Zastosowanie Ardroksu, safraniny O i Basic Yellow 40 do kontrastowania śladów linii papilarnych na obu stronach taśm samoprzylepnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie Ardroksu, safraniny O i Basic Yellow 40 do kontrastowania śladów linii papilarnych na obu stronach taśm samoprzylepnych"

Transkrypt

1 mł. asp. Emilia Kołek-Kaczanowska specjalista w Sekcji Daktyloskopii i Badań Dokumentów, LK KWP w Gdańsku Ewa Rogoża starszy specjalista badawczo-techniczny w Zakładzie Daktyloskopii CLKP Katarzyna Drzewiecka specjalista badawczo-techniczny w Zakładzie Daktyloskopii CLKP Zastosowanie Ardroksu, safraniny O i Basic Yellow 40 do kontrastowania śladów linii papilarnych na obu ch taśm samoprzylepnych Wstęp Skóra człowieka na wewnętrznej powierzchni dłoni i dolnych powierzchniach stóp ma charakterystyczną rzeźbę wynikającą z obecności listewek skórnych zwanych liniami papilarnymi. Tworzą one różnego rodzaju układy wzorów, odmienne dla każdego człowieka. Układy te są niezmienne i niezniszczalne przez całe życie osobnicze. Listewki skórne pokryte są naturalną substancją potowo-tłuszczową. Znajdujący się na dłoniach pot jest wydzielany przez gruczoły potowe rozmieszczone na całej powierzchni skóry, zaś tłuszcz pochodzi z gruczołów łojowych umiejscowionych na jej owłosionych częściach. Tłuszcz nanoszony jest na dłonie podczas pocierania rękami o powierzchnie skóry pokryte gruczołami łojowymi. Poprzez dotykanie różnych przedmiotów substancja potowo-tłuszczowa pokrywająca listewki skórne zostaje przeniesiona na dotykaną powierzchnię, odwzorowując układ linii papilarnych opuszek palców lub dłoni osoby. Powstały ślad staje się niewidzialną pieczątką dowodem na obecność osoby w określonym miejscu. Na podstawie niewidzialnej pieczątki pozostawionej na miejscu przestępstwa można ustalić jego sprawcę. Jednak przed przeprowadzeniem badań identyfikacyjnych i znalezieniem osoby podejrzanej należy niewidoczne gołym okiem ślady ujawnić, stosując odpowiednie odczynniki chemiczne i specjalistyczną aparaturę. Wybór właściwych metod wizualizacji śladów zależy w głównej mierze od charakterystyki podłoża, na którym sprawca pozostawił swoje ślady. Ogólnie podłoża można podzielić na chłonne i niechłonne. Podłoża niechłonne odznaczają się zwartą strukturą, która nie pozwala na wniknięcie substancji potowo-tłuszczowej do wnętrza; są to m.in. szkło, metale, tworzywa sztuczne, podłoża emaliowane czy lakierowane. Podłoża chłonne charakteryzują się luźną porowatą strukturą wewnętrzną, dzięki której następuje stopniowe wchłanianie substancji potowo-tłuszczowej od wewnątrz; należą do nich m.in. papier, karton, surowe drewno. W przypadku poddawania badaniom przedmiotów o jednorodnej powierzchni wybór metod wizualizacji śladów jest jednoznaczny. Szczególnej uwagi wymagają podłoża niejednorodne o odmiennych właściwościach. Należą do nich m.in. taśmy samoprzylepne. Mają one nieklejącą powierzchnię niechłonną, wykonaną np. z tworzywa sztucznego lub nieklejącą powierzchnię chłonną wykonaną z warstwy papierowej oraz stronę adhezyjną pokrytą warstwą kleju. Ze względu na odmienną charakterystykę powierzchni taśm przed zastosowaniem odpowiednich metod wizualizacji należy ustalić kolejność wykonywanych czynności. Ekspert, biorąc pod uwagę wyniki wstępnych badań makroskopowych, podejmuje decyzję o zastosowaniu w pierwszej kolejności odczynników chemicznych na klejącą bądź nieklejącą stronę taśmy. W przypadku gdy taśma stanowi posklejany pakiet lub została naklejona na inne podłoże, badania rozpoczyna się od dostępnej nieklejącej powierzchni taśmy. W policyjnych laboratoriach kryminalistycznych na nieklejące strony taśm samoprzylepnych wykonanych z różnego rodzaju tworzyw sztucznych standardowo stosuje się metodę cyjanoakrylową i gamę kontrastujących barwników fluorescencyjnych, z których najpopularniejszymi są: Ardrox, safranina O, Basic Red 28 czy Basic Yellow 40. Na strony klejące najczęściej nakładane są różnego rodzaju zawiesiny proszków, np. Sticky Side, Wet Powder lub roztwór fioletu krystalicznego. Nanoszenie kolejnych barwników i zawiesin może przyczynić się nie tylko do poprawy, ale również utraty czytelności pozostawionych na taśmach śladów linii papilarnych. Dotychczas w celu uniknięcia negatywnego wpływu stosowania kilku odczynników oraz skrócenia czasu badań wizualizacyjnych w praktyce laboratoryjnej stosowano roztwór Liqui-Drox będący mieszaniną Ardroksu, detergentu i wody. W niniejszej pracy podjęto próbę wykorzystania barwników fluorescencyjnych (Ardroksu, safraniny O i Basic Yellow 40) do kontrastowania śladów linii papilarnych na klejących oraz nieklejących ch taśm samoprzylepnych wykonanych z różnego rodzaju tworzyw sztucznych, po wcześniejszym zastosowaniu na nieklejące strony taśm par cyjanoakrylanów. problemy KRYMINALISTYKI 281(3)

2 Cel badań Celem badań jest sprawdzenie i porównanie możliwości jednoczesnego zastosowania barwników fluorescencyjnych: Ardroksu, safraniny O i Basic Yellow 40 do kontrastowania śladów linii papilarnych na klejących oraz kontrastowania śladów ujawnionych parami cyjanoakrylanów na nieklejących, niechłonnych ch taśm samoprzylepnych wykonanych z różnego rodzaju tworzyw sztucznych. W badaniach uwzględniono: wpływ ilości substancji potowo-tłuszczowej na jakość ujawnianych na klejących i nieklejących ch taśm samoprzylepnych śladów linii papilarnych, jakość ujawnionych na obu ch taśm samoprzylepnych śladów linii papilarnych, zmieniającą się wraz z upływem czasu. Laboratoryjne metody wizualizacji śladów na taśmach samoprzylepnych Polecaną w literaturze i najczęściej stosowaną w codziennej praktyce laboratoryjnej metodą wizualizacji śladów linii papilarnych na nieklejących, niechłonnych ch taśm samoprzylepnych jest metoda cyjanoakrylowa. Metoda ta polega na osadzeniu się na powierzchni śladu par estrów kwasu cyjanoakrylowego, które pod wpływem wody zawartej w substancji potowo-tłuszczowej utrwalają się, tworząc białoszary osad. Cząsteczki wody stanowią swoisty katalizator reakcji łączenia się mniejszych cząsteczek estru (monomeru) w większe cząsteczki polimeru. Utrwalone w postaci białoszarych odwzorowań ślady linii papilarnych ze względu na barwę polimeru nie zawsze są dobrze widoczne w zakresach światła widzialnego. W celu poprawy kontrastu ujawnionych śladów nanosi się barwniki fluorescencyjne (np. Ardrox, Cyano-Blue, safraninę O, Basic Red 28, Basic Yellow 40, Chelat Europu). W przypadku braku możliwości wykorzystania do przeprowadzenia fluorescencyjnych badań makroskopowych specjalistycznego oświetlacza kryminalistycznego ślady można skontrastować np. roztworem Sudan Black, który osadza się na polimerze cyjanoakrylowym, dając widoczny w świetle białym niebieskoczarny obraz ujawnionych śladów. Odmienne metody stosuje się do kontrastowania śladów linii papilarnych pozostawionych na klejących ch taśm samoprzylepnych. Szerokie zastosowanie mają tu różnego rodzaju zawiesiny proszków oraz roztwór fioletu krystalicznego. Czasami używa się barwników fluorescencyjnych rozpuszczonych w detergentach. Dobór odpowiednich metod badawczych uzależniony jest również m.in. od właściwości taśmy samoprzylepnej; niektóre z nich mają w składzie związki chemiczne wykazujące właściwości fluorescencyjne, co wyklucza użycie barwników luminescencyjnych. Efektywność, czyli stosunek liczby ujawnionych powyżej opisanymi metodami śladów linii papilarnych do liczby śladów pozostawionych na taśmach, jest uzależniona od wielu czynników: składu i właściwości substancji tworzącej ślad czy są pochodzenia wyłącznie potowego, czy też potowo-tłuszczowego oraz ilości substancji potowej i tłusz czowej, właściwości podłoża (rodzaju tworzywa, z którego została wykonana taśma), upływ czasu od pozostawienia śladu do jego uja wnienia, warunków środowiskowych (temperatury i wilgotności powietrza), które mogą przyspieszać lub opóźniać rozkład substancji potowo-tłuszczowej, kontaminacji substancji potowo-tłuszczowej z innymi substancjami znajdującymi się na dłoniach, np. kremami do rąk, smarami, farbami, siły nacisku i czasem kontaktu opuszek palców z podłożem. Badania empiryczne Metodyka badań W celu sprawdzenia możliwości wykorzystania barwników fluorescencyjnych do kontrastowania śladów linii papilarnych na obu ch taśm samoprzylepnych, ślady o malejącej ilości substancji potowo-tłuszczowej pozostawiono na klejących oraz na nieklejących ch różnego rodzaju taśm samoprzylepnych; w dalszej kolejności kontrastowano barwnikami fluorescencyjnymi (po wcześniejszym zastosowaniu na strony nieklejące taśm par cyjanoakrylanów). Następnie przeprowadzano badania makroskopowe w odpowiednich zakresach promieniowania emitowanego przez oświetlacz kryminalistyczny, dokonywano oceny śladów i ich rejestracji fotograficznej. Badania przeprowadzono w czterech przedziałach czasowych dla śladów: świeżych, 1-tygodniowych, 2-tygodniowych, miesięcznych. Rodzaje taśm użytych do badań W badaniach wykorzystano cztery rodzaje taśm samoprzylepnych (ryc.1): montażową koloru srebrnego, pakową koloru beżowego, przezroczystą biurową, izolacyjną koloru czarnego. Nanoszenie śladów linii papilarnych Ślady linii papilarnych nanoszono na fragmenty taśm samoprzylepnych o długości 15 cm. Na strony klejące i nieklejące każdej taśmy naniesiono ślady linii papilarnych przez trzykrotne przyłożenia jednej opuszki palca o maleją- 48 problemy KRYMINALISTYKI 281(3) 2013

3 a b c d Ryc. 1. Taśmy wykorzystane w badaniach: a) montażowa koloru srebrnego, b) beżowa pakowa, c) przezroczysta biurowa, d) czarna izolacyjna Fig. 1.Tapes used in examinations: a) silver duct tape b) beige filament tape c) transparent office tape d) black insulating tape Źródło: (ryc. 1 ) autorzy cej ilości substancji potowo-tłuszczowej, za każdym razem starając się zachować jednakową siłę nacisku opuszki do podłoża. Próbki badawcze pobrano od dziesięciu osób. Wykonano dwanaście zestawów (ryc. 2) taśm samoprzylepnych, tak aby przeprowadzić badania w czterech przedziałach czasowych. Sumarycznie uzyskano 2880 próbek badawczych (śladów linii papilarnych): 10 osób nanoszących jedną opuszką palca ślady linii papilarnych na klejące i nieklejące strony taśmy samoprzylepnej, 4 rodzaje taśm x 2 strony, 3 kolejne przyłożenia opuszki palca o malejącej ilości substancji potowo-tłuszczowej, 4 przedziały czasowe, 3 barwniki fluorescencyjne. Przygotowane próbki badawcze przechowywano w zamkniętym pomieszczeniu w warunkach pokojowych, przez okres odpowiednio jednego i dwóch tygodni oraz jednego miesiąca. Sposób postępowania z barwnikiem Ardrox: a) roztwór Ardroksu naniesiono na obie strony próbek badawczych przez natrysk, b) po minucie spłukano nadmiar odczynnika pod bieżącą wodą, c) osuszono w temperaturze pokojowej, d) po wysuszeniu badania makroskopowe przy użyciu lupy przeprowadzano w świetle ultrafioletowym, stosując bezbarwny filtr ochronny. Sposób postępowania z barwnikiem safranina O: a) roztwór safraniny O naniesiono na obie strony próbek badawczych przez natrysk, Zastosowane odczynniki i sprzęt badawczy Proces ujawniania śladów linii papilarnych parami cyjanoakrylanów na nieklejących ch taśm samoprzylepnych przeprowadzono w komorze STANIMEX KSX 213. Do kontrastowania śladów linii papilarnych na obu ch taśm wykorzystano: roztwór barwnika fluorescencyjnego Ardroksu, sporządzony według receptury: Ardrox P133D (koncentrat) 10 ml 2-propanol 990 ml roztwór barwnika fluorescencyjnego safraniny O, sporządzony według receptury: safranina O 1 g 2-propanol 1000 ml roztwór barwnika fluorescencyjnego Basic Yellow 40 sporządzony według receptury: Basic Yellow 40 2 g alkohol etylowy 1000 ml Ryc. 2. Podłoża użyte do badań (od dołu nie taśm: montażowej, beżowej, izolacyjnej, biurowej i taśm: montażowej, beżowej, izolacyjnej, biurowej) Fig. 2. Examination surfaces (from the bottom, non-sticky side of: duct, beige, insulating and office tapes) problemy KRYMINALISTYKI 281(3)

4 b) osuszono w temperaturze pokojowej, c po wysuszeniu badania makroskopowe przy użyciu lupy przeprowadzono w promieniowaniu w zakresie 505 nm, stosując filtr krawędziowy odcinający nm. Sposób postępowania z barwnikiem Basic Yellow 40: a) roztwór Basic Yellow 40 naniesiono na obie strony próbek badawczych przez natrysk, b) po minucie spłukano nadmiar odczynnika pod bieżącą wodą, c) osuszono w temperaturze pokojowej, d) po wysuszeniu badania makroskopowe przy użyciu lupy przeprowadzano w świetle ultrafioletowym, stosując bezbarwny filtr ochronny. Do wzbudzenia fluorescencji śladów wykorzystano oświetlacz kryminalistyczny Multikolor 10Xe. Ślady fotografowano za pomocą aparatu fotograficznego NIKON D40X wyposażonego w obiektyw NIKKOR 60 mm. Obrazy zapisywano na karcie pamięci o pojemności 1 GB SanDisk. Obróbki graficznej dokonano za pomocą programu graficznego Gimp. Analiza uzyskanych wyników badań W trakcie wykonywanych badań dokonano ocen czytelności kontrastowanych barwnikami fluorescencyjnymi śladów linii papilarnych, przyjmując następującą skalę ocen: X ślady linii papilarnych wstępnie zakwalifikowane do identyfikacji daktyloskopijnej, mające co najmniej siedem cech szczególnych, ślady linii papilarnych nienadające się do identyfikacji daktyloskopijnej, mające mniej niż siedem cech szczególnych, 0 brak widocznych śladów linii papilarnych. Po zestawieniu w formie tabelarycznej (tabele 1, 2, 3) oceny czytelności śladów linii papilarnych kontrastowanych na klejących i nieklejących ch taśm barwnikami, takimi jak: Ardrox, safranina O, Basic Yellow 40, przystąpiono do oceny efektywności działania poszczególnych barwników w zależności od ilości substancji potowo-tłuszczowej, wieku śladów i rodzaju taśmy. Wartość efektywności bezwzględnej obliczono wzorem E = In/n x 10, gdzie: In ślady linii papilarnych zakwalifikowane wstępnie do identyfikacji, mające co najmniej siedem cech szczególnych, n suma śladów linii papilarnych pozostawionych na materiale badawczym. Uzyskane oceny efektywności działania poszczególnych barwników przedstawiono w formie graficznej na rycinach Po przeprowadzeniu analizy danych (ryc. 3) można stwierdzić, że efektywność kontrastowania śladów linii papilarnych barwnikami fluorescencyjnymi: Ardroksem, safraniną O i Basic Yellow 40 na nieklejących ch taśm samoprzylepnych w przypadku śladów świeżych jest stuprocentowa (ryc ), niezależnie od rodzaju taśmy. Efektywność kontrastowania spada wraz ze wzrostem wieku śladów. Przy czym największy spadek efektywności można zaobserwować dla śladów miesięcznych (ryc ) w przypadku nieklejącej strony taśmy izolacyjnej: do 73% dla śladów kontrastowanych safraniną O, 7 dla śladów kontrastowanych Basic Yellow 40, 65% dla śladów kontrastowanych Ardroksem. Zaś najmniejszy (ryc ) w przypadku nieklejącej strony taśmy montażowej: 98% dla śladów kontrastowanych safraniną O, 89% dla śladów kontrastowanych Ardroksem, 75% dla śladów kontrastowanych Basic Yellow 40. W odniesieniu do kontrastowania śladów linii papilarnych na klejących ch taśm samoprzylepnych (ryc. 4) efektywność jest również bardzo wysoka w stosunku do śladów świeżych, stuprocentowa dla śladów kontrastowanych safraniną O i nieco niższa (około 95%, oprócz klejącej strony taśmy montażowej) dla śladów kontrastowanych Ardroksem i Basic Yellow 40 (ryc ). Widoczny spadek kontrastowania śladów na klejących ch taśm można już zaobserwować po dwutygodniowym przechowywaniu próbek badawczych. Największą efektywnością wykazał się barwnik safranina O, od 95% efektywności kontrastowania dla śladów naniesionych na klejącą stronę taśmy biurowej do 65% dla śladów naniesionych na klejącą stronę taśmy montażowej i izolacyjnej (ryc ). Słabsze, ale porównywalne wyniki uzyskano dla śladów kontrastowanych na klejących ch taśm barwnikami Ardox i Basic Yellow 40. Miesięczne przechowywanie próbek powoduje znaczny spadek, poniżej, efektywności kontrastowania śladów pozostawionych na klejących ch taśm samoprzylepnych. Największą liczbę śladów skontrastowano na klejącej stronie biurowej taśmy samoprzylepnej, stosując zarówno safraninę O, jak i Ardrox oraz Basic Yellow 40. Na klejącej stronie taśmy montażowej ujawniono ślady jedynie po naniesieniu safraniny O. Sumując liczbę śladów ujawnionych na klejących i nieklejących ch taśm samoprzylepnych barwnikami: Ardrox, safranina O i Basic Yellow 40 w poszczególnych przedziałach czasowych (ryc. 10), najwyższą efektywność uzyskano po zastosowaniu safraniny O. Stwierdzono również, że efektywność kontrastowania w/w barwnikami uzależniona jest od rodzaju taśmy samoprzylepnej. Po zastosowaniu safraniny O najsłabsze wyniki uzyskano dla taśmy izolacyjnej, zaś dla pozostałych taśm (montażowej, beżowej, biurowej) wyniki były wyższe i porównywalne. Użycie Ardroksu i Basic Yellow 40 daje kilkanaście do kilkudziesięciu procent niższe wyniki 50 problemy KRYMINALISTYKI 281(3) 2013

5 w porównaniu z safraniną O. Efektywność kontrastowania uzależniona jest również od rodzaju taśm. Analizując wpływ ilości substancji potowo-tłuszczowej tworzącej ślady na efektywność kontrastowania, można stwierdzić, że wraz ze zmniejszającą się ilością substancji zmniejsza się liczba czytelnych śladów (ryc. 6 8), zarówno na nieklejących, jak i klejących ch taśm. Przy czym większą efektywność w kontrastowaniu śladów barwnikami fluorescencyjnymi można stwierdzić w przypadku śladów naniesionych na nieklejące strony taśm. Najlepsze wyniki ponownie uzyskano po zastosowaniu safraniny O, następnie Basic Yellow 40 i Ardroksu. Podobnie jak w przypadku efektywności kontrastowania śladów linii papilarnych w zależności od ich wieku, tak również w przypadku efektywności kontrastowania śladów w zależności od ilości substancji śladotwórczej najlepsze wyniki uzyskano dla klejącej strony biurowej taśmy samoprzylepnej, zaś najsłabsze dla klejącej strony taśmy montażowej (pozytywy wynik uzyskano tylko po zastosowaniu safraniny O). Dokonując oceny wpływu ilości substancji potowo-tłuszczowej na ujawnianie śladów na nieklejących ch taśm, należy stwierdzić, że różnice w efektywności kontrastowania śladów poszczególnymi barwnikami wahają się w granicach kilku procent. Najlepsze rezultaty w kontrastowaniu śladów uzyskano dla nieklejącej strony taśmy montażowej, nieco niższe dla pozostałych taśm: beżowej, biurowej i izolacyjnej. Tabela 1. Zestawienie ilości śladów linii papilarnych nadających się do identyfikacji, kontrastowanych na klejących i nieklejących ch taśm samoprzylepnych barwnikami fluorescencyjnymi, w odniesieniu do wieku śladów (n = 30) Comparison of number of latent fingerprints suitable for identification with use of fluorescent dyes, on sticky and non-sticky sides of adhesive tapes, in relation to age of prints (n = 30) RODZAJ TAŚMY SAMOPRZYLEPNEJ TAŚMA MONTAŻOWA TAŚMA BEŻOWA TAŚMA BIUROWA TAŚMA IZOLACYJNA nie nie nie nie ZASTOSOWANY BARWNIK FLUORESCENCYJNY A S BY A S BY A S BY A S BY A S BY A S BY A S BY A S BY ŚLADY ŚLADY UJAWNIONE PO 1 TYGODNIU ŚLADY UJAWNIONE PO 2 TYGODNIACH ŚLADY UJAWNIONE PO 1 MIESIĄCU A ARDROX, S safranina O, BY Basic Yellow 40 Źródło (tab. 1 3): opracowanie własne TAŚMA MONTAŻOWA TAŚMA BEŻOWA TAŚMA BIUROWA TAŚMA IZOLACYJNA ŚLADY 1 TYDZIEŃ 2 TYGODNIE 1 MIESIĄC ŚLADY 1 TYDZIEŃ 2 TYGODNIE 1 MIESIĄC ŚLADY 1 TYDZIEŃ 2 TYGODNIE 1 MIESIĄC ARDROX SAFRANINA O BASIC YELLOW 40 Ryc. 3. Efektywność kontrastowania śladów linii papilarnych na nieklejących ch taśm samoprzylepnych barwnikami fluorescencyjnymi w odniesieniu do wieku śladów Fig. 3. Effectiveness of visualization of latent fingerprints on non-sticky sides of adhesive tapes with use of fluorescent dyes, in relation to age of prints problemy KRYMINALISTYKI 281(3)

6 TAŚMA MONTAŻOWA TAŚMA BEŻOWA TAŚMA BIUROWA TAŚMA IZOLACYJNA ŚLADY 1 TYDZIEŃ 2 TYGODNIE 1 MIESIĄC ŚLADY 1 TYDZIEŃ 2 TYGODNIE 1 MIESIĄC ŚLADY 1 TYDZIEŃ 2 TYGODNIE 1 MIESIĄC ARDROX SAFRANINA O BASIC YELLOW 40 Ryc. 4. Efektywność kontrastowania śladów linii papilarnych na klejących ch taśm samoprzylepnych barwnikami fluorescencyjnymi w odniesieniu do wieku śladów Fig. 4. Effectiveness of visualization of latent fingerprints on sticky sides of adhesive tapes with use of fluorescent dyes, in relation to age of prints TAŚMA MONTAŻOWA TAŚMA BEŻOWA TAŚMA BIUROWA TAŚMA IZOLACYJNA ŚLADY 1 TYDZIEŃ 2 TYGODNIE 1 MIESIĄC ŚLADY 1 TYDZIEŃ 2 TYGODNIE 1 MIESIĄC ŚLADY 1 TYDZIEŃ 2 TYGODNIE 1 MIESIĄC ARDROX SAFRANINA O BASIC YELLOW 40 Ryc. 5. Efektywność kontrastowania śladów linii papilarnych sumarycznie na klejących i nieklejących ch taśm samoprzylepnych barwnikami fluorescencyjnymi w odniesieniu do wieku śladów Fig. 5. Effectiveness of visualization of fingerprints on sticky and non-sticky sides of adhesive tapes, using fluorescent dyes, in relation to age of prints Tabela 2. Zestawienie ilości śladów linii papilarnych nadających się do identyfikacji kontrastowanych na klejących i nieklejących ch taśm samoprzylepnych barwnikami fluorescencyjnymi w odniesieniu do ilości substancji potowo-tłuszczowej (n = 40) Comparison of number of latent fingerprints suitable for identification with use of fluorescent dyes, on sticky and non-sticky sides of adhesive tapes, with regards to amount of sebaceous substance (n = 40) ZASTOSOWANY BARWNIK FLUORESCENCYJNY RODZAJ TAŚMY SAMOPRZYLEPNEJ TAŚMA MONTAŻOWA TAŚMA BEŻOWA TAŚMA BIUROWA TAŚMA IZOLACYJNA nie nie nie nie A S BY A S BY A S BY A S BY A S BY A S BY A S BY A S BY PRZYŁOŻENIE I PRZYŁOŻENIE II PRZYŁOŻENIE III A ARDROX, S safranina O, BY Basic Yellow problemy KRYMINALISTYKI 281(3) 2013

7 PRZYŁOŻENIE I PRZYŁOŻENIE II PRZYŁOŻENIE III PRZYŁOŻENIE I PRZYŁOŻENIE II PRZYŁOŻENIE III PRZYŁOŻENIE I PRZYŁOŻENIE II PRZYŁOŻENIE III TAŚMA MONTAŻOWA TAŚMA BEŻOWA TAŚMA BIUROWA TAŚMA IZOLACYJNA ARDROX SAFRANINA O BASIC YELLOW 40 Ryc. 6. Efektywność kontrastowania śladów linii papilarnych na nieklejących ch taśm samoprzylepnych barwnikami fluorescencyjnymi w odniesieniu do ilości substancji potowo-tłuszczowej Fig. 6. Effectiveness of visualization of latent fingerprints on non-sticky sides of adhesive tapes with use of fluorescent dyes, with regards to amount of sebaceous substance PRZYŁOŻENIE I PRZYŁOŻENIE II PRZYŁOŻENIE III PRZYŁOŻENIE I PRZYŁOŻENIE II PRZYŁOŻENIE III PRZYŁOŻENIE I PRZYŁOŻENIE II PRZYŁOŻENIE III TAŚMA MONTAŻOWA TAŚMA BEŻOWA TAŚMA BIUROWA TAŚMA IZOLACYJNA ARDROX SAFRANINA O BASIC YELLOW 40 Ryc. 7. Efektywność kontrastowania śladów linii papilarnych na klejących ch taśm samoprzylepnych barwnikami fluorescencyjnymi w odniesieniu do ilości substancji potowo-tłuszczowej Fig. 7. Effectiveness of visualization of latent fingerprints on sticky sides of adhesive tapes with use of fluorescent dyes, with regards to amount of sebaceous substance PRZYŁOŻENIE I PRZYŁOŻENIE II PRZYŁOŻENIE III PRZYŁOŻENIE I PRZYŁOŻENIE II PRZYŁOŻENIE III PRZYŁOŻENIE I PRZYŁOŻENIE II PRZYŁOŻENIE III TAŚMA MONTAŻOWA TAŚMA BEŻOWA TAŚMA BIUROWA TAŚMA IZOLACYJNA ARDROX SAFRANINA O BASIC YELLOW 40 Ryc. 8. Efektywność kontrastowania śladów linii papilarnych sumarycznie na klejących i nieklejących ch taśm samoprzylepnych barwnikami fluorescencyjnymi w odniesieniu do ilości substancji potowo-tłuszczowej Fig. 8. Overall effectiveness of visualization of latent fingerprints on sticky and non-sticky sides of adhesive tapes with use of fluorescent dyes, with regards to amount of sebaceous substance problemy KRYMINALISTYKI 281(3)

8 Tabela 3. Zestawienie ilości śladów linii papilarnych nadających się do identyfikacji kontrastowanych na klejących i nieklejących ch taśm samoprzylepnych barwnikami fluorescencyjnymi we wszystkich przedziałach czasowych i wszystkich przyłożeń (n = 120) Number of fingerprints which can be identified on sticky and non-sticky sides of adhesive tapes using fluorescent dyes, regarding all prints ages and all kinds of applications (n = 120) ZASTOSOWANY BARWNIK FLUORESCENCYJNY ŚLADY NADAJĄCE SIĘ DO IDENTYFIKACJI ŚLADY NIENADAJĄCE SIĘ DO IDENTYFIKACJI RODZAJ TAŚMY SAMOPRZYLEPNEJ TAŚMA MONTAŻOWA TAŚMA BEŻOWA TAŚMA BIUROWA TAŚMA IZOLACYJNA nie nie nie nie A S BY A S BY A S BY A S BY A S BY A S BY A S BY A S BY BRAK ŚLADÓW A ARDROX, S safranina O, BY Basic Yellow TAŚMA MONTAŻOWA TAŚMA BEŻOWA TAŚMA BIUROWA TAŚMA IZOLACYJNA ARDROX SAFRANINA O BASIC YELLOW 40 Ryc. 9. Zestawienie ilościowe śladów linii papilarnych nadających się do identyfikacji na stronie nieklejącej taśm w odniesieniu do wszystkich przedziałów czasowych i wszystkich przyłożeń (n = 120) Fig. 9. Number of fingerprints which can be identified on a non-sticky side of adhesive tapes regarding all prints ages and all kinds of applications (n=120) TAŚMA MONTAŻOWA TAŚMA BEŻOWA TAŚMA BIUROWA TAŚMA IZOLACYJNA ARDROX SAFRANINA O BASIC YELLOW 40 Ryc. 10. Zestawienie ilościowe śladów linii papilarnych nadających się do identyfikacji na stronie klejącej taśm w odniesieniu do wszystkich przedziałów czasowych i wszystkich przyłożeń (n = 120) Fig. 10. Number of fingerprints which can be identified on a sticky side of adhesive tapes regarding all prints ages and all kinds of applications (n=120) TAŚMA MONTAŻOWA TAŚMA BEŻOWA TAŚMA BIUROWA TAŚMA IZOLACYJNA ARDROX SAFRANINA O BASIC YELLOW 40 Ryc. 11. Zestawienie procentowe śladów linii papilarnych nadających się do identyfikacji sumarycznie na stronie klejącej i nieklejącej taśm w odniesieniu do wszystkich przedziałów czasowych i wszystkich przyłożeń Fig. 11. Percentage of fingerprints which can be identified on sticky and non-sticky sides of adhesive tapes regarding all ages of prints and all kinds of applications 54 problemy KRYMINALISTYKI 281(3) 2013

9 Ryc. 12. Świeży ślad linii papilarnych skontrastowany Ardroksem po pierwszym przyłożeniu na nieklejącej stronie taśmy montażowej Fig. 12. Fresh latent fingerprint visualized using Ardrox after first application on the non-sticky side of duct tape Ryc. 13. Świeży ślad linii papilarnych skontrastowany safraniną O po pierwszym przyłożeniu na nieklejącej stronie taśmy montażowej Fig. 13. Fresh latent fingerprint visualized using Safranin O after first application on the non-sticky side of duct tape Ryc. 14. Świeży ślad linii papilarnych skontrastowany Basic Yellow 40 po pierwszym przyłożeniu na nieklejącej stronie taśmy montażowej Fig. 14. Fresh latent fingerprint visualized using Basic Yellow 40 after first application on the nonsticky side of duct tape Ryc. 15. Miesięczny ślad linii skontrastowany po pierwszym przyłożeniu Ardroksem na nieklejącej stronie taśmy izolacyjnej Fig. 15. Four-week old fingerprint visualized using Ardrox after first application on non-sticky side of insulating tape Ryc. 16. Miesięczny ślad linii papilarnych po pierwszym przyłożeniu skontrastowany safraniną O na nieklejącej stronie taśmy izolacyjnej Fig. 16. Four-week old fingerprint visualized using Safranin O after first application on the non-sticky side of insulating tape Ryc. 17. Miesięczny ślad linii papilarnych po pierwszym przyłożeniu skontrastowany Basic Yellow 40 na nieklejącej stronie taśmy izolacyjnej Fig. 17. Four-week old fingerprint visualized using Basic Yellow 40 after first application on the nonsticky side of insulating tape Ryc. 18. Miesięczny ślad linii papilarnych, po pierwszym przyłożeniu skontrastowanych Ardroksem na nieklejącej stronie taśmy montażowej Fig. 18. Four-week old fingerprint visualized using Ardrox after first application on the non-sticky side of duct tape Ryc. 19. Miesięczny ślad linii papilarnych po pierwszym przyłożeniu skontrastowany safraniną O na nieklejącej stronie taśmy montażowej Fig. 19. Four-week old fingerprint visualized using Safranin O after first application on the non-sticky side of duct tape Ryc. 20. Miesięczny ślad linii papilarnych po pierwszym przyłożeniu skontrastowany Basic Yellow 40 na nieklejącej stronie taśmy montażowej Fig. 20. Four-week old fingerprint visualized using Basic Yellow 40 after first application on the nonsticky side of duct tape problemy KRYMINALISTYKI 281(3)

10 Ryc. 21. Świeży ślad linii papilarnych skontrastowany Ardroksem po pierwszym przyłożeniu na klejącej stronie taśmy montażowej Fig. 21. Fresh fingerprint visualized using Ardrox after first application on the sticky side of duct tape Ryc. 22. Świeży ślad linii papilarnych skontrastowany safraniną O po pierwszym przyłożeniu na klejącej stronie taśmy montażowej Fig. 22. Fresh fingerprint visualized using Safranin O after first application on the sticky side of duct tape Ryc. 23. Świeży ślad linii papilarnych skontrastowany Basic Yellow 40 po pierwszym przyłożeniu na klejącej stronie taśmy montażowej Fig. 23. Fresh fingerprint visualized using Basic Yellow 40 after first application on the sticky side of duct tape Ryc. 24. Dwutygodniowy ślad linii papilarnych skontrastowany Ardroksem po pierwszym przyłożeniu na klejącej stronie taśmy biurowej Fig. 24. Two-week old fingerprint visualized using Ardrox after first application on the sticky side of office tape Ryc. 25. Dwutygodniowy ślad linii papilarnych skontrastowany safraniną O po pierwszym przyłożeniu na klejącej stronie taśmy biurowej Fig. 25. Two-week old fingerprint visualized using Safranin O after first application on the sticky side of office tape Ryc. 26. Dwutygodniowy ślad linii papilarnych skontrastowany Basic Yellow 40 po pierwszym przyłożeniu na klejącej stronie taśmy biurowej Fig. 26. Two-week old fingerprint visualized using Basic Yellow 40 after first application on the sticky side of office tape Podsumowanie Przeprowadzone badania empiryczne potwierdzają wstępne założenia co do możliwości wykorzystania barwników kontrastujących: Ardrox, safranina O i Basic Yellow 40 do poprawy czytelności śladów linii papilarnych na klejących oraz nieklejących ch taśm samoprzylepnych po wcześniejszym zastosowaniu na strony nieklejące taśm par cyjanoakrylanów. Badania przeprowadzono, biorąc pod uwagę dwa aspekty: jakość ujawnionych śladów linii papilarnych zmieniających się wraz z upływem czasu, wpływ ilości substancji potowo-tłuszczowej na jakość ujawnionych śladów linii papilarnych. Efektywność poszczególnych barwników w kontrastowaniu śladów linii papilarnych oceniono jako stosunek liczby śladów wykazujących fluorescencję, mających co najmniej siedem cech szczególnych i wstępnie zakwalifikowanych do identyfikacji do liczby śladów danego rodzaju pozostawionych na taśmach. W rozkładzie czasowym najlepszą efektywność kontrastowania uzyskano dla świeżych śladów linii papilarnych, odpowiednio dla każdego z barwników: safranina O 10, Basic Yellow 40 87,1%, Ardrox 86,6%. Najmniejszą efektywność kontrastowania uzyskano dla śladów linii papilarnych kontrastowanych po miesięcznym okresie przechowywania próbek, odpowiednio dla każdego z barwników: Basic Yellow 40 55,8%, safranina O 54,6%, Ardrox 41,2%. 56 problemy KRYMINALISTYKI 281(3) 2013

11 W ujęciu ilościowym substancji potowo-tłuszczowej największą efektywność kontrastowania śladów linii papilarnych uzyskano w pierwszym przyłożeniu, odpowiednio dla każdego z barwników: safranina O 96,, Ardrox 80,, Basic Yellow 40 77,5%. Najmniejszą efektywność uzyskano dla śladów linii papilarnych kontrastowanych w trzecim przyłożeniu, odpowiednio dla każdego z barwników: safranina O 73,1%, Basic Yellow 40 58,1%, Ardrox 55,3%. Sumując liczbę śladów linii papilarnych wstępnie zakwalifikowanych do identyfikacji ujawnionych we wszystkich przedziałach czasowych i ze wszystkich przyłożeń oraz biorąc pod uwagę rodzaje taśm samoprzylepnych, trzeba stwierdzić, że najlepsze wyniki uzyskano po zastosowaniu do kontrastowania śladów safraniny O, następnie Basic Yellow 40 i Ardroksu. Wnioski Badania przedstawione w niniejszym opracowaniu pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: Możliwe jest jednoczesne wykorzystanie barwników fluorescencyjnych, takich jak Ardox, safranina O i Basic Yellow 40 do kontrastowania śladów linii papilarnych na klejących i nieklejących ch taśm (po wcześniejszym zastosowaniu na nieklejące strony taśm par cyjanoakrylanów). Największą efektywnością w kontrastowaniu śladów linii papilarnych zarówno na nieklejących, jak i klejących ch badanych taśm samoprzylepnych wykazał się barwnik fluorescencyjny safranina O. Niezależnie od rodzaju zastosowanego barwnika fluorescencyjnego liczba śladów linii papilarnych wstępnie zakwalifikowanych do identyfikacji maleje wraz z ich wiekiem. Liczba śladów linii papilarnych skontrastowanych na powierzchniach klejących i nieklejących taśm samoprzylepnych (po wcześniejszym zastosowaniu na nieklejące strony taśm par cyjanoakrylanów) barwnikami fluorescencyjnymi maleje wraz z malejącą ilością substancji potowotłuszczowej. 3. M. Rybczyńska-Królik, M. Pękała: Przewodnik po metodach wizualizacji śladów daktyloskopijnych, Wydawnictwo CLK KGP, Warszawa J. Moszczyński: Daktyloskopia, Wydawnictwo CLK KGP, Warszawa J. Moszczyński i M. Rybczyńska-Królik: Daktyloskopia materiały szkoleniowe, Legionowo Lee H.C., Gaensslen R.E.: Advances in fingerprint technology, Wydawnictwo CRC Press LLC, New York T. Szczepański, Ł.Ziemnicki: Porównanie metod ujawniania śladów linii papilarnych na ch klejących taśm samoprzylepnych, Wydawnictwo Problemy Kryminalistyki nr 250, Warszawa kryminalistyka i medycyna sądowa 9. Streszczenie Niewidoczne ślady linii papilarnych ujawnia się stosując odpowiednie metody wizualizacji. Wybór metod w głównej mierze zależy od charakterystyki podłoża, na które zostały naniesione ślady. W przypadku poddawania badaniom materiałów dowodowych o powierzchniach niejednorodnych, jakimi są np. taśmy samoprzylepne, należy ustalić kolejność wykonywanych czynności. Nanoszenie na nieklejące strony taśm samoprzylepnych kilku barwników fluorescencyjnych, zaś na strony klejące różnorodnych zawiesin może przyczynić się nie tylko do poprawy jakości śladów, ale również utarty ich czytelności. W niniejszej pracy podjęto próbę wykorzystania barwników fluorescencyjnych: Ardroksu, safraniny O i Basic Yellow 40 do kontrastowania śladów linii papilarnych na obu ch taśm samoprzylepnych. Słowa kluczowe: ślady linii papilarnych, taśmy samoprzylepne, barwniki fluorescencyjne Summary Latent fingerprints are developed using selected visualization methods. The choice of a proper method depends to a large extent on the type of substrate where latent prints are deposited. In case of examining latent prints on heterogeneous surfaces, like adhesive tapes, one has to determine a proper order of performed activities. Application of several fluorescent dyes on non-adhesive sides of tapes and different suspensions on adhesive sides can enhance the quality of prints but also decrease their clarity. The paper describes an attempt of using fluorescent dyes such as Ardrox, Safranin O and Basic Yellow 40 for visualization of fingerprints on both sides of adhesive tape. Keywords: latent fingerprints, adhesive tapes, fluorescent dye Bibliografia 1. Cz. Grzeszyk: Daktyloskopia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa H. Kołecki, M. Owoc, A. Szwarc: Wybrane zagadnienia techniki kryminalistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań problemy KRYMINALISTYKI 281(3)

12 mł. asp. Emilia Kołek-Kaczanowska specjalista w Sekcji Daktyloskopii i Badań Dokumentów, LK KWP w Gdańsku Ewa Rogoża starszy specjalista badawczo-techniczny w Zakładzie Daktyloskopii CLKP Katarzyna Drzewiecka specjalista badawczo-techniczny w Zakładzie Daktyloskopii CLKP Application of Ardrox, Safranin O and Basic Yellow 40 for contrasting latent fingerprints on both sides of adhesive tapes Introduction Characteristic features in form of skin friction ridges appear in palmar surface of the hands and feet. They create various patterns, unique for each individual. These patterns remain immutable and non destroyable through one s lifetime. Epidermal ridges are covered with natural secretions of sweat from the eccrine glands on the entire skin area. Through having contact with various items, any substance (perspiration, oil, grease) which covers the ridges is transferred onto a contacted surface to leave the impression of skin friction ridges of palms or fingers. A generated mark becomes a sort of invisible stamp the evidence proving the presence of a given person in a certain place. Basing upon invisible stamp left behind on the crime scene, an offender can be profiled. Prior to carrying out the identification and typing of a criminal, these traces which are invisible to unaided eye need to be developed with use of appropriate chemicals and specialist equipment. The choice of pertinent visualization methods is largely determined by the properties of substrate where the prints have been deposited. In most general terms, the surface can be either absorptive or a non-absorptive one. The latter one is characterized by a concise structure which prevents the penetration of sebaceous substance, to include glass, metal, plastics, enamel or varnished surfaces. Absorptive surfaces are characterized by loose, porous internal structure which gradually absorb the substance and include, among others, paper, cardboard or timber. When homogeneous-structure objects are examined, the choice of visualization method is straightforward. A particular attention must be drawn to heterogeneous surfaces of various properties, such as adhesive tapes. They have either a nonsticky, non-absorptive surface made, for instance, of plastic or a non-sticky, absorptive surface made of paper layer and additionally an adhesive side covered with glue. Due to various properties of tapes, it is recommended to determine the sequence of activities to be performed before visualisation methods can be applied. Forensic expert, whilst considering the results of preliminary macroscopic examination, makes a decision on the application in the first place of chemical reagents on sticky or non-sticky side. In case the tape is stuck together or was glued onto other substrate, one should start the examination from a non-sticky surface. In police forensic laboratories in Poland, the experts routinely use cyanoacrylate method and a variety of contrastmaking fluorescent dyes, the most popular being Ardrox, Safranin O, Basic Red 28 or Basic Yellow 40 to apply to a non-sticky side of tape. In case of adhesive surfaces, some powder suspensions, such as Sticky Side, Wet Powder or crystalline violet are most commonly applied. A one-by-one application (imposition) of dyes and suspension can contribute not only to the enhancement but also the deterioration in legibility of deposited latent fingerprints. Up to now it has been a common laboratory practice to use Liqui-Drox solution (Ardrox, detergent, water) to prevent a negative affect of the use of several reagents and shorten the time needed for visualization. For the purpose of the hereby study, some attempts have been undertaken to use fluorescent dyes (Ardrox, Safranin O and Basic Yellow 40) all at the same time for contrasting latent fingerprints on sticky and non-sticky sides of tapes made of various plastics, following the treatment of non-sticky side with cyanoacrylate vapour. Purpose of examination The purpose of examination is to check and compare the possibilities of simultaneous use of fluorescent dyes such as Ardrox, Safranin O and Basic Yellow 40 for visualization of latent fingerprints on sticky surface and non-sticky, nonabsorptive sides previously treated with cyanoacrylate fumes. The examinations took into the account the following: the effect of amount of sebaceous substance on the quality of latent fingerprints being developed on adhesive and non-sticky tape sides; the quality of developed latent fingerprints vs. time. 58 problemy KRYMINALISTYKI 281(3) 2013

13 Laboratory methods of visualization of latent fingerprints on adhesive tapes Cyanoacrylate method is the one most commonly recommended and actually utilized in routine laboratory practice for visualization of latent fingerprints on non-sticky, non-porous sides of adhesive tape. The method involves the deposition of cyanoacrylate fumes on a surface, which become fixed in the aqueous-based secretions of eccrine glands, whilst forming whitish and grey residue. Water particles constitute a certain catalyser for the reaction of merging smaller ester (monomer) particles into bigger polymer particles. Latent fingerprints fixed as whitish grey impressions are not often readily available in visible (white light) range. In order to enhance the contrast of developed latent prints, fluorescent dyes (e.g. Ardrox, Cyano-Blue, Safranin O, Basic Red 28, Basic Yellow 40, Europium Chelate) are applied. With no possibility of using a purpose-fit light source for fluorescent macroscopic examination, latent fingerprints can be visualised, for instance, with Sudan Black solution, which becomes deposited on cyanoacrylate polymer, producing a blue-black image of developed latent prints visible in white light. For contrasting latent fingerprints on adhesive sides of tape, different methods are used, such as application of powder suspension, crystalline violet solution, or fluorescent dyes dissolved in detergent. The choice of appropriate examination methods is also determined by the properties of adhesive tape; some of them are made of material containing chemical compounds with fluorescent properties, which precludes the use of luminescent dyes. The effectiveness of the development of latent prints is determined by many factors, such as: composition, properties and amount of latent forming substance, i.e. sweat only or combination of sweat and grease, background/substrate properties (type of material the tape is made of), time which lapsed between the deposition of latent fingerprint and the visualization, environmental conditions (ambient temperature and humidity) which may accelerate or slow down the decomposition of sebaceous substance, contamination of sebaceous substance with other substances, such as hand cream, grease, paint, pressure of deposition or contact of fingertips with the background. Empirical studies Methods In order to check the possibility of simultaneous application of fluorescent dyes for visualising latent fingerprints on both sides of adhesive tapes, marks of decreasing amount of sebaceous-fat substance were left on sticky and non-sticky sides of various types of tapes; subsequently these were contrasted with fluorescent dyes (having been treated with cyanoacrylate fumes in case of non-sticky surfaces). The next step involved macroscopic examination in relevant radiation range, evaluation of latent marks and photographic recording. The examinations were carried out in four time intervals: fresh fingerprints, a week old, two week old, four week old. Types of tapes used for examination The examination involved four types of adhesive tapes (Fig. 1): silver duct tape, beige filament tape, transparent office tape, and black insulating tape. Deposition of fingerprints Fingerprints were deposited on 15 cm fragments of adhesive tapes three times by ensuring contact of fingerprint with sticky and non-sticky surfaces. Sebaceous substance was gradually being decreased and deposition pressure remained equal. Testing samples were collected from ten persons. Twelve sets (Fig. 2) of adhesive tapes were generated in order to carry out examinations at four intervals. In total, 2880 testing samples (latent fingerprints) were generated to account for: 10 persons applying their fingertips to sticky and nonsticky sides of the tape; 4 types of double-sided tapes; 3 one-by-one applications of fingertips (decreased amount of sebaceous substance), 4 time intervals, 3 fluorescent dyes. Generated testing samples were stored in a closed room in ambient conditions for indicated time intervals (fresh, one week, two weeks, four weeks). Testing reagents and instrumentation Latent fingerprints on non-sticky surfaces were treated with cyanoacrylate fumes in STANIMEX KSX 213 chamber. For contrasting latent fingermarks on both sides of tape, the following reagents were used: Ardrox solution: 10 ml Ardrox P133D (concentrate) 990 ml 2-propanol Safranin O solution: 1 g Safranin O 1000 ml 2-propanol Basic Yellow 40: 2 g Basic Yellow ml ethyl alcohol problemy KRYMINALISTYKI 281(3)

14 Ardrox treatment: a) Ardrox solution was sprayed onto both sides of tapes; b) the excess of reagent was rinsed away in running water, c) tape was left to dry in ambient temperature, d) macroscopic examination with a magnifying glass was carried out in UV light and the use of colourless protection filter. Safranin O treatment: a) Safranin O solution was sprayed onto both sides of tapes; b) tape was left to dry in ambient temperature, c) macroscopic examination with a magnifying glass was carried out at 505 nm radiation range and the use of nm streamline filter. Basic Yellow 40 treatment: a) Basic Yellow 40 solution was sprayed onto both sides of tapes; b) the excess of reagent was rinsed away in running water after a minute, c) tape was left to dry in ambient temperature, d) macroscopic examination with a magnifying glass was carried out in UV light and the use of colourless protection filter. Multikolor 10Xe light source was used for excitation of fluorescence. Latent fingerprints were recorded by means of NIKON D40X photographic camera equipped with NIKKOR 60 mm lenses. The images were saved on 1GB ScanDisk memory stick and processed with Gimp image manipulation program. Analysis of findings During the examination, the legibility of latent prints visualized with fluorescent dyes was assessed with the following grading: X latent fingerprints initially selected for fingerprint identification and having minimum seven minutiae; latent fingerprints unsuitable for fingerprint identification and having less than seven minutiae; 0 no visible friction ridges. After evaluation of latent fingerprint legibility (Tables 1, 2, 3) with reference to particular dyes, their effectiveness was assessed depending on previously adopted criteria (amount of latent forming substance, age of fingerprints and type of tape). The absolute effectiveness value was calculated with use of the following formula: E = In/n x 10, where: In latent fingerprints initially selected for fingerprint identification and having minimum seven minutiae, n total number of latent fingerprints deposited on testing material. The effectiveness of individual dyes has been presented in Figs After analysis of data (Fig. 3) it can be concluded that in case of fresh fingerprints the effectiveness of visualizing non-sticky surfaces with Ardrox, Safranin O and Basic Yellow is 10 (Figs ), irrespectively of the tape used. The effectiveness of visualization decreases with the age of latent fingerprints; the greatest decline of effectiveness can be observed in case of 4-week old fingerprints (Fig ) deposited on a non-sticky surface of insulating tape: up to 73% for fingerprints contrasted with Safranin O, 7 for fingerprints contrasted with Basic Yellow 40, 65% for fingerprints contrasted with Ardrox, The least decline of effectiveness (Figs ) could be observed in case of non-sticky side of duct tape: 98% for fingerprints contrasted with Safranin O, 89% for fingerprints contrasted with Ardrox, 75% for fingerprints contrasted with Basic Yellow 40. When visualizing latent fingerprints on sticky sides of tapes (Fig. 4), the effectiveness is also very high in case of fresh marks, 10 in case of fingerprints contrasted with Safranin O and slightly lower approx. 95% (excluding adhesive type of duct tape) for fingerprints contrasted with Ardrox and Basic Yellow 40 (Figs ). A significant decline in contrasting fingerprints on adhesive surfaces can be observed as early as after two week storage of samples. The highest effectiveness was demonstrated by Safranin O, i.e. 95% of contrasting effectiveness for fingerprints deposited onto adhesive side of office tape to 65% for fingerprints deposited on sticky sides of duct tape and insulating tape (Figs ). Poorer, however comparable results, were obtained for fingerprints visualized on sticky sides with Ardrox and Basic Yellow 40. A four-week period of storage entails a considerable decline, below the effectiveness of contrasting fingerprints on sticky side. The largest amount of fingerprints was successfully recovered on sticky side of office tape with former application of both Safranin O, Ardrox and basic Yellow 40. In case of adhesive surface of duct tape, the successful development of latent fingerprints took place after the treatment with Safranin O only. When summing up the number of fingerprints developed on adhesive and non-sticky tape surfaces with Ardrox, Safranin O and Basic Yellow 40 at particular intervals (Fig. 10), the highest effectiveness was achieved through Safranin O treatment. It has also been concluded that the effectiveness of contrasting with these dyes is determined by the type of adhesive tape. After the treatment with Safranin O, the poorest results were obtained for insulating tape, whereas for all remaining types (duct, beige filament and office tapes), the results were better and comparable ones. The application of Ardrox and Basic Yellow 40 provides from dozen up to several dozen percent lower results as compared to the use of Safranin O. Contrasting effectiveness depends also on the type of tape used. 60 problemy KRYMINALISTYKI 281(3) 2013

15 When analyzing the effect of amount of latent print forming sebaceous substance on visualization it can be concluded that less substance contributes to the smaller number of legible prints (Figs. 6 8) both on sticky and nonsticky surfaces. At the same time, a greater effectiveness in contrasting with fluorescent dyes has been found in case of fingerprints deposited on non-sticky tape surfaces. The best results were obtained after the use of Safranin O, then Basic Yellow 40 and Ardrox. Similarly as in case of effectiveness vs. age, also as regards the effectiveness vs. the amount of latent forming substance the best results were obtained for sticky side of office tape, whereas the poorest ones for sticky side of duct tape (positive only after the treatment with Safranin O). When evaluating the impact of the amount of sebaceous substance on the development of latent fingerprints on nonsticky surfaces it should be concluded that the differences in visualization effectiveness of particular dyes are contained within a several percentage range. The best results in contrasting latent prints were obtained for a non-sticky surface of duct tape, and slightly lower for remaining tapes: beige, office and insulating ones. Summary Conducted empirical studies confirm preliminary assumption as to the possibility of using Ardrox, Safranin O and Basic Yellow 40 to improve legibility of latent fingerprints on sticky and non-sticky surfaces of tapes after prior treatment with cyanoacrylate fumes to non-sticky surfaces. The tests were performed with reference to two aspects: quality of developed fingerprints changing in time, effect of the amount of sebaceous substance on the fingerprint quality. The effectiveness of individual dyes in visualizing latent fingerprints was assessed by the relation of the number of prints which demonstrate fluorescence, have at least seven minutiae and were initially qualified for identification to the number of latent fingerprints and determined as follows for each dye: Safranin O 10, Basic Yellow 40 87,1%, Ardrox 86,6%. The least visualization effectiveness was found for fingerprints stored over the period of four weeks, as below: Basic Yellow 40 55,8%, Safranin O 54,6%, Ardrox 41,2%. From the perspective of the amount of sebaceous substance, the greatest effectiveness of visualization was obtained in the first application, as below: Safranin O 96,, Ardrox 80,, Basic Yellow 40 77,5%. The lowest effectiveness was achieved for fingerprints visualized in the third application, as below: Safranin O 73,1%, Basic Yellow 40 58,1%, Ardrox 55,3%. When taking into the account the number of latent fingerprints, initially selected for identification and developed over all time intervals/all applications/kinds of tapes, it needs to be concluded that the best results were obtained in case of treatment with Safranin O, followed by Basic Yellow 40 and Ardrox. Conclusions The examinations presented in the hereby paper allow for the following conclusions to be made. The use of Ardrox, Safranin O and Basic Yellow 40 all at the same time for visualizing latent fingerprints on sticky and non-sticky sides of tapes is possible (after former application of cyanoacrylate fumes on non-sticky surfaces). The highest effectiveness in visualizing latent fingerprints on sticky and non-sticky surfaces of examined tapes has been demonstrated by Safranin O. Regardless the type of fluorescent dye used, the number of fingerprints preliminary selected (qualified) for identification decreases with age. The number of fingerprints visualized on sticky and nonsticky sides of adhesive tapes (following prior application of cyanoacrylate fumes on non-sticky surfaces) with fluorescent dyes decreases with diminishing amount of sebaceous substance. problemy KRYMINALISTYKI 281(3)

Zastosowanie Ardroksu, safraniny O i Basic Yellow 40 do kontrastowania śladów linii papilarnych na obu stronach taśm samoprzylepnych

Zastosowanie Ardroksu, safraniny O i Basic Yellow 40 do kontrastowania śladów linii papilarnych na obu stronach taśm samoprzylepnych mł. asp. Emilia Kołek-Kaczanowska specjalista w Sekcji Daktyloskopii i Badań Dokumentów, LK KWP w Gdańsku Ewa Rogoża starszy specjalista badawczo-techniczny w Zakładzie Daktyloskopii CLKP Katarzyna Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

Fluorescencja w wizualizacji śladów

Fluorescencja w wizualizacji śladów Ewa Rogoża Katarzyna Drzewiecka Fluorescencja w wizualizacji śladów Wstęp Ślady linii papilarnych ze względu na stopień zorganizowania materii zalicza się do śladów materialnych, zaś ze względu na mechanizm

Bardziej szczegółowo

Nile Red barwnik kontrastujący cyjanoakrylan

Nile Red barwnik kontrastujący cyjanoakrylan Ewa Rogoża Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji Katarzyna Drzewiecka (autor korespondencyjny) Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji katarzyna.drzewiecka@policja.gov.pl Nile Red barwnik

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Adrian KAPCZYŃSKI Politechnika Śląska Instytut Ekonomii i Informatyki QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS. mgr ing. Janusz Bandel

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS. mgr ing. Janusz Bandel Sprawozdanie z Badań Nr Strona/Page 2/24 WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS STRONA PAGE Próba uszkodzenia przy przepięciach dorywczych TOV failure test 5 Próby wykonał / The tests were carried out by: mgr ing.

Bardziej szczegółowo

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion DM-ML, DM-FL Descritpion DM-ML and DM-FL actuators are designed for driving round dampers and square multi-blade dampers. Example identification Product code: DM-FL-5-2 voltage Dimensions DM-ML-6 DM-ML-8

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY mgr Magdalena Pinkowicka WPŁYW TRENINGU EEG-BIOFEEDBACK NA POPRAWĘ WYBRANYCH FUNKCJI POZNAWCZYCH U DZIECI Z ADHD Rozprawa doktorska Promotor dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski,

Bardziej szczegółowo

Emilia Karolina Kołek-Kaczanowska, Joanna Kreczko, Zbigniew Maćkiewicz

Emilia Karolina Kołek-Kaczanowska, Joanna Kreczko, Zbigniew Maćkiewicz 2014, 68, 3-4 METODY WYKORZYSTYWANE DO WIZUALIZACJI ŚLADÓW LINII PAPILARNYCH METHODS USED TO VIZUALIZE LATENT FINGERPRINTS Emilia Karolina Kołek-Kaczanowska, Joanna Kreczko, Zbigniew Maćkiewicz Wydział

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS Kompozyty 11: 2 (2011) 130-135 Krzysztof Dragan 1 * Jarosław Bieniaś 2, Michał Sałaciński 1, Piotr Synaszko 1 1 Air Force Institute of Technology, Non Destructive Testing Lab., ul. ks. Bolesława 6, 01-494

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move Strona Page: 1 Zleceniodawca: Client: DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; 42-209 Częstochowa Przedmiot badania: Test item: Bumper bar X-Lander X-Move Producent / Klient zew.: Manufacturer / ext.

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

THE USE OF CYANOACRILE GLUES FOR REVEALING FINGERPRINTS ON VARIOUS SURFACES

THE USE OF CYANOACRILE GLUES FOR REVEALING FINGERPRINTS ON VARIOUS SURFACES THE USE OF CYANOACRILE GLUES FOR REVEALING FINGERPRINTS ON VARIOUS SURFACES Andrzej CZUBAK Institute of Forensic Research, Cracow ABSTRACT: The cyanoacrile method, being a simple and effective method of

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN

WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN TYP WPB TYPE WPB Wentylatory promieniowe jednostrumieniowe bębnowe (z wirnikiem typu Single-inlet centrifugal fans (with

Bardziej szczegółowo

MS Visual Studio 2005 Team Suite - Performance Tool

MS Visual Studio 2005 Team Suite - Performance Tool MS Visual Studio 2005 Team Suite - Performance Tool przygotował: Krzysztof Jurczuk Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Katedra Oprogramowania ul. Wiejska 45A 15-351 Białystok Streszczenie: Dokument

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ DOTYCZĄCYCH WIZUALIZACJI ŚLADÓW LINII PAPILARNYCH METODAMI CHEMICZNYMI

RAPORT Z BADAŃ DOTYCZĄCYCH WIZUALIZACJI ŚLADÓW LINII PAPILARNYCH METODAMI CHEMICZNYMI Sławomir Zubański * RAPORT Z BADAŃ DOTYCZĄCYCH WIZUALIZACJI ŚLADÓW LINII PAPILARNYCH METODAMI CHEMICZNYMI Od stuleci daktyloskopię uznaje się jednogłośnie za jedną z najważniejszych działów techniki kryminalistycznej,

Bardziej szczegółowo

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF VEHICLES 2(106)/2016 (12 pt)

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF VEHICLES 2(106)/2016 (12 pt) PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF VEHICLES 2(106)/2016 Maciej Foremny 1, Szymon Gudowski 2, Michał Malesza 3, Henryk Bąkowski 4 TRIBOLOGICAL WEAR ESTIMATION OF THE ENGINE OILS USED IN DRIFTING 1. Introduction

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION ELEKTRYKA 0 Zeszyt (9) Rok LX Andrzej KUKIEŁKA Politechnika Śląska w Gliwicach DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

Przewody do linii napowietrznych Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo

Przewody do linii napowietrznych Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 29.060.10 PNEN 50182:2002/AC Wprowadza EN 50182:2001/AC:2013, IDT Przewody do linii napowietrznych Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo Poprawka do Normy Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka Profil metaboliczny osocza krwi i wartość biologiczna mleka krów w gospodarstwach ekologicznych Praca

Bardziej szczegółowo

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO 1 2 When you plug in or unplug the cable, be sure to insert pressing the hook of the connection cable. If you want to input the program to your robot, you should first connect the Card reader with the

Bardziej szczegółowo

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw Strategic planning Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw 7S Formula Strategy 5 Ps Strategy as plan Strategy as ploy Strategy as pattern Strategy as position Strategy as perspective Strategy

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

OSI Data Link Layer. Network Fundamentals Chapter 7. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Data Link Layer. Network Fundamentals Chapter 7. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Data Link Layer Network Fundamentals Chapter 7 Version 4.0 1 Warstwa Łącza danych modelu OSI Network Fundamentals Rozdział 7 Version 4.0 2 Objectives Explain the role of Data Link layer protocols in

Bardziej szczegółowo

BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI POWŁOK POLIMEROWYCH W RAMACH DOSTOSOWANIA METOD BADAŃ DO WYMAGAŃ NORM EN

BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI POWŁOK POLIMEROWYCH W RAMACH DOSTOSOWANIA METOD BADAŃ DO WYMAGAŃ NORM EN PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (137) 2006 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (137) 2006 ARTYKUŁY - REPORTS Anna Sochan*, Anna Sokalska** BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition)

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska

Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska Warszawa, 21.03.2013 1 Wzorce farmakopealne problemy Drogie Małe ilości w opakowaniu Brak certyfikatu analitycznego 2 Drugorzędowy Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Sprawozdanie z Strona/Page 2/24 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous

Bardziej szczegółowo

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF VEHICLES 2(106)/2016 (12 pt)

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF VEHICLES 2(106)/2016 (12 pt) PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF VEHICLES 2(106)/2016 (12 pt) (12 pt) Henryk Bąkowski 1, Zbigniew Stanik 2 (12 pt) THE TEST OF THE COOLING FLUID WEAR USED IN MOTOR VEHICLES (12 pt) 1. Introduction Cooling

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE POWŁOK ELEKTROLITYCZNYCH ZE STOPÓW NIKLU PO OBRÓBCE CIEPLNEJ

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE POWŁOK ELEKTROLITYCZNYCH ZE STOPÓW NIKLU PO OBRÓBCE CIEPLNEJ 4-2011 T R I B O L O G I A 43 Bogdan BOGDAŃSKI *, Ewa KASPRZYCKA *,**, Jerzy SMOLIK ***, Jan TACIKOWSKI *, Jan SENATORSKI *, Wiktor GRZELECKI * WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE POWŁOK ELEKTROLITYCZNYCH ZE STOPÓW

Bardziej szczegółowo

OpenPoland.net API Documentation

OpenPoland.net API Documentation OpenPoland.net API Documentation Release 1.0 Michał Gryczka July 11, 2014 Contents 1 REST API tokens: 3 1.1 How to get a token............................................ 3 2 REST API : search for assets

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION Kiedy otrzymana przez Ciebie z Jeunesse, karta płatnicza została zarejestrowana i aktywowana w Joffice, możesz przejść do aktywacji swojego konta płatniczego

Bardziej szczegółowo

BOGFRAN home.

BOGFRAN home. www.bogfranhome.pl Krzesło / Chair mod./mod.: Tory kol./col.: brązowy, szary, zielony / brown, grey, green 956 620 465 BOGFRAN home NORDIC Krzesło / Chair mod./mod.: Baso kol./col.: jasny szary, czarny

Bardziej szczegółowo

Spis Treści / contents. Rolety materiałowe MINI Roller blinds MINI type. Rolety materiałowe STANDARD 4. Rolety dachowe Skylight roller blinds

Spis Treści / contents. Rolety materiałowe MINI Roller blinds MINI type. Rolety materiałowe STANDARD 4. Rolety dachowe Skylight roller blinds Katalog Produktów Spis Treści / contents Rolety materiałowe MINI Roller blinds MINI type 3 Rolety materiałowe STANDARD Roller blinds STANDARD type 4 Rolety dachowe Skylight roller blinds 5 2 Rolety materiałowe

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ DOTYCZĄCYCH WIZUALIZACJI ŚLADÓW LINII PAPILARNYCH METODAMI CHEMICZNYMI

RAPORT Z BADAŃ DOTYCZĄCYCH WIZUALIZACJI ŚLADÓW LINII PAPILARNYCH METODAMI CHEMICZNYMI kom. Sławomir Zubański wykładowca Instytut SłuŜb Zwalczających Przestępczość Kryminalną WyŜsza Szkoła Policji w Szczytnie RAPORT Z BADAŃ DOTYCZĄCYCH WIZUALIZACJI ŚLADÓW LINII PAPILARNYCH METODAMI CHEMICZNYMI

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

OPRAWY LED '2 32'Ï:,(7/$1,$ 1,6= FIXTURES )25 &29( $1' 1,&+( /,*+7,1*

OPRAWY LED '2 32'Ï:,(7/$1,$ 1,6= FIXTURES )25 &29( $1' 1,&+( /,*+7,1* OPRAWY LED FIXTURES NISA-PLA KPL. REF. 18028NA 11,2 mm (0.4 ) 57 mm (1.25 ) 7 mm (0.28 ) NISA-PLA KPL. składa się z listwy montażowej TENIPLAS, profilu ONISA oraz sznura sylikonowego. długość: 1m, 2m (standard);

Bardziej szczegółowo

Conception of reuse of the waste from onshore and offshore in the aspect of

Conception of reuse of the waste from onshore and offshore in the aspect of Conception of reuse of the waste from onshore and offshore in the aspect of environmental protection" Koncepcja zagospodarowania odpadów wiertniczych powstających podczas wierceń lądowych i morskich w

Bardziej szczegółowo

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 Zofia Kruczkiewicz

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0  Zofia Kruczkiewicz Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 http://www.junit.org/ Zofia Kruczkiewicz 1. Aby utworzyć test dla jednej klasy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie Projects na wybraną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 bindownica

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

dawniej Tom

dawniej Tom Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wydział Nauk rolniczych i leśnych Forestry Letters dawniej Prace komisji nauk rolniczych i komisji nauk leśnych Tom 104 2013 Wpływ systemów wynagradzania na koszty

Bardziej szczegółowo

WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ

WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ Streszczenie: Wstęp: Proces starzenia się w naturalny sposób wpływa na ograniczenie sprawności, nawet w sytuacji zachowania

Bardziej szczegółowo

Strona główna > Produkty > Filtry i wkłady filtracyjne > Obudowy filtrów do montażu kanałowego > Spigots > Typ KSFSSP. Typ KSFSSP

Strona główna > Produkty > Filtry i wkłady filtracyjne > Obudowy filtrów do montażu kanałowego > Spigots > Typ KSFSSP. Typ KSFSSP Typ KSFSSP FOR FILTER UNIT SYSTEMS WITH HORIZONTAL AIR ENTRY AND OUTLET Spigot for assembling filter unit systems in ductwork Spigots made of sheet steel with decontaminable powder coating RAL 9010 Air

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i społeczno-demograficzne czynniki zgonów osób w wieku produkcyjnym w Polsce w latach

Ekonomiczne i społeczno-demograficzne czynniki zgonów osób w wieku produkcyjnym w Polsce w latach UNIWERSTYTET EKONOMICZNY W POZNANIU WYDZIAŁ EKONOMII Mgr Marta Majtkowska Ekonomiczne i społeczno-demograficzne czynniki zgonów osób w wieku produkcyjnym w Polsce w latach 2002-2013 Streszczenie rozprawy

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zgromadzenia Wspólników CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM dr in. Marek GOŒCIAÑSKI, dr in. Bart³omiej DUDZIAK Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznañ e-mail: office@pimr.poznan.pl BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

099 Łóżko półpiętrowe 2080x1010(1109)x Bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTION

099 Łóżko półpiętrowe 2080x1010(1109)x Bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTION 2 WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA- UWAŻNIE PRZECZYTAĆ IMPORTANT, SAVE FOR FURTHER USAGE- READ CAREFULLY INSTRUKCJA UZYTKOWANIA USER S MANUAL. Aby uniknąć

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

Lek. Ewelina Anna Dziedzic. Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych.

Lek. Ewelina Anna Dziedzic. Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych. Lek. Ewelina Anna Dziedzic Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych. Rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych Promotor: Prof. dr hab. n. med. Marek Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

BOGFRAN home _BOGFRANHOME_UZUPELNIENIE.indd :21:39

BOGFRAN home _BOGFRANHOME_UZUPELNIENIE.indd :21:39 BOGFRAN home www.bogfranhome.pl 2016_BOGFRANHOME_UZUPELNIENIE.indd 1 2016-08-30 08:21:39 Krzesło / Chair Tory kol./col.: brązowy, szary, zielony / brown, grey, green 956 620 465 2016_BOGFRANHOME_UZUPELNIENIE.indd

Bardziej szczegółowo

Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Beata Wieczorek-Wójcik

Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Beata Wieczorek-Wójcik Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej Beata Wieczorek-Wójcik Poziom obsad pielęgniarskich a częstość i rodzaj zdarzeń

Bardziej szczegółowo

098 Łóżko piętrowe 2080x1010(1109)x Double bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION

098 Łóżko piętrowe 2080x1010(1109)x Double bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION 098 Double bunk bed 2080x(9)x600 W5 MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION 2 WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA- UWAŻNIE PRZECZYTAĆ IMPORTANT, SAVE FOR FURTHER USAGE- READ CAREFULLY INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

ul. Bukowska Dąbrowa

ul. Bukowska Dąbrowa ul. Bukowska 41 62-070 Dąbrowa www.wallup.pl 2016 Spółka ALGLOB została założona w 2001 w Dąbrowie pod Poznaniem. Naszą misją jest dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań dla architektury metalu i szkła.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo