KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (NR"

Transkrypt

1 ISSN KANCELARIA SEJMU Biuro Informacyjne B I U L E T Y N Z posiedzenia: KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (NR 17) Nr 269/V kad r. Tekst bez autoryzacji

2 Wydawca Biuro Informacyjne Kancelarii Sejmu Skład komputerowy: Monika Głogowska, Anna Tomkowska, Samanta Żarnoch Druk: Wydawnictwo Sejmowe Wydział Poligrafii Oddano do druku r.

3 TEKST BEZ AUTORYZACJI Nr 269/V kad. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 17) 14 lutego 2006 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obradująca pod przewodnictwem posła Wojciecha Mojzesowicza (PiS), zrealizowała następujący porządek obrad: informacja o zwalczaniu enzootycznej białaczki u bydła w kontekście karania rolników przez sądy za obrót bydłem z obór zarażonych, rozpatrzenie projektu opinii o emisji programów rolnych przez Telewizję Polską S.A. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z podsekretarzem stanu Lechem Różańskim, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Główny Lekarz Weterynarii Krzysztof Jażdżewski. Otwieram posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Porządek dzienny posiedzenia został państwu doręczony. Czy ktoś z państwa ma uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Nie widzę zgłoszeń. Pan minister Lech Różański poinformował mnie, że trochę się spóźni. Dlatego proponuję, abyśmy rozpoczęli od rozpatrzenia projektu opinii o emisji programów rolnych przez TVP. Odczytam państwu projekt opinii: Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi z głębokim niepokojem przyjmuje zmiany godzin nadawania audycji rolnych wprowadzone od września ubiegłego roku w Programie I Telewizji Polskiej S.A. Żadna z audycji rolnych nie utrzymała dotychczasowych godzin emisji. Ustalone nowe godziny nadawania nie uwzględniają możliwości oglądania przez mieszkańców wsi, będących przecież adresatami tychże audycji. Wprowadzone zmiany godzą w wieloletnie przyzwyczajenia widzów, dla których TVP S.A. jest jednym z najważniejszych źródeł informacji. Szczególny sprzeciw budzi przeniesienie emisji niedzielnego magazynu publicystycznego»tydzień«na godzinę O tej porze tradycyjni widzowie»tygodnia«rolnicy i mieszkańcy wsi przebywają w kościele i nie mogą oglądać telewizji. W dodatku dokonana zmiana godziny emisji jest już czwartą w ciągu minionego roku. W 2005 r. emisja»tygodnia«została kilkanaście razy odwołana. Wszystkie te fakty skłaniają do przypuszczeń, że władze Telewizji Polskiej S.A. dążą do zdezorientowania widowni rolniczych programów, spadku ich oglądalności i w efekcie do usunięcia z ramówki. Postulujemy przywrócenie emisji»tygodnia«o godzinie Jest to pora najlepsza zarówno dla mieszkańców wsi, jak i wielu zainteresowanych problemami rolnictwa mieszkańców miast. Komisja wyraża także niepokój związany ze zmianami w nadawaniu audycji emitowanych w dni powszednie. Audycje południowe to wieloletnia dobra tradycja jednoznacznie akceptowana przez wieś i rolników. Pozytywnie należy ocenić dotychczasową ofertę programową Telewizji Polskiej S.A. kierowaną do rolników i mieszkańców wsi. W dobie gruntowych zmian, jakie przechodzi polskie rolnictwo po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej, rzetelna informacja, edukacja i publicystyka są dla tej grupy widzów szczególnie ważne. Uważamy wręcz za wskazane zwiększenie ilości takich audycji. Komisja wyraża nadzieję, że Telewizji Polska S.A. jako nadawca publiczny w ramach swej misji zwiększy ofertę programową adresowaną do wsi i rolnictwa oraz dostosuje godziny nadawania audycji rolnych do potrzeb i specyfiki środowisk rolniczych. 3

4 4 Notowany spadek płatności abonamentu dla radiofonii publicznej niekoniecznie wynika z sytuacji ekonomicznej społeczeństwa. Jest to także ocena wypełniania misji mediów publicznych. Mieszkańcy wsi tradycyjnie należą do grupy zdyscyplinowanych płatników abonamentów. Również z tego względu ograniczenie programów informacyjnych i edukacyjnych oraz zmianę czasu ich emisji należy uznać za nieuzasadnione. Komisja zwraca się w trybie art. 160 ust. 2 regulaminu Sejmu o udzielenie odpowiedzi. Chciałbym powiedzieć, że wiele razy byłem zapraszany do programu Tydzień i zdarzało się, że ktoś sobie przedłużał program emitowany wcześniej, a myśmy czekali. Telewizja pełni także misję informacyjną. Podobne rzeczy dzieją się radiu. Wprawdzie rolnicy wstają wcześnie, ale nadawanie programu między 5.00 i 5.30 rano to już przesada. W tym czasie się wstaje i idzie do pracy. Nikt o tej godzinie nie będzie słuchał radia. Czy są jakieś uwagi do projektu opinii? Poseł Andrzej Fedorowicz (LPR): Audycje radiowe i telewizyjne kierowane do rolników powinny być emitowane w okresie przerw w obsłudze inwentarza. Jeśli ktoś tego nie rozumie, to jest ignorantem lub uprawia dywersję. Mam kilka uwag do projektu opinii. Powinniśmy napisać, że organizatorzy audycji rolniczych nie wykazują zrozumienia dla problemów wsi i rolnictwa. Wyraźnie widać, że redaktorzy nie rozumieją problemów, którymi się zajmujemy. Uważam, że należy przeredagować następujące zdanie: Wprowadzone zmiany godzą w wieloletnie przyzwyczajenia widzów, dla których TVP S.A. jest jednym z najważniejszych źródeł informacji.. To nie telewizja jest źródłem informacji. To audycje rolnicze telewizji publicznej są ważnym źródłem informacji. Kolejna uwaga dotyczy zdania Jest to pora najlepsza zarówno dla mieszkańców wsi, jak i wielu zainteresowanych problemami rolnictwa mieszkańców miast.. Należy tutaj dodać w nawiasie słowa: przerwa w obsłudze inwentarza. Myślę także, że niedobrze jest zredagowany ten fragment, w którym jest napisane, że w tym czasie ludzie przebywają w kościele. Niedziela jest takim dniem, gdy tradycyjnie uczestniczy się w spotkaniach rodzinnych, mszach świętych itp. Trudno natomiast powiedzieć, czy akurat wtedy rolnicy przebywają w kościele. Uważam również, że należy wykreślić akapit: Notowany spadek płatności abonamentu dla radiofonii publicznej niekoniecznie wynika z sytuacji ekonomicznej społeczeństwa. Jest to także ocena wypełniania misji mediów publicznych.. Trzeba się wycofać z tego stwierdzenia, bowiem nie dysponujemy żadnymi danymi, aby wystawiać tak kategoryczne oceny. Pozostawiłbym natomiast fragment stanowiący, że mieszkańcy wsi należą do grupy zdyscyplinowanych płatników abonamentu, a nie abonamentów. Poseł Czesław Hoc (PiS): Myślę, że projekt opinii Komisji do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest dobrze przygotowany i nie ma tutaj nic do poprawiania. Ewentualnie na końcu tekstu należałoby napisać, że Komisja wyraża chęć uczestniczenia w podejmowaniu decyzji w sprawie programów rolnych. Posłanka Danuta Hojarska (Samoobrona): W projekcie czytamy, że Komisja postuluje przywrócenie emisji programu Tydzień o określonej godzinie. Komisja apelowała już o te zmiany w czasie poprzedniej kadencji Sejmu. Teraz napiszmy, że żądamy. Chyba mamy takie prawo. Poseł Stanisław Stec (SLD): Mam wątpliwości, czy powinniśmy się domagać odpowiedzi od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wydaje mi się, że powinniśmy raczej zaprosić przedstawicieli telewizji i radia na posiedzenie Komisji. Wtedy będziemy mogli przekazać nasze uwagi. Była taka audycja Agrolinia, która cieszyła się dużym zainteresowaniem rolników. Informowano w tym programie o bieżących sprawach, o możliwości skorzystania z środków Unii Europejskiej. Ten program zlikwidowano, nie pytając o opinię rolników. W związku z tym warto by było porozmawiać z członkiem zarządu telewizji, odpowie-

5 dzialnym za programy rolne. Do radia mam mniej zastrzeżeń, ale wymiana poglądów także w tym przypadku byłaby celowa. Bardzo proszę, aby prezydium rozważyło zaproszenie przedstawicieli radia i telewizji na posiedzenie Komisji. Poseł Marek Sawicki (PSL): Myślę, że najistotniejsze jest to, że pogramy rolne znikają z mediów publicznych. Misja mediów publicznych, to nie tylko informowanie, ale także edukacja dotycząca tego dużego obszaru gospodarki. Uważam, że najpierw musimy otrzymać odpowiedź na naszą opinię, a dopiero potem będzie można przeprowadzić dyskusję z udziałem przedstawicielami mediów publicznych i prywatnych. Warto by było, aby media komercyjne częściej zajmowały się problematyką rolną. Proponuję, aby prezydium Komisji spotkało się z przedstawicielami mediów. Obawiam się, że jeśli taka dyskusja będzie się toczyć na forum Komisji, to następnego dnia na pierwszych stronach gazet przeczytamy, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wypowiada się na temat sposobu funkcjonowania mediów. Rolnicy powiedzą, że ceny żywca spadają, a my zajmujemy się telewizją. Proponuję również, aby wprowadzić tylko jedną poprawkę do projektu opinii. Zamiast słowa abonamentów użyjemy słowa abonamentu. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu opinii z tą jedną poprawką? Stwierdzam, że 10 głosami, przy braku głosujących przeciw i jednym wstrzymującym się, Komisja przyjęła projekt opinii do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Niestety ciągle nie ma na sali przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W związku z tym nie możemy rozpocząć rozpatrywania drugiego punktu porządku obrad. Ogłaszam przerwę do godziny [Po przerwie] Wznawiam posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przystępujemy do rozpatrzenia drugiego punktu porządku obrad informacja o zwalczaniu enzootycznej białaczki u bydła w kontekście karania rolników przez sądy za obrót bydłem z obór zarażonych. Poseł Stanisław Stec (SLD): Bardzo się cieszę, że jest już obecny minister rolnictwa i rozwoju wsi, chociaż on ma niewielki związek z karaniem rolników, ale chciałbym zapytać, czy prezydium Komisji zaprosiło także przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości. To jest najważniejsza sprawa, ponieważ sądy bardzo szybko wymierzają kary rolnikom w powiatach wągrowieckim i chodzieskim. Rozmawiałem z wiceprezesem Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu, który stwierdził, że można było warunkowo umorzyć postępowanie, gdyż rolnicy nie mogli skorzystać z przepisów ustawy dotyczącej wykupu bydła zarażonego białaczką. Podobną opinię wyraził minister sprawiedliwości w piśmie skierowanym do jednego z posłów. Dlaczego sądy i prokuratury nie realizowały tych zaleceń? O tym powinien nas poinformować przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości. Przypominam, że ten problem pojawił się już w Sejmie poprzedniej kadencji. Brakowało środków na wykup bydła chorego na białaczkę. Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentuje dzisiaj pani sędzia Małgorzata Karwowska. Bardzo proszę pana ministra Lecha Różańskiego o przedstawienie przedmiotowej informacji. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lech Różański: Przed posiedzeniem Komisji otrzymaliście państwo pisemną Informację w sprawie zwalczania enzootycznej białaczki u bydła w kontekście karania rolników przez sądy za obrót bydłem z obór zakażonych. 5

6 6 Zgodnie z art. 78 pkt 2 w związku z art. 44 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt przemieszczanie bydła ze stad zakażonych enzootyczną białaczką bydła zagrożone jest grzywną lub karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech. Chodzi o to, aby zapobiegać przemieszczaniu bydła z obór, gdzie stwierdzono występowanie zarażonych zwierząt do gospodarstw, gdzie ta choroba nie występuje. Jak już powiedział poseł Wojciech Mojzesowicz, podstawową przyczyną karania rolników za naruszenie przepisów wyżej wymienionej ustawy był brak środków na wykup bydła białaczkowego. Problem dotyczy szczególnie województwa wielkopolskiego, gdzie jest około 8 tys. sztuk zarażonego bydła. Szacuje się, że w Polsce jest około 20 tys. sztuk bydła chorego na białaczkę. Duża liczba zakażonego bydła występuje na terenie dawnego województwa pilskiego. Szczegółowe dane znajdziecie państwo na drugiej stronie dostarczonego materiału. To jest wielki problem, gdyż właściciele gospodarstw, w których wykryto białaczkę, ponoszą określone straty materialne. Rolnik nie może wtedy sprzedawać ani bydła ani cieląt, więc uzyskuje gorsze wyniki finansowe z hodowli. Natomiast jednym z obowiązków państwa jest wykup zarażonego bydła. Zastępca dyrektora Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego w Najwyższej Izbie Kontroli Waldemar Wojnicz: Nie będę się odnosił do wyroków niezawisłych sądów, ale chciałbym zwrócić uwagę na trzy aspekty tego problemu. Najwyższa Izba Kontroli od wielu lat zajmuje się problemem zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w tym enzootycznej białaczki bydła. Informacje o wynikach kontroli były przekazywane Sejmowi oraz odpowiednim komisjom. Niektóre informacje, ze względu na ważny interes państwa, były utajniane. Z tą częścią wyników kontroli można się zapoznać z w Kancelarii Tajnej Sejmu i NIK. Myślę tutaj o kontroli, która objęła okres O wynikach tej kontroli nie mogę mówić ze względu na klauzulę poufności. Dotychczasowe kontrole wykazały, że badaniami na okoliczność występowania chorób zakaźnych zwierząt nie obejmowano wszystkich wymaganych sztuk bydła. Dużym utrudnieniem w zwalczaniu chorób w Polsce był wzrost liczby niewykupionych zwierząt, u których stwierdzono zakażenie. Jak już powiedział pan minister Lech Różański, szacuje się, że w Polsce jest około 20 tys. sztuk bydła zakażonego białaczką. Należy jednak wspomnieć, że 75% zwierząt nie wykupiono przed 2005 r. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli przyczyną tego zjawiska była niedostateczna wielkość środków budżetowych przeznaczanych na wykup bydła w ostatnich latach. To nie dotyczy tylko 2005 r. Taka sytuacja ma miejsce już od wielu lat. Nie bez znaczenia jest także to, że na Inspekcję Weterynaryjną w ostatnich latach nakłada się coraz to nowe zadania. Drugi problem wiąże się z uchwałą Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z 19 czerwca 2005 r. Wtedy powstał konflikt na tle badania zwierząt także pod kątem występowania enzootycznej białaczki bydła. Nie chcę wnikać, kto ma rację. Konflikt istnieje i wymaga rozstrzygnięcia w sądzie. Trzecia sprawa jest niezmiernie istotna po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Przez ostatnie trzy lata Polska nie przedstawiła Komisji Europejskiej programu zwalczania i monitorowania enzootycznej białaczki bydła. Tymczasem z środków unijnych można pokryć do 50% kosztów wdrażania takiego programu. Na przykład we Włoszech można w ramach tego programu uzyskać do 200 tys. euro. Inne państwa takie programy przedstawiają. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli taka sytuacja jest niezwykle groźna dla bezpieczeństwa wewnętrznego kraju i ochrony zdrowia publicznego. Wymaga ona podjęcia zdecydowanych działań przez kompetentne organy władzy wykonawczej we współdziałaniu z Krajową Izbą Lekarsko-Weterynaryjną. Główny Lekarz Weterynarii Krzysztof Jażdżewski: Wskazane przez przedstawiciela Najwyższej Izby Kontroli przyczyny, sytuacji powstałej w zakresie zwalczania enzootycznej białaczki bydła w Polsce, są właściwe.

7 Co roku na Inspekcję Weterynaryjną nakłada się nowe zadania. Na przykład od 2005 r. mamy obowiązek badania środków żywienia zwierząt. Niestety nie otrzymaliśmy na to dodatkowych pieniędzy, a budżet Inspekcji Weterynaryjnej był nawet trochę mniejszy niż w roku ubiegłym. Problem polega na tym, że co roku zwalczanie białaczki u bydła wiąże się z większymi wydatkami. Siedem czy osiem lat temu jedna sztuka bydła była warta średnio od 800 do 1 tys. zł. Dzisiaj, gdy wykrywamy przypadek białaczki, mamy bydło warte trzy lub cztery razy więcej. Po prostu w ostatnich latach rolnicy sprowadzili do Polski bardzo dobry materiał hodowlany. Wykrycie choroby w takim stadzie oznacza, że hodowca nie odzyska już zainwestowanych środków. Przeznaczając taką krowę na rzeź, otrzymuje się równowartość ceny rynkowej, a nie można uwzględnić strat poniesionych na przykład z tytułu wstrzymania udoju i pozyskiwania mleka. Pan dyrektor Waldemar Wojnicz mówił o uchwale Krajowego Zjazdu Rady Lekarzy Weterynarii. Rzeczywiście na skutek tej uchwały praktycznie wstrzymano w wielu regionach Polski badania w kierunku wykrycia enzootycznej białaczki, brucellozy i gruźlicy bydła. To powoduje pewne perturbacje, ponieważ właśnie jesteśmy na etapie podliczania wykonanych w tym okresie badań. Może się okazać, że nie wypełniliśmy nawet określonej w przepisach normy. Ten problem powinien być wyeliminowany w tym roku, ponieważ zostało podpisane porozumienie z Krajową Izbą Lekarsko-Weterynaryjną. Ustalone zostały nowe stawki za pobieranie krwi. W zasadzie nie ma już żadnych przeszkód do wznowienia badań. Chciałbym także wyjaśnić, dlaczego przez ostatnie lata nie przedstawiliśmy Komisji Europejskiej programu zwalczania i monitorowania enzootycznej białaczki bydła. Otóż taki program można przedstawić, jeśli na jego realizację zabezpieczy się środki finansowe. Nie można proponować Komisji Europejskiej jakichkolwiek programów, z których w kolejnym roku nie będziemy się mogli wywiązać ze względu na brak pieniędzy. Właściwie program powinien funkcjonować w ten sposób, że przeprowadza się badania, okazuje się, w przypadku których sztuk wynik jest dodatni i w ciągu miesiąca bydło zostaje wywiezione z gospodarstwa, a rolnik otrzymuje odszkodowanie. Jeśli program nie będzie realizowany w ten sposób, nikt nam nie zwróci ani grosza. Jeśli w budżecie państwa nie ma pieniędzy na wykup zwierząt, to nie ma sensu wdrażanie programu. Wystarczy już, że nie dotrzymujemy postanowień ustawy oraz rozporządzenia, które dotyczy uwalniania stad od białaczki. Jeśli do tego dodamy program, to będą już trzy elementy, których nie realizujemy. W tym roku sytuacja powinna być inna. Planujemy zgłoszenie Komisji Europejskiej wieloletniego programu zwalczania białaczki u bydła. Musi to nastąpić do 30 maja 2006 r. Realizacja programu rozpocznie się w 2007 r. Najpierw w październiku lub listopadzie dokument zostanie zatwierdzony przez Komisję Europejską. W związku z tym wszystkie działania Inspekcji Weterynaryjnej związane ze zwalczaniem enzootycznej białaczki bydła będą prowadzone pod nadzorem Komisji Europejskiej. Przepisy nie pozwalają uzyskać 50% zwrotu kosztów w przypadku wszystkich działań, jednak na pewno będą refundowane środki przeznaczone na wykup zakażonego bydła oraz na badania, a to jest znacząca część wydatków związanych z programem. Szacujemy, że za 2007 r. możemy uzyskać refundację w wysokości kilku milionów euro. To może być kwota nawet 3 mln euro w 2008 r. Jeśli w ciągu czterech, pięciu lat zwalczymy białaczkę w Polsce, to wtedy uzyskamy status kraju wolnego od tej choroby. Wówczas nie będzie takich sytuacji, jakie dzisiaj występują w powiatach wągrowieckim, czy chodzieskim. Otwieram dyskusję. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Poseł Marek Sawicki (PSL): Mam pytanie do pana ministra Lecha Różańskiego. Jakie środki zostały zarezerwowane w tegorocznym budżecie na zwalczanie enzootycznej białaczki bydła? Podsekretarz stanu w MRiRW Lech Różański: W budżecie na 2006 r. przewidzieliśmy na ten cel 30 mln zł. 7

8 Poseł Marek Sawicki (PSL): W takim razie to jest po około 1,5 tys. zł za sztukę, bowiem pan minister informował, że wykryto 20 tys. przypadków tej choroby. Podsekretarz stanu w MRiRW Lech Różański: Mówiłem o 20 tys. sztuk bydła zarażonego enzootyczną białaczką oraz o 30 mln zł, które możemy przeznaczyć w tym roku na zwalczanie tej choroby. Poseł Marek Sawicki (PSL): Czyli dobrze policzyłem, że średnio właściciel zarażonej krowy może otrzymać do 1,5 tys. zł. A zatem rolnicy już teraz wiedzą, ile sztuk bydła może być wykupionych w tym roku. Nie wiadomo, ile wystąpi nowych przypadków tej choroby z powodu opieszałości służb weterynaryjnych i państwa. Są przypadki, gdy zarażone bydło nie jest wykupywane nawet przez trzy lub cztery lata. Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentuje dzisiaj pani sędzia Małgorzata Karwowska. Patrzę na panią sędzię z politowaniem. Nie wierzę, żeby pani miała nam dzisiaj coś do powiedzenia. Jednak w Polsce obowiązuje ciągłość władzy. Jak można karać rolników? Jak można doprowadzać ich przed sądy za niezawinione przez nich czyny? Czy to jest jakaś groteska, czy też żyjemy w demokratycznym państwie prawa? Dla mnie to jest groteska. Rolników zaprowadzono do sądu, oskarżono i ukarano. Teraz będą figurować w rejestrze skazanych. Poseł Stanisław Kalemba (PSL): Wydaje się, że dzisiaj uda nam się odsłonić tylko czubek góry lodowej. Dziękuję prezydium Komisji, że na mój wniosek, wprowadziło ten temat do dzisiejszego porządku obrad. Cieszę się, że wkrótce zostanie uruchomiony program zwalczania enzootycznej białaczki bydła. Zupełnie inną kwestią, jest karanie rolników za niezawinione przez nich grzechy. Przed chwilą słyszeliśmy, że wyniki kontroli NIK są poufne. Program mógł być realizowany dopiero od momentu wdrożenia systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt. Dopiero teraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest w stanie śledzić proces przemieszczania zwierząt. W związku z tym zawiadamia się policję i prokuraturę. Uważam, że należy odstąpić od karania rolników. Oczekiwałem w związku z tym, że na posiedzenie Komisji przybędzie co najmniej wiceminister sprawiedliwości. Tym bardziej, że ta sprawa jest znana panu ministrowi Zbigniewowi Ziobro. Osobiście z nim o tym rozmawiałem, a 18 stycznia 2006 r. wystosowałem interpelację poselską. Wiem, że podobnie postępowali inni posłowie. Sądziłem zatem, że dzisiaj będziemy tutaj gościć przedstawiciela Ministerstwa Skarbu Państwa w randze co najmniej podsekretarza stanu. Mówimy o problemie zwalczania białaczki i karania rolników w kontekście trudnej sytuacji ekonomicznej gospodarstw. W ubiegłym roku sytuacja dochodowa rolników jeszcze się pogorszyła. Brak programu zwalczania enzootycznej białaczki bydła i brak środków na realizację takiego programu sprawia, że może być jeszcze gorzej. Mówię o rolnikach z Wielkopolski, ponieważ w tych gospodarstwach jest duża obsada inwentarza. Tym rolnikom zaciska się pętle na szyi. Zwracam uwagę na to, że to wszystko dzieje się przy ciągłym spadku dochodów rolników. Mimo, że rolnicy nie ponoszą winy za tę sytuację, są karani. Otrzymałem odpowiedź na interpelację skierowaną do pana ministra Zbigniewa Ziobro. Czy są jakieś możliwości przesłania wytycznych do sądów? Czy nie można poinformować sądów, że rolnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zaistniałą sytuację? Kiedy wbrew prawu zorganizowano marsz równości w Poznaniu, to Komendant Główny Policji zalecił, by nie wzywać na komisariaty zatrzymanych uczestników tego marszu. Rolników traktuje się jak przestępców. Zdejmuje się nawet odciski palców. A przecież to państwo nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Zapraszam przedstawicielkę Ministerstwa Sprawiedliwości do Wielkopolski na spotkania z rolnikami, które się odbywają każdego dnia. Moim zdaniem główną przyczyną zaistniałej sytuacji jest brak środków na wykup zwierząt. Przypominam jednak, że Komisja proponowała już w budżecie na 2005 r. zwiększenie środków na zwalczanie chorób zakaźnych. Przed głosowaniem poprawek 8

9 na trybunę Sejmu wyszedł pan minister Wojciech Olejniczak, który stwierdził, że są zabezpieczone środki na wszystkie niezbędne badania w 2005 r. Dlaczego teraz rolnicy są ciągani po sądach i traktowani jak przestępcy? W ubiegłym roku interweniowałem w sprawie powiatu pilskiego. Pewne środki znalazły się, ale to nie rozwiązało problemu. Wydaje mi się, że nie dysponujemy prawdziwymi danymi, jeśli chodzi o liczbę zakażonych zwierząt. W ubiegłym tygodniu informowano mnie, że tylko w powiecie wągrowieckim stwierdzono 800 przypadków białaczki. Dzisiaj dowiaduję się, że chorobę wykryto u 1 tys. krów. Na tej podstawie można powiedzieć, że nie macie państwo rozeznania, jaka jest skala problemu w całym kraju. Uważam, że program zwalczania enzootycznej białaczki bydła powinien być wdrażany przez powiatowego lekarza weterynarii, ponieważ on ma olbrzymie kompetencje. Lekarz powiatowy powinien sporządzić plan zwalczania choroby. Na tej podstawie stworzono by program wojewódzki, a potem krajowy. Oczywiście w ślad za tym muszą też pójść środki finansowe. Nie może być tak, że w budżecie państwa zapisujemy jakąś kwotę, którą potem dzielą między siebie wszystkie województwa. W ten sposób nie wykorzystamy efektywnie nawet tych niewielkich środków. Pytałem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wągrowcu, ile sztuk zarażonego bydła trzeba by tam wykupić w 2006 r. To nie jest zresztą tylko problem wykupienia bydła, bo przecież te krowy dają mleko, a to oznacza, że rolnicy mogą utracić kwoty mleczne. Uzyskałem informację, że w tym powiecie trzeba wykupić około 500 sztuk bydła. Mam pytania do Głównego Lekarza Weterynarii. Ile w Polsce jest stad wolnych od enzootycznej białaczki bydła? Ile jest stad, które nie mają takiego statusu? Ile stad jest zakażonych? Moim zdaniem przekazane nam dane dotyczące liczby zakażonych zwierząt są nierealne. To widać choćby na tle tych kilku powiatów, o których przed chwilą była mowa. Wiem, że zastępca Głównego Lekarza Weterynarii dr Jan Związek zapowiedział wydanie regulacji prawnych, dotyczących obrotu zarażonym bydłem. Należałoby stworzyć warunki do tuczu cieląt z zarażonych stad. Można by to robić w wydzielonych pomieszczeniach. To jest poważny problem ekonomiczny. Kiedy zostanie wydana instrukcja w tej sprawie i jakie tam będą zalecenia? Cieszę się, że rząd wreszcie zwiększył nakłady na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt z 90 do 130 mln zł. Widzę tutaj zasługi Komisji. Osobiście zwracałem uwagę na potrzebę przeznaczenia dodatkowych środków na ten cel podczas pierwszego czytania ustawy budżetowej. Trzeba też wykorzystać fundusze unijne, bo sobie sami z tym problemem nie poradzimy. Jeśli jednak nie przeznaczymy na ten cel pieniędzy z budżetu państwa, to refundacji z Unii Europejskiej nie będzie. Wracam jeszcze do kwestii karania rolników. Bardzo proszę, aby kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości zastanowiło się, jakie dać wytyczne sądom, aby rolnicy nie byli skazywani na kary ograniczenia wolności czy też na kary grzywny. Przecież sądy mają możliwość umorzenia spraw. Takie postępowanie jest nieludzkie. Rolnicy na spotkaniach mówią, że znają przypadki dużo większego naruszenia prawa, gdy sądy odstępowały od wymierzenia kary. W tym przypadku policja przekazuje prokuraturze listę kilkunastu nazwisk, a potem zapada wyrok. Wyrok jest także na jednym druku. Nie wolno tak postępować. Zwracam się do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Nie mogą rolnicy ponosić takich konsekwencji. Oni na to nie zasłużyli. Apeluję do lekarzy weterynarii, aby poinformowali rolników, którzy mają w oborach zarażone zwierzęta, że zaczęto rygorystycznie traktować osoby prowadzące obrót bydłem zarażonym białaczką. Uważam, że powinniśmy powołać zespół posłów, który przygotuje dezyderat w tej sprawie do premiera rządu. Powinniśmy zwrócić się o jak najszybsze wdrożenie programu zwalczania enzootycznej białaczki bydła oraz o odstąpienie od karania rolników, którzy wprowadzają chore bydło do obrotu. Bardzo istotny jest też problem choroby Aujeszky ego. Wszyscy wiemy, że występowanie w naszym kraju tej choroby powoduje, że mamy ograniczenia w handlu na Wspólnym Rynku. Na to także brakuje środków. Jeśli program zwalczania tej choroby miałby być zrealizowany tylko w województwie wielkopolskim, to potrzeba na to 30 mln zł. 9

10 Chciałbym tylko przypomnieć, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmuje się problemami rolnictwa w całej Polsce, a nie tylko w województwie wielkopolskim. Enzootyczna białaczka bydła oraz choroba Aujeszky ego nie występuje tylko na terenie Wielkopolski. Mają z nią do czynienia także hodowcy w innych województwach. Nie zawężajmy problemy tylko do jednego regionu. Poseł Stanisław Kalemba (PSL): Pan poseł Wojciech Mojzesowicz może się wypowiadać w imieniu województwa kujawsko-pomorskiego. Nie widzę żadnych przeszkód, aby tak było. Ponadto mówiłem o całej Polsce na przykładzie Wielkopolski. Jeszcze raz powtarzam, że przewodniczę Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która zajmuje się rolnictwem na terenie całej Polski. Poseł Jan Łączny (Samoobrona): Nie ulega wątpliwości, że rolników dotknął olbrzymi dramat. To wszystko dzieje się nie z ich winy. Należy odstąpić od wymierzania kar rolnikom. Zastanawiam się, czy problem enzootycznej białaczki bydła nie będzie miał wpływu na losy wniosku polskiego rządu w sprawie zwiększenia kwoty mlecznej. Może być tak, że Komisja Europejska odpowie, iż najpierw musimy się uporać ze stanem zdrowotnym naszych stad, a dopiero potem zostanie podjęta decyzja o zwiększeniu kwoty mlecznej. Pamiętam, jak przed przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej pojawił się problem eksportu polskiej wieprzowiny na rynek Wspólnoty, ponieważ zarzucano nam, że nasze dziki są zarażone pomorem. Unia Europejska zawsze znajdzie argumenty, które będą działały na ich korzyść. Metody zwalczania enzootycznej białaczki bydła znane są już od dawna. Jeśli nie potrafimy rozwiązać tak prostego problemu, to nie wyobrażam sobie, aby w Polsce nie wybuchła epidemia ptasiej grypy. Poseł Czesław Hoc (PiS): Jak nas przed chwilą poinformowano, w Polsce około 20 tys. sztuk bydła choruje na białaczkę. W planie finansowym Inspekcji Weterynaryjnej zapisano 374 mln zł wydatków. Gdyby przy wykupywaniu zarażonego bydła płacono średnio po 3 tys. zł, to potrzebujemy około 60 mln zł. Wiemy, że z Unii Europejskiej możemy uzyskać refundację 50% wydatków związanych z realizacją programu zwalczania enzootycznej białaczki bydła. Z tego wniosek, że zarezerwowane w budżecie na walkę z białaczką bydła 30 mln zł powinno całkowicie wystarczyć. Oczywiście jest tak tylko wtedy, jeśli przekazywane nam dane są prawdziwe. Mówimy tutaj o karaniu rolników, którzy pozornie są bez winy. To chyba nie jest do końca prawda. To rolnik powinien wystąpić do sądu o odszkodowanie, jeśli państwo nie realizuje wynikającego z ustawy obowiązku wykupu zakażonego bydła. Rolnik powinien skarżyć Skarb Państwa o odszkodowanie, ponieważ ponosi straty utrzymując niepełnowartościowe bydło. Tymczasem w tej dyskusji relacje zostały odwrócone. Jeśli rolnik wprowadza do obrotu chore bydło, to wtedy jest już jego wina i jest przestępcą. Niestety w świetle prawa taki rolnik jest przestępcą. Jeśli w budżecie brakuje pieniędzy na całkowity wykup bydła chorego na białaczkę, to przynajmniej powinny się znaleźć środki na odszkodowania za utrzymywanie takiego bydła. Rolnik powinien skarżyć Skarb Państwa o odszkodowanie. Jeśli jednak wprowadzi do obrotu bydło, wiedząc o tym, że jest zakażone białaczką, to popełnia przestępstwo. Poseł Andrzej Fedorowicz (LPR): Nie będę się wypowiadał w kwestiach prawnych, bo o tym mówili już przedmówcy. Nasuwa się wniosek, że za zaniedbania rządu odpowiada rolnik. To jest w tej całej historii najsmutniejsze. Wydaje mi się, że trzeba tę sprawę rozpatrywać w nieco szerszym kontekście. Przecież w przypadku stada chorego na białaczkę obowiązują pewne obostrzenia. Rolnik nie 10

11 może korzystać wtedy z pełnych swoich praw i to też nie jest jego wina. Rozpoznanie choroby, to nie wszystko. Trzeba jeszcze dokonać wykupu zarażonego bydła. Cała ta sytuacja ma zapewne wpływ na nasz eksport. Osobiście cieszę się, że Najwyższa Izba Kontroli utajniła wyniki kontroli w sprawie białaczki bydła. Gdyby ogłoszono te wyniki publicznie, to byłaby to podstawa do zahamowania sprzedaży naszych produktów na Wspólnym Rynku. Powstaje pytanie, co przez ostatnie lata robił Główny Lekarz Weterynarii. Najwyższa Izba Kontroli przygotowuje raporty i niczemu to nie służy. Czy ktoś poniesie konsekwencje tego braku działania? Chciałbym, aby pan dr Krzysztof Jażdżewski wykazał, że kilkukrotnie zwracał się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie enzootycznej białaczki zwierząt. Chciałbym wiedzieć, jakie otrzymywał odpowiedzi. Co z tego, że przeprowadzono kontrolę i napisano raport? Co z tego wynika? Czy Najwyższa Izba Kontroli jest tylko od tego, żeby pisać raporty? Uważam, że za te zaniedbania ktoś musi wziąć odpowiedzialność. Myślę, że w części winę ponosi minister rolnictwa i rozwoju wsi, który zapewniał, że w zeszłorocznym budżecie są wystarczające środki na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. Tak samo było z kwotami mlecznymi. Minister Wojciech Olejniczak ogłosił, że kwot mlecznych wystarczy na najbliższe trzy lub cztery lata. Rolnicy rozwinęli produkcję i teraz płacą kary. Kto zawinił? Rządzący. Kto poniesie karę? Rolnik. Z tego, co wiem, o losie zarażonego bydła w stadzie decyduje doraźna komisja. W skład takiej komisji wchodzi lekarz oraz dwóch rolników. Może należy zmienić sposób wykupywania bydła. Być może wtedy nadrobimy zaległości. Jeśli tego nie zrobimy, nie może być mowy o skutecznym zwalczaniu jakiejkolwiek choroby. Wykupem bydła powinni się zająć fachowcy. Prokurator nie wydaje wyroków. Zajmuje się aktem oskarżenia. Jeśli lekarz weterynarii stwierdził białaczkę u krowy i kieruje ją do przymusowego uboju, to wykupem i wyceną tej sztuki bydła powinna się zająć agencja rolna. Myślę, że w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa są pieniądze na wykup pozostałych sztuk bydła, które nie zostało wzięte pod uwagę przy planowaniu wykorzystania tych 30 mln zł. Przypominam, że rolnik musi odbudować stado, więc musi dostać pieniądze natychmiast. Wiemy, że winę ponosi rząd i to rząd powinien znaleźć rozwiązanie. Uważam, że to trzeba zrobić jeszcze w tym roku. Co prawda w budżecie brakuje pieniędzy na realizację programu, ale ten problem można rozwiązać, przenosząc wykup bydła do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nie ma się co przechwalać, że nakłady na służby weterynaryjne ciągle rosną. Jednocześnie nakłada się na Inspekcję Weterynaryjną coraz to nowe zadania. Służby weterynaryjne muszą mieć pieniądze. Dobrze, że lekarze weterynarii wywalczyli dla siebie lepsze stawki. Nie mogą przecież pracować za darmo. Jeszcze raz powtarzam, że w tym roku powinny zostać nadrobione wszystkie zaległości, jeśli chodzi o wykup zakażonego bydła. W ten sposób będzie można przystąpić do likwidowania nowych ognisk białaczki. Unia Europejska tylko czeka na jakiś pretekst, aby wstrzymać sprzedaż naszych produktów na Wspólnym Rynku. Poseł Stanisław Stec (SLD): Ja także chciałbym mówić o Wielkopolsce, ponieważ to tutaj wystąpił przypadek karania rolników. Jednym aktem oskarżenia objęto trzydziestu rolników. Można powiedzieć, że postępowanie przebiegło bardzo szybko. Życzyłbym sobie, żeby sądy działały tak sprawnie także w przypadku prawdziwych przestępców. Już drugi raz w powiecie wągrowieckim tak szybko skazuje się rolników. Kiedyś też ich karano za udział w blokadach dróg. Bardzo proszę ministra sprawiedliwości, aby jego przedstawiciel pojechał do Wielkopolski do powiatów chodzieskiego oraz wągrowieckiego i porozmawiał z prezesami sądów, żeby na ten problem spojrzeli szerzej, żeby na przykład uwzględnili sytuację społeczną, a także to, że nie zabezpieczono środków na wykup chorych zwierząt. Mam jeszcze pytanie do Głównego Lekarza Weterynarii. W budżecie na 2006 r. rezerwę celową na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt zwiększono prawie o 100%, czyli o kwotę 33 mln zł. Wojewódzki lekarz weterynarii w piśmie z 10 stycznia 2006 r. wystąpił o dodatkowe środki dla powiatów szczególnie dotkniętych enzootyczną białaczką bydła. Kiedy ten wniosek zostanie rozpatrzony? Ustawa budżetowa jest już właściwie 11

12 12 przyjęta. Prezydent otrzyma ją do podpisu 19 lutego 2006 r. W związku z tym ustawa budżetowa zostanie podpisana jeszcze w tym miesiącu. Czy można się spodziewać, że na początku marca Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii otrzyma dodatkowe środki? Tego oczekują rolnicy z Wielkopolski. Są tutaj obecni przedstawiciele Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Na pewno zabiorą głos i potwierdzą, że rolnicy oczekują takich działań. Poseł Kazimierz Plocke (PO): Mam kilka pytań do pana ministra Lecha Różańskiego. Jaka jest sytuacja w pozostałych regionach Polski, jeśli chodzi o enzootyczną białaczkę bydła? Mówimy głównie o Wielkopolsce, a chciałbym wiedzieć, jak to wygląda w innych województwach? Czy Inspekcja Weterynaryjna monitoruje, co się dzieje z mlekiem pozyskiwanym od zakażonych krów? Czy to mleko jest wprowadzane do obrotu i przetwarzane? Jak szybko rząd zamierza rozwiązać problem karania rolników? Dlaczego rolnik ma ponosić konsekwencje bezsilności władzy? Bardzo proszę o zachowanie przynajmniej elementarnej uczciwości. Sprawy rozpoczęły się w pierwszej połowie 2005 r. Finał nastąpił we wrześniu i w październiku. Poseł Stanisław Stec mógł interweniować u swojego ministra sprawiedliwości, gdy sprawy się rozpoczynały. Byłoby znacznie łatwiej. Komisja od dłuższego czasu zwraca uwagę na ten problem. Mówiliśmy o tym także w poprzedniej kadencji. Chcieliśmy przeznaczyć na weterynarię dodatkowych 70 mln zł, ale pan minister Wojciech Olejniczak wyszedł na trybunę Sejmu i oświadczył, że jest to niepotrzebne. Zachowajmy zatem pewną przyzwoitość w naszych wypowiedziach. Wiem, że to jest poważny problem, ale nie stawiajmy zarzutów politycznych, bo to jest nieuczciwe. Zgadzam się z opinią wyrażoną przez posła Czesława Hoca, że rolnicy powinni oskarżyć rząd, że nie wykupuje bydła zarażonego białaczką. Zgadzam się także ze stwierdzeniem, że wprowadzenie chorego bydła do obrotu było złamaniem prawa. Natomiast zacznijmy od tego, że należałoby zaskarżyć rząd. Powinny się w to włączyć związki zawodowe. Dzisiaj musimy z tej trudnej sytuacji wybrnąć. Zwrócimy się w tej sprawie do ministra sprawiedliwości. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Prezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Tadeusz Jakubowski: Dziękuję za zaproszenie na posiedzenie Komisji. Cieszę się, że Komisja zajęła się problematyką enzootycznej białaczki bydła. Szkoda tylko, że dzieje się to w tak smutnych okolicznościach. Takie rzeczy nigdy nie powinny się zdarzyć w demokratycznym państwie prawa. Mówiono tutaj o konflikcie lekarzy weterynarii w związku z monitoringowym badaniem bydła. Ten konflikt narastał od kilku lat, ponieważ od dłuższego czasu budżet weterynarii pozostawał na tym samym poziomie. Przy tylu nowych zadaniach Inspekcja Weterynaryjna miała do dyspozycji zaledwie 82 mln zł. A przypominam, że wykonujemy przepisy z 300 aktów prawnych, w tym sześciu bardzo skomplikowanych ustaw. Ponadto teraz musimy jeszcze wykonywać rozporządzenia Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. W tych okolicznościach przeznaczane na to środki były daleko niewystarczające. Dzięki naszemu protestowi rozpoczęły się rozmowy z nowym ministrem rolnictwa i rozwoju wsi i w budżecie znalazły się dodatkowe 54 mln zł. Mimo zwiększenia budżetu Inspekcji Weterynaryjnej, środki przeznaczone na zwalczanie chorób zakaźnych są nadal niewystarczające. Hiszpania, ma podobną strukturę ludności i liczbę zwierząt, ale znacznie mniej stad. W Polsce jest od 700 do 900 tys. stad bydła. Wystarczy, że w gospodarstwie jest krowa i to się liczy jako stado. A zatem nadzór weterynaryjny w tym wypadku jest bardzo kosztowny. Wystarczy policzyć same koszty dojazdu. Szkoda, że nie przeprowadzono tej dyskusji przed uchwaleniem ustawy budżetowej. Możliwe, że przekonalibyśmy państwa do konieczności zwiększenia wydatków na weterynarię. Chciałbym także powiedzieć, że pieniądze dla Inspekcji Weterynaryjnej to nie są środki dla weterynarzy. To są środki dla rolników. Jeśli nie będzie odpowiednich wydatków na służby weterynaryjne, to rolnik sam będzie musiał ponosić konsekwencje zwalczania wszyst-

13 kich chorób zakaźnych. A zatem to nie jest budżet dla lekarza weterynarii. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinna szczególnie pilnować budżetu weterynarii, ponieważ z tego korzysta przede wszystkim rolnik. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na problem występowania w Polsce enzootycznej białaczki bydła. Na szczęście, jak do tej pory, nie udowodniono, że ta choroba może być niebezpieczna dla ludzi. Wiemy, że można spożywać mleko od zarażonych krów. Niemniej jednak choroba ma wymiar ekonomiczny. Unia Europejska w każdej chwili może stwierdzić, że nie będzie dopuszczała na wspólny rynek produktów z krajów, na terenie których występuje enzootyczna białaczka bydła. Jak Główny Lekarz Weterynarii ma przygotować i wdrożyć program zwalczania i monitorowania chorób zakaźnych, jeśli wie, że w budżecie nie ma na to pieniędzy? W uzasadnieniu większości projektów ustaw, minister rolnictwa i rozwoju wsi pisze, że wprowadzane przepisy nie powodują żadnych kosztów dla budżetu państwa. Tymczasem na przykład ustawa dotycząca kontroli stad, stanowi, że trzeba sprawdzić przynajmniej 10% wszystkich stad. W przypadku Polski to może być nawet 90 tys. stad. Przecież tak nie może być. Nie można pisać, że dodatkowe zadania nakładane na weterynarię nic nie kosztują. Pieniądze na to muszą się znaleźć. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna reprezentuje wszystkich lekarzy weterynarii, także Inspekcję Weterynaryjną. Będziemy głośno mówili o tych problemach. Będziemy przekonywać polityków, że nie wolno tak traktować producentów rolnych. Krzywdząc weterynarię, robicie państwo krzywdę rolnikom. Za zadaniami muszą iść pieniądze. Nie można na Inspekcję Weterynaryjną nakładać ciągle nowych zadań, nie przyznając na to dodatkowych środków. Jaki my mamy budżet na zwalczanie chorób zakaźnych? Polska jest bogatym państwem. Czy naprawdę nie stać nas nawet na to, aby w województwie lubuskim, gdzie jest stosunkowo małe pogłowie świń, uruchomić program zwalczania choroby Aujeszky ego? Przecież to zadanie należy jak najszybciej zrealizować. W ten sposób pokażemy, co coś w tym kierunku robimy. Chciałbym zapewnić, że nie ma konfliktu między Głównym Lekarzem Weterynarii, a Krajową Radą Lekarsko-Weterynaryjną. Decyzje Głównego Lekarza Weterynarii zależą od woli ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Przecież Główny Inspektorat Weterynarii podlega temu ministrowi. Wiem, że trwają prace nad zmianą struktury GIW. Mam nadzieję, że będzie to organ niezależny. Zgadzam się z opinią wyrażoną przez posła Andrzeja Fedorowicza. Należy bezzwłocznie przystąpić do wykupu bydła zarażonego białaczką. Nie wykupując tych zwierząt podważamy w ogóle sens prowadzenia badań. Jak można stwierdzić białaczkę u krowy i pozostawić ją w oborze? Tak właśnie jest w powiecie pilskim. Jeśli nadal nie będzie wykupu, to wkrótce możemy mieć nawet o 30% chorych sztuk bydła więcej. Przecież to jest choroba zakaźna. Wirus nie będzie czekał, aż w budżecie państwa znajdą się pieniądze na uruchomienie programu. Obecna sytuacja nas kompromituje. To nie jest jednak wina lekarzy weterynarii. Prowadzimy badania, na ile pozwalają dostępne środki finansowe. Niestety środki na wykup zarażonych zwierząt są daleko niewystarczające. W tym kontekście należy się dziwić, że nie został przygotowany program monitorowania i zwalczania enzootycznej białaczki bydła, na realizację którego moglibyśmy otrzymać z Unii Europejskiej nawet 50% środków. Wygląda na to, że jesteśmy bardzo rozrzutni. Chciałbym powiedzieć, że przez pierwsze trzy lata Sejmu poprzedniej kadencji bardzo trudno nam się współpracowało z poprzednim prezesem Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Mam nadzieję, że to się teraz poprawi. Zarówno izby lekarsko-weterynaryjne, jak i Komisja myślą o polskim rolnictwie. Bardzo dziękuję za to wystąpienie. Trzeba jednak pamiętać o tym, że są pewne ograniczenia budżetowe. Pan prezes stwierdził, że Polska jest bogatym państwem. Cieszymy się, że jesteśmy coraz bogatsi, ale mamy ciągle pewne ograniczenia budżetowe. Będziemy się starali współpracować z Krajową Izbą Lekarsko-Weterynaryjną. Między innymi dlatego zwołałem to posiedzenie Komisji. Trzy lata już straciliśmy. Państwo 13

14 14 wydajecie biuletyn, w którym bardzo krytykowaliście przewodniczącego Komisji. Tymczasem istnieje potrzeba cywilizowania weterynarii i podejmowania trudnych tematów. Cieszę się, że teraz jest dobra atmosfera do współpracy. Prezes Regionalnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych Edward Ławniczak: Chciałbym podziękować za zaproszenie na posiedzenie Komisji. Omawiany tutaj problem dotyczy głównie obszaru dawnego województwa pilskiego. Komisja zajęła się tym tematem z inicjatywy posłów Stanisława Kalemby i Stanisława Steca, za co chciałbym im serdecznie podziękować. Muszę sprostować tutaj wypowiedź posła Wojciecha Mojzesowicza. Pierwsze postępowania prokuratorskie wobec rolników rozpoczęły się w listopadzie 2005 r., a wyroki zapadły w styczniu 2006 r. Pamiętam, że takie metody karania rolników były stosowane 50 lat temu. Ponadto ukarani rolnicy nie wprowadzali do obrotu zakażonego bydła. Tam chodziło o sprzedaż cieląt. Jeśli ktoś ma małe gospodarstwo, to gdzie ma trzymać te cielaki? Musi się jakoś pozbyć tych zwierząt, bo nie ma warunków do dalszej hodowli. Rolnicy próbowali te cielaki sprzedać. Nikt nie sprzedawał krów mlecznych. To jest nieprawda, a taka informacja została tu przekazana. Myślę, że problem enzootycznej białaczki bydła występuje na terenie całego kraju. Według naszych informacji powiatowi lekarze weterynarii nie badali stad od wielu lat. W związku z tym dzisiaj nikt nie posiada dokładnych danych, żeby stwierdzić, ile w Polsce jest zarażonych sztuk bydła. W województwie Wielkopolskim w 2004 r. na zwalczanie chorób zakaźnych przeznaczono tys. zł, z tego na wykup bydła białaczkowego 182 tys. zł. Wykupiono 216 krów. W 2005 r. weterynaria dysponowała podobną kwotą, ale wykupiono 460 krów. Wprawdzie zwiększono budżet wielkopolskiej Inspekcji Weterynaryjnej, ale środki przeznaczono na zwalczanie ptasiej grypy. Poseł Czesław Hoc mówił o tym, że rolnicy powinni przestrzegać przepisów. Opowiem państwu, jak to u nas wyglądało. Policja wzywała rolników przez telefon. Na komisariacie posadzili dziesięciu rolników na ławce, jak przestępców. Wszystkich ukarano tak samo. Jak tak można? Jeśli należy przestrzegać przepisów, to dlaczego zapominamy o art. 49 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, który stanowi, że rolnikowi należy się odszkodowanie. Tłumaczy się nam, że nie ma środków na wykup zarażonych zwierząt. Skoro tak, to należy odroczyć stosowanie ustawy. Już dawno zwracaliśmy się o zawieszenie wykonywania przepisów tej ustawy oraz o umożliwienie wykupu cieląt z tych stad, gdzie nie prowadzi się produkcji mleka. Słyszeliśmy tutaj, że jeśli w budżecie na 2006 r. znajdą się pieniądze na wdrożenie programu zwalczania enzootycznej białaczki zwierząt, to wkrótce problem zostanie rozwiązany. Moim zdaniem to nie jest możliwe. To już nie jest tylko problem jednego czy dwóch powiatów. Wczoraj rozmawiałem z powiatowym lekarzem weterynarii z innej części Wielkopolski, który mi powiedział, że na jego terenie jest 1 tys. sztuk bydła chorego na białaczkę. Najgorsze jest to, że białaczkę wykryto w dużych stadach liczących powyżej 100 sztuk. Jeśli w budżecie znajdą się jednak środki na wykup, to przecież te zwierzęta trzeba będzie wyrżnąć. Z czego ci rolnicy będą żyć? A kto im zabezpieczy kwoty mleczne? Przecież o tym także trzeba myśleć. Przede wszystkim należy zawiesić wykonywanie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Trzeba też zapewnić środki na wykup zarażonych stad, jednak najpierw trzeba opracować program. Jak już powiedziałem, nie można wyrżnąć wszystkich stad w tym roku, bo z czego będą żyć rolnicy. Nic nie wyszło z zapowiedzi wcześniejszej realizacji dopłat bezpośrednich, a na wsi jest bieda. Problem enzootycznej białaczki bydła dotyczy całego kraju. To nie jest tylko kłopot województwa wielkopolskiego. Żądamy umożliwienia obrotu i chowu bydła opasowego z wyłączeniem obór mlecznych. Oczywiście to się musi odbywać pod nadzorem lekarzy weterynarii. Bydło opasowe trafia do tej samej rzeźni, do której kieruje się też zdrowe krowy. W ogóle to trzeba zacząć od tego, że rolnik nawet gdyby chciał sprzedać cielę, to nie ma komu. Nikt tego

15 zwierzęcia nie kupi. Chcąc nie chcąc, musi je trzymać aż do uzyskania około 400 kg wagi. Dopiero wtedy może tę sztukę sprzedać. Jeszcze raz powtarzam, że należy zawiesić wykonywanie przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Gdybyśmy tak postąpili, to natychmiast uzyskamy zakaz eksportu naszych produktów. Apeluję do państwa, aby skracać wypowiedzi. Wiceprezes Regionalnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych Aleksander Olejniczak: Uważam, że to są drwiny z Komisji i jej gości, jeśli na dzisiejsze posiedzenie nie przybył pan minister Zbigniew Ziobro. Wobec tego zwracam się do przedstawicielki Ministerstwa Sprawiedliwości. Należy podjąć szybkie działania zapobiegawcze. Trwają postępowania wobec rolników, którzy wprowadzili do obrotu zarażone zwierzęta. Pojutrze kolejna grupa rolników ma się zgłosić na komendę policji w Chodzieży. Jak to się odbywało w Wągrowcu? Otóż rozprawy sądowe były w środę i czwartek. Oskarżono dziesięciu rolników. Ci rolnicy otrzymali wezwania do skrzynek pocztowych w piątek. Kiedy rolnicy zgłosili się na przesłuchania na policję, byli rozbierani do naga. Szukano znaków szczególnych. Wmawia się tym rolnikom, że mają się przyznać do winy i poddać karze. Jak tak może być? Wydano wyroki sześć miesięcy w zawieszeniu. Niektóre z ukaranych osób stają przed sądem drugi raz. To jest już recydywa, a więc nastąpi odwieszenie kar. Zamiast w marcu lub kwietniu wyjść na pole, rolnicy pojadą do Wronek i Gębarzewa. To jest bardzo przykre. Jak się czuje ten rolnik? To jest upokarzające. Jak już powiedział pan prezes Tadeusz Jakubowski, pierwsze sprawy rozpoczęły się w listopadzie. Rolnicy nie chcieli się wtedy przyznać, że otrzymali wezwania. Do dzisiaj nie chcą o tym rozmawiać. Jeśli wiemy, kto został skazany, to tylko dlatego, że wyroki są ogłaszane zbiorowo. Mamy listę skazanych i do tych rolników docieramy. Oczekujemy, że zostaną wstrzymane nowe postępowania prowadzone w takich przypadkach, a skazani rolnicy będą ułaskawieni. Jeśli to nie nastąpi, wystąpimy do sądu o odszkodowania od Skarbu Państwa. To nie my zaczęliśmy tę wojnę, ale my ją wygramy. Zgadzam się z opinią, że rolnicy nie powinni być karani za sprzedaż zarażonego bydła. Przedstawiciele Regionalnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych mówią o wojnie. Niestety wojna została wypowiedziana zbyt późno. Teraz mamy dwa problemy: brak środków na zwalczanie choroby oraz skumulowanie przypadków białaczki. Niektóre sprawy zaszły już za daleko. Dlaczego nie apelowaliście państwo o rozwiązanie tego problemu w 2003 i 2004 r.? Teraz te problemy się nawarstwiły i trzeba je rozwiązać. Chcecie państwo, aby na posiedzenie Komisji przyszedł pan minister Zbigniew Ziobro. Za chwilę okaże się, że powinien przyjść premier. Nigdy tak nie było, żeby na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyszedł minister sprawiedliwości. Zresztą nie chodzi o przyjście ministra, tylko o rozwiązanie problemu. Przedstawiciel Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Dariusz Szymczak: Reprezentuję grupę producentów i eksporterów bydła. Chciałbym rzucić nieco inne światło na omawiany tutaj temat enzootycznej białaczki bydła. Problem można było rozwiązać już wcześniej. Przypominam sobie, że w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi obyło się nawet spotkanie w tej sprawie. Chodzi o to, że rolnicy zaczęli sprzedawać cielęta z zarażonych obór. Gdyby obowiązywały jasne przepisy dotyczące obrotu i handlu zwierzętami w Polsce, nie byłoby tego problemu. Dzisiaj można temu jeszcze zaradzić, wykorzystując system IACS oraz system Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt. Nikt nie kupi dzisiaj zwierzęcia bez paszportu. Wystarczy, że lekarze weterynarii będą zgłaszać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wszystkie przypadki wystąpienia enzootycznej białaczki bydła. Wiem, że niektórzy to robią. A zatem na paszporcie należy zaznaczyć, że zwierzę pochodzi ze stada, w którym stwierdzono przypadek białaczki. Zapewniam, że wtedy nie byłoby mowy o handlu. 15

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r.

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r.

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1.Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28.

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r.

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

DD4

DD4 Posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 września 2016r. godz. 14.00. Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (421) Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (61.) oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności (49.) w dniu 28 września 2006 r. VI

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1795) Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (204.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych(116.)

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych VII kadencja KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych PEŁNY ZAPIS PRZEBIEGU POSIEDZENIA Komisji do Spraw Petycji (nr 1) z dnia 24 września 2015 r. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji do Spraw Petycji

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZWALCZANIA GĄBCZASTEJ ENCEFALOPATII BYDŁA (BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY BSE)

PROGRAM ZWALCZANIA GĄBCZASTEJ ENCEFALOPATII BYDŁA (BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY BSE) Dziennik Ustaw Nr 71 6247 Poz. 459 Załącznik nr 2 1. Identyfikacja programu Państwo członkowskie: Rzeczpospolita Polska Choroba: Gąbczasta encefalopatia bydła (Bovine Spongiform Encephalopathy BSE) 2.

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora

Bardziej szczegółowo

Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają?

Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają? Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają? W toczącym się procesie legislacyjnym nad poselskim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy 1727) zostały zgłoszone

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2285) 334. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 czerwca 2011 r.

Zapis stenograficzny (2285) 334. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 czerwca 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2285) 334. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 czerwca 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków

Bardziej szczegółowo

ASF coraz groźniejszy spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego

ASF coraz groźniejszy spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego ASF coraz groźniejszy spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Rolnicy i hodowcy trzody chlewnej, leśnicy, łowczy, weterynarze, samorządowcy, przedstawiciele lasów państwowych i parków

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 21 września 2010 r. LLU-4101-06-12/2010 P-10-147 Pan Leszek Mioduski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łukowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Stanowisko w sprawie projektów ustaw o IBŻ i zmianach w podziale zadań i kompetencji

Stanowisko w sprawie projektów ustaw o IBŻ i zmianach w podziale zadań i kompetencji Warszawa, dnia 12.05.2006 r. KRLW/03210/03/06 wg rozdzielnika Niniejszym przedstawiam Państwu pismo do Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2005 r. sygn. KRLW/060/06/06 oraz pismo do Ministra Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw:

Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw: Działalność i kompetencje Administrator, 12.04.2012 Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw: 1.Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 121 z 2007 roku,

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych VIII kadencja KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych PEŁNY ZAPIS PRZEBIEGU POSIEDZENIA Komisji Zdrowia (nr 1) z dnia 17 listopada 2015 r. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Zdrowia (nr 1) 17

Bardziej szczegółowo

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r.

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. 1 Dz-18.0021.1.2014 Podsumowanie: I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, 2. Ślubowanie członków Rady Dzielnicy, 3. Przedstawienie projektu porządku obrad, 4.

Bardziej szczegółowo

Posłanka PiS w imieniu wnioskodawców: to akt tymczasowy. Wygaszone mandaty władz TVP i PR

Posłanka PiS w imieniu wnioskodawców: to akt tymczasowy. Wygaszone mandaty władz TVP i PR Posłanka PiS w imieniu wnioskodawców: to akt tymczasowy. Wygaszone mandaty władz TVP i PR Sejm uchwalił w środę nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która zakłada m.in. wygaśnięcie mandatów dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (899) 79. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w dniu 13 września 2007 r.

Zapis stenograficzny (899) 79. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w dniu 13 września 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (899) 79. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w dniu 13 września 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Wnioski nierozpatrywane

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r.

Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r.

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (33.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.) w dniu 12 grudnia 2012 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (33.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.) w dniu 12 grudnia 2012 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (33.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.) w dniu 12 grudnia 2012 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

Wspólne posiedzenie 60. 68.

Wspólne posiedzenie 60. 68. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (60.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (68.) w dniu 9 stycznia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy

Bardziej szczegółowo

Gorączka Q epidemiologia, patogeneza oraz diagnostyka laboratoryjna. Wskazówki dla lekarzy weterynarii i hodowców

Gorączka Q epidemiologia, patogeneza oraz diagnostyka laboratoryjna. Wskazówki dla lekarzy weterynarii i hodowców Gorączka Q epidemiologia, patogeneza oraz diagnostyka laboratoryjna. Wskazówki dla lekarzy weterynarii i hodowców Agnieszka Warda-Sporniak Główny Inspektorat Weterynarii gorączka Q tabela 4 choroby rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Statutowo Regulaminowej w dniu 14 stycznia 2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Statutowo Regulaminowej w dniu 14 stycznia 2016 r. Protokół z posiedzenia Komisji Statutowo Regulaminowej w dniu 14 stycznia 2016 r. PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku. 2. Opiniowanie wniosku o wyrażenie zgody

Bardziej szczegółowo

Przepisy o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa: znów łatwiej o kredyt!

Przepisy o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa: znów łatwiej o kredyt! .pl https://www..pl Przepisy o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa: znów łatwiej o kredyt! Autor: Redaktor Naczelny Data: 5 sierpnia 2016 30 lipca Prezydent Andrzej Duda podpisał znowelizowaną Ustawę

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Robot udojowy i hala udojowa: zakup i koszty serwisu

Robot udojowy i hala udojowa: zakup i koszty serwisu .pl https://www..pl Robot udojowy i hala udojowa: zakup i koszty serwisu Autor: Mateusz Kraska Data: 1 lutego 2016 W ostatnich latach hodowcy bydła mlecznego zaczęli się zastanawiać, co jest lepszą opcją:

Bardziej szczegółowo

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI (załącznik nr 4 do Protokołu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 16.09.2012) POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI odbytego w dniu 16 września 2012 r. w Zespole

Bardziej szczegółowo

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej o uchwalonej przez Sejm

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Z Rafałem Bakalarczykiem z instytutu Polityki Społecznej UW rozmawia Agata Czarnacka.

Z Rafałem Bakalarczykiem z instytutu Polityki Społecznej UW rozmawia Agata Czarnacka. Z Rafałem Bakalarczykiem z instytutu Polityki Społecznej UW rozmawia Agata Czarnacka. AC: jak pan ocenia konsultacje, które 16 stycznia zorganizowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z opiekunami

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej:

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: Ania (23 l.) Gdybym tylko mogła, nie słuchałabym wiadomości o polityce. Nie interesuje mnie to

Bardziej szczegółowo

Do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. PLW-9111/25/2012 Wąbrzeźno, dnia 02.05.2012 r. Do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa sanitarno weterynaryjnego na terenie powiatu wąbrzeskiego za rok 2011. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Marta Brylińska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Marta Brylińska Sygn. akt II KK 172/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 czerwca 2017 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Tomasz Artymiuk SSN Andrzej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO 1. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim jest jednoinstancyjne. Przed Sądem Koleżeńskim odpowiadają członkowie Towarzystwa za czyny

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625 Tekst

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu... Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu... Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu... Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu zwany dalej Zarządem kieruje

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 23/IV/2012 posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 2 kwietnia 2012 r.

Protokół nr 23/IV/2012 posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 2 kwietnia 2012 r. I. Obecność na posiedzeniu: stan Komisji obecnych nieobecnych Protokół nr 23/IV/2012 posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 2 kwietnia 2012 r. - 11 radnych, - 10 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r.

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. SE-PO.0063-3-7/09 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. Obecni 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący Komisji obecny 2. Czesław Badura Z ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Szkody łowieckie po nowemu?

Szkody łowieckie po nowemu? Szkody łowieckie po nowemu? Autor: Witold Katner Data: 23 grudnia 2016 Czy leśnicy, zamiast myśliwych, będą oszacowywać szkody łowieckie, wyrządzonych przez dzikie zwierzęta w uprawach? Takie niespodziewane

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Krajowej Izby Sportu z siedzibą w Warszawie

Regulamin Zarządu Krajowej Izby Sportu z siedzibą w Warszawie Regulamin Zarządu Krajowej Izby Sportu z siedzibą w Warszawie Niniejszy Regulamin Zarządu Krajowej Izby Sportu z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej pod numerem KRS 0000368557, której akta rejestrowe

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PLANACH URUCHOMIENIA TELEWIZJI TRWAM BS/36/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PLANACH URUCHOMIENIA TELEWIZJI TRWAM BS/36/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2003 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014. PROTOKÓŁ NR 123.2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodniczący Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 841)

do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 841) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Postanowienia ogólne i definicje

REGULAMIN ZARZĄDU FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Postanowienia ogólne i definicje REGULAMIN ZARZĄDU FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin niniejszy określa zasady działania zarządu FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY)

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę... 2 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy

U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy (projekt) U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia 11.05.20155. w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej. Art Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji śledczej, zwanej dalej

USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej. Art Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji śledczej, zwanej dalej Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 35, poz. 321. o sejmowej komisji śledczej Art. 1. 1. Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1897) 108. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 10 grudnia 2010 r.

Zapis stenograficzny (1897) 108. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 10 grudnia 2010 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1897) 108. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 10 grudnia 2010 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła. 2. Rada Fundacji działa na

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, dnia 27 lipca 2017 MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Znak sprawy: RR.pz.058.10.2017 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej W odpowiedzi na przesłaną w dniu 12 lipca 2017

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II. z II sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się 8 grudnia 2014 roku w godz

Protokół Nr II. z II sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się 8 grudnia 2014 roku w godz Protokół Nr II z II sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się 8 grudnia 2014 roku w godz. 9.00 10.30 Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Ponadto w sesji wzięli udział:

Bardziej szczegółowo

MINISTER Warszawa, dnia września 2016 r. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RR.pz

MINISTER Warszawa, dnia września 2016 r. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RR.pz MINISTER Warszawa, dnia września 2016 r. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RR.pz.0700.24.2016 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Odpowiadając na interpelację nr 5581 z dnia 25 sierpnia

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 11 sierpnia 2010 r. LLU-4101-06-10/2010 P/10/147 Pan Jarosław Wiciński Powiatowy Lekarz Weterynarii w Puławach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Statut Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi 1. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA. Afrykański pomór świń (ASF) Informacje dla posiadaczy zwierząt

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA. Afrykański pomór świń (ASF) Informacje dla posiadaczy zwierząt AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Afrykański pomór świń (ASF) Informacje dla posiadaczy zwierząt Afrykański pomór świń (ASF) w Polsce Afrykański pomór świń (ASF) jest chorobą zakaźną i

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP Do druku nr 166 WICEPREZES NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ Jacek Trela Warszawa, dnia 18 stycznia 2015 r. Pan Adam Podgórski Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu RP Dot. GMS-WP-173-296115 NRA -12-SM -1.1.2016 W

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO MIĘSA W POLSCE

BEZPIECZEŃSTWO MIĘSA W POLSCE BEZPIECZEŃSTWO MIĘSA W POLSCE -trudna droga do sukcesu 2015 OPRACOWAŁ: Jacek Leonkiewicz Przed akcesją CEL NADRZĘDNY: Członkostwo Polski w UE Europejska Wspólnota Gospodarcza VS Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Poziom 1. Poziom 2. Spotkania powinny służyć:

Poziom 1. Poziom 2. Spotkania powinny służyć: Poziom 1 Artykuł 23 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że radny jest zobowiązany przyjmować zgłaszane przez mieszkańców postulaty i przedstawiać je do rozpatrzenia władzom. Jeśli więc mieszkańcy mają

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 1. Regulamin określa tryb pracy Rady Nadzorczej, zwanej dalej Radą, która jest stałym organem nadzoru Jupitera Narodowego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz

Protokół Nr z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz Protokół Nr 6.2015 z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz. 14 00 W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 10 członków komisji na ogólną liczbę

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia komisji. Finansowo-Budżetowej. z 14 marca 2016 r. 2. Sprzedaż mieszkań komunalnych oraz nieruchomości w 2015 rok.

Protokół z posiedzenia komisji. Finansowo-Budżetowej. z 14 marca 2016 r. 2. Sprzedaż mieszkań komunalnych oraz nieruchomości w 2015 rok. Protokół z posiedzenia komisji Finansowo-Budżetowej z 14 marca 2016 r. ========================================================================= Tryb zwołania: Komisja zwołana przez Przewodniczącą Rady

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r.

Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji, w Ratuszu, Rynek

Bardziej szczegółowo

BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY Informacja o czasie obecności przedstawicieli rządu, prezydenta, partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w programach

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Open Finance S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU Open Finance S.A. REGULAMIN ZARZĄDU Open Finance S.A. Warszawa, maj 2011 roku 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w dalszej treści określenia oznaczają: 1. Spółka - Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 2.

Bardziej szczegółowo