ZAŁĄCZNIK ZAŁĄCZNIK II (CZĘŚĆ X)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK ZAŁĄCZNIK II (CZĘŚĆ X)"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia KOM(2011) 679 wersja ostateczna Załącznik II (Część X) ZAŁĄCZNIK ZAŁĄCZNIK II (CZĘŚĆ X) Umowa ustanawiająca stowarzyszenie między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Centralną, z drugiej strony Załącznik I: Znoszenie ceł Towarzyszący dokumentowi: Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Centralną, z drugiej strony

2 ZAŁĄCZNIK ZAŁĄCZNIK II (CZĘŚĆ X) Umowa ustanawiająca stowarzyszenie między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Centralną, z drugiej strony Załącznik I: Znoszenie ceł Towarzyszący dokumentowi: Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Centralną, z drugiej strony PL 2 PL

3 Taryfa celna Strony AC Kod SAC 2007 Wyszczególnienie Stawka podstawowa AC Kategoria Base Rate Kategoria Salwador Gwatemala Honduras Nikaragua Uwagi I. FORMY PODSTAWOWE POLIMERY ETYLENU, W FORMACH PODSTAWOWYCH Polietylen o gęstości mniejszej niż 0,94 0 A Polietylen o gęstości 0,94 lub większej 0 A Kopolimery etylenu-octanu winylu 0 A Pozostałe 0 A POLIMERY PROPYLENU LUB INNYCH ALKENÓW, W FORMACH PODSTAWOWYCH Polipropylen 0 A Poliizobutylen 0 A Kopolimery propylenu 0 A Pozostałe 0 A POLIMERY STYRENU, W FORMACH PODSTAWOWYCH Polistyren: Do spieniania 0 A Pozostały 0 A Kopolimery styren-akrylonitryl (SAN) 0 A Kopolimery akrylonitryl-butadien-styren (ABS) 0 A Pozostałe 0 A POLIMERY CHLORKU WINYLU LUB INNYCH FLUOROWCOWANYCH ALKENÓW, W FORMACH PODSTAWOWYCH Poli(chlorek winylu), niezmieszany z żadnymi innymi substancjami Pozostały poli(chlorek winylu) Nieuplastyczniony: 0 A Granulki, płatki, bryłki i proszki poli(chlorku 5 C winylu) (PVC) (określane w handlu jako mieszanka PVC) W pozostałych formach podstawowych, żywności 5 E PL 3 PL

4 lub farmaceutycznych gazach Pozostałe 0 A Uplastycznione: Granulki, płatki, bryłki i proszki poli(chlorku 5 C winylu) (PVC) (określane w handlu jako mieszanka PVC) Pozostałe 0 A Kopolimery chlorku winylu-octanu winylu 0 A Pozostałe kopolimery chlorku winylu 0 A Polimery chlorku winylidenu 0 A Fluoropolimery: Poli(tetrafluoroetylen) 0 A Pozostałe 0 A Pozostałe 0 A POLIMERY OCTANU WINYLU LUB INNYCH ESTRÓW WINYLOWYCH, W FORMACH PODSTAWOWYCH; INNE POLIMERY WINYLOWE W FORMACH PODSTAWOWYCH Poli(octan winylu): W dyspersji wodnej 0 A Pozostałe 0 A Kopolimery octanu winylu: W dyspersji wodnej 0 A Pozostałe 0 A Poli(alkohol winylowy), nawet zawierający niezhydrolizowane grupy octanowe Pozostałe: 0 A Kopolimery 0 A Pozostałe 0 A POLIMERY AKRYLOWE W FORMACH PODSTAWOWYCH Poli(metakrylan metylu) 0 A Pozostałe 0 A POLIACETALE, POZOSTAŁE POLIETERY I ŻYWICE EPOKSYDOWE, W FORMACH PODSTAWOWYCH; POLIWĘGLANY, ŻYWICE ALKIDOWE, POLIESTRY ALLILOWE I POZOSTAŁE POLIESTRY, W FORMACH PODSTAWOWYCH PL 4 PL

5 Poliacetale 0 A Pozostałe polietery 0 A Żywice epoksydowe 0 A Poliwęglany 0 A Żywice alkidowe: Zawierające oleje schnące lub olej palmowy 5 E Pozostałe 0 A Poli(tereftalan etylenu) 0 A Poli(kwas mlekowy) 0 A Pozostałe poliestry: Nienasycone: Izoftalowe 0 A Pozostałe 5 E Pozostałe: W roztworze styrenu 5 E Pozostałe 0 A POLIAMIDY W FORMACH PODSTAWOWYCH Poliamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 lub -6,12 0 A Pozostałe 0 A ŻYWICE AMINOWE, ŻYWICE FENOLOWE I POLIURETANY, W FORMACH PODSTAWOWYCH Żywice mocznikowe; żywice tiomocznikowe 0 A Żywice melaminowe 0 A Pozostałe żywice aminowe 0 A Żywice fenolowe 0 A Poliuretany 0 A SILIKONY W FORMACH PODSTAWOWYCH 0 A ŻYWICE NAFTOWE, ŻYWICE KUMARONOWO- INDENOWE, POLITERPENY, POLISIARCZKI, POLISULFONY I POZOSTAŁE PRODUKTY WYMIENIONE W UWADZE 3 DO NINIEJSZEGO DZIAŁU, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE, W FORMACH PODSTAWOWYCH Żywice naftowe, żywice kumaronowe, indenowe lub 0 A kumaronowo-indenowe i politerpeny Pozostałe 0 A PL 5 PL

6 39.12 CELULOZA I JEJ POCHODNE CHEMICZNE, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE, W FORMACH PODSTAWOWYCH Octany celulozy: Nieuplastycznione 0 A Uplastycznione 0 A Azotany celulozy (włącznie z kolodiami) 0 A Etery celulozy: Karboksymetyloceluloza i jej sole 0 A Pozostałe 0 A Pozostałe 0 A POLIMERY NATURALNE (NA PRZYKŁAD KWAS ALGINOWY) I MODYFIKOWANE POLIMERY NATURALNE (NA PRZYKŁAD UTWARDZONE BIAŁKA, POCHODNE CHEMICZNE KAUCZUKU NATURALNEGO), GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE, W FORMACH PODSTAWOWYCH Kwas alginowy, jego sole i estry 0 A Pozostałe 0 A WYMIENIACZE JONOWE OPARTE NA POLIMERACH OBJĘTYCH POZYCJAMI OD DO 39.13, W FORMACH PODSTAWOWYCH II. ODPADY, ŚCINKI I BRAKI; PÓŁFABRYKATY; ARTYKUŁY Odpady, ścinki i braki, z tworzyw sztucznych 0 A Z polimerów etylenu 0 A Z polimerów styrenu 0 A Z polimerów chlorku winylu 0 A Z pozostałych tworzyw sztucznych 0 A PRZĘDZA JEDNOWŁÓKNOWA (MONOFILAMENT), KTÓREJ DOWOLNY WYMIAR PRZEKROJU POPRZECZNEGO PRZEKRACZA 1 MM, PRĘTY, PAŁECZKI I KSZTAŁTOWNIKI PROFILOWANE, NAWET OBROBIONE POWIERZCHNIOWO, ALE NIEOBROBIONE INACZEJ, Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z polimerów etylenu: Przędza jednowłóknowa (monofilament) 5 E PL 6 PL

7 Pozostałe 0 A Z polimerów chlorku winylu: Przędza jednowłóknowa (monofilament) 5 E Pozostałe 0 A Z pozostałych tworzyw sztucznych: Przędza jednowłóknowa (monofilament): Z nylonu 0 A Pozostałe 5 E Pozostałe 0 A RURY, RURKI, WĘŻE (PRZEWODY GIĘTKIE) ORAZ ICH WYPOSAŻENIE (NA PRZYKŁAD USZCZELKI, KOLANKA, KOŁNIERZE), Z TWORZYW SZTUCZNYCH: Sztuczne jelita (osłonki kiełbas) z utwardzonych białek lub tworzyw celulozowych: Rury, sztywne: 0 A Z polimerów etylenu 15 E Z polimerów propylenu 15 E Z polimerów chlorku winylu Rury, rurki i węże z poli(chlorku winylu) (PVC) o średnicy zewnętrznej większej niż 26 mm, ale nieprzekraczającej 400 mm 15 E Rury, przewody i węże z poli(chlorku winylu) 15 E (PVC) lub z chlorowanego poli(chlorku winylu) (C- PVC) o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 26 mm Rury, przewody i węże z poli(chlorku winylu) 15 E (PVC) lub z chlorowanego poli(chlorku winylu) (C- PVC) nawet niemetalizowane o średnicy zewnętrznej mniejszej niż 40 mm, nawet bez wyposażenia, do odpływów ze zlewów i umywalek Pozostałe 5 E Z pozostałych tworzyw sztucznych 15 E Pozostałe rury, przewody i węże: Giętkie rury, przewody i węże, o minimalnym 5 E ciśnieniu rozrywającym 27,6 MPa Pozostałe, niewzmocnione ani niepołączone z innymi materiałami, bez wyposażenia: Z taśmą wyposażone w emitery lub rozpylacze do 0 A systemu nawadniania kroplowego Pozostałe 15 E PL 7 PL

8 Giętkie rury, przewody i węże, falowane 5 E Węże z poli(chlorku winylu) (PVC) o średnicy 15 E zewnętrznej 12,5 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 51 mm Osłony rurowe z poli(chlorku winylu) (PVC), z 0 A nadrukiem Pozostałe 5 E Pozostałe, niewzmocnione ani niepołączone z innymi materiałami, z wyposażeniem: Węże z polietylenu lub poli(chlorku winylu) (PVC) 15 E o średnicy zewnętrznej 12,5 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 51 mm Pozostałe 5 E Pozostałe: Giętkie rury, przewody i węże, falowane 5 E Pozostałe 5 E Wyposażenie Z poli(chlorku winylu) (PVC) o średnicy zewnętrznej nie większej niż 110 mm 15 E Pozostałe, w rodzaju stosowanych do rur, 0 A przewodów i węży do systemu nawadniania kroplowego wymienionych w pozycji taryfowej Pozostałe 5 E POKRYCIA PODŁOGOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH, NAWET SAMOPRZYLEPNE, W ROLKACH LUB W POSTACI PŁYTEK; POKRYCIA ŚCIENNE LUB SUFITOWE, Z TWORZYW SZTUCZNYCH, JAK OKREŚLONO W UWADZE 9 DO NINIEJSZEGO DZIAŁU Z polimerów chlorku winylu 10 E Z pozostałych tworzyw sztucznych 10 E SAMOPRZYLEPNE PŁYTY, ARKUSZE, FOLIE, TAŚMY, PASY I INNE PŁASKIE KSZTAŁTY, Z TWORZYW SZTUCZNYCH, NAWET W ROLKACH W rolkach o szerokości nieprzekraczającej 20 cm: W rolkach o szerokości nieprzekraczającej 10 cm 10 E Pozostałe 15 E Pozostałe 0 A POZOSTAŁE PŁYTY, ARKUSZE, FOLIE, TAŚMY I PASY, Z TWORZYW SZTUCZNYCH PL 8 PL

9 NIEKOMÓRKOWYCH, NIEWZMOCNIONYCH, NIELAMINOWANYCH, NIEOSADZONYCH NA PODŁOŻU ANI NIEPOŁĄCZONYCH W PODOBNY SPOSÓB Z INNYMI MATERIAŁAMI Z polimerów etylenu: Elastyczne, z polietylenu: O wysokiej gęstości, skręcane 0 A Pozostałe 15 H Z kopolimerów octanu etylenu-winylu, o grubości 2 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 50 mm Pozostałe: 10 G Elastyczne, o grubości nieprzekraczającej 0,10 mm, 0 A niedrukowane i niemetalizowane Pozostałe 15 G Z polimerów propylenu: Elastyczne, niedrukowane Warstwowe, wzmocnione lub połączone z innymi 5 G polimerami, niemetalizowane Metalizowane 5 H Pozostałe 0 A Elastyczne, drukowane: Metalizowane 10 H Pozostałe 10 H Pozostałe 0 A Z polimerów styrenu: Niedrukowane: Arkusze lub płyty 15 H Pozostałe 5 G Drukowane 10 G Z polimerów chlorku winylu: Zawierające nie mniej niż 6 % masy plastyfikatorów: Sztywne: O grubości przekraczającej 400 mikronów 10 G Pozostałe 10 G Elastyczne, o grubości przekraczającej 400 mikronów Elastyczne, o grubości nieprzekraczającej 400 mikronów: 10 G PL 9 PL

10 Warstwowe, wzmocnione lub połączone z innymi 5 G polimerami, niedrukowane i niemetalizowane Niedrukowane, metalizowane 5 G Drukowane, niemetalizowane 10 G Drukowane, metalizowane 10 G Pozostałe 0 A Pozostałe: Sztywne: O grubości przekraczającej 400 mikronów 10 G Pozostałe 10 G Elastyczne, o grubości przekraczającej G mikronów Elastyczne, o grubości nieprzekraczającej 400 mikronów: Laminaty, wzmocnione lub zmieszane z innymi 5 G polimerami, niedrukowane i niemetalizowane Niedrukowane, metalizowane 5 G Drukowane, niemetalizowane 10 G Drukowane, niemetalizowane 10 G Pozostałe 0 A Z polimerów akrylowych: Z poli(metakrylanu metylu): O grubości 1 mm lub większej, ale 10 G nieprzekraczającej 40 mm Pozostałe 5 G Pozostałe 5 G Z poliwęglanów, żywic alkidowych, poliestrów allilowych lub pozostałych poliestrów: Z poliwęglanów 5 G Z poli(tereftalanu etylenu) (PET): Giętkie, niedrukowane Warstwowe, wzmocnione lub połączone z innymi 5 G polimerami, niemetalizowane Metalizowane 5 G Pozostałe 0 A Elastyczne, drukowane: Metalizowane 10 G Pozostałe 10 G PL 10 PL

11 Pozostałe 0 A Z nienasyconych poliestrów 0 A Z pozostałych poliestrów 0 A Z celulozy lub jej chemicznych pochodnych: Z celulozy regenerowanej: Niedrukowane: Warstwowe, wzmocnione lub połączone z innymi 5 G polimerami, niemetalizowane Metalizowane 5 G Pozostałe 0 A Drukowane: Metalizowane 10 G Pozostałe 10 G Z octanu celulozy 0 A Z pozostałych pochodnych celulozy: Z wulkanizowanej fibry 0 A Pozostałe 0 A Z pozostałych tworzyw sztucznych: Z poli(winylobutyralu) 5 G Z poliamidów: Elastyczne: Laminaty, wzmocnione lub zmieszane z innymi 5 G polimerami, niedrukowane i niemetalizowane Niedrukowane, metalizowane 5 G Drukowane, niemetalizowane 10 G Drukowane, niemetalizowane 10 G Pozostałe 0 A Sztywne 5 G Z żywic aminowych 5 G Z żywic fenolowych 5 G Z pozostałych tworzyw sztucznych 0 A POZOSTAŁE PŁYTY, ARKUSZE, FOLIE, TAŚMY I PASY, Z TWORZYW SZTUCZNYCH Komórkowe (pęcherzykowe): Z polimerów styrenu 5 E Z polimerów chlorku winylu 10 E PL 11 PL

12 Z poliuretanów 5 E Z celulozy regenerowanej 0 A Z pozostałych tworzyw sztucznych: Z polietylenu, w rodzaju stosowanych do produkcji 0 A separatorów do akumulatorów elektrycznych, dostarczane w rolkach Pozostałe 5 E Pozostałe: Sztywne, wzmocnione lub z siatką wzmacniającą 5 E Na bazie warstw papieru, impregnowane melaminą 10 E lub żywicą fenolową (typu Formica) Tkaniny pokryte z obu stron lub całkowicie 10 E powleczone poli(chlorkiem winylu) (PVC) Pozostałe, elastyczne, laminowane, wzmacniane lub zmieszane w podobny sposób z innymi materiałami: Niedrukowane i niemetalizowane 5 E Niedrukowane, metalizowane 5 E Drukowane, niemetalizowane 10 C Drukowane, niemetalizowane 10 E Pozostałe 5 E WANNY, PRYSZNICE, ZLEWY, UMYWALKI, BIDETY, MISKI KLOZETOWE, SEDESY I POKRYWY, SPŁUCZKI USTĘPOWE I PODOBNE ARTYKUŁY SANITARNE, Z TWORZYW SZTUCZNYCH Wanny, prysznice, zlewy i umywalki Zlewy 10 E Wanny, prysznice i umywalki 15 E Sedesy i pokrywy 10 E Pozostałe 10 E ARTYKUŁY DO TRANSPORTU LUB PAKOWANIA TOWARÓW, Z TWORZYW SZTUCZNYCH; KORKI, POKRYWKI, KAPSLE I POZOSTAŁE URZĄDZENIA ZAMYKAJĄCE, Z TWORZYW SZTUCZNYCH Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły 10 C Worki, torby (włącznie ze stożkami): Z polimerów etylenu: Termokurczliwe wielowarstwowe lub wytłaczane torby i worki ( cryo-vac i podobne) 0 A PL 12 PL

13 Jałowe torby laminowane wielowarstwowo metodą 0 A termiczną, z hermetycznym urządzeniem napełniającym oraz zamknięciem, o średnicy zewnętrznej nie mniejszej niż 30 mm i pojemności nie mniejszej niż 5 kg Pozostałe 10 C Z pozostałych tworzyw sztucznych: Termokurczliwe wielowarstwowe lub wytłaczane 0 A torby i worki ( cryo-vac i podobne) Pozostałe 10 E Balony, butelki, kolby i artykuły podobne: Izotermiczne pojemniki inne niż pojemniki próżniowe Pojemniki z przyklejanymi wieczkami, z odrywalnymi wieczkami lub zamknięciami umożliwiającymi przebicie Pozostałe: 5 E E Preformy do pojemników na napoje 5 C Pojemniki typu kroplomierz, z pokrywkami 10 E zawierającymi pasek zabezpieczający lub taśmę zabezpieczającą, do stosowania w przemyśle farmaceutycznym Pozostałe 10 E Szpule, kopki, cewki i podobne nośniki: Kasety (nawet z pudełkiem) i szpule do taśm do 5 E maszyn do pisania lub podobne, bez taśm Pozostałe 0 A Korki, przykrywki, kapsle i pozostałe zamknięcia: Korki ułatwiające nalewanie, nawet gwintowane 0 A Kulki Roll-on, nawet z szyjką pojemnika 0 A Pokrywki gwintowane z taśmą zabezpieczającą 0 A Pokrywki gwintowane typu kroplomierz i pokrywki 10 E zatrzaskowe z taśmą zabezpieczającą Pozostałe 10 C Pozostałe: Formowane arkusze do pakowania i transportu jaj 5 E Zamknięcia pojemników (na przykład do 0 A sześciopaków ) Formowane pojemniki i opakowania do czopków 10 E Pozostałe 10 E NACZYNIA STOŁOWE, KUCHENNE, POZOSTAŁE PL 13 PL

14 ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁY TOALETOWE, Z TWORZYW SZTUCZNYCH Naczynia stołowe i kuchenne: Uchwyty 5 E Pozostałe 15 E Pozostałe: Smoczki do butelek stosowane przy karmieniu 10 E niemowląt Pozostałe 15 C ARTYKUŁY BUDOWLANE Z TWORZYW SZTUCZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, o 0 A pojemności przekraczającej 300 litrów Drzwi, okna i ich ramy oraz progi drzwiowe 15 E Okiennice, zasłony (włącznie z żaluzjami weneckimi) i artykuły podobne oraz ich części Pozostałe: 15 E Panele przednie do przełączników elektrycznych i 10 E gniazd Kanały wraz z akcesoriami do instalacji 0 A elektrycznych Pozostałe 10 C POZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ ARTYKUŁY Z POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW OBJĘTYCH POZYCJAMI OD DO Artykuły biurowe lub szkolne: Gumy do wycierania 10 E Pozostałe 15 E Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, włącznie z 15 E rękawiczkami, mitenkami i rękawicami z jednym palcem Wyposażenie mebli, nadwozi lub podobne 10 E Statuetki i pozostałe ozdoby 15 E Pozostałe: Akcesoria ogólnego użytku, jak zdefiniowano w 5 E uwadze 2 do sekcji XV, inne niż te sklasyfikowane w innych podpozycjach niniejszego poddziału Pasy lub taśmy, napędowe, przenośnikowe lub do 0 A PL 14 PL

15 przenośników pionowych Stroje do nurkowania i maski ochronne, włączając 0 A siatki pszczelarskie do stosowania w pszczelarstwie i nauszniki przeciwhałasowe Artykuły laboratoryjne, higieniczne lub 0 A farmaceutyczne, nawet skalowane lub kalibrowane Uszczelki lub uszczelnienia 5 E Pozostałe: Etykiety zadrukowane, metalizowane w kąpieli z 5 E aluminium i łączone z papierem Kopyta i prawidła do obuwia 0 A Artykuły odblaskowe do znaków drogowych lub 5 E bezpieczeństwa Formowane płytki o ilości wgłębień 200 lub 0 A większej, do wysiewu nasion (grzędy) Pozostałe 15 E KAUCZUK NATURALNY, BALATA, GUTAPERKA, GUAYULE, CHICLE I PODOBNE ŻYWICE NATURALNE, W FORMACH PODSTAWOWYCH LUB W PŁYTACH, ARKUSZACH LUB TAŚMACH Naturalny lateks kauczukowy, nawet wstępnie wulkanizowany Kauczuk naturalny w pozostałych formach: 5 A Arkusze wędzone 15 C Kauczuk naturalny technicznie określony (TSNR) 15 C Pozostały 5 C Balata, gutaperka, guayule, chicle i podobne żywice 5 A naturalne KAUCZUK SYNTETYCZNY I FAKTYSA POCHODZĄCA Z OLEJÓW, W FORMACH PODSTAWOWYCH LUB W PŁYTACH, ARKUSZACH LUB TAŚMACH; MIESZANINY DOWOLNEGO PRODUKTU OBJĘTEGO POZYCJĄ Z DOWOLNYM PRODUKTEM OBJĘTYM NINIEJSZĄ POZYCJĄ, W FORMACH PODSTAWOWYCH LUB W PŁYTACH, ARKUSZACH LUB TAŚMACH Kauczuk butadienowo-styrenowy (sbr); karboksylowany kauczuk butadienowo-styrenowy (xsbr): Lateks 0 A Pozostałe 0 A PL 15 PL

16 Kauczuk butadienowy (BR) 0 A Kauczuk izobutenowo-izoprenowy (butylowy) (IIR); kauczuk halo-izobutenowo- izoprenowy (CIIR lub BIIR): Kauczuk izobutenowo-izoprenowy (butylowy) (IIR) 0 A Pozostałe 0 A Kauczuk chloroprenowy (chlorobutadienowy) (CR): Lateks 0 A Pozostały 0 A Kauczuk akrylonitrylowo-butadienowy (NBR): Lateks 0 A Pozostały 0 A Kauczuk izoprenowy (IR) 0 A Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM) 0 A Mieszaniny dowolnego produktu objętego pozycją z dowolnym produktem objętym niniejszą pozycją Pozostałe: 0 A Lateks 0 A Pozostałe 0 A REGENERAT GUMOWY W FORMACH PODSTAWOWYCH LUB W PŁYTACH, ARKUSZACH LUB TAŚMACH ODPADY, ŚCINKI I BRAKI Z GUMY (INNEJ NIŻ EBONIT) ORAZ PROSZKI I GRANULATY Z NICH OTRZYMANE MIESZANKI KAUCZUKOWE (GUMOWE), NIEWULKANIZOWANE, W FORMACH PODSTAWOWYCH LUB W PŁYTACH, ARKUSZACH LUB TAŚMACH Mieszanki kauczukowe napełnione sadzą lub krzemionką Roztwory; dyspersje inne niż te objęte podpozycją Pozostałe: Płyty, arkusze i taśmy: Paski z kauczuku syntetycznego (paski ochronne), o przekroju poprzecznym prostokątnym, o grubości nieprzekraczającej 5 mm i szerokości nieprzekraczającej 28 cm (do wypełniania lub przyklejania bieżników opon do głównej części opony) 15 E A A E A PL 16 PL

17 Pozostałe 10 E Pozostałe: Podstawa gumy do żucia 0 A Pozostałe 10 E POZOSTAŁE FORMY (NA PRZYKŁAD: PRĘTY, RURY I KSZTAŁTOWNIKI) ORAZ ARTYKUŁY (NA PRZYKŁAD: KRĄŻKI I PIERŚCIENIE) Z KAUCZUKU NIEWULKANIZOWANEGO Taśmy bieżnikowe do bieżnikowania opon gumowych 10 E Pozostałe 15 E NIĆ I SZNUREK, GUMOWE Nić 0 A Sznurek 5 E PŁYTY, ARKUSZE, TAŚMY, PRĘTY I KSZTAŁTOWNIKI, Z GUMY INNEJ NIŻ EBONIT Z gumy komórkowej (pęcherzykowej): Płyty, arkusze i taśmy 10 E Pozostałe: Kształtowniki z kauczuku chloroprenowego 15 E (chlorobutadienowego) do uszczelek lub uszczelnień do drzwi i okien Pozostałe 10 E Z gumy niekomórkowej Płyty, arkusze i taśmy: Kauczuk do szablonów (pokryw do cylindrów 5 E drukarskich) Z kauczuku zmieszanego z pigmentami i mąką 15 E sojową Pozostałe 15 E Pozostałe: Kształtowniki z kauczuku chloroprenowego 15 E (chlorobutadienowego) do uszczelek lub uszczelnień do drzwi i okien Pozostałe 5 E PRZEWODY, RURY I WĘŻE, Z GUMY, INNEJ NIŻ EBONIT, NAWET Z WYPOSAŻENIEM (NA PRZYKŁAD USZCZELKI, KOLANKA, KOŁNIERZE) Niewzmocnione lub inaczej połączone z innymi materiałami: PL 17 PL

18 Bez wyposażenia: O średnicy zewnętrznej 1,5 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 15 mm 10 E Pozostałe 5 C Z wyposażeniem 5 E Wzmocnione lub inaczej połączone tylko z metalem: Bez wyposażenia 5 E Z wyposażeniem 5 E Wzmocnione lub inaczej połączone tylko z materiałami włókienniczymi: Bez wyposażenia 5 E Z wyposażeniem 5 E Wzmocnione lub inaczej połączone z innymi materiałami: Bez wyposażenia 5 E Z wyposażeniem 5 C PASY LUB TAŚMY, PRZENOŚNIKOWE LUB NAPĘDOWE, Z GUMY Pasy lub taśmy, przenośnikowe: Wzmocnione tylko metalem 0 A Wzmocnione tylko materiałami włókienniczymi 0 A Pozostałe: Wzmocnione tylko tworzywem sztucznym 0 A Pozostałe 0 A Pasy lub taśmy, napędowe: Pasy napędowe bez końca o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), rowkowane, o obwodzie zewnętrznym przekraczającym 60 cm, ale nieprzekraczającym 180 cm Pasy napędowe bez końca o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), inne niż rowkowane, o obwodzie zewnętrznym przekraczającym 60 cm, ale nieprzekraczającym 180 cm Pasy napędowe bez końca o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), rowkowane, o obwodzie zewnętrznym przekraczającym 180 cm, ale nieprzekraczającym 240 cm Pasy napędowe bez końca o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), inne niż rowkowane, o 0 A A A A PL 18 PL

19 obwodzie zewnętrznym przekraczającym 180 cm, ale nieprzekraczającym 240 cm Pasy synchroniczne bez końca, o obwodzie 0 A zewnętrznym przekraczającym 60 cm, ale nieprzekraczającym 150 cm Pasy synchroniczne bez końca, o obwodzie 0 A zewnętrznym przekraczającym 150 cm, ale nieprzekraczającym 198 cm Pozostałe 0 A OPONY PNEUMATYCZNE, NOWE, GUMOWE W rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych 15 C (włączając samochody typu rodzinnego (osobowotowarowe (kombi)) i wyścigowe) W rodzaju stosowanych w autobusach lub samochodach ciężarowych: Radialne 5 C Pozostałe 15 C W rodzaju stosowanych w statkach powietrznych 5 E W rodzaju stosowanych w motocyklach 15 E W rodzaju stosowanych w rowerach 0 A Pozostałe, z bieżnikiem daszkowym lub podobnym: W rodzaju stosowanych w pojazdach lub maszynach używanych w rolnictwie lub leśnictwie W rodzaju stosowanych w budowlanych lub przemysłowych pojazdach lub maszynach do transportu bliskiego i posiadających obręcze o obwodzie nieprzekraczającym 61 cm 5 C E W rodzaju stosowanych w budowlanych lub 15 C przemysłowych pojazdach lub maszynach do transportu bliskiego i posiadających obręcze o obwodzie przekraczającym 61 cm Pozostałe 15 C Pozostałe: W rodzaju stosowanych w pojazdach lub maszynach używanych w rolnictwie lub leśnictwie W rodzaju stosowanych w budowlanych lub przemysłowych pojazdach lub maszynach do transportu bliskiego i posiadających obręcze o obwodzie nieprzekraczającym 61 cm 5 E E W rodzaju stosowanych w budowlanych lub 15 E PL 19 PL

20 przemysłowych pojazdach lub maszynach do transportu bliskiego i posiadających obręcze o obwodzie przekraczającym 61 cm Pozostałe 15 E OPONY PNEUMATYCZNE BIEŻNIKOWANE LUB UŻYWANE, GUMOWE; OPONY PEŁNE LUB Z PODUSZKĄ POWIETRZNĄ, BIEŻNIKI OPON, OCHRANIACZE DĘTEK, GUMOWE Opony bieżnikowane (pneumatyczne): W rodzaju stosowanych w pojazdach 15 C samochodowych (włączając samochody typu rodzinnego (osobowo-towarowe (kombi)) i wyścigowe) W rodzaju stosowanych w autobusach lub 15 E samochodach ciężarowych W rodzaju stosowanych w statkach powietrznych 15 E Pozostałe 15 E Opony pneumatyczne, używane 15 C Pozostałe: Bieżniki opon 5 E Ochraniacze dętek 10 E Opony pełne lub z poduszką powietrzną: Opony pełne o średnicy zewnętrznej nie większej 10 E niż 90 cm Opony pełne o średnicy zewnętrznej większej niż 15 E cm Pozostałe 10 E DĘTKI GUMOWE W rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych 15 E (włączając samochody osobowo-towarowe (kombi)) i wyścigowe), autobusach lub samochodach ciężarowych W rodzaju stosowanych w rowerach 0 A Pozostałe: W rodzaju stosowanych w motocyklach 0 A Pozostałe 15 E ARTYKUŁY HIGIENICZNE LUB FARMACEUTYCZNE (WŁĄCZNIE ZE SMOCZKAMI DO BUTELEK), Z GUMY, INNEJ NIŻ EBONIT, NAWET Z WYPOSAŻENIEM Z EBONITU Osłonki antykoncepcyjne 0 A Pozostałe 10 E PL 20 PL

21 40.15 ARTYKUŁY ODZIEŻOWE I DODATKI ODZIEŻOWE, WŁĄCZNIE Z RĘKAWICZKAMI, MITENKAMI I RĘKAWICAMI Z JEDNYM PALCEM, DOWOLNEGO PRZEZNACZENIA, Z GUMY, INNEJ NIŻ EBONIT Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem: Chirurgiczne 0 A Pozostałe 15 E Pozostałe 15 E POZOSTAŁE ARTYKUŁY Z GUMY, INNEJ NIŻ EBONIT Z gumy komórkowej: 15 E Pozostałe: Pokrycia podłogowe i maty 15 E Gumy do wycierania: Przycięte do wymiaru, do ołówków 0 A Pozostałe 10 E Uszczelki lub uszczelnienia 5 C Odbijacze łódkowe i dokowe, nawet nadmuchiwane 15 E Pozostałe artykuły nadmuchiwane 15 E Pozostałe: Narzędzia ręczne 10 E Korki i zatyczki Korki do kolb 0 A Pozostałe 5 E Pozostałe 15 C EBONIT WE WSZYSTKICH POSTACIACH, WŁĄCZAJĄC ODPADY I ZŁOM; ARTYKUŁY Z EBONITU W blokach, bryłach, płytach, arkuszach, taśmach, 10 E sztabach, prętach, kształtownikach i rurach, rurkach i wężach; odpady i złom; sproszkowany Pozostałe 15 E SKÓRY I SKÓRKI BYDLĘCE, SUROWE (WŁĄCZAJĄC BAWOLE) LUB ZE ZWIERZĄT JEDNOKOPYTNYCH (ŚWIEŻE LUB SOLONE, SUSZONE, WAPNIONE, PIKLOWANE LUB INACZEJ KONSERWOWANE, ALE NIEGARBOWANE, NIEWYPRAWIONE NA PL 21 PL

22 PERGAMIN LUB DALEJ NIEPRZETWORZONE), NAWET ODWŁOSIONE LUB DWOJONE Skóry i skórki, całe, o masie jednej skóry nieprzekraczającej 8 kg przy suszeniu zwykłym, 10 kg, jeśli suchosolone lub 16 kg, jeśli świeże, mokrosolone lub inaczej konserwowane: Bydlęce, poddane odwracalnemu procesowi garbowania (w tym garbowania wstępnego): Z wykorzystaniem garbników roślinnych, inne niż te o powierzchni lica jednej sztuki przekraczającej 2,6 m² (28 stóp kwadratowych) 10 E Pozostałe 15 E Ze zwierząt jednokopytnych, poddane odwracalnemu 10 E procesowi garbowania (w tym garbowania wstępnego) Pozostałe 0 A Skóry i skórki, całe, o masie jednostkowej przekraczającej 16 kg: Bydlęce, poddane odwracalnemu procesowi garbowania (w tym garbowania wstępnego): Z wykorzystaniem garbników roślinnych, inne niż te o powierzchni lica jednej sztuki przekraczającej 2,6 m² (28 stóp kwadratowych) 10 E Pozostałe 15 E Ze zwierząt jednokopytnych, poddane odwracalnemu 10 E procesowi garbowania (w tym garbowania wstępnego) Pozostałe 0 A Pozostałe, włącznie z kruponami, półkruponami i bokami: Bydlęce, poddane odwracalnemu procesowi garbowania (w tym garbowania wstępnego): Z wykorzystaniem garbników roślinnych, inne niż te o powierzchni lica jednej sztuki przekraczającej 2,6 m² (28 stóp kwadratowych) 10 E Pozostałe 15 E Ze zwierząt jednokopytnych, poddane odwracalnemu 10 E procesowi garbowania (w tym garbowania wstępnego) Pozostałe 0 A SKÓRY OWCZE LUB JAGNIĘCE, SUROWE (ŚWIEŻE LUB SOLONE, SUSZONE, WAPNIONE, PIKLOWANE LUB INACZEJ KONSERWOWANE, ALE NIEGARBOWANE, NIEWYPRAWIONE NA PERGAMIN LUB DALEJ NIEPRZETWORZONE), NAWET Z WEŁNĄ LUB DWOJONE, INNE NIŻ TE PL 22 PL

23 WYŁĄCZONE UWAGĄ 1 C) DO NINIEJSZEGO DZIAŁU Z wełną 0 A Bez wełny: Piklowane 0 A Pozostałe: Poddane odwracalnemu procesowi garbowania (w 5 E tym garbowania wstępnego) Pozostałe 0 A POZOSTAŁE SKÓRY I SKÓRKI, SUROWE (ŚWIEŻE LUB SOLONE, SUSZONE, WAPNIONE, PIKLOWANE LUB INACZEJ KONSERWOWANE, ALE NIEGARBOWANE, NIEWYPRAWIONE NA PERGAMIN LUB DALEJ NIEPRZETWORZONE), NAWET ODWŁOSIONE LUB DWOJONE, INNE NIŻ TE WYŁĄCZONE UWAGĄ 1 B) LUB 1 C) DO NINIEJSZEGO DZIAŁU Z gadów: Poddane odwracalnemu procesowi garbowania (w 5 E tym garbowania wstępnego) Pozostałe 0 A Ze świń: Poddane odwracalnemu procesowi garbowania (w 5 E tym garbowania wstępnego): Pozostałe 0 A Pozostałe: Poddane odwracalnemu procesowi garbowania (w tym garbowania wstępnego): Z kóz 5 E Z wielbłąda lub dromadera 15 E Pozostałe 5 E Pozostałe: Z kóz lub koźląt 0 A Z wielbłądów lub dromadera 15 E Pozostałe 0 A SKÓRY I SKÓRKI GARBOWANE LUB CRUST, BYDLĘCE (WŁĄCZAJĄC BAWOLE) LUB ZE ZWIERZĄT JEDNOKOPYTNYCH, ODWŁOSZONE, NAWET DWOJONE, ALE DALEJ NIEPRZETWORZONE PL 23 PL

24 W stanie mokrym (włączając w stanie wet-blue ): Z pełnym licem, niedwojone; dwoina licowa: Cała skóra wyprawiona bydlęca, o powierzchni lica jednej sztuki nieprzekraczającej 2,6 m² (28 stóp kwadratowych): Wet-blue 0 A Pozostałe 15 E Inna skóra wyprawiona bydlęca (włączając bawolą) oraz skóra wyprawiona ze zwierząt jednokopytnych, garbowana lub dogarbowana, ale dalej nieprzetwarzana, nawet dwojona: Skóra wyprawiona bydlęca, wstępnie garbowana 10 E garbnikami roślinnymi Skóra wyprawiona bydlęca, wet-blue 0 A Inna skóra wyprawiona bydlęca 15 E Skóra wyprawiona ze zwierząt jednokopytnych 10 E Pozostałe: Cała skóra wyprawiona bydlęca, o powierzchni lica jednej sztuki nieprzekraczającej 2,6 m² (28 stóp kwadratowych): Wet-blue 0 A Pozostałe 15 E Inna skóra wyprawiona bydlęca oraz skóra wyprawiona ze zwierząt jednokopytnych, garbowana lub dogarbowana, ale dalej nieprzetwarzana, nawet dwojona: Skóra wyprawiona bydlęca, wstępnie garbowana 10 E garbnikami roślinnymi Skóra wyprawiona bydlęca, wet-blue 0 A Inna skóra wyprawiona bydlęca 15 E Ze zwierząt jednokopytnych 10 E W stanie suchym ( crust ): Z pełnym licem, niedwojone; dwoina licowa: Skóra wyprawiona bydlęca, o powierzchni lica 15 E jednej sztuki nieprzekraczającej 2,6 m² (28 stóp kwadratowych): Pozostałe 10 E Pozostałe: Skóra wyprawiona bydlęca, o powierzchni lica jednej sztuki nieprzekraczającej 2,6 m² (28 stóp 15 E PL 24 PL

25 kwadratowych): Pozostałe 10 E SKÓRY OWCZE LUB JAGNIĘCE, GARBOWANE LUB CRUST, BEZ WEŁNY, NAWET DWOJONE, ALE DALEJ NIEPRZETWORZONE W stanie mokrym (włączając w stanie wet-blue ) 15 C W stanie suchym ( crust ) 15 E SKÓRY Z POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT, GARBOWANE LUB CRUST, BEZ WEŁNY LUB ODWŁOSZONE, NAWET DWOJONE, ALE DALEJ NIEPRZETWORZONE Z kóz W stanie mokrym (włączając w stanie wet-blue ) 15 E W stanie suchym ( crust ) 15 E Ze świń: W stanie mokrym (włączając w stanie wet-blue ): Wet-blue 0 A Pozostałe 5 E W stanie suchym ( crust ) 5 E Z gadów 15 E Pozostałe: W stanie mokrym (włączając w stanie wet-blue ) 15 E W stanie suchym ( crust ) 15 E SKÓRA WYPRAWIONA DALEJ PRZETWORZONA PO GARBOWANIU LUB PO KONDYCJONOWANIU, WŁĄCZAJĄC SKÓRĘ WYPRAWIONĄ NA PERGAMIN, BYDLĘCA (WŁĄCZAJĄC BAWOLĄ) LUB ZWIERZĄT JEDNOKOPYTNYCH, BEZ WŁOSA, NAWET DWOJONA, INNA NIŻ SKÓRA WYPRAWIONA OBJĘTA POZYCJĄ Skóry i skórki, całe: Z pełnym licem, niedwojone: Skóra wyprawiona bydlęca, o powierzchni lica jednej 15 E sztuki nieprzekraczającej 2,6 m² (28 stóp kwadratowych): Pozostałe 10 E Dwoina licowa: Skóra wyprawiona bydlęca, o powierzchni lica 15 E PL 25 PL

26 jednej sztuki nieprzekraczającej 2,6 m² (28 stóp kwadratowych): Pozostałe 10 E Pozostałe: Skóra wyprawiona bydlęca, o powierzchni lica 15 E jednej sztuki nieprzekraczającej 2,6 m² (28 stóp kwadratowych): Pozostałe 10 E Pozostałe, włączając części: Z pełnym licem, niedwojone 10 E Dwoina licowa 10 E Pozostałe 10 E SKÓRA WYPRAWIONA DALEJ PRZETWORZONA 15 E PO GARBOWANIU LUB PO KONDYCJONOWANIU, WŁĄCZAJĄC SKÓRĘ WYPRAWIONĄ NA PERGAMIN, OWCZA LUB JAGNIĘCA, BEZ WEŁNY, NAWET DWOJONA, INNA NIŻ SKÓRA WYPRAWIONA OBJĘTA POZYCJĄ SKÓRA WYPRAWIONA DALEJ PRZETWORZONA PO GARBOWANIU LUB PO KONDYCJONOWANIU, WŁĄCZAJĄC SKÓRĘ WYPRAWIONĄ NA PERGAMIN, Z POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT, BEZ WEŁNY LUB WŁOSA, NAWET DWOJONA, INNA NIŻ SKÓRA WYPRAWIONA OBJĘTA POZYCJĄ 41.14: Z kóz 15 E Ze świń 5 E Z gadów 15 E Pozostałe 15 E SKÓRA ZAMSZOWA (WŁĄCZAJĄC ZAMSZ OLEJOWANY KOMBINOWANY); SKÓRA LAKIEROWANA I SKÓRA LAKIEROWANA LAMINOWANA; SKÓRA METALIZOWANA Skóra zamszowa (włączając zamsz kombinowany) 10 E Skóra lakierowana i skóra lakierowana laminowana; skóra metalizowana SKÓRA WTÓRNA NA BAZIE SKÓRY WYPRAWIONEJ LUB NA BAZIE WŁÓKIEN ZE SKÓRY WYPRAWIONEJ, W PŁYTACH, ARKUSZACH LUB TAŚMACH, NAWET W ZWOJACH; SKRAWKI I POZOSTAŁE ODPADY 10 E PL 26 PL

27 SKÓRY WYPRAWIONEJ LUB SKÓRY WTÓRNEJ, NIENADAJĄCE SIĘ DO PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH; PYŁ, PROSZEK I MĄCZKA ZE SKÓRY WYPRAWIONEJ Skóra wtórna na bazie skóry wyprawionej lub na bazie włókien ze skóry wyprawionej, w płytach, arkuszach lub taśmach, nawet w zwojach 10 E Skrawki i pozostałe odpady skóry wyprawionej lub 0 A skóry wtórnej, nienadające się do produkcji artykułów skórzanych; pył, proszek i mączka ze skóry wyprawionej WYROBY SIODLARSKIE I RYMARSKIE DLA 15 E WSZELKICH ZWIERZĄT (WŁĄCZAJĄC POSTRONKI, SMYCZE, NAKOLANNIKI, KAGAŃCE, NAKRYCIA SIODEŁ, TORBY PRZY SIODŁACH, UBIORY PSÓW I PODOBNE), Z DOWOLNEGO MATERIAŁU KUFRY, WALIZY, SASZETKI, TECZKI, AKTÓWKI, TORNISTRY, FUTERAŁY NA OKULARY, LORNETKI, APARATY FOTOGRAFICZNE, INSTRUMENTY MUZYCZNE, BROŃ PALNĄ, KABURY I PODOBNE POJEMNIKI; TORBY PODRÓŻNE, IZOLOWANE TORBY NA ŻYWNOŚĆ LUB NAPOJE, KOSMETYCZKI, PLECAKI, TOREBKI, TORBY NA ZAKUPY, PORTFELE, PORTMONETKI, MAPNIKI, PAPIEROŚNICE, WORECZKI NA TYTOŃ, TORBY NA NARZĘDZIA, TORBY SPORTOWE, POJEMNIKI NA BUTELKI, PUDEŁKA NA BIŻUTERIĘ, PUDERNICZKI, KASETY NA SZTUĆCE ORAZ PODOBNE POJEMNIKI, ZE SKÓRY WYPRAWIONEJ LUB SKÓRY WTÓRNEJ, Z FOLII Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, Z MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH, Z FIBRY LUB TEKTURY, LUB CAŁKOWICIE LUB GŁÓWNIE POKRYTE TAKIMI MATERIAŁAMI, LUB PAPIEREM Kufry, walizy, saszetki, teczki, aktówki, tornistry i podobne pojemniki: Z zewnętrzną powierzchnią ze skóry wyprawionej, 15 E skóry wtórnej lub ze skóry lakierowanej Z zewnętrzną powierzchnią z tworzyw sztucznych 15 C lub z materiałów włókienniczych Pozostałe 15 E PL 27 PL

28 Torebki, nawet z paskiem na ramię, włączając te bez uchwytu: Z zewnętrzną powierzchnią ze skóry wyprawionej, 15 E skóry wtórnej lub ze skóry lakierowanej Z zewnętrzną powierzchnią z folii z tworzywa 15 C sztucznego lub z materiałów włókienniczych Pozostałe 15 E Artykuły w rodzaju zazwyczaj noszonych w kieszeni lub w torebce: Z zewnętrzną powierzchnią ze skóry wyprawionej, 15 E skóry wtórnej lub ze skóry lakierowanej Z zewnętrzną powierzchnią z folii z tworzywa 15 E sztucznego lub z materiałów włókienniczych Pozostałe 15 E Pozostałe: Z zewnętrzną powierzchnią ze skóry wyprawionej, 15 E skóry wtórnej lub ze skóry lakierowanej Z zewnętrzną powierzchnią z folii z tworzywa 15 E sztucznego lub z materiałów włókienniczych Pozostałe 15 E ARTYKUŁY ODZIEŻOWE I DODATKI ODZIEŻOWE, ZE SKÓRY WYPRAWIONEJ LUB SKÓRY WTÓRNEJ Artykuły odzieżowe: Ochronne, dla wszystkich zawodów 10 E Pozostałe 15 E Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem: Zaprojektowane specjalnie do stosowania w sporcie Do gry w baseball i softball 10 E Pozostałe 10 E Pozostałe: Ochronne, dla wszystkich zawodów 10 E Pozostałe 15 E Pasy i bandolety 15 E Pozostałe dodatki odzieżowe 15 E POZOSTAŁE ARTYKUŁY ZE SKÓRY WYPRAWIONEJ LUB ZE SKÓRY WTÓRNEJ Artykuły celów technicznych ze skóry naturalnej lub 0 A skóry wtórnej Pozostałe 15 E PL 28 PL

29 42.06 ARTYKUŁY Z JELIT (INNYCH NIŻ Z JELIT JEDWABNIKÓW), BŁON, PĘCHERZY LUB ZE ŚCIĘGIEN Katgut 0 A Pozostałe 0 A SKÓRY FUTERKOWE SUROWE (WŁĄCZNIE Z ŁBAMI, OGONAMI, ŁAPAMI I POZOSTAŁYMI CZĘŚCIAMI LUB KAWAŁKAMI NADAJĄCYMI SIĘ DO WYKORZYSTANIA W KUŚNIERSTWIE), INNE NIŻ SUROWE SKÓRY I SKÓRKI OBJĘTE POZYCJĄ 41.01, LUB Z norek, całe, z łbem lub bez, ogonem lub łapami 15 C Z jagniąt takich, jak jagnięta: astrachańskie, 15 C szerokoogoniaste, karakuły, perskie i podobne, jagnięta indyjskie, chińskie, mongolskie lub tybetańskie, całe, z łbem lub bez, ogonem lub łapami Z lisów, całe, z łbem lub bez, ogonem lub łapami 15 C Pozostałe skóry futerkowe, całe, z łbem lub bez, 15 C ogonem lub łapami Łby, ogony, łapy i pozostałe części lub kawałki, 15 C nadające się do wykorzystania w kuśnierstwie SKÓRY FUTERKOWE GARBOWANE LUB WYKOŃCZONE (WŁĄCZNIE Z ŁBAMI, OGONAMI, ŁAPAMI I POZOSTAŁYMI CZĘŚCIAMI LUB KAWAŁKAMI), NIEPOŁĄCZONE LUB POŁĄCZONE (BEZ DODATKÓW Z INNYCH MATERIAŁÓW), INNE NIŻ TE OBJĘTE POZYCJĄ Skóry, całe, z łbem lub bez, ogonem lub łapami, niepołączone: Z norek 15 C Pozostałe 15 C Łby, ogony, łapy i pozostałe części lub kawałki, 15 C niepołączone Całe skóry i części lub kawałki z nich, połączone 15 C ARTYKUŁY ODZIEŻOWE, DODATKI ODZIEŻOWE I POZOSTAŁE ARTYKUŁY ZE SKÓR FUTERKOWYCH Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe 15 E Pozostałe 15 E FUTRA SZTUCZNE I ARTYKUŁY Z NICH Niegotowe 15 C PL 29 PL

30 Pozostałe 15 C DREWNO OPAŁOWE, DREWNO W POSTACI WIÓRÓW LUB KAWAŁKÓW, TROCINY I DREWNO ODPADOWE I ŚCINKI DREWNIANE, NAWET AGLOMEROWANE W KŁODY, BRYKIETY, GRANULKI LUB PODOBNE FORMY Drewno opałowe 0 A Drewno w postaci wiórków lub kawałków: Iglaste 0 A Liściaste 0 A Trociny i drewno odpadowe i ścinki drewniane, nawet 0 A aglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub podobne formy WĘGIEL DRZEWNY (WŁĄCZAJĄC WĘGIEL Z ŁUPIN LUB ORZECHÓW), NAWET AGLOMEROWANY Z bambusa 0 A Pozostały 0 A DREWNO SUROWE, NAWET POZBAWIONE KORY LUB BIELI, LUB ZGRUBNIE OBROBIONE Malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub 0 A innymi środkami konserwującymi Pozostałe iglaste 0 A Pozostałe, z drewna tropikalnego wymienionego w uwadze 1 do podpozycji niniejszego działu: Ciemnoczerwone meranti, jasnoczerwone meranti i 0 A meranti bakau Pozostałe 0 A Pozostałe: Z dębu wiecznie zielonego, dębu korkowego i 0 A pozostałych dębów (Quercus spp.) Z buka (Fagus spp.) 0 A Pozostałe 0 A OBRĘCZE DREWNIANE; ŻERDZIE ROZSZCZEPIONE; PALE, PALIKI I KOŁKI, Z DREWNA, ZAOSTRZONE, ALE NIEPRZETARTE WZDŁUŻNIE; TYCZKI DREWNIANE, ZGRUBNIE PRZYCIĘTE, ALE NIETOCZONE, NIEWYGIĘTE LUB W INNY SPOSÓB OBROBIONE, NADAJĄCE SIĘ DO PRODUKCJI LASEK, PARASOLI, RĘKOJEŚCI DO NARZĘDZI LUB TYM PODOBNE; WIÓRY I TYM PODOBNE PL 30 PL

z dnia 15 lutego 1991 r.

z dnia 15 lutego 1991 r. Dziennik Ustaw Nr 15-175 - Poz. 68 i 69 1 2 3 1 2 3 58 Kopalnia Węgla Kamiennego 63 Kopalnia Węgla Kamiennego "Morcinek" 307.195 " Gliwice" 177.5 59 Kopalnia Węgla Kamiennego 64 Kopalnia Węgla Kamiennego

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOSĆ POLSKIEGO EKSPORTU W FR

KONKURENCYJNOSĆ POLSKIEGO EKSPORTU W FR KONKURENCYJNOSĆ EGO EKSPORTU W FR opr. Piotr Masajło WPHI Moskwa Na podstawie wstępnych danych Statystyki Celnej FR Co się opłaca eksportować z naszego kraju do Rosji oraz co można kupić w tym kraju, a

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003. z dnia 16 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003. z dnia 16 grudnia 2003 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (tekst mający

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań PKWiU 2004 PKWiU 2008

Klucz powiązań PKWiU 2004 PKWiU 2008 26.11.11 Odlewy niepoddane dalszej obróbce, szkło walcowane, ciągnione lub dmuchane, w arkuszach, lecz niepoddane innej obróbce 26.11.11-13.00 Szyby niezbrojone ze szkła optycznego lanego lub walcowanego,

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2011 R. WYKAZ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, KTÓRE DO DNIA 30 KWIETNIA 2004 R. SĄ OPODATKOWANE PODATKIEM VAT

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2011 R. WYKAZ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, KTÓRE DO DNIA 30 KWIETNIA 2004 R. SĄ OPODATKOWANE PODATKIEM VAT OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2011 R. WYKAZ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, KTÓRE DO DNIA 30 KWIETNIA 2004 R. BYŁY OPODATKOWANE STAWKĄ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W WYSOKOŚCI 7%, A OD DNIA 1 MAJA 2004 R. SĄ OPODATKOWANE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008. z dnia 28 listopada 2007 r.

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008. z dnia 28 listopada 2007 r. 15.3.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 74/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r.

Załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r. Załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r. Wykaz materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

7 01.26 Owoce oleiste

7 01.26 Owoce oleiste STAWKA 8% Lp. 2008 Towar (grupa towarów) 1 ex 01.1 2 ex 01.21 Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego ( ex 01.16.1) Winogrona,

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja P K D PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA

Klasyfikacja P K D PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA Klasyfikacja P K D Sekcje SEKCJA A SEKCJA B SEKCJA C SEKCJA D SEKCJA E SEKCJA F SEKCJA G SEKCJA H SEKCJA I SEKCJA J SEKCJA K SEKCJA L SEKCJA M SEKCJA N SEKCJA O SEKCJA P SEKCJA Q PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 214 Część C... 220 Część D... 242 Część M... 257

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 214 Część C... 220 Część D... 242 Część M... 257 CONTENTS Część A... 2 Część B... 214 Część C... Część D... 242 Część M... 257 CZĘŚĆ A A.1. 96966 6/4/21 SILENT Piano 35 Fulwood House 12 Fulwood Place London WC1V 6HR EN IT 28 - Kołowrotki wędkarskie,

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 105 Część C... 134 Część D... 156 Część E... 158 Część M... 165

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 105 Część C... 134 Część D... 156 Część E... 158 Część M... 165 CONTENTS Część A... 2 Część B... 15 Część C... 134 Część D... 156 Część E... 158 Część M... 165 CZĘŚĆ A A.1. 866493 9/1/29 DIGITAL ARTS Digital Arts Inc. 15F Prudential Tower, 13-1, Nagata-cho, 2-chome

Bardziej szczegółowo

1. Gospodarka Chin w 2011 roku... 4 1.1. Polityka gospodarcza rządu... 4 1.2. Wyniki w głównych sektorach gospodarki, w tym w handlu zagranicznym...

1. Gospodarka Chin w 2011 roku... 4 1.1. Polityka gospodarcza rządu... 4 1.2. Wyniki w głównych sektorach gospodarki, w tym w handlu zagranicznym... 1 Spis treści 1. Gospodarka Chin w 2011 roku... 4 1.1. Polityka gospodarcza rządu... 4 1.2. Wyniki w głównych sektorach gospodarki, w tym w handlu zagranicznym... 4 2. Współpraca gospodarcza Polski z Chińską

Bardziej szczegółowo

PKWiU 2008 Towar (grupa towarów)

PKWiU 2008 Towar (grupa towarów) 8% Lp. 2008 Towar (grupa towarów) 1 ex 01.1 2 ex 01.21 Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego ( ex 01.16.1) Winogrona, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 26.6.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 164/7 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Moskwie. Maj 2013 Nr 5/ 2013

Biuletyn Informacyjny Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Moskwie. Maj 2013 Nr 5/ 2013 Maj 2013 Nr 5/ 2013 Biuletyn Informacyjny Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Moskwie Rosja i co dalej. Nowe zadania banku Rosji 3 Kryzys nastąpi, znów? 14 Ogólna charakterystyka poziomu

Bardziej szczegółowo

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 PRZEDMOWA Celem tego opracowania jest przedstawienie zakresowej porównywalności rodzajów działalności wg PKD 2004 i PKD 2007, co wiąże się z zagwarantowaniem

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004 Klucz powiązań a Tablica Nr 2 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO SEKCJA A* SEKCJA B* SEKCJA K* ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO RYBACTWO OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

36.14.B Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli

36.14.B Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli 36.14.B Działalność usługowa w zakresie wykończania mebli - lakierowanie, pozłacanie, malowanie mebli, - restaurowanie i renowację mebli. - wykończania, włączając tapicerowanie krzeseł i pozostałych mebli

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA ŚRODOWISKOWE

KRYTERIA ŚRODOWISKOWE KRYTERIA ŚRODOWISKOWE DO STOSOWANIA PRZY PRZETARGACH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Administracja publiczna jest w Europie głównym konsumentem, wydającym 16% produktu globalnego całej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Statystyka bazy EFEKT

Statystyka bazy EFEKT Statystyka bazy EFEKT www.marketingrelacji.com Warszawa, 26 maja 2015 roku Lp Informacja - kryterium wyboru ilość kompletność 1 Łączna ilość rekordów 3 306 452 100% 2 Nazwa firmy 3 306 452 100% 3 Imię

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

Lista klas PKD obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. do celów sprawozdawczych

Lista klas PKD obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. do celów sprawozdawczych Lista klas PKD obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. do celów sprawozdawczych Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej,

Bardziej szczegółowo

Budowa i klasyfikacja materiałów samoprzylepnych

Budowa i klasyfikacja materiałów samoprzylepnych Budowa i klasyfikacja materiałów samoprzylepnych ETYKIETY I KLEJE Do ćwiczeń obowiązuje dodatkowo część teoretyczna ze skryptu: Korzeniowski A., Towaroznawstwo Artykułów Przemysłowych, MD, część III, Poznań

Bardziej szczegółowo

Twoje pomysły Nasze rozwiązania KATALOG PRODUKTÓW

Twoje pomysły Nasze rozwiązania KATALOG PRODUKTÓW Twoje pomysły Nasze rozwiązania KATALOG PRODUKTÓW TAŚMY JEDNOSTRONNIE KLEJĄCE Taśmy opakowaniowe 1. Taśmy opakowaniowe PP 1BL11... 1BL21... folia PP syntetyczny, Posiadają dobre właściwości klejące. Służą

Bardziej szczegółowo

Informacje dla zainteresowanych uczestnictwem w Programie SAPARD. Działanie 4. Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Informacje dla zainteresowanych uczestnictwem w Programie SAPARD. Działanie 4. Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Informacje dla zainteresowanych uczestnictwem w Programie SAPARD Działanie 4 Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich Schemat

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2013/14 TECHNIKA SZALUNKOWA

KATALOG 2013/14 TECHNIKA SZALUNKOWA KATALOG 2013/14 TECHNIKA SZALUNKOWA Spis treści Rury szalunkowe 2 6 Szalunkowe maty strukturalne 7 Dystanse z tworzywa sztucznego 9 15 BHP na placu budowy 16 Zakład prefabrykacji 17 19 Dystanse betonowe

Bardziej szczegółowo

PCA Załącznik nr 1. Nazwa grupy wyrobów

PCA Załącznik nr 1. Nazwa grupy wyrobów Część A: Ogólny podział branżowy wyrobów Załącznik nr 1 do DACW-01 Grupa / Kod ICS Nazwa grupy wyrobów 11. Wyroby medyczne 13. Wyposażenie i sprzęt ochronny, systemy alarmowe i ostrzegawcze 17. Sprzęt

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 152 Część C... 187 Część D... 210 Część M... 212

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 152 Część C... 187 Część D... 210 Część M... 212 CONTENTS Część A... 2 Część B... 152 Część C... 187 Część D... Część M... 212 CZĘŚĆ A A.1. 9652892 12/1/211 NeXii 27.5.1 CSR Systems (Pty) Ltd Block A, Richmond Centre Cnr Main Road & Gabriel Road Plumstead,

Bardziej szczegółowo

962 ochraniaczena. 979 dozownikidotaśm. Strona...686-689 Strona...690 Strona...691-695 Strona...696. mechaniczne

962 ochraniaczena. 979 dozownikidotaśm. Strona...686-689 Strona...690 Strona...691-695 Strona...696. mechaniczne Grupa 904 batterie, latarki Grupa 906 szczotki ręczne druciane Grupa 907 szczotki iproduktydo sprzątania Grupa 910 kreda Strona.........686-689 Strona.....................690 Strona.........691-695 Strona.....................696

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla Rynku Przemysłowego

Rozwiązania dla Rynku Przemysłowego Dane zawarte w katalogu mają jedynie charakter informacyjny. Prosimy o skontaktowanie się z lokalnym biurem wsparcia technicznego firmy Henkel Loctite w celu zasięgnięcia informacji o specyfikacji produktów.

Bardziej szczegółowo