Odkurzacz do czyszczenia parą DS 7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odkurzacz do czyszczenia parą DS 7"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Odkurzacz do czyszczenia parą DS 7 Przed rozpoczęciem pracy maszyną należy bezwzględnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

2 Instrukcja obsługi 2

3 Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego, bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem użytkowania oraz konserwacji odkurzacza do czyszczenia parą DS 7. Instrukcja powinna być zawsze dostępna dla użytkownika. W załączniku do instrukcji przedstawione są zdjęcia z elementami budowy maszyny. Użytkowanie maszyny zgodne z przeznaczeniem Urządzeniem to zostało skonstruowane do profesjonalnego czyszczenia parą i odsysania jej, wewnątrz pomieszczeń zgodnie z niniejszą instrukcją. Każde inne zastosowanie, w szczególności: odkurzanie pyłów niebezpiecznych dla zdrowia odsysanie płynów łatwopalnych, trujących, drażniących, toksycznych czy szkodliwych dla zdrowia czyszczenie powierzchni nie odpornych na wysoką temperaturę wlewanie do zbiornika czystej wody środków czyszczących czy innych dodatków chemicznych jest bezwzględnie zabronione w związku z powstałym niebezpieczeństwem. 1.Opis maszyny Części maszyny A1 Pokrywa zbiornika brudnej wody A2 Gniazdo węża ssącego A3 Uchwyt/Rączka A4 Obudowa ze zbiornikiem brudnej wody A5 Zderzak chroniący przed uderzeniem A6 Kółka B1 Gniazdo wyjścia pary - elektroniczne B2 Zawór bezpieczeństwa/ Króciec wlewu zbiornika czystej wody B3 Czerwona lampka kontrolna poziomu wody B4 Czerwony włącznik główny, lampka kontroli zasilania B5 Zielona lampka kontrolna wskaźnik zaworu pary B6 Żółty włącznik wskaźnik podgrzewania C1 Kabel zasilający C2 Uchwyt kabla - obrotowy C3 Wąż spustowy brudnej wody D1 Śruba spustowa zbiornika czystej wody Wyposażenie standardowe E1 Rura sztywna z wężem do podawania pary E2 Kompletny wąż do zasysania pary z przewodami, elektroniczną/parową wtyczką i rączką F1 Ssawka do podłóg F2 Ssawka do ścian i okien F3 Ssawka promieniowa do szczelin F4 Długa ssawka z okrągłą szczotką (wyposażenie dodatkowe) F5 Rura przedłużająca 57 cm (wyposażenie dodatkowe) G1 Włącznik zaworu pary G2 Włącznik silnika ssącego H1 Butelka do nalewania czystej wody 2.Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Maszyna została skonstruowana zgodnie z obecnymi standardami bezpieczeństwa i aktualną wiedzę techniczną. Przeszła ona testy elektrotechniczne i spełnia europejskie normy bezpieczeństwa. Pomimo to, w przypadku niewłaściwego zastosowania lub użycia niezgodnego z instrukcją mogą pojawić niebezpieczeństwa. 2.1 Źródła niebezpieczeństwa, napięcie elektryczne / prąd elektryczny Ostrzeżenie: Niebezpieczeństwo dla życia! Kontakt z wysokim napięciem i prądem elektrycznym poprzez części elektryczne prowadzić może do prażenia, ciężkiego zranienia lub nawet do śmierci. Nigdy nie dotykaj uszkodzonych kabli. Przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy maszynie zawsze wyłącz ją z prądu. Natychmiast wymień uszkodzony kabel. 2.2 Niewłaściwe użycie Jakiekolwiek inne zastosowanie maszyny, niż to wymienione w opisie Użytkowanie maszyny zgodne z przeznaczeniem jest uznawane za nieprawidłowe. Użycie maszyny w innych, niż zalecane warunkach lub niezastosowanie się do poniższych zasad jest zabronione: Urządzenia ochronne nie mogą być demontowane ani pomijane. Zmiany i modyfikacje maszyny nie są dozwolone Uszkodzone kable elektryczne muszą być wymienione przez upoważniony personel Zasilanie elektryczne (230 V) Maszyna jest wyposażona w bezpiecznik 16A. 2.3 Zalecenia organizacyjne 3

4 Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że: maszyna jest używana wyłącznie przez osoby przeszkolone w jej obsłudze i uprawnione do użytkowania. przestrzegane są zasady bezpieczeństwa pracy przestrzegane są wszystkie przepisy krajowe i wewnątrzzakładowe wszyscy użytkownicy zaznajomieni są z przepisami bezpieczeństwa i przeszkoleni w szczegółach obsługi maszyny. wszyscy użytkownicy przeczytali i zrozumieli instrukcję obsługi odpowiedzialność za pracę maszyną, jej konserwację i naprawy jest jasno określona i egzekwowana uszkodzenia i usterki są natychmiast zgłaszane autoryzowanemu punktowi serwisowemu. 2.4 Niebezpieczeństwo W razie niebezpieczeństwa: Wyjąć wtyczkę z gniazdka Udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu Po wypadku nie wznawiaj pracy maszyną, zanim nie zostanie ona dokładnie sprawdzona przez autoryzowany serwis. 2.5 Pierwsze uruchomienie Dostarczenie maszyny oraz instrukcji dotyczącej przepisów bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji, jak również pierwsze uruchomienie maszyny następuje z reguły przez autoryzowanego fachowca Jeśli nie jest to możliwe, użytkownik jest odpowiedzialny za instruowanie obsługujących maszynę. Dalsze przepisy bezpieczeństwa dotyczące pracy maszyną oraz jej konserwacji są dokładnie opisane w dalszych rozdziałach instrukcji! 3. Obsługa maszyny 3.1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Podczas pracy należy zachować szczególną ostrożność wobec osób trzecich, zwłaszcza dzieci. Nosić solidne buty robocze Podczas czyszczenia i konserwacji maszyny lub wymiany części wyjąć wtyczkę z gniazdka Z uwagi na wysoką temperaturę istnieje ryzyko oparzenia podczas pracy maszyny Nigdy nie otwieraj zaworu bezpieczeństwa (przy wlewie zbiornik czystej wody), kiedy maszyna pracuje pod ciśnieniem lub kiedy nie jest w pełni chłodna. Jeśli zapali się czerwona lampka kontrolna, wyłączyć przycisk grzałki żółty, tak aby dyszą wyszła końcówka pary i poczekaj na ochłodzenie się maszyny przed ponownym napełnieniem zbiornika Nie wolno pozostawiać maszyny bez nadzoru, kiedy jest włączona do prądu lub zbiornik pary jest gorący. Skoncentrowany promień pary skierować bezpośrednio na powierzchnię odporną na wysoką temperaturą. Maszyna nie może być użytkowana, w przypadku, kiedy stan przewodów budzi wątpliwości. UWAGA! Nie przejeżdżać po kablu elektrycznym, nie zgniatać go i nie szarpać, bo może to spowodować jego uszkodzenie. 3.2 Obsługa, przygotowanie maszyny do pracy Upewnić się, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej maszyny jest takie samo, jak w budynku, którym będziemy pracować oraz czy gniazdko jest uziemione. Maszynę należy podłączyć do gniazdka 230 V / 16A. 3.3 Możliwości zastosowania Do zbiornika czystej wody/ bojlera nie wolno wlewać żadnych środków czyszczących, ani innych dodatków chemicznych, a jedynie czystą wodę. 3.4 Przygotowanie do pracy Postawić maszynę w pozycji pionowej Odkręcić zawór bezpieczeństwa (wlew czystej wody) Napełnić butelkę do napełniania zbiornika wodą z kranu o temperaturze stopni C i zakręcić nakrętkę. Nałożyć butelkę na otwór wlewu zbiornika i nacisnąć lekko w dół. 4

5 Zbiornik czystej wody ma pojemność 6,7 litra, co odpowiada ok. 4 butelkom do napełniania. Właściwie nałożona butelka do napełniania uniemożliwia przelanie wody. Po napełnieniu zbiornika zakręcić zawór bezpieczeństwa zbiornika czystej wody. Podłączyć wąż ssący do przyłącza w obudowie zbiornika brudnej wody. Włóż elektroniczny włącznik parowy do gniazda w maszynie, a następnie zamocuj dokładnie wąż przekręcając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zwróć uwagę, aby wpust i grzebień pasowały do siebie. Sprawdzić czy połączenie jest prawidłowe. Połączyć wąż ssący z rurą oraz przewodem węża parowego. Sprawdzić połączenie, a potem zabezpieczyć wąż przekręcając go. Montaż akcesoriów Ssawkę do podłóg lub ssawkę do ścian i okien połączyć z wężem jak opisano powyżej. Ssawka do ścian i okien może, a ssawka promieniowa do szczelin musi być nałożona bezpośrednio na rączkę. Upewnij się, że wszystkie włączniki są wyłączone. Rozwinąć kabel zasilający do jego maksymalnej długości i włożyć wtyczkę do gniazdka. 3.5 Uruchomienie maszyny Włączyć główny włącznik (B4): powinna zapalić się lampka Włączyć żółty przycisk grzania wody (B6) ; zapali się lampka. Należy poczekać, aż zgaśnie żółta lampka kontroli grzałki; teraz maszyna gotowa jest do pracy. Włączyć dopływ pary przez przyciśnięcie włącznika na uchwycie (G1). Zapali się zielona lampka kontrolna (B5). Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie dopływu pary. Włączyć silnik ssania (G2). Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie silnika ssania. 3.6 Sposób pracy Praca przy użyciu dyszy promieniowej do szczelin. Dysza ta używana jest do czyszczenia trudno dostępnych miejsc. Za jej pomocą można wyczyścić kąty, szczeliny, fugi, szpary w następujący sposób: Włączyć przycisk (G1) na rączce Rozpuścić brud strumieniem pary Rozpuszczony brud odessać ssawką Wskazówka Przy silnych zabrudzeniach, przed użyciem maszyny, spryskaj je środkiem czyszczącym. Uwaga Para przy wylocie dyszy ma temperaturę ok. 100 stopni C. Przy czyszczeniu należy zachować minimalny odstęp 2 5 cm od materiałów wrażliwych na wysoką temperaturę! Czyszczenie za pomocą dyszy do podłóg Jeśli powierzchnia podłogi jest mocno zabrudzona należy spryskać ją środkiem czyszczącym i pozostawić na kilka minut. Usunąć zanieczyszczenia parą przy użyciu dyszy do czyszczenia podłóg. Należy poruszać ją w przód i w tył, lekko naciskając uchwyt. Następnie włączamy silnik ssący i odsysamy rozpuszczony brud. Do codziennego czyszczenia wystarczy użycie pary i odessanie w jednym cyklu pracy. Należy zwrócić uwagę, aby poruszając dyszę w jedną stronę rozpuścić brud, a w odwrotnym kierunku odessać go. Uwaga! Nie czyścić podłóg ani materiałów, które nie są odporne na wysoką temperaturę. Czyszczenie za pomocą dyszy do ścian i okien. Do czyszczenia powierzchni ze szkła lub ścian wykładanych płytkami używamy dyszy do ścian i okien w następujący sposób: - włączyć zawór dopływu pary (G1) i silnik ssący (G2) - Umieścić dyszę jak najwyżej na czyszczonej powierzchni i ciągnąć w dół, powtarzając kolejnymi pasami. 5

6 - Należy zatrzymać dopływ pary, przed dotarciem do dołu czyszczonego paska, aby zapobiec stracie pary. - Dysza do czyszczenia ścian i okien powinna cała ściśle przylegać do czyszczonej powierzchni, aby zapobiec spływaniu skroplonej pary. - W razie potrzeby rura może być użyta jako przedłużenie. Uwaga! Przy niskiej temperaturze, w czasie zimy, należy wstępnie ogrzać okna, trzymając dyszę w odległości ok. 10 cm od powierzchni okna czy ścinany. 3.6 Brak wody w trakcie pracy Czerwona lampka kontrolna poziomu wody (B3) miga, kiedy zbiornik wody/bojler jest pusty. Podgrzewanie wyłącza się automatycznie. Sposób postępowania - Wyłączyć żółty przycisk podgrzewania (B6) -Nie przerywać pracy wykorzystując resztę pary - Wyłączyć główny włącznik (B4) - Wyjąć wtyczkę zasilania z kontaktu - Powoli odkręcić zawór bezpieczeństwa zbiornika czystej wody, tak aby wypuścić przy tym resztki pary. - Napełnić zbiornik wodą z kranu ( o temperaturze stopni C), zakręcić zawór i ponownie włożyć wtyczkę kabla do sieci. Uruchomić maszynę zgodnie z punktem 3.5 Uwaga! Nigdy nie otwieraj całkowicie zaworu bezpieczeństwa, kiedy maszyna jest pod ciśnieniem NIEBEZPIECZEŃSTWO!!! 4. Konserwacja 4.1 Wskazówki bezpieczeństwa Podczas czyszczenia i konserwacji maszyny należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Nie wolno czyścić maszyny za pomocą pary pod ciśnieniem lub strumieniem wody. Przy naprawach maszyny należy używać tylko oryginalnych części zamiennych. Ważne: Przed rozpoczęciem konserwacji maszynę należy wyłączyć i wyjąć wtyczkę przewodu z gniazdka. 5. Serwisowanie Zalecamy, aby przeglądy i naprawy dokonywane były przez autoryzowany serwis. Opróżnianie zbiornika brudnej wody Po każdorazowym zakończeniu pracy należy opróżnić zbiornik brudnej wody i dokładnie go wypłukać. Sposób postępowania: - Zdjąć kulkę z węża spustowego i pozwolić, aby brudna woda spłynęła do odpływu w podłodze lub do wiadra. - Po opróżnieniu zbiornika nałożyć kulkę z powrotem na wąż Opróżnianie zbiornika czystej wody Po zakończeniu pracy należy opróżnić zbiornik czystej wody. Po wystudzeniu maszyny należy odkręcić kluczem śrubę spustową zbiornika czystej wody ( D1), znajdującą się na spodzie maszyny i pozwolić wypłynąć wodzie wraz z pozostałościami osadu wapiennego. Odkamienianie zbiornika czystej wody Od czasu do czasu należy odkamienić zbiornik czystej wody środkiem do czyszczenia sanitariatów (w rozcieńczeniu z wodą 1:1). Następnie wypłukać świeżą wodą. Podczas odwapniania nie wolno włączać podgrzewania wody. 5.1 Ustalenie przyczyny usterki Słabe odsysanie: Zatkany wąż ssący, rura lub dysza? Niewłaściwie założona pokrywa zbiornika brudnej wody? Zatkany filtr rury ssącej? Kulka zamykająca wąż spustowy niedokładnie założona na wąż? Niewystarczające wytwarzanie pary Nie włączony włącznik podgrzewania wody? Żółta lampka kontrolna nie zgasła, nie została osiągnięta 6

7 właściwa temperatura do pracy maszyny? Silnik ssący maszyny DS 7 wyposażony jest w wyłącznik termiczny. Wyłącza on automatycznie silnik, w przypadku silnego przegrzania go. 6. Przechowywanie Jeśli maszyna nie jest używana, po wystudzeniu jej po pracy powinna być przechowywana w suchym pomieszczeniu (powyżej 0 stopni C). 7. Utylizacja odpadów Opakowanie po maszynie powinno być utylizowane zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, do którego została dostarczona. Dane techniczne Odkurzacz do czyszczenia parą DS. 7 Zasilanie 230 V 1 N / 50 Hz/16A Klasa bezpieczeństwa I Napięcie kontrolne na uchwycie 12V Pojemność zbiornika pary 6,7 l Pojemność zbiornika brudnej wody 10,5 l Długość kabla zasilającego 7,5 m Całkowita długość 530 mm Całkowita wysokość 620 mm Całkowita szerokość 360 mm Waga bez akcesoriów 22 kg Moc podgrzewacza wody 2500 W Ciśnienie pary 4 bary Temperatura pary ( w zbiorniku) 152 C Moc silnika ssącego 950 W Kółka transportowe 4 x 75 mm Zastrzega się możliwość zmian technicznych 7

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012 INSTRUKCJA OBSŁUGI v2.0-11.2011 Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140197 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA SPALINOWA TOO60C Instrukcja oryginalna Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT Suszarka kondensacyjna 1 SPIS TREŚCI strona Wprowadzenie..3 Informacja o dostarczonym zestawie 3 Rozpakowywanie produktu..3 Bezpieczeństwo...4 Używanie.4 Instalacja...4 Pranie

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA!

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! 1 PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! MOP PAROWY 6 W 1 to nowy sposób czyszczenia, który jest skuteczny i bardziej higieniczny niż konwencjonalne metody. MOP PAROWY

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

ELEKTRA SIXTIES INSTRUKCJA OBSŁUGI

ELEKTRA SIXTIES INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRA SIXTIES INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Warunki ogólnego użytkowania oraz bezpieczeństwa...4 2. Opis urządzenia...5 2.1. Wydawanie kawy...5 2.2. Wydawanie wrzątku oraz pary...5 2.3. Używanie

Bardziej szczegółowo

Przed pierwszym użyciem dyszy pary do spieniania mleka, musicie Państwo:

Przed pierwszym użyciem dyszy pary do spieniania mleka, musicie Państwo: Przed pierwszym użyciem dyszy pary do spieniania mleka, musicie Państwo: - założyć nakrętkę gwintowaną (1) na rurkę pary - wprowadzić uszczelkę gumową (3) do dyszy (4), a następnie dociskacz (2) nałożyć

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA!

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! Do podłóg 5 W 1 MOP PAROWY Do dywanu Model: MO5 INSTRUKCJA Do szyb Do ubrań Czyszczenie ręczne PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! DZIĘKUJEMY Gratulujemy wyboru MOPA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź sobie możliwości ARNO-WIFI_F900E-03285A_PL_130508.indd 1 2013-05-08 1:59:23 WF12F9E6P4* Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Gazowa nagrzewnica powietrza z wentylatorem osiowym Model B15 Edycja: 02/2013 Kod: D-LBRXXX Instrukcja została wykonana przez Robur S.p.A.; zmiany częściowe lub całościowe

Bardziej szczegółowo

Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Instrukcja obsługi pomoże szybciej i bezpieczniej korzystać z tego produktu.

Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Instrukcja obsługi pomoże szybciej i bezpieczniej korzystać z tego produktu. ZMYWARKA DO NACZYŃ Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Drodzy Klienci, Mamy nadzieję, że urządzenie to, wyprodukowane w najnowocześniejszych zakładach i poddane procedurze ścisłej

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8

WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8 WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8 INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA 44 Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla Użytkownika

Podręcznik dla Użytkownika INFORMACJE REXAIR GWARANCJA NA PIŚMIE R12977Q-2 Rexair 2005 Firma REXAIR sprzedaje urządzenia Rainbow wyłącznie niezależnym autoryzowanym dystrybutorom mającym doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej w

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi IvoBase Injector Instrukcja obsługi Spis treści Budowa urządzenia, spis elementów 3 1. Wprowadzenie / Znaki i Symbole 6 1.1 Słowo wstępne 1.2 Wprowadzenie 1.3 Objaśnienia do instrukcji obsługi 1.4 Uwagi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI www.rmgastro.eu zmiękczacze INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Zmiękczacz automatyczny ISI 8, ISI 12 Producent urządzeń gastronomicznych Instrukcja wydana: kwiecień 2010 RM Gastro Polska Sp. z o.o. adres: Skoczowska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. jako przedstawiciel Rotondi Group SRL. z siedzibą Via Liberta 35, Settimo Milanese, Włochy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. jako przedstawiciel Rotondi Group SRL. z siedzibą Via Liberta 35, Settimo Milanese, Włochy INSTRUKCJA OBSŁUGI ROTONDI MINI 3 Dostawcą urządzenia jest Impall Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.. z siedzibą przy ul. Pojezierskiej 95, 91-341 Łódź, tel. 426403013 jako przedstawiciel Rotondi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OBIERACZKA DO ZIMNIAKÓW PROFI LINE

INSTRUKCJA OBSŁUGI OBIERACZKA DO ZIMNIAKÓW PROFI LINE INSTRUKCJA OBSŁUGI OBIERACZKA DO ZIMNIAKÓW PROFI LINE Spis treści 1. O NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU 5 1.1 Zakres i cel 5 1.2 Dla kogo podręcznik jest przeznaczony 5 1.3 Zastrzeżenia 5 1.4 Użyte konwencje 5 2.

Bardziej szczegółowo