ZAŁĄCZNIK ZAŁĄCZNIK II (CZĘŚĆ X)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK ZAŁĄCZNIK II (CZĘŚĆ X)"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia KOM(2011) 679 wersja ostateczna Załącznik II (Część X) ZAŁĄCZNIK ZAŁĄCZNIK II (CZĘŚĆ X) Umowa ustanawiająca stowarzyszenie między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Centralną, z drugiej strony Załącznik I: Znoszenie ceł Towarzyszący dokumentowi: Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Centralną, z drugiej strony

2 ZAŁĄCZNIK ZAŁĄCZNIK II (CZĘŚĆ X) Umowa ustanawiająca stowarzyszenie między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Centralną, z drugiej strony Załącznik I: Znoszenie ceł Towarzyszący dokumentowi: Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Centralną, z drugiej strony PL 2 PL

3 Taryfa celna Strony AC Kod SAC 2007 Wyszczególnienie Stawka podstawowa AC Kategoria Base Rate Kategoria Salwador Gwatemala Honduras Nikaragua Uwagi I. FORMY PODSTAWOWE POLIMERY ETYLENU, W FORMACH PODSTAWOWYCH Polietylen o gęstości mniejszej niż 0,94 0 A Polietylen o gęstości 0,94 lub większej 0 A Kopolimery etylenu-octanu winylu 0 A Pozostałe 0 A POLIMERY PROPYLENU LUB INNYCH ALKENÓW, W FORMACH PODSTAWOWYCH Polipropylen 0 A Poliizobutylen 0 A Kopolimery propylenu 0 A Pozostałe 0 A POLIMERY STYRENU, W FORMACH PODSTAWOWYCH Polistyren: Do spieniania 0 A Pozostały 0 A Kopolimery styren-akrylonitryl (SAN) 0 A Kopolimery akrylonitryl-butadien-styren (ABS) 0 A Pozostałe 0 A POLIMERY CHLORKU WINYLU LUB INNYCH FLUOROWCOWANYCH ALKENÓW, W FORMACH PODSTAWOWYCH Poli(chlorek winylu), niezmieszany z żadnymi innymi substancjami Pozostały poli(chlorek winylu) Nieuplastyczniony: 0 A Granulki, płatki, bryłki i proszki poli(chlorku 5 C winylu) (PVC) (określane w handlu jako mieszanka PVC) W pozostałych formach podstawowych, żywności 5 E PL 3 PL

4 lub farmaceutycznych gazach Pozostałe 0 A Uplastycznione: Granulki, płatki, bryłki i proszki poli(chlorku 5 C winylu) (PVC) (określane w handlu jako mieszanka PVC) Pozostałe 0 A Kopolimery chlorku winylu-octanu winylu 0 A Pozostałe kopolimery chlorku winylu 0 A Polimery chlorku winylidenu 0 A Fluoropolimery: Poli(tetrafluoroetylen) 0 A Pozostałe 0 A Pozostałe 0 A POLIMERY OCTANU WINYLU LUB INNYCH ESTRÓW WINYLOWYCH, W FORMACH PODSTAWOWYCH; INNE POLIMERY WINYLOWE W FORMACH PODSTAWOWYCH Poli(octan winylu): W dyspersji wodnej 0 A Pozostałe 0 A Kopolimery octanu winylu: W dyspersji wodnej 0 A Pozostałe 0 A Poli(alkohol winylowy), nawet zawierający niezhydrolizowane grupy octanowe Pozostałe: 0 A Kopolimery 0 A Pozostałe 0 A POLIMERY AKRYLOWE W FORMACH PODSTAWOWYCH Poli(metakrylan metylu) 0 A Pozostałe 0 A POLIACETALE, POZOSTAŁE POLIETERY I ŻYWICE EPOKSYDOWE, W FORMACH PODSTAWOWYCH; POLIWĘGLANY, ŻYWICE ALKIDOWE, POLIESTRY ALLILOWE I POZOSTAŁE POLIESTRY, W FORMACH PODSTAWOWYCH PL 4 PL

5 Poliacetale 0 A Pozostałe polietery 0 A Żywice epoksydowe 0 A Poliwęglany 0 A Żywice alkidowe: Zawierające oleje schnące lub olej palmowy 5 E Pozostałe 0 A Poli(tereftalan etylenu) 0 A Poli(kwas mlekowy) 0 A Pozostałe poliestry: Nienasycone: Izoftalowe 0 A Pozostałe 5 E Pozostałe: W roztworze styrenu 5 E Pozostałe 0 A POLIAMIDY W FORMACH PODSTAWOWYCH Poliamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 lub -6,12 0 A Pozostałe 0 A ŻYWICE AMINOWE, ŻYWICE FENOLOWE I POLIURETANY, W FORMACH PODSTAWOWYCH Żywice mocznikowe; żywice tiomocznikowe 0 A Żywice melaminowe 0 A Pozostałe żywice aminowe 0 A Żywice fenolowe 0 A Poliuretany 0 A SILIKONY W FORMACH PODSTAWOWYCH 0 A ŻYWICE NAFTOWE, ŻYWICE KUMARONOWO- INDENOWE, POLITERPENY, POLISIARCZKI, POLISULFONY I POZOSTAŁE PRODUKTY WYMIENIONE W UWADZE 3 DO NINIEJSZEGO DZIAŁU, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE, W FORMACH PODSTAWOWYCH Żywice naftowe, żywice kumaronowe, indenowe lub 0 A kumaronowo-indenowe i politerpeny Pozostałe 0 A PL 5 PL

6 39.12 CELULOZA I JEJ POCHODNE CHEMICZNE, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE, W FORMACH PODSTAWOWYCH Octany celulozy: Nieuplastycznione 0 A Uplastycznione 0 A Azotany celulozy (włącznie z kolodiami) 0 A Etery celulozy: Karboksymetyloceluloza i jej sole 0 A Pozostałe 0 A Pozostałe 0 A POLIMERY NATURALNE (NA PRZYKŁAD KWAS ALGINOWY) I MODYFIKOWANE POLIMERY NATURALNE (NA PRZYKŁAD UTWARDZONE BIAŁKA, POCHODNE CHEMICZNE KAUCZUKU NATURALNEGO), GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE, W FORMACH PODSTAWOWYCH Kwas alginowy, jego sole i estry 0 A Pozostałe 0 A WYMIENIACZE JONOWE OPARTE NA POLIMERACH OBJĘTYCH POZYCJAMI OD DO 39.13, W FORMACH PODSTAWOWYCH II. ODPADY, ŚCINKI I BRAKI; PÓŁFABRYKATY; ARTYKUŁY Odpady, ścinki i braki, z tworzyw sztucznych 0 A Z polimerów etylenu 0 A Z polimerów styrenu 0 A Z polimerów chlorku winylu 0 A Z pozostałych tworzyw sztucznych 0 A PRZĘDZA JEDNOWŁÓKNOWA (MONOFILAMENT), KTÓREJ DOWOLNY WYMIAR PRZEKROJU POPRZECZNEGO PRZEKRACZA 1 MM, PRĘTY, PAŁECZKI I KSZTAŁTOWNIKI PROFILOWANE, NAWET OBROBIONE POWIERZCHNIOWO, ALE NIEOBROBIONE INACZEJ, Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z polimerów etylenu: Przędza jednowłóknowa (monofilament) 5 E PL 6 PL

7 Pozostałe 0 A Z polimerów chlorku winylu: Przędza jednowłóknowa (monofilament) 5 E Pozostałe 0 A Z pozostałych tworzyw sztucznych: Przędza jednowłóknowa (monofilament): Z nylonu 0 A Pozostałe 5 E Pozostałe 0 A RURY, RURKI, WĘŻE (PRZEWODY GIĘTKIE) ORAZ ICH WYPOSAŻENIE (NA PRZYKŁAD USZCZELKI, KOLANKA, KOŁNIERZE), Z TWORZYW SZTUCZNYCH: Sztuczne jelita (osłonki kiełbas) z utwardzonych białek lub tworzyw celulozowych: Rury, sztywne: 0 A Z polimerów etylenu 15 E Z polimerów propylenu 15 E Z polimerów chlorku winylu Rury, rurki i węże z poli(chlorku winylu) (PVC) o średnicy zewnętrznej większej niż 26 mm, ale nieprzekraczającej 400 mm 15 E Rury, przewody i węże z poli(chlorku winylu) 15 E (PVC) lub z chlorowanego poli(chlorku winylu) (C- PVC) o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 26 mm Rury, przewody i węże z poli(chlorku winylu) 15 E (PVC) lub z chlorowanego poli(chlorku winylu) (C- PVC) nawet niemetalizowane o średnicy zewnętrznej mniejszej niż 40 mm, nawet bez wyposażenia, do odpływów ze zlewów i umywalek Pozostałe 5 E Z pozostałych tworzyw sztucznych 15 E Pozostałe rury, przewody i węże: Giętkie rury, przewody i węże, o minimalnym 5 E ciśnieniu rozrywającym 27,6 MPa Pozostałe, niewzmocnione ani niepołączone z innymi materiałami, bez wyposażenia: Z taśmą wyposażone w emitery lub rozpylacze do 0 A systemu nawadniania kroplowego Pozostałe 15 E PL 7 PL

8 Giętkie rury, przewody i węże, falowane 5 E Węże z poli(chlorku winylu) (PVC) o średnicy 15 E zewnętrznej 12,5 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 51 mm Osłony rurowe z poli(chlorku winylu) (PVC), z 0 A nadrukiem Pozostałe 5 E Pozostałe, niewzmocnione ani niepołączone z innymi materiałami, z wyposażeniem: Węże z polietylenu lub poli(chlorku winylu) (PVC) 15 E o średnicy zewnętrznej 12,5 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 51 mm Pozostałe 5 E Pozostałe: Giętkie rury, przewody i węże, falowane 5 E Pozostałe 5 E Wyposażenie Z poli(chlorku winylu) (PVC) o średnicy zewnętrznej nie większej niż 110 mm 15 E Pozostałe, w rodzaju stosowanych do rur, 0 A przewodów i węży do systemu nawadniania kroplowego wymienionych w pozycji taryfowej Pozostałe 5 E POKRYCIA PODŁOGOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH, NAWET SAMOPRZYLEPNE, W ROLKACH LUB W POSTACI PŁYTEK; POKRYCIA ŚCIENNE LUB SUFITOWE, Z TWORZYW SZTUCZNYCH, JAK OKREŚLONO W UWADZE 9 DO NINIEJSZEGO DZIAŁU Z polimerów chlorku winylu 10 E Z pozostałych tworzyw sztucznych 10 E SAMOPRZYLEPNE PŁYTY, ARKUSZE, FOLIE, TAŚMY, PASY I INNE PŁASKIE KSZTAŁTY, Z TWORZYW SZTUCZNYCH, NAWET W ROLKACH W rolkach o szerokości nieprzekraczającej 20 cm: W rolkach o szerokości nieprzekraczającej 10 cm 10 E Pozostałe 15 E Pozostałe 0 A POZOSTAŁE PŁYTY, ARKUSZE, FOLIE, TAŚMY I PASY, Z TWORZYW SZTUCZNYCH PL 8 PL

9 NIEKOMÓRKOWYCH, NIEWZMOCNIONYCH, NIELAMINOWANYCH, NIEOSADZONYCH NA PODŁOŻU ANI NIEPOŁĄCZONYCH W PODOBNY SPOSÓB Z INNYMI MATERIAŁAMI Z polimerów etylenu: Elastyczne, z polietylenu: O wysokiej gęstości, skręcane 0 A Pozostałe 15 H Z kopolimerów octanu etylenu-winylu, o grubości 2 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 50 mm Pozostałe: 10 G Elastyczne, o grubości nieprzekraczającej 0,10 mm, 0 A niedrukowane i niemetalizowane Pozostałe 15 G Z polimerów propylenu: Elastyczne, niedrukowane Warstwowe, wzmocnione lub połączone z innymi 5 G polimerami, niemetalizowane Metalizowane 5 H Pozostałe 0 A Elastyczne, drukowane: Metalizowane 10 H Pozostałe 10 H Pozostałe 0 A Z polimerów styrenu: Niedrukowane: Arkusze lub płyty 15 H Pozostałe 5 G Drukowane 10 G Z polimerów chlorku winylu: Zawierające nie mniej niż 6 % masy plastyfikatorów: Sztywne: O grubości przekraczającej 400 mikronów 10 G Pozostałe 10 G Elastyczne, o grubości przekraczającej 400 mikronów Elastyczne, o grubości nieprzekraczającej 400 mikronów: 10 G PL 9 PL

10 Warstwowe, wzmocnione lub połączone z innymi 5 G polimerami, niedrukowane i niemetalizowane Niedrukowane, metalizowane 5 G Drukowane, niemetalizowane 10 G Drukowane, metalizowane 10 G Pozostałe 0 A Pozostałe: Sztywne: O grubości przekraczającej 400 mikronów 10 G Pozostałe 10 G Elastyczne, o grubości przekraczającej G mikronów Elastyczne, o grubości nieprzekraczającej 400 mikronów: Laminaty, wzmocnione lub zmieszane z innymi 5 G polimerami, niedrukowane i niemetalizowane Niedrukowane, metalizowane 5 G Drukowane, niemetalizowane 10 G Drukowane, niemetalizowane 10 G Pozostałe 0 A Z polimerów akrylowych: Z poli(metakrylanu metylu): O grubości 1 mm lub większej, ale 10 G nieprzekraczającej 40 mm Pozostałe 5 G Pozostałe 5 G Z poliwęglanów, żywic alkidowych, poliestrów allilowych lub pozostałych poliestrów: Z poliwęglanów 5 G Z poli(tereftalanu etylenu) (PET): Giętkie, niedrukowane Warstwowe, wzmocnione lub połączone z innymi 5 G polimerami, niemetalizowane Metalizowane 5 G Pozostałe 0 A Elastyczne, drukowane: Metalizowane 10 G Pozostałe 10 G PL 10 PL

11 Pozostałe 0 A Z nienasyconych poliestrów 0 A Z pozostałych poliestrów 0 A Z celulozy lub jej chemicznych pochodnych: Z celulozy regenerowanej: Niedrukowane: Warstwowe, wzmocnione lub połączone z innymi 5 G polimerami, niemetalizowane Metalizowane 5 G Pozostałe 0 A Drukowane: Metalizowane 10 G Pozostałe 10 G Z octanu celulozy 0 A Z pozostałych pochodnych celulozy: Z wulkanizowanej fibry 0 A Pozostałe 0 A Z pozostałych tworzyw sztucznych: Z poli(winylobutyralu) 5 G Z poliamidów: Elastyczne: Laminaty, wzmocnione lub zmieszane z innymi 5 G polimerami, niedrukowane i niemetalizowane Niedrukowane, metalizowane 5 G Drukowane, niemetalizowane 10 G Drukowane, niemetalizowane 10 G Pozostałe 0 A Sztywne 5 G Z żywic aminowych 5 G Z żywic fenolowych 5 G Z pozostałych tworzyw sztucznych 0 A POZOSTAŁE PŁYTY, ARKUSZE, FOLIE, TAŚMY I PASY, Z TWORZYW SZTUCZNYCH Komórkowe (pęcherzykowe): Z polimerów styrenu 5 E Z polimerów chlorku winylu 10 E PL 11 PL

12 Z poliuretanów 5 E Z celulozy regenerowanej 0 A Z pozostałych tworzyw sztucznych: Z polietylenu, w rodzaju stosowanych do produkcji 0 A separatorów do akumulatorów elektrycznych, dostarczane w rolkach Pozostałe 5 E Pozostałe: Sztywne, wzmocnione lub z siatką wzmacniającą 5 E Na bazie warstw papieru, impregnowane melaminą 10 E lub żywicą fenolową (typu Formica) Tkaniny pokryte z obu stron lub całkowicie 10 E powleczone poli(chlorkiem winylu) (PVC) Pozostałe, elastyczne, laminowane, wzmacniane lub zmieszane w podobny sposób z innymi materiałami: Niedrukowane i niemetalizowane 5 E Niedrukowane, metalizowane 5 E Drukowane, niemetalizowane 10 C Drukowane, niemetalizowane 10 E Pozostałe 5 E WANNY, PRYSZNICE, ZLEWY, UMYWALKI, BIDETY, MISKI KLOZETOWE, SEDESY I POKRYWY, SPŁUCZKI USTĘPOWE I PODOBNE ARTYKUŁY SANITARNE, Z TWORZYW SZTUCZNYCH Wanny, prysznice, zlewy i umywalki Zlewy 10 E Wanny, prysznice i umywalki 15 E Sedesy i pokrywy 10 E Pozostałe 10 E ARTYKUŁY DO TRANSPORTU LUB PAKOWANIA TOWARÓW, Z TWORZYW SZTUCZNYCH; KORKI, POKRYWKI, KAPSLE I POZOSTAŁE URZĄDZENIA ZAMYKAJĄCE, Z TWORZYW SZTUCZNYCH Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły 10 C Worki, torby (włącznie ze stożkami): Z polimerów etylenu: Termokurczliwe wielowarstwowe lub wytłaczane torby i worki ( cryo-vac i podobne) 0 A PL 12 PL

13 Jałowe torby laminowane wielowarstwowo metodą 0 A termiczną, z hermetycznym urządzeniem napełniającym oraz zamknięciem, o średnicy zewnętrznej nie mniejszej niż 30 mm i pojemności nie mniejszej niż 5 kg Pozostałe 10 C Z pozostałych tworzyw sztucznych: Termokurczliwe wielowarstwowe lub wytłaczane 0 A torby i worki ( cryo-vac i podobne) Pozostałe 10 E Balony, butelki, kolby i artykuły podobne: Izotermiczne pojemniki inne niż pojemniki próżniowe Pojemniki z przyklejanymi wieczkami, z odrywalnymi wieczkami lub zamknięciami umożliwiającymi przebicie Pozostałe: 5 E E Preformy do pojemników na napoje 5 C Pojemniki typu kroplomierz, z pokrywkami 10 E zawierającymi pasek zabezpieczający lub taśmę zabezpieczającą, do stosowania w przemyśle farmaceutycznym Pozostałe 10 E Szpule, kopki, cewki i podobne nośniki: Kasety (nawet z pudełkiem) i szpule do taśm do 5 E maszyn do pisania lub podobne, bez taśm Pozostałe 0 A Korki, przykrywki, kapsle i pozostałe zamknięcia: Korki ułatwiające nalewanie, nawet gwintowane 0 A Kulki Roll-on, nawet z szyjką pojemnika 0 A Pokrywki gwintowane z taśmą zabezpieczającą 0 A Pokrywki gwintowane typu kroplomierz i pokrywki 10 E zatrzaskowe z taśmą zabezpieczającą Pozostałe 10 C Pozostałe: Formowane arkusze do pakowania i transportu jaj 5 E Zamknięcia pojemników (na przykład do 0 A sześciopaków ) Formowane pojemniki i opakowania do czopków 10 E Pozostałe 10 E NACZYNIA STOŁOWE, KUCHENNE, POZOSTAŁE PL 13 PL

14 ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁY TOALETOWE, Z TWORZYW SZTUCZNYCH Naczynia stołowe i kuchenne: Uchwyty 5 E Pozostałe 15 E Pozostałe: Smoczki do butelek stosowane przy karmieniu 10 E niemowląt Pozostałe 15 C ARTYKUŁY BUDOWLANE Z TWORZYW SZTUCZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, o 0 A pojemności przekraczającej 300 litrów Drzwi, okna i ich ramy oraz progi drzwiowe 15 E Okiennice, zasłony (włącznie z żaluzjami weneckimi) i artykuły podobne oraz ich części Pozostałe: 15 E Panele przednie do przełączników elektrycznych i 10 E gniazd Kanały wraz z akcesoriami do instalacji 0 A elektrycznych Pozostałe 10 C POZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ ARTYKUŁY Z POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW OBJĘTYCH POZYCJAMI OD DO Artykuły biurowe lub szkolne: Gumy do wycierania 10 E Pozostałe 15 E Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, włącznie z 15 E rękawiczkami, mitenkami i rękawicami z jednym palcem Wyposażenie mebli, nadwozi lub podobne 10 E Statuetki i pozostałe ozdoby 15 E Pozostałe: Akcesoria ogólnego użytku, jak zdefiniowano w 5 E uwadze 2 do sekcji XV, inne niż te sklasyfikowane w innych podpozycjach niniejszego poddziału Pasy lub taśmy, napędowe, przenośnikowe lub do 0 A PL 14 PL

15 przenośników pionowych Stroje do nurkowania i maski ochronne, włączając 0 A siatki pszczelarskie do stosowania w pszczelarstwie i nauszniki przeciwhałasowe Artykuły laboratoryjne, higieniczne lub 0 A farmaceutyczne, nawet skalowane lub kalibrowane Uszczelki lub uszczelnienia 5 E Pozostałe: Etykiety zadrukowane, metalizowane w kąpieli z 5 E aluminium i łączone z papierem Kopyta i prawidła do obuwia 0 A Artykuły odblaskowe do znaków drogowych lub 5 E bezpieczeństwa Formowane płytki o ilości wgłębień 200 lub 0 A większej, do wysiewu nasion (grzędy) Pozostałe 15 E KAUCZUK NATURALNY, BALATA, GUTAPERKA, GUAYULE, CHICLE I PODOBNE ŻYWICE NATURALNE, W FORMACH PODSTAWOWYCH LUB W PŁYTACH, ARKUSZACH LUB TAŚMACH Naturalny lateks kauczukowy, nawet wstępnie wulkanizowany Kauczuk naturalny w pozostałych formach: 5 A Arkusze wędzone 15 C Kauczuk naturalny technicznie określony (TSNR) 15 C Pozostały 5 C Balata, gutaperka, guayule, chicle i podobne żywice 5 A naturalne KAUCZUK SYNTETYCZNY I FAKTYSA POCHODZĄCA Z OLEJÓW, W FORMACH PODSTAWOWYCH LUB W PŁYTACH, ARKUSZACH LUB TAŚMACH; MIESZANINY DOWOLNEGO PRODUKTU OBJĘTEGO POZYCJĄ Z DOWOLNYM PRODUKTEM OBJĘTYM NINIEJSZĄ POZYCJĄ, W FORMACH PODSTAWOWYCH LUB W PŁYTACH, ARKUSZACH LUB TAŚMACH Kauczuk butadienowo-styrenowy (sbr); karboksylowany kauczuk butadienowo-styrenowy (xsbr): Lateks 0 A Pozostałe 0 A PL 15 PL

16 Kauczuk butadienowy (BR) 0 A Kauczuk izobutenowo-izoprenowy (butylowy) (IIR); kauczuk halo-izobutenowo- izoprenowy (CIIR lub BIIR): Kauczuk izobutenowo-izoprenowy (butylowy) (IIR) 0 A Pozostałe 0 A Kauczuk chloroprenowy (chlorobutadienowy) (CR): Lateks 0 A Pozostały 0 A Kauczuk akrylonitrylowo-butadienowy (NBR): Lateks 0 A Pozostały 0 A Kauczuk izoprenowy (IR) 0 A Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM) 0 A Mieszaniny dowolnego produktu objętego pozycją z dowolnym produktem objętym niniejszą pozycją Pozostałe: 0 A Lateks 0 A Pozostałe 0 A REGENERAT GUMOWY W FORMACH PODSTAWOWYCH LUB W PŁYTACH, ARKUSZACH LUB TAŚMACH ODPADY, ŚCINKI I BRAKI Z GUMY (INNEJ NIŻ EBONIT) ORAZ PROSZKI I GRANULATY Z NICH OTRZYMANE MIESZANKI KAUCZUKOWE (GUMOWE), NIEWULKANIZOWANE, W FORMACH PODSTAWOWYCH LUB W PŁYTACH, ARKUSZACH LUB TAŚMACH Mieszanki kauczukowe napełnione sadzą lub krzemionką Roztwory; dyspersje inne niż te objęte podpozycją Pozostałe: Płyty, arkusze i taśmy: Paski z kauczuku syntetycznego (paski ochronne), o przekroju poprzecznym prostokątnym, o grubości nieprzekraczającej 5 mm i szerokości nieprzekraczającej 28 cm (do wypełniania lub przyklejania bieżników opon do głównej części opony) 15 E A A E A PL 16 PL

17 Pozostałe 10 E Pozostałe: Podstawa gumy do żucia 0 A Pozostałe 10 E POZOSTAŁE FORMY (NA PRZYKŁAD: PRĘTY, RURY I KSZTAŁTOWNIKI) ORAZ ARTYKUŁY (NA PRZYKŁAD: KRĄŻKI I PIERŚCIENIE) Z KAUCZUKU NIEWULKANIZOWANEGO Taśmy bieżnikowe do bieżnikowania opon gumowych 10 E Pozostałe 15 E NIĆ I SZNUREK, GUMOWE Nić 0 A Sznurek 5 E PŁYTY, ARKUSZE, TAŚMY, PRĘTY I KSZTAŁTOWNIKI, Z GUMY INNEJ NIŻ EBONIT Z gumy komórkowej (pęcherzykowej): Płyty, arkusze i taśmy 10 E Pozostałe: Kształtowniki z kauczuku chloroprenowego 15 E (chlorobutadienowego) do uszczelek lub uszczelnień do drzwi i okien Pozostałe 10 E Z gumy niekomórkowej Płyty, arkusze i taśmy: Kauczuk do szablonów (pokryw do cylindrów 5 E drukarskich) Z kauczuku zmieszanego z pigmentami i mąką 15 E sojową Pozostałe 15 E Pozostałe: Kształtowniki z kauczuku chloroprenowego 15 E (chlorobutadienowego) do uszczelek lub uszczelnień do drzwi i okien Pozostałe 5 E PRZEWODY, RURY I WĘŻE, Z GUMY, INNEJ NIŻ EBONIT, NAWET Z WYPOSAŻENIEM (NA PRZYKŁAD USZCZELKI, KOLANKA, KOŁNIERZE) Niewzmocnione lub inaczej połączone z innymi materiałami: PL 17 PL

18 Bez wyposażenia: O średnicy zewnętrznej 1,5 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 15 mm 10 E Pozostałe 5 C Z wyposażeniem 5 E Wzmocnione lub inaczej połączone tylko z metalem: Bez wyposażenia 5 E Z wyposażeniem 5 E Wzmocnione lub inaczej połączone tylko z materiałami włókienniczymi: Bez wyposażenia 5 E Z wyposażeniem 5 E Wzmocnione lub inaczej połączone z innymi materiałami: Bez wyposażenia 5 E Z wyposażeniem 5 C PASY LUB TAŚMY, PRZENOŚNIKOWE LUB NAPĘDOWE, Z GUMY Pasy lub taśmy, przenośnikowe: Wzmocnione tylko metalem 0 A Wzmocnione tylko materiałami włókienniczymi 0 A Pozostałe: Wzmocnione tylko tworzywem sztucznym 0 A Pozostałe 0 A Pasy lub taśmy, napędowe: Pasy napędowe bez końca o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), rowkowane, o obwodzie zewnętrznym przekraczającym 60 cm, ale nieprzekraczającym 180 cm Pasy napędowe bez końca o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), inne niż rowkowane, o obwodzie zewnętrznym przekraczającym 60 cm, ale nieprzekraczającym 180 cm Pasy napędowe bez końca o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), rowkowane, o obwodzie zewnętrznym przekraczającym 180 cm, ale nieprzekraczającym 240 cm Pasy napędowe bez końca o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), inne niż rowkowane, o 0 A A A A PL 18 PL

19 obwodzie zewnętrznym przekraczającym 180 cm, ale nieprzekraczającym 240 cm Pasy synchroniczne bez końca, o obwodzie 0 A zewnętrznym przekraczającym 60 cm, ale nieprzekraczającym 150 cm Pasy synchroniczne bez końca, o obwodzie 0 A zewnętrznym przekraczającym 150 cm, ale nieprzekraczającym 198 cm Pozostałe 0 A OPONY PNEUMATYCZNE, NOWE, GUMOWE W rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych 15 C (włączając samochody typu rodzinnego (osobowotowarowe (kombi)) i wyścigowe) W rodzaju stosowanych w autobusach lub samochodach ciężarowych: Radialne 5 C Pozostałe 15 C W rodzaju stosowanych w statkach powietrznych 5 E W rodzaju stosowanych w motocyklach 15 E W rodzaju stosowanych w rowerach 0 A Pozostałe, z bieżnikiem daszkowym lub podobnym: W rodzaju stosowanych w pojazdach lub maszynach używanych w rolnictwie lub leśnictwie W rodzaju stosowanych w budowlanych lub przemysłowych pojazdach lub maszynach do transportu bliskiego i posiadających obręcze o obwodzie nieprzekraczającym 61 cm 5 C E W rodzaju stosowanych w budowlanych lub 15 C przemysłowych pojazdach lub maszynach do transportu bliskiego i posiadających obręcze o obwodzie przekraczającym 61 cm Pozostałe 15 C Pozostałe: W rodzaju stosowanych w pojazdach lub maszynach używanych w rolnictwie lub leśnictwie W rodzaju stosowanych w budowlanych lub przemysłowych pojazdach lub maszynach do transportu bliskiego i posiadających obręcze o obwodzie nieprzekraczającym 61 cm 5 E E W rodzaju stosowanych w budowlanych lub 15 E PL 19 PL

20 przemysłowych pojazdach lub maszynach do transportu bliskiego i posiadających obręcze o obwodzie przekraczającym 61 cm Pozostałe 15 E OPONY PNEUMATYCZNE BIEŻNIKOWANE LUB UŻYWANE, GUMOWE; OPONY PEŁNE LUB Z PODUSZKĄ POWIETRZNĄ, BIEŻNIKI OPON, OCHRANIACZE DĘTEK, GUMOWE Opony bieżnikowane (pneumatyczne): W rodzaju stosowanych w pojazdach 15 C samochodowych (włączając samochody typu rodzinnego (osobowo-towarowe (kombi)) i wyścigowe) W rodzaju stosowanych w autobusach lub 15 E samochodach ciężarowych W rodzaju stosowanych w statkach powietrznych 15 E Pozostałe 15 E Opony pneumatyczne, używane 15 C Pozostałe: Bieżniki opon 5 E Ochraniacze dętek 10 E Opony pełne lub z poduszką powietrzną: Opony pełne o średnicy zewnętrznej nie większej 10 E niż 90 cm Opony pełne o średnicy zewnętrznej większej niż 15 E cm Pozostałe 10 E DĘTKI GUMOWE W rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych 15 E (włączając samochody osobowo-towarowe (kombi)) i wyścigowe), autobusach lub samochodach ciężarowych W rodzaju stosowanych w rowerach 0 A Pozostałe: W rodzaju stosowanych w motocyklach 0 A Pozostałe 15 E ARTYKUŁY HIGIENICZNE LUB FARMACEUTYCZNE (WŁĄCZNIE ZE SMOCZKAMI DO BUTELEK), Z GUMY, INNEJ NIŻ EBONIT, NAWET Z WYPOSAŻENIEM Z EBONITU Osłonki antykoncepcyjne 0 A Pozostałe 10 E PL 20 PL

21 40.15 ARTYKUŁY ODZIEŻOWE I DODATKI ODZIEŻOWE, WŁĄCZNIE Z RĘKAWICZKAMI, MITENKAMI I RĘKAWICAMI Z JEDNYM PALCEM, DOWOLNEGO PRZEZNACZENIA, Z GUMY, INNEJ NIŻ EBONIT Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem: Chirurgiczne 0 A Pozostałe 15 E Pozostałe 15 E POZOSTAŁE ARTYKUŁY Z GUMY, INNEJ NIŻ EBONIT Z gumy komórkowej: 15 E Pozostałe: Pokrycia podłogowe i maty 15 E Gumy do wycierania: Przycięte do wymiaru, do ołówków 0 A Pozostałe 10 E Uszczelki lub uszczelnienia 5 C Odbijacze łódkowe i dokowe, nawet nadmuchiwane 15 E Pozostałe artykuły nadmuchiwane 15 E Pozostałe: Narzędzia ręczne 10 E Korki i zatyczki Korki do kolb 0 A Pozostałe 5 E Pozostałe 15 C EBONIT WE WSZYSTKICH POSTACIACH, WŁĄCZAJĄC ODPADY I ZŁOM; ARTYKUŁY Z EBONITU W blokach, bryłach, płytach, arkuszach, taśmach, 10 E sztabach, prętach, kształtownikach i rurach, rurkach i wężach; odpady i złom; sproszkowany Pozostałe 15 E SKÓRY I SKÓRKI BYDLĘCE, SUROWE (WŁĄCZAJĄC BAWOLE) LUB ZE ZWIERZĄT JEDNOKOPYTNYCH (ŚWIEŻE LUB SOLONE, SUSZONE, WAPNIONE, PIKLOWANE LUB INACZEJ KONSERWOWANE, ALE NIEGARBOWANE, NIEWYPRAWIONE NA PL 21 PL

22 PERGAMIN LUB DALEJ NIEPRZETWORZONE), NAWET ODWŁOSIONE LUB DWOJONE Skóry i skórki, całe, o masie jednej skóry nieprzekraczającej 8 kg przy suszeniu zwykłym, 10 kg, jeśli suchosolone lub 16 kg, jeśli świeże, mokrosolone lub inaczej konserwowane: Bydlęce, poddane odwracalnemu procesowi garbowania (w tym garbowania wstępnego): Z wykorzystaniem garbników roślinnych, inne niż te o powierzchni lica jednej sztuki przekraczającej 2,6 m² (28 stóp kwadratowych) 10 E Pozostałe 15 E Ze zwierząt jednokopytnych, poddane odwracalnemu 10 E procesowi garbowania (w tym garbowania wstępnego) Pozostałe 0 A Skóry i skórki, całe, o masie jednostkowej przekraczającej 16 kg: Bydlęce, poddane odwracalnemu procesowi garbowania (w tym garbowania wstępnego): Z wykorzystaniem garbników roślinnych, inne niż te o powierzchni lica jednej sztuki przekraczającej 2,6 m² (28 stóp kwadratowych) 10 E Pozostałe 15 E Ze zwierząt jednokopytnych, poddane odwracalnemu 10 E procesowi garbowania (w tym garbowania wstępnego) Pozostałe 0 A Pozostałe, włącznie z kruponami, półkruponami i bokami: Bydlęce, poddane odwracalnemu procesowi garbowania (w tym garbowania wstępnego): Z wykorzystaniem garbników roślinnych, inne niż te o powierzchni lica jednej sztuki przekraczającej 2,6 m² (28 stóp kwadratowych) 10 E Pozostałe 15 E Ze zwierząt jednokopytnych, poddane odwracalnemu 10 E procesowi garbowania (w tym garbowania wstępnego) Pozostałe 0 A SKÓRY OWCZE LUB JAGNIĘCE, SUROWE (ŚWIEŻE LUB SOLONE, SUSZONE, WAPNIONE, PIKLOWANE LUB INACZEJ KONSERWOWANE, ALE NIEGARBOWANE, NIEWYPRAWIONE NA PERGAMIN LUB DALEJ NIEPRZETWORZONE), NAWET Z WEŁNĄ LUB DWOJONE, INNE NIŻ TE PL 22 PL

23 WYŁĄCZONE UWAGĄ 1 C) DO NINIEJSZEGO DZIAŁU Z wełną 0 A Bez wełny: Piklowane 0 A Pozostałe: Poddane odwracalnemu procesowi garbowania (w 5 E tym garbowania wstępnego) Pozostałe 0 A POZOSTAŁE SKÓRY I SKÓRKI, SUROWE (ŚWIEŻE LUB SOLONE, SUSZONE, WAPNIONE, PIKLOWANE LUB INACZEJ KONSERWOWANE, ALE NIEGARBOWANE, NIEWYPRAWIONE NA PERGAMIN LUB DALEJ NIEPRZETWORZONE), NAWET ODWŁOSIONE LUB DWOJONE, INNE NIŻ TE WYŁĄCZONE UWAGĄ 1 B) LUB 1 C) DO NINIEJSZEGO DZIAŁU Z gadów: Poddane odwracalnemu procesowi garbowania (w 5 E tym garbowania wstępnego) Pozostałe 0 A Ze świń: Poddane odwracalnemu procesowi garbowania (w 5 E tym garbowania wstępnego): Pozostałe 0 A Pozostałe: Poddane odwracalnemu procesowi garbowania (w tym garbowania wstępnego): Z kóz 5 E Z wielbłąda lub dromadera 15 E Pozostałe 5 E Pozostałe: Z kóz lub koźląt 0 A Z wielbłądów lub dromadera 15 E Pozostałe 0 A SKÓRY I SKÓRKI GARBOWANE LUB CRUST, BYDLĘCE (WŁĄCZAJĄC BAWOLE) LUB ZE ZWIERZĄT JEDNOKOPYTNYCH, ODWŁOSZONE, NAWET DWOJONE, ALE DALEJ NIEPRZETWORZONE PL 23 PL

24 W stanie mokrym (włączając w stanie wet-blue ): Z pełnym licem, niedwojone; dwoina licowa: Cała skóra wyprawiona bydlęca, o powierzchni lica jednej sztuki nieprzekraczającej 2,6 m² (28 stóp kwadratowych): Wet-blue 0 A Pozostałe 15 E Inna skóra wyprawiona bydlęca (włączając bawolą) oraz skóra wyprawiona ze zwierząt jednokopytnych, garbowana lub dogarbowana, ale dalej nieprzetwarzana, nawet dwojona: Skóra wyprawiona bydlęca, wstępnie garbowana 10 E garbnikami roślinnymi Skóra wyprawiona bydlęca, wet-blue 0 A Inna skóra wyprawiona bydlęca 15 E Skóra wyprawiona ze zwierząt jednokopytnych 10 E Pozostałe: Cała skóra wyprawiona bydlęca, o powierzchni lica jednej sztuki nieprzekraczającej 2,6 m² (28 stóp kwadratowych): Wet-blue 0 A Pozostałe 15 E Inna skóra wyprawiona bydlęca oraz skóra wyprawiona ze zwierząt jednokopytnych, garbowana lub dogarbowana, ale dalej nieprzetwarzana, nawet dwojona: Skóra wyprawiona bydlęca, wstępnie garbowana 10 E garbnikami roślinnymi Skóra wyprawiona bydlęca, wet-blue 0 A Inna skóra wyprawiona bydlęca 15 E Ze zwierząt jednokopytnych 10 E W stanie suchym ( crust ): Z pełnym licem, niedwojone; dwoina licowa: Skóra wyprawiona bydlęca, o powierzchni lica 15 E jednej sztuki nieprzekraczającej 2,6 m² (28 stóp kwadratowych): Pozostałe 10 E Pozostałe: Skóra wyprawiona bydlęca, o powierzchni lica jednej sztuki nieprzekraczającej 2,6 m² (28 stóp 15 E PL 24 PL

25 kwadratowych): Pozostałe 10 E SKÓRY OWCZE LUB JAGNIĘCE, GARBOWANE LUB CRUST, BEZ WEŁNY, NAWET DWOJONE, ALE DALEJ NIEPRZETWORZONE W stanie mokrym (włączając w stanie wet-blue ) 15 C W stanie suchym ( crust ) 15 E SKÓRY Z POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT, GARBOWANE LUB CRUST, BEZ WEŁNY LUB ODWŁOSZONE, NAWET DWOJONE, ALE DALEJ NIEPRZETWORZONE Z kóz W stanie mokrym (włączając w stanie wet-blue ) 15 E W stanie suchym ( crust ) 15 E Ze świń: W stanie mokrym (włączając w stanie wet-blue ): Wet-blue 0 A Pozostałe 5 E W stanie suchym ( crust ) 5 E Z gadów 15 E Pozostałe: W stanie mokrym (włączając w stanie wet-blue ) 15 E W stanie suchym ( crust ) 15 E SKÓRA WYPRAWIONA DALEJ PRZETWORZONA PO GARBOWANIU LUB PO KONDYCJONOWANIU, WŁĄCZAJĄC SKÓRĘ WYPRAWIONĄ NA PERGAMIN, BYDLĘCA (WŁĄCZAJĄC BAWOLĄ) LUB ZWIERZĄT JEDNOKOPYTNYCH, BEZ WŁOSA, NAWET DWOJONA, INNA NIŻ SKÓRA WYPRAWIONA OBJĘTA POZYCJĄ Skóry i skórki, całe: Z pełnym licem, niedwojone: Skóra wyprawiona bydlęca, o powierzchni lica jednej 15 E sztuki nieprzekraczającej 2,6 m² (28 stóp kwadratowych): Pozostałe 10 E Dwoina licowa: Skóra wyprawiona bydlęca, o powierzchni lica 15 E PL 25 PL

26 jednej sztuki nieprzekraczającej 2,6 m² (28 stóp kwadratowych): Pozostałe 10 E Pozostałe: Skóra wyprawiona bydlęca, o powierzchni lica 15 E jednej sztuki nieprzekraczającej 2,6 m² (28 stóp kwadratowych): Pozostałe 10 E Pozostałe, włączając części: Z pełnym licem, niedwojone 10 E Dwoina licowa 10 E Pozostałe 10 E SKÓRA WYPRAWIONA DALEJ PRZETWORZONA 15 E PO GARBOWANIU LUB PO KONDYCJONOWANIU, WŁĄCZAJĄC SKÓRĘ WYPRAWIONĄ NA PERGAMIN, OWCZA LUB JAGNIĘCA, BEZ WEŁNY, NAWET DWOJONA, INNA NIŻ SKÓRA WYPRAWIONA OBJĘTA POZYCJĄ SKÓRA WYPRAWIONA DALEJ PRZETWORZONA PO GARBOWANIU LUB PO KONDYCJONOWANIU, WŁĄCZAJĄC SKÓRĘ WYPRAWIONĄ NA PERGAMIN, Z POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT, BEZ WEŁNY LUB WŁOSA, NAWET DWOJONA, INNA NIŻ SKÓRA WYPRAWIONA OBJĘTA POZYCJĄ 41.14: Z kóz 15 E Ze świń 5 E Z gadów 15 E Pozostałe 15 E SKÓRA ZAMSZOWA (WŁĄCZAJĄC ZAMSZ OLEJOWANY KOMBINOWANY); SKÓRA LAKIEROWANA I SKÓRA LAKIEROWANA LAMINOWANA; SKÓRA METALIZOWANA Skóra zamszowa (włączając zamsz kombinowany) 10 E Skóra lakierowana i skóra lakierowana laminowana; skóra metalizowana SKÓRA WTÓRNA NA BAZIE SKÓRY WYPRAWIONEJ LUB NA BAZIE WŁÓKIEN ZE SKÓRY WYPRAWIONEJ, W PŁYTACH, ARKUSZACH LUB TAŚMACH, NAWET W ZWOJACH; SKRAWKI I POZOSTAŁE ODPADY 10 E PL 26 PL

27 SKÓRY WYPRAWIONEJ LUB SKÓRY WTÓRNEJ, NIENADAJĄCE SIĘ DO PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH; PYŁ, PROSZEK I MĄCZKA ZE SKÓRY WYPRAWIONEJ Skóra wtórna na bazie skóry wyprawionej lub na bazie włókien ze skóry wyprawionej, w płytach, arkuszach lub taśmach, nawet w zwojach 10 E Skrawki i pozostałe odpady skóry wyprawionej lub 0 A skóry wtórnej, nienadające się do produkcji artykułów skórzanych; pył, proszek i mączka ze skóry wyprawionej WYROBY SIODLARSKIE I RYMARSKIE DLA 15 E WSZELKICH ZWIERZĄT (WŁĄCZAJĄC POSTRONKI, SMYCZE, NAKOLANNIKI, KAGAŃCE, NAKRYCIA SIODEŁ, TORBY PRZY SIODŁACH, UBIORY PSÓW I PODOBNE), Z DOWOLNEGO MATERIAŁU KUFRY, WALIZY, SASZETKI, TECZKI, AKTÓWKI, TORNISTRY, FUTERAŁY NA OKULARY, LORNETKI, APARATY FOTOGRAFICZNE, INSTRUMENTY MUZYCZNE, BROŃ PALNĄ, KABURY I PODOBNE POJEMNIKI; TORBY PODRÓŻNE, IZOLOWANE TORBY NA ŻYWNOŚĆ LUB NAPOJE, KOSMETYCZKI, PLECAKI, TOREBKI, TORBY NA ZAKUPY, PORTFELE, PORTMONETKI, MAPNIKI, PAPIEROŚNICE, WORECZKI NA TYTOŃ, TORBY NA NARZĘDZIA, TORBY SPORTOWE, POJEMNIKI NA BUTELKI, PUDEŁKA NA BIŻUTERIĘ, PUDERNICZKI, KASETY NA SZTUĆCE ORAZ PODOBNE POJEMNIKI, ZE SKÓRY WYPRAWIONEJ LUB SKÓRY WTÓRNEJ, Z FOLII Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, Z MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH, Z FIBRY LUB TEKTURY, LUB CAŁKOWICIE LUB GŁÓWNIE POKRYTE TAKIMI MATERIAŁAMI, LUB PAPIEREM Kufry, walizy, saszetki, teczki, aktówki, tornistry i podobne pojemniki: Z zewnętrzną powierzchnią ze skóry wyprawionej, 15 E skóry wtórnej lub ze skóry lakierowanej Z zewnętrzną powierzchnią z tworzyw sztucznych 15 C lub z materiałów włókienniczych Pozostałe 15 E PL 27 PL

28 Torebki, nawet z paskiem na ramię, włączając te bez uchwytu: Z zewnętrzną powierzchnią ze skóry wyprawionej, 15 E skóry wtórnej lub ze skóry lakierowanej Z zewnętrzną powierzchnią z folii z tworzywa 15 C sztucznego lub z materiałów włókienniczych Pozostałe 15 E Artykuły w rodzaju zazwyczaj noszonych w kieszeni lub w torebce: Z zewnętrzną powierzchnią ze skóry wyprawionej, 15 E skóry wtórnej lub ze skóry lakierowanej Z zewnętrzną powierzchnią z folii z tworzywa 15 E sztucznego lub z materiałów włókienniczych Pozostałe 15 E Pozostałe: Z zewnętrzną powierzchnią ze skóry wyprawionej, 15 E skóry wtórnej lub ze skóry lakierowanej Z zewnętrzną powierzchnią z folii z tworzywa 15 E sztucznego lub z materiałów włókienniczych Pozostałe 15 E ARTYKUŁY ODZIEŻOWE I DODATKI ODZIEŻOWE, ZE SKÓRY WYPRAWIONEJ LUB SKÓRY WTÓRNEJ Artykuły odzieżowe: Ochronne, dla wszystkich zawodów 10 E Pozostałe 15 E Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem: Zaprojektowane specjalnie do stosowania w sporcie Do gry w baseball i softball 10 E Pozostałe 10 E Pozostałe: Ochronne, dla wszystkich zawodów 10 E Pozostałe 15 E Pasy i bandolety 15 E Pozostałe dodatki odzieżowe 15 E POZOSTAŁE ARTYKUŁY ZE SKÓRY WYPRAWIONEJ LUB ZE SKÓRY WTÓRNEJ Artykuły celów technicznych ze skóry naturalnej lub 0 A skóry wtórnej Pozostałe 15 E PL 28 PL

29 42.06 ARTYKUŁY Z JELIT (INNYCH NIŻ Z JELIT JEDWABNIKÓW), BŁON, PĘCHERZY LUB ZE ŚCIĘGIEN Katgut 0 A Pozostałe 0 A SKÓRY FUTERKOWE SUROWE (WŁĄCZNIE Z ŁBAMI, OGONAMI, ŁAPAMI I POZOSTAŁYMI CZĘŚCIAMI LUB KAWAŁKAMI NADAJĄCYMI SIĘ DO WYKORZYSTANIA W KUŚNIERSTWIE), INNE NIŻ SUROWE SKÓRY I SKÓRKI OBJĘTE POZYCJĄ 41.01, LUB Z norek, całe, z łbem lub bez, ogonem lub łapami 15 C Z jagniąt takich, jak jagnięta: astrachańskie, 15 C szerokoogoniaste, karakuły, perskie i podobne, jagnięta indyjskie, chińskie, mongolskie lub tybetańskie, całe, z łbem lub bez, ogonem lub łapami Z lisów, całe, z łbem lub bez, ogonem lub łapami 15 C Pozostałe skóry futerkowe, całe, z łbem lub bez, 15 C ogonem lub łapami Łby, ogony, łapy i pozostałe części lub kawałki, 15 C nadające się do wykorzystania w kuśnierstwie SKÓRY FUTERKOWE GARBOWANE LUB WYKOŃCZONE (WŁĄCZNIE Z ŁBAMI, OGONAMI, ŁAPAMI I POZOSTAŁYMI CZĘŚCIAMI LUB KAWAŁKAMI), NIEPOŁĄCZONE LUB POŁĄCZONE (BEZ DODATKÓW Z INNYCH MATERIAŁÓW), INNE NIŻ TE OBJĘTE POZYCJĄ Skóry, całe, z łbem lub bez, ogonem lub łapami, niepołączone: Z norek 15 C Pozostałe 15 C Łby, ogony, łapy i pozostałe części lub kawałki, 15 C niepołączone Całe skóry i części lub kawałki z nich, połączone 15 C ARTYKUŁY ODZIEŻOWE, DODATKI ODZIEŻOWE I POZOSTAŁE ARTYKUŁY ZE SKÓR FUTERKOWYCH Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe 15 E Pozostałe 15 E FUTRA SZTUCZNE I ARTYKUŁY Z NICH Niegotowe 15 C PL 29 PL

30 Pozostałe 15 C DREWNO OPAŁOWE, DREWNO W POSTACI WIÓRÓW LUB KAWAŁKÓW, TROCINY I DREWNO ODPADOWE I ŚCINKI DREWNIANE, NAWET AGLOMEROWANE W KŁODY, BRYKIETY, GRANULKI LUB PODOBNE FORMY Drewno opałowe 0 A Drewno w postaci wiórków lub kawałków: Iglaste 0 A Liściaste 0 A Trociny i drewno odpadowe i ścinki drewniane, nawet 0 A aglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub podobne formy WĘGIEL DRZEWNY (WŁĄCZAJĄC WĘGIEL Z ŁUPIN LUB ORZECHÓW), NAWET AGLOMEROWANY Z bambusa 0 A Pozostały 0 A DREWNO SUROWE, NAWET POZBAWIONE KORY LUB BIELI, LUB ZGRUBNIE OBROBIONE Malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub 0 A innymi środkami konserwującymi Pozostałe iglaste 0 A Pozostałe, z drewna tropikalnego wymienionego w uwadze 1 do podpozycji niniejszego działu: Ciemnoczerwone meranti, jasnoczerwone meranti i 0 A meranti bakau Pozostałe 0 A Pozostałe: Z dębu wiecznie zielonego, dębu korkowego i 0 A pozostałych dębów (Quercus spp.) Z buka (Fagus spp.) 0 A Pozostałe 0 A OBRĘCZE DREWNIANE; ŻERDZIE ROZSZCZEPIONE; PALE, PALIKI I KOŁKI, Z DREWNA, ZAOSTRZONE, ALE NIEPRZETARTE WZDŁUŻNIE; TYCZKI DREWNIANE, ZGRUBNIE PRZYCIĘTE, ALE NIETOCZONE, NIEWYGIĘTE LUB W INNY SPOSÓB OBROBIONE, NADAJĄCE SIĘ DO PRODUKCJI LASEK, PARASOLI, RĘKOJEŚCI DO NARZĘDZI LUB TYM PODOBNE; WIÓRY I TYM PODOBNE PL 30 PL

PODSEKCJA DH WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH DZIAŁ 25 WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

PODSEKCJA DH WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH DZIAŁ 25 WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PODSEKCJA DH WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH DZIAŁ 25 WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PKWiU-1997 Nazwa grupowania PKWiU-2004 Nazwa grupowania PKWiU-2004 PKWiU-1997 25.11.11 Opony nowe pneumatyczne

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 4 kwietnia 2014 r. (OR. en) 2014/0090 (COD) PE-CONS 73/14 ADD 5 WTO 99 COEST 80 NIS 9 UD 85 CODEC 778 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ZAŁĄCZNIK

Bardziej szczegółowo

Wyszczegól nien ie. metali szlachetnych, nawet chemicznie nie zdefiniowane; amalgamaty metali szlachetnych: - Związki srebra:

Wyszczegól nien ie. metali szlachetnych, nawet chemicznie nie zdefiniowane; amalgamaty metali szlachetnych: - Związki srebra: Dziennik Ustaw Nr 55-3036- Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. (poz. 579) WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY TARYFOWE WARTOŚCIOWE Kod PCN Wyszczegól

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury CHEMIA symbol nazwa grupowania wyjątki 17.11.Z 17.12.Z Produkcja masy włóknistej Produkcja papieru i tektury 17.21.Z 19.10.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie RIPOK Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5a 5b 6 7 8 9 10 11 12 13. Stawki celne obniżone ( S = zawieszenie, K = kontyngent, P = plafon ) Podatki Stawki celne dla.

1 2 3 4 5a 5b 6 7 8 9 10 11 12 13. Stawki celne obniżone ( S = zawieszenie, K = kontyngent, P = plafon ) Podatki Stawki celne dla. 1 1 DZIŁ 42 RTYKUŁY ZE SKÓRY WYPRWIONEJ; WYROBY SIODLRSKIE I RYMRSKIE; RTYKUŁY PODRÓŻNE, TOREBKI I PODOBNE POJEMNIKI; RTYKUŁY Z JELIT ZWIERZĘCYCH (INNYCH NIŻ JELIT JEDWBNIKÓW) Uwagi 1. W niniejszym dziale

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne... 44. Sekcja I Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego 2 Mięso i podroby jadalne... 44

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne... 44. Sekcja I Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego 2 Mięso i podroby jadalne... 44 C 356/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.12.2010 WSKAZÓWKI TECHNICZNE ZAWIERAJĄCE ORIENTACYJNY WYKAZ KODÓW NOMENKLATURY SCALONEJ MOGĄCYCH OBEJMOWAĆ ZAKAZANE PRODUKTY Z FOK Publikacja zgodna z art.

Bardziej szczegółowo

TWORZYWA SZTUCZNE. Tworzywa sztuczne - co to takiego?

TWORZYWA SZTUCZNE. Tworzywa sztuczne - co to takiego? TWORZYWA SZTUCZNE Tworzywa sztuczne - co to takiego? To materiały składające się z polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie przez człowieka i nie występujących w naturze) lub zmodyfikowanych polimerów

Bardziej szczegółowo

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

POLKOR International, Sp. z o.o. Katalog Produktów SEANTEX (STX )

POLKOR International, Sp. z o.o. Katalog Produktów SEANTEX (STX ) Charakterystyka i zastosowanie produktów Kod produktu Żywica podstawowa Żywica funkcjonalna MB 102PE LLDPE LLDPE LDPE HDPE PP Niezbędna zawartość Potencjalne możliwości zastosowań w produktach końcowych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-JORDANIA NR

DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-JORDANIA NR 14.1.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 9/33 II (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE RADA DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-JORDANIA NR 1/2008

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44

Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44 Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44 2 W wymianie handlowej z państwami Unii Europejskiej USA odnotowały w 2014 r. deficyt na poziomie 141 mld. USD. Wartość eksportu amerykańskich

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 151-3389- Poz. 744 i 745

Dziennik Ustaw Nr 151-3389- Poz. 744 i 745 Dziennik Ustaw Nr 151-3389- Poz. 744 i 745 2711 13 10 O - - - Do przeprowadzania procesu specyficznego 2711 1330 O - - - Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym procesie niż wymieniony w pod pozycji

Bardziej szczegółowo

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów 20.13.Z podstawowych chemikaliów nieorganicznych 20.14.Z podstawowych chemikaliów organicznych 20.15.Z

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW MIERZEJEWSKI MATERIAŁY SAMOPRZYLEPNE WWW.MIERZEJEWSKI.PL! tel.: (+48) 71 341 18 94. tel.: (+48) 71 302 71 88

KATALOG PRODUKTÓW MIERZEJEWSKI MATERIAŁY SAMOPRZYLEPNE WWW.MIERZEJEWSKI.PL! tel.: (+48) 71 341 18 94. tel.: (+48) 71 302 71 88 KATALOG PRODUKTÓW WWW.MIERZEJEWSKI.PL tel.: (+48) 71 341 18 94 tel.: (+48) 71 302 71 88 Informacje dotyczące wymiarów i dostępności mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty handlowej KATALOG MARZEC

Bardziej szczegółowo

Dział 39 TWORZYWA SZTUCZNE I ARTYKUŁY Z NICH

Dział 39 TWORZYWA SZTUCZNE I ARTYKUŁY Z NICH Dział 39 TWORZYWA SZTUCZNE I ARTYKUŁY Z NICH Uwagi 1. W całej nomenklaturze wyrażenie tworzywa sztuczne oznacza materiały objęte pozycjami od 3901 do 3914, które są lub były podatne, zarówno w momencie

Bardziej szczegółowo

DOCELOWY POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH

DOCELOWY POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Załączniki do ustawy z dnia Załącznik nr 1 DOCELOWY POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Poz. Odpady opakowaniowe powstałe z: Poziom w % 1) rodzaj opakowań odzysku recyklingu 1. opakowań

Bardziej szczegółowo

ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA

ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA ORZEŁ S.A. prowadzi działalność na rynku recyklingu opon od 2002 roku. Aktywność ta dotyczy takich obszarów jak: - rynek opon zużytych jako surowiec używany przez Zakład Produkcji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 1298 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 1298 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 1298 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań Na podstawie

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia... w sprawie oznaczania opakowań.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia... w sprawie oznaczania opakowań. Projekt Z dnia 26 lipca 2002 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia... w sprawie oznaczania opakowań. Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka Celna Polityka celna i elektroniczna administracja celna

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka Celna Polityka celna i elektroniczna administracja celna KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka Celna Polityka celna i elektroniczna administracja celna Bruksela, dnia 21 września 2007 r. TAXUD/1402/2007 wersja ostateczna-

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJE INTELIGENTNE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z PRZYPORZĄDKOWANYMI KODAMI PKD

SPECJALIZACJE INTELIGENTNE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z PRZYPORZĄDKOWANYMI KODAMI PKD SPECJALIZACJE INTELIGENTNE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z PRZYPORZĄDKOWANYMI KODAMI PKD Grupy technologii, produktów i procesów w ramach obszarów rozwoju Technologie chemiczne (zrównoważone) Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej Nr rejestrowy/ Data dokonania wpisu ID/WPIS/K/1/2013 25 stycznia 2013r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA 53-238

Bardziej szczegółowo

Zasady optymalnej segregacji

Zasady optymalnej segregacji W trosce o zapewnienie sprawnego dostosowania się do nowych reguł odbioru odpadów komunalnych, które zaczynają obowiązywać od 1 lipca 2013 r. poniżej prezentujemy: Zasady optymalnej segregacji Najlepszym

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja opakowań wielomateriałowych i po substancjach niebezpiecznych

Klasyfikacja opakowań wielomateriałowych i po substancjach niebezpiecznych COBRO Instytut Badawczy Opakowań 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11 CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Tel. +48 22 842 20 11, Fax: +48 22 842 23 03, http://www.cobro.org.pl Klasyfikacja opakowań wielomateriałowych

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny REGON o ile przedsiębiorca taki numer posiada Lp. Data dokonania wpisu do rejestru Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej NIP o ile przedsiębiorca taki numer posiada Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

TAŚMY KLEJĄCE TAŚMY PAKOWE KAUCZUKOWE SYROM TAŚMY PAKOWE KAUCZUKOWE - SYROM BONUS. www.techno.com.pl

TAŚMY KLEJĄCE TAŚMY PAKOWE KAUCZUKOWE SYROM TAŚMY PAKOWE KAUCZUKOWE - SYROM BONUS. www.techno.com.pl TAŚMY KLEJĄCE Firma TECHNO oferuje szeroką gamę taśm klejących dla klientów bardziej lub mniej wymagających. Nasze taśmy są odpowiednie do zaklejania kartonów, zamykania różnych innych opakowań. Mają również

Bardziej szczegółowo

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH MAKULATURA I PAPIER

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH MAKULATURA I PAPIER ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH MAKULATURA I PAPIER gazety i czasopisma katalogi i magazyny prospekty zeszyty papier szkolny i biurowy książki

Bardziej szczegółowo

ŚCIĄGA KSIĘGOWEGO. miesięcznik. Nowy wykaz towarów. objętych od 1 lipca 2015 r. odwrotnym obciążeniem

ŚCIĄGA KSIĘGOWEGO. miesięcznik. Nowy wykaz towarów. objętych od 1 lipca 2015 r. odwrotnym obciążeniem miesięcznik ŚCIĄGA KSIĘGOWEGO Nowy wykaz towarów objętych od 1 lipca 2015 r. odwrotnym obciążeniem miesięcznik ściąga księgowego Nowy wykaz towarów objętych od 1 lipca 2015 r. odwrotnym obciążeniem został

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 21.5.2008 r. KOM(2008) 309 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć Wspólnota w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie oznaczania opakowań.

ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie oznaczania opakowań. Projekt z dnia 3 października 2002 r. ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie oznaczania opakowań. Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach

Bardziej szczegółowo

Cięcie proste, równoległe do czaszki żuchwa podgardle Cięcie równoległe do czaszki do poziomu oczu, a następnie skierowane w stronę przodu głowy żuchwa i podgardle razem Temperatura

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny 1. SUROWCE I PÓŁPRODUKTY

Zakres tematyczny 1. SUROWCE I PÓŁPRODUKTY Zakres tematyczny 1. SUROWCE I PÓŁPRODUKTY 1.1. Drewno i tarcica 1.2. Farby drukarskie 1.3. Kształtki, preformy, wytłoczki 1.4. Lakiery 1.5. Modyfikatory tworzyw sztucznych 1.6. Papiery do produkcji tektury

Bardziej szczegółowo

Odpady nadające się ponownego przetworzenia są odpowiednio oznakowane. Zwracajcie więc uwagę na znaki i symbole umieszczane na opakowaniach

Odpady nadające się ponownego przetworzenia są odpowiednio oznakowane. Zwracajcie więc uwagę na znaki i symbole umieszczane na opakowaniach Odpady nadające się ponownego przetworzenia są odpowiednio oznakowane. Zwracajcie więc uwagę na znaki i symbole umieszczane na opakowaniach JAKIE ZNACZENIE MAJĄ ZNAKI UMIESZCZONE NA OPAKOWANIACH Opakowanie

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Nie trzeba myć kubeczków po jogurtach, opakowań po kosmetykach (chyba, Ŝe znajduje się w nich jeszcze sporo jedzenia)

Uwaga! Nie trzeba myć kubeczków po jogurtach, opakowań po kosmetykach (chyba, Ŝe znajduje się w nich jeszcze sporo jedzenia) Worek Ŝółty tworzywa sztuczne butelki plastikowe (PET) po wodzie i napojach czyste kanistry plastikowe (np. po wodzie demineralizowanej, po spryskiwaczach do szyb do samochodu) folia torebki tzw. reklamówki,

Bardziej szczegółowo

Edycja: luty 04 NAPRAWA ELEMENTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Edycja: luty 04 NAPRAWA ELEMENTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Edycja: luty 0 NAPRAWA ELEMENTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Lakierowanie tworzyw sztucznych wymaga bardzo starannego przygotowania elementów. Konieczne jest przestrzeganie kilku ważnych zasad:. Zidentyfikuj

Bardziej szczegółowo

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 1. 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia 2. 02 01 03 Odpadowa masa roślinna 3. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 4. 02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje, w tym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia...2012 r.

Uchwała Nr... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia...2012 r. Uchwała Nr... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia...2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. Dz.U.2007.109.752 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych 2) (Dz. U. z dnia 21 czerwca 2007

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON

Numer identyfikacyjny REGON Znak sprawy: GM-o.7031.1.11.2012 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres lub imię i nazwisko oraz

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 2015. Sam zdecyduj co chcesz uszczelnić

KATALOG PRODUKTÓW 2015. Sam zdecyduj co chcesz uszczelnić KATALOG PRODUKTÓW 2015 Sam zdecyduj co chcesz uszczelnić ŁÓDŹ 2015 1 PROFFESIONAL SOLUTIONS mikroguma www.mikroguma.pl NEW TECHNOLOGY Mikroguma - Łódź Szanowni Państwo, Jesteśmy polskim producentem, a

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXVI/215/12 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Białystok, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXVI/215/12 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXVI/215/12 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Polsko-portugalska współpraca gospodarcza - dane lipiec 2015 r. 2015-10-26 19:46:27

Polsko-portugalska współpraca gospodarcza - dane lipiec 2015 r. 2015-10-26 19:46:27 Polsko-portugalska współpraca gospodarcza - dane lipiec 2015 r. 2015-10-26 19:46:27 2 Analiza obrotów towarowych Polski z Portugalią zarejestrowanych w okresie styczeń-lipiec 2015 r. wskazuje na wzrost

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osieczna Num er rejes trow y Data dokonania wpisu

Bardziej szczegółowo

Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych

Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych Zagospodarowanie odpadów polimerowych przy produkcji nowatorskich emulsji asfaltowych

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1 chemia gospodarcza

Pakiet 1 chemia gospodarcza .. Nazwa i pieczątka firmy ZAŁĄCZNIK NR 1 Pakiet 1 chemia gospodarcza L.p. Nazwa towaru artykułu (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne

Bardziej szczegółowo

Stawki akcyzy na Ukrainie (według stanu na dzień 1 czerwca 2016 roku)

Stawki akcyzy na Ukrainie (według stanu na dzień 1 czerwca 2016 roku) Stawki akcyzy na Ukrainie (według stanu na dzień 1 czerwca 2016 roku) Wyroby ropopochodne Kod towaru Nazwa towaru Stawka akcyzy 2710 12 11 10 Lekkie destylaty dla specyficznych procesów obróbki 2710 12

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy URZĄD GMINY Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 65-021 Zielona Góra Zielona Góra, dn. 2013-01-11 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy Numer rejestrowy RDR.GZG.1.2012 Nazwa przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

NT 14/1 Ap. Uchwyty na wyposażenie w obudowie. Możliwość odpięcia odkurzacza. Specjalne miejsce na rury i ssawki z tyłu obudowy.

NT 14/1 Ap. Uchwyty na wyposażenie w obudowie. Możliwość odpięcia odkurzacza. Specjalne miejsce na rury i ssawki z tyłu obudowy. NT 14/1 Ap Uniwersalny odkurzacz zaprojektowany z myślą o zróżnicowanych potrzebach rzemieślników. Wyposażony jest w wózek o dużych kołach transportowych, z którego można łatwo odpiąć odkurzacz. 1 2 1

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON

Numer identyfikacyjny REGON L.p. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy 1. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SP. Z O. O, ul. Galmany 1, 43-600 Jaworzno Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Bardziej szczegółowo

TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA NIEKTÓRYCH WYROBÓW AKCYZOWYCH PRODUKOWA NYCH W KRAJU. Nazwa grupy towarów (towaru)

TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA NIEKTÓRYCH WYROBÓW AKCYZOWYCH PRODUKOWA NYCH W KRAJU. Nazwa grupy towarów (towaru) Dziennik Ustaw Nr 15-295 - Poz. 66 Załą czn iki do ro z porządzenia Ministra Finansów z dnia listopada 1995 r. (poz. 66) Załącznik nr 1 TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA NIEKTÓRYCH WYROBÓW AKCYZOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regon (jeśli posiada)

Regon (jeśli posiada) Numer rejestrowy Oznaczenie firmy, adres NIP Regon (jeśli posiada) Rodzaj odbieranych odpadów RDR/1/SK/2012 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie 555-000-66-60

Bardziej szczegółowo

Wykaz odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania w instalacji termicznego przekształcania odpadów obsługiwanej przez SABA Sp. z o.o.

Wykaz odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania w instalacji termicznego przekształcania odpadów obsługiwanej przez SABA Sp. z o.o. Wykaz odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania w instalacji termicznego przekształcania odpadów obsługiwanej przez SABA Sp. z o.o. w Płocku Tabela nr 1. Wykaz odpadów przewidzianych do termicznego unieszkodliwiania.

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków Segregacja odpadów, którą proponujemy rozpocząć od wyodrębnienia odpadów szklanych i tzw. frakcji suchej jest pierwszym krokiem do życia w czystym i zadbanym

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor produktów chemiczno-technicznych

Dystrybutor produktów chemiczno-technicznych Dystrybutor produktów chemiczno-technicznych RADKA Polska l Najlepszy dostawca dla Państwa produkcji Składy magazynowe RADKA Polska są na terenie Błoń koło Wrocławia Błonie Wrocław Pochodzenie: NASA /

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY ZBICZNO

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY ZBICZNO WÓJT GMINY ZBICZNO Urząd Gminy w Zbiczno Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno tel./fax. (56) 49 393 17 gmina@zbiczno.pl REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

AMARGO. Płyty PE HD, PP-H, PP-C, PP-FOAM, PP-TALK, Kasetony konstrukcyjne PP.

AMARGO. Płyty PE HD, PP-H, PP-C, PP-FOAM, PP-TALK, Kasetony konstrukcyjne PP. , PP-FOAM, PP-TALK, Kasetony konstrukcyjne PP. ul. Pogodna10, Piotrkówek Mały 05-850 Ożarów Mazowiecki NIP: 723-152-09-67 email: biuro@amargo.pl tel: +48 22 758 88 27, 22 244 29 38, 22 201 24 03 fax: +48

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail:

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail: LZU5/241A-069/06/14 - Załącznik Nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail: Przedmiot zamówienia: Wykonawca oświadcza,

Bardziej szczegółowo

Piotr MAŁECKI. Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Piotr MAŁECKI. Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Piotr MAŁECKI Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 1 PODATKI EKOLOGICZNE W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 2

Bardziej szczegółowo

FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika tlenkowa Rury o przekroju prostokątnym

FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika tlenkowa Rury o przekroju prostokątnym FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika tlenkowa Rury o przekroju prostokątnym Zastosowanie: Przemysł drukarski Materiał: Tlenek glinu DEGUSSIT AL23 Produkcja FRIATEC Wiele materiałów używanych przy produkcji folii

Bardziej szczegółowo

Studio Dżwięku ASP Katowice

Studio Dżwięku ASP Katowice Strona tytułowa obmiaru Branża: Budowlana Rodzaj: Przedmiar Wspólny Słownik Zamówień: BUDOWA: WYKONAWCA: Studio Dżwięku ASP Katowice Koszarowa Katowice Studio Dżwięku ASP Katowice KOSZTORYS NR: 162/11

Bardziej szczegółowo

Opracowała: dr inż. Teresa Rucińska

Opracowała: dr inż. Teresa Rucińska www.plastem.pl http://tworzywa.com.pl www.wavin.pl Opracowała: dr inż. Teresa Rucińska Tworzywa sztuczne, to materiały oparte na wielkocząsteczkowych związkach organicznych zwanych polimerami, otrzymywanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POPRAWNEJ INSTALACJI PODŁÓG

INSTRUKCJA POPRAWNEJ INSTALACJI PODŁÓG CZĘSTOCHOWA 28.05.2012R INSTRUKCJA POPRAWNEJ INSTALACJI PODŁÓG PŁYWAJĄCYCH 1. Wstęp Niniejsza instrukcja została napisana przez ANIT Acoustics Workgroup, aby zapewnić wszelkie potrzebne wymogi w instrukcji,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA Załącznik 1h do SIWZ BIURO OCHRONY RZĄDU DOKUMENTACJA TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA WALIZKA - NESESER Nr ewidencyjny - 39/BOR/2010 SPIS TREŚCI. 1. Fotografia wyrobu. 3-5 2. Opis ogólny wyrobu. 6 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Potencjał wymiany handlowej 2015-06-25 10:08:19

Potencjał wymiany handlowej 2015-06-25 10:08:19 Potencjał wymiany handlowej 2015-06-25 10:08:19 2 Perspektywiczne dziedziny eksportu polskich towarów, współpracy handlowej i inwestycyjnej z Marokiem to przede wszystkim budownictwo i roboty publiczne,

Bardziej szczegółowo

Spółka Polimerplast z siedzibą w Dąbrowie Górniczej jest młodym, nowoczesnym zakładem zajmującym się pozyskiwaniem surowców wtórnych.

Spółka Polimerplast z siedzibą w Dąbrowie Górniczej jest młodym, nowoczesnym zakładem zajmującym się pozyskiwaniem surowców wtórnych. Spółka Polimerplast z siedzibą w Dąbrowie Górniczej jest młodym, nowoczesnym zakładem zajmującym się pozyskiwaniem surowców wtórnych. Posiada rozległą wiedzę w procesie odbioru, sortowania i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013/2014 Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013 2014 zmiana % 2014/2013 2013 2014 łącznie 233 196,920 228 866,019-1,86% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych. importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02

Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych. importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02 Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych nie objętych zakazem importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02 2 Szczegółowy wykaz z kodami celnymi Z działu 2 - MIĘSO I PODROBY JADALNE 0204 - Mięso z owiec lub

Bardziej szczegółowo

zbiorniki ciśnieniowe ze stali nierdzewnej do podawania kleju aplikatory kleju do różne zastosowania automatyczne nakładanie kleju - maszyny

zbiorniki ciśnieniowe ze stali nierdzewnej do podawania kleju aplikatory kleju do różne zastosowania automatyczne nakładanie kleju - maszyny zbiorniki ciśnieniowe ze stali nierdzewnej do podawania kleju aplikatory kleju do różne zastosowania automatyczne nakładanie kleju - maszyny rozwiązania produkcyjne - uzupełnienie linii produkcyjnych Zbiorniki

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2006 06405288.9

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2006 06405288.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1876010 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH DANE TECHNICZNE MATERIAŁU ETYKIETA E-1903

SPECYFIKACJA ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH DANE TECHNICZNE MATERIAŁU ETYKIETA E-1903 SPECYFIKACJA ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH DANE TECHNICZNE MATERIAŁU ETYKIETA E-1903 Zastosowanie: Wysokiej jakości etykieta E-1903 w kolorze srebrnym jest wykonana z polichlorku winylu. Stosowana jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Sławomir Partyka. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedmiar SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Sławomir Partyka. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa ADRES INWESTYCJI : Brzeźno Wielkie INWESTOR : Gmina Wiejska Starogard Gdański ADRES INWESTORA : Starogard Gd., ul. Sikowrskiego 9 BRANŻA : Sanitarna Przedmiar SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MEI-2-308-EI-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: Edukacja informatyczna

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MEI-2-308-EI-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: Edukacja informatyczna Nazwa modułu: Tworzywa sztuczne Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MEI-2-308-EI-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2010 2011 zmiana % 2011/2010 udział % 2010 łącznie 235 469,587 249 348,263 5,89% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i

Bardziej szczegółowo

Proszę opisać wyłącznie rodzaj odpadu, którego jednostka jest wytwórcą.

Proszę opisać wyłącznie rodzaj odpadu, którego jednostka jest wytwórcą. (Pieczątka Jednostki organizacyjnej UWM) Proszę opisać wyłącznie rodzaj odpadu, którego jednostka jest wytwórcą. *- odpady niebezpieczne Lp. Nazwa odpadu Masa wytwarzanych odpadów w skali roku (kg) (szacunkowa

Bardziej szczegółowo

138042M zestaw GNIAZDO ORŁA

138042M zestaw GNIAZDO ORŁA 138042M zestaw GNIAZDO ORŁA Grupa wiekowa: powyżej 4 roku życia Optymalna ilość użytkowników w jednym czasie: 17 osób Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 33,7m 2 Wysokość swobodnego upadku: 1470mm. Wymiary

Bardziej szczegółowo

1. Ceny przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie.

1. Ceny przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie. . Ceny przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie. L.p. Rodzaje odpadów Kod Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Cena za tonę odpadów

Bardziej szczegółowo

Tworzywa. Legenda: w aerozolu. opakowania 5 l. opakowania 25 l. opakowania 200 l

Tworzywa. Legenda: w aerozolu. opakowania 5 l. opakowania 25 l. opakowania 200 l Tworzywa Tworzywa Marka Ambersil jest dobrze znana na rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych już od ponad 50 lat. Ten producent środków aerozolowych (oraz produktów luzem) uwalniających tworzywa z form

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W SKWIERZYNIE przy ul. Chrobrego 5 66-440 Skwierzyna Punkt Selektywnego Zbierania

Bardziej szczegółowo

KUTE KUTE. 154 www.koelner.pl tel. 071 32 09 100 fax 071 37 26 111 info@koelner.pl Gdynia tel. 058 781 70 70 I Kraków tel.

KUTE KUTE. 154 www.koelner.pl tel. 071 32 09 100 fax 071 37 26 111 info@koelner.pl Gdynia tel. 058 781 70 70 I Kraków tel. Ściągacze do łożysk trzyszczękowe Ściągacze do łożysk trzyszczękowe L L KUTE KUTE HD SZCZĘKI SZCZĘKI SZCZĘKI index L 5906757 mm m MN-00-032 00 40 42008 MN-00-033 50 0 42077 MN-00-034 200 40 4238 MN-00-035

Bardziej szczegółowo

GRUPA TOWARÓW: 5 LATO. Kanistry na cele spożywcze 2. Kanistry na wodę 3. Okulary przeciwsłoneczne 5. Szczotki i ściągaczki 7

GRUPA TOWARÓW: 5 LATO. Kanistry na cele spożywcze 2. Kanistry na wodę 3. Okulary przeciwsłoneczne 5. Szczotki i ściągaczki 7 GRUPA TOWARÓW: 5 Kanistry na cele spożywcze 2 Kanistry na wodę 3 Okulary przeciwsłoneczne 5 Szczotki i ściągaczki 7 Zasłona przeciwsłoneczna 13 Organajzer na tył siedzenia, Pokrycie na pas bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KLIMONT sp. z o.o. Kolano segmentowe.

KLIMONT sp. z o.o. Kolano segmentowe. Kolano segmentowe. KIMONT sp. z o.o. d1 r - kąt 15 0, 30 0, 45 0, 60 0, 90 0, 120 0 i inny - kolano składane z segmentów łączonych zamkiem blacharskim - zgrzewanie punktowe wzdłużne - R=1,5 D - uszczelka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY - testy do sterylizacji ZADANIE NR 1 Załącznik nr 2 do siwz Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. netto

FORMULARZ CENOWY - testy do sterylizacji ZADANIE NR 1 Załącznik nr 2 do siwz Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. netto FORMULARZ CENOWY - testy do sterylizacji ZADANIE NR 1 Załącznik nr 2 do siwz Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. % VAT VAT brutto Producent / nr katalogowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Test symulacyjny

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne NT 70/3 Me Tc *EU

Uniwersalne NT 70/3 Me Tc *EU Uniwersalne NT 70/3 Me Tc *EU Wydajny odkurzacz o mocnej, niezawodnej, prostej konstrukcji przeznaczony do zbierania suchego brudu jak i wody. Wersja z trzema turbinami i metalowym zbiornikiem. Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodna z 1907/2006/WE Pattex Fix Power

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodna z 1907/2006/WE Pattex Fix Power Strona 1/5 1. Identyfikacja mieszaniny /identyfikacja przedsiębiorstwa: Nazwa mieszaniny: FIX Power klej montażowy o zwiększonej przyczepności początkowej. Zastosowanie mieszaniny: Uniwersalny, bez rozpuszczalnikowy

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo cenowy

Formularz asortymentowo cenowy Załącznik nr 2 do zaproszenia Formularz asortymentowo cenowy... miejscowość i data Lp. Nazwa materiałów Ilość Opis produktu Cena brutto Wartość brutto Talerz płytki 1. Talerz płytki 195 mm, śr./wys. 195/22

Bardziej szczegółowo

Węże dla STOLARSTWA. :: odpylanie to nasza specjalność! :: Strona 1 z 9. odpylanie to nasza specjalność!

Węże dla STOLARSTWA. :: odpylanie to nasza specjalność! :: Strona 1 z 9. odpylanie to nasza specjalność! :: :: Węże dla STOLARSTWA Strona 1 z 9 Szanowni Państwo! Oferujemy bogaty wybór przewodów i węży technicznych z tworzyw sztucznych, mających zastosowanie w wielu specjalistycznych gałęziach przemysłu,

Bardziej szczegółowo

Katalog 2011. Uzupełnienie oferty. Techniki Szlifowania

Katalog 2011. Uzupełnienie oferty. Techniki Szlifowania Katalog 2011 Uzupełnienie oferty Techniki Szlifowania Spis treści Informacje ogólne Zestawienie produktów 3 Rolki Rolki 4-8 Pasy bezkońcowe Pasy bezkońcowe wąskie i do elektronarzędzi 9-11 Pasy bezkońcowe

Bardziej szczegółowo

E N J Y C N E R E F N O K Y Ł O T S 161

E N J Y C N E R E F N O K Y Ł O T S 161 161 STOŁY KONFERENCYJNE STELAŻE KOLORYSTYKA Stoły konferencyjne dla każdego kształtu i rozmiaru blatu dostępne są na różnych wersjach metalowych stelaży. Wzory stelaży zostały tak dobrane, aby możliwe

Bardziej szczegółowo

SEGREGACJA SUROWCÓW WTÓRNYCH

SEGREGACJA SUROWCÓW WTÓRNYCH SEGREGACJA SUROWCÓW WTÓRNYCH PAPIER - pojemnik niebieski do niebieskiego pojemnika wrzucamy: gazety; książ ki i inny papier; tektur ę; worki papierowe; ścinki drukarskie; opakowania wielomateriałowe typu

Bardziej szczegółowo

547-115-08-07 070690964 547-004-91-18 070468450

547-115-08-07 070690964 547-004-91-18 070468450 Stan aktualny na dzień 14.01.2013r. Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Szczyrk Numer rejestrowy Firma Adres NIP REGON

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej 1 / 2012 Głogowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SP. Z O.O 67-200 Głogów ul Sikorskiego 48 NIP 693-214-02-63 regon 020901029 e-mai zuzglogow@zuzglogow.pl tel. 76 72746 48 Data wpisu do rejestr 2012-04-16

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wiadomości ogólne 9. 2. Wiadomości podstawowe o drewnie 16

Spis treści. 1. Wiadomości ogólne 9. 2. Wiadomości podstawowe o drewnie 16 Spis treści 1. Wiadomości ogólne 9 1.1. Technologia i materiałoznawstwo 9 1.2. Rola technologii w procesie produkcyjnym 10 1.3. Normalizaąja 11 1.4. Zagadnienie oszczędności drewna. Charakterystyka przemysłu

Bardziej szczegółowo

Segregacja śmieci jak to robić? Jak segregować odpady komunalne?

Segregacja śmieci jak to robić? Jak segregować odpady komunalne? Segregacja śmieci jak to robić? Jak segregować odpady komunalne? W związku z licznymi wątpliwościami jakie pojawiają się w trakcie segregacji odpadów przez mieszkańców nieruchomości, poniżej przedstawiono

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Lp. Numer rejestr owy Data wpisu Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

METODYKA PROJEKTOWANIA I TECHNIKA REALIZACJI. Wykład piąty Materiały elektroniczne płyty z obwodami drukowanymi PCB (Printed Circuit Board)

METODYKA PROJEKTOWANIA I TECHNIKA REALIZACJI. Wykład piąty Materiały elektroniczne płyty z obwodami drukowanymi PCB (Printed Circuit Board) METODYKA PROJEKTOWANIA I TECHNIKA REALIZACJI Wykład piąty Materiały elektroniczne płyty z obwodami drukowanymi PCB (Printed Circuit Board) Co to jest płyta z obwodem drukowanym? Obwód drukowany (ang. Printed

Bardziej szczegółowo

z dnia. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie 2)

z dnia. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie 2) Projekt z dnia 12 sierpnia 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie

Bardziej szczegółowo