Rada Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy podjęła niżej wymienione uchwały:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rada Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy podjęła niżej wymienione uchwały:"

Transkrypt

1 Protokół nr LVI/ 2010 z LVI Sesji Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, która odbyła się w dniu 16 lutego 2010 r., o godz w Urzędzie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, al. KEN 61 Rada Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy podjęła niżej wymienione uchwały: nr 208 w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy nr 209 w sprawie wyrażenia opinii o zmianach zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 2352 z dnia 27 stycznia 2010 r. do budżetu na 2010 r. zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr LXIX/2173/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. nr 210 w sprawie wyrażenia opinii o zmianach zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 2359 z dnia 3 lutego 2010 r. do budżetu na 2010 r. zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr LXIX/2173/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. nr 211 w sprawie wyrażenia opinii o zmianach zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 2360 z dnia 3 lutego 2010 r. do budżetu na 2010 r. zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr LXIX/2173/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. nr 212 w sprawie wyrażenia opinii o zmianach zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 2361 z dnia 3 lutego 2010 r. do budżetu na 2010 r. zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr LXIX/2173/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. nr 213 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pama Pyrskiego w rejonie ulicy Krasnopolskiej Obecnych było 25 radnych wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do oryginału niniejszego protokołu. Lista osób zaproszonych, biorących udział w obradach, stanowi załącznik nr 2 do oryginału niniejszego protokołu. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów p. Michał Matejka. Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów p. Michał Matejka stwierdził quorum (17 radnych) niezbędne do podejmowania uchwał, dokonał otwarcia obrad i powitał zaproszonych gości. ad 1 Zmiany w porządku obrad.

2 2 Radna p. Elżbieta Igras zwróciła się z prośbą do Przewodniczącego Rady o to, by zechciał spowodować, aby wszystkie wnioski, zapytania, czy opinie, wszystkie fragmenty sesji, gdzie będzie mowa o jej osobie zostały literalnie przeniesione do treści protokołu. Przewodniczący Rady p. Michał Matejka odpowiedział, że zawsze takie życzenia są spełniane. Radna p. Sylwia Krajewska wnioskowała o zmianę kolejności punktów w porządku obrad. Zaproponowała, by punkt 8: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Druk Nr C-1/2010 znalazł się na pozycji 3 porządku obrad. Innych propozycji zmian w porządku obrad nie było. Za przesunięciem punktu 8 porządku obrad Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Druk Nr C-1/2010 na pozycję 3 głosowało 13 radnych, przeciwnych było 2 radnych, wstrzymało się od głosu 6 radnych. Wniosek został przyjęty. W związku z powyższym porządek obrad przedstawiałby się następująco: 1. Zmiany w porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 28 stycznia 2010 r. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Druk Nr C-1/ Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 2352 z dnia 27 stycznia 2010 r. do budżetu na 2010 r. zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr LXIX/2173/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. - Druk Nr B- 10/ Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 2359 z dnia 3 lutego 2010 r. do budżetu na 2010 r. zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr LXIX/2173/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. - Druk Nr B- 13/ Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 2360 z dnia 3 lutego 2010 r. do budżetu na 2010 r. zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr LXIX/2173/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. - Druk Nr B- 14/ Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 2361z dnia 3 lutego 2010 r. do budżetu na 2010 r. zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr LXIX/2173/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia

3 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. - Druk Nr B- 15/ Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Krasnowolskiej Druk Nr C-3/ Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały Nr 17 Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, ich nazw, zadań i składów osobowych Druk Nr C -2/ Informacje Burmistrza Dzielnicy Ursynów. 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 12. Zapytania i wolne wnioski. Za przyjęciem porządku obrad wraz z poprawką głosowało 22 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty. ad 2 Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 28 stycznia 2010 r. Przewodniczący Rady p. Michał Matejka poinformował, iż radna p. Maria Połońska zgłosiła do protokołu poprawkę poniższej treści: Dotychczasowe wypowiedzi lub ich części : p. Sławomira Dudzińskiego, p. Marii Połońskiej oraz p. Jarosława Podsiadło ( tekst wykreślony ) zastąpić cytatami wypowiedzi spisanymi z taśmy. str. 8 protokołu ( akapit 6 ): Prezes TS p. Sławomir Dudziński powiedział, że cyt: mieszkańcom nic się nie stanie. Należy opracować szczegółowy pomysł, jak wyremontować ich mieszkania. Na czas remontu powinno się mieszkańcom zapewnić mieszkania zastępcze. Trwają rozważania jak rozwiązać ten problem. Być może na kolejnej sesji będzie można przedstawić konkretny pomysł jak to zrealizować. Na razie mieszkańcom udzielana jest pomoc doraźna. Deklarowałem, że mieszkańcom nic się nie stanie. Oczywiście musimy opracować szczegółowy pomysł na to, jak wyremontować ich mieszkania, bo są w opłakanym stanie. O tym myślimy i Totalizator będzie postępował zgodnie z prawem, które nas obowiązuje, i do, no, zrobi wszystko, żeby to się stało bezboleśnie, żeby ci mieszkańcy albo mogli dalej mieszkać w warunkach godziwych na Służewcu, ewentualnie na czas remontu żeby im zagwarantować jakieś mieszkania zastępcze. Nad tym pracujemy, i może na następnej sesji jak będziemy rozmawiać będziemy mieli już gotowy pomysł na to, w jaki sposób to zrobić. W tej chwili to się borykamy tylko z kosztami, a szczególnie ta zima daje się we znaki, bo się okazuje, że kominy są nieszczelne. Cały czas musimy coś poprawiać, coś remontować, interweniować i pomagać tym mieszkańcom. I wydaje mi się, że jak się zapytamy tych mieszkańców, to nasza pomoc jest skuteczna i zauważalna. dalej tekst bez zmian- Dofinansowanie publiczne.. str. 9 protokołu ( akapit 6 ):

4 4 Radna p. Maria Połońska zapytała, kto zapewni mieszkańcom Służewca mieszkania zastępcze na czas remontu i zagwarantuje powrót do tych mieszkań po remoncie. cyt: To, że ja się pytam o los mieszkańców to nie znaczy, że mi się ta koncepcja nie podoba, a państwo nie po to starają się o to wszystko, żeby odstąpić od umowy. Ja chciałam zapytać się, kto zapewni mieszkańcom mieszkania zastępcze na czas remontu i zagwarantuje powrót do tych mieszkań. Dziękuję. strona 9 protokołu wypowiedź 2 ( akapit 7 ): Pan Jarosław Podsiadło powiedział, że cyt: wszystkim zależy na interesie mieszkańców. Możliwości rozwiązań jest wiele nie została jeszcze podjęta decyzja w tej sprawie. Wszystkim nam zależy bardzo, żeby mieszkańcy, żeby zatroszczyć się o interesy mieszkańców. Wierzcie nam państwo, to nie chodzi o to, żeby kogokolwiek wyrzucać. i puszczać z torbami. natomiast możliwości rozwiązań jest wiele. nie zostało zdecydowane, więc nie możemy państwu dzisiaj powiedzieć o szczegółach. Natomiast będzie to robione z uwzględnieniem ich interesów i oczekiwań. dalej tekst bez zmian - Sprawa dojazdu do terenu Za przyjęciem poprawki glosowało 19 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się od głosu 2 radnych. Poprawka została przyjęta. Za przyjęciem protokołu wraz z poprawką głosowało 23 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się od głosu 3 radnych. Protokół z LV sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 28 stycznia 2010 r. został przyjęty. ad 3 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Druk Nr C-1/2010. Przewodniczący Rady p. Michał Matejka poinformował, iż uchwała dotyczy powołania do składu osobowego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Pomocy Rodzinie na wniosek własny- radnego p. Daniela Głowacza. Dyskusji nie było. Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się od głosu 3 radnych. Uchwała Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy została podjęta. Uchwała, po zarejestrowaniu, otrzymała nr 208.

5 5 ad 4 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 2352 z dnia 27 stycznia 2010 r. do budżetu na 2010 r. zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr LXIX/2173/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. - Druk Nr B-10/2010. Projekt uchwały przedstawiła Główna Księgowa Dzielnicy p. Maria Żak. Poinformowała, iż na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy proponuje się dokonanie następujących zmian w planach finansowych dochodów własnych: I. W planach finansowych dochodów własnych wynikających z Uchwały Nr LXXVII/2375/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 r. proponuje się zwiększenie o kwotę ,00 zł w Dziale 801 Oświata i wychowanie, Rozdziale Szkoły podstawowe. Powyższa zmiana polega na zwiększeniu wpływów z usług o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności w związku z większą niż przewidywano ilością dzieci spożywających posiłki w szkole. II. W planach finansowych dochodów własnych wynikających z art.22 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Finansach Publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. w związku z art.85 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych proponuje się zwiększenie o kwotę 5.113,00 zł w Dziale 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza, Rozdziale Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. Powyższa zmiana po stronie dochodów polega na zwiększeniu wpływu z różnych dochodów o kwotę 2.000,00 zł w związku z uzyskaniem przez poradnię (PPP18) odszkodowania z tyt. kradzieży oraz uwzględnieniu środków na początek roku w wysokości 3.113,00 zł. Uzyskane środki proponuje się przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia - kwota 2.000,00 zł oraz na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - kwota 3.113,00 zł. W wyniku dokonanych zmian budżet Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na 2010 r. nie wykaże zmian po stronie dochodów i po stronie wydatków. Komisja Oświaty i Wychowania oraz Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Dyskusji nie było. Za podjęciem uchwały glosowało 23 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 2352 z dnia 27 stycznia 2010 r. do budżetu na 2010 r. zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr LXIX/2173/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. została podjęta. Uchwała, po zarejestrowaniu, otrzymała nr 209. ad 5 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 2359 z dnia 3 lutego 2010 r. do budżetu na 2010 r. zawartego

6 6 w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr LXIX/2173/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. - Druk Nr B-13/2010. Projekt uchwały przedstawiła Główna Księgowa Dzielnicy p. Maria Żak. Poinformowała, iż zgodnie z pismem Dyrektora Biura Sportu i Rekreacji proponuje się następujące zmiany: w planie dochodów: zwiększenie o kwotę ,00 zł środki wyrównawcze m.st. Warszawy; w planie wydatków bieżących: w sferze VIII Rekreacja sport i turystyka - zwiększenie dotacji dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych. W wyniku dokonanych zmian, budżet po stronie dochodów i wydatków ulega zwiększeniu o kwotę ,00 zł. Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Dyskusji nie było. Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 2359 z dnia 3 lutego 2010 r. do budżetu na 2010 r. zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr LXIX/2173/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. została podjęta. Uchwała, po zarejestrowaniu, otrzymała nr 210. ad 6 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 2360 z dnia 3 lutego 2010 r. do budżetu na 2010 r. zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr LXIX/2173/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. - Druk Nr B-14/2010. Projekt uchwały przedstawiła Główna Księgowa Dzielnicy p. Maria Żak. Poinformowała, iż zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy proponuje się ujęcie w budżecie środków na realizację projektu Dobra marka OPS Ursynów budzi do życia w kwocie ogółem ,00 zł, z czego: ,00 zł jako wkład własny (10,5% wartości projektu) ,00 zł jako środki z budżetu Unii Europejskiej. Projekt obejmie wsparciem 50 osób, korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów, zagrożonych lub wykluczonych społecznie, bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych. Celem ogólnym projektu jest podnoszenie i zwiększenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych przez osoby zagrożone lub wykluczone społecznie. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę ,00 zł. Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Dyskusji nie było.

7 7 Za podjęciem uchwały glosowało 21 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymała się od głosu 1 osoba. Uchwała Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 2360 z dnia 3 lutego 2010 r. do budżetu na 2010 r. zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr LXIX/2173/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. została podjęta. Uchwała, po zarejestrowaniu, otrzymała nr 211. ad 7 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 2361z dnia 3 lutego 2010 r. do budżetu na 2010 r. zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr LXIX/2173/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. - Druk Nr B-15/2010. Projekt uchwały przedstawiła Główna Księgowa Dzielnicy p. Maria Żak. Poinformowała, iż zgodnie z pismem Zastępcy Dyrektora Biura Rozwoju Miasta proponuje się zwiększenie planu dochodów i wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zobowiązań umownych z roku W wyniku dokonanych zmian, budżet po stronie dochodów i wydatków ulega zwiększeniu o kwotę ,00 zł. Komisja Architektury, Budownictwa, Strategii Rozwoju i Ekologii, Komisja Gospodarki Komunalnej i Transportu oraz Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Dyskusji nie było. Za podjęciem uchwały glosowało 23 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w Uchwale nr 2361z dnia 3 lutego 2010 r. do budżetu na 2010 r. zawartego w Załączniku Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały Nr LXIX/2173/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. została podjęta. Uchwała, po zarejestrowaniu, otrzymała nr 212. ad 8 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Krasnowolskiej Druk Nr C-3/2010.

8 8 Przewodniczący Rady p. Michał Matejka poinformował, iż w dniu 11 lutego br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Architektury, Budownictwa, Strategii Rozwoju i Ekologii, Komisji Gospodarki Komunalnej i Transportu oraz Komisji Samorządów Lokalnych i Rolnictwa dotyczące zaopiniowania projektu ww. uchwały. Poprosił przewodniczącego Komisji Architektury, Budownictwa, Strategii Rozwoju i Ekologii p. Michała Dąbrowskiego o zabranie głosu. Przewodniczący Komisji Architektury, Budownictwa, Strategii Rozwoju i Ekologii p. Michał Dąbrowski powiedział, że na posiedzeniu połączonych komisji Rady uchwalono siedem poprawek do projektu uchwały. Poprawki te wyszczególniono w 2 projektu uchwały Rady Dzielnicy. Komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały wraz poprawkami. Wszyscy radni otrzymali wyciąg z protokołu z posiedzenia połączonych komisji. Zawarte są w nim poprawki wraz z wynikami głosowania. Radna p. Maria Połońska powiedziała, że w 1 uchwały zapisano, iż Rada Dzielnicy pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady m. st. Warszawy. W 2 zapisano, iż Rada Dzielnicy wnosi o wprowadzenie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następujących zmian. Zdaniem pani radnej zapis powinien brzmieć, iż Rada Dzielnicy pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady m. st. Warszawy pod warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych zmian. Zaproponowała wprowadzenie poprawki polegającej na dopisaniu na końcu 1 tekstu: pod warunkiem wprowadzenia zmian wymienionych w 2. Radny p. Michał Dąbrowski powiedział, że popiera stanowisko p. Marii Połońskiej. Taka była intencja Komisji. Po chwili dyskusji toczącej się poza mikrofonem radna p. Maria Połońska powiedziała, że nie upiera się przy treści swojej poprawki. Jej zdaniem sensowna jest propozycja Pana Burmistrza (zgłoszona poza mikrofonem). Po dłuższej dyskusji toczącej się poza mikrofonem Przewodniczący Rady p. Michał Matejka zarządził 5 minut przerwy w obradach w celu konsultacji z Zarządem, radcą prawnym Urzędu i przewodniczącymi Komisji Rady i w celu ustalenia ostatecznej treści poprawki radnej p. Marii Połońskiej. Przerwa w obradach trwała od godz do godz Po przerwie Przewodniczący Rady p. Michał Matejka poprosił p. Michała Dąbrowskiego o przedstawienie poprawki do projektu uchwały Rady Dzielnicy. Przewodniczący Komisji Architektury, Budownictwa, Strategii Rozwoju i Ekologii powiedział, że uzgodniona propozycja poprawki polega na zamianie miejscami 1 z 2. Nowy 1 pozostawić bez zmian, a w 2 dopisać na początku zdania Po uwzględnieniu powyższych zmian i dalej tekst bez zmian. Przewodniczący Rady p. Michał Matejka dodał, że wprowadzenie takiej poprawki silniej podkreśli fakt, iż Radzie Dzielnicy zależy na wprowadzeniu zaproponowanych uwag. Przedstawiciel jednostki Pomocniczej Osiedle Wyczółki p. Kazimierz Laskowski powiedział, że chciałby zgłosić uwagę do projektu uchwały. W obecnym 1 (poprzednio 1) w punkcie 2 zapisano nie budowanie zbiorników retencyjnych w proponowanej lokalizacji. Takie sformułowanie może wprowadzić w błąd i być zrozumiane jako prośba, żeby w ogóle zbiorników retencyjnych nie budować. Pan Kazimierz Laskowski podziękował radnym biorącym udział w posiedzeniu trzech połączonych komisji Rady za zaangażowanie w sprawy Zielonego Ursynowa. Sprawy

9 9 Zielonego Ursynowa różnią się zasadniczo od problemów Wysokiego Ursynowa, a w Radzie reprezentacja Zielonego Ursynowa jest znikoma. Jednostki pomocnicze istnieją już 4 kadencje Rada Dzielnicy pozbawiona jednostek pomocniczych będzie miała duże trudności w podejmowaniu słusznych decyzji dotyczących Zielonego Ursynowa. Zarządy jednostek pomocniczych istnieją właściwie z nie zmienionym składzie od kilkunastu lat i dobrze znają problemy Zielonego Ursynowa. Pan Laskowski zadeklarował dalszą rzetelną współpracę jednostek pomocniczych z Radą i Zarządem Dzielnicy. Zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady o poświęcenie przynajmniej części jednej z przyszłych sesji na zapoznanie się z pracą jednostek pomocniczych i historią Ursynowa. Odnosząc się do uzasadnienia projektu uchwały Rady m. st. Warszawy p. Kazimierz Laskowski powiedział, że, jego zdaniem, nie ma zapewnionych środków na ewentualne wypłaty za przejęte na wykonanie zadań inwestycyjnych tereny. Przewodniczący Rady p. Michał Matejka powiedział, że możliwość zapoznania się z historią Ursynowa jest ciekawym pomysłem. Może to nastąpić niekoniecznie na sesji rady, ale na jakimś spotkaniu. Dodał, że p. Kazimierz Laskowski nie może zgłosić wniosku do projektu uchwały. W związku z tym przedstawiony przez niego wniosek, składa jako własny. Wniosek dotyczy zmiany słów w 1 (poprzedni 2) punkt 2 zbiorników retencyjnych na zbiornika retencyjnego. Za wprowadzeniem do projektu uchwały poprawki polegającej na zamianie miejscami 1 z 2, pozostawienie nowego 1 bez zmian, i w 2 dopisaniu na początku zdania Po uwzględnieniu powyższych zmian głosowało 22 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Poprawka została przyjęta. Za wprowadzeniem do projektu uchwały poprawki polegającej na zamianie w punkcie 2 1 słów zbiorników retencyjnych na słowa zbiornika retencyjnego głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymała się od głosu 1 osoba. Poprawka została przyjęta. Za podjęciem uchwały wraz z poprawkami glosowało 23 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymała się od głosu 1 osoba. Uchwała Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Krasnowolskiej została podjęta. Uchwała, po zarejestrowaniu, otrzymała nr 213. ad 9 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały Nr 17 Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, ich nazw, zadań i składów osobowych Druk Nr C -2/2010. W imieniu wnioskodawców projekt uchwały przedstawił p. Piotr Skubiszewski. Poinformował, iż uchwała dotyczy podziału Komisji Kultury, Sportu, Rekreacji i Promocji na dwie komisje: Komisję Kultury i Promocji oraz Komisję Sportu i Rekreacji. Wnioskodawcy uważają, że działająca prawie od 3 lat komisja, zajmująca się tak różnymi rzeczami jak kultura i sport wymaga podziału. Kultura i sport to dwie zupełnie różne sprawy. Sprawy sportu były w

10 10 komisji traktowane marginalnie. W dzielnicy buduje się wiele obiektów sportowych, służących zdrowiu wszystkich mieszkańców. Zdaniem wnioskodawców powinna istnieć odrębna komisja zajmująca się sprawami sportu. Do końca kadencji zostało już co prawda niewiele czasu, ale jeśli coś nie działa prawidłowo, to każdy moment będzie właściwy na poprawę sytuacji. Jeśli nastąpi podział komisji, to w następnej kadencji nowi radni będą mieli ułatwioną sytuację, ponieważ będą dwie odrębne komisje zajmujące się odrębnie sprawami sportu i kultury. Radny p. Piotr Skubiszewski podkreślił, że propozycja podziału komisji nie wypływa z pobudek personalnych. Zdaniem wnioskodawców zawsze, przy tak rozległym zakresie działań komisji, któraś dziedzina będzie traktowane marginalnie. Przypomniał, że w Radzie m. st. Warszawy sprawami sportu i kultury zajmują się odrębne komisje. Poprosił radnych o merytoryczną debatę. Radny p. Piotr Skubiszewski zgłosił autopoprawki do projektu uchwały: w tytule uchwały oraz w 1 należy zmienić datę z roku 2006 na 2007; w 2 należy zmienić datę z roku 2009 na rok 2007 i dopisać na końcu zdania po słowie otrzymuje słowo brzmienie. Radna p. Elżbieta Igras, przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu, Rekreacji i Promocji, powiedziała, że w poprzedniej kadencji Rady była jedna ogromna komisja - Komisja Oświaty, Wychowania, Sportu, Rekreacji i Kultury. W obecnej kadencji sprawami oświaty zajmuje się odrębna komisja. W momencie konstytuowania się prezydium Komisji Kultury, Sportu, Rekreacji i Promocji zastępcami Przewodniczącej komisji zostali p. Krzysztof Skubiszewski, wówczas członek SDPL, odpowiedzialny za sprawy sportu w komisji oraz p. Maciej Molęda członek Naszego Ursynowa. Na początku 2007 r. Przewodnicząca Komisji poinformowała stowarzyszenia sportowe o tym, że w komisji za sprawy sportu i za kontakt ze stowarzyszeniami odpowiedzialny jest p. Piotr Skubiszewski. Pani Elżbieta Igras dodała, iż nie chciałaby poruszać spraw absencji na posiedzeniach komisji. Wiceprzewodniczącymi komisji są członkowie klubu radnych Nasz Ursynów. Powiedziała, że jest otwarta na wszelkie propozycje i inicjatywy, należy tylko dać jej szansę. Radny p. Piotr Skubiszewski powtórzył, iż chciałby, aby Rada uniknęła debaty personalnej. Jeśli nie sprawdził się jako wiceprzewodniczący Rady, to przeprasza. Sport i kultura to dwie różne dyscypliny. Jeśli chce się poważnie na ten temat rozmawiać, to zawsze zabraknie czasu na jedną z tych dyscyplin. Jeśli Przewodnicząca komisji uważa, że wiceprzewodniczący komisji źle pracowali, powinna była zwrócić im uwagę. Pracę komisji organizuje jej przewodniczący. Stowarzyszenia sportowe zwróciły się do komisji z prośbą o powołanie komisji doraźnej do spraw sportu. Członkowie komisji stwierdzili, że taka doraźna komisja nie jest potrzebna. Podział komisji jest dobrym pomysłem i z pewnością radni go w głębi serca popierają. Radny p. Maciej Molęda powiedział, że sprawy kultury są mu szczególnie bliskie. Sprawy sportu, z jego strony, mogły być traktowane rzeczywiście troszkę po macoszemu. Spodobał mu się pomysł rozdzielenia komisji po to, aby rzeczywiście osoby, które są najbardziej zainteresowane sportem mogły się przyczynić do lepszego rozwoju sportu na Ursynowie. Radna p. Sylwia Krajewska zapytała, czy tu chodzi o semantykę czy o zakres działania komisji. Zapisywała się do komisji, która zajmuje się zarówno kulturą jak i sportem i promocją. Chodzi o to, że radni mieli trzy lata na to, żeby zauważyć, że te dziedziny można łączyć, ale chcą je w tej chwili rozdzielać. Zapytała dlaczego taka propozycja padła na koniec kadencji. Komisja Kultury, Sportu, Rekreacji i Promocji intensywnie pracuje i chce się pochylać nad sprawami sportu. Na samym początku kadencji odbyło się jedno spotkanie z przedstawicielami sportu. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby tych przedstawicieli zapraszać dwa razy w roku. Przewodnicząca komisji nie broniła się przed tym, żeby do porządku obrad wprowadzać tematy związane ze sportem. Bez sensu jest wydzielanie komisji widma. Nie wiadomo kto miałby być w jej składzie i czym komisja miałaby się zajmować.

11 11 Wiceprzewodniczący Rady p. Henryk Bęben powiedział, że ze względów merytorycznych byłoby dobrze, gdyby taka komisja sportu i rekreacji powstała. Jednak robienie tego pod koniec kadencji jest po prostu śmieszne. Rada powinna zająć się sprawami dzielnicy, a nie sobą. Za pół roku zostanie wybrana nowa Rada Dzielnicy i nie wiadomo, czy taki podział komisji będzie jej odpowiadał. Pan Henryk Bęben oświadczył, iż będzie głosować przeciwko podjęciu uchwały. Dodał, że nie należy na końcu kadencji podejmować takich inicjatyw. Radna p. Małgorzata Szymańska stwierdziła, że radnemu p. Skubiszewskiemu nie podoba się wiele komisji Rady. Podobna sytuacja była z Komisją Zdrowia, Polityki Społecznej i Pomocy Rodzinie. Sport łączy się ze zdrowiem więc może powołać również komisję zajmującą się sportem i zdrowiem. Radna p. Małgorzata Szymańska zgłosiła wniosek formalny o przejście do głosowania. Radny p. Piotr Guział stwierdził, iż ma wniosek przeciwny. Uważa, że Rada powinna się pochylić nad podziałem komisji, tym bardziej, że była pełna zgoda w tej sprawie na tzw. konwencie. Jest przeciwny zamknięciu listy mówców ponieważ temat dotyczy bardzo ważnej dla Ursynowa kwestii. Przewodniczący Rady zarządził przejście do głosowania. Za zamknięciem listy mówców głosowało 12 radnych, przeciwnych było 10 radnych, wstrzymało się od głosu 2 radnych. Lista mówców została zamknięta. Przewodniczący rady zauważył, że Rada zamknęła listę mówców, a w projekcie uchwały nie podano składów osobowych przyszłych komisji. Radca prawny Urzędu p. Alicja Skowrońska stwierdziła, iż wnioskodawca nie wskazał składów osobowych komisji. W tym zakresie istnieje luka. Albo będzie to wyjęte z głosowania, albo zostanie uzupełnione w jakiejś formie. Radny p. Piotr Skubiszewski w sprawie porządkowej poinformował, że wnioskodawcy chcieli na odpowiednim etapie dyskusji prosić kluby radnych o zgłaszanie kandydatów do poszczególnych komisji. Stworzenie nowej komisji nie oznacza, że Komisja kultury przestaje być i pani Igras jest jej przewodniczącą. To już jest sprawa radnych, którzy będą zasiadali w tych dwóch komisjach. Przewodniczący Rady zarządził przejście do głosowania projektu uchwały wraz z autopoprawkami. Za podjęciem uchwały glosowało 6 radnych, przeciwnych było 12 radnych, wstrzymało się od głosu 6 radnych. Uchwała Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały Nr 17 Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, ich nazw, zadań i składów osobowych została odrzucona. ad 10 Informacje Burmistrza Dzielnicy Ursynów. Informacji Burmistrza nie było.

12 12 ad 11 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Chętnych do zabrania głosu nie było. ad 12 Zapytania i wolne wnioski. Radna p. Elżbieta Igras złożyła oświadczenie w sprawie pojawiających się wątpliwości dotyczących organizowania Ogólnopolskiego Konkursu Wokalistów MUFKA poniższej treści: Oświadczenie radnej Elżbiety Igras Wobec pojawiających się wątpliwości w kwestii MUFKA ja, oświadczam: 1. Nigdy, jako radna, nie rekomendowałam Urzędowi dz. Ursynów żadnej firmy, mającej organizować w latach Ogólnopolski Konkurs Wokalistów MUFKA. 2. Formułę organizacyjno-prawną Mufki określił Urząd dz. Ursynów, a ja ściśle stosowałam się do jej wymogów, które nakazywały firmom, składającym ofertę na realizację konkursu, uzyskanie ode mnie praw autorskich. Był to warunek sine qua non przyjęcia przez Urząd oferty do oceny. 3. Cesję praw przekazywałam w latach osobom fizycznym, które się do mnie o to zwracały, wymienianym z imienia i nazwiska. Nazwa firmy osoby fizycznej pojawiała się, jako uzupełnienie, a nie istota treści cesji. 4. Nigdy nie namawiałam żadnego z radnych do głosowań w sprawie Mufki, bo takich głosowań nigdy nie było. 5. Nigdy nie głosowałam we własnej sprawie, bowiem ani ja osobiście, ani Komisja, której jestem przewodniczącą, nigdy nie występowała z wnioskiem o zarezerwowanie środków w budżecie na realizację konkursu Mufka, co można łatwo sprawdzić w protokołach z posiedzeń Komisji. Komisja opiniowała budżety na poszczególne lata w DZ.921 w ten sposób, że przyjmowała budżet w tym Dziale, zatwierdzając ogólną kwotę m. in. w rozdz par wydatki bieżące, przeznaczoną na realizację wszystkich przedsięwzięć kulturalnych, w tym imprez ujętych w tzw. kalendarium imprez stałych, realizowanych od wielu lat przez dzielnice. Do tego kalendarium MUFKA wchodziła jakby automatycznie, jako impreza, organizowana przez 7 lat, a więc wiele lat wcześniej, nim zostałam radną kadencji Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu, po uchwaleniu budżetu dzielnicy przez Radę dzielnicy, kwoty określone na konkretne, wymieniane z nazwy przedsięwzięcia, pojawiają się dopiero w układzie wykonawczym do budżetu. Na tym etapie Komisja również nigdy nie opiniowała, nie głosowała, ani nie występowała o informacje w sprawie realizacji konkursu Mufka, co można sprawdzić w protokołach. Nikt z radnych nie poddawał też nigdy w wątpliwość zasadności realizacji konkursu. 6. W latach nie prowadziłam organizacyjnie konkursu Mufka. Sprawowałam społeczną opiekę artystyczną nad śpiewającą młodzieżą i społecznie uczestniczyłam w pracach Jury, bowiem, jako autorka MUFKI, za cel nadrzędny stawiałam zawsze dbanie o

13 13 wysoki poziom wykonawczy i krystalicznie sprawiedliwą ocenę młodych polskich wokalistów amatorów. Zapewne z tego powodu MUFKA wśród młodzieży ma opinię konkursu trudnego, ale obiektywnego i zapewne dlatego cieszy się takim uznaniem. Od 10. lat MUFKA jest dla młodzieży śpiewającej z całej Polski swoistą wizytówką Ursynowa i to jest też jej istotna promocyjna wartość. W czasie 10. lat trwania konkursu przesłuchano nagrania ponad uczestników z całej Polski. Do bezpośredniego udziału w konkursie zaproszono ok. 600 osób, z których 150 dostało się do ścisłego finału, 30. wokalistów na przestrzeni 10. lat zostało laureatami Mufki, a tylko 10. zwycięzcami. Niech te liczby uzmysłowią zasięg działania, popularność, a także wysoki stopień trudności w pokonywaniu przez młodych wokalistów kolejnych etapów konkursu. Reasumując ze swej strony dopełniłam, w swoim sumieniu i w dobrej wierze, największych starań, aby nigdy nie znaleźć się w sytuacji głosowania, czy rekomendacji we własnej sprawie. I tak się, moim zdaniem, stało. 7. Oświadczenie to składam, żeby nigdy na przyszłość nie dać komukolwiek powodu do jakichkolwiek wątpliwości i ochronić dobre, czyste imię konkursu MUFKA, a tym samym, młodzieży, która ten konkurs darzy wielkim zaufaniem. Czynię to również w trosce o dobre imię Rady dzielnicy, dobre imię Platformy Obywatelskiej, której od niedawna jestem członkiem, a także o swoje osobiste dobre imię, na które kilkadziesiąt lat pracowałam i pracuję. Pozwolę sobie zwrócić się teraz do Pani Burmistrz Urszuli Kierzkowskiej: Pani Burmistrz, kiedy w ubiegłym roku, jako patron X Jubileuszowej edycji MUFKI i gospodarz dzielnicy, oglądała Pani zmagania finalistów, po zakończeniu konkursu nie szczędziła Pani słów uznania dla wysokiego poziomu artystycznego młodych wykonawców. Powiedziała Pani wtedy, że mamy oto powód do dumy i że finał konkursu MUFKA powinien się w przyszłym roku odbyć w ramach Dni Ursynowa, bo uważa Pani, że jak największa ilość ludzi powinna tę znakomitą, Pani zdaniem, prezentację śpiewających osobowości obejrzeć i wysłuchać. Dla młodzieży śpiewającej byłaby to z pewnością wielka i zasłużona nobilitacja, dlatego, aby ułatwić Pani realizację tego zamierzenia, mając pełne zaufanie do Pani pracowników Wydziału Kultury, pozwolę sobie na Pani ręce złożyć dokument, który jest moim oświadczeniem woli przekazania moich wszelkich praw do konkursu MUFKA Urzędowi dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, a Pani i Urząd pod Pani kierownictwem zdecyduje o jej formie, miejscu i terminie jej realizacji. Ze swojej strony deklaruję wszelką pomoc merytoryczną. Jestem przekonana, że młodzież, skupiona wokół sympatycznego konkursu znalazła się w ten sposób w dobrych, fachowych i życzliwych rękach. Jest to dla mnie oczywiste, że zawsze, ilekroć sprawa MUFKI pojawi się w treści dokumentów, które wymagają zaopiniowania przez radnych wstrzymam się od głosu.

14 14 Osobiście nie mam też wątpliwości, że formuła prawno-organizacyjna konkursu, jaką Pani Burmistrz zaakceptowała, a jaką ja, jako autorka MUFKI i radna, stosując się ściśle do jej wymogów, wypełniałam, jest zgodna z prawem. Jednocześnie z oświadczeniem radna p. Elżbieta Igras złożyła na ręce Pani Burmistrz Urszuli Kierzkowskiej Oświadczenie Woli poniższej treści: OŚWIADZCZENIE WOLI Ja, Elżbieta Igras, twórca i pomysłodawca projektu «MUFKA Ogólnopolski Konkurs Wokalistów» oświadczam, że przekazuję bezpłatnie, do końca roku, prawa autorskie i wszelkie korzyści majątkowe z tego prawa wynikające do nazwy i całego projektu Urzędowi dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy co sygnuję własnoręcznym podpisem. Radna p. Małgorzata Szymańska powiedziała, iż jako przewodnicząca Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Pomocy Rodzinie chciała przywitać nowego członka Komisji pana radnego Daniela Głowacza. Poinformowała, iż najbliższe posiedzenie komisji odbędzie się w przyszły czwartek o godz Chętnie zapoznałaby się z propozycjami, jakie pan radny ewentualne mógłby przedstawić, ponieważ współpraca policji i służb opieki zdrowotnej jest bardzo ważna. Radna p. Elżbieta Igras złożyła dwie interpelacje o treści jak niżej: 1. «Szanowny Panie Przewodniczący, Uprzejmie proszę o przekazanie, zgodnie z kompetencjami do Urzędów dzielnic m. st. Warszawy, Urzędu m. st. Warszawy, a za jego pośrednictwem do ZTM, ZDM, Metra Warszawskiego, OPS, szkół, OSiR i do wszystkich pozostałych jednostek, w których Miasto Stołeczne Warszawa ma uprawnienia właścicielskie, założycielskie bądź nadzorcze treści mojej interpelacji. Czy były podpisywane umowy na wykonanie usług przez następujące podmioty gospodarcze: - BCG sp. z o. o. - LGC Sp. z o. o. spółka komandytowa - LGC Sp. z o. o. - NET CARD sp. z o. o. - ENERKO sp. z o. o. - GIGA SORT Piotr Guział spółka jawna - LCG Guział sp. z o. o. spółka komandytowa Jeśli tak, to w jakim trybie, jakie to były usługi i jakie kwoty były przekazywane tym podmiotom za wykonanie określonych usług? Uzasadnienie: z w/w podmiotami gospodarczymi powiązania osobowe (wg załączonych ogólnodostępnych, lecz niepełnych danych w KRS zał. 1-7, kart 11) ma radny dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy kadencji PIOTR GUZIAŁ. Powyższe informacje mają na celu wykluczenie lub potwierdzenie spełnienia przez radnego Guziała wymogów Art. 24f pkt. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym w brzmieniu Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny

15 15 uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności i Art. 8 pkt.1 Ustawy z dnia 15 marca 2002 r. O ustroju miasta stołecznego Warszawy w brzmieniu: Do radnych dzielnicy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące radnych gminy.» 2. «Szanowny Panie Przewodniczący, Uprzejmie proszę o przekazanie, zgodnie z kompetencjami, mojego wniosku o ponowną analizę pod kątem zgodności ze stanem faktycznym oświadczeń majątkowych za lata radnego dz. Ursynów Piotr Guziała, w Dz. VI pkt.1 i 2. Czy w świetle załączonych ogólnodostępnych wyciągów z rejestru KRS, który załączam, a których pełna treść jest do uzyskania drogą służbowo-administracyjną, w oświadczeniach majątkowych za lata (na stronie 3 w DZ. VI pkt. 2 zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pełnomocnikiem takiej działalności i dalej, jak w treści) radny Piotr Guział, wpisując dwukrotnie treść nie dotyczy, nie popełnił omyłki? Czy miał obowiązek wpisać te informacje? Czy, w przypadku stwierdzenia obowiązku ujawnienia tych informacji, radny Piotr Guział powinien ujawnić w DZ. VI, pkt. 2, swoich Oświadczeń kwoty wprost wynikające z tego tytułu? Również w tej rubryce radny Guział wpisał treść nie dotyczy. Do wniosków dołączam: - kopie 2. oświadczeń majątkowych radnego Piotra Guziała (zał. 1,2) - ogólnodostępne wyciągi z Krajowego rejestru Sądowego (zał.3,4,5 kart-4)» Radna p. Katarzyna Polak złożyła dwie interpelacje poniższej treści: 1. Zwrócili się do mnie mieszkańcy budynku przy ul. Wańkowicza 1 w Warszawie. Ulica Wańkowicza jest ulicą dwukierunkową. Po jej parzystej stronie ustawione są znaki zakazu zatrzymywania się, natomiast po stronie nieparzystej nie ma takich zakazów, co powoduje, że na całej długości ulicy na jednym pasie ruchu parkowane są samochody. W wyniku takiej sytuacji na ulicy Wańkowicza odbywa się tylko ruch wahadłowy. Najgorsza sytuacja ma jednak miejsce na wysokości budynku Wańkowicza 1. Samochody parkujące przy wyjazdach z garażu uniemożliwiają bezpieczne włączenie się do ruchu, ponieważ ograniczają widoczność. Mieszkańcy twierdzą, że wzywana na miejsce Straż Miejska nie interweniuje, ponieważ formalnie kierowcy parkujący tam samochody nie łamią prawa. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości ustawienia przynajmniej na wysokości budynku przy Wańkowicza 1 znaku zakazu zatrzymywania się, co w znacznym stopniu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2. W nawiązaniu do składanych przeze mnie w latach poprzednich interpelacji dotyczących zapełniania wszelkich wolnych przestrzeni na Ursynowie nowymi obiektami budowlanymi, zwracam się do Pani Burmistrz o szczegółowe przyjrzenie się złożonemu przez Solidhaus Sp. z o. o. wnioskowi o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji budowy budynku mieszkalnego na terenie położonym u zbiegu Al. KEN i ul. Kabackiej. Wyżej wymieniona inwestycja zaplanowana została na pozostałym skrawku niezagospodarowanego terenu pomiędzy budynkiem położonym przy ul. Kabacki Dukt 2 a jezdnią. Usytuowanie w tym miejscu kolejnego budynku mieszkalnego należy uznać za irracjonalne z punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego. Zaplanowany jako 4-5-cio piętrowy budynek, usytuowany w odległości zaledwie kilkunastu metrów od dotychczas istniejących obiektów, w sposób istotny ograniczy dostęp światła do mieszkań

16 16 w bloku przy ul. Kabacki Dukt 2. Postawienie takiego obiektu stanowiłoby naruszenie przepisów prawa budowlanego, co zostało wykazane w będącej w posiadaniu Delegatury Biura Architektury analizie wykonanej przez Biuro Projektowe Mierzejewski Kasprzycki Sp. o.o. Ponadto, dla tego nowego budynku przewiduje się wskaźnik miejsc postojowych zaledwie 1,0, gdy już dziś istnieją poważne problemy z parkowaniem pojazdów na tym obszarze. Dodatkowym problemem będzie prawdopodobnie wjazd do usytuowanego pod budynkiem parkingu podziemnego, który ma się odbywać bezpośrednio z ul. Kabackiej, gdyż budynek zlokalizowany ma być niemal przy samej jezdni. Inwestor nie przewidział także miejsc postojowych dla użytkowników przebywających okresowo. Wszystko to może w przyszłości skutkować parkowaniem pojazdów w pasie ulicy Kabackiej, co istotnie ograniczy jej użyteczność. Biorąc pod uwagę wskazane powyżej argumenty, apeluję do Pani Burmistrz o sprzeciwienie się drapieżnemu zajmowaniu każdej wolnej przestrzeni przez deweloperów i uniemożliwienie zrealizowania kolejnej inwestycji godzącej w dobro mieszkańców dzielnicy. Radny p. Juliusz Rzepczyński złożył następującą interpelację: W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Ursynowa proszę o udzielenie informacji w interesującej ich sprawie wydzierżawienia gruntu przy ul. Koncertowej Stowarzyszeniu TIE- BREAK tj.: - Jaka jest obecnie miesięczna stawka dzierżawy jaką płaci TIE-BREAK miastu za dzierżawę obiektu przy ul. Koncertowej? - Jaką kwotę miasto płaci Stowarzyszeniu TIE-BREAK z tytułu udostępniania obiektu przy ul. Koncertowej dla uczniów uprawiających tenis z tejże szkoły? - Czy są jeszcze inne podmioty publiczne, samorządowe które z tego obiektu korzystają? W trosce o wykorzystanie tak pięknego i interesującego terenu miejskiego liczę na niezwłoczną informację ww. sprawie. Radny p. Juliusz Rzepczyński powiedział, że ostatnio w mediach pojawiła się informacja na temat budowy skansenu w okolicach Lasu Kabackiego. Zapytał, czy prawdą jest. iż radny p. Piotr Guział prowadzi rozmowy z firmą, która byłaby zainteresowana budową tego skansenu i czy pan radny ma upoważnienia lub pełnomocnictwa do rekomendowania i prowadzenia rozmów w tej sprawie z kimkolwiek. Radny p. piotr Guział odpowiedział, że czuje się zaszczycony faktem, iż kilkunastu właścicieli terenów na przedpolu Lasu Kabackiego na tyle mu zaufało, że pisemnie udzieliło rekomendacji dla takiego rozwiązania jak przeznaczenie przedpola Lasu Kabackiego na skansen. Niektórzy z mieszkańców nie są przekonani, czy ta idea jest najwłaściwsza, ale, zdaniem p. Guziała, lepsza taka idea, niż żadna. Od początku uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu nikt nie miał żadnego pomysłu. W sprawie zbudowania skanseny odbyło się spotkanie z Marszałkiem Województwa p. Adamem Struzikiem, który wyraził duże zainteresowanie tematem. Problemem są sprawy własnościowe dotyczą one kilkudziesięciu rodzin. Wraz z przedstawicielami właścicieli udało się opracować dokument, w którym wyrażają oni zgodę na podjęcie rozmów z Urzędem Marszałkowskim. Nie wiadomo jak te rozmowy się zakończą. Budowa skansenu to znaczny wydatek Dzielnic na niego nie stać. Ponadto sprawy muzeów etnograficznych, jakim jest skansen, leżą w gestii Pana Marszałka. Pełnomocnictwo mieszkańców pan Guział ma na piśmie. Radny p. Piotr Guział zwrócił się z zapytaniem do Zarządu Dzielnicy, cyt.: Mam pytanie takie. Znaczy ja nie bardzo rozumiem, bo takie dokumenty, jestem w trakcie, znaczy w posiadaniu dokumentu odpowiedź na moją interpelację, jakoby radna Igras miała prawa autorskie do czegoś. Ja nie bardzo wiem, do czego ma prawa autorskie radna Igras. Zagłębiłem się w ten temat, bo to chodzi o MUFKĘ. Otóż, nie wiem, przeczytałem też sporo materiałów prawnych na temat praw autorskich. No nie wynika z nich, że robienie festiwalu

17 17 dla młodzieży w wieku lat jest objęte prawem autorskim. Może do nazwy? Ale to też nie jestem pewien do końca, bo tę nazwę, z tego co wiem, radna zaproponowała, no bo jest pomysłodawczynią nazwy, nie festiwalu, żeby była jasność, zaproponowała jak była radną. Więc rozumiem, że w ramach wykonywania obowiązków w latach Ale do Zarządu się zwracam o zbadanie tego, bo tu zachodzi podejrzenie, że radna, która nie do końca powiedziała prawdę nam w swoim oświadczeniu, bowiem wskazywała firmę, która organizowała MUFKĘ, wskazywała poprzez udzielenie jej swoich rzekomych praw autorskich. No, być może ona uzurpowała sobie to prawo autorskie, bo ich kompletnie nie posiada. Dlaczego tak, takie twierdzenie może być prawdziwe, czy jest prawdziwe ja nie wiem, ja stawiam znak zapytania nad tym. Dlatego może być prawdziwe, bo jadąc tu na sesję trochę się spóźniłem, bo miałem spotkanie z człowiekiem, którego nazwano w internecie, a mało o nim jest informacji takich opisowych, mimo że postać zacna. Świetny muzyk i wielki patriota i dobry człowiek. To jest ten dobry człowiek, któremu odebrano prawa ojcowskie, tak to jest człowiek, który wymyślił MUFKĘ, to jest człowiek, dzięki któremu ta impreza funkcjonuje. To jest człowiek, który się zwrócił do szefa domu kultury NOK, ówczesnego kolegi radnej Igras z Komisji Kultury, do pana Jańca, zwrócił się ze świetnym pomysłem zorganizowania festiwalu dla młodych ludzi. Pan radny Janiec stwierdził, że on jest radnym, nie bardzo jest mu zręcznie to proponować, ale, no znajdzie jakichś koalicjantów. I wówczas nie wiem, czy to jest prawda tak zostało mi to przekazane. Są gotowi powiedzieć to pod przysięgą, możemy ich tu zaprosić. Radny Janiec powiedział, że na przełomie lat spotkał się z radną Igras i zaproponował jej: -słuchaj Elu, taki fajny pomysł jest na festiwal i Ela powiedziała: dopiszcie mnie do projektu, a będę tego zwolenniczką. Pół roku później odbyła się pierwsza MUFKA. gdzie pierwszy regulamin do MUFKI napisał właśnie Krzysztof Dłutowski. Kto to jest Krzysztof Dłutowski? To jest członek pierwszego składu zespołu, wszystkim nam doskonale znanego, zespołu, który tak naprawdę decydował o tym w jakim kierunku idzie muzyka na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, Breakout. Więc, ja chciałbym, zwracam się do Zarządu z prośbą o opinię prawną w tym zakresie. Bo jeśli radna rozmijała się z prawdą, jeśli poświadczyła nieprawdę, no to grożą jej daleko idące konsekwencje, łącznie z wygaszeniem mandatu, prawdopodobnie. Ale zbadajmy to, nie przesądzajmy. Ja wierzę w to, że radna kierowała się przynajmniej dobrymi intencjami. Nawet jeśli nie znała prawa. A to, że prawa nie znała świadczy ta część oświadczenia radnej, która mówi o tym, że ceduje swoje rzekome prawa autorskie do czegoś. No, pani radna, no taki elementarz artystka powinna wiedzieć, że prawo to nigdy nie wygasa i jest z natury rzeczy niezbywalne. Nie można się go zrzec, ani przenieść na inną osobę. Bo czego się pani zrzeka? No, bo według mnie, pani nie ma tych praw, ale jeżeli nawet je pani ma, to nie może pani ich przekazać. Taka jest konkluzja. I powiem szczerze, że jestem bardo zafrapowany tym wszystkim, bo znaczyłoby to, że przez szereg lat, jak radna była radną, przewodniczącą Komisji Kultury, wskazywała firmę, która organizowała, udzielając jej rzekomych praw autorskich. Jeśli to były prawdziwe prawa autorskie, to w porządku. To wtedy oczywiście pani radna działała, przynajmniej w tym zakresie, okej. Natomiast jeśli to były rzekome prawa autorskie, no to mamy bardzo poważny problem, pani radna. Natomiast a propos badania oświadczeń majątkowych, ja chciałem się zwrócić do Przewodniczącego z podobnym wnioskiem, no bo rozumiem tak żeby był remisowo, pan Przewodniczący zna ten elementarz. Znaczy, ja przeczytałem po tym, jak radna Igras zainteresowała się moim oświadczeniem majątkowym, no to przeczytałem swoje. Tak, rzeczywiście to jest moje w internecie, potwierdzam. No, ale przeczytałem też radnej Igras, zaciekawiony, no bo że tak wszyscy sobie czytają te oświadczenia, no po raz pierwszy się z tym zetknąłem, ale, dobrze, ja tam znalazłem, że radna ma dwa mieszkania, ja to gratuluję, ja mam jedno, ale ja jestem młodszy, na dorobku jeszcze, z dużym kredytem. Radna ma bez kredytu i w porządku, to jest uważam, że okej. Natomiast to jedno mieszkanie, radna mi sama powiedziała, że ona użycza je, czy wynajmuje, Agnieszka, osoba obca dla radnej, no bo to nie jest nikt spokrewniony, ani nikt z rodziny. No i taki problem zafunkcjonował, no bo mi się wydaje, że radna nie wykazała przychodu z tego mieszkania. A to, że radna nie pobiera przychodów z tego mieszkania, to jest zrozumiałe, bo darowiznę może dać komu

18 18 chce. Ale, ale przecież to podlega opodatkowaniu. A radna nie wykazała przychodu. To jest niewinne przestępstwo, no bo to oceńmy 1500 złotych miesięcznie, no to powiedzmy, 20 tysięcy rocznie, przez 60 tysięcy. To nie są duże pieniądze. Natomiast, a przepraszam to są pieniądze oczywiście dla jednych duże dla innych mniejsze. Natomiast, ja chciałbym, żebyśmy to rozstrzygnęli, bądźmy tacy czyści, niech te oświadczenie rzeczywiście będą takie transparentne. Bardzo bym chciał, żebyśmy jakby zadbali o wszystko. Więc to te mieszkania. Do mieszkań to jeszcze wrócę przy okazji innej sesji, bo też do Zarządu mam pewien wniosek. Dobrze byłoby sprawdzić też kadencję gminną, w szczególności tych radnych, którzy wtedy zasiadali w różnych komisjach mogli z tego tytułu uzyskiwać różne, różne korzyści. Ale to jakby nie temat na dzień dzisiejszy, więc to temat ten jakby mieszkaniowy i przeszłości to sobie zostawię na deser. No to chyba tyle tego. Bo jeszcze mam szereg pytań do radnej, ale to chyba nie jest ten punkt. Więc myślę, że te sobie pytania zostawię, zostawię sobie na później. A jeżeli chodzi już jestem przy głosie, to jestem bardzo rozczarowany tym, że Zarząd Dzielnicy Ursynów w osobie Pani Burmistrz nie dość, że wprowadza w błąd radnych, albo okłamuje nawet, ja bym tak użył takiego sformułowania, Pani Burmistrz, to jeszcze no prawdopodobnie nie szanuje ustawy o dostępie do informacji publicznej. O tym za chwilę kolega. Natomiast ja odpowiem w tym zakresie, który się wiąże z Komisją Kultury. No traf chciał, że znowu się wszystko tak razem wiąże. No generalnie, zapytałem się na podstawie artykułu prasowego w Gazecie Wyborczej, Stołecznej, czwartkowej, zapytałem się czy to prawda, że Pani Burmistrz sporządza opinię prawną, czy zleciła sporządzenie opinii prawnej dotyczącej możliwych konfliktów interesów, interesu Przewodniczącej Komisji. Ja tak to nazwałem, nie wiem jaki jest tytuł tej opinii prawnej. Pani Burmistrz potwierdziła to, kilkakrotnie, w rozmowie telefonicznej, w niedzielę na otwarciu Arena Active Club w rozmowie ustnej, wiem też, powołam się, przepraszam, że Krzysztof Madej, przewodniczący klubu, też miał potwierdzoną tą informację, że jest ta opinia sporządzona. Ja zapytałem, czy mogę ją otrzymać, bo jest to oficjalny dokument, bo to robią pracownicy Urzędu za publiczne pieniądze w godzinach pracy. No i ten dokument jakby ma swoją sygnaturę, jest oficjalnym dokumentem. Pani Burmistrz powiedziała mi, że owszem jak najbardziej, choć ona ma wątpliwości, czy radny powinien mieć taki dokument. Tu mamy spór. Uważam, że on dotyczył istotnych spraw Rady, jest dokumentem publicznym i powinien być udostępniony. Ale Pani Burmistrz powiedziała, że powinienem napisać wniosek. No uznałem, że nie ma sensu się spierać o formułę, napisałem stosowny wniosek po godzinie dwunastej, dzisiaj wysłałem go mailem do przewodniczących klubów oraz do Pani Burmistrz i Zastępcy, do wiadomości, odpowiedzialnego za kulturę i sport, mniemając, że być może on też ma, pan Ryszard Zięciak, dostęp do tej opinii prawnej. No i Pani Burmistrz mi przekazała w kolejnej rozmowie, że owszem, taka opinia została sporządzona, ma ja pan Wiceburmistrz Zięciak. Ale nie została udostępniona, mimo że prosiłem, mimo że mogliście ją udostępnić, a czym złamaliście, według mnie, zapis ustawy. Bo ta ustawa o dostępie do informacji publicznej mówi o tym, że informacja jest udostępniana natychmiast, niezwłocznie, jeśli jest to możliwe. Natomiast, skoro opinia jest już na biurku, no to jest to możliwe. Ta opinia była być może istotna z dzisiejszego punktu widzenia, być może nie, tego się nie dowiemy, bo bez tej opinii nie mogłem być może zabrać głosu. W każdym bądź razie ja rozumiem, że wy tutaj uprawiacie jakieś tam swoje poletko w taki czy inny sposób. Natomiast, no, nie wchodźcie z waszymi kompetencjami w nasze kompetencje, no. Ja jako obywatel i radny dowiedziałem się o istnieniu dokumentu, zostało mi to potwierdzone wielokrotnie w rozmowach, tak samo innym radnym. Oczekiwałem dostarczenia tego dokumentu. Dokument tyczył się istotnej kwestii, bowiem potencjalnego konfliktu interesów Przewodniczącej istotnej komisji. I ja nie chcę tego brać na karb tego, że państwo, po prostu, no bronicie swojej partyjnej koleżanki, tak? No bo mógłbym to tak politycznie uargumentować. Ja znam was i wiem, że tak nie jest, że zapewne to wynika z czegoś innego, no nie wiem z czego, może ta opinia jest tak obszerna, że się nie dało jej skserować, no być może ma tyle załączników. Natomiast zwracam uwagę na fakt, że chodzicie po bardzo cienkiej linii. Już tak było podobnie z interpelacjami. Pamiętam rozmowę z Panią Burmistrz i z Panem Przewodniczącym Rady, że wyrażamy bardzo głębokie niezadowolenie. Myślę, że akurat w tej jednej kwestii nawet

19 19 pani radna Igras mnie być może mnie nawet nie poprze, ale może też jakąś tam się dopisze do tego. Państwo bawicie się w pytania odpowiedzi, a ( ) proste, nie ma zabawy. To jest tak, że waszym obowiązkiem jest odpowiadać, a w formie interpelacji, to my określamy, nie wy. To nie osoba kontrolowana będzie określać formę interpelacji, pani prawnik kręci głowa, ale taka jest linia orzecznictwa w Polsce, tak, interpelacja jest narzędziem kontroli, którą ma władza stanowiąca nad władzą wykonawczą. Bo tak to jest zapisane co do ogółu. Pani prawnik ma inne zdanie, ja pozostanę przy odrębnym zdaniu. Pozostaniemy przy swoich opiniach. Oczywiście, byłem tak złośliwy, że zapytałem się mojego radcy prawnego, który mnie obsługuje w różnych sporach prawnych, a jest wyjątkowo skuteczny, że, żeby przygotował mi opinię prawną. Śmiał się strasznie, że jak będzie opinia radcy prawnego, to drugi radca prawny przecież jej nie podważy, no bo taki jest niepisany zwyczaj, no ale już to zostawiłem, nie aż tak daleko iść, bo to nie jest zabawa, Pani Burmistrz. To są bardzo poważne sprawy i ja liczę, że Pani wytłumaczy, albo Pan Burmistrz. Nie wiem czy teraz czy na korytarzu, czy, dlaczego nie udostępniliście tej opinii prawnej, którą Pani Burmistrz powiedziała, że ma i że ją udostępni. Bo to jest poważna sprawa, a o jeszcze poważniejszych sprawach za chwilę koledzy. Dziękuję. Radny p. Juliusz Rzepczyński stwierdził, iż radny p. Piotr Guział nie odpowiedział na jego pytanie, czy prowadzi rozmowy z firmami, które chciałyby ewentualnie w przyszłości budować ten skansen. Burmistrz Dzielnicy p. Urszula Kierzkowska powiedziała, że z przyjemnością udostępni opinie prawną. Powiedziała, że najpierw z opinią prawna powinni się zapoznać wnioskodawcy. Opinię otrzymała w poniedziałek i przekazała ją po południu Panu Burmistrzowi odpowiedzialnemu za kulturę. Z tego co wie, w związku z tym, że dzisiaj jest sesja i Zarząd miał kilka bardzo istotnych spraw, pan Burmistrz Zięciak nie zdążył się z opinią zapoznać. W momencie, kiedy Pan Burmistrz ZIęciak się zapozna, natychmiast, bez zbędnej zwłoki, radnym zostanie przekazana ta opinia prawna. Wiceprzewodniczący Rady p. Jerzy Kubicki złożył interpelacje o treści jak niżej: Szanowny Panie Przewodniczący, W trakcie obrad sesji Rady Dzielnicy padła propozycja i zobowiązanie przeprowadzenia dyskusji na temat rozwiązań drogowych na terenie Ursynowa. W obliczu narastających problemów komunikacyjnych konieczne jest przedstawienie opinii Rady w kwestii koniecznych inwestycji, a także proponowanych inwestycji ogólnowarszawskich i ponadlokalnych. Radny p. Piotr Skubiszewski złożył dwie interpelacje poniższej treści: 1. W nawiązaniu do interpelacji z dnia 16/03/2009, 20/10/2010 oraz uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy nr 186 z dnia 20/10/2009, zwracam się z prośbą odpowiedź na pytanie, czy wnioskowane kwoty na wykup nieruchomości pod 16 KUD zostały przyznane przez Radę Miasta st. Warszawy? Jeżeli tak, to czy przedmiotowe środki zostały przeznaczone na wykup ww. nieruchomości i czy była to wystarczająca kwota do wykupu nieruchomości znajdujących się w pasie 16 KUD, tak aby umożliwić w przyszłości wykonanie dojazdu wzdłuż 16 KUD do osiedla Ustronie od ul. Wełnianej? 2. Interpelacja adresowana była do Pana Michała Trzcińskiego Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, do wiadomości Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursynów Pana Piotra Zalewskiego W nawiązaniu do interpelacji z dnia 11/05/2009 i Państwa odpowiedzi na nią (sygnatura: ZDM/DTOR/5512/1684/09), zwracam się z ponowną prośbą o wyznaczenie dodatkowego

20 20 przejścia dla pieszych w pasie dzielącym ul. Ciszewskiego na wysokości ul. ZWM, Mieszkańcy tej okolicy nagminnie przechodzą na skróty do sklepu Leclerc, co przy wzmożonym ruchu samochodowych jest niezwykle niebezpieczne. W mojej opinii, proponowane przez Państwa rozwiązanie wygrodzenie typu U-12a, nie rozwiąże sprawy, ponieważ przyzwyczajeni do przechodzenia przez ulicę mieszkańcy i tak będą poszukiwali przejścia na skróty. Dlatego też, uważam, że w ww. pasie ruchu powinno zostać zorganizowane dodatkowe przejście, zabezpieczone migającym światłem. Takie rozwiązanie zdecydowanie zwiększyłoby bezpieczeństwo pieszych, a także wychodziłoby naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Dodatkowo, nie spowalniałoby ono zbytnio ruchu samochodów. Radny p. Piotr Skubiszewski stwierdził, iż dowiedział się, iż na zlecenie Urzędu, pani Burmistrz lub któregoś z Burmistrzów została sporządzona opinia prawna, która dotyczy możliwości udostępniania radnym przez pracowników Urzędu Dzielnicy dokumentów z zakresu spraw merytorycznych prowadzonych zgodnie z ich zakresem czynności. Zapytał, czy opinia, którą ma w ręku została faktycznie sporządzona, kto był zleceniodawcą sporządzenia tej opinii prawnej. Jeśli to prawda, że opinia została sporządzona w Urzędzie Dzielnicy, prosiłby, aby na dzisiejszej sesji pani Burmistrz albo umożliwiła radnym zapoznanie się z tą opinią poprzez skserowanie dokumentu, lub o przeczytanie jego treści. Sprawa jest bulwersująca, ponieważ w ten sposób chce się zakneblować usta radnym i uniemożliwić im pytanie się o informacje dotyczące pracy Urzędu i dokumentów. Jest to w zasadzie znaczne ograniczenie zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Radca prawny p. Alicja Skowrońska powiedziała, że opinia prawna, o której mówił p. Piotr Skubiszewski, została sporządzona przez nią, na polecenie naczelnika Wydziału Prawnego. Powiedziała następnie, cyt.: Ta opinia dotyczy odpowiedzialności pracowników za dokumenty i nie ogranicza w niczym radnych, ani w dostępie do informacji publicznej, ani w trybie uzyskiwania informacji poprzez interpelacje. Ona wskazuje tylko od kogo ma przyjść polecenie dla pracownika do udostępniania dokumentów i jest zgodna z trybem przewidzianym w przepisach prawa. Pracownik dysponuje aktami administracyjnymi i udziela informacji stronom postępowania, w ramach swojego pełnomocnictwa, a w pozostałym zakresie dokonuje tego na polecenie swojego zwierzchnika. Tym zwierzchnikiem jest Burmistrz, do którego kierowane są zarówno interpelacje, jak i wnioski o udostępnienie informacji. Co do zarzutów, które były stawiane przed chwilą o ograniczanie kontroli poprzez ograniczenie odpowiedzi interpelacji, proszę zwrócić uwagę, że o sposobie kontroli rady funkcji wykonywanych przez Zarząd decydują Komisje Rady i Rada jako taka. Interpelacje radnych mają na celu rozstrzyganie czy uzyskiwanie informacji w poszczególnych sprawach dla nich ważnych. Biorąc pod uwagę ilość osób pracujących w Zarządzie i zakres spraw, którymi się zajmują, ilość radnych zasiadających w Radzie i możliwość składania interpelacji, łącznie z terminami, które zobowiązują Zarząd do udzielania interpelacji, to ilość tych interpelacji może sparaliżować każdy Zarząd. W związku z powyższym bezpośrednie wykonywanie tego uprawnienia poprzez próbę realizowania zadań Zarządu w sposób bezpośredni, kierowania nie zapytania, a raczej polecenia, wskazówki w jaki sposób Zarząd ma wykonywać, jest sprzeczne z zasadami zapisanymi w ustawie o samorządzie. W związku z powyższym ja, jeśli chodzi o tę opinię podtrzymuję ją w całości i państwa każda interpelacja i każdy wniosek zarówno państwa radnych jak i innych mieszkańców gminy musi przejść tryb wskazany w ustawie. Nie bezpośrednio do pokoju pani Kowalskiej czy pani Skowrońskiej, tylko poprzez przełożonego, który musi wiedzieć o tym, że pracownik udostępnia dokumenty. Bo to Burmistrz odpowiada za udostępnianie informacji, za sposób udostępnienia, i ewentualne narażenie stron postępowania na szkodę wynikłą z udostępnienia nieprawidłowego. Dziękuję. Radny p. Piotr Skubiszewski (ad vocem) podziękował pani mecenas za wyjaśnienia. powiedział, że chciałby, aby wszyscy zapoznali się z tą opinia prawną w dniu dzisiejszym.

P R O T O K Ó Ł Nr 37/2008

P R O T O K Ó Ł Nr 37/2008 P R O T O K Ó Ł Nr 37/2008 z XXXVII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 25 czerwca 2008r. o godz.11.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.sikorskiego 3-4. Sesję zwołano zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI/09. z sesji Rady Miasta Oświęcim. odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r.

Protokół Nr XLI/09. z sesji Rady Miasta Oświęcim. odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r. Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 1/ 40 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r. Obecni : 1. Radni zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji Nr XXXIV

Protokół z sesji Nr XXXIV Protokół z sesji Nr XXXIV PROTOKÓŁ Nr XXXIV/05 z sesji Rady Miejskiej Świątniki Górne w dniu 31 marca 2005 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00. Obecnych 13 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU 1 PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU Sesja rozpoczęła się o godz.10.08, a zakończyła o godz.15.45. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r.

Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r. Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r. Obrady LXII sesji Rady Miasta Sulejówek V kadencji (2006-2010)

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r.

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LVII/10 z obrad LVII sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się dnia 17 lutego 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr LVII/10 z obrad LVII sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się dnia 17 lutego 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży Protokół nr LVII/10 z obrad LVII sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się dnia 17 lutego 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r. Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady XXIII sesji

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r. PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30 i trwała do godz. 16:30. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2015

PROTOKÓŁ Nr VII/2015 1 PROTOKÓŁ Nr VII/2015 z obrad VII Sesji Rady Miejskiej Leszna VII kadencji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia nr 15 w Lesznie, w godzinach od

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 46/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu 14 kwietnia 2005 roku

Protokół nr 46/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu 14 kwietnia 2005 roku Protokół nr 46/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu 14 kwietnia 2005 roku Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 18.00, a zakończyło o godz. 20.10. Stan członków Komisji 11 Obecnych

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/11. Do punktu 1. Otwarcie obrad VIII zwyczajnej sesji Sejmiku.

PROTOKÓŁ NR VIII/11. Do punktu 1. Otwarcie obrad VIII zwyczajnej sesji Sejmiku. PROTOKÓŁ NR VIII/11 z VIII zwyczajnej Sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego kadencji 2010 2014 w dniu 11 kwietnia 2011 roku Sala Kolumnowa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Ad.1. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wolanów rozpoczęła się o godz. 8.08. Przewodniczący Rady Gminy - Sylwester Mąkosa

Bardziej szczegółowo

Rybnik, dnia 26 lutego 2014 r. Or.0002.2.2014 (2014/024593) Protokół nr XLIII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 26 lutego 2014 r.

Rybnik, dnia 26 lutego 2014 r. Or.0002.2.2014 (2014/024593) Protokół nr XLIII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 26 lutego 2014 r. Rybnik, dnia 26 lutego 2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK ISO 9001:2008 Or.0002.2.2014 (2014/024593) Protokół nr XLIII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 26 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

Listy obecności: radnych, przewodniczących zarządów dzielnic stanowią załącznik do protokołu.

Listy obecności: radnych, przewodniczących zarządów dzielnic stanowią załącznik do protokołu. Protokół Nr OR.IV.0051-028/08 z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbyła się w dniu 30 października 2008 roku w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego. Listy obecności: radnych, przewodniczących

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo