Załącznik do uchwały Nr XLVI/442/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2006r. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY PRZEBUDOWY DRÓG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do uchwały Nr XLVI/442/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2006r. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY PRZEBUDOWY DRÓG"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr XLVI/442/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2006r. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY PRZEBUDOWY DRÓG

2 1. PODSTAWY WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY PRZEBUDOWY DRÓG Art. 19 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt. Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz z późń. zm.) mówi o tym, że zarządcą dróg wojewódzkich jest zarząd województwa, który może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi (art. 21 ww. ustawy). Do zadań zarządcy drogi należy m.in. (art. 20 ww. ustawy): opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, utrzymywanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą. W związku z powyższym na podstawie opracowania pn.: Studium systemów transportowych i komunikacyjnych Województwa Opolskiego oraz konsultacji społecznych opracowano dokument pt. Główne kierunki rozwoju sieci dróg Województwa Opolskiego. Ww. opracowanie zostało przyjęte Uchwałą Nr 784/2003 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2003 roku. Przedmiotowe opracowanie jest ogólnym dokumentem wyznaczającym priorytetowe kierunki przebudowy i rozbudowy sieci dróg (krajowych, wojewódzkich i powiatowych) na terenie Opolszczyzny. Jednostką realizującą zadania zarządcy dróg w imieniu Zarządu Województwa Opolskiego jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu. 2. ZAKRES INWESTYCJI Wieloletni program inwestycyjny przebudowy dróg obejmuje zadania na drogach wojewódzkich Województwa Opolskiego, których realizacja jest niezbędna z uwagi na: usprawnienie i rozwój układu komunikacyjnego, bezpieczeństwo ruchu drogowego, poprawę komfortu podróżowania, likwidację tzw.: wąskich gardeł. 3. METODYKA WYBORU Ogólne uzasadnienie realizacji wskazanych przedsięwzięć inwestycyjnych na drogach wojewódzkich jest następujące: właściwe powiązanie układu drogowego Województwa Opolskiego z autostradą A4 i przejściami granicznymi, a także z najważniejszymi miejscowościami regionu, poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym wyeliminowanie miejsc niebezpiecznych lub potencjalnie niebezpiecznych, dostosowanie dróg do nacisku na oś 115 kn, wyeliminowanie potencjalnych miejsc utrudnień w ruchu, przygotowanie terenów pod przyszłe funkcje inwestycyjne i rekreacyjne oraz dojazdu do nich, 2

3 4. PLANOWANE EFEKTY PO REALIZACJI INWESTYCJI Planowane efekty po realizacji wskazanych przedsięwzięć inwestycyjnych są następujące: zapewnienie wysokiej sprawności połączeń o charakterze międzyregionalnym i regionalnym, umożliwienie szybkiego i sprawnego przewozu osób, a także towarów, zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania wszystkim użytkownikom dróg wojewódzkich, podniesienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych oraz rekreacyjnych. 5. DROGI WOJEWÓDZKIE Samorząd Województwa Opolskiego zarządza 45 odcinkami dróg wojewódzkich o łącznej długości 946 km. Tab. 1 wykaz dróg wojewódzkich Lp. Nr drogi Biedrzychów Grodków Nazwa drogi Stanowice Świdnica Dzierżoniów Ząbkowice Śląskie Paczków Gr.Państwa Gr. Państwa Tłumaczów Wolibórz Ząbkowice Śl. Ziębice Grodków + ul. Słowackiego Jaczowice Bierutów Oława Strzelin Brzeg Grodków Pakosławice Łukowice Brzeskie-Młodoszowice Niemodlin Korfantów Nysa Jasienica Dolna Włostowa Nysa Korfantów Łącznik Kędzierzyn-Koźle - Gliwice Dębina Krapkowice Strzelce Op Droga 418 Kędzierzyn-Koźle Kobylice Biadaczów rz. Odra Brzeźce Nysa Głuchołazy Granica Państwa Ligota Prószkowska DW Nr Opole Łącznik Biała Lubrza Zimnice /droga krajowa Nr 45/ Rogów Op. Krapkowice Krapkowice Głogówek Głubczyce Kietrz Racibórz Laskowice Klisino Szonów Szczyty Droga krajowa Nr 45 Kędzierzyn Koźle Nowa Cerekwia Kolonia Św. Anny Niekazanice Branice Gr. Państwa Kietrz Dzierżysław Pilszcz Gr. Państwa Szczyty Błażejowice Nędza Błażejowice /DW Nr 421/ Dzielnica Przewóz Dziergowice 3

4 Opole Krapkowice Zdzieszowice Kędzierzyn-Koźle Rogów Op.(Gwoździce) rz. Odra Odrowąż Gogolin /DW Nr 409/ Bierawa Kuźnia Raciborska Rudy Zawadzkie Strzelce Op. Olszowa Zalesie Śl. Kędzierzyn-Koźle Droga krajowa Nr 45 Zakrzów Kochaniec Roszowice Dzielnica Dąbrówka Górna Wybłyszczów DW Nr 435 Wawelno Komprachcice Prószków droga krajowa Nr Opole Prądy droga krajowa Nr Oleśnica Bierutów Namysłów Opole Pokój Namysłów Brzeg Dobrzeń Wlk Obórki Czeska Wieś Lewin Brzeski Skorogoszcz Popielów Opole Skorogoszcz /DW Nr 457/ Kościerzyce rz. Odra Pawłów Kopanie DW Nr Kup Jełowa Stobrawa Kopanie Łosiów Pogorzela Krzyżowice Bierdzany Ozimek Zawadzkie Narok rz. Odra Chróścice Żelazna /DW Nr 459/ rz. Odra Dobrzeń Mały /DW Nr 454/ Byczyna Gorzów Śl. Olesno Bierdzany Olesno Wręczyca Wielka Częstochowa Olesno Dobrodzień Zawadzkie Wielowieś Pyskowice Gliwice Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu jest administratorem 148 obiektów mostów oraz 725 przepustów. Łączna długość obiektów mostowych to 2.738,99 m, oraz powierzchnia ,61 m 2. Obiekt mostowy jest to budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego nad przeszkodą terenową. Przepust jest to budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt lub urządzeń technicznych przez koronę drogi. Mapę sieci dróg wojewódzkich (oraz krajowych) przedstawiono poniżej. 4

5 Mapa 1 Mapa sieci dróg krajowych i wojewódzkich 5

6 6. ZADANIA PRIORYTETOWE Tab. 1 Zadania priorytetowe na sieci dróg wojewódzkich PRZEBUDOWA DRÓG WOJEWÓDZKICH PRZY WĘŹLE AUTOSTRADY A4 OLSZOWA Lp. Nazwa etapu Uzasadnienie Przebudowa DW Nr 426 na odc. Droga wojewódzka Nr 426 stanowi połączenie węzła 1. Olszowa Zalesie Śl. autostrady A4 "Olszowa" z układem komunikacyjnym Woj. Opolskiego (poprzez drogi Przebudowa DW Nr 426 na odc. 2. krajowe Nr 94 i 40 oraz 901) oraz m. Kędzierzyn- Zalesie Śl. Sławięcice Koźle i Strzelce Op. Droga ta po zmianie kategorii Budowa obejścia m. Zalesie Śl. w ciągu z drogi powiatowej i obciążeniu ruchem ciężkim 3. DW Nr 426 generowanym przez węzeł autostrady A4 wymaga przebudowy i przystosowania do nacisku na oś w wielkości 115 kn. Zadanie to zostało rozpoczęte Przebudowa DW Nr 426 na odc. 4. w roku ubiegłym (1 etap). W roku bieżącym zostanie Strzelce Op. Olszowa zakończony I etap oraz przeprowadzony etap 2. Całkowity okres realizacji SZACUNKOWE NAKŁADY [zł] PRZEBUDOWA DRÓG WOJEWÓDZKICH PRZY WĘŹLE AUTOSTRADY A4 PRZYLESIE Droga wojewódzka Nr 401 jest jedną z głównych Budowa obejścia m. Bierzów w ciągu 1. arterii komunikacyjnych w zachodniej części DW Nr 403 Opolszczyzny i rozprowadza ruch do i z autostrady Przebudowa DW Nr 401 na odc. A4 oraz łączy miejscowości Nysę, Grodków i Brzeg. 2. Grodków węzeł Przylesie Jej przebudowa wraz z budową obejść m. Bierzów i Grodków ma na celu nie tylko podniesienie Przebudowa DW Nr 401 na odc. komfortu i bezpieczeństwa podróżowania, ale także 3. Grodków Pakosławice aktywizację gospodarczą zachodniej części Opolszczyzny. Zadanie to jest realizowane w ramach ZPORR, przewidziane do realizacji 4. zostaną etapy 1 i 2. SZACUNKOWE NAKŁADY [zł] POŁĄCZENIE PEŁNOTOWAROWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO TRZEBINA-BARTULTOVICE Z WĘZŁEM AUTOSTRADY A4 DĄBRÓWKA Przebudowa DW Nr 414 oraz przepustu Droga wojewódzka Nr 414 (wraz z odc. drogi 1. w m. Krobusz Nr 429) stanowi najdogodniejsze połączenie Budowa obejścia m. Biała w ciagu DW pełnotowarowego przejścia granicznego Trzebina Bartultovice z węzłem autostrady A4 Dąbrówka. Wzmocnienie nawierzchni DW Nr 414 Celem przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 414 jest 3. na odc. Dzików Smolarnia uzyskanie trasy o jednolitych parametrach Przebudowa odc. DW Nr 429 i budowa technicznych dostosowanych do wzrostu natężenia 4. obejścia m. Prószków ruchu. Natomiast budowa obejść m. Biała i Prószków ma zmniejszyć uciążliwości Wzmocnienie nawierzchni DW Nr komunikacyjne. W roku ubiegłym zrealizowano na odc. Smolarnia Krobusz 1 etap, natomiast w roku bieżącym zostanie Wzmocnienie nawierzchni DW Nr rozpoczęta budowa obejścia m. Biała. Całkowity na odc. Przysiecz Dzików okres realizacji SZACUNKOWE NAKŁADY [zł] Budowa obejścia m. Grodków w ciągu w ramach RPO oraz z dochodów własnych. Okres DW Nr 401 realizacji W roku bieżącym rozpoczęte Realizacja ww. zadań pozwoli na kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych przy wskazanych węzłach autostradowych. Przebudowa omawianych wyżej dróg wraz z budową obejść miejscowości usprawni ruch, a także wpłynie na aktywizację gospodarczą całego regionu. Ze względu na znaczny koszt ww. zadań ich realizacja będzie uzależniona od możliwości pozyskania środków finansowych z programów strukturalnych Unii Europejskiej. 6

7 Poniżej przedstawiono mapę obrazującą zakres przedsięwzięć inwestycyjnych wskazanych w tab. 1. Mapa 2 zadania priorytetowe na drogach wojewódzkich 7

8 7. ZADANIA INWESTYCYJNE ZAPISANE W BUDŻECIE NA 2006 R. Tab. 2 zadania zapisane w budżecie na 2006 r. INWESTYCJE MOSTOWE Lp. Nazwa zadania Okres realizacji Nakłady [zł] 1. Przebudowa wiaduktu w m. Bernacice w ciągu DW (do Nr 416 zakończenia) 2. Przebudowa zabytkowego mostu w m. Korfantów (do w ciągu DW Nr 407 zakończenia) RAZEM: ZŁ INWESTYCJE DROGOWE Lp. Nazwa zadania Okres realizacji Nakłady [zł] 3. Przebudowa DW Nr 426 na odc. Olszowa (do Zalesie Śl. w ramach ZPORR zakończenia) 4. Przebudowa DW Nr 411 Głuchołazy Granica Państwa Budowa obejścia m. Biała w ciągu DW Nr Przebudowa DW Nr 426 na odc. Zalesie Śl. Sławięcice Przebudowa DW Nr 401 na odc. Przylesie Grodków Budowa obejścia m. Bierzów w ciągu DW Nr Wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne z Gminą Skarbimierz mające na celu przygotowanie terenów pod inwestycje o istotnym znaczeniu dla całego regionu RAZEM (CAŁOŚĆ): RAZEM (W 2006 R.): Realizacja inwestycji z pkt. 8. i 9. mają na celu poprawę infrastruktury komunikacyjnej w obrębie byłego lotniska w Skarbimierzu oraz polepszenie dostępu do terenów inwestycyjnych. Budowa obejścia m. Bierzów była już planowana w latach wcześniejszych. Projekt ten był przewidziany do złożenia w ramach RPO na lata Jednakże z uwagi na inwestycję firmy Cadbury Wedel Sp. z o.o. rozpoczęcie budowy obejścia zostanie rozpoczęte w roku bieżącym (ze środków własnych województwa). Wspólne przedsięwzięcie inwestycyjne będzie polegało na przekazaniu dotacji celowej dla Gminy Skarbimierz, która zostanie przeznaczona na następujące zadania: budowę drogi z terenów inwestycyjnych do drogi krajowej Nr 39 (Skarbimierz Osiedle Małujowice), przebudowę drogi przebiegającej przy terenach inwestycyjnych (Skarbimierz Pępice), przebudowę drogi przebiegającej wzdłuż terenów inwestycyjnych (od drogi Skarbimierz Pępice do drogi Skarbimierz Osiedle Małujowice). Zadania z pkt. 3, 5 7 z tab. będą realizowane w ramach ZPORR. Zadanie z pkt. 4 z tab. będą realizowane w ramach IW INTERREG IIIA. Założone dofinansowanie z Unii Europejskiej 75% kosztów kwalifikowalnych. 8

9 8. ZADANIA INWESTYCYJNE NA LATA INWESTYCJE WIELOLETNIE Poniżej przedstawiono wykaz przedsięwzięć na drogach wojewódzkich, proponowanych do sfinansowania w ramach kredytu w latach Lp. Zadanie Tab. 4 zadania na lata Nakłady [zł] Całkowita wartość zadania [zł] 1. Dokumentacje przyszłościowe Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DW 454 w. Borki Budowa chodników i kanalizacji deszczowych na drogach wojewódzkich Uzasadnienie Konieczność zabezpieczenia przedmiotowych kwot jest ważne z punktu widzenia planowania inwestycji na drogach wojewódzkich. Na drodze wojewódzkiej Nr 454 w m. Borki znajduje się wiadukt zlokalizowany w km przedmiotowej drogi. Po wykonaniu ekspertyzy technicznej okazało się, iż konieczna jest całkowita przebudowa przedmiotowego wiaduktu, tj. wyburzenie istniejącego i wybudowanie nowego. W chwili obecnej na wiadukcie obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie powyżej 15 t. Wymusiło to poprowadzenie długiego objazdu. Wiadukt ten stanowi tzw. wąskie gardło. Celem budowy chodników jest oddzielenie ruchu pieszych i rowerzystów od ruchu samochodowego, co ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Natomiast budowa kanalizacji deszczowej ma za zadanie właściwe utrzymanie dróg poprzez odprowadzenie wód opadowych. Planuje się realizację chodników i kanalizacji deszczowych (w przypadku niektórych inwestycji również poszerzenie jezdni) w następujących miejscowościach: Antoniów, Podkamień, Klisino, Kędzierzyn-Koźle, Rożniątów, Jankowice Wlk., Jełowa, Kościerzyce, Krasiejów, St. Siołkowice, Nowa Cerekwia, odc. Strzelce Op. Piotrówka.

10 4. Przebudowa skrzyżowania DW Nr 426, 463 i 901 w m. Zawadzkie W m. Zawadzkie krzyżują się trzy drogi wojewódzkie Nr 426, 463 i 901. W celu wyeliminowania miejsca potencjalnie niebezpiecznego konieczna jest przebudowa na rondo. 10

11 Lp Nakłady [zł] Całkowita Zadanie wartość zadania [zł] Budowa obejścia m. Prószków oraz przebudowa odcinka DW Nr Budowa obejścia m. Grodków w ciągu DW Nr 401 z łącznikiem do DW RAZEM: Uzasadnienie Zgodnie z uzasadnieniem w pkt. 6 Zadania priorytetowe Zgodnie z uzasadnieniem w pkt. 6 Zadania priorytetowe 9. ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2006 ZADANIA JEDNOROCZNE Poniżej przedstawiono wykaz przedsięwzięć na drogach wojewódzkich, proponowanych do sfinansowania w ramach kredytu w 2006 roku Tab. 5 zadania na 2006 rok Lp. 1. Zadanie Wspólne przedsięwzięcie inwestycyjne z Gminą Ujazd mające na celu przygotowanie terenów pod inwestycje o istotnym znaczeniu dla całego regionu Całkowita wartość zadania [zł] Przebudowa DW Nr 901 w m. Żędowice Przebudowa skrzyżowania DW Nr 409 i 423 w m. Gogolin Uzasadnienie Pomiędzy węzłami autostrady A4 Olszowa i Nogowczyce znajdują się tereny inwestycyjne oferowane przez Gminę Ujazd. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury ma na celu podniesienie atrakcyjności tych terenów i przyciągnięcie potencjalnych inwestorów. Kwota zł zostanie przeznaczona na budowę drogi gminnej. Droga wojewódzka Nr 901 stanowi główną arterią komunikacyjną we wschodniej części regionu. Droga ta prowadzi ruch z północnej części Województwa Opolskiego, a także z Województwa Łódzkiego i Wielkopolskiego do Województwa Śląskiego. Jest to ruch w dużej mierze pojazdów ciężarowych. W roku ubiegłym wyremontowana trzy odc. przedmiotowej drogi pomiędzy m. Olesno a Zawadzkie. W m. Żędowice konieczna jest przebudowa drogi na odc. od km do km , tj. na dł. 200 m. Na odcinku tym występują dwa łuki poziome oraz dwa obiekty mostowe. Przebudowa jest również konieczna ze względu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 409 i 423 w m. Gogolin na rondo. Pomimo właściwego oznakowania ostrzegawczego oraz dobrej widoczności we wszystkich kierunkach na skrzyżowaniu tym ciągle dochodzi do groźnych wypadków i kolizji. Inwestycja ta została zgłoszona do Ministerstwa Transportu i Budownictwa w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych. 11

12 Lp Zadanie Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 458 i drogi powiatowej w m. Lewin Brzeski Przebudowa skrzyżowania DW Nr 487 w m. Byczyna Przebudowa przepustu w ciagu DW Nr 409 w m. Moszna Całkowita wartość zadania [zł] Przebudowa przepustu w ciągu DW Nr 427 w m. Roszowice Budowa chodników i kanalizacji deszczowych na drogach wojewódzkich RAZEM: Uzasadnienie Skrzyżowanie ulic Sikorskiego i Kościuszki (droga powiatowa Nr 1508 O) w m. Lewin Brzeski jest to skrzyżowanie o bardzo nieczytelnym przebiegu. W związku z powyższym zachodzi konieczność jego przebudowy. Przebudowa skrzyżowania ul. Basztowej i Wałowej w m. Byczyna jest wymuszone niekorzystnym układem geometrycznym skrzyżowania. Spływająca w trakcie opadów woda powoduje zalewanie obiektów mieszkalnych. Istniejąca kanalizacja burzowa nie jest w stanie przejąć całości spływającej wody w trakcie opadów deszczu w stronę skrzyżowania. Konieczna jest rozbiórka istniejącego przepustu i ułożenie rury stalowej karbowanej z uwagi na bardzo zły stan techniczny sklepienia. Wykonane zostaną również ścianki czołowe wraz ze skrzydełkami. Konieczna jest rozbiórka istniejącego przepustu z rur żelbetowych i wykonanie nowej konstrukcji oraz umocnienie skarp z uwagi na bardzo zły stan techniczny. Zgodnie z uzasadnieniem z tab. 4 pkt. 3. Kwota ta obejmuje zakończenie zadań w m. Steblów, Przeczów i Namysłów. 12

13 10. ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDYWANY OKRES REALIZACJI W LATACH W poniższej tabeli przedstawiono propozycje nowych przedsięwzięć inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w latach Tabela ta nie zawiera zadań, które będą realizowane z wykorzystaniem środków strukturalnych z Unii Europejskiej, (o których była mowa wcześniej) oraz zadań wieloetapowych rozpoczętych w latach wcześniejszych. W tabeli tej podano zadania, dla których Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu posiada przygotowaną dokumentację, koncepcję lub wstępne wyliczenia kosztów. Tab. 6 zadania na lata Lp Zadanie Przebudowa DW Nr 423 na odc. Zdzieszowice Januszkowice Przebudowa skrzyżowania DW Nr 411 w m. Nysa Przebudowa skrzyżowania DW Nr 454 w m. Świerczów Przebudowa skrzyżowania DW Nr 451 w m. Namysłów Przebudowa skrzyżowania DW Nr 417 i 421 w m. Szczyty Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 401 Modernizacja ciągu DW Nr 463 odc. Ozimek Zawadzkie PRZEBUDOWA DRÓG I SKRZYŻOWAŃ Całkowita wartość zadania [zł] RAZEM: Uzasadnienie Droga wojewódzka Nr 423 prowadzi od m. Opole, poprzez węzeł autostrady A4 Gogolin do m. Zdzieszowice i Kędzierzyn-Koźle. Znaczna część drogi przebiega przez gęsto zabudowane terenu mieszkaniowe. Przebudowa na odc. Zdzieszowice Januszkowice jest kontynuacją robót rozpoczętych w latach wcześniejszych. Przebudowa skrzyżowania (ul. Długosza i Krawiecka) w m. Nysa wraz z budową około 200 metrów chodnika ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej Nr 411 poprzez wyeliminowanie miejsca potencjalnie niebezpiecznego (skrzyżowanie). Przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1136 O w m. Świerczów ma na celu wyeliminowanie miejsca potencjalnie niebezpiecznego (skrzyżowanie). Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 451 z drogą powiatową Nr 1101 O w celu wyeliminowanie miejsca potencjalnie niebezpiecznego (skrzyżowanie). Rozwiązanie lokalnych problemów komunikacyjnych, a także poprawienie czytelności skrzyżowania. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 401 na odc. węzeł Przylesie Przylesie w celu polepszenia dostępu do terenów inwestycyjnych Gminy Olszanka. Modernizacja ciągu drogowego DW Nr 463 na odc. Ozimek Zawadzkie pozwoli na lepsze wykorzystanie turystyczno-rekreacyjne przedmiotowych terenów oraz polepszy dostępność do terenów wykopalisk w Krasiejowie (dinozaury).

14 Lp Zadanie Budowa ścieżki pieszorowerowej w ciągu DW Nr 901 na odc. Kocury Malichów Budowa chodników w ciągu dróg wojewódzkich POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Całkowita wartość zadania [zł] RAZEM: Uzasadnienie Droga wojewódzka Nr 901 jest w chwili obecnej jedną z najbardziej obciążonych ruchem dróg, gdzie występuje również bardzo duża wypadkowość. Wymieniony odcinek drogi został zakwalifikowany jako czarny punkt. Budowa chodników poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego przy przejściach przez następujące miejscowości: Roszkowice, Rusocin, Jastrzębie, Pietraszów, Rzepcze, Ligota Turawska, odc. Nysa Konradowa, Gnojna. 11. ZADANIA INWESTYCYJNE ZADANIA NA LATA I ZADANIA PRZYSZŁOŚCIOWE W poniższej tabeli przedstawiono propozycje nowych przedsięwzięć inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w latach Tabela ta nie zawiera zadań, które będą realizowane z wykorzystaniem środków strukturalnych z Unii Europejskiej, o których była mowa wcześniej oraz zadań wieloetapowych rozpoczętych w latach wcześniejszych. W tabeli 7 pokazano zadania, dla których dokumentacja została przygotowana przez zainteresowane gminy. Natomiast w tabeli 8 pokazano zadania, dla których Zarząd Dróg Wojewódzkich nie posiada dokumentacji technicznej. Wszystkie wymienione przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczą budowy chodników. Tab. 7 zadania na lata (z dokumentacją) Lp. Nr drogi Miejscowość Dziergowice odc. Korzonek Osiedle Korzonek Wieś Solarnia Ściborowice Przybliżona wartość zadań zł Tab. 8 zadania przyszłościowe Lp. Nr drogi Miejscowość Stare Koźle, Ortowice, Kotlarnia, Goszyce Bierawa, Stare Koźle, Lubieszów Jasienica Dolna, Budzieszowice Winów, Górki Pogórze, Stara Jamka, Nysa Ozimek (ul. Wyzwolenia) Grodków (ul. 14

15 Warszawska), Wierzbna Kalinów, Niwki Ładza, Pokój (ul. Opolska) Łosiów (ul. Słowackiego) Chróścina Olesno (ul. Opolska) Boroszów, Skrońsko Niemodlin Dzielawy, Witosławice Zakrzów Komprachcice, Ochodze Gogolin Mechnice, Prądy, Chróścina Żelazna, Niewodniki, Narok Racławice Śl Dierżysław Kietlice Dobrodzień, Bzinica Stara Niekazanice Pilszcz Michałów odc. Lewin Brzeski Kantorowice Krępna, Rozwadza, Zdzieszowice, Przywory Wydrowice, Tułowice 12. ZADANIA INWESTYCYJNE SKRZYŻOWANIA I OBIEKTY MOSTOWE Oprócz wyżej wymienionych zadań konieczna jest również przebudowa skrzyżowań w m. Strzelce Op., Zdzieszowice, Czarnowąsy, Brzeźce i Racławice Śl., (całość ok ) oraz wybudowanie sygnalizacji świetlnych w m. Krapkowice, Olesno, Czarnowąsy, Namysłów i Mikowice (całość ok ). Odrębnym tematem jest przebudowa obiektów mostowych. W pierwszej kolejności konieczna jest realizacja prac w m.: Nysa, Półwiosek, Sławice, Moszna, Roszowice, Więckowice, Kielcza, Krzyżowice, Dzielawy i Krępna (ok zł). Przebudowa kolejnych obiektów mostowych jest uzależniona od przygotowania dokumentacji technicznych oraz uzyskania pozwolenia budowlanego. 15

16 13. PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W OBRĘBIE LOTNISKA W KAMIENIU ŚLĄSKIM 1. Dojazd do lotniska od strony Opola: I możliwość: Opole - Izbicko droga krajowa Nr 94; długość 20 km, szerokość 7 m (+pasy awaryjne), Izbicko - Otmice droga powiatowa Nr 1809; Powiat Strzelecki; długość ok. 2 km, szerokość ok. 5 m, Otmice - Kamień Śl. droga powiatowa Nr 1817; Powiat Strzelecki i Krapkowicki; część w Powiecie Strzeleckim długość 2,5 km, szerokość ok. 5 m, część w Powiecie Krapkowickim długość 2,5 km, szerokość ok. 5 m, razem długość ok. 27 km. II możliwość: Opole - Przywory droga wojewódzka Nr 423; długość 13 km, szerokość 6 8 m, praktycznie na całej długości droga przebiega przez teren zabudowany, Przywory - Kosorowice droga powiatowa Nr 1712; Powiat Opolski; długość 5,5 km, szerokość 5 6 m, Kosorowice - Kamień Śl. droga powiatowa Nr 1829; Powiat Opolski i Krapkowicki; część w Powiecie Opolskim długość 2 km, szerokość 5 5,5 m; część w Powiecie Krapkowickim długość 1,5 km, szerokość ok. 5,5 m, razem długość ok. 22 km. 2. Dojazd od lotniska do węzła Autostrady A4 Gogolin : Kamień Śl. Gogolin droga powiatowa Nr 1831; Powiat Krapkowicki; długość 9 km, szerokość ok. 5,5 m, droga wojewódzka Nr 424 (ul. Kamienna) i droga wojewódzka Nr 423 (ul. Malińska) w stronę węzła; długość ok. 3 km, szerokość 5 7 m, razem długość ok. 12 km. W celu przebudowy dojazdu do lotniska najkorzystniejszym byłoby uzyskanie jednolitych parametrów technicznych ciągu dróg od strony m. Opole (od drogi krajowej Nr 94) oraz od strony węzła autostrady A4 Gogolin. Wskazane byłoby uzyskanie parametrów drogi klasy Z (zbiorcza) lub G (główna) o szerokości 2 3,00 3,50 metra z poboczami gruntowymi o szerokości nie mniejszej niż 1,00 metr. Wskazana byłaby również budowa obejścia m. Gogolin, która wpłynęłaby nie tylko na polepszenie dojazdu do lotniska, ale rozwiązałaby lokalne problemy komunikacyjne przy przejściu przez teren zabudowany Gogolina. 14. PODSUMOWANIE 16

17 Wyznaczone zadania wskazują kierunki działań jakie należy podejmować w celu właściwego rozwoju sieci dróg wojewódzkich na terenie Opolszczyzny. Ważnym elementem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu, co jest możliwe poprzez budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych, uspokojenie ruchu i przebudowę skrzyżowań. Nie wolno również pominąć przebudowy obiektów mostowych, które w przypadku awarii mogą wyłączyć całe odcinki dróg i spowodować poprowadzenie uciążliwych objazdów. Oprócz powyższych działań na bieżąco są podejmowane prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg i obiektów mostowych, które to działania również wpływają na poprawę komfortu poruszania się po drogach wojewódzkich. Realizacja przedstawionych zadań jest oczywiście uzależniona od wielkości dostępnych środków finansowych nie tylko z dochodów własnych, ale także innych źródeł (środki z UE, dotacje gmin, subwencja rezerwy ogólne, programu poprawy bezpieczeństwa). Przedstawiony Plan należy uważać jako opracowanie otwarte, które może być modyfikowane w zależności od wielkości środków finansowych oraz potrzeb oraz stanu technicznego dróg i obiektów mostowych. 17

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI w poszczególnych zadaniach oraz ilości usług pozimowego oczyszczenia jezdni i wpustów ulicznych

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI w poszczególnych zadaniach oraz ilości usług pozimowego oczyszczenia jezdni i wpustów ulicznych Załącznik nr 6 WYKAZ MIEJSCOWOŚCI w poszczególnych zadaniach oraz ilości usług pozimowego oczyszczenia jezdni i ulicznych OT OLESNO Zadanie nr 1 454 Opole - Namysłów Borki Dobrzeń M. 400 17 Dobrzeń Mały

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI w poszczególnych zadaniach oraz ilości usług pozimowego oczyszczenia jezdni i wpustów ulicznych

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI w poszczególnych zadaniach oraz ilości usług pozimowego oczyszczenia jezdni i wpustów ulicznych WYKAZ MIEJSCOWOŚCI w poszczególnych zadaniach oraz ilości usług pozimowego oczyszczenia jezdni i Załącznik nr 7 OT Olesno zadanie nr 1 454 Opole - Namysłów Czarnowąsy 2 050 72 Borki Dobrzeń M. 430 17 Dobrzeń

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZAŁĄCZNIKI Strona 2 Spis treści ZAŁĄCZNIK A. POCIĄGI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZAŁĄCZNIKI Strona 2 Spis treści Załącznik A. Pociągi na terenie Województwa Opolskiego.5

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE MAPA Z SIECIĄ DRÓG Sied dróg wojewódzkich opolszczyzny obejmuje 947 km dróg w ciągach których zlokalizowane są 153 obiekty mostowe i około 800 przepustów drogowych

Bardziej szczegółowo

Nr drogi. Numer przystanku. Lp. Miejscowość. Nazwa przystanku

Nr drogi. Numer przystanku. Lp. Miejscowość. Nazwa przystanku Załącznik do uchwały Nr XXV/321/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012r. Przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie, udostępnione dla

Bardziej szczegółowo

Nazwa przystanku Zielonkowice Zielonkowice Zielonkowice Zielonkowice Gnojna Gnojna, Szkoła 04

Nazwa przystanku Zielonkowice Zielonkowice Zielonkowice Zielonkowice Gnojna Gnojna, Szkoła 04 Załącznik do Uchwały Nr XXXI/393/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. Przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie, udostępnione dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.opole.pl Opole: WYKONANIE REMONTÓW NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH Załącznik do Uchwały Nr 3296 /2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 lutego2013 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH Opole, styczeń 2013 r. SPIS TREŚĆI: WIELOLETNI PLAN ROZWOJU SIECI

Bardziej szczegółowo

Zaakceptowanych do realizacji zostało 1 175* projektów o łącznej wartości 3 984,15 mln PLN i kwocie dofinansowania z EFRR 2 152,13 mln PLN.

Zaakceptowanych do realizacji zostało 1 175* projektów o łącznej wartości 3 984,15 mln PLN i kwocie dofinansowania z EFRR 2 152,13 mln PLN. W ramach RPO WO 2007-2013 wg stanu na dzień 26 lutego 2014 r. złożonych zostało 2 583 wniosków o łącznej wartości 6 949,39 mln PLN w tym dofinansowanie z EFRR wyniosło 3 726,47 mln PLN. Zaakceptowanych

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

RECORDED IN THE REGON REGISTER BY SELECTED SECTIONS IN 2005 As of 31 XII W tym Of which

RECORDED IN THE REGON REGISTER BY SELECTED SECTIONS IN 2005 As of 31 XII W tym Of which REGON WEDŁUG WYBRANYCH SEKCJI W 2005 R. REGISTER BY SELECTED SECTIONS IN 2005 Gr hel WOJEWÓDZTWO... 90597 3501 8547 8440 9636 27505 2772 5246 3717 16697 VOIVODSHIP Powiat brzeski... 8847 324 780 772 1025

Bardziej szczegółowo

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2006 As of 31 XII W tym Of which

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2006 As of 31 XII W tym Of which WYBRANYCH SEKCJI W 2006 R. SECTIONS IN 2006 hel trade WOJEWÓDZTWO... 69462 6604 8963 23317 2319 4795 3566 9796 VOIVODSHIP Powiat brzeski... 6809 592 983 2358 156 474 333 939 Powiat brzeski Gminy miejskie:

Bardziej szczegółowo

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2008 As of 31 XII W tym Of which

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2008 As of 31 XII W tym Of which WYBRANYCH SEKCJI W 2008 R. SECTIONS IN 2008 hel trade WOJEWÓDZTWO... 72002 6677 10814 22959 2271 4836 3658 9956 VOIVODSHIP Podregion nyski... 28882 2678 4580 9960 900 1753 1352 3488 Subregion nyski Powiat

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 27 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX/272/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Opole, dnia 27 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX/272/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1324 UCHWAŁA NR XX/272/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe JST

Dane teleadresowe JST Dane teleadresowe JST Autor: Administrator 01.06.2006. Zmieniony 05.07.2006. Dane teleadresowe jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w projekcie "eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny". Lp. Samorząd

Bardziej szczegółowo

zakresie bezpiecznego korzystania z internetu w ramach inicjatywy Cyberbezpieczny Uczeń w roku szkolnym 2016/2017.

zakresie bezpiecznego korzystania z internetu w ramach inicjatywy Cyberbezpieczny Uczeń w roku szkolnym 2016/2017. 1 z 8 04.09.2017, 07:10 Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Wojewódzkiego program podniesienia świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu w ramach inicjatywy Cyberbezpieczny Uczeń

Bardziej szczegółowo

( Transport ), działanie 3.1 Infrastruktura drogowa. Finansowanie projektu.

( Transport ), działanie 3.1 Infrastruktura drogowa. Finansowanie projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet

Bardziej szczegółowo

ZDJĘCIA KOLOROWE. Szereg 2. Kędzierzyn-Koźle, Niezdrowice, Ujazd. Szereg 3

ZDJĘCIA KOLOROWE. Szereg 2. Kędzierzyn-Koźle, Niezdrowice, Ujazd. Szereg 3 ZDJĘCIA KOLOROWE M-34-49-6487 M-34-49-6488 M-34-49-6490 M-34-49-6492 M-34-49-6494 M-34-49-6496 M-34-49-6498 M-34-49-6500 M-34-49-6502 M-34-49-6504 M-34-49-6506 M-34-49-6508 M-34-49-6509 M-34-49-6511 M-34-49-6513

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Km Lp. Numer i nazwa drogi Od-do Długość całkowita drogi Długość odcinków w standardach V VI Drogi miejskie Drogi nie Gmina Chrząstowice 1. 1711 O 2. 1712 O Ozimek Przywory

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO UWAGA: WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Nazwa oferenta: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o. Adres oferenta: 45-003 Opole ul. Rybacka 15 Nr telefonu: (077) 423 45 00 Nr faxu: (077) 423 45 20

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 214 NA ODCINKU ŁEBA BIAŁOGARDA WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNICY M. WICKO

NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 214 NA ODCINKU ŁEBA BIAŁOGARDA WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNICY M. WICKO NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 214 NA ODCINKU ŁEBA BIAŁOGARDA WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNICY M. WICKO DANE PODSTAWOWE: Lokalizacja: Województwo: pomorskie Powiat: lęborski Gmina: Wicko

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 214 NA ODCINKU ŁEBA BIAŁOGARDA WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNICY M. WICKO

NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 214 NA ODCINKU ŁEBA BIAŁOGARDA WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNICY M. WICKO NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 214 NA ODCINKU ŁEBA BIAŁOGARDA WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNICY M. WICKO DANE PODSTAWOWE: Lokalizacja: Województwo: pomorskie Powiat: lęborski Gmina: Wicko

Bardziej szczegółowo

Warunki sukcesu funduszu sołeckiego doświadczenia woj. opolskiego. 15 CZERWCA 2010 r. JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI. Piotr Bębenek FUNDACJA BATOREGO

Warunki sukcesu funduszu sołeckiego doświadczenia woj. opolskiego. 15 CZERWCA 2010 r. JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI. Piotr Bębenek FUNDACJA BATOREGO Warunki sukcesu funduszu sołeckiego doświadczenia woj. opolskiego 15 CZERWCA 2010 r. Piotr Bębenek JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI FUNDACJA BATOREGO czy w roku 2010 sołectwa wykonają skok w rozwoju? Rok

Bardziej szczegółowo

MIB: Ponad 527 mln zł na inwestycje drogowe w siedmiu województwach (komunikat)

MIB: Ponad 527 mln zł na inwestycje drogowe w siedmiu województwach (komunikat) 2017-06-29 15:48 MIB: Ponad 527 mln zł na inwestycje drogowe w siedmiu województwach (komunikat) - MIB informuje: Wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit podpisał Programy Inwestycji dla

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów Część I Koordynacja Opole. Godziny otwarcia a Adres pocztow. dni powszednie soboty niedziela a

Wykaz obiektów Część I Koordynacja Opole. Godziny otwarcia a Adres pocztow. dni powszednie soboty niedziela a Zał. 1/1 Załącznik Nr 1 do Umowy Nr.. Wykaz obiektów Część I Koordynacja Lp. Placówk Godziny otwarcia a Adres pocztow dni powszednie soboty niedziela a 1 Baborów ul. Moniuszki 9 pustostan 2 FUP Branice

Bardziej szczegółowo

LGD na Opolszczyźnie na lata

LGD na Opolszczyźnie na lata LGD na Opolszczyźnie na lata 2014-2020 W ramach nowych funduszy unijnych na lata 2014-2020 struktura LGD w województwie opolskim została poddana małej restrukturyzacji. Dwa LGD tj. Złota Ziemia i Wspólne

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY GMIN W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH

BUDŻETY GMIN W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH UR ZĄ D STATYSTYCZNY W OPOLU BUDŻETY GMIN W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH 1995-1998 informacje i opracowania statystyczne Opole lipiec 1999 ZNAKI UMOWNE Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło. Znak x - wypełnienie

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty

NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty DANE PODSTAWOWE Lokalizacja: - Województwo: pomorskie - Powiat: kwidzyński, - Gmina: Kwidzyn i Prabuty Inwestycja uzyskała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/200/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lipca 2004 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/200/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lipca 2004 r. UCHWAŁA Nr XXIII/200/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2004 rok Na podstawie art.18 pkt. 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR3 KARTA RYZYKA - Opis przedmiotu zamówienia

nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR3 KARTA RYZYKA - Opis przedmiotu zamówienia nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR3 KARTA RYZYKA - Opis przedmiotu zamówienia ZADANIE A UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WNIOSEK OC Ubezpieczający, Ubezpieczony ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w OPOLU

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNIE OSIĄGNIEMY WIĘCEJ

WSPÓLNIE OSIĄGNIEMY WIĘCEJ Aglomeracja Opolska WSPÓLNIE OSIĄGNIEMY WIĘCEJ 2015 r. AGLOMERACJA OPOLSKA Aglomeracja Opolska powstała we wrześniu 2012 roku na mocy Porozumienia w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej z woli 20 samorządów

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk Starogard Gdański

1. NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk Starogard Gdański 1. NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk Starogard Gdański 2. DANE PODSTAWOWE Lokalizacja: - Województwo: pomorskie - Powiat: gdański i starogardzki, - Gmina: Gdańsk, Pruszcz

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty

NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty DANE PODSTAWOWE Lokalizacja: - Województwo: pomorskie - Powiat: kwidzyński, - Gmina: Kwidzyn i Prabuty Inwestycja uzyskała

Bardziej szczegółowo

MIB:Ponad 600 mln zł na inwestycje drogowe w 9 województwach (komunikat)

MIB:Ponad 600 mln zł na inwestycje drogowe w 9 województwach (komunikat) 2017-09-18 11:46 MIB:Ponad 600 mln zł na inwestycje drogowe w 9 województwach (komunikat) - MIB informuje: Minister infrastruktury i budownictwa zatwierdził do realizacji 14 Programów Inwestycji dla zadań

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Nazwa oferenta: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o. Adres oferenta: 45-003 Opole ul. Rybacka 15 Nr telefonu: (077) 43 45 00 Nr faxu: (077) 43 45 0 www.opgk.opole.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Punkty ręcznego pomiaru prędkości

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Punkty ręcznego pomiaru prędkości WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Punkty ręcznego pomiaru prędkości KPP Brzeg: 1. Skarbimierz nr 19, rozdzielnia transformatorowa, droga powiatowa nr 1177, 2. Pępice na wysokości posesji 34, przy kościele, droga powiatowa

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim L.p. POWIAT Nazwa jednostki rejestrowej, adres, tel., email Podmiot prowadzący Jednostka specjalist. poradnictwa Jednostka realizująca

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY DLA: PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 921 NA ODCINKU OD DROGI KRAJOWEJ NR 78 DO GRANICY MIASTA ZABRZE

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY DLA: PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 921 NA ODCINKU OD DROGI KRAJOWEJ NR 78 DO GRANICY MIASTA ZABRZE NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ul. Lechicka 24; 40-609 Katowice PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE DROG-MEN JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI UL. SZYB WALENTY 32; RUDA ŚLĄSKA 41-700 TEL. +48 661 054 923

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów Debrzno

NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów Debrzno NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów Debrzno DANE PODSTAWOWE Lokalizacja: - Województwo: pomorskie - Powiat: Człuchowski - Gmina: Człuchów i Debrzno Inwestycja uzyskała

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DANYCH USC GMINY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (69 GMIN)

ZESTAWIENIE DANYCH USC GMINY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (69 GMIN) ZESTAWIENIE DANYCH USC GMINY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (69 GMIN) Informacja ogólna+metoda liczenia: 1. Zestawienie zawiera dane przesłane przez gminy na zadania zlecone z zakresu Administracji Rządowej i

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na lata

Wykaz zadań związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na lata Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/178/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 listopada 2009 r.20 listopada 2008 r. Wykaz zadań związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013

UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013 UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/240/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy

Bardziej szczegółowo

Drogi krajowe na Opolszczyźnie podsumowanie roku 2013 oraz plany na rok 2014

Drogi krajowe na Opolszczyźnie podsumowanie roku 2013 oraz plany na rok 2014 Drogi krajowe na Opolszczyźnie podsumowanie roku 2013 oraz plany na rok 2014 Opole, grudzień 2013 1 Sieć dróg krajowych województwa opolskiego Długość sieci dróg krajowych w województwie opolskim: 855,570

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania sprawozdań sołeckich i gminnych z przebiegu odnowy wsi. Jarnołtówek, listopada 2008r.

Zasady wypełniania sprawozdań sołeckich i gminnych z przebiegu odnowy wsi. Jarnołtówek, listopada 2008r. Zasady wypełniania sprawozdań sołeckich i gminnych z przebiegu odnowy wsi Jarnołtówek, 13-14 listopada 2008r. 1 Formularz sprawozdania sołeckiego z realizacji procesu odnowy wsi w 2008 2 3 4 5 6 Stawki

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 Godziszewo węzeł autostrady A1 Stanisławie

NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 Godziszewo węzeł autostrady A1 Stanisławie NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 Godziszewo węzeł autostrady A1 Stanisławie DANE PODSTAWOWE Lokalizacja: - Województwo: pomorskie - Powiat: starogardzki i tczewski - Gmina: Skarszewy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do organizacji ruchu tymczasowego dla zadania: Przebudowa drogi

OPIS TECHNICZNY do organizacji ruchu tymczasowego dla zadania: Przebudowa drogi OPIS TECHNICZNY do organizacji ruchu tymczasowego dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3154D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 382 do drogi wojewódzkiej nr 385" 1. Wstęp: 1.1. Dane ogólne: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 222 I NR 229 NA ODCINKU OD STAROGARDU GDAŃSKIEGO PRZEZ JABŁOWO DO WĘZŁA AUTOSTRADY A-1

NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 222 I NR 229 NA ODCINKU OD STAROGARDU GDAŃSKIEGO PRZEZ JABŁOWO DO WĘZŁA AUTOSTRADY A-1 NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 222 I NR 229 NA ODCINKU OD STAROGARDU GDAŃSKIEGO PRZEZ JABŁOWO DO WĘZŁA AUTOSTRADY A-1 Lokalizacja: - województwo pomorskie - powiaty starogardzki i tczewski

Bardziej szczegółowo

BILANS POTRZEB GMIN WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2011 r.

BILANS POTRZEB GMIN WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2011 r. [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.opole.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.opole.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.opole.pl Opole: USTAWIENIE ORAZ DEMONTAŻ ZASŁON PRZECIWŚNIEŻNYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH

Bardziej szczegółowo

Lista dystrybucyjna, kolporta owa, Opolskich Wiadomo ci Regionalnych

Lista dystrybucyjna, kolporta owa, Opolskich Wiadomo ci Regionalnych województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 04-00. ramach Programu Operacyjnego Wspó pracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY

INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY Jarnołtówek 21-22.01.2016 Piotr Rybczyński Z-ca Dyrektora Miejski Zarząd Dróg w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66 45-512 Opole Miejski Zarząd Dróg w Opolu Miejski

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1 ZPORR Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

Działanie 1.1 ZPORR Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Działanie 1.1 ZPORR Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Projektodawca: Powiat Tarnogórski Tytuł Projektu: Przebudowa skrzyżowania ul. Bytomskiej z ul. Legionów w Tarnowskich Górach.

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 222 I NR 229 NA ODCINKU OD STAROGARDU GDAŃSKIEGO PRZEZ JABŁOWO DO WĘZŁA AUTOSTRADY A-1

NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 222 I NR 229 NA ODCINKU OD STAROGARDU GDAŃSKIEGO PRZEZ JABŁOWO DO WĘZŁA AUTOSTRADY A-1 NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 222 I NR 229 NA ODCINKU OD STAROGARDU GDAŃSKIEGO PRZEZ JABŁOWO DO WĘZŁA AUTOSTRADY A-1 Lokalizacja: - województwo pomorskie - powiaty starogardzki i tczewski

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 1994Z 1991Z 1996Z O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 12.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 1994Z 1991Z 1996Z O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 12. OPIS TECHNICZNY DO PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 1994Z 1991Z 1996Z O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 12.20KM 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Projekt opracowano w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Plan zadań inwestycyjnych na lata 2012-2015 na drogach krajowych województwa opolskiego

Plan zadań inwestycyjnych na lata 2012-2015 na drogach krajowych województwa opolskiego Plan zadań inwestycyjnych na lata 2012-2015 na drogach krajowych województwa opolskiego 1 3 1 Północna obwodnica Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40 4 5 1 2 2 Obwodnica Myśliny w ciągu drogi

Bardziej szczegółowo

Do chwili obecnej zapisanych jest 77 osób, natomiast szkół w projekcie jest 111. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Niemodlin

Do chwili obecnej zapisanych jest 77 osób, natomiast szkół w projekcie jest 111. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Niemodlin Szanowni Państwo dyrektorzy szkół, poniżej publikujemy listę szkół, które zgłosiły udział w zaawansowanych szkoleniach z arkusza organizacyjnego firm Vulcan i Progman. Szkolenia są bezpłatne. W piśmie

Bardziej szczegółowo

Wysokość wkładu. Wnioskowana kwota z Kontraktu w PLN. Opole, Przysiecz, Promocja regionu Zimnice Wielkie, opolskiego na 9 Dąbrówka, Międzynarodowych

Wysokość wkładu. Wnioskowana kwota z Kontraktu w PLN. Opole, Przysiecz, Promocja regionu Zimnice Wielkie, opolskiego na 9 Dąbrówka, Międzynarodowych maksymalnej Rzymskokatolicka Przebudowa Farskiej Parafia p.w. Św. 1 KW-2006-II.2.1.2/09 Stodoły w Jełowej na 97,88 220 604 110 604 110 000 49,86 1 0 Opole Łubniany Jełowa 15.07.2006 31.10.2006 Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo. na odcinku od km 0+000,00 do km 3+262,80. OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo. na odcinku od km 0+000,00 do km 3+262,80. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wykonawczego przebudowy drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dla

Bardziej szczegółowo

Projekt nr S7.1/09/16

Projekt nr S7.1/09/16 Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/09/16 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, maj

Bardziej szczegółowo

Projekt nr S7.1/08/16

Projekt nr S7.1/08/16 Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/08/16 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, marzec

Bardziej szczegółowo

Wykaz koncesji będących w gestii Marszałka Województwa Opolskiego

Wykaz koncesji będących w gestii Marszałka Województwa Opolskiego Wykaz koncesji będących w gestii Marszałka Województwa Opolskiego Lp. Nazwa przedsiębiorcy Adres przedsiębiorcy Nazwa złoŝa Rodzaj kopaliny 1 Ekol - Kuźniar i Wspólnicy S. J. 2 GóraŜdŜe Kruszywa sp. z

Bardziej szczegółowo

21 lutego 2017 r. Starostwo Powiatowe w Krakowie, Aleja Słowackiego 20 SEMINARIUM TECHNICZNE Z CYKLU AKADEMIA SAMORZĄDOWCA

21 lutego 2017 r. Starostwo Powiatowe w Krakowie, Aleja Słowackiego 20 SEMINARIUM TECHNICZNE Z CYKLU AKADEMIA SAMORZĄDOWCA Powiat Krakowski liczy 1 230 km 2. Liczba ludności przekracza 270 tysięcy. W jego skład wchodzi 17 gmin: 1. Czernichów 2. Iwanowice 3. Jerzmanowice-Przeginia 4. Kocmyrzów Luborzyca 5. Krzeszowice 6. Liszki

Bardziej szczegółowo

PLAN REMONTÓW I INWESTYCJI DROGOWYCH NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU RACIBORSKIEGO W LATACH I DALSZYCH

PLAN REMONTÓW I INWESTYCJI DROGOWYCH NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU RACIBORSKIEGO W LATACH I DALSZYCH PLAN REMONTÓW I INWESTYCJI DROGOWYCH NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU RACIBORSKIEGO W LATACH 2014-2020 I DALSZYCH L.p. 1. DP 3500 S ul. Podmiejska w Raciborzu do końca obszaru zabudowanego 1,696 8 919 786

Bardziej szczegółowo

Projekt. tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański

Projekt. tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/29/17 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, luty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Rafał Wrzosek 14 200 Iława ul. M. Skłodowskiej Curie 2B/27 tel. 504694848 e mail: pracownia d3@wp.pl NIP 744 162 68 73 REGON 281414229 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU EGZ. 1 OBIEKT: PRZEBUDOWA UL. LEOPOLDA

Bardziej szczegółowo

Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ /06/2009

Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ /06/2009 Załącznik nr 1 Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ.7624-20/06/2009 Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na budowie zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM PEREGRYNACJI RELIKWII BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY KÓZKÓWNY NA LATA 2012 2014. W DIECEZJI OPOLSKIEJ

KALENDARIUM PEREGRYNACJI RELIKWII BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY KÓZKÓWNY NA LATA 2012 2014. W DIECEZJI OPOLSKIEJ KALENDARIUM PEREGRYNACJI RELIKWII BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY KÓZKÓWNY NA LATA 2012 2014. W DIECEZJI OPOLSKIEJ Uwaga! PRZYPOMNIENIE Ostatnia data stanowi przekazanie Relikwii do kolejnej Parafii (tzw. DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy

Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy Załącznik nr 1 do umowy Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy obejmuje: I. Pomalowanie elewacji budynków stacji transformatorowych 15/0,4 kv na podstawie wymagań technicznych

Bardziej szczegółowo

Zadania planowane do realizacji w latach na drogach krajowych województwa opolskiego

Zadania planowane do realizacji w latach na drogach krajowych województwa opolskiego Zadania planowane do w latach 008-0 na drogach krajowych województwa opolskiego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu aktualizacja: 008-06-6 Plan na 008 rok L.p nr drogi długość

Bardziej szczegółowo

Podstawa opracowania. Opis stanu istniejącego.

Podstawa opracowania. Opis stanu istniejącego. Opis techniczny do Projektu wykonawczego: Przebudowa dróg na terenie miasta Olesno: ul. Krasickiego, ul. Pieloka, ul. Powstańców Śl., ul. Dworcowa, ul. Sądowa, ul. Drzymały, ul. Krzywa ul. Prusa, ul. Zielona

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY PRZEDMIAR ROBÓT MAPA SYTUACYJNA RYS. NR 1 MAPA EWIDENCYJNA RYS. NR 2 7, MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA ZAKRES ROBÓT RYS. 8 15 PRZEKRÓJ POPRZECZNY P-1 RYS. NR 16 PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU OPOLSKIEGO

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU OPOLSKIEGO PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU OPOLSKIEGO Zatwierdzam Opracowano w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów ZDP w Opolu Opole, październik 2017r. 1. Wprowadzenie Zarząd Dróg Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Materiały informacyjne Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa od km 1+500 do km 23+600 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

1 PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO

1 PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO 1 PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO Krapkowice, październik 2013 Zatwierdzam 2 PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO 1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UL. ŚW. WINCENTEGO ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO

PRZEBUDOWA UL. ŚW. WINCENTEGO ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO Wizualizacja skrzyŝowania ul. Św. Wincentego z ul. Kołową i Obwodową Wizualizacja ul. Św. Wincentego w rejonie Cmentarza Bródnowskiego Usytuowanie przedsięwzięcia Euro 2012

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE KONSULTACJE SPOŁECZNE BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ DROGĘ WOJEWÓDZKĄ NR 260 Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 15 W GNIEŹNIE OPIS WARIANTÓW INWESTYCYJNYCH POZNAŃ, MARZEC 2017 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje... 4 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

WZROST BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM PO ROKU Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu

WZROST BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM PO ROKU Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu WZROST BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM PO ROKU 1997 W LATACH 1997 2017 WZMiUW W OPOLU NA INFRASTRUKTURĘ PRZECIWPOWODZIOWĄ WYDATKOWAŁ ŚRODKI O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI OK. 0,5 MLD ZŁ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa Dotyczy części projektu dla zadania Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa Nowa Morawa Bolesławów Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17 II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.].

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Materiały informacyjne Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski Gostynin od km 0+003 do km 19+117 Spis treści 1. Informacje ogólne.... 2 2. Rozbudowa drogi

Bardziej szczegółowo

Tom IV - Lokalizacja i charakterystyka Punktów Poboru Energii Elektrycznej

Tom IV - Lokalizacja i charakterystyka Punktów Poboru Energii Elektrycznej Oddział Podmi ot l.p. L.P. w OPZ Tom IV - Lokalizacja i charakterystyka Punktów Poboru Energii Elektrycznej Nr historyczny umowy Data zawarcia umowy Adres PPE Taryfa Termin obowiązywania Okres wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Rafał Wrzosek 14-200 Iława ul. Lipowy Dwór 23B tel. 504694848 e-mail: pracownia-d3@wp.pl NIP 744-162-68-73 REGON 281414229 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU EGZ. 1 OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w granicach

Bardziej szczegółowo

Kontrakt 8 - Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Prószków, w miejscowościach: Zimnice Małe, Boguszyce, Źlinice

Kontrakt 8 - Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Prószków, w miejscowościach: Zimnice Małe, Boguszyce, Źlinice Kontrakt 8 - Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Prószków, w miejscowościach: Zimnice Małe, Boguszyce, Źlinice realizowany w ramach Projektu TRIAS OPOLSKI ochrona zbiornika wód podziemnych

Bardziej szczegółowo

KP Audyt rowerowy : Zadanie nr 8 VeloRudawa (VRu) 1. Przedmiot i cel opracowania... 2. 2. Podstawa opracowania... 2

KP Audyt rowerowy : Zadanie nr 8 VeloRudawa (VRu) 1. Przedmiot i cel opracowania... 2. 2. Podstawa opracowania... 2 Spis treści: 1. Przedmiot i cel opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Opis zadania inwestycyjnego... 3 3.1.1 Cel zadania inwestycyjnego... 3 3.1.2 Lokalizacja zadania inwestycyjnego... 3 3.1.3

Bardziej szczegółowo

POWIAT BOCHEŃSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANYCH INWESTYCJI I REMONTÓW NA DROGACH POWIATOWYCH W 2010 ROKU

POWIAT BOCHEŃSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANYCH INWESTYCJI I REMONTÓW NA DROGACH POWIATOWYCH W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z WYKONANYCH INWESTYCJI I REMONTÓW NA DROGACH POWIATOWYCH W 2010 ROKU ZARZĄDZANIE DROGAMI PZD w Bochni w roku 2010 administrował siecią 306 (305,565) km dróg powiatowych, w tym: Gmina Bochnia

Bardziej szczegółowo

Rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia

Rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Mokotów w Warszawie. Zakres opracowania obejmuje nowo projektowaną ul. Czerniakowską-Bis

Bardziej szczegółowo

ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LEWOSKRĘTU Z DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Kryniczno.

ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LEWOSKRĘTU Z DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Kryniczno. ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LEWOSKRĘTU Z DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Kryniczno.. Opracował : EGZ. NR 1 Opis techniczny. 1. Cel opracowania. Celem opracowania jest sprawdzenie możliwości wykonania dodatkowego

Bardziej szczegółowo

GDDKiA O/Opole Inwestycje planowane do realizacji w perspektywie do r. 2023

GDDKiA O/Opole Inwestycje planowane do realizacji w perspektywie do r. 2023 GDDKiA O/Opole Inwestycje planowane do realizacji w perspektywie do r. 2023 Sieć dróg w zarządzie Oddziału w Opolu klasa A klasa GP klasa G 87,7 km 344,3 km 321,8 km Rejon Brzeg Rejon Kluczbork łącznie

Bardziej szczegółowo

Przedszkola i punkty przedszkolne w woj. opolskim wg miejscowości Stan na dzień 30 września 2008r.

Przedszkola i punkty przedszkolne w woj. opolskim wg miejscowości Stan na dzień 30 września 2008r. 1 Baborów GMINNE PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BABOROWIE Z ODDZIAŁAMI ZAMIEJSCOWYMI 154 2 Biała Publiczne Przedszkole Biała 122 3 Biała Nyska Przedszkole w Białej Nyskiej 50 4 Bielice Publiczne Przedszkole w

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Igrzyska LZS Szkół Wiejskich podstawowych Klasyfikacja generalna 2017 (gry zespołowe + lekkoatletyka)

Wojewódzkie Igrzyska LZS Szkół Wiejskich podstawowych Klasyfikacja generalna 2017 (gry zespołowe + lekkoatletyka) Klasyfikacja generalna 2017 (gry zespołowe + lekkoatletyka) Gry zespołowe Lekkoatletyka Ogółem Dziewcz. Chłopcy gry Dziewcz. Chłopcy L.A. Szkoła 1 SP Dąbrowa (Dąbrowa) 180.0 104.0 284.0 170.0 149.0 319.0

Bardziej szczegółowo

ZADANIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA POZOSTAŁE ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W 2015 R.

ZADANIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA POZOSTAŁE ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W 2015 R. 6619 koszt zadania z budżetu WŚ w z lub powiatów w WŚ 216 budżetów gmin 216 216 Powi at ZADANIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 214-225 WPF.IB.4 933 Pawłowice/ Mszana

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Materiały informacyjne Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 1999R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 1999R. BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 1999R. s i i w s i # n A u n i i informacje i opracowania statystyczne Opole lipiec 2000 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska ( ) - zjaw

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym w przekroju gmin

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym w przekroju gmin Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Referat Badań i Analiz Strategicznych Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi

Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet

Bardziej szczegółowo

Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych

Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XIX/115/2012 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 27 marca 2012 roku Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych Kod zadania: 01 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

ul. Popiełuszki 7, 49-300 Brzeg (77) 411 37 45 brzeski Centrum Medyczne "BETAMED" ul. Ziemi Tarnowskiej 3/121, 49-300 Brzeg (77) 442 53 05

ul. Popiełuszki 7, 49-300 Brzeg (77) 411 37 45 brzeski Centrum Medyczne BETAMED ul. Ziemi Tarnowskiej 3/121, 49-300 Brzeg (77) 442 53 05 Powiat Nazwa świadczeniodawcy Miejsce udzielania świadczeń Telefon brzeski NZOZ "Pielęgniarka" ul. Mickiewicza 15, 49-200 Grodków (77) 415 54 02 brzeski NZOZ "Rehabilitacja Błachut i Spółka" Spółka Jawna

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. UZGODNIENIA II. INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Przedmiot opracowania 2.2. Podstawa opracowania III. CHARAKTERYSTYKA DROGI 3.1. Opis stanu istniejącego IV. OPIS PROJEKTOWANEJ ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo