Uwagi prawne INFORMACJE OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwagi prawne INFORMACJE OGÓLNE"

Transkrypt

1 Uwagi prawne Niniejsze Ostrzeżenie prawne reguluje dostęp użytkownika serwisu internetowego (dalej zwanego Użytkownikiem ) do treści dostarczanych przez LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.U.. Zwykłe użycie informacji znajdującej się na niniejszej stronie internetowej wiąże się z zaakceptowaniem Ostrzeżenia prawnego, w związku z czym usilnie radzimy czytać je za każdym razem gdy odwiedzi się niniejszy serwis internetowy, ze względu na jego ciągłą aktualizację. INFORMACJE OGÓLNE Wypełniając rozporządzenia z art. 10 Ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o Usługach Informacyjnych dla Społeczności i Handlu Elektronicznym informujemy, że właścicielem domeny jest firma LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.U. (N.I.P A ), z siedzibą przy Autovía Madrid-Alicante Km. 382 Novelda (Alicante). W celu rozwijania swojej działalności LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.U., zgodnie z ustaleniami obowiązujących przepisów oraz organów kontroli, posiada odpowiednie pozwolenie administracji i znajduje się odpowiednio zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Alicante, Tom arkusz 72, strona A-99480, który został prawidłowo poinformowany o domenie WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY Formularze dotyczące zakupu znajdujące się na mogą być wypełnione w dowolnie wybranym przez państwa języku; jednak LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.U. nie bierze odpowiedzialności za błędy lub brak odpowiedzi na państwa zgłoszenie z powodu użycia nieopowiedniego języka. Wysłanie któregokolwiek z formularzy na zamówienie oznacza elektroniczny sposób zawarcia umowy na zasadach określonych w Ustawie 34/2002 o Usługach Informacyjnych dla Społeczności. Na podstawie tej ustawy, LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.U. informuje, że prawidłowe wysłanie prawdziwych i niezbędnych danych oraz następująca po tym realizacja zapłaty, będą jedyną procedurą do wykonania przez zamawiającego. Dokument na którym zostanie sformalizowane zamówiene będzie przechowywany w naszych biurach przez obowiązujący czas określony przez prawo, w tym czasie będzie możliwy dostęp do niego, zmiana lub anulowanie. Istnieje możliwość wypełnienia formularzy w jednym z języków oficjalnych na terenie kraju.

2 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA Zawartość serwisu internetowego (URL), zarówno teksty, zdjęcia, projekt graficzny, kody źródłowe, logo, marki, itp. posiadają przekazane prawa lub są wyłączną własnością firmy LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.U. i podlegają pod przepisy regulujące Własność Intelektualną i Przemysłową, co oznacza zakaz ich reprodukcji, zmian, dystrybucji oraz manipulacji. LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.U. jest wyłącznym właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej, przemysłowej i podobnych, które mogłyby dotyczyć Serwisu Internetowego. Tym samym, zostają zastrzeżone na rzecz firmy LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.U. wszelkie prawa dotyczące jakiejkolwiek zawartości, usług lub elementów do niej należących, zamieszczonych w Serwisie Internetowym, łącznie z, na zasadach jedynie informacji a nie ograniczenia, elementami wchodzącymi w skład wyglądu wizualnego, obrazu graficznego i innych bodźców zmysłowych, zamieszczonych na stronach internetowych tworzących Serwis Internetowy; architektura przeglądania; kody źródłowe stron internetowych; zdjęcia, nagrania, programy komputerowe, bazy danych, technologia, logotypy oraz znaki odróżniające. LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.U. zastrzega sobie prawo do aktualizacji, zmian lub usunięcia informacji zawartej w swoim serwisie, jak również jej konfiguracji, świadczeń lub warunków ogólnych, w każdej chwili i bez potrzeby wcześniejszego zawiadomienia. Firma nie gwarantuje braku przerw lub błędów podczas dostępu do serwisu internetowego, ani nie będzie odpowiedzialna za żaden z problemów technicznych lub usterek mogących pojawić się podczas połączenia z Internetem. Nie gwarantuje też nieobecności wirusów ani innych elementów mogących spowodować zmiany w państwa systemie informatycznym (software i hardware) lub w dokumentach elektronicznych i plikach zapisanych w państwa systemie informatycznym i w związku z tym, jest wyłączona z wszelkiej odpowiedzialności za straty i szkody, które mogą nastąpić w systemie informatycznym, dokumentach elektronicznych lub plikach użytkowników.

3 ZASTRZEŻENIE PRAW Użytkownik zobowiązuje się do nieusuwania, niekasowania, niemanipulowania ani niezmieniania w żaden sposób: Uwag, legend, wskazówek lub symboli, które LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.U. lub legalni właściciele praw, zamieszczą w miejscach do nich należących w ramach własności intelektualnej lub przemysłowej (jak np., i, itp.) Urządzeń technicznych ochrony lub identyfikacji mogących zawierać Treści (jak np. znaki wodne, odciski cyfrowe, itp.) Dostęp, wizualizacja oraz, jeśli ma miejsce, pobieranie Zawartości i/lub Usług będzie się odbywało tylko i wyłącznie w celach ściśle prywatnych a nie handlowych. LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.U. zastrzega sobie wszelkie prawa związane z własnością intelektualną i przemysłową dotyczącą elementów serwisu internetowego i nie przekazuje żadnej licencji ani pozwolenia na użycie jej Własności użytkownikowi, innych niż te wyraźnie określone w niniejszej klauzuli. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Dotyczącej Informacji: LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.U. nie jest odpowiedzialna za prawdziwość, dokładność, właściwość i aktualizację informacji podanych na stronie Zawartość tej strony posiada charakter informacyjny, dlatego też LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.U. nie jest odpowiedzialna za decyzje podjęte przez użytkownika na ich podstawie, ani za straty i szkody poniesione przez użytkownika lub przez osoby trzecie na podstawie informacji uzyskanych w niniejszym serwisie internetowym. Dotyczącej jakości usług: użytkownik przyznaje, że wie i jest świadomy istnienia wirusów, robaków internetowych oraz innych elementów szkodliwych w Sieci. Do użytkownika należy posiadanie narzędzi odpowiednich do wykrycia i usunięcia tych szkodliwych programów informatycznych, nie będąc LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.U. odpowiedzialna za szkody wyrządzone w sprzęcie informatycznym użytkownika lub osób trzecich, podczas ich dostępu do serwisu internetowego. Dotyczącej dyspozycyjności usług: dostęp do portalu wymaga usług i dostaw od innych dostawców usług należących do społeczności informatycznej, których zaufanie, jakość, ciągłość i działanie usług nie są pod kontrolą LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.U.. Dlatego też, usługi dostarczane przez portal mogą być w każdej chwili zawieszone, usunięte lub niedostępne. LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.U. nie bierze odpowiedzialności za żadnego rodzaju straty i szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku błędów lub rozłączenia sieci telekomunikacyjnych, powodujących zawieszenie, usunięcie lub przerwanie usług Portalu w czasie ich świadczenia lub wcześniej.

4 Dotyczącej zawartości dostępnych na/przez Portal: Niniejszy serwis internetowy pozwala na dostęp do linków i innych stron internetowych (dalej zwanych Miejscami połączonymi ). W tych przypadkach LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.U. działa jako świadcząca usługi pośrednictwa zgodnie z rozporządzeniem Ustawy o Usługach Informacyjnych dla Społeczności, w związku z czym jest odpowiedzialna jedynie za zawartość i usługi dostarczane do Miejsc połączonych w sytuacji gdy posiadając rzeczywistą wiedzę o ich nielegalności, nie podejmie odpowiednich działań w celu ich usunięcia. Jeśli pan/pani uważa, że którekolwiek z Miejsc połączonych zawiera treści nielegalne lub nieodpowiednie, powinien pan/pani zawiadomić o tym LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.U., która podejmie odpowiednie kroki w celu usunięcia stosownych linków. LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.U. nie bierze również odpowiedzialności za zawartość i usługi oferowane przez Miejsca połączone i dlatego nie jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone z powodu ich nielegalności, jakości, nieaktualności, niedostępności, błędów lub nieważności. LICENCJA NA LINKI Każdy link osób trzecich w niniejszym serwisie internetowym powinien odsyłać do ich strony głównej lub początku. Użytkownicy oraz inne osoby, które zdecydują się utworzyć link między swoją stroną internetową i Serwisem Internetowym, powinny spełnić podane poniżej następujące warunki. Jakiekolwiek roszczenie do linku, inne niż określone w niniejszej klauzuli, wymaga wcześniejszego wyrażenia zgody na piśmie przez LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.U.. Użytkownik nie może odtwarzać ani imitować w pełni lub częściowo zawartości Serwisu Internetowego, ani jego wyglądu graficznego ( look and feel"), wykonywać ramek ( frames") ani linków zagnieżdżonych ( link inline") stron firmy LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.U.. Nie stworzy przeglądarki, ramki, otoczenia lub paska przeglądarki na stronach Serwisu Internetowego. Nie wykona fałszywych, niedokładnych, nieprawidłowych ani oczerniających Serwis Internetowy firmy LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.U. lub jakąkolwiek inną Własność firmy LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.U., oświadczeń ani deklaracji, a szczególnie nie oświadczy ani nie da do zrozumienia, że LEVANTINA Y ASOCIADOS DE

5 MINERALES, S.A.U. współpracuje lub jest partnerem współpracującym lub/i że w jakikolwiek sposób sprawdziła lub zgodziła się na zawartość lub usługi oferowane lub będące do dyspozycji na stronie internetowej, na której został umieszczony link. Strona internetowa, na której zostanie umieszczony link, nie będzie zawierała żadnej marki, nazwy handlowej, szyldu firmy, nazwy, logotypu, sloganu ani innego znaku wyróżniającego, należącego do LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.U., z wyjątkiem znaków, będących częścią samego linku lub innej Własności, posiadających wcześniej uzyskaną licencję na piśmie, wydaną przez LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.U.. Strona internetowa, na której zostanie umieszczony link, nie będzie zawierała informacji ani treści nielegalnych, niemoralnych, sprzecznych z dobrymi, ogólnie przyjętymi obyczajami lub z porządkiem publicznym. LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.U. zastrzega sobie prawo do wszczęcia stosownych działań prawnych przeciwko każdemu kto nie wypełni następujących zakazów: ZAKAZY Jest surowo zabronione: 1. Użycie jakichkolwiek zawartości i usług w celach lub ze skutkiem nielegalnym, zabronionych w niniejszym Ostrzeżeniu prawnym, szkodliwych dla praw lub interesów osób trzecich lub które w jakikolwiek sposób mogą zaszkodzić, uczynić nieużytecznymi, przeciążyć, zniszczyć lub uniemożliwić normalne korzystanie z usług, ze sprzętu informatycznego lub dokumentów, plików oraz innego rodzaju treści zapisanych na jakimkolwiek nośniku informatycznym firmy LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.U.. 2. Użycie Zawartości i Usług, które są chronione przez prawo własności intelektualnej lub przemysłowej należącej do firmy lub do osób trzecich, jeśli Użytkownik nie otrzymał wcześniej od ich właścicieli pozwolenia niezbędnego do użytku jaki ma zamiar zrealizować. 3. Odtwarzanie, kopiowanie, dystrybucja, komunikowanie, przekształcanie lub zmiana zawartości, z wyjątkiem gdy posiada się pozwolenie od właściciela odpowiednich praw lub jest to zgodne z prawem. 4. Wprowadzanie wirusów lub innych elementów fizycznych lub elektronicznych, które mogą uszkodzić lub uniemożliwić prawidłowe działanie sieci, systemu lub sprzętu informatycznego (hardware i software) firmy LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.U.

6 lub osób trzecich, lub które mogą uszkodzić dokumenty elektroniczne i pliki zapisane na tym sprzęcie informatycznym. 5. Uzyskiwanie lub próba uzyskania Zawartości, przy użyciu środków lub procedur innych niż te które, w zależności od przypadku, zostały pozostawione do dyspozycji użytkownika w tym celu i które są zwykle w tym celu używane w internecie, jeśli nie stanowią ryzyka uszkodzenia lub uniemożliwienia korzystania z Serwisu Internetowego, Usług lub/i Zawartości. COOKIES I PRYWATOŚĆ LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.U. gwarantuje poufność i bezpieczeństwo państwa danych o charakterze osobowym gdy będą one przedmiotem przetwarzania, w ramach prowadzonej polityki dotyczącej przetwarzania danych i środków bezpieczeństwa, do których odnosi się art. 9 Ustawy Zasadniczej o Ochronie Danych i które szczegółowo reguluje Dekret Królewski 994/1999 z 11 czerwca, zatwierdzający Regulamin Środków Bezpieczeństwa zautomatyzowanych kartotek zawierających dane o charakterze osobowym (dalej zwany RŚB). Polityka dotycząca przetwarzania danych i środków bezpieczeństwa stosowana przez LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.U. zapobiega zmianom, utracie, nieodpowiedniemu przetwarzaniu lub użyciu państwa danych o charakterze osobowym. LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.U. używa cookies gdy użytkownik przegląda niniejszą stronę internetową (cookies są to małe pliki danych tworzone zgodnie z instrukcjami, które serwery internetowe wysyłają do przeglądarek i które są zapisywane w specjalnym pliku w komputerze użytkownika). Nasze cookies odnoszą się jedynie do użytkownika anonimowego i do jego komputera, są używane w celu identyfikacji języka oraz rodzaju użytkownika i nie dostarczają danych pozwalających na poznanie imienia ani nazwiska użytkownika. Cookies firmy LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.U. nie mogą odczytywać danych z państwa twardego dysku, ani plików cookies stworzonych przez innych dostawców usług. Jeśli pan/pani nie zgadza się aby dane dotyczące przeglądania internetu były kontrolowane przez cookies w wyżej opisanych celach, może pan/pani wyłączyć opcję cookies, w przeciwnym razie, rozumiemy że zgadza się pan/pani na to żeby LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.U. realizowała ten rodzaj kontroli.

7 USTAWODAWSTWO Niniejsze Ostrzeżenie prawne, we wszystkich swych aspektach podlega pod prawo hiszpańskie. Wszelkie roszczenia związane z niniejszym Serwisem internetowym będą podlegały pod ustawodawstwo hiszpańskie oraz pod właściwe Sądy i Trybunały w mieście Madryt (Hiszpania).

3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPÓŁEK GRUPY KNAUF 1 Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Umowa licencyjna użytkownika końcowego Warunki dostępu do Oprogramowania i Usług Bitdefender UWAGA DO WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW: ZAPOZNAJ SIĘ UWAŻNIE PONIŻSZĄ UMOWĄ. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA TE ZASADY I

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE Niniejsza Umowa o Świadczenie Usług w Chmurze Oracle (zwana dalej Umową ) zawarta zostaje pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. ( Oracle ) i osobą fizyczną lub prawną

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne dotyczące dzierżawy serwerów wirtualnych Wersja z dnia 11 stycznia 2011 r.

Warunki ogólne dotyczące dzierżawy serwerów wirtualnych Wersja z dnia 11 stycznia 2011 r. Warunki ogólne dotyczące dzierżawy serwerów wirtualnych Wersja z dnia 11 stycznia 2011 r. DEFINICJE Awaria - Problem z działaniem usługi wynikający z odpowiedzialności OVH (problem sprzętowy, problem z

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Świadczenia Usług

Warunki Ogólne Świadczenia Usług Warunki Ogólne Świadczenia Usług Informacje wymagane prawnie Platforma IT DEUS dostępna na stronie internetowej UseMyBench.com pod adresem URL www.usemybench.com, została stworzona przez firmę IT DEUS,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI Przedszkola Raz Dwa Trzy w Komornikach pod Poznaniem pod adresem www.przedszkolerazdwatrzy.pl Policealnej Szkoły Kosmetycznej Akademia Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Filmbox (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 września 2014 r.

REGULAMIN AKCJI Filmbox (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 września 2014 r. REGULAMIN AKCJI Filmbox (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 września 2014 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Filmbox (zwana dalej Akcją promocyjną ) jest Saturn Planet Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin strony www.prostatanalata.pl

Regulamin strony www.prostatanalata.pl Regulamin strony www.prostatanalata.pl 1. Rozpoczęcie korzystania z serwisu internetowego www.prostatanalata.pl zwanego dalej Serwis, w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne

Bardziej szczegółowo

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie 1 Preambuła Niniejszy Regulamin opracowano w zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa. Regulamin definiuje warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu Playarena.pl.

Bardziej szczegółowo

III. REJESTRACJA, ZAŁOŻENIE KONTA I ZAWARCIE UMOWY

III. REJESTRACJA, ZAŁOŻENIE KONTA I ZAWARCIE UMOWY Umowa wraz z Regulaminem na korzystanie z dziennika elektronicznego BlizejSzkoly.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Poniższe postanowienia stanowią regulamin korzystania z serwisu dziennika blizejszkoly.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. MasterTools. obowiązujący od 25.12.2014r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. MasterTools. obowiązujący od 25.12.2014r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MasterTools obowiązujący od 25.12.2014r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Pojęcia zaznaczone poniżej pogrubioną czcionką i użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: Formularz

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dzierżawy serwera dedykowanego Wersja z dnia 11. stycznia 2011 r.

Ogólne warunki dzierżawy serwera dedykowanego Wersja z dnia 11. stycznia 2011 r. Ogólne warunki dzierżawy serwera dedykowanego Wersja z dnia 11. stycznia 2011 r. DEFINICJE Awaria - Problem z działaniem usługi wynikający z odpowiedzialności OVH (problem sprzętowy, problem z siecią).

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu FxParkiet.pl

Regulamin serwisu FxParkiet.pl Regulamin serwisu FxParkiet.pl Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu FxParkiet.pl, ze stron internetowych w domenie FxParkiet.pl, zasady świadczenia i korzystania z Treści Serwisu i

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dzierżawy serwera dedykowanego z serii So You Start Wersja z dnia 5 grudnia 2013 r. DEFINICJE

Ogólne warunki dzierżawy serwera dedykowanego z serii So You Start Wersja z dnia 5 grudnia 2013 r. DEFINICJE Ogólne warunki dzierżawy serwera dedykowanego z serii So You Start Wersja z dnia 5 grudnia 2013 r. DEFINICJE Awaria - Problem z działaniem usługi wynikający z odpowiedzialności OVH (problem sprzętowy,

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z Serwisu iwisher.pl prowadzonego przez Administratora tego Serwisu, tj. iwisher Spółkę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl I. Postanowienia ogólne 1 Informacje podstawowe 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze

Regulamin Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl I. Postanowienia ogólne 1 Informacje podstawowe 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Regulamin Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl I. Postanowienia ogólne 1 Informacje podstawowe 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego prezencik-art.pl (zwanego dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego RzucamWyzwanie.pl 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego

Regulamin Serwisu Internetowego RzucamWyzwanie.pl 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego Regulamin Serwisu Internetowego RzucamWyzwanie.pl 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego RzucamWyzwanie.pl. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Link4 TU S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Link4 TU S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Link4 TU S.A. 1. Postanowienia Ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usługdrogą elektroniczną (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6 REGULAMIN NuPlays Ostatnia aktualizacja: 24.12.2014 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pod nazwą NuPlays prowadzonego w domenie nuplays.pl przez NuPlays S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo