REGULAMIN KONKURSU WIELKI TEST IPL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU WIELKI TEST IPL"

Transkrypt

1 NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU WIELKI TEST IPL 1. Organizatorem Konkursu WIELKI TEST IPL (dalej: "Konkurs") jest Highlite PR z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 55/2, Wrocław, o numerze NIP , REGON , wpisanym do ewidencji przez Prezydenta Miasta Wrocławia pod numerem , zwany dalej Organizatorem. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu trwa od dnia r. do dnia r., do godz UCZESTNICY KONKURSU 4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne. 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i firmy Spectrum Brands Poland Sp. z o.o., a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: rodziców, dzieci, małżonków i rodzeństwo, przy czym zastrzeżenie dotyczy osób, które brały bezpośredni udział przy realizacji Konkursu oraz tych, które pracowały nad projektem i wdrożeniem Konkursu. DANE OSOBOWE 6. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Spectrum Brands Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu i wydania nagród oraz za zgodą Uczestników do celów marketingowych przez Spectrum Brands Poland zgodnie z ustawą z dn r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. NAGRODY W KONKURSIE 7. W Konkursie przewidziano Nagrody: 7.1. Nagrodami Głównymi w Konkursie jest dziesięć systemów do IPL 6500 i-light PRO marki Remington o wartości zł brutto każda, wraz z Dodatkową Nagrodą pieniężną w kwocie 129,90 zł, która stanowi równowartość zryczałtowanego podatku

2 dochodowego od nagrody Dodatkowa Nagroda pieniężna, o której mowa w pkt. 7.1., nie zostanie wydana do rąk Uczestnika, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę Nagrodami Pocieszenia w Konkursie jest dwadzieścia Szczoteczek do twarzy Remington Reveal o wartości 359 zł Nagrodami Gwarantowanymi są kupony rabatowe o wartości 100 zł, uprawniające do zakupu IPL 6000F marki Remington w cenie 899 zł w e-sklepach Media Markt i Saturn. Nagroda Gwarantowana wysyłana jest w formie dwóch kodów rabatowych jeden do realizacji w e-sklepie Media Markt (www.mediamarkt.pl) oraz jeden do realizacji w e- sklepie Saturn (www.saturn.pl) Kupon rabatowy uprawnia do zakupu jednego urządzenia IPL 6000F marki Remington i można go wykorzystać do 5 kwietnia 2015 r. 8. Nagród nie można wymienić na gotówkę lub inne produkty marki Remington. Nagrody nie można się też zrzec na rzecz innej osoby. 9. W przypadku rezygnacji z Nagrody Głównej, Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest w ciągu 4 dni od otrzymania informacji o wygranej, wysyłać informację o rezygnacji na adres W takim przypadku Organizator wybierze Zwycięzcę z pozostałych zgłoszeń konkursowych. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 10. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wypełnienie formularza na stronie i odpowiedzenie na 7 pytań związanych z depilacją. Wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. 11. Nagrody Główne i Nagrody Pocieszenia zostaną przyznane Uczestnikom wyłonionym przez trzyosobowe Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora i firmy Spectrum Brands Poland Sp. z o.o. Przy wyborze zwycięzców, Jury weźmie pod uwagę kreatywność zgłoszenia. 12. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną przekazane Nagrody Gwarantowane. 13. Informacja o wynikach Konkursu zostaną zamieszczone 18 marca 2015 r. na stronie oraz wysłane na adresy Zwycięzców. 14. Nagrody Gwarantowane zostaną przysłane do Uczestników Konkursu drogą mailową.

3 ODBIÓR NAGRÓD 15. Nagrody Główne zostaną przekazane Zwycięzcom Konkursu podczas Szkolenia, które odbędzie się w siedzibie firmy Spectrum Brands Poland Sp. z o.o. w Warszawie, 14 kwietnia 2015 r. Zwycięzca może odebrać Nagrodę Główną wyłącznie osobiście. 16. Nagrody Pocieszenia zostaną wysłane drogą kurierską lub pocztową na adres podany przez Uczestnika w terminie do 30 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu. 17. Organizator zobowiązuje się do zwrotu Zwycięzcom Konkursu kosztu dojazdu na Szkolenie i powrotu, na podstawie przysłanych na adres Organizatora dokumentów potwierdzających wydatki poniesione z tego tytułu (np. bilet, paragon). Maksymalna kwota zwrotu nie może przekraczać 300 zł. Do dokumentów należy dołączyć numer konta bankowego i dane potrzebne do dokonania przelewu należności. 18. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do dostarczenia rzetelnej recenzji dotyczącej użytkowania produktu IPL 6500 i-light PRO marki Remington do dnia 21 czerwca 2015 r. wg ustalonej z Organizatorem formuły. 19. Recenzję, w formie ankiety, należy przysłać na adres Ankieta recenzji zostanie dostarczona Zwycięzcom Konkursu wraz z Nagrodą Główną. 20. Organizator i firma Spectrum Brand Poland Sp. z o. o. zastrzegają sobie prawo do opublikowania Recenzji na stronie 21. Nagrody w niniejszym Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. REKLAMACJE 22. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konkursu mogą być zgłaszane w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników, wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora: Reklamacja "WIELKI TEST IPL, ul. Pomorska 55 lok.2, Wrocław. 23. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. 24. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. Komisja sporządzi protokół z przebiegu postępowania reklamacyjnego. O wyniku postępowania reklamacyjnego komisja powiadamia uczestnika Konkursu w formie pisemnej, listem poleconym, wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 25. Regulamin Konkursu dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej:

4 26. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 27. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.

5 ZAŁĄCZNIK nr 1 Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie "WIELKI TEST IPL dostępne na stronie 1. DLACZEGO TO TY MASZ ZOSTAĆ TESTERKĄ/TESTEREM IPL6500 i-light PRO? (Uzasadnij w kilku słowach, dlaczego to Ciebie powinniśmy nagrodzić i wybrać do grona testerów. Do dyspozycji masz 500 znaków). 2. JAKIE STREFY SWOJEGO CIAŁA DEPILUJESZ? a.) Twarz b.) Wąsik c.) Ręce d.) Bikini e.) Nogi f.) Plecy g.) Klatka piersiowa h.) Inne 3. ILE RAZY W MIESIĄCU PRZEPROWADZASZ ZABIEG DEPILACJI? Wpisz orientacyjną liczbę. 4. ZABIEG DEPILACJI PRZEPROWADZASZ W: a.) Domu b.) Salonie kosmetycznym c.) Inne 5. JAK NA CO DZIEŃ PRZEPROWADZASZ ZABIEGI DEPILACJI? (Możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź). a.) Wosk b.) Golenie maszynką c.) IPL (fotodepilacja) d.) Elektrodepilacja e.) Depilacja f.) Nitkowanie g.) Depilacja laserowa h.) Pasta cukrowa i.) Depilacja enzymatyczna j.) Depilacja chemiczna (krem, pianka lub żel) k.) Metody naturalne (np. domowe olejki) l.) Inne:

6 6. CO W STOSOWANEJ PRZEZ CIEBIE METODZIE DEPILACJI NAJBARDZIEJ CI SIĘ NIE PODOBA? 7. SKĄD WIESZ O AKCJI TESTOWANIA? (Możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) a.) Forum internetowe b.) Wizaz.pl c.) Reklama w Internecie d.) Mail w mojej skrzynce odbiorczej e.) Blog f.) Znajomi/Rodzina g.) Inne: Uzupełnij dane, dzięki którym będziemy mogli zapisać Twoje zgłoszenie i wysłać Ci kupon o wartości 100 zł. PŁEĆ a.) Kobieta b.) Mężczyzna NATURALNY KOLOR WŁOSÓW a.) Blond b.) Rudy/miedziany c.) Brąz/szatyn d.) Czarny e.) Popielaty/Siwy IMIĘ I NAZWISKO. . [] Akceptuję Regulamin. [] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spectrum Brands Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dn r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). [] Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spectrum Brands Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, informacji handlowej w formie a w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2004 r., nr 96, poz. 959 z późn. zm.). [] Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestniczenia w promocji i że przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych oraz ich poprawieni.

7

Regulamin Promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC

Regulamin Promocji PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC Nazwa Organizatora Promocji Regulamin Promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC 1. Organizatorem promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW, zwanej dalej Akcją, jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu X-Brand

Regulamin konkursu X-Brand Regulamin konkursu X-Brand 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu X-Brand jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza zwana dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konsumenckiego pod nazwą Mistrzowski Norton

Regulamin Konkursu Konsumenckiego pod nazwą Mistrzowski Norton Regulamin Konkursu Konsumenckiego pod nazwą Mistrzowski Norton 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Konsumenckiego Mistrzowski Norton (dalej: Konkurs) jest Grzegorz Osóbka prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej!"

Regulamin promocji pod nazwą Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej! Regulamin promocji pod nazwą "Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej!" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BIKINI

REGULAMIN KONKURSU BIKINI REGULAMIN KONKURSU BIKINI I. Nazwa Konkursu 1.1 Konkurs, jest urządzany pod nazwą BIKINI (zwany dalej Konkursem) II. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs 2.1 Organizatorem Konkursu jest Bielenda Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja konkursowa ARENA WYZWANIA PEPSI jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi pod adresem http://www.pepsi.pl/wyzwaniesmaku/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają "

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Prezenty czekają REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Prezenty czekają!"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ OSRAM Loteria Disneyland POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ OSRAM Loteria Disneyland POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ OSRAM Loteria Disneyland POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Nazwa loterii] - Loteria będzie prowadzona pod nazwą OSRAM Loteria Disneyland. 2. [Nazwa Organizatora loterii]

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos Wydany w dniu 01.07.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Cisza zyskuje rozgłos (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

Radio Opole. Regulamin konkursu Prezent. 1. Postanowienia ogólne.

Radio Opole. Regulamin konkursu Prezent. 1. Postanowienia ogólne. Opole 02/01/2015 r. Radio Opole Regulamin konkursu Prezent 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu, zwanym dalej Konkurs jest Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu Radio Opole S.A. z siedzibą,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Odpicujemy Ci Ursusa

REGULAMIN KONKURSU Odpicujemy Ci Ursusa REGULAMIN KONKURSU Odpicujemy Ci Ursusa I. Nazwa Konkursu 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Odpicujemy Ci Ursusa, zwany dalej Konkursem. W ramach Konkursu laureaci zostają wyłonieni na podstawie zadań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015!

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015! REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015! I. Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj wyjazd na Wielki Szlem- Londyn 2015! (dalej: Konkurs ) jest H2O Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Grill&Travel w E.Leclerc zwanego dalej Konkursem jest IQ Marketing (Poland) Sp.

Bardziej szczegółowo