Wysyłanie zgłoszeń za pośrednictwem WebCel szczegółowe zasady postępowania i najczęściej występujące problemy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wysyłanie zgłoszeń za pośrednictwem WebCel szczegółowe zasady postępowania i najczęściej występujące problemy"

Transkrypt

1 Wysyłanie zgłoszeń za pośrednictwem WebCel szczegółowe zasady postępowania i najczęściej występujące problemy I. Proces wysyłki i obsługi deklaracji INTRASTAT za pomocą strony internetowej Celina WebCel 1. Logowanie 1. Należy uruchomić przeglądarkę internetową i wybrać stronę: https://www.celina.krakow.uc.gov.pl/appcel/index.jsp Rysunek 1: Widok strony logowania https://www.celina.krakow.uc.gov.pl/appcel/index.jsp Celina - Intrastat 2. Wpisać login 1 i hasło; Rysunek 2: Formatka logowania Celina - Intrastat 1 tj. uprawniony

2 3. Uzyskujemy dostęp do konta, z którego można wysłać deklarację. Rysunek 3: Widok strony zarządzania procesem wysyłki dokumentów Celina WebCel 4. W przypadku podania błędnego loginu/hasła pojawi się komunikat. Rysunek 4: Przykładowy błąd logowania do strony Celina WebCel 5. Logowanie należy powtórzyć. 6. Trzykrotne błędne logowanie blokuje konto. Rysunek 5: Zablokowany login do strony Celina WebCel

3 2. Odblokowywanie konta 1. W celu odblokowania konta należy wybrać stronę : Rysunek 6: Widok Portalu Systemów Celnych 2. Przechodzimy do zakładki PDR PDRmgm Rysunek 7: Widok zakładek PDR PDRmgm 3. Otwiera się strona PDRmgm związana z funkcją Menadżer służącą między innymi do odblokowania konta bez konieczności kontaktu z Help-Desk czy też inną placówką celną.

4 Rysunek 8: Widok PDRmgm Menadżer 4. Po kliknięciu na zakładkę Odblokuj konto otwiera nam się strona umożliwiająca odblokowanie konta. Rysunek 9: Formularz do odblokowania konta

5 5. Wypełniamy pola formularza do odblokowania konta. Rysunek 10: Wypełnienie formularza do odblokowania konta 6. Konto zostanie odblokowane. Uwaga: Dostęp do strony PDRmgm Menadżer możemy również uzyskać kopiując ze strony logowania Celina Web-Cel adres https://www.e-clo.pl/pdrmgm/account/ Odblokuj.aspx, który następnie wklejamy do paska adresu w przeglądarce i postępujemy jak powyżej. Rysunek 10a : Skopiowanie i użycie adresu do strony PDRmgm

6 3. Przesłanie deklaracji Intrastat 1. Dla potrzeb Intrastat, używane są poniższe zakładki; Wyślij do Intrastat Przetwarzane zgłoszenia Intrastat Lista dokumentów Dane Reprezentanta Deklaracje Intrastat oraz pomocniczo; Zmień hasło Pomoc Zakończ pracę. Rysunek 11: Widok zakładek do zarządzania procesem wysyłki dokumentów do Systemów Celina i Intrastat 2. Deklaracja musi być sporządzona i zapisana w formacie XML (Rysunek 38). W tym celu można skorzystać z programu w wersji 2.24 lub wyżej (bezpłatnie do pobrania na Rysunek 12: Widok deklaracji Intrastat zapisanej w formacie XML, otwartej za pomocą przeglądarki internetowej 3. Aby przesłać deklarację proszę wybrać zakładkę: Wyślij do Intrastat Rysunek 13: Zakładka Wyślij do Intrastat pasek zarządzania Celina WebCel

7 4. Otworzy się formatka Wysyłanie zgłoszeń do kolejki systemu Intrastat. Rysunek 14: Formatka Wysyłanie zgłoszeń do kolejki systemu Intrastat 5. Wybieramy polecenie Przeglądaj Rysunek 15:Widok strony po wybraniu polecenia Przeglądaj

8 6. Należy wskazać sporządzoną i zapisaną wcześniej deklarację i wybrać polecenie Otwórz Rysunek 16: Widok czynności przygotowania dokumentu w celu wysłania do Intrastat 7. Deklaracja zostanie przygotowana do wysłania. 8. W celu wysłania uruchamiamy polecenie Wyślij. 9. Poleceniem Usuń można usunąć błędnie wybrany dokument. Rysunek 37: Widok dokumentu przygotowanego do wysłania lub usunięcia

9 4. Przebieg obsługi deklaracji po jej wysłaniu do systemu Intrastat. 1. Na początku sprawdzane jest minimum poprawności deklaracji. System sprawdza czy: przesłany komunikat (deklaracja) jest prawidłowym plikiem XML, główny węzeł przesłanego komunikatu ma nazwę IST, główny węzeł komunikatu posiada adres w atrybucie Jeżeli minimum poprawności nie zostanie spełnione wyświetli się komunikat (jeden z przykładów na rysunku poniżej): Rysunek 48: Widok komunikatu o błędzie UWAGA: Obsługa dokumentu zostanie zakończona, deklarację należy poprawić i wysłać raz jeszcze (jako deklarację pierwotną) 3. Jeżeli minimum poprawności zostanie spełnione deklaracja przechodzi do dalszych kontroli. Jednocześnie system generuje dla niej nr źródłowy ISDZ, służący do identyfikacji dokumentu.

10 Rysunek 59: Widok numeru ISDZ nadanego bezpośrednio po wysłaniu deklaracji UWAGA: Uzyskanie numeru ISDZ nie jest wypełnieniem obowiązku sprawozdawczego. 4. Widok dalszej obsługi deklaracji odbywa się w zakładce Przetwarzane zgłoszenia Intrastat. Rysunek 20: Widok zakładki zarządzania procesem wysyłki dokumentów do systemu Intrastat 5. W tym czasie na podany adres przysyłany jest komunikat systemowy PWK0 (PWKzero).

11 Rysunek 21: Wizualizacja komunikatu PWK 0 otrzymanego bezpośrednio po wysłaniu deklaracji UWAGA: Komunikat PWK0 nie oznacza spełnienia obowiązku sprawozdawczego. PWK0 świadczy o zaistnieniu czynności przesłania deklaracji oraz spełnieniu przez nią minimum poprawności. 6. Deklaracja otrzymuje status Oczekiwanie na walidację formalną. Na tym etapie obsługi wysyłający może ją anulować.

12 Rysunek 22: Widok dokumentu oczekującego na kontrolę poprawności 7. Błędnie wypełniony dokument otrzyma status Niepoprawny i zostanie odrzucony. Po kliknięciu polecenia Błędy/Uwagi 2 pojawi się informacja o błędach. Rysunek 23: Widok komunikatu o błędzie dla nieprawidłowej deklaracji UWAGA: Dokument niepoprawny należy poprawić i wysłać ponownie. 8. Dokument poprawny z zakładki Przetwarzane zgłoszenia Intrastat zostaje przepisany do zakładki Deklaracje Intrastat przechodząc do kolejnych kontroli. 2 to nadal jest zakładka Przetwarzane zgłoszenia Intrastat

13 Rysunek 24: Widok dokumentu po przepisaniu do oczekujących 9. W zakładce Deklaracje Intrastat otrzyma status oczekujący. Rysunek 25: Deklaracja w statusie oczekujący w zakładce na pasku zarządzania Deklaracje Intastat

14 10. Jeżeli jednak na tym etapie deklaracja wykaże błędy to pozostanie w statusie oczekujący. Po uruchomieniu polecenia Błędy/Uwagi wyświetli się lista komunikatów dla dokumentu. Rysunek 26: Widok komunikatów o błędach w deklaracji 11. Ponadto dla deklaracji z błędami na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu przesłany jest komunikat ISTB. Rysunek 27: Widok komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej Rysunek 28: Widok komunikatu ISTB UWAGA: Deklarację z błędami należy poprawić i wysłać ponownie.

15 12. Deklaracja poprawna otrzyma status zarejestrowany co stanowi potwierdzenie przyjęcia deklaracji przez Służbę Celną. Informacja w zakładce Deklaracje Intrastat, ograniczona jest jednak czasowo do kilku dni. Rysunek 69: Deklaracja w statusie zarejestrowany w zakładce na pasku zarządzania Deklaracje Intastat 13. Ponadto dla deklaracji poprawnej na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu przesłany jest komunikat ISTA, który również stanowi potwierdzenie przyjęcia deklaracji przez Służbę Celną. Rysunek 30: Widok komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej Rysunek 31: Widok komunikatu ISTA 14. Status zarejestrowany oznacza, że deklaracja do tego momentu przetwarzania jest poprawna. W związku z tym, iż podlega jeszcze innym sprawdzeniom może zaistnieć sytuacja, że pracownicy administracji celnej poproszą o sprostowanie niejasności, jeśli jeszcze w dokumencie wystąpią.

16 II. Najczęściej występujące problemy przy wysyłaniu zgłoszeń INTRASTAT poprzez witrynę internetową CELINA-WebCel 1. Logowanie i wysyłanie zgłoszeń Link do poprawnej strony logowania: https://www.celina.krakow.uc.gov.pl/appcel/ Formatka logowania powinna mieć tytuł: Celina WebCel Po zalogowaniu się na stronie Celina-WebCel użytkownik wybiera polecenie Wyślij do Intrastat, wskazuje plik XML do wysyłki korzystając z opcji Przeglądaj i klika przycisk "Wyślij. --Jeżeli system nie reaguje (tzn. nie jest nadawany numer systemowy ISDZ), prawdopodobnie operacja wykonywana jest za pomocą przeglądarki internetowej innej niż Internet Explorer lub Mozilla Firefox. Często tak się dzieje przy korzystaniu z przeglądarki Google Chrome. Wskazane jest korzystanie z rekomendowanej przeglądarki Internet Explorer. --System reaguje nadaniem numeru ISDZ dokument został ustawiony w kolejce. Rysunek 32 UWAGA: Numer ISDZ nie stanowi potwierdzenia przyjęcia i zarejestrowania zgłoszenia w systemie. Informuje jedynie, że zgłoszenie zostało ustawione w kolejce i oczekuje na sprawdzenie poprawności (walidację). Stan walidacji zgłoszenia widoczny jest po wyborze zakładki Przetwarzanie zgłoszenia INTRASTAT, w kolumnie Status przetwarzania (widok jak poniżej):

17 Rysunek 33 Po wyborze zakładki Deklaracje INTRASTAT widoczny jest status zgłoszenia (widok jak poniżej): Rysunek 34 UWAGA: Wizualizacja przedstawiona na rys. 34 jest dostępna maksymalnie przez 10 dni. W przypadkach wzrostu obciążenia systemu, powodowanego np. okresowym zwiększeniem ilości przesyłanych zgłoszeń, wizualizacja może być ograniczona/utrudniona. Wówczas w celu uzyskania informacji o przesłanych zgłoszeniach należy kontaktować się z Wydziałem INTRASTAT Izby Celnej w Szczecinie. W przypadku gdy status przetwarzania / status oznaczony został jako Niepoprawny/odrzucony, należy wyświetlić komunikat o błędzie, używając zakładki Błędy/uwagi. UWAGA: Dokument posiadający status przetwarzania / status niepoprawny/ odrzucony, nie został przyjęty do systemu. Należy ponownie wysłać zgłoszenie, uwzględniając uwagi zawarte w wygenerowanym przez system komunikacie o błędzie.

18 2. Przykłady najczęściej występujących błędów i towarzyszących im komunikatów Uwaga: Pojawienie się po zalogowaniu poniższego komunikatu świadczy o chwilowej niedostępności systemu Rysunek 35 W takim przypadku należy ponowić próbę logowania do systemu. Blad Kod="SYS" OpisBledu="Niezgodnosc numeru REGON/NIP osoby Uprawnionej i numeru REGON/NIP z deklaracji" 1. Pomyłka cyfrowa podanie w zgłoszeniu błędnego numeru NIP/REGON. 2. Przed wysłaniem zgłoszenia była dokonywana zmiana hasła - po zmianie hasła należy się wylogować i zalogować ponownie. 3. Przesłano zgłoszenie podpisane elektronicznie za pomocą klucza do bezpiecznej transmisji danych poprzez stronę Celina-WebCel. Zaleca się wysyłanie zgłoszeń INTRASTAT podpisanych elektronicznie jako załączniki wiadomości na adres: 4. Nieprawidłowo otwarta strona Celina-WebCel podczas wysyłania zgłoszenia do systemu (tło powinno całkowicie wypełniać stronę bez białego paska u góry) należy się wylogować i zalogować ponownie.

19 Rys. 36 Widok niepoprawnie otwartej strony Rys. 37 Widok poprawnie otwartej strony Błąd strukturalny (SCHEMA): Błąd formalny: Niedozwolony węzeł: IST 1. Wysłano prawdopodobnie plik roboczy programu zawierający dane źródłowe. Wymieniony plik należy wczytać ponownie do programu (opcja otwórz ) i zapisać korzystając z opcji Zapisz deklarację XML do wysłania (w zakładce Deklaracja Intrastat).

20 Rys. 38 Poprawne zapisywanie pliku XML do wysłania tak zapisany plik można wysłać do systemu INTRASTAT Rys. 39 Uruchomienie opcji Zapisz jako, Zapisz w zakładce Plik dane źródłowe utworzy plik roboczy tak zapisanych plików nie wysyła się do systemu INTRASTAT 2. W strukturze pliku występują spacje na końcu zapisu oraz podwójne spacje wewnątrz zapisu danych. Błąd strukturalny (SCHEMA): Błąd formalny: Niepoprawna wartość atrybutu: OpisTowaru W przesłanym pliku w polu opis towaru wystąpiła zbyt duża ilość znaków (opis towaru jest za długi). Przykład: <PodmiotZobowiazany Nazwa="AAAAA sp. z o. o." UlicaNumer="Omskiego 55" KodPocztowy="28-210" Miejscowosc="Szczecin" Nip=" " Regon=" " /> <Towar PozId="1" OpisTowaru="II. ODPADY, ŚCINKI I BRAKI; PÓŁFABRYKATY; ARTYKUŁY - Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i inne płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, nawet w rolkach - W rolkach o szerokości nieprzekraczającej 20 cm - Pasy, pokryte warstwą niezwulkanizowaną - pozostałe - pozostałe" KrajPrzeznaczeniaWysylki="AT" RodzajTransakcji="11" KodTowarowy=" " KrajPochodzenia="AT" MasaNetto="2222" WartoscFaktury="33333" /> System zidentyfikuje błędną pozycję podając w opisie błędu informację zapisaną następująco: cyfra oznacza nr pozycji towarowej do której odnosi się komunikat.

21 Błąd występuje w przypadkach stosowania do tworzenia plików zgłoszeń programów w wersji niższej niż 2.17, które przyjmują często zbyt długi opis całej gałęzi pozycji HS jako nazwy towaru. W polu 10 opis towaru należy stosować zwyczajową nazwę handlową towaru umożliwiającą jego identyfikację i klasyfikację według kodu Nomenklatury Scalonej (CN). Zaleca się generowanie plików zgłoszeń INTRASTAT za pomocą programu w wersji 2.24 lub wyższej dostępnej pod adresem: Blad Tekst="to nie jest prawidłowy komunikat XML" Przesłany poprzez dedykowaną pocztę plik podpisany kluczem do bezpiecznej transmisji danych zawiera dane źródłowe, co oznacza, że jest plikiem "roboczym. Wymieniony plik należy wczytać ponownie do programu (opcja otwórz ) i zapisać korzystając z opcji Zapisz deklarację XML do wysłania w zakładce Deklaracja Intrastat (patrz rys. 38). Nazwa głównego węzła jest różna od IST" Przesłany poprzez dedykowaną pocztę plik zawiera dane źródłowe co oznacza, że jest plikiem "roboczym. Wymieniony plik należy wczytać ponownie do programu (opcja otwórz ) i zapisać korzystając z opcji Zapisz deklarację XML do wysłania w zakładce Deklaracja Intrastat (patrz rys. 38). "Nieobsługiwany typ dokumentu: IST" Zgłoszenie prawdopodobnie było przesyłane poprzez zakładkę "Wyślij do Celiny". Zgłoszenia INTRASTAT należy wysyłać korzystając z zakładki Wyślij do Intrastat. Rys. 40 "Brak atrybutu adres " W przesyłanym zgłoszeniu nie wpisano adresu poczty elektronicznej. Atrybut jest wymagany, ponieważ na podany adres wysyłany jest komunikat zwrotny* dotyczący zgłoszenia. Atrybut powinien być zapisany po elemencie : IST xmlns="http://www.krakow.uc.gov.pl/intrastat/ist-xml/xsd/istw1r1.xsd" np.:

22 <IST xmlns="http://www.krakow.uc.gov.pl/intrastat/ist-xml/xsd/istw1r1.xsd" 3. Komunikaty zwrotne o przyjęciu ISTA lub odrzuceniu ISTB wysyłane na podany w zgłoszeniu adres e mail: Komunikat - załącznik ISTA Komunikat otrzymany na podany w treści wysłanego zgłoszenia adres e mail wraz z załącznikiem ISTA jest potwierdzeniem przyjęcia dokumentu do systemu. Treść komunikatu: ISTA - potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia INTRASTAT" body="w załączeniu znajduje się dokument ISTA (w standardzie "xml"), który jest elektroniczną formą potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia INTRASTAT przez organ celny. Otrzymanie dokumentu ISTA oznacza, że zgłoszenie INTRASTAT - o wskazanym w treści dokumentu "Identyfikatorze Systemowym" - zostało przyjęte przez organ celny i że nadano mu w systemie INTRASTAT określony "Nr Deklaracji" Przykładowa treść załącznika ISTA <ISTA xmlns="http://www.krakow.uc.gov.pl/intrastat/ist-xml/xsd/istaw1r0.xsd" <Akceptacja DataPrzyjecia=" " NrDeklaracji="42INTR/ /P/11/05/1" NrWlasny="10IST " IdentyfikatorSystemowy="ISDZ/D/2011/07/ " /> Komunikat - załącznik ISTB Komunikat otrzymany na podany w treści wysłanego zgłoszenia adres wraz z załącznikiem ISTB jest powiadomieniem o odrzuceniu dokumentu i stanowi wezwanie do uzupełnienia braków i powtórnego jego przesłania. W treści załącznika ISTB podany jest kod i opis błędu Treść komunikatu: ISTB - odmowa przyjęcia zgłoszenia INTRASTAT" body=" W załączeniu znajduje się dokument ISTB (w standardzie "xml"), który jest elektroniczną formą odmowy przyjęcia zgłoszenia INTRASTAT przez organ celny. Otrzymanie dokumentu ISTB oznacza, że zgłoszenie INTRASTAT - o wskazanym w treści dokumentu "Identyfikatorze Systemowym" - nie zostało przyjęte przez organ celny oraz jednocześnie stanowi wezwanie do uzupełnienia braków (błędów) w przedmiotowym zgłoszeniu INTRASTAT i powtórnego jego przesłania w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieuzupełnienia w ustalonym terminie przedmiotowego zgłoszenia INTRASTAT o elementy wskazane w dokumencie ISTB, uznaje się je z mocy prawa za niedokonane." 4. Opis najczęściej generowanych informacji zawartych w treści załącznika ISTB o błędzie i powodach jego wystąpienia Blad Kod="R9" OpisBledu="Do przyjęcia dokumentu IST o rodzaju Korekta zgłoszenia INTRASTAT lub Zamiana zgłoszenia INTRASTAT, wymagane jest wcześniejsze przyjęcie do systemu dokumentu IST rodzaju Zgłoszenie INTRASTAT numerze wersji równej 1 oraz tym samym numerze NIP zobowiązanego, typie, roku i miesiącu okresu rozliczeniowego, numerze cząstkowym jak bieżący dokument" Nastąpiło wysłanie korekty lub zamiany nie przejętego lub nie wysłanego wcześniej do systemu pierwotnego zgłoszenia INTRASTAT. Wysyłając korektę lub zamianę zgłoszenia

23 należy mieć pewność, że wcześniej do systemu został przyjęty dokument, który chcemy korygować lub zamieniać. Przykład: Do systemu wysłaliśmy i zostało zaakceptowane pierwotne zgłoszenie INTRASTAT: Zgłoszenie numer 1 (pole 1 Numer zgłoszenia w okresie sprawozdawczym ). Wersja zgłoszenia 1 (pole 1 Numer wersji zgłoszenia ; jeżeli w polu 2 zaznaczono zgłoszenie, to wersja zawsze 1). Jeżeli zamierzamy dokonać korekty lub zamiany tego zgłoszenia, to korektę lub zamianę powinniśmy oznaczyć w sposób następujący: Numer zgłoszenia w okresie sprawozdawczym - należy podać numer zgłoszenia w okresie sprawozdawczym, które zamierzamy korygować lub zmieniać. (W naszym przypadku będzie to zgłoszenie Nr 1 dla danego okresu sprawozdawczego i kierunku, które na pewno zostało zarejestrowane w systemie). Numer wersji zgłoszenia - należy pamiętać, że w przypadku korekty lub zamiany zgłoszenia numer ten musi być zawsze o 1 większy od numeru wersji zgłoszenia wysłanej poprzednio. W przedstawianym przykładzie w przypadku pierwszej korekty/zamiany dokument oznaczony będzie następująco: Zgłoszenie numer 1 (przywołany numer zgłoszenia pierwotnego) Wersja zgłoszenia 2 (wersja 1 została już zarejestrowana) Analogicznie dla naszego przykładu kolejna korekta lub zamiana: Zgłoszenie numer 1 (przywołany numer zgłoszenia pierwotnego) Wersja zgłoszenia 3 (wersja 2 została już zarejestrowana) W przypadku ewentualnych następnych korekt lub zamiany do tego zgłoszenia kolejne wersje będą miały numer o jeden większy od poprzednio wysłanej wersji tj. Zgłoszenie numer 1 (przywołany numer zgłoszenia pierwotnego) Wersja zgłoszenia 4 (wersja 3 została już zarejestrowana) Dalsze korekty (zamiany) będą miały odpowiednio wersje 5, 6, 7 itd. UWAGA: Numer korekty zgłoszenia musi być taki sam jak numer zgłoszenia, które zamierzamy korygować, tj. zgłoszenia zarejestrowanego wcześniej w systemie. Niedopuszczalne jest oznaczenie korekty numerem zgłoszenia nieistniejącego w systemie np. wysłano zgłoszenie numer 1 wersja 1, a następnie do niego korektę numer 2 wersja 2 (winno być numer 1 wersja 2). Blad Kod="R10" OpisBledu="Numer wersji dokumentu IST o rodzaju Korekta zgłoszenia INTRASTAT lub Zamiana zgłoszenia INTRASTAT musi być o jeden większy od ostatnio przyjętego do systemu dokumentu IST, o tym samym numerze NIP zobowiązanego, typie, roku i miesiącu okresu rozliczeniowego, numerze cząstkowym"

24 Nastąpiło wysłanie korekty lub zamiany dokumentu w wersji nie będącej w kolejności numerycznej następną wersją dokumentu lub o numerze i wersji która już została przyjęta do systemu. W drugim z cytowanych przypadków wystąpią błędy R10 i R14 (dot. danego podmiotu, typu zgłoszenia (przywóz/wywóz), roku i okresu sprawozdawczego). Przykład: W systemie zarejestrowano zgłoszenie numer 1 wersja 1 i pierwszą korektę tego zgłoszenia, czyli numer 1 wersja 2. Następnie przesłano drugą korektę ale oznaczoną numer 1 wersja 4. System zareaguje wygenerowaniem komunikatu o błędzie R10 ponieważ pominięto (lub system odrzucił z powodu błędów) wersję 3 dokumentu tj. nie zachowano ciągłości numerowania wersji dokumentów. Blad Kod="R14" OpisBledu="Nie jest możliwe wprowadzenie do systemu dwóch (lub więcej) dokumentów IST o tym samym komplecie danych: NIP podmiotu zobowiązanego, Typ deklaracji (wywóz/przywóz), Rok okresu sprawozdawczego, Miesiąc okresu sprawozdawczego, Numer cząstkowy i Numer wersji" Nastąpiło wysłanie dokumentu o numerze i wersji dokumentu wcześniej przyjętego do systemu (dot. danego podmiotu, typu zgłoszenia (przywóz/wywóz), roku i okresu sprawozdawczego). Blad Kod="R15" OpisBledu="Jeśli deklaracja zawiera dane zgłaszającego wtedy podmiot zgłaszający (identyfikowany przez NIP) musi posiadać uprawnienie do zgłaszania deklaracji w imieniu podmiotu zobowiązanego (identyfikowanego przez NIP)" 1. W polu 5 Przedstawiciel wpisano reprezentanta zewnętrznego (agent celny lub osoba, w imieniu której czynności przed organem celnym dokonuje upoważniony pracownik wpisany na listę agentów celnych, doradca podatkowy, adwokat, radca prawny) niepowiązanego w administracji z podmiotem zobowiązanym (brak upoważnienia). 2. W polu 5 Przedstawiciel powielono dane podmiotu zobowiązanego z pola 4 Odbiorca/ Nadawca. 3. W polu 5 Przedstawiciel wpisano dane upoważnionego pracownika firmy. UWAGA: Jeżeli zgłoszenie dokonywane jest przez właściciela firmy lub jej upoważnionego pracownika pola 5 Przedstawiciel nie wypełnia się (wypełnienie pola 5 generuje błąd i ustawienie statusu zgłoszenia na niepoprawny / odrzucony ). Pytania natury merytorycznej moŝna kierować do: Wydziału INTRASTAT w Izbie Celnej w Szczecinie: a) adres

25 b) telefony: (91) ; ; ; c) szczegółowy wykaz telefonów Wydziału INTRASTAT: Komórki ds. INTRASTAT

Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel

Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel Jednym ze sposobów przesłania deklaracji INTRASTAT do Polskiej Administracji Celnej jest skorzystanie z serwisu Celina Webcel, który służy przekazywaniu

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł apteki

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł apteki Dokumentacja użytkownika systemu SZOI System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł apteki 2010.04.2.340 Katowice, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1 REJESTRACJA NOWEJ APTEKI W SYSTEMIE....

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Bank Millennium Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Spis treści Millenet tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu...3 Co należy zrobić, aby otworzyć Millenet dla Przedsiębiorstw?...4

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK)

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI DLA STACJI KONTROLI POJAZDÓW Centralna Ewidencja i Kierowców (CEPiK) Tryb zatwierdzania: Do uzgodnienia i zatwierdzenia Strona 1 z 30 Metryka dokumentu Cel dokumentu Otrzymują

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE Przewodnik dla Klienta (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łaskarzewie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bslaskarzew.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 019

(instrukcja użytkownika) Wersja 019 BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 019 http://www.bstorun24.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

http://www.bs.slupca.pl

http://www.bs.slupca.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Słupcy Przewodnik dla Klienta Indywidualnego (Internetowa Obsługa Rachunku Klienta Indywidualnego) Wersja 014 http://www.bs.slupca.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 BANK SPÓŁDZIELCZY w Wieleniu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 www.bswielen.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 012

(instrukcja użytkownika) Wersja 012 Załącznik Nr 5 do Instrukcji Systemu Internet Banking Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 012 http://www.hexabank.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta do internetowej obsługi rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Błaszkach

Przewodnik dla klienta do internetowej obsługi rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Błaszkach SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa Przewodnik dla klienta do internetowej obsługi rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Błaszkach https://ekonto.bankblaszki.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 2

(instrukcja użytkownika) Wersja 2 KURPIOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY w MYSZYŃCU Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 2 http://www.kbsmyszyniec.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Klienta systemu EKONTO

Przewodnik dla Klienta systemu EKONTO systemu EKONTO Wersja 012 http://www.bspruszczgd.pl https://ekonto.bspruszczgd.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...5 Logowanie do systemu...8 Menu główne programu...10 RACHUNKI...12

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Internet Banking (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.stary.sacz.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bs-chojnow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony Aby zalogować się do Portalu Sprawozdawczego należy w przeglądarce internetowej wpisać adres: https://raport.stat.gov.

Adres strony Aby zalogować się do Portalu Sprawozdawczego należy w przeglądarce internetowej wpisać adres: https://raport.stat.gov. Portal Sprawozdawczy Krótki przewodnik v. 1 3 1 2 Spis treści 1. Wymagania techniczne... 2 2. Logowanie do Portalu... 2 3. Formularz elektroniczny... 2 3.1. Uruchomienie formularza elektronicznego... 2

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 020

(instrukcja użytkownika) Wersja 020 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nakle nad Notecią Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 020 https://konto24.bsnaklo.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 011

(instrukcja użytkownika) Wersja 011 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE PRZEWODNIK DLA KLIENTA (instrukcja użytkownika) Wersja 011 http://www.bsbialogard.pl https://ib.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta

Przewodnik dla klienta http://www.paluckibs.pl SPIS TREŚCI Część I. Internetowa obsługa rachunku, autoryzacja operacji za pomocą listy haseł jednorazowych lub haseł SMS... 5 Wprowadzenie... 5 Bezpieczeństwo... 5 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU Element systemu Nabór Optivum dla szkół ponadgimnazjalnych Kanał: Gimnazjum Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Kazimierska 15 51-657 Wrocław tel. (071) 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl

Bardziej szczegółowo

e-klient Służby Celnej

e-klient Służby Celnej e-klient Służby Celnej Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Służby Celnej Wersja 0.1 z dnia 19.06.2015r. ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

(Przewodnik użytkownika systemu IB) Wersja 10

(Przewodnik użytkownika systemu IB) Wersja 10 Załącznik nr 17. 2 do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz usług bankowości elektronicznej dla Klientów indywidualnych, SKO i PKZP w

Bardziej szczegółowo

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE 26-400 Przysucha, ul.grodzka 3 Tel. 675-22-42; fax 675-23-71 www.bsprzysucha.pl UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Przewodnik użytkownika wersja na dzień 28.03.2013r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję Spis treści Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję Część I... 2 1. Założenie konta... 2 Krok 1. Załóż konto dla osoby fizycznej w systemie EBOI.... 2 Krok 2. Aktywuj konto... 6 2. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Jeśli otworzysz zatwierdzony uprzednio formularz musisz zatwierdzić go ponownie.

Jeśli otworzysz zatwierdzony uprzednio formularz musisz zatwierdzić go ponownie. Portal Sprawozdawczy Krótki przewodnik Wymagania techniczne......2 - co powinienem mieć zainstalowane? Logowanie do Portalu......3 - gdzie znaleźć adres Portalu Sprawozdawczego, jak uzyskać dane uwierzytelniające?

Bardziej szczegółowo