Rada Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy podjęła niżej wymienione uchwały:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rada Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy podjęła niżej wymienione uchwały:"

Transkrypt

1 Protokół nr LVI/ 2010 z LVI Sesji Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, która odbyła się w dniu 16 lutego 2010 r., o godz w Urzędzie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, al. KEN 61 Rada Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy podjęła niżej wymienione uchwały: nr 208 w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy nr 209 w sprawie wyrażenia opinii o zmianach zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 2352 z dnia 27 stycznia 2010 r. do budżetu na 2010 r. zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr LXIX/2173/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. nr 210 w sprawie wyrażenia opinii o zmianach zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 2359 z dnia 3 lutego 2010 r. do budżetu na 2010 r. zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr LXIX/2173/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. nr 211 w sprawie wyrażenia opinii o zmianach zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 2360 z dnia 3 lutego 2010 r. do budżetu na 2010 r. zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr LXIX/2173/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. nr 212 w sprawie wyrażenia opinii o zmianach zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 2361 z dnia 3 lutego 2010 r. do budżetu na 2010 r. zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr LXIX/2173/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. nr 213 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pama Pyrskiego w rejonie ulicy Krasnopolskiej Obecnych było 25 radnych wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do oryginału niniejszego protokołu. Lista osób zaproszonych, biorących udział w obradach, stanowi załącznik nr 2 do oryginału niniejszego protokołu. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów p. Michał Matejka. Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów p. Michał Matejka stwierdził quorum (17 radnych) niezbędne do podejmowania uchwał, dokonał otwarcia obrad i powitał zaproszonych gości. ad 1 Zmiany w porządku obrad.

2 2 Radna p. Elżbieta Igras zwróciła się z prośbą do Przewodniczącego Rady o to, by zechciał spowodować, aby wszystkie wnioski, zapytania, czy opinie, wszystkie fragmenty sesji, gdzie będzie mowa o jej osobie zostały literalnie przeniesione do treści protokołu. Przewodniczący Rady p. Michał Matejka odpowiedział, że zawsze takie życzenia są spełniane. Radna p. Sylwia Krajewska wnioskowała o zmianę kolejności punktów w porządku obrad. Zaproponowała, by punkt 8: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Druk Nr C-1/2010 znalazł się na pozycji 3 porządku obrad. Innych propozycji zmian w porządku obrad nie było. Za przesunięciem punktu 8 porządku obrad Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Druk Nr C-1/2010 na pozycję 3 głosowało 13 radnych, przeciwnych było 2 radnych, wstrzymało się od głosu 6 radnych. Wniosek został przyjęty. W związku z powyższym porządek obrad przedstawiałby się następująco: 1. Zmiany w porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 28 stycznia 2010 r. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Druk Nr C-1/ Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 2352 z dnia 27 stycznia 2010 r. do budżetu na 2010 r. zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr LXIX/2173/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. - Druk Nr B- 10/ Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 2359 z dnia 3 lutego 2010 r. do budżetu na 2010 r. zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr LXIX/2173/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. - Druk Nr B- 13/ Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 2360 z dnia 3 lutego 2010 r. do budżetu na 2010 r. zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr LXIX/2173/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. - Druk Nr B- 14/ Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 2361z dnia 3 lutego 2010 r. do budżetu na 2010 r. zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr LXIX/2173/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia

3 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. - Druk Nr B- 15/ Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Krasnowolskiej Druk Nr C-3/ Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały Nr 17 Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, ich nazw, zadań i składów osobowych Druk Nr C -2/ Informacje Burmistrza Dzielnicy Ursynów. 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 12. Zapytania i wolne wnioski. Za przyjęciem porządku obrad wraz z poprawką głosowało 22 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty. ad 2 Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 28 stycznia 2010 r. Przewodniczący Rady p. Michał Matejka poinformował, iż radna p. Maria Połońska zgłosiła do protokołu poprawkę poniższej treści: Dotychczasowe wypowiedzi lub ich części : p. Sławomira Dudzińskiego, p. Marii Połońskiej oraz p. Jarosława Podsiadło ( tekst wykreślony ) zastąpić cytatami wypowiedzi spisanymi z taśmy. str. 8 protokołu ( akapit 6 ): Prezes TS p. Sławomir Dudziński powiedział, że cyt: mieszkańcom nic się nie stanie. Należy opracować szczegółowy pomysł, jak wyremontować ich mieszkania. Na czas remontu powinno się mieszkańcom zapewnić mieszkania zastępcze. Trwają rozważania jak rozwiązać ten problem. Być może na kolejnej sesji będzie można przedstawić konkretny pomysł jak to zrealizować. Na razie mieszkańcom udzielana jest pomoc doraźna. Deklarowałem, że mieszkańcom nic się nie stanie. Oczywiście musimy opracować szczegółowy pomysł na to, jak wyremontować ich mieszkania, bo są w opłakanym stanie. O tym myślimy i Totalizator będzie postępował zgodnie z prawem, które nas obowiązuje, i do, no, zrobi wszystko, żeby to się stało bezboleśnie, żeby ci mieszkańcy albo mogli dalej mieszkać w warunkach godziwych na Służewcu, ewentualnie na czas remontu żeby im zagwarantować jakieś mieszkania zastępcze. Nad tym pracujemy, i może na następnej sesji jak będziemy rozmawiać będziemy mieli już gotowy pomysł na to, w jaki sposób to zrobić. W tej chwili to się borykamy tylko z kosztami, a szczególnie ta zima daje się we znaki, bo się okazuje, że kominy są nieszczelne. Cały czas musimy coś poprawiać, coś remontować, interweniować i pomagać tym mieszkańcom. I wydaje mi się, że jak się zapytamy tych mieszkańców, to nasza pomoc jest skuteczna i zauważalna. dalej tekst bez zmian- Dofinansowanie publiczne.. str. 9 protokołu ( akapit 6 ):

4 4 Radna p. Maria Połońska zapytała, kto zapewni mieszkańcom Służewca mieszkania zastępcze na czas remontu i zagwarantuje powrót do tych mieszkań po remoncie. cyt: To, że ja się pytam o los mieszkańców to nie znaczy, że mi się ta koncepcja nie podoba, a państwo nie po to starają się o to wszystko, żeby odstąpić od umowy. Ja chciałam zapytać się, kto zapewni mieszkańcom mieszkania zastępcze na czas remontu i zagwarantuje powrót do tych mieszkań. Dziękuję. strona 9 protokołu wypowiedź 2 ( akapit 7 ): Pan Jarosław Podsiadło powiedział, że cyt: wszystkim zależy na interesie mieszkańców. Możliwości rozwiązań jest wiele nie została jeszcze podjęta decyzja w tej sprawie. Wszystkim nam zależy bardzo, żeby mieszkańcy, żeby zatroszczyć się o interesy mieszkańców. Wierzcie nam państwo, to nie chodzi o to, żeby kogokolwiek wyrzucać. i puszczać z torbami. natomiast możliwości rozwiązań jest wiele. nie zostało zdecydowane, więc nie możemy państwu dzisiaj powiedzieć o szczegółach. Natomiast będzie to robione z uwzględnieniem ich interesów i oczekiwań. dalej tekst bez zmian - Sprawa dojazdu do terenu Za przyjęciem poprawki glosowało 19 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się od głosu 2 radnych. Poprawka została przyjęta. Za przyjęciem protokołu wraz z poprawką głosowało 23 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się od głosu 3 radnych. Protokół z LV sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 28 stycznia 2010 r. został przyjęty. ad 3 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Druk Nr C-1/2010. Przewodniczący Rady p. Michał Matejka poinformował, iż uchwała dotyczy powołania do składu osobowego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Pomocy Rodzinie na wniosek własny- radnego p. Daniela Głowacza. Dyskusji nie było. Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się od głosu 3 radnych. Uchwała Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy została podjęta. Uchwała, po zarejestrowaniu, otrzymała nr 208.

5 5 ad 4 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 2352 z dnia 27 stycznia 2010 r. do budżetu na 2010 r. zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr LXIX/2173/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. - Druk Nr B-10/2010. Projekt uchwały przedstawiła Główna Księgowa Dzielnicy p. Maria Żak. Poinformowała, iż na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy proponuje się dokonanie następujących zmian w planach finansowych dochodów własnych: I. W planach finansowych dochodów własnych wynikających z Uchwały Nr LXXVII/2375/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 r. proponuje się zwiększenie o kwotę ,00 zł w Dziale 801 Oświata i wychowanie, Rozdziale Szkoły podstawowe. Powyższa zmiana polega na zwiększeniu wpływów z usług o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności w związku z większą niż przewidywano ilością dzieci spożywających posiłki w szkole. II. W planach finansowych dochodów własnych wynikających z art.22 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Finansach Publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. w związku z art.85 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych proponuje się zwiększenie o kwotę 5.113,00 zł w Dziale 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza, Rozdziale Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. Powyższa zmiana po stronie dochodów polega na zwiększeniu wpływu z różnych dochodów o kwotę 2.000,00 zł w związku z uzyskaniem przez poradnię (PPP18) odszkodowania z tyt. kradzieży oraz uwzględnieniu środków na początek roku w wysokości 3.113,00 zł. Uzyskane środki proponuje się przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia - kwota 2.000,00 zł oraz na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - kwota 3.113,00 zł. W wyniku dokonanych zmian budżet Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na 2010 r. nie wykaże zmian po stronie dochodów i po stronie wydatków. Komisja Oświaty i Wychowania oraz Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Dyskusji nie było. Za podjęciem uchwały glosowało 23 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 2352 z dnia 27 stycznia 2010 r. do budżetu na 2010 r. zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr LXIX/2173/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. została podjęta. Uchwała, po zarejestrowaniu, otrzymała nr 209. ad 5 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 2359 z dnia 3 lutego 2010 r. do budżetu na 2010 r. zawartego

6 6 w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr LXIX/2173/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. - Druk Nr B-13/2010. Projekt uchwały przedstawiła Główna Księgowa Dzielnicy p. Maria Żak. Poinformowała, iż zgodnie z pismem Dyrektora Biura Sportu i Rekreacji proponuje się następujące zmiany: w planie dochodów: zwiększenie o kwotę ,00 zł środki wyrównawcze m.st. Warszawy; w planie wydatków bieżących: w sferze VIII Rekreacja sport i turystyka - zwiększenie dotacji dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych. W wyniku dokonanych zmian, budżet po stronie dochodów i wydatków ulega zwiększeniu o kwotę ,00 zł. Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Dyskusji nie było. Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 2359 z dnia 3 lutego 2010 r. do budżetu na 2010 r. zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr LXIX/2173/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. została podjęta. Uchwała, po zarejestrowaniu, otrzymała nr 210. ad 6 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 2360 z dnia 3 lutego 2010 r. do budżetu na 2010 r. zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr LXIX/2173/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. - Druk Nr B-14/2010. Projekt uchwały przedstawiła Główna Księgowa Dzielnicy p. Maria Żak. Poinformowała, iż zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy proponuje się ujęcie w budżecie środków na realizację projektu Dobra marka OPS Ursynów budzi do życia w kwocie ogółem ,00 zł, z czego: ,00 zł jako wkład własny (10,5% wartości projektu) ,00 zł jako środki z budżetu Unii Europejskiej. Projekt obejmie wsparciem 50 osób, korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów, zagrożonych lub wykluczonych społecznie, bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych. Celem ogólnym projektu jest podnoszenie i zwiększenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych przez osoby zagrożone lub wykluczone społecznie. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę ,00 zł. Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Dyskusji nie było.

7 7 Za podjęciem uchwały glosowało 21 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymała się od głosu 1 osoba. Uchwała Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 2360 z dnia 3 lutego 2010 r. do budżetu na 2010 r. zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr LXIX/2173/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. została podjęta. Uchwała, po zarejestrowaniu, otrzymała nr 211. ad 7 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 2361z dnia 3 lutego 2010 r. do budżetu na 2010 r. zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr LXIX/2173/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. - Druk Nr B-15/2010. Projekt uchwały przedstawiła Główna Księgowa Dzielnicy p. Maria Żak. Poinformowała, iż zgodnie z pismem Zastępcy Dyrektora Biura Rozwoju Miasta proponuje się zwiększenie planu dochodów i wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zobowiązań umownych z roku W wyniku dokonanych zmian, budżet po stronie dochodów i wydatków ulega zwiększeniu o kwotę ,00 zł. Komisja Architektury, Budownictwa, Strategii Rozwoju i Ekologii, Komisja Gospodarki Komunalnej i Transportu oraz Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Dyskusji nie było. Za podjęciem uchwały glosowało 23 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 2361z dnia 3 lutego 2010 r. do budżetu na 2010 r. zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr LXIX/2173/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. została podjęta. Uchwała, po zarejestrowaniu, otrzymała nr 212. ad 8 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Krasnowolskiej Druk Nr C-3/2010.

8 8 Przewodniczący Rady p. Michał Matejka poinformował, iż w dniu 11 lutego br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Architektury, Budownictwa, Strategii Rozwoju i Ekologii, Komisji Gospodarki Komunalnej i Transportu oraz Komisji Samorządów Lokalnych i Rolnictwa dotyczące zaopiniowania projektu ww. uchwały. Poprosił przewodniczącego Komisji Architektury, Budownictwa, Strategii Rozwoju i Ekologii p. Michała Dąbrowskiego o zabranie głosu. Przewodniczący Komisji Architektury, Budownictwa, Strategii Rozwoju i Ekologii p. Michał Dąbrowski powiedział, że na posiedzeniu połączonych komisji Rady uchwalono siedem poprawek do projektu uchwały. Poprawki te wyszczególniono w 2 projektu uchwały Rady Dzielnicy. Komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały wraz poprawkami. Wszyscy radni otrzymali wyciąg z protokołu z posiedzenia połączonych komisji. Zawarte są w nim poprawki wraz z wynikami głosowania. Radna p. Maria Połońska powiedziała, że w 1 uchwały zapisano, iż Rada Dzielnicy pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady m. st. Warszawy. W 2 zapisano, iż Rada Dzielnicy wnosi o wprowadzenie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następujących zmian. Zdaniem pani radnej zapis powinien brzmieć, iż Rada Dzielnicy pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady m. st. Warszawy pod warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych zmian. Zaproponowała wprowadzenie poprawki polegającej na dopisaniu na końcu 1 tekstu: pod warunkiem wprowadzenia zmian wymienionych w 2. Radny p. Michał Dąbrowski powiedział, że popiera stanowisko p. Marii Połońskiej. Taka była intencja Komisji. Po chwili dyskusji toczącej się poza mikrofonem radna p. Maria Połońska powiedziała, że nie upiera się przy treści swojej poprawki. Jej zdaniem sensowna jest propozycja Pana Burmistrza (zgłoszona poza mikrofonem). Po dłuższej dyskusji toczącej się poza mikrofonem Przewodniczący Rady p. Michał Matejka zarządził 5 minut przerwy w obradach w celu konsultacji z Zarządem, radcą prawnym Urzędu i przewodniczącymi Komisji Rady i w celu ustalenia ostatecznej treści poprawki radnej p. Marii Połońskiej. Przerwa w obradach trwała od godz do godz Po przerwie Przewodniczący Rady p. Michał Matejka poprosił p. Michała Dąbrowskiego o przedstawienie poprawki do projektu uchwały Rady Dzielnicy. Przewodniczący Komisji Architektury, Budownictwa, Strategii Rozwoju i Ekologii powiedział, że uzgodniona propozycja poprawki polega na zamianie miejscami 1 z 2. Nowy 1 pozostawić bez zmian, a w 2 dopisać na początku zdania Po uwzględnieniu powyższych zmian i dalej tekst bez zmian. Przewodniczący Rady p. Michał Matejka dodał, że wprowadzenie takiej poprawki silniej podkreśli fakt, iż Radzie Dzielnicy zależy na wprowadzeniu zaproponowanych uwag. Przedstawiciel jednostki Pomocniczej Osiedle Wyczółki p. Kazimierz Laskowski powiedział, że chciałby zgłosić uwagę do projektu uchwały. W obecnym 1 (poprzednio 1) w punkcie 2 zapisano nie budowanie zbiorników retencyjnych w proponowanej lokalizacji. Takie sformułowanie może wprowadzić w błąd i być zrozumiane jako prośba, żeby w ogóle zbiorników retencyjnych nie budować. Pan Kazimierz Laskowski podziękował radnym biorącym udział w posiedzeniu trzech połączonych komisji Rady za zaangażowanie w sprawy Zielonego Ursynowa. Sprawy

9 9 Zielonego Ursynowa różnią się zasadniczo od problemów Wysokiego Ursynowa, a w Radzie reprezentacja Zielonego Ursynowa jest znikoma. Jednostki pomocnicze istnieją już 4 kadencje Rada Dzielnicy pozbawiona jednostek pomocniczych będzie miała duże trudności w podejmowaniu słusznych decyzji dotyczących Zielonego Ursynowa. Zarządy jednostek pomocniczych istnieją właściwie z nie zmienionym składzie od kilkunastu lat i dobrze znają problemy Zielonego Ursynowa. Pan Laskowski zadeklarował dalszą rzetelną współpracę jednostek pomocniczych z Radą i Zarządem Dzielnicy. Zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady o poświęcenie przynajmniej części jednej z przyszłych sesji na zapoznanie się z pracą jednostek pomocniczych i historią Ursynowa. Odnosząc się do uzasadnienia projektu uchwały Rady m. st. Warszawy p. Kazimierz Laskowski powiedział, że, jego zdaniem, nie ma zapewnionych środków na ewentualne wypłaty za przejęte na wykonanie zadań inwestycyjnych tereny. Przewodniczący Rady p. Michał Matejka powiedział, że możliwość zapoznania się z historią Ursynowa jest ciekawym pomysłem. Może to nastąpić niekoniecznie na sesji rady, ale na jakimś spotkaniu. Dodał, że p. Kazimierz Laskowski nie może zgłosić wniosku do projektu uchwały. W związku z tym przedstawiony przez niego wniosek, składa jako własny. Wniosek dotyczy zmiany słów w 1 (poprzedni 2) punkt 2 zbiorników retencyjnych na zbiornika retencyjnego. Za wprowadzeniem do projektu uchwały poprawki polegającej na zamianie miejscami 1 z 2, pozostawienie nowego 1 bez zmian, i w 2 dopisaniu na początku zdania Po uwzględnieniu powyższych zmian głosowało 22 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Poprawka została przyjęta. Za wprowadzeniem do projektu uchwały poprawki polegającej na zamianie w punkcie 2 1 słów zbiorników retencyjnych na słowa zbiornika retencyjnego głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymała się od głosu 1 osoba. Poprawka została przyjęta. Za podjęciem uchwały wraz z poprawkami glosowało 23 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymała się od głosu 1 osoba. Uchwała Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Krasnowolskiej została podjęta. Uchwała, po zarejestrowaniu, otrzymała nr 213. ad 9 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały Nr 17 Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, ich nazw, zadań i składów osobowych Druk Nr C -2/2010. W imieniu wnioskodawców projekt uchwały przedstawił p. Piotr Skubiszewski. Poinformował, iż uchwała dotyczy podziału Komisji Kultury, Sportu, Rekreacji i Promocji na dwie komisje: Komisję Kultury i Promocji oraz Komisję Sportu i Rekreacji. Wnioskodawcy uważają, że działająca prawie od 3 lat komisja, zajmująca się tak różnymi rzeczami jak kultura i sport wymaga podziału. Kultura i sport to dwie zupełnie różne sprawy. Sprawy sportu były w

10 10 komisji traktowane marginalnie. W dzielnicy buduje się wiele obiektów sportowych, służących zdrowiu wszystkich mieszkańców. Zdaniem wnioskodawców powinna istnieć odrębna komisja zajmująca się sprawami sportu. Do końca kadencji zostało już co prawda niewiele czasu, ale jeśli coś nie działa prawidłowo, to każdy moment będzie właściwy na poprawę sytuacji. Jeśli nastąpi podział komisji, to w następnej kadencji nowi radni będą mieli ułatwioną sytuację, ponieważ będą dwie odrębne komisje zajmujące się odrębnie sprawami sportu i kultury. Radny p. Piotr Skubiszewski podkreślił, że propozycja podziału komisji nie wypływa z pobudek personalnych. Zdaniem wnioskodawców zawsze, przy tak rozległym zakresie działań komisji, któraś dziedzina będzie traktowane marginalnie. Przypomniał, że w Radzie m. st. Warszawy sprawami sportu i kultury zajmują się odrębne komisje. Poprosił radnych o merytoryczną debatę. Radny p. Piotr Skubiszewski zgłosił autopoprawki do projektu uchwały: w tytule uchwały oraz w 1 należy zmienić datę z roku 2006 na 2007; w 2 należy zmienić datę z roku 2009 na rok 2007 i dopisać na końcu zdania po słowie otrzymuje słowo brzmienie. Radna p. Elżbieta Igras, przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu, Rekreacji i Promocji, powiedziała, że w poprzedniej kadencji Rady była jedna ogromna komisja - Komisja Oświaty, Wychowania, Sportu, Rekreacji i Kultury. W obecnej kadencji sprawami oświaty zajmuje się odrębna komisja. W momencie konstytuowania się prezydium Komisji Kultury, Sportu, Rekreacji i Promocji zastępcami Przewodniczącej komisji zostali p. Krzysztof Skubiszewski, wówczas członek SDPL, odpowiedzialny za sprawy sportu w komisji oraz p. Maciej Molęda członek Naszego Ursynowa. Na początku 2007 r. Przewodnicząca Komisji poinformowała stowarzyszenia sportowe o tym, że w komisji za sprawy sportu i za kontakt ze stowarzyszeniami odpowiedzialny jest p. Piotr Skubiszewski. Pani Elżbieta Igras dodała, iż nie chciałaby poruszać spraw absencji na posiedzeniach komisji. Wiceprzewodniczącymi komisji są członkowie klubu radnych Nasz Ursynów. Powiedziała, że jest otwarta na wszelkie propozycje i inicjatywy, należy tylko dać jej szansę. Radny p. Piotr Skubiszewski powtórzył, iż chciałby, aby Rada uniknęła debaty personalnej. Jeśli nie sprawdził się jako wiceprzewodniczący Rady, to przeprasza. Sport i kultura to dwie różne dyscypliny. Jeśli chce się poważnie na ten temat rozmawiać, to zawsze zabraknie czasu na jedną z tych dyscyplin. Jeśli Przewodnicząca komisji uważa, że wiceprzewodniczący komisji źle pracowali, powinna była zwrócić im uwagę. Pracę komisji organizuje jej przewodniczący. Stowarzyszenia sportowe zwróciły się do komisji z prośbą o powołanie komisji doraźnej do spraw sportu. Członkowie komisji stwierdzili, że taka doraźna komisja nie jest potrzebna. Podział komisji jest dobrym pomysłem i z pewnością radni go w głębi serca popierają. Radny p. Maciej Molęda powiedział, że sprawy kultury są mu szczególnie bliskie. Sprawy sportu, z jego strony, mogły być traktowane rzeczywiście troszkę po macoszemu. Spodobał mu się pomysł rozdzielenia komisji po to, aby rzeczywiście osoby, które są najbardziej zainteresowane sportem mogły się przyczynić do lepszego rozwoju sportu na Ursynowie. Radna p. Sylwia Krajewska zapytała, czy tu chodzi o semantykę czy o zakres działania komisji. Zapisywała się do komisji, która zajmuje się zarówno kulturą jak i sportem i promocją. Chodzi o to, że radni mieli trzy lata na to, żeby zauważyć, że te dziedziny można łączyć, ale chcą je w tej chwili rozdzielać. Zapytała dlaczego taka propozycja padła na koniec kadencji. Komisja Kultury, Sportu, Rekreacji i Promocji intensywnie pracuje i chce się pochylać nad sprawami sportu. Na samym początku kadencji odbyło się jedno spotkanie z przedstawicielami sportu. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby tych przedstawicieli zapraszać dwa razy w roku. Przewodnicząca komisji nie broniła się przed tym, żeby do porządku obrad wprowadzać tematy związane ze sportem. Bez sensu jest wydzielanie komisji widma. Nie wiadomo kto miałby być w jej składzie i czym komisja miałaby się zajmować.

11 11 Wiceprzewodniczący Rady p. Henryk Bęben powiedział, że ze względów merytorycznych byłoby dobrze, gdyby taka komisja sportu i rekreacji powstała. Jednak robienie tego pod koniec kadencji jest po prostu śmieszne. Rada powinna zająć się sprawami dzielnicy, a nie sobą. Za pół roku zostanie wybrana nowa Rada Dzielnicy i nie wiadomo, czy taki podział komisji będzie jej odpowiadał. Pan Henryk Bęben oświadczył, iż będzie głosować przeciwko podjęciu uchwały. Dodał, że nie należy na końcu kadencji podejmować takich inicjatyw. Radna p. Małgorzata Szymańska stwierdziła, że radnemu p. Skubiszewskiemu nie podoba się wiele komisji Rady. Podobna sytuacja była z Komisją Zdrowia, Polityki Społecznej i Pomocy Rodzinie. Sport łączy się ze zdrowiem więc może powołać również komisję zajmującą się sportem i zdrowiem. Radna p. Małgorzata Szymańska zgłosiła wniosek formalny o przejście do głosowania. Radny p. Piotr Guział stwierdził, iż ma wniosek przeciwny. Uważa, że Rada powinna się pochylić nad podziałem komisji, tym bardziej, że była pełna zgoda w tej sprawie na tzw. konwencie. Jest przeciwny zamknięciu listy mówców ponieważ temat dotyczy bardzo ważnej dla Ursynowa kwestii. Przewodniczący Rady zarządził przejście do głosowania. Za zamknięciem listy mówców głosowało 12 radnych, przeciwnych było 10 radnych, wstrzymało się od głosu 2 radnych. Lista mówców została zamknięta. Przewodniczący rady zauważył, że Rada zamknęła listę mówców, a w projekcie uchwały nie podano składów osobowych przyszłych komisji. Radca prawny Urzędu p. Alicja Skowrońska stwierdziła, iż wnioskodawca nie wskazał składów osobowych komisji. W tym zakresie istnieje luka. Albo będzie to wyjęte z głosowania, albo zostanie uzupełnione w jakiejś formie. Radny p. Piotr Skubiszewski w sprawie porządkowej poinformował, że wnioskodawcy chcieli na odpowiednim etapie dyskusji prosić kluby radnych o zgłaszanie kandydatów do poszczególnych komisji. Stworzenie nowej komisji nie oznacza, że Komisja kultury przestaje być i pani Igras jest jej przewodniczącą. To już jest sprawa radnych, którzy będą zasiadali w tych dwóch komisjach. Przewodniczący Rady zarządził przejście do głosowania projektu uchwały wraz z autopoprawkami. Za podjęciem uchwały glosowało 6 radnych, przeciwnych było 12 radnych, wstrzymało się od głosu 6 radnych. Uchwała Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały Nr 17 Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, ich nazw, zadań i składów osobowych została odrzucona. ad 10 Informacje Burmistrza Dzielnicy Ursynów. Informacji Burmistrza nie było.

12 12 ad 11 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Chętnych do zabrania głosu nie było. ad 12 Zapytania i wolne wnioski. Radna p. Elżbieta Igras złożyła oświadczenie w sprawie pojawiających się wątpliwości dotyczących organizowania Ogólnopolskiego Konkursu Wokalistów MUFKA poniższej treści: Oświadczenie radnej Elżbiety Igras Wobec pojawiających się wątpliwości w kwestii MUFKA ja, oświadczam: 1. Nigdy, jako radna, nie rekomendowałam Urzędowi dz. Ursynów żadnej firmy, mającej organizować w latach Ogólnopolski Konkurs Wokalistów MUFKA. 2. Formułę organizacyjno-prawną Mufki określił Urząd dz. Ursynów, a ja ściśle stosowałam się do jej wymogów, które nakazywały firmom, składającym ofertę na realizację konkursu, uzyskanie ode mnie praw autorskich. Był to warunek sine qua non przyjęcia przez Urząd oferty do oceny. 3. Cesję praw przekazywałam w latach osobom fizycznym, które się do mnie o to zwracały, wymienianym z imienia i nazwiska. Nazwa firmy osoby fizycznej pojawiała się, jako uzupełnienie, a nie istota treści cesji. 4. Nigdy nie namawiałam żadnego z radnych do głosowań w sprawie Mufki, bo takich głosowań nigdy nie było. 5. Nigdy nie głosowałam we własnej sprawie, bowiem ani ja osobiście, ani Komisja, której jestem przewodniczącą, nigdy nie występowała z wnioskiem o zarezerwowanie środków w budżecie na realizację konkursu Mufka, co można łatwo sprawdzić w protokołach z posiedzeń Komisji. Komisja opiniowała budżety na poszczególne lata w DZ.921 w ten sposób, że przyjmowała budżet w tym Dziale, zatwierdzając ogólną kwotę m. in. w rozdz par wydatki bieżące, przeznaczoną na realizację wszystkich przedsięwzięć kulturalnych, w tym imprez ujętych w tzw. kalendarium imprez stałych, realizowanych od wielu lat przez dzielnice. Do tego kalendarium MUFKA wchodziła jakby automatycznie, jako impreza, organizowana przez 7 lat, a więc wiele lat wcześniej, nim zostałam radną kadencji Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu, po uchwaleniu budżetu dzielnicy przez Radę dzielnicy, kwoty określone na konkretne, wymieniane z nazwy przedsięwzięcia, pojawiają się dopiero w układzie wykonawczym do budżetu. Na tym etapie Komisja również nigdy nie opiniowała, nie głosowała, ani nie występowała o informacje w sprawie realizacji konkursu Mufka, co można sprawdzić w protokołach. Nikt z radnych nie poddawał też nigdy w wątpliwość zasadności realizacji konkursu. 6. W latach nie prowadziłam organizacyjnie konkursu Mufka. Sprawowałam społeczną opiekę artystyczną nad śpiewającą młodzieżą i społecznie uczestniczyłam w pracach Jury, bowiem, jako autorka MUFKI, za cel nadrzędny stawiałam zawsze dbanie o

13 13 wysoki poziom wykonawczy i krystalicznie sprawiedliwą ocenę młodych polskich wokalistów amatorów. Zapewne z tego powodu MUFKA wśród młodzieży ma opinię konkursu trudnego, ale obiektywnego i zapewne dlatego cieszy się takim uznaniem. Od 10. lat MUFKA jest dla młodzieży śpiewającej z całej Polski swoistą wizytówką Ursynowa i to jest też jej istotna promocyjna wartość. W czasie 10. lat trwania konkursu przesłuchano nagrania ponad uczestników z całej Polski. Do bezpośredniego udziału w konkursie zaproszono ok. 600 osób, z których 150 dostało się do ścisłego finału, 30. wokalistów na przestrzeni 10. lat zostało laureatami Mufki, a tylko 10. zwycięzcami. Niech te liczby uzmysłowią zasięg działania, popularność, a także wysoki stopień trudności w pokonywaniu przez młodych wokalistów kolejnych etapów konkursu. Reasumując ze swej strony dopełniłam, w swoim sumieniu i w dobrej wierze, największych starań, aby nigdy nie znaleźć się w sytuacji głosowania, czy rekomendacji we własnej sprawie. I tak się, moim zdaniem, stało. 7. Oświadczenie to składam, żeby nigdy na przyszłość nie dać komukolwiek powodu do jakichkolwiek wątpliwości i ochronić dobre, czyste imię konkursu MUFKA, a tym samym, młodzieży, która ten konkurs darzy wielkim zaufaniem. Czynię to również w trosce o dobre imię Rady dzielnicy, dobre imię Platformy Obywatelskiej, której od niedawna jestem członkiem, a także o swoje osobiste dobre imię, na które kilkadziesiąt lat pracowałam i pracuję. Pozwolę sobie zwrócić się teraz do Pani Burmistrz Urszuli Kierzkowskiej: Pani Burmistrz, kiedy w ubiegłym roku, jako patron X Jubileuszowej edycji MUFKI i gospodarz dzielnicy, oglądała Pani zmagania finalistów, po zakończeniu konkursu nie szczędziła Pani słów uznania dla wysokiego poziomu artystycznego młodych wykonawców. Powiedziała Pani wtedy, że mamy oto powód do dumy i że finał konkursu MUFKA powinien się w przyszłym roku odbyć w ramach Dni Ursynowa, bo uważa Pani, że jak największa ilość ludzi powinna tę znakomitą, Pani zdaniem, prezentację śpiewających osobowości obejrzeć i wysłuchać. Dla młodzieży śpiewającej byłaby to z pewnością wielka i zasłużona nobilitacja, dlatego, aby ułatwić Pani realizację tego zamierzenia, mając pełne zaufanie do Pani pracowników Wydziału Kultury, pozwolę sobie na Pani ręce złożyć dokument, który jest moim oświadczeniem woli przekazania moich wszelkich praw do konkursu MUFKA Urzędowi dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, a Pani i Urząd pod Pani kierownictwem zdecyduje o jej formie, miejscu i terminie jej realizacji. Ze swojej strony deklaruję wszelką pomoc merytoryczną. Jestem przekonana, że młodzież, skupiona wokół sympatycznego konkursu znalazła się w ten sposób w dobrych, fachowych i życzliwych rękach. Jest to dla mnie oczywiste, że zawsze, ilekroć sprawa MUFKI pojawi się w treści dokumentów, które wymagają zaopiniowania przez radnych wstrzymam się od głosu.

14 14 Osobiście nie mam też wątpliwości, że formuła prawno-organizacyjna konkursu, jaką Pani Burmistrz zaakceptowała, a jaką ja, jako autorka MUFKI i radna, stosując się ściśle do jej wymogów, wypełniałam, jest zgodna z prawem. Jednocześnie z oświadczeniem radna p. Elżbieta Igras złożyła na ręce Pani Burmistrz Urszuli Kierzkowskiej Oświadczenie Woli poniższej treści: OŚWIADZCZENIE WOLI Ja, Elżbieta Igras, twórca i pomysłodawca projektu «MUFKA Ogólnopolski Konkurs Wokalistów» oświadczam, że przekazuję bezpłatnie, do końca roku, prawa autorskie i wszelkie korzyści majątkowe z tego prawa wynikające do nazwy i całego projektu Urzędowi dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy co sygnuję własnoręcznym podpisem. Radna p. Małgorzata Szymańska powiedziała, iż jako przewodnicząca Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Pomocy Rodzinie chciała przywitać nowego członka Komisji pana radnego Daniela Głowacza. Poinformowała, iż najbliższe posiedzenie komisji odbędzie się w przyszły czwartek o godz Chętnie zapoznałaby się z propozycjami, jakie pan radny ewentualne mógłby przedstawić, ponieważ współpraca policji i służb opieki zdrowotnej jest bardzo ważna. Radna p. Elżbieta Igras złożyła dwie interpelacje o treści jak niżej: 1. «Szanowny Panie Przewodniczący, Uprzejmie proszę o przekazanie, zgodnie z kompetencjami do Urzędów dzielnic m. st. Warszawy, Urzędu m. st. Warszawy, a za jego pośrednictwem do ZTM, ZDM, Metra Warszawskiego, OPS, szkół, OSiR i do wszystkich pozostałych jednostek, w których Miasto Stołeczne Warszawa ma uprawnienia właścicielskie, założycielskie bądź nadzorcze treści mojej interpelacji. Czy były podpisywane umowy na wykonanie usług przez następujące podmioty gospodarcze: - BCG sp. z o. o. - LGC Sp. z o. o. spółka komandytowa - LGC Sp. z o. o. - NET CARD sp. z o. o. - ENERKO sp. z o. o. - GIGA SORT Piotr Guział spółka jawna - LCG Guział sp. z o. o. spółka komandytowa Jeśli tak, to w jakim trybie, jakie to były usługi i jakie kwoty były przekazywane tym podmiotom za wykonanie określonych usług? Uzasadnienie: z w/w podmiotami gospodarczymi powiązania osobowe (wg załączonych ogólnodostępnych, lecz niepełnych danych w KRS zał. 1-7, kart 11) ma radny dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy kadencji PIOTR GUZIAŁ. Powyższe informacje mają na celu wykluczenie lub potwierdzenie spełnienia przez radnego Guziała wymogów Art. 24f pkt. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym w brzmieniu Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny

15 15 uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności i Art. 8 pkt.1 Ustawy z dnia 15 marca 2002 r. O ustroju miasta stołecznego Warszawy w brzmieniu: Do radnych dzielnicy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące radnych gminy.» 2. «Szanowny Panie Przewodniczący, Uprzejmie proszę o przekazanie, zgodnie z kompetencjami, mojego wniosku o ponowną analizę pod kątem zgodności ze stanem faktycznym oświadczeń majątkowych za lata radnego dz. Ursynów Piotr Guziała, w Dz. VI pkt.1 i 2. Czy w świetle załączonych ogólnodostępnych wyciągów z rejestru KRS, który załączam, a których pełna treść jest do uzyskania drogą służbowo-administracyjną, w oświadczeniach majątkowych za lata (na stronie 3 w DZ. VI pkt. 2 zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pełnomocnikiem takiej działalności i dalej, jak w treści) radny Piotr Guział, wpisując dwukrotnie treść nie dotyczy, nie popełnił omyłki? Czy miał obowiązek wpisać te informacje? Czy, w przypadku stwierdzenia obowiązku ujawnienia tych informacji, radny Piotr Guział powinien ujawnić w DZ. VI, pkt. 2, swoich Oświadczeń kwoty wprost wynikające z tego tytułu? Również w tej rubryce radny Guział wpisał treść nie dotyczy. Do wniosków dołączam: - kopie 2. oświadczeń majątkowych radnego Piotra Guziała (zał. 1,2) - ogólnodostępne wyciągi z Krajowego rejestru Sądowego (zał.3,4,5 kart-4)» Radna p. Katarzyna Polak złożyła dwie interpelacje poniższej treści: 1. Zwrócili się do mnie mieszkańcy budynku przy ul. Wańkowicza 1 w Warszawie. Ulica Wańkowicza jest ulicą dwukierunkową. Po jej parzystej stronie ustawione są znaki zakazu zatrzymywania się, natomiast po stronie nieparzystej nie ma takich zakazów, co powoduje, że na całej długości ulicy na jednym pasie ruchu parkowane są samochody. W wyniku takiej sytuacji na ulicy Wańkowicza odbywa się tylko ruch wahadłowy. Najgorsza sytuacja ma jednak miejsce na wysokości budynku Wańkowicza 1. Samochody parkujące przy wyjazdach z garażu uniemożliwiają bezpieczne włączenie się do ruchu, ponieważ ograniczają widoczność. Mieszkańcy twierdzą, że wzywana na miejsce Straż Miejska nie interweniuje, ponieważ formalnie kierowcy parkujący tam samochody nie łamią prawa. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości ustawienia przynajmniej na wysokości budynku przy Wańkowicza 1 znaku zakazu zatrzymywania się, co w znacznym stopniu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2. W nawiązaniu do składanych przeze mnie w latach poprzednich interpelacji dotyczących zapełniania wszelkich wolnych przestrzeni na Ursynowie nowymi obiektami budowlanymi, zwracam się do Pani Burmistrz o szczegółowe przyjrzenie się złożonemu przez Solidhaus Sp. z o. o. wnioskowi o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji budowy budynku mieszkalnego na terenie położonym u zbiegu Al. KEN i ul. Kabackiej. Wyżej wymieniona inwestycja zaplanowana została na pozostałym skrawku niezagospodarowanego terenu pomiędzy budynkiem położonym przy ul. Kabacki Dukt 2 a jezdnią. Usytuowanie w tym miejscu kolejnego budynku mieszkalnego należy uznać za irracjonalne z punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego. Zaplanowany jako 4-5-cio piętrowy budynek, usytuowany w odległości zaledwie kilkunastu metrów od dotychczas istniejących obiektów, w sposób istotny ograniczy dostęp światła do mieszkań

16 16 w bloku przy ul. Kabacki Dukt 2. Postawienie takiego obiektu stanowiłoby naruszenie przepisów prawa budowlanego, co zostało wykazane w będącej w posiadaniu Delegatury Biura Architektury analizie wykonanej przez Biuro Projektowe Mierzejewski Kasprzycki Sp. o.o. Ponadto, dla tego nowego budynku przewiduje się wskaźnik miejsc postojowych zaledwie 1,0, gdy już dziś istnieją poważne problemy z parkowaniem pojazdów na tym obszarze. Dodatkowym problemem będzie prawdopodobnie wjazd do usytuowanego pod budynkiem parkingu podziemnego, który ma się odbywać bezpośrednio z ul. Kabackiej, gdyż budynek zlokalizowany ma być niemal przy samej jezdni. Inwestor nie przewidział także miejsc postojowych dla użytkowników przebywających okresowo. Wszystko to może w przyszłości skutkować parkowaniem pojazdów w pasie ulicy Kabackiej, co istotnie ograniczy jej użyteczność. Biorąc pod uwagę wskazane powyżej argumenty, apeluję do Pani Burmistrz o sprzeciwienie się drapieżnemu zajmowaniu każdej wolnej przestrzeni przez deweloperów i uniemożliwienie zrealizowania kolejnej inwestycji godzącej w dobro mieszkańców dzielnicy. Radny p. Juliusz Rzepczyński złożył następującą interpelację: W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Ursynowa proszę o udzielenie informacji w interesującej ich sprawie wydzierżawienia gruntu przy ul. Koncertowej Stowarzyszeniu TIE- BREAK tj.: - Jaka jest obecnie miesięczna stawka dzierżawy jaką płaci TIE-BREAK miastu za dzierżawę obiektu przy ul. Koncertowej? - Jaką kwotę miasto płaci Stowarzyszeniu TIE-BREAK z tytułu udostępniania obiektu przy ul. Koncertowej dla uczniów uprawiających tenis z tejże szkoły? - Czy są jeszcze inne podmioty publiczne, samorządowe które z tego obiektu korzystają? W trosce o wykorzystanie tak pięknego i interesującego terenu miejskiego liczę na niezwłoczną informację ww. sprawie. Radny p. Juliusz Rzepczyński powiedział, że ostatnio w mediach pojawiła się informacja na temat budowy skansenu w okolicach Lasu Kabackiego. Zapytał, czy prawdą jest. iż radny p. Piotr Guział prowadzi rozmowy z firmą, która byłaby zainteresowana budową tego skansenu i czy pan radny ma upoważnienia lub pełnomocnictwa do rekomendowania i prowadzenia rozmów w tej sprawie z kimkolwiek. Radny p. piotr Guział odpowiedział, że czuje się zaszczycony faktem, iż kilkunastu właścicieli terenów na przedpolu Lasu Kabackiego na tyle mu zaufało, że pisemnie udzieliło rekomendacji dla takiego rozwiązania jak przeznaczenie przedpola Lasu Kabackiego na skansen. Niektórzy z mieszkańców nie są przekonani, czy ta idea jest najwłaściwsza, ale, zdaniem p. Guziała, lepsza taka idea, niż żadna. Od początku uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu nikt nie miał żadnego pomysłu. W sprawie zbudowania skanseny odbyło się spotkanie z Marszałkiem Województwa p. Adamem Struzikiem, który wyraził duże zainteresowanie tematem. Problemem są sprawy własnościowe dotyczą one kilkudziesięciu rodzin. Wraz z przedstawicielami właścicieli udało się opracować dokument, w którym wyrażają oni zgodę na podjęcie rozmów z Urzędem Marszałkowskim. Nie wiadomo jak te rozmowy się zakończą. Budowa skansenu to znaczny wydatek Dzielnic na niego nie stać. Ponadto sprawy muzeów etnograficznych, jakim jest skansen, leżą w gestii Pana Marszałka. Pełnomocnictwo mieszkańców pan Guział ma na piśmie. Radny p. Piotr Guział zwrócił się z zapytaniem do Zarządu Dzielnicy, cyt.: Mam pytanie takie. Znaczy ja nie bardzo rozumiem, bo takie dokumenty, jestem w trakcie, znaczy w posiadaniu dokumentu odpowiedź na moją interpelację, jakoby radna Igras miała prawa autorskie do czegoś. Ja nie bardzo wiem, do czego ma prawa autorskie radna Igras. Zagłębiłem się w ten temat, bo to chodzi o MUFKĘ. Otóż, nie wiem, przeczytałem też sporo materiałów prawnych na temat praw autorskich. No nie wynika z nich, że robienie festiwalu

17 17 dla młodzieży w wieku lat jest objęte prawem autorskim. Może do nazwy? Ale to też nie jestem pewien do końca, bo tę nazwę, z tego co wiem, radna zaproponowała, no bo jest pomysłodawczynią nazwy, nie festiwalu, żeby była jasność, zaproponowała jak była radną. Więc rozumiem, że w ramach wykonywania obowiązków w latach Ale do Zarządu się zwracam o zbadanie tego, bo tu zachodzi podejrzenie, że radna, która nie do końca powiedziała prawdę nam w swoim oświadczeniu, bowiem wskazywała firmę, która organizowała MUFKĘ, wskazywała poprzez udzielenie jej swoich rzekomych praw autorskich. No, być może ona uzurpowała sobie to prawo autorskie, bo ich kompletnie nie posiada. Dlaczego tak, takie twierdzenie może być prawdziwe, czy jest prawdziwe ja nie wiem, ja stawiam znak zapytania nad tym. Dlatego może być prawdziwe, bo jadąc tu na sesję trochę się spóźniłem, bo miałem spotkanie z człowiekiem, którego nazwano w internecie, a mało o nim jest informacji takich opisowych, mimo że postać zacna. Świetny muzyk i wielki patriota i dobry człowiek. To jest ten dobry człowiek, któremu odebrano prawa ojcowskie, tak to jest człowiek, który wymyślił MUFKĘ, to jest człowiek, dzięki któremu ta impreza funkcjonuje. To jest człowiek, który się zwrócił do szefa domu kultury NOK, ówczesnego kolegi radnej Igras z Komisji Kultury, do pana Jańca, zwrócił się ze świetnym pomysłem zorganizowania festiwalu dla młodych ludzi. Pan radny Janiec stwierdził, że on jest radnym, nie bardzo jest mu zręcznie to proponować, ale, no znajdzie jakichś koalicjantów. I wówczas nie wiem, czy to jest prawda tak zostało mi to przekazane. Są gotowi powiedzieć to pod przysięgą, możemy ich tu zaprosić. Radny Janiec powiedział, że na przełomie lat spotkał się z radną Igras i zaproponował jej: -słuchaj Elu, taki fajny pomysł jest na festiwal i Ela powiedziała: dopiszcie mnie do projektu, a będę tego zwolenniczką. Pół roku później odbyła się pierwsza MUFKA. gdzie pierwszy regulamin do MUFKI napisał właśnie Krzysztof Dłutowski. Kto to jest Krzysztof Dłutowski? To jest członek pierwszego składu zespołu, wszystkim nam doskonale znanego, zespołu, który tak naprawdę decydował o tym w jakim kierunku idzie muzyka na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, Breakout. Więc, ja chciałbym, zwracam się do Zarządu z prośbą o opinię prawną w tym zakresie. Bo jeśli radna rozmijała się z prawdą, jeśli poświadczyła nieprawdę, no to grożą jej daleko idące konsekwencje, łącznie z wygaszeniem mandatu, prawdopodobnie. Ale zbadajmy to, nie przesądzajmy. Ja wierzę w to, że radna kierowała się przynajmniej dobrymi intencjami. Nawet jeśli nie znała prawa. A to, że prawa nie znała świadczy ta część oświadczenia radnej, która mówi o tym, że ceduje swoje rzekome prawa autorskie do czegoś. No, pani radna, no taki elementarz artystka powinna wiedzieć, że prawo to nigdy nie wygasa i jest z natury rzeczy niezbywalne. Nie można się go zrzec, ani przenieść na inną osobę. Bo czego się pani zrzeka? No, bo według mnie, pani nie ma tych praw, ale jeżeli nawet je pani ma, to nie może pani ich przekazać. Taka jest konkluzja. I powiem szczerze, że jestem bardo zafrapowany tym wszystkim, bo znaczyłoby to, że przez szereg lat, jak radna była radną, przewodniczącą Komisji Kultury, wskazywała firmę, która organizowała, udzielając jej rzekomych praw autorskich. Jeśli to były prawdziwe prawa autorskie, to w porządku. To wtedy oczywiście pani radna działała, przynajmniej w tym zakresie, okej. Natomiast jeśli to były rzekome prawa autorskie, no to mamy bardzo poważny problem, pani radna. Natomiast a propos badania oświadczeń majątkowych, ja chciałem się zwrócić do Przewodniczącego z podobnym wnioskiem, no bo rozumiem tak żeby był remisowo, pan Przewodniczący zna ten elementarz. Znaczy, ja przeczytałem po tym, jak radna Igras zainteresowała się moim oświadczeniem majątkowym, no to przeczytałem swoje. Tak, rzeczywiście to jest moje w internecie, potwierdzam. No, ale przeczytałem też radnej Igras, zaciekawiony, no bo że tak wszyscy sobie czytają te oświadczenia, no po raz pierwszy się z tym zetknąłem, ale, dobrze, ja tam znalazłem, że radna ma dwa mieszkania, ja to gratuluję, ja mam jedno, ale ja jestem młodszy, na dorobku jeszcze, z dużym kredytem. Radna ma bez kredytu i w porządku, to jest uważam, że okej. Natomiast to jedno mieszkanie, radna mi sama powiedziała, że ona użycza je, czy wynajmuje, Agnieszka, osoba obca dla radnej, no bo to nie jest nikt spokrewniony, ani nikt z rodziny. No i taki problem zafunkcjonował, no bo mi się wydaje, że radna nie wykazała przychodu z tego mieszkania. A to, że radna nie pobiera przychodów z tego mieszkania, to jest zrozumiałe, bo darowiznę może dać komu

18 18 chce. Ale, ale przecież to podlega opodatkowaniu. A radna nie wykazała przychodu. To jest niewinne przestępstwo, no bo to oceńmy 1500 złotych miesięcznie, no to powiedzmy, 20 tysięcy rocznie, przez 60 tysięcy. To nie są duże pieniądze. Natomiast, a przepraszam to są pieniądze oczywiście dla jednych duże dla innych mniejsze. Natomiast, ja chciałbym, żebyśmy to rozstrzygnęli, bądźmy tacy czyści, niech te oświadczenie rzeczywiście będą takie transparentne. Bardzo bym chciał, żebyśmy jakby zadbali o wszystko. Więc to te mieszkania. Do mieszkań to jeszcze wrócę przy okazji innej sesji, bo też do Zarządu mam pewien wniosek. Dobrze byłoby sprawdzić też kadencję gminną, w szczególności tych radnych, którzy wtedy zasiadali w różnych komisjach mogli z tego tytułu uzyskiwać różne, różne korzyści. Ale to jakby nie temat na dzień dzisiejszy, więc to temat ten jakby mieszkaniowy i przeszłości to sobie zostawię na deser. No to chyba tyle tego. Bo jeszcze mam szereg pytań do radnej, ale to chyba nie jest ten punkt. Więc myślę, że te sobie pytania zostawię, zostawię sobie na później. A jeżeli chodzi już jestem przy głosie, to jestem bardzo rozczarowany tym, że Zarząd Dzielnicy Ursynów w osobie Pani Burmistrz nie dość, że wprowadza w błąd radnych, albo okłamuje nawet, ja bym tak użył takiego sformułowania, Pani Burmistrz, to jeszcze no prawdopodobnie nie szanuje ustawy o dostępie do informacji publicznej. O tym za chwilę kolega. Natomiast ja odpowiem w tym zakresie, który się wiąże z Komisją Kultury. No traf chciał, że znowu się wszystko tak razem wiąże. No generalnie, zapytałem się na podstawie artykułu prasowego w Gazecie Wyborczej, Stołecznej, czwartkowej, zapytałem się czy to prawda, że Pani Burmistrz sporządza opinię prawną, czy zleciła sporządzenie opinii prawnej dotyczącej możliwych konfliktów interesów, interesu Przewodniczącej Komisji. Ja tak to nazwałem, nie wiem jaki jest tytuł tej opinii prawnej. Pani Burmistrz potwierdziła to, kilkakrotnie, w rozmowie telefonicznej, w niedzielę na otwarciu Arena Active Club w rozmowie ustnej, wiem też, powołam się, przepraszam, że Krzysztof Madej, przewodniczący klubu, też miał potwierdzoną tą informację, że jest ta opinia sporządzona. Ja zapytałem, czy mogę ją otrzymać, bo jest to oficjalny dokument, bo to robią pracownicy Urzędu za publiczne pieniądze w godzinach pracy. No i ten dokument jakby ma swoją sygnaturę, jest oficjalnym dokumentem. Pani Burmistrz powiedziała mi, że owszem jak najbardziej, choć ona ma wątpliwości, czy radny powinien mieć taki dokument. Tu mamy spór. Uważam, że on dotyczył istotnych spraw Rady, jest dokumentem publicznym i powinien być udostępniony. Ale Pani Burmistrz powiedziała, że powinienem napisać wniosek. No uznałem, że nie ma sensu się spierać o formułę, napisałem stosowny wniosek po godzinie dwunastej, dzisiaj wysłałem go mailem do przewodniczących klubów oraz do Pani Burmistrz i Zastępcy, do wiadomości, odpowiedzialnego za kulturę i sport, mniemając, że być może on też ma, pan Ryszard Zięciak, dostęp do tej opinii prawnej. No i Pani Burmistrz mi przekazała w kolejnej rozmowie, że owszem, taka opinia została sporządzona, ma ja pan Wiceburmistrz Zięciak. Ale nie została udostępniona, mimo że prosiłem, mimo że mogliście ją udostępnić, a czym złamaliście, według mnie, zapis ustawy. Bo ta ustawa o dostępie do informacji publicznej mówi o tym, że informacja jest udostępniana natychmiast, niezwłocznie, jeśli jest to możliwe. Natomiast, skoro opinia jest już na biurku, no to jest to możliwe. Ta opinia była być może istotna z dzisiejszego punktu widzenia, być może nie, tego się nie dowiemy, bo bez tej opinii nie mogłem być może zabrać głosu. W każdym bądź razie ja rozumiem, że wy tutaj uprawiacie jakieś tam swoje poletko w taki czy inny sposób. Natomiast, no, nie wchodźcie z waszymi kompetencjami w nasze kompetencje, no. Ja jako obywatel i radny dowiedziałem się o istnieniu dokumentu, zostało mi to potwierdzone wielokrotnie w rozmowach, tak samo innym radnym. Oczekiwałem dostarczenia tego dokumentu. Dokument tyczył się istotnej kwestii, bowiem potencjalnego konfliktu interesów Przewodniczącej istotnej komisji. I ja nie chcę tego brać na karb tego, że państwo, po prostu, no bronicie swojej partyjnej koleżanki, tak? No bo mógłbym to tak politycznie uargumentować. Ja znam was i wiem, że tak nie jest, że zapewne to wynika z czegoś innego, no nie wiem z czego, może ta opinia jest tak obszerna, że się nie dało jej skserować, no być może ma tyle załączników. Natomiast zwracam uwagę na fakt, że chodzicie po bardzo cienkiej linii. Już tak było podobnie z interpelacjami. Pamiętam rozmowę z Panią Burmistrz i z Panem Przewodniczącym Rady, że wyrażamy bardzo głębokie niezadowolenie. Myślę, że akurat w tej jednej kwestii nawet

19 19 pani radna Igras mnie być może mnie nawet nie poprze, ale może też jakąś tam się dopisze do tego. Państwo bawicie się w pytania odpowiedzi, a ( ) proste, nie ma zabawy. To jest tak, że waszym obowiązkiem jest odpowiadać, a w formie interpelacji, to my określamy, nie wy. To nie osoba kontrolowana będzie określać formę interpelacji, pani prawnik kręci głowa, ale taka jest linia orzecznictwa w Polsce, tak, interpelacja jest narzędziem kontroli, którą ma władza stanowiąca nad władzą wykonawczą. Bo tak to jest zapisane co do ogółu. Pani prawnik ma inne zdanie, ja pozostanę przy odrębnym zdaniu. Pozostaniemy przy swoich opiniach. Oczywiście, byłem tak złośliwy, że zapytałem się mojego radcy prawnego, który mnie obsługuje w różnych sporach prawnych, a jest wyjątkowo skuteczny, że, żeby przygotował mi opinię prawną. Śmiał się strasznie, że jak będzie opinia radcy prawnego, to drugi radca prawny przecież jej nie podważy, no bo taki jest niepisany zwyczaj, no ale już to zostawiłem, nie aż tak daleko iść, bo to nie jest zabawa, Pani Burmistrz. To są bardzo poważne sprawy i ja liczę, że Pani wytłumaczy, albo Pan Burmistrz. Nie wiem czy teraz czy na korytarzu, czy, dlaczego nie udostępniliście tej opinii prawnej, którą Pani Burmistrz powiedziała, że ma i że ją udostępni. Bo to jest poważna sprawa, a o jeszcze poważniejszych sprawach za chwilę koledzy. Dziękuję. Radny p. Juliusz Rzepczyński stwierdził, iż radny p. Piotr Guział nie odpowiedział na jego pytanie, czy prowadzi rozmowy z firmami, które chciałyby ewentualnie w przyszłości budować ten skansen. Burmistrz Dzielnicy p. Urszula Kierzkowska powiedziała, że z przyjemnością udostępni opinie prawną. Powiedziała, że najpierw z opinią prawna powinni się zapoznać wnioskodawcy. Opinię otrzymała w poniedziałek i przekazała ją po południu Panu Burmistrzowi odpowiedzialnemu za kulturę. Z tego co wie, w związku z tym, że dzisiaj jest sesja i Zarząd miał kilka bardzo istotnych spraw, pan Burmistrz Zięciak nie zdążył się z opinią zapoznać. W momencie, kiedy Pan Burmistrz ZIęciak się zapozna, natychmiast, bez zbędnej zwłoki, radnym zostanie przekazana ta opinia prawna. Wiceprzewodniczący Rady p. Jerzy Kubicki złożył interpelacje o treści jak niżej: Szanowny Panie Przewodniczący, W trakcie obrad sesji Rady Dzielnicy padła propozycja i zobowiązanie przeprowadzenia dyskusji na temat rozwiązań drogowych na terenie Ursynowa. W obliczu narastających problemów komunikacyjnych konieczne jest przedstawienie opinii Rady w kwestii koniecznych inwestycji, a także proponowanych inwestycji ogólnowarszawskich i ponadlokalnych. Radny p. Piotr Skubiszewski złożył dwie interpelacje poniższej treści: 1. W nawiązaniu do interpelacji z dnia 16/03/2009, 20/10/2010 oraz uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy nr 186 z dnia 20/10/2009, zwracam się z prośbą odpowiedź na pytanie, czy wnioskowane kwoty na wykup nieruchomości pod 16 KUD zostały przyznane przez Radę Miasta st. Warszawy? Jeżeli tak, to czy przedmiotowe środki zostały przeznaczone na wykup ww. nieruchomości i czy była to wystarczająca kwota do wykupu nieruchomości znajdujących się w pasie 16 KUD, tak aby umożliwić w przyszłości wykonanie dojazdu wzdłuż 16 KUD do osiedla Ustronie od ul. Wełnianej? 2. Interpelacja adresowana była do Pana Michała Trzcińskiego Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, do wiadomości Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursynów Pana Piotra Zalewskiego W nawiązaniu do interpelacji z dnia 11/05/2009 i Państwa odpowiedzi na nią (sygnatura: ZDM/DTOR/5512/1684/09), zwracam się z ponowną prośbą o wyznaczenie dodatkowego

20 20 przejścia dla pieszych w pasie dzielącym ul. Ciszewskiego na wysokości ul. ZWM, Mieszkańcy tej okolicy nagminnie przechodzą na skróty do sklepu Leclerc, co przy wzmożonym ruchu samochodowych jest niezwykle niebezpieczne. W mojej opinii, proponowane przez Państwa rozwiązanie wygrodzenie typu U-12a, nie rozwiąże sprawy, ponieważ przyzwyczajeni do przechodzenia przez ulicę mieszkańcy i tak będą poszukiwali przejścia na skróty. Dlatego też, uważam, że w ww. pasie ruchu powinno zostać zorganizowane dodatkowe przejście, zabezpieczone migającym światłem. Takie rozwiązanie zdecydowanie zwiększyłoby bezpieczeństwo pieszych, a także wychodziłoby naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Dodatkowo, nie spowalniałoby ono zbytnio ruchu samochodów. Radny p. Piotr Skubiszewski stwierdził, iż dowiedział się, iż na zlecenie Urzędu, pani Burmistrz lub któregoś z Burmistrzów została sporządzona opinia prawna, która dotyczy możliwości udostępniania radnym przez pracowników Urzędu Dzielnicy dokumentów z zakresu spraw merytorycznych prowadzonych zgodnie z ich zakresem czynności. Zapytał, czy opinia, którą ma w ręku została faktycznie sporządzona, kto był zleceniodawcą sporządzenia tej opinii prawnej. Jeśli to prawda, że opinia została sporządzona w Urzędzie Dzielnicy, prosiłby, aby na dzisiejszej sesji pani Burmistrz albo umożliwiła radnym zapoznanie się z tą opinią poprzez skserowanie dokumentu, lub o przeczytanie jego treści. Sprawa jest bulwersująca, ponieważ w ten sposób chce się zakneblować usta radnym i uniemożliwić im pytanie się o informacje dotyczące pracy Urzędu i dokumentów. Jest to w zasadzie znaczne ograniczenie zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Radca prawny p. Alicja Skowrońska powiedziała, że opinia prawna, o której mówił p. Piotr Skubiszewski, została sporządzona przez nią, na polecenie naczelnika Wydziału Prawnego. Powiedziała następnie, cyt.: Ta opinia dotyczy odpowiedzialności pracowników za dokumenty i nie ogranicza w niczym radnych, ani w dostępie do informacji publicznej, ani w trybie uzyskiwania informacji poprzez interpelacje. Ona wskazuje tylko od kogo ma przyjść polecenie dla pracownika do udostępniania dokumentów i jest zgodna z trybem przewidzianym w przepisach prawa. Pracownik dysponuje aktami administracyjnymi i udziela informacji stronom postępowania, w ramach swojego pełnomocnictwa, a w pozostałym zakresie dokonuje tego na polecenie swojego zwierzchnika. Tym zwierzchnikiem jest Burmistrz, do którego kierowane są zarówno interpelacje, jak i wnioski o udostępnienie informacji. Co do zarzutów, które były stawiane przed chwilą o ograniczanie kontroli poprzez ograniczenie odpowiedzi interpelacji, proszę zwrócić uwagę, że o sposobie kontroli rady funkcji wykonywanych przez Zarząd decydują Komisje Rady i Rada jako taka. Interpelacje radnych mają na celu rozstrzyganie czy uzyskiwanie informacji w poszczególnych sprawach dla nich ważnych. Biorąc pod uwagę ilość osób pracujących w Zarządzie i zakres spraw, którymi się zajmują, ilość radnych zasiadających w Radzie i możliwość składania interpelacji, łącznie z terminami, które zobowiązują Zarząd do udzielania interpelacji, to ilość tych interpelacji może sparaliżować każdy Zarząd. W związku z powyższym bezpośrednie wykonywanie tego uprawnienia poprzez próbę realizowania zadań Zarządu w sposób bezpośredni, kierowania nie zapytania, a raczej polecenia, wskazówki w jaki sposób Zarząd ma wykonywać, jest sprzeczne z zasadami zapisanymi w ustawie o samorządzie. W związku z powyższym ja, jeśli chodzi o tę opinię podtrzymuję ją w całości i państwa każda interpelacja i każdy wniosek zarówno państwa radnych jak i innych mieszkańców gminy musi przejść tryb wskazany w ustawie. Nie bezpośrednio do pokoju pani Kowalskiej czy pani Skowrońskiej, tylko poprzez przełożonego, który musi wiedzieć o tym, że pracownik udostępnia dokumenty. Bo to Burmistrz odpowiada za udostępnianie informacji, za sposób udostępnienia, i ewentualne narażenie stron postępowania na szkodę wynikłą z udostępnienia nieprawidłowego. Dziękuję. Radny p. Piotr Skubiszewski (ad vocem) podziękował pani mecenas za wyjaśnienia. powiedział, że chciałby, aby wszyscy zapoznali się z tą opinia prawną w dniu dzisiejszym.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła. 2. Rada Fundacji działa na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Ad.1.Otwarcie sesji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN R a d y P e d a g o g i c z n e j Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Elblągu

REGULAMIN R a d y P e d a g o g i c z n e j Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Elblągu REGULAMIN R a d y P e d a g o g i c z n e j Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Elblągu P o d s t a w a p r a w n a : Ustawa z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA KOPERT Z OFERTAMI

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA KOPERT Z OFERTAMI Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy. pieczątka podstawowej jednostki organizacyjnej..

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Dz-08.0021.6.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad:

Dz-08.0021.6.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad: Dz-08.0021.6.2015 PROTOKÓŁ z VI sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 4 marca 2015 r. (godz. 18:00) w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki przy ul. Praskiej 52 w Krakowie Przewodniczący Arkadiusz Puszkarz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Tekst jednolity statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Statut określa zasady działania,

Bardziej szczegółowo

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r.

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu. Przepisy ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr W/XX/124/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu z dnia 30.03.2016r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Nadany został jako: Załącznik do uchwały Nr XLVIII/480/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Załącznik do Uchwały nr 3 WZC SAW IIA Polska z dnia 22 stycznia 2005 roku IIA Polska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. II LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO im. WŁ. BRONIEWSKIEGO KOSZALINIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW. II LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO im. WŁ. BRONIEWSKIEGO KOSZALINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW II LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO im. WŁ. BRONIEWSKIEGO W KOSZALINIE Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą Regulaminu Rady Rodziców ( zwanej dalej Radą ) jest Ustawa o Systemie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA KOPERT Z OFERTAMI

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA KOPERT Z OFERTAMI Załącznik nr 1 do Regulaminu... (data) PROTOKÓŁ Z OTWARCIA KOPERT Z OFERTAMI W dniu.. niżej podpisani pracownicy, działając z upoważnienia Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, dokonali otwarcia

Bardziej szczegółowo

Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy podjęła niżej wymienione uchwały:

Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy podjęła niżej wymienione uchwały: Protokół Nr XXXIII / 2004 z XXXIII Sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, która odbyła się w dniu 5 października 2004 roku, o godz. 15.00 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów m.st.warszawy przy ul. Lanciego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Data utworzenia 2009-01-08 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku W dniu 20 listopada 2014 roku w Sali konferencyjnej im. Znaku Rodła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa Przepisy ogólne 1. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków zwołuje

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA KOPERT Z OFERTAMI

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA KOPERT Z OFERTAMI Załącznik nr 1 do Regulaminu. (pieczątka podstawowej komórki organizacyjnej Urzędu m.st. Warszawy).. (data) PROTOKÓŁ Z OTWARCIA KOPERT Z OFERTAMI W dniu.. niżej podpisani pracownicy, działając z upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... druk Nr A-5/2009 Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia...

Uchwała Nr... druk Nr A-5/2009 Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia... Uchwała Nr... druk Nr A-5/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia... w sprawie: inicjatywy uchwałodawczej Rady m.st. Warszawy dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.2.2015.ŁB Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 24.03.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rada Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy podjęła niżej wymienione uchwały:

Rada Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy podjęła niżej wymienione uchwały: Protokół nr LXII/ 2010 z LXII Sesji Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, która odbyła się w dniu 1 czerwca 2010 r., o godz. 17 00 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, al. KEN 61 Rada Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Statut określa zasady działania, cel i zadania Młodzieżowej Rady Miasta Starogard Gdański, zwanej dalej Radą. 2. Młodzieżowa

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Komentarz. Poniżej znajdują się wybrane twierdzenia opinii, które są zgodne z argumentacją przytoczoną we Wniosku NASZ URSYNÓW:

Komentarz. Poniżej znajdują się wybrane twierdzenia opinii, które są zgodne z argumentacją przytoczoną we Wniosku NASZ URSYNÓW: Komentarz Klubu Radnych i Stowarzyszenia NASZ URSYNÓW do opinii prawnej Biura Prawnego m.st. Warszawy przygotowanej na zlecenie Burmistrza Dzielnicy Ursynów dotyczącej zbadania przesłanek do stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot).

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot). Protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 26 marca 2015 roku, o godz. 13:30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podbabiogórze Przepisy ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/2015 Walnego Zebrania Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia 22 grudnia 2015 roku. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze"

Bardziej szczegółowo

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad).

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad). PROTOKÓŁ nr 14/2009 z dnia 12 października 2009r. z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Obradom przewodniczyła P. Małgorzata Szelenbaum - Przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/372/2014 RADY GMINY CZERNICA. z dnia 29 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/372/2014 RADY GMINY CZERNICA. z dnia 29 września 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/37/04 RADY GMINY CZERNICA z dnia 9 września 04 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA. Przepisy ogólne REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA Przepisy ogólne 1. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 15/III/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2015 r.

U C H W A Ł A Nr 15/III/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2015 r. U C H W A Ł A Nr 15/III/2015 w sprawie uchwalenia regulaminu pracy Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Ursus miasta stołecznego Warszawy Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 maja 2002 roku o ustroju miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PRZASNYSZU

Załącznik nr 10 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PRZASNYSZU Załącznik nr 10 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PRZASNYSZU Rozdział I ZAGADNIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły, w skład, którego wchodzą

Bardziej szczegółowo

STATUT NAMYSŁOWSKIEJ RADY SENIORÓW

STATUT NAMYSŁOWSKIEJ RADY SENIORÓW Załącznik do Uchwały Nr 53/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. STATUT NAMYSŁOWSKIEJ RADY SENIORÓW Rozdział 1. Postanowienia Ogólne 1. 1. Namysłowska Rada Seniorów podejmuje działania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 16/43/SP/98 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 23 października 1998 r.

Uchwała Nr 16/43/SP/98 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 23 października 1998 r. Uchwała Nr 16/43/SP/98 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 października 1998 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu działania Rady ds. Systemu Płatniczego". Na podstawie art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak

Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak określa organizację

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia GKPW 59

Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia GKPW 59 Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia GKPW 59 Gorzów Wlkp. 2010-12-01 Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia GKPW 59 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia kwietnia 05 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE z dnia... 05 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich. Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 1/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich z dnia 12 stycznia 2015 REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu... Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu... Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu... Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu zwany dalej Zarządem kieruje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZE ŁEBY

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZE ŁEBY Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/06/2016 Walnego Zebrania Członków LGD Dorzecze Łeby z dnia 21.06.2016 REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZE ŁEBY 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1795) Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (204.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych(116.)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą Na niebiesko umieszczono zmiany wprowadzone uchwałą z dnia 1 września 2015r.

Załącznik nr 2 Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą Na niebiesko umieszczono zmiany wprowadzone uchwałą z dnia 1 września 2015r. Załącznik nr 2 Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą Na niebiesko umieszczono zmiany wprowadzone uchwałą z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie Na podstawie art.53 ust.3 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 nr 256, poz. 2572 tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJJ LO III III Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Rada 1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Projekt protokołu z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w dniu 25 stycznia 2010 r.

Projekt protokołu z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w dniu 25 stycznia 2010 r. Projekt protokołu z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w dniu 25 stycznia 2010 r. W dniu 25 stycznia 2010 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ 2 1. Rada pedagogiczna zwana dalej radą

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 31 stycznia 2007 r.

Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 31 stycznia 2007 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 17.30 Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 31 stycznia 2007 r. W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 10/2010 Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 30 sierpnia 2010 r.

Protokół Nr 10/2010 Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 30 sierpnia 2010 r. Protokół Nr 10/2010 Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 30 sierpnia 2010 r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Przewodniczący komisji Adam Smołucha. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r.

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r. Chełm, dnia 08 listopada 2012r. Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm W dniu 08 listopada 2012r. w Urzędzie Miasta Chełm odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Działalności

Bardziej szczegółowo

nr 16 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

nr 16 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Protokół nr IV/ 2006 z IV Sesji Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, która odbyła się w dniu 16 stycznia 2007 r. o godz. 17 00 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, al. KEN 61 Rada Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY INTEGRACYJNEJ W SZALEJOWIE GÓRNYM

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY INTEGRACYJNEJ W SZALEJOWIE GÓRNYM REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY INTEGRACYJNEJ W SZALEJOWIE GÓRNYM Postanowienia ogólne 1 1. Rada pedagogiczna, zwana dalej radą, przyjmuje za własne, wszystkie postanowienia dotyczące zadań i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 17 W BIAŁEJ PODLASKIEJ

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 17 W BIAŁEJ PODLASKIEJ REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 17 W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności rady rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 roku

UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 roku UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie powołania Gdańskiej Rady Oświatowej Na podstawie art. 48 i 49 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. Ad. 1 Pierwszą sesję Rady Gminy Dąbrowa otworzył Radny Senior Stanisław Królikowski.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego

REGULAMIN przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego Załącznik do Uchwały Nr LV/1535/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego Z dnia 27.04.2010 REGULAMIN przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego 1 Jednorazowe stypendium naukowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 10 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia... 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji pracy i trybu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.1.2015.ŁB projekt Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 20.01.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W MYSŁAKOWICACH

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W MYSŁAKOWICACH REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W MYSŁAKOWICACH Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mysłakowicach działa na podstawie: 1. 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Zarząd jest stałym organem prowadzącym sprawy i reprezentującym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r.

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Obecni: 1. Grażyna Rek - Przewodnicząca Komisji 2. Waldemar Sikora - Zastępca Przewodniczącego 3. Halina Jusińska - Członek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. 1 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga zwana w treści Statutu Fundacją, ustanowiona została przez Bank Handlowy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 7 IM. SYBIRAKÓW W SZCZECINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Rodziców Gimnazjum nr 7 w Szczecinie zwana dalej Radą działa na podstawie art. 53 i art. 54 ust. 4

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców. Rozdział II Cele i zadania rady rodziców

Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców. Rozdział II Cele i zadania rady rodziców REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz Statutu

Bardziej szczegółowo

Rada Dzielnicy Ursynów podjęła niżej wymienione uchwały:

Rada Dzielnicy Ursynów podjęła niżej wymienione uchwały: Protokół nr XIII/ 2007 z XIII Sesji Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, która odbyła się dniu 17 lipca 2007 r., o godz. 17 00 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, al. KEN 61 Rada Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych P o w i a t o w e C e n t r u m P o m o c y R o d z i n i e u l. S o b i e s k i e g o 2 7 9 A, 8 4-2 0 0 W e j h e r o w o Z e s p ó ł O b s ł u g i P r o g r a m ó w P F R O N www.pcprwejherowo.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pisania protokołów w formie elektronicznej W Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku

Instrukcja pisania protokołów w formie elektronicznej W Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku Załącznik 1 do Regulaminu RP z dnia 15 września 2009r. Instrukcja pisania protokołów w formie elektronicznej W Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku 1. Pracę Rady Pedagogicznej zwłaszcza przebieg

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015 z IX sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec odbytej 23 czerwca 2015 r. w siedzibie Rady przy ul. Prusa 18 w Krakowie

Protokół nr 9/2015 z IX sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec odbytej 23 czerwca 2015 r. w siedzibie Rady przy ul. Prusa 18 w Krakowie Dz-07.0021.7.2015 Protokół nr 9/2015 z IX sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec odbytej 23 czerwca 2015 r. w siedzibie Rady przy ul. Prusa 18 w Krakowie Sesję prowadził Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice

UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice Na podstawie art. 5c, w zw. z art.40 ust.2 pkt. 4, art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r. PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta odbytego w dniu 22 stycznia Posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta odbyło się w sali nr 203 opolskiego Ratusza. W chwili stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

P O R Z Ą D E K O B R A D

P O R Z Ą D E K O B R A D Dz-15.0020.1.27.2013 P R O T O K Ó Ł XXVII SESJA RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE z dnia 21 marca 2013 roku Obecni wg listy obecności Czas trwania obrad od godz. 17.00 do 18.25 Prowadzący przewodniczący

Bardziej szczegółowo

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW 2010/11 REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 1. Podstawowym celem Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r.

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w ratuszu w sali 312 i trwało od godz. 16.10 do godz. 19.40. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 15/2008 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy W dniu 13 listopada 2008 r.

PROTOKÓŁ Nr 15/2008 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy W dniu 13 listopada 2008 r. PROTOKÓŁ Nr 15/2008 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy W dniu 13 listopada 2008 r. Obradom przewodniczył Pan Kazimierz Sternik przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo