2. Uruchomienie. Spis treści. 1. Opis urządzenia. Polski - 109

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Uruchomienie. Spis treści. 1. Opis urządzenia. Polski - 109"

Transkrypt

1 3

2 Spis treści Strona 1. Opis urządzenia Uruchomienie Wskazówki dotyczące zastosowania Zastosowanie wyposażenia Przegląd, czyszczenie i konserwacja Wyposażenie bezpieczeństwa Wskazówki ogólne Wyposażenie i części zamienne Dane techniczne Numery części zamiennych Opis urządzenia A1 Gniazdko urządzenia A2 Korek zamykający bezpieczny A3 Lejek napełniający A4 Kółka samonastawcze A5 Wyłącznik główny A6 Lampka kontrolna brak wody C1 Pistolet parowy C2 Przycisk zwalniający blokadę C3 Wyłącznik pary C4 Regulacja natężenia przepływu pary C5 Wąż pary C6 Wtyczka D1 Rura przedłużająca D2 Przycisk zwalniający blokadę E1 Dysza strumienia punktowego E2 Szczotka okrągła F1* Dysza ręczna F2* Pokrycie frotowe G1 Dysza podłogowa G2 Klamry mocujące G3 Duża ścierka K1* Żelazko K2 Wyłącznik prasowanie z użyciem pary K3 Lampka kontrolna podgrzewanie żelazka K4 Regulator temperatury K5 Żalazko wtyczka zespolona * Wyposażenie dodatkowe 2. Uruchomienie 2.1 Rozpakowanie urządzenia Przy rozpakowaniu urządzenia sprawdzić, czy są wszystkie części wyposażenia. W przeciwnym przypadku proszę niezwłocznie zwrócić się do punktu sprzedaży, w którym dokonano zakupu. Jeżeli przy rozpakowaniu stwierdzono uszkodzenia powstałe w czasie transportu, proszę zawiadomić natychmiast Pańskiego sprzedawcę. Proszę nie wyrzucać opakowania na śmietnik. Opakowanie nadaje się do przeróbki wtórnej. Proszę oddać poszczególne części opakowania w odpowiednich punktach zbioru surowców wtórnych. 2.2 Montaż wyposażenia Urządzenie odwrócić do góry dnem. Cztery kółka samonastawcze wcisnąć w przewidziane na nie otwory, aż do zatrzasku. Wtyczkę (C6) wcisnąć mocno do gniazdka urządzenia (A1). Wtyczka musi zatrzasnąć. Połączyć odpowiednie elementy wyposażenia z pistoletem parowym (C1). W tym celu rurową końcówkę wyposażenia założyć na pistolet parowy (C1). Element wyposażenia nasunąć na pistolet parowy tak daleko, aż przycisk zwalniający blokadę (C2) na pistolecie parowym zaskoczy (patrz rysunek 1). Rys. 1a: Zakładanie wyposażenia na pistolet parowy (C1) Zastosować według potrzeb rury przedłużające (D1). W tym celu jedną lub obie rury przedłużające zamontować na pistolecie parowym. Odpowiednie wyposażenie wsunąć na wolny koniec rury przedłużającej (D1). W celu rozdzielenia części wyposażenia nacisnąć przycisk zwalniający blokadę (C2, względnie D2) i rozłączyć części. W celu zwiększenia skuteczności czyszczenia przy pracy dyszą strumienia punktowego (E1) można zastosować dodatkowo okrągłą szczotkę (E2). Okrągłą szczotkę (E2) wsunąć na dyszę strumienia punktowego wyżłobieniami na wypusty Polski - 109

3 dyszy. Okrągłą szczotkę przekręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do oporu. W celu rozłączenia szczotki i dyszy strumienia punktowego należy przekręcić okrągłą szczotkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć. W czasie rozdzielania poszczególnych elementów wyposażenia moży kapać gorąca woda! Nie wolno rozdzielać wyposażenia w czasie wypływu pary niebezpieczeństwo poparzenia! 2.3 Napełnianie wodą Z urządzenia odkręcić korek zamykający bezpieczny (A2). Nalać do kotła maksymalnie 1,2 litra wody z sieci wodociągowej. Kocioł można napełniać tylko do wysokości ok. 2 cm poniżej krawędzi króćca wlewu. Ciepła woda skraca czas podgrzewania. Nie wolno stosować żadnego środka czyszczącego, ani innych dodatków! Korek zamykający bezpieczny (A2) ponownie mocno przykręcić do urządzenia. 2.4 Włączanie urządzenia Wtyczkę włożyć do gniazdka sieciowego Nie wolno włączać urządzenia, jeżeli w kotle nie ma wody, ponieważ może nastąpić przegrzanie urządzenia. W takim przypadku ze względów bezpieczeństwa ogrzewanie wyłącza się automatycznie i zapala się lampka kontrolna braku wody (A6). W celu przywrócenia gotowości urządzenia do pracy należy pozostawić urządzenie do ochłodzenia ok. 10 minut, a następnie napełnić wodą (patrz 2.6 Dolewanie wody ). Włączyć urządzenie wyłącznikiem głównym (A5). Lampka kontrolna w wyłączniku musi się świecić. Po upływie ok. 7 minut czasu podgrzewania urządzenie do czyszczenia strumieniem pary jest gotowe do pracy. Na czas transportu urządzenia wyłączyć ogrzewanie wyłącznikiem głównym (A5). Para wypływa po naciśnięciu wyłącznika pary (C3). Strumień pary skierować zawsze najpierw na ścierkę, dopóki nie popłynie równomierny strumień pary. 2.5 Regulacja natężenia przepływu pary Natężenie wypływającego strumienia pary reguluje się za pomocą wyłącznika pary (C3) Polski Regulator natężenia przepływu pary (C4) umożliwia trzy dodatkowe nastawienia wstępne: suwak z przodu bez pary, suwak w środku połowa maksymalnego natężenia przepływu pary, suwak z tyłu maksymalne natężenie przepływu pary. 2.6 Dolewanie wody Wskazówka: Po wyczerpaniu wody w kotle zapali się lampka kontrolna braku wody (A5). Korek zamykający bezpieczny (A2) nie daje się otworzyć tak długo, dopóki w urządzeniu znajduje się para nawet pod niewielkim ciśnieniem. Urządzenie wyłączyć wyłącznikiem głównym (A5). Nacisnąć wyłącznik pary (C3) na pistolecie parowym (C1) i zaczekać, aż całkowita ilość pary wypłynie na zewnątrz i ciśnienie w urządzeniu całkowicie opadnie. Odkręcić z urządzenia korek zamykający bezpieczny (A2). Zawór bezpieczeństwa (A2) może się mocno rozgrzać w czasie pracy urządzenia do czyszczenia strumieniem pary! Do kotła nalać ostrożnie maksymalnie 1,2 litra wody z sieci wodociągowej. Jeżeli kocioł jest gorący istnieje niebezpieczeństwo poparzenia, ponieważ woda może wyprysnąć w czasie nalewania. Korek zamykający bezpieczny (A2) ponownie mocno przykręcić do urządzenia. Urządzenie włączyć ponownie za pomocą wyłącznika głównego (A5). 2.7 Wyłączanie urządzenia Urządzenie wyłączyć wyłącznikiem głównym (A5). Wtyczkę wyjąć z gniazdka sieciowego. Przycisk zwalniający blokadę gniazdka urządzenia (A1) nacisnąć do dołu. Następnie wyjąć wtyczkę (C6) z urządzenia (patrz rys. 2). Rys. 2: Wyjmowanie wtyczki urządzenia (C6) Resztę wody można pozostawić w urządzeniu.

4 3. Wskazówki dotyczące zastosowania 3.1 Czyszczenie wyrobów włókienniczych Przed przystąpieniem do czyszczenia wyrobów włókienniczych za pomocą urządzenia do czyszczenia parą należy przeprowadzić najpierw na niewidocznym miejscu próbę wytrzymałości tkaniny na działanie pary. W tym celu powierzchnię poddać intensywnemu działaniu pary i pozostawić do wyschnięcia, a następnie sprawdzić, czy nastąpiły zmiany koloru lub formy. 3.2 Czyszczenie powierzchni powlekanych lub lakierowanych Strumienia pary nie wolno kierować nigdy na klejone krawędzie, ponieważ mogą się odkleić. Zachować ostrożność w czasie czyszczenia parą mebli kuchennych i pokojowych, drzwi, parkietu, powierzchni lakierowanych lub powlekanych tworzywem sztucznym! Pod wpływem dłuższego oddziaływania pary może się złuszczyć lub zejść wosk, politura, powłoka z tworzywa sztucznego lub farba, względnie mogą powstać plamy. Dlatego powierzchnie te czyścić tylko naparowaną ścierką lub potraktować parą poprzez podwójną ścierkę tylko przez krótki okres czasu. 4.2 Dysza strumienia punktowego (E1) Działanie czyszczące zwiększa się tym bardziej im bliżej czyszczonej powierzchni trzymamy dyszę. Temperatura i ciśnienie pary są najwyższe bezpośrednio przy wyjściu z dyszy. trudnodostępne miejsca, jak np. kąty, szpary, itp. armatura, odpływy, umywalki, muszle klozetowe, kabiny natrysków, żaluzje, grzejniki, stal nierdzewna, powierzchnie emaliowane, usuwanie plam: Stwardniałe osady wapna zwilżyć najpierw octem i pozostawić pod jego działaniem ok. 5 minut. 4.3 Dysza podłogowa (G1) Ścierkę (G3) zamocować do dyszy podłogowej (G1). Ścierkę poskładać wzdłuż postawić na niej dyszę podłogową. Wystające końce ścierki wsunąć kolejno pod klamry mocujące (G2) (patrz rys. 3). 3.3 Czyszczenie szkła Nie wolno kierować strumienia pary bezpośrednio na miejsca sklejenia i uszczelnienia ramy okna, ponieważ mogą one ulec uszkodzeniu. Szczególnie przy niskich temperaturach zewnętrznych, przede wszystkim zimą należy najpierw podgrzać szybę. W tym celu całą powierzchnię szyby poddać lekkiemu działaniu pary, aby wyrównać różnicę temperatur i zapobiec powstaniu napięć na powierzchni szkła. Jest to bardzo ważne, ponieważ nierówno nagrzane powierzchnie szklane mogą popękać. 4. Zastosowanie wyposażenia 4.1 Pistolet parowy (C1) Pistolet parowy może być użyty bez wyposażenia. Usuwanie zapachów i zagnieceń z odzieży: Wiszącą odzież naparować z odległości cm. Usuwanie kurzu z roślin: Zachować odległość cm. Ścieranie kurzu na mokro. W tym celu naparować ścierkę i wytrzeć nią meble. Rys. 3: Zakładanie ścierki W celu zdjęcia ścierki nacisnąć klamry mocujące (G2) i wyciągnąć ścierkę. Regularnie odwracać i wymieniać ścierkę. W taki sposób poprawia się skuteczność usuwania brudu. Mocno zabrudzone powierzchnie czyścić powoli, aby przedłużyć czas działania pary. Jeżeli na czyszczonej powierzchni znajdują się jeszcze pozostałości środków czyszczących (np. wosk, emulsje samopołyskowe), mogą ewentualnie pozostać widoczne smugi. Smugi te znikają z reguły po kilkakrotnym zastosowaniu urządzenia do czyszczenia parą. Wszystkie zmywalne wykładziny ścienne i podłogowe, np. podłogi kamienne, kafelki i wykładziny PCW. Polski - 111

5 4.4 Dysza ręczna Dyszę ręczną można nabyć jako wyposażenie dodatkowe (numer do zamówienia patrz strona 115). Na dyszę ręczną nałożyć pokrycie frotowe. małe powierzchnie zmywalne, np. powierzchnie kuchenne z tworzyw sztucznych, kafelkowane ściany, okna, lustra, obicia meblowe, wnętrze samochodu, szyba frontowa samochodu, wanna. 4.5 Żelazko do prasowania Żelazko do prasowania można nabyć jako wyposażenie dodatkowe (numer do zamówienia patrz strona 115). Wtyczkę przewodu zasilającego włożyć do gniazdka sieciowego. Wtyczkę zespoloną żelazka (K5) włożyć do gniazdka urządzenia (A1). Wtyczka musi przy tym zatrzasnąć. Prasowanie z użyciem pary: Zalecamy zastosowanie deski do prasowania firm Kärcher z aktywnym systemem odsysania pary. Deska ta jest optymalnie dostosowana do tego urządzenia, przez co ułatwia i przyśpiesza znacznie proces prasowania. W każdym przypadku należy zastosować deskę do prasowania z podłożem z siatki, które przepuszcza parę. Do prasowania każdego materiału przekręcić regulator temperatury (K4) co najmniej na stopień (zakres pary). Wydobywająca się para zapobiega przegrzaniu się materiału. Jeżeli lampka (K3) na żelazku zgaśnie, żelazko jest gotowe do pracy. Stopa żelazka musi być gorąca, aby para nie skraplała się na stopie i nie kapała na prasowaną bieliznę. Po naciśnięciu wyłącznika żelazka (K2) para wypływa ze stopy żelazka. Para wypływa w sposób ciągły po naciśnięciu wyłącznika do tyłu, wyłącznik zatrzaskuje. Krótkie naciśnięcie wyłącznika do przodu powoduje wypływ uderzeniowego strumienia pary. Strumień pary skierować najpierw na ścierkę, aż zacznie wydobywać się regularny strumień pary. Żelazko można trzymać również pionowo, aby prasować strumieniem pary firanki, odzież, itp. Prasowanie na sucho: Do prasowania bez użycia pary wyłączyć wyłącznik główny (A5). Regulator temperatury żelazka (K4) przekręcić na temperaturę odpowiednią dla prasowanego materiału. Oznaczenia na regulatorze odpowiadają następującym rodzajom tkanin: Włókna sztuczne Wełna Len 4.6 Dysza do szyb Dyszę do szyb można nabyć jako wyposażenie dodatkowe (numer do zamówienia patrz strona 115). Przed pierwszym czyszczeniem za pomocą dyszy do szyb przeprowadzić wstępne czyszczenie odtłuszczające za pomocą dyszy ręcznej z pokryciem frotowym. Powierzchnię szklaną poddać najpierw równomiernie działaniu pary z odległości około 20 cm. Powierzchnię szklaną przeciągnąć fartuchem gumowym dyszy, pasami z góry na dół. Gumowy fartuch dyszy i dolny brzeg okna wytrzeć za każdym razem ścierką do sucha. okna, lustra, powierzchnie szklane. 4.7 Zdzieracz tapet Zdzieracz tapet można nabyć jako wyposażenie dodatkowe (numer do zamówienia patrz strona 115). Zdzieracz tapet przyłożyć całą płaszczyzną na brzegu pasa tapety. Włączyć dopływ pary (C3) i oddziaływać parą tak długo, aż tapeta przemoknie (około 10 sek.). Zdzieracz tapet przestawić na następny pas tapety. Wyłącznik pary (C3) trzymać przy tym wciśnięty. Odklejony kawałek tapety podnieść szpachlą i ściągnąć ze ściany. Zdzieracz tapet przestawiać dalej po kawałku i ściągać tapetę pasami. Może się ewentualnie zdarzyć, że para nie przeniknie tapety z włókien chropowatych, która pomalowana jest kilkakrotnie. W takim przypadku zaleca się przygotowanie wstępne przy użyciu wałka z kolcami Polski

6 5. Przegląd, czyszczenie i konserwacja 5.1 Czyszczenie kotła Wskazówka: W przypadku ciągłego zastosowania odmineralizowanej, względnie destylowanej wody czyszczenie kotła nie jest konieczne. Płukanie kotła: Kocioł urządzenia do czyszczenia parą wypłukać najpóźniej po każdym 5-tym napełnieniu wodą, jeżeli twardość wody nie jest większa niż 10 stopni niemieckich (= dh), tzn. należy do zakresu II. W przypadku miększej wody należy wypłukać kocioł po każdym 15-tym napełnieniu kotła. Informacje o stopniu twardości wody można uzyskać w zakładzie zaopatrującym w wodę. W celu oczyszczenia kotła napełnić go wodą i mocno potrząsnąć. W ten sposób uwalniają się osady wapna z dna kotła. Następnie wylać wodę (patrz rys. 4). Rys. 4: Czyszczenie kotła Usuwanie kamienia kotłowego: Ponieważ na ściankach kotła gromadzi się kamień kotłowy zaleca się usuwanie kamienia w następujących odstępach czasu: Zakres twardości dh Usuwanie kamienia po I miękka NK II średnia NK III twarda NK IV bardzo twarda >21 50 NK NK = napełnienia kotła Tabela 1:Czyszczenie kotła Przed przystąpieniem do usuwania kamienia kotłowego należy najpier wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazdka sieciowego. Z kotła wylać całkowicie resztkę wody (patrz rys. 4). Zaleca się wyczyszczenie kotła biologicznym środkiem do usuwania kamienia kotłowego RM 511 firmy Kärcher. Biologiczny środek RM 511 wyprodukowany jest na bazie kwasu cytrynowego i dlatego rozkłada się całkowicie, nie zanieczyszczając środowiska. Do usuwania kamienia kotłowego stosować wyłącznie środki dopuszczone przez firmę Kärcher, aby wykluczyć uszkodzenie urządzenia. Zawartość woreczka ze środkiem biologicznym firmy Kärcher do usuwania kamienia kotłowego rozpuścić całkowicie w 1 litrze ciepłej wody. Roztwór wlać do kotła i pozostawić urządzenie pod wpływem działania roztworu na ok. 8 godzin. W czasie prozesu usuwania kamienia kotłowego nie wolno przykręcać na urządzenie korka zamykającego bezpiecznego (A2). Nie używać urządzenia tak długo, dopóki w kotle znajduje się roztwór rozpuszczający kamień kotłowy. Usunąć roztwór z kotła. W kotle pozostaje jeszcze resztka roztworu, dlatego wypłukać kocioł zimną wodą dwa do trzech razy, aby środek do usuwania kamienia kotłowego usunąć całkowicie z urządzenia. Urządzenie do czyszczenia strumieniem pary jest znowu gotowe do pracy. 5.5 Czyszczenie wyposażenia Części wyposażenia wysuszyć całkowicie przed odstawieniem urządzenia. Dyszy podłogowej (G1) i okrągłej szczotki (E2) nie stawiać na włosiu do ochłodzenia i suszenia, aby włosie nie uległo deformacji. Ścierki można prać w pralce, w temperaturze do 60 C i suszyć w suszarce. Nie stosować żadnego środka do płukania, aby ścierki mogły przyjmować brud. 5.3 Zakłócenia, co robić? W przypadku wystąpienia zakłóceń należy zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Kärcher (patrz dołączony spis adresów punktów serwisowych). Polski - 113

7 6. Wyposażenie bezpieczeństwa To urządzenie do czyszczenia strumieniem pary wyposażone jest w kilka elementów bezpieczeństwa i w ten sposób wielokrotnie zabezpieczone. Poniżej opisane są ważniejsze zastosowane elementy bezpieczeństwa. 6.1 Regulator ciśnienia Regulator ciśnienia utrzymuje ciśnienie w kotle w czasie pracy urządzenia na możliwie stałym poziomie. Jeżeli ciśnienie robocze osiągnie maksymalną wartość dopuszczalną 2,7 bar, wtedy podgrzewanie wyłącza się, a po spadku ciśnienia na skutek pobrania pary znowu się włącza. 6.2 Termostat braku wody Jeżeli woda w kotle jest wyczerpana, podnosi się temperatura grzałki. Termostat braku wody wyłącza podgrzewanie i zapala się czerwona lampka kontrolna braku wody (A6). Podgrzewania nie da się tak długo włączyć, dopóki kocioł nie ostygnie, albo nie zostanie ponownie napełniony wodą. 6.3 Termostat bezpieczeństwa Jeżeli termostat braku wody nie zadziała (jest uszkodzony) i nastąpi przegrzanie urządzenia, wtedy termostat bezpieczeństwa wyłączy urządzenie. W celu ponownego nastawienia termostatu bezpieczeństwa należy zwrócić się do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego firmy Kärcher. 7. Wskazówki ogólne 7.1 Gwarancja W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w tym kraju. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W przypadku roszczenia gwarancyjnego proszę zwrócić się z urządzeniem wraz z wyposażeniem i dowodem kupna do Waszego sprzedawcy lub do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego firmy Kärcher. Szkody powstałe na skutek niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem, albo na skutek nieprzestrzegania tej instrukcji użytkowania nie są objęte gwarancją. 7.2 Wskazówka o surowcach wtórnych Urządzenie skonstruowane jest zgodnie z wytycznymi VDI dotyczącymi przetwarzania surowców wtórnych (Recycling-VDI-Richtlinie 2243). Po zużyciu urządzenia można je oddać do przeróbki wtórnej. 6.4 Korek zamykający bezpieczny Korek zamykający bezpieczny nie daje się otworzyć, jeżeli w kotle znajduje się para pod ciśnieniem. Jeżeli jednak, w przypadku ewentualnego uszkodzenia regulatora ciśnienia, ciśnienie w kotle wzrośnie powyżej 4,0 bar, wtedy otwiera się ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa znajdujący się w korku zamykającym bezpiecznym i para wydostaje się na zewnątrz. W celu ponownego uruchomienia urządzenia należy zwrócić się do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego firmy Kärcher Polski

8 8. Wyposażenie i części zamienne Wolno stosować tylko wyposażenie i części zamienne, które dopuszczone są przez producenta urządzenia. Tylko oryginalne wyposażenie i oryginalne części zamienne dają gwarancję bezpiecznej i bezawaryjnej pracy urządzenia. Na ostatniej stronie umieszczony jest rysunek urządzenia z numerami do zamówienia poszczególnych części urządzenia. Wyposażenie specjalne Nr do zamówienia Parowa dysza rotacyjna dysza ręczna dysza do szyb fartuch gumowy zdzieracz tapet zestaw okrągłych szczotek strumienia punktowego (4 szt.) do dyszy zestaw okrągłych szczotek mosiężnych (3 szt.) do dyszy stumienia punktowego: z mosiężnym włosiem do szczególnie twardych zanieczyszczeń Dane techniczne Podłączenie elektryczne napięcie V rodzaj prądu... 1~50 Hz napięcie w uchwycie... 0 V Wydajność urządzenia wydajność grzejna W maks. ciśnienie robocze...2,7 bar dop. ciśnienie robocze... 4,0 bar czas podgrzewania (na litr wody)... ok. 6 min maks. natężenie przepływu pary g/min Wymiary i masy masa bez wyposażenia... 2,9 kg maks. objętość wody do napełnienia... 1,2 l pojemność kotła... 1,6 l szerokość mm długość mm wysokość mm 9.1 Schemat ideowy połączeń elektrycznych zestaw ścierek I: 2 duże ścierki, 3 pokrycia frotowe zestaw ścierek II: 5 pokryć frotowych zestaw ścierek III: 3 duże ścierki zestaw ścierek z włókien mikro: 1 duża ścierka, 1 pokrycie frotowe o szczególnie wysokiej zdolności wchłaniania wody i brudu środek biologiczny do usuwania kamienia kotłowego RM 511: 3 woreczki po 100 g ż elazko * deska do prasowania z aktywnym systemem zasysania pary: bardzo dobry wynik prasowania przy znacznej oszczędności czasu * Nr do zamówienia na zapytanie * E1 H2 H3 S1 S2 S3 S4 X1 podgrzewanie 1500 W lampka kontrolna brak wody lampka kontrolna wyłącznik podgrzewania wyłącznik główny podgrzewania wyłącznik ciśnieniowy termostat brak wody termostat zabezpieczający wewnętrzne złącze wtykowe Polski - 115

Odkurzacz do czyszczenia parą DS 7

Odkurzacz do czyszczenia parą DS 7 Instrukcja obsługi Odkurzacz do czyszczenia parą DS 7 Przed rozpoczęciem pracy maszyną należy bezwzględnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Instrukcja obsługi 2 Niniejsza instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

10971406 Ręczne urządzenie do czyszczenia parą INSTRUKCJA OBSŁUGI

10971406 Ręczne urządzenie do czyszczenia parą INSTRUKCJA OBSŁUGI 10971406 Ręczne urządzenie do czyszczenia parą INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Właściwości produktu Opis elementów urządzenia Wskazówki bezpieczeństwa Przed użyciem Funkcje Instrukcja obsługi Po użyciu

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA!

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! Do podłóg 5 W 1 MOP PAROWY Do dywanu Model: MO5 INSTRUKCJA Do szyb Do ubrań Czyszczenie ręczne PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! DZIĘKUJEMY Gratulujemy wyboru MOPA

Bardziej szczegółowo

www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04

www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04 HD 5/12 C HD 5/12 C Plus HD 5/12 CX HD 5/12 CX Plus HD 6/13 C HD 6/13 C Plus HD 6/13 CX HD 6/13 CX Plus www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04 2 Deutsch English Français Italiano Nederlands Español

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

HD 5/11 C HD 5/11 C Plus www.kaercher.com

HD 5/11 C HD 5/11 C Plus www.kaercher.com HD 5/11 C HD 5/11 C Plus www.kaercher.com 5.961-089 A 2008482 05/04 2 Deutsch English Français Italiano Nederlands Español Português Dansk Norsk Svenska Suomi ÅëëçíéêÜ Türkçe Pºcc å¼ Magyar Česky Slovensko

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA!

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! 1 PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! MOP PAROWY 6 W 1 to nowy sposób czyszczenia, który jest skuteczny i bardziej higieniczny niż konwencjonalne metody. MOP PAROWY

Bardziej szczegółowo

B 60 W Bp. Register and win! www.kaercher.com 59645740 01/15

B 60 W Bp. Register and win! www.kaercher.com 59645740 01/15 B 60 W Bp Register and win! www.kaercher.com 59645740 01/15 2 Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT Suszarka kondensacyjna 1 SPIS TREŚCI strona Wprowadzenie..3 Informacja o dostarczonym zestawie 3 Rozpakowywanie produktu..3 Bezpieczeństwo...4 Używanie.4 Instalacja...4 Pranie

Bardziej szczegółowo

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140197 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PRZED UŻYCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY PIERWSZY CYKL PRANIA

PRZED UŻYCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY PIERWSZY CYKL PRANIA 6pl10007.fm5 Page 2 Monday, June 10, 2002 3:48 PM SPIS TREŚCI PRZED UŻYCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY PIERWSZY CYKL PRANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGÓLNE ZALECENIA OPIS PRALKI PRZYGOTOWANIE PRANIA DETERGENTY

Bardziej szczegółowo

Thermomix TM31. Instrukcja obsługi Prosimy zachować instrukcję obsługi!

Thermomix TM31. Instrukcja obsługi Prosimy zachować instrukcję obsługi! Thermomix TM31 Instrukcja obsługi Prosimy zachować instrukcję obsługi! Spis treści Wskazówki bezpieczeństwa... 5 Dane techniczne... 8 Wprowadzenie/Serwis... 9 Twój Thermomix TM31... 10 Przed uruchomieniem...

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa pl

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa pl Ostrzeżenia ważne dla bezpieczeństwa Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem. Należy zatem przestrzegać następujących

Bardziej szczegółowo

ZIM 689E INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ. Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji!

ZIM 689E INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ. Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji! ZIM 689E INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ PL Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji! GRATULUJEMY WYBORU SPRZĘTU MARKI AMICA SZANOWNY KLIENCIE! Przed podłączeniem wtyczki zmywarki

Bardziej szczegółowo

Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Instrukcja obsługi pomoże szybciej i bezpieczniej korzystać z tego produktu.

Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Instrukcja obsługi pomoże szybciej i bezpieczniej korzystać z tego produktu. ZMYWARKA DO NACZYŃ Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Drodzy Klienci, Mamy nadzieję, że urządzenie to, wyprodukowane w najnowocześniejszych zakładach i poddane procedurze ścisłej

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití

instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití Pralka Práčka Pračka EWF 12483 W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź sobie możliwości ARNO-WIFI_F900E-03285A_PL_130508.indd 1 2013-05-08 1:59:23 WF12F9E6P4* Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści LSB 5B019 ZMYWARKA. Karta produktu, 2

Instrukcja obsługi. Spis treści LSB 5B019 ZMYWARKA. Karta produktu, 2 Instrukcja obsługi ZMYWARKA Polski, 1 LSB 5B019 Spis treści Karta produktu, 2 Zalecenia i środki ostrożności, 3 Bezpieczeństwo ogólne Utylizacja Oszczędność i ochrona środowiska Instalacja, 4-5 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRALKI AUTOMATYCZNEJ MPM-5611-PA-22 MPM-5611-PA-23

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRALKI AUTOMATYCZNEJ MPM-5611-PA-22 MPM-5611-PA-23 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRALKI AUTOMATYCZNEJ MPM-5611-PA-22 MPM-5611-PA-23 Drodzy Klienci! Niniejsza instrukcja opisuje funkcje zakupionej pralki automatycznej (w dalszej części instrukcji nazywanej pralką

Bardziej szczegółowo

Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMB 81241 LMS WMB 81241 LMC WMB 81241 LMB. Máquina de lavar Manual do utilizador

Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMB 81241 LMS WMB 81241 LMC WMB 81241 LMB. Máquina de lavar Manual do utilizador Pralka automatyczna Instrukcja obsługi Máquina de lavar Manual do utilizador WMB 81241 LMS WMB 81241 LMC WMB 81241 LMB Numer dokumentu 2820522383_PL / 18-10-14.(10:22) Wyrób ten został wyprodukowany przy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji 8P.51.59.00/04.10 Zmiany zastrzeżone Instrukcję należy zachować i przechowywać w bezpiecznym miejscu, najlepiej w pobliżu kotła. Objaśnienia symboli i wskazań na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYGOTOWANIE PRANIA WYBÓR PROGRAMU I OPCJI ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU ZMIANA PROGRAMU PRZERWANIE PROGRAMU TABELA PROGRAMÓW CODZIENNA KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Zmywarka do naczyń ZIM 616 Instrukcja obsługi

Zmywarka do naczyń ZIM 616 Instrukcja obsługi IO 00419 Zmywarka do naczyń ZIM 616 Instrukcja obsługi Szanowni Klienci, Przed podłączeniem wtyczki zmywarki do naczyń do gniazda zasilania i rozpoczęciem eksploatacji należy koniecznie uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści BWMD 742

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści BWMD 742 Instrukcja obsługi PRALKA Polski,1 BWMD 742 Spis treści Instalacja, 2-3-4-5 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Instrukcje kierowane

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo