Protokół XXVII sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół XXVII sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 31.05.2004 r."

Transkrypt

1 Protokół XXVII sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa r. Protokół Nr XXVII/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 31 maja 2004 r. od godz do 15,45 W sesji uczestniczyli: - 20 radnych, nieobecny Wiesław Glinkowski, lista obecności - załącznik nr 1, usprawiedliwienie radnego W. Glinkowskiego - załącznik nr 2. - z Urzędu Miasta: Marek Piorun Burmistrz, Tomasz Smolarz Zastępca Burmistrza, Ryszard Szydłowski - Zastępca Burmistrza, Teresa Adamowicz - skarbnik miasta, Lucyna Musiał radca prawny, Franciszka Czaja kierownik Kancelarii Rady Miejskiej, Agnieszka Janas inspektor Kancelarii Rady Miejskiej, ponadto osoby zaproszone na pierwszą część sesji dot. sportu, turystyki i rekreacji oraz na drugą część dot. kultury, dziennikarze lokalnych mediów i mieszkańcy. Lista zaproszonych gości i wykaz osób uhonorowanych listami gratulacyjnymi załącznik nr 3. I część od godz. 9,00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1. Ad. 1. Otwarcie sesji Przewodniczący H. Smolny otworzył 26 sesję Rady Miejskiej Dzierżoniowa; powitał radnych oraz zaproszonych gości. Następnie przekazał prowadzenie obrad wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Helenie Zielińskiej. Ad. 2. Stwierdzenie kworum Przewodnicząca obrad H. Zielińska, na podstawie listy obecności, stwierdziła obecność 20 radnych (pełny ustawowy skład rady 21 radnych) co stanowi wymagane kworum do podejmowania uchwał. Poza tym poinformowała, że listę mówców prowadzić będzie przewodniczący Rady Miejskiej H. Smolny a procedurę głosowania wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bolesław Wilkos. Ad. 3. Przedstawienie porządku obrad. Porządek obrad z r. załącznik nr 4. Wniosek Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną w sprawie programu sesji - załącznik nr 5. Przewodnicząca obrad H. Zielińska odczytała pismo radnego Leszka Kwietnia informujące o wycofaniu skargi z dnia r. na Burmistrza Dzierżoniowa. Pismo radnego L. Kwietnia z r. - załącznik nr 6. W związku z powyższym przewodnicząca obrad stwierdziła, że skreśla się punkt 9 Rozpatrzenie skargi Radnego Leszka Kwietnia z dnia 11 maja 2004 r. na Burmistrza Dzierżoniowa, natomiast punkty od nr 10 do 13 otrzymują nową numeracje od 9 do 12. Ad. 4. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Protokół z poprzedniej 26 sesji znajdował się w Kancelarii Rady Miejskiej i był dostępny dla Radnych. Do dnia dzisiejszego nie wniesiono do niego żadnych uwag. W związku z tym przewodnicząca obrad H. Zielińska stwierdziła, że protokół Nr XXVI/2004 z r. został przyjęty Ad. 5. I część dotycząca sportu, turystyki i rekreacji została zrealizowana zgodnie z porządkiem obrad. Wystąpienie dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji, p. Roberta Gulki: 1) prezentacja działalności i osiągnięć sportowych klubów działających na terenie Dzierżoniowa, 2) wręczenie listów gratulacyjnych działaczom i sportowcom, zwiedzanie obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji. Materiały przekazane do protokołu: 1) komunikat Dolnośląskiego Turnieju Zapaśniczego o puchar Burmistrza Dzierżoniowa z okazji Dnia Dziecka załącznik nr 7, 2) informacja o działalności MKS 9-tka - załącznik nr 8. II część dotycząca kultury została zrealizowana zgodnie z porządkiem obrad. Ad. 6. od godz. 10,40 w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury przy ul. Świdnickiej Wystąpienie dyrektora Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, p. Krzysztofa Tokarskiego, w tym prezentacja działalności i osiągnięć palcówek kultury: 1) Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, 2) Państwowej Szkoły Muzycznej, 3) Osiedlowego Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie, 4) wręczenie listów gratulacyjnych. Materiały przekazane do protokołu: 1) informacja Państwowej Szkoły Muzycznej - załącznik nr 9, 2) informacja o działalności Osiedlowego Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie - załącznik nr 10. Ad. 7. od godz. 11,50 w Miejsko Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dzierżoniowie, przy ul. Gen. W. Sikorskiego 2. Wystąpienie dyrektora Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej, p. Marii Zarzyckiej: 1) prezentacja nowych pomieszczeń i wyposażenia Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej 2) wręczenie listów

2 gratulacyjnych. III część sesji odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów, Rynek 1, od godz. 14,00. Przewodnicząca obrad H. Zielińska wznowiła obrady i przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad udzieliła głosu burmistrzowi M. Piorunowi. Burmistrz M. Piorun w tym miejscu wręczył listy gratulacyjne dla ucznia Tobiasza Knoblocha i jego opiekuna Mateusza Cegiełki za propagowanie samorządności. Poza tym powiedział: Od roku 1990 jesteśmy prekursorami tej samorządności i bardzo się cieszę, że właśnie pan dyrektor Mateusz Cegiełka propagując wszystko to, co przyszli nasi samorządowy powinni wiedzieć na ten temat od lat dziesięciu jako dyrektor Zespołu Szkół realizuje z ostatnimi klasami temat samorządności. Uczestniczyłem w sześciu spotkaniach na zajęciach i temat taki wiodący, główny był taki czy wystarczy sam rząd czy musi być samorząd. I wokół tego zagadnienia, pytania, tezy dyskutowaliśmy na ten temat z uczniami szkoły średniej. Ja postanowiłem ufundować nagrodę dla ucznia, który najlepiej przedstawi sprawę podejścia do tego tematu czy faktycznie wystarczy sam rząd, czy powinien być samorząd. Dzisiaj chciałbym uhonorować przed Wysoka Radą pana Tobiasza Knoblocha za to, że okazał się najlepszy, jeżeli chodzi o przedstawienie tego problemu. Chciałbym także podziękować panu dyrektorowi Mateuszowi Cegiełce, podziękować i pogratulować za ponad dziesięcioletnią praktykę w nauczaniu młodych ludzi wiedzy o społeczeństwie, bo wiemy o tym, że edukacja samorządowa w naszych czasach jest niezbędna, a w niedalekiej przyszłości powinna zaprocentować wiedzą i zainteresowaniem społeczeństwa sprawami samorządu i kształtowaniem obywatelskiej postawy wśród młodych ludzi i jest zadaniem trudnym. I liczę, że wciąż będzie Pan wypełniał to zadanie z taką pasją jak dotychczas. Następnie głos zabrał pan Mateusz Cegiełka. Dzisiaj Tobiasz pół godziny temu zdał ostatni egzamin i właściwie jedyny, z języka angielskiego i otrzymał ocenę bardzo dobrą. Czyli właściwie już jest absolwentem. Z języka polskiego miał ocenę bardzo dobrą, z historii po pisemnym miał ocenę bardzo dobrą, a więc jeżeli chodzi o egzamin ustny zdawał tylko język angielski, czyli jest już absolwentem, czyli możemy mu wspólnie pogratulować zdanej matury. Poza tym przedstawił informację o realizowanym projekcie. Realizuję ten projekt od lat dziesięciu z klasami maturalnymi w ramach lekcji wiedza o społeczeństwie. I wychodząc z założenia, że należy tutaj propagować przede wszystkim kulturę optymizmu, a nie tak jeden z polskich psychologów ostatnio powiedział, że preferujemy kulturę narzekania, że właściwie do normy należy narzekać, i do normy należy, jeżeli się coś nie udaje. Chciałem się pochwalić, że udał się ten projekt, którego jestem pomysłodawcą, wcześniej jeszcze za czasów pana dyrektora Szydłowskiego, aktualnie z panem dyrektorem Wiczkowskim. Ten projekt w naszej szkole jest realizowany w ramach wiedzy o społeczeństwie i dzisiejszy przykład Tobiasza jest właśnie dowodem na to, że osiągnęliśmy wspólnie sukces w edukowaniu młodej społeczności, w przygotowywaniu tej społeczności do wiedzy samorządowej. W tegorocznym projekcie wzięło udział ponad 400 osób. Każdy z tych uczniów miał za zadanie wcielić się na te dwie godziny w skórę dziennikarza i opisać, zrecenzować spotkanie z burmistrzem, I z tych prawie czterystu prac wybraliśmy najlepszą i tą najlepszą pracą okazała się praca Tobiasza Knoblocha. Dziękuję serdecznie panu burmistrzowi za zainteresowanie. W ciągu tych dziesięciu lat także korzystaliśmy z usług pani sekretarz Ostrowskiej, burmistrzów, którzy przez te dziesięć lat tutaj także sprawowali tę funkcję oraz radnych, których także na takie spotkania zapraszałem. One odbywały się czasami tutaj w tej sali rycerskiej, ostatnio odbywały się u nas w szkole. Dziękuję wszystkim za te oklaski, w imieniu Tobiasza, dziękuję panu burmistrzowi za udział w tych lekcjach. Pozwólcie Państwo na koniec, że z okazji czternastej rocznicy pierwszych wyborów, które odbyły się właśnie czternaście lat temu, a rocznicę obchodziliśmy w ubiegłym tygodniu, chciałbym złożyć Państwu życzenia abyście byli wierni tym programom, które skradliście wyborcom i tej zasadzie, która jest wpisana na naszym sztandarze Rady Miejskiej. Przy okazji prośba, za rok jest piętnastolecie, nie zapomnijcie o tym. Nie zapomnijcie, że przed Wami była pierwsza kadencja, druga i trzecia, bo jest to święto wszystkich samorządowców. Za rok obchodzimy piętnastolecie. Pan Tobiasz Knobloch wyraził słowa wdzięczności dla pomysłodawcy i organizatora tego wspaniałego projektu, dla pana burmistrza i dla członków Rady. Dziękuję za wiarę w młode umysły, w przyszłość, ponieważ my kiedyś być może zajmimy Państwa miejsce. Oby Państwa wiedza była dla nas przykładem. Obyśmy patrząc na Państwa wkład, jaki Państwo posiadają w naszym pięknym mieście, przyczynili się do naszej pracy, aby to wszystko zaowocowało. Już te owoce tego projektu ja widzę i moi rówieśnicy. Myślę, że owocem tego jest

3 zainteresowanie młodzieży Waszymi sprawami miasta. Z całego serca jeszcze raz dziękuję. Po ceremonii wręczenia listów gratulacyjnych przewodnicząca obrad zapowiedziała realizację punktu 8. Ad. 8. Rozpatrzono cztery projekty uchwał według kolejności ustalonej w porządku obrad i następującej procedury: - przedstawienie projektu uchwały i uzasadnienia, - dyskusja, w tym: opinie Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych, wystąpienie radnych zapisanych na liście mówców i zapytania, - głosowanie. 1) projekt nr 188 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury za 2003 rok załącznik nr 11, uzasadnienie wraz ze sprawozdaniem - załącznik nr 12. p. Teresa Adamowicz, skarbnik miasta, z upoważnienia burmistrza przedstawiła ww. projekt uchwały i uzasadnienie. Radny A. Wiczkowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów. Radna J. Lora przedstawiła pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną. Więcej głosów nie było, przewodnicząca obrad poddała pod glosowanie projekt nr 188 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury za 2003 rok. Uchwala została przyjęta jednogłośnie, 18 głosami. Uchwała Nr XXVII/179/04 - załącznik nr 13. 2) projekt nr 189 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie za 2003 rok - załącznik nr 14. uzasadnienie wraz ze sprawozdaniem - załącznik nr 15. p. Teresa Adamowicz, skarbnik miasta, z upoważnienia burmistrza przedstawiła ww. projekt uchwały i uzasadnienie. Radny A. Wiczkowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów. Radna J. Lora przedstawiła pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną. Więcej głosów nie było, przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt nr 188 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie za 2003 rok. Wynik głosowania: za 17, przeciw 0, wstrzymujący się 1, uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXVII/180/04 - załącznik nr 16. 3) projekt nr 190 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miejskiej Dzierżoniów, jako reprezentantów organu prowadzącego, do składu komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Przedszkola Publicznego Nr 1, Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Gimnazjum Nr 2 w Dzierżoniowie wraz z uzasadnieniem załącznik nr 17. Zastępca Burmistrza, R. Szydłowski przedstawił ww. projekt uchwały i uzasadnienie. Radna J. Lora przedstawiła pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną. Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów do składu poszczególnych komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora: Przedszkola Publicznego Nr 1: Radny A. Darakiewicz zgłosił radnego Bolesława Stokłosę. Radna J. Lora, w imieniu Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną, zgłosiła radnego Bolesława Wilkosa. Radny B. Stokłosa zgłosił zastępcę burmistrza, Ryszarda Szydłowskiego. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Ww. kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy, który został przyjęty jednogłośnie, 18 głosami. Następnie przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie zgłoszone kandydatury. Bolesław Stokłosa, Bolesław Wilkos i Ryszard Szydłowki zostali wybrani jednogłośnie, 18 głosami. Gimnazjum Nr 1: Komisja Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną zgłosiła radną Janinę Lorę. Radny B. Stokłosa zgłosił zastępcę burmistrza, Ryszarda Szydłowskiego. Radny M. Domardzki zgłosił radnego Mirosława Pioruna. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Ww. kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy, który został przyjęty jednogłośnie, 18 głosami. Następnie przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie zgłoszone kandydatury. Janina Lora, Ryszard Szydłowski i Mirosław Piorun zostali wybrani jednogłośnie, 18 głosami. Gimnazjum Nr 2: Radna G. Juraszek zgłosiła radna Helenę Zielińska. Radny K. Król zgłosił radnego Bolesława Wilkosa. Radny T. Śnieżek zgłosił radnego Piotra Skrzyszewskiego. Radny B. Stokłosa zgłosił zastępcę burmistrza, Ryszarda Szydłowskiego. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Ww. kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy, który został przyjęty jednogłośnie, 18 głosami. W związku z tym, że Rada ma wybrać trzy osoby, przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie informując, że każdy radny dysponuje 3 głosami. Przechodzi 3 kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę głosów. Wynik głosowania: Radna H. Zielińska 16 głosów Radny B. Wilkos 5 głosów Radny P. Skrzyszewski 14 głosów Zastępca Burmistrza R. Szydłowski 15 głosów. Przewodnicząca obrad stwierdziła, że do składu Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 zostali

4 wybrani Helena Zielińska, Piotr Skrzyszewski i Ryszard Szydłowski. Następnie przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 190 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miejskiej Dzierżoniów, jako reprezentantów organu prowadzącego, do składu komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Przedszkola Publicznego Nr 1, Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Gimnazjum Nr 2 w Dzierżoniowie, uzupełniony o nazwiska osób wybranych do poszczególnych komisji konkursowych, tj. do PP Nr 1 Bolesław Stokłosa, Bolesław Wilkos i Ryszard Szydłowski, do Gimnazjum Nr 1 Janina Lora, Mirosław Piorun i Ryszard Szydłowski, do Gimnazjum Nr 2 Helena Zielińska, Piotr Skrzyszewski i Ryszard Szydłowski. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, 18 głosami. Uchwała Nr XXVII/181/04 - załącznik nr 17. 4) projekt nr 191 w sprawie skargi Pana Leszka Kwietnia z dnia 29 marca 2004 r. na Burmistrza Dzierżoniowa wraz z uzasadnieniem załącznik nr 18. Przewodnicząca obrad H. Zielińska odczytała ww. uzasadnienie i otworzyła dyskusję. Komisje i Kluby nie wyraziły woli zabrania głosu; do głosu nikt się nie zapisał. Radny L. Kwiecień w tym miejscu poprosił o głos i powiedział. Nie wiem, jakie znaczenie dla tego czy moje pismo jest skargą czy nie, ma wyjaśnienie burmistrza. Jeżeli mamy podjąć uchwałę, że pismo nie jest skargą, to dobrze byłoby żeby również projekt uchwały zawierał taką podstawę prawną, a według tej podstawy prawnej, którą podano na tej uchwale wynika z niej, że Rada ma rozpatrzyć tę skargę. Myślę, że najlepszym wyjaśnieniem będzie stenogram z przebiegu sesji. Po raz kolejny pan burmistrz pomylił się albo powiedział nieprawdę, nie wiem, w tym piśmie wyjaśnienie, bo powiedział tak na sesji: Natomiast faktem jest, że przekazaliśmy, tutaj komisja przyznała w zakresie kultury fizycznej i oparła się na ofertach i przyznała jeden tysiąc parafialnemu oddziałowi Akcji Katolickiej przy parafii pw. Królowej Różańca Świętego. Więc czy to mam rozumieć, że to co przyznała to tylko na pierwszy kwartał? Chyba nie. I bardzo przykro, że pan burmistrz nie rozróżnia decyzji zezwalającej utworzenia szkoły a rejestracji chociaż na moje pytanie odpowiedział tak: Na pytanie pierwsze burmistrz odpowiedział, że na pamięć nie zna numeru, szkoła jest zarejestrowana. Ja nie twierdzę, że ona nie ma pozwolenia na utworzenie ale co innego jest rejestracja szkoły a co innego jest utworzenie. Państwo radni musicie wybrać czy ten stenogram jest prawdziwy, czy nieprawdziwy, czy ta skarga jest skargą czy pismem. Zrobicie jak uważacie. Więcej głosów nie było, przewodnicząca obrad H. Zielińska zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt nr 191 w sprawie skargi Pana Leszka Kwietnia z dnia 29 marca 2004 r. na Burmistrza Dzierżoniowa. Wynik głosowania: za 14, przeciw 1, wstrzymujący się 1. Przewodnicząca obrad stwierdziła, że uchwała została przyjęta. Uchwała Nr XXVII/182/04 - załącznik nr 19. Ad. 9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie od 16 kwietnia do 17 maja 2004 r. załącznik nr 20. Burmistrz M. Piorun poinformował, że ww. sprawozdanie zostało przedłożone Radzie. Ponadto zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz na str. 1 pkt 5 dot. kosztów eksploatacji targowiska miejskiego i powiedział o przygotowaniu koncepcji zagospodarowania całej Wrocławskiej 47. Radny J. Rudnicki zapytał, co stanie się z komputerami, które będą wymienione w Urzędzie Miasta. Burmistrz odpowiedział, że nie będzie wymiany komputerów, ale uzupełnienie. Więcej pytań nie było, na tym zakończono realizację punktu 9. Przewodnicząca obrad zapowiedziała realizację następnego punktu. Ad. 10. Interpelacje i zapytania radnych. Przewodnicząca obrad poinformowała, że w tym punkcie do głosu zapisali się radni Leszek Kwiecień i Jarosław Rudnicki. Radny L. Kwiecień złożył kolejną interpelację dot. doprowadzenia nawierzchni ul. Wesołej do stanu przed realizowaną inwestycją oraz prośbę o wyrównanie nawierzchni lub wykonanie odpływu wody miedzy posesjami nr 51 i 52 naprzeciw posesji nr 32 na ul. Wesołej. Interpelacja KRM /04 załącznik nr 21. Radny J. Rudnicki w tym miejscu podziękował osobom odpowiedzialnym za organizację Dni Dzierżoniowa, które odbyły się 29 i 30 maja br. Poziom zarówno artystyczny jak i organizacja tego przedsięwzięcia stała na wysokim poziomie. Poza tym zadał pytanie odnośnie zdarzenia, jakie miało miejsce w sobotę, młody człowiek został pobity. Jaki jest stan zdrowia tego człowieka, bo w sobotę był w ciężkim stanie, był nieprzytomny i była tam interwencja lekarska. Czy w tej sprawie Policja się kontaktowała? Poza tym poprosił o odpowiedź na następnej sesji, jaki był całościowy koszt organizacji Dni Dzierżoniowa. Burmistrz M. Piorun odpowiedział. Jeżeli chodzi o sprawę tego młodego człowieka, na tę chwilę nie mogę dokładnie powiedzieć. Osoby, które to zrobiły zostały złapane. Przykro jest, że są to na pewno nie kibice, ale szalikowcy Lechii. Natomiast jeżeli chodzi o koszt, to nie odpowiem precyzyjnie, bo znowu będzie na mnie skarga. W związku z tym po przedłożeniu

5 rachunków dokładnie powiem. Mogę powiedzieć, jaki jest plan, natomiast koszty będę miał wówczas, kiedy będą wszystkie rachunki. Przewodnicząca obrad poinformowała, że nikt poza tym nie zapisał się do głosu i zapowiedziała realizację kolejnego punktu - Wolne wnioski i informacje. Ad. 11. Wolne wnioski i informacje. Do głosu w tym punkcie zapisał się pan Sławomir Kaptur i radny Leszek Kwiecień. Pan S. Kaptur, przedsiębiorca, od 10 lat prowadzący w Świdnicy sklep, przedstawił problem związany z zezwoleniem na sprzedaż alkoholu w sklepie Kaprys przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie, przekazując radnym kilka kopii dokumentów, do których odnosił się. Moje wystąpienie jest spowodowane dwoma przyczynami. Pierwsza rzecz, jako przedsiębiorca mam bardzo duży szacunek do pracy. I uważam, że jako przedsiębiorca, który daje pracę, która jest w naszym kraju najważniejszym dobrem, należy się odpowiedni stosunek. Druga rzecz, która z tego wynika, jako przedsiębiorca nie jestem w stanie przeskoczyć takiej bariery prostej tutaj jak wydanie koncesji na alkohol i uważam, że jestem w tym momencie przez władze miasta niewłaściwie potraktowany. Mając dobre relacje z przedsiębiorcami dzierżoniowskimi, znając realia rynku zdecydowałem się w zeszłym roku na otworzenie sklepu przy ul. Świdnickiej, tj. sklep Kaprys naprzeciwko budynku Sądu. W jedenaście tygodni wykonaliśmy cały remont kapitalny, spełniając wszystkie najsurowsze wymogi ISO, Sanepidu i nowego prawa budowlanego. Wszystko nam się to udało zrobić. Pracuje tam 14 osób, w tym 10 bezrobotnych; większość była w dłuższym okresie bez pracy. Praktycznie wszyscy do tej pory tam pracują i wszyscy są na pełnym etacie, mają pełne wynagrodzenie i dbają o pracę i liczę na to, że tak jak w Świdnicy będą to wieloletni moi pracownicy. Zakładając budowę sklepu liczyłem na sprzedaż alkoholu. 8 sierpnia złożyłem podanie o wydanie koncesji na alkohol. Zgodnie z wcześniej zasięgniętymi informacjami spełniałem wszystkie wymogi, tzn. odległość mojego punktu handlowego od najbliższej placówki chronionej, czyli szkoły podstawowej jest 140 metrów. W tych dokumentach pierwsze dwa to są wyniki pomiarów, pierwszy pomiar 104 metrów na moją korzyść i wszystko grało. Od 1 września zaczęły się dziwne rzeczy w stosunku do pomiarów. Ja nie wiem czy to wynika z tego, że burmistrz Piorun poszedł na urlop i niestety mogłem rozmawiać tylko z burmistrzem Smolarzem. Kilkakrotnie na każdym spotkaniu wtorkowym próbowałem dowiedzieć się o wynik pomiarów i ewentualną moją możliwość sprzedaży alkoholu. Uchwała Rady Miejskiej mówi, że pomiar ma być dokonany dojściem pieszym, czyli nie na skróty, nie po parkingu, tylko dojściem pieszym. I takie jest odwołanie w uchwale Rady Miejskiej do kodeksu drogowego. W przypadku jeżeli pomiar jest poniżej 100 metrów muszę być obecny; przy obydwu pomiarach nie byłem powiadomiony i nie byłem obecny. Obydwa pomiary 22 września, czyli pierwszy pomiar po miesiącu dopiero dotarł do Urzędu Miejskiego, pojawiły się w tym samym dniu i na obydwu ktoś z urzędników dopisał inwestor odmówił podpisania protokołu. Jeszcze raz powtarzam, że nie było mnie przy tych pomiarach, nikt mnie nie powiadamiał o tych pomiarach, ale one są w sumie te dwa protokoły najważniejsze jakby w tej całej sprawie. Wyniki pomiarów oczywiście nie zostały mi w żaden sposób przedstawione. Dopiero na maje pismo dużo później dostałem odpisy dokumentów. 9 października miejska komisja rozpatrywania problemów alkoholowych w oparciu o nieprawdziwy zapis w protokole pomiarów wydała mi negatywną opinię. Protokół odnosił się wyłącznie do niekorzystnego dla mnie pomiaru i brak było odniesienia do pomiaru prawidłowego, tego powyżej 100 metrów. 10 grudnia Kolegium Odwoławcze, do którego się odwołałem w całości uchyliło postanowienie Miejskiej Komisji, nakazało powtórny pomiar zgodny z przepisami o ruchu drogowym i uzasadnienie odrzucenia wykonania drugiego pomiaru. Niestety, przez trzy miesiące była cisza i dopiero po mojej interwencji komisja wróciła do tego postanowienia Kolegium Odwoławczego i bez wykonania pomiaru wydała ponownie negatywną decyzję. W tym czasie próbowałem poprzez burmistrza Szydłowskiego porozmawiać z komisją, wziąć udział jako słuchacz przy rozpatrywaniu, odmówiono mi to na piśmie. Nie będę mówił o wszystkich obietnicach, deklaracjach, jakie w stosunku do mnie były. To skutkowało to tylko tym, że sprawa brnęła tak długi okres czasu. Należało to po prostu zakończyć, uciąć szybciej. Nie będę tu mówił o procedurach ISO, które zabezpieczają przed takimi błędami proceduralnymi. Nie będę mówił też o tytule Fair Play dla gminy, która akurat w tym przypadku nie ma zastosowania. Zmiana mojego stanowiska wynika z bardzo prostej rzeczy, do 1 maja mogłem podpisać roczny potężny kontrakt z jednym z największych producentów napojów alkoholowych. To dotyczyło miejsca przeznaczonego na sprzedaż, odpowiedniego wystroju, cen itd. Burmistrz Szydłowski obiecał mi, że takie postanowienie

6 komisja wyda do końca kwietnia. Ponieważ nie wydała w maju przekazałem sprawę prawnikowi. W tej chwili na dzień dzisiejszy starty moje szacuję w wielkości 50 tysięcy złotych. I o takie odszkodowanie na dzień dzisiejszy będę zgłaszał. Całe moje wystąpienie dla radnych jest spowodowane tym, że jeśli ta procedura przeciągnie się, postępowanie sądowe powiedzmy dwa lata to koszty po obydwu stronach będą zupełnie zbędne, zupełnie niepotrzebne i chciałbym żeby rada wiedziała, w jakim jesteśmy w tej chwili stanie, jako obie strony. Nie udało mi się tutaj żadnego pozytywnego rozstrzygnięcia osiągnąć, mimo że wychodziłem kilkakrotnie do panów burmistrzów. Przez cały czas moich starań nie wykonano żadnego działania zmierzającego do wyjaśnienia i zakończenia nieprawidłowości. I tutaj powiem, że liczyłem jak się okazało naiwnie, że jeżeli misją miasta Dzierżoniowa jest tworzyć klimat dla biznesu to choć w części mógłbym na to liczyć. Niestety mocno się na tym zawiodłem. Dziękuję za uwagę. Radny L. Kwiecień odniósł się do powyższej wypowiedzi. Dziwna to sytuacja, kiedy inwestor mówi o odszkodowaniu. Odszkodowanie będzie z budżetu miasta, nikt indywidualnie za to nie zapłaci, niech pan się nie martwi. Mnie natomiast martwi inna sytuacja. Ta sprawa trwa od 19 sierpnia 2003 r. Zmieniliśmy uchwałę i dalej coś jest nie tak. Dziwi mnie również to, że do protokołu o pomiarach odległości nie dołączono mapek, chociaż tu w jednym jest napisane podkład szkic trasy koloru czerwonego a w drugim jest projekt budowlany. I taka moja jeszcze jedna uwaga, że ta odległość zmniejszyła się po tym, rzekomo się zmniejszyła, kiedy wykonano parking i krawężniki. Z tego by wynikało, że lepiej nic nie robić, niech będzie brzydko, brudno aby dostać. Ja sam osobiście mierzyłem tę odległość. Ona jest zgodna, szczególnie z nową uchwałą. I prosiłbym podjąć bardzo szybkie kroki, żeby to pozwolenie ten człowiek dostał. Jeszcze jedna uwaga. Protokół nr 4 z 2004 r., nie będę czytał składu zespołu, ale zespół stwierdza negatywnie, ponieważ nie spełnia wymogów określonych, ale jakich wymogów. Myślę, że należałoby napisać, jakie to wymogi są, bo jak to jest skierowane do pana inwestora, może sobie pójść poszukać uchwałę, ale np. teraz dostałem i ja nie wiem, o jakie wymogi chodzi. I moja taka prośba, pomyślmy jak to rozwiązać a nie gmatwajmy i nie udowadniajmy jeden drugiemu, że my mamy racje a nie ty. Jest nowa uchwała, 50 metrów, jest to zgodne, nie ma przeciwwskazań. Myślę, że należałoby tę sprawę dosyć szybko załatwić. Burmistrz M. Piorun najpierw odpowiedział na wcześniej zadane pytanie przez radnego Rudnickiego dot. pobicia młodego człowieka w czasie Dni Dzierżoniowa; dziś wyszedł on do domu, miał rozciętą nasadę nosa. Następnie wyjaśniał sprawę, która poruszał pan Kaptur. Od pełnienia prawie dwuletniej funkcji burmistrza jest to pierwszy taki przypadek i zapewniam Wysoką Radę, że jest to sprawa skomplikowana i nie można od razu wyciągać wnioski, że my jako miasto jesteśmy przeciwni inwestorom. Najlepszy dowód jest to, jak powiedział pan inwestor, w jak krótkim okresie czasu wybudował swój sklep. Drugą rzeczą to jest to, że uchwała, która funkcjonowała była uchwałą nieprecyzyjną, co do pomiarów. W związku z tym wystąpiłem z wnioskiem o zmianę tej uchwały, aby nie było już żadnych wątpliwości, nawet tych, które poruszył radny odnośnie tego, że jak się uporządkuje teren to inne są pomiary i pomiary te są niekorzystne. Te dokumenty, które Wysoka Rada otrzymała od pana Kaptura, to nie są wszystkie. Niestety ta teczka jest taka, która w chwili obecnej jest przekazana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. My dążymy żeby tę sprawę jak najszybciej wykonać, i pan Sławomir Kaptur też. I pan radny Kwiecień nawet sugerował, że już jest 50 metrów i nareszcie tę sprawę zakończyć. Ale to tak nie można, bo sprawa jest bardzo skomplikowana gdyż są dwa wnioski. Każda ze stron dążyła do tego żeby zakończyć. Faktem jest, że Kolegium uchyliło zaskarżone postanowienie i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ww. komisję. Druga rzecz, to ja nie wydałem wówczas jeszcze decyzji, bo nie mogłem wydać. I podam informację chociażby ostatnią, o której pan Kaptur nie mówił, bo w międzyczasie jest uchybienie terminu, co do wniesienia zażalenia przez pana Kaptura do Kolegium Odwoławczego, itd. Przeczytam pismo z 16 kwietnia, które Państwo nie otrzymaliście, gdzie chcieliśmy już zakończyć sprawę. To jest pismo do Korona spółka jawna. Urząd Miasta w Dzierżoniowie informuje, że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku z 26 września 2003 r. o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostało zakończone. Tu organ informuje, że zamierza zakończyć postępowanie poprzez wydanie decyzji o jego zakończeniu. Chcieliśmy to pierwsze postępowanie umorzyć po to żeby przystąpić do tego drugiego, bo są dwa postępowania. I otrzymaliśmy bardzo szybko, bo 22 kwietnia na pismo z 16 kwietnia od sklepu Kaprys w Dzierżoniowie, Korona, spółka jawna, pismo dotyczące odpowiedzi do zawiadomienia o zakończeniu postępowania dowodowego tego z

7 16 kwietnia. W nawiązaniu do informacji o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku na sprzedaż napojów alkoholowych pragnąc skrócić czas na wydanie pozwolenia informuję, że nie wnoszę nowych wniosków dowodowych i nie zgłaszam zastrzeżeń, co do zebranych materiałów dowodowych i wnoszę o zakończenie postępowania. Nadal uważam, że wydana opinia w sprawie dokonana przez Komisję Miejską Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzierżoniowie z dnia 3 marca 2004 r. jest niezgodna z zaleceniami SKO zawartymi w postanowieniu z dnia 10 grudnia 2003 r. Popisał pan Sławomir Kaptur. Na to oczywiście zareagowali bardzo szybko, ponieważ 28 kwietnia wydaliśmy decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku z 26 września, żeby zająć się tym drugim wnioskiem, żeby przyśpieszyć sprawę. I 13 maja Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydała też pozytywny wniosek na ten drugi wniosek. I niestety, stało się tak, że w ostatnim dniu, mimo tego pisma z 22 kwietnia, w ostatnim dniu, kiedy można było się odwołać, w imieniu inwestora, który otrzymał pełnomocnictwo 4 maja, 11 maja a wpłynęło do nas 14 maja, odwołano się od decyzji burmistrza miasta z dnia 28 kwietnia. W związku z tym wracamy do pierwszej sprawy. I 21 maja otrzymałem takie pismo, które dotyczy spotkania celem zawarcia ugody w sprawie strat poniesionych w wyniku nieprawidłowości w wydaniu decyzji na sprzedaż alkoholu. To dotyczy tej decyzji z 28 kwietnia o umorzeniu, po to żeby już nie było tego pierwszego wniosku. I jest taka treść: W wyniku przedłużającej się procedury wydania decyzji na sprzedaż alkoholu w sklepie Kaprys w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 52 oraz nieprawidłowości przy sporządzaniu i kompletowaniu dokumentów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spółka nasza do dnia dzisiejszego nie ma wydanej pozytywnej opinii na sprzedaż alkoholu. Skutkiem braku koncesji nasz sklep w Dzierżoniowie ma trudności ze spłatą kredytu inwestycyjnego. Straty z tego tytułu wynoszą prawie 50 tysięcy złotych. Podczas mojej interwencji we wrześniu 2003 r. informowałem zastępcę Tomasza Smolarza o stratach zysku brutto w wysokości 500 złotych dziennie za każdy dzień bez sprzedaży alkoholu. Udział sprzedaży związany z zakupem alkoholu założono w biznes planie 30%. Ponadto w żadnym miejscu nie zastosowano się do zaleceń SKO zawartych w postanowieniu z 10 grudnia 2003 r. Mając na celu zakończenie niekorzystnej sytuacji generującej straty i złą opinią obydwu stronom proponuję zawarcie ugody i zakończenie sporu. Ze względu na szubko narastającą ilość nieporozumień proszę o zgodę na termin spotkania w dniu 25 maja w godzinach przyjęć interesantów. (Rozmawialiśmy o godz. 13,30 w obecności mecenasów.) W mediacjach z mojej strony udział weźmie radca prawny Wiesław Karpa. Z uwagi na wagę rozmów chętnie widziałbym udział przewodniczącego Rady Miejskiej Henryka Smolnego. Podpisał Sławomir Kaptur. W związku z tym, że mijał termin siedmiu dni od odwołanie się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego musiałem w poniedziałek podjąć decyzję o przekazaniu w całości dokumentów do Kolegium Odwoławczego, żeby tę sprawę ostatecznie załatwić. I sprawa jest taka, że teoretycznie każdy chciał zakończyć tę sprawę i my chcieliśmy zakończyć tę sprawę, ale niestety w ostatnim dniu odwołanie spowodowało, że my musimy przekazać wszystkie sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Termin mijał w poniedziałek, my żeśmy się we wtorek spotkali. Chcę tutaj Wysokiej Radzie powiedzieć, bo to wyraziłem się w obecności pana Sławomira Kaptura i jego pełnomocnika, że ja nie mogę negocjować na temat tego odszkodowania, pomijając już treść, jaka była zawarta, ponieważ ta treść mi się nie podoba, że stawia się na alkohol. Funkcjonowanie tego sklepu jest a tu chodzi tylko o sprawę alkoholu. My chcieliśmy to zrobić. Sprawa jest bardzo skomplikowana, ona wymaga jednej rzeczy, wymaga tego, aby już na tym etapie wypowiedziała się trzecia strona, ponieważ w takich sytuacjach jest dobrze jak się wypowie trzecia strona, bo to u nas jako władzy wykonawczej nie jest nagminne. Jest to pierwszy przypadek, wydaje mi się, że to jest pierwszy przypadek od kilku lat, to nie jest nagminne i naprawdę to nie jest zła wola. Chcieliśmy uchylić własne postanowienie po to żeby jak najszybciej wydać nowe. W ostatnim dniu było odwołanie, wróciliśmy z powrotem do września ub. roku. Ja nie chcę żeby jakieś wydawać tutaj sądy. Sprawa jest dość skomplikowana, w związku z tym natychmiast zadecydowałem, aby tą sprawą zajęło się Samorządowe Kolegium Odwoławcze, ponieważ ja jeszcze tej decyzji ze stycznia nie mogłem wydać, ponieważ sprawa wróciła do ub. roku. Radny L. Kwiecień poprosił o głos w celu zadania pytania, i powiedział: Zrozumiałem to tak, gdyby zostało tamto postępowanie uchylone, w tej chwili byłaby wydana decyzja w drugiej sprawie, najprawdopodobniej pozytywna, już nie wnikam w to jaka, ale już by była decyzja

8 wydana; czy tak? Burmistrz M. Piorun potwierdził, że decyzja byłaby już wydana. Ponadto podziękował za dzisiejszą sesję, tę pierwszą część. Zapewne ta pierwsza część dała Wysokiej Radzie, bo mnie też, większy pogląd na sprawę sportu, rekreacji, kultury. Był to inny sposób przeprowadzenia sesji niż dotychczas, i tutaj się słowa uznania należą dla tych, którzy w ten sposób to ułożyli. Zawsze było tak, że kluby sportowe czy stowarzyszenia przechodzili i teoretycznie nam przedstawiali. W tym skrócie gdzie mieliśmy czas, więcej żeśmy zauważyli niż to by było tutaj. I chcę zwrócić uwagę na kilka takich punktów, a mianowicie dzisiaj zauważyliśmy, że mając dwanaście stowarzyszeń w Dzierżoniowie widać jak pracują te osoby, które najczęściej pracują społecznie. I należą im się słowa uznania za te chęć, którą oni wykazują by ta nasza młodzież, nasze dzieci mogły mieć to zajęcie, aby nie musieli myśleć o innych sprawach, niegodnych sprawach. Największym problemem, jeżeli chodzi o stowarzyszenia, to siedziby tych klubów sportowych. Kilka klubów sportowych ma kłopot z siedzibami, aby były stałe te siedziby. Najczęściej to jest teczka i adres mieszkania prezesa, i on to ma w domu. To jest bardzo ważne. Następna sprawa to jest boks. Nie wszystkim się ta dyscyplina podoba, ale jeżeli chętni są to naprawdę mamy już tutaj doświadczenie w Dzierżoniowie i mamy mistrzów Polski i zawodników, którzy brali udział w mistrzostwach świata. To są ludzie, którzy lubią taki rodzaj sportu i trzeba im w tym pomóc po to żeby oni mieli zajęcia. Jeżeli chociaż jeden, czy dwóch czy trzech wyrośnie na człowieka, który powie, że sport mu pomógł w życiu to będzie dobrze. Dlatego ja w swoim działaniu zwrócę na to uwagę i Wysoką Radę o tym chce poinformować. Ważną rzeczą jest, jeżeli chodzi o Klub Karate, oni przede wszystkim potrzebują matę. Tutaj przy tym ile tej młodzieży i dzieci, jeżeli najmłodsze dziecko, które bierze udział to jest ośmioletnie, ja uważam - ta ogólna sprawność, którą oni robią, jest to bardzo ważne, aby pomóc i ja będę rozmawiał z komisjami tematycznymi abyśmy te sprawy mogli rozwiązać. Sprawa takiej nowej dyscypliny bile, tutaj najważniejszą rzeczą jest obiekt, oni potrzebują kilka boisk o wymiarach cztery na 15 metrów o nawierzchni żwiru. Ta dyscyplina bardzo mocno się rozwija, też mamy ludzi z Dzierżoniowa, którzy są reprezentantami Polski. Sprawa piłki nożnej, to mogę powiedzieć tak, że to są wszystkie dyscypliny i piłka nożna. I tak należy to traktować. Wydaje mi się, że to, co w tej chwili się dzieje w klubie Lechia Dzierżoniów idzie ku dobremu. Nie mówię, że jest dobrze, bo powiedziałem dzisiaj kierownikowi, że nie wierzę, że musieli przegrać 11: 0 z Orłem Ząbkowice. Nie wierzę w czystość tego meczu. Nie wierzę, i to mówię oficjalnie. I powiedziałem, że jeżeli takie mają być zdarzenia, to będę sam wnioskował o zmniejszenie dotacji, bo albo nie mam z kim grać i się wycofuje drużynę, a jak się podkłada to dla mnie nie jest zawodnikiem bo on w życiu nie będzie zawodnikiem, przy tym, że my dajemy pieniądze jako miasto, więc zwróciłem na to uwagę. Jeżeli chodzi o Ośrodek Sportu i Rekreacji, oceniam pracę tego ośrodka bardzo dobrze. Uważam, że jeżeli uporamy się z tą inwestycją, jeżeli będziemy mieli już unormowane te sprawy, to sprawę kształcenia młodzieży w kierunku rozwoju fizycznego będziemy mieli w Dzierżoniowie ustabilizowaną. I młodzież w każdej dyscyplinie będzie miała gdzie swoje zainteresowania rozwijać. Wysoka Rado, jeżeli mówimy o sprawie kultury, to muszę tu powiedzieć jeszcze odnośnie jednej sprawy, a mianowicie pan Grabarkiewicz ze mną rozmawiał i tam wyszło jakieś nieporozumienie. Proponuję jeszcze raz do tej sprawy podejść gdyż on miał żal, że jego zawodnik, który brał udział w mistrzostwach świata nie otrzymał żadnego podziękowania. Myślę, że to jest jakieś nieporozumienie, dlatego chciałem Wysokiej Radzie to przekazać. To samo dotyczy zapasów, którzy chcą inne miejsce. Natomiast widzieliśmy w ośrodku kultury dorobek Państwowej Szkoły Muzycznej. Mówię to specjalnie Państwowa Szkoła Muzyczna, nie mniej jednak ona jest u nas w Dzierżoniowie i gro młodzieży chodzi do niej z Dzierżoniowa. Dlatego jako burmistrz miasta postanowiłem im pomoc, to co mogę pomóc. A mianowicie poprosili o 4 ławki na zaplecze; na podwórzu, otrzymali je po to żeby sobie zrobić taki skwerek. Natomiast koniecznością jest aby im pomóc w dwóch sprawach. Pierwsza sprawa to jest remont dachu na tej nieruchomości oraz zakup fortepianu. Myślę, że warto pomóc. Natomiast uczniów tej Państwowej Szkoły Muzycznej objęliśmy też programem środowiskowej szkoły samorządowej. Najzdolniejsza młodzież też ma stypendium tak jak nasi uczniowie, którzy wykazują się najlepszymi stopniami w szkole podstawowej i gimnazjum. Tutaj szczególne słowa uznania należą się dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury. To, co robi pan dyrektor Krzysztof Tokarski i jego pracownicy, uważam i podzielam to, co powiedział pan radny Jarosław Rudnicki, że warto pomóc jeszcze bardziej Dzierżoniowskiemu Ośrodkowi Kultury gdyż on naprawdę robi w zakresie kultury

9 duchowej bardzo dużo. Ja dzisiaj nie żegnałem pani Horożanieckiej, ponieważ my jesteśmy umówieni 23 czerwca i wówczas będę ja dziękował łącznie z pracownikami całego ośrodka. Natomiast ważną rzeczą jest, i tu trzeba mu pogratulować i podziękować za te Dni Dzierżoniowa, i będę wnioskował do Wysokiej Rady na następnej sesji Rady Miejskiej, aby faktycznie pan dyrektor łącznie ze wszystkimi pracownikami otrzymał nagrodę i żeby nie robił to z własnych środków, to nie będą jakieś duże pieniądze, ale faktycznie to, co zrobił, jeżeli chodzi o Dni Dzierżoniowa. I miał szczęście, bo trafił z zespołem, bo dam przykład Sisters, kiedy miedzy lutym a marcem jak pan dyrektor uzgadniał z nami program na Dni Dzierżoniowa, i mówił, że zaprosi taki zespół młodzieżowy Sisters, myśmy nic nie wiedzieli, co to za zespół, i oni przyjechali do nas za ¼ ceny. No i okazuje się, że dzień przed tym jak u nas byli osiągnęli największe laury w Opolu, wszystkie nagrody itd. i w tym samym dniu, kiedy u nas byli pojechali je odebrać. Najważniejsze, że młodzieży się ten zespół podobał. Zauważyliście Państwo, że inną formę przyjęliśmy, jeżeli chodzi o program Dni Dzierżoniowa, tych zespołów było więcej, dla każdego coś przyjemnego. Przeraziliśmy się wczoraj i przedwczoraj, ja się przeraziłem jak zobaczyłem ile jest ludzi. Byłem przerażony, bo nie liczyłem na tak dużo. W związku z tym ja oficjalnie jeszcze raz bardzo chciałem podziękować dyrektorowi i wszystkim pracownikom za to, że oni dzisiaj do samego rana pracowali żeby był porządek i czysto. No i widzieliście, pan dyrektor był do naszej dyspozycji. I tutaj myślę, że nie będzie większych sprzeciwów żebyśmy mogli w ten sposób uhonorować. Dzisiaj już zapraszam 6 czerwca na biesiadę u Piasta, która odbędzie się na terenie OSiR-u a na 26 czerwca już dzisiaj zapraszam Państwa na Poezję na Murach. Byliście Państwo w bibliotece. Uważam, że działalność biblioteki, w ostatnich bardzo się zmienił sposób pracy. To nie jest tylko i wyłącznie wypożyczalnia książek, ale to jest ta działalność, którą ja w całej rozciągłości popieram, że są odczyty, ciekawe spotkania są i z poetami i z ciekawymi ludźmi, i konferencja, o której pani dyrektor mówiła. I przede wszystkim warunki, jakie dzięki Wysokiej Radzie stwarzamy naszym mieszkańcom, jeżeli chodzi o ten sposób spędzania czasu, i tej działalności, jeżeli chodzi o bibliotekę. I też tutaj popieram, i bardzo się cieszę, że komisja wystąpiła z wnioskiem o nagrodę dla pani dyrektor, bo naprawdę się to należy. A chcę wszystkim Państwu przypomnieć, bo pamiętacie, jakie były nieporozumienia, jeżeli chodzi o przeprowadzenie części biblioteki właśnie do tej filii gdzie dzisiaj żeście byli Państwo, że przeniesienie tutaj na pierwsze i drugie piętro było to sceptyczne podejście. Dzisiaj mamy inne. Czyli nieraz jest dobrze być takim stanowczym i wizję mieć szerszą po to żeby później pracownik mógł swego przełożonego nawet i pochwalić. To jest ważne. Dzisiaj są wszyscy z tego zadowoli, chociaż pewne mankamenty są, bo kiedyś była mała filia na os. Tęczowym a dzisiaj już niektórym osobom się nie chce iść na os. Jasne, bo to już jest za daleko. Myślę, że Dzierżoniów nie jest takim obszernym miastem żeby faktycznie było gdziekolwiek dalej. Ja jestem zdania, że dla mnie jako dla burmistrza miasta gdzie te jednostki podlegają, dla mnie jest najważniejsze i tym się kieruję, że jeżeli jest inicjatywa dyrektorów to trzeba ją popierać i ewentualnie ukierunkowywać. Natomiast nie wolno inicjatywy hamować i z takiego założenia wychodzę. Oczywiście w trakcie tego są też nieporozumienia. W miesięczniku Książka i Czytelnik czasopismo bibliotekarzy Dolnego Śląska, w numerze 1/2004 jest ciekawy artykuł, w którym napisano, że Dzierżoniów jest stolicą regionu szczególnie silnie dotkniętego kosztami transformacji, ale jeżeli chodzi o sprawy biblioteki, jest na pierwszym miejscu. Tym chciałem się z Wysoką Radą podzielić, jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję. Ad. 12. Zamknięcie sesji. Przewodnicząca H. Zielińska stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i zamknęła 27 sesję Rady Miejskiej Dzierżoniowa. Lista mówców załącznik nr 22. Protokół sporządziła: Franciszka Czaja, kierownik Kancelarii Rady Miejskiej Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Pzrewodniczący Rady Miejskiej Helena Zielińska Henryk Smolny METRYKA Liczba odwiedzin : 73

10 Podmiot udostępniający informację : Osoba wprowadzająca informację : Osoba odpowiedzialna za informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie Beata Kozak Agnieszka Janas Czas wytworzenia: :47:50 Czas publikacji: :02:34 Data przeniesienia do archiwum : Brak

Protokół 62 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 25.09.2006 r.

Protokół 62 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 25.09.2006 r. Protokół 62 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 25.09.2006 r. Protokół Nr LXII/2006 Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 25 września 2006 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 23/IV/2012 posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 2 kwietnia 2012 r.

Protokół nr 23/IV/2012 posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 2 kwietnia 2012 r. I. Obecność na posiedzeniu: stan Komisji obecnych nieobecnych Protokół nr 23/IV/2012 posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 2 kwietnia 2012 r. - 11 radnych, - 10 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu 16.06.2016r. W zebraniu, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, wzięło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 12 00 i trwała do godz. 14 00. Lista obecności stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu udział wzięli:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XX sesji

Bardziej szczegółowo

Radni otrzymali projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad.

Radni otrzymali projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad. Protokół Nr II/2014 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy, przy ul. Szkolnej 25. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 10.00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Obrady rozpoczęto w dniu 03.12.2010 r. o godzinie 11 00, zakończono w dniu 03.12.2010

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Dz-13.0021.2.2015 PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Obecni wg listy obecności (zał. nr 1) Czas trwania obrad od godz.18.00 do godz.20.30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

protokół 33 sesji- 8.03.2013

protokół 33 sesji- 8.03.2013 protokół 33 sesji- 8.03.2013 Protokół Nr XXXIII/13 Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa VI kadencji z dnia 8 marca 2013 r. która odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów, Rynek 1, od godz. 14.30

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/10. Stan radnych 23 Obecnych 19

PROTOKÓŁ NR LXV/10. Stan radnych 23 Obecnych 19 PROTOKÓŁ NR LXV/10 PROTOKÓŁ Z LXV SESJI RADY POWIATU PABIANICKIEGO która odbyła się 29 lipca 2010 roku o godzinie 10.00 w Sali Kominkowej Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2. Stan radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo.

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. PROTOKÓŁ Nr I/10 Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. Obradom przewodniczył Pan Józef Michta najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40 PROTOKÓŁ NR X/11 Z SESJI RADY GMINY W KONECKU z dnia 30 listopada 2011r. Protokołowała: Magdalena Wawrzyniak X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz. 10.00 - Zakończono godz.10:40 Do pkt 1 go porządku

Bardziej szczegółowo

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI (załącznik nr 4 do Protokołu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 16.09.2012) POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI odbytego w dniu 16 września 2012 r. w Zespole

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 BRMG-KSiB-II.0012.12.2015 PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2015 roku, a rozpoczęło się o godz. 8.30,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Ad.1.Otwarcie sesji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji, w Ratuszu, Rynek

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2009 XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 22 lipca 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2009 XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 22 lipca 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2009 XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 22 lipca 2009 roku Obrady XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD:

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD: PROTOKÓŁ Nr V/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015r., która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 3 grudnia 2014 r. pod przewodnictwem Pana Kazimierza Szydłowskiego Przewodniczącego Komisji.

Bardziej szczegółowo

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r.

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. RG.0052.1.2014 Susiec, 2014-12-03 PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. Pierwsza sesja siódmej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 1 i 3 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

ZA 15 P 0 W 0. Ad. 3/ Przyjęcie protokołu Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.

ZA 15 P 0 W 0. Ad. 3/ Przyjęcie protokołu Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej. PROTOKÓŁ Nr VIII/2015 kadencji 2014-2018 Z SESJI RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ odbytej w dniu 28 maja 2015 roku, o godz. 14. 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 )

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Ad.1. Otwarcie sesji. Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

OA /XXVI/ 04. P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

OA /XXVI/ 04. P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XXVI/ 04 P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 - 2 Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006 Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje).

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje). Protokół z sesji Rady Dzielnicy "Lisiniec" która odbyła się 16 kwiecień 2013 roku w siedzibie Rady Częstochowie przy ul. Wręczyckiej, w godz. 18.10 20.20. w SP nr 13 w Sesję prowadził Przewodniczący Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r.

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. 1 Dz-18.0021.1.2014 Podsumowanie: I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, 2. Ślubowanie członków Rady Dzielnicy, 3. Przedstawienie projektu porządku obrad, 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 30/2013 z XXX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 05 lutego 2013 r.

Protokół Nr 30/2013 z XXX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 05 lutego 2013 r. Protokół Nr 30/2013 z XXX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 05 lutego 2013 r. Obecnych 12 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXX sesji

Bardziej szczegółowo

R A D A G M I N Y O Ł A W A

R A D A G M I N Y O Ł A W A R A D A G M I N Y O Ł A W A P R O T O K Ó Ł nr I/2014 I z inauguracyjnej sesji RADY GMINY OŁAWA, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 r. 1 P R O T O K Ó Ł nr I/2014 z inauguracyjnej sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 22.04.2015r. otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny do godziny 15.30

Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny do godziny 15.30 Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny 14.00 do godziny 15.30 Stan radnych Rady Gminy 15 Obecnych na sesji w trakcie głosowań 14 Sesja Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU.

PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU. PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU. Miejsce posiedzenia - sala narad urzędu Miasta. Rozpoczęcie posiedzenia - godzina 14.00. Zakończenie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2006 z Inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 27 listopada 2006r. w Sali Ośrodka Kultury w Zawidowie.

Protokół Nr I/2006 z Inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 27 listopada 2006r. w Sali Ośrodka Kultury w Zawidowie. Protokół Nr I/2006 z Inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 27 listopada 2006r. w Sali Ośrodka Kultury w Zawidowie. Sesję rozpoczęto o godz. 16.30, przerwano o 19.30. Ustawowy skład

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/2011. Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą. z dnia 29 grudnia 2011 roku

Protokół Nr XIII/2011. Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą. z dnia 29 grudnia 2011 roku Protokół Nr XIII/2011 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2011 roku Sesję rozpoczęto o godz. dziesiątej, zakończono o godz. dwunastej. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

z dnia 26 sierpnia 2014 roku Posiedzenie komisji odbyło się w sali 201 Urzędu Miasta Piekary Śląskie, przy ulicy Bytomskiej 84.

z dnia 26 sierpnia 2014 roku Posiedzenie komisji odbyło się w sali 201 Urzędu Miasta Piekary Śląskie, przy ulicy Bytomskiej 84. BPRr.0012.6.2014 PROTOKÓŁ NR XLIV/14 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 sierpnia 2014 roku Posiedzenie komisji odbyło się w sali 201 Urzędu Miasta Piekary

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie

Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 14 00. Ad.1.Otwarcia sesji dokonał Radny Senior Wiesław Kwaśniewski. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej.

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art.20 ust 2c obradom,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. Obrady I inauguracyjnej sesji Rady Gminy otworzył Pan Szymon Tomczyk

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych.

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych. PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. W obradach Sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15. W Sesji uczestniczyli także zaproszeni

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

BRM Protokół nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 23 października 2012 roku

BRM Protokół nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 23 października 2012 roku BRM.0012.8.2012.2 Protokół nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 23 października 2012 roku Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 17 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 1 P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Koprzywnicy, która odbyła się dnia 5 października 2016 r. w sali konferencyjnej - budynku U M. i G w Koprzywnicy. Sesja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

I. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad.

I. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół II Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 5 grudnia 2014 roku I. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad. Andrzej Plichta, przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Na Sekretarza I części WZ z sali zgłoszono kandydaturę Pani Alicji Malinowskiej. W/w wyraziła zgodę na kandydowanie.

Na Sekretarza I części WZ z sali zgłoszono kandydaturę Pani Alicji Malinowskiej. W/w wyraziła zgodę na kandydowanie. PROTOKÓŁ z I części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 14 maja 2012 roku w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A w Suwałkach. Członkowie uczestniczący

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych P R O T O K Ó Ł nr XXXIII/12 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytej w dniu 6 lipca 2012 roku pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Duszy W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9/2014. z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu r.

PROTOKÓŁ NR 9/2014. z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu r. PROTOKÓŁ NR 9/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 16.10.2014 r. Obecni: Według załączonej listy obecności (załącznik do protokołu). Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r.

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XIX sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji 2014-2018 odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Ad.1. Otwarcie sesji przez Radnego najstarszego wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

BR.0041/3/2010 Nowa Sól,

BR.0041/3/2010 Nowa Sól, BR.0041/3/2010 Nowa Sól, 2010-12-22 Protokół Nr III/2010 z III Nadzwyczajnej Sesji IV kadencji Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 grudnia 2010 roku. III - Nadzwyczajna Sesja IV kadencji Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku Porządek sesji: 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Miedziana Góra. 2. Wręczenie przez Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie:

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie: PROTOKÓŁ Nr 7/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 24 czerwca 2015 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy p. Lesław Kuczyński otworzył o godzinie 17:30 obrady III sesji Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W głosowaniu podjęto decyzję o powołaniu Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: Pan Jarosław Galej,

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W głosowaniu podjęto decyzję o powołaniu Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: Pan Jarosław Galej, PROTOKÓŁ Z OBRAD Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku odbytego w dniu 31 stycznia 2015 roku w Białymstoku 1. Otwarcie obrad Obrady otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo