Spis treści. Przestrzenie życia i edukacji kilka tendencji, hipotez, uwag o pedagogice społecznej i edukacji międzykulturowej... 9.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Przestrzenie życia i edukacji kilka tendencji, hipotez, uwag o pedagogice społecznej i edukacji międzykulturowej... 9."

Transkrypt

1 Spis treści Wprowadzenie Alina Szczurek-Boruta Przestrzenie życia i edukacji kilka tendencji, hipotez, uwag o pedagogice społecznej i edukacji międzykulturowej... 9 Część I Społeczność lokalna teoria i problemy praktyczne Andrzej Radziewicz-Winnicki Społeczność lokalna, zbiorowość terytorialna a instytucjonalizacja ideologii lokalizmu/ regionalizmu Tadeusz Pilch Wspólnota lokalna relikt przeszłości czy szansa dla społeczeństwa globalnego? Refleksje pedagoga społecznego Ingrid Emmerová Lokálne prostredie ako rizikový faktor vzniku problémového správania u detí a mládeže Część II Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości na terenie powiatu cieszyńskiego Jerzy Nogowczyk Przykłady wspierania i aktywizacji osób wymagających szczególnej pomocy przez Powiat Cieszyński Magdalena Goryczka Przykłady aktywizacji i wspierania jednostek, grup i zbiorowości w małym środowisku Skoczowa... 75

2 Romualda Rojowska Aktywizacja kobiet w życiu publicznym. Przykład działań Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszynie na rzecz wspierania rozwoju indywidualnego, społeczno-kulturalnego i obywatelskiego jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym Barbara Chojnacka-Synaszko Przysposabianie młodych ludzi do udziału w życiu społecznym środowiska lokalnego na terenie powiatu cieszyńskiego szkolne i pozaszkolne przedsięwzięcia Katarzyna Zych, Aleksandra Gancarz Działalność organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym na przykładzie Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Być Razem w Cieszynie Magdalena Bełza, Dorota Prysak Człowiek niepełnosprawny w przestrzeni lokalnej dobre praktyki od rzeczywistości zredukowanej po poszerzoną Rafał Guzowski Działania na rzecz zmiany społecznego spostrzegania, odbioru osób z niepełnosprawnością intelektualną Katarzyna Jas Cieszyn jako miejsce aktywności osób w wieku późnej dorosłości Małgorzata Szwarc-Niedźwiecka Historia i dzień dzisiejszy Cieszyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Część III Doświadczenia w zakresie edukacji międzykulturowej w Polsce i poza jej granicami Krzysztof Śleziński Elementy pedagogiki dialogicznej. Przestrzeń nauczyciel uczeń w perspektywie relacji Ja Inny Alica Petrasová Multicultural education and democratization of the school

3 Jolanta Muszyńska Społeczna współzależność w przestrzeni zróżnicowanych środowisk lokalnych. Przypadek społeczności lokalnych wschodniego pogranicza Polski Joanna Augustyniak Działalność edukacyjna na rzecz wspierania integracji społeczno-kulturowej mieszkańców Koszalina Beata A. Orłowska Środowisko lokalne jako miejsce międzykulturowego uczenia się Anna Krausová The case of Community Education Project in socially excluded Roma locality in Horní Suchá (Havířov, Czech Republic) Marek Mikulec Social exclusion and Roma minority in the city of Ostrava Część IV Socjoterapia jako forma wspierania rozwoju dzieci i młodzieży Jarosław Jagieła Czy analiza transakcyjna może być przydatna w socjoterapii? Agnieszka Warchał, Mateusz Warchał Zadania Zespołu Leczenia Środowiskowego (ZLŚ) w terapii zaburzeń zachowania Agnieszka Adamczyk Współpraca, współdziałanie oraz prowadzone programy na przykładzie Świetlicy Środowiskowej św. Agaty Informacja o autorach

4 Man in the local space some good practices of enhancing the support, activation and social integration. Theoretical and socio-political contexts Contents Introduction Alina Szczurek-Boruta Space of life and education some tendencies, hypotheses and remarks on social pedagogy and intercultural education... 9 Part I Local community theory and practical problems Andrzej Radziewicz-Winnicki Local community, territorial collectivity and the ideology of localism/regionalism Tadeusz Pilch Local community a relic of the past or a chance for the global society? Some reflections of a social educationalist Ingrid Emmerová Local environment as a risk factor of sociopathological behaviour patterns among children and youth Part II Activation of individuals, groups and communities in the County of Cieszyn Jerzy Nogowczyk Some cases of supporting and activating people requiring special aid in the County of Cieszyn... 69

5 Magdalena Goryczka Activation and support for individuals, groups and communities in the small environment of Skoczów Romualda Rojowska Activation of women in the public life. The case of activities of the Creative Women s Club in Cieszyn for supporting individual, socio-cultural, and civil development of individuals, groups and communities in the local environment Barbara Chojnacka-Synaszko Preparing the young for participation in social life of the local environment in Cieszyn County school and non-school undertakings Katarzyna Zych, Aleksandra Gancarz Activity of non-government organizations in the local environment the case of the Association of Mutual Aid To Be Together in Cieszyn Magdalena Bełza, Dorota Prysak A disabled in the local space some good practices from the reduced to broadened reality Rafał Guzowski Activities for change in social perception of people with intellectual disability Katarzyna Jas Cieszyn as a place of activeness for people at late adulthood Małgorzata Szwarc-Niedźwiecka History and the present day of the Third Age University in Cieszyn Part III Experiences of intercultural education in Poland and abroad Krzysztof Śleziński Elements of dialogic pedagogy. The teacher learner space in the perspective of the I the Other relation

6 Alica Petrasová Multicultural education and democratization of school Jolanta Muszyńska Social interdependence in the space of culturally diversified local environments. The case of local communities of the eastern borderland of Poland Joanna Augustyniak Educational activity for supporting socio-cultural integration of Koszalin residents Beata A. Orłowska Local environment as a place of intercultural learning Anna Krausová The case of Community Education Project in socially excluded Roma locality in Horní Suchá (Havířov, Czech Republic) Marek Mikulec Social exclusion and Roma minority in the city of Ostrava Part IV Sociotherapy as a form of enhancing the development of children and youth Jarosław Jagieła Can transactional analysis be useful in sociotherapy? Agnieszka Warchał, Mateusz Warchał Tasks of the Community Treatment Group in the therapy of behavioural disorders Agnieszka Adamczyk Collaboration, cooperation and the conducted programmes the case of Saint Agatha s Community Centre Note about the autors

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności

Twórcze społeczności Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Raport 2008. Raport roczny z działalności Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie

Raport 2008. Raport roczny z działalności Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie Raport 2008 Raport roczny z działalności Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie Annual Report of the Association for Children and Young People CHANCE 2 Raport 2008 Misja Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Praca socjalna. Kształcenie działanie - konteksty. Autor: Anna Kanios i Marta Czechowska-Bieluga (red.)

Tytuł: Praca socjalna. Kształcenie działanie - konteksty. Autor: Anna Kanios i Marta Czechowska-Bieluga (red.) Tytuł: Praca socjalna. Kształcenie działanie - konteksty Autor: Anna Kanios i Marta Czechowska-Bieluga (red.) ISBN: 978-83-7587-477-8 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2010, Format B5, Objętość 376 stron,

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W KULTURZE

WOLONTARIAT W KULTURZE WOLONTARIAT W KULTURZE PROJEKTY POMYSŁY PODPOWIEDZI VOLUNTEERING IN CULTURE PROJECTS IDEAS HINTS EGZEMPLARZ BEZPŁATNY WOLONTARIAT W KULTURZE PROJEKTY POMYSŁY PODPOWIEDZI VOLUNTEERING IN CULTURE PROJECTS

Bardziej szczegółowo

Pedagogika społeczna a zagrożenia społeczne, instytucjonalne i indywidualne

Pedagogika społeczna a zagrożenia społeczne, instytucjonalne i indywidualne 7. międzynarodową konferencja Pedagogika społeczna a zagrożenia społeczne, instytucjonalne i indywidualne Główny organizator: Współorganizatorz: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta

Bardziej szczegółowo

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Patronat nad konferencją objęli Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Wanda Dróżka Bożena Matyjas

Wanda Dróżka Bożena Matyjas Studia Pedagogiczne Pedagogical Studies Social, educational and artistic problems VOLUME 19 Contemporary problems of the teacher and educator Edited by Wanda Dróżka Bożena Matyjas Studia Pedagogiczne Problemy

Bardziej szczegółowo

4. University of Lodz, Lodz, Poland, September 1982 M.A. SOCIOLOGY (Diploma with Distinction)

4. University of Lodz, Lodz, Poland, September 1982 M.A. SOCIOLOGY (Diploma with Distinction) / 1 CURRICULUM VITAE 1. Family name: KRZYSZKOWSKI 2. First names: JERZY FRANCISZEK 3. Date of birth: 29.10.1958 4. Nationality: POLISH 5. Civil Status: MARRIED WITH CHILDREN 6. Education: Institution from

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Wychowanie w Rodzinie Family Upbringing Konteksty historyczne i współczesne RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI Jelenia Góra-Szklarska Poręba, 15-16 maja 2014 r. Zakład Historii

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie

Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie ABSTRAKTY Prof. Rosa M. Baños, Prof. Soledad Quero, E. Etchemendy, D. Castilla, Prof. C. Botella The Butler System: an Active

Bardziej szczegółowo

Czas Innowacji Time for Innovation

Czas Innowacji Time for Innovation 2 Czas Innowacji Time for Innovation Przegląd produktów wybranych projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej PO KL Review of the products of the HC OP selected innovative and transnational

Bardziej szczegółowo

LEARNING THROUGH VOLUNTEERING

LEARNING THROUGH VOLUNTEERING 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Forum on International Volunteering Service Volunteering for All Conference

Bardziej szczegółowo

ISSN 2083-179X. Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne TOM 22

ISSN 2083-179X. Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne TOM 22 ISSN 2083-179X Studia Pedagogiczne Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne TOM 22 2013 Studia Pedagogiczne Pedagogical Studies Social, educational and art problems VOLUME 22 Studia Pedagogiczne Problemy

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE COMMON GOALS - COMMON WAYS

INFORMACJA O MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE COMMON GOALS - COMMON WAYS INFORMACJA O MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE COMMON GOALS - COMMON WAYS Wstąpienie Polski w 2004 r. do Unii Europejskiej stworzyło szerokie możliwości nie tylko współpracy i uzyskiwania pomocy w zakresie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA. Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci.

KONFERENCJA NAUKOWA. Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci. KONFERENCJA NAUKOWA Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci.PL ABSTRAKTY WYSTĄPIEŃ Strona: 1 / 40 SPIS TREŚCI: Katarzyna Andrejuk

Bardziej szczegółowo

University of Zielona Góra Faculty of Education, Sociology and Health Sciences INFORMATION PACK

University of Zielona Góra Faculty of Education, Sociology and Health Sciences INFORMATION PACK University of Zielona Góra INFORMATION PACK PEDAGOGY BA DEGREE STUDIES Academic year 2010/2011 European Credit Transfer System (ECTS) PART II.A COURSE INFORMATION II.A.1 BA degree studies The runs two-level

Bardziej szczegółowo

MŁODE POKOLENIE W ZDERZENIU CYWILIZACYJNYM. STUDIA BADANIA PRAKTYKA

MŁODE POKOLENIE W ZDERZENIU CYWILIZACYJNYM. STUDIA BADANIA PRAKTYKA REDAKCJA NAUKOWA MARIUSZ JĘDRZEJKO JAN A. MALINOWSKI MŁODE POKOLENIE W ZDERZENIU CYWILIZACYJNYM. STUDIA BADANIA PRAKTYKA TORUŃ 2014 Recenzenci prof. zw. dr hab. Stanisław Kawula prof. PhDr. Ľudovít Višňovský,

Bardziej szczegółowo

Górnośląskie. Studia Socjologiczne TOM 4. Andrzeja Górnego, Justyny Kijonki, Agaty Zygmunt. pod redakcją

Górnośląskie. Studia Socjologiczne TOM 4. Andrzeja Górnego, Justyny Kijonki, Agaty Zygmunt. pod redakcją Górnośląskie Studia Socjologiczne Seria Nowa TOM 4 pod redakcją Andrzeja Górnego, Justyny Kijonki, Agaty Zygmunt Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2013 Redaktor naczelny: Wojciech Świątkiewicz

Bardziej szczegółowo

OBLICZA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

OBLICZA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO OBLICZA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO PAŃSTWO. GOSPODARKA. ŚWIAT REDAKCJA NAUKOWA Joachim Osiński Joanna Zuzanna Popławska OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2014 ASPECTS OF

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z Badania ewaluacyjnego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Raport końcowy z Badania ewaluacyjnego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce Raport końcowy z Badania ewaluacyjnego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce realizowanego w ramach projektu Q jakości poprawa jakości funkcjonowania Programu Romskiego Warszawa, 8 grudnia 2011r.

Bardziej szczegółowo

STUDENT NIEPEŁNOSPRAWNY

STUDENT NIEPEŁNOSPRAWNY Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach Instytut Pedagogiki PL ISSN 1689 6416 STUDENT NIEPEŁNOSPRAWNY SZKICE I ROZPRAWY ZESZYT 11(4)2011 Redakcja naukowa Tamara Zacharuk Siedlce 2011 2 Recenzent:

Bardziej szczegółowo

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 3(82)/2013 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce European Social Fund in Poland: Best Practices

Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce European Social Fund in Poland: Best Practices Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre praktyki EFS 2009 Projects prized in the ESF Best Practices

Bardziej szczegółowo

Disability and Rehabilitation in the Context of Life-Span Psychology

Disability and Rehabilitation in the Context of Life-Span Psychology Polish Journal of Applied Psychology 2013, vol. 11 (1), 69 81 Urszula Dębska 1 Department of Psychology, University of Wroclaw, Disability and Rehabilitation in the Context of Life-Span Psychology Streszczenie

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 367 Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej

Bardziej szczegółowo

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger

European Association for the Education of Adults International Society for Engineering Education Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(89)/2015 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo