OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOSCI POŁOŻONEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM PRZY UL.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOSCI POŁOŻONEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM PRZY UL."

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOSCI POŁOŻONEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM PRZY UL. PADEREWSKIEGO Zarząd Spółki Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., dalej jako Sprzedający, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 6, dz. ew. nr 56/5, obręb , o pow m², zabudowanej budynkiem o funkcji komercyjnej o pow. 695,03 m² oraz odpowiedni udział w części dz. ew. nr 56/7 i 56/13 stanowiących wewnętrzne drogi dojazdowe. Dla działki ew. nr 56/2, z której wydzieliły się m in. dz. ew. nr 56/5, 56/7 i 56/13 prowadzona jest Księga Wieczysta nr WA1N/ /5. Nazwa i adres Sprzedającego: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 3a/ Warszawa adres do korespondencji: ul. Paderewskiego Nowy Dwór Mazowiecki Przeznaczenie: Sprzedaż Struktura: Nieruchomość zabudowana Powierzchnia działki: 3292 m² Powierzchnia użytkowa budynku: 695,03 m² Cena wywoławcza: ,00 zł netto (słownie: dwa miliony złotych) Do ceny należy doliczyć podatek VAT obowiązujący w dniu zawarcia umowy sprzedaży Termin składania ofert: r. godz Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 6, Nowy Dwór Mazowiecki Sekretariat p. nr 109 Otwarcie ofert: r. godz Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 6, Nowy Dwór Mazowiecki sala konferencyjna p. nr 213 Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj ,00 zł, na konto Sprzedającego w PKO SA Warszawa nr w terminie do dnia r. Do ceny należy doliczyć podatek VAT obowiązujący w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane konto bankowe Sprzedającego. Sprzedający nie dopuszcza możliwości wnoszenia wadium w innej formie. Wniesienie wadium oznacza potwierdzenie zapoznania się oraz akceptację postanowień Regulaminu sprzedaży nieruchomości Spółki, jak również oznacza, iż uczestnik przetargu zapoznał się ze stanem faktycznym Nieruchomości (w szczególności dokonał jej oględzin, bądź zrezygnował z tego prawa), jak również to, iż akceptuje stan prawny Nieruchomości uznając, iż nie budzi on jakichkolwiek wątpliwości.

2 Oferta w sprawie przetargu składana w zamkniętej i opieczętowanej kopercie, opisana w sposób wskazany w ogłoszeniu Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 6, dz. ew. nr 56/5, obręb , o pow m², zabudowanej budynkiem o funkcji komercyjnej o pow. 695,03 m² oraz odpowiedni udział w części dz. ew. nr 56/7 i 56/13 stanowiących wewnętrzne drogi dojazdowe, winna w szczególności zawierać: nazwę firmy lub imię i nazwisko oraz adres oferenta, dowód wniesienia wadium, datę sporządzenia oferty, wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy, oznaczenie oferowanej ceny netto oraz oferowanej ceny, obejmującej podatek od towarów i usług, gdy jego zapłata wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa, oznaczenie terminów związania z ofertą oraz oświadczenie o akceptacji i zapoznaniu się z treścią Regulaminu sprzedaży nieruchomości. Regulamin, o którym mowa powyżej oraz treść oświadczenia, stanowi odpowiednio załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej oryginału dowodu wniesienia wadium, okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku pełnomocnika - dokumentu potwierdzającego tożsamość i pełnomocnictwa udzielonego w formie aktu notarialnego, bądź z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy. W przypadku osób prawnych, okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego(wydany nie wcześniej niż na 3 miesiące od dnia publikacji obwieszczenia) oraz dokumentu, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca. W razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży wpłacone wadium przepada. Zarząd Spółki ma prawo w każdym czasie, bez podawania uzasadnienia, odwołać przetarg, zmienić treść publicznego ogłoszenia, zakończyć przetarg bez wybrania którejkolwiek ze złożonych ofert. Składając ofertę w przetargu, oferent akceptuje, iż nie będzie wnosił wobec Spółki żadnych roszczeń, w przypadku skorzystania przez Spółkę z praw, o których mowa powyżej. Opis przedmiotu zamówienia Położenie nieruchomości i oznaczenie wg ewidencji Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Nowym Dworze Mazowieckim, województwo mazowieckie, obręb , działka ew. nr 56/5, powierzchnia 3292 m², KW WA1N/ /5. Rodzaj i opis nieruchomości Działka o nieregularnym kształcie i płaskim ukształtowaniu terenu zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem w 1911 roku, o powierzchni użytkowej 695,03 m². Budynek jest murowany z cegły, założony na planie prostokąta. Teren działki częściowo ogrodzony ogrodzeniem z przęseł stalowych oraz płotem z siatki na metalowych słupkach, zagospodarowany. Dojście, dojazd do budynku oraz parking znajdujący się na tyłach budynku utwardzone płytkami betonowymi. Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna i ciepłownicza. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Paderewskiego. Dodatkowo w celu poprawy dostępu komunikacyjnego do nieruchomości, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana wraz z odpowiednim udziałem w dz. ew. nr 56/7 i 56/13, stanowiących wewnętrzne drogi dojazdowe o nawierzchni asfaltowej. Otoczenie nieruchomości stanowią budynki o charakterze administracyjnym, oświatowym, mieszkaniowym, usługowym, obiekty gospodarki komunalnej, tereny rekreacyjne i sportowe. Charakterystyka budynku Budynek murowany z cegły. Dach czterospadowy kryty blachą na rąbek. Stolarka wewnętrzna drewniana. Podłogi: parkiety drewniane, płytki ceramiczne, lastryko, posadzki betonowe. Ściany i sufity: tynkowane tynkami wewnętrznymi gipsowymi, ściany z płyt g-k. W łazienkach i pomieszczeniach sanitarnych glazura. W ciągach komunikacyjnych do wysokości 2m malowanie w formie lamperii, w części pomieszczeń częściowo boazeria oraz okładziny drewniane. Grzejniki żeliwne. W pomieszczeniach sanitarnych umywalki z armaturą, sedesy. Obiekt wyposażony w instalacje: c.o. z sieci miejskiej, ciepłej i zimnej wody użytkowej (woda z wodociągu, ciepła woda z podgrzewaczy elektrycznych), kanalizacyjną (miejska sieć kanalizacji), kanalizacji deszczowej, wentylacji (grawitacyjna, mechaniczna), elektroenergetyczną.

3 Decyzje Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Nr 59/2013 z dnia r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, przedmiotowy budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Lokalizacja Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży, zlokalizowana jest w centralnej części Nowego Dworu Mazowieckiego, przy ul. Paderewskiego 6. W pobliżu nieruchomości znajdują się budynki o charakterze administracyjnym, oświatowym, mieszkaniowym, usługowym, obiekty i tereny rekreacyjno-sportowe np. Starostwo Powiatowe, Prokuratura Rejonowa, Komenda Powiatowa Policji, szkoła podstawowa i gimnazjum, sklepy wielobranżowe takie jak np. Lidl, Biedronka, Kaufland oraz stacja PKP.

4

5 Fragment mapy z podziałem z zaznaczoną nieruchomością do sprzedaży

6 Zdjęcia nieruchomości Widok od ulicy Paderewskiego na budynek i część terenu Widok na ulicę Paderewskiego z fragmentem terenu

7 Widok na ulicę Paderewskiego z fragmentem terenu Widok na ulicę Paderewskiego z fragmentem terenu

8 Widok na część parkingu z fragmentem terenu za budynkiem Widok na parking za budynkiem

9 Zainteresowanych obejrzeniem przedmiotu przetargu prosimy o kontakt telefoniczny z Panem Markiem Czubakiem, nr tel , w dniach r r., w godz Kontakt Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ul. Paderewskiego Nowy Dwór Mazowiecki tel. 22/ do 03 fax 22/

OGŁOSZENIE Nr 29/2015 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W OLSZTYNIE

OGŁOSZENIE Nr 29/2015 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W OLSZTYNIE OTO-MN-5110.29.2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3b 10-127 Olsztyn http: //www.amw.com.pl e-mail: marketing.olsztyn@amw.com.pl Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach Śródmieście sp. z o.o. 43-100 Tychy Al. Piłsudskiego 12 Tychy, dnia 02 stycznia 2012 r. Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach działając na podstawie Uchwały nr 1/10/2011 z dnia 28.10.2011

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE SZCZEGÓŁOWE. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 OGŁASZA

OBWIESZCZENIE SZCZEGÓŁOWE. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 OGŁASZA OBWIESZCZENIE SZCZEGÓŁOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 OGŁASZA Przetargi w trybie publicznej licytacji na sprzedaż następujących nieruchomości: Licytacje odbędą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 12/13 AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE NR 12/13 AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 12/13 AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE Warszawa, dn. 20.03.2013r. działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Sprzedaż odbywa się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 19.09.2013 r. o godz. 11ºº w siedzibie PKP S.A. Oddziału

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 47/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE Warszawa, dn.2014r. działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o

Bardziej szczegółowo

Polski Holding Obronny sp. z o.o.

Polski Holding Obronny sp. z o.o. Polski Holding Obronny sp. z o.o. Warszawa, 20 kwietnia 2015 roku z siedzibą w Warszawie przy alei Jana Pawła II nr 11 ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na zbycie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 91/11 ODDZIAŁ TERENOWY BIURA AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE NR 91/11 ODDZIAŁ TERENOWY BIURA AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE Warszawa, dn. 28.10.2011r. OGŁOSZENIE NR 91/11 ODDZIAŁ TERENOWY BIURA AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE działając na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR IF.6840.61.2015 BURMISTRZA LĄDKA ZDROJU

OGŁOSZENIE NR IF.6840.61.2015 BURMISTRZA LĄDKA ZDROJU W lewym górnym rogu dokumentu pieczęć podłużna Burmistrz Lądka-Zdroju. OGŁOSZENIE NR IF.6840.61.2015 BURMISTRZA LĄDKA ZDROJU z dnia 9 września 2015 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany dalej regulaminem, określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu (licytacji) w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizator

REGULAMIN. Organizator REGULAMIN nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności zabudowy nieruchomości położonej w Gądkach przy Dworcowej 6 1 Organizator Przetarg organizowany

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji REGULAMIN przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż praw użytkowania wieczystego nieruchomości oraz praw własności stanowiących własność Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rybniku ul. Jankowicka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2009r. w sprawie określenia sposobu

Bardziej szczegółowo

1.1. działka nr 8/12 o powierzchni 7190 m 2 wraz z 1/11 udziału w działce nr 84 o powierzchni

1.1. działka nr 8/12 o powierzchni 7190 m 2 wraz z 1/11 udziału w działce nr 84 o powierzchni REGULAMIN nr FN-2/K/4751/5/2010 składania ofert zakupu nieruchomości ArcelorMittal Poland S.A. położonych w Krakowie przy ul. Igołomskiej w związku z ogłoszeniem o przetargu wyemitowanym w dzienniku Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

1. nieruchomości objęte księgą wieczystą JG1J/00030962/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze tj.:

1. nieruchomości objęte księgą wieczystą JG1J/00030962/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze tj.: Regulamin II przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kowarach przy ul. Rejtana oraz na sprzedaż 100 % udziałów w spółce Hydromet Sp. z o.o. z siedzibą w Kowarach Przedmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ:

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18./13 Dyrektora Spółki z dnia 20.11.13 r. REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ: Kiosk - pawilon handlowy typu EURO 3 ul. Ogólna Płk.Dąbka numer ew. 8-88

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny

Bardziej szczegółowo

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie Załącznik do Uchwały Nr 3 Zarządu WTBS KWATERA Sp. z o.o. z dnia 26 czerwca 2013 roku Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNIG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Szczecin dnia 17.03.2014 r.

Szczecin dnia 17.03.2014 r. Szczecin dnia 17.03.2014 r. Regulamin przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni 602,60 m 2 położonej w Myśliborzu

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT PRZETARGU

I. PRZEDMIOT PRZETARGU WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W BYTOMIU PRZY UL. WOJCIECHA KILARA, W OBSZARZE BYTOMSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ (BSAG) I. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo