Przewodnik stanowi zestawienie informacyjne. W celu uzyskania bliższych wyjaśnień należy odnieść się do informacji udzielanych przez instytucje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik stanowi zestawienie informacyjne. W celu uzyskania bliższych wyjaśnień należy odnieść się do informacji udzielanych przez instytucje"

Transkrypt

1 1

2 Przewodnik stanowi zestawienie informacyjne. W celu uzyskania bliższych wyjaśnień należy odnieść się do informacji udzielanych przez instytucje zarządzające programami. 2

3 Spis treści 1. AAL BLUE GAS Polski Gaz Łupkowy BON NA INNOWACJE... 7 Duży Bon na Innowacje BONUS -185 Wspólny Międzynarodowy program dla Bałtyku BRIdge: Badanie Rozwój Innowacje CIP CIP IEE - INTELIGENTNA ENERGIA - PROGRAM DLA EUROPY CIP EIP EKOINNOWACJE (INSTRUMENTY POZAFINANSOWE) CIP ICT- TECHONOLOGIE INFORMACYJNE I TELEKOMUNIKACYJNE CORNET COST DEMONSTRATOR ERA-NET ERA NET Transport III SmartGrids ERA-NET M_ERA.NET CHRIST- ERA II EUREKA ACQUEAU EUROGIA EURIPIDES CELTIC PLUS ITEA EUROSTARS FUNDUSZ BADAWCZY WĘGLA I STALI GEKON GO_GLOBAL.PL GRAFTECH INNOLOT INNOMED Innowacje Społeczne INNOTECH JTI/ JU JU Artemis

4 JU ENIAC IMI JU- Innovative Medicines Initiative LIDER LIFE MEDIA Wsparcie cyfryzacji kin Festiwale audiowizualne Telewizyjna dystrybucja europejskich utworów audiowizualnych NER PATENT PLUS PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH PROGRAM KULTURA ( ) PROJEKTY CELOWE NOT SPIN- TECH

5 1. AAL Program AAL to inicjatywa badawczo rozwojowa powołana przez 20 państw członkowskich UE oraz trzy państwa stowarzyszone (Izrael, Norwegia, Szwajcaria). Celem ogólnym programu jest poprawa jakości życia ludzi starszych i wzmocnienie bazy przemysłowej w Europie przez wykorzystywanie technologii informacyjno komunikacyjnych (ICT). Program ten wdrażany przez Stowarzyszenie ALL, którego członkowie są organizacjami finansującymi badania W ramach programu AAL mogą uczestniczyć publiczne i prywatne Uniwersytety, instytuty powołane przez PAN, jednostki badawczo-rozwojowe, krajowe i międzynarodowe instytuty badawcze, przedsiębiorstwa (w tym MŚP) o statusie jednostek B+R (ang. R&D). Jednostki te muszą być zarejestrowane w Polsce. Poziom dofinansowania zależy od charakteru realizowanych zadań i statusu wykonawcy (udział dofinansowania różni się w zależności od konkursu). Całość kwoty zależna jest od edycji konkursu Duże przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo Małe przedsiębiorstwo Państwowe Instytuty badawcze, Uniwersytety Badania podstawowe 100 % 100 % 100 % 100 % Badania stosowane 60 % 60 % 80 % 100 % Prace wdrożeniowe 25 % 50 % 65 % 100 % Rodzaje kosztów kwalifikowanych Koszty personelu Koszty aparatury i sprzętu Koszty budynków i gruntów Koszty badań zleconych na podstawie umowy Inne koszty operacyjne (nie mogą wynosić więcej niż 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych) Tegoroczny konkurs został zamknięty 30 kwietnia. Kolejny ogłoszony zostanie na początku przyszłego roku. Więcej o programie na stronie internetowej NCBiR lub na stronie programu ALL. 5

6 2. BLUE GAS Polski Gaz Łupkowy CEL, ZADANIA Program jest częścią wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP). Jest on ukierunkowany na wsparcie dużych zintegrowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, obejmujących przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali pilotażowej, prowadzących do opracowania i komercjalizacji innowacyjnych technologii w obszarze związanym z wydobyciem gazu łupkowego oraz wdrożenie w działalność gospodarczą operujących w Polsce przedsiębiorstw. Natomiast cel szczegółowym programu jest pobudzenie inwestowania przez przedsiębiorców biorących udział w programie w działalność badawczo-rozwojową. Adresatami programu są konsorcja naukowe z udziałem przedsiębiorcy. Wnioski o dofinansowanie powinny spełniać następujące wymogi: przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii w obszarze związanym z wydobyciem gazu łupkowego; w ramach projektu nowe technologie będą poddane walidacji/testom w skali pilotażowej w warunkach rzeczywistych; liderem projektu jest przedsiębiorca (posiadający doświadczenie we wdrażaniu nowych rozwiązań na skalę przemysłową) zainteresowany wdrożeniem opracowanej w ramach projektu technologii w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej Podstawowa intensywność pomocy publicznej brutto w przypadku badań przemysłowych nie może przekraczać 50% kosztów kwalifikowanych, natomiast w przypadku prac rozwojowych nie może przekraczać 25% kosztów kwalifikowanych. Możliwość zwiększenia intensywności pomocy publicznej dotyczy wyłącznie badań, o których dofinansowanie ubiegają się w ramach konsorcjów mikro, mali lub średni przedsiębiorcy. I wygląda ono następująco: Badania przemysłowe Badania rozwojowe jednostka naukowa 100% 100% mikro/mały przedsiębiorca 80% 60% średni przedsiębiorca 75% 50% Nabór wniosków do drugiego konkursu w ramach programu BLUE GAS planowany jest na sierpień/wrzesień 2013 r. 6

7 3. BON NA INNOWACJE CEL, ZADANIA Bon na innowacje to program prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Z budżetu programu można realizować usługi dotyczące wdrożenia albo rozwoju produktu lub technologii, świadczone przez jednostkę naukową. Celem inicjatywy jest pobudzanie współpracy sfery małych i mikro przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Bon na innowacje przyczynia się do zmniejszenia barier finansowych, blokujących współpracę nauki i biznesu. Za pomocą dotacji uzyskanych w ramach programu nawet najmniejsze przedsiębiorstwa są w stanie sfinansować usługi dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu i technologii, świadczone przez jednostkę naukową. Wniosek i sama realizacja projektu nie są skomplikowane, a udział w programie może stać się pierwszym krokiem do nawiązania ściślejszej współpracy z sektorem badawczo-rozwojowym oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych służących rozwojowi firmy. Kierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców, którzy w roku złożenia wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na innowacje, nie korzystali z usług jednostki naukowej w zakresie wdrożenia lub rozwoju produktu, czy technologii. Przedsiębiorca, który już uzyskał wsparcie w ramach Programu Bon na Innowacje, nie może ubiegać się o kolejne wsparcie. Program pozwala uzyskać wsparcie w 100% (jeśli koszt netto nie przekroczy zł) na zakup usług dotyczących wdrożenia lub rozwoju produktu, bądź technologii. Podatek VAT oraz ewentualną pozostałą kwotę potrzebną do pokrycia całkowitych kosztów zakupu usługi, przedsiębiorstwo płaci z własnych środków. Przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie w roku złożenia wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających, nie powinni korzystać z usług żadnej jednostki naukowej w zakresie prac badawczo-rozwojowych. Program jest finansowany ze środków budżetu państwa. Bon na innowacje nie jest związany z programami operacyjnymi. Wykonawcą usługi może być wyłącznie jednostka naukowa prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe. W ramach Programu usługę może realizować wyłącznie jedna jednostka naukowa. Termin składania wniosków zakończył się 26 kwietnia Kolejne edycje przewidziane są na następny rok. Program koordynuje PARP. 7

8 Duży Bon na Innowacje Jest to pilotażowe przedsięwzięcie PARP, które skierowane jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną posiadających siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Całkowity Budżet Programu w 2013 roku dostępny dla Wnioskodawców to zł. Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach Programu nie może przekroczyć zł, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Nabór wniosków do pilotażowego przedsięwzięcia zakończył się 28 czerwca 2013 r. Więcej informacji na stronie PARP. 4. BONUS -185 Wspólny Międzynarodowy program dla Bałtyku Międzynarodowy Program BONUS-185 (traktatowy), współfinansowany przez Unię Europejską oraz krajowe organizacje finansujące badania (50/50), stanowi kontynuację i rozwinięcie wcześniejszych działań dotyczących problemów przyrodniczych, ochrony ekosystemu morskiego, rybołówstwa, turystyki, transportu, planowania przestrzennego i zarządzania zasobami Morza Bałtyckiego. Uczestnikami Programu są wszystkie kraje leżące nad Bałtykiem. Misją Programu BONUS-185 jest przyczynianie się do stworzenia gospodarczo i ekologicznie prosperującego regionu Morza Bałtyckiego o zrównoważonym wykorzystaniu jego zasobów i dóbr, zarządzanego w oparciu o wiedzę będącą rezultatem interdyscyplinarnych wysiłków badawczych społeczności międzynarodowej. W obecnej edycji programu główny nacisk został położony na wykorzystanie dotychczasowych rezultatów naukowych w praktyce i w zarządzaniu środowiskiem Morza Bałtyckiego. Program kierowany jest do jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw. Budżet tego programu jest orientacyjny, 50% pochodzi z Unii Europejskiej, natomiast nie więcej niż 50 mln Euro, drugie 50% pochodzi z udziału krajów bałtyckich. NCBR przeznaczyło w konkursie na finansowanie projektów z udziałem polskich wykonawców 250 tys. euro Termin składania pełnych wniosków upłynął 12 marca 2013 r. Więcej informacji na temat tematyki konkursowej na stronie NCBiR. 8

9 5. BRIdge: Badanie Rozwój Innowacje BRIdge ma na celu wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, poprzez rozwijanie, testowanie i wdrażanie w praktyce nowych instrumentów interwencyjnych. W ramach BRIdge identyfikowane będą specyficzne potrzeby młodych przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich, w zakresie komercjalizacji prac B+R. Szczególny nacisk położony jest na identyfikację tych potrzeb, które nie wpisują się w aktualnie istniejące programy i schematy wsparcia. BRIdge ma umożliwić również przetestowanie w praktyce nowych, niestosowanych dotychczas instrumentów i sposobów wspierania komercjalizacji wyników prac B+R. Zakłada się, że w efekcie funkcjonowania BRIdge, rozpoznane zostaną niedoskonałości rynku (tzw. market failures) oraz zmapowane zostaną luki lub niedoskonałości w ofercie instytucji publicznych w zakresie wsparcia komercjalizacji wyników prac B+R. Pozyskanie tych informacji pozwolić ma z kolei na stworzenie podstawy, w postaci wiedzy opartej na faktach, do podjęcia decyzji o ewentualnym ustanowieniu nowego programu lub programów w zakresie wsparcia komercjalizacji wyników B+R. Program adresowany jest do przedsiębiorców, uczelni, instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN oraz osób fizycznych indywidualnych innowatorów. Natomiast preferencyjnie traktowani będą przedsiębiorcy mikro, mali i średni, w szczególności przedsiębiorstwa typu start-up, które powstały w celu komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych. Rodzaj wsparcia oferowanego przez NCBiR będzie zależało od konkretnych potrzeb adresata przedsięwzięcia pilotażowego. Co do zasady, przyjmuje się, że wsparcie przekazywane będzie w formie środków finansowych. Nie wyklucza się jednakże zastosowania innego rodzaju wsparcia, gdyby w przypadku konkretnego uczestnika okazało się to adekwatne do jego sytuacji. Nabór wniosków jest ciągły i trwa od stycznia do grudnia 2013 r. Więcej informacji na stronie NCBiR. 9

10 6. CIP - Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme) CEL, ZADANIA Promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw oraz wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma również zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Będzie on także promować wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną. W Polsce Programem zarządza Komisja Europejska, między innymi poprzez ogłaszanie rocznych programów pracy, przetargów i konkursów dla trzech komponentów programu. Niektóre zadania będą zarządzane za pośrednictwem nowych lub przystosowanych w tym celu istniejących agencji wykonawczych, np. projektami w dziedzinie energii będzie zajmowała się Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji, a instrumentami finansowymi dla MŚP, Europejski Fundusz Inwestycyjny. PODZIAŁ: I. Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP) II. Program na rzecz wspierania polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP) III. Program szczegółowy Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE - Intelligent Energy Europe) Program kierowany jest głównie do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). CIP IEE - INTELIGENTNA ENERGIA - PROGRAM DLA EUROPY Program ten ma charakter nieinwestycyjny, dotyczący energetyki, koncentrujący się na usuwaniu technologicznych barier i stymulowaniu rozwoju rynku energii w Unii Europejskiej. Przyczynia się do zagwarantowania pewnej i zrównoważonej energii dla Europy, wzmacniając europejską konkurencyjność. poprawia efektywność energetyczną oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych SAVE promuje nowe i odnawialne źródła energii i wspiera dywersyfikację źródeł energii ALTENER promuje efektywność energetyczną oraz zastosowanie nowych i odnawialnych źródeł energii w transporcie STEER obejmuje działania zintegrowane, w ramach których przewiduje się m.in. projekty związane z tworzeniem lokalnych i regionalnych agencji energetycznych 10

11 W przypadku tworzenia lokalnej lub regionalnej agencji energetycznej zasady finansowania są bardzo podobne, przy czym wniosek składają pojedyncze jednostki lokalnych lub regionalnych władz publicznych. Wysokość wsparcia może osiągnąć 75% kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej niż 250 tysięcy euro. CIP EIP EKOINNOWACJE (INSTRUMENTY POZAFINANSOWE) Ekoinnowacje to jeden z głównych tematów w ramach Programu CIP EIP Instrumenty Pozafinansowe. Każdego roku planowane są odpowiednie konkursy. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o środki na tzw. projekty pilotażowe oraz powielania rynkowego ekoinnowacyjnych technik, produktów, procesów i praktyk, które zakończyły się sukcesem w fazie demonstracji, ale nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek. Celem inicjatywy jest wzmocnienie ekologicznej i konkurencyjnej pozycji Europy poprzez wsparcie innowacyjnych rozwiązań, które chronią środowisko, tworząc jednocześnie większy rynek dla "zielonych" technologii, metod zarządzania, produktów. i usług. CIP ICT- TECHONOLOGIE INFORMACYJNE I TELEKOMUNIKACYJNE Celem Programu na Rzecz Wspierania Polityki Dotyczącej Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (Information Communication Technologies - Policy Support Programme, ICT-PSP) jest wsparcie działań zmierzających do szybkiego wdrożenia technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce, oraz pobudzenie innowacyjności poprzez zwiększenie zakresu stosowania i inwestowania w te technologie. Na program ICT PSP przewidziano budżet w wysokości 730 mln euro, a jego adresatem jest w pierwszej kolejności europejski przemysł z sektora ICT, innowacyjne MSP, oraz administracja publiczna. Nabór wniosków do 7 konkursu w ramach CIP ICT zakończył się dnia 14 maja 2013 roku. 7. CORNET Głównym celem międzynarodowej Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking) jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania, ze źródeł publicznych (narodowych/regionalnych), badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Zakres badań branżowych związany jest często z przygotowaniem i rozwojem norm technicznych i standardów. Badania branżowe mogą także obejmować prace zmierzające do otrzymania udoskonalonych materiałów lub procesów o szerokim zastosowaniu w przemyśle. 11

12 Program adresowany jest do zrzeszeń branżowych grupujących małe i średnie przedsiębiorstwa (np. izby gospodarcze, klastry itp.) posiadających osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zgodnie z definicją z art. 37, ust 1 pkt 8 ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju). W międzynarodowym projekcie w ramach Inicjatywy CORNET oprócz zrzeszenia bierze również udział jednostka naukowa (Research Performer). Przedmiotem dofinansowania są koszty realizacji zadań międzynarodowego projektu badawczego wykonywane przez stronę polską (zrzeszenie branżowe i jednostkę naukową). Maksymalny poziom dofinansowania udzielonego zrzeszeniu na realizację projektu w ramach Inicjatywy CORNET wynosi: do 100% w przypadku kosztów wykonania prac badawczych realizowanych przez jednostkę naukową; do 85% w przypadku pozostałych kosztów realizacji projektu ponoszonych przez zrzeszenie. Aktualnie otwarty jest szesnasty konkurs w ramach programu CORNET. Zakończenie naboru wniosków przypada na 27 września 2013 r. 8. COST (European Cooperation in Science and Technology) CEL, ZADANIA Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych ukierunkowany na prowadzenie badań podstawowych oraz prac badawczych stanowiących pomost pomiędzy badaniami podstawowymi, a pracami rozwojowymi. Wspiera przedsięwzięcia badawcze o określonej tematyce, prowadzone w różnych krajach będących pewnego rodzaju parasolem, pod osłoną którego wykonywanych jest wiele pojedynczych projektów mających wspólny cel ogólny. Istota programu COST nie polega na finansowaniu własnych programów badawczych, lecz ułatwia współpracę zespołów badawczych z różnych krajów pracujących w podobnych dziedzinach, poprzez finansowanie wymiany, spotkań, konferencji, publikacji. Istotną cechą programu jest jego elastyczność: nie są narzucone dziedziny współpracy, ośrodki badawcze same zgłaszają propozycje nowych Akcji programu COST. W celu uruchomienia akcji, wystarczy zgłoszenie do danej Akcji pięciu krajów członkowskich. 12

13 W Akcjach COST uczestniczyć mogą zainteresowane podmioty mające siedzibę w jednym z 34 krajów członkowskich COST 1 oraz z Izraela. Możliwość uczestnictwa w Inicjatywie COST otwarta jest również dla instytucji pochodzących spoza krajów członkowskich. Te jednak nie otrzymują dofinansowania, jedynie w pewnych ściśle określonych przypadkach możliwe jest uzyskanie środków na podróże i uczestnictwo w spotkaniach Akcji dla naukowców z tzw. Krajów Sąsiadujących (Bałkany, region Morza Śródziemnego i europejskie kraje WNP) oraz krajów, które podpisały wzajemne umowy z Inicjatywą COST. Czas realizacji COST oscyluje w granicach czterech lat, przy średnim finansowaniu rocznym ok euro. Partnerzy angażują przede wszystkim własne środki. Z funduszy Inicjatywy COST finansowane są nie same badania naukowe, a jedynie ich koordynacja: spotkania, warsztaty i konferencje, krótkoterminowe wizyty naukowców pomiędzy partnerami, prace Komitetu Zarządzającego, szkolenia, publikacje, uczestnictwo młodych naukowców w konferencjach itp. Działania badawcze objęte akcją COST finansowane są bezpośrednio przez prowadzące je kraje. W Polsce możliwe jest sfinansowanie całości kosztów prowadzonych badań z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach tzw. projektu międzynarodowego niewspółfinansowanego, natomiast w przypadku realizowanych już projektów o dofinansowanie można ubiegać się w ramach programu Harmonia realizowanego przez Narodowe Centrum Nauki Nabór na nowe Akcje COST prowadzony jest w systemie ciągłym, co oznacza, że określone są jedynie daty złożenia wniosków do oceny, a Akcje zgłoszone po tym terminie nie są odrzucane, lecz oczekują na kolejny termin oceny. Również tematyka zgłaszanych Akcji określana jest przy użyciu podejścia bottom up (od dołu) co oznacza, że to w gestii podmiotów aplikujących leży określenie szczegółowego tematu Akcji. Uczestnictwo w Akcjach inicjatywy COST może być pierwszym krokiem na polu europejskiej współpracy badawczej. Aby przystąpić do Akcji COST nie trzeba mieć własnego, oryginalnego pomysłu na projekt ani grupy partnerów z zagranicy. Wystarczy w bazie realizowanych Akcji odnaleźć interesujący temat badawczy i przyłączyć się do partnerów realizujących zadania w tym temacie. 1 Austria, Belgia, Bośnia i Herzegovina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Macedonia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja i Wielka Brytania. 13

14 9. DEMONSTRATOR+ Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej. Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na wsparcie: dużych zintegrowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych nakierowanych na komercjalizację wyników badań obejmujących wszystkie etapy od badań naukowych do przygotowania innowacyjnego produktu (technologii) przetestowanej na instalacji pilotażowej/demonstracyjnej; budowy instalacji pilotażowych/demonstracyjnych służących testowaniu nowych rozwiązań technologicznych wypracowywanych w organizacjach badawczych lub w przedsiębiorstwach. Adresatami przedsięwzięcia są przedsiębiorcy, organizacje badawcze oraz konsorcja naukowe z udziałem przedsiębiorcy. Maksymalna intensywność pomocy publicznej brutto, przy spełnieniu przez Wnioskodawcę wszystkich warunków zwiększenia podstawowej intensywności pomocy publicznej, nie może przekraczać: dla badań przemysłowych: a) 80% kosztów kwalifikowalnych dla Wnioskodawcy będącego mikro- lub małym przedsiębiorcą; b) 75% kosztów kwalifikowalnych dla Wnioskodawcy będącego średnim przedsiębiorcą; c) 65% kosztów kwalifikowalnych dla Wnioskodawcy będącego dużym przedsiębiorcą. dla prac rozwojowych: a) 60% kosztów kwalifikowalnych dla Wnioskodawcy będącego mikro- lub małym przedsiębiorcą; b) 50% kosztów kwalifikowalnych dla Wnioskodawcy będącego średnim przedsiębiorcą; c) 40% kosztów kwalifikowalnych dla Wnioskodawcy będącego dużym przedsiębiorcą. dla technicznych studiów wykonalności na potrzeby prac rozwojowych: a) 50% kosztów kwalifikowalnych dla Wnioskodawcy będącego mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą; b) 40% kosztów kwalifikowalnych dla Wnioskodawcy będącego dużym przedsiębiorcą. Nabór wniosków zakończył się 2 maja 2013 r. 14

15 10. ERA-NET Projekty ERA-NET realizują decyzje UE dotyczącej budowania Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA European Reseach Area) obszaru wolnego przepływu wiedzy, mobilności naukowców, optymalnego wykorzystania punktów stycznych między narodowymi programami badawczymi poszczególnych krajów i zacieśnienie współpracy naukowo-badawczej na terenie Europy. Cele: systematyczna wymiana informacji i doświadczeń między krajami członkowskimi UE identyfikacja i analiza wspólnych tematów strategicznych opracowywanie możliwości wspólnych działań między programami narodowymi i regionalnymi realizacja wspólnie finansowanych ponadnarodowych instrumentów wspierających badania naukowe (np. konkursów lub programów) Podmioty uprawnione do uzyskania dofinansowania w konkursach: O dofinansowanie w konkursach ubiegać mogą się następujące jednostki: 1. Jednostka naukowa 2. Konsorcjum naukowe 3. Sieć naukowa 4. Centrum naukowo- przemysłowe 5. Centrum naukowe PAN 6. Przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 7. Jednostka organizacyjna posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium RP 8. Przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej Działania związane z udziałem Polski w wybranych projektach ERA-NET, ERA-NET PLUS prowadzi NCBiR. Komisja Europejska jako instytucja wdrażająca i finansująca programy ramowe UE, podpisuje umowę z konsorcjum na realizację projektu ERA-NET (np. ERA-NET Transport, ERA-NET Bioenergy, ERA-NET Chemistry). W umowie tej partnerzy konsorcjum zobowiązują się do realizacji określonych zadań, wpisujących się w cel tworzenia i zacieśniania współpracy w ramach ERA-NETów. Wsparcie dla realizacji tych zadań ze strony Komisji polega wyłącznie na dofinansowaniu działań koordynacyjnych i zarządzania konsorcjum. W ramach ERA-NETów Komisja nie finansuje badań, są one finansowane w 100% ze środków krajowych. W przypadku projektów ERA-NET z udziałem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju są to środki pochodzące z budżetu nauki. O tym jakie tematy mogą być finansowane w ramach współpracy międzynarodowej prowadzonej przez konsorcja ERA-NETowe decydują ich członkowie, czyli ministerstwa i agencje finansujące zrzeszone w danym konsorcjum, którzy wspólnie opracowują zakres tematyczny i procedurę aplikacyjną do danego konkursu międzynarodowego. 15

16 Szczególnym rodzajem projektów ERA-NET jest formuła ERA-NET Plus. Podstawowe różnice w stosunku do ERA-NETów są następujące: konsorcja powstają wyłącznie w celu realizacji międzynarodowego konkursu na projekty, bazując najczęściej na doświadczeniu poszczególnych partnerów współpracujących poprzednio w ramach ERA-NETu partnerzy konsorcjum ERA-NET Plus to instytucje odpowiedzialne za wdrażanie narodowych programów badań obejmujący tematykę konkursu finansowanie krajowe, przeznaczone dla projektów badawczych, może zostać zwiększone o maksymalnie 33% całości budżetu konkursu ze środków Komisji Europejskiej Komisja Europejska nie finansuje zadań koordynacyjnych i zarządzania konsorcjum a jedynie przygotowanie i organizację konkursu Dokładna wielkość dofinansowania przedstawia się następująco: Badania naukowe i prace rozwojowe Badania podstawowe 2 Badania przemysłowe 3 Prace rozwojowe Jednostka naukowa 100% 100% 100% Mikro/mały przedsiębiorca 100% Max 80% Max 60% Średni przedsiębiorca 100% Max 75% Max 50% Duży przedsiębiorca 100% Max 65% Max 40% W obrębie programu ERA- NET wyróżniamy również wiele konkursów. Aktualnie otwarte lub planowane są na bieżący rok nabory do: ERA NET Transport III Tematyka konkursu to Future Travelling. Skupia się ona na zapewnieniu kompleksowych rozwiązań dla ekologicznych, bezpiecznych, wygodnych i zintegrowanych systemów transportowych. Konkurs obejmuje dwa obszary tematyczne: Future Vehicle Technologies związany z tematyką alternatywnych źródeł zasilania Traveller of the Future dotycząca zagadnień społecznych, nowych technologii oraz organizacji transportu Konkurs kierowany jest do międzynarodowych konsorcjów badawczych, które muszą się składać przynajmniej z dwóch jednostek pochodzących z dwóch różnych krajów biorących udział w konkursie. Przy czym żaden z krajów nie może finansować więcej niż 70% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalny okres realizacji projektu to 36 miesięcy. W tej edycji konkursu alokacja środków ze strony NCBiR to 1,5 mln EUR. Termin składania anglojęzycznych wniosków mija 4 listopada 2013 r. o godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego. 2 Badania przemysłowe badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. 3 Prace rozwojowe nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. 16

17 SmartGrids ERA-NET Celem SmartGrids ERA-NET jest koordynacja na poziomie międzynarodowym krajowych działań dotyczących B+R w obszarze inteligentnych sieci elektroenergetycznych (smart grids). W szczególności działania podejmowane przez SmartGrids ERA-NET mają na celu wymianę informacji na temat priorytetów w obszarze inteligentnych sieci elektroenergetycznych, opracowanie bazy projektów dotyczących smart grids, identyfikację istotnych kwestii i tematów dla współpracy międzynarodowej, a także organizację wspólnych konkursów. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło budżet w wysokości na sfinansowanie zwycięskich projektów z udziałem polskich zespołów badawczych. Wnioski należy składać w następujących tematach: Efficient operation of active distribution networks, Smart retail and consumer technologies and services including smart metering hereunder costs & benefits, customer aspects, user behaviour and flexible demand and energy management strategies in and energy market environment, Information and communication technology (ICT) tools for smart grids, Interface between the grid and the end users including aspects related to security, privacy, regulation and business cases, Storage and balancing. Konsorcjum projektowe musi składać się z przynajmniej 3 podmiotów pochodzących z co najmniej 3 różnych państw biorących udział w konkursie (Chorwacja, Dania, Łotwa, Norwegia, Polska, Szwecja, Turcja). Projekt może trwać maksymalnie 3 lata. Termin składania wniosków wstępnych upływa 2 września 2013 r. M_ERA.NET M-ERA.NET jest programem typu ERA-NET realizowanym w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Konsorcjum M-ERA.NET składa się z 37 agencji finansujących badania w 25 krajach. Program jest kontynuacją działań prowadzonych dotychczas w ramach mniejszych programów, takich jak MATERA oraz MNT ERA-NET. Program ma na celu koordynację badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w krajach członkowskich, co przyczyni się do zbudowania silnego środowiska naukowego i wzmocnienia europejskiej gospodarki dzięki wykorzystaniu innowacyjnych materiałów i technologii materiałowych. Otworzenie konkursu w ramach M.ERA-NET planuje się na wrzesień- grudzień CHRIST- ERA II CHIST-ERA jest konsorcjum dziewięciu agencji finansujących badania oraz wspierających i wprowadzających w życie długoterminowe programy narodowe z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych ICST (Information and communication science and technologies). Sieć skupia się na długoterminowych badaniach, które wpływają na przekształcenie obecnego stanu techniki. Otworzenie konkursu w ramach CHRIST-ERA II planuje się na październik styczeń

18 Tegoroczne programy ERA-NET, do których prowadzone są lub były nabory wniosków: Projekt/Przedsięwzięcie Obszar Termin składania wniosków ERA-NET Transport III Transport 4 listopada 2013 r. SmardGrid Elektroenergetyka 2 września 2013 r. M.ERA NET Technologie materiałowe wrzesień/grudzień 2013 r. CHRIST ERA Technologie informacyjne październik 2013/styczeń 2014 ECO- INNOVERA Ekologia zakończony (8 kwietnia 2013) ERA- CAPS Biologia zakończony (15 luty 2013) ERA- NET EuroNanoMed II Medycyna zakończony (08 marca 2013) ERA- NET MARTEC II Technologie morskie zakończony (30 kwietnia 2013) ERA- NET NEURON II Neurobiologia zakończony (11 marca 2013) ERA- NET Solar Energia słoneczna zakończony (15 maja 2013) ERA- NET SUSFOOD Żywność zakończony (maj 2013) ERA-MIN Surowce pierwotne zakończony (27 czerwca 2013 r.) Szczegółowe informacje na temat poszczególnych konkursów oraz warunków udziału znajdują się NCBiR w zakładce Projekty międzynarodowe/konkursy. 11. EUREKA Wspiera konkurencyjność Europy dzięki realizacji projektów, których efektem są innowacyjne produkty, procesy i usługi. Obecnie w programie uczestniczy 39 państw członkowskich. Projekty realizowane w ramach Eureki powinny charakteryzować się innowacyjnością, realną możliwością opracowania i podjęcia produkcji nowego wyrobu, wdrożenia nowej technologii lub usługi oraz szansą na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu. EUREKA to współpraca ponad granicami pomiędzy partnerami przemysłowymi i instytucjami badawczymi. Partnerzy ci angażują przede wszystkim własne środki i dzielą pomiędzy siebie zyski ze sprzedaży rezultatów projektów. Projekty powstają w wyniku porozumień pomiędzy partnerami z państw członkowskich i współpracujących. Efekty projektu, w postaci własności intelektualnej czy przemysłowej oraz zyski finansowe, należą wyłącznie do partnerów. Kryteria dobrego projektu: projekt jest zainicjowany przez instytucję naukową lub przemysłową, celem projektu jest wdrożenie nowej lub ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi, rezultaty projektu mają szanse zaistnieć na rynku międzynarodowym, projekt jest realizowany przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich EUREKI, najlepiej w oparciu o porozumienie biznesowe, 18

19 projekt nie ma związku z technologią wojskową i nie jest realizowany na zamówienie wojska. W inicjatywie EUREKA współpraca partnerów może być realizowana w ramach: projektów indywidualnych, projektów umbrelli tematyka projektów definiowana przed odpowiednie Rady Sterujące, projektów klastra definiowanych i zarządzanych przez grupy przedsiębiorstw w określonej dziedzinie techniki. W konkursach EUREKA mogą wziąć udział przedsiębiorstwa (MŚP i duże przedsiębiorstwa) oraz uniwersytety i jednostki badawcze. Konsorcjum składać się powinno z co najmniej 2 partnerów, z dwóch różnych państw członkowskich EUREKI, najlepiej w oparciu o porozumienie biznesowe. Odbywa się na poziomie krajowym, a jednostką przyznającą środki finansowe dla polskich podmiotów jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które dofinansowuje podmioty realizujące projekty EUREKI do wysokości 60% kosztów kwalifikowanych z wyłączeniem średnich przedsiębiorców, dla których wysokość dofinansowania nie przekracza 50% kosztów kwalifikowanych. Przewidywane jest również zwiększenie dofinansowania w przypadku spełniania odpowiednich warunków. Dokładna wielkość dofinansowania przedstawia się następująco: Badania naukowe i prace rozwojowe Badania podstawowe Badania przemysłowe Prace rozwojowe Jednostka naukowa 100% 100% 100% Mikro/Mały przedsiębiorca 100% max 80% max 60% Średni przedsiębiorca 100% max 75% max 50% Duży przedsiębiorca 100% max 65% max 40% Więcej o procedurze przyznawania środków na stronie NCBR. W 2013 roku wnioski należy złożyć w dwóch terminach: nabór 1-15 kwietnia 2013 (do godz ); nabór 2-15 października 2013 (do godz ) Pula środków finansowych na 2013 rok wynosi 5 mln zł, a więc po 2,5 mln zł na nabór. Wysokość dofinansowania projektu EUREKI przyznanego przez NCBiR (w PLN) nie może przekraczać kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu, wyliczonej na podstawie danych zawartych w formularzu EUREKA Project Form wg kursu EBC na dzień otwarcia naboru wniosków do NCBiR. W ramach programu EUREKA stworzona została sieć, której uczestnicy oferują swoje wsparcie dla MŚP we wprowadzaniu innowacji i nowych rozwiązań na rynek technologii. Wspomniane wsparcie odbywa się na zasadzie ogłaszanych konkursów przez klastry EUREKi na tzw. etykiety (label). Uzyskanie takiej etykiety świadczy o wysokiej innowacyjności pomysłu, który przedstawia wnioskodawca, a także powoduje, że MŚP 19

20 są bardziej konkurencyjne w kwestiach finansowych, technicznych oraz wśród innych przedsiębiorców. Uzyskanie etykiety umożliwia aplikację o finansowanie w instytucjach narodowych, w ramach projektu klastra. Poniżej znajdują się przykładowe projekty klastrów: ACQUEAU- The EUREKA Cluster for water ACQUEAU jest klastrem EUREKI związanym z ogólnie pojętą wodą. Jest inicjatywą ponad 20 państw i więcej niż 100 firm w całej Europie. Klaster ma na celu ułatwienie generowania przez rynek ogólnoeuropejski wspólnych badań na temat wody i rozwoju technologicznego poprzez projekty badawczo-rozwojowe na rzecz europejskiego przemysłu. Procedura aplikacji jest dwuetapowa: 1 etap: zarys projektu złożenie 10 stron wstępnego opisu projektu 2 etap: pełna propozycja projektu po pozytywnej ewaluacji pierwszego etapu, wnioskodawca proszony jest o przesłanie kompletnego projektu (20 stron opisu projektu). Aby zakwalifikować się do zaproszenia otwartego w ramach ACQUEAU, należy spełnić dwa wymagania: złożyć wniosek, który zorientowany jest na tematykę water cyle i blue book posiadać konsorcjum składające się co najmniej z 2 podmiotów z 2 różnych krajów uczestniczących Na każdym z etapów aplikant musi mieć kontakt z krajową instytucją finansującą, czyli NCBR. Termin naboru zarysów projektów mija 31 lipca 2013 r. EUROGIA 2020 EUROGIA 2020 jest klastrem EUREKI związanym z energią, a szczegółowo z energią niskoemisyjnych (lowcarbon energy). Jego celem jest ułatwianie wdrażania istniejących technologii i wspierania rozwoju wysoko innowacyjnych rozwiązań technicznych w dziedzinie energii. Procedura aplikacji jest dwuetapowa: 1 etap: zarys projektu 15 stron wstępnego opisu projektu. Koordynator projektu jest proszony o dwudziestominutową prezentację przed Komitetem Technicznym, a następnie zadawane są pytania do prezentacji projektu. 2 etap: po pozytywnej ocenie pierwszego etapu Komitet Techniczny prosi o nadesłanie kompletnych wniosków Zasady przystąpienia do konkursu: konsorcjum musi się składać z dwóch przedsiębiorstw (MŚP lub duże przedsiębiorstwo) z dwóch różnych krajów członkowskich EUREKI. Zalecany jest udział jednostek naukowych, lecz nie jest obowiązkowy, składany projekt musi wyraźnie pokazywać innowacyjność produktu, procesu lub usługi, projekt musi mieć orientację rynkową, wkład z danego kraju nie może przekroczyć 66% całkowitego budżetu. Termin składania wniosków mija 13 września 2013 r. 20

21 EURIPIDES 2 EURIPIDES 2 jest stowarzyszeniem gromadzącym ponad 20 członków (MŚP, instytutów badawczych w dziewięciu krajach europejskich i in.). Jest klastrem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który podejmuje główny wkład w przyszłość Europy w zakresie ICT. EURIPIDES 2 wspiera rozwój nowych produktów, procesów i usług wykorzystujących lub umożliwiających stosowanie zintegrowanych inteligentnych systemów opartych na mikrotechnologii. Nabory wniosków w ramach EURIPIDES 2 prowadzone są dwa razy do roku w procedurze dwuetapowej. Aplikanci, przy pierwszym kroku procedury, mogą złożyć opis wstępny projektu lub kompletny projekt. 1 etap: składa się wstępny projekt, który oceniany jest przez dwóch ekspertów zewnętrznych. Ten etap jest bardzo zalecany, natomiast aplikanci mają możliwość przesłania od razu gotowego wnioseku w całości. 2 etap: procedura ewaluacyjna w sytuacji, gdy wnioski pozytywnie przeszły etap poprzedni. Termin składania aplikacji mija 24 września 2013 r. CELTIC PLUS CELTIC PLUS promuje Smart Connected World. Głównymi obszarami badawczymi w obrębie klastra jest Get connected i While connected. Get connected odnosi się do infrastruktury i aspektów łączności. Najważniejsze są tematy projektów związane są z elementami sieci i infrastruktury, efektywności optycznej i energetycznej, a także architektury sieci i łączności. Natomiast While connected porusza tematy usług i aplikacji, takich jak cyfrowy dom, firma, horyzontalne usługi, np. ochrony, bezpieczeństwa publicznego i tożsamości, zwłaszcza jeśli chodzi o ochronę użytkownika, zachowując wartości europejskie, tj. prywatność i poufność. Ten aspekt dotyczy również kwestii biznesowych, takich jak ewolucja sieci wartości w obszarach działalności telekomunikacyjnej, prognozowanie zmian w sieci i biznesie. Aplikacja przebiega jednoetapowo, poprzez złożenie jednego całościowego wniosku projektowego. Termin składania wniosków mija 14 października 2013 r. ITEA2 ITEA2 stymuluje i wspiera innowacyjny przemysł, badania konkurencyjności i rozwoju projektów, które przyczynią do doskonałości badawczej europejskich systemów intensywnego oprogramowania (software intensibe systems) i sektora usług. ITEA2 raz do roku umożliwia złożenia propozycji projektów badawczych w dziedzinie oprogramowania usług i systemów intensywnego oprogramowania. Procedura jest dwuetapowa: 1 etap: składany jest wzór projektu, który jest krótkim przeglądem projektu, głównym opisem celów, innowacyjności, wpływu na działalność firmy i konsorcjum. Jeśli wzór zostanie zaopiniowany pozytywnie to przechodzi do następnego etapu. 2 etap: złożenie pełnego wniosku projektowego. Szczegółowe informacje o działalności klastrów znajdują się na stronie EUREKI. 21

22 12. EUROSTARS CEL, ZADANIA Jest to program z inicjatywy EUREKA i Unii Europejskiej, który ma pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom w zdobyciu finansowania na projekty badawcze i innowacyjne, a następnie szybkie wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu, usługi lub procesu. Nowością w stosunku do innych programów jest plan wdrożenia rezultatów projektu w okresie 2 lat od jego zakończenia. Projekt EUROSTARS realizowany w ramach Programu, powinien: być ukierunkowany rynkowo trwać maksymalnie 3 lata, przy czym w ciągu dwóch lat od jego zakończenia produkt powinien być przygotowany do komercjalizacji dotyczy dowolnego sektora technologii, lecz mieć cywilne zastosowanie być realizowany przez co najmniej dwa niezależne podmioty z różnych państw uczestniczących w Programie być odpowiedzią na realnie istniejące zapotrzebowanie rynkowe proponować rozwiązania lepsze od dotychczasowych pod względem technicznym, technologicznym i organizacyjnym nie budzić wątpliwości pod względem wykonalności, a osiągnięcie przewidywanego wyniku powinno być efektywne i ekonomiczne mieć zrównoważony budżet Koordynatorem projektów musi być mikro, mały lub średni przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie badań i innowacji oraz przeznaczający co najmniej 10% swoich rocznych obrotów lub ekwiwalentu pełnego czasu pracy na badania i rozwój. Pozostali członkowie konsorcjum mogą być przedsiębiorcami (inne niż MŚP lub duże przedsiębiorstwo) lub organizacjami badawczymi, np. szkoła wyższa, czy instytut badawczy. Odbywa się na poziomie krajowym tzn. jednostką przyznającą środki finansowe dla polskich podmiotów jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, który dofinansowuje podmioty realizujące projekty w ramach programu EUREKA do wysokości 60% kosztów kwalifikowanych z wyłączeniem średnich przedsiębiorców, dla których wysokość dofinansowania nie przekracza 50% kosztów kwalifikowanych. Partnerzy angażują przede wszystkim własne środki i dzielą pomiędzy siebie zyski ze sprzedaży rezultatów projektów. Ze względu na to, iż w 2013 roku odbędzie się ostatni konkurs w perspektywie finansowej , NCBiR deklaruje na dofinansowanie polskich uczestników całoroczną pulę dofinansowania w Programie, tj. równowartość 1 mln Euro. Koszty kwalifikowane realizacji projektu: 1. zatrudnienia personelu w związku z realizacją zadań badawczych 2. używania aparatury i sprzętu badawczego oraz innych urządzeń 3. używania budynków i gruntów 22

23 4. usług obcych - koszt badań wykonanych przez inny podmiot na podstawie umowy, koszt wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji 5. koszty związane z przygotowaniem i uzyskaniem patentów oraz innych praw własności przemysłowej powstałych w ramach realizacji projektu 6. pozostałe koszty operacyjne, w tym koszty materiałów i dostaw ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją zadań badawczych 7. dodatkowe koszty ogólne (koszty pośrednie) ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją zadań np. koszty administracji i zarządzania Dokładna wielkość dofinansowania przedstawia się następująco: Badania przemysłowe Prace rozwojowe Jednostka naukowa do 70% do 70% Mikro/ mały przedsiębiorca do 80% do 60% Lider konsorcjum Mikro/ mały przedsiębiorca do 56% do 42% Partner konsorcjum Średni Przedsiębiorca do 75% do 50% Lider konsorcjum Średni przedsiębiorca do 52,5% do 35% Partner w konsorcjum Duży przedsiębiorca Uczestniczący w konsorcjum z udziałem polskiego MŚP do 45,5% do 28% Termin składania wniosków do Programu Eurostars minął w dniu 4 kwietnia 2013 r. o godz czasu środkowoeuropejskiego FUNDUSZ BADAWCZY WĘGLA I STALI Program Badawczy Funduszu Badawczego Węgla i Stali funkcjonuje jako kontynuacja programów badań i rozwoju technicznego w dziedzinie węgla i stali Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (programy BRT EWWiS). Celem programu jest wspieranie konkurencyjności wspólnotowego sektora węgla i stali. Program jest zgodny z naukowymi, technologicznymi i politycznymi celami Unii Europejskiej i uzupełnia działania prowadzone w Państwach Członkowskich w ramach innych programów badawczych Wspólnoty (jest komplementarny z Programem Ramowym UE). Program zapewnia pomoc finansową projektom i innym działaniom poprzez wspieranie współpracy między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczymi i uczelniami. Obejmuje procesy produkcyjne, utylizację, ochronę zasobów surowcowych, poprawę stanu środowiska oraz bezpieczeństwo pracy w sektorach związanych z przemysłem węgla i stali. W programie mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa, instytuty badawcze lub osoby fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Państwa Członkowskiego, pod warunkiem, że ich zamiarem jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej lub mogą one znacząco przyczynić się do takiej działalności. 23

24 Do finansowania kwalifikują się: projekty badawcze obejmujące prace badawcze lub eksperymentalne mające na celu zdobycie dalszej wiedzy ułatwiającej osiągnięcie określonych celów praktycznych - finansowane przez RFCS do 60% wartości projektu projekty pilotażowe obejmujące budowę, eksploatację i rozwój instalacji lub znacznej części instalacji, w celu badania możliwości zastosowania wyników teoretycznych lub laboratoryjnych w praktyce - finansowane przez RFCS do 50% wartości projektu projekty demonstracyjne obejmujące budowę lub eksploatację instalacji na skalę przemysłową lub znacznej części takiej instalacji, w celu zgromadzenia wszystkich danych technicznych i gospodarczych, aby kontynuować przemysłowe lub handlowe wykorzystanie technologii finansowane przez RFCS do 50% wartości projektu. Ponadto w 100% finansowane mogą być tzw. środki towarzyszące odnoszące się do wspierania korzystania ze zdobytej wiedzy lub do organizowania warsztatów lub konferencji w związku z projektami lub priorytetami programu. Projekty badawcze realizowane są najczęściej przez międzynarodowe konsorcja złożone z 5-8 konsorcjantów. Każdy wniosek zawiera szczegółowy opis proponowanego projektu i pełne informacje dotyczące celów, partnerów w projekcie w tym precyzyjne określenie roli każdego partnera strukturę zarządzania, przewidywane wyniki, oczekiwane zastosowania i ocenę przewidywanych korzyści dla przemysłu, gospodarki, społeczeństwa i środowiska oraz proponowany koszt całkowity i jego podział. Ministerstwo Edukacji i Nauki dofinansowuje projekty realizowane przez polskie instytucje badawcze w ramach programu RFCS, na zasadach identycznych jak w przypadku projektów Programu Ramowego UE, tj. do 80% kosztów ponoszonych na ten cel ze środków krajowych Wnioski w Programie Badawczym Funduszu Badawczego Węgla i Stali przyjmowane są przez Komisję Europejską do 15 września każdego roku. 14. GEKON Program jest wspólną inicjatywą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Prace nad nowym instrumentem wsparcia rozpoczęły się we wrześniu 2011 roku od podpisania Porozumienia między NFOŚiGW a NCBiR w sprawie podjęcia wspólnych działań mających na celu rozwój polskich technologii proekologicznych poprzez współfinansowanie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych. Celem programu GEKON jest zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój technologii proekologicznych, opracowanie i wdrożenie nowego instrumentu finansowego do wspierania rozwoju technologii proekologicznych oraz opracowanie i wdrożenie nowych, innowacyjnych technologii 24

25 proekologicznych w polskiej gospodarce. Jak również pobudzenie współpracy sektora przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. OBSZARY: 1. środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego 2. efektywność energetyczna i magazynowanie energii 3. ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód 4. pozyskiwanie energii z czystych źródeł 5. nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów Beneficjentami programu może być przedsiębiorstwo, konsorcjum naukowe lub grupa przedsiębiorców. W zakres dofinansowania wchodzą badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe w obszarze innowacyjnych technologii proekologicznych. Dla fazy B+R wysokość dofinansowania wynosi od 500 tys. zł do tys. zł. Dla fazy W wysokość dofinansowania wynosi do tys. zł, ale nie więcej niż pięciokrotność dofinansowania fazy B+R. Warunkiem dofinansowania fazy B+R jest co najmniej 20% udział przedsiębiorcy w kosztach kwalifikowanych fazy B+R. Kolejny nabór wniosków planowany jest na koniec roku GO_GLOBAL.PL WSPARCIE INNOWACYJNYCH FIRM KOMERCJALIZUJĄCYCH WYNIKI BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH NA RYNKACH ŚWIATOWYCH Celem głównym przedsięwzięcia jest wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych. A dokładniej przygotowanie do wejścia na rynki międzynarodowe poprzez ocenę możliwości komercjalizacji innowacyjnego produktu lub usługi oraz siły konkurencji, a także opracowanie planu wejścia na wybrany, docelowy rynek. Ponadto program zmierza do pozyskania kapitału VC (venture capital-kapitał podwyższonego ryzyka) lub innej formy internacjonalizacji. Adresatami przedsięwzięcia są mikro/ małe lub średnie przedsiębiorstwa, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którzy: Posiadają siedzibę na terenie RP Rozpoczęli działalność gospodarczą po 31 grudnia 2008 r. i prowadzą ją nieprzerwanie do dnia złożenia Wniosku 25

Więcej niż agencja badawcza. Inteligentny rozwój w oparciu o międzynarodowe programy wsparcia B+R koordynowane przez NCBiR. Agnieszka Kowalska

Więcej niż agencja badawcza. Inteligentny rozwój w oparciu o międzynarodowe programy wsparcia B+R koordynowane przez NCBiR. Agnieszka Kowalska Więcej niż agencja badawcza Inteligentny rozwój w oparciu o międzynarodowe programy wsparcia B+R koordynowane przez NCBiR Agnieszka Kowalska DYREKTOR DZIAŁU WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ DEPARTAMENT TRANSFERU

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania projektów naukowo-badawczych

Możliwości finansowania projektów naukowo-badawczych Możliwości finansowania projektów naukowo-badawczych dr Ewa Witoń-Morgiewicz 20 czerwca 2013 r., Szczecin ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Horyzont 2020 BRIdge Innotech M-Era.Net SmartGrids Era-Net Cornet Innomed Projekty

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a Warszawa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a Warszawa Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa www.ncbir.pl 1 Inicjatywa CORNET podstawowe informacje Inicjatywa CORNET (ang. COllective Research NETworking) jest przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa tel: +48 22 24 42 858 fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbir.gov.pl Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Plan Prezentacji 1. Informacje o NCBR 2. Programy Strategiczne 3. Programy Horyzontalne 4. Programy

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR)

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) 3 października 2014 1 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołana w lipcu 2007 w celu realizacji zadań z zakresu polityki

Bardziej szczegółowo

ekon enerator Koncepcji Ekologicznych spólne przedsięwzięcie NCBR i NFOŚiGW

ekon enerator Koncepcji Ekologicznych spólne przedsięwzięcie NCBR i NFOŚiGW ekon enerator Koncepcji Ekologicznych spólne przedsięwzięcie NCBR i NFOŚiGW Ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa 9 grudnia 2013 r. Program Gekon - Cele Wsparcie inicjatyw w obszarze technologii proekologicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja dla wnioskodawców

Informacja dla wnioskodawców Informacja dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów ERA-NET, ERA-NET PLUS, ERA-NET Co-fund, inicjatyw typu JPI oraz programów podejmowanych na mocy

Bardziej szczegółowo

ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa

ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Centrum jest Agencją wykonawczą powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R J a c e k S my ł a Płock, 10 marca 2015 POIR Podstawowe informacje I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez

Bardziej szczegółowo

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE Przewodnik dla przedsiębiorców o nowych możliwościach finansowania z programu Instrument dla MŚP w ramach Horyzontu 2020 80 mld euro na innowacje! HORYZONT 2020 to największy

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na uzyskanie grantu. Oferta PARP dla małych i średnich firm aplikujących w programach ramowych.

Wsparcie na uzyskanie grantu. Oferta PARP dla małych i średnich firm aplikujących w programach ramowych. 2014 Monika Antonowicz, Departament Programów Pilotażowych, PARP Wsparcie na uzyskanie grantu. Oferta PARP dla małych i średnich firm aplikujących w programach ramowych. Gdańsk, 22.06.2015 r. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR

Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR M arcin Chrzanowski Wsparcie nauki i biznesu w POIR Lidia Sadowska Plan NCBR w latach 2013-2016 ( w t y s. z ł ) 6 000 000 5 317 761

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 I. Poddziałanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój Szybka Ścieżka". Ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ O nas 7 lat doświadczenia w programach europejskich i krajowych specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE I REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA

KRAJOWE I REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA P I B KRAJOWE I REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA 2014-2020 dr hab. inż. Magdalena Trzos, prof. ITeE PIB Radom, 20.04.2015 Platforma upowszechniania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce PROGRAM OPERACYJNY

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2: Informacja dla wnioskodawców

Załącznik nr 2: Informacja dla wnioskodawców Informacja dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów ERA-NET i ERA-NET PLUS oraz programów podejmowanych na mocy Artykułów 185 oraz 187 Traktatu o funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2015 rok 1 (wersja nr 5 z 18 września 2015 r.) Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany

Bardziej szczegółowo

Cele i opis programu. Program nie dotyczy i nie obejmuje działań w zakresie badań i rozwoju technologicznego przeprowadzanych zgodnie z art. 166 TWE.

Cele i opis programu. Program nie dotyczy i nie obejmuje działań w zakresie badań i rozwoju technologicznego przeprowadzanych zgodnie z art. 166 TWE. Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) na lata 2007 2013 Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 powstał w oparciu o analizę danych wskazujących na niepokojąco

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój harmonogram konkursów 2015

Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój harmonogram konkursów 2015 Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój harmonogram konkursów 2015 Numer i nazwa Działania/ Poddziałania Planowany termin naborów Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Priorytet 1. Wsparcie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Program dla Europy

Inteligentna Energia Program dla Europy Inteligentna Energia Program dla Europy informacje ogólne, priorytety. Antonina Kaniszewska Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) Competitiveness and Innovation framework Programme

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 17. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 17. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 17. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY Głównym celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking)

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA 3.7.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 151/25 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA Zaproszenie do składania wniosków Program Kultura (2007 2013) Wdrożenie działań programowych: wieloletnie

Bardziej szczegółowo

27 lutego 2012. 1. Podstawowe informacje o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 2. Rodzaje projektów finansowanych przez NCBR

27 lutego 2012. 1. Podstawowe informacje o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 2. Rodzaje projektów finansowanych przez NCBR Adam Kaźmierczak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 PLAN PREZENTACJI 1. Podstawowe informacje o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 2. Rodzaje projektów finansowanych przez NCBR 3. Omówienie projektów krajowych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na innowacyjne projekty

Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotychczas głównym źródłem finansowania działalności B+R były środki własne przedsiębiorców. Jednak z upływem czasu potencjał innowacyjnych projektów badawczych został

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy innowacyjny recykling podstawowe zasady przygotowania projektu. 3 lutego 2017 r.

Program sektorowy innowacyjny recykling podstawowe zasady przygotowania projektu. 3 lutego 2017 r. Program sektorowy innowacyjny recykling podstawowe zasady przygotowania projektu 3 lutego 2017 r. Luty 2017 1 AGENDA 1. Obszary tematyczne konkursu 2. Objaśnienie podstawowych definicji 3. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych

Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Kraków,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA Działanie Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA Działanie Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw Działanie 1.2.1 Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych

Bardziej szczegółowo

Konferencja Wdrażanie technologii proekologicznych w nowej perspektywie finansowej

Konferencja Wdrażanie technologii proekologicznych w nowej perspektywie finansowej Konferencja Wdrażanie technologii proekologicznych w nowej perspektywie finansowej Plan prezentacji: przedsięwzięcie DEMONSTRATOR+ przedsięwzięcie GO_GLOBAL.PL Daniel Maksym Kierownik Działu Rozwoju Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

2) JPI HDHL Joint Action Food Processing for Health finansowanie badań w obszarze przetwórstwa żywności

2) JPI HDHL Joint Action Food Processing for Health finansowanie badań w obszarze przetwórstwa żywności Konkursy NCBR 1) Konkurs EUREKA dla konsorcjów międzynarodowych- finansowanie badań rozwojowych o dowolnej tematyce z zakresu nauk ścisłych. Data zamknięcia naboru wniosków: 30 maja 2015r. Projekty muszą

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Fundusze na innowacje. Tomasz Lewandowski

Fundusze na innowacje. Tomasz Lewandowski Fundusze na innowacje Tomasz Lewandowski DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Zadajesz sobie pytanie czy jesteś osobą przedsiębiorczą? Boisz się pracować na własny rachunek? Z zazdrością patrzysz na biznesmena? Nie wiesz

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

"Inteligentna Energia Program dla Europy moŝliwości dofinansowania projektów rozpowszechniająco-promocyjnych

Inteligentna Energia Program dla Europy moŝliwości dofinansowania projektów rozpowszechniająco-promocyjnych "Inteligentna Energia Program dla Europy moŝliwości dofinansowania projektów rozpowszechniająco-promocyjnych Antonina Kaniszewska Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) Competitiveness

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Iwona Wendel Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 23 września

Bardziej szczegółowo

SEKTOROWY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH INNOMOTO

SEKTOROWY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH INNOMOTO SEKTOROWY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH INNOMOTO INNOMOTO Porozumienie na rzecz ustanowienia sektorowego programu badań naukowych i prac rozwojowych INNOMOTO dla branży motoryzacyjnej POMIĘDZY:

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020

Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020 Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020 Agnieszka, Murzec-Wojnar Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE www.uwm.edu.pl/rpk agnieszka.murzec@uwm.edu.pl Struktura H2020 HORYZONT 2020 Czas

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY Głównym celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking)

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm 28 kwietnia 2017 r., Warszawa www.een.org.pl www.een.org.pl 2014 2016 PARP:

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla obywateli 2014 2020

Program Europa dla obywateli 2014 2020 Program Europa dla obywateli 2014 2020 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje, cele i charakterystyka programu 2. Rodzaje dotacji i struktura programu 3. Cykl życia projektu i zasady finansowania 4.

Bardziej szczegółowo

Możliwości współpracy z przedsiębiorstwami i finansowania projektów B+R

Możliwości współpracy z przedsiębiorstwami i finansowania projektów B+R Możliwości współpracy z przedsiębiorstwami i finansowania projektów B+R mgr inż. Magdalena Frycz Centrum Innowacji i Transferu Technologii budynek B, pokój 114 www.citt.ath.bielsko.pl citt@ath.bielsko.pl

Bardziej szczegółowo

GEKON. Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

GEKON. Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju GEKON Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 1. Tematyka Dofinansowanie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na rok 2015 - wersja nr 1 z dnia 12 marca 2015 (www.poir.gov.pl) Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa"

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Termin naboru wniosków 1) Od 04.04.2016 do 29.07.2016 2) III kw. 2016 / IV kw. 2016 3) IV kw. 2016 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Bartosz Majewski. 2 lipca2014 Białystok. Prawo Własności Intelektualnej w programie HORYZONT 2020

Bartosz Majewski. 2 lipca2014 Białystok. Prawo Własności Intelektualnej w programie HORYZONT 2020 2 lipca2014 Białystok Prawo Własności Intelektualnej w programie HORYZONT 2020 Bartosz Majewski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Anna Ober r.

Anna Ober r. Anna Ober 15.10.2015 r. 4.1.4 PO Inteligentny Rozwój http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14142015/ Składanie wniosków do 19.11.2015 r. Projekt powinien obejmować badania przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

ERA-NET Cofund Smart Urban Futures. Konkurs otwarty od 16 grudnia 2015

ERA-NET Cofund Smart Urban Futures. Konkurs otwarty od 16 grudnia 2015 ERA-NET Cofund Smart Urban Futures Konkurs otwarty od 16 grudnia 2015 Informacje wstępne Konkurs w ramach JPI Urban Europe i Horyzont 2020 Otwarcie 16 grudnia 2015 Ewaluacja dwuetapowa Budżet konkursu

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskad dofinansowanie

Typ projektów mogących uzyskad dofinansowanie Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na rok 2015 - wersja nr 1 z dnia 12 marca 2015 (www.poir.gov.pl) Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r.

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r. MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Kraków, Marzec 2015 r. Program Regionalny dla Małopolski zatwierdzony przez Komisję Europejską Główne kierunki zmian 2014-2020 większe środki

Bardziej szczegółowo

Program CIP EIP finansowanie ekoinnowacyjnych projektów w dla MŚPM sektora transportu

Program CIP EIP finansowanie ekoinnowacyjnych projektów w dla MŚPM sektora transportu Warszawa, 25 stycznia 2011 r. Program CIP EIP finansowanie ekoinnowacyjnych projektów w dla MŚPM sektora transportu Katarzyna Walczyk-Matuszyk KPK PB UE Program CIP EIP Program CIP EIP Eko-innowacje w

Bardziej szczegółowo

Program Inteligentna Energia Europa. Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Program Inteligentna Energia Europa. Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Program Inteligentna Energia Europa Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Inteligentna Energia Europa > Wspiera politykę Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

N C B R - W s p ó l n i e k r e u j e m y p r z y s z ł ość

N C B R - W s p ó l n i e k r e u j e m y p r z y s z ł ość N C B R - W s p ó l n i e k r e u j e m y p r z y s z ł ość Hubert Gęsiarz Działalność NCBR NCBR w systemie finansowania B+R Finansowanie statutowe Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Badania podstawowe

Bardziej szczegółowo

INFORMATORIUM - DOTACJE W 2014 R.

INFORMATORIUM - DOTACJE W 2014 R. INFORMATORIUM - DOTACJE W 2014 R. O EGC EGC jest liderem rynku doradztwa europejskiego w Polsce. Od 10 lat pozyskujemy i rozliczamy środki na inwestycje w przedsiębiorstwach. Miarą naszej skuteczności

Bardziej szczegółowo

Bony na innowacje - współpraca nauki z biznesem (doświadczenia i plany na przyszłość)

Bony na innowacje - współpraca nauki z biznesem (doświadczenia i plany na przyszłość) 2015 Bony na innowacje - współpraca nauki z biznesem (doświadczenia i plany na przyszłość) Daniel Węgrzynek, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Łódź, 8 czerwca 2015 r. Doświadczenia i teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania współpracy przemysł - nauka w zakresie prac badawczo - rozwojowych

Możliwości finansowania współpracy przemysł - nauka w zakresie prac badawczo - rozwojowych Seminarium Nowoczesne Materiały i Technologie dla elektroenergetyki Kraków, 26 września 2014r. Możliwości finansowania współpracy przemysł - nauka w zakresie prac badawczo - rozwojowych dr inż. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Europejska Współpraca Terytorialna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Gliwice, 23 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Programy transnarodowe

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie Horyzont finansowanie i aspekty prawne

Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie Horyzont finansowanie i aspekty prawne Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt.: Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie Horyzont 2020 - finansowanie i aspekty prawne Warszawa, 21 czerwca 2017 r. www.een.org.pl Małe i Średnie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.)

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Województwo Termin naboru Program, Działanie, Poddziałanie Dotacja: max

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Najbliższe dostępne źródła dofinansowania innowacyjnych projektów. Alicja Paprocka

Najbliższe dostępne źródła dofinansowania innowacyjnych projektów. Alicja Paprocka Najbliższe dostępne źródła dofinansowania innowacyjnych projektów Alicja Paprocka Ogłoszone konkursy NCBiR NCBiR NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU IP instytucja pośrednicząca Program Operacyjny Inteligentny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie EEN dla rosnących spółek

Wsparcie EEN dla rosnących spółek Title of the presentation Date # Wsparcie EEN dla rosnących spółek Oferta ośrodka EEN afiliowanego przy PARP 5 lutego 2015 r. Enterprise Europe Network na świecie 54 kraje kraje członkowskie UE, ale także

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r.

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. 2015 Wsparcie na inwestycje i wzornictwo Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 3.2.1 Badania na rynek Badania na rynek: podstawowe informacje Alokacja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

ak Wydanie: lipiec 2015 r.

ak Wydanie: lipiec 2015 r. ak Wydanie: lipiec 2015 r. 1 Przewodnik stanowi zestawienie informacyjne. W celu uzyskania bliższych wyjaśnień należy odnieść się do informacji udzielanych przez instytucje zarządzające programami. 2 Spis

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO 2014-2020 INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - Oś priorytetowa I INNOWACJE W GOSPODARCE Działanie 1.2 Infrastruktura B+R Zgodność projektu z Umową Partnerstwa tj.: 1.

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE. Józefów, 17 marca 2015

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE. Józefów, 17 marca 2015 WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE Józefów, 17 marca 2015 Fundusze dla Polski Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro, w tym: ok. 76,9 mld

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo