2. Uruchomienie. Spis treści. 1. Opis urządzenia. Polski - 109

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Uruchomienie. Spis treści. 1. Opis urządzenia. Polski - 109"

Transkrypt

1 3

2 Spis treści Strona 1. Opis urządzenia Uruchomienie Wskazówki dotyczące zastosowania Zastosowanie wyposażenia Przegląd, czyszczenie i konserwacja Wyposażenie bezpieczeństwa Wskazówki ogólne Wyposażenie i części zamienne Dane techniczne Numery części zamiennych Opis urządzenia A1 Gniazdko urządzenia A2 Korek zamykający bezpieczny A3 Lejek napełniający A4 Kółka samonastawcze A5 Wyłącznik główny A6 Lampka kontrolna brak wody C1 Pistolet parowy C2 Przycisk zwalniający blokadę C3 Wyłącznik pary C4 Regulacja natężenia przepływu pary C5 Wąż pary C6 Wtyczka D1 Rura przedłużająca D2 Przycisk zwalniający blokadę E1 Dysza strumienia punktowego E2 Szczotka okrągła F1* Dysza ręczna F2* Pokrycie frotowe G1 Dysza podłogowa G2 Klamry mocujące G3 Duża ścierka K1* Żelazko K2 Wyłącznik prasowanie z użyciem pary K3 Lampka kontrolna podgrzewanie żelazka K4 Regulator temperatury K5 Żalazko wtyczka zespolona * Wyposażenie dodatkowe 2. Uruchomienie 2.1 Rozpakowanie urządzenia Przy rozpakowaniu urządzenia sprawdzić, czy są wszystkie części wyposażenia. W przeciwnym przypadku proszę niezwłocznie zwrócić się do punktu sprzedaży, w którym dokonano zakupu. Jeżeli przy rozpakowaniu stwierdzono uszkodzenia powstałe w czasie transportu, proszę zawiadomić natychmiast Pańskiego sprzedawcę. Proszę nie wyrzucać opakowania na śmietnik. Opakowanie nadaje się do przeróbki wtórnej. Proszę oddać poszczególne części opakowania w odpowiednich punktach zbioru surowców wtórnych. 2.2 Montaż wyposażenia Urządzenie odwrócić do góry dnem. Cztery kółka samonastawcze wcisnąć w przewidziane na nie otwory, aż do zatrzasku. Wtyczkę (C6) wcisnąć mocno do gniazdka urządzenia (A1). Wtyczka musi zatrzasnąć. Połączyć odpowiednie elementy wyposażenia z pistoletem parowym (C1). W tym celu rurową końcówkę wyposażenia założyć na pistolet parowy (C1). Element wyposażenia nasunąć na pistolet parowy tak daleko, aż przycisk zwalniający blokadę (C2) na pistolecie parowym zaskoczy (patrz rysunek 1). Rys. 1a: Zakładanie wyposażenia na pistolet parowy (C1) Zastosować według potrzeb rury przedłużające (D1). W tym celu jedną lub obie rury przedłużające zamontować na pistolecie parowym. Odpowiednie wyposażenie wsunąć na wolny koniec rury przedłużającej (D1). W celu rozdzielenia części wyposażenia nacisnąć przycisk zwalniający blokadę (C2, względnie D2) i rozłączyć części. W celu zwiększenia skuteczności czyszczenia przy pracy dyszą strumienia punktowego (E1) można zastosować dodatkowo okrągłą szczotkę (E2). Okrągłą szczotkę (E2) wsunąć na dyszę strumienia punktowego wyżłobieniami na wypusty Polski - 109

3 dyszy. Okrągłą szczotkę przekręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do oporu. W celu rozłączenia szczotki i dyszy strumienia punktowego należy przekręcić okrągłą szczotkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć. W czasie rozdzielania poszczególnych elementów wyposażenia moży kapać gorąca woda! Nie wolno rozdzielać wyposażenia w czasie wypływu pary niebezpieczeństwo poparzenia! 2.3 Napełnianie wodą Z urządzenia odkręcić korek zamykający bezpieczny (A2). Nalać do kotła maksymalnie 1,2 litra wody z sieci wodociągowej. Kocioł można napełniać tylko do wysokości ok. 2 cm poniżej krawędzi króćca wlewu. Ciepła woda skraca czas podgrzewania. Nie wolno stosować żadnego środka czyszczącego, ani innych dodatków! Korek zamykający bezpieczny (A2) ponownie mocno przykręcić do urządzenia. 2.4 Włączanie urządzenia Wtyczkę włożyć do gniazdka sieciowego Nie wolno włączać urządzenia, jeżeli w kotle nie ma wody, ponieważ może nastąpić przegrzanie urządzenia. W takim przypadku ze względów bezpieczeństwa ogrzewanie wyłącza się automatycznie i zapala się lampka kontrolna braku wody (A6). W celu przywrócenia gotowości urządzenia do pracy należy pozostawić urządzenie do ochłodzenia ok. 10 minut, a następnie napełnić wodą (patrz 2.6 Dolewanie wody ). Włączyć urządzenie wyłącznikiem głównym (A5). Lampka kontrolna w wyłączniku musi się świecić. Po upływie ok. 7 minut czasu podgrzewania urządzenie do czyszczenia strumieniem pary jest gotowe do pracy. Na czas transportu urządzenia wyłączyć ogrzewanie wyłącznikiem głównym (A5). Para wypływa po naciśnięciu wyłącznika pary (C3). Strumień pary skierować zawsze najpierw na ścierkę, dopóki nie popłynie równomierny strumień pary. 2.5 Regulacja natężenia przepływu pary Natężenie wypływającego strumienia pary reguluje się za pomocą wyłącznika pary (C3) Polski Regulator natężenia przepływu pary (C4) umożliwia trzy dodatkowe nastawienia wstępne: suwak z przodu bez pary, suwak w środku połowa maksymalnego natężenia przepływu pary, suwak z tyłu maksymalne natężenie przepływu pary. 2.6 Dolewanie wody Wskazówka: Po wyczerpaniu wody w kotle zapali się lampka kontrolna braku wody (A5). Korek zamykający bezpieczny (A2) nie daje się otworzyć tak długo, dopóki w urządzeniu znajduje się para nawet pod niewielkim ciśnieniem. Urządzenie wyłączyć wyłącznikiem głównym (A5). Nacisnąć wyłącznik pary (C3) na pistolecie parowym (C1) i zaczekać, aż całkowita ilość pary wypłynie na zewnątrz i ciśnienie w urządzeniu całkowicie opadnie. Odkręcić z urządzenia korek zamykający bezpieczny (A2). Zawór bezpieczeństwa (A2) może się mocno rozgrzać w czasie pracy urządzenia do czyszczenia strumieniem pary! Do kotła nalać ostrożnie maksymalnie 1,2 litra wody z sieci wodociągowej. Jeżeli kocioł jest gorący istnieje niebezpieczeństwo poparzenia, ponieważ woda może wyprysnąć w czasie nalewania. Korek zamykający bezpieczny (A2) ponownie mocno przykręcić do urządzenia. Urządzenie włączyć ponownie za pomocą wyłącznika głównego (A5). 2.7 Wyłączanie urządzenia Urządzenie wyłączyć wyłącznikiem głównym (A5). Wtyczkę wyjąć z gniazdka sieciowego. Przycisk zwalniający blokadę gniazdka urządzenia (A1) nacisnąć do dołu. Następnie wyjąć wtyczkę (C6) z urządzenia (patrz rys. 2). Rys. 2: Wyjmowanie wtyczki urządzenia (C6) Resztę wody można pozostawić w urządzeniu.

4 3. Wskazówki dotyczące zastosowania 3.1 Czyszczenie wyrobów włókienniczych Przed przystąpieniem do czyszczenia wyrobów włókienniczych za pomocą urządzenia do czyszczenia parą należy przeprowadzić najpierw na niewidocznym miejscu próbę wytrzymałości tkaniny na działanie pary. W tym celu powierzchnię poddać intensywnemu działaniu pary i pozostawić do wyschnięcia, a następnie sprawdzić, czy nastąpiły zmiany koloru lub formy. 3.2 Czyszczenie powierzchni powlekanych lub lakierowanych Strumienia pary nie wolno kierować nigdy na klejone krawędzie, ponieważ mogą się odkleić. Zachować ostrożność w czasie czyszczenia parą mebli kuchennych i pokojowych, drzwi, parkietu, powierzchni lakierowanych lub powlekanych tworzywem sztucznym! Pod wpływem dłuższego oddziaływania pary może się złuszczyć lub zejść wosk, politura, powłoka z tworzywa sztucznego lub farba, względnie mogą powstać plamy. Dlatego powierzchnie te czyścić tylko naparowaną ścierką lub potraktować parą poprzez podwójną ścierkę tylko przez krótki okres czasu. 4.2 Dysza strumienia punktowego (E1) Działanie czyszczące zwiększa się tym bardziej im bliżej czyszczonej powierzchni trzymamy dyszę. Temperatura i ciśnienie pary są najwyższe bezpośrednio przy wyjściu z dyszy. trudnodostępne miejsca, jak np. kąty, szpary, itp. armatura, odpływy, umywalki, muszle klozetowe, kabiny natrysków, żaluzje, grzejniki, stal nierdzewna, powierzchnie emaliowane, usuwanie plam: Stwardniałe osady wapna zwilżyć najpierw octem i pozostawić pod jego działaniem ok. 5 minut. 4.3 Dysza podłogowa (G1) Ścierkę (G3) zamocować do dyszy podłogowej (G1). Ścierkę poskładać wzdłuż postawić na niej dyszę podłogową. Wystające końce ścierki wsunąć kolejno pod klamry mocujące (G2) (patrz rys. 3). 3.3 Czyszczenie szkła Nie wolno kierować strumienia pary bezpośrednio na miejsca sklejenia i uszczelnienia ramy okna, ponieważ mogą one ulec uszkodzeniu. Szczególnie przy niskich temperaturach zewnętrznych, przede wszystkim zimą należy najpierw podgrzać szybę. W tym celu całą powierzchnię szyby poddać lekkiemu działaniu pary, aby wyrównać różnicę temperatur i zapobiec powstaniu napięć na powierzchni szkła. Jest to bardzo ważne, ponieważ nierówno nagrzane powierzchnie szklane mogą popękać. 4. Zastosowanie wyposażenia 4.1 Pistolet parowy (C1) Pistolet parowy może być użyty bez wyposażenia. Usuwanie zapachów i zagnieceń z odzieży: Wiszącą odzież naparować z odległości cm. Usuwanie kurzu z roślin: Zachować odległość cm. Ścieranie kurzu na mokro. W tym celu naparować ścierkę i wytrzeć nią meble. Rys. 3: Zakładanie ścierki W celu zdjęcia ścierki nacisnąć klamry mocujące (G2) i wyciągnąć ścierkę. Regularnie odwracać i wymieniać ścierkę. W taki sposób poprawia się skuteczność usuwania brudu. Mocno zabrudzone powierzchnie czyścić powoli, aby przedłużyć czas działania pary. Jeżeli na czyszczonej powierzchni znajdują się jeszcze pozostałości środków czyszczących (np. wosk, emulsje samopołyskowe), mogą ewentualnie pozostać widoczne smugi. Smugi te znikają z reguły po kilkakrotnym zastosowaniu urządzenia do czyszczenia parą. Wszystkie zmywalne wykładziny ścienne i podłogowe, np. podłogi kamienne, kafelki i wykładziny PCW. Polski - 111

5 4.4 Dysza ręczna Dyszę ręczną można nabyć jako wyposażenie dodatkowe (numer do zamówienia patrz strona 115). Na dyszę ręczną nałożyć pokrycie frotowe. małe powierzchnie zmywalne, np. powierzchnie kuchenne z tworzyw sztucznych, kafelkowane ściany, okna, lustra, obicia meblowe, wnętrze samochodu, szyba frontowa samochodu, wanna. 4.5 Żelazko do prasowania Żelazko do prasowania można nabyć jako wyposażenie dodatkowe (numer do zamówienia patrz strona 115). Wtyczkę przewodu zasilającego włożyć do gniazdka sieciowego. Wtyczkę zespoloną żelazka (K5) włożyć do gniazdka urządzenia (A1). Wtyczka musi przy tym zatrzasnąć. Prasowanie z użyciem pary: Zalecamy zastosowanie deski do prasowania firm Kärcher z aktywnym systemem odsysania pary. Deska ta jest optymalnie dostosowana do tego urządzenia, przez co ułatwia i przyśpiesza znacznie proces prasowania. W każdym przypadku należy zastosować deskę do prasowania z podłożem z siatki, które przepuszcza parę. Do prasowania każdego materiału przekręcić regulator temperatury (K4) co najmniej na stopień (zakres pary). Wydobywająca się para zapobiega przegrzaniu się materiału. Jeżeli lampka (K3) na żelazku zgaśnie, żelazko jest gotowe do pracy. Stopa żelazka musi być gorąca, aby para nie skraplała się na stopie i nie kapała na prasowaną bieliznę. Po naciśnięciu wyłącznika żelazka (K2) para wypływa ze stopy żelazka. Para wypływa w sposób ciągły po naciśnięciu wyłącznika do tyłu, wyłącznik zatrzaskuje. Krótkie naciśnięcie wyłącznika do przodu powoduje wypływ uderzeniowego strumienia pary. Strumień pary skierować najpierw na ścierkę, aż zacznie wydobywać się regularny strumień pary. Żelazko można trzymać również pionowo, aby prasować strumieniem pary firanki, odzież, itp. Prasowanie na sucho: Do prasowania bez użycia pary wyłączyć wyłącznik główny (A5). Regulator temperatury żelazka (K4) przekręcić na temperaturę odpowiednią dla prasowanego materiału. Oznaczenia na regulatorze odpowiadają następującym rodzajom tkanin: Włókna sztuczne Wełna Len 4.6 Dysza do szyb Dyszę do szyb można nabyć jako wyposażenie dodatkowe (numer do zamówienia patrz strona 115). Przed pierwszym czyszczeniem za pomocą dyszy do szyb przeprowadzić wstępne czyszczenie odtłuszczające za pomocą dyszy ręcznej z pokryciem frotowym. Powierzchnię szklaną poddać najpierw równomiernie działaniu pary z odległości około 20 cm. Powierzchnię szklaną przeciągnąć fartuchem gumowym dyszy, pasami z góry na dół. Gumowy fartuch dyszy i dolny brzeg okna wytrzeć za każdym razem ścierką do sucha. okna, lustra, powierzchnie szklane. 4.7 Zdzieracz tapet Zdzieracz tapet można nabyć jako wyposażenie dodatkowe (numer do zamówienia patrz strona 115). Zdzieracz tapet przyłożyć całą płaszczyzną na brzegu pasa tapety. Włączyć dopływ pary (C3) i oddziaływać parą tak długo, aż tapeta przemoknie (około 10 sek.). Zdzieracz tapet przestawić na następny pas tapety. Wyłącznik pary (C3) trzymać przy tym wciśnięty. Odklejony kawałek tapety podnieść szpachlą i ściągnąć ze ściany. Zdzieracz tapet przestawiać dalej po kawałku i ściągać tapetę pasami. Może się ewentualnie zdarzyć, że para nie przeniknie tapety z włókien chropowatych, która pomalowana jest kilkakrotnie. W takim przypadku zaleca się przygotowanie wstępne przy użyciu wałka z kolcami Polski

6 5. Przegląd, czyszczenie i konserwacja 5.1 Czyszczenie kotła Wskazówka: W przypadku ciągłego zastosowania odmineralizowanej, względnie destylowanej wody czyszczenie kotła nie jest konieczne. Płukanie kotła: Kocioł urządzenia do czyszczenia parą wypłukać najpóźniej po każdym 5-tym napełnieniu wodą, jeżeli twardość wody nie jest większa niż 10 stopni niemieckich (= dh), tzn. należy do zakresu II. W przypadku miększej wody należy wypłukać kocioł po każdym 15-tym napełnieniu kotła. Informacje o stopniu twardości wody można uzyskać w zakładzie zaopatrującym w wodę. W celu oczyszczenia kotła napełnić go wodą i mocno potrząsnąć. W ten sposób uwalniają się osady wapna z dna kotła. Następnie wylać wodę (patrz rys. 4). Rys. 4: Czyszczenie kotła Usuwanie kamienia kotłowego: Ponieważ na ściankach kotła gromadzi się kamień kotłowy zaleca się usuwanie kamienia w następujących odstępach czasu: Zakres twardości dh Usuwanie kamienia po I miękka NK II średnia NK III twarda NK IV bardzo twarda >21 50 NK NK = napełnienia kotła Tabela 1:Czyszczenie kotła Przed przystąpieniem do usuwania kamienia kotłowego należy najpier wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazdka sieciowego. Z kotła wylać całkowicie resztkę wody (patrz rys. 4). Zaleca się wyczyszczenie kotła biologicznym środkiem do usuwania kamienia kotłowego RM 511 firmy Kärcher. Biologiczny środek RM 511 wyprodukowany jest na bazie kwasu cytrynowego i dlatego rozkłada się całkowicie, nie zanieczyszczając środowiska. Do usuwania kamienia kotłowego stosować wyłącznie środki dopuszczone przez firmę Kärcher, aby wykluczyć uszkodzenie urządzenia. Zawartość woreczka ze środkiem biologicznym firmy Kärcher do usuwania kamienia kotłowego rozpuścić całkowicie w 1 litrze ciepłej wody. Roztwór wlać do kotła i pozostawić urządzenie pod wpływem działania roztworu na ok. 8 godzin. W czasie prozesu usuwania kamienia kotłowego nie wolno przykręcać na urządzenie korka zamykającego bezpiecznego (A2). Nie używać urządzenia tak długo, dopóki w kotle znajduje się roztwór rozpuszczający kamień kotłowy. Usunąć roztwór z kotła. W kotle pozostaje jeszcze resztka roztworu, dlatego wypłukać kocioł zimną wodą dwa do trzech razy, aby środek do usuwania kamienia kotłowego usunąć całkowicie z urządzenia. Urządzenie do czyszczenia strumieniem pary jest znowu gotowe do pracy. 5.5 Czyszczenie wyposażenia Części wyposażenia wysuszyć całkowicie przed odstawieniem urządzenia. Dyszy podłogowej (G1) i okrągłej szczotki (E2) nie stawiać na włosiu do ochłodzenia i suszenia, aby włosie nie uległo deformacji. Ścierki można prać w pralce, w temperaturze do 60 C i suszyć w suszarce. Nie stosować żadnego środka do płukania, aby ścierki mogły przyjmować brud. 5.3 Zakłócenia, co robić? W przypadku wystąpienia zakłóceń należy zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Kärcher (patrz dołączony spis adresów punktów serwisowych). Polski - 113

7 6. Wyposażenie bezpieczeństwa To urządzenie do czyszczenia strumieniem pary wyposażone jest w kilka elementów bezpieczeństwa i w ten sposób wielokrotnie zabezpieczone. Poniżej opisane są ważniejsze zastosowane elementy bezpieczeństwa. 6.1 Regulator ciśnienia Regulator ciśnienia utrzymuje ciśnienie w kotle w czasie pracy urządzenia na możliwie stałym poziomie. Jeżeli ciśnienie robocze osiągnie maksymalną wartość dopuszczalną 2,7 bar, wtedy podgrzewanie wyłącza się, a po spadku ciśnienia na skutek pobrania pary znowu się włącza. 6.2 Termostat braku wody Jeżeli woda w kotle jest wyczerpana, podnosi się temperatura grzałki. Termostat braku wody wyłącza podgrzewanie i zapala się czerwona lampka kontrolna braku wody (A6). Podgrzewania nie da się tak długo włączyć, dopóki kocioł nie ostygnie, albo nie zostanie ponownie napełniony wodą. 6.3 Termostat bezpieczeństwa Jeżeli termostat braku wody nie zadziała (jest uszkodzony) i nastąpi przegrzanie urządzenia, wtedy termostat bezpieczeństwa wyłączy urządzenie. W celu ponownego nastawienia termostatu bezpieczeństwa należy zwrócić się do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego firmy Kärcher. 7. Wskazówki ogólne 7.1 Gwarancja W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w tym kraju. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W przypadku roszczenia gwarancyjnego proszę zwrócić się z urządzeniem wraz z wyposażeniem i dowodem kupna do Waszego sprzedawcy lub do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego firmy Kärcher. Szkody powstałe na skutek niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem, albo na skutek nieprzestrzegania tej instrukcji użytkowania nie są objęte gwarancją. 7.2 Wskazówka o surowcach wtórnych Urządzenie skonstruowane jest zgodnie z wytycznymi VDI dotyczącymi przetwarzania surowców wtórnych (Recycling-VDI-Richtlinie 2243). Po zużyciu urządzenia można je oddać do przeróbki wtórnej. 6.4 Korek zamykający bezpieczny Korek zamykający bezpieczny nie daje się otworzyć, jeżeli w kotle znajduje się para pod ciśnieniem. Jeżeli jednak, w przypadku ewentualnego uszkodzenia regulatora ciśnienia, ciśnienie w kotle wzrośnie powyżej 4,0 bar, wtedy otwiera się ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa znajdujący się w korku zamykającym bezpiecznym i para wydostaje się na zewnątrz. W celu ponownego uruchomienia urządzenia należy zwrócić się do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego firmy Kärcher Polski

8 8. Wyposażenie i części zamienne Wolno stosować tylko wyposażenie i części zamienne, które dopuszczone są przez producenta urządzenia. Tylko oryginalne wyposażenie i oryginalne części zamienne dają gwarancję bezpiecznej i bezawaryjnej pracy urządzenia. Na ostatniej stronie umieszczony jest rysunek urządzenia z numerami do zamówienia poszczególnych części urządzenia. Wyposażenie specjalne Nr do zamówienia Parowa dysza rotacyjna dysza ręczna dysza do szyb fartuch gumowy zdzieracz tapet zestaw okrągłych szczotek strumienia punktowego (4 szt.) do dyszy zestaw okrągłych szczotek mosiężnych (3 szt.) do dyszy stumienia punktowego: z mosiężnym włosiem do szczególnie twardych zanieczyszczeń Dane techniczne Podłączenie elektryczne napięcie V rodzaj prądu... 1~50 Hz napięcie w uchwycie... 0 V Wydajność urządzenia wydajność grzejna W maks. ciśnienie robocze...2,7 bar dop. ciśnienie robocze... 4,0 bar czas podgrzewania (na litr wody)... ok. 6 min maks. natężenie przepływu pary g/min Wymiary i masy masa bez wyposażenia... 2,9 kg maks. objętość wody do napełnienia... 1,2 l pojemność kotła... 1,6 l szerokość mm długość mm wysokość mm 9.1 Schemat ideowy połączeń elektrycznych zestaw ścierek I: 2 duże ścierki, 3 pokrycia frotowe zestaw ścierek II: 5 pokryć frotowych zestaw ścierek III: 3 duże ścierki zestaw ścierek z włókien mikro: 1 duża ścierka, 1 pokrycie frotowe o szczególnie wysokiej zdolności wchłaniania wody i brudu środek biologiczny do usuwania kamienia kotłowego RM 511: 3 woreczki po 100 g ż elazko * deska do prasowania z aktywnym systemem zasysania pary: bardzo dobry wynik prasowania przy znacznej oszczędności czasu * Nr do zamówienia na zapytanie * E1 H2 H3 S1 S2 S3 S4 X1 podgrzewanie 1500 W lampka kontrolna brak wody lampka kontrolna wyłącznik podgrzewania wyłącznik główny podgrzewania wyłącznik ciśnieniowy termostat brak wody termostat zabezpieczający wewnętrzne złącze wtykowe Polski - 115

Modele parownic SC 5.800 CB

Modele parownic SC 5.800 CB Modele parownic SC 5.800 CB Parownica wysokiej klasy w kolorze żółtym. Ciśnienie pary 4.0 bar, moc 1800 W, dwa zbiorniki wody, funkcja VapoHydro i żelażko w wyposażeniu. Wyposażenie standardowe: Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

10971406 Ręczne urządzenie do czyszczenia parą INSTRUKCJA OBSŁUGI

10971406 Ręczne urządzenie do czyszczenia parą INSTRUKCJA OBSŁUGI 10971406 Ręczne urządzenie do czyszczenia parą INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Właściwości produktu Opis elementów urządzenia Wskazówki bezpieczeństwa Przed użyciem Funkcje Instrukcja obsługi Po użyciu

Bardziej szczegółowo

Modele parownic SC 5.800 C

Modele parownic SC 5.800 C Modele parownic SC 5.800 C Czyszczenie parownicą nie wymaga stosowania środków chemicznych i ogranicza zużycie wody wykorzystywanej w pracach porządkowych, a sam czas sprzątania może skrócić nawet o połowę.

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz piorący do tapicerki. Art. Nr 160 125

Odkurzacz piorący do tapicerki. Art. Nr 160 125 Odkurzacz piorący do tapicerki Art. Nr 160 125 Prosimy i przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa Nie wolno ciągnąć urządzenia za przewód

Bardziej szczegółowo

Modele parownic SC 2.600 CB

Modele parownic SC 2.600 CB Modele parownic SC 2.600 CB Czyszczenie parownicą nie wymaga stosowania środków chemicznych i ogranicza zużycie wody wykorzystywanej w pracach porządkowych, a sam czas sprzątania może skrócić nawet o połowę.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

11269479 Szczotka parowa INSTRUKCJA OBSŁUGI

11269479 Szczotka parowa INSTRUKCJA OBSŁUGI 11269479 Szczotka parowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Eco Steam Master 2 w 1 Instrukcja obsługi Dziękujmy za zakup tego urządzenia. Przed skorzystaniem z urządzenia proszę zapoznać się z instrukcją obsługi i przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz do czyszczenia parą DS 7

Odkurzacz do czyszczenia parą DS 7 Instrukcja obsługi Odkurzacz do czyszczenia parą DS 7 Przed rozpoczęciem pracy maszyną należy bezwzględnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Instrukcja obsługi 2 Niniejsza instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW GRIZZLY AGS 7,2 Lion-Set zestaw Dystrybutor w Polsce i Centralny Serwis: Biuro Handlowo- Usługowe A.Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Art. nr 25139 Instrukcja obsługi Nr. Obr. Nr. części Opis części: 1 2506252 Przełącznik główny 2 6687202 Uchwyt pokrywy, czarny 3 3000123 Uszczelka gumowa do uchwytu

Bardziej szczegółowo

Profi. Generator pary ZL 2200 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

Profi. Generator pary ZL 2200 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA Profi Generator pary ZL 2200 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Profi Generator Pary ZL 2200 WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W czasie używania generatora pary zawsze należy stosować podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy mop parowy 1500 W

Kompaktowy mop parowy 1500 W Kompaktowy mop parowy 1500 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kompaktowego mopa parowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup łodzi pontonowej dla dzieci. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Klasa Wprowadzająca K 2.980 M T 80

Klasa Wprowadzająca K 2.980 M T 80 Klasa Wprowadzająca K 2.980 M T 80 Kompaktowe urządzenia Kärcher klasy wprowadzającej są wygodne w zastosowaniu i doskonale sprawdzają się w okazjonalnych porządkach wokół domu i w ogrodzie. Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

K 2.15 K 2.15, 1.671-570.0, 2013-12-18

K 2.15 K 2.15, 1.671-570.0, 2013-12-18 K 2.15 Urządzenia w tej klasie przeznaczone są do okazjonalnych, lekkich prac czyszczących na zewnątrz domu i w ogrodzie. Bez trudu pozbędą się zaschniętego błota z mebli i narzędzi ogrodniczych. Pozwolą

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi czajnika. elektrycznego. Produkt posiada certyfikat na Ukrainie i certyfikat CE

Instrukcja obsługi czajnika. elektrycznego. Produkt posiada certyfikat na Ukrainie i certyfikat CE elektrycznego Instrukcja obsługi czajnika Produkt posiada certyfikat na Ukrainie i certyfikat CE Dziękujemy za zakup urządzenia z «Maestro». Funkcjonalność, jakość projektowania i standardy gwarantują

Bardziej szczegółowo

Klasa Wprowadzająca K 2.75 M Plus

Klasa Wprowadzająca K 2.75 M Plus Klasa Wprowadzająca K 2.75 M Plus Kompaktowe urządzenia Kärcher klasy wprowadzającej są wygodne w zastosowaniu i doskonale sprawdzają się w okazjonalnych porządkach wokół domu i w ogrodzie. Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Klasa Wprowadzająca K 2.15

Klasa Wprowadzająca K 2.15 Klasa Wprowadzająca K 2.15 Kompaktowe urządzenia Kärcher klasy wprowadzającej są wygodne w zastosowaniu i doskonale sprawdzają się w okazjonalnych porządkach wokół domu i w ogrodzie. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520. INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520. Rys. 1 Rys. 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI (POLSKI) Aby zapewnić prawidłową i bezpieczną obsługę podgrzewacza do mleka, przeczytaj uważnie poniższe

Bardziej szczegółowo

IMPORTER: Webasto Petemar Sp.z o.o. ul. Warszawska 205/219 05-092 Łomianki tel: 22 732 7320 fax: 22 732 7321 e-mail: webasto.petemar@webasto.

IMPORTER: Webasto Petemar Sp.z o.o. ul. Warszawska 205/219 05-092 Łomianki tel: 22 732 7320 fax: 22 732 7321 e-mail: webasto.petemar@webasto. IMPORTER: Webasto Petemar Sp.z o.o. ul. Warszawska 205/219 05-092 Łomianki tel: 22 732 7320 fax: 22 732 7321 e-mail: webasto.petemar@webasto.pl Nr instrukcji: I0018 INSTRUKCJA OBSŁUGI CZAJNIKA SAMOCHODWEGO

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do czyszczenia Nr produktu 000812024

Urządzenie do czyszczenia Nr produktu 000812024 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do czyszczenia Nr produktu 000812024 Strona 1 z 5 NOWA CYFROWA GENERACJA URZĄDZEŃ DO CZYSZCZENIA WYKORZYSTUJĄCYCH ULTRADŹWIĘKI - Łatwa obsługa dzięki przyciskowi ON/OFF -

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE PAROWE OTTIMO PROFI MAX

URZĄDZENIE PAROWE OTTIMO PROFI MAX URZĄDZENIE PAROWE ciśnienie pary 10 bar podwójna skuteczność: para + detergent funkcja odkurzania filtr wodny odsysanie wody (recykling pary) praca ciągła wielkopowierzchniowa wydajność przemysłowa Perfekcja

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE CZYSZCZĄCE TWISTER

URZĄDZENIE CZYSZCZĄCE TWISTER URZĄDZENIE CZYSZCZĄCE TWISTER TWISTER z dozownikiem chloru (tabletki 200g). 1 UWAGI DOTYCZĄCE BASENU I SYSTEMU FILTRUJĄCEGO Przed przystąpieniem do montażu urządzenia należy: - Sprawdzić stan linera. W

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Bonnie CS - dystrybutor wody zimnej i gazowanej. wlasnawoda.pl. Obsługa - podawanie wody gazowanej

Bonnie CS - dystrybutor wody zimnej i gazowanej. wlasnawoda.pl. Obsługa - podawanie wody gazowanej pl w la sn aw od a. I nst r ukcj aobsł ugi dyst r ybut or adowody Bonni e Dystrybutory Bonnie - informacje ogólne Wymiary urządzenia Bonnie CH - dystrybutor wody zimnej i gorącej Budowa Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu SŁUPOWE

Instrukcja montażu SŁUPOWE Instrukcja montażu ZAWORY SŁUPOWE Automatyczne płukanie zwrotne Automatyczne płukanie powtórne Przełączanie na tryb oszczędnościowy Przełączanie basen wanna spa Przełączanie pomiędzy 2 atrakcjami basenowymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

837 Cell-u-light urządzenie do usuwania cellulitu. Instrukcja obsługi

837 Cell-u-light urządzenie do usuwania cellulitu. Instrukcja obsługi 837 Cell-u-light urządzenie do usuwania cellulitu Instrukcja obsługi Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, Gratulujemy Ci zakupu urządzenia do usuwania cellulitu Cellu. Życzymy Ci wiele radości z korzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze z funkcją prania SE 4002

Odkurzacze z funkcją prania SE 4002 Odkurzacze z funkcją prania SE 4002 Dogłębne czyszczenie dywanu, mebli tapicerowanych czy foteli samochodowych: czyszczenie polega na rozprowadzeniu roztworu czyszczącego na powierzchni a następnie odessaniu

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze z funkcją prania SE 5.100

Odkurzacze z funkcją prania SE 5.100 Odkurzacze z funkcją prania SE 5.100 Dogłębne czyszczenie dywanu, mebli tapicerowanych czy foteli samochodowych: czyszczenie polega na rozprowadzeniu roztworu czyszczącego na powierzchni a następnie odessaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SP180 Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

Klasa Średnia K 4.80 MD Alu

Klasa Średnia K 4.80 MD Alu Klasa Średnia K 4.80 MD Alu Linia urządzeń z silnikiem uniwersalnym, które są wyjątkowo lekkie, mobilne oraz charakteryzują się łatwością manewrowania i wysoką elastycznością. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wysokociśnieniowe K 2 Dom

Urządzenia wysokociśnieniowe K 2 Dom Urządzenia wysokociśnieniowe K 2 Dom Urządzenie z linii Standard w klasie K 2 jest wyjątkowo mobilne, lekkie, wygodne w transporcie i manewrowaniu. W zestawie do czyszczenia domu. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

STALGAST Radom sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 55 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.

STALGAST Radom sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 55 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast. tel.: 22 517 15 75 fax: 55 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com 1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA. 2. PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA.. 3. DANE TECHNICZNE. 4. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY URZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poidełko fontanna dla zwierząt domowych Pompa w Ŝadnym wypadku nie powinna chodzić na sucho!!!

Instrukcja obsługi Poidełko fontanna dla zwierząt domowych Pompa w Ŝadnym wypadku nie powinna chodzić na sucho!!! Instrukcja obsługi Poidełko fontanna dla zwierząt domowych Pompa w Ŝadnym wypadku nie powinna chodzić na sucho!!! Rys. 1 A Filtr Rys. 1 B 1 Pierwsze uruchomienie: 1. Przed pierwszym uŝyciem opłucz filtr

Bardziej szczegółowo

Jakość-Podczerwień-Ekologia. Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W

Jakość-Podczerwień-Ekologia. Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W Jakość-Podczerwień-Ekologia Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W Instrukcja obsługi panela grzewczego podczerwieni Szanowny Kliencie, Swoim zakupem panela grzewczego nabyli Państwo ekologiczne i ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Przepływowe ciśnieniowe ogrzewacze wody typu PERFECT 3500, 4000, 4500, 5000, 5500 Zalety wynikające z użytkowania przepływowego ciśnieniowego ogrzewacza wody Znaczna oszczędność

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Termowentylator. Model HL 706

Instrukcja obsługi Termowentylator. Model HL 706 Instrukcja obsługi Termowentylator Model HL 706 Szanowny Kliencie. Dziękujemy za wybór naszego produktu. Bardzo prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Bardzo prosimy

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zajrzeć do Podręcznika operatora dostępnego na naszej stronie internetowej (www.monarch.averydennison.com).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów Instrukcja obsługi Suszarka do włosów PL 8 1 7 6 2 3 4 5 2 PL Suszarka do włosów Podłączenie do sieci zasilającej Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej wyłącznie do gniazdka z uziemieniem,

Bardziej szczegółowo

DESKA DO PRASOWANIA Z FUNKCJĄ ZASYSANIA, NADMUCHU I PODGRZEWANYM BLATEM ASM 650

DESKA DO PRASOWANIA Z FUNKCJĄ ZASYSANIA, NADMUCHU I PODGRZEWANYM BLATEM ASM 650 DESKA DO PRASOWANIA Z FUNKCJĄ ZASYSANIA, NADMUCHU I PODGRZEWANYM BLATEM ASM 650 1 DESKA DO PRASOWANIA Z FUNKCJĄ ZASYSANIA, NADMUCHU I PODGRZEWANYM BLATEM Opis A) Przycisk nożny aktywujący funkcję zasysania/nadmuchu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SAUNA DO TWARZY Z INHALATOREM MODEL: TM-7100

Instrukcja obsługi SAUNA DO TWARZY Z INHALATOREM MODEL: TM-7100 Instrukcja obsługi SAUNA DO TWARZY Z INHALATOREM MODEL: TM-7100 SAUNA DO TWARZY Z INHALATOREM TM-7100 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sauna do twarzy z inhalatorem zalety kąpieli parowej Dziękujemy za zakup sauny do

Bardziej szczegółowo

Podgrzewacz pokarmu NUK Thermo Rapid Instrukcja użytkowania

Podgrzewacz pokarmu NUK Thermo Rapid Instrukcja użytkowania Podgrzewacz pokarmu NUK Thermo Rapid Instrukcja użytkowania Drodzy Rodzice, Podgrzewacz pokarmu NUK to idealne urządzenie do podgrzewania dziecięcego pożywienia w butelkach i słoiczkach do odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI MANUALNY ZMIĘKCZACZ WODY 1 Instrukcja stanowi część wyposaŝenia urządzenia i zawiera uwagi niezbędne do bezpiecznej instalacji, uŝytkowania

Bardziej szczegółowo

Rama ozdobna do Jøtul I 18

Rama ozdobna do Jøtul I 18 Rama ozdobna do Jøtul I 18 Rama ozdobna Jøtul I 18 PL - Instrukcja montażu 2 Rysunki 4 Rama ozdobna Jøtul I 18 PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi.

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz z funkcją mycia

Odkurzacz z funkcją mycia Odkurzacz z funkcją mycia Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odkurzacza z funkcją mycia. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza Nr produktu 560632

Osuszacz powietrza Nr produktu 560632 INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza Nr produktu 560632 Strona 1 z 11 Działanie i obsługa pole obsługowe 4 godziny Wysoki Wilgotność powietrza Zbiornik Ciągła praca 2 godziny Niski Power Oczyść filtr

Bardziej szczegółowo

8. Gdy stwierdzisz, że urządzenie pracuje w sposób niewłaściwy odłącz je od sieci i zwróć się do autoryzowanego serwisu. Tylko po-sprzedażowy serwis

8. Gdy stwierdzisz, że urządzenie pracuje w sposób niewłaściwy odłącz je od sieci i zwróć się do autoryzowanego serwisu. Tylko po-sprzedażowy serwis UWAGA! W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia pradem lub obrażeń cielesnych, przed użyciem grzejnika należy przeczytać całą instrukcję oraz zatrzymać ją do wykorzystania w przyszłości. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO Gratulujemy dobrego wyboru. Wybrali Państwo nawilżacz o bardzo wysokiej jakości, zaprojektowany tak, aby spełniał wszelkie wymogi stawiane przez użytkowników, łączący zgodność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. jako przedstawiciel Rotondi Group SRL. z siedzibą Via Liberta 35, Settimo Milanese, Włochy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. jako przedstawiciel Rotondi Group SRL. z siedzibą Via Liberta 35, Settimo Milanese, Włochy INSTRUKCJA OBSŁUGI ROTONDI MINI 3 Dostawcą urządzenia jest Impall Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.. z siedzibą przy ul. Pojezierskiej 95, 91-341 Łódź, tel. 426403013 jako przedstawiciel Rotondi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Model CH 2000B Turbo

Instrukcja obsługi Model CH 2000B Turbo Instrukcja obsługi Model CH 2000B Turbo Szanowny Kliencie. Dziękujemy za wybór naszego produktu. Bardzo prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Bardzo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ELEKTRYCZNY 1 ¼

MODUŁ ELEKTRYCZNY 1 ¼ NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 57 15-703 Białystok tel: 85 66-28-490 fax: 85 66-28-409 www.biawar.com.pl MODUŁ ELEKTRYCZNY 1 ¼ Typ: ME 1500 ME 2000 INSTRUKCJA OBSŁUGI i MONTAŻU Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji TABORET GAZOWY WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji TABORET GAZOWY WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji TABORET GAZOWY WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA CLEANFIX POLSKA Sp. z o. o. 05-805 Otrębusy, ul. Wiejska 35 Tel. / fax. 0-22 729 00 88 Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Uchwyt odkurzacza Uchwyt kabla Włącznik/wyłącznik Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA CD-4800

Instrukcja obsługi MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA CD-4800 Instrukcja obsługi MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA CD-4800 UWAGA! PRZETWORNIKI NIE PODLEGAJĄ GWARANCJI. NIE UŻYWAĆ URZĄDZENIA BEZ CIECZY SPOWODUJE TO USZKODZENIE PRZETWORNIKÓW ZBYT DŁUGI CIĄGŁY CZAS PRACY ORAZ ZBYT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZÓD URZĄDZENIA BOK URZĄDZENIA 297 286 50,8 52,2 Punkt podłączenia wody Grubość umywalki / blatu: max 57 mm, min 3,5 mm Odległość od perlatora do krawędzi urządzenia Max 835,5 / Min 631,5 266 Otwór z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: BINDOWNICA RBX-100 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 BINDOWNICA

Bardziej szczegółowo

Nr produktu 000676422

Nr produktu 000676422 INSTRUKCJA OBSŁUGI Myjka ultradźwiękowa Nr produktu 000676422 Strona 1 z 7 Profesjonalna myjka ultradźwiękowa Nr art.: 43675 Instrukcja obsługi Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup myjki ultradźwiękowej.

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa pl

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa pl Ostrzeżenia ważne dla bezpieczeństwa Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem. Należy zatem przestrzegać następujących

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIE I CZYNNOŚCI OBSŁUGOWE

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIE I CZYNNOŚCI OBSŁUGOWE INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIE I CZYNNOŚCI OBSŁUGOWE Turboszczotki TURBOCAT TM zostały zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o zapewnieniu długotrwałej i niezawodnej eksploatacji oraz wygody użytkowania.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470)

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) Szanowni Państwo! Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy N U M A T I C Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne.

Bardziej szczegółowo

Klasa Średnia K 3.550

Klasa Średnia K 3.550 Klasa Średnia K 3.550 Urządzenia wysokociśnieniowe K 3 z linii X-Range gwarantują skuteczną pomoc w usuwaniu średnich zabrudzeń w otoczeniu domu. Z wysokim ciśnieniem brud nie ma żadnych szans. Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 -

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - Model MS1-101 -101-102 -103-104 - N01 - N02 - N03 - N04 Wymiary zewnętrzne (mm) Pojemność Ilość półek Rodzaj zamka wysokość szerokość głębokość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GENERATORA PARY TYP HSW 33

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GENERATORA PARY TYP HSW 33 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GENERATORA PARY TYP HSW 33 Generator pary jest wykonany z najlepszych materiałów odpornych na korozję i osadzanie się kamienia. Grzałki wykonane są z wysokiej jakości stali, aby

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ------------------------------------------------------------------------------------------

BEZPIECZEŃSTWO ------------------------------------------------------------------------------------------ MAN SHAVER MS 6040 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B C D H E G F I A L

Bardziej szczegółowo

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE - 1 - Tabela 1. Rodzaje szaf aktowych wzmocnionych zaznaczyć jasnym, kolorowym zakreślaczem rodzaj szafy, którego instrukcja dotyczy Model Wymiary

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA ATMOSPHERE APS TM Wytwornica mgły MAX APS TM Wytwornica dymu Instrukcja obsługi Dystrybucja: PROLIGHT Sp. z o.o. 3 Maja 83, 05800 Pruszków Tel.:+48 22 6480407; Fax:+48 22 2036707 email: poczta@prolight.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL Podnośnik dla niepełnosprawnych Zmiany zastrzeżone! Winda dla niepełnosprawnych Instrukcja obsługi ZAKRES DOSTAWY Hydrauliczna winda dla osób niepełnosprawnych zapakowana

Bardziej szczegółowo