culture, Media and Patterns of socialization Przerwa kawowa Coffee Break Obrady w sekcjach (po 10 minut) Sections (10 minutes) Edukacja i rynek pracy Education and Labour Market Kultura, media, wzory socjalizacji Culture, Media and Patterns of socialization Feminizm i grupy nieformalne. Metodologia z perspektywy gender Feminism and Informal Groups. Methodology and Gender VARIA: Referaty Wykładane i Postery VARIA: Referats to be Presented as Posters Sprawozdania z pracy w sekcjach i podsumowanie konferencji Individual sections statements and summary of the conference Obiad Lunch Aula Aula Aula 2 Klub Bakałarz -1 3

4 14 XI 2013 r. (Czwartek / Thursday) Rejestracja uczestników, sala 7, parter, ul. Ingardena 4, Kraków Registration, Room 7, Ground Floor next to the Reception, 4 Ingardena Street, Cracow AULA (II piętro / 2 nd floor) Uroczyste otwarcie konferencji Opening Ceremony Muzyczny kwadrans, Chór Akademicki EDUCATUS Music Performance concert Academic Choir EDUCATUS W programie: Hucułka Ksenia - dumka ukraińska Za naszim humenkem - Zdenek Lukas El meu avi - sardana katalońska Oj nasi jadą Stanisław Rożdżyński Obrady plenarne; Plenary session - część 1 / part 1 MODERATORZY/MODERATORS PROF. KATARZYNA DORMUS, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY PROF. ZOFIA SZAROTA, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE DR FARHANG M. MUHAMAD, COLLEGE OF BASIC EDUCATION, KURDYSTAN, IRAK Feminism and Humanism in the 21 st Century [Perspektywy feminizmu i humanizmu w XXI wieku] - prof. Susana Gonçalves (Escola Superior de Educação de Coimbra, Portugal) Immigration, changing demographics and women: challenges to social roles, rights and status [Imigracja, przemiany demograficzne i kobiety: wyzwania dla społecznych ról, prawa i pozycji społecznej] - prof. Kas Mazurek, prof. Maggie Winzer (University of Lethbridge, Canada) Ku pełnemu uczestnictwu w życiu publicznym - przemiany pokoleniowe kobiet polskich [Seeking for a full participation in public life The generational transformation of Polish women] - prof. Katarzyna Dormus (Uniwersytet Pedagogiczny) The role of women in Ukrainian society [Rola kobiet w ukraińskim społeczeństwie] - prof. Nadia Łucan (Precarpathian National University) Minimum income and inclusion: the Portuguese case [Dochód minimalny a społeczna inkluzja: analiza przypadku portugalskiego] - prof. Eduardo V. Rodrigues (Universidade do Porto, Portugal) Uwikłane w kobiecość- prezentacja projektu artystycznego [Entangled in femininity art project] - dr Beata Marcinkowska (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi) Dyskusja; Discussion Przerwa kawowa s. 209, II piętro; Coffee break, room 209, 2 nd floor 4

5 Wernisaż KOBIETY W MALARSTWIE- WIEDEŃ-KRAKÓW-Teresa Łucja Tonar [Vernissage WOMEN IN PAINTING-VIENNA-KRAKOW] (Sala/ Room 212) 14 XI 2013 r. (Czwartek / Thursday) AULA (II p. / 2 nd floor) Obrady plenarne, część 2; Plenary session, part 2 MODERATORZY/MODERATORS: PROF. EDUARDO V. RODRIGUES, UNIVERSIDADE DO PORTO, PORTUGAL PROF. NADIA ŁUCAN, UNIWERSYTET PRZYKARPACKI, UKRAINA PROF. BARBARA KĘDZIERSKA, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY Edukacja warunkiem emancypacji (politycznej) kobiet [Education a condition for (political) emancipation of women] - prof. Elżbieta Górnikowska-Zwolak (Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach) Honor killing in international law with special reference to situations in Pakistan; [Morderstwa honorowe a międzynarodowe prawo z uwzględnieniem sytuacji w Pakistanie] - prof. Muhammad Mumtaz (GC University Faislabad, College of Law, Pakistan) Women in a free violence culture: an educational programme [Kobiety w kulturze przemocy: program edukacyjny] - prof. Fernando Barragán Medero (Universidad de La Laguna, Spain) Zniewolenie vs. wyzwolenie: kształtowanie świadomości praw obywatelskich ofiar przemocy rodzinnej [Coercion vs. liberation: creating a civic law-consciousness of domestic violence victims] - prof. Zofia Szarota (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Przestrzeń życia kobiety w starszym wieku - ofiary przemocy małżeńskiej w świetle akt sądowych [The life space of elder women victims of domestic violence in light of court records] - prof. Małgorzata Halicka (Uniwersytet w Białymstoku) Kobieta współczesna - refleksje na początku wieku [The modern woman - reflections at the turn of the century] - prof. Elżbieta Dubas (Uniwersytet Łódzki) Dyskusja; Discussion Obiad; Lunch Obrady w sekcjach; Sections 5

6 AULA KOBIETA W MOZAICE KULTUROWEJ SEKCJA 1 / SECTION 1: PŁEĆ ROZWÓJ OBYWATELSTWO; GENDER DEVELOPMENT - CITIZENSHIP MODERATORZY/MODERATORS: PROF. ELŻBIETA GÓRNIKOWSKA-ZWOLAK PROF.. SUSANA GONÇALVES DR ARTUR FABIŚ Democracy in numbers and quality in democracy [Demokracja w liczbach, jakość w demokracji] - dr Bashkim Rrahmani, dr Majlinda Belegu (University Haxhi Zeka, Kosovo) Movement for Restoration of Democracy in Pakistan (MRD) [Ruch na Rzecz Rekonstrukcji Demokracji w Pakistanie] - Assoc. Prof. Abdul Qadir Mushtaq (GC University, Faisalabad, Pakistan) Obywatelstwo genderowe i nowe formy aktywizmu wśród brytyjskich muzułmanek [Gender citizenship and new forms of activism among British muslim women] - dr Marta Warat (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Empowering local communities: A case of citizen community boards in Pakistan [Uprawomocnianie społeczności lokalnych: przykład obywatelskich komitetów w Pakistanie] - dr M. Shakil Ahmad (COMSATS Institute of IT, Attock, Pakistan) Women s contribution to cultural development of the Yaroslavl region [Wkład kobiet w rozwój kulturalny obwodu Jarosławskiego] - dr Tatiana V. Yurieva, (Yaroslavl State Pedagogical University, Russia) Aktywność obywatelska w środowisku lokalnym w Ugandzie [Citizens activities in the local community in Uganda] - mgr Anna Kawula (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Aktywność obywatelska kobiet a komunitariański model osobowościowy [Women s civic engagement and the communitarian personality model] - mgr Agnieszka Świątek (Uniwersytet Łódzki) Kobiety na stanowiskach władzy wykonawczej. Rzeczywistość polska w perspektywie porównawczej [The women s position of executive power. The Polish reality in a comparative perspective] - dr Paulina Sekuła (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Kobiety dla Narodu i Sekcja Kobiet Ruchu Narodowego jako przykłady organizacji wspierających aktywność obywatelską i społeczno-polityczną [Kobiety dla Narodu and Sekcja Kobiet Ruchu Narodowego as the two cases of civic and socio-political associations] - mgr Paweł Łubiński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Aktywność społeczna kobiety nauczycielki w środowisku wiejskim [Women s social engagement rural teachers] - dr Justyna Miko-Giedyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Determinanty aktywności obywatelskiej kobiet w województwie śląskim [The women s civic engagement factors in Upper Silesia] - dr Justyna Tomczyk (Uniwersytet Śląski) Reprezentacja kobiet w Grupie Bilderberg [A contingent of women in the Bilderberg Group] - mgr Dominika Popielec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Czy obywatelstwo ma płeć? Zmagania jordańskich matek o równy dostęp do obywatelstwa [Is citizenship gender-oriented? The Jordanian mothers struggle for equal citizenship] - dr Beata Kowalska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Corazon Aquino s presidency as ethical leadership in light of Levinas concept of ethical maternity [Prezydentura Corazon Aquino jako przykład etycznego przywództwa w świetle koncepcji etycznego macierzyństwa Levinasa] - Assoc. Prof. Alma Santiago Espartinez (St. Schoasltica s College, Philippines) Political culture among Latin American women collectives oriented towards gender [Kultura polityczna wśród południowoamerykańskich działaczek na rzecz równości płci] - Gloria Miryam Mora Guerrero (University of Santiago of Chile) Dyskusja; Discussion 6

7 sala 212 room KOBIETA W MOZAICE KULTUROWEJ SEKCJA 2 / SECTION 2: KOBIETA W KONTEKSTACH TRANSNARODOWYCH, NARODOWYCH I ETNICZNYCH; THE WOMAN IN TRANSNATIONAL, NATIONAL AND ETHNIC CONTEXTS MODERATORZY/MODERATORS: PROF. KRYSTYNA SLANY PROF. KAS MAZUREK PROF. MAGGIE WINZER Problem of Indian women married to non-resident Indians: remedial measures [Kwestia indyjskich kobiet poślubionych przez niezameldowanych mężczyzn: proponowane środki zaradcze] - As. Prof. Ivneet Walia (Rajiv Gandhi National University of Law), Assoc. Prof. Sheetal Setia (Mumbai University, India) Migracja zarobkowa a równouprawnienie kobiet [Labor migration and women s emancipation] - Jolanta Gluksman (Norwegia) Kobiety jako emigrantki. Przykład Polek w Austrii [Women as emigrants: The Polish women case in Austria] - dr Dorota Czakon (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Matka - emigrantka w kulturze brytyjskiej. O komunikacji Polek ze swoimi dziećmi w nowej rzeczywistości językowej [The migrant mother in the British culture. The mother - child communication in a new linguistic reality] - dr Marzena Błasiak-Tytuła (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Migracyjne doświadczenia kobiet: rynek pracy i rodzina na przykładzie imigrantek z Europy Środkowo- Wschodniej [The migratory experience of women: Labor market and family. The case of Central-Eastern European women] - prof. Krystyna Slany (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Działalność dobroczynna żydowskich kobiet w XIX i na początku XX w., na przykładzie miasta Krakowa [The charity work of Jewish women in the 19th century and the turn of the century. The case of the city of Kraków] - dr Katarzyna Pabis (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Kobiety u Conrada, czyli polski szlachcic w obronie kobiecej godności w epoce wiktoriańskiej [The Conrad s women: The Polish noble man stands up for female dignity in the Victorian era] - dr Joanna Skolik (Uniwersytet Opolski) Sytuacja prawna i społeczna Włoszek między XIX a XXI wiekiem [The legal and social conditions of Italian women through the 19 th and 21 st centuries]- dr Sylwia Skuza (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) Kobieta u władzy domowej. Portret Włoszek na przykładzie rozmów i obserwacji życia codziennego w Rzymie [Holding sway over domesticity. The picture of Italian women from their narrations and some routine observation in Rome] - mgr Małgorzata Matlak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Identyfikacja regionalna młodych mieszkanek Śląska i Zagłębia [The local identity of young female residents of Upper Silesia and Zagłębie] - prof. Halina Rusek (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Współczesne bydgoszczanki wobec tradycyjnego modelu kobiety [The contemporary female residents of the city of Bydgoszcz towards the traditional gender role] - prof. Maria Kuchcińska (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz) Społeczna analiza sytuacji kobiety romskiej w Polsce. Przeszłość i teraźniejszość [The current situation of Roma women in Poland. The past and present perspective] - mgr Tomasz Koper (Uniwersytet Warszawski) Rola kobiety w środowisku romskim - wczoraj i dziś [The role of Roma women - The past and present perspective] - mgr Elżbieta Mach (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Dyskusja; Discussion 7

8 sala 416 room KOBIETA W MOZAICE KULTUROWEJ SEKCJA 3 / SECTION 3: ZDROWIE I PRAWA REPRODUKCYJNE; HEALTH AND REPRODUCTIVE RIGHTS MODERATORZY/MODERATORS: PROF. KATARZYNA POTYRAŁA DR JOANNA ŁUKASIK DR JOLANTA RYBSKA Wybrane aspekty stanu zdrowia kobiet w Polsce [Some selected aspects of women s health in Poland] - dr Małgorzata Krywult-Albańska (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Wielowymiarowość aktywności życiowej współczesnej kobiety w kontekście zdrowia [The multidimensional life activity space of modern women s health in a health context] - dr Alina Dworak, dr Karina Leksy (Uniwersytet Śląski, Katowice) Od wolontariatu pacjenckiego do patient advocacy formowanie tożsamości grupowej przez zrzeszone Amazonki [From in-patient volunteerism to patient advocacy creating Amazons collective identity] - dr Edyta Zierkiewicz (Uniwersytet Wrocławski) Odzyskać pierś czy odzyskać kobiecość? Znaczenia nadawane rekonstrukcji piersi przez Amazonki [To recover the breast or to feel a woman again? The meanings of breast reconstructive surgery assigned by Amazons]- dr Emilia Mazurek (Politechnika Wrocławska) Ciało i cielesność współczesnej kobiety jako sposób kształtowania własnej tożsamości [Female body and carnality as identity creating factors] - dr Małgorzata Puto (Uniwersytet Śląski, Katowice) Być piękną, sprawną i zdrową? Klientki klubów fitness o roli aktywności fizycznej w ich życiu [To be healthy, fit and beauty? The fitness club customers in their self-narration about the role of fitness in their lives] - dr Dorota Bazuń (Uniwersytet Zielonogórski) Kobieta uwikłana. Ciało kobiety w sztuce współczesnej [The entangled women. The female body in contemporary art] - dr Barbara Głyda (Uniwersytet Śląski, Katowice) Edukacja seksualna w Polsce i na świecie na tle transformacji społecznych i rozwoju wiedzy [The sexual education in Poland and around the world in the background of social transformations and a state of knowledge] - prof. Katarzyna Potyrała, dr Katarzyna Czerwiec (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Społeczno-kulturowe uwarunkowania dobrowolnej bezdzietności [The socio-economic factors of DINKs] - dr Anna Panek (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Macierzyństwo a zaangażowanie społeczne kobiet [Maternity and women s civic engagement] - dr Joanna Wnęk-Gozdek (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Dyskusja; Discussion 8

9 15 XI 2013 (Piątek/ Friday) SEKCJA 4 / SECTION 4: CZĘŚĆ 1/ PART 1 AULA EDUKACJA I RYNEK PRACY; EDUCATION AND LABOUR MARKET MODERATORZY/MODERATORS: ASSOC. PROF. IRENA KASPAROVA ASSOC. PROF. NINA H. A. MOHAMMADY DR BEATA KOWALSKA An overview to Women s occupational Rights in Iran s statute Law perspective [Przegląd praw pracowniczych kobiet w irańskim kodeksie pracy] - Assoc. prof. Nina H. A. Mohammady (University of Tabriz, Iran) Współczesna kobieta a edukacja i rynek pracy [The modern women, education and labor market] - dr Joanna Michalak-Dawidziuk (Wyższa Szkoła Menedżerska Warszawa) Równość płci na polskim rynku pracy [The gender equality in the Polish labor market] - dr Izabella Kust (Wyższa Szkoła Menedżerska Warszawa) Women and Development in Africa [Kobiety i rozwój ekonomiczny w Afryce] - Jocelyne Ngudi Zombo (GOMA BRULE (NGO), Democratic Republic of the Congo) Rural Women And Poverty Reduction In Africa (A Ghanajan Experience) [Kobiety na wsi i redukcja ubóstwa w Afryce (przykład z Ghany)] - Comfort Kyei, Miriam Oduraa, Gladys Yeboah (Ghana) and George Asiedu Arthur (Germany), Society For Protection Of Plants Animals & Human-Life, Ghana An overview of the concept of gender-based discrimination at turkish labour law and international documents [Przegląd koncepcji dyskryminacji ze względu na płeć w prawie tureckim i międzynarodowych umowach] - Assoc. Prof. Ali Ekin (Ondokuz Mayıs University Ali Fuad Basgil Faculty of Law, Samsun), Lect. Sevgi Dursun Ates (Selcuk University Vocational School of Social Sciences, Konya, Turkey) Domestic labour with in the frame of system justification and ideology [Praca w domu: uprawomocnienia I ideologia] Res. Asst. Yesim Akin (Kastamonu University, Turkey) Women employment and economic growth without employment in Turkey [Zatrudnienie kobiet i wzrost gospodarczy w strukturze zatrudnienia w Turcji] - Lect. Aytaç Demiray, Lect. Alper Ates (Selcuk University, Turkey) Women s Investment Instruments Preferences in The Economic Crisis: A Study in Konya [Wybrane narzędzia inwestycyjne kobiet w czasach ekonomicznego kryzysu: badania w Konya] - Lect. Alper Ates (Selcuk University, Turkey) Globalne trendy konsumpcji a lokalne modele zachowań konsumpcyjnych wśród kobiet studium przypadku lipińskiego [The global consumption trends and the local consumption patterns among women the case study from Lipiny] - dr Dorota Nowalska-Kapuścik, dr Grzegorz Libor, mgr Barbara Słania, mgr Monika Szpoczek-Sało (Uniwersytet Śląski, Katowice) Kobiety na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego. Analiza dyskryminacji na rynku pracy [Women in rural areas in Masovia. The analysis of discrimination at labor market] - mgr Kamila Szulc, mgr Joanna Rykowska (SGGW, Warszawa) Dyskusja; Discussion Przerwa kawowa; Coffee break - sala 209; room 209 9

10 15 XI 2013 (Piątek/ Friday) SEKCJA 4 / SECTION 4: CZĘŚĆ 2/ PART 2 AULA EDUKACJA I RYNEK PRACY; EDUCATION AND LABOUR MARKET MODERATORZY/MODERATORS: PROF. MARIA KUCHCIŃSKA DR FAE GARLAND DR MARIA JORDAN Współczesna kobieta w rodzinie, pracy, społeczeństwie. Dobre praktyki aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet [The present-day women in family, labor and 10etal10o. Some good experiences of women s sociooccupational work incentives] mgr Katarzyna Piecuch, mgr Agnieszka Sznajder (Stowarzyszenie Doradców Europejskich Plineu, Kraków) Paying the Price for Childcare: Reflections on Motherhood, Economic Autonomy and Childcare Subsidies in the UK [Koszty opieki nad dzieckiem: rozważania nad macierzyństwem, ekonomiczną samowystarczalnością i subsydiami na opiekę nad dziećmi] dr Fae Garland (University of Exeter, United Kingdom) Równowaga między życiem osobistym a zawodowym kobiet [The women s life and work balance] mgr Izabela Szczepaniak-Wiecha (Krakowskie Forum Organizacji Społecznych) Women entrepreneurship in Pakistan [Przedsiębiorczość kobiet w Pakistanie] Muhammad Usman Ghani (Survive Welfare Organization) Uciec przed marginalizacją i wykluczeniem problematyka zmiany ról kobiet dojrzałych we współczesnym społeczeństwie polskim [Escape from marginalization and exclusion: the problematic changes of mature women s roles in the contemporary Polish 10etal10o] dr Beata Trzop (Uniwersytet Zielonogórski) Uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet po 50. Roku życia w odniesieniu do założeń projektu: Społeczna przedsiębiorczość jako element aktywnej postawy obywatelskiej kobiet [Determinants of activity of women over 50 years old in 10etal10ons to the objectives of the project: social entrepreneurship as part of active citizenship women] dr Dorota Nawrat (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi) Aktywizacja zawodowa kobiet wiejskich na Mazowszu w latach [Women s occupational activities in rural areas in Masovia, ] mgr Jacek Dziekoński (SGGW Warszawa) Kobieta w przestrzeni wiejskiej szanse i zagrożenia (między aktywnością, inwestycją a wyrzeczeniem) [Women in rural areas advantages and disadvantages (activity, investment and sacrifice)] - mgr Katarzyna Potępa (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Can Gender Kuznets Curve Be Meaningful For The Woman Developments In Reality [Czy krzywa płci Kuznetsa jest znacząca dla osiągnięć kobiet?] dr Onur Tutulmaz (York University, FES, Canada) Kobiety w Nowej Ekonomii Meg Whitman [Meg Whitman s new economy of women] dr Nina Stępnicka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) An Overview of The Female University Students Evaluation of The Service Quality in Travel Agencies [Przegląd ankiet ewaluacyjnych dotyczących poziomu usług w agencjach turystycznych] - As. Prof. Ceyhun C. Kilinc (Selcuk University, Turkey) Professional development of women social workers with the support of non-profit organizations [Rozwój zawodowy kobiet pracowników socjalnych przy wsparciu organizacji non-profit] dr Tatyana Zelenova (Moscow Social-Humanitarian Institute, Russia) Dysuksja; Discussion Sprawozdania z pracy w sekcjach; Individual sections statements and summary of the conference 10

11 15 XI 2013 (Piątek/ Friday) Sala 212 Room SEKCJA 5 / SECTION 5: KOBIETY A PRZEMOC. PRAWA CZŁOWIEKA; VIOLENCE AND WOMEN. HUMAN RIGHTS MODERATORZY/MODERATORS: PROF. MAŁGORZATA HALICKA PROF. ELENA DEL BARRIO DR JOLANTA MAĆKOWICZ Violence against women: an issue of violation of women s human rights and remedial measures [Przemoc wobec kobiet: kwestia łamania praw człowieka I proponowane rozwiązania prawne] Assoc. Prof. Sukhwinder Virk (Panjab University, India) The problem of a new born capitalism country: Sex-Trafficking in Lithuania [Nowo-kapitalistyczne państwo I jego problem: handel ludźmi na Litwie] - Prof. Elena del Barrio, Isabel Carmona, Bernardo Moreno & Eva Garrosa (Universidad Autónoma de Madrid) Prostitution in Spain: analyzing the past to understand the present [Prostytucja w Hiszpanii: analizowanie przypadków z przeszłości kluczem do zrozumienia teraźniejszości] prof. Elena del Barrio, Javier Sebastián (Universidad Autónoma de Madrid) Mobbing Towards To Women In Healthcare Industry [Mobbing wobec kobiet w przemyśle medycznym] - Assoc. Prof. Ceyhun Ç. Kilinç, Assoc. Prof. Aykut Bedük, Lect. Mehmet Sahin (Selcuk University, Konya, Turkey) Mobbing in Turkey: case studies on mobbed women in the workplace [Mobbing w Turcji: analiza przypadków szykanowanych kobiet w miejscach pracy] Assoc. Prof. Müjde Ker Dinçer, Assoc. Prof. Nilay Başok (Ege University Izmir, Turkey) Bariery aktywności kobiet doznających przemocy [The activity boundaries of female victims of spouse abuse] - dr Katarzyna Gajek (Uniwersytet Łódzki) Kobiety doświadczające przemocy w patriarchalnej, seksistowskiej kulturze [The women s experience of violence in patriarchal, sexist culture]- mgr Malwina Kusy (Uniwersytet Rzeszowski) Kobiecość w percepcji osób uzależnionych i nie uzależnionych (na przykładzie opinii kobiet z województwa małopolskiego) [The femininity in eyes of drug-addicted and non-addicted persons (the views of women from Minor Poland] mgr Agnieszka Kaszuba Kobieta w izolacji więziennej- perspektywa porównawcza [Woman behind bars a comparative approach] - dr Justyna Kusztal (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Kobieta jako przestępca mity i fakty [Woman as a lawbreaker: myths and facts] dr Krzysztof Biel (Akademia Ignatianum, Kraków) Być kobietą w więzieniu [Women behind bars] mgr Katarzyna Lenart-Kłoś (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Obawy skazanych kobiet związane z readaptacją do życia na wolności [Female offenders: in fear of a life after prison] dr Eliza Mazur (Wszechnica Świętokrzyska, Kielce) Dyskusja, Discussion Przerwa kawowa; Coffee break sala 209; room

12 Sala 416 Room SEKCJA 6 / SECTION 6: CZĘŚĆ 1/ PART 1 KULTURA, MEDIA, WZORY SOCJALIZACJI; CULTURE, MEDIA AND PATTERNS OF SOCIALIZATION MODERATORZY/MODERATORS: PROF. ELŻBIETA DUBAS PROF. HALINA RUSEK PROF. ZOFIA SZAROTA Substantive Gender Equality For Widows in Sub-Saharan African: A Proposal for Cultural, Socio-Economic and Legal Remedies to Transform the Roles of Widows as Cultural Tools [Równość płci a sytuacja wdów z subsaharyjskiej Afryki: propozycje kulturowych, społeczno-ekonomicznych I prawnych rozwiązań dla zmiany tradycyjnych ról wdów] LL.M. Adedoyin Temiloluwa Adefemi (University of Saskatchewan, Canada) Masture-y Ardalan-I a Kurdish poet and writer, her role In Kurdish classical poetry [Masture-y Ardalan-I kurdyjska poetka I pisarka jej znaczenie dla współczesnej kurdyjskiej poezji] dr Farhang M. Muhamad (College of Basic Education, Kurdystan, Iraq) Film remedium na dyskryminację? Przemoc wobec kobiet w Egipcie [Movie as a remedy against discrimination? The violence towards women in Egypt] dr Małgorzata Kniaź (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Analiza wizerunku kobiety w polityce I popkulturze [The image analysis of women in politics and culture] - mgr Daria Paryła (Uniwersytet Wrocławski) Kobieta w polskiej i francuskiej reklamie zachwyt czy dyskryminacja [Women in Polish and French ads admiration or discrimination] dr Agnieszka Sojka (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Gniew bogini opiewaj! O społecznych i kulturowych uwarunkowaniach kobiecego gniewu [Oh godness sing the praises of anger! The social and cultural determinants of female anger] - mgr Anna Kowalcze-Pawlik (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Seksualizacja wzorców kobiecości w kulturze popularnej I jej konsekwencje tożsamościowe wśród dziewcząt I młodych kobiet [The sexualization of the femininity pattern in pop-culture and some identity problems of girls and young women] mgr Dagmara Dobosz (Uniwersytet Śląski, Katowice) Kim są irańskie Kobiety bez mężczyzn? Bariery między światem kobiecym a męskim przez pryzmat powieści i filmu [Who are Iranian single women? The boundaries between women s and men s world in literature and movie] dr Paulina Niechciał (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Istanbul in the crossroad of East and West: the cultural loop of women in public sphere in the context of Turkish cinema [Istambuł na rozdrożu między Wschodem i Zachodem: kulturowe uwikłanie kobiet w przestrzeni publicznej w kontekstach tureckiego kina] Doct. Ümit Aydoğan, Lect. Rifat Becerikli (Ege University Izmir) Advertisement usage to prevent violence against women: state, the social participation of women and social spots [Wykorzystanie reklam do zapobiegania aktom przemocy wobec kobiet: państwo, społeczna partycypacja kobiet I miejsca spotkań] dr İlknur Gürses, Lect. Gül Coşkun (Ege University Izmir, Turkey) Dyskusja / Discussion Przerwa kawowa; Coffee break sala 209; room

13 Sala 416 Room SEKCJA 6 / SECTION 6: CZĘŚĆ 2 / PART 2 KULTURA, MEDIA, WZORY SOCJALIZACJI; CULTURE, MEDIA AND PATTERNS OF SOCIALIZATION MODERATORZY/MODERATORS: PROF. BARBARA KĘDZIERSKA PROF. JOSÉ G. VARGAS-HERNÁNDEZ DR EWA ZAWISZA-MASŁYK Nowe media źródłem wyzwań (dla) współczesnej kobiety [New media as a source of challenges for the present-day women] prof. Barbara Kędzierska (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Yoremes Of Sinaloa And Their Inclusion To The Information Society [Yoremes z Sinaloa i ich włączenie do społeczeństwa informacyjnego] - prof. José G. Vargas-Hernández (Universidad de Guadalajara), dr Ernesto Guerra García (Universidad Autónoma Indígena de México), dr Fortunato Ruiz Martínez (Universidad Pedagógica Nacional, Mexico) Teaching you own: alternative schooling in the Czech Republic (sociological perspective); [Będąc samej sobie nauczycielką; alternatywne metody nauczania w Republice Czeskiej (socjologiczna perspektywa)] - Assoc. prof. Irena Kasparova (Institute for Population Studies, Masaryk University Brno) Solomatki - internet jako przestrzeń wzajemnego wsparcia wśród samotnych matek [ Solomatki Internet as a space of mutual help among single mothers] dr Ewa Zawisza-Masłyk (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Figura kobiety indyjskiej ofiary jako pretekst do działań kolonizacyjnych i imperialistycznych [The figure of Indian women - victims as a pretext for colonialism and imperialism] dr Dorota Kamińska-Jones (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) Buddhist Perspective of a Happy Marriage Life [Buddyjska perspektywa udanego małżeństwa] - Kaung Swe U Marma (Mahachulalongkornrajavidya University, Thailand) Kontrowersje wokół wyświęcania mniszek w buddyzmie [Some controversies of Buddhism nuns consecration] mgr Joanna Gruszewska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) A Buddhist Approach to Ecology [Buddyzm a ekologia] Rubel Barua (Bangkok, Thailand) Kobieta a chrześcijaństwo uwarunkowania polskie [Women and Christianity the Polish case] - mgr Agnieszka Teresa Tys (Uniwersytet Warszawski) Extras in celluloid and reality: A study on the portrayal and real life experiences of junior artists in Bangladeshi film [Statyści w obiektywie I rzeczywistości: badania nad obrazem I doświadczeniem młodych artystów w bangladeskim filmie] Jinat Hossain (University of Bergen, Norway/ University Bangladesh) Dyskusja, discussion Sprawozdania z pracy w sekcjach; Individual sections statements and summary of the conference 13

14 sala 212 room 212 SEKCJA 7/SECTION 7 FEMINIZM I GRUPY NIEFORMALNE. METODOLOGIA Z PERSPEKTYWY GENDER FEMINISM AND INFORMAL GROUPS. METHODOLOGY AND GENDER MODERATORZY/MODERATORS: PROF. FERNANDO BARRAGÁN MEDERO PROF. PELLA CALOGIANNAKIS DR EWA PAJĄK-WAŻNA Gender Issues in Primary Education in Greece [Kwestie płci kulturowej a edukacja w szkołach podstawowych w Grecji] - Prof. Pella Calogiannakis, As. Prof. K.G.Karras, As. Prof. E. Synodi, Assoc. Prof. N. Andreadakis (University of Crete, Greece) Masculinities, Gender and Multiculturality [Męskość, gender i wielokulturowość] - prof. Fernando Barragán Medero, Researcher Antonio Llorens de la Cruz (University of La Laguna, Tenerife, Spain) Reproduction in ideological space: feminity, passivism and lal gece [Prawa reprodukcyjne w ideologicznej przestrzeni: feminizm, pasywizm i film Milczenie nocy ] - Doct. Ahmet Dönmez, Lect. Rifat Becerikli (Ege University Izmir, Turkey) Kobiecość w wymiarze biograficznym [The biographical dimension of femininity] - dr Monika Sulik (Uniwersytet Śląski, Katowice) Percepcja przepisów i stereotypów ról kobiecych [The perception of law and gender stereotyping] - dr Danuta Seredyńska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz) Koncepcja zdolności ludzkich jako podstawa myśli feministycznej Marthy C. Nussbaum [The concept of human capabilities as the basis for Marthy C. Nussbaum feminist thought] - mgr Konrad Sawicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Kto wychowuje współczesne kobiety? Kulturowe i społeczne uwarunkowania edukacji dziewcząt [Who raises the present-day women? Cultural and social determinants of girls education] - dr Monika Jakubowska (Uniwersytet Warszawski) Dziewczynka w oczach swoich nauczycieli aktualne spojrzenia na teraźniejszość i przyszłość [Girls in the eyes of their teachers the current views on present and future] - mgr Katarzyna Joniec (Uniwersytet Śląski, Katowice) Edukacja w szkołach dla dziewcząt doświadczenia nauczycieli i rodziców [Education in all-girls schools some experiences of teachers and parents] - dr Stanisław Kowal (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Gender in the classroom: Ukrainian teachers opinions - [Problematyka gender w klasie szkolnej: opinie nauczycieli ukraińskich] - dr Ewa Pająk-Ważna (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Stereotypy rodzajowe w kontekście demograficznym [The gender stereotyping in demographic context] - mgr Janina Duszyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) The gender dimension of ecological communication [Wymiar genderowy w komunikacji ekologicznej] - Prof. Kateryna Karpenko (Kharkiv National Medical University, Ukraine) Dyskusja, Discussion Sprawozdania z pracy w sekcjach; Individual sections statements and summary of the conference 14

15 Sala 411 Room 411 Sekcja 8 VARIA REFERATY WYKŁADANE I POSTERY; REFERATS TO BE PRESENTED AS POSTERS MODERATOR: DR MAŁGORZATA ROZENBAJGIER Wymagania, liberalizm, odrzucenie przejawiane przez rodziców wobec nieletnich dziewcząt zagrożonych wykluczeniem społecznym [Parents demands, liberal attitudes, exclusionary practices towards girls at risk] - dr Maria Jordan (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Zaangażowanie nauczycielek w pracy dydaktyczno-wychowawczej uczniów niepełnosprawnych [The teacher engagement in physically disabled student teaching and caring] - dr Małgorzata Rozenbajgier (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Problemy kobiet w systemie pomocy społecznej [Some women s problems in welfare] - dr Magdalena Lubińska-Bogacka (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Identity of female teachers in the midlife transition period [Tożsamość kobiet na przełomie połowy życia] - dr Joanna Łukasik (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków ) Women s interpersonal relationships in shaping the identity of a new generation [Kobiece relacje interpersonalne w kształtowaniu tożsamości nowego pokolenia] - dr Ewa Śliwa (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Wolontariat jako forma aktywności obywatelskiej i społecznej kobiet w okresie wczesnej dorosłości (na podstawie badań przeprowadzonych wśród studentek uczelni krakowskich) [Volunteering as a form of civic and social activities of women in early adulthood (based on the survey conducted among university students in Cracow)] - dr Ewa Sierankiewicz-Miernik, Adrian Biela (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Językowy obraz kobiety w wypowiedziach dzieci [The linguistic picture of woman in children narrations] - dr Beata Sufa (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Violence against elderly women from the victimological perspective. Case study [Przemoc wobec kobiet starszych z perspektywy wiktymologicznej. Studium przypadku] - dr Jolanta Maćkowicz (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Moje życie - moja śmierć, czyli co w życiu ważne. Refleksje śląskich seniorek [My life-my death, what it really matters in life. The Reflections of Silesian elder women] - dr Artur Fabiś (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) Przerwa kawowa; Coffee break - sala 209; room

16 WSKAZÓWKI EDYTORSKIE Prosimy o nadsyłanie tekstów w języku polskim lub języku angielskim w wersji elektronicznej na adres: w terminie do 15 grudnia 2013 roku. Przygotowane i złożone teksty zostaną wydrukowane w recenzowanej publikacji. Organizatorzy konferencji nie odsyłają tekstów a za ich publikację autorom nie przysługuje wynagrodzenie. Opracowanie powinno zawierać imię i nazwisko autorka, tytuł, abstrakt (do 1000 znaków) oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (do pięciu słów). Prosimy o nieprzekraczanie objętości znaków edytorskich (ok. 1/2 arkusza wydawniczego, do stron). Dla usprawnienia procesu wydawniczego przedstawiamy wymagania edytorskie: Tytuły i śródtytuły zaznaczone boldem i wyróżnione wielkością czcionki (do 14 pkt.) Prosimy nie stosować podkreśleń w tekście. Tekst podstawowy składamy w programie Microsoft Word, podstawowy krój pisma: Times New Roman, wielkość czcionki 12 punktów, odstępy między wierszami 1,5, bez dzielenia wyrazów, bez automatycznych wyróżnień i wyliczeń, wszystkie marginesy 2,5 cm. Cytowania i przywołania powinny być opatrzone informacją bibliograficzną w tekście głównym (w nawiasie autor i rok wydania, strona: (Nowak 2002, s. 15). Dla oznaczenia cytowań prosimy stosować cudzysłów. Przypisy odautorskie wstawiane automatycznie przez funkcję wstaw przypis przed znakiem interpunkcyjnym, bez dodatkowej spacji. BIBLIOGRAFIA układ alfabetyczny, zapisy według poniższego wzoru. Monografie: nazwisko i inicjał(y) imienia autora, rok wydania. Tytuł wyróżniony kursywą. Miasto: wydawnictwo (Nowak, A. (2002). Tytuł. Kraków: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego). Rozdział w opracowaniu zbiorowym: nazwisko i inicjał(y) imion autora, rok wydania, tytuł i podtytuł wyróżniony kursywą, w: tytuł dzieła, inicjał imienia i nazwisko redaktora (redaktorów). Miasto: wydawnictwo, zakres stron. Nowak, A. (2002). Venus, w: O kobiecie. J. Kowalska, A. Lalka (red.). Kraków: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s Artykuł z czasopisma: nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł wyróżniony kursywą, tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok wydania, numer tomu lub zeszytu, zakres stron Nowak, A. (2013). Prawa kobiet, Kultura i Edukacja Nr 3, s Netografia: w przypadku e-booków, e-czasopism jak wyżej, z podaniem trybu dostępu (pełny link); w przypadku źródeł jak wyżej (np. Kształcenie dorosłych, GUS, Warszawa 2009, w przypadku portali informacja o właścicielu strony oraz kompletny link (np. Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, lub GUS, Ryciny, schematy, rysunki itp. prosimy dostosować do formatu kolumny 13x19 cm. Tabele wielkość czcionki 10 punktów. Dziękujemy za dostosowanie się do powyższych zasad. Organizatorzy 16

17 Distinguished Colleagues, We would like to ask you to take into consideration the following editorial remarks: 1. Texts will be published in the conference languages: English and Polish 2. The Editors reserve the right to make stylistic modifications in the texts. Papers will be submitted no later than December, 15th, 2013 to: It is also possible to submit the text in the form of a computer printout, with a CD version of the article enclosed upon arrival at the conference. The organizers do not provide honorarium for publications. 3. Texts should confirm to the following standard: font - Times New Roman 12; margins 25 mm; interline spacing - 1.5; maximum 12 pages, 4. Each paper should include: the name and surname, affiliation, title of the text, an abstract up to 1000 signs, including the title and the main theses of the article, key words 5. Texts should not use the following elements: word division, decorative styles, running head, embellishments, manual spacing, divided sections. They ought to be removed (from the upper taskbar select, which displays all such manually made modifications as whitespace characters). 6. Quotation marks should be used to indicate any citations in the text. Relevant sources should be properly annotated. 7. Omissions in citations should be denoted as three dots in round brackets: (...) 8. Tables and charts should be numbered successively (with Arabic numerals); font: Times New Roman 12. Drawings, charts etc. should be in format 13x19 cm. 9. Bibliographical annotation of a cited source should conform to the following standard: Individual work: the author s surname (all caps), initial of the author s first name, space (in case of two forenames, the space follows the second initial), year of publication in brackets; title of the work (in italics), place and information on editor, example: Nowak, A. (2002), Title, Krakow: Pearson Education, Inc. A fragment of a joint work: the author s surname (all caps), initial of the author s first name; year of publication in brackets; title of the relevant fragment (in inverted commas) [in:] title of the joint work, initial of the editor s first name, the editor s surname (all caps), place and information on editor, page numbers, example: Nowak, A. (2002). Venus [in:] About women. J. Kowalska, A. Lalka (eds.), Krakow: Pearson Education, Inc., pp An article featured in a journal: the author s surname (all caps), initial of the author s first name, title of the article (in italics), title of the periodical (in inverted commas), year of publication, volume number, page numbers, example: Nowak, A. (2013). Prawa kobiet, Education and Culture 16, pp Netografia: In the case of e-books, e-journals - as it is mentioned above, with the access mode and date of access (full link), for sources as it is mentioned above (eg., Adult Education, Central Statistical Office, Warsaw 2009, ) for networking information about the owner of the site and complete link (eg. Academic Society of Andragogy, or Eurostat, Thank you for your cooperation, Conference organizers 17

18 WOMAN IN THE CULTURAL MOSAIC KOBIETA W MOZAICE KULTUROWEJ Anna Kawula Komitet Organizacyjny: dr hab., prof. UP Zofia Szarota przewodnicząca dr Jolanta Maćkowicz sekretarz dr Ewa Zawisza-Masłyk sekretarz dr Magdalena Lubińska-Bogacka sekretarz Członkowie: dr Ewa Pająk-Ważna dr Maria Jordan dr Małgorzata Rozenbajgier dr Jolanta Rybska-Klapa mgr Anna Kawula dr Artur Fabiś mgr Tomasz Glos 18

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Adam Kubów: Bariery aktywności zawodowej rodziców wychowujących dzieci... 13

Bardziej szczegółowo

Socjalny wymiar pomocy postpenitencjarnej.

Socjalny wymiar pomocy postpenitencjarnej. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Pracy Socjalnej Katedra Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy os. Stalowe 17 31-922 Kraków tel. 12 622 79 50 www.ipsoc.up.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

zaanga owanie spo eczne zaufanie poczucie w asnej skuteczno ci alienacja

zaanga owanie spo eczne zaufanie poczucie w asnej skuteczno ci alienacja Psychologia Spo eczna 2016 tom 11 3 (38) 310 320 Instytut Psychologii, Uniwersytet Wroc awski zaanga owanie spo eczne zaufanie poczucie w asnej skuteczno ci alienacja social involvement civic involvement

Bardziej szczegółowo

18 października 2016 (wtorek) 19 października 2016 (środa)

18 października 2016 (wtorek) 19 października 2016 (środa) RAMOWY PLAN XIV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ EDUKACJA XXI WIEKU Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, IX MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ BEZPIECZEŃSTWO-

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE NR 39/2014 WARSZAWA SPIS TREŚCI In memoriam Profesor Władysław Filipowiak (1926 2014) Słowo o historii szczecińskiej afrykanistyki Jacek Łapott...............................................9

Bardziej szczegółowo

NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych

NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych Spis treści Oryginalne artykuły badawcze Allison Tatton, Chris Collett The role of Teaching Assistants in supporting inclusion in England... 7 Elena Lucia

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

510 Contributors. of Cracow, Poland.

510 Contributors. of Cracow, Poland. Autorzy tomu BŁASZCZYK Piotr, dr hab., profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik Katedry Dydaktyki i Podstaw Matematyki, Instytut Matematyki UP. E-mail: pb@up.krakow.pl BOŻEK Hubert, doktorant

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11 Spis treści Wstęp... 9 Introduction... 11 CZĘŚĆ I Obszar filozoficzno-antropologiczny... 13 Zuzana Chanasová Antropologické výzvy súčasného pedagóga primárneho vzdelávania........ 15 Grzegorz Hołub Od

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century Institute of International Relations National Defence Faculty National Defence University http://www.aon.edu.pl Al. Gen. Chruściela 103, 910 Warszawa Invites to the International Scientific Conference

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE Wymogi edytorskie publikowania w Zeszytach Doktoranckich WBN UWAGI OGÓLNE Artykuł przeznaczony do wydania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Międzynarodowej Konferencji Naukowej. international conference

PROGRAM. Międzynarodowej Konferencji Naukowej. international conference PROGRAM Międzynarodowej Konferencji Naukowej international conference Europe in the face of the challenges of the financial crisis. Dilemmas of social and economic policy. Konferencja połączona jest z

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego Problemy nauki i szkolnictwa wyższego SPIS TREŚCI Ryszard Maciołek, Wiesław Maik, Krzysztof Sikora WPROWADZENIE 11 Część I NAUKA 15 Zbyszko Chojnicki NAUKA JAKO SYSTEM SPOŁECZNO-POZNAWCZY 17 Jan Woleński

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ/ ABSTRAKTÓW WIĘCEJ INFORMACJI NA: TERMIN KONFERENCJI KONTAKT ORGANIZATOR NAZWA

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ/ ABSTRAKTÓW WIĘCEJ INFORMACJI NA: TERMIN KONFERENCJI KONTAKT ORGANIZATOR NAZWA NAZWA Lingwokulturologia jako nowy paradygmat lingwistyki Linguistics Beyond And Within 2014 International Linguistics Conference in Lublin (LingBaW 2014) Idee i wartości w języku, historii i kulturze

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej nowe otwarcie

Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej nowe otwarcie Instytut Studiów Politycznych PAN Komitet Nauk Politycznych PAN INPiSM Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego Uczelnia Łazarskiego Fundacja

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Zamość. Patronat honorowy nad konferencją objął Pan Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego

Zamość. Patronat honorowy nad konferencją objął Pan Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego Patronat honorowy nad konferencją objął Pan Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU Instytut Nauk Społecznych Zakład Politologii

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim I Dane o projekcie kursu intensywnego, które należy zamieścić w raporcie z realizacji kursu intensywnego w roku akademickim 2012/13 - Arkusz IP 2012-13_General L.p. Tytuł kolumny 1 Project Numer projektu

Bardziej szczegółowo

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Uniwersytet Gdański Politechnika Gdańska Gdańsk 26-28.07.2013 r. Organizatorzy: PATRONAT HONOROWY: PATRONAT MEDIALNY: Ramowy program

Bardziej szczegółowo

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Dorota Kassjanowicz Korekta: Dorota Kassjanowicz, Joanna Barska, Monika Tacikowska

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA ZDROWOTNA W POLSCE I W EUROPIE

TURYSTYKA ZDROWOTNA W POLSCE I W EUROPIE Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie zaprasza na Konferencję Naukową TURYSTYKA ZDROWOTNA W POLSCE I W EUROPIE Termin Konferencji: 23 czerwca 2017 roku Miejsce Konferencji: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY MIASTO: OPOLE STANOWISKO: STARSZY WYKŁADOWCA W INSTYTUCIE NAUK PEDAGOGICZNYCH DYSCYPLINA NAUKOWA: Z DZIEDZINY

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wyzwania

Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wyzwania Program ogólnopolskiej konferencji naukowej Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wyzwania Kielce, 7-8 marca 2016 roku Patronat Honorowy Zespół Historii Wychowania Komitetu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27 Spis treści Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13 Wstęp / 27 I II III Edukacja nauczycieli w kontekście wyzwań XXI stulecia / 51 Wstęp / 53 Megatrendy / 53 Wyzwania XXI wieku / 55 O reformie systemu

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Tekst polski English text

Tekst polski English text Tekst polski English text INFORMACJA NAUKOWA JAKO MODEL I WYOBRAŻENIE WIEDZY SCIENTIFIC INFORMATION AS A MODEL AND REPRESENTATION OF SCIENCE Henryk Hollender Lazarski University Informacja naukowa: wokół

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Jarosław Bąbka, Ewa Janion (red.) Supporting the Development of Children Who Are at Risk. Toruń 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek

Jarosław Bąbka, Ewa Janion (red.) Supporting the Development of Children Who Are at Risk. Toruń 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek Jarosław Bąbka, Ewa Janion (red.) Supporting the Development of Children Who Are at Risk Toruń 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek Jarosław Bąbka, Anna I. Brzezińska (red.) Early Support for a Child with

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE Ogólnopolska Konferencja Naukowa WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE 9-10 października 2014, WROCŁAW Organizator: Zakład Socjologii Edukacji, Instytut

Bardziej szczegółowo

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Pogranicza w perspektywie wyzwań współczesności

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Pogranicza w perspektywie wyzwań współczesności PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD SOCJOLOGII Program Ogólnopolskiej Konferencji

Bardziej szczegółowo

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015 STUDIA EUROPEJSKIE Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Numer 4 (76) 2015 Warszawa 2015 Recenzowany kwartalnik Studia Europejskie wydawany przez: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa W serii Edukacja Międzykulturowa przygotowywanej przez Społeczny Zespół Badań Kultury i Oświaty Pogranicza oraz Zakład Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Dziecko, rodzina, wychowanie

Dziecko, rodzina, wychowanie Dziecko, rodzina, wychowanie Wybrane konteksty Praca zbiorowa pod redakcją Jolanty Karbowniczek Anny Błasiak Ewy Dybowskiej AKADEmiA ignatianum W KrAKoWiE WYDAWniCtWo WAm KrAKóW 2015 Spis treści 9 Wstęp

Bardziej szczegółowo

ANNALES Etyka w życiu gospodarczym

ANNALES Etyka w życiu gospodarczym ANNALES 1 2 ANNALES Etyka w życiu gospodarczym tom 13, nr 2 SALEZJAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ZARZĄDZANIA Łódź 2010 3 KOMITET REDAKCYJNY ks. Józef Belniak ks. Piotr Przesmycki (przewodniczący Komitetu

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przestrzenie życia i edukacji kilka tendencji, hipotez, uwag o pedagogice społecznej i edukacji międzykulturowej... 9.

Spis treści. Przestrzenie życia i edukacji kilka tendencji, hipotez, uwag o pedagogice społecznej i edukacji międzykulturowej... 9. Spis treści Wprowadzenie Alina Szczurek-Boruta Przestrzenie życia i edukacji kilka tendencji, hipotez, uwag o pedagogice społecznej i edukacji międzykulturowej... 9 Część I Społeczność lokalna teoria i

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: Profesor nadzwyczajny DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia DATA OGŁOSZENIA: 07.12.2016 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenia i Zarządzenia władz Okupacynych (Sygn. 241), (Announcements and Orders) RG

Obwieszczenia i Zarządzenia władz Okupacynych (Sygn. 241), (Announcements and Orders) RG Obwieszczenia i Zarządzenia władz Okupacynych (Sygn. 241), 1939 1945 Announcements and Orders RG 15.149 United States Holocaust Memorial Museum Archives 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski Wydział Pedagogiczny Koło Naukowe Pedagogów i Pedagogów Specjalnych Zakład Pedagogiki Specjalnej Konferencja Naukowa Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy 20 listopada 2014 r. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości WSNHiD, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10,

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

OŻYWIANIE PRZESTRZENI TURYSTYKI KULTUROWEJ

OŻYWIANIE PRZESTRZENI TURYSTYKI KULTUROWEJ Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową OŻYWIANIE PRZESTRZENI TURYSTYKI KULTUROWEJ Komunikat nr 1 Termin Konferencji: 24 listopada 2015 Warszawa

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996 2014 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Aktywność seniorów

Bardziej szczegółowo

pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. inż. Joachima Foltysa Opole, 7. grudnia 2015 roku

pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. inż. Joachima Foltysa Opole, 7. grudnia 2015 roku IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Internet a współczesna ekonomia - nowe wyzwania dla społeczeństwa z cyklu Społeczeństwo internautów a kultura globalna pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Zygmunt Jaworski STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Programy i podmioty propozycje standardów Tourism and recreation studies in Poland Syllabuses and subjects propositions of standards Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

Socjalny wymiar pomocy postpenitencjarnej.

Socjalny wymiar pomocy postpenitencjarnej. Program III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Socjalny wymiar pomocy postpenitencjarnej. Specyfika działań pomocowych wobec osadzonych kobiet i ich rodzin Dzień pierwszy, Kraków- 27 kwietnia 2017 r.

Bardziej szczegółowo

11-12 czerwca 2015 r.

11-12 czerwca 2015 r. Ogólnopolska konferencja naukowa Coaching i mentoring nowa jakość w edukacji 11-12 czerwca 2015 r. organizowana przez Zakład Pedagogiki Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY PUNKTU INFORMACYJNEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT BYDGOSZCZ ORAZ WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI POŚWIĘCONYCH ZAGADNIENIOM ROCZNEJ STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005 Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Academy of Physical Education, Krakow URSZULA MIĄZEK, MARIA

Bardziej szczegółowo

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

RODZINA PRZEOBRAŻENIA PROBLEMY POMOC. Redakcja naukowa Iwona Maria Kijowska, Małgorzata Przybysz-Zaremba

RODZINA PRZEOBRAŻENIA PROBLEMY POMOC. Redakcja naukowa Iwona Maria Kijowska, Małgorzata Przybysz-Zaremba RODZINA PRZEOBRAŻENIA PROBLEMY POMOC Redakcja naukowa Iwona Maria Kijowska, Elbląg 2013 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA PWSZ W ELBLĄGU dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, prof. PWSZ w Elblągu

Bardziej szczegółowo

doktor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

doktor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Autorzy tomu autorzy tomu Maciej Abramowicz profesor, Uniwersytet Warszawski Jakub Bajer doktorant, Katarzyna Balbuza doktor, Tomasz Błaszczyk doktorant, Instytut Kultury Europejskiej Mariusz Ciesielski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Uczestnictwo społeczne w erze niepewności Ewa Leś, Uniwersytet Warszawski... 9

Spis treści. Uczestnictwo społeczne w erze niepewności Ewa Leś, Uniwersytet Warszawski... 9 Spis treści Od redaktor naczelnej Zeszytów Naukowych Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego IPS UW Społeczeństwo obywatelskie. Badania. Praktyka. Polityka...................................................

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Mariusz Gulczyński KONSTYTUCJONALIZACJA GŁÓWNYCH ZASAD DEMOKRATYCZNEGO ŁADU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Migracja powrotna korzyścią dla regionu. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

Migracja powrotna korzyścią dla regionu. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Migracja powrotna korzyścią dla regionu Regions benefitting from returning migrants 3CE346P1 www.re-migrants.eu Wyniki internetowych sondaży Thank you for your attention! przeprowadzonych wśród emigrantów

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie na Konferencję Naukową Wsparcie seniora w środowisku 26 i 27 września 2017 roku, Kraków

Zaproszenie na Konferencję Naukową Wsparcie seniora w środowisku 26 i 27 września 2017 roku, Kraków Zaproszenie na Konferencję Naukową 26 i 27 września 2017 roku, Kraków Komunikat 2. Szanowni Państwo, Serdecznie dziękujemy tym z Państwa, którzy już przesłali swoje zgłoszenie do udziału w organizowanej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PRACE NARODOWEGO KONGRESU NAUKI. Umiędzynarodowienie szansa i wyzwanie dla polskich uczelni

PROGRAM KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PRACE NARODOWEGO KONGRESU NAUKI. Umiędzynarodowienie szansa i wyzwanie dla polskich uczelni PROGRAM KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PRACE NARODOWEGO KONGRESU NAUKI Umiędzynarodowienie szansa i wyzwanie dla polskich uczelni 20 21 października 2016 roku Uniwersytet Rzeszowski Konferencja organizowana

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo