Inteligencja obliczeniowa, logika i inżynieria wiedzy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inteligencja obliczeniowa, logika i inżynieria wiedzy"

Transkrypt

1 Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Temat Inteligencja obliczeniowa, logika i inżynieria wiedzy Praca nr Warszawa, grudzień 2010

2 Tytuł pracy: Inteligencja obliczeniowa, logika i inżynieria wiedzy Praca nr Słowa kluczowe: zarządzanie siecią, routing wielokryterialny, ontologia, Internet Przyszłości, metody wykrywania zmian w sieciach telekomunikacyjnych Kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Andrzej Wierzbicki Wykonawcy pracy: prof. dr hab. inż. Andrzej Wierzbicki, dr inż. Janusz Granat, mgr Edward Klimasara, mgr inż. Cezary Chudzian, mgr inż. Jarosław Sobieszek, mgr inż. Paweł Białoń, mgr inż. Piotr Celej, dr hab. inż. Szymon Jaroszewicz, mgr inż. Michał Majdan, mgr inż. Piotr Rzepakowski Kierownik Zakładu: dr inż. Janusz Granat Copyright by Instytut Łączności, Warszawa

3 Wyniki prac statutowych 2010 w temacie Inteligencja obliczeniowa, logika i inżynieria wiedzy (praca nr ) Wobec obcięcia finansowania tego tematu statutowego, nie sposób było realizować wykonanie tematu zgodnie z początkowym planem prac (dwóch zasadniczych wykonawców odeszło z IŁ). Udało się jedynie utrzymać plan prac dla Zadania A (Teoria dualności jako narzędzie dla Semantic Web ); pozostali członkowie zespołu musieli uczestniczyć w innych pracach i projektach. W związku z tym sprawozdanie dla tego tematu składa się z kilku części: A. Sprawozdanie z wykonania zadania A Teoria dualności jako narzędzie dla Semantic Web ; B. Sprawozdanie z różnorodnych prac koncentrujących się na zdobywaniu stopni naukowych, finansowanych z prac statutowych w tym temacie; C. Sprawozdanie z różnorodnych prac związanych z inżynierią wiedzy, finansowanych z prac statutowych w tym temacie. Traktując te wyniki łącznie, rezultatami tej pracy statutowej są: Współautorstwo dwóch książek: jedna wydana, Kleer J., Galwas B., Kuźnicki L., Wierzbicki A.P., red. (2010) Wyzwania przyszłości: Szanse i zagrożenia, 475 str. Komitet Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, Warszawa, druga w przygotowaniu do druku, Ewa Orlowska, Anna Radzikowska, and Ingrid Rewitzky, Discrete Representability and Duality via Truth, 262 str.; Autorstwo lub współautorstwo 5 rozdziałów w książkach; Autorstwo lub współautorstwo 7 artykułów w czasopismach międzynarodowych; Autorstwo lub współautorstwo 3 referatów na konferencjach międzynarodowych i 4 na konferencjach krajowych; Zaawansowanie jednej pracy habilitacyjnej i końcowa redakcja jednej pracy doktorskiej; Przygotowanie wniosków do projektu ogólnokrajowego SYNAT (ze skutkiem pozytywnym) Uczestnictwo w przygotowaniu wniosku projektu europejskiego smartese (dopiero złożony). Sprawozdanie niniejsze podzielone jest na części: odrębny tom dla zadania A oraz w tym tomie sprawozdania dla części B oraz C. 3

4 Część B Wyniki prac statutowych 2010 w temacie Inteligencja obliczeniowa, logika i inżynieria wiedzy (praca nr ) Część B: Prace koncentrujące się na zdobywaniu stopni naukowych 1) Prace Janusza Granata 1a) Wstępna koncepcja rozprawy habilitacyjnej Jednym z zadań było zaawansowanie koncepcji rozprawy habilitacyjnej Janusza Granata. Przygotował on w języku angielskim artykuł (złożony do publikacji), który przedstawia dyskusje podstawowych pojęć i problemów, zawartych w przyszłej rozprawie. Artykuł ten stanowi załącznik 6 w niniejszym tomie. 1b) Udział w przygotowaniu projektu europejskiego smartese Z rozprawą habilitacyjną Janusza Granata związany jest też wniosek o projekt europejski, w którego przygotowaniu uczestniczył. Przedstawiamy tu abstrakt złożonego wniosku projektu europejskiego: smartese Knowledge-driven E-Science Environments for Collaborative Research Combination of Collaborative Project and Coordination and Support Action: Integrated Infrastructure Initiative (I3) INFRA : e-science environments Coordinator name: Dr. Huub Scholten Coordinator organisation: Wageningen University, The Netherlands Coordinator Coordinator phone Coordinator fax Proposal number

5 Table 1. List of partners in the smartese-consortium. Participant no. Participant organisation name Part. Country Short name 1 (Coordinator) Wageningen University WU Netherlands 2 Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek Alterra Netherlands 3 Universität Augsburg (Business Informatics & Systems UAU Germany Engineering Chair) 4 International Institute of Applied Systems Analysis IIASA Austria 5 Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung PIK Germany 6 Istituto Dalle Molle di Studi sull'intelligenza Artificiale IDSIA Switzerland 7 Democritus University of Thrace DUTH Greece 8 UNESCO-IHE Institute for Water Education IHE Netherlands 9 National Institute of Telecommunications NIT Poland 10 Basque Centre for Climate Change BC3 Spain 11 seeconsult GmbH seeconsult Germany Proposal abstract smartese will develop a web-based E-Science Environment (ESE) for supporting multidisciplinary collaborative research. It will allow Virtual Research Communities (VRCs), students and citizen scientists (i) to access existing European e-infrastructures (EGI, PRACE) using existing open source middleware, (ii) to integrate their own resources (data, documents, models, tools) through web services, and (iii) to apply modelling tools and scientific workflows for organizing collaborative activities for scientific discovery. All resources will be semantically annotated according to domain ontologies and included in a knowledge-based repository, enabling semantic interoperability of resources. An upper level ontology will be defined for ensuring consistency of concepts shared across disciplines. The ESE will provide VRCs with an own work-space configurable to their needs. It will combine two dimensions of integration of heterogeneous resources: vertical (different types of resources within a domain or collaborating VRCs) with horizontal (same type of resources shared across disciplines). All resources in smartese will be accessible through web-services. smartese will be designed, validated, and deployed with a continuous involvement of diverse (by domains and problems type) VRCs. The VRCs already committed to the project are research on agriculture, environmental policy-making, energy, telecommunications, and water. Such involvement combined with extensive and diversified experience of the project partners will ensure that the functionality of smartese will fit future requirements of collaborative research by multidisciplinary VRCs having diversified research goal and approaches. All participating in smartese will provide many resources, which in turn will attract more VRCs and individual researchers to use, and contribute to, smartese. Users will be guided by virtual multimedia training material and supported by a help desk. 5

6 2) Prace Pawła Białonia Innym zadaniem była końcowa redakcja rozprawy doktorskiej Pawła Białonia: 2a) Edycja rozprawy doktorskiej Kontynuowano edycję rozprawy doktorskiej (P. Białoń. Solwery dużej skali w systemach wspomagania decyzji). Przedmiotem pracy jest zakres stosowalności wybranych metod optymalizacji (metody nieróżniczkowalne: metody rzutowe, metoda cięć w środku analitycznym) w praktyce optymalizacji i wspomagania decyzji. Przede wszystkim badano możliwość rozszerzenia metod rzutowych o elementy modelu nieliniowego i w konsekwencji usposobienia tych metod do skutecznego rozwiązywania zadań optymalizacji z częścią zbudowaną z funkcji nieliniowych, które to zadania należą do głównego nurt praktyki optymalizacji i są rozwiązywane przez najbardziej rozpowszechnione metody. Analizowano też konsekwencje płynące dla optymalizacji z wyzwania, jakim jest analiza dużych zbiorów danych tworzonych automatycznie. Najciekawszy wniosek dotyczy możliwości uzyskiwania zadań, które są jednocześnie duże i gęste. Konsekwencją jest swoista rehabilitacja metod płaszczyzn tnących, konieczność szerszej analizy użyteczności rozwiązań niedokładnych i większego wykorzystania osiągnięć algebry macierzy gęstych. Nie prowadzono już (poza drobnymi korektami) prac badawczych ani eksperymentalnych. Skoncentrowano się nad redakcją (napisanego już w całości) tekstu, przede wszystkim w celu zwiększenia jego czytelności; w praktyce znaczące części pracy zostały napisane od nowa. 2b) Prace nad artykułem dotyczącym skuteczności kumulacji cięć geometrycznych w metodach rzutowych W związku z rozprawą doktorską, kontynuowano też prace nad oceną skuteczności cięć geometrycznych w metodach rzutowych zastosowanych do rozwiązywania zagadnień dopuszczalności [1], czyli zadań znajdowania wspólnego punktu zbiorów zdefiniowanych w R n. Cięcie geometryczne dla kroku algorytmu z x k do x k+1 to cięcie postaci <x-x k,x k -x k-1 > 0, służy ono przyspieszaniu działania metody rzutowej poprzez zmniejszenie zygzakowania generowanej przez nią trajektorii. Zasadniczym rezultatem było pokazanie, że możliwe są takie przebiegi (trajektorie) metody rzutowej, przy których cięcia geometryczne nie przyspieszają w istotny sposób metody. Rozważano przypadek, gdy cięć jest więcej niż wynosi wymiar n przestrzeni. Jest to przypadek w literaturze dotychczas nie analizowany, a najciekawszy z punktu widzenia geometryczno-kombinatorycznego. Zbudowany kontrprzykład jest dość złożonym fraktalem. Rezultat ten można rozważać jako bardzo ogólny argument przeciw pewnej intuicji. Intuicja ta mówi o możliwości zbudowania szybkozbieżnego algorytmu optymalizacji / dopuszczalności z dwu prostych i naturalnych elementów: zagwarantowania odpowiedniej długości kroków i odpowiednio małego zygzakowania. Rezultat powyższy został osiągnięty w ramach jednej z wcześniejszych prac statutowych [3] (a wcześniej był przedmiotem wieloletnich rozmyślań). Został on zaprezentowany na konferencji [3] i zgłoszony jako artykuł do publikacji w Optimization Methods and Software (wyd. Taylor & Francis, 15 p.). W ramach tegorocznej pracy statutowej dokonano gruntownej reedycji materiału, zgodnie z uwagami recenzentów (major revision). Reedycja obejmowała zmianę ujęcia, przede wszystkim rezygnację z dogłębnej analizy konsekwencji ewentualnej skuteczności kumulacji cięć geometrycznych (która okazała się nieprawdziwa) i zastąpieniu jej prostszymi ocenami skuteczności skumulowanych cięć geometrycznych, liczne zmiany w prezentacji i zmiany językowe, całkowitą rekompozycję pracy. Zmiany te zostały zaakceptowane, wydawca żąda obecnie niewielkich zmian (minor revision) i artykuł prawdopodobnie wkrótce zostanie przyjęty do publikacji. [1] H. Bauschke, J. Borwein. On projection algorithms for solving feasibility problems. SIAM Review, 38, 3(1996), str

7 [2] P. Białoń, J. Granat, S. Jaroszewicz, E. Klimasara, M. Majdan Nowe paradygmaty przetwarzania danych w sieciach inteligencji otoczenia dużej skali. Praca statutowa, Instytut Łączności, Warszawa, 2008 r. [3] P. Białoń Worst-case ineffectiveness of cuts cumulation in projection methods - an extension to the finite-dimensional case Veszprem Optimization Conference - Advanced Algorithms (VOCAL), października 2008, Veszprem, Węgry. 7

8 Część C Wyniki prac statutowych 2010 w temacie Inteligencja obliczeniowa, logika i inżynieria wiedzy (praca nr ) Zadania C: różnorodne prace związane z inżynierią wiedzy, finansowane z prac statutowych Wykonawcy: Andrzej P. Wierzbicki, Cezary Chudzian, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek W roku 2010 prace koncentrowały się na kilku zagadnieniach badawczych: a) teorii i zastosowań wielokryterialnego wspomagania decyzji; b) problemie odporności decyzji opartych o modelowania komputerowe; c) statystycznymi metodami analizy rozwoju społeczeństwa informacyjnego i rozwoju regionalnego; d) metodologicznymi aspektami futurologii i filozofii; e) wysoce spersonalizowanym podejściem do inżynierii ontologicznej; f) przegląd prac europejskich i literatury. W temacie a) rozpatrywano w szczególności dalszy rozwój pojęcia i metody rankingu obiektywnego (to jest, tak obiektywnego jak to tylko możliwe, gdyż każdy ranking jest subiektywny, ale można mieć na celu jego obiektywizację), co doprowadziło do publikacji dwóch rozdziałów w książkach międzynarodowych (pozycje 3) oraz 5) w poniższym spisie publikacji, ta ostatnia powtórzona w załączniku 1). Obiektywizację rankingu uzyskuje się poprzez oparcie go o dość uniwersalny model preferencji, zwany funkcją osiągnięcia, mający tę zaletę, że charakterystyczne dla niego parametry poziomy odniesienia mogą być obiektywizowane poprzez ich wyznaczanie nie w sposób subiektywny, lecz jako średnich statystycznych z odpowiedniego zbioru danych. Związany z tym tematem artykuł o różnych metodach rankingu wielokryterialnego (pozycja 7) należy raczej do dorobku z innego projektu, Future Internet. Ponadto, we współpracy międzynarodowej byłem współautorem artykułu o wariantach metody punktu odniesienia dla obliczeń równoległych (pozycja 6). Chodzi tu o wykorzystywanie w obliczeniach równoległych wielu punktów odniesienia w celu szybkiego oszacowania wielu punktów zbioru Pareto. W temacie b) chodziło o metodologicznie poprawne określenie sformułowania zagadnienia badania odporności decyzji (decision robustness) oraz jego uogólnienie na przypadek wielokryterialny, co doprowadziło do referatu na konferencji międzynarodowej (we współpracy z IIASA, pozycja 10, powtórzona w załączniku 2). Chodzi tu o konsekwentną analizę faktu, że odporność lub wrażliwość decyzji na zmianę parametrów musi być rozpatrywana w odniesieniu do dwóch modeli: modelu, na podstawie którego ustalamy decyzję, oraz modelu (wirtualnej rzeczywistości ), w którym badamy skutki zastosowania decyzji. Zazwyczaj przyjmowane jest intuicyjne założenie, że rola tych modeli jest symetryczna i wystarczy analizować ich różnice. Założenie to jednak jest błędne w tych przypadkach, gdy w modelu ustalania decyzji stosujemy optymalizację (możemy np. dobrać optymalny z jakichś względów pakiet inwestycji, ale rzeczywistość rynkowa może zmienić się na korzyść lub na niekorzyść); dla tego też trzeba jawnie uwzględniać odmienną rolę obu tych modeli, co zazwyczaj jest pomijane w analizach odporności czy wrażliwości. Ponadto w modelu, w którym badamy skutki zastosowania decyzji, trzeba też uwzględniać sposób implementacji decyzji, która może być korygowana pod wpływem pomiarów czy obserwacji rzeczywistości. Chociaż wspomniane tu aspekty były już zauważone w dawniejszych pracach autorów, stosowane były one tylko do analizy jednokryterialnej; w cytowanym tu referacie przedstawiono uogólnienie na przypadek analizy wielokryterialnej. Ze względu na wagę zagadnienia, choć był to tylko referat na konferencji międzynarodowej, prace nad tym zagadnieniem będą kontynuowane i staną się przedmiotem dalszych publikacji. W temacie c) zajmowano się metodami analizy dynamiki różnych wskaźników rozwoju społeczeństwa informacyjnego (pozycja 13) oraz ich zastosowaniami w planowaniu rozwoju regionalnego (pozycja 11, także przytoczona w załączniku 3). Chodzi tu o badany wspólnie z doktorantem Janem Grzegorkiem fakt, że procesy dynamiczne penetracji rynkowej produktów i usług wysokiej techniki mogą być wprawdzie modelowane za pomocą rozmaitych modeli matematycznych (krzywej logistycznej, Gompertza, odpowiedzi skokowej członu dwuinercyjnego), mają jednak pewien uniwersalny charakter. W dużych zbiorowościach (np. w skali krajów) maksymalne szybkości 8

9 tych procesów są ograniczone (szczególnie szybkie procesy tego typu nie zmieniają się szybciej, niż ok. 10% ich wartości nasycenia w ciągu roku) i procesy te trwają lat. Procesy te mogą być szybsze, ale także i wolniejsze, w zbiorowościach małych (np. w skali powiatów), w których ponadto obserwuje się znaczne przesunięcia czasowe (opóźnienia lub przyspieszenia) tych procesów; np. na Mazowszu zanotowano maksymalną różnicę (sumę absolutnych wartości) przyspieszeń i opóźnień sięgającą 17 lat. Fakty te można wykorzystać przy planowaniu polityki regionalnej oraz dla głębszej analizy danych w projektach takich, jak SIPS. W temacie d) rozpatrywano zagadnienie identyfikacji najważniejszych wyzwań przyszłości (współredakcja książki, pozycje 1, 4), pojęcie naturalizmu fundamentalnego i jego metafizycznymi implikacjami (pozycja 2), dalszy rozwój ewolucyjnej i technicznej teorii potęgi lecz także omylności intuicji (pozycja 12). Związana z tymi tematami jest też kwestia podejścia systemowego do syntezy wiedzy (pozycja 8), kwestia wpływu rewolucji informacyjnej na globalizację świadomości społecznej (pozycja 14, podana też w załączniku 4 celem wyjaśnienia charakteru tych prac) oraz kwestia trendów rozwojowych badan operacyjnych i systemowych (pozycja 9). W temacie e), publikacja o wysoce spersonalizowanym podejściu do inżynierii ontologicznej związana z rezultatami zakończonego wcześniej projektu PBZ (pozycja 15) ma raczej związek z pracami rozpoczynanego projektu SYNAT-Infinity. Prace w tym zakresie doprowadziły do udziału we wniosku tego projektu, z rezultatem pozytywnym. W temacie f) dokonano natomiast przeglądu projektów europejskich o podobnej tematyce oraz związanej z tym literatury, patrz załącznik 5. Publikacje w roku 2010 Książki: 1) Kleer J., Galwas B., Kuźnicki L., Wierzbicki A.P., red. (2010) Wyzwania przyszłości: Szanse i zagrożenia. Komitet Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, Warszawa (redakcja książki oraz jeden rozdział szczegółowy, patrz niżej) Rozdziały w książkach: 2) Wierzbicki A.P. (2009) Metafizyka naturalizmu fundamentalnego. W. A. Motycka (red.) Nauka a metafizyka, Wydawnictwa IFiS PAN, Warszawa, str (faktycznie wydano 2010) 3) Wierzbicki A.P. (2010) Group Decisions and Negotiations in the Knowledge Civilization Era. In M. Kilgour, C. Eden (eds) Handbook of Group Decision and Negotiation, Springer, Berlin, str ) Wierzbicki A.P. (2010) Wyzwania i zagrożenia przyszłości refleksje metodologiczne i interdyscyplinarne. W J. Kleer, B. Galwas, L. Kuźnicki, A.P. Wierzbicki (red) Wyzwania przyszłości: Szanse i zagrożenia. Komitet Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, Warszawa, str ) Wierzbicki A.P. (2010) The Need for and Possible Methods of Objective Ranking. In. M. Ehrgott, J.R. Figueira, S. Greco (eds) Trends in Multiple Criteria Decision Analysis, Springer, Berlin, str Artykuły: 6) Figueira, J.R., Liefooghe A., Talbi E.-G., Wierzbicki A.P. (2010) A parallel multiple reference point approach for multi-objective optimization. European Journal of Operational Research, doi: /j.ejor ) Wierzbicki A.P., Burakowski W. (2010) A Conceptual Framework for Multiple Criteria Routing in QoS IP Networks, International Transactions In Operational Research, in print, 8) Nakamori Y, Wierzbicki AP (2010) Systems approach to knowledge synthesis, International Journal of Knowledge and Systems Science 1(1): ) Wierzbicki A.P. (2010) Operations and systems research in the era of knowledge civilization. Journal of Organizational Transformation & Social Change 7:2:

10 Referaty na konferencjach międzynarodowych: 10) Wierzbicki A.P., Makowski M. (2010) Robustness of Model-Based Decisions: Fundamental Considerations. Conference on Uncertainty and Robustness in Planning and Decision Making, Coimbra, Portugal, April ) Wierzbicki A.P. (2010) Dynamic Approach to Regional Strategy Development. Conference on a New Paradigm in Regional Development Strategies, Warsaw, October 2010 Referaty na konferencjach krajowych: 12) Wierzbicki A.P. (2010) Racjonalna i ewolucyjna, techniczna teoria intuicji. Konferencja: Intuicja w procesie decyzyjnym, Warszawa, maj ) Grzegorek J., Wierzbicki A.P. (2010) Metody analizy statystycznej rozwoju wskaźników społeczeństwa informacyjnego: aspekty metodologiczne oraz zastosowania na przykładzie regionów Polski i Włoch. XXV Krajowe Sympozjum Telekomunikacji, Wrocław, wrzesień ) Wierzbicki A.P. (2010) Rewolucja informacyjna a świadomość społeczna: Aspekty kulturowe i cywilizacyjne. Konferencja Struktura społeczna a proces globalizacji Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, Mądralin, październik ) Chudzian C., Granat J., Klimasara E., Sobieszek J., Wierzbicki A.P. (2010) Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej. Konferencja Projektu Badawczego Zamawianego Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe, Warszawa, listopad

11 Załącznik 1 The Need for and Possible Methods of Objective Ranking Andrzej P. Wierzbicki National Institute of Telecommunications, Szachowa 1, Warsaw, Poland Abstract The classical approach in decision analysis and multiple criteria theory concentrates on subjective ranking, at most including some aspects of intersubjective ranking (ranking understood here in a wide sense, including the selection or a classification of decision options). Intuitive subjective ranking should be distinguished here from rational subjective ranking, based on the data relevant for the decision situation and on an approximation of personal preferences. However, in many practical situations, the decision maker might not want to use personal preferences, but prefers to have some objective ranking. This need of rational objective ranking might have many reasons, some of which are discussed in this chapter. Decision theory avoided the problem of objective ranking partly because of the general doubt in objectivity characteristic for the 20 th Century; the related issues are also discussed. While an absolute objectivity is not attainable, the concept of objectivity can be treated as a useful ideal worth striving for; in this sense, we characterize objective ranking as an approach to ranking that is as objective as possible. Between possible multiple criteria approaches, the reference point approach seems to be most suited for rational objective ranking. Some of the basic assumptions and philosophy of reference point approaches are recalled in this chapter. Several approaches to define reference points based on statistical data are outlined. Examples show that such objective ranking can be very useful in many management situations. Keywords: rational subjective ranking, rational objective ranking, reference point approaches, objectivity 1. Introduction While there exists a need for objective ranking in some management situations, the classical approach in decision analysis and multiple criteria theory concentrates solely on subjective ranking, at most including some aspects of intersubjective ranking. We use here the concept of ranking in a wide sense, including the selection of one or several best, or worst decision options, or a classification of all decision options. All classical approaches of multi-attribute decision analysis whether of (Keeney and Raiffa 1976), or of (Saaty 1982), or of (Keeney 1992) concentrate on subjective ranking. By this we do not mean intuitive subjective ranking, which can be done by any experienced decision maker based on her/his intuition, but rational subjective ranking, based on the data relevant for the decision situation however, using an approximation of personal preferences in aggregating multiple criteria. And therein is the catch: in many practical situations, if the decision maker wants to have a computerized decision support and rational ranking, she/he does not want to use personal preferences, prefers to have some objective ranking. This is often because the decision is not only a personal one, but affects many people and it is usually very difficult to achieve an intersubjective rational ranking, accounting for personal preferences of all people involved. We shall discuss in more detail the reasons for the need of objective ranking in the next section. 11

12 Decision theory avoided to some extent, we comment on this issue later the problem of objective ranking partly because of the general doubt in objectivity characteristic for the 20 th Century. Thus, we recall also some of philosophical foundations and contemporary approaches to the issue of objectivity. While it can be agreed that an absolute objectivity is not attainable, the concept of objectivity can be treated as a goal, a higher-level value, a useful ideal worth striving for; in this sense, we characterize objective ranking as an approach to ranking that is as objective as possible. Several multiple criteria decision analysis approaches are recalled in relation to the problem of objective ranking. Between such possible multiple criteria approaches, the reference point approach seems to be most suited for rational objective ranking, because reference levels needed in this approach can be established to some extent objectively - statistically from the given data set. Some of the basic assumptions and philosophy of reference point approaches are recalled, stressing their unique concentration on the sovereignty of the subjective decision maker. However, precisely this sovereignty makes it possible also to postulate a proxy, virtual objective decision maker that is motivated only by statistical data. Several approaches to define reference points based on statistical data are outlined. Examples show that such objective ranking can be very useful in many management situations. 2. The Need for Objective Ranking and the Issue of Objectivity Objectivity as a goal and objective ranking are needed also as we show here in management. For an individual decision maker, this might mean that she/he needs some independent reasons for ranking, such as a dean cannot rank the laboratories in her/his school fully subjectively, must have some reasonable, objective grounds that can be explained to entire faculty, see one of further examples. For a ranking that expresses the preferences of a group, diverse methods of aggregating group preferences might be considered; but they must be accepted as fair thus objective in the sense of intersubjective fairness - by the group, and the task of achieving a consensus about the fairness might be difficult. One of acceptable methods of such aggregation might be the specification of a proxy, virtual decision maker that is as objective as possible, e.g., motivated only by statistical data. The need for objective ranking is expressed also in business community by the prevalent practice of hiring external consulting companies to give independent advice, including ranking, to the chief executive officer (COE) of a company. The COE obviously could use her/his detailed, tacit knowledge about the company and intuition to select a solution or ranking (either intuitive or rational); but she/he apparently prefers, if the situation is serious enough, not to use personal preferences and to ask for an independent evaluation instead. There are many other situations where we need ranking, broadly understood thus including also classification and selection of either best or worst options (decisions, alternatives etc.), performed as objectively as possible. This particularly concerns the task of selecting the worst options, often encountered in management (some opinions suggest that best management is concentrated on patching the worst observed symptoms); if we have to restructure the worst parts of an organization, we prefer to select them possibly objectively. These obvious needs have been neglected by decision theory that assumed subjectivity of a decision maker because of many reasons, partly paradigmatic, partly related to the antipositivist and anti-scientism turn in the philosophy of 20 th Century. Here we must add some philosophical comments on subjectivity and objectivity. The industrial era episteme sometimes called not quite precisely positivism or scientism valued objectivity; today we know that absolute objectivity does not exist. The destruction of this episteme started early, e.g., since Werner Heisenberg (Heisenberg 1927) has shown that not only a measurement depends on a theory and on instruments, but also the very fact of 12

13 measurement distorts the measured variable. This was followed by diverse philosophical debates, summarized, e.g., by Van Orman Quine (Quine 1953) who has shown that the logical empiricism (neo-positivism) is logically inconsistent itself, that all human knowledge "is a man-made fabric that impinges on existence only along the edges". This means that there is no absolute objectivity; however, this was quite differently interpreted by hard sciences and by technology, which nevertheless tried to remain as objective as possible, and by social sciences which, in some cases, went much further to maintain that all knowledge is subjective results from a discourse, is constructed, negotiated, relativist, depends on power and money, that the very concept of Nature is only a construction of our minds, see, e.g., (Latour 1987). This has led to a general divergence of the episteme the way of constructing and justifying knowledge, see (Foucault 1972) of the three different cultural spheres of hard and natural sciences, of technology, and of social sciences and humanities, see (Wierzbicki 2005). Full objectivity is obviously after Heisenberg and Quine not attainable; but in many situations we must try to be as much objective as possible. This concerns not only technology that cannot advance without trying to be objective and, in fact, pursues Popperian falsificationism (Popper 1972) in everyday practice when submitting technological artifacts to destructive tests in order to increase their reliability while postmodern social sciences ridicule falsificationism as an utopian description how science develops. However, objectivity is needed also as indicated above in management. In order to show that the postmodern episteme is not the only possible one, we present here another description of the relation of human knowledge to nature (Wierzbicki and Nakamori 2007). First, from a technological perspective we do not accept the assumption of postmodern philosophy that Nature is only a construction of our minds and has only local character. Of course, the word nature refers both to the construction of our minds and to something more to some persisting, universal (to some degree) aspects of the world surrounding us. People are not alone in the world; in addition to other people, there exists another part of reality, that of nature, although part of this reality has been converted by people to form human-made, mostly technological systems. There are aspects of reality that are local and multiple, there are aspects that are more or less universal. To some of our colleagues who believe that there is no universe, only a multi-verse, we propose the following hard wall test: we position ourselves against a hard wall, close our eyes and try to convince ourselves that there is no wall before us or that it is not hard. If we do not succeed in convincing ourselves, it means that there is no multi-verse, because nature apparently has some universal aspects. If we succeed in convincing ourselves, we can try to verify or falsify this conviction by running ahead with closed eyes. Second, the general relation of human knowledge to reality might be described as follows. People, motivated by curiosity and aided by intuition and emotions, observe reality and formulate hypotheses about properties of nature, of other people, of human relations; they also construct tools that help them to deal with nature (such as cars) or with other people (such as telephones); together, we call all this knowledge. People test and evaluate the knowledge constructed by them by applying it to reality: perform destructive tests of tools, devise critical empirical tests of theories concerning nature, apply and evaluate theories concerning social and economic relations; in general, we can consider this as a generalized principle of falsification, broader than defined by Karl Popper even in his later works (Popper 1976). Such a process can be represented as a general spiral of evolutionary knowledge creation, see Fig. 1. We observe reality (either in nature or in society) and its changes, compare our observations with human heritage in knowledge (the transition Observation). Then our intuitive and emotive knowledge helps us to generate new hypotheses (Enlightenment) or to create new tools; we apply them to existing reality (Application), usually with the goal of achieving some changes, modifications of reality (Modification); we observe them again. 13

14 It is important, however, to note that many other transitions enhance this spiral. First is the natural evolution in time: modified reality becomes existing reality through Recourse. Second is the evolutionary selection of tested knowledge: most new knowledge might be somehow recorded, but only the positively tested knowledge, resilient to falsification attempts, remains an important part of human heritage (Evaluation); this can be interpreted as an objectifying, stabilizing feedback. Naturally, there might be also other transitions between the nodes indicated in the spiral model, but the transitions indicated in Fig. 1 are the most essential ones. Fig. 1 The general OEAM Spiral of evolutionary knowledge creation Thus, nature is not only the effect of construction of knowledge by people, nor is it only the cause of knowledge: it is both cause and effect in a positive feedback loop, where more knowledge results in more modifications of nature and more modifications result in more knowledge. As in most positive feedback loops, the overall result is an avalanche-like growth; and this avalanche-like growth, if unchecked by stabilizing feedbacks, beside tremendous opportunities creates also diverse dangers, usually not immediately perceived but lurking in the future. Thus, the importance of selecting knowledge that is as objective as possible relates also to the fact that avalanche-like growth creates diverse threats: we must leave to our children best possible knowledge in order to prepare them for dealing with unknown future. This description of a spiral-like, evolutionary character of knowledge creation is consistent with our technological cognitive horizon, and slightly different than presented in (Jensen et al. 2003) from a position of an economic cognitive horizon. It is an extension of the concept of objective knowledge as presented in (Popper 1976), but admits relativistic interpretations; it only postulates objectivity as a higher level value, similar to justice: both absolute justice and absolute objectivity might be not attainable, but are important, worth striving for, particularly if we take into account uncertainty about future (see also Rawls 1971). 4. Basic formulations and assumptions We turn now to the main subject of this paper. We assume that we have a decision problem with n criteria, indexed by i = 1, n (also denoted by i є I), and m alternative decisions called also alternatives, indexed by j = 1, m or j = A, B, H (also denoted by j є J). The corresponding criteria values are denoted by q ij ; we assume that all are maximized or converted to maximized variables. The maximal values max j є J q ij = q i up are called upper bounds for criteria and are often equivalent to the components of so called ideal or utopia point q uto = q up = (q 1 up, q i up, q n up ) except for cases when they were established a priori as 14

15 a measurement scale, see further comments. The minimal values min j є J q ij = q i lo are called lower bounds and, generally, are not equivalent to the components of so called nadir point q nad q lo = (q 1 lo, q i lo, q n lo ); the nadir point q nad is defined similarly as the lower bound point q lo, but with minimization restricted to Pareto optimal or efficient or nondominated alternatives, see, e.g (Ehrgott and Tenfelde-Podehl 2000). An alternative j* є J is Pareto optimal (Pareto-nondominated or shortly nondominated, also called efficient), if there is no other alternative j є J that dominates j*, that is, if we denote q j = (q 1j, q ij, q nj ), there is no j є J such that q j q j*, q j q j*. While there is an extensive literature how to select the best alternative (usually between nondominated ones) or to rank or classify all alternatives in response to the preferences of a decision maker, this literature usually makes several tacit assumptions: 1) A standard and usually undisputed assumption is that there is a decision maker (DM) that does not mind to reveal her/his preferences either a priori, before the computer system proposes her/his supposedly best decision (in this case, we should actually not speak about decision support, only about decision automation), or interactively, exchanging information with a computerized decision support system (in this case, truly supporting decisions). In group decision making, it is often assumed that the group members do not mind discussing their preferences. However, highly political decision makers might intuitively (using their experience in political negotiations) refuse to discuss their preferences, and do not have time for a long interaction with the decision support system. Moreover, as discussed above, there are also many rational reasons why a decision maker might want to obtain an advice on the best decision or ranking of decisions that is as objective as possible, thus independent from her/his preferences, particularly if the final decision will be highly political, or there is actually a large group of decision makers or stakeholders in the decision situation. 2) Another standard and usually undisputed assumption is that there is an analyst (AN) that knows well decision theory and practice, interacts with decision makers on the correct definition and modeling of the decision situation, thus influences e.g. the choice of criteria, further programs or fine-tunes the decision support system, etc. (even if the role of the analyst might be hidden just by an assumed approach used for constructing the decision support system). However, the role of an analyst is essential even if it should not be dominant; for example, the choice of criteria might be a result of a political process, and even if the analyst would know the extensive literature how to select criteria reasonably from decision theoretical point of view, she/he has just to accept even unreasonable criteria. In further discussions, we assume that there are decision makers and analysts, but their roles should be interpreted more broadly than in standard approaches. 4. Why classical approaches are not applicable in this case We discuss here two classes of methods taught usually for historical reasons as "the basic approach" to multiple criteria decision making. The first of them is the weighted sum aggregation of criteria: determining by diverse approaches, between which the AHP (Saaty 1982) is one of the most widely known, weighting coefficients w i for all i є I, with the additional requirement on the scaling of weighting coefficients that Σ i є I w i = 1, and then using them to aggregate all criteria by a weighted sum: sum σ j = Σ i є I w i q ij (1) We use the aggregated values σ sum j to select the best alternative (maximizing σ sum j between j є J) or to rank alternatives (ordering them from the largest to the lowest value of σ sum j ). Such an aggregation might be sometimes necessary, but it has several limitations, particularly for the problem of objective ranking. The most serious between them are the following: 1) The weighted sum is based on a tacit (unstated) assumption that a compensatory tradeoff analysis is applicable to all criteria: a worsening of the value of one criterion might be 15

16 compensated by the improvement of the value of another one. While often encountered in economic applications, this compensatory character of criteria is usually not encountered in interdisciplinary applications. 2) Changes of weighting coefficients in interactive decision processes with more than two criteria often lead to counter-intuitive changes of criteria values (Nakayama 1995) explained below. 3) The linear aggregation of preferences expressed by the weighted sum tends to promote decisions with unbalanced criteria, as illustrated by the Korhonen paradox quoted below; in order to accommodate the natural human preference for balanced solutions, a nonlinear aggregation is necessary. 4) In the weighted sum approach, it is not easy to propose a way of defining weighting coefficients that are as objective as possible (except if all criteria have the same importance and we assume simply equal weighting coefficients). The Korhonen paradox 1 can be illustrated by the following example. Suppose we select a product and consider two criteria: quality and cost, while using an assessment scale 0 10 points for both criteria (0 points for cost means very expensive, 10 points means very cheap products). Suppose we have three alternative decisions. Alternative A has 10 points for quality, 0 points for cost. Alternative B has 0 points for quality, 10 points for cost. Alternative C has 4.5 points for quality and 4.5 points for cost. It is easy to prove that when using a weighted sum for ranking the alternatives, alternative C will be never ranked first no matter what weighting coefficients we use. Thus, weighted sum indeed tends to promote decisions with unbalanced criteria; in order to obtain a balanced solution (the first rank for alternative product C), we have either to use additional constraints or a nonlinear aggregation scheme. Educated that weighting coefficients methods are basic, the legislators in Poland introduced a public tender law. This law requires that any institution preparing a tender using public money should publish beforehand all criteria of ranking the offers and all weighting coefficients used to aggregate the criteria. This legal innovation backfired: while the law was intended to make public tenders more transparent and accountable, the practical outcome was opposite because of effects similar to the Korhonen paradox. Organizers of the tenders soon discovered that they are forced either to select the offer that is cheapest and worst in quality or the best in quality but most expensive one. In order to counteract, they either limited the solution space drastically by diverse side constraints (which is difficult but consistent with the spirit of the law) or added additional poorly defined criteria such as the degree of satisfaction (which is simple and legal but fully inconsistent with the spirit of the law, since it makes the tender less transparent and opens hidden door for graft). The example of counter-intuitive effects of changing weighting coefficients given by Hirotaka Nakayama is simple: suppose n = 3 and the criteria values for many alternatives are densely (or continuously) spread over the positive part of the surface of a sphere, 2 q q q 3 2 = 1. Suppose we select first w 1 = w 2 = w 3 = , which results in the best alternative with criteria values q 1 = q 2 = q 3 = Suppose we want next to increase the values of q 1 strongly and of q 2 slightly, while agreeing to decrease q 3 ; what modifications of weighting coefficients would do the job? If we choose w 1 = 0.55, w 2 = 0.35 and w 3 = 0.1, the result will be a strong increase of q 1 = accompanied by a decrease of both q 2 = and q 3 = ; in order to increase q 1 strongly and q 2 slightly we must increase w 2 almost as 1 Not published by Pekka Korhonen in print, but discussed many times at conferences, the original formulation of this paradox was not quite acceptable for feminists: it involved criteria such as sex-appeal and ability to cook when selecting a partner for life. 2 The fact that we use a nonlinear function the equation of the surface of a sphere in this example is not essential: we could as well approximate the sphere by a regular polyhedron with sufficiently many facets and thus represent this example as a linear multiobjective optimization problem. 16

17 strongly as w 1. If we have more criteria, it might be sometimes very difficult to choose a change of weighting coefficients resulting in a desired change of criteria values. Both such theoretical examples and recent practical experience presented above show that we should be very careful when using weighted sum aggregation. In short summary, a linear weighted sum aggregation is simple mathematically but too simplistic in representing typical human preferences that are usually nonlinear; using this simplistic approach resulted in practice in adverse and unforeseen side-effects. For objective ranking, weighted sum aggregation is not applicable, except in the most simplest case of equal weighting coefficients. Thus, we should rather look for nonlinear approximations of the preferences of decision makers. There are many highly developed methods of the elicitation of nonlinear utility or value functions, see e.g. (Keeney and Raiffa 1972), (Keeney 1992). However, these classical methods are not directly applicable for objective ranking, because they are developed precisely in order to express the subjectivity of the decision maker. As noted above, in decisions involving political processes such elicitations of utility or value functions might be not applicable also because of several reasons: 1) Politically minded decision makers might be adverse to a disclosure and detailed specifications of their preferences; 2) Such elicitations of utility or value functions require a large number of pairwise comparisons of alternatives, done in the form of questions addressed to the decision maker and her/his answers; this number is nonlinearly growing with the number of criteria. For these and other reasons, we should further look for more ad hoc and rough nonlinear approximations of preferences of decision makers, which do not require much time nor a detailed specification or identification of preferences. However, it is not obvious how to define the grounds of an objective selection or ranking. In multiple criteria optimization, one of similar issues was to propose compromise solutions, see, e.g., (Zeleny 1974); however, such solutions might depend too strongly on the assumed metric of the distance from the utopia or ideal point. (Wierzbicki 2006) proposes to define objective selection and ranking as dependent only on a given set of data, agreed upon to be relevant for the decision situation, 3 and independent of any more detailed specification of personal preferences than that given by defining criteria and the partial order in criteria space. The specification of criteria and their partial order (whether to minimize, or maximize them) can be also easily be agreed upon, be objective in the sense of intersubjective fairness. It is also not obvious how an objective selection and ranking might be achieved, because almost all the tradition of aggregation of multiple criteria concentrated on rational subjective aggregation of preferences and thus subjective selection and ranking. While we could try, in the sense of intersubjective fairness, identify group utility functions or group weighting coefficients, both these concepts are too abstract to be reasonably debated by an average group (imagine a stockholder meeting trying to define their aggregate utility function under uncertainty). Thus, neither of these approaches is easily adaptable for rational objective selection or ranking. The approach that can be easily adapted for rational objective selection and ranking, also classification, is reference point approach as described below, because reference levels needed in this approach can be either defined subjectively by the decision maker, or established objectively statistically from the given data set. 5. Reference Point Approaches for Objective Ranking A rough approximation of decision maker preferences is provided by reference point approaches. In these approaches, we note that: 3 Generally, any selected data information system, see (Pawlak 1991). 17

18 1) The preferences of decision maker can be approximated using several degrees of specificity, and the reference point approaches assume that this specification should be as general as possible, since a more detailed specification violates the sovereign right of a decision maker to change her/his mind. 2) The most general specification of preferences contains a selection of outcomes of a model of decision situation that are chosen by the decision maker (or analyst) 4 to measure the quality of decisions, called criteria (quality measures, quality indicators) or sometimes objectives (values of objective functions) and denoted here by q i, i є I. This specification is accompanied by defining a partial order in the space of criteria simply asking the decision maker which criteria should be maximized and which minimized, while another option, stabilizing some criteria around given reference levels, is also possible in reference point approaches, see (Wierzbicki et al. 2000). Here we consider in order to simplify presentation the simplest case when all criteria are maximized. 3) The second level of specificity in reference point approaches is assumed to consist of specification of reference points generally, desired levels of criteria. These reference points might be interval-type, double, including aspiration levels, denoted here by a i (levels of criteria values that the decision maker would like to achieve) and reservation levels r i (levels of criteria values that should be achieved according to the decision maker). Specification of reference levels is treated as an alternative to trade-off or weighting coefficient information that leads usually to linear representation of preferences and unbalanced decisions as discussed below, although some reference point approaches see, e.g., (Nakayama 1994), (Ruiz et al. 2007) combine reference levels with trade-off information. 4) While the detailed specification of preferences might include full or gradual identification of utility or value functions, as shortly indicated above, this is avoided in reference point approaches that stress learning instead of value identification according to the reference point philosophy, the decision maker should learn during the interaction with a DSS, hence her/his preferences might change in the decision making process and she/he has full, sovereign right or even necessity to be inconsistent. 5) Thus, instead of a nonlinear value function, reference point approaches approximate the preferences of the decision maker by a nonlinear achievement function which is an ad hoc, easily adaptable nonlinear approximation of the value function of decision maker consistent with the information contained in criteria specification, their partial order and the position of reference point (or points) between the lower and upper bounds for criteria. As opposed to goal programming, similar in approach to reference point methods but using distance concepts instead of achievement functions, the latter functions preserve strict monotonicity with respect to the partial order in criteria space. 6) The particular form of this nonlinear approximation of value function is determined essentially by max-min terms that favour solutions with balanced deviations from reference points and express the Rawlsian principle of justice (concentrating the attention on worst off members of society or on issues worst provided for, see Rawls 1971); these terms are slightly corrected by regularizing terms, resulting in nondomination (Pareto optimality) of alternatives that maximize achievement functions. It can be shown (Wierzbicki 1986) that such achievement functions have the property of full controllability, independently of convexity assumptions. This means that, also for discrete decision problems, any nondominated (Pareto optimal) alternative can be selected by the decision maker by modifying reference points and 4 Some mathematical decision theorists assume that a model of a decision situation must be given a priori, including the specification of criteria and their partial order; however, experienced analysts, practitioners of decision making, know that criteria and what to do with them should be defined interactively with decision makers. 18

19 maximizing the achievement function; this provides for the full sovereignty of the decision maker. While there are many variants of reference point approaches, see (Miettinen 1999), (Ruiz et al. 2007), we concentrate here on a reference point approach that requires the specification of interval-type reference, that is, two reference levels (aspiration and reservation) for each criterion. After this specification, the approach uses a nonlinear aggregation of criteria by an achievement function that is performed in two steps: 1) We first count achievements for each individual criterion or satisfaction with its values by transforming it (monotonically and piece-wise linearly) e.g. in the case of maximized criteria as shown in Eq. (2) below. For problems with a continuous (nonempty interior) set of options, for an easy transformation to a linear programming problem, such a function needs additional specific parameters selected to assure the concavity of this function, see (Wierzbicki et al. 2000). In a discrete decision problem, however, we do not necessarily need concavity and can choose these coefficients to have a reasonable interpretation of the values of the partial (or individual) achievement function. Since the range of [0; 10] points is often used for eliciting expert opinions about subjectively evaluated criteria or achievements, we adopted this range in Eq. (2) below for the values of a partial achievement function σ i (q i, a i, r i ): α (q i q lo i )/(r i q lo i ), for q lo i q i < r i σ i (q i, a i, r i ) = α + (β α) (q i r i )/(a i r i ), for r i q i < a i (2) β + (10 β) (q i a i )/(q up up i a i ), for a i q i q i The parameters α and β, 0 < α < β < 10, in this case denote correspondingly the values of the partial achievement function for q i = r i and q i = a i. The value σ ij = σ i (q ij, a i, r i ) of this achievement function for a given alternative j є J signifies the satisfaction level with the criterion value for this alternative. Thus, the above transformation assigns satisfaction levels from 0 to α (say, α = 3) for criterion values between q i lo and r i, from α to β (say, β = 7) for criterion values between r i and a i, from β to 10 for criterion values between a i and q i up. 2) After this transformation of all criteria values, we might use then the following form of the overall achievement function: σ(q, a, r) = min i є I σ i (q i, a i, r i ) + ε/n Σ i є I σ i (q i, a i, r i ) (3) where q = (q 1, q i, q n ) is the vector of criteria values, a = (a 1, a i, a n ) and r = (r 1, r i, r n ) are the vectors of aspiration and reservation levels, while ε > 0 is a small regularizing coefficient. The achievement values σ j = σ(q j, a, r) for all j є J can be used either to select the best alternative, or to order the options in an overall ranking list or classification list, starting with the highest achievement value. The formulae (2), (3) do not express the only form of an achievement function; there are many possible forms of such functions as shown in (Wierzbicki et al. 2000). All of them, however, have an important property of partial order approximation: their level sets approximate closely the positive cone defining the partial order in criteria space (see Wierzbicki 1986). As indicated above, the achievement function has also a very important theoretical property of controllability, not possessed by utility functions nor by weighted sums: for sufficiently small values of ε, given any point q* in criteria space that is (εproperly 5 ) Pareto-nondominated and corresponds to some alternative decision (such as the 5 By an ε-properly Pareto-nondominated alternative we understand a Pareto-nondominated alterbnative with trade-off coefficients bounded by the number 1 + 1/ε, see Wierzbicki et al. (2000). The property that any ε- properly Pareto-nondominated alternative can be selected as the best by maximizing an achievement function is called the controllability property and is much stronger than the efficiency property (that any maximum of a function, which is strictly monotone with respect to the partial order, is Pareto-nondominated). The 19

20 alternative C in the Korhonen paradox), we can always choose such reference levels in fact, it suffices to set aspiration levels equal to the components of q* that the maximum of the achievement function (3) is attained precisely at this point. Conversely, if ε > 0, all maxima of achievement function (3) correspond to Pareto-nondominated alternatives because of the monotonicity of this function with respect to the partial order in the criteria space, similarly as in the case of utility functions and weighted sums, but not in the case of a distance norm used in goal programming, since the norm is not monotone when passing zero. As noted above, precisely the controllability property results in a fully sovereign control of the decision support system by the user. We turn now to the question how to use reference point approaches for objective ranking. Since an achievement function models a proxy decision maker, it is sufficient to define as objectively as possible the corresponding aspiration and reservation levels. Several ways of such definition were listed in (Granat et al. 2006): neutral, statistical, voting; we shall concentrate here on statistical determination. A statistical determination of reference levels concerns values q i av that would be used as basic reference levels, a modification of these values to obtain aspiration levels a i, and another modification of these values to obtain reservation levels r i ; these might be defined (for the case of maximization of criteria) as follows: q i av = Σ j є J q ij /m; r i = 0.5(q i lo + q i av ) ; a i = 0.5(q i up + q i av ) (4) Recall that m is just the number of alternative decision options, hence q i av is just an average criterion value between all alternatives, and aspiration and reservation levels just averages of these averages and the lower and upper bounds, respectively. However, as shown by examples presented later, there are no essential reasons why we should limit the averaging to the set of alternative options ranked; we could use as well a larger set of data in order to define more adequate (say, historically meaningful) averages, or a smaller set - e.g., only the Pareto-nondominated alternatives. Thus, we are ready to propose one basic version of an objectified reference point approach for discrete decision alternatives. Here are our advices for the analyst: 1) Accept the criteria and their character (which to maximize, which to minimize) proposed by decision maker(s), but insist on a reasonable definition of their upper and lower bounds. 6 2) Gather (the evaluation of) all criteria values for all alternative decisions. In the case that some criteria have to be assessed by expert opinions, organize an objectifying process for these assessments (e.g., voting on these assessments as if judging ski-jumping, with deleting extreme assessments or even with using median score, 7 allowing for a dispute and a repeated vote in cases of divergent assessments). 3) Compute the averages of criteria values, the statistically objective reservation and aspiration points as in Eq. (4). Assuming α = 3 and β = 7 for all criteria and using the achievement functions as defined by Eq. (2), (3), compute achievement factors σ j for all alternatives and order alternatives in a decreasing fashion of these factors (say, randomly if σ j = σ j for some j and j ; we shall suggest in the next section a way of improving such ordering). Use this ordering either for a suggested (objective and neutral) selection of the best controllability property is possessed by functions such as (3) that are not only strictly monotone with respect to the partial order, but also have level sets approximating the positive cone that defines the partial order. This property does not depend on convexity assumptions, see Wierzbicki (1986). 6 Upper and lower bounds equal to (possibly minus) infinity are not reasonable, nor is their arbitrary approximation with, say, ; for example, nuclear waste will not last years, because even after 50 years we might devise quite new ways of its disposal, say, sending it with space vehicles into the Sun. 7 Median score is equivalent to repeated deletion of extreme assessments, until only one or two assessments remain (taking the average between the two in the latter case). 20

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

The data reporting such indexes for a number of years (about twelve years of such data are were fitted to a logistic curve:

The data reporting such indexes for a number of years (about twelve years of such data are were fitted to a logistic curve: 1. Introduction The paper shows estimated data of three ICT indexes available from GUS. I used two types of functions: the classical logistic sigmoidal curve q(t) = a / (1 + b exp(-c t)), and the Gompertz

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Estimated data of three ICT indexes available from GUSM

Estimated data of three ICT indexes available from GUSM Jan Grzegorek, Beata Ziewiec Estimated data of three ICT indexes available from GUSM Households with access to the Internet at home - HHI Households with computer at home - HHC Households with mobile phone

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw Strategic planning Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw 7S Formula Strategy 5 Ps Strategy as plan Strategy as ploy Strategy as pattern Strategy as position Strategy as perspective Strategy

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip)

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Embeded systems Architektura układów PSoC (Cypress) Możliwości bloków cyfrowych i analogowych Narzędzia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION ELEKTRYKA 0 Zeszyt (9) Rok LX Andrzej KUKIEŁKA Politechnika Śląska w Gliwicach DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

Bardziej szczegółowo

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Mariusz Urbański Instytut Psychologii UAM Mariusz.Urbanski@amu.edu.pl Plan: definicja pojęcia wnioskowania wypowiedzi inferencyjne i wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Anonymous Authentication Using Electronic Identity Documents

Anonymous Authentication Using Electronic Identity Documents Department of Computer Science Faculty of Fundamental Problems of Technology Wroclaw University of Technology Anonymous Authentication Using Electronic Identity Documents by Kamil Kluczniak A thesis submitted

Bardziej szczegółowo

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Adrian KAPCZYŃSKI Politechnika Śląska Instytut Ekonomii i Informatyki QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 33 45 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.009.0533 Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości. Project:

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Course syllabus. Mathematical Basis of Logistics. Information Technology in Logistics. Obligatory course. 1 1 English

Course syllabus. Mathematical Basis of Logistics. Information Technology in Logistics. Obligatory course. 1 1 English Course syllabus Course name: Mathematical Basis of Logistics Study Programme group: i Cycle of studies: Study type: I cycle (bachelor) Full-time Study Programme name: Specialisation: ii Electivity: iii

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego NAUKA PRZEZ ZABAWĘ Strategia nauczania: Planowe, Zorganizowane Lub zainicjowane przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

SYNTEZA SCENARIUSZY EKSPLOATACJI I STEROWANIA

SYNTEZA SCENARIUSZY EKSPLOATACJI I STEROWANIA POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD ZAOPATRZENIA W WODĘ I OCHRONY ŚRODOWISKA mgr inż. Rafał BRODZIAK SYNTEZA SCENARIUSZY EKSPLOATACJI

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE MACIEJ MATASEK ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE HANDYBOOKS 1 Copyright by Wydawnictwo HANDYBOOKS Poznań 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Estimation and planing Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Story points Story points C D B A E Story points C D 100 B A E Story points C D 2 x 100 100 B A E Story points C D 2 x 100 100

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

(duzo, przeczytac raz i zrozumiec powinno wystarczyc. To jest proste.)

(duzo, przeczytac raz i zrozumiec powinno wystarczyc. To jest proste.) 39. Typy indeksowania w hurtowniach danych. (duzo, przeczytac raz i zrozumiec powinno wystarczyc. To jest proste.) Po co inne niŝ B-Tree? Bo B-Tree w hurtowniach danych jest zbyt mało efektywny. Oprócz

Bardziej szczegółowo

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Countries? Dr Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu RapidMiner, część 2 Michał Bereta 1. Wykorzystanie wykresu ROC do porównania modeli klasyfikatorów

Wprowadzenie do programu RapidMiner, część 2 Michał Bereta  1. Wykorzystanie wykresu ROC do porównania modeli klasyfikatorów Wprowadzenie do programu RapidMiner, część 2 Michał Bereta www.michalbereta.pl 1. Wykorzystanie wykresu ROC do porównania modeli klasyfikatorów Zaimportuj dane pima-indians-diabetes.csv. (Baza danych poświęcona

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYSTEMOWA TYPOWE ZADANIA ANALIZY SYSTEMOWEJ:

ANALIZA SYSTEMOWA TYPOWE ZADANIA ANALIZY SYSTEMOWEJ: ANALIZA SYSTEMOWA ANALIZA SYSTEMOWA: zbiór metod i technik analitycznych, ocenowych i decyzyjnych, służących racjonalnemu rozwiązywaniu systemowych sytuacji decyzyjnych, badanie wspomagające działania

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising in cooperation with Ebit GmbH Profit for commercial companies means optimization of donor relationship for you. The connection

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH O przewodniku Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Dowiesz się jak korzystać z bazy danych

Bardziej szczegółowo

Słowo od JM Rektora WyŜszej Szkoły Humanistycznej w Lesznie Przedmowa Wstęp... 19

Słowo od JM Rektora WyŜszej Szkoły Humanistycznej w Lesznie Przedmowa Wstęp... 19 Spis treści Słowo od JM Rektora WyŜszej Szkoły Humanistycznej w Lesznie... 13 Przedmowa... 15 Wstęp... 19 I. Reforma systemu edukacji... 28 1. Konieczność reformy systemu edukacji... 29 2. Kosztowna edukacja,

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL Wrzesień 2014 www.ostc.com/game Po zarejestrowaniu się w grze OSTC Global Trading Challenge, zaakceptowaniu oraz uzyskaniu dostępu to produktów, użytkownik gry będzie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120.

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10 PN-EN ISO 9001:2009/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 9001:2008/AC:2009, IDT ISO 9001:2008/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Probabilistic Methods and Statistics. Computer Science 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Probabilistic Methods and Statistics. Computer Science 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Metody probabilistyczne i statystyka Module name in English Probabilistic Methods and Statistics Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS

Bardziej szczegółowo