2. Uruchomienie. Spis treści. 1. Opis urządzenia. Polski - 109

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Uruchomienie. Spis treści. 1. Opis urządzenia. Polski - 109"

Transkrypt

1 3

2 Spis treści Strona 1. Opis urządzenia Uruchomienie Wskazówki dotyczące zastosowania Zastosowanie wyposażenia Przegląd, czyszczenie i konserwacja Wyposażenie bezpieczeństwa Wskazówki ogólne Wyposażenie i części zamienne Dane techniczne Numery części zamiennych Opis urządzenia A1 Gniazdko urządzenia A2 Korek zamykający bezpieczny A3 Lejek napełniający A4 Kółka samonastawcze A5 Wyłącznik główny A6 Lampka kontrolna brak wody C1 Pistolet parowy C2 Przycisk zwalniający blokadę C3 Wyłącznik pary C4 Regulacja natężenia przepływu pary C5 Wąż pary C6 Wtyczka D1 Rura przedłużająca D2 Przycisk zwalniający blokadę E1 Dysza strumienia punktowego E2 Szczotka okrągła F1* Dysza ręczna F2* Pokrycie frotowe G1 Dysza podłogowa G2 Klamry mocujące G3 Duża ścierka K1* Żelazko K2 Wyłącznik prasowanie z użyciem pary K3 Lampka kontrolna podgrzewanie żelazka K4 Regulator temperatury K5 Żalazko wtyczka zespolona * Wyposażenie dodatkowe 2. Uruchomienie 2.1 Rozpakowanie urządzenia Przy rozpakowaniu urządzenia sprawdzić, czy są wszystkie części wyposażenia. W przeciwnym przypadku proszę niezwłocznie zwrócić się do punktu sprzedaży, w którym dokonano zakupu. Jeżeli przy rozpakowaniu stwierdzono uszkodzenia powstałe w czasie transportu, proszę zawiadomić natychmiast Pańskiego sprzedawcę. Proszę nie wyrzucać opakowania na śmietnik. Opakowanie nadaje się do przeróbki wtórnej. Proszę oddać poszczególne części opakowania w odpowiednich punktach zbioru surowców wtórnych. 2.2 Montaż wyposażenia Urządzenie odwrócić do góry dnem. Cztery kółka samonastawcze wcisnąć w przewidziane na nie otwory, aż do zatrzasku. Wtyczkę (C6) wcisnąć mocno do gniazdka urządzenia (A1). Wtyczka musi zatrzasnąć. Połączyć odpowiednie elementy wyposażenia z pistoletem parowym (C1). W tym celu rurową końcówkę wyposażenia założyć na pistolet parowy (C1). Element wyposażenia nasunąć na pistolet parowy tak daleko, aż przycisk zwalniający blokadę (C2) na pistolecie parowym zaskoczy (patrz rysunek 1). Rys. 1a: Zakładanie wyposażenia na pistolet parowy (C1) Zastosować według potrzeb rury przedłużające (D1). W tym celu jedną lub obie rury przedłużające zamontować na pistolecie parowym. Odpowiednie wyposażenie wsunąć na wolny koniec rury przedłużającej (D1). W celu rozdzielenia części wyposażenia nacisnąć przycisk zwalniający blokadę (C2, względnie D2) i rozłączyć części. W celu zwiększenia skuteczności czyszczenia przy pracy dyszą strumienia punktowego (E1) można zastosować dodatkowo okrągłą szczotkę (E2). Okrągłą szczotkę (E2) wsunąć na dyszę strumienia punktowego wyżłobieniami na wypusty Polski - 109

3 dyszy. Okrągłą szczotkę przekręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do oporu. W celu rozłączenia szczotki i dyszy strumienia punktowego należy przekręcić okrągłą szczotkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć. W czasie rozdzielania poszczególnych elementów wyposażenia moży kapać gorąca woda! Nie wolno rozdzielać wyposażenia w czasie wypływu pary niebezpieczeństwo poparzenia! 2.3 Napełnianie wodą Z urządzenia odkręcić korek zamykający bezpieczny (A2). Nalać do kotła maksymalnie 1,2 litra wody z sieci wodociągowej. Kocioł można napełniać tylko do wysokości ok. 2 cm poniżej krawędzi króćca wlewu. Ciepła woda skraca czas podgrzewania. Nie wolno stosować żadnego środka czyszczącego, ani innych dodatków! Korek zamykający bezpieczny (A2) ponownie mocno przykręcić do urządzenia. 2.4 Włączanie urządzenia Wtyczkę włożyć do gniazdka sieciowego Nie wolno włączać urządzenia, jeżeli w kotle nie ma wody, ponieważ może nastąpić przegrzanie urządzenia. W takim przypadku ze względów bezpieczeństwa ogrzewanie wyłącza się automatycznie i zapala się lampka kontrolna braku wody (A6). W celu przywrócenia gotowości urządzenia do pracy należy pozostawić urządzenie do ochłodzenia ok. 10 minut, a następnie napełnić wodą (patrz 2.6 Dolewanie wody ). Włączyć urządzenie wyłącznikiem głównym (A5). Lampka kontrolna w wyłączniku musi się świecić. Po upływie ok. 7 minut czasu podgrzewania urządzenie do czyszczenia strumieniem pary jest gotowe do pracy. Na czas transportu urządzenia wyłączyć ogrzewanie wyłącznikiem głównym (A5). Para wypływa po naciśnięciu wyłącznika pary (C3). Strumień pary skierować zawsze najpierw na ścierkę, dopóki nie popłynie równomierny strumień pary. 2.5 Regulacja natężenia przepływu pary Natężenie wypływającego strumienia pary reguluje się za pomocą wyłącznika pary (C3) Polski Regulator natężenia przepływu pary (C4) umożliwia trzy dodatkowe nastawienia wstępne: suwak z przodu bez pary, suwak w środku połowa maksymalnego natężenia przepływu pary, suwak z tyłu maksymalne natężenie przepływu pary. 2.6 Dolewanie wody Wskazówka: Po wyczerpaniu wody w kotle zapali się lampka kontrolna braku wody (A5). Korek zamykający bezpieczny (A2) nie daje się otworzyć tak długo, dopóki w urządzeniu znajduje się para nawet pod niewielkim ciśnieniem. Urządzenie wyłączyć wyłącznikiem głównym (A5). Nacisnąć wyłącznik pary (C3) na pistolecie parowym (C1) i zaczekać, aż całkowita ilość pary wypłynie na zewnątrz i ciśnienie w urządzeniu całkowicie opadnie. Odkręcić z urządzenia korek zamykający bezpieczny (A2). Zawór bezpieczeństwa (A2) może się mocno rozgrzać w czasie pracy urządzenia do czyszczenia strumieniem pary! Do kotła nalać ostrożnie maksymalnie 1,2 litra wody z sieci wodociągowej. Jeżeli kocioł jest gorący istnieje niebezpieczeństwo poparzenia, ponieważ woda może wyprysnąć w czasie nalewania. Korek zamykający bezpieczny (A2) ponownie mocno przykręcić do urządzenia. Urządzenie włączyć ponownie za pomocą wyłącznika głównego (A5). 2.7 Wyłączanie urządzenia Urządzenie wyłączyć wyłącznikiem głównym (A5). Wtyczkę wyjąć z gniazdka sieciowego. Przycisk zwalniający blokadę gniazdka urządzenia (A1) nacisnąć do dołu. Następnie wyjąć wtyczkę (C6) z urządzenia (patrz rys. 2). Rys. 2: Wyjmowanie wtyczki urządzenia (C6) Resztę wody można pozostawić w urządzeniu.

4 3. Wskazówki dotyczące zastosowania 3.1 Czyszczenie wyrobów włókienniczych Przed przystąpieniem do czyszczenia wyrobów włókienniczych za pomocą urządzenia do czyszczenia parą należy przeprowadzić najpierw na niewidocznym miejscu próbę wytrzymałości tkaniny na działanie pary. W tym celu powierzchnię poddać intensywnemu działaniu pary i pozostawić do wyschnięcia, a następnie sprawdzić, czy nastąpiły zmiany koloru lub formy. 3.2 Czyszczenie powierzchni powlekanych lub lakierowanych Strumienia pary nie wolno kierować nigdy na klejone krawędzie, ponieważ mogą się odkleić. Zachować ostrożność w czasie czyszczenia parą mebli kuchennych i pokojowych, drzwi, parkietu, powierzchni lakierowanych lub powlekanych tworzywem sztucznym! Pod wpływem dłuższego oddziaływania pary może się złuszczyć lub zejść wosk, politura, powłoka z tworzywa sztucznego lub farba, względnie mogą powstać plamy. Dlatego powierzchnie te czyścić tylko naparowaną ścierką lub potraktować parą poprzez podwójną ścierkę tylko przez krótki okres czasu. 4.2 Dysza strumienia punktowego (E1) Działanie czyszczące zwiększa się tym bardziej im bliżej czyszczonej powierzchni trzymamy dyszę. Temperatura i ciśnienie pary są najwyższe bezpośrednio przy wyjściu z dyszy. trudnodostępne miejsca, jak np. kąty, szpary, itp. armatura, odpływy, umywalki, muszle klozetowe, kabiny natrysków, żaluzje, grzejniki, stal nierdzewna, powierzchnie emaliowane, usuwanie plam: Stwardniałe osady wapna zwilżyć najpierw octem i pozostawić pod jego działaniem ok. 5 minut. 4.3 Dysza podłogowa (G1) Ścierkę (G3) zamocować do dyszy podłogowej (G1). Ścierkę poskładać wzdłuż postawić na niej dyszę podłogową. Wystające końce ścierki wsunąć kolejno pod klamry mocujące (G2) (patrz rys. 3). 3.3 Czyszczenie szkła Nie wolno kierować strumienia pary bezpośrednio na miejsca sklejenia i uszczelnienia ramy okna, ponieważ mogą one ulec uszkodzeniu. Szczególnie przy niskich temperaturach zewnętrznych, przede wszystkim zimą należy najpierw podgrzać szybę. W tym celu całą powierzchnię szyby poddać lekkiemu działaniu pary, aby wyrównać różnicę temperatur i zapobiec powstaniu napięć na powierzchni szkła. Jest to bardzo ważne, ponieważ nierówno nagrzane powierzchnie szklane mogą popękać. 4. Zastosowanie wyposażenia 4.1 Pistolet parowy (C1) Pistolet parowy może być użyty bez wyposażenia. Usuwanie zapachów i zagnieceń z odzieży: Wiszącą odzież naparować z odległości cm. Usuwanie kurzu z roślin: Zachować odległość cm. Ścieranie kurzu na mokro. W tym celu naparować ścierkę i wytrzeć nią meble. Rys. 3: Zakładanie ścierki W celu zdjęcia ścierki nacisnąć klamry mocujące (G2) i wyciągnąć ścierkę. Regularnie odwracać i wymieniać ścierkę. W taki sposób poprawia się skuteczność usuwania brudu. Mocno zabrudzone powierzchnie czyścić powoli, aby przedłużyć czas działania pary. Jeżeli na czyszczonej powierzchni znajdują się jeszcze pozostałości środków czyszczących (np. wosk, emulsje samopołyskowe), mogą ewentualnie pozostać widoczne smugi. Smugi te znikają z reguły po kilkakrotnym zastosowaniu urządzenia do czyszczenia parą. Wszystkie zmywalne wykładziny ścienne i podłogowe, np. podłogi kamienne, kafelki i wykładziny PCW. Polski - 111

5 4.4 Dysza ręczna Dyszę ręczną można nabyć jako wyposażenie dodatkowe (numer do zamówienia patrz strona 115). Na dyszę ręczną nałożyć pokrycie frotowe. małe powierzchnie zmywalne, np. powierzchnie kuchenne z tworzyw sztucznych, kafelkowane ściany, okna, lustra, obicia meblowe, wnętrze samochodu, szyba frontowa samochodu, wanna. 4.5 Żelazko do prasowania Żelazko do prasowania można nabyć jako wyposażenie dodatkowe (numer do zamówienia patrz strona 115). Wtyczkę przewodu zasilającego włożyć do gniazdka sieciowego. Wtyczkę zespoloną żelazka (K5) włożyć do gniazdka urządzenia (A1). Wtyczka musi przy tym zatrzasnąć. Prasowanie z użyciem pary: Zalecamy zastosowanie deski do prasowania firm Kärcher z aktywnym systemem odsysania pary. Deska ta jest optymalnie dostosowana do tego urządzenia, przez co ułatwia i przyśpiesza znacznie proces prasowania. W każdym przypadku należy zastosować deskę do prasowania z podłożem z siatki, które przepuszcza parę. Do prasowania każdego materiału przekręcić regulator temperatury (K4) co najmniej na stopień (zakres pary). Wydobywająca się para zapobiega przegrzaniu się materiału. Jeżeli lampka (K3) na żelazku zgaśnie, żelazko jest gotowe do pracy. Stopa żelazka musi być gorąca, aby para nie skraplała się na stopie i nie kapała na prasowaną bieliznę. Po naciśnięciu wyłącznika żelazka (K2) para wypływa ze stopy żelazka. Para wypływa w sposób ciągły po naciśnięciu wyłącznika do tyłu, wyłącznik zatrzaskuje. Krótkie naciśnięcie wyłącznika do przodu powoduje wypływ uderzeniowego strumienia pary. Strumień pary skierować najpierw na ścierkę, aż zacznie wydobywać się regularny strumień pary. Żelazko można trzymać również pionowo, aby prasować strumieniem pary firanki, odzież, itp. Prasowanie na sucho: Do prasowania bez użycia pary wyłączyć wyłącznik główny (A5). Regulator temperatury żelazka (K4) przekręcić na temperaturę odpowiednią dla prasowanego materiału. Oznaczenia na regulatorze odpowiadają następującym rodzajom tkanin: Włókna sztuczne Wełna Len 4.6 Dysza do szyb Dyszę do szyb można nabyć jako wyposażenie dodatkowe (numer do zamówienia patrz strona 115). Przed pierwszym czyszczeniem za pomocą dyszy do szyb przeprowadzić wstępne czyszczenie odtłuszczające za pomocą dyszy ręcznej z pokryciem frotowym. Powierzchnię szklaną poddać najpierw równomiernie działaniu pary z odległości około 20 cm. Powierzchnię szklaną przeciągnąć fartuchem gumowym dyszy, pasami z góry na dół. Gumowy fartuch dyszy i dolny brzeg okna wytrzeć za każdym razem ścierką do sucha. okna, lustra, powierzchnie szklane. 4.7 Zdzieracz tapet Zdzieracz tapet można nabyć jako wyposażenie dodatkowe (numer do zamówienia patrz strona 115). Zdzieracz tapet przyłożyć całą płaszczyzną na brzegu pasa tapety. Włączyć dopływ pary (C3) i oddziaływać parą tak długo, aż tapeta przemoknie (około 10 sek.). Zdzieracz tapet przestawić na następny pas tapety. Wyłącznik pary (C3) trzymać przy tym wciśnięty. Odklejony kawałek tapety podnieść szpachlą i ściągnąć ze ściany. Zdzieracz tapet przestawiać dalej po kawałku i ściągać tapetę pasami. Może się ewentualnie zdarzyć, że para nie przeniknie tapety z włókien chropowatych, która pomalowana jest kilkakrotnie. W takim przypadku zaleca się przygotowanie wstępne przy użyciu wałka z kolcami Polski

6 5. Przegląd, czyszczenie i konserwacja 5.1 Czyszczenie kotła Wskazówka: W przypadku ciągłego zastosowania odmineralizowanej, względnie destylowanej wody czyszczenie kotła nie jest konieczne. Płukanie kotła: Kocioł urządzenia do czyszczenia parą wypłukać najpóźniej po każdym 5-tym napełnieniu wodą, jeżeli twardość wody nie jest większa niż 10 stopni niemieckich (= dh), tzn. należy do zakresu II. W przypadku miększej wody należy wypłukać kocioł po każdym 15-tym napełnieniu kotła. Informacje o stopniu twardości wody można uzyskać w zakładzie zaopatrującym w wodę. W celu oczyszczenia kotła napełnić go wodą i mocno potrząsnąć. W ten sposób uwalniają się osady wapna z dna kotła. Następnie wylać wodę (patrz rys. 4). Rys. 4: Czyszczenie kotła Usuwanie kamienia kotłowego: Ponieważ na ściankach kotła gromadzi się kamień kotłowy zaleca się usuwanie kamienia w następujących odstępach czasu: Zakres twardości dh Usuwanie kamienia po I miękka NK II średnia NK III twarda NK IV bardzo twarda >21 50 NK NK = napełnienia kotła Tabela 1:Czyszczenie kotła Przed przystąpieniem do usuwania kamienia kotłowego należy najpier wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazdka sieciowego. Z kotła wylać całkowicie resztkę wody (patrz rys. 4). Zaleca się wyczyszczenie kotła biologicznym środkiem do usuwania kamienia kotłowego RM 511 firmy Kärcher. Biologiczny środek RM 511 wyprodukowany jest na bazie kwasu cytrynowego i dlatego rozkłada się całkowicie, nie zanieczyszczając środowiska. Do usuwania kamienia kotłowego stosować wyłącznie środki dopuszczone przez firmę Kärcher, aby wykluczyć uszkodzenie urządzenia. Zawartość woreczka ze środkiem biologicznym firmy Kärcher do usuwania kamienia kotłowego rozpuścić całkowicie w 1 litrze ciepłej wody. Roztwór wlać do kotła i pozostawić urządzenie pod wpływem działania roztworu na ok. 8 godzin. W czasie prozesu usuwania kamienia kotłowego nie wolno przykręcać na urządzenie korka zamykającego bezpiecznego (A2). Nie używać urządzenia tak długo, dopóki w kotle znajduje się roztwór rozpuszczający kamień kotłowy. Usunąć roztwór z kotła. W kotle pozostaje jeszcze resztka roztworu, dlatego wypłukać kocioł zimną wodą dwa do trzech razy, aby środek do usuwania kamienia kotłowego usunąć całkowicie z urządzenia. Urządzenie do czyszczenia strumieniem pary jest znowu gotowe do pracy. 5.5 Czyszczenie wyposażenia Części wyposażenia wysuszyć całkowicie przed odstawieniem urządzenia. Dyszy podłogowej (G1) i okrągłej szczotki (E2) nie stawiać na włosiu do ochłodzenia i suszenia, aby włosie nie uległo deformacji. Ścierki można prać w pralce, w temperaturze do 60 C i suszyć w suszarce. Nie stosować żadnego środka do płukania, aby ścierki mogły przyjmować brud. 5.3 Zakłócenia, co robić? W przypadku wystąpienia zakłóceń należy zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Kärcher (patrz dołączony spis adresów punktów serwisowych). Polski - 113

7 6. Wyposażenie bezpieczeństwa To urządzenie do czyszczenia strumieniem pary wyposażone jest w kilka elementów bezpieczeństwa i w ten sposób wielokrotnie zabezpieczone. Poniżej opisane są ważniejsze zastosowane elementy bezpieczeństwa. 6.1 Regulator ciśnienia Regulator ciśnienia utrzymuje ciśnienie w kotle w czasie pracy urządzenia na możliwie stałym poziomie. Jeżeli ciśnienie robocze osiągnie maksymalną wartość dopuszczalną 2,7 bar, wtedy podgrzewanie wyłącza się, a po spadku ciśnienia na skutek pobrania pary znowu się włącza. 6.2 Termostat braku wody Jeżeli woda w kotle jest wyczerpana, podnosi się temperatura grzałki. Termostat braku wody wyłącza podgrzewanie i zapala się czerwona lampka kontrolna braku wody (A6). Podgrzewania nie da się tak długo włączyć, dopóki kocioł nie ostygnie, albo nie zostanie ponownie napełniony wodą. 6.3 Termostat bezpieczeństwa Jeżeli termostat braku wody nie zadziała (jest uszkodzony) i nastąpi przegrzanie urządzenia, wtedy termostat bezpieczeństwa wyłączy urządzenie. W celu ponownego nastawienia termostatu bezpieczeństwa należy zwrócić się do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego firmy Kärcher. 7. Wskazówki ogólne 7.1 Gwarancja W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w tym kraju. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W przypadku roszczenia gwarancyjnego proszę zwrócić się z urządzeniem wraz z wyposażeniem i dowodem kupna do Waszego sprzedawcy lub do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego firmy Kärcher. Szkody powstałe na skutek niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem, albo na skutek nieprzestrzegania tej instrukcji użytkowania nie są objęte gwarancją. 7.2 Wskazówka o surowcach wtórnych Urządzenie skonstruowane jest zgodnie z wytycznymi VDI dotyczącymi przetwarzania surowców wtórnych (Recycling-VDI-Richtlinie 2243). Po zużyciu urządzenia można je oddać do przeróbki wtórnej. 6.4 Korek zamykający bezpieczny Korek zamykający bezpieczny nie daje się otworzyć, jeżeli w kotle znajduje się para pod ciśnieniem. Jeżeli jednak, w przypadku ewentualnego uszkodzenia regulatora ciśnienia, ciśnienie w kotle wzrośnie powyżej 4,0 bar, wtedy otwiera się ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa znajdujący się w korku zamykającym bezpiecznym i para wydostaje się na zewnątrz. W celu ponownego uruchomienia urządzenia należy zwrócić się do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego firmy Kärcher Polski

8 8. Wyposażenie i części zamienne Wolno stosować tylko wyposażenie i części zamienne, które dopuszczone są przez producenta urządzenia. Tylko oryginalne wyposażenie i oryginalne części zamienne dają gwarancję bezpiecznej i bezawaryjnej pracy urządzenia. Na ostatniej stronie umieszczony jest rysunek urządzenia z numerami do zamówienia poszczególnych części urządzenia. Wyposażenie specjalne Nr do zamówienia Parowa dysza rotacyjna dysza ręczna dysza do szyb fartuch gumowy zdzieracz tapet zestaw okrągłych szczotek strumienia punktowego (4 szt.) do dyszy zestaw okrągłych szczotek mosiężnych (3 szt.) do dyszy stumienia punktowego: z mosiężnym włosiem do szczególnie twardych zanieczyszczeń Dane techniczne Podłączenie elektryczne napięcie V rodzaj prądu... 1~50 Hz napięcie w uchwycie... 0 V Wydajność urządzenia wydajność grzejna W maks. ciśnienie robocze...2,7 bar dop. ciśnienie robocze... 4,0 bar czas podgrzewania (na litr wody)... ok. 6 min maks. natężenie przepływu pary g/min Wymiary i masy masa bez wyposażenia... 2,9 kg maks. objętość wody do napełnienia... 1,2 l pojemność kotła... 1,6 l szerokość mm długość mm wysokość mm 9.1 Schemat ideowy połączeń elektrycznych zestaw ścierek I: 2 duże ścierki, 3 pokrycia frotowe zestaw ścierek II: 5 pokryć frotowych zestaw ścierek III: 3 duże ścierki zestaw ścierek z włókien mikro: 1 duża ścierka, 1 pokrycie frotowe o szczególnie wysokiej zdolności wchłaniania wody i brudu środek biologiczny do usuwania kamienia kotłowego RM 511: 3 woreczki po 100 g ż elazko * deska do prasowania z aktywnym systemem zasysania pary: bardzo dobry wynik prasowania przy znacznej oszczędności czasu * Nr do zamówienia na zapytanie * E1 H2 H3 S1 S2 S3 S4 X1 podgrzewanie 1500 W lampka kontrolna brak wody lampka kontrolna wyłącznik podgrzewania wyłącznik główny podgrzewania wyłącznik ciśnieniowy termostat brak wody termostat zabezpieczający wewnętrzne złącze wtykowe Polski - 115

Modele parownic SC C

Modele parownic SC C Modele parownic SC 5.800 C Parownica wysokiej klasy w kolorze żółtym. Ciśnienie pary 4.0 bar, moc 1800 W, dwa zbiorniki wody, funkcja VapoHydro, opcjonalnie może być wyposażona w żelazko. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

Modele parownic SC 5.800 CB

Modele parownic SC 5.800 CB Modele parownic SC 5.800 CB Parownica wysokiej klasy w kolorze żółtym. Ciśnienie pary 4.0 bar, moc 1800 W, dwa zbiorniki wody, funkcja VapoHydro i żelażko w wyposażeniu. Wyposażenie standardowe: Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Modele parownic SC CB

Modele parownic SC CB Modele parownic SC 2.600 CB Mała, kompaktowa parownica o nowoczesnym wyglądzie z możliwością napełniania w czasie pracy. Doskonała do czyszczenia wszystkich powierzchni twardych bez użycia środków chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Modele parownic SC CB

Modele parownic SC CB Modele parownic SC 5.800 CB Czyszczenie parownicą nie wymaga stosowania środków chemicznych i ogranicza zużycie wody wykorzystywanej w pracach porządkowych, a sam czas sprzątania może skrócić nawet o połowę.

Bardziej szczegółowo

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W)

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka ceramicznego z generatorem pary. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Modele parownic SC CB

Modele parownic SC CB Modele parownic SC 5.800 CB Parownica wysokiej klasy w kolorze żółtym. Ciśnienie pary 4.0 bar, moc 1800 W, dwa zbiorniki wody, funkcja VapoHydro i żelażko w wyposażeniu. Wyposażenie standardowe: Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Modele parownic SC CB

Modele parownic SC CB Modele parownic SC 5.800 CB Parownica wysokiej klasy w kolorze żółtym. Ciśnienie pary 4.0 bar, moc 1800 W, dwa zbiorniki wody, funkcja VapoHydro i żelażko w wyposażeniu. Wyposażenie standardowe: Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne instrukcje instalacji, obsługi i konserwacji ********* STÓŁ DO PRASOWANIA MODELE: MRP/AP BETA 3 L 1,8 LITRÓW BETA 3 L 4 LITRY

Ogólne instrukcje instalacji, obsługi i konserwacji ********* STÓŁ DO PRASOWANIA MODELE: MRP/AP BETA 3 L 1,8 LITRÓW BETA 3 L 4 LITRY Ogólne instrukcje instalacji, obsługi i konserwacji ********* STÓŁ DO PRASOWANIA MODELE: MRP/AP BETA 3 L 1,8 LITRÓW BETA 3 L 4 LITRY 1 DANE TECHNICZNE Z BOJLEREM 1,8L BETA 3 L 1,8 Zasilanie 230V - 50/60Hz-F+N+T

Bardziej szczegółowo

Plus ŻELAZKO ZL-5030, 5516, 5518 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

Plus ŻELAZKO ZL-5030, 5516, 5518 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA Plus ŻELAZKO ZL-5030, 5516, 5518 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA Plus INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA Używając żelazka należy bezwzględnie przestrzegać podstawowych zasad bezpiecznego użytkowania

Bardziej szczegółowo

10971406 Ręczne urządzenie do czyszczenia parą INSTRUKCJA OBSŁUGI

10971406 Ręczne urządzenie do czyszczenia parą INSTRUKCJA OBSŁUGI 10971406 Ręczne urządzenie do czyszczenia parą INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Właściwości produktu Opis elementów urządzenia Wskazówki bezpieczeństwa Przed użyciem Funkcje Instrukcja obsługi Po użyciu

Bardziej szczegółowo

Modele parownic SC 5.800 C

Modele parownic SC 5.800 C Modele parownic SC 5.800 C Czyszczenie parownicą nie wymaga stosowania środków chemicznych i ogranicza zużycie wody wykorzystywanej w pracach porządkowych, a sam czas sprzątania może skrócić nawet o połowę.

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz piorący do tapicerki. Art. Nr 160 125

Odkurzacz piorący do tapicerki. Art. Nr 160 125 Odkurzacz piorący do tapicerki Art. Nr 160 125 Prosimy i przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa Nie wolno ciągnąć urządzenia za przewód

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Warnik do wody MODEL: 751102, 751192 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Żelazko z generatorem pary

Żelazko z generatorem pary Żelazko z generatorem pary Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka z generatorem pary. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do mycia częsci. Art. Nr

Urządzenie do mycia częsci. Art. Nr Urządzenie do mycia częsci Art. Nr 219983 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do mycia części składa się z wanny o pojemności 50l, zamontowanej na zbiorniku o pojemności 65l. Urządzenie posiada

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

11269479 Szczotka parowa INSTRUKCJA OBSŁUGI

11269479 Szczotka parowa INSTRUKCJA OBSŁUGI 11269479 Szczotka parowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Eco Steam Master 2 w 1 Instrukcja obsługi Dziękujmy za zakup tego urządzenia. Przed skorzystaniem z urządzenia proszę zapoznać się z instrukcją obsługi i przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Modele parownic SC 2.600 CB

Modele parownic SC 2.600 CB Modele parownic SC 2.600 CB Czyszczenie parownicą nie wymaga stosowania środków chemicznych i ogranicza zużycie wody wykorzystywanej w pracach porządkowych, a sam czas sprzątania może skrócić nawet o połowę.

Bardziej szczegółowo

Parownica DE 4002 *EU

Parownica DE 4002 *EU Parownica DE 4002 *EU Profesjonalne urządzenie do czyszczenia parą o uniwersalnym zastosowaniu. Parownica skutecznie usuwa uciążliwe zabrudzenia i pozostawia powierzchnie higienicznie czyste. Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU WSTĘP OSTRZEŻENIE URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE

OPIS PRODUKTU WSTĘP OSTRZEŻENIE URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE OPIS PRODUKTU WSTĘP Produkt ten jest wysokiej klasy sprzętem prasującym o estetycznym designie, urządzenie łatwe w obsłudze, ekonomiczne bezpieczne. Urządzenie znajdzie zastosowanie w wielu sytuacjach

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji Producent Urządzeń Gastronomicznych FAGOR GASTRO POLSKA Wyłączny Przedstawiciel Firmy w Polsce Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji TABORET GAZOWY Mod. HP/G-15 SZANOWNY KLIENCIE,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

Stanowiska do prasowania SI CB. Dane techniczne

Stanowiska do prasowania SI CB. Dane techniczne Stanowiska do prasowania SI 2.600 CB Kärcher wychodzi naprzeciw tym, którzy chcieliby prasować jak profesjonaliści, ale bez zbędnego wysiłku i poświęcania dużej ilości czasu. Numer katalogowy: 1.512-367.0

Bardziej szczegółowo

Stanowiska do prasowania SI CB. Dane techniczne

Stanowiska do prasowania SI CB. Dane techniczne Stanowiska do prasowania SI 2.600 CB Kärcher wychodzi naprzeciw tym, którzy chcieliby prasować jak profesjonaliści, ale bez zbędnego wysiłku i poświęcania dużej ilości czasu. Numer katalogowy: 1.512-367.0

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , , INSTRUKCJA OBSŁUGI v2.0-12.2009 ZAPARZACZE MODEL: 752060, 752120, 752150 Stalgast Sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup końcówki do odkurzacza z funkcją sterylizacji UV. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych

Bardziej szczegółowo

Stanowiska do prasowania SI CB. Dane techniczne

Stanowiska do prasowania SI CB. Dane techniczne Stanowiska do prasowania SI 2.600 CB Kärcher wychodzi naprzeciw tym, którzy chcieliby prasować jak profesjonaliści, ale bez zbędnego wysiłku i poświęcania dużej ilości czasu. Numer katalogowy: 1.512-367.0

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy ze spieniaczem do mleka

Ekspres do kawy ze spieniaczem do mleka Ekspres do kawy ze spieniaczem do mleka Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy ze spieniaczem do mleka. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz do czyszczenia parą DS 7

Odkurzacz do czyszczenia parą DS 7 Instrukcja obsługi Odkurzacz do czyszczenia parą DS 7 Przed rozpoczęciem pracy maszyną należy bezwzględnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Instrukcja obsługi 2 Niniejsza instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu zasilającego. 3. Tekstylny worek na śmieci o pojemności 2 l. 4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

Pierwsza Polska Parownica do siana. INOVPAR Model IP240L

Pierwsza Polska Parownica do siana. INOVPAR Model IP240L Pierwsza Polska Parownica do siana INOVPAR Model IP240L INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Właściwości produktu elementów i dane techniczne 2. Opis elementów urządzenia 3. Montaż parownicy INVOPAR 4. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Stacja parowa AEG DBS 3350

Stacja parowa AEG DBS 3350 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja parowa AEG DBS 3350 Nr produktu 1081904 Strona 1 z 9 Elementy obsługi A. Przycisk włączania pary B. Miękki uchwyt C. Znak ustawienia temperatury D. Pokrętło regulatora temperatury

Bardziej szczegółowo

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa 6...-05-DR 2930 44 01.10.2004, 14:46:30 Uhr Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną,

Bardziej szczegółowo

PURLINE. Instrukcja obsługi. Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3

PURLINE. Instrukcja obsługi. Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3 PURLINE Instrukcja obsługi Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3 Gratulacje Dokonując zakupu nawilżacza Purline wybrali Państwo jedno z najlepszych tego typu urządzeń dostępnych obecnie na rynku. PROSIMY PRZECZYTAĆ

Bardziej szczegółowo

Profi. Generator pary ZL 2200 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

Profi. Generator pary ZL 2200 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA Profi Generator pary ZL 2200 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Profi Generator Pary ZL 2200 WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W czasie używania generatora pary zawsze należy stosować podstawowe

Bardziej szczegółowo

C B A U V R1 H PRINTED IN P.R.C

C B A U V R1 H PRINTED IN P.R.C T D E C B A U V S R W R H G F M PRINTED IN P.R.C. 48008859 I J K L N Q O P P P3 P4 P5 3 3 4 4 5 6 7 5 6 7 8 9 0 9 0 8 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Odkurzacz ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: ,

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: , Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji BEMAR Kitchen Line Kod produktu: 238905, 238912 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. 1 Szanowny Kliencie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW. GRIZZLY AGS 3,6 Lion

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW. GRIZZLY AGS 3,6 Lion INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW GRIZZLY AGS 3,6 Lion Dystrybutor w Polsce i Centralny Serwis: Biuro Handlowo- Usługowe A.Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6 tel.061 650

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Art. nr 25139 Instrukcja obsługi Nr. Obr. Nr. części Opis części: 1 2506252 Przełącznik główny 2 6687202 Uchwyt pokrywy, czarny 3 3000123 Uszczelka gumowa do uchwytu

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW GRIZZLY AGS 7,2 Lion-Set zestaw Dystrybutor w Polsce i Centralny Serwis: Biuro Handlowo- Usługowe A.Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL 04307183) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA Prosimy dokładnie przeczytać informacje zamieszczone poniżej. Zawierają one ważne zalecenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

FRYTOWNIAC FRY SYSTEM

FRYTOWNIAC FRY SYSTEM Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji FRYTOWNIAC FRY SYSTEM 205105 205112 WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA Przepisy bezpieczeństwa Podłączać urządzenie tylko do gniazdka elektrycznego 230V z uziemieniem.

Bardziej szczegółowo

ŻELAZKO PAROWE BORK IR NWV 3424 BK

ŻELAZKO PAROWE BORK IR NWV 3424 BK ŻELAZKO PAROWE BORK IR NWV 3424 BK SPIS TREŚCI 5 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania rekomendowane przez firmę BORK 6 Parametry techniczne 8 Części składowe żelazka 10 Eksploatacja żelazka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji Producent Urządzeń Gastronomicznych FAGOR GASTRO POLSKA Wyłączny Przedstawiciel Firmy w Polsce Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji PAROWY KOCIOŁ WARZELNY MODEL: MV9-10 BM; MV9-10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Swivel Sweeper

Instrukcja obsługi. Swivel Sweeper 11226727 Instrukcja obsługi Swivel Sweeper Droga Klientko, Drogi Kliencie, Serdeczne gratulacje w związku z zakupem Swivel Sweepera. Sviwel Sweeperem możecie wyczyścić wszystkie powierzchnie, jak np. płytki,

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Poradnik montażu podblatowej kostkarki do lodu ICE-O-MATIC model ICEU: 035A, 045A, 065A, 085A, 105A, 145A, 185A

Poradnik montażu podblatowej kostkarki do lodu ICE-O-MATIC model ICEU: 035A, 045A, 065A, 085A, 105A, 145A, 185A Poradnik montażu podblatowej kostkarki do lodu ICE-O-MATIC model ICEU: 035A, 045A, 065A, 085A, 105A, 145A, 185A Przed rozpoczęciem montażu należy się zaopatrzyć w poniższe narzędzia, części i dokumentację

Bardziej szczegółowo

K 2.15 K 2.15, 1.671-570.0, 2013-12-18

K 2.15 K 2.15, 1.671-570.0, 2013-12-18 K 2.15 Urządzenia w tej klasie przeznaczone są do okazjonalnych, lekkich prac czyszczących na zewnątrz domu i w ogrodzie. Bez trudu pozbędą się zaschniętego błota z mebli i narzędzi ogrodniczych. Pozwolą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

/2004 PL

/2004 PL 7 747 004 7 06/004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Wymiana drzwiczek w kotłach na olej/gaz Logano S635 i Logano S735 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO

Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO Kobylniki, ul. Szamotulska 28 62-090 Rokietnica +48 61 853 00 04 www.mpi.com.pl biuro@mpi.com.pl Spis treści Instrukcja montażu i użytkowania...

Bardziej szczegółowo

Handdampfreiniger Ręczne urządzenie do czyszczenia parą Ruční parní čistič Ručný parný čistič Kézi gőztisztító

Handdampfreiniger Ręczne urządzenie do czyszczenia parą Ruční parní čistič Ručný parný čistič Kézi gőztisztító D H Handdampfreiniger Bedienungsanleitung Ręczne urządzenie do czyszczenia parą Instrukcja obsługi Ruční parní čistič Návod k obsluze Ručný parný čistič Návod na obsluhu Kézi gőztisztító Használati utasítás

Bardziej szczegółowo

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu:

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: 841289 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Chłodziarka jest przeznaczona do chłodzenia i podgrzewania jedzenia. Posiada przełącznik

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup łodzi pontonowej dla dzieci. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39 INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MSW-02 instr POL.indd 1 2009-11-17 10:39:39 MSW-02 instr POL.indd 2 2009-11-17 10:39:39 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy mop parowy 1500 W

Kompaktowy mop parowy 1500 W Kompaktowy mop parowy 1500 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kompaktowego mopa parowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi czajnika. elektrycznego. Produkt posiada certyfikat na Ukrainie i certyfikat CE

Instrukcja obsługi czajnika. elektrycznego. Produkt posiada certyfikat na Ukrainie i certyfikat CE elektrycznego Instrukcja obsługi czajnika Produkt posiada certyfikat na Ukrainie i certyfikat CE Dziękujemy za zakup urządzenia z «Maestro». Funkcjonalność, jakość projektowania i standardy gwarantują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Bonnie CS - dystrybutor wody zimnej i gazowanej. wlasnawoda.pl. Obsługa - podawanie wody gazowanej

Bonnie CS - dystrybutor wody zimnej i gazowanej. wlasnawoda.pl. Obsługa - podawanie wody gazowanej pl w la sn aw od a. I nst r ukcj aobsł ugi dyst r ybut or adowody Bonni e Dystrybutory Bonnie - informacje ogólne Wymiary urządzenia Bonnie CH - dystrybutor wody zimnej i gorącej Budowa Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Klasa Wprowadzająca K 2.980 M T 80

Klasa Wprowadzająca K 2.980 M T 80 Klasa Wprowadzająca K 2.980 M T 80 Kompaktowe urządzenia Kärcher klasy wprowadzającej są wygodne w zastosowaniu i doskonale sprawdzają się w okazjonalnych porządkach wokół domu i w ogrodzie. Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Pompa fontannowa AP-388t

Pompa fontannowa AP-388t INSTRUKCJA OBSŁUGI Pompa fontannowa AP-388t Nr produktu 571023 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Pompa fontannowa przeznaczona jest do pompowania czystej oraz lekko zanieczyszczonej wody. Szybkość przepływu jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich

Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich Kobylniki, ul. Szamotulska 28 62-090 Rokietnica +48 61 853 00 04 www.mpi.com.pl biuro@mpi.com.pl Spis treści Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy z timerem 550 W

Ekspres do kawy z timerem 550 W Ekspres do kawy z timerem 550 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z timerem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

Klasa Wprowadzająca K 2.15

Klasa Wprowadzająca K 2.15 Klasa Wprowadzająca K 2.15 Kompaktowe urządzenia Kärcher klasy wprowadzającej są wygodne w zastosowaniu i doskonale sprawdzają się w okazjonalnych porządkach wokół domu i w ogrodzie. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

Lutownicę oraz kolbę lutowniczą należy podłączyć tylko do napięcia sieciowego 230V~/50Hz używanego w gospodarstwach domowych.

Lutownicę oraz kolbę lutowniczą należy podłączyć tylko do napięcia sieciowego 230V~/50Hz używanego w gospodarstwach domowych. Lutownica transformatorowa Instrukcja obsługi Nr produktu: 58852 Przeznaczenie Zestaw lutowniczy zawiera wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia wszystkich prac związanych z lutowaniem elementów

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

IMPORTER: Webasto Petemar Sp.z o.o. ul. Warszawska 205/219 05-092 Łomianki tel: 22 732 7320 fax: 22 732 7321 e-mail: webasto.petemar@webasto.

IMPORTER: Webasto Petemar Sp.z o.o. ul. Warszawska 205/219 05-092 Łomianki tel: 22 732 7320 fax: 22 732 7321 e-mail: webasto.petemar@webasto. IMPORTER: Webasto Petemar Sp.z o.o. ul. Warszawska 205/219 05-092 Łomianki tel: 22 732 7320 fax: 22 732 7321 e-mail: webasto.petemar@webasto.pl Nr instrukcji: I0018 INSTRUKCJA OBSŁUGI CZAJNIKA SAMOCHODWEGO

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE CZYSZCZĄCE TWISTER

URZĄDZENIE CZYSZCZĄCE TWISTER URZĄDZENIE CZYSZCZĄCE TWISTER TWISTER z dozownikiem chloru (tabletki 200g). 1 UWAGI DOTYCZĄCE BASENU I SYSTEMU FILTRUJĄCEGO Przed przystąpieniem do montażu urządzenia należy: - Sprawdzić stan linera. W

Bardziej szczegółowo

Wentylator stojący z pilotem 4w1

Wentylator stojący z pilotem 4w1 Wentylator stojący z pilotem 4w1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup stojącego wentylatora. Latem gwarantuje przyjemny klimat w pomieszczeniach mieszkalnych, może posłużyć również jako nawilżacz. Prosimy

Bardziej szczegółowo

XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP200, XP300

XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP200, XP300 GRILL CERAMICZNY SERIA XP INSTRUKCJA OBSŁUGI XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP200, XP300 Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Poniższe informacje dotyczą instalacji, obsługi oraz konserwacji urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu SŁUPOWE

Instrukcja montażu SŁUPOWE Instrukcja montażu ZAWORY SŁUPOWE Automatyczne płukanie zwrotne Automatyczne płukanie powtórne Przełączanie na tryb oszczędnościowy Przełączanie basen wanna spa Przełączanie pomiędzy 2 atrakcjami basenowymi

Bardziej szczegółowo

Lampa naftowa. Nr produktu

Lampa naftowa. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa naftowa Nr produktu 001300197 Strona 1 z 6 (PL) Instrukcja obsługi Lampa naftowa, nr art. 31535 Oryginalna lampa Dietz Lampa naftowa Dane techniczne Pojemność zbiornika: Czas palenia:

Bardziej szczegółowo

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup deski automatycznej. Deska sedesowa reaguje na ruch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.

Strona 1 z 6. Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. System pompy solarnej Palermo Plus Instrukcja obsługi Nr produktu: 551133 Niniejsza instrukcja obsługi odnosi się WYŁĄCZNIE do tego produktu i zawiera ważne informacje dotyczące pierwszego użycia produktu.

Bardziej szczegółowo

Myjka parowa Heavy-duty steam cleaner HDS3000. Instrukcja obsługi i konserwacji. Strona 1/7

Myjka parowa Heavy-duty steam cleaner HDS3000. Instrukcja obsługi i konserwacji. Strona 1/7 Myjka parowa Heavy-duty steam cleaner HDS3000 Instrukcja obsługi i konserwacji Strona 1/7 Wprowadzenie: Dziękujemy za zakup Myjki parowej JQ-688. Przed przystąpieniem do użytkowania, prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo