spełnienia marzeń nawet tych głęboko ukrytych samych sukcesów nowych szczytów zdobytych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "spełnienia marzeń nawet tych głęboko ukrytych samych sukcesów nowych szczytów zdobytych"

Transkrypt

1 NR 3 (104) ISSN Maj - Czerwiec 2012 spełnienia marzeń nawet tych głęboko ukrytych samych sukcesów nowych szczytów zdobytych szerokiego uśmiechu i beztroskiej radości poczucia spokoju i ogromu miłości mimo trosk i problemów i szybkiego upływu lat niech co dzień uśmiecha się do nas cały świat! K.M. 1

2 Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy! Dnia 19 maja bieżącego roku w Teatrze Polskim w Szczecinie odbyła się uroczystość zorganizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi: Wicewojewoda Zachodniopomorski Pan Ryszard Mićko, Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Pani Anna Mieczkowska, Rektor PUM - Pan Przemysław Nowacki, Dyrektor ds. Medycznych ZOWNFZ Pan Tomasz Żukowski, Wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej - Pan Wiesław Kupiński, Archidiecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia ks. Paweł Ostrowski, Dyrektor Administracyjny Seminarium Duchownego ks. Krzysztof Krawiec. Gościem była także nasza Koleżanka dr habilitowana nauk medycznych profesor PUM, dziekan elekt Wydziału Nauk o Zdrowiu Pani Beata Karakiewicz. Jest pierwszą w Polsce położną, która od nowego roku akademickiego będzie pełniła funkcję dziekana. Serdecznie gratulujemy pełnienia tak zaszytnej funkcji. Międzynarodowy Dzień Pielegniarki obchodzimy 12 maja, a Dzień Położnej dnia 8 maja. Obie te daty związane są z datą urodzin naszych poprzedniczek zawodowych, czyli Florencji Nightingale i Stanisławy Leszczyńskiej. Florencja Nightingale udzielała pomocy żołnierzom w czasie wojny krymskiej, tworzyła podwaliny pielegniarstwa, a Stanisława Leszczyńska ratowała przed śmiercią nowonarodzone dzieci w obozie w Oświęcimu, a było ich ponad trzy tysiące. Ośmieliła się przeciwstawić bezwzględnemu rozkazowi nakzującemu zabijać nowonarodzone dzieci, licząc się z groźbą śmierci. Nam na szczęście przyszło żyć w innych warunkach, ale współczesne czasy stawiają przed nami nowe zadania. Wiąże się to z koniecznością korzystania w swojej pracy zawodowej z wyników badań naukowych i przekładanie ich na działalność praktyczną. Od pielęgniarek i położnych oczekuje się utrzymania swojej wiedzy i umiejętności na poziomie adekwatnym do rozwoju nauki. Badania wykonywane w wielu krajach udowodniły, iż poziom wykształcenia personelu pielęgniarskiego, położniczego ma wpływ na jakość sprawowanej opieki i występowanie zdarzeń niepożądanych u pacjenta. Międzynarodowa Rada Pielęgniarek wskazała na znaczenie badań naukowych w pielęgniarstwie i określiła temat tegorocznych obchodów jako Niwelowanie różnic; od nauki do praktyki. Pielegniarstwo przeszło proces profesjonalizacji od działań opiekuńczych, przez jego technizację do profesji. Współcześni specjaliści dysponują wysokim poziomem wiedzy specjalistycznej, wymaga to ciągłego pogłębiania wiedzy, a także właściwego z niej korzystania. Potrzebna jest wiedza specyficznie pielęgniarska, a pielęgniarstwo jako silna dyscyplina naukowa. Pielegniarstwo dzisiaj stanowi dziedzinę bardzo szeroką, złożoną i zróżnicowaną, musi mieć charakter dynamiczny, ponieważ wymagają tego zmiany zachodzące w rzeczywistości i konieczność dostosowania do nich dalszego rozwoju pielęgniarstwa. Prowadzenie badań naukowych pozwoli na rozwijanie oraz eliminowanie nieskutecznych czynności. Bardzo istotnym założeniem jest to, że badania naukowe pozwolą na wprowadzenie Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej. Jest to bardzo ważne, ponieważ dzisiaj, gdy rozliczamy czynności pielegniarskie, to wszystkie one ujęte są w jednym kodzie jako opieka pielęgniarska i położnicza. Powoduje to, że nie mamy wycenionych świadczeń pielęgniarskich, czyli nie wiemy, czy udział pielęgniarki w zabiegu operacyjnym to 10 czy 100 zł. Klasyfikacja pozwoli na wskazanie konkretnych czynności wykonywnaych przez pielęgniarki i położne, ocenę jakości i skuteczności opieki pielęgniarskiej. Pielęgniarstwo, położnictwo to zawody, których przedstawiciele posiadają szeroki zakres wiedzy, kwalifikacji i umiejetności, mają znaczący wpływ na wzrost efektywności w ochronie zdrowia. Ważne jest, abyśmy byli otwarci i łączyli doświadczenia z nowościami, teorię z praktyką, a wtedy osiągniemy sukces w opiece nad pacjentem. Przewodnicząca Rady - mgr Maria Matusiak Wspomnienia ze Lwowa 2

3 W numerze Biuro Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych Szczecin, ul. Ks. Bogusława 30 czynne od poniedziałku do czwartku w godz w trzecią sobotę miesiąca w godz Sekretariat tel tel./fax: Specjalista ds. administracyjno - biurowych tel Dyżury Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w drugą środę miesiąca w godz Posiedzenie Komisji ds. kształcenia pierwszy wtorek miesiąca o godz Prezydium spotyka się co trzy tygodnie - w środę o godz Prawnik Izby I, III i V poniedziałek miesiąca w godz II, IV poniedziałek miesiąca w godz Wizyty proszę umawiać w sekretariacie Izby Sekretarz Rady tel poniedziałki w godz od wtorku do czwartku w godz Kasa Izby tel od poniedziałku do czwartku Główna Księgowa tel od wtorku do czwartku Skarbnik tel poniedziałek, wtorek środa Dział prawa wykonywania zawodu tel poniedziałek, czwartek wtorek, środa Dział Szkoleń Pelikan tel Piątek jest dniem bez interesanta Nordea Bank Polska S.A. POB Szczecin II Nr konta: Opłata za szkolenie - nr konta Alior Bank Nr konta: Spis treści Kalendarium... Opieka długoterminowa... Odpowiedź Min. Zdrowia... Kształcenie podyplomowe... Wykonywanie badań laboratoryjnych... Gratulacje... Ogólnopolski Kongres Ekspozycji Zawodowej... Stanowisko XI Kongresu Pielęgniarek Polskich... Zdaniem Okręgowego Rzecznika... Padaczka u dzieci... Sprawozdanie z konferencji... Dzień Pielęgniarki i Położnej... Siedem życzeń pielęgniarki... Majówka Na Zdrowie... Byliśmy we Lwowie... Witajcie wakacje... Kondolencje... UWAGA WAŻNE!!! Uprzejmie informujemy, że z dniem 18 czerwca 2012r. nastąpiła zmiana telefonów. Poniżej zamieszczamy nowe numery telefonów: Specjalista ds. administracyjno biurowych tel Skarbnik - tel Wydawca: Rada Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych Szczecin, ul. Księcia Bogusława 30, tel tel./fax: REGON Redaguje zespół: Helena Gąsior, Gabriela Hofman, Izabela Piasecka, Alicja Jabłecka, Katarzyna Mandes, Dorota Kalek, Magdalena Zyblewska. Zdjęcia: ze zbiorów redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych materiałów oraz zmiany tytułów, nie zwraca materiałów nie zamówionych i nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Redakcja przyjmuje i zamieszcza odpłatnie wszelkie ogłoszenia i reklamy. Nakład 1600 szt. Druk ukończono: r. Do użytku wewnętrznego Egzemplarze bezpłatne dla członków SIPiP. W wolnej sprzedaży - 8,50 zł

4 KALENDARIUM KALENDARIUM KALENDARIUM Posiedzenie Komisji ds. medycyny szkolnej Posiedzenie Prezydium Rady SIPiP Szkolenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej Spotkanie PTPAiIO Posiedzenie Komisji ds. etyki Spotkanie z Pielęgniarską Kadrą Kierowniczą Spotkanie z Kierownikami Pielęgniarskich NZOZ Spotkanie z Pełnomocnymi Przedstawicielami SIPiP Udział Pani Przewodniczącej Marii Matusiak w posiedzeniu Prezydium NRPIP Udział Pani Przewodniczącej, Wiceprzewodniczącej oraz członków Rady w Konferencji organizowanej przez Harz Klinikum Christophera Koppe Wernigerode Blankenburg Posiedzenie Komisji ds. położnych Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego Posiedzenie Komisji socjalnej Posiedzenie Komisji ds. szpitalnictwa Posiedzenie Prezydium Rady SIPiP Posiedzenie Komisji ds. promowania zawodów pielęgniarki i położnej Posiedzenie Komisji biuletynu Konferencja prasowa w Urzędzie Marszałkowskim z okazji MDPiP (działalność i kompetencje pielęgniarek i położnych w opiece zdrowotnej). Maria Matusiak, Elżbieta Grochans, Małgorzata Kłys Rachwalska, Bożenna Leśniak, Elwira Berezowska oraz Anna Maria Król, Helena Gąsior, Gabriela Hofman i członkowie Komisji ds. promowania zawodów pielęgniarki i położnej Głos Szczeciński rozstrzygnięcie Plebiscytu Hipokratesa Pielęgniarka Roku wygrała Anna Nowak - SERDECZ- NIE GRATULUJEMY! Konferencja w SPWSZ organizowana przy współpracy Zespołu ds. pielęgniarstwa chirurgicznego przy SIPiP pt. Wybrane zagadnienia z dziedziny laryngologii oraz medycyny estetycznej Spotkanie z opiekunami staży Posiedzenie Komisji ds. promowania zawodów pielęgniarki i położnej Uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w Teatrze Polskim Majówka na Zdrowie Jasne Błonia impreza plenerowa (edukacja zdrowotna poprzez zabawę, zdrowie dzięki profilaktyce, uroda dzięki zdrowiu) Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej 4

5 Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany wskaźnika korygującego z 0,4 na 0,5 w pielęgniarskiej opiece długoterminowej Opieka długoterminowa Skierowany do: Prezesa Rady Ministrów Ministra Zdrowia Prezesa NFZ W związku z opiniowaniem projektu Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej apelujemy kolejny raz o zmianę wskaźnika z 0,4 na 0,5 w załączniku nr 1 do ww. Zarządzenia. Wprowadzony Zarządzeniem nr 93/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 grudnia 2009 r. wskaźnik 0,4 dla pacjentów przebywających pod tym samym adresem zamieszkania od początku dyskryminował i dyskryminuje finansowo pielęgniarki realizujące świadczenia zdrowotne w ramach opieki długoterminowej w DPS. Należy podkreślić, że w myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, pielęgniarka w DPS zobowiązana jest do objęcia opieką 12 pacjentów, natomiast w miejscu zamieszania 6 pacjentów na jeden etat przeliczeniowy. W związku ze zmniejszającym się z roku na rok finansowaniem świadczeń w tym obszarze przy jednocześnie rosnących kosztach prowadzenia działalności gospodarczej koniecznym staje się zmiana wskaźnika na 0,5, aby nie doprowadzić w niedalekiej przyszłości do rezygnacji pielęgniarek z realizacji tego zakresu świadczeń. Konsekwencją tego może być brak zapewnienia ustawowych świadczeń zdrowotnych dla tej grupy pacjentów. Wobec powyższego apelujemy jak na wstępie. Sekretarz NRPiP Joanna Walewander Prezes NRPiP Grażyna Rogala-Pawelczyk KOMUNIKAT Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że rozpoczyna pełnopłatną specjalizację w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek i pielęgniarzy. Koszt całkowity w/w specjalizacji wynosi 4840 zł - płatny w 22 ratach. Planowane rozpoczęcie specjalizacji r., termin zakończenia maj 2014r. Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039), do w/w specjalizacji może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia: pisemny wniosek o dopuszczenie do specjalizacji, dokument potwierdzający posiadanie co najmniej dwuletniego stażu pracy w zawodzie w ciągu ostatnich pięciu lat, kserokopię prawa wykonywania zawodu (poświadczoną za zgodność z oryginałem). Karty zgłoszenia na w/w specjalizację można składać osobiście, pocztą oraz poczta elektroniczną. Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń SIPIP pod numerem tel

6 Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia 6

7 7

8 Kształcenie podyplomowe Notatka ze spotkania które odbyło się dnia roku w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, dotyczące udzielenia zamówienia publicznego w sprawie wyboru organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2012 roku. Poznań Sz. Pani Dr Grażyna Rogala-Pawelczyk PREZES NRPiP Uprzejmie informuję, że dnia roku w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia (Warszawa, Al.Jerozolimskie 155) odbyło się zebranie organizacyjne dotyczące udzielenia zamówienia publicznego w sprawie wyboru organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się, w 2012 roku. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele: a. b. c. d. Departamentu Pielęgniarek i Położnych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. NRPiP reprezentowali: Wiesław Zielonka i Tomasz Kaczmarek. Na zebraniu ustalone zostały istotne warunki zamówienia publicznego będącego przedmiotem przetargu publicznego. Ogłoszenie zostanie opublikowane po 23 maja 2012roku. Ogółem przedmiotem zamówienia będzie 1850 miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych z kwotą dofinansowania 4337zł na jedną specjalizację. Priorytetowe dziedziny specjalizacyjne, których dotyczyć będzie zamówienie publiczne, zostały opublikowane w Komunikacie Ministra Zdrowia w dniu na stronie internetowej Departamentu Pielęgniarek i Położnych. Na zebraniu organizacyjnym ustalono ostateczny termin składania ofert przez organizatorów szkoleń specjalizacyjnych: roku, godzina W tegorocznym przetargu zostaną wprowadzone nowe istotne dla naszej grupy zawodowej zmiany, które stanowić będą szczegółowe warunki zamówienia: organizator kształcenia specjalizacyjnego nie będzie mógł żądać dodatkowej opłaty od uczestnika szko- lenia większej niż 1163zł (przy założeniu, iż taka dopłata będzie w ogóle zakładana ze względu na różnicę ceny oferowanej przez organizatora w przetargu a kwoty dofinansowania ze środków publicznych), a. b. c. do szkolenia specjalizacyjnego będzie mogła przystąpić pielęgniarka/położna, o ile nie korzystała z takiego dofinansowania w ciągu ostatnich 5 lat, pielęgniarka/położna może skorzystać tylko z jednej specjalizacji dofinansowanej z budżetu państwa w tym samym czasie. Warunki b i c wynikają z Art.70, pkt. 5 i 6 Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011roku (Dz. U. Nr 174, poz.1039).w związku z tymi warunkami pielęgniarka/położna zobowiązana będzie przedłożyć organizatorowi stosowne oświadczenie w momencie składania dokumentów przed kwalifikacją do danej specjalizacji. Tomasz Kaczmarek (Komisja Kształcenia przy NRPiP)

9 Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 2012 Komunikat w sprawie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w roku 2012 r. ze środków Funduszu Pracy Ministerstwo Zdrowia uprzejmie informuje, iż zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011r., w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego w roku 2012 (Dz.Urz.MZ ), w roku bieżącym przewidziane jest dofinansowanie miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną specjalizację u organizatorów kształcenia wyłonionych w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Koszt dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla pielęgniarki, położnej rozpoczynającej specjalizację w 2012 roku wynosi nie więcej niż zł. Mając na uwadze liczbę miejsc szkoleniowych przypadających na ten rok, jak również uwarunkowania prawne i organizacyjne, które muszą spełnić organizatorzy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, aby uruchomić specjalizację w 2012 roku zasadnym jest niezwłoczne podjęcie starań przez organizatorów kształcenia w zakresie uzyskania stosownych uprawnień do realizacji tego zadania. Wymogi stawiane organizatorom kształcenia określone zostały w: Ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.). Ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.). Ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2000 r., Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.). Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielę- gniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923). Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1922, z późn. zm.). Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2004 r. w sprawie wysokości opłaty wnoszonej za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek, położnych (Dz. U. Nr 229, poz. 2314). Spełnienie wymogów, określonych w wyżej wymienionych aktach prawnych, będzie jednym z podstawowych warunków pozwalających organizatorom kształcenia przystąpić do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu pozyskania środków finansowych na dofinansowanie specjalizacji. Ministerstwo Zdrowia, mając na względzie zapotrzebowanie na specjalistów z poszczególnych dziedzin pielęgniarstwa i dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, przygotowało materiał dotyczący priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w roku 2012 ze środków Funduszu Pracy. Wykaz priorytetowych dziedzin szkoleń specjalizacyjnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w roku bieżącym został opracowany na podstawie propozycji w tym zakresie przedłożonych przez: 1. Marszałków województw; 2. Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych Uchwała nr 30/VI/2012 NRPiP z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych ze środków finansowych budżetu państwa na rok 2012 przez Zespół, w skład którego wchodzili przedstawiciele: Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia. 9

10 Bardzo ważne! 10

11 L.dz.269/01/12 Warszawa 30 stycznia 2012r. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Zakładowa Organizacja Związkowa Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M.Pirogowa ul. Wileńska 37, Łódź Szanowni Państwo, w odpowiedzi na pismo z dnia 9 stycznia 2012 r., przesłane drogą , w sprawie wydania opinii prawnej w przedmiocie wykonywania przez pielęgniarki i położne badań diagnostycznych na aparatach typu COBAS B 221 oraz ABX MIKROSOS CRP 200 mikrometodą (morfologia, CRP, bilirubina)w oddziale noworodków oraz patologii noworodka i intensywnej opieki neonatologicznej oraz udzielenie odpowiedzi na postawione pytania o treści: 1) 2) 3) Kto może wykonywać badania diagnostyki laboratoryjnej na aparatach COBAS B 221 oraz ABX MIKROSOS CRP 200 mikrometodą? Czy pielęgniarka i położna może wykonywać samodzielnie badania laboratoryjne na aparatach typu COBAS B 221 oraz ABX MIKROSOS CRP 200 bez odpowiedniego przeszkolenia,kursu kwalifikacyjnego bądź specjalistycznego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej? Jakie ewentualne kwalifikacje powinna mieć pielęgniarka wykonująca ww. badania? - informuję: Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U.Nr 144, poz 1529 z późn.zm.) w art. 6b stanowi, iż osoby uprawnione, o których mowa w art. 6 i 6a, w zależności od posiadanych kwalifikacji zawodowych, mogą wykonywać zabiegi i czynności polegające na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych. Jednocześnie w ust.2 zostało zawarte upoważnienie ministra właściwego do spraw zdrowia, aby po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określił w drodze rozporządzenia, wykaz zabiegów i czynności, o których jest mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności czynności diagnostyki laboratoryjnej. Zgodnie z 1 pkt. 2 lit. c-h i 6 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowie z dnia 7 listopada 2007r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr. 210, poz. 1540) pielęgniarka/położna jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego czynności wskazanych w cytowanym wyżej rozporządzeniu. Jest to m.in.: kierowanie na badania diagnostyczne lub pobieranie materiału do badań, pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, kierowanie na badania lub pobierania materiałów do badań bakteriologicznych (mocz, kał, plwociny, wymaz z nosa, gardła i narządów płciowych i inne wydzieliny), pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, wykonywanie testów diagnostycznych dla oznaczenia ciał ketonowych i glikozy we krwi i w moczu, oznaczenie glikemii z pomocą glukometru, wykonywania pomiarów stężenia gazów biorących udział w procesie oddychania (gazometrii, kapnometrii), pod warunkiem odbycia kursu kwalifikacyjnego w zakresie intensywnej terapii. Załącznik nr 1 do rozporządzenia wskazuje, że pielęgniarka/położna posiadająca wskazane wyżej kwalifikacje, może pobierać krew do badań. z uwagi na fakt, iż w załączniku nie wskazano, czy pobieranie dotyczy krwi obwodowej, czy włośniczkowej oznacza to, iż może pobierać każdy rodzaj krwi. w żadnym wypadku pielęgniarka/położna uprawniona do poboru krwi od pacjenta i innych materiałów biologicznych nie może samodzielnie wykonywać badania krwi i materiałów, ani autoryzować wyniku badania, ponieważ zgodnie z art.2 pkt. 4 i art. 6 i art. 6a ustawy o diagnostyce laboratoryjnej do wykonania powyższych czynności uprawniony jest wyłącznie diagnosta laboratoryjny lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie przydatnej w diagnostyce, licencjat analityki medycznej oraz osoby posiadające studia wymienione w art. 7 ust.1 pkt. 2 ustawy i mające prawo do podjęcia kształcenia podyplomowego. Autoryzację wyniku badań może przeprowadzić tylko wyłącznie diagnosta lub lekarz z odpowiednią specjalizacją. Pobrany przez pielęgniarkę i położną materiał do badań powinien być przekazany do badań diagnostycznych. Badania wykonywane na aparatach typu COBAS B 221 to ustalanie parametrów równowagi kwasowo - zasadowej: ph, po2, pco2 oraz elektrolitów: Na?, K?, Ca??,Cl?, hemoglobina całkowita thb, saturacja SO2 i hematokryt Hct (mierzony i wyliczany), metebiility, pochodne hemoglobiny, bilirubina. Badania wykonywana na aparatach typu ABX MIKROSOS CRP 200 mikrometodą (morfologia, CRP bilirubina)to CRP oraz badania z zakresu hematologii. 11

12 Badania wskazane powyżej, a wykonywane na wymienionych aparatach należą do czynności diagnostyki laboratoryjnej wskazanych w art.2 ustawy. Mogą być one wykonywane tylko i wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wskazane w art. 6 oraz 6a ustawy. Osobami tymi nie są pielęgniarki czy położne. Nadto ustawa wymaga, aby czynności diagnostyki laboratoryjnej wykonywane były w laboratorium, a nie na jakimkolwiek oddziale szpitala. Wynika to wyraźnie również, że sformułowania zawartego treści art. 6 samodzielnie wykonywanie czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium oraz art. 1a ustawy mówiącego, iż badania muszą być wykonywane w laboratorium. Z powyższego wynika, iż nie jest to możliwe wykonanie badań diagnostycznych na aparatach typu COBAS B 221 oraz ABX MIKROSOS CRP 200 mikrometodą (morfologia, CRP, bilirubina) w oddziale noworodków oraz patologii noworodka i intensywnej opieki neonatologicznej przez pielęgniarkę lub położną. Nie jest również możliwe wykonywanie badań poza laboratorium, czyli m.in. na oddziale noworodków oraz patologii noworodka i intensywnej opieki neonatologicznej. Z wyrazami szacunku Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych (-)Elżbieta Puacz Otrzymują: 1) mgr Agnieszka Bukowska Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa, PWSZ Wydział Ochrony Zdrowia, ul. Wojska Polskiego 51, Ciechanów, 2) Grażyna Rogala-Pawelczyk Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, ul. Pory 78.Xp Warszawa, 3) Agnieszka Kałużna Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, Łódź ul. Piotrowska 17, 4) Bartosz Arłkowicz Minister Zdrowia, ul. Miodowa 15, Warszawa, 5) Barbara Misińska Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Warszawa ul. Chałubińskiego 8, 6) Maciej Dworski - Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych ul. Grójecka 186, Warszawa. 12 GRATULUJEMY Jubileusz pracy zawodowej obchodzą Koleżanki Pielęgniarki i Położne z SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie. Z tej okazji składamy najserdeczniejsze gratulacje i życzymy dużo zdrowia, dalszej realizacji planów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. 40 lecie pracy zawodowej Jankowska Honorata 35 lecie pracy zawodowej Hałas Marta 30 lecie pracy zawodowej Kamińska Danuta, Bałabańska Bronisława 25 lecie pracy zawodowej Andrzejczak Mac Jolanta Budziach Mariola 20 lecie pracy zawodowej Dach Wioletta, Śliwińska Urszula, Kamińska Małgorzata o czym informują i gratulują Pełnomocnicy Renata Pęciak i Elżbieta Lebiedziewicz

13 13

14 14

15 15

16 16

17 Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej w Teatrze Polskim Hymn Pielęgniarski Chór SIPiP List gratulacyjny Wojewody Zachodniopomorskiego dla Pani Bożeny Rasińskiej Honorowa Odznaka SIPiP dla aktywnych członków samorządu Wspólne zdjęcie Gratulacje dla Pani Ewy Aksamit Uroczystość prowadziły: Przewodnicząca Rady Maria Matusiak oraz Wiceprzewodniczące Anna Maria 17Król i Joanna Woźnicka

18 Zaproszeni Goście Laureat Konkursu Pielęgniarka Roku 2011 Pan Stanisław Bilski Widok sali Widok sali Kwiaty dla aktorów Wspólne zdjęcie oraz w 109 SP Szpitalu Wojskowym z Przychodnią 18 Odznaczenie P. Genowefy Borowskiej Wyróżnione Pielęgniarki

19 Medal na ręce Przewodniczącej Rady P. Marii Matusiak Majówka na Zdrowie 19 maja 2012r. Od lewej: Katarzyna Grabowiecka, kpt. Barbara Sońta, płk. mgr Marcin Sygut, mgr Maria Matusiak, mgr Anna Maria Król Pomiary glikemii Zainteresowanie Szczecinian Pielęgniarka w oczach dziecka Chcemy być pielęgniarkami W czepkach wyglądamy wyjątkowo Scena 19

20 Komisja ds. promowania zawodów pielęgniarki i położnej Namiot SPS Szpitala Zdroje Namioty WOMP Szpital w Zdunowie 20 Maria Matusiak i Mariusz Holicki wśród członków komisji

21 21

22 22

23 Zdaniem Okręgowego Rzecznika mgr Bożena Rasińska Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie, pielęgniarka oddziałowa Izby Przyjęć Chirurgii. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Ryzyko błędu zawodowego granice odpowiedzialności Ryzyko błędu zawodowego występuje w każdym zawodzie. Zawód pielęgniarki - zawód zaufania publicznego, jest obciążony dużym ryzykiem zawodowym. w trakcie wykonywania czynności zawodowych może również dojść do popełnienia błędu, dlatego odpowiedzialność przybiera szczególny charakter ze względu na podmiot zawodowych oddziaływań, którym jest człowiek. Błąd medyczny występuje wtedy, kiedy lekarz, pielęgniarka lub inny pracownik medyczny wykonując czynności zawodowe nie dołoży staranności lub też przekroczy swoje kompetencje, czego konsekwencją może być utrata przez chorego zdrowia lub życia. Błąd medyczny dzielimy na: diagnostyczny, terapeutyczny, techniczny, informacyjny. Przynależność do grupy zawodowej daje nam przywileje, ale nakłada na nas również obowiązki. Pielęgniarka/położna przyjmuje osobistą i zawodową odpowiedzialność za wykonywaną pracę. Praca zgodna z normami etyczno-deontologicznymi oraz znajomość obowiązujących aktów normatywnych, a także stosowanie obowiązujących procedur daje gwarancję bezpieczeństwa zarówno pacjentowi, jak i pielęgniarkom/położnym. Bardzo istotną rolę w pracy zawodowej pełni świadomość odpowiedzialności, czyli poczucia bycia odpowiedzialnym za rzetelne wykonywanie samodzielnych i zleconych zadań na wysokim poziomie jakościowym, oczekiwanym przez odbiorców usług pielęgniarskich, czyli pacjentów. w celu zachowania wysokiego poziomu świadczonych usług pielęgniarskich konieczna jest odpowiedzialność pielęgniarek/położnych za własny rozwój zawodowy oraz kształcenie. Praca w resorcie ochrony zdrowia jest ryzykowna. w trakcie wykonywania czynności zawodowych może dojść do popełnienia błędu. w ostatnim czasie obserwuje się zjawisko zastępowania błędu medycznego pojęciem zdarzenia niepożądanego, które znaczeniowo jest szersze, ponieważ udział czynników zewnętrznych, do których możemy zaliczyć wyposażenie stanowisk czy też organizację pracy, jest w tym przypadku istotny. Ryzyko zawodowe, wg Ministerstwa Pracy, rozumiane jest, jako: prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń (zagrożeń) związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty oraz ich skutków dla zdrowia lub życia pracowników w postaci chorób zawodowych i wypadków przy pracy. Zdarzenie niepożądane: Każde niezamierzone lub nieoczekiwane zdarzenie, które mogło lub spowodowało szkodę u jednego lub więcej pacjentów uzyskujących opiekę zdrowotną, Szkoda wywołana w trakcie/efekcie leczenia nie związana z naturalnym przebiegiem choroby czy stanem zdrowia, Może wystąpić na każdym etapie hospitalizacji tj. od momentu przyjęcia pacjenta do szpitala do chwili jego wypisu. Osoba wykonująca zawód pielęgniarki powinna znać swoje obowiązki i prawa oraz wiedzieć, za co ponosi odpowiedzialność. Musi mieć świadomość skutków, na które może się narazić przekraczając kompetencje zawodowe. Każda dziedzina, w tym przypadku ochrona zdrowia narzuca konieczność uwzględniania jej cech specyficznych. Nie zdołano do tej pory ujednolicić terminologii dotyczącej obszaru zdywersyfikowanego ryzyka. w pracy zawodowej pielęgniarki/położnej podstawą bezpieczeństwa wykonywanych działań oprócz staranności, dokładności i sumienności jest znajomość zagadnień dotyczących wykonywanego zawodu: zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. Istotne znaczenie mają również cechy psychospołeczne pielęgniarki. Odmowa wykonania zlecenia źle lub niepoprawnie sformułowanego nie należy do łatwych. Pielęgniarka/położna zajmując takie stanowisko, musi być przekonana o poprawności swojej decyzji, broniąc jej umiejętnie nie może tworzyć sytuacji konfliktowych. Przyczyny powstawania błędów medycznych związanych z wykonywanymi przez pielęgniarkę czynnościami zawodowymi dzielimy na personalne (leżące po stronie pielęgniarki) i organizacyjne (leżące po stronie zakładu pracy). Podczas wykonywania zawodu pielęgniarka może popełnić błąd lub błędy w swoim postępowaniu pielęgniarskim. Błędy mogą być uwarunkowane wieloma czynnikami, na przykład: organizacją pracy, niewystarczającą liczbą pielęgniarek w stosunku do dużego zapotrzebowania na opiekę ze względu na stan zdrowia pacjentów, warunkami ergonomicznymi, wykonywaniem dodatkowych czynności, często niezgodnych z kwalifikacjami, brak właściwej komunikacji interpersonalnej, brak odpowiedniego podziału kompetencji, brakiem znajomości procedur i standardów postępowania pielęgniarskiego lub lekceważeniem konieczności ich stosowania w praktyce zawodowej itd. Zdarzają się błędy zaniechania i zaniedbania. 23

24 Zaniechanie W rozumieniu prawnym oznacza brak działania lub niespełnienie warunków ustanowionych przez normy prawne. Oznacza bierne zachowanie się osoby wobec toku zdarzeń, który mogłaby zmienić, gdyby podjęła odpowiednie działania. Zaniedbanie To brak dbałości o coś, brak staranności, zainteresowania, niewykonanie określonego działania, które ze względu na realizowany cel lub umowę powinno być w danej sytuacji wykonane. Bardzo ważne jest, aby identyfikować i gromadzić dane na temat błędów medycznych, zdarzeń niepożądanych. Na pewno posłuży to poprawie bezpieczeństwa pacjentów, może nastąpić edukacja na podstawie błędów. Analiza zdarzeń, informacja zwrotna może stanowić źródło wiedzy i profilaktyki. Powstałe w wyniku zaniedbań przez personel medyczny błędy nie mogą być ukrywane, a przyznanie się do winy nie może być karane (chodzi o odpowiedzialność karną). Orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej oraz zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej i praw pacjenta jest rozpatrywane przez organy rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Pamiętajmy!!! Z błędów należy wyciągać wnioski. Błądzić jest rzeczą ludzką, ukrywanie błędów jest grzechem ciężkim, ale brak uczenia się na błędach jest niewybaczalny tak o błędach medycznych mówi naczelny lekarz Wielkiej Brytanii i prezydent WHO Alliance for Patient Safety, sir Liam Donaldson. Piśmiennictwo: dostępne w SIPiP Padaczka u dzieci Pojęcie padaczki (epilepsja) pochodzi z języka greckiego i oznacza tyle co chwytać, napadać. 24 opracowała: Alicja Jabłecka Komisja ds. biuletynu Padaczka jest chorobą o złożonej, różnej etiologii cechującą się pojawianiem napadów padaczkowych. Napad padaczkowy jest niczym innym, jak nieprawidłowo zsynchronizowanym wyładowaniem bioenergetycznym w grupach neuronów korowych w mózgu. Obraz kliniczny napadu zależy od wielkości obszaru nieprawidłowo pobudzanego oraz jego lokalizacji. Występujące napady mogą przybierać różną postać np. napad zaburzeń ruchowych, zaburzeń czucia, postrzegania czy też zaburzeń wegetatywnych lub psychicznych. Wszystkie napady przebiegać mogą natomiast z zaburzeniami świadomości lub bez nich. Padaczka nie jest chorobą dziedziczną. Napady padaczkowe szczególnie często występują u dzieci: w 30% przypadków napady padaczki ujawniają się już przed 4 rokiem życia. w zdecydowanej większości przypadków nie można ustalić jednoznacznie przyczyny padaczki. Przyczyny choroby: uszkodzenia mózgu w okresie życia płodowego powstałe w wyniku infekcji wewnątrzmacicznych u matki, wad układu nerwowego, przewlekłych chorób matki w okresie ciąży (m.in. niewyrównanej wady serca, niedokrwistości, cukrzycy), a także przyjmowania szkodliwych substancji o typie narkotyków, palenia papierosów, również w związku z przewlekłym alkoholizmem, naświetlaniami promieniami rentgenowskimi czy krwawieniami z dróg rodnych; uszkodzenia mózgu w czasie nieprawidłowo przebiegającego porodu oraz występujące już po urodzeniu się dziecka, a także u osób dorosłych, np. w wyniku zapalenia mózgu i opon mózgowo - rdzeniowych, urazów czaszki, krwiaka lub guza mózgu itp.; choroby uwarunkowane genetycznie, np. fakomatozy, genetycznie uwarunkowane zaburzenia metaboliczne, a także formy padaczki uwarunkowanej genetycznie, np. młodzieńcza padaczka miokloniczna, łagodna padaczka rolandyczna, zespół sprzężony z chromosomem X (tzw. zespół kruchego X), dziecięce i młodzieńcze napady nieświadomości. Postaci napadów Napady padaczkowe mają różne formy. Podczas dużych (grand mal) uogólnionych napadów toniczno klonicznych, chory nagle traci przytomność, upada, następuje gwałtowne, toniczne napięcie mięśni całego ciała, podczas którego często obserwuje się odgięcie głowy do tyłu i wyprężenie kończyn. w tym czasie ustaje oddychanie, co powoduje narastanie sinicy. Po kilku, kilkunastu sekundach ciałem wstrząsają silne, uogólnione drgawki kończyn i głowy. Chory może wtedy przygryźć język, a także bezwiednie oddać mocz. Powoli zaczyna oddychać, ale jeszcze przez jakiś czas jest nieprzytomny, a po ustaniu napadu senny i rozkojarzony. u niektórych osób występują tzw. małe napady (petit mal) mające formę

25 krótkich napadów nieświadomości i drgawek ogniskowych typu ruchowego, czuciowego i psychoruchowego. Chory na chwilę przerywa wykonywaną czynność, na moment wyłącza się, nie nawiązuje kontaktu z otoczeniem. Nie ma drgawek ani upadku ciała. Po ustaniu napadu powraca do swojego zajęcia i często nie zdaje sobie sprawy z chwilowego zaniku świadomości. Niekiedy mamy do czynienia z napadami mioklonicznymi, podczas których następują szybkie skurcze mięśni w różnych grupach mięśniowych. Chory może wówczas tracić przytomność (ale nie zawsze). Z kolei w tzw. napadach akinetycznych razem z utratą przytomności ma miejsce nagłe zwiotczenie mięśni oraz upadek ciała. Napady padaczkowe (często mieszane) mogą mieć jeszcze inne warianty kliniczne, zwłaszcza w padaczce wieku dziecięcego (np. w zespole Westa, zespole Lennoxa-Gastaut, zespole Doose i innych). Podejmując temat padaczek u dzieci nie sposób nie nadmienić występowanie drgawek gorączkowych. Występują one u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat, często rodzinnie dotykając wielu dzieci tych samych rodziców. Do drgawek dochodzi w przebiegu różnych infekcji przebiegających z gorączką. Mała dojrzałość układu nerwowego pozwala na wystąpienie drgawek przy temperaturze stopni Celsjusza, wystąpienie tychże drgawek przy niższej temperaturze, rzędu 38-38, 5 stopni Celsjusza świadczyć może o obciążeniu dziecka rozwojem napadów epileptycznych w przyszłości. Jak rozpoznać padaczkę Wystąpienie jednego napadu padaczkowego nie świadczy o pojawieniu się choroby. Z padaczką mamy do czynienia dopiero wtedy, gdy napady powtarzają się często i towarzyszą im zmiany napadowe w EEG (także w okresie między napadami). W rozpoznaniu padaczki bardzo pomocne są metody aktywacyjne EEG (fotostymulacja, hiperwentylacja), a zwłaszcza badania przeprowadzone u pacjenta w czasie snu po źle przespanej nocy (wybudzenie) oraz badanie z możliwością obserwacji zachowywania się pacjenta (wideo-eeg). Należy tu jednak dodać, że prawidłowy zapis EEG nie wyklucza padaczki, wymaga natomiast powtórzenia go przy zastosowaniu opisanych metod aktywacyjnych. Istotne znaczenie ma wywiad zebrany od pacjenta i jego najbliższego otoczenia. Dzięki temu można określić rodzaj obserwowanych napadów i towarzyszące im zachowanie chorego, a więc charakter napadu, długość jego trwania, stopień zaburzeń świadomości, inne objawy ze strony układu nerwowego itp. Dużą rolę odgrywa tu badanie neurologiczne, które może wykazać wiele objawów (niedowłady lub porażenia kończyn, nerwów czaszkowych, zaburzenia równowagi itp.), a także badanie okulistyczne mogące wykluczyć (lub potwierdzić) tarczę zastoinową na dnie oka, która występuje przy wzmożonym ciśnieniu śródczaszkowym, np. w przypadku guza mózgu. W celu ustalenia przyczyny występowania napadów padaczkowych oprócz badania EEG konieczne jest wykonanie tomografii komputerowej (lub rezonansu magnetycznego), zwłaszcza u pacjentów źle reagujących na dotychczas stosowane leczenie oraz w przypadku postępu choroby (np. występowania nowych objawów w kolejnym badaniu neurologicznym). Leczenie farmakologiczne Leczenie ma głównie na celu zahamowanie występowania napadów padaczkowych. Należy tu przypomnieć, że powtarzające się napady mogą stanowić przyczynę dalszego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i doprowadzić do urazów czaszki, zespołu niedotlenienia i innych zaburzeń metabolicznych w czasie trwania napadu itp.). Zapobieganie występowaniu napadów padaczkowych można osiągnąć przy zastosowaniu jednego lub kilku leków w możliwie najniższych skutecznych dawkach i możliwie najmniejszych towarzyszących im działaniach niepożądanych (np. toksycznych). Obecnie istnieje duża liczba różnych leków stosowanych u pacjentów z padaczką. Możliwości lecznicze w tej dziedzinie w ostatnich latach znacznie zwiększyły się poprzez wprowadzenie wielu nowych preparatów. Leczenie dziecka zawsze powinno odbywać się pod okiem neurologa dziecięcego. Samo dziecko natomiast pozostawać powinno pod opieką poradni neurologicznej. Padaczka jest chorobą przewlekłą, od pacjenta i jego rodziny wymaga się niezwykłej sumienności w przestrzeganiu dawek i czasu przyjmowania leku. Rodzice oraz środowisko, w jakim dziecko przebywa, powinno w jak największym stopniu umożliwiać choremu prowadzenie normalnego trybu życia. Dzieci cierpiące na padaczkę powinny brać aktywny udział w życiu społecznym i zawodowym. Częstotliwość i jakość napadów nie jest możliwa do przewidzenia (niekiedy przed napadem pojawia się tzw. aura). Wiadomo jednak, że napady mogą być prowokowane przez przemęczenie, błyski świetlne, nagłe zdenerwowanie, stres. W tym miejscu uczulić należy rodziców, jak niezwykle ważna jest kontrola czasu, jaki dziecko spędza przed ekranem komputera czy też telewizora oraz prawidłowa organizacja dnia dziecka z zachowaniem czasu na odpoczynek i relaks. Pojedynczy napad (nawet duży, przebiegający z utratą przytomności) nie powinien stanowić zagrożenia, niebezpieczeństwem natomiast jest miejsce wystąpienia napadu (zamknięta łazienka, kąpiel w wannie, czy też w basenie, napad podczas jazdy na rowerze). Wyuczenie u dziecka prawidłowych zachowań zapewniających mu bezpieczeństwo spoczywa na rodzicach. 25

26 Od postawy rodzicielskiej wymagać należy nie tylko rozłożenia szerokiego parasola ochronnego nad dzieckiem, postawa ta powinna nosić cechy uznania autonomii małego człowieka i przygotowanie go do dojrzałego życia. Padaczka nadal niestety, mimo ogromnego postępu w jej leczeniu, nosi znamię choroby piętnującej. Rodzina i środowisko muszą zaakceptować wystąpienie jej u dziecka i dołożyć wszelkich starań, aby mały człowiek, a w przyszłości dojrzały społecznie i emocjonalnie osobnik mógł funkcjonować w domu, szkole grupie rówieśniczej, by w jak najmniejszym stopniu wyłączać dzieci z prowadzenia w miarę normalnego trybu życia. Piśmiennictwo: dostępne w SIPiP Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Położniczo - Neonatologiczno Pediatrycznego W dniach kwietnia 2012 roku w Unieściu odbył się VI Ogólnopolski Zjazd Położniczo - Neonatologiczno Pediatryczny pt.: Profilaktyka, opieka, leczenie. Wszystko co najlepsze dla dzieci i ich matek. Seminarium zorganizowane było przez Polskie Centrum Edukacji. w konferencji wzięło udział 250 pielęgniarek i położnych z całej Polski. Celem seminarium było uzyskanie i uzupełnienie wiedzy na poniżej przedstawione tematy: Problemy prawie donoszonego noworodka, czyli urodzonego po 35 tygodniu ciąży prof. Beata Czeszyńska. Resuscytacja noworodka wytyczne 2010 i praktyka 2012 prof. Andrzej Piotrowski. Wpływ pokarmu oraz metod karmienia na rozwój struktury i funkcje przewodu pokarmowego model świni w badaniach neonatologicznych dr Jarosław Woliński. Szczepienia ochronne aktualności i kontrowersje dr med. Paweł Grzesiowski. Forma udzielania świadczeń pielęgniarskich i położniczych umowa o pracę czy świadczenie usług mgr Radosław Radosławski. Tajemnica odruchu ssania mgr Bożena Kierył. Baby Blues, depresja poporodowa jak można im zapobiegać mgr Monika Stępka. W trakcie zjazdu można było uczestniczyć również w warsztatach na podane niżej tematy: Reanimacja, resuscytacja noworodka. Rozwiązywanie problemów zawodowych. Zrozumieć dziecko. Profesjonalne wsparcie karmienia piersią. Ciąża, poród, połóg. Zarówno wykłady, jak i warsztaty były bardzo ciekawe i cieszyły się dużym zainteresowaniem wszystkich uczestniczek zjazdu. w przerwach kawowych można było dowiedzieć się o nowinkach dotyczących pielęgnowania dziecka, karmienia piersią oraz mieszankami sztucznymi. Wieczorem na wszystkich uczestników zjazdu czekała niespodzianka uroczysta kolacja o tematyce morskiej. Zabawa była bardzo udana. Bardzo zachęcam wszystkie koleżanki - pielęgniarki i położne do uczestniczenia w kolejnych zjazdach, które organizowane są co roku, szczególnie, że istnieje możliwość skorzystania z refundacji konferencji przez Izby Pielęgniarskie (sama skorzystałam z takiej refundacji). Zjazd był wyjątkową formą edukacji, gdzie szkolenie łączyło się możliwością wymiany poglądów i doświadczenia uczestników. Aneta Matyszczak SPSK1

27 Dzień Pielęgniarki w Teatrze Polskim W dniu 19 maja br. podwoje Teatru Polskiego w Szczecinie już po raz kolejny gościły rzesze pielęgniarek i położnych, zaproszonych na obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki (12 maja) i Dnia Położnej (8 maja). Już od wczesnych godzin rannych nasze Koleżanki i Koledzy tłumnie spieszyli, by uczestniczyć w tej uroczystości. Obchody rozpoczęła Pani Przewodnicząca Maria Matusiak witając zgromadzonych: Koleżanki i Kolegów oraz zaproszonych Gości. Rozpoczęcie poprzedziło uroczyste wprowadzenie sztandaru Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, a następnie wykonanie hymnu przez Chór SIPiP. Program uroczystości uświetniły także wystąpienia Gości, którzy na ręce Pani Przewodniczącej składali podziękowania i bukiety kwiatów. Nie sposób nie podkreślić, jak wiele ciepłych słów płynęło z mównicy w naszym kierunku. Goście podkreślali rangę zawodu, jaki obraliśmy. Przypominali, jak ogromnym szacunkiem cieszymy się w społeczeństwie, życzyli nam wielu sukcesów - dużych i małych, zawodowych i osobistych oraz życzliwości pacjentów. Wielokrotnie z ust przemawiających padało, że to właśnie my - Pielęgniarki i Położne dajemy to co najcenniejsze, to, co odbierają nasi podopieczni - ciepło i poczucie bezpieczeństwa... Zgodnie ze słowami naszego Hymnu Pielęgniarskiego w świat niesiemy swe serca gorące ( ) by cierpiącym przywrócić nadzieję. W trakcie uroczystości nasze Koleżanki Bożena Rasińska i Ewa Aksamit otrzymały Listy gratulacyjne Wojewody Zachodniopomorskiego, które wręczył Wicewojewoda Zachodniopomorski Pan Ryszard Mićko. Zasłużeni członkowie samorządu uhonorowani zostali Odznaką Honorową Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Wśród nagrodzonych: Filinowicz Zuzanna, Fiut Zofia, Gradowska Renata, Jakubowska Barbara, Karpeta Tamara, Magda Bożena, Marciniak Renata, Pawlicka Małgorzata, Pelkowska Alicja, Skrzypska Renata, Szelkowska Maria, Śliżewska Jolanta, Tyszkiewicz Anna, Więcławska Violetta, Wiśniewski Mariusz, Woźnicka Joanna i Zakrzewska Irena. Odznaczenia wręczyła Przewodnicząca Rady Maria Matusiak. Nagrodę za zdobycie i miejsca na szczeblu wojewódzkim w konkursie Pielęgniarka Roku 2011 otrzymał Stanisław Bilski - Pielęgniarz SPS ZOZ Zdroje. Laureatka konkursu literackiego pod hasłem Etyka wierszem pisana, którego organizatorem była SIPiP Pani Katarzyna Mandes otrzymała nagrodę i piękny bukiet kwiatów. Podziękowania za dotychczasową współpracę dla ustępującego Rektora PUM prof. dr hab. n. med. Przemysława Nowackiego złożyły Panie Maria Matusiak i Anna Maria Król. Gratulacje otrzymała również Pani prof. dr hab. n. med. Beata Karakiewicz - nowy Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu. Po części oficjalnej zaproszeni zostaliśmy na przerwę i słodki poczęstunek. Była to wspaniała okazja do rozmów z dawno nie widzianymi koleżankami. Wymianom serdeczności nie było końca. Po przerwie obejrzeliśmy spektakl pt. Gazeta spada zawsze papierem do góry ze Stanisławem Tymem w roli głównej. Gromkimi brawami nagrodziliśmy aktorski kunszt Pana Tyma, jak i pozostałych aktorów. Po spektaklu odbyło się jak rokrocznie, losowanie 10 nagród pieniężnych. w roli losującej sierotki Marysi wystąpił Pan Stanisław Bilski. Zmęczeni, ale uradowani wracaliśmy do swoich zadań - niesienia pomocy pacjentowi i jego rodzinie. Do zobaczenia za rok! Alicja Jabłecka Komisja ds. biuletynu i w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie Maj to szczególny miesiąc w kalendarzu ochrony zdrowia, przypadają w nim bowiem dwa święta: 8 maja to dzień, w którym położne w Polsce obchodzą swoje święto Dzień Położnej, w rocznicę urodzin wielkiej postaci polskiego położnictwa Stanisławy Leszczyńskiej, która uwięziona w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz II Birkenau (jako więzień nr 41335), pełniła tam funkcję położnej. 12 maja został przez Światową Organizację Zdrowia ustanowiony Międzynarodowym Dniem Pielęgniarki. Tego dnia bowiem we Florencji urodziła się najsłynniejsza na świecie pielęgniarka Florence Nightingale, uważana za twórczynię nowoczesnego pielęgniarstwa, założycielka pierwszej szkoły pielęgniarstwa (w 1860 roku przy szpitalu św. Tomasza w Londynie). Z tej okazji w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie w dniu 10 maja 2012r. odbyło się uroczyste spotkanie pracowników. Mieliśmy zaszczyt gościć Panią kpt. Barbarę Sońtę- Naczelną pielęgniarkę WP, Panią Marię Matusiak- Przewodniczącą Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Panią Annę Marię Król Wiceprzewodniczącą Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. W trakcie tego spotkania wręczono również przyznane przez Ministra Obrony Narodowej z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Dnia Flagi RP - odznaczenia pracowników szpitala medalami za zasługi dla obronności kraju Złoty medal otrzymała miedzy innymi pielęgniarka Pani Stanisława Cieszyńska, srebrny Pani Genowefa Borowska, dziewięć pielęgniarek zostało odznaczonych brązowym medalem. W trakcie uroczystości zostały przekazane życzenia od Kierownictwa Służby oraz wręczone przez Panią kpt. Barbarę 27

28 Sońtę - Naczelną pielęgniarkę WP, wyróżnionym pielęgniarkom: Pani Annie Bruzi pielęgniarce oddziałowej oddziału hematologii i rehabilitacji oraz Pani Grażynie Bartłomowicz pielęgniarce oddziału chirurgii ogólnej; Listy Okolicznościowe od Szefa Inspektoratu Szefa Służby Zdrowia WP Pana płk lek. Piotra Dzięgielewskiego, w uznaniu za szczególne zaangażowanie w pracy zawodowej. Szef Sekcji Naczelna Pielęgniarka WP oraz Przewodnicząca Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych zostały uhonorowane Medalem pamiątkowym 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie. Komendant szpitala Pan płk mgr Marcin Sygut wraz z Naczelną Pielęgniarką Panią mgr Katarzyną Grabowiecką wręczyli dyplomy okolicznościowe i symboliczną różę tradycyjnie dla Pań, które w tym roku obchodzą okrągłe jubileusze 20, 25, 30 i 35 - lecia pracy. Szczególne słowa uznania i podziękowań kierowane były do osób, które od początku swojej drogi zawodowej związały się z nasza placówką. Pielęgniarki i położne stanowią najliczniejszą grupę zawodową w ochronie zdrowia. w naszym szpitalu również - liczy ona ok. 230 osób. Wykonują szczególną profesję zaufania publicznego. Szczególną, bo wymagającą wyjątkowych predyspozycji, na które składa się doskonałe przygotowanie merytoryczne, systematyczne podnoszenie kwalifikacji, ale też - jak w rzadko którym zawodzie posiadanie określonych cech charakteru, które bez względu na okoliczności pozwalają działać na rzecz ludzi chorych, niepełnosprawnych, bezbronnych, wymagających pielęgnacji, ale i wsparcia w niewyobrażalnym niekiedy cierpieniu. Towarzyszą każdemu z nas od chwili narodzin aż do schyłku życia. Mimo ciągłego postępu technologicznego w medycynie nic nie jest w stanie zastąpić fachowej opieki pielęgniarek i położnych oraz ich słów pocieszenia kierowanych do pacjentów. Żaden aparat ani urządzenie nie zdoła zastąpić troskliwości i współczucia dla pacjenta, który szuka zrozumienia i emocjonalnego oparcia. To znakomita okazja do tego, aby docenić pracę w tych trudnych zawodach i podziękować za zaangażowanie oraz poświęcenie i zrozumienie dla chorych i cierpiących. Postawa pielęgniarek i położnych, które wykonują tak ciężką, choć niekiedy niedocenioną w społeczeństwie pracę, stanowi przykład troski o drugiego człowieka oraz ma głęboki wymiar etyczny, podkreśla bowiem najwyższą wartość - godność człowieka oraz chęć niesienia ludziom pomocy. Jeszcze raz składam wszystkim Pielęgniarkom i Położnym życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy, możliwości rozwoju zawodowego i osobistego, wytrwałości w dążeniu do stawianych sobie celów, wrażliwości i otwartości na problemy chorych dla których często jesteście Państwo najważniejszymi osobami towarzyszącymi i wspomagającymi w zmaganiu się z chorobami i cierpieniem. Chciałbym również życzyć, aby poczucie wdzięczności ze strony pacjentów oraz uznanie ze strony przełożonych dodawało energii do dalszych działań. Życzę wielu radości w życiu rodzinnym i osobistym. Siedem życzeń pielęgniarki ( z przymrużeniem oka.) Naczelna pielęgniarka Katarzyna Grabowiecka Każdy z nas ma marzenia, pragnienia. Pewnie są tak różne, jak różni jesteśmy my. Jest jednak pewna grupa życzeń, która ucieszyłaby każdą pielęgniarkę i pielęgniarza. 1. Podwyżki! To oczywiście numer jeden - żeby nareszcie normalnie zarabiać! Żeby starczało od wypłaty do wypłaty, żeby można było wreszcie nie kupować na raty, by pieniądz w portfelu był bardzo częstym gościem nie trzeba było pod koniec miesiąca pościć! By dzieciom i wnukom nie odmawiać słodyczy, dwa tysiące podwyżki każdy sobie życzy! Szacunek od pacjenta Drogi pacjencie! Nie chcemy więcej słyszeć pani jest tu tylko pielęgniarką, bo gdyby każdy został lekarzem, prawnikiem czy prezesem, to kto trzymałby twoją rękę, kiedy się boisz zabiegu? Kto w nocy pilnował, żebyś spał spokojnie? Niech każdy pacjent to wreszcie zrozumie pielęgniarka choć nie lekarz - też dużo wie i umie. Poczucie godności to dla nas ważna sprawa, więc szanujcie też nas - nie tylko lekarza! 3. Szacunek lekarzy dla naszej profesji

NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013. jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca

NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013. jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013 jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca jestem pielęgniarką czy jestem dumna z tego? czy jest to mało

Bardziej szczegółowo

NR 5 (106) ISSN 1426-9558 Wrzesień - Październik 2012

NR 5 (106) ISSN 1426-9558 Wrzesień - Październik 2012 NR 5 (106) ISSN 1426-9558 Wrzesień - Październik 2012 deszczowa jesień idzie wielkimi krokami z daleka jest już blisko choć nikt na nią specjalnie nie czeka że wiosnę wolimy, że lato jesiennej Pani przykro

Bardziej szczegółowo

WESOŁYCH ŚWIĄT! ISSN 1426-9558 Listopad - Grudzień 2013 NR 5 (111)

WESOŁYCH ŚWIĄT! ISSN 1426-9558 Listopad - Grudzień 2013 NR 5 (111) NR 5 (111) ISSN 1426-9558 Listopad - Grudzień 2013 Boże Narodzenie to święto miłości to czas pojednania czas dziecięcej radości! to czas na prezenty pod choinką schowane to piękne kolędy przy stole śpiewane

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745

W numerze m.in.: KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745 KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745 Wspomnienia z wakacji... fot. 6 fot. 4 fot. 1 fot. 7 fot. 2 fot. 8 fot. 5 fot. 3 W numerze m.in.: Sprawy Samorządu, Z Naczelnej Rady, Warto przeczytać,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN KOMITET REDAKCYJNY. Przewodnicząca: Maria Pałeczka. Sekretarz: Małgorzata Hrycak

BIULETYN KOMITET REDAKCYJNY. Przewodnicząca: Maria Pałeczka. Sekretarz: Małgorzata Hrycak BIULETYN KOMITET REDAKCYJNY Przewodnicząca: Maria Pałeczka Sekretarz: Małgorzata Hrycak OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Kredyt Bank S.A. O/Wałbrzych 46 1500 1764 1217 6003 8619 0000 tel. 74 842-33-25

Bardziej szczegółowo

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 To ostatnia szansa na zmiany! Wchodzę do gry! Grażyna GAJ Przewodniczę organizacji międzyzakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA IZBA Pielęgniarek i Położnych

OKRĘGOWA IZBA Pielęgniarek i Położnych OKRĘGOWA IZBA Pielęgniarek i Położnych POZNAŃ BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-1029 nikom TBiuletynu udanego wypoczynku życzy Zespół Redakcyjny MOIM ZDANIEM Obowiązuje zakaz przynoszenia kwiatów 1 Okręgowa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej Maj 2015r 42-200 CZĘSTOCHOWA,

Bardziej szczegółowo

Egzamin Państwowy ze Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Egzamin Państwowy ze Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Egzamin Państwowy ze Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego Październik 2013r

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie CZERWIEC 2008r Pielęgniarki i Położne w teatrze W NUMERZE: MIĘDZYNARODOWYDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 3/V-VI/2014

Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 3/V-VI/2014 Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 3/V-VI/2014 maj-czerwiec 3/2014 1 Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie OFERTA SZKOLENIOWA!!! Ośrodek

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY Przewodnicząca: Maria Pałeczka oipipwch@webmedia.com.pl Sekretarz: Małgorzata Hrycak BIULETYN INFORMACYJNY BIURO Sekretariat: Łukasz Płaczkowski oipipsekretariat@webmedia.com.pl Rejestr prawa wyk. zawodu:

Bardziej szczegółowo

Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. wesołych świąt

Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. wesołych świąt Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie wesołych świąt listopad-grudzień 6/2014 1 Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w KONIECZNIE Lublinie PRZECZYTAJ!!!

Bardziej szczegółowo

Spis treści UWAGA! Biblioteka OIPiP w Gdańsku jest czynna w każdy poniedziałek w godzinach 15:00 17:00. Justyna Grabowska Biblioteka OIPiP

Spis treści UWAGA! Biblioteka OIPiP w Gdańsku jest czynna w każdy poniedziałek w godzinach 15:00 17:00. Justyna Grabowska Biblioteka OIPiP Spis treści Sprawozdanie ze stanu realizacji Pakietu obejmującego kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-oddechowa i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy

Bardziej szczegółowo

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl W CIENIU CZEPKA N IEZALEŻNY E MIESIĘCZNIK I I PIELĘGNIAREK I E I POŁOŻNYCH O OKRĘGU WROCŁAWSKIEGO W O I LEGNICKIEGO I E G ISSN 1425 6584 www.doipip.wroc.pl NUMER 12 (206) GRUDZIEŃ 2008 08 WROCŁAW LEGNICA

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie II Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych V Kadencji w Częstochowie Prezydium

Bardziej szczegółowo

sierpień - wrzesień 2013r.

sierpień - wrzesień 2013r. W numerze: Pielęgniarka Roku 2012 Kalendarium Wymagania wobec pielęgniarek opieki paliatywnej Pielęgniarskie przemyślenia... Żywienie pozajelitowe... Zasady opieki paliatywnej Opinie i komunikaty Szanowne

Bardziej szczegółowo

MOIM ZDANIEM ZJAZD KRAJOWY PRAWO WOKÓŁ ZAWODU KONFERENCJE OGŁOSZENIA

MOIM ZDANIEM ZJAZD KRAJOWY PRAWO WOKÓŁ ZAWODU KONFERENCJE OGŁOSZENIA MOIM ZDANIEM Czas na zmiany... 1 ZJAZD KRAJOWY VI Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych sprawozdanie... 2-3 NACZELNA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Pierwsze posiedzenie NRPiP VI kadencji... 4-5 Okręgowa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie W Wigilijną noc, gdy śniegu napada moc niech Mikołaj Święty przyniesie prezenty,

Bardziej szczegółowo

Pismo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ISSN 1640-5307. ad vocem

Pismo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ISSN 1640-5307. ad vocem Pismo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ISSN 1640-5307 Kraków nr 75 Kwiecień - Maj 2007 Pismo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Wydaje: Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl W CIENIU CZEPKA N IEZALEŻNY E MIESIĘCZNIK I I PIELĘGNIAREK I E I POŁOŻNYCH O OKRĘGU WROCŁAWSKIEGO W O I LEGNICKIEGO I E G ISSN 425 6584 www.doipip.wroc.pl NUMER 8 (226) SIERPIEŃ 200 WROCŁAW LEGNICA W NUMERZE...str.

Bardziej szczegółowo

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl W CIENIU CZEPKA N IEZALEŻNY E MIESIĘCZNIK I I PIELĘGNIAREK I E I POŁOŻNYCH O OKRĘGU WROCŁAWSKIEGO W O I LEGNICKIEGO I E G ISSN 1425 6584 www.doipip.wroc.pl NUMER 3 (221) MARZEC 2010 WROCŁAW LEGNICA W NUMERZE...str.

Bardziej szczegółowo

W numerze. Spis treści:

W numerze. Spis treści: Spis treści: W numerze Biuro Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych 70-242 Szczecin, ul. Ks. Bogusława 30 czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-16.00 w trzecią sobotę miesiąca w godz. 9.00-13.00

Bardziej szczegółowo

informacyjny 5/2014 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych wałbrzych [182] issn 1643-4951 powiat świdnicki powiat wałbrzyski powiat ząbkowicki

informacyjny 5/2014 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych wałbrzych [182] issn 1643-4951 powiat świdnicki powiat wałbrzyski powiat ząbkowicki powiat świdnicki powiat wałbrzyski powiat dzierżoniowski powiat ząbkowicki powiat kłodzki Biuletyn informacyjny Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 5/2014 wałbrzych [182] issn 1643-4951 5/2014 Spis

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie 100-lecie Szpitala Chirurgicznego im. Ludwika Rydygiera w Częstochowie. Nagrody

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-5384 Nr 12 [217] Grudzień 2011 Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

ISSN 1232-5384 Nr 12 [217] Grudzień 2011 Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach ISSN 1232-5384 Nr 12 [217] Grudzień 2011 Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach W te najpiękniejsze Święta w śnieżnej bieli ogrzanej ciepłem domowego ogniska - pozostań

Bardziej szczegółowo

W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NUMER 10 /276/ PAŹDZIERNIK 2014 www.doipip.wroc.pl W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ARTYKUŁY BIORĄCE UDZIAŁ W KONKURSIE DORPIP WE WROCŁAWIU BEZPŁATNY

Bardziej szczegółowo

I okładka. bal. dialog z nfz. rok marii. możliwy? lekarza. skłodowskiej-curie. Lorem ipsum VOX MEDICI

I okładka. bal. dialog z nfz. rok marii. możliwy? lekarza. skłodowskiej-curie. Lorem ipsum VOX MEDICI VOX MEDICI Lorem ipsum BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE marzec/kwiecień 2011 numer 2/189 ISSN 1426-6318 nakład 5500 egz. dialog z nfz I okładka możliwy? bal lekarza rok marii skłodowskiej-curie

Bardziej szczegółowo

W CIENIU CZEPKA NUMER 10 (264) PAŻDZIERNIK 2013 WROCŁAW LEGNICA. www.doipip.wroc.pl ISSN 1425 6584

W CIENIU CZEPKA NUMER 10 (264) PAŻDZIERNIK 2013 WROCŁAW LEGNICA. www.doipip.wroc.pl ISSN 1425 6584 W CIENIU CZEPKA N I E Z A L E Ż N Y M I E S I Ę C Z N I K P I E L Ę G N I A R E K I P O Ł O Ż N YC H O K R Ę G U W R O C Ł A W S K I E G O I L E G N I C K I E G O ISSN 1425 6584 www.doipip.wroc.pl NUMER

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy im. dr Władysława Biegańskiego za wybitną

Bardziej szczegółowo