homo mensura Człowiek jest miarą wszystkich rzeczy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "homo mensura Człowiek jest miarą wszystkich rzeczy"

Transkrypt

1 Leonardo da Vinci, homo mensura Człowiek jest miarą wszystkich rzeczy Oferujemy Państwu najnowocześniejszą technologię automatyki budynków - odznaczającą się wysokim komfortem obsługi i dużą użytecznością. System automatyki umożliwia optymalizację oraz kompletny i efektywny monitoring. Jest kompatybilny od najmniejszego, do największego urządzenia. Cały system może być obsługiwany przez dowolny sterownik DDC. to dotyczy także naszych produktów.

2 M 62 GLT P Sterowniki DDC3002 DDC3200 DDC3300 Z-Bus Z-Bus Z-Bus P90 P90 Modem Drukarka T M T M 4 obwody regulacyjne z SPS 12 obwodów regulacyjnych z SPS GLT P90 12 obw. regulacyjnych z SPS maks. 200m maks. 2000m maks. 200m Magistrala wena maks. 2000m T T M M Magistrala obiektowa Magistrala wena T T M M Magistrala obiektowa Magistrala wena T T T Magistrala obiektowa Magistrala Kx M M M M M M M M T T

3 63 to system regulacji i sterowania pomiarem, nastawą, sterowaniem, optymalizacją i monitorowaniem instalacji techniczych (BTA). Został zaprojektowany na bazie procesora 32-bitowego i funkcjonuje zgodnie z zasadą inteligencji przestrzennej. Składa się ze sterowników (centrale ), modułów magistrali wenych SBM (SchaltschrankBusModul), modułów magistrali obiektowej FBM (FeldBusModule) i FBR (sterowników magistrali obiektowej), modułów obsługowych FSM (frontowy moduł przełączający) oraz kaset obwodu w magistralach kaset. Programy podstawowe służą do sterowania regulacją ogrzewania, wentylacji i nastawy wartości zadanej, włączając w to logikę sterowania. Opcje oprogramowania DDC, takie jak kaskada, optymalizacja, obliczanie poziomu ogrzewania, programy czasowe itd. uzupełniają funkcje oprogramowania podstawowego. Stacje automatyzacyjne wyposażone są w klawiaturę i wyświetlacz LCD. Użytkownik prowadzony jest przez menu za pomocą komunikatów tekstowych. Cały system automatyki może być obsługiwany z poziomu każdego, podłączonego sterownika (sterowanie zdalne) bez konieczności użycia dodatkowych. Moduły obsługowe SBM posiadają możliwe do parametryzacji przełączniki/przyciski oraz diody LED. Kasety obwodu są wyposażone w przełączniki trybu pracy i diody LED. Sterowniki komunikują się poprzez magistralę Z-Bus, do której można podłączyć do 99 sterowników. Komunikacja odbywa się na płaszczyźnie obiektowej dowolnie poprzez: magistralę weną do podłączenia 16 modułów SBM (moduły wejścia/wyjścia, moduły obsługi, moduły interfejsów komunikacyjnych, magistralę obiektową do podłączenia 63 modułów FBM (moduły wejścia/wyjścia) i/lub kontrolera FBR i/lub modułów obsługi pomieszczeń. Podłączenie może być kombinowane. Magistrala Kx do podłączenia 16 kaset obwodu. Poprzez interfejs RS232 dokonywane jest bezpośrednie połączenie z systemem nadzoru GLT. Transmisja danych do oddalonych systemów nadzoru GLT odbywa się przy pomocy modemu poprzez sieć telefoniczną. Integracja, ew. podłączenie innych systemów automatyki odbywa się na płaszczyźnie automatycznej poprzez sterowniki DDC3500 w magistrali sterownika, na płaszczyźnie obiektowej poprzez moduły interfejsów komunikacyjnych SBM 50SBM51 i SBM52 w magistrali wenej.

4 64 Sterownik DDC3200 z magistralą obiektową, z magistralą weną. Sterownik do wykonywania funkcji regulacyjnych, optymalizujących, sterowniczych i monitorujących. Bezpośrednie podłączenie sygnałów wejścia i wyjścia, 12 obwodów regulacyjnych do ogrzewania i wentylacji, rozszerzalne do 21 obwodów regulacyjnych poprzez opcje oprogramowania, funkcje SPS, programy tygodniowe i roczne, zegar z podrzymaniem bateryjnym. Interfejs RS232 do bezpośredniego podłączenia do systemu nadzoru GLT lub podłączenia modemu. Obsługa ręczna za pomocą klawiatury i podświetlanego wyświetlacza. Technika DDC w technologii Flashprom. Ochrona danych w przypadku awarii zasilania powyżej 7 lat. Zaciski bezpośrednie: 16 BE, z tego 2 liczniki impulsów 80 Hz, 8 BA, 8 BA/BE, 16 AE, 8 AA. 19" kasetka z tworzywa sztucznego z gniazdem. DDC3200 DDC3200 Sterownik Sterownik DDC3002 z magistralą obiektową, z magistralą weną. Sterownik do wykonywania funkcji regulacyjnych, optymalizujących, sterowniczych i monitorujących. Bezpośrednie podłączenie sygnałów wejścia i wyjścia, 4 obwody regulacyjne do ogrzewania i wentylacji, rozszerzalne do 7 obwodów regulacyjnych poprzez opcje oprogramowania, funkcje SPS, programy tygodniowe i roczne, zegar z podtrzymaniem bateryjnym. Interfejs RS232 do bezpośredniego podłączenia do systemu nadzoru GLT lub podłączenia modemu. Obsługa ręczna za pomocą klawiatury i podświetlanego wyświetlacza. Pamięć danych i programów w technologii Flashprom. Ochrona danych w przypadku awarii zasilania powyżej 7 lat. Zaciski bezpośrednie: 16 BE, z tego 2 liczniki impulsów 80 Hz, 8 BA, 8 BA/BE, 16 AE, 8 AA. 19" kasetka z tworzywa sztucznego z gniazdem. DDC3002 DDC3002 Sterownik

5 65 Sterownik DDC3002 z magistralą obiektową, z magistralą weną. Sterownik do wykonywania funkcji regulacyjnych, optymalizujących, sterowniczych i monitorujących. 12 obwodów regulacyjnych i funkcje SPS. Programy tygodniowe i roczne. Zegar z podtrzymaniem bateryjnym. Interfejs RS232 do systemu nadzoru GLT lub podłączenia modemu. Obsługa ręczna za pomocą klawiatury i podświetlanego wyświetlacza. Pamięć danych i programów w technologii Flashprom. Płaska 19" obudowa przednia z łączem zaciskowym. DDC3003 Sterownik DDC3003 Sterownik DDC3300 z magistralą obiektową, z magistralą weną, z magistralą kasetową. Sterownik do wykonywania funkcji regulacyjnych, optymalizujących, sterowniczych i monitorujących. 12 obwodów regulacyjnych do ogrzewania i wentylacji, rozszerzalne do 21 obwodów poprzez opcje oprogramowania, funkcje SPS, dalsze obwody regulacyjne i funkcje SPS poprzez kasety obwodu, programy tygodniowe i roczne, zegar z podtrzymaniem bateryjnym. Interfejs RS232 do bezpośredniego podłączenia do systemu nadzoru GLT lub podłączenia modemu. Obsługa ręczna za pomocą klawiatury i podświetlanego wyświetlacza. Pamięć danych i programów w technologii Flashprom. Ochrona danych w przypadku awarii zasilania powyżej 7 lat. Łącze bezpośrednie: 2 BE, 2 BA. 19" kasetka z tworzywa sztucznego z gniazdem. DDC3300 Sterownik Panel obsługowy DDC140 Moduł obsługowy z dużym, podświetlanym wyświetlaczem LCD, 72 mm x 96 mm i klawiaturą. Bezpośrednie podłączenie do sterowników DDC3002, DDC3003 i DDC3300 poprzez interfejs RS232. Obsługa całego systemu automatyki. Płaska 19" obudowa przednia z łączem zaciskowym. DDC140 Panel DDC3300 DDC140

6 66 Integracja z BACnet, LON Celem automatyki budynków jest integracja możliwie największej liczby we wspólny system automatyki, umożliwiający optymalne sterowanie, niezawodne monitorowanie i optymalizację. W praktyce taka integracja nie jest prosta. Głównym problemem jest to, że urządzenia mimo, że są w stanie się komunikować, to często używają innego języka. Nierzadko w jednym budynku jest zastosowanych kilka różnych protokołów komunikacyjnych. To samo dotyczy sytuacji, gdy różne budynki mają być sterowane i monitorowane przez jeden system. Kieback&Peter rozwiązuje ten problem za pomocą specjalnych sterowników DDC. Testerowniki są w stanie zrozumieć różne języki LON, BACnet, KNX/EIB oraz Ethernet TCP/IP i tłumaczą je. Mogą być integrowane w jeden, ogólny system z różnymi językami. Dane dostępne są dla całego systemu automatyki budynku. Istnieje możliwość, że urządzenia na płaszczyźnie automatyki pomieszczeń komunikują się poprzez LON, na płaszczyźnie automatykiogólnej poprzez BACnet, a na płaszczyźnie zarządzania poprzez TCP/IP. Sterownik DDC3500-BACnet z serwerem i klientem BACnet DIN EN ISO z magistralą centrali z magistralą obiektową z magistralą weną. Sterownik do wykonywania funkcji regulacyjnych, optymalizujących, sterowniczych i monitorujących. 12 obwodów regulacyjnych i funkcje SPS, programy tygodniowe i roczne, zegar z podtrzymaniem bateryjnym, obsługa ręczna za pomocą klawiatury i podświetlanego wyświetlacza. Pamięć danych i programów w technologii Flashprom. 19" kaseta z tworzywa sztucznego z łączem zaciskowym. Zasilanie 24 V ±10 %; Hz. Zasilanie 12 V DC ±10 % DDC3500-BACnet/8 DDC3500-BACnet/8 Sterownik Sterownik DDC3500-DCS z interfejsem Ethernet TCP/IP do podłączenia systemu nadzoru GLT, z magistralą centrali, z magistralą obiektową, z magistralą weną. Sterownik do wykonywania funkcji regulacyjnych, optymalizujących, sterowniczych i monitorujących. 12 obwodów regulacyjnych i funkcje SPS, programy tygodniowe i roczne, zegar z podtrzymaniem bateryjnym, obsługa ręczna za pomocą klawiatury i podświetlanego wyświetlacza. Pamięć danych i programów w technologii Flashprom. 19" kaseta z tworzywa sztucznego z łączem zaciskowym. Zasialnie 24 V ±10 %; Hz. Zasilanie12 V DC ±10 % DDC3500-DCS/8 Sterownik DDC3500-DCS/8

7 67 Sterownik DDC3500-EIB z interfejsem EIB do podłączenia do szeregowego interfejsu magistrali EIB, z magistralą centrali, z magistralą obiektową, z magistralą weną. Sterownik do wykonywania funkcji regulacyjnych, optymalizujących, sterowniczych i monitorujących, 12 obwodów regulacyjnych i funkcje SPS, programy tygodniowe i roczne, zegar z podtrzymaniem bateryjnym, obsługa ręczna za pomocą klawiatury i podświetlanego wyświetlacza. Pamięć danych i programów w technologii Flashprom. 19" kaseta z tworzywa sztucznego z łączem zaciskowym. Zasilanie 24 V ±10 %; Hz. Zasilanie 12 V DC ±10 % DDC3500-EIB/8 Sterownik DDC3500-EIB/8 Sterownik DDC3550-L z interfejsem magistrali LON DDC3550-L/FT10 poprzez nadajnik/odbiornik FTT10 (78 Kbit/s, dowolna topologia sieci) DDC3550-L/TP1250 poprzez nadajnik/odbiornik TP-XF1250 (1250 Kbit/s, topologia tylko liniowa) Indywidualny przydział standardowych zmiennych sieciowych poprzez PlugIn. Możliwy jest przydział do 1024 parametrów. Możliwe jest także zarządzanie 1024 wpisami tabeli adresowych, 1024 zmiennymi aliasów sieciowych i 256 wpisami grupowymi. Dodatkowe łącza magistrali z magistralą sterownika, magistralą obiektową i magistralą weną. Sterownik do wykonywania funkcji regulacyjnych, optymalizujących, sterowniczych i monitorujących. 12 obwodów regulacyjnych ogrzewania i wentylacji. Rozszerzalne do 21 obwodów regulacyjnych poprzez opcje oprogramowania. Funkcje SPS. Programy tygodniowe i roczne. Zegar z podtrzymaniem bateryjnym. Magistrala sterownika do podłączenia 99 sterowników. Magistrala obiektowa do podłączenia 63 modułów FBM lub/i FBR. Magistrala obiektowa do podłączenia 16 modułów SBM. Interfejs RS232 do bezpośredniego podłączenia do systemu nadzoru GLT lub podłączenia modemu. Obsługa ręczna za pomocą klawiatury i podświetlanego wyświetlacza. Pamięć danych i programów w technologii Flashprom. 19" kaseta z tworzywa sztucznego z łączem zaciskowym. Zasilanie 24 V ±10 %; Hz. Zasilanie 12 V DC ±10 % DDC3550-L/FT10 DDC3550-L/FT10 DDC3550-L/TP1250 Sterownik Sterownik

8 68 Moduły magistrali wenej SBM Moduły magistrali wenej SBM (ServiceCabinetBusModule) stosowane są do wymiany wielu analogowych i binarnych sygnałów wejścia/wyjścia (punktów danych). Moduły obsługowe SBM dysponują parametryzowanymi funkcjami obsługi, na które składają się przełączniki/przyciski i diody LED. Za pomocą modułu magistrali wenej sygnały wejścia/wyjścia kierowane są dosterownika. Magistrala wena bazuje na kontrolerze CAN-Bus. Poprzez magistralę weną można podłączyć do 16 modułów SBM ze sterownikiem na odległość do 200 metrów. 19" wymienne komponenty do zabudowy frontowej. Podłączenie sterownika DDC3002, DDC3003, DDC3200, DDC3300. Moduł wejścia SBM20 Moduł wejścia z kontrolerem magistrali CAN do liczenia impulsów. 8 binarnych wejść BE do liczenia impulsów do 80 Hz. 19" kasetka z tworzywa sztucznego z gniazdem. SBM20 Moduł wejścia, 8 BE, 80 Hz. Moduł wejścia/wyjścia SBM21 Moduł wejścia/wyjścia z kontrolerem magistrali CAN. 16 wejść binarnych BE. 12 wyjść binarnych BA, możliwe przełączenie do funkcji wejść binarnych BE. 32 diody LED z 3 komunikatami stanu Wył./Światło stałe/miganie. Z ustawieniem adresów > 16 jako moduł sygnalizacji (także niezależnie od komunikacji magistrali) do sygnalizacji o trybie pracy i usterkach. Integracja z systemem zarządzania komunikatami modułu FSM (frontowy moduł przełączający) poprzez połączenie backbone do FBM38. 19" kasetka z tworzywa sztucznego z gniazdem. Zasialnie 24 V AC ±10 %; Hz. SBM21 Moduł wejścia/wyjścia, 16 BE, 12 BA/BE, 32 diody LED Moduł wejścia/wyjścia SBM22 Moduł wejścia/wyjścia z kontrolerem magistrali CAN. 16 wejść binarnych BE. 12 wyjść binarnych BA, możliwe przełączenie do funkcji wejść binarnych BE. 16 diod LED z 3 komunikatami stanu Wył./Światło stałe/miganie. 8 przycisków z diodami LED. 19" kasetka z tworzywa sztucznego z gniazdem. SBM22 Moduł wejścia/wyjścia z funkcją obsługi, 16 BE, 12 BA/BE, 16 diodami LED, 8 przyciskami SBM20 SBM21 SBM22

9 69 Moduł obsługowy SBM23 Moduł obsługowy z kontrolerem magistrali CAN. 16 przycisków z diodami LED. 19" kasetka z tworzywa sztucznego z gniazdem. SBM23 Moduł obsługowy, 16 przycisków Moduł wejścia/wyjścia SBM30 Moduł wejścia/wyjścia z kontrolerem magistrali CAN. 21 analogowych wejść KP10, pojedynczo przełączanych na V. 7 analogowych wyjść V. 7 diod LED, sygnalizacja trendu wyjść analogowych. 19" kasetka z tworzywa sztucznego z gniazdem. SBM23 SBM30 Moduł wejścia/wyjścia, 21 AE, 7 AA, 7 diod LED SBM30 Moduł wejścia SBM31 Moduł wejścia z kontrolerem magistrali CAN. 16 wejść analogowych AE. 19" kasetka z tworzywa sztucznego z gniazdem. SBM31 SBM31S1 Moduł wejścia, 16 AE do KP250, Pt100, Ni1000 przełączane pojedynczo Moduł wejścia/wyjścia, 16 AE do KP250, Pt1000, Ni1000 zgodnie z DIN, przełączane pojedynczo SBM31 Moduł wejścia/wyjścia SBM41 Moduł wejścia/wyjścia z kontrolerem magistrali CAN. 40 wejść binarnych BE. 24 wyjścia binarne BA, możliwe przełączenie do funkcji wejść binarnych BE. 64 diody LED z 3 komunikatami stanu Wył./Światło stałe/miganie. Z ustawieniem adresów > 16 jako moduł sygnalizacji (także niezależnie od komunikacji magistrali) do sygnalizacji o trybie pracy i usterkach. Integracja z systemem zarządzania komunikatami modułu FSM (frontowy moduł przełączający) poprzez połączenie backbone do FBM38. 19" kasetka z tworzywa sztucznego z gniazdem SBM41 Moduł wejścia/wyjścia, 40 BE, 24 BA/BE, 64 diody LED SBM41

10 70 Moduł wejścia/wyjścia SBM42 Moduł wejścia/wyjścia z kontrolerem magistrali CAN. 40 wejść binarnych BE. 24 wyjścia binarne BA, możliwe przełączenie do funkcji wejść binarnych BE. 32 diody LED z 3 komunikatami stanu Wył./Światło stałe/miganie. 16 przycisków z diodami LED. 19" kasetka z tworzywa sztucznego z gniazdem. SBM42 Moduł wejścia/wyjścia, 40 BE, 24 BA/BE, 32 diodami LED, 16 przyciskami SBM42 Moduł obsługowy SBM43 Moduł obsługowy z kontrolerem magistrali CAN. 32 przyciski z diodami LED. 19" obudowa przednia z łączem zaciskowym. SBM43 Moduł obsługowy, 32 przyciski Moduł obsługowy SBM44 Moduł obsługowy z kontrolerem magistrali CAN. 64 diody LED z 3 komunikatami stanu Wył./Światło stałe/miganie. 19" obudowa przednia z zaciskami. SBM44 Moduł obsługowy, 64 diody LED SBM43 SBM44 Moduł obsługowy SBM45 Moduł obsługowy z kontrolerem magistrali CAN. 32 diody LED z 3 komunikatami stanu Wył./Światło stałe/miganie oraz przełączaniem kolorów czerwony/zielony/żółty. 16 przycisków z diodami LED. 19" obudowa przednia z zaciskami. SBM45 Moduł obsługowy, 32 diody LED, 16 przycisków Moduł wejścia/wyjścia SBM8 Moduł wejścia/wyjścia z kontrolerem magistrali CAN. 4 wejścia binarne BE. 8 wyjść binarnych BA, możliwe przełączenie do funkcji wejść binarnych BE. Obudowa do montażu na szynie DIN. SBM8 Moduł wejścia/wyjścia, 4 BE, 8 BA/BE SBM45 SBM8

11 71 Moduły interfejsów komunikacyjnych SBM50, SBM51 i SBM52 Moduły interfejsów komunikacyjnych do integracji i systemów innych producentów na płaszczyźnie obiektowej. Pompy, liczniki, kotły, falowniki itd. są integrowane poprzez otwarty interfejs komunikacyjny. Punkty danych innych producentów są przekształcane na parametry sterownika i dostępne są tym samym wewnątrz systemu automatyki i systemu zarządzania. Obudowa do montażu na szynie DIN. SBM51/01 Interfejs komunikacyjny do Grundfos, podłączenie maks. 8 pomp Grundfos poprzez protokół GENibus SBM51/02 Interfejs komunikacyjny do Wilo KSB, podłączenie maks. 4 pojedynczych lub podwójnych pomp z interfejsem PLR SBM51/04 Interfejs komunikacyjny do M-Bus zgodnie z DIN EN , podłączenie maks. 32 liczników poprzez M-Bus SBM52/04 Interfejs komunikacyjny do M-Bus zgodnie z DIN EN , podłączenie maks. 99 liczników poprzez M-Bus SBM50/05 Interfejs komunikacyjny do nadzoru zużycia energii Berg, podłączenie elementu nadzoru zużycia energii Berg UPM320, UPM3000, UPM3001, UPM3010 lub UBN400 SBM51/06 Interfejs komunikacyjny do Danfoss, podłączenie 8 falowników Danfoss VLT 6000 SBM51/07 Interfejs komunikacyjny do Buderus, podłączenie kotłów Buderus Ecomatik 4000 SBM51/08 Interfejs komunikacyjny do,, podłączenie systemu magistrali / SBM51/09 Interfejs komunikacyjny do Vectron, podłączenie 8 falowników Vectron VCB 400 SBM50/11 Interfejs komunikacyjny do Lenze, podłączenie 8 falowników Lenze 8200 vector, 8200 motec SBM52/12 Interfejs komunikacyjny do Trox, podłączenie komponentów ochrony przeciwpożarowej Trox-AS-i SBM51/13 Interfejs komunikacyjny do Gossen, podłączenie 8 elementów nadzoru zużycia energii Gossen Metrawatt A2000 SBM51/15 Interfejs komunikacyjny do Belimo, podłączenie 8 siłowników Bielmo poprzez szynę MP-Bus SBM51/16 Interfejs komunikacyjny do Sontex, podłączenie liczników ilości ciepła firmy Sontex (z serii Supercal 432) SBM51/17 Interfejs komunikacyjny do sygnalizacji otwarcia drzwi Interflex SBM51/15

12 72 Moduły magistrali obiektowej FBM Moduły magistrali obiektowej FBM (FeldBusModule) do gromadzenia pojedynczych, oddalonych od sterownika, analogowych i binarnych sygnałów (punktów danych). 63 moduły FBM mogą być podłączone dowolnie do magistrali obiektowej. Dopuszczalne są sesje na duże odległości (maks m) od sterownika. System magistrali obiektowej bazuje na magistrali CAN-Bus. Moduły wejścia/wyjścia FBM stosowane są do montażu ściennego lub w szafach automatyki. Moduły wejścia/wyjścia FBM do montowania w szafach automatyki posiadają elementy obsługi. Wskaźniki diodowe LED do sygnalizacji stanu i kontroli komunikacji. Poprzez odbiór daleko rozproszonych, analogowych i binarnych sygnałów wydatek związany z okablowaniem konwencjonalnych zostaje znacząco zredukowany. Podłączenie do sterowników DDC3002, DDC3003, DDC3200, DDC3300. Moduł wejścia magistrali obiektowej FBM14 Moduł wejścia magistrali obiektowej z kontrolerem magistrali CAN. 4 wejścia binarne BE. Wejścia jako bezpotencjałowe styki zwierne/rozwierne lub liczniki impulsów 40 Hz. Kontrola komunikacji poprzez diody LED. Wskaźniki diodowe LED trybów pracy. Obudowa z tworzywa sztucznego do szaf automatyki, montaż na szynie DIN. FBM14 Moduł wejścia magistrali obiektowej, 4 BE FBM14 Moduł wejścia magistrali obiektowej FBM14W Moduł wejścia magistrali obiektowej z kontrolerem magistrali CAN. 4 wejścia binarne BE. Wejścia jako bezpotencjałowe styki zwierne/rozwierne. Kontrola komunikacji poprzez diody LED. Obudowa do montażu ściennego, IP54. FBM14W Moduł wejścia magistrali obiektowej, 4 BE FBM14W Moduł wejścia magistrali obiektowej FBM18 Moduł wejścia magistrali obiektowej z kontrolerem magistrali CAN. 8 wejść binarnych BE. Wejścia jako bezpotencjałowe styki zwierne/rozwierne lub liczniki impulsów 40 Hz. Kontrola komunikacji poprzez diody LED. Wskaźniki diodowe LED trybów pracy. Obudowa z tworzywa sztucznego do szaf automatyki, montaż na szynie DIN. FBM18 Moduł wejścia magistrali obiektowej, 8 BE FBM18

13 73 Moduł wejścia magistrali obiektowej FBM20 Moduł wejścia magistrali obiektowej z kontrolerem magistrali CAN. 4 wejścia binarne BE. Wejścia jako bezpotencjałowe styki zwierne/rozwierne lub liczniki impulsów 80 Hz. Kontrola komunikacji poprzez diody LED. Obudowa z tworzywa sztucznego do szaf automatyki, montaż na szynie DIN. FBM20 Moduł wejścia magistrali obiektowej, 4 BE Moduł wejścia/wyjścia magistrali obiektowej FBM21 Moduł wejścia/wyjścia magistrali obiektowej z kontrolerem magistrali CAN. 3 wejścia binarne BE, 1 wyjście binarne BA. Wejścia jako bezpotencjałowe styki zwierne/rozwierne lub liczniki impulsów 80 Hz. Wyjście jako styk przełączny 230 V AC; 8(3) A. Kontrola komunikacji poprzez diody LED. Wskaźniki diodowe LED trybów pracy. Płaszczyzna obsługi awaryjnej Auto-Wł.-Wył. dla jednego wyjścia binarnego. Obudowa z tworzywa sztucznego do szaf automatyki, montaż na szynie DIN. FBM20 FBM21 FBM21 Moduł wejścia/wyjścia magistrali obiektowej, 3 BE, 1 BA Moduł wyjścia magistrali obiektowej FBM24 Moduł wyjścia magistrali obiektowej z kontrolerem magistrali CAN. 4 wyjścia binarne BA, styk przełączny 230 V AC; 8(3) A. Kontrola komunikacji poprzez diody LED. Wskaźniki diodowe LED trybów pracy. Płaszczyzna obsługi awaryjnej Auto-Wł.-Wył. dla każdego wyjścia binarnego. Obudowa z tworzywa sztucznego do szaf automatyki, montaż na szynie DIN. FBM24 Moduł wyjścia magistrali obiektowej, 4 BA FBM24 Moduł wyjścia magistrali obiektowej FBM24W Moduł wyjścia magistrali obiektowej z kontrolerem magistrali CAN. 4 wyjścia binarne BA, styk zwierny 230 V AC; 8(3) A. Kontrola komunikacji poprzez diody LED. Obudowa do montażu ściennego, IP54. FBM24W Moduł wyjścia magistrali obiektowej, 4 BA FBM24W Moduł wejścia magistrali obiektowej FBK Moduł wejścia magistrali obiektowej FBK z kontrolerem magistrali CAN. 4 wejścia analogowe AE. Kontrola komunikacji poprzez diody LED. Obudowa z tworzywa sztucznego do szaf automatyki, montaż na szynie DIN. Zasilanie 12 V DC ±10 % FBK34 FBK36 Moduł wejścia magistrali obiektowej, 4 AE sygnały wejściowe V, Ni1000 lub Pt1000 ( C) Moduł wejścia magistrali obiektowej, 4 AE sygnały wejściowe V, ma lub ma FBK34

14 74 Moduł wejścia magistrali obiektowej FBM34 Moduł wejścia magistrali obiektowej z kontrolerem magistrali CAN. 4 wejścia analogowe AE. Wejścia 4 x KP10 z możliwością przełączenia na 4 x V. Kontrola komunikacji poprzez diody LED. Obudowa z tworzywa sztucznego do szaf automatyki, montaż na szynie DIN. FBM34 Moduł wejścia magistrali obiektowej, 4 AE Moduł wejścia magistrali obiektowej FBM34W Moduł wejścia magistrali obiektowej z kontrolerem magistrali CAN. 4 wejścia analogowe AE. Wejścia 4 x KP10 z możliwością przełączenia na 4 x V. Kontrola komunikacji poprzez diody LED. Obudowa do montażu ściennego, IP54. FBM34 FBM34W Moduł wejścia magistrali obiektowej, 4 AE FBM34W Moduł wyjścia magistrali obiektowej FBM44 Moduł wyjścia magistrali obiektowej z kontrolerem magistrali CAN. 4 wyjścia analogowe AA V. Kontrola komunikacji poprzez diody LED. Płaszczyzna obsługi Auto 100 % - 0 % dla każdego wyjścia analogowego. Obudowa z tworzywa sztucznego do szaf automatyki, montaż na szynie DIN. FBM44 Moduł wyjścia magistrali obiektowej, 4 AA FBM44 Moduł wyjścia magistrali obiektowej FBM44W Moduł wyjścia magistrali obiektowej z kontrolerem magistrali CAN. 4 wyjścia analogowe AA V. Kontrola komunikacji poprzez diody LED. Obudowa do montażu ściennego. FBM44W Moduł wyjścia magistrali obiektowej, 4 AA Moduł obsługowy magistrali obiektowej FBM01 Moduł obsługowy magistrali obiektowej z kontrolerem magistrali CAN. 64 diody LED z 3 komunikatami stanu Wył./Światło stałe/miganie (kolor czerwony). 19" obudowa przednia z tworzywa sztucznego z zaciskiem. FBM01 Moduł obsługowy magistrali obiektowej, 64 diody LED FBM44W FBM01

15 Sterownik pomieszczeń FBR Sterowniki pomieszczeń FBR (FeldBusControllers) są częściami składowymi systemu magistrali obiektowej. Do magistrali obiektowej można podłączyć 63 sterowniki pomieszczeń FBR. System magistrali obiektowej umożliwia dowolną kombinację pomiędzy modułami wejścia/wyjścia FBM i sterownikami pomieszczeń FBR. Sterowniki pomieszczeń FBR stosowane są do obsługi pojedynczych pomieszczeń, jak też sterowania ogrzewaniem i wentylacją. Sterowniki pomieszczeń dysponują do różnych zastosowań wyjściami dwustanowymi, wyjściami 3-punktowymi lub wyjściami napięciowymi V. Sterowniki posiadają autonomiczne funkcje regulacyjne. Podłączenie do sterowników DDC3002, DDC3200, DDC3200, DDC3300. Sterownik pomieszczeń FBR01 Sterownik pomieszczeń z kontrolerem magistrali CAN. Jedno, sterowane impulsowo wyjście dwustanowe BA do sterowania termonapędami. Jedno binarne wejście BE do kontaktu okiennego lub sygnalizatora obecności. Zintegrowany czujnik temperatury pomieszczenia. Obudowa pomieszczeniowa do montażu ściennego. FBR01 FBR01S2 Sterownik pomieszczeń Sterownik pomieszczeń, przycisk z diodą LED do przedłużenia czasu pracy min., zastępuje wejście binarne BE Sterownik pomieszczeń FBR02 Sterownik pomieszczeń z kontrolerem magistrali CAN. Jedno, sterowane impulsowo wyjście dwustanowe BA do sterowania termonapędami. Jedno binarne wejście BE do kontaktu okiennego lub sygnalizatora obecności. Zintegrowany czujnik temperatury pomieszczenia. Obudowa pomieszczeniowa z nastawnikiem wartości zadanej do montażu ściennego. FBR02 FBR02S2 Sterownik pomieszczeń Sterownik pomieszczeń, przycisk z diodą LED do przedłużenia czasu pracy min., zastępuje wejście binarne BE FBR01 FBR01S2 FBR02 75 FBR02S2

16 76 Sterownik pomieszczeń FBR3 Sterownik pomieszczeń z kontrolerem magistrali CAN. Dwa analogowe wyjścia AA, V (grzanie-chłodzenie). Jedno binarne wyjście BA (urządzenie włączone), jedno wyjście binarne BA (komunikat o trybie pracy). Trzy binarne wejścia BE do kontaktu okiennego, sygnalizatora obecności lub informacji o trybie pracy. Dwa analogowe wejścia AE do zenego czujnika temperatury pomieszczenia i nastawnika wartości zadanej. FBR3 FBR3S1 Sterownik pomieszczeń Sterownik pomieszczeń, anal. wejście na nastawnik wartości zadanej V Sterownik pomieszczeń FBR4 Sterownik pimieszczeń z kontrolerem magistrali CAN. Dwa 3-punktowe wyjścia BA (grzanie-chłodzenie), przełączane na 2 x 2-stanowe wyjścia. Jedno binarne wyjście BA (urządzenie włączone), jedno wyjście binarne BA (informacja o trybie pracy). Trzy binarne wejścia BE do kontaktu okiennego, sygnalizatora obecności lub informacji o trybie pracy. Dwa analogowe wejścia AE do zenych czujników temperatury pomieszczenia i nastawników wartości zadanej. Obudowa do montażu ściennego. FBR4 Sterownik pomieszczeń FBR3 FBR4 Sterownik pomieszczeń FBR5 Sterownik pomieszczeń z kontrolerem magistrali CAN. Sterownik wentylacji z czterema analogowymi wyjściami AA V. Trzy binarne wyjścia przekaźnikowe BA. 4 wejścia binarne BE. 5 wejść analogowych AE. Autonomiczna funkcja regulacyjna P/PI/PID. Rozszerzenie funkcji poprzez opcje oprogramowania, takie jak kaskada, przełączanie rozruchu, monitorowanie wartości granicznych, monitorowanie temperatury pomieszczeń. Obudowa do montażu ściennego. Wejście na nastawnik wartości zadanej 10 kω Zasilanie 12 V DC ±20 % lub 24 V AC ±20 %; Hz. FBR5 FBR5S1 Sterownik pomieszczeń Sterownik pomieszczeń, analogowe wejście na nastawnik wartości zadanej V Sterownik pomieszczeń FBR5H Sterownik pomieszczeń z kontrolerem magistrali CAN. Sterownik ogrzewania z jednym analogowym wyjściem AA V. Trzy binarne wyjścia przekaźnikowe BA. 4 wejścia binarne BE. 5 wejść analogowych AE. Autonomiczna funkcja regulacyjna P/PI/PID. Rozszerzenie funkcji poprzez opcje oprogramowania, takie jak korekcja pomieszczenia, optymalizacja, monitorowanie wartości granicznych. Obudowa do montażu ściennego. Zasilanie 12 V DC ±20 % lub 24 V AC ±20 %; Hz. FBR5H Sterownik pomieszczeń Sterownik pomieszczeń FBR6 Sterownik pomieszczeń z kontrolerem magistrali CAN. Sterownik wentylacji z dwoma 3-stronnymi wyjściami, przełączanymi na cztery 2-stronne wyjścia BA. 3 binarne wyjścia przekaźnikowe BA. 4 wejścia binarne BE. 5 wejść analogowych AE. Autonomiczna funkcja regulacyjna P/PI/PID. Rozszerzenie funkcji poprzez opcje oprogramowania, takie jak kaskada, przełączanie rozruchu, monitorowanie wartości granicznych, monitorowanie temperatury pomieszczeń. Obudowa do montażu ściennego. Wejście na zdalny nastawnik wartości zadanej 10 kω Zasilanie 12 V DC ±20 % lub 24 V AC ±20 %; Hz. FBR5 FBR5H FBR6 FBR6 FBR6S1 Sterownik pomieszczeń Sterownik pomieszczeń, analogowe wejście na nastawnik wartości zadanej V

17 77 Moduł obsługi pomieszczeń z wyświetlaczem LCD DDC110S Moduł obsługi pomieszczeń DDC110S z wyświetlaczem LCD służy w systemie automatyki do rejestracji temperatury pomieszczeń. Dysponuje czterema klawiszami funkcyjnymi do nastawiania wartości zadanej i funkcją Timera (wymuszone włączanie w trybie regulacyjnym dziennym). Poza tym moduł obsługi pomieszczeń posiada wejście do podłączeni kontaktu okiennego lub sygnalizatora obecności. Poprzez magistralę obiektową są przesyłane dane do sterownika. DDC110S Moduł obsługi pomieszczeń z wyświetlaczem LCD Moduł obsługi pomieszczeń z wyświetlaczem LCD DDC110-3 Moduł obsługi pomieszczeń DDC110-3 z wyświetlaczem LCD służy w systemie automatyki do rejestracji temperatury pomieszczeń. Dysponuje dwoma klawiszami funkcyjnymi do nastawiania wartości zadanej i czterema klawiszami spełniającymi funkcje przełączników. Poza tym moduł obsługi pomieszczeń posiada wejście do podłączenia kontaktu okiennego lub sygnalizatora obecności. Poprzez magistralę obiektową są przesyłane dane do sterownika. DDC110-3 Moduł obsługi pomieszczeń z wyświetlaczem LCD Moduł obsługi pomieszczeń z graficznym wyświetlaczem DDC130 Moduł obsługi pomieszczeń DDC130 z wyświetlaczem graficznym służy w systemie automatyki do rejestracji temperatury pomieszczeń, jak też do komfortowej obsługi regulacji pomieszczeń. Dysponuje dwoma klawiszami funkcyjnymi i pokrętłem do wyświetlania i ustawiania parametrów pomieszczenia, np. rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu, daty/czasu, wartości zadanej, trybu dziennego/nocnego/automatycznego, programu czasu użytkowania itd. Poprzez magistralę obiektową są przesyłane dane do sterownika. Wyświetlane informacje mogą zostać zmienione dzięki zmianie parametrów. Poza tym moduł obsługi pomieszczeń posiada dowolnie parametryzowane wejście stykowe. Zasilanie 12 V DC ±20 % lub 24 V AC ±10 %; Hz. DDC130 Moduł obsługi pomieszczeń z wyświetlaczem graficznym Moduł obsługi pomieszczeń z graficznym wyświetlaczem DDC131 Moduł obsługowy DDC131 do zabudowy frontowej w szafie automatyki wyposażony jest w wyświetlacz graficzny i służy do komfortowej obsługi i regulacji pomieszczeń w systemie. Dysponuje dwoma klawiszami funkcyjnymi i pokrętłem do wyświetlania i ustawiania parametrów pomieszczenia, np. rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu, daty/czasu, wartości zadanej, trybu dziennego/nocnego/automatycznego, programu czasu użytkowania itd. Poprzez magistralę obiektową są przesyłane dane do sterownika. Wyświetlane informacje mogą zostać zmienione dzięki zmianie parametrów. Poza tym moduł obsługowy posiada dowolnie parametryzowane wejście stykowe. Zasilanie 12 V DC ±20 % lub 24 V AC ±10 %; Hz. DDC110S DDC110-3 DDC130 DDC131 DDC131 Moduł obsługi pomieszczeń z wyświetlaczem graficznym

18 78 Lokalna obsługa nadrzędna FSM FSM (frontowe moduły przełączające) to lokalne jednostki obsługi nadrzędnej, które umożliwiają wymuszenie działania obiektowych w instalacji technicznych niezależnie od systemu automatyki. W połączeniu ze specjalnie zaprojektowanymi modułami wejścia/wyjścia magistrali obiektowej (FBM) tworzą jednostki funkcjonalne lokalnej obsługi nadrzędnej zgodnie z wymaganiami VDI Komunikacja pomiędzy dwoma modułami odbywa się za pomocą autonomicznie funkcjonującego połączenia 4-żyłowego (interfejs QB) na oddzielnej, niezależnej płaszczyźnie. Lokalna obsługa nadrzędna z FSM i FBM funkcjonuje niezależnie od systemu i jest dopasowana specjalnie do systemu magistrali obiektowej. Zintegrowane funkcje dodatkowe do eksploatacji różnorodnych obiektowych działają także w czasie operacji ręcznych. Ze względu na uniwersalne obszary zastosowań w dziedzinie technicznego wyposażenia budynków (TGA) oraz budowy, różnorodne moduły FSM kategoryzowane są wg funkcji i kanałów sterowania. Moduł obsługowy FSM01 Uniwersalny przełącznik wielokanałowy, 1 przełącznik z 6 pozycjami. Przełącznik z mechanicznym ogranicznikiem pozycji. Dwie sekcje styków. Wejścia/wyjścia obsługi FSM01 do 12 (2 równoległe sekcje styków) Lokalna jednostka funkcjonalna 1 przełącznik pozycji z 2 sekcjami styków i nasadzanym, mechanicznym ogranicznikiem pozycji. Drzwi szafy automatyki lub 19" rama wsuwana Moduł obsługowy, uniwersalny przełącznik wielokanałowy, 1 przełącznik, 12 wyjść/wejść podzielonych na 2 równoległe sekcje styków. FSM01 Moduł obsługowy FSM02 Uniwersalny przełącznik wielokanałowy, 2 przełączniki z 6 pozycjami. Obydwa przełączniki z mechanicznym ogranicznikiem pozycji. Wejścia/wyjścia obsługi FSM02 Moduł obsługowy, uniwersalny przełącznik wielokanałowy, 2 przełączni, do 12 wejść/wyjść FSM02 do 12 (2 x 6) Lokalna jednostka funkcjonalna 2 przełączniki pozycji z nasadzanym, mechanicznym ogranicznikiem pozycji przełączania. Drzwi szafy automatyki lub 19" rama wsuwana

19 79 Moduł obsługowy FSM04 Uniwersalny przełącznik wielokanałowy, 4 przełączniki z 3 pozycjami. Wejścia/wyjścia obsługi do 12 (4 x 3) Lokalna jednostka funkcjonalna 4 przełączniki pozycji z jedną sekcją styków Drzwi szafy automatyki lub 19" rama wsuwana FSM04 Moduł obsługowy, uniwersalny przełącznik wielokanałowy, 4 przełączniki, do 12 wejść/wyjść FSM04 Moduł sygnalizacyjny FSM08 Uniwersalny moduł sygnalizacyjny z wyjściem sygnalizacji zbiorczej usterki i zintegrowanym zasilaczem seciowym. Wyświetlacz z 8 liniami komunikatu, pojedynczo konfigurowalne jako sygnalizacja trybu pracy lub usterki, moduł z wyjściem sygnalizacji zbiorczej usterki i wejściem na centralny test lampek. Obok funkcji wyświetlania i sygnalizacji FSM08 może być używany jako zasilacz 12 V DC. Napięcie 24 V AC; ±10 % znamionowe 12 V DC; ±10 % Napięcie wyjściowe Wejścia Wyjście Sygnalizacja FSM08 12 V DC; ±5 %; 3 VA 9 x BE 1 x BA Lokalna jednostka funkcjonalna 8 sygnalizacyjnych diod LED, kolorowych (sygnalizacja trybu pracy i usterek) 1 LED Sygnalizacja trybu pracy, 1 LED Przeciążenie zasilacza Drzwi szafy automatyki lub 19" rama wsuwana Uniwersalny moduł sygnalizacyjny z 8 sygnalizacjami i zintegrowanym zasilaczem sieciowym. FSM08 Lokalna obsługa nadrzędna FSM12 Lokalna obsługa nadrzędna zgodna z VDI 3814 do sterowania urządzeniami technicznymi z analogowymi sygnałami V. Napięcie znamionowe 12 V DC +20 %..-10 % Wejścia 2 x AE Wyjścia 2 x AA 2 x binarny styk komunikatu zwrotnego Lokalna jednostka funkcjonalna lub połączenie z FBM14 lub FBM18 obsługi 2 przełączniki Tryb automatyczny/ręczny 2 bezstopniowe nastawniki % (= V) Sygnalizacja 2 diody LED dla analogowych sygnałów wyjściowych Drzwi szafy automatyki lub 19" rama wsuwana FSM12 FSM12 Lokalna obsługa nadrzędna, 2 AE, 2 AA, 2 binarne styki komunikatu zwrotnego

20 80 Lokalna obsługa nadrzędna FSM14 Lokalna obsługa nadrzędna zgodna z VDI 3814 do sterowania urządzeniami technicznymi z analogowymi sygnałami V. Nap. znamionowe 12 V DC +20 %..-10 % Wejścia 4 x AE Wyjścia 4 x AA obsługi Sygnalizacja FSM14 4 x binarny styk komunikatu zwrotnego Lokalna jednostka funkcjonalna lub połączenie z FBM14 lub FBM18 4 przełączniki Tryb automatyczny/ręczny 4 bezstopniowe nastawniki % (= V) 4 diody LED dla analogowych sygnałów wyjściowych Drzwi szafy automatyki lub 19" rama wsuwana Lokalna obsługa nadrzędna, 4 AE, 4 AA, 4 binarne styki komunikatu zwrotnego FSM14 Lokalna obsługa nadrzędna FSM20 FSM20 tworzy w połączeniu z modułem wejścia/wyjścia FBM38 lokalne urządzenie obsługi nadrzędnej zgodne z VDI 3814 do sterowania 2-stopniowymi urządzeniami/agregatami technicznymi za pomocą przełącznika. Nap. znamionowe 12 V DC +20 %..-10 % (interfejs QB) Kanały sterujące Interfejs obsługi Sygnalizacja FSM20 2 QBS z FBM38 2 przełączniki Tryb automatyczny/ręczny z manualnym sterowaniem: 1 stopień i 2 stopień 4 zielone diody LED (wyjścia przekaźnikowe FBM38), 4 kolorowe diody LED (sygnalizacja trybu pracy i usterek), możliwość wyłączenia ścienny (akcesoria WAS), drzwi szafy automatyki lub 19" rama wsuwana Lokalna obsługa nadrzędna, 2 x 2 stany FSM20 FSM21 Lokalna obsługa nadrzędna, 2 x 2- lub 1 stan FSM21 Lokalna obsługa nadrzędna FSM21 FSM21 tworzy w połączeniu z modułem wejścia/wyjścia FBM38 lokalne urządzenie obsługi nadrzędnej zgodne z VDI 3814 do sterowania 1- lub 2-stopniowymi urządzeniami/agregatami technicznymi za pomocą przełącznika. Nap. znamionowe 12 V DC +20 %..-10 % (poprzez interfejs QB) Kanały sterujące 2 Interfejs QBS z FBM38 obsługi 2 przełączniki Tryb automatyczny/ręczny ze sterowaniem ręcznym pozycją 1 (stopień 1) i pozycją 2 (stopień 2) oraz mechanicznie nasadzanym ogranicznikiem przełącznika do ograniczania pozycji przełączania. Sygnalizacja 4 zielone diody LED (komunikaty zwrotne o trybie pracy), możliwość wyłączenia ścienny (akcesoria WAS), drzwi szafy automatyki lub 19" rama wsuwana

21 81 Lokalna obsługa nadrzędna FSM22 FSM22 tworzy w połączeniu z modułem wejścia/wyjścia FBM38 lokalne urządzenie obsługi nadrzędnej zgodne z VDI 3814 do sterowania 3-stopniowymi urządzeniami/agregatami technicznymi za pomocą przełącznika. Nap. znamionowe 12 V DC +20 %..-10 % (interfejs QB) Kanały sterujące 2 Interfejs obsługi Sygnalizacja QBS z FBM38 2 przełączniki Tryb automatyczny/ręczny z ręcznym sterowaniem OTWARTY/STOP/ZAMKNIĘTY 4 zielone diody LED (wyjścia przekaźnikowe FBM38), 4 kolorowe diody LED (sygnalizacja trybu pracy i usterek), możliwość wyłączenia ścienny (akcesoria WAS), drzwi szafy automatyki lub 19" rama wsuwana FSM22 FSM22 Lokalna obsługa nadrzędna, 2 x 3-punktowa Lokalna obsługa nadrzędna FSM24 FSM24 tworzy w połączeniu z modułem wejścia/wyjścia FBM38 lokalne urządzenie obsługi nadrzędnej zgodne z VDI 3814 do sterowania 1-stopniowymi urządzeniami/agregatami technicznymi za pomocą przełącznika. Nap. znamionowe 12 V DC +20 %..-10 % (interfejs QB) Kanały sterujące 2 Interfejs obsługi Sygnalizacja FSM24 QBS z FBM38 2 przełączniki Tryb automatyczny/ręczny z ręcznym sterowaniem WŁ/WYŁ 2 zielone diody LED (wyjścia przekaźnikowe FBM38) 2 kolorowe diody LED (sygnalizacja trybu pracy lub usterek), możliwość wyłączenia ścienny (akcesoria WAS), drzwi szafy automatyki lub 19" rama wsuwana Lokalna obsługa nadrzędna, 2 x WYŁ./WŁ. FSM24 Lokalna obsługa nadrzędna FSM25 FSM25 tworzy w połączeniu z modułem wejścia/wyjścia FBM38 lokalne urządzenie obsługi nadrzędnej zgodne z VDI 3814 do sterowania 1-stopniowymi urządzeniami/agregatami technicznymi za pomocą przełącznika. Nap. znamionowe 12 V DC +20 %..-10 % (poprzez interfejs QB) Kanały sterujące 4 Interfejs obsługi Sygnalizacja FSM25 QBS z FBM38 4 przełączniki Tryb automatyczny/ręczny z ręcznym sterowaniem WŁ/WYŁ 4 zielone diody LED (komunikaty zwrotne o trybie pracy), 4 kolorowe diody LED (sygnalizacja trybu pracy i usterek), możliwość wyłączenia ścienny (akcesoria WAS), drzwi szafy automatyki lub 19" rama wsuwana Lokalna obsługa nadrzędna, 4 x WYŁ./WŁ. FSM25

22 82 Lokalna obsługa nadrzędna FSM26 FSM26 tworzy w połączeniu z modułem wejścia/wyjścia FBM38 lokalne urządzenie obsługi nadrzędnej zgodne z VDI 3814 do sterowania 1-stopniowymi urządzeniami/agregatami technicznymi za pomocą przełącznika. Nap. znamionowe 12 V DC +20 %..-10 % (interfejs QB) Kanały sterujące 4 Interfejs obsługi Sygnalizacja QBS z FBM38 4 przełączniki Tryb automatyczny/tryb ręczny z manualnym sterowaniem WYŁ/WŁ 4 zielone diody LED (wyjścia przekaźnikowe FBM38), 4 kolorowe diody LED (sygnalizacja trybu pracy lub usterek), możliwość wyłączenia ścienny (akcesoria WAS), drzwi szafy automatyki lub 19" rama wsuwana FSM26 FSM26 Lokalna obsługa nadrzędna, 4 x WYŁ./WŁ. Lokalna obsługa nadrzędna FSM27 FSM27 tworzy w połączeniu z modułem wejścia/wyjścia FBM38 lokalne urządzenie obsługi nadrzędnej zgodne z VDI 3814 do sterowania 1- lub 4-stopniowymi urządzeniami/agregatami technicznymi za pomocą przełącznika. Nap. znamionowe 12 V DC +20 %..-10 % (poprzez interfejs QB) Kanały sterujące Interfejs obsługi Sygnalizacja FSM27 QBS z FBM38 1 przełącznik Tryb automatyczny/tryb ręczny z ręcznym sterowaniem z pozycji 1 (stopień 1), pozycji 2 (stopień 2), pozycji 3 (stopień 3), pozycji 4 (stopień 4) mechanicznie nasadzanym ogranicznikiem pozycji przełączania. 4 zielone diody LED (komunikaty zwrotne o trybie pracy), 5 czerwonych diod LED (sygnalizacja o zakłóceniach), możliwość wyłączenia ścienny (akcesoria WAS), drzwi szafy automatyki lub 19" rama wsuwana Lokalna obsługa nadrzędna, 1 x 1- do 4 stanów Lokalna obsługa nadrzędna FSM28 FSM28 tworzy w połączeniu z modułem wejścia/wyjścia FBM38 lokalne urządzenie obsługi nadrzędnej zgodne z VDI 3814 do sterowania 2-stopniowym urządzeniem/agregatem technicznym i dwoma 1-stopniowymi urządzeniami/agregatami technicznymi za pomocą przełącznika. Nap. znamionowe 12 V DC +20 %..-10 % (poprzez interfejs QB) Kanały sterujące 3 Interfejs QBS obsługi Sygnalizacja z FBM38 1 przełącznik Tryb automatyczny/tryb ręczny z ręcznym sterowaniem od stopnia 1 i stopnia 2, 2 przełącznikami Tryb automatyczny/tryb ręczny z ręcznym sterowaniem WYŁ/WŁ. 4 zielone diody LED (wyjścia przekaźnikowe FBM38), 4 kolorowe diody LED (sygnalizacja trybu pracy i usterek), możliwość wyłączenia ścienny (akcesoria WAS), drzwi szafy automatyki lub 19" rama wsuwana FSM27 FSM28 FSM28 Lokalna obsługa nadrzędna, 1 x 2 stany, 2 x WYŁ./WŁ. 1

23 83 Lokalna obsługa nadrzędna FSM29 FSM29 tworzy w połączeniu z modułem wejścia/wyjścia FBM38 lokalne urządzenie obsługi nadrzędnej zgodne z VDI 3814 do sterowania urządzeniem/agregatem technicznym z punktowym sterowaniem i dwoma 1-stopniowymi urządzeniami/ agregatami technicznymi za pomocą przełacznika. Nap. znamionowe 12 V DC +20 %..-10 % (poprzez interfejs QB) Kanały sterujące Interfejs obsługi Sygnalizacja 3 QBS z FBM38 1 przełącznik Tryb automatyczny/tryb ręczny, z ręcznym sterowaniem OTWARTY/STOP/ZAMKNIĘTY, 2 przełącznikami Tryb automatyczny/tryb ręczny, z ręcznym sterowaniem WYŁ/WŁ. 4 zielone diody LED (wyjścia przekaźnikowe FBM38). 4 kolorowe diody LED (sygnalizacja trybu pracy i usterek), możliwość wyłączenia ścienny (akcesoria WAS), drzwi szafy automatyki lub 19" rama wsuwana FSM29 FSM29 Lokalna obsługa nadrzędna, 1 x 3-punktowa, 2 x WYŁ./WŁ. Lokalna obsługa nadrzędna FSM3M FSM3M tworzy w połączeniu z modułem wejścia/wyjścia FBM38 na lokalnej płaszczyźnie obsługi nadrzędnej uniwersalny w zastosowaniu, wielofunkcyjny moduł sygnalizacyjny zgodny z VDI 3814 z maks. 8 liniami komunikatu. Elastyczny w funkcjach i użyciu poprzez filozofię makr (przypisanie różnorodnych makr funkcyjnych do FBM38). Kolorowe, opatentowane elementy obsługi i sygnalizacji można dowolnie konfigurować jako sygnalizatory LED lub przyciski sygnalizacyjne. Wybór funkcji LED/przycisku (= pojedyncze potwierdzenie) jest możliwy za każdym razem. Nap. znamionowe 12 V DC (interfejs QB) Linie komunikatu Interfejs obsługi Sygnalizacja Akcesoria FSM3M do 8 QBS z FBM38 8 konfigurowalnych sygnalizatorów LED/przycisków sygnalizacyjnych do 8 kolorowych wskaźników LED (czerwone-zielone-żółte) do sygnalizacji komunikatów (np. komunikatów o trybie pracy i usterkach); sygnalizacja LED w postaci migającego światła/światła stałego, konfiguracja sygnalizacji dodatkowych stanów, takich jak alarm lub sygnalizacja zbiorczej usterki możliwa jest w FBM38 ścienny (akcesoria WAS), drzwi szafy automatyki lub 19" rama wsuwana białe maskownia (na niewykorzystane linie sygnalizacji) Lokalna obsługa nadrzędna, 8 linii komunikatu, 8 opatentowanych elementów obsługi i sygnalizacji (przyciski sygnalizacyjne), 5 różnych makr funkcyjnych do zarządzania sygnalizacji. FSM3M

24 84 Moduł wejścia/wyjścia SBM38 Moduł wejścia/wyjścia z kontrolerem magistrali CAN i interfejsem QB do podłączenia lokalnej obsługi nadrzędnej FSM. Układ połączeń zawierający do 12 wejść binarnych. 4 bezpotencjałowe styki przekaźnikowe (styk przełączny; maks. 230 V AC; / 6 (3) A). Kontrola komunikacji poprzez oddzielne diody LED. 5 przełączników DIP do parametryzacji trybu pracy i funkcji dodatkowych obiektowych, jak też do inwersji wejść sygnalizacji o usterkach. Do 20 konfigurowalnych makr oprogramowania. Niezależne zarządzanie sygnalizacją poprzez backbone (rozszerzalne z SBM21, SBM41 i FBM48). Obudowa z tworzywa sztucznego do szaf automatyki; montaż na szynie nośnej DIN. Zasilanie 12 V DC +20 %..-10 %. FBM38 Moduł wejścia/wyjścia magistrali obiektowej, 4 BA, 12 BE FBM38 Lokalna obsługa nadrzędna FSM42 FSM42 tworzy w połączeniu z modułem wejścia/wyjścia FBM48 lokalne urządzenie obsługi nadrzędnej zgodne z VDI 3814 do sterowania urządzeniami/ agregatami technicznymi za pomocą sygnału V. Nap. znamionowe 12 V DC +20 %..-10 % (poprzez interfejs QB) Kanały sterujące 2 Interfejs QBS z FBM48 obsługi 2 przełączniki Tryb automatyczny/tryb ręczny, z manualnym sterowaniem % Sygnalizacja 2 wskaźniki poziomu sygnału, zielony (dowolnie sygnały wejścia lub wyjścia FBM48), 2 czerwone diody LED Error/ Tryb ręczny ścienny (akcesoria WAS), drzwi szafy automatyki lub 19" rama wsuwana FSM42 Lokalna obsługa nadrzędna, 2 x V Lokalna obsługa nadrzędna FSM44 FSM44 tworzy w połączeniu z modułem wejścia/wyjścia FBM48 lokalne urządzenie obsługi nadrzędnej zgodne z VDI 3814 do sterowania urządzeniami/ agregatami technicznymi za pomocą sygnału V. Nap. znamionowe 12 V DC +20 %..-10 % (poprzez interfejs QB) Kanały sterujące Interfejs obsługi Sygnalizacja FSM44 Lokalna obsługa nadrzędna, 4 x V FSM42 FSM44 4 QBS z FBM48 4 przełączniki Tryb automatyczny/tryb ręczny, z manualnym sterowaniem % 4 wskaźniki poziomu sygnału, zielony (dowolnie sygnały wejścia lub wyjścia FBM48), 4 czerwone diody LED Error/Tryb ręczny ścienny (akcesoria WAS), drzwi szafy automatyki lub 19" rama wsuwana

25 85 Moduł wejścia/wyjścia SBM48 Moduł wejścia/wyjścia z kontrolerem magistrali CAN i interfejsem QB do podłączenia lokalnej obsługi nadrzędnej FSM. Układ połączeń zawierający do 4 analogowych wejść i wyjść. Kontrola komunikacji poprzez LED. 4 przełączniki DIP do parametryzacji trybów pracy, typu podłączonej obsługi nadrzędnej FSM, do ustawienia napięcia sygnału V/2..10 V lub wyboru sygnału dla wskaźnika poziomu sygnału (FSM42, ew. FSM44). Niezależne zarządzanie sygnalizacją poprzez backbone (rozszerzalne z SBM21, SBM41 i FBM38). Obudowa z tworzywa sztucznego do szaf automatyki; montaż na szynie DIN. Zasilanie 12 V DC +20 %..-10 %. FBM48 Moduł wejścia/wyjścia magistrali obiektowej, 4 AA, 4 AE FBM48 Akcesoria WAS01 WAS02 Zestaw do montażu ściennego dla modułu FSM wersji 20-tej/40-tej/FSM3 Zestaw do montażu ściennego dla 2 modułów FSM wersji 20-tej/40-tej/FSM3 lub wyświetlacz graficzny GA2 Ochrona przeciwprzepięciowa DDC2..BW DDC264BW DDC265BW DDC266BW DDC267BW DDC268BW DDC271BW DDC272BW Ochrona przeciwprzepięciowa klasy D (Class III) 230 V AC dla przewodów zasilających L1 i N do transformatora sieciowego systemu automatyki, przejście - strefa ochrony odgromowej 1 2 Ochrona przeciwprzepięciowa klasy D (Class III) 24 V AC dla przewodów zasilających systemu automatyki, przejście - strefa ochrony odgromowej 1 2 Ochrona przeciprzepięciowa przewodów magistrali sterowników, i, przejście strefa ochrony odgromowej 1 2 Ochrona przeciwprzepięciowa sieci 12 V DC, przejście strefa ochrony odgromowej 1 2 Ochrona przeciwprzepięciowa przewodów magistrali i czujników sterowników, i, przejście strefa ochrony odgromowej 0 1 (przewody budynku) Ochrona przeciw przepięciowa magistrali obiektowej i przewodów sterowników, z rozszerzoną, ochronną funkcją przełączania diod, przejście strefa ochrony odgromowej 1 2 Ochrona przeciwprzepięciowa przewodów sterowników (GLT2222H T+/T ), przejście strefa ochrony odgromowej 1 2 DDC264BW DDC266BW

26 86 Ochrona przepięciowa DDC3..BW DDC364BW DDC365BW DDC366BW DDC367BW DDC367/2BW DDC368BW DDC371BW DDC372BW Ochrona przeciwprzepięciowa z funkcją kontroli klasy D (Class III) 230 V AC dla przewodów zasilania do transformatora sieciowego systemu automatyki. Ochrona przeciwprzepięciowa z funkcją kontroli klasy D (Class III) 24 V AC dla przewodów zasilających systemu automatyki, jak też przewodów zasilania 12 V DC (magistrala obiektowa). Ochrona przeciwprzepięciowa przewodów magistrali stacji automatyzacyjnych, i, strefa ochrony odgromowej: przejście BSZ 1 2. Ochrona przeciwprzepięciowa obiektowych, strefa ochrony odgromowej: przejście BSZ 1 2. Ochrona przeciwprzepięciowa (2 obwody sygnałów) obiektowych, strefa ochrony odgromowej: przejście BSZ 1 2 Ochrona przeciwprzepięciowa przewodów magistrali i sterowników, i, strefa ochrony odgromowej: przejście BSZ 0 2 (przewody budynku) Ochrona przeciwprzepięciowa magistrali obiektowej i przewodów sterowników, strefa ochrony odgromowej: przejście BSZ 1 2 Ochrona przeciwprzepięciowa interfejsu komunikacyjnego (GLT2222H; T+/T-), strefa ochrony odgromowej: przejście BSZ 1 2 DDC364BW DDC368BW Akcesoria do sterownika Transformatory i zasilacze TF16 Transformator 16 VA; 230/24 V AC, przeznaczony do montażu ściennego i na szynach DIN TF25 Transformator bezpieczeństwa 25 VA; 230/24 V AC, zgodny z VDE 0570/EN 61558, odporny na zwarcia, w obudowie z tworzywa izolującego, do montażu na szynach DIN TF25W Transformator bezpieczeństwa 25 VA; 230/24 V AC, zgodny z VDE 0570/EN 61558, odporny na zwarcia, w obudowie z tworzywa izolującego, do montażu ściennego TF60 Transformator 60 VA; 230/24 V AC, zgodny z VDE 0570/EN TF160 Transformator 160 VA; 230/24 V AC, zgodny z VDE 0570/EN TF250 Transformator 250 VA; 230/24 V AC, zgodny z VDE 0570/EN T12 Konstrukcja transformatora: obudowany, 230/24 V AC; 75 VA zgodny z VDE 0570/EN T13 Konstrukcja transformatora: obudowany, 230/24 V AC; 150 VA zgodny z VDE 0570/EN Z120 Zasilacz prądu stałego 12 V DC; 1 A sieć 230 V ±10 %; Hz Z145 Zasilacz prądu stałego 12 V DC; 1 A sieć 230 V ±10 %; Hz; do montażu naściennego Z121 Zasilacz prądu stałego 12 V DC; 2,5 A sieć 230 V ±10 %; Hz Z64 Zasilacz prądu stałego 24 V DC; 2 A do przekaźników sprzęgających. Sieć 230 V AC ±10 %; Hz Z24 Zasilacz prądu stałego 24 V DC; 6 A do przekaźników sprzęgających. Sieć 230 V AC ±10 %; Hz NT12/08 Zasilacz prądu stałego 12 V DC; 800 ma. Sieć 24 V AC ±25 %; 50 Hz ze wskaźnikami LED Z64 NT12/08

27 87 Przekaźniki sprzęgające Z45 Z46 Z47 Z60 Z70W Pozostałe Moduł przekaźnikowy, zasilanie 24 V; 13 ma 1 styk przełączny 250 V AC; 6 (3) A; 1500 VA Moduł przekaźnikowy, zasilanie 24 V; 17 ma 2 styki przełączne 250 V AC; 1,5 A; 250 VA Moduł przekaźnikowy, sieć 24 V; 13 ma 1 styk przełączny 250 V AC; 6 (3) A; 1500 VA z przełącznikiem trybów Auto/Wył./Ręczny Moduł przekaźnikowy, sieć 24 V; 13 ma 1 styk przełączny 250 V; 6 (3) AC; 1500 VA z przełącznikiem trybów Auto/Wył./Ręczny, z sygnalizacją położenia Puszka przekaźników do montażu naściennego, zasilanie 230 V AC; Hz, 3 wejścia binarne, 3 wyjścia przekaźnikowe 230 V AC; 6 (3) A wyjście napięciowe 12 V DC; 150 ma Z61 Analogowy enkoder, zasilanie 24 V; 19 ma, wyjście V, z przełącznikami Auto/Tryb ręczny, z sygnalizacją położenia Auto Z61/BW Analogowy zadajnik, zasilanie 24 V AC/DC; 19 ma, wyjście V, z przełącznikami Auto/Tryb ręczny, z sygnalizacją położenia Auto KB1 19" frontowa płyta obsługowa na kasety jednopółkowe KB2 19" frontowa płyta obsługowa na kasety podwójne KA 19" rama wsuwana Z30 Gniazdo przyłączeniowe do szyny Z, z wtykiem 15-biegunowym Sub D Z49 Adapter do szyny Z, 15-biegunowy Z17 Klapa pokrywy do kasety jednopółkowej Z18 Klapa pokrywy do kasety podwójnej Z116 Drzwi na ramę KA, z pleksiglasu, zamykane, na ramę wsuwaną KA 19", IP54 MC3200/DATSI Karta pamięci do zabezpieczenia danych programów użytkownika sterowników DDC3002, DDC3003, DDC3200, DDC3300. Z47 Z70W KA

Systemy powiadamiania

Systemy powiadamiania Systemy powiadamiania Specjaliści od zarządzania bezpieczeństwem monitorowanie wizualizacja alarm sterowanie rejestracja Zalety systemów powiadamiania Funkcjonowanie budynków i nieruchomości przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Regulator ECL Comfort 310, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji

Regulator ECL Comfort 310, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji Arkusz informacyjny Regulator ECL Comfort 30, panele zdalnego sterowania ECA 30/3 oraz klucze aplikacji Zaprojektowano w Danii Opis ECL Comfort 30 ECL Comfort 30 jest to elektroniczny regulator temperatury

Bardziej szczegółowo

Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva

Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva Systemy zasilania bezprzerwowego Maksymalna ochrona przeciwawaryjna Specyfikacja techniczna produktu Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva Spis treści 1 Wprowadzenie... 6 2 Opis UPS... 6 3 Tryby pracy...

Bardziej szczegółowo

LOGO! teraz również z Ethernetem! Mały sterownik, jeszcze więcej możliwości. Mikroautomatyka. www.siemens.pl/logo

LOGO! teraz również z Ethernetem! Mały sterownik, jeszcze więcej możliwości. Mikroautomatyka. www.siemens.pl/logo LOGO! teraz również z Ethernetem! Mały sterownik, jeszcze więcej możliwości Mikroautomatyka www.siemens.pl/logo Infrastruktura... Ogrzewanie/wentylacja/ klimatyzacja Zarządzanie energią Ogrzewanie Chłodzenie

Bardziej szczegółowo

Regulator ECL Comfort 210, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji

Regulator ECL Comfort 210, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji Regulator ECL Comfort 210, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji Zaprojektowano w Danii Opis Regulator ECL Comfort 210 ECL Comfort 210 jest to elektroniczny regulator temperatury z

Bardziej szczegółowo

Regulator ECL Comfort 210, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji Zaprojektowano w Danii

Regulator ECL Comfort 210, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji Zaprojektowano w Danii Regulator ECL Comfort 210, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji Zaprojektowano w Danii Opis Regulator ECL Comfort 210 ECL Comfort 210 jest to elektroniczny regulator temperatury z

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami

Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami Spójny certyfikat kalibracji od producenta zgodny z normą EN ISO/IEC 17025 Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami Monitoring

Bardziej szczegółowo

Andover Continum Katalog produktów

Andover Continum Katalog produktów Andover Continum Katalog produktów Katalog produktów 2010/2011 Spis treści Schneider Electric Buildings... Informacje ogólne 1 Charakterystyka systemu... Charakterystyka systemu 5 Oprogramowanie... Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS KATALOG. Grundfos isolutions

GRUNDFOS KATALOG. Grundfos isolutions GRUNDFOS KATALOG Grundfos isolutions Wydanie: październik 2013 Grundfos isolutions E-Solutions Spis treści 1. Produkty i zastosowania 3 2. Rozwiązania 6 Szafy Sterownicze DC 6 Sterownik Multi Pump Control

Bardziej szczegółowo

Andover Continuum Katalog produktów

Andover Continuum Katalog produktów Katalog produktów Wydanie: Sierpień 2007 Spis treści TAC Informacje ogólne...informacje ogólne 3 Charakterystyka systemu...charakterystyka systemu 7 Oprogramowanie...Oprogramowanie 11 Wprowadzenie...Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ATICS. Katalog. inteligentny system kontroli, nadzoru i zasilania dla pomieszczeń i obiektów użytkowanych medycznie

ATICS. Katalog. inteligentny system kontroli, nadzoru i zasilania dla pomieszczeń i obiektów użytkowanych medycznie ATICS System kontroli, nadzoru i zasilania ATICS inteligentny system kontroli, nadzoru i zasilania dla pomieszczeń i obiektów użytkowanych medycznie Specjaliści od zarządzania bezpieczeństwem Katalog O

Bardziej szczegółowo

Jeden system do wszystkich zastosowań

Jeden system do wszystkich zastosowań Jeden system do wszystkich zastosowań SPIS TREŚCI Automatyzujemy przemysł i budynki 2-3 Sterowniki, interfejsy, moduły I/O 4-5 Rozwiązanie skrojone na miarę WAGO-I/O-SYSTEM 750/752 6-7 System przemyślany

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

TAC Vista Katalog produktów

TAC Vista Katalog produktów TAC Vista Katalog produktów Wydanie: Marzec 2007 Spis treści TAC Informacje ogólne... 1 systemów... 5 Oprogramowanie... 9 Vista 5... 10 Wprowadzenie / wstęp... 10 TAC Vista 5 Serwer... 11 TAC Vista 5

Bardziej szczegółowo

Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury. SIPOS 5 Flash

Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury. SIPOS 5 Flash SIPOS 5 Flash Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury Zakres produktu Interfejs mechaniczny Sterownik Szczegóły Uruchamianie Sterowanie Funkcje SIPOS 5 Flash Spis treści Wprowadzenie Przegląd

Bardziej szczegółowo

TAC Vista Katalog Produktów

TAC Vista Katalog Produktów TAC Vista Katalog Produktów Katalog produktów 2010/2011 Spis treści Informacje ogólne...1 Opis systemów...5 Oprogramowanie... 9 Vista 5.1...10 Wprowadzenie / wstęp...10 TAC Vista 5.1 Serwer...11 TAC Vista

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemu In-Home-Bus: Audio Wydanie 2015

Podręcznik systemu In-Home-Bus: Audio Wydanie 2015 Podręcznik systemu In-Home-Bus: Audio Wydanie 2015 Treść 2 1 In-Home-Bus: Audio Opis systemu 2 Urządzenia systemu Siedle Stacje wewnętrzne Jung 3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Zagrożenie Struktura

Bardziej szczegółowo

Automatyka budynkowa Sterowanie i integracja

Automatyka budynkowa Sterowanie i integracja utomatyka budynkowa terowanie i integracja pis treści Po co automatyzować? Zalety automatyzacji 2 3 Jak można automatyzować z WGO? Zarządzanie funkcjami budynku 4 5 terowanie urządzeniami HV 6 7 terowanie

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA. KONTROLA DOSTĘPU Czytniki zbliżeniowe kart Szyfratory

AUTOMATYKA. KONTROLA DOSTĘPU Czytniki zbliżeniowe kart Szyfratory AUTOMATYKA KONTROLA DOSTĘPU Czytniki zbliżeniowe kart Szyfratory Elektroniczne zamki szyfrowe serii SL1000 Przeznaczenie i budowa Mikroprocesorowy zamek szyfrowy SL1000 przeznaczony jest do pracy w antywłamaniowym

Bardziej szczegółowo

Inteligentne systemy alarmowe. Katalog produktów SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU MONITORING

Inteligentne systemy alarmowe. Katalog produktów SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU MONITORING Inteligentne systemy alarmowe Katalog produktów SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU MONITORING Inteligentne systemy alarmowe PONAD 20 LAT DOŚWIADCZENIA Profesjonalna ochrona każdego

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor

SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor 2010 Szwedzki koncern Swegon to obecnie największy producent urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w Skandynawii i jeden z największych w Europie. W skład koncernu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. easy800 Przekaźniki programowalne 05/02 AWB2528-1423PL

Instrukcja obsługi. easy800 Przekaźniki programowalne 05/02 AWB2528-1423PL Instrukcja obsługi easy800 Przekaźniki programowalne 05/02 AWB2528-1423PL 1. Wydanie 2002, data redakcji 05/02 Moeller GmbH, 53105 Bonn Autor: Dieter Bauerfeind Redakcja: Michael Kämper Wszystkie znaki

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania obiektowego

Systemy sterowania obiektowego Systemy sterowania obiektowego Opracował: mgr inż.henryk Kasprowicz - Biłgoraj 2001r - Spis treści 1. Sterowniki programowalne... 3 str. 1. 1. Podstawowe parametry sterowników... 3 str. 1. 2. Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C Tel/fax.: +48 (32) 353 41 31, + 48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 44 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR) Katowice

Bardziej szczegółowo

Informacje techniczne

Informacje techniczne Informacje techniczne Sterowniki swobodnie programowalne: PCD1 PCD2 Zwarta budowa, wyjątkowa funkcjonalność Controls Division Bogata funkcjonalność w pełni zintegrowana w jednostce bazowej Do 1023 lokalnych

Bardziej szczegółowo

S Y S T E M Y Z A B E Z P I E C Z E Ń. GameOver. K A T A L O G S S W i N 2 0 1 0

S Y S T E M Y Z A B E Z P I E C Z E Ń. GameOver. K A T A L O G S S W i N 2 0 1 0 S Y S T E M Y Z A B E Z P I E C Z E Ń GameOver K A T A L O G S S W i N 2 0 1 0 Wybierając Inim wybierasz gwarantowane bezpieczeństwo. Naszą misją jest ochrona i bezpieczeństwo. Nasze opatentowane, przyjazne

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny System Monitoringu MS5, MS5D

Uniwersalny System Monitoringu MS5, MS5D Kompletne rozwiązanie do monitorowania temperatury, wilgotności, ciśnienia i innych sygnałów mające zastosowanie w aplikacjach: Przemysł żywnościowy i napojów(haccp) Przemysł farmaceutyczny (GMP) Stacje

Bardziej szczegółowo

Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych LUMEL S.A. ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra www.lumel.com.pl, e-mail: lumel@lumel.com.

Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych LUMEL S.A. ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra www.lumel.com.pl, e-mail: lumel@lumel.com. Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych LUMEL S.A. ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra www.lumel.com.pl, e-mail: lumel@lumel.com.pl tel. centrala: 68 329 51 01, fax 68 329 51 01 tel. dział sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna elektrotechnika

Innowacyjna elektrotechnika Katalog dla dystrybutorów Systemy automatyki Technika elektroinstalacyjna Technika łączeniowa n.n. Technika napędowa Edycja 2012 Innowacyjna elektrotechnika Informacje ogólne Katalog dla dystrybutorów

Bardziej szczegółowo