spełnienia marzeń nawet tych głęboko ukrytych samych sukcesów nowych szczytów zdobytych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "spełnienia marzeń nawet tych głęboko ukrytych samych sukcesów nowych szczytów zdobytych"

Transkrypt

1 NR 3 (104) ISSN Maj - Czerwiec 2012 spełnienia marzeń nawet tych głęboko ukrytych samych sukcesów nowych szczytów zdobytych szerokiego uśmiechu i beztroskiej radości poczucia spokoju i ogromu miłości mimo trosk i problemów i szybkiego upływu lat niech co dzień uśmiecha się do nas cały świat! K.M. 1

2 Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy! Dnia 19 maja bieżącego roku w Teatrze Polskim w Szczecinie odbyła się uroczystość zorganizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi: Wicewojewoda Zachodniopomorski Pan Ryszard Mićko, Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Pani Anna Mieczkowska, Rektor PUM - Pan Przemysław Nowacki, Dyrektor ds. Medycznych ZOWNFZ Pan Tomasz Żukowski, Wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej - Pan Wiesław Kupiński, Archidiecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia ks. Paweł Ostrowski, Dyrektor Administracyjny Seminarium Duchownego ks. Krzysztof Krawiec. Gościem była także nasza Koleżanka dr habilitowana nauk medycznych profesor PUM, dziekan elekt Wydziału Nauk o Zdrowiu Pani Beata Karakiewicz. Jest pierwszą w Polsce położną, która od nowego roku akademickiego będzie pełniła funkcję dziekana. Serdecznie gratulujemy pełnienia tak zaszytnej funkcji. Międzynarodowy Dzień Pielegniarki obchodzimy 12 maja, a Dzień Położnej dnia 8 maja. Obie te daty związane są z datą urodzin naszych poprzedniczek zawodowych, czyli Florencji Nightingale i Stanisławy Leszczyńskiej. Florencja Nightingale udzielała pomocy żołnierzom w czasie wojny krymskiej, tworzyła podwaliny pielegniarstwa, a Stanisława Leszczyńska ratowała przed śmiercią nowonarodzone dzieci w obozie w Oświęcimu, a było ich ponad trzy tysiące. Ośmieliła się przeciwstawić bezwzględnemu rozkazowi nakzującemu zabijać nowonarodzone dzieci, licząc się z groźbą śmierci. Nam na szczęście przyszło żyć w innych warunkach, ale współczesne czasy stawiają przed nami nowe zadania. Wiąże się to z koniecznością korzystania w swojej pracy zawodowej z wyników badań naukowych i przekładanie ich na działalność praktyczną. Od pielęgniarek i położnych oczekuje się utrzymania swojej wiedzy i umiejętności na poziomie adekwatnym do rozwoju nauki. Badania wykonywane w wielu krajach udowodniły, iż poziom wykształcenia personelu pielęgniarskiego, położniczego ma wpływ na jakość sprawowanej opieki i występowanie zdarzeń niepożądanych u pacjenta. Międzynarodowa Rada Pielęgniarek wskazała na znaczenie badań naukowych w pielęgniarstwie i określiła temat tegorocznych obchodów jako Niwelowanie różnic; od nauki do praktyki. Pielegniarstwo przeszło proces profesjonalizacji od działań opiekuńczych, przez jego technizację do profesji. Współcześni specjaliści dysponują wysokim poziomem wiedzy specjalistycznej, wymaga to ciągłego pogłębiania wiedzy, a także właściwego z niej korzystania. Potrzebna jest wiedza specyficznie pielęgniarska, a pielęgniarstwo jako silna dyscyplina naukowa. Pielegniarstwo dzisiaj stanowi dziedzinę bardzo szeroką, złożoną i zróżnicowaną, musi mieć charakter dynamiczny, ponieważ wymagają tego zmiany zachodzące w rzeczywistości i konieczność dostosowania do nich dalszego rozwoju pielęgniarstwa. Prowadzenie badań naukowych pozwoli na rozwijanie oraz eliminowanie nieskutecznych czynności. Bardzo istotnym założeniem jest to, że badania naukowe pozwolą na wprowadzenie Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej. Jest to bardzo ważne, ponieważ dzisiaj, gdy rozliczamy czynności pielegniarskie, to wszystkie one ujęte są w jednym kodzie jako opieka pielęgniarska i położnicza. Powoduje to, że nie mamy wycenionych świadczeń pielęgniarskich, czyli nie wiemy, czy udział pielęgniarki w zabiegu operacyjnym to 10 czy 100 zł. Klasyfikacja pozwoli na wskazanie konkretnych czynności wykonywnaych przez pielęgniarki i położne, ocenę jakości i skuteczności opieki pielęgniarskiej. Pielęgniarstwo, położnictwo to zawody, których przedstawiciele posiadają szeroki zakres wiedzy, kwalifikacji i umiejetności, mają znaczący wpływ na wzrost efektywności w ochronie zdrowia. Ważne jest, abyśmy byli otwarci i łączyli doświadczenia z nowościami, teorię z praktyką, a wtedy osiągniemy sukces w opiece nad pacjentem. Przewodnicząca Rady - mgr Maria Matusiak Wspomnienia ze Lwowa 2

3 W numerze Biuro Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych Szczecin, ul. Ks. Bogusława 30 czynne od poniedziałku do czwartku w godz w trzecią sobotę miesiąca w godz Sekretariat tel tel./fax: Specjalista ds. administracyjno - biurowych tel Dyżury Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w drugą środę miesiąca w godz Posiedzenie Komisji ds. kształcenia pierwszy wtorek miesiąca o godz Prezydium spotyka się co trzy tygodnie - w środę o godz Prawnik Izby I, III i V poniedziałek miesiąca w godz II, IV poniedziałek miesiąca w godz Wizyty proszę umawiać w sekretariacie Izby Sekretarz Rady tel poniedziałki w godz od wtorku do czwartku w godz Kasa Izby tel od poniedziałku do czwartku Główna Księgowa tel od wtorku do czwartku Skarbnik tel poniedziałek, wtorek środa Dział prawa wykonywania zawodu tel poniedziałek, czwartek wtorek, środa Dział Szkoleń Pelikan tel Piątek jest dniem bez interesanta Nordea Bank Polska S.A. POB Szczecin II Nr konta: Opłata za szkolenie - nr konta Alior Bank Nr konta: Spis treści Kalendarium... Opieka długoterminowa... Odpowiedź Min. Zdrowia... Kształcenie podyplomowe... Wykonywanie badań laboratoryjnych... Gratulacje... Ogólnopolski Kongres Ekspozycji Zawodowej... Stanowisko XI Kongresu Pielęgniarek Polskich... Zdaniem Okręgowego Rzecznika... Padaczka u dzieci... Sprawozdanie z konferencji... Dzień Pielęgniarki i Położnej... Siedem życzeń pielęgniarki... Majówka Na Zdrowie... Byliśmy we Lwowie... Witajcie wakacje... Kondolencje... UWAGA WAŻNE!!! Uprzejmie informujemy, że z dniem 18 czerwca 2012r. nastąpiła zmiana telefonów. Poniżej zamieszczamy nowe numery telefonów: Specjalista ds. administracyjno biurowych tel Skarbnik - tel Wydawca: Rada Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych Szczecin, ul. Księcia Bogusława 30, tel tel./fax: REGON Redaguje zespół: Helena Gąsior, Gabriela Hofman, Izabela Piasecka, Alicja Jabłecka, Katarzyna Mandes, Dorota Kalek, Magdalena Zyblewska. Zdjęcia: ze zbiorów redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych materiałów oraz zmiany tytułów, nie zwraca materiałów nie zamówionych i nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Redakcja przyjmuje i zamieszcza odpłatnie wszelkie ogłoszenia i reklamy. Nakład 1600 szt. Druk ukończono: r. Do użytku wewnętrznego Egzemplarze bezpłatne dla członków SIPiP. W wolnej sprzedaży - 8,50 zł

4 KALENDARIUM KALENDARIUM KALENDARIUM Posiedzenie Komisji ds. medycyny szkolnej Posiedzenie Prezydium Rady SIPiP Szkolenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej Spotkanie PTPAiIO Posiedzenie Komisji ds. etyki Spotkanie z Pielęgniarską Kadrą Kierowniczą Spotkanie z Kierownikami Pielęgniarskich NZOZ Spotkanie z Pełnomocnymi Przedstawicielami SIPiP Udział Pani Przewodniczącej Marii Matusiak w posiedzeniu Prezydium NRPIP Udział Pani Przewodniczącej, Wiceprzewodniczącej oraz członków Rady w Konferencji organizowanej przez Harz Klinikum Christophera Koppe Wernigerode Blankenburg Posiedzenie Komisji ds. położnych Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego Posiedzenie Komisji socjalnej Posiedzenie Komisji ds. szpitalnictwa Posiedzenie Prezydium Rady SIPiP Posiedzenie Komisji ds. promowania zawodów pielęgniarki i położnej Posiedzenie Komisji biuletynu Konferencja prasowa w Urzędzie Marszałkowskim z okazji MDPiP (działalność i kompetencje pielęgniarek i położnych w opiece zdrowotnej). Maria Matusiak, Elżbieta Grochans, Małgorzata Kłys Rachwalska, Bożenna Leśniak, Elwira Berezowska oraz Anna Maria Król, Helena Gąsior, Gabriela Hofman i członkowie Komisji ds. promowania zawodów pielęgniarki i położnej Głos Szczeciński rozstrzygnięcie Plebiscytu Hipokratesa Pielęgniarka Roku wygrała Anna Nowak - SERDECZ- NIE GRATULUJEMY! Konferencja w SPWSZ organizowana przy współpracy Zespołu ds. pielęgniarstwa chirurgicznego przy SIPiP pt. Wybrane zagadnienia z dziedziny laryngologii oraz medycyny estetycznej Spotkanie z opiekunami staży Posiedzenie Komisji ds. promowania zawodów pielęgniarki i położnej Uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w Teatrze Polskim Majówka na Zdrowie Jasne Błonia impreza plenerowa (edukacja zdrowotna poprzez zabawę, zdrowie dzięki profilaktyce, uroda dzięki zdrowiu) Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej 4

5 Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany wskaźnika korygującego z 0,4 na 0,5 w pielęgniarskiej opiece długoterminowej Opieka długoterminowa Skierowany do: Prezesa Rady Ministrów Ministra Zdrowia Prezesa NFZ W związku z opiniowaniem projektu Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej apelujemy kolejny raz o zmianę wskaźnika z 0,4 na 0,5 w załączniku nr 1 do ww. Zarządzenia. Wprowadzony Zarządzeniem nr 93/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 grudnia 2009 r. wskaźnik 0,4 dla pacjentów przebywających pod tym samym adresem zamieszkania od początku dyskryminował i dyskryminuje finansowo pielęgniarki realizujące świadczenia zdrowotne w ramach opieki długoterminowej w DPS. Należy podkreślić, że w myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, pielęgniarka w DPS zobowiązana jest do objęcia opieką 12 pacjentów, natomiast w miejscu zamieszania 6 pacjentów na jeden etat przeliczeniowy. W związku ze zmniejszającym się z roku na rok finansowaniem świadczeń w tym obszarze przy jednocześnie rosnących kosztach prowadzenia działalności gospodarczej koniecznym staje się zmiana wskaźnika na 0,5, aby nie doprowadzić w niedalekiej przyszłości do rezygnacji pielęgniarek z realizacji tego zakresu świadczeń. Konsekwencją tego może być brak zapewnienia ustawowych świadczeń zdrowotnych dla tej grupy pacjentów. Wobec powyższego apelujemy jak na wstępie. Sekretarz NRPiP Joanna Walewander Prezes NRPiP Grażyna Rogala-Pawelczyk KOMUNIKAT Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że rozpoczyna pełnopłatną specjalizację w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek i pielęgniarzy. Koszt całkowity w/w specjalizacji wynosi 4840 zł - płatny w 22 ratach. Planowane rozpoczęcie specjalizacji r., termin zakończenia maj 2014r. Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039), do w/w specjalizacji może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia: pisemny wniosek o dopuszczenie do specjalizacji, dokument potwierdzający posiadanie co najmniej dwuletniego stażu pracy w zawodzie w ciągu ostatnich pięciu lat, kserokopię prawa wykonywania zawodu (poświadczoną za zgodność z oryginałem). Karty zgłoszenia na w/w specjalizację można składać osobiście, pocztą oraz poczta elektroniczną. Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń SIPIP pod numerem tel

6 Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia 6

7 7

8 Kształcenie podyplomowe Notatka ze spotkania które odbyło się dnia roku w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, dotyczące udzielenia zamówienia publicznego w sprawie wyboru organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2012 roku. Poznań Sz. Pani Dr Grażyna Rogala-Pawelczyk PREZES NRPiP Uprzejmie informuję, że dnia roku w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia (Warszawa, Al.Jerozolimskie 155) odbyło się zebranie organizacyjne dotyczące udzielenia zamówienia publicznego w sprawie wyboru organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się, w 2012 roku. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele: a. b. c. d. Departamentu Pielęgniarek i Położnych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. NRPiP reprezentowali: Wiesław Zielonka i Tomasz Kaczmarek. Na zebraniu ustalone zostały istotne warunki zamówienia publicznego będącego przedmiotem przetargu publicznego. Ogłoszenie zostanie opublikowane po 23 maja 2012roku. Ogółem przedmiotem zamówienia będzie 1850 miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych z kwotą dofinansowania 4337zł na jedną specjalizację. Priorytetowe dziedziny specjalizacyjne, których dotyczyć będzie zamówienie publiczne, zostały opublikowane w Komunikacie Ministra Zdrowia w dniu na stronie internetowej Departamentu Pielęgniarek i Położnych. Na zebraniu organizacyjnym ustalono ostateczny termin składania ofert przez organizatorów szkoleń specjalizacyjnych: roku, godzina W tegorocznym przetargu zostaną wprowadzone nowe istotne dla naszej grupy zawodowej zmiany, które stanowić będą szczegółowe warunki zamówienia: organizator kształcenia specjalizacyjnego nie będzie mógł żądać dodatkowej opłaty od uczestnika szko- lenia większej niż 1163zł (przy założeniu, iż taka dopłata będzie w ogóle zakładana ze względu na różnicę ceny oferowanej przez organizatora w przetargu a kwoty dofinansowania ze środków publicznych), a. b. c. do szkolenia specjalizacyjnego będzie mogła przystąpić pielęgniarka/położna, o ile nie korzystała z takiego dofinansowania w ciągu ostatnich 5 lat, pielęgniarka/położna może skorzystać tylko z jednej specjalizacji dofinansowanej z budżetu państwa w tym samym czasie. Warunki b i c wynikają z Art.70, pkt. 5 i 6 Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011roku (Dz. U. Nr 174, poz.1039).w związku z tymi warunkami pielęgniarka/położna zobowiązana będzie przedłożyć organizatorowi stosowne oświadczenie w momencie składania dokumentów przed kwalifikacją do danej specjalizacji. Tomasz Kaczmarek (Komisja Kształcenia przy NRPiP)

9 Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 2012 Komunikat w sprawie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w roku 2012 r. ze środków Funduszu Pracy Ministerstwo Zdrowia uprzejmie informuje, iż zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011r., w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego w roku 2012 (Dz.Urz.MZ ), w roku bieżącym przewidziane jest dofinansowanie miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną specjalizację u organizatorów kształcenia wyłonionych w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Koszt dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla pielęgniarki, położnej rozpoczynającej specjalizację w 2012 roku wynosi nie więcej niż zł. Mając na uwadze liczbę miejsc szkoleniowych przypadających na ten rok, jak również uwarunkowania prawne i organizacyjne, które muszą spełnić organizatorzy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, aby uruchomić specjalizację w 2012 roku zasadnym jest niezwłoczne podjęcie starań przez organizatorów kształcenia w zakresie uzyskania stosownych uprawnień do realizacji tego zadania. Wymogi stawiane organizatorom kształcenia określone zostały w: Ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.). Ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.). Ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2000 r., Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.). Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielę- gniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923). Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1922, z późn. zm.). Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2004 r. w sprawie wysokości opłaty wnoszonej za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek, położnych (Dz. U. Nr 229, poz. 2314). Spełnienie wymogów, określonych w wyżej wymienionych aktach prawnych, będzie jednym z podstawowych warunków pozwalających organizatorom kształcenia przystąpić do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu pozyskania środków finansowych na dofinansowanie specjalizacji. Ministerstwo Zdrowia, mając na względzie zapotrzebowanie na specjalistów z poszczególnych dziedzin pielęgniarstwa i dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, przygotowało materiał dotyczący priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w roku 2012 ze środków Funduszu Pracy. Wykaz priorytetowych dziedzin szkoleń specjalizacyjnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w roku bieżącym został opracowany na podstawie propozycji w tym zakresie przedłożonych przez: 1. Marszałków województw; 2. Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych Uchwała nr 30/VI/2012 NRPiP z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych ze środków finansowych budżetu państwa na rok 2012 przez Zespół, w skład którego wchodzili przedstawiciele: Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia. 9

10 Bardzo ważne! 10

11 L.dz.269/01/12 Warszawa 30 stycznia 2012r. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Zakładowa Organizacja Związkowa Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M.Pirogowa ul. Wileńska 37, Łódź Szanowni Państwo, w odpowiedzi na pismo z dnia 9 stycznia 2012 r., przesłane drogą , w sprawie wydania opinii prawnej w przedmiocie wykonywania przez pielęgniarki i położne badań diagnostycznych na aparatach typu COBAS B 221 oraz ABX MIKROSOS CRP 200 mikrometodą (morfologia, CRP, bilirubina)w oddziale noworodków oraz patologii noworodka i intensywnej opieki neonatologicznej oraz udzielenie odpowiedzi na postawione pytania o treści: 1) 2) 3) Kto może wykonywać badania diagnostyki laboratoryjnej na aparatach COBAS B 221 oraz ABX MIKROSOS CRP 200 mikrometodą? Czy pielęgniarka i położna może wykonywać samodzielnie badania laboratoryjne na aparatach typu COBAS B 221 oraz ABX MIKROSOS CRP 200 bez odpowiedniego przeszkolenia,kursu kwalifikacyjnego bądź specjalistycznego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej? Jakie ewentualne kwalifikacje powinna mieć pielęgniarka wykonująca ww. badania? - informuję: Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U.Nr 144, poz 1529 z późn.zm.) w art. 6b stanowi, iż osoby uprawnione, o których mowa w art. 6 i 6a, w zależności od posiadanych kwalifikacji zawodowych, mogą wykonywać zabiegi i czynności polegające na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych. Jednocześnie w ust.2 zostało zawarte upoważnienie ministra właściwego do spraw zdrowia, aby po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określił w drodze rozporządzenia, wykaz zabiegów i czynności, o których jest mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności czynności diagnostyki laboratoryjnej. Zgodnie z 1 pkt. 2 lit. c-h i 6 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowie z dnia 7 listopada 2007r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr. 210, poz. 1540) pielęgniarka/położna jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego czynności wskazanych w cytowanym wyżej rozporządzeniu. Jest to m.in.: kierowanie na badania diagnostyczne lub pobieranie materiału do badań, pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, kierowanie na badania lub pobierania materiałów do badań bakteriologicznych (mocz, kał, plwociny, wymaz z nosa, gardła i narządów płciowych i inne wydzieliny), pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, wykonywanie testów diagnostycznych dla oznaczenia ciał ketonowych i glikozy we krwi i w moczu, oznaczenie glikemii z pomocą glukometru, wykonywania pomiarów stężenia gazów biorących udział w procesie oddychania (gazometrii, kapnometrii), pod warunkiem odbycia kursu kwalifikacyjnego w zakresie intensywnej terapii. Załącznik nr 1 do rozporządzenia wskazuje, że pielęgniarka/położna posiadająca wskazane wyżej kwalifikacje, może pobierać krew do badań. z uwagi na fakt, iż w załączniku nie wskazano, czy pobieranie dotyczy krwi obwodowej, czy włośniczkowej oznacza to, iż może pobierać każdy rodzaj krwi. w żadnym wypadku pielęgniarka/położna uprawniona do poboru krwi od pacjenta i innych materiałów biologicznych nie może samodzielnie wykonywać badania krwi i materiałów, ani autoryzować wyniku badania, ponieważ zgodnie z art.2 pkt. 4 i art. 6 i art. 6a ustawy o diagnostyce laboratoryjnej do wykonania powyższych czynności uprawniony jest wyłącznie diagnosta laboratoryjny lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie przydatnej w diagnostyce, licencjat analityki medycznej oraz osoby posiadające studia wymienione w art. 7 ust.1 pkt. 2 ustawy i mające prawo do podjęcia kształcenia podyplomowego. Autoryzację wyniku badań może przeprowadzić tylko wyłącznie diagnosta lub lekarz z odpowiednią specjalizacją. Pobrany przez pielęgniarkę i położną materiał do badań powinien być przekazany do badań diagnostycznych. Badania wykonywane na aparatach typu COBAS B 221 to ustalanie parametrów równowagi kwasowo - zasadowej: ph, po2, pco2 oraz elektrolitów: Na?, K?, Ca??,Cl?, hemoglobina całkowita thb, saturacja SO2 i hematokryt Hct (mierzony i wyliczany), metebiility, pochodne hemoglobiny, bilirubina. Badania wykonywana na aparatach typu ABX MIKROSOS CRP 200 mikrometodą (morfologia, CRP bilirubina)to CRP oraz badania z zakresu hematologii. 11

12 Badania wskazane powyżej, a wykonywane na wymienionych aparatach należą do czynności diagnostyki laboratoryjnej wskazanych w art.2 ustawy. Mogą być one wykonywane tylko i wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wskazane w art. 6 oraz 6a ustawy. Osobami tymi nie są pielęgniarki czy położne. Nadto ustawa wymaga, aby czynności diagnostyki laboratoryjnej wykonywane były w laboratorium, a nie na jakimkolwiek oddziale szpitala. Wynika to wyraźnie również, że sformułowania zawartego treści art. 6 samodzielnie wykonywanie czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium oraz art. 1a ustawy mówiącego, iż badania muszą być wykonywane w laboratorium. Z powyższego wynika, iż nie jest to możliwe wykonanie badań diagnostycznych na aparatach typu COBAS B 221 oraz ABX MIKROSOS CRP 200 mikrometodą (morfologia, CRP, bilirubina) w oddziale noworodków oraz patologii noworodka i intensywnej opieki neonatologicznej przez pielęgniarkę lub położną. Nie jest również możliwe wykonywanie badań poza laboratorium, czyli m.in. na oddziale noworodków oraz patologii noworodka i intensywnej opieki neonatologicznej. Z wyrazami szacunku Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych (-)Elżbieta Puacz Otrzymują: 1) mgr Agnieszka Bukowska Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa, PWSZ Wydział Ochrony Zdrowia, ul. Wojska Polskiego 51, Ciechanów, 2) Grażyna Rogala-Pawelczyk Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, ul. Pory 78.Xp Warszawa, 3) Agnieszka Kałużna Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, Łódź ul. Piotrowska 17, 4) Bartosz Arłkowicz Minister Zdrowia, ul. Miodowa 15, Warszawa, 5) Barbara Misińska Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Warszawa ul. Chałubińskiego 8, 6) Maciej Dworski - Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych ul. Grójecka 186, Warszawa. 12 GRATULUJEMY Jubileusz pracy zawodowej obchodzą Koleżanki Pielęgniarki i Położne z SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie. Z tej okazji składamy najserdeczniejsze gratulacje i życzymy dużo zdrowia, dalszej realizacji planów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. 40 lecie pracy zawodowej Jankowska Honorata 35 lecie pracy zawodowej Hałas Marta 30 lecie pracy zawodowej Kamińska Danuta, Bałabańska Bronisława 25 lecie pracy zawodowej Andrzejczak Mac Jolanta Budziach Mariola 20 lecie pracy zawodowej Dach Wioletta, Śliwińska Urszula, Kamińska Małgorzata o czym informują i gratulują Pełnomocnicy Renata Pęciak i Elżbieta Lebiedziewicz

13 13

14 14

15 15

16 16

17 Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej w Teatrze Polskim Hymn Pielęgniarski Chór SIPiP List gratulacyjny Wojewody Zachodniopomorskiego dla Pani Bożeny Rasińskiej Honorowa Odznaka SIPiP dla aktywnych członków samorządu Wspólne zdjęcie Gratulacje dla Pani Ewy Aksamit Uroczystość prowadziły: Przewodnicząca Rady Maria Matusiak oraz Wiceprzewodniczące Anna Maria 17Król i Joanna Woźnicka

18 Zaproszeni Goście Laureat Konkursu Pielęgniarka Roku 2011 Pan Stanisław Bilski Widok sali Widok sali Kwiaty dla aktorów Wspólne zdjęcie oraz w 109 SP Szpitalu Wojskowym z Przychodnią 18 Odznaczenie P. Genowefy Borowskiej Wyróżnione Pielęgniarki

19 Medal na ręce Przewodniczącej Rady P. Marii Matusiak Majówka na Zdrowie 19 maja 2012r. Od lewej: Katarzyna Grabowiecka, kpt. Barbara Sońta, płk. mgr Marcin Sygut, mgr Maria Matusiak, mgr Anna Maria Król Pomiary glikemii Zainteresowanie Szczecinian Pielęgniarka w oczach dziecka Chcemy być pielęgniarkami W czepkach wyglądamy wyjątkowo Scena 19

20 Komisja ds. promowania zawodów pielęgniarki i położnej Namiot SPS Szpitala Zdroje Namioty WOMP Szpital w Zdunowie 20 Maria Matusiak i Mariusz Holicki wśród członków komisji

21 21

22 22

23 Zdaniem Okręgowego Rzecznika mgr Bożena Rasińska Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie, pielęgniarka oddziałowa Izby Przyjęć Chirurgii. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Ryzyko błędu zawodowego granice odpowiedzialności Ryzyko błędu zawodowego występuje w każdym zawodzie. Zawód pielęgniarki - zawód zaufania publicznego, jest obciążony dużym ryzykiem zawodowym. w trakcie wykonywania czynności zawodowych może również dojść do popełnienia błędu, dlatego odpowiedzialność przybiera szczególny charakter ze względu na podmiot zawodowych oddziaływań, którym jest człowiek. Błąd medyczny występuje wtedy, kiedy lekarz, pielęgniarka lub inny pracownik medyczny wykonując czynności zawodowe nie dołoży staranności lub też przekroczy swoje kompetencje, czego konsekwencją może być utrata przez chorego zdrowia lub życia. Błąd medyczny dzielimy na: diagnostyczny, terapeutyczny, techniczny, informacyjny. Przynależność do grupy zawodowej daje nam przywileje, ale nakłada na nas również obowiązki. Pielęgniarka/położna przyjmuje osobistą i zawodową odpowiedzialność za wykonywaną pracę. Praca zgodna z normami etyczno-deontologicznymi oraz znajomość obowiązujących aktów normatywnych, a także stosowanie obowiązujących procedur daje gwarancję bezpieczeństwa zarówno pacjentowi, jak i pielęgniarkom/położnym. Bardzo istotną rolę w pracy zawodowej pełni świadomość odpowiedzialności, czyli poczucia bycia odpowiedzialnym za rzetelne wykonywanie samodzielnych i zleconych zadań na wysokim poziomie jakościowym, oczekiwanym przez odbiorców usług pielęgniarskich, czyli pacjentów. w celu zachowania wysokiego poziomu świadczonych usług pielęgniarskich konieczna jest odpowiedzialność pielęgniarek/położnych za własny rozwój zawodowy oraz kształcenie. Praca w resorcie ochrony zdrowia jest ryzykowna. w trakcie wykonywania czynności zawodowych może dojść do popełnienia błędu. w ostatnim czasie obserwuje się zjawisko zastępowania błędu medycznego pojęciem zdarzenia niepożądanego, które znaczeniowo jest szersze, ponieważ udział czynników zewnętrznych, do których możemy zaliczyć wyposażenie stanowisk czy też organizację pracy, jest w tym przypadku istotny. Ryzyko zawodowe, wg Ministerstwa Pracy, rozumiane jest, jako: prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń (zagrożeń) związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty oraz ich skutków dla zdrowia lub życia pracowników w postaci chorób zawodowych i wypadków przy pracy. Zdarzenie niepożądane: Każde niezamierzone lub nieoczekiwane zdarzenie, które mogło lub spowodowało szkodę u jednego lub więcej pacjentów uzyskujących opiekę zdrowotną, Szkoda wywołana w trakcie/efekcie leczenia nie związana z naturalnym przebiegiem choroby czy stanem zdrowia, Może wystąpić na każdym etapie hospitalizacji tj. od momentu przyjęcia pacjenta do szpitala do chwili jego wypisu. Osoba wykonująca zawód pielęgniarki powinna znać swoje obowiązki i prawa oraz wiedzieć, za co ponosi odpowiedzialność. Musi mieć świadomość skutków, na które może się narazić przekraczając kompetencje zawodowe. Każda dziedzina, w tym przypadku ochrona zdrowia narzuca konieczność uwzględniania jej cech specyficznych. Nie zdołano do tej pory ujednolicić terminologii dotyczącej obszaru zdywersyfikowanego ryzyka. w pracy zawodowej pielęgniarki/położnej podstawą bezpieczeństwa wykonywanych działań oprócz staranności, dokładności i sumienności jest znajomość zagadnień dotyczących wykonywanego zawodu: zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. Istotne znaczenie mają również cechy psychospołeczne pielęgniarki. Odmowa wykonania zlecenia źle lub niepoprawnie sformułowanego nie należy do łatwych. Pielęgniarka/położna zajmując takie stanowisko, musi być przekonana o poprawności swojej decyzji, broniąc jej umiejętnie nie może tworzyć sytuacji konfliktowych. Przyczyny powstawania błędów medycznych związanych z wykonywanymi przez pielęgniarkę czynnościami zawodowymi dzielimy na personalne (leżące po stronie pielęgniarki) i organizacyjne (leżące po stronie zakładu pracy). Podczas wykonywania zawodu pielęgniarka może popełnić błąd lub błędy w swoim postępowaniu pielęgniarskim. Błędy mogą być uwarunkowane wieloma czynnikami, na przykład: organizacją pracy, niewystarczającą liczbą pielęgniarek w stosunku do dużego zapotrzebowania na opiekę ze względu na stan zdrowia pacjentów, warunkami ergonomicznymi, wykonywaniem dodatkowych czynności, często niezgodnych z kwalifikacjami, brak właściwej komunikacji interpersonalnej, brak odpowiedniego podziału kompetencji, brakiem znajomości procedur i standardów postępowania pielęgniarskiego lub lekceważeniem konieczności ich stosowania w praktyce zawodowej itd. Zdarzają się błędy zaniechania i zaniedbania. 23

24 Zaniechanie W rozumieniu prawnym oznacza brak działania lub niespełnienie warunków ustanowionych przez normy prawne. Oznacza bierne zachowanie się osoby wobec toku zdarzeń, który mogłaby zmienić, gdyby podjęła odpowiednie działania. Zaniedbanie To brak dbałości o coś, brak staranności, zainteresowania, niewykonanie określonego działania, które ze względu na realizowany cel lub umowę powinno być w danej sytuacji wykonane. Bardzo ważne jest, aby identyfikować i gromadzić dane na temat błędów medycznych, zdarzeń niepożądanych. Na pewno posłuży to poprawie bezpieczeństwa pacjentów, może nastąpić edukacja na podstawie błędów. Analiza zdarzeń, informacja zwrotna może stanowić źródło wiedzy i profilaktyki. Powstałe w wyniku zaniedbań przez personel medyczny błędy nie mogą być ukrywane, a przyznanie się do winy nie może być karane (chodzi o odpowiedzialność karną). Orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej oraz zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej i praw pacjenta jest rozpatrywane przez organy rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Pamiętajmy!!! Z błędów należy wyciągać wnioski. Błądzić jest rzeczą ludzką, ukrywanie błędów jest grzechem ciężkim, ale brak uczenia się na błędach jest niewybaczalny tak o błędach medycznych mówi naczelny lekarz Wielkiej Brytanii i prezydent WHO Alliance for Patient Safety, sir Liam Donaldson. Piśmiennictwo: dostępne w SIPiP Padaczka u dzieci Pojęcie padaczki (epilepsja) pochodzi z języka greckiego i oznacza tyle co chwytać, napadać. 24 opracowała: Alicja Jabłecka Komisja ds. biuletynu Padaczka jest chorobą o złożonej, różnej etiologii cechującą się pojawianiem napadów padaczkowych. Napad padaczkowy jest niczym innym, jak nieprawidłowo zsynchronizowanym wyładowaniem bioenergetycznym w grupach neuronów korowych w mózgu. Obraz kliniczny napadu zależy od wielkości obszaru nieprawidłowo pobudzanego oraz jego lokalizacji. Występujące napady mogą przybierać różną postać np. napad zaburzeń ruchowych, zaburzeń czucia, postrzegania czy też zaburzeń wegetatywnych lub psychicznych. Wszystkie napady przebiegać mogą natomiast z zaburzeniami świadomości lub bez nich. Padaczka nie jest chorobą dziedziczną. Napady padaczkowe szczególnie często występują u dzieci: w 30% przypadków napady padaczki ujawniają się już przed 4 rokiem życia. w zdecydowanej większości przypadków nie można ustalić jednoznacznie przyczyny padaczki. Przyczyny choroby: uszkodzenia mózgu w okresie życia płodowego powstałe w wyniku infekcji wewnątrzmacicznych u matki, wad układu nerwowego, przewlekłych chorób matki w okresie ciąży (m.in. niewyrównanej wady serca, niedokrwistości, cukrzycy), a także przyjmowania szkodliwych substancji o typie narkotyków, palenia papierosów, również w związku z przewlekłym alkoholizmem, naświetlaniami promieniami rentgenowskimi czy krwawieniami z dróg rodnych; uszkodzenia mózgu w czasie nieprawidłowo przebiegającego porodu oraz występujące już po urodzeniu się dziecka, a także u osób dorosłych, np. w wyniku zapalenia mózgu i opon mózgowo - rdzeniowych, urazów czaszki, krwiaka lub guza mózgu itp.; choroby uwarunkowane genetycznie, np. fakomatozy, genetycznie uwarunkowane zaburzenia metaboliczne, a także formy padaczki uwarunkowanej genetycznie, np. młodzieńcza padaczka miokloniczna, łagodna padaczka rolandyczna, zespół sprzężony z chromosomem X (tzw. zespół kruchego X), dziecięce i młodzieńcze napady nieświadomości. Postaci napadów Napady padaczkowe mają różne formy. Podczas dużych (grand mal) uogólnionych napadów toniczno klonicznych, chory nagle traci przytomność, upada, następuje gwałtowne, toniczne napięcie mięśni całego ciała, podczas którego często obserwuje się odgięcie głowy do tyłu i wyprężenie kończyn. w tym czasie ustaje oddychanie, co powoduje narastanie sinicy. Po kilku, kilkunastu sekundach ciałem wstrząsają silne, uogólnione drgawki kończyn i głowy. Chory może wtedy przygryźć język, a także bezwiednie oddać mocz. Powoli zaczyna oddychać, ale jeszcze przez jakiś czas jest nieprzytomny, a po ustaniu napadu senny i rozkojarzony. u niektórych osób występują tzw. małe napady (petit mal) mające formę

25 krótkich napadów nieświadomości i drgawek ogniskowych typu ruchowego, czuciowego i psychoruchowego. Chory na chwilę przerywa wykonywaną czynność, na moment wyłącza się, nie nawiązuje kontaktu z otoczeniem. Nie ma drgawek ani upadku ciała. Po ustaniu napadu powraca do swojego zajęcia i często nie zdaje sobie sprawy z chwilowego zaniku świadomości. Niekiedy mamy do czynienia z napadami mioklonicznymi, podczas których następują szybkie skurcze mięśni w różnych grupach mięśniowych. Chory może wówczas tracić przytomność (ale nie zawsze). Z kolei w tzw. napadach akinetycznych razem z utratą przytomności ma miejsce nagłe zwiotczenie mięśni oraz upadek ciała. Napady padaczkowe (często mieszane) mogą mieć jeszcze inne warianty kliniczne, zwłaszcza w padaczce wieku dziecięcego (np. w zespole Westa, zespole Lennoxa-Gastaut, zespole Doose i innych). Podejmując temat padaczek u dzieci nie sposób nie nadmienić występowanie drgawek gorączkowych. Występują one u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat, często rodzinnie dotykając wielu dzieci tych samych rodziców. Do drgawek dochodzi w przebiegu różnych infekcji przebiegających z gorączką. Mała dojrzałość układu nerwowego pozwala na wystąpienie drgawek przy temperaturze stopni Celsjusza, wystąpienie tychże drgawek przy niższej temperaturze, rzędu 38-38, 5 stopni Celsjusza świadczyć może o obciążeniu dziecka rozwojem napadów epileptycznych w przyszłości. Jak rozpoznać padaczkę Wystąpienie jednego napadu padaczkowego nie świadczy o pojawieniu się choroby. Z padaczką mamy do czynienia dopiero wtedy, gdy napady powtarzają się często i towarzyszą im zmiany napadowe w EEG (także w okresie między napadami). W rozpoznaniu padaczki bardzo pomocne są metody aktywacyjne EEG (fotostymulacja, hiperwentylacja), a zwłaszcza badania przeprowadzone u pacjenta w czasie snu po źle przespanej nocy (wybudzenie) oraz badanie z możliwością obserwacji zachowywania się pacjenta (wideo-eeg). Należy tu jednak dodać, że prawidłowy zapis EEG nie wyklucza padaczki, wymaga natomiast powtórzenia go przy zastosowaniu opisanych metod aktywacyjnych. Istotne znaczenie ma wywiad zebrany od pacjenta i jego najbliższego otoczenia. Dzięki temu można określić rodzaj obserwowanych napadów i towarzyszące im zachowanie chorego, a więc charakter napadu, długość jego trwania, stopień zaburzeń świadomości, inne objawy ze strony układu nerwowego itp. Dużą rolę odgrywa tu badanie neurologiczne, które może wykazać wiele objawów (niedowłady lub porażenia kończyn, nerwów czaszkowych, zaburzenia równowagi itp.), a także badanie okulistyczne mogące wykluczyć (lub potwierdzić) tarczę zastoinową na dnie oka, która występuje przy wzmożonym ciśnieniu śródczaszkowym, np. w przypadku guza mózgu. W celu ustalenia przyczyny występowania napadów padaczkowych oprócz badania EEG konieczne jest wykonanie tomografii komputerowej (lub rezonansu magnetycznego), zwłaszcza u pacjentów źle reagujących na dotychczas stosowane leczenie oraz w przypadku postępu choroby (np. występowania nowych objawów w kolejnym badaniu neurologicznym). Leczenie farmakologiczne Leczenie ma głównie na celu zahamowanie występowania napadów padaczkowych. Należy tu przypomnieć, że powtarzające się napady mogą stanowić przyczynę dalszego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i doprowadzić do urazów czaszki, zespołu niedotlenienia i innych zaburzeń metabolicznych w czasie trwania napadu itp.). Zapobieganie występowaniu napadów padaczkowych można osiągnąć przy zastosowaniu jednego lub kilku leków w możliwie najniższych skutecznych dawkach i możliwie najmniejszych towarzyszących im działaniach niepożądanych (np. toksycznych). Obecnie istnieje duża liczba różnych leków stosowanych u pacjentów z padaczką. Możliwości lecznicze w tej dziedzinie w ostatnich latach znacznie zwiększyły się poprzez wprowadzenie wielu nowych preparatów. Leczenie dziecka zawsze powinno odbywać się pod okiem neurologa dziecięcego. Samo dziecko natomiast pozostawać powinno pod opieką poradni neurologicznej. Padaczka jest chorobą przewlekłą, od pacjenta i jego rodziny wymaga się niezwykłej sumienności w przestrzeganiu dawek i czasu przyjmowania leku. Rodzice oraz środowisko, w jakim dziecko przebywa, powinno w jak największym stopniu umożliwiać choremu prowadzenie normalnego trybu życia. Dzieci cierpiące na padaczkę powinny brać aktywny udział w życiu społecznym i zawodowym. Częstotliwość i jakość napadów nie jest możliwa do przewidzenia (niekiedy przed napadem pojawia się tzw. aura). Wiadomo jednak, że napady mogą być prowokowane przez przemęczenie, błyski świetlne, nagłe zdenerwowanie, stres. W tym miejscu uczulić należy rodziców, jak niezwykle ważna jest kontrola czasu, jaki dziecko spędza przed ekranem komputera czy też telewizora oraz prawidłowa organizacja dnia dziecka z zachowaniem czasu na odpoczynek i relaks. Pojedynczy napad (nawet duży, przebiegający z utratą przytomności) nie powinien stanowić zagrożenia, niebezpieczeństwem natomiast jest miejsce wystąpienia napadu (zamknięta łazienka, kąpiel w wannie, czy też w basenie, napad podczas jazdy na rowerze). Wyuczenie u dziecka prawidłowych zachowań zapewniających mu bezpieczeństwo spoczywa na rodzicach. 25

26 Od postawy rodzicielskiej wymagać należy nie tylko rozłożenia szerokiego parasola ochronnego nad dzieckiem, postawa ta powinna nosić cechy uznania autonomii małego człowieka i przygotowanie go do dojrzałego życia. Padaczka nadal niestety, mimo ogromnego postępu w jej leczeniu, nosi znamię choroby piętnującej. Rodzina i środowisko muszą zaakceptować wystąpienie jej u dziecka i dołożyć wszelkich starań, aby mały człowiek, a w przyszłości dojrzały społecznie i emocjonalnie osobnik mógł funkcjonować w domu, szkole grupie rówieśniczej, by w jak najmniejszym stopniu wyłączać dzieci z prowadzenia w miarę normalnego trybu życia. Piśmiennictwo: dostępne w SIPiP Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Położniczo - Neonatologiczno Pediatrycznego W dniach kwietnia 2012 roku w Unieściu odbył się VI Ogólnopolski Zjazd Położniczo - Neonatologiczno Pediatryczny pt.: Profilaktyka, opieka, leczenie. Wszystko co najlepsze dla dzieci i ich matek. Seminarium zorganizowane było przez Polskie Centrum Edukacji. w konferencji wzięło udział 250 pielęgniarek i położnych z całej Polski. Celem seminarium było uzyskanie i uzupełnienie wiedzy na poniżej przedstawione tematy: Problemy prawie donoszonego noworodka, czyli urodzonego po 35 tygodniu ciąży prof. Beata Czeszyńska. Resuscytacja noworodka wytyczne 2010 i praktyka 2012 prof. Andrzej Piotrowski. Wpływ pokarmu oraz metod karmienia na rozwój struktury i funkcje przewodu pokarmowego model świni w badaniach neonatologicznych dr Jarosław Woliński. Szczepienia ochronne aktualności i kontrowersje dr med. Paweł Grzesiowski. Forma udzielania świadczeń pielęgniarskich i położniczych umowa o pracę czy świadczenie usług mgr Radosław Radosławski. Tajemnica odruchu ssania mgr Bożena Kierył. Baby Blues, depresja poporodowa jak można im zapobiegać mgr Monika Stępka. W trakcie zjazdu można było uczestniczyć również w warsztatach na podane niżej tematy: Reanimacja, resuscytacja noworodka. Rozwiązywanie problemów zawodowych. Zrozumieć dziecko. Profesjonalne wsparcie karmienia piersią. Ciąża, poród, połóg. Zarówno wykłady, jak i warsztaty były bardzo ciekawe i cieszyły się dużym zainteresowaniem wszystkich uczestniczek zjazdu. w przerwach kawowych można było dowiedzieć się o nowinkach dotyczących pielęgnowania dziecka, karmienia piersią oraz mieszankami sztucznymi. Wieczorem na wszystkich uczestników zjazdu czekała niespodzianka uroczysta kolacja o tematyce morskiej. Zabawa była bardzo udana. Bardzo zachęcam wszystkie koleżanki - pielęgniarki i położne do uczestniczenia w kolejnych zjazdach, które organizowane są co roku, szczególnie, że istnieje możliwość skorzystania z refundacji konferencji przez Izby Pielęgniarskie (sama skorzystałam z takiej refundacji). Zjazd był wyjątkową formą edukacji, gdzie szkolenie łączyło się możliwością wymiany poglądów i doświadczenia uczestników. Aneta Matyszczak SPSK1

27 Dzień Pielęgniarki w Teatrze Polskim W dniu 19 maja br. podwoje Teatru Polskiego w Szczecinie już po raz kolejny gościły rzesze pielęgniarek i położnych, zaproszonych na obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki (12 maja) i Dnia Położnej (8 maja). Już od wczesnych godzin rannych nasze Koleżanki i Koledzy tłumnie spieszyli, by uczestniczyć w tej uroczystości. Obchody rozpoczęła Pani Przewodnicząca Maria Matusiak witając zgromadzonych: Koleżanki i Kolegów oraz zaproszonych Gości. Rozpoczęcie poprzedziło uroczyste wprowadzenie sztandaru Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, a następnie wykonanie hymnu przez Chór SIPiP. Program uroczystości uświetniły także wystąpienia Gości, którzy na ręce Pani Przewodniczącej składali podziękowania i bukiety kwiatów. Nie sposób nie podkreślić, jak wiele ciepłych słów płynęło z mównicy w naszym kierunku. Goście podkreślali rangę zawodu, jaki obraliśmy. Przypominali, jak ogromnym szacunkiem cieszymy się w społeczeństwie, życzyli nam wielu sukcesów - dużych i małych, zawodowych i osobistych oraz życzliwości pacjentów. Wielokrotnie z ust przemawiających padało, że to właśnie my - Pielęgniarki i Położne dajemy to co najcenniejsze, to, co odbierają nasi podopieczni - ciepło i poczucie bezpieczeństwa... Zgodnie ze słowami naszego Hymnu Pielęgniarskiego w świat niesiemy swe serca gorące ( ) by cierpiącym przywrócić nadzieję. W trakcie uroczystości nasze Koleżanki Bożena Rasińska i Ewa Aksamit otrzymały Listy gratulacyjne Wojewody Zachodniopomorskiego, które wręczył Wicewojewoda Zachodniopomorski Pan Ryszard Mićko. Zasłużeni członkowie samorządu uhonorowani zostali Odznaką Honorową Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Wśród nagrodzonych: Filinowicz Zuzanna, Fiut Zofia, Gradowska Renata, Jakubowska Barbara, Karpeta Tamara, Magda Bożena, Marciniak Renata, Pawlicka Małgorzata, Pelkowska Alicja, Skrzypska Renata, Szelkowska Maria, Śliżewska Jolanta, Tyszkiewicz Anna, Więcławska Violetta, Wiśniewski Mariusz, Woźnicka Joanna i Zakrzewska Irena. Odznaczenia wręczyła Przewodnicząca Rady Maria Matusiak. Nagrodę za zdobycie i miejsca na szczeblu wojewódzkim w konkursie Pielęgniarka Roku 2011 otrzymał Stanisław Bilski - Pielęgniarz SPS ZOZ Zdroje. Laureatka konkursu literackiego pod hasłem Etyka wierszem pisana, którego organizatorem była SIPiP Pani Katarzyna Mandes otrzymała nagrodę i piękny bukiet kwiatów. Podziękowania za dotychczasową współpracę dla ustępującego Rektora PUM prof. dr hab. n. med. Przemysława Nowackiego złożyły Panie Maria Matusiak i Anna Maria Król. Gratulacje otrzymała również Pani prof. dr hab. n. med. Beata Karakiewicz - nowy Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu. Po części oficjalnej zaproszeni zostaliśmy na przerwę i słodki poczęstunek. Była to wspaniała okazja do rozmów z dawno nie widzianymi koleżankami. Wymianom serdeczności nie było końca. Po przerwie obejrzeliśmy spektakl pt. Gazeta spada zawsze papierem do góry ze Stanisławem Tymem w roli głównej. Gromkimi brawami nagrodziliśmy aktorski kunszt Pana Tyma, jak i pozostałych aktorów. Po spektaklu odbyło się jak rokrocznie, losowanie 10 nagród pieniężnych. w roli losującej sierotki Marysi wystąpił Pan Stanisław Bilski. Zmęczeni, ale uradowani wracaliśmy do swoich zadań - niesienia pomocy pacjentowi i jego rodzinie. Do zobaczenia za rok! Alicja Jabłecka Komisja ds. biuletynu i w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie Maj to szczególny miesiąc w kalendarzu ochrony zdrowia, przypadają w nim bowiem dwa święta: 8 maja to dzień, w którym położne w Polsce obchodzą swoje święto Dzień Położnej, w rocznicę urodzin wielkiej postaci polskiego położnictwa Stanisławy Leszczyńskiej, która uwięziona w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz II Birkenau (jako więzień nr 41335), pełniła tam funkcję położnej. 12 maja został przez Światową Organizację Zdrowia ustanowiony Międzynarodowym Dniem Pielęgniarki. Tego dnia bowiem we Florencji urodziła się najsłynniejsza na świecie pielęgniarka Florence Nightingale, uważana za twórczynię nowoczesnego pielęgniarstwa, założycielka pierwszej szkoły pielęgniarstwa (w 1860 roku przy szpitalu św. Tomasza w Londynie). Z tej okazji w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie w dniu 10 maja 2012r. odbyło się uroczyste spotkanie pracowników. Mieliśmy zaszczyt gościć Panią kpt. Barbarę Sońtę- Naczelną pielęgniarkę WP, Panią Marię Matusiak- Przewodniczącą Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Panią Annę Marię Król Wiceprzewodniczącą Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. W trakcie tego spotkania wręczono również przyznane przez Ministra Obrony Narodowej z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Dnia Flagi RP - odznaczenia pracowników szpitala medalami za zasługi dla obronności kraju Złoty medal otrzymała miedzy innymi pielęgniarka Pani Stanisława Cieszyńska, srebrny Pani Genowefa Borowska, dziewięć pielęgniarek zostało odznaczonych brązowym medalem. W trakcie uroczystości zostały przekazane życzenia od Kierownictwa Służby oraz wręczone przez Panią kpt. Barbarę 27

28 Sońtę - Naczelną pielęgniarkę WP, wyróżnionym pielęgniarkom: Pani Annie Bruzi pielęgniarce oddziałowej oddziału hematologii i rehabilitacji oraz Pani Grażynie Bartłomowicz pielęgniarce oddziału chirurgii ogólnej; Listy Okolicznościowe od Szefa Inspektoratu Szefa Służby Zdrowia WP Pana płk lek. Piotra Dzięgielewskiego, w uznaniu za szczególne zaangażowanie w pracy zawodowej. Szef Sekcji Naczelna Pielęgniarka WP oraz Przewodnicząca Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych zostały uhonorowane Medalem pamiątkowym 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie. Komendant szpitala Pan płk mgr Marcin Sygut wraz z Naczelną Pielęgniarką Panią mgr Katarzyną Grabowiecką wręczyli dyplomy okolicznościowe i symboliczną różę tradycyjnie dla Pań, które w tym roku obchodzą okrągłe jubileusze 20, 25, 30 i 35 - lecia pracy. Szczególne słowa uznania i podziękowań kierowane były do osób, które od początku swojej drogi zawodowej związały się z nasza placówką. Pielęgniarki i położne stanowią najliczniejszą grupę zawodową w ochronie zdrowia. w naszym szpitalu również - liczy ona ok. 230 osób. Wykonują szczególną profesję zaufania publicznego. Szczególną, bo wymagającą wyjątkowych predyspozycji, na które składa się doskonałe przygotowanie merytoryczne, systematyczne podnoszenie kwalifikacji, ale też - jak w rzadko którym zawodzie posiadanie określonych cech charakteru, które bez względu na okoliczności pozwalają działać na rzecz ludzi chorych, niepełnosprawnych, bezbronnych, wymagających pielęgnacji, ale i wsparcia w niewyobrażalnym niekiedy cierpieniu. Towarzyszą każdemu z nas od chwili narodzin aż do schyłku życia. Mimo ciągłego postępu technologicznego w medycynie nic nie jest w stanie zastąpić fachowej opieki pielęgniarek i położnych oraz ich słów pocieszenia kierowanych do pacjentów. Żaden aparat ani urządzenie nie zdoła zastąpić troskliwości i współczucia dla pacjenta, który szuka zrozumienia i emocjonalnego oparcia. To znakomita okazja do tego, aby docenić pracę w tych trudnych zawodach i podziękować za zaangażowanie oraz poświęcenie i zrozumienie dla chorych i cierpiących. Postawa pielęgniarek i położnych, które wykonują tak ciężką, choć niekiedy niedocenioną w społeczeństwie pracę, stanowi przykład troski o drugiego człowieka oraz ma głęboki wymiar etyczny, podkreśla bowiem najwyższą wartość - godność człowieka oraz chęć niesienia ludziom pomocy. Jeszcze raz składam wszystkim Pielęgniarkom i Położnym życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy, możliwości rozwoju zawodowego i osobistego, wytrwałości w dążeniu do stawianych sobie celów, wrażliwości i otwartości na problemy chorych dla których często jesteście Państwo najważniejszymi osobami towarzyszącymi i wspomagającymi w zmaganiu się z chorobami i cierpieniem. Chciałbym również życzyć, aby poczucie wdzięczności ze strony pacjentów oraz uznanie ze strony przełożonych dodawało energii do dalszych działań. Życzę wielu radości w życiu rodzinnym i osobistym. Siedem życzeń pielęgniarki ( z przymrużeniem oka.) Naczelna pielęgniarka Katarzyna Grabowiecka Każdy z nas ma marzenia, pragnienia. Pewnie są tak różne, jak różni jesteśmy my. Jest jednak pewna grupa życzeń, która ucieszyłaby każdą pielęgniarkę i pielęgniarza. 1. Podwyżki! To oczywiście numer jeden - żeby nareszcie normalnie zarabiać! Żeby starczało od wypłaty do wypłaty, żeby można było wreszcie nie kupować na raty, by pieniądz w portfelu był bardzo częstym gościem nie trzeba było pod koniec miesiąca pościć! By dzieciom i wnukom nie odmawiać słodyczy, dwa tysiące podwyżki każdy sobie życzy! Szacunek od pacjenta Drogi pacjencie! Nie chcemy więcej słyszeć pani jest tu tylko pielęgniarką, bo gdyby każdy został lekarzem, prawnikiem czy prezesem, to kto trzymałby twoją rękę, kiedy się boisz zabiegu? Kto w nocy pilnował, żebyś spał spokojnie? Niech każdy pacjent to wreszcie zrozumie pielęgniarka choć nie lekarz - też dużo wie i umie. Poczucie godności to dla nas ważna sprawa, więc szanujcie też nas - nie tylko lekarza! 3. Szacunek lekarzy dla naszej profesji

REGULAMIN WEWNETRZNY ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO

REGULAMIN WEWNETRZNY ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 09-402 Płock ul. Kościuszki 28 tel. (024) 64-51-00 fax. (024) 64-51-02 www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok I semestr II

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok I semestr II (Opieka środowiskowa DPS) 1. Struktura organizacyjna Domu Pomocy Społecznej rodzaje i zasady kwalifikacji. 2. Rola i zadania pielęgniarki nad podopiecznymi w DPS. 3. Zindywidualizowane pielęgnowanie w

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

Przeworsk 12 maja 2017r. godz

Przeworsk 12 maja 2017r. godz Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Przeworsku oraz Oddział Neurologiczny i Udarowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zapraszają do udziału w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2008.

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2008. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2008. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA Informujemy, że dział Szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku organizuje kursy w ramach szkolenia podyplomowego

Bardziej szczegółowo

APEL XXIX Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia 1 marca 2013 r.

APEL XXIX Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia 1 marca 2013 r. skierowany do: Kadry kierowniczej zakładów o pierwszeństwo w zatrudnieniu położnych zgodnie z ich kwalifikacjami zawartymi w art. 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Delegaci Pielęgniarek i Położnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego

Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Szanowne Koleżanki i Koledzy Szanowne Koleżanki i Koledzy W związku z licznymi pytaniami w sprawie różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w załączeniu przesyłam oferty ośrodków kształcenia w celu zapoznania

Bardziej szczegółowo

Współczesne pielęgniarstwo operacyjne w Polsce. mgr Barbara Dąbrowska www.osibialystok.pl

Współczesne pielęgniarstwo operacyjne w Polsce. mgr Barbara Dąbrowska www.osibialystok.pl Współczesne pielęgniarstwo operacyjne w Polsce mgr Barbara Dąbrowska www.osibialystok.pl Współczesne pielęgniarstwo operacyjne w Polsce to Integracja i wspólne działanie środowiska pielęgniarek i położnych

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Informujemy, że Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach organizuje

Bardziej szczegółowo

XXIV ZJAZD. Relacja z obrad XXIV Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

XXIV ZJAZD. Relacja z obrad XXIV Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu XXIV ZJAZD DELEGATÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU Relacja z obrad XXIV Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu W dniu 14 marca 2015 r. w auli Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku.

Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku. Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku. I. Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o konsultantach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. (Dz. U. Nr 210, poz. 1540)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. (Dz. U. Nr 210, poz. 1540) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu.

Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Informujemy, że Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu organizuje kursy w ramach szkolenia podyplomowego

Bardziej szczegółowo

O P I N I A P R A W N A. dotycząca samodzielnej opieki położnej podczas transportu kobiety ciężarnej do ośrodka o wyższym stopniu re ferencyjnym

O P I N I A P R A W N A. dotycząca samodzielnej opieki położnej podczas transportu kobiety ciężarnej do ośrodka o wyższym stopniu re ferencyjnym Opole, dnia 2 grudnia 2014 r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu ul. Świerkowa 24, 45-407 Opole O P I N I A P R A W N A dotycząca samodzielnej opieki położnej podczas transportu kobiety ciężarnej

Bardziej szczegółowo

KODY SPECJALIZACJI. Załącznik nr 2

KODY SPECJALIZACJI. Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 KODY SPECJALIZACJI Nazwa dziedziny Kod specjalizacji Laboratoryjna diagnostyka medyczna 020 Laboratoryjna genetyka medyczna 021 Laboratoryjna hematologia medyczna 022 Laboratoryjna immunologia

Bardziej szczegółowo

Zasady prawne w opiece długoterminowej opracowała mgr Janina Żurawska

Zasady prawne w opiece długoterminowej opracowała mgr Janina Żurawska Zasady prawne w opiece długoterminowej Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział w Łodzi (ptp.lodz@gmail.com) Łódź, 14 czerwca 2010 r. Świadczeniem zdrowotnym są działania służące wzmacnianiu, zachowaniu,

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2015 Marta Faryna Warszawa, 15 lutego 2016 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z funkcjonowania zawodu położnej w województwie zachodniopomorskim

Sprawozdanie z funkcjonowania zawodu położnej w województwie zachodniopomorskim Dr n. med. Dorota Ćwiek Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego Sprawozdanie z funkcjonowania zawodu położnej w województwie zachodniopomorskim 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 6

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 6 CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 6 Pielęgniarka, aby wykonać większość świadczeń, do których jest uprawniona, musi otrzymać zlecenie wystawione przez lekarza i odnotowane

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Warszawa 01-02-2016 r Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Rola Pielęgniarki,Położnej w Respektowaniu Praw Pacjenta.,,Rola Kadry Kierowniczej w Eliminowaniu Zdarzeń Niepożądanych.

Rola Pielęgniarki,Położnej w Respektowaniu Praw Pacjenta.,,Rola Kadry Kierowniczej w Eliminowaniu Zdarzeń Niepożądanych. Szanowni Państwo Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Warszawie ma zaszczyt zaprosić

Bardziej szczegółowo

Karta Praw Pacjenta (wyciąg)

Karta Praw Pacjenta (wyciąg) Karta Praw Pacjenta (wyciąg) Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 24 lipca 2015 r. Druk nr 1029 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

PRAWA PACJENTA W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKO- POŁOŻNICZEJ TERESA KRUCZKOWSKA

PRAWA PACJENTA W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKO- POŁOŻNICZEJ TERESA KRUCZKOWSKA W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKO- POŁOŻNICZEJ TERESA KRUCZKOWSKA Prawa pacjenta w oparciu o Ustawę z dn. 6 listopada 2008 r. (Dz. U. 2012. 159 j.t.) Przestrzeganie praw pacjenta określonych w ustawie jest

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1887 USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

NA II PÓŁROCZE 2015 ROKU

NA II PÓŁROCZE 2015 ROKU PLAN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OBEJMUJACA SZKOLENIA NIEODPŁATNE NA II PÓŁROCZE ROKU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE KONTYNUOWANE Dziedzina Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek

Regulamin szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek Regulamin szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek Całokształt zagadnień kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych regulują w szczególności: Ustawa

Bardziej szczegółowo

SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM

SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM Alicja Szewczyk Klinika Endokrynologii i Diabetologii Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka Polska Federacja Edukacji w Diabetologii Światło poranka https://pl.wikipedia.org/wiki/światło

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z ZAKRESU BIOETYKI, PRAWA MEDYCZNEGO i ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO

WYKŁADY Z ZAKRESU BIOETYKI, PRAWA MEDYCZNEGO i ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO WYKŁADY Z ZAKRESU BIOETYKI, PRAWA MEDYCZNEGO i ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO (dla stażystów lekarzy i lekarzy dentysów, którzy rozpoczęli staż podyplomowy 01.10.2016 r. i 01.03.2017 r.) - szkolenie od 27 marca

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki pacjenta

Prawa i obowiązki pacjenta Prawa i obowiązki pacjenta Podstawowe unormowania prawne Wynikają one z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz następujących ustaw: z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w zarzadzaniu kadrą pielęgniarską

Wyzwania w zarzadzaniu kadrą pielęgniarską Wyzwania w zarzadzaniu kadrą pielęgniarską Teresa Kuziara Poznań 21 listopad 2014r. Medycyna 3 2 Działania specjalistów, przedstawicieli zawodów wymagających wysokiego poziomu wiedzy zawodowej, umiejętności

Bardziej szczegółowo

I. Ankieta nr ankiety

I. Ankieta nr ankiety I. Ankieta nr ankiety Niniejsza ankieta jest anonimowa i służy do celu określenia stanu wiedzy położnych rodzinnych w zakresie autonomii zawodowej i funkcjonowania w strukturze podstawowej opiece zdrowotnej.

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014 Marta Faryna Warszawa, 12 lutego 2015 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdanie dyplomów w Instytucie Nauk o Zdrowiu

Rozdanie dyplomów w Instytucie Nauk o Zdrowiu Rozdanie dyplomów w Instytucie Nauk o Zdrowiu Dyplomatorium absolwentów kierunku Pielęgniarstwo o Studenci studiów stacjonarnych - nabór 2011/2012 o Studenci studiów pomostowych - nabór 2013/2014 Wręczanie

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego dla województwa mazowieckiego w dziedzinie NEUROPATOLOGII za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego dla województwa mazowieckiego w dziedzinie NEUROPATOLOGII za rok 2014 Warszawa dn. 12.02.2015 Wiesława Grajkowska Aleja Dzieci Polskich 20 04-730 Warszawa (22) 815 19 60, (22) 815 19 75, w.grajkowska@czd.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego dla województwa mazowieckiego w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Druk nr 689 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK:

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK: Z dniem 24 sierpnia 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.12.2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których

Bardziej szczegółowo

Relacja z obchodów Dni Diagnosty w Bydgoszczy

Relacja z obchodów Dni Diagnosty w Bydgoszczy Relacja z obchodów Dni Diagnosty w Bydgoszczy 5 czerwca 2012r w hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy odbyła się uroczystość uhonorowania wyróżnionych diagnostów z województwa kujawsko-pomorskiego i podziękowania

Bardziej szczegółowo

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych wczoraj, dziś i jutro Teresa Kruczkowska

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych wczoraj, dziś i jutro Teresa Kruczkowska Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych wczoraj, dziś i jutro Teresa Kruczkowska Poznań 21.11.2014 Wczoraj: LATA OSIEMDZIESIĄTE I DZIEWIĘĆDZIESIĄTE UBIEGŁEGO STULECIA CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OBEJMUJACA SZKOLENIA NIEODPŁATNE NA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

PLAN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OBEJMUJACA SZKOLENIA NIEODPŁATNE NA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PLAN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OBEJMUJACA SZKOLENIA NIEODPŁATNE NA I PÓŁROCZE 204 ROKU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE Dziedzina Miejsce prowadzenia kształcenia

Bardziej szczegółowo

POLSKA KARTA PRAW PACJENTA

POLSKA KARTA PRAW PACJENTA POLSKA KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) określone w ustawach *: I. Prawa pacjenta wynikające

Bardziej szczegółowo

5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;

5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; ZASADY WYKONYWANIA ZAWODÓW PIELĘGNIARKI / POŁOŻNEJ Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na (Art. 4. Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

OFERTA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W 2011 R. WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA PWSZ W CIECHANOWIE

OFERTA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W 2011 R. WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA PWSZ W CIECHANOWIE OFERTA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W 2011 R. WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA PWSZ W CIECHANOWIE I. FORMY PRZEZNACZONE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Organizator podejmuje decyzję o organizacji określonego kursu w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2015

Warszawa, dnia r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2015 Warszawa, dnia 06.02.2016 r. Katarzyna Kalinko Pododdział Toksykologii Szpital Praski w Warszawie ul. Aleja Solidarności 67 03-401 Warszawa telefon: 505186431 fax.: 22 6196654 email: k.kalinko@onet.eu

Bardziej szczegółowo

Pomaga przygotować się do porodu. Rozwiązuje problemy laktacyjne oraz udziela wskazówek w pielęgnacji noworodka.

Pomaga przygotować się do porodu. Rozwiązuje problemy laktacyjne oraz udziela wskazówek w pielęgnacji noworodka. Agnieszka Brześcińska położna z wyższym wykształceniem, specjalizacja położnicza, pedagog. Pracuje od 1998 roku w Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr

Bardziej szczegółowo

1a. Osobą sprawującą opiekę był/była:?

1a. Osobą sprawującą opiekę był/była:? 1. Czy miała Pani wyznaczoną osobę sprawującą opiekę? osoba sprawująca opiekę lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii, lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii,

Bardziej szczegółowo

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO Alicja Szewczyk Polska Federacja Edukacji w Diabetologii Gdańsk 15 maja 2014r. EDUKACJA jest kluczem do zbudowania relacji terapeutycznej z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Stowarzyszenia Promyk siedzibą w Giżycku, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. Paulo Coehlo

Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. Paulo Coehlo DROGA INKI Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą Paulo Coehlo DR N. MED. JANINA FETLIŃSKA (1952-2010) URODZIŁA SIĘ 14 CZERWCA 1952 ROKU W MIEJSCOWOŚCI TULIGŁOWY, WOJ.

Bardziej szczegółowo

Problemy pielęgnacyjne pacjentów z depresją.

Problemy pielęgnacyjne pacjentów z depresją. Problemy pielęgnacyjne pacjentów z depresją. mgr Irena Ewa Rozmanowska specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego fot. Vedran Vidovic shutterstock.com Depresja ma w psychiatrii pozycję podobną

Bardziej szczegółowo

Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia

Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9.maja 2012r., Dz.U. z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Załącznik do Uwały Nr 34/2013 Rady Wydziału Nauk Medycznych z dn. 21 lutego 2013 roku REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO 1. Kształcenie praktyczne zajęcia praktyczne i praktyki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Uprawnienia przysługujące w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem

INFORMATOR Uprawnienia przysługujące w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem INFORMATOR Uprawnienia przysługujące w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem Informacje o przysługujących uprawnieniach można otrzymać: 1. w przychodni, 2. w szpitalu, 3. w ośrodkach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego. Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2002 roku, w sprawie konsultantów

Bardziej szczegółowo

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 Wizyta Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego oraz Ministra Zdrowia Mariana Zembali wraz z Wojewodami 9 lipca 2015 roku (czwartek); godzina 11.00-15.00

Bardziej szczegółowo

WYMOGI DO UKOŃCZENIA SPECJALIZACJI/ KURSÓW WEDŁUG PROGRAMÓW ogłoszonych od dnia 19 sierpnia 2015 r.

WYMOGI DO UKOŃCZENIA SPECJALIZACJI/ KURSÓW WEDŁUG PROGRAMÓW ogłoszonych od dnia 19 sierpnia 2015 r. WYMOGI DO UKOŃCZENIA SPECJALIZACJI/ KURSÓW WEDŁUG PROGRAMÓW ogłoszonych od dnia 19 sierpnia 2015 r. SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK 1 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 979

Bardziej szczegółowo

Tych najstarszych pielęgniarek, po 60. roku życia, jest w tej chwili więcej niż najmłodszych

Tych najstarszych pielęgniarek, po 60. roku życia, jest w tej chwili więcej niż najmłodszych Tych najstarszych pielęgniarek, po 60. roku życia, jest w tej chwili więcej niż najmłodszych NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem.

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. 5. Organami Zespołu są: 1/ Rada Społeczna, 2/ Dyrektor Zespołu. 6. 1. Dyrektor kieruje Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychiatria w pytaniach i odpowiedziach. 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej

Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej Specjalizacja w dziedzinie Dyrekcja Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu ogłasza nabór na specjalizację z. Specjalizacja w Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Neurologii dziecięcej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Neurologii dziecięcej za rok 2014 Warszawa 11.02.2015 Dr n.med. Tomasz Kmieć Klinika Neurologii IP Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa Al.Dzieci Polskich 20 22 815 7405, f. 22 815 7402,t.kmiec@czd.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

marzec kwiecień maj 2015

marzec kwiecień maj 2015 marzec kwiecień maj 2015 www.orpip.radom.pl w znajdź nas na facebook St. specjalista ds szkoleniowych mgr Diana Wiśniewska - Janas Adres e-mail: szkolenia@orpip.radom.pl HARMONOGRAM POSIEDZEŃ OKRĘGOWEJ

Bardziej szczegółowo

KADRA WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

KADRA WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie KADRA WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie Lp. Imię i nazwisko Tytuł Specjalność naukowa Prowadzone zajęcia dydaktyczne 1. dr hab. med. Grażyna Skotnicka-Klonowicz

Bardziej szczegółowo

Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie. z dnia 6 października 2015 r.

Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie. z dnia 6 października 2015 r. Uchwała Nr 143/2015 W sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 2, art. 104 ust. 1 w zw.

Bardziej szczegółowo

2. Egzamin dyplomowy licencjata pielęgniarstwa albo egzamin dyplomowy licencjata położnictwa zwany dalej jest egzaminem dyplomowym.

2. Egzamin dyplomowy licencjata pielęgniarstwa albo egzamin dyplomowy licencjata położnictwa zwany dalej jest egzaminem dyplomowym. Regulamin egzaminu dyplomowego licencjata pielęgniarstwa albo licencjata położnictwa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Wydział Nauk o Zdrowiu obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie reumatologii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie reumatologii za rok 2014 Marzena Olesińska Instytut Reumatologii Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej Ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Tel. 22.844 57 26 Fax. 22 646 78 94 Email: marzena.olesinska@vp.pl Warszawa

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z ZAKRESU BIOETYKI, PRAWA MEDYCZNEGO i ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO

WYKŁADY Z ZAKRESU BIOETYKI, PRAWA MEDYCZNEGO i ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO WYKŁADY Z ZAKRESU BIOETYKI, PRAWA MEDYCZNEGO i ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO (dla stażystów lekarzy i lekarzy dentysów, którzy rozpoczęli staż podyplomowy 01.10.2014 r. i 01.03.2015 r.) - szkolenie od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian.

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian. Aneks nr 2 z dnia 22.12.2014 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie tekstu jednolitego wprowadzonego Obwieszczeniem Nr 1/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wyzwania pielęgniarstwa

Wyzwania pielęgniarstwa Wyzwania pielęgniarstwa dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych Uniwersytet Medyczny w Lublinie Medyczny Uprawniający do udzielania świadczeń zdrowotnych Samodzielny

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY KIEROWNICZEJ

KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY KIEROWNICZEJ KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY KIEROWNICZEJ ZARZĄDZANIE OPIEKĄ PIELĘGNIARSKĄ W PODMIOTACH LECZNICZYCH UWARUNKOWANIA PRAWNE, A WYZWANIA PRAKTYKI SZKOŁA LIDERÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia29 kwietnia 2011 r. Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Zdrowie i opieka nad zdrowiem człowieka Rozdział 2. Pielęgniarka w opiece nad zdrowiem

Spis treści Rozdział 1. Zdrowie i opieka nad zdrowiem człowieka Rozdział 2. Pielęgniarka w opiece nad zdrowiem Spis treści Rozdział 1. Zdrowie i opieka nad zdrowiem człowieka 1.1. Cele operacyjne rozdziału........................... 15 1.2. Zdrowie człowieka.............................. 15 1.3. Złożone uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Problemy psychiatryczne w pytaniach i odpowiedziach 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. Przepisy ogólne

KARTA PRAW PACJENTA. Przepisy ogólne KARTA PRAW PACJENTA Podstawowe unormowania prawne określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr.52 poz.417). Przepisy ogólne 1. Przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Karta Praw Pacjenta Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskie (Dz.U z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.)

Karta Praw Pacjenta Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskie (Dz.U z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.) Karta Praw Pacjenta Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskie (Dz.U z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.) 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia art. 68 ust. 1 Konstytucji, 2. Każdy obywatel ma prawo do równego

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawowa opieka zdrowotna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawowa opieka zdrowotna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu CPOP-POZ Nazwa modułu Podstawowa opieka zdrowotna Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz.

KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późniejszymi zmianami) określone w ustawach: z dnia 6

Bardziej szczegółowo

Irmina Śmietańska. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU

Irmina Śmietańska. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU Irmina Śmietańska Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU Iniekcje mięśniowe Patient control analgesia PCA Analgezja zewnątrzop onowa Umiarkowaniesilne dolegliwości

Bardziej szczegółowo

Autorzy...5 Przedmowa...9. Wprowadzenie do pielęgniarstwa...19

Autorzy...5 Przedmowa...9. Wprowadzenie do pielęgniarstwa...19 Autorzy...5 Przedmowa...9 Część I Wprowadzenie do pielęgniarstwa...19 Rozdział 1 Pielęgniarstwo...21,, Barbara Ślusarska, Małgorzata Marć, Ewa Wilczek-Rużyczka, Teresa Bernadetta Kulik, Irena Wrońska,

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU SATYSFAKCJĘ PACJENTA OSIĄGAMY POPRZEZ WYSOKĄ JAKOŚĆ I DOSKONALENIE NASZYCH

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. WZ-I.431.9.2013.BDus Gorzów Wlkp., dnia 05 września 2013r. Pan lek. med. Sławomir Gaik Dyrektor 105 Szpitala Wojskowego

Bardziej szczegółowo

WITAMY NA KONFERENCJI ZDROWIE DZIECI JEST NAJWAŻNIEJSZE. pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka

WITAMY NA KONFERENCJI ZDROWIE DZIECI JEST NAJWAŻNIEJSZE. pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka WITAMY NA KONFERENCJI ZDROWIE DZIECI JEST NAJWAŻNIEJSZE pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka Departament Polityki Zdrowotnej Łódź 26.06.2012 Godność dziecka, prawa dziecka i dziecięce obywatelstwo to

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BEZPIECZNEJ PRAKTYKI MEDYCZNEJ

PROJEKT BEZPIECZNEJ PRAKTYKI MEDYCZNEJ Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa dr n. biol. Grażyna Kruk- Kupiec Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, Piekary Śląskie 41-940 ul. Bytomska 62, Tel. 032 3934 299 Piekary Śląskie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK NR 1. XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych. w Kielcach. z dnia 22 marca 2010 roku

WNIOSEK NR 1. XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych. w Kielcach. z dnia 22 marca 2010 roku WNIOSEK NR 1 XXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 22 marca 2010 roku Skierowany do: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność pielęgniarki i położnej

Odpowiedzialność pielęgniarki i położnej Odpowiedzialność pielęgniarki i położnej Dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk Uniwersytet Medyczny w Lublinie Warszawa 09.04.2011 ZAWÓD System czynności czy prac, który jest wewnętrznie spójny, skierowany

Bardziej szczegółowo

STAN PADACZKOWY. postępowanie

STAN PADACZKOWY. postępowanie STAN PADACZKOWY postępowanie O Wytyczne EFNS dotyczące leczenia stanu padaczkowego u dorosłych 2010; Meierkord H., Boon P., Engelsen B., Shorvon S., Tinuper P., Holtkamp M. O Stany nagłe wydanie 2, red.:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE UKŁADU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE UKŁADU Załącznik nr 5 Załącznik nr 5 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE UKŁADU NERWOWEGO, SZCZEGÓŁOWE W WARUNKI TYM PADACZKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE UKŁADU NERWOWEGO, W TYM PADACZKI 1.

Bardziej szczegółowo

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych Praktyka zawodowa z Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Studia stacjonarne Autor programu: dr Stanisława Talaga Liczba godzin : 160 godz.;4 tygodnie Czas realizacji; II rok ;semestr IV Miejsce

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 7 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 7 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie

Bardziej szczegółowo

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Kierownik, Tel. (054) 2856231 Aleksandra Kamińska-Roszak, magister pielęgniarstwa, studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia, psychologii zarządzania, zarządzania

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, określone w: ustawie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 6 ROKU ŻYCIA WRAZ Z OKRESAMI ICH PRZEPROWADZANIA

ZAKRES PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 6 ROKU ŻYCIA WRAZ Z OKRESAMI ICH PRZEPROWADZANIA Załącznik nr 2 ZAKRES PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 6 ROKU ŻYCIA WRAZ Z OKRESAMI ICH PRZEPROWADZANIA Termin badania (wiek) Badania (testy) przesiewowe oraz świadczenia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

I N F O R M A T O R. dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. I N F O R M A T O R dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Służba medycyny pracy Służby Więziennej podejmuje wszelkie działania, by funkcjonariusz lub pracownik, przyjęty w struktury Służby

Bardziej szczegółowo