Inteligencja obliczeniowa, logika i inżynieria wiedzy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inteligencja obliczeniowa, logika i inżynieria wiedzy"

Transkrypt

1 Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Temat Inteligencja obliczeniowa, logika i inżynieria wiedzy Praca nr Warszawa, grudzień 2010

2 Tytuł pracy: Inteligencja obliczeniowa, logika i inżynieria wiedzy Praca nr Słowa kluczowe: zarządzanie siecią, routing wielokryterialny, ontologia, Internet Przyszłości, metody wykrywania zmian w sieciach telekomunikacyjnych Kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Andrzej Wierzbicki Wykonawcy pracy: prof. dr hab. inż. Andrzej Wierzbicki, dr inż. Janusz Granat, mgr Edward Klimasara, mgr inż. Cezary Chudzian, mgr inż. Jarosław Sobieszek, mgr inż. Paweł Białoń, mgr inż. Piotr Celej, dr hab. inż. Szymon Jaroszewicz, mgr inż. Michał Majdan, mgr inż. Piotr Rzepakowski Kierownik Zakładu: dr inż. Janusz Granat Copyright by Instytut Łączności, Warszawa

3 Wyniki prac statutowych 2010 w temacie Inteligencja obliczeniowa, logika i inżynieria wiedzy (praca nr ) Wobec obcięcia finansowania tego tematu statutowego, nie sposób było realizować wykonanie tematu zgodnie z początkowym planem prac (dwóch zasadniczych wykonawców odeszło z IŁ). Udało się jedynie utrzymać plan prac dla Zadania A (Teoria dualności jako narzędzie dla Semantic Web ); pozostali członkowie zespołu musieli uczestniczyć w innych pracach i projektach. W związku z tym sprawozdanie dla tego tematu składa się z kilku części: A. Sprawozdanie z wykonania zadania A Teoria dualności jako narzędzie dla Semantic Web ; B. Sprawozdanie z różnorodnych prac koncentrujących się na zdobywaniu stopni naukowych, finansowanych z prac statutowych w tym temacie; C. Sprawozdanie z różnorodnych prac związanych z inżynierią wiedzy, finansowanych z prac statutowych w tym temacie. Traktując te wyniki łącznie, rezultatami tej pracy statutowej są: Współautorstwo dwóch książek: jedna wydana, Kleer J., Galwas B., Kuźnicki L., Wierzbicki A.P., red. (2010) Wyzwania przyszłości: Szanse i zagrożenia, 475 str. Komitet Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, Warszawa, druga w przygotowaniu do druku, Ewa Orlowska, Anna Radzikowska, and Ingrid Rewitzky, Discrete Representability and Duality via Truth, 262 str.; Autorstwo lub współautorstwo 5 rozdziałów w książkach; Autorstwo lub współautorstwo 7 artykułów w czasopismach międzynarodowych; Autorstwo lub współautorstwo 3 referatów na konferencjach międzynarodowych i 4 na konferencjach krajowych; Zaawansowanie jednej pracy habilitacyjnej i końcowa redakcja jednej pracy doktorskiej; Przygotowanie wniosków do projektu ogólnokrajowego SYNAT (ze skutkiem pozytywnym) Uczestnictwo w przygotowaniu wniosku projektu europejskiego smartese (dopiero złożony). Sprawozdanie niniejsze podzielone jest na części: odrębny tom dla zadania A oraz w tym tomie sprawozdania dla części B oraz C. 3

4 Część B Wyniki prac statutowych 2010 w temacie Inteligencja obliczeniowa, logika i inżynieria wiedzy (praca nr ) Część B: Prace koncentrujące się na zdobywaniu stopni naukowych 1) Prace Janusza Granata 1a) Wstępna koncepcja rozprawy habilitacyjnej Jednym z zadań było zaawansowanie koncepcji rozprawy habilitacyjnej Janusza Granata. Przygotował on w języku angielskim artykuł (złożony do publikacji), który przedstawia dyskusje podstawowych pojęć i problemów, zawartych w przyszłej rozprawie. Artykuł ten stanowi załącznik 6 w niniejszym tomie. 1b) Udział w przygotowaniu projektu europejskiego smartese Z rozprawą habilitacyjną Janusza Granata związany jest też wniosek o projekt europejski, w którego przygotowaniu uczestniczył. Przedstawiamy tu abstrakt złożonego wniosku projektu europejskiego: smartese Knowledge-driven E-Science Environments for Collaborative Research Combination of Collaborative Project and Coordination and Support Action: Integrated Infrastructure Initiative (I3) INFRA : e-science environments Coordinator name: Dr. Huub Scholten Coordinator organisation: Wageningen University, The Netherlands Coordinator Coordinator phone Coordinator fax Proposal number

5 Table 1. List of partners in the smartese-consortium. Participant no. Participant organisation name Part. Country Short name 1 (Coordinator) Wageningen University WU Netherlands 2 Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek Alterra Netherlands 3 Universität Augsburg (Business Informatics & Systems UAU Germany Engineering Chair) 4 International Institute of Applied Systems Analysis IIASA Austria 5 Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung PIK Germany 6 Istituto Dalle Molle di Studi sull'intelligenza Artificiale IDSIA Switzerland 7 Democritus University of Thrace DUTH Greece 8 UNESCO-IHE Institute for Water Education IHE Netherlands 9 National Institute of Telecommunications NIT Poland 10 Basque Centre for Climate Change BC3 Spain 11 seeconsult GmbH seeconsult Germany Proposal abstract smartese will develop a web-based E-Science Environment (ESE) for supporting multidisciplinary collaborative research. It will allow Virtual Research Communities (VRCs), students and citizen scientists (i) to access existing European e-infrastructures (EGI, PRACE) using existing open source middleware, (ii) to integrate their own resources (data, documents, models, tools) through web services, and (iii) to apply modelling tools and scientific workflows for organizing collaborative activities for scientific discovery. All resources will be semantically annotated according to domain ontologies and included in a knowledge-based repository, enabling semantic interoperability of resources. An upper level ontology will be defined for ensuring consistency of concepts shared across disciplines. The ESE will provide VRCs with an own work-space configurable to their needs. It will combine two dimensions of integration of heterogeneous resources: vertical (different types of resources within a domain or collaborating VRCs) with horizontal (same type of resources shared across disciplines). All resources in smartese will be accessible through web-services. smartese will be designed, validated, and deployed with a continuous involvement of diverse (by domains and problems type) VRCs. The VRCs already committed to the project are research on agriculture, environmental policy-making, energy, telecommunications, and water. Such involvement combined with extensive and diversified experience of the project partners will ensure that the functionality of smartese will fit future requirements of collaborative research by multidisciplinary VRCs having diversified research goal and approaches. All participating in smartese will provide many resources, which in turn will attract more VRCs and individual researchers to use, and contribute to, smartese. Users will be guided by virtual multimedia training material and supported by a help desk. 5

6 2) Prace Pawła Białonia Innym zadaniem była końcowa redakcja rozprawy doktorskiej Pawła Białonia: 2a) Edycja rozprawy doktorskiej Kontynuowano edycję rozprawy doktorskiej (P. Białoń. Solwery dużej skali w systemach wspomagania decyzji). Przedmiotem pracy jest zakres stosowalności wybranych metod optymalizacji (metody nieróżniczkowalne: metody rzutowe, metoda cięć w środku analitycznym) w praktyce optymalizacji i wspomagania decyzji. Przede wszystkim badano możliwość rozszerzenia metod rzutowych o elementy modelu nieliniowego i w konsekwencji usposobienia tych metod do skutecznego rozwiązywania zadań optymalizacji z częścią zbudowaną z funkcji nieliniowych, które to zadania należą do głównego nurt praktyki optymalizacji i są rozwiązywane przez najbardziej rozpowszechnione metody. Analizowano też konsekwencje płynące dla optymalizacji z wyzwania, jakim jest analiza dużych zbiorów danych tworzonych automatycznie. Najciekawszy wniosek dotyczy możliwości uzyskiwania zadań, które są jednocześnie duże i gęste. Konsekwencją jest swoista rehabilitacja metod płaszczyzn tnących, konieczność szerszej analizy użyteczności rozwiązań niedokładnych i większego wykorzystania osiągnięć algebry macierzy gęstych. Nie prowadzono już (poza drobnymi korektami) prac badawczych ani eksperymentalnych. Skoncentrowano się nad redakcją (napisanego już w całości) tekstu, przede wszystkim w celu zwiększenia jego czytelności; w praktyce znaczące części pracy zostały napisane od nowa. 2b) Prace nad artykułem dotyczącym skuteczności kumulacji cięć geometrycznych w metodach rzutowych W związku z rozprawą doktorską, kontynuowano też prace nad oceną skuteczności cięć geometrycznych w metodach rzutowych zastosowanych do rozwiązywania zagadnień dopuszczalności [1], czyli zadań znajdowania wspólnego punktu zbiorów zdefiniowanych w R n. Cięcie geometryczne dla kroku algorytmu z x k do x k+1 to cięcie postaci <x-x k,x k -x k-1 > 0, służy ono przyspieszaniu działania metody rzutowej poprzez zmniejszenie zygzakowania generowanej przez nią trajektorii. Zasadniczym rezultatem było pokazanie, że możliwe są takie przebiegi (trajektorie) metody rzutowej, przy których cięcia geometryczne nie przyspieszają w istotny sposób metody. Rozważano przypadek, gdy cięć jest więcej niż wynosi wymiar n przestrzeni. Jest to przypadek w literaturze dotychczas nie analizowany, a najciekawszy z punktu widzenia geometryczno-kombinatorycznego. Zbudowany kontrprzykład jest dość złożonym fraktalem. Rezultat ten można rozważać jako bardzo ogólny argument przeciw pewnej intuicji. Intuicja ta mówi o możliwości zbudowania szybkozbieżnego algorytmu optymalizacji / dopuszczalności z dwu prostych i naturalnych elementów: zagwarantowania odpowiedniej długości kroków i odpowiednio małego zygzakowania. Rezultat powyższy został osiągnięty w ramach jednej z wcześniejszych prac statutowych [3] (a wcześniej był przedmiotem wieloletnich rozmyślań). Został on zaprezentowany na konferencji [3] i zgłoszony jako artykuł do publikacji w Optimization Methods and Software (wyd. Taylor & Francis, 15 p.). W ramach tegorocznej pracy statutowej dokonano gruntownej reedycji materiału, zgodnie z uwagami recenzentów (major revision). Reedycja obejmowała zmianę ujęcia, przede wszystkim rezygnację z dogłębnej analizy konsekwencji ewentualnej skuteczności kumulacji cięć geometrycznych (która okazała się nieprawdziwa) i zastąpieniu jej prostszymi ocenami skuteczności skumulowanych cięć geometrycznych, liczne zmiany w prezentacji i zmiany językowe, całkowitą rekompozycję pracy. Zmiany te zostały zaakceptowane, wydawca żąda obecnie niewielkich zmian (minor revision) i artykuł prawdopodobnie wkrótce zostanie przyjęty do publikacji. [1] H. Bauschke, J. Borwein. On projection algorithms for solving feasibility problems. SIAM Review, 38, 3(1996), str

7 [2] P. Białoń, J. Granat, S. Jaroszewicz, E. Klimasara, M. Majdan Nowe paradygmaty przetwarzania danych w sieciach inteligencji otoczenia dużej skali. Praca statutowa, Instytut Łączności, Warszawa, 2008 r. [3] P. Białoń Worst-case ineffectiveness of cuts cumulation in projection methods - an extension to the finite-dimensional case Veszprem Optimization Conference - Advanced Algorithms (VOCAL), października 2008, Veszprem, Węgry. 7

8 Część C Wyniki prac statutowych 2010 w temacie Inteligencja obliczeniowa, logika i inżynieria wiedzy (praca nr ) Zadania C: różnorodne prace związane z inżynierią wiedzy, finansowane z prac statutowych Wykonawcy: Andrzej P. Wierzbicki, Cezary Chudzian, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek W roku 2010 prace koncentrowały się na kilku zagadnieniach badawczych: a) teorii i zastosowań wielokryterialnego wspomagania decyzji; b) problemie odporności decyzji opartych o modelowania komputerowe; c) statystycznymi metodami analizy rozwoju społeczeństwa informacyjnego i rozwoju regionalnego; d) metodologicznymi aspektami futurologii i filozofii; e) wysoce spersonalizowanym podejściem do inżynierii ontologicznej; f) przegląd prac europejskich i literatury. W temacie a) rozpatrywano w szczególności dalszy rozwój pojęcia i metody rankingu obiektywnego (to jest, tak obiektywnego jak to tylko możliwe, gdyż każdy ranking jest subiektywny, ale można mieć na celu jego obiektywizację), co doprowadziło do publikacji dwóch rozdziałów w książkach międzynarodowych (pozycje 3) oraz 5) w poniższym spisie publikacji, ta ostatnia powtórzona w załączniku 1). Obiektywizację rankingu uzyskuje się poprzez oparcie go o dość uniwersalny model preferencji, zwany funkcją osiągnięcia, mający tę zaletę, że charakterystyczne dla niego parametry poziomy odniesienia mogą być obiektywizowane poprzez ich wyznaczanie nie w sposób subiektywny, lecz jako średnich statystycznych z odpowiedniego zbioru danych. Związany z tym tematem artykuł o różnych metodach rankingu wielokryterialnego (pozycja 7) należy raczej do dorobku z innego projektu, Future Internet. Ponadto, we współpracy międzynarodowej byłem współautorem artykułu o wariantach metody punktu odniesienia dla obliczeń równoległych (pozycja 6). Chodzi tu o wykorzystywanie w obliczeniach równoległych wielu punktów odniesienia w celu szybkiego oszacowania wielu punktów zbioru Pareto. W temacie b) chodziło o metodologicznie poprawne określenie sformułowania zagadnienia badania odporności decyzji (decision robustness) oraz jego uogólnienie na przypadek wielokryterialny, co doprowadziło do referatu na konferencji międzynarodowej (we współpracy z IIASA, pozycja 10, powtórzona w załączniku 2). Chodzi tu o konsekwentną analizę faktu, że odporność lub wrażliwość decyzji na zmianę parametrów musi być rozpatrywana w odniesieniu do dwóch modeli: modelu, na podstawie którego ustalamy decyzję, oraz modelu (wirtualnej rzeczywistości ), w którym badamy skutki zastosowania decyzji. Zazwyczaj przyjmowane jest intuicyjne założenie, że rola tych modeli jest symetryczna i wystarczy analizować ich różnice. Założenie to jednak jest błędne w tych przypadkach, gdy w modelu ustalania decyzji stosujemy optymalizację (możemy np. dobrać optymalny z jakichś względów pakiet inwestycji, ale rzeczywistość rynkowa może zmienić się na korzyść lub na niekorzyść); dla tego też trzeba jawnie uwzględniać odmienną rolę obu tych modeli, co zazwyczaj jest pomijane w analizach odporności czy wrażliwości. Ponadto w modelu, w którym badamy skutki zastosowania decyzji, trzeba też uwzględniać sposób implementacji decyzji, która może być korygowana pod wpływem pomiarów czy obserwacji rzeczywistości. Chociaż wspomniane tu aspekty były już zauważone w dawniejszych pracach autorów, stosowane były one tylko do analizy jednokryterialnej; w cytowanym tu referacie przedstawiono uogólnienie na przypadek analizy wielokryterialnej. Ze względu na wagę zagadnienia, choć był to tylko referat na konferencji międzynarodowej, prace nad tym zagadnieniem będą kontynuowane i staną się przedmiotem dalszych publikacji. W temacie c) zajmowano się metodami analizy dynamiki różnych wskaźników rozwoju społeczeństwa informacyjnego (pozycja 13) oraz ich zastosowaniami w planowaniu rozwoju regionalnego (pozycja 11, także przytoczona w załączniku 3). Chodzi tu o badany wspólnie z doktorantem Janem Grzegorkiem fakt, że procesy dynamiczne penetracji rynkowej produktów i usług wysokiej techniki mogą być wprawdzie modelowane za pomocą rozmaitych modeli matematycznych (krzywej logistycznej, Gompertza, odpowiedzi skokowej członu dwuinercyjnego), mają jednak pewien uniwersalny charakter. W dużych zbiorowościach (np. w skali krajów) maksymalne szybkości 8

9 tych procesów są ograniczone (szczególnie szybkie procesy tego typu nie zmieniają się szybciej, niż ok. 10% ich wartości nasycenia w ciągu roku) i procesy te trwają lat. Procesy te mogą być szybsze, ale także i wolniejsze, w zbiorowościach małych (np. w skali powiatów), w których ponadto obserwuje się znaczne przesunięcia czasowe (opóźnienia lub przyspieszenia) tych procesów; np. na Mazowszu zanotowano maksymalną różnicę (sumę absolutnych wartości) przyspieszeń i opóźnień sięgającą 17 lat. Fakty te można wykorzystać przy planowaniu polityki regionalnej oraz dla głębszej analizy danych w projektach takich, jak SIPS. W temacie d) rozpatrywano zagadnienie identyfikacji najważniejszych wyzwań przyszłości (współredakcja książki, pozycje 1, 4), pojęcie naturalizmu fundamentalnego i jego metafizycznymi implikacjami (pozycja 2), dalszy rozwój ewolucyjnej i technicznej teorii potęgi lecz także omylności intuicji (pozycja 12). Związana z tymi tematami jest też kwestia podejścia systemowego do syntezy wiedzy (pozycja 8), kwestia wpływu rewolucji informacyjnej na globalizację świadomości społecznej (pozycja 14, podana też w załączniku 4 celem wyjaśnienia charakteru tych prac) oraz kwestia trendów rozwojowych badan operacyjnych i systemowych (pozycja 9). W temacie e), publikacja o wysoce spersonalizowanym podejściu do inżynierii ontologicznej związana z rezultatami zakończonego wcześniej projektu PBZ (pozycja 15) ma raczej związek z pracami rozpoczynanego projektu SYNAT-Infinity. Prace w tym zakresie doprowadziły do udziału we wniosku tego projektu, z rezultatem pozytywnym. W temacie f) dokonano natomiast przeglądu projektów europejskich o podobnej tematyce oraz związanej z tym literatury, patrz załącznik 5. Publikacje w roku 2010 Książki: 1) Kleer J., Galwas B., Kuźnicki L., Wierzbicki A.P., red. (2010) Wyzwania przyszłości: Szanse i zagrożenia. Komitet Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, Warszawa (redakcja książki oraz jeden rozdział szczegółowy, patrz niżej) Rozdziały w książkach: 2) Wierzbicki A.P. (2009) Metafizyka naturalizmu fundamentalnego. W. A. Motycka (red.) Nauka a metafizyka, Wydawnictwa IFiS PAN, Warszawa, str (faktycznie wydano 2010) 3) Wierzbicki A.P. (2010) Group Decisions and Negotiations in the Knowledge Civilization Era. In M. Kilgour, C. Eden (eds) Handbook of Group Decision and Negotiation, Springer, Berlin, str ) Wierzbicki A.P. (2010) Wyzwania i zagrożenia przyszłości refleksje metodologiczne i interdyscyplinarne. W J. Kleer, B. Galwas, L. Kuźnicki, A.P. Wierzbicki (red) Wyzwania przyszłości: Szanse i zagrożenia. Komitet Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, Warszawa, str ) Wierzbicki A.P. (2010) The Need for and Possible Methods of Objective Ranking. In. M. Ehrgott, J.R. Figueira, S. Greco (eds) Trends in Multiple Criteria Decision Analysis, Springer, Berlin, str Artykuły: 6) Figueira, J.R., Liefooghe A., Talbi E.-G., Wierzbicki A.P. (2010) A parallel multiple reference point approach for multi-objective optimization. European Journal of Operational Research, doi: /j.ejor ) Wierzbicki A.P., Burakowski W. (2010) A Conceptual Framework for Multiple Criteria Routing in QoS IP Networks, International Transactions In Operational Research, in print, 8) Nakamori Y, Wierzbicki AP (2010) Systems approach to knowledge synthesis, International Journal of Knowledge and Systems Science 1(1): ) Wierzbicki A.P. (2010) Operations and systems research in the era of knowledge civilization. Journal of Organizational Transformation & Social Change 7:2:

10 Referaty na konferencjach międzynarodowych: 10) Wierzbicki A.P., Makowski M. (2010) Robustness of Model-Based Decisions: Fundamental Considerations. Conference on Uncertainty and Robustness in Planning and Decision Making, Coimbra, Portugal, April ) Wierzbicki A.P. (2010) Dynamic Approach to Regional Strategy Development. Conference on a New Paradigm in Regional Development Strategies, Warsaw, October 2010 Referaty na konferencjach krajowych: 12) Wierzbicki A.P. (2010) Racjonalna i ewolucyjna, techniczna teoria intuicji. Konferencja: Intuicja w procesie decyzyjnym, Warszawa, maj ) Grzegorek J., Wierzbicki A.P. (2010) Metody analizy statystycznej rozwoju wskaźników społeczeństwa informacyjnego: aspekty metodologiczne oraz zastosowania na przykładzie regionów Polski i Włoch. XXV Krajowe Sympozjum Telekomunikacji, Wrocław, wrzesień ) Wierzbicki A.P. (2010) Rewolucja informacyjna a świadomość społeczna: Aspekty kulturowe i cywilizacyjne. Konferencja Struktura społeczna a proces globalizacji Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, Mądralin, październik ) Chudzian C., Granat J., Klimasara E., Sobieszek J., Wierzbicki A.P. (2010) Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej. Konferencja Projektu Badawczego Zamawianego Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe, Warszawa, listopad

11 Załącznik 1 The Need for and Possible Methods of Objective Ranking Andrzej P. Wierzbicki National Institute of Telecommunications, Szachowa 1, Warsaw, Poland Abstract The classical approach in decision analysis and multiple criteria theory concentrates on subjective ranking, at most including some aspects of intersubjective ranking (ranking understood here in a wide sense, including the selection or a classification of decision options). Intuitive subjective ranking should be distinguished here from rational subjective ranking, based on the data relevant for the decision situation and on an approximation of personal preferences. However, in many practical situations, the decision maker might not want to use personal preferences, but prefers to have some objective ranking. This need of rational objective ranking might have many reasons, some of which are discussed in this chapter. Decision theory avoided the problem of objective ranking partly because of the general doubt in objectivity characteristic for the 20 th Century; the related issues are also discussed. While an absolute objectivity is not attainable, the concept of objectivity can be treated as a useful ideal worth striving for; in this sense, we characterize objective ranking as an approach to ranking that is as objective as possible. Between possible multiple criteria approaches, the reference point approach seems to be most suited for rational objective ranking. Some of the basic assumptions and philosophy of reference point approaches are recalled in this chapter. Several approaches to define reference points based on statistical data are outlined. Examples show that such objective ranking can be very useful in many management situations. Keywords: rational subjective ranking, rational objective ranking, reference point approaches, objectivity 1. Introduction While there exists a need for objective ranking in some management situations, the classical approach in decision analysis and multiple criteria theory concentrates solely on subjective ranking, at most including some aspects of intersubjective ranking. We use here the concept of ranking in a wide sense, including the selection of one or several best, or worst decision options, or a classification of all decision options. All classical approaches of multi-attribute decision analysis whether of (Keeney and Raiffa 1976), or of (Saaty 1982), or of (Keeney 1992) concentrate on subjective ranking. By this we do not mean intuitive subjective ranking, which can be done by any experienced decision maker based on her/his intuition, but rational subjective ranking, based on the data relevant for the decision situation however, using an approximation of personal preferences in aggregating multiple criteria. And therein is the catch: in many practical situations, if the decision maker wants to have a computerized decision support and rational ranking, she/he does not want to use personal preferences, prefers to have some objective ranking. This is often because the decision is not only a personal one, but affects many people and it is usually very difficult to achieve an intersubjective rational ranking, accounting for personal preferences of all people involved. We shall discuss in more detail the reasons for the need of objective ranking in the next section. 11

12 Decision theory avoided to some extent, we comment on this issue later the problem of objective ranking partly because of the general doubt in objectivity characteristic for the 20 th Century. Thus, we recall also some of philosophical foundations and contemporary approaches to the issue of objectivity. While it can be agreed that an absolute objectivity is not attainable, the concept of objectivity can be treated as a goal, a higher-level value, a useful ideal worth striving for; in this sense, we characterize objective ranking as an approach to ranking that is as objective as possible. Several multiple criteria decision analysis approaches are recalled in relation to the problem of objective ranking. Between such possible multiple criteria approaches, the reference point approach seems to be most suited for rational objective ranking, because reference levels needed in this approach can be established to some extent objectively - statistically from the given data set. Some of the basic assumptions and philosophy of reference point approaches are recalled, stressing their unique concentration on the sovereignty of the subjective decision maker. However, precisely this sovereignty makes it possible also to postulate a proxy, virtual objective decision maker that is motivated only by statistical data. Several approaches to define reference points based on statistical data are outlined. Examples show that such objective ranking can be very useful in many management situations. 2. The Need for Objective Ranking and the Issue of Objectivity Objectivity as a goal and objective ranking are needed also as we show here in management. For an individual decision maker, this might mean that she/he needs some independent reasons for ranking, such as a dean cannot rank the laboratories in her/his school fully subjectively, must have some reasonable, objective grounds that can be explained to entire faculty, see one of further examples. For a ranking that expresses the preferences of a group, diverse methods of aggregating group preferences might be considered; but they must be accepted as fair thus objective in the sense of intersubjective fairness - by the group, and the task of achieving a consensus about the fairness might be difficult. One of acceptable methods of such aggregation might be the specification of a proxy, virtual decision maker that is as objective as possible, e.g., motivated only by statistical data. The need for objective ranking is expressed also in business community by the prevalent practice of hiring external consulting companies to give independent advice, including ranking, to the chief executive officer (COE) of a company. The COE obviously could use her/his detailed, tacit knowledge about the company and intuition to select a solution or ranking (either intuitive or rational); but she/he apparently prefers, if the situation is serious enough, not to use personal preferences and to ask for an independent evaluation instead. There are many other situations where we need ranking, broadly understood thus including also classification and selection of either best or worst options (decisions, alternatives etc.), performed as objectively as possible. This particularly concerns the task of selecting the worst options, often encountered in management (some opinions suggest that best management is concentrated on patching the worst observed symptoms); if we have to restructure the worst parts of an organization, we prefer to select them possibly objectively. These obvious needs have been neglected by decision theory that assumed subjectivity of a decision maker because of many reasons, partly paradigmatic, partly related to the antipositivist and anti-scientism turn in the philosophy of 20 th Century. Here we must add some philosophical comments on subjectivity and objectivity. The industrial era episteme sometimes called not quite precisely positivism or scientism valued objectivity; today we know that absolute objectivity does not exist. The destruction of this episteme started early, e.g., since Werner Heisenberg (Heisenberg 1927) has shown that not only a measurement depends on a theory and on instruments, but also the very fact of 12

13 measurement distorts the measured variable. This was followed by diverse philosophical debates, summarized, e.g., by Van Orman Quine (Quine 1953) who has shown that the logical empiricism (neo-positivism) is logically inconsistent itself, that all human knowledge "is a man-made fabric that impinges on existence only along the edges". This means that there is no absolute objectivity; however, this was quite differently interpreted by hard sciences and by technology, which nevertheless tried to remain as objective as possible, and by social sciences which, in some cases, went much further to maintain that all knowledge is subjective results from a discourse, is constructed, negotiated, relativist, depends on power and money, that the very concept of Nature is only a construction of our minds, see, e.g., (Latour 1987). This has led to a general divergence of the episteme the way of constructing and justifying knowledge, see (Foucault 1972) of the three different cultural spheres of hard and natural sciences, of technology, and of social sciences and humanities, see (Wierzbicki 2005). Full objectivity is obviously after Heisenberg and Quine not attainable; but in many situations we must try to be as much objective as possible. This concerns not only technology that cannot advance without trying to be objective and, in fact, pursues Popperian falsificationism (Popper 1972) in everyday practice when submitting technological artifacts to destructive tests in order to increase their reliability while postmodern social sciences ridicule falsificationism as an utopian description how science develops. However, objectivity is needed also as indicated above in management. In order to show that the postmodern episteme is not the only possible one, we present here another description of the relation of human knowledge to nature (Wierzbicki and Nakamori 2007). First, from a technological perspective we do not accept the assumption of postmodern philosophy that Nature is only a construction of our minds and has only local character. Of course, the word nature refers both to the construction of our minds and to something more to some persisting, universal (to some degree) aspects of the world surrounding us. People are not alone in the world; in addition to other people, there exists another part of reality, that of nature, although part of this reality has been converted by people to form human-made, mostly technological systems. There are aspects of reality that are local and multiple, there are aspects that are more or less universal. To some of our colleagues who believe that there is no universe, only a multi-verse, we propose the following hard wall test: we position ourselves against a hard wall, close our eyes and try to convince ourselves that there is no wall before us or that it is not hard. If we do not succeed in convincing ourselves, it means that there is no multi-verse, because nature apparently has some universal aspects. If we succeed in convincing ourselves, we can try to verify or falsify this conviction by running ahead with closed eyes. Second, the general relation of human knowledge to reality might be described as follows. People, motivated by curiosity and aided by intuition and emotions, observe reality and formulate hypotheses about properties of nature, of other people, of human relations; they also construct tools that help them to deal with nature (such as cars) or with other people (such as telephones); together, we call all this knowledge. People test and evaluate the knowledge constructed by them by applying it to reality: perform destructive tests of tools, devise critical empirical tests of theories concerning nature, apply and evaluate theories concerning social and economic relations; in general, we can consider this as a generalized principle of falsification, broader than defined by Karl Popper even in his later works (Popper 1976). Such a process can be represented as a general spiral of evolutionary knowledge creation, see Fig. 1. We observe reality (either in nature or in society) and its changes, compare our observations with human heritage in knowledge (the transition Observation). Then our intuitive and emotive knowledge helps us to generate new hypotheses (Enlightenment) or to create new tools; we apply them to existing reality (Application), usually with the goal of achieving some changes, modifications of reality (Modification); we observe them again. 13

14 It is important, however, to note that many other transitions enhance this spiral. First is the natural evolution in time: modified reality becomes existing reality through Recourse. Second is the evolutionary selection of tested knowledge: most new knowledge might be somehow recorded, but only the positively tested knowledge, resilient to falsification attempts, remains an important part of human heritage (Evaluation); this can be interpreted as an objectifying, stabilizing feedback. Naturally, there might be also other transitions between the nodes indicated in the spiral model, but the transitions indicated in Fig. 1 are the most essential ones. Fig. 1 The general OEAM Spiral of evolutionary knowledge creation Thus, nature is not only the effect of construction of knowledge by people, nor is it only the cause of knowledge: it is both cause and effect in a positive feedback loop, where more knowledge results in more modifications of nature and more modifications result in more knowledge. As in most positive feedback loops, the overall result is an avalanche-like growth; and this avalanche-like growth, if unchecked by stabilizing feedbacks, beside tremendous opportunities creates also diverse dangers, usually not immediately perceived but lurking in the future. Thus, the importance of selecting knowledge that is as objective as possible relates also to the fact that avalanche-like growth creates diverse threats: we must leave to our children best possible knowledge in order to prepare them for dealing with unknown future. This description of a spiral-like, evolutionary character of knowledge creation is consistent with our technological cognitive horizon, and slightly different than presented in (Jensen et al. 2003) from a position of an economic cognitive horizon. It is an extension of the concept of objective knowledge as presented in (Popper 1976), but admits relativistic interpretations; it only postulates objectivity as a higher level value, similar to justice: both absolute justice and absolute objectivity might be not attainable, but are important, worth striving for, particularly if we take into account uncertainty about future (see also Rawls 1971). 4. Basic formulations and assumptions We turn now to the main subject of this paper. We assume that we have a decision problem with n criteria, indexed by i = 1, n (also denoted by i є I), and m alternative decisions called also alternatives, indexed by j = 1, m or j = A, B, H (also denoted by j є J). The corresponding criteria values are denoted by q ij ; we assume that all are maximized or converted to maximized variables. The maximal values max j є J q ij = q i up are called upper bounds for criteria and are often equivalent to the components of so called ideal or utopia point q uto = q up = (q 1 up, q i up, q n up ) except for cases when they were established a priori as 14

15 a measurement scale, see further comments. The minimal values min j є J q ij = q i lo are called lower bounds and, generally, are not equivalent to the components of so called nadir point q nad q lo = (q 1 lo, q i lo, q n lo ); the nadir point q nad is defined similarly as the lower bound point q lo, but with minimization restricted to Pareto optimal or efficient or nondominated alternatives, see, e.g (Ehrgott and Tenfelde-Podehl 2000). An alternative j* є J is Pareto optimal (Pareto-nondominated or shortly nondominated, also called efficient), if there is no other alternative j є J that dominates j*, that is, if we denote q j = (q 1j, q ij, q nj ), there is no j є J such that q j q j*, q j q j*. While there is an extensive literature how to select the best alternative (usually between nondominated ones) or to rank or classify all alternatives in response to the preferences of a decision maker, this literature usually makes several tacit assumptions: 1) A standard and usually undisputed assumption is that there is a decision maker (DM) that does not mind to reveal her/his preferences either a priori, before the computer system proposes her/his supposedly best decision (in this case, we should actually not speak about decision support, only about decision automation), or interactively, exchanging information with a computerized decision support system (in this case, truly supporting decisions). In group decision making, it is often assumed that the group members do not mind discussing their preferences. However, highly political decision makers might intuitively (using their experience in political negotiations) refuse to discuss their preferences, and do not have time for a long interaction with the decision support system. Moreover, as discussed above, there are also many rational reasons why a decision maker might want to obtain an advice on the best decision or ranking of decisions that is as objective as possible, thus independent from her/his preferences, particularly if the final decision will be highly political, or there is actually a large group of decision makers or stakeholders in the decision situation. 2) Another standard and usually undisputed assumption is that there is an analyst (AN) that knows well decision theory and practice, interacts with decision makers on the correct definition and modeling of the decision situation, thus influences e.g. the choice of criteria, further programs or fine-tunes the decision support system, etc. (even if the role of the analyst might be hidden just by an assumed approach used for constructing the decision support system). However, the role of an analyst is essential even if it should not be dominant; for example, the choice of criteria might be a result of a political process, and even if the analyst would know the extensive literature how to select criteria reasonably from decision theoretical point of view, she/he has just to accept even unreasonable criteria. In further discussions, we assume that there are decision makers and analysts, but their roles should be interpreted more broadly than in standard approaches. 4. Why classical approaches are not applicable in this case We discuss here two classes of methods taught usually for historical reasons as "the basic approach" to multiple criteria decision making. The first of them is the weighted sum aggregation of criteria: determining by diverse approaches, between which the AHP (Saaty 1982) is one of the most widely known, weighting coefficients w i for all i є I, with the additional requirement on the scaling of weighting coefficients that Σ i є I w i = 1, and then using them to aggregate all criteria by a weighted sum: sum σ j = Σ i є I w i q ij (1) We use the aggregated values σ sum j to select the best alternative (maximizing σ sum j between j є J) or to rank alternatives (ordering them from the largest to the lowest value of σ sum j ). Such an aggregation might be sometimes necessary, but it has several limitations, particularly for the problem of objective ranking. The most serious between them are the following: 1) The weighted sum is based on a tacit (unstated) assumption that a compensatory tradeoff analysis is applicable to all criteria: a worsening of the value of one criterion might be 15

16 compensated by the improvement of the value of another one. While often encountered in economic applications, this compensatory character of criteria is usually not encountered in interdisciplinary applications. 2) Changes of weighting coefficients in interactive decision processes with more than two criteria often lead to counter-intuitive changes of criteria values (Nakayama 1995) explained below. 3) The linear aggregation of preferences expressed by the weighted sum tends to promote decisions with unbalanced criteria, as illustrated by the Korhonen paradox quoted below; in order to accommodate the natural human preference for balanced solutions, a nonlinear aggregation is necessary. 4) In the weighted sum approach, it is not easy to propose a way of defining weighting coefficients that are as objective as possible (except if all criteria have the same importance and we assume simply equal weighting coefficients). The Korhonen paradox 1 can be illustrated by the following example. Suppose we select a product and consider two criteria: quality and cost, while using an assessment scale 0 10 points for both criteria (0 points for cost means very expensive, 10 points means very cheap products). Suppose we have three alternative decisions. Alternative A has 10 points for quality, 0 points for cost. Alternative B has 0 points for quality, 10 points for cost. Alternative C has 4.5 points for quality and 4.5 points for cost. It is easy to prove that when using a weighted sum for ranking the alternatives, alternative C will be never ranked first no matter what weighting coefficients we use. Thus, weighted sum indeed tends to promote decisions with unbalanced criteria; in order to obtain a balanced solution (the first rank for alternative product C), we have either to use additional constraints or a nonlinear aggregation scheme. Educated that weighting coefficients methods are basic, the legislators in Poland introduced a public tender law. This law requires that any institution preparing a tender using public money should publish beforehand all criteria of ranking the offers and all weighting coefficients used to aggregate the criteria. This legal innovation backfired: while the law was intended to make public tenders more transparent and accountable, the practical outcome was opposite because of effects similar to the Korhonen paradox. Organizers of the tenders soon discovered that they are forced either to select the offer that is cheapest and worst in quality or the best in quality but most expensive one. In order to counteract, they either limited the solution space drastically by diverse side constraints (which is difficult but consistent with the spirit of the law) or added additional poorly defined criteria such as the degree of satisfaction (which is simple and legal but fully inconsistent with the spirit of the law, since it makes the tender less transparent and opens hidden door for graft). The example of counter-intuitive effects of changing weighting coefficients given by Hirotaka Nakayama is simple: suppose n = 3 and the criteria values for many alternatives are densely (or continuously) spread over the positive part of the surface of a sphere, 2 q q q 3 2 = 1. Suppose we select first w 1 = w 2 = w 3 = , which results in the best alternative with criteria values q 1 = q 2 = q 3 = Suppose we want next to increase the values of q 1 strongly and of q 2 slightly, while agreeing to decrease q 3 ; what modifications of weighting coefficients would do the job? If we choose w 1 = 0.55, w 2 = 0.35 and w 3 = 0.1, the result will be a strong increase of q 1 = accompanied by a decrease of both q 2 = and q 3 = ; in order to increase q 1 strongly and q 2 slightly we must increase w 2 almost as 1 Not published by Pekka Korhonen in print, but discussed many times at conferences, the original formulation of this paradox was not quite acceptable for feminists: it involved criteria such as sex-appeal and ability to cook when selecting a partner for life. 2 The fact that we use a nonlinear function the equation of the surface of a sphere in this example is not essential: we could as well approximate the sphere by a regular polyhedron with sufficiently many facets and thus represent this example as a linear multiobjective optimization problem. 16

17 strongly as w 1. If we have more criteria, it might be sometimes very difficult to choose a change of weighting coefficients resulting in a desired change of criteria values. Both such theoretical examples and recent practical experience presented above show that we should be very careful when using weighted sum aggregation. In short summary, a linear weighted sum aggregation is simple mathematically but too simplistic in representing typical human preferences that are usually nonlinear; using this simplistic approach resulted in practice in adverse and unforeseen side-effects. For objective ranking, weighted sum aggregation is not applicable, except in the most simplest case of equal weighting coefficients. Thus, we should rather look for nonlinear approximations of the preferences of decision makers. There are many highly developed methods of the elicitation of nonlinear utility or value functions, see e.g. (Keeney and Raiffa 1972), (Keeney 1992). However, these classical methods are not directly applicable for objective ranking, because they are developed precisely in order to express the subjectivity of the decision maker. As noted above, in decisions involving political processes such elicitations of utility or value functions might be not applicable also because of several reasons: 1) Politically minded decision makers might be adverse to a disclosure and detailed specifications of their preferences; 2) Such elicitations of utility or value functions require a large number of pairwise comparisons of alternatives, done in the form of questions addressed to the decision maker and her/his answers; this number is nonlinearly growing with the number of criteria. For these and other reasons, we should further look for more ad hoc and rough nonlinear approximations of preferences of decision makers, which do not require much time nor a detailed specification or identification of preferences. However, it is not obvious how to define the grounds of an objective selection or ranking. In multiple criteria optimization, one of similar issues was to propose compromise solutions, see, e.g., (Zeleny 1974); however, such solutions might depend too strongly on the assumed metric of the distance from the utopia or ideal point. (Wierzbicki 2006) proposes to define objective selection and ranking as dependent only on a given set of data, agreed upon to be relevant for the decision situation, 3 and independent of any more detailed specification of personal preferences than that given by defining criteria and the partial order in criteria space. The specification of criteria and their partial order (whether to minimize, or maximize them) can be also easily be agreed upon, be objective in the sense of intersubjective fairness. It is also not obvious how an objective selection and ranking might be achieved, because almost all the tradition of aggregation of multiple criteria concentrated on rational subjective aggregation of preferences and thus subjective selection and ranking. While we could try, in the sense of intersubjective fairness, identify group utility functions or group weighting coefficients, both these concepts are too abstract to be reasonably debated by an average group (imagine a stockholder meeting trying to define their aggregate utility function under uncertainty). Thus, neither of these approaches is easily adaptable for rational objective selection or ranking. The approach that can be easily adapted for rational objective selection and ranking, also classification, is reference point approach as described below, because reference levels needed in this approach can be either defined subjectively by the decision maker, or established objectively statistically from the given data set. 5. Reference Point Approaches for Objective Ranking A rough approximation of decision maker preferences is provided by reference point approaches. In these approaches, we note that: 3 Generally, any selected data information system, see (Pawlak 1991). 17

18 1) The preferences of decision maker can be approximated using several degrees of specificity, and the reference point approaches assume that this specification should be as general as possible, since a more detailed specification violates the sovereign right of a decision maker to change her/his mind. 2) The most general specification of preferences contains a selection of outcomes of a model of decision situation that are chosen by the decision maker (or analyst) 4 to measure the quality of decisions, called criteria (quality measures, quality indicators) or sometimes objectives (values of objective functions) and denoted here by q i, i є I. This specification is accompanied by defining a partial order in the space of criteria simply asking the decision maker which criteria should be maximized and which minimized, while another option, stabilizing some criteria around given reference levels, is also possible in reference point approaches, see (Wierzbicki et al. 2000). Here we consider in order to simplify presentation the simplest case when all criteria are maximized. 3) The second level of specificity in reference point approaches is assumed to consist of specification of reference points generally, desired levels of criteria. These reference points might be interval-type, double, including aspiration levels, denoted here by a i (levels of criteria values that the decision maker would like to achieve) and reservation levels r i (levels of criteria values that should be achieved according to the decision maker). Specification of reference levels is treated as an alternative to trade-off or weighting coefficient information that leads usually to linear representation of preferences and unbalanced decisions as discussed below, although some reference point approaches see, e.g., (Nakayama 1994), (Ruiz et al. 2007) combine reference levels with trade-off information. 4) While the detailed specification of preferences might include full or gradual identification of utility or value functions, as shortly indicated above, this is avoided in reference point approaches that stress learning instead of value identification according to the reference point philosophy, the decision maker should learn during the interaction with a DSS, hence her/his preferences might change in the decision making process and she/he has full, sovereign right or even necessity to be inconsistent. 5) Thus, instead of a nonlinear value function, reference point approaches approximate the preferences of the decision maker by a nonlinear achievement function which is an ad hoc, easily adaptable nonlinear approximation of the value function of decision maker consistent with the information contained in criteria specification, their partial order and the position of reference point (or points) between the lower and upper bounds for criteria. As opposed to goal programming, similar in approach to reference point methods but using distance concepts instead of achievement functions, the latter functions preserve strict monotonicity with respect to the partial order in criteria space. 6) The particular form of this nonlinear approximation of value function is determined essentially by max-min terms that favour solutions with balanced deviations from reference points and express the Rawlsian principle of justice (concentrating the attention on worst off members of society or on issues worst provided for, see Rawls 1971); these terms are slightly corrected by regularizing terms, resulting in nondomination (Pareto optimality) of alternatives that maximize achievement functions. It can be shown (Wierzbicki 1986) that such achievement functions have the property of full controllability, independently of convexity assumptions. This means that, also for discrete decision problems, any nondominated (Pareto optimal) alternative can be selected by the decision maker by modifying reference points and 4 Some mathematical decision theorists assume that a model of a decision situation must be given a priori, including the specification of criteria and their partial order; however, experienced analysts, practitioners of decision making, know that criteria and what to do with them should be defined interactively with decision makers. 18

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2011 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK KOMITET NAUK O PRACY I POLITYCE SPO ECZNEJ UNIWERSYTET WARSZAWSKI INSTYTUT POLITYKI SPO ECZNEJ. STUDIA I DYSKUSJE kwartalnik

POLSKA AKADEMIA NAUK KOMITET NAUK O PRACY I POLITYCE SPO ECZNEJ UNIWERSYTET WARSZAWSKI INSTYTUT POLITYKI SPO ECZNEJ. STUDIA I DYSKUSJE kwartalnik POLSKA AKADEMIA NAUK KOMITET NAUK O PRACY I POLITYCE SPO ECZNEJ UNIWERSYTET WARSZAWSKI INSTYTUT POLITYKI SPO ECZNEJ STUDIA I DYSKUSJE kwartalnik 21(2) 23(4)/2013 / 2013 WARSZAWA 2013 Publikacja finansowana

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale ZarządzaniaUW

redakcja naukowa Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale ZarządzaniaUW redakcja naukowa Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale ZarządzaniaUW Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title)

Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title) Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title) Marcin Anholcer Poznań University of Economics Algorithm for Bi-criteria

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 9/2012 BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KOLEGIUM REDAKCYJNE prof. dr hab. inż. Marian Chudy (redaktor naczelny)

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA

GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja VOLUMEN 14, NUMER 1 2013 W R O C Ł AW 2013 RADA NAUKOWA SCIENTIFIC COMMITTEE PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ SCIENTIFIC COMMITTEE CHAIRMAN prof.

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNE I EKONOMICZNE DYLEMATY ORAZ WYZWANIA WE WSPÓŁCZESNYM ZARZĄDZANIU

SPOŁECZNE I EKONOMICZNE DYLEMATY ORAZ WYZWANIA WE WSPÓŁCZESNYM ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN 1733 2486 TOM XIV, ZESZYT 1 http://piz.san.edu.pl SPOŁECZNE I EKONOMICZNE DYLEMATY ORAZ WYZWANIA WE WSPÓŁCZESNYM ZARZĄDZANIU Redakcja Paweł Trippner Łódź 2013 Całkowity

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MOTYWACJI W KSZTAŁTOWANIU ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP W DOBIE ROSNĄCEJ GLOBALIZACJI

SYSTEMY MOTYWACJI W KSZTAŁTOWANIU ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP W DOBIE ROSNĄCEJ GLOBALIZACJI ZN WSH Zarządzanie 2014 (2), s. 93-112 Oryginalny artykuł naukowy Original Article Źródła finansowania publikacji: środki własne Autorów Authors Contribution: (A) Study Design (projekt badania) (B) Data

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2010 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina

Bardziej szczegółowo

Constructing & deconstructing creative practices of management

Constructing & deconstructing creative practices of management vol. 12, nr 4 (49), t. 2 Constructing & deconstructing creative practices of management 2014 Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski ISSN 1644-9584 Redakcja dr hab. prof. UW Beata Glinka, dr hab. prof.

Bardziej szczegółowo

Realizacja wizji inteligencji otoczenia w środowisku przemysłowym. The vision of Ambient Intelligence in industrial environment

Realizacja wizji inteligencji otoczenia w środowisku przemysłowym. The vision of Ambient Intelligence in industrial environment dr inż. WŁODZIMIERZ BOROŃ Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG Realizacja wizji inteligencji otoczenia w środowisku przemysłowym The vision of Ambient Intelligence in industrial environment

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY

INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY ZESZYTY NAUKOWE NR 453 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 8 ISSN 1640-6818 INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY ISSN 1896 382X UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 453 EKONOMICZNE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Zhong HAN, Jianmin GAO, Liudong XING, Fumin CHEN Optymalna alokacja zasobów zapewniająca bezpieczeństwo w złożonych rozproszonych systemach elektromechanicznych

Bardziej szczegółowo

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce The findings and conclusions presented in this report do not necessarily represent the position of the World Bank and

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Czasopismo poświęcone potrzebom nauki i praktyki 2011 Nr 1 (49) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 István Takács, Pál Csapodi, Katalin Takács-György Corruption as a deviant attitude

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2011 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm

Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm Uniwersytet Łódzki Łódź, 2011 1 Redakcja: dr Dariusz M. Trzmielak Recenzent: dr hab. Edward Stawasz prof. UŁ Przedmowa: dr hab. Rober

Bardziej szczegółowo

Ocena dostępności informacji Information availability assessment

Ocena dostępności informacji Information availability assessment dr inż. ANDRZEJ MICHALSKI Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG Ocena dostępności informacji Information availability assessment W artykule przeanalizowano pojęcie i znaczenie dostępności

Bardziej szczegółowo

Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1. (english & polish)

Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1. (english & polish) Maria Czerepaniak-Walczak Elżbieta Perzycka Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1 (english & polish) Szczecin 2013 Maria Czerepaniak Walczak & Elżbieta Perzycka Culture of Trust

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Wei PENG, Hong-Zhong HUANG, Xiaoling ZHANG, Yu LIU, Yanfeng LI Reliability Based Optimal Preventive Maintenance Policy of Series-parallel systems...4 Stanisław LEGUTKO

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 2(26) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2014 Rada Naukowa Przewodnicząca Rady Naukowej Dr hab. Agata STACHOWICZ-STANUSCH, prof. Pol. Śl., Politechnika

Bardziej szczegółowo

XVI METODY ILOŚCIOWE QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS W BADANIACH EKONOMICZNYCH SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

XVI METODY ILOŚCIOWE QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS W BADANIACH EKONOMICZNYCH SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO XVI SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI I MATEMATYKI KATEDRA EKONOMETRII I STATYSTYKI METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY STUDIÓW DOKTORANCKICH. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii Studia doktoranckie ZESZYT 58

ZESZYTY STUDIÓW DOKTORANCKICH. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii Studia doktoranckie ZESZYT 58 ZESZYTY STUDIÓW DOKTORANCKICH Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii Studia doktoranckie ZESZYT 58 KATARZYNA HARMOZA Credit Rating as a Traditional Method of Credit Risk Assessment BARTOSZ

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 1(9) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2010 SPIS TREŚCI 1. Philippa COLLINS Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a ISO 26000: Podwójny oksymoron?

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Edukacja

Zarz¹dzanie i Edukacja Zarz¹dzanie i Edukacja Zarządzanie przedsiębiorstwem Zarządzanie służbą zdrowia Edukacja społeczna NUMER 84 wrzesień październik 2012 ISSN 1428-474X DWUMIESIÊCZNIK SZKO Y WY SZEJ IM. BOGDANA JAÑSKIEGO

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA Czesław CEMPEL Ryszard MICHALSKI Jan ADAMCZYK Wojciech MOCZULSKI Roman BARCZEWSKI Stanisław NIZIŃSKI Walter BARTELMUS Vasyl OSADCHUK

RADA PROGRAMOWA Czesław CEMPEL Ryszard MICHALSKI Jan ADAMCZYK Wojciech MOCZULSKI Roman BARCZEWSKI Stanisław NIZIŃSKI Walter BARTELMUS Vasyl OSADCHUK prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowie dr inż. Roman BARCZEWSKI Politechnika Poznańska prof. dr hab. inż. Walter BARTELMUS Politechnika Wrocławska prof. dr hab. inż. Wojciech BATKO AGH w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 9 http://piz.san.edu.pl Zarządzanie zasobami ludzkimi Redakcja Łukasz Sułkowski Jarosław Sokołowski Łódź 2013 Całkowity koszt wydania Zeszytu 9 sfinansowany

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

Niebieska Księga Blue Book

Niebieska Księga Blue Book Niebieska Księga Blue Book Nowe wydanie New edition Lipiec / July 2015 Infrastruktura drogowa Road Infrastructure Spis treści Table of Contents Wprowadzenie Background... 5 Cel podręcznika Purpose of the

Bardziej szczegółowo

Metody Informatyki Stosowanej

Metody Informatyki Stosowanej Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku Komisja Informatyki Metody Informatyki Stosowanej Nr 4/2008 (Tom 17) Szczecin 2008 Metody Informatyki Stosowanej Kwartalnik Komisji Informatyki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo