Wysyłanie zgłoszeń za pośrednictwem WebCel szczegółowe zasady postępowania i najczęściej występujące problemy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wysyłanie zgłoszeń za pośrednictwem WebCel szczegółowe zasady postępowania i najczęściej występujące problemy"

Transkrypt

1 Wysyłanie zgłoszeń za pośrednictwem WebCel szczegółowe zasady postępowania i najczęściej występujące problemy I. Proces wysyłki i obsługi deklaracji INTRASTAT za pomocą strony internetowej Celina WebCel 1. Logowanie 1. Należy uruchomić przeglądarkę internetową i wybrać stronę: https://www.celina.krakow.uc.gov.pl/appcel/index.jsp Rysunek 1: Widok strony logowania https://www.celina.krakow.uc.gov.pl/appcel/index.jsp Celina - Intrastat 2. Wpisać login 1 i hasło; Rysunek 2: Formatka logowania Celina - Intrastat 1 tj. uprawniony

2 3. Uzyskujemy dostęp do konta, z którego można wysłać deklarację. Rysunek 3: Widok strony zarządzania procesem wysyłki dokumentów Celina WebCel 4. W przypadku podania błędnego loginu/hasła pojawi się komunikat. Rysunek 4: Przykładowy błąd logowania do strony Celina WebCel 5. Logowanie należy powtórzyć. 6. Trzykrotne błędne logowanie blokuje konto. Rysunek 5: Zablokowany login do strony Celina WebCel

3 2. Odblokowywanie konta 1. W celu odblokowania konta należy wybrać stronę : Rysunek 6: Widok Portalu Systemów Celnych 2. Przechodzimy do zakładki PDR PDRmgm Rysunek 7: Widok zakładek PDR PDRmgm 3. Otwiera się strona PDRmgm związana z funkcją Menadżer służącą między innymi do odblokowania konta bez konieczności kontaktu z Help-Desk czy też inną placówką celną.

4 Rysunek 8: Widok PDRmgm Menadżer 4. Po kliknięciu na zakładkę Odblokuj konto otwiera nam się strona umożliwiająca odblokowanie konta. Rysunek 9: Formularz do odblokowania konta

5 5. Wypełniamy pola formularza do odblokowania konta. Rysunek 10: Wypełnienie formularza do odblokowania konta 6. Konto zostanie odblokowane. Uwaga: Dostęp do strony PDRmgm Menadżer możemy również uzyskać kopiując ze strony logowania Celina Web-Cel adres https://www.e-clo.pl/pdrmgm/account/ Odblokuj.aspx, który następnie wklejamy do paska adresu w przeglądarce i postępujemy jak powyżej. Rysunek 10a : Skopiowanie i użycie adresu do strony PDRmgm

6 3. Przesłanie deklaracji Intrastat 1. Dla potrzeb Intrastat, używane są poniższe zakładki; Wyślij do Intrastat Przetwarzane zgłoszenia Intrastat Lista dokumentów Dane Reprezentanta Deklaracje Intrastat oraz pomocniczo; Zmień hasło Pomoc Zakończ pracę. Rysunek 11: Widok zakładek do zarządzania procesem wysyłki dokumentów do Systemów Celina i Intrastat 2. Deklaracja musi być sporządzona i zapisana w formacie XML (Rysunek 38). W tym celu można skorzystać z programu w wersji 2.24 lub wyżej (bezpłatnie do pobrania na Rysunek 12: Widok deklaracji Intrastat zapisanej w formacie XML, otwartej za pomocą przeglądarki internetowej 3. Aby przesłać deklarację proszę wybrać zakładkę: Wyślij do Intrastat Rysunek 13: Zakładka Wyślij do Intrastat pasek zarządzania Celina WebCel

7 4. Otworzy się formatka Wysyłanie zgłoszeń do kolejki systemu Intrastat. Rysunek 14: Formatka Wysyłanie zgłoszeń do kolejki systemu Intrastat 5. Wybieramy polecenie Przeglądaj Rysunek 15:Widok strony po wybraniu polecenia Przeglądaj

8 6. Należy wskazać sporządzoną i zapisaną wcześniej deklarację i wybrać polecenie Otwórz Rysunek 16: Widok czynności przygotowania dokumentu w celu wysłania do Intrastat 7. Deklaracja zostanie przygotowana do wysłania. 8. W celu wysłania uruchamiamy polecenie Wyślij. 9. Poleceniem Usuń można usunąć błędnie wybrany dokument. Rysunek 37: Widok dokumentu przygotowanego do wysłania lub usunięcia

9 4. Przebieg obsługi deklaracji po jej wysłaniu do systemu Intrastat. 1. Na początku sprawdzane jest minimum poprawności deklaracji. System sprawdza czy: przesłany komunikat (deklaracja) jest prawidłowym plikiem XML, główny węzeł przesłanego komunikatu ma nazwę IST, główny węzeł komunikatu posiada adres w atrybucie Jeżeli minimum poprawności nie zostanie spełnione wyświetli się komunikat (jeden z przykładów na rysunku poniżej): Rysunek 48: Widok komunikatu o błędzie UWAGA: Obsługa dokumentu zostanie zakończona, deklarację należy poprawić i wysłać raz jeszcze (jako deklarację pierwotną) 3. Jeżeli minimum poprawności zostanie spełnione deklaracja przechodzi do dalszych kontroli. Jednocześnie system generuje dla niej nr źródłowy ISDZ, służący do identyfikacji dokumentu.

10 Rysunek 59: Widok numeru ISDZ nadanego bezpośrednio po wysłaniu deklaracji UWAGA: Uzyskanie numeru ISDZ nie jest wypełnieniem obowiązku sprawozdawczego. 4. Widok dalszej obsługi deklaracji odbywa się w zakładce Przetwarzane zgłoszenia Intrastat. Rysunek 20: Widok zakładki zarządzania procesem wysyłki dokumentów do systemu Intrastat 5. W tym czasie na podany adres przysyłany jest komunikat systemowy PWK0 (PWKzero).

11 Rysunek 21: Wizualizacja komunikatu PWK 0 otrzymanego bezpośrednio po wysłaniu deklaracji UWAGA: Komunikat PWK0 nie oznacza spełnienia obowiązku sprawozdawczego. PWK0 świadczy o zaistnieniu czynności przesłania deklaracji oraz spełnieniu przez nią minimum poprawności. 6. Deklaracja otrzymuje status Oczekiwanie na walidację formalną. Na tym etapie obsługi wysyłający może ją anulować.

12 Rysunek 22: Widok dokumentu oczekującego na kontrolę poprawności 7. Błędnie wypełniony dokument otrzyma status Niepoprawny i zostanie odrzucony. Po kliknięciu polecenia Błędy/Uwagi 2 pojawi się informacja o błędach. Rysunek 23: Widok komunikatu o błędzie dla nieprawidłowej deklaracji UWAGA: Dokument niepoprawny należy poprawić i wysłać ponownie. 8. Dokument poprawny z zakładki Przetwarzane zgłoszenia Intrastat zostaje przepisany do zakładki Deklaracje Intrastat przechodząc do kolejnych kontroli. 2 to nadal jest zakładka Przetwarzane zgłoszenia Intrastat

13 Rysunek 24: Widok dokumentu po przepisaniu do oczekujących 9. W zakładce Deklaracje Intrastat otrzyma status oczekujący. Rysunek 25: Deklaracja w statusie oczekujący w zakładce na pasku zarządzania Deklaracje Intastat

14 10. Jeżeli jednak na tym etapie deklaracja wykaże błędy to pozostanie w statusie oczekujący. Po uruchomieniu polecenia Błędy/Uwagi wyświetli się lista komunikatów dla dokumentu. Rysunek 26: Widok komunikatów o błędach w deklaracji 11. Ponadto dla deklaracji z błędami na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu przesłany jest komunikat ISTB. Rysunek 27: Widok komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej Rysunek 28: Widok komunikatu ISTB UWAGA: Deklarację z błędami należy poprawić i wysłać ponownie.

15 12. Deklaracja poprawna otrzyma status zarejestrowany co stanowi potwierdzenie przyjęcia deklaracji przez Służbę Celną. Informacja w zakładce Deklaracje Intrastat, ograniczona jest jednak czasowo do kilku dni. Rysunek 69: Deklaracja w statusie zarejestrowany w zakładce na pasku zarządzania Deklaracje Intastat 13. Ponadto dla deklaracji poprawnej na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu przesłany jest komunikat ISTA, który również stanowi potwierdzenie przyjęcia deklaracji przez Służbę Celną. Rysunek 30: Widok komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej Rysunek 31: Widok komunikatu ISTA 14. Status zarejestrowany oznacza, że deklaracja do tego momentu przetwarzania jest poprawna. W związku z tym, iż podlega jeszcze innym sprawdzeniom może zaistnieć sytuacja, że pracownicy administracji celnej poproszą o sprostowanie niejasności, jeśli jeszcze w dokumencie wystąpią.

16 II. Najczęściej występujące problemy przy wysyłaniu zgłoszeń INTRASTAT poprzez witrynę internetową CELINA-WebCel 1. Logowanie i wysyłanie zgłoszeń Link do poprawnej strony logowania: https://www.celina.krakow.uc.gov.pl/appcel/ Formatka logowania powinna mieć tytuł: Celina WebCel Po zalogowaniu się na stronie Celina-WebCel użytkownik wybiera polecenie Wyślij do Intrastat, wskazuje plik XML do wysyłki korzystając z opcji Przeglądaj i klika przycisk "Wyślij. --Jeżeli system nie reaguje (tzn. nie jest nadawany numer systemowy ISDZ), prawdopodobnie operacja wykonywana jest za pomocą przeglądarki internetowej innej niż Internet Explorer lub Mozilla Firefox. Często tak się dzieje przy korzystaniu z przeglądarki Google Chrome. Wskazane jest korzystanie z rekomendowanej przeglądarki Internet Explorer. --System reaguje nadaniem numeru ISDZ dokument został ustawiony w kolejce. Rysunek 32 UWAGA: Numer ISDZ nie stanowi potwierdzenia przyjęcia i zarejestrowania zgłoszenia w systemie. Informuje jedynie, że zgłoszenie zostało ustawione w kolejce i oczekuje na sprawdzenie poprawności (walidację). Stan walidacji zgłoszenia widoczny jest po wyborze zakładki Przetwarzanie zgłoszenia INTRASTAT, w kolumnie Status przetwarzania (widok jak poniżej):

17 Rysunek 33 Po wyborze zakładki Deklaracje INTRASTAT widoczny jest status zgłoszenia (widok jak poniżej): Rysunek 34 UWAGA: Wizualizacja przedstawiona na rys. 34 jest dostępna maksymalnie przez 10 dni. W przypadkach wzrostu obciążenia systemu, powodowanego np. okresowym zwiększeniem ilości przesyłanych zgłoszeń, wizualizacja może być ograniczona/utrudniona. Wówczas w celu uzyskania informacji o przesłanych zgłoszeniach należy kontaktować się z Wydziałem INTRASTAT Izby Celnej w Szczecinie. W przypadku gdy status przetwarzania / status oznaczony został jako Niepoprawny/odrzucony, należy wyświetlić komunikat o błędzie, używając zakładki Błędy/uwagi. UWAGA: Dokument posiadający status przetwarzania / status niepoprawny/ odrzucony, nie został przyjęty do systemu. Należy ponownie wysłać zgłoszenie, uwzględniając uwagi zawarte w wygenerowanym przez system komunikacie o błędzie.

18 2. Przykłady najczęściej występujących błędów i towarzyszących im komunikatów Uwaga: Pojawienie się po zalogowaniu poniższego komunikatu świadczy o chwilowej niedostępności systemu Rysunek 35 W takim przypadku należy ponowić próbę logowania do systemu. Blad Kod="SYS" OpisBledu="Niezgodnosc numeru REGON/NIP osoby Uprawnionej i numeru REGON/NIP z deklaracji" 1. Pomyłka cyfrowa podanie w zgłoszeniu błędnego numeru NIP/REGON. 2. Przed wysłaniem zgłoszenia była dokonywana zmiana hasła - po zmianie hasła należy się wylogować i zalogować ponownie. 3. Przesłano zgłoszenie podpisane elektronicznie za pomocą klucza do bezpiecznej transmisji danych poprzez stronę Celina-WebCel. Zaleca się wysyłanie zgłoszeń INTRASTAT podpisanych elektronicznie jako załączniki wiadomości na adres: 4. Nieprawidłowo otwarta strona Celina-WebCel podczas wysyłania zgłoszenia do systemu (tło powinno całkowicie wypełniać stronę bez białego paska u góry) należy się wylogować i zalogować ponownie.

19 Rys. 36 Widok niepoprawnie otwartej strony Rys. 37 Widok poprawnie otwartej strony Błąd strukturalny (SCHEMA): Błąd formalny: Niedozwolony węzeł: IST 1. Wysłano prawdopodobnie plik roboczy programu zawierający dane źródłowe. Wymieniony plik należy wczytać ponownie do programu (opcja otwórz ) i zapisać korzystając z opcji Zapisz deklarację XML do wysłania (w zakładce Deklaracja Intrastat).

20 Rys. 38 Poprawne zapisywanie pliku XML do wysłania tak zapisany plik można wysłać do systemu INTRASTAT Rys. 39 Uruchomienie opcji Zapisz jako, Zapisz w zakładce Plik dane źródłowe utworzy plik roboczy tak zapisanych plików nie wysyła się do systemu INTRASTAT 2. W strukturze pliku występują spacje na końcu zapisu oraz podwójne spacje wewnątrz zapisu danych. Błąd strukturalny (SCHEMA): Błąd formalny: Niepoprawna wartość atrybutu: OpisTowaru W przesłanym pliku w polu opis towaru wystąpiła zbyt duża ilość znaków (opis towaru jest za długi). Przykład: <PodmiotZobowiazany Nazwa="AAAAA sp. z o. o." UlicaNumer="Omskiego 55" KodPocztowy="28-210" Miejscowosc="Szczecin" Nip=" " Regon=" " /> <Towar PozId="1" OpisTowaru="II. ODPADY, ŚCINKI I BRAKI; PÓŁFABRYKATY; ARTYKUŁY - Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i inne płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, nawet w rolkach - W rolkach o szerokości nieprzekraczającej 20 cm - Pasy, pokryte warstwą niezwulkanizowaną - pozostałe - pozostałe" KrajPrzeznaczeniaWysylki="AT" RodzajTransakcji="11" KodTowarowy=" " KrajPochodzenia="AT" MasaNetto="2222" WartoscFaktury="33333" /> System zidentyfikuje błędną pozycję podając w opisie błędu informację zapisaną następująco: cyfra oznacza nr pozycji towarowej do której odnosi się komunikat.

21 Błąd występuje w przypadkach stosowania do tworzenia plików zgłoszeń programów w wersji niższej niż 2.17, które przyjmują często zbyt długi opis całej gałęzi pozycji HS jako nazwy towaru. W polu 10 opis towaru należy stosować zwyczajową nazwę handlową towaru umożliwiającą jego identyfikację i klasyfikację według kodu Nomenklatury Scalonej (CN). Zaleca się generowanie plików zgłoszeń INTRASTAT za pomocą programu w wersji 2.24 lub wyższej dostępnej pod adresem: Blad Tekst="to nie jest prawidłowy komunikat XML" Przesłany poprzez dedykowaną pocztę plik podpisany kluczem do bezpiecznej transmisji danych zawiera dane źródłowe, co oznacza, że jest plikiem "roboczym. Wymieniony plik należy wczytać ponownie do programu (opcja otwórz ) i zapisać korzystając z opcji Zapisz deklarację XML do wysłania w zakładce Deklaracja Intrastat (patrz rys. 38). Nazwa głównego węzła jest różna od IST" Przesłany poprzez dedykowaną pocztę plik zawiera dane źródłowe co oznacza, że jest plikiem "roboczym. Wymieniony plik należy wczytać ponownie do programu (opcja otwórz ) i zapisać korzystając z opcji Zapisz deklarację XML do wysłania w zakładce Deklaracja Intrastat (patrz rys. 38). "Nieobsługiwany typ dokumentu: IST" Zgłoszenie prawdopodobnie było przesyłane poprzez zakładkę "Wyślij do Celiny". Zgłoszenia INTRASTAT należy wysyłać korzystając z zakładki Wyślij do Intrastat. Rys. 40 "Brak atrybutu adres " W przesyłanym zgłoszeniu nie wpisano adresu poczty elektronicznej. Atrybut jest wymagany, ponieważ na podany adres wysyłany jest komunikat zwrotny* dotyczący zgłoszenia. Atrybut powinien być zapisany po elemencie : IST xmlns="http://www.krakow.uc.gov.pl/intrastat/ist-xml/xsd/istw1r1.xsd" np.:

22 <IST xmlns="http://www.krakow.uc.gov.pl/intrastat/ist-xml/xsd/istw1r1.xsd" 3. Komunikaty zwrotne o przyjęciu ISTA lub odrzuceniu ISTB wysyłane na podany w zgłoszeniu adres e mail: Komunikat - załącznik ISTA Komunikat otrzymany na podany w treści wysłanego zgłoszenia adres e mail wraz z załącznikiem ISTA jest potwierdzeniem przyjęcia dokumentu do systemu. Treść komunikatu: ISTA - potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia INTRASTAT" body="w załączeniu znajduje się dokument ISTA (w standardzie "xml"), który jest elektroniczną formą potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia INTRASTAT przez organ celny. Otrzymanie dokumentu ISTA oznacza, że zgłoszenie INTRASTAT - o wskazanym w treści dokumentu "Identyfikatorze Systemowym" - zostało przyjęte przez organ celny i że nadano mu w systemie INTRASTAT określony "Nr Deklaracji" Przykładowa treść załącznika ISTA <ISTA xmlns="http://www.krakow.uc.gov.pl/intrastat/ist-xml/xsd/istaw1r0.xsd" <Akceptacja DataPrzyjecia=" " NrDeklaracji="42INTR/ /P/11/05/1" NrWlasny="10IST " IdentyfikatorSystemowy="ISDZ/D/2011/07/ " /> Komunikat - załącznik ISTB Komunikat otrzymany na podany w treści wysłanego zgłoszenia adres wraz z załącznikiem ISTB jest powiadomieniem o odrzuceniu dokumentu i stanowi wezwanie do uzupełnienia braków i powtórnego jego przesłania. W treści załącznika ISTB podany jest kod i opis błędu Treść komunikatu: ISTB - odmowa przyjęcia zgłoszenia INTRASTAT" body=" W załączeniu znajduje się dokument ISTB (w standardzie "xml"), który jest elektroniczną formą odmowy przyjęcia zgłoszenia INTRASTAT przez organ celny. Otrzymanie dokumentu ISTB oznacza, że zgłoszenie INTRASTAT - o wskazanym w treści dokumentu "Identyfikatorze Systemowym" - nie zostało przyjęte przez organ celny oraz jednocześnie stanowi wezwanie do uzupełnienia braków (błędów) w przedmiotowym zgłoszeniu INTRASTAT i powtórnego jego przesłania w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieuzupełnienia w ustalonym terminie przedmiotowego zgłoszenia INTRASTAT o elementy wskazane w dokumencie ISTB, uznaje się je z mocy prawa za niedokonane." 4. Opis najczęściej generowanych informacji zawartych w treści załącznika ISTB o błędzie i powodach jego wystąpienia Blad Kod="R9" OpisBledu="Do przyjęcia dokumentu IST o rodzaju Korekta zgłoszenia INTRASTAT lub Zamiana zgłoszenia INTRASTAT, wymagane jest wcześniejsze przyjęcie do systemu dokumentu IST rodzaju Zgłoszenie INTRASTAT numerze wersji równej 1 oraz tym samym numerze NIP zobowiązanego, typie, roku i miesiącu okresu rozliczeniowego, numerze cząstkowym jak bieżący dokument" Nastąpiło wysłanie korekty lub zamiany nie przejętego lub nie wysłanego wcześniej do systemu pierwotnego zgłoszenia INTRASTAT. Wysyłając korektę lub zamianę zgłoszenia

23 należy mieć pewność, że wcześniej do systemu został przyjęty dokument, który chcemy korygować lub zamieniać. Przykład: Do systemu wysłaliśmy i zostało zaakceptowane pierwotne zgłoszenie INTRASTAT: Zgłoszenie numer 1 (pole 1 Numer zgłoszenia w okresie sprawozdawczym ). Wersja zgłoszenia 1 (pole 1 Numer wersji zgłoszenia ; jeżeli w polu 2 zaznaczono zgłoszenie, to wersja zawsze 1). Jeżeli zamierzamy dokonać korekty lub zamiany tego zgłoszenia, to korektę lub zamianę powinniśmy oznaczyć w sposób następujący: Numer zgłoszenia w okresie sprawozdawczym - należy podać numer zgłoszenia w okresie sprawozdawczym, które zamierzamy korygować lub zmieniać. (W naszym przypadku będzie to zgłoszenie Nr 1 dla danego okresu sprawozdawczego i kierunku, które na pewno zostało zarejestrowane w systemie). Numer wersji zgłoszenia - należy pamiętać, że w przypadku korekty lub zamiany zgłoszenia numer ten musi być zawsze o 1 większy od numeru wersji zgłoszenia wysłanej poprzednio. W przedstawianym przykładzie w przypadku pierwszej korekty/zamiany dokument oznaczony będzie następująco: Zgłoszenie numer 1 (przywołany numer zgłoszenia pierwotnego) Wersja zgłoszenia 2 (wersja 1 została już zarejestrowana) Analogicznie dla naszego przykładu kolejna korekta lub zamiana: Zgłoszenie numer 1 (przywołany numer zgłoszenia pierwotnego) Wersja zgłoszenia 3 (wersja 2 została już zarejestrowana) W przypadku ewentualnych następnych korekt lub zamiany do tego zgłoszenia kolejne wersje będą miały numer o jeden większy od poprzednio wysłanej wersji tj. Zgłoszenie numer 1 (przywołany numer zgłoszenia pierwotnego) Wersja zgłoszenia 4 (wersja 3 została już zarejestrowana) Dalsze korekty (zamiany) będą miały odpowiednio wersje 5, 6, 7 itd. UWAGA: Numer korekty zgłoszenia musi być taki sam jak numer zgłoszenia, które zamierzamy korygować, tj. zgłoszenia zarejestrowanego wcześniej w systemie. Niedopuszczalne jest oznaczenie korekty numerem zgłoszenia nieistniejącego w systemie np. wysłano zgłoszenie numer 1 wersja 1, a następnie do niego korektę numer 2 wersja 2 (winno być numer 1 wersja 2). Blad Kod="R10" OpisBledu="Numer wersji dokumentu IST o rodzaju Korekta zgłoszenia INTRASTAT lub Zamiana zgłoszenia INTRASTAT musi być o jeden większy od ostatnio przyjętego do systemu dokumentu IST, o tym samym numerze NIP zobowiązanego, typie, roku i miesiącu okresu rozliczeniowego, numerze cząstkowym"

24 Nastąpiło wysłanie korekty lub zamiany dokumentu w wersji nie będącej w kolejności numerycznej następną wersją dokumentu lub o numerze i wersji która już została przyjęta do systemu. W drugim z cytowanych przypadków wystąpią błędy R10 i R14 (dot. danego podmiotu, typu zgłoszenia (przywóz/wywóz), roku i okresu sprawozdawczego). Przykład: W systemie zarejestrowano zgłoszenie numer 1 wersja 1 i pierwszą korektę tego zgłoszenia, czyli numer 1 wersja 2. Następnie przesłano drugą korektę ale oznaczoną numer 1 wersja 4. System zareaguje wygenerowaniem komunikatu o błędzie R10 ponieważ pominięto (lub system odrzucił z powodu błędów) wersję 3 dokumentu tj. nie zachowano ciągłości numerowania wersji dokumentów. Blad Kod="R14" OpisBledu="Nie jest możliwe wprowadzenie do systemu dwóch (lub więcej) dokumentów IST o tym samym komplecie danych: NIP podmiotu zobowiązanego, Typ deklaracji (wywóz/przywóz), Rok okresu sprawozdawczego, Miesiąc okresu sprawozdawczego, Numer cząstkowy i Numer wersji" Nastąpiło wysłanie dokumentu o numerze i wersji dokumentu wcześniej przyjętego do systemu (dot. danego podmiotu, typu zgłoszenia (przywóz/wywóz), roku i okresu sprawozdawczego). Blad Kod="R15" OpisBledu="Jeśli deklaracja zawiera dane zgłaszającego wtedy podmiot zgłaszający (identyfikowany przez NIP) musi posiadać uprawnienie do zgłaszania deklaracji w imieniu podmiotu zobowiązanego (identyfikowanego przez NIP)" 1. W polu 5 Przedstawiciel wpisano reprezentanta zewnętrznego (agent celny lub osoba, w imieniu której czynności przed organem celnym dokonuje upoważniony pracownik wpisany na listę agentów celnych, doradca podatkowy, adwokat, radca prawny) niepowiązanego w administracji z podmiotem zobowiązanym (brak upoważnienia). 2. W polu 5 Przedstawiciel powielono dane podmiotu zobowiązanego z pola 4 Odbiorca/ Nadawca. 3. W polu 5 Przedstawiciel wpisano dane upoważnionego pracownika firmy. UWAGA: Jeżeli zgłoszenie dokonywane jest przez właściciela firmy lub jej upoważnionego pracownika pola 5 Przedstawiciel nie wypełnia się (wypełnienie pola 5 generuje błąd i ustawienie statusu zgłoszenia na niepoprawny / odrzucony ). Pytania natury merytorycznej moŝna kierować do: Wydziału INTRASTAT w Izbie Celnej w Szczecinie: a) adres

25 b) telefony: (91) ; ; ; c) szczegółowy wykaz telefonów Wydziału INTRASTAT: Komórki ds. INTRASTAT

Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel

Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel Jednym ze sposobów przesłania deklaracji INTRASTAT do Polskiej Administracji Celnej jest skorzystanie z serwisu Celina Webcel, który służy przekazywaniu

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Zakładanie konta na portalu OX.PL Uruchamianie linku aktywacyjnego Co zrobić w przypadku kiedy link nie dotarł na skrzynkę mailową Dodawanie ogłoszeń

Zakładanie konta na portalu OX.PL Uruchamianie linku aktywacyjnego Co zrobić w przypadku kiedy link nie dotarł na skrzynkę mailową Dodawanie ogłoszeń Spis treści: 1. 2. 3. 4. Zakładanie konta na portalu OX.PL Uruchamianie linku aktywacyjnego Co zrobić w przypadku kiedy link nie dotarł na skrzynkę mailową Dodawanie ogłoszeń 1. Zakładanie konta na portalu

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B.

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Po utworzeniu spis przekazów pocztowych klikamy na ikonę na dole okna, przypominającą teczkę. Następnie w oknie Export wybieramy format dokumentu o nazwie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2016

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2016 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2016 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2016

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika. Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego

Podręcznik Użytkownika. Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego Podręcznik Użytkownika Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego Warszawa, maj 2014 1 Spis treści Spis treści... 2 1 Wprowadzenie... 4 2 Wymagania systemowe warstwy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Strona logowania do Systemu Zarządzania Tożsamością... 3 3. Pierwsze logowanie do systemu... 4 4. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

1 z 18. Spis treści: 1. Zakładanie konta na portalu OX.PL

1 z 18. Spis treści: 1. Zakładanie konta na portalu OX.PL 1 z 18 Spis treści: 1. Zakładanie konta na portalu OX.PL 2. Uruchamianie linku aktywacyjnego 3. Co zrobić w przypadku kiedy link nie dotarł na skrzynkę mailową 4. Dodawanie ogłoszeń 5. Reset hasła 1. Zakładanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Generatora

Instrukcja obsługi Generatora Słowniczek: Wniosek wniosek składany jest po raz pierwszy w danym naborze. Wniosek (korekta) składany jest po ocenie w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma uwagi do Wniosku i tym samy jest zobligowany do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym

Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Założenie konta dla administratora lokalnego podmiotu... 3 3. Złożenie wniosku o założenie konta podmiotu raportującego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski STRONA 1/24 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP 3 2 WYBÓR FORMULARZA 4 3 WYBÓR JEDNOSTKI 6 4 WYPEŁNIENIE FORMULARZA 7 5 WYGENEROWANIE DOKUMENTU XML 8 6 WYDRUK WYPEŁNIONEGO WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Wersja 3.0 02-03-2017 Spis treści Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu wnioskowania i zarządzania certyfikatami BPTP O3 w systemie ITIM Wersja 2.1

Dokumentacja użytkownika systemu wnioskowania i zarządzania certyfikatami BPTP O3 w systemie ITIM Wersja 2.1 Dokumentacja użytkownika systemu wnioskowania i zarządzania certyfikatami BPTP O3 w systemie ITIM Wersja 2.1 1 1 Wstęp... 3 2 Wnioskowanie o certyfikaty... 3 2.1 Wnioskowanie o certyfikat przez partnera...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Zakładanie konta użytkownika na platformie do nauczania na odległość http://moodle.ckp.edu.pl

Zakładanie konta użytkownika na platformie do nauczania na odległość http://moodle.ckp.edu.pl Projekt językowy Zakładanie konta użytkownika na platformie do nauczania na odległość http://moodle.ckp.edu.pl Zygmunt Sumiec Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu I. Abyś mógł korzystać z platformy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o płatnop. atność. w Generatorze wniosków płatniczych

Instrukcja wypełniania wniosku o płatnop. atność. w Generatorze wniosków płatniczych Instrukcja wypełniania wniosku o płatnop atność w Generatorze wniosków płatniczych Po wejściu na stronęinternetowąwww.rpo.lodzkie.plnależy kliknąćna pole Generatory wniosków Generatory wniosków Generator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zapisu w elektronicznym systemie zgłoszeń szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach SPO RZL 2.3 A

Instrukcja obsługi zapisu w elektronicznym systemie zgłoszeń szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach SPO RZL 2.3 A Instrukcja obsługi zapisu w elektronicznym systemie zgłoszeń szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach SPO RZL 2.3 A Informacja dla firm partnerskich Microsoft: Realizacja kursów następuje w trybie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2016

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Szóstoklasisto, w elektronicznym systemie pod adresem: www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl możesz samodzielnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 30.03.2011r. Opracował: Mariusz Tomza Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Zmiana hasła użytkownika... 5 Wprowadzanie nowych zgłoszeń do systemu...

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów INSTRUKCJA obsługi certyfikatów dla użytkownika bankowości internetowej Pocztowy24 z wybraną metodą autoryzacji Certyfikat Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Wymagania techniczne... 3 2. Certyfikat jako jedna

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A INFORAMCJE OGÓLNE

CZĘŚĆ A INFORAMCJE OGÓLNE Instrukcje złożenia wniosku o dofinansowanie działań Mobilność-konsorcja w programie Erasmus na rok akademicki 2013/14 Dotyczy: wyjazdów studentów na praktykę realizowanych przez konsorcja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP)

jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP) OGÓLNE ZASADY WYPEŁNIANIA FORMULARZA etpp 1 WPROWADZENIE Elektroniczny formularz etpp utworzony został w ramach projektu Ogólnodostępna Platforma Informacji Tereny Poprzemysłowe (OPI-TPP) i stanowić będzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 WSPARCIE PROJEKTÓW CELOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA (dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJA DO CBKD

INSTRUKCJA REJESTRACJA DO CBKD INSTRUKCJA REJESTRACJA DO CBKD UWAGA: WSZYSTKIE DOKUMENTY WYMAGANE PODCZAS REJESTRACJI SĄ PRZESYŁANE DO POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ SP. Z O.O. ELEKTRONICZNIE ZA POMOCĄ APLIKACJI LDO PORTAL DOSTAWCY. W celu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.6 Spis treści 1. KROK 3 Pobranie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do żłobków

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do żłobków Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do żłobków Szanowni Państwo, W części publicznej systemu możecie samodzielnie wypełnić elektroniczny wniosek rekrutacyjny, następnie go wydrukować, podpisać

Bardziej szczegółowo

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych)

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) ELF Instrukcja użytkownika (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) Agencja Rynku Rolnego 2015 ELF - Instrukcja użytkownika Strona 2 z 13 Spis Treści 1. Opis systemu 3 2. Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości 1. Logowanie Ankieta dostępna jest jako formularz w systemie SEZAM, z którego wysyłane były wnioski: aplikacyjny oraz o płatność. Należy zalogować się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO Spis treści Charakterystyka modułu... 3 Zakres funkcjonalny... 3 Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy

Bardziej szczegółowo

1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3

1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3 30 50 100 Spis treści 1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3 1.1. Dla Klientów nieposiadających konta w enadawcy... 3 1.2. Dla klientów posiadających konto w enadawcy... 7 2. Nadanie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa W dokumencie opisano sposób pobierania i weryfikowania zaświadczeń elektronicznych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Rejestracja w Serwisie topfx.pl

PRZEWODNIK. Rejestracja w Serwisie topfx.pl PRZEWODNIK Rejestracja w Serwisie topfx.pl Rejestracja w Serwisie topfx.pl umożliwia dostęp do Panelu Transakcyjnego, w którym możliwe jest przeprowadzanie transakcji wymiany walut w oparciu o rachunki

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Extranet KLUBY.PZPN.PL Instrukcja obsługi

Extranet KLUBY.PZPN.PL Instrukcja obsługi Data utworzenia : 07.03.2013 Extranet KLUBY.PZPN.PL Instrukcja obsługi utworzył : Maciej Sobol korekta : Henryk Świerczek aktualizacja 14.03.2013 strona 1/13 Spis treści TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA...2

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013 Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Przed rozpoczęciem wypełniana wniosku o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek. Logowanie do portalu:

Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek. Logowanie do portalu: Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek Logowanie do portalu: Aby zainicjować serwis www, należy uruchomić przeglądarkę internetowa (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox itp.) i w pasku adresu przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do

Bardziej szczegółowo

LOGOWANIE DO SYSTEMU:

LOGOWANIE DO SYSTEMU: LOGOWANIE DO SYSTEMU: II. Obecność Recenzenta w systemie: a. Recenzent posiada założony przez siebie login i hasło (wówczas bezpośrednio loguje się do systemu) b. Recenzent został zalogowany w systemie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika wersja 1.0 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Rejestracja... 8 3. Logowanie... 11 4. Wylogowanie... 12 5. Reset hasła... 13 6. Wgląd w dane użytkownika... 16 7. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów

E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów Korporacyjnych Szybko Pole Wygodnie do Online edycji Podręcznik Pomoc użytkownika techniczna Przeglądarka internetowa Sprawdź czy korzystasz z jednej

Bardziej szczegółowo

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015)

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Wymagania odnośnie przeglądarki Internet Explorer: wersja równa lub wyższa od IE9, wyłączony tryb zgodności, wyłączone blokowanie

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Konfiguracja skrzynki nadawczej, z której wysyłane będą paski do pracowników

Płace Optivum. Konfiguracja skrzynki nadawczej, z której wysyłane będą paski do pracowników Płace Optivum Jak drogą elektroniczną wysyłać pracownikom paski z list płac? Program Płace Optivum wyposażany jest w mechanizm umożliwiający wysyłanie pasków z zatwierdzonych list płac za pomocą poczty

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie U2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (do wersji 2.01) Wersja 0.2 Data powstania 24.06.2015r. Spis treści: Instrukcja dla Uczestników Konsultacji Społecznych... 3 Okno systemu... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

Obsługa zgłoszeń serwisowych Krok po kroku

Obsługa zgłoszeń serwisowych Krok po kroku Obsługa zgłoszeń serwisowych Krok po kroku 1. Uzyskanie dostępu do portalu serwisowego 2. Wypełnienie formularza reklamacyjnego 3. Weryfikacja zgłoszonych towarów 4. Zgłoszenie grupy towarów specyfikowanych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Centrum E-Learning StSW jest systemem mającym na celu wspomaganie realizacji zajęć dydaktycznych w formie e-learningowej, czyli zdalnie na odległość. Aby móc skorzystać z systemu CEL StSW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uzyskiwania dostępu do systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (EWUŚ)

Instrukcja uzyskiwania dostępu do systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (EWUŚ) W sytuacji, gdy lekarz nie ma konta w Portalu Personelu, a chce uzyskać upoważnienie do pracy w systemie EWUŚ, w pierwszej kolejności musi przejść procedurę aktywacji dostępu do Portalu Personelu, zgodnie

Bardziej szczegółowo

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy 1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy Po wejściu na stronę Serwisu KLIPER https://kliper.tvp.pl w celu rejestracji należy wybrać polecenie zaloguj się a po przejściu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy LDO

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy LDO 1 Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy LDO 2 Spis treści Charakterystyka modułu...3 Zakres funkcjonalny...3 Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

https://www.nfz-zielonagora.pl/clo_wl/

https://www.nfz-zielonagora.pl/clo_wl/ pierwsze kroki Spis treści 1. Logowanie... 1 2. Zmiana hasła... 2 3. Dane potrzebne do odzyskiwania hasła... 3 4. Odzyskiwanie hasła... 4 a) skorzystanie z opcji odzyskiwania hasła przez odpowiedź na pytanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w formie elektronicznej Biuro Wspierania Konsumpcji Agencja

Bardziej szczegółowo

Aktywacja. Wstęp. Zakładanie nowej firmy. Rejestracja programu. Aktywacja danych firmy. Zmiana danych firmy

Aktywacja. Wstęp. Zakładanie nowej firmy. Rejestracja programu. Aktywacja danych firmy. Zmiana danych firmy Aktywacja Wstęp Zakładanie nowej firmy Rejestracja programu Aktywacja danych firmy Zmiana danych firmy 2 Aktywacja Wstęp Programy linii SYMFONIA START umożliwiają prowadzenie tylko jednej firmy. Ponadto,

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 11.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Lista raportów do NFZ

Rys. 1. Lista raportów do NFZ 1. Raporty statystyczne informacje o wykonanych świadczeniach Dla wszystkich umów zawartych na rok 2011 i lata późniejsze sprawozdawczość ogranicza się do raporty wykonanych świadczeń ambulatoryjnych i

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od r.

Obowiązuje od r. Obowiązuje od 14.11.2016 r. Instrukcja logowania do Bankowości Internetowej za pomocą hasła maskowanego oraz autoryzacji zleceń kodami SMS. Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie A2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo