homo mensura Człowiek jest miarą wszystkich rzeczy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "homo mensura Człowiek jest miarą wszystkich rzeczy"

Transkrypt

1 Leonardo da Vinci, homo mensura Człowiek jest miarą wszystkich rzeczy Oferujemy Państwu najnowocześniejszą technologię automatyki budynków - odznaczającą się wysokim komfortem obsługi i dużą użytecznością. System automatyki umożliwia optymalizację oraz kompletny i efektywny monitoring. Jest kompatybilny od najmniejszego, do największego urządzenia. Cały system może być obsługiwany przez dowolny sterownik DDC. to dotyczy także naszych produktów.

2 M 62 GLT P Sterowniki DDC3002 DDC3200 DDC3300 Z-Bus Z-Bus Z-Bus P90 P90 Modem Drukarka T M T M 4 obwody regulacyjne z SPS 12 obwodów regulacyjnych z SPS GLT P90 12 obw. regulacyjnych z SPS maks. 200m maks. 2000m maks. 200m Magistrala wena maks. 2000m T T M M Magistrala obiektowa Magistrala wena T T M M Magistrala obiektowa Magistrala wena T T T Magistrala obiektowa Magistrala Kx M M M M M M M M T T

3 63 to system regulacji i sterowania pomiarem, nastawą, sterowaniem, optymalizacją i monitorowaniem instalacji techniczych (BTA). Został zaprojektowany na bazie procesora 32-bitowego i funkcjonuje zgodnie z zasadą inteligencji przestrzennej. Składa się ze sterowników (centrale ), modułów magistrali wenych SBM (SchaltschrankBusModul), modułów magistrali obiektowej FBM (FeldBusModule) i FBR (sterowników magistrali obiektowej), modułów obsługowych FSM (frontowy moduł przełączający) oraz kaset obwodu w magistralach kaset. Programy podstawowe służą do sterowania regulacją ogrzewania, wentylacji i nastawy wartości zadanej, włączając w to logikę sterowania. Opcje oprogramowania DDC, takie jak kaskada, optymalizacja, obliczanie poziomu ogrzewania, programy czasowe itd. uzupełniają funkcje oprogramowania podstawowego. Stacje automatyzacyjne wyposażone są w klawiaturę i wyświetlacz LCD. Użytkownik prowadzony jest przez menu za pomocą komunikatów tekstowych. Cały system automatyki może być obsługiwany z poziomu każdego, podłączonego sterownika (sterowanie zdalne) bez konieczności użycia dodatkowych. Moduły obsługowe SBM posiadają możliwe do parametryzacji przełączniki/przyciski oraz diody LED. Kasety obwodu są wyposażone w przełączniki trybu pracy i diody LED. Sterowniki komunikują się poprzez magistralę Z-Bus, do której można podłączyć do 99 sterowników. Komunikacja odbywa się na płaszczyźnie obiektowej dowolnie poprzez: magistralę weną do podłączenia 16 modułów SBM (moduły wejścia/wyjścia, moduły obsługi, moduły interfejsów komunikacyjnych, magistralę obiektową do podłączenia 63 modułów FBM (moduły wejścia/wyjścia) i/lub kontrolera FBR i/lub modułów obsługi pomieszczeń. Podłączenie może być kombinowane. Magistrala Kx do podłączenia 16 kaset obwodu. Poprzez interfejs RS232 dokonywane jest bezpośrednie połączenie z systemem nadzoru GLT. Transmisja danych do oddalonych systemów nadzoru GLT odbywa się przy pomocy modemu poprzez sieć telefoniczną. Integracja, ew. podłączenie innych systemów automatyki odbywa się na płaszczyźnie automatycznej poprzez sterowniki DDC3500 w magistrali sterownika, na płaszczyźnie obiektowej poprzez moduły interfejsów komunikacyjnych SBM 50SBM51 i SBM52 w magistrali wenej.

4 64 Sterownik DDC3200 z magistralą obiektową, z magistralą weną. Sterownik do wykonywania funkcji regulacyjnych, optymalizujących, sterowniczych i monitorujących. Bezpośrednie podłączenie sygnałów wejścia i wyjścia, 12 obwodów regulacyjnych do ogrzewania i wentylacji, rozszerzalne do 21 obwodów regulacyjnych poprzez opcje oprogramowania, funkcje SPS, programy tygodniowe i roczne, zegar z podrzymaniem bateryjnym. Interfejs RS232 do bezpośredniego podłączenia do systemu nadzoru GLT lub podłączenia modemu. Obsługa ręczna za pomocą klawiatury i podświetlanego wyświetlacza. Technika DDC w technologii Flashprom. Ochrona danych w przypadku awarii zasilania powyżej 7 lat. Zaciski bezpośrednie: 16 BE, z tego 2 liczniki impulsów 80 Hz, 8 BA, 8 BA/BE, 16 AE, 8 AA. 19" kasetka z tworzywa sztucznego z gniazdem. DDC3200 DDC3200 Sterownik Sterownik DDC3002 z magistralą obiektową, z magistralą weną. Sterownik do wykonywania funkcji regulacyjnych, optymalizujących, sterowniczych i monitorujących. Bezpośrednie podłączenie sygnałów wejścia i wyjścia, 4 obwody regulacyjne do ogrzewania i wentylacji, rozszerzalne do 7 obwodów regulacyjnych poprzez opcje oprogramowania, funkcje SPS, programy tygodniowe i roczne, zegar z podtrzymaniem bateryjnym. Interfejs RS232 do bezpośredniego podłączenia do systemu nadzoru GLT lub podłączenia modemu. Obsługa ręczna za pomocą klawiatury i podświetlanego wyświetlacza. Pamięć danych i programów w technologii Flashprom. Ochrona danych w przypadku awarii zasilania powyżej 7 lat. Zaciski bezpośrednie: 16 BE, z tego 2 liczniki impulsów 80 Hz, 8 BA, 8 BA/BE, 16 AE, 8 AA. 19" kasetka z tworzywa sztucznego z gniazdem. DDC3002 DDC3002 Sterownik

5 65 Sterownik DDC3002 z magistralą obiektową, z magistralą weną. Sterownik do wykonywania funkcji regulacyjnych, optymalizujących, sterowniczych i monitorujących. 12 obwodów regulacyjnych i funkcje SPS. Programy tygodniowe i roczne. Zegar z podtrzymaniem bateryjnym. Interfejs RS232 do systemu nadzoru GLT lub podłączenia modemu. Obsługa ręczna za pomocą klawiatury i podświetlanego wyświetlacza. Pamięć danych i programów w technologii Flashprom. Płaska 19" obudowa przednia z łączem zaciskowym. DDC3003 Sterownik DDC3003 Sterownik DDC3300 z magistralą obiektową, z magistralą weną, z magistralą kasetową. Sterownik do wykonywania funkcji regulacyjnych, optymalizujących, sterowniczych i monitorujących. 12 obwodów regulacyjnych do ogrzewania i wentylacji, rozszerzalne do 21 obwodów poprzez opcje oprogramowania, funkcje SPS, dalsze obwody regulacyjne i funkcje SPS poprzez kasety obwodu, programy tygodniowe i roczne, zegar z podtrzymaniem bateryjnym. Interfejs RS232 do bezpośredniego podłączenia do systemu nadzoru GLT lub podłączenia modemu. Obsługa ręczna za pomocą klawiatury i podświetlanego wyświetlacza. Pamięć danych i programów w technologii Flashprom. Ochrona danych w przypadku awarii zasilania powyżej 7 lat. Łącze bezpośrednie: 2 BE, 2 BA. 19" kasetka z tworzywa sztucznego z gniazdem. DDC3300 Sterownik Panel obsługowy DDC140 Moduł obsługowy z dużym, podświetlanym wyświetlaczem LCD, 72 mm x 96 mm i klawiaturą. Bezpośrednie podłączenie do sterowników DDC3002, DDC3003 i DDC3300 poprzez interfejs RS232. Obsługa całego systemu automatyki. Płaska 19" obudowa przednia z łączem zaciskowym. DDC140 Panel DDC3300 DDC140

6 66 Integracja z BACnet, LON Celem automatyki budynków jest integracja możliwie największej liczby we wspólny system automatyki, umożliwiający optymalne sterowanie, niezawodne monitorowanie i optymalizację. W praktyce taka integracja nie jest prosta. Głównym problemem jest to, że urządzenia mimo, że są w stanie się komunikować, to często używają innego języka. Nierzadko w jednym budynku jest zastosowanych kilka różnych protokołów komunikacyjnych. To samo dotyczy sytuacji, gdy różne budynki mają być sterowane i monitorowane przez jeden system. Kieback&Peter rozwiązuje ten problem za pomocą specjalnych sterowników DDC. Testerowniki są w stanie zrozumieć różne języki LON, BACnet, KNX/EIB oraz Ethernet TCP/IP i tłumaczą je. Mogą być integrowane w jeden, ogólny system z różnymi językami. Dane dostępne są dla całego systemu automatyki budynku. Istnieje możliwość, że urządzenia na płaszczyźnie automatyki pomieszczeń komunikują się poprzez LON, na płaszczyźnie automatykiogólnej poprzez BACnet, a na płaszczyźnie zarządzania poprzez TCP/IP. Sterownik DDC3500-BACnet z serwerem i klientem BACnet DIN EN ISO z magistralą centrali z magistralą obiektową z magistralą weną. Sterownik do wykonywania funkcji regulacyjnych, optymalizujących, sterowniczych i monitorujących. 12 obwodów regulacyjnych i funkcje SPS, programy tygodniowe i roczne, zegar z podtrzymaniem bateryjnym, obsługa ręczna za pomocą klawiatury i podświetlanego wyświetlacza. Pamięć danych i programów w technologii Flashprom. 19" kaseta z tworzywa sztucznego z łączem zaciskowym. Zasilanie 24 V ±10 %; Hz. Zasilanie 12 V DC ±10 % DDC3500-BACnet/8 DDC3500-BACnet/8 Sterownik Sterownik DDC3500-DCS z interfejsem Ethernet TCP/IP do podłączenia systemu nadzoru GLT, z magistralą centrali, z magistralą obiektową, z magistralą weną. Sterownik do wykonywania funkcji regulacyjnych, optymalizujących, sterowniczych i monitorujących. 12 obwodów regulacyjnych i funkcje SPS, programy tygodniowe i roczne, zegar z podtrzymaniem bateryjnym, obsługa ręczna za pomocą klawiatury i podświetlanego wyświetlacza. Pamięć danych i programów w technologii Flashprom. 19" kaseta z tworzywa sztucznego z łączem zaciskowym. Zasialnie 24 V ±10 %; Hz. Zasilanie12 V DC ±10 % DDC3500-DCS/8 Sterownik DDC3500-DCS/8

7 67 Sterownik DDC3500-EIB z interfejsem EIB do podłączenia do szeregowego interfejsu magistrali EIB, z magistralą centrali, z magistralą obiektową, z magistralą weną. Sterownik do wykonywania funkcji regulacyjnych, optymalizujących, sterowniczych i monitorujących, 12 obwodów regulacyjnych i funkcje SPS, programy tygodniowe i roczne, zegar z podtrzymaniem bateryjnym, obsługa ręczna za pomocą klawiatury i podświetlanego wyświetlacza. Pamięć danych i programów w technologii Flashprom. 19" kaseta z tworzywa sztucznego z łączem zaciskowym. Zasilanie 24 V ±10 %; Hz. Zasilanie 12 V DC ±10 % DDC3500-EIB/8 Sterownik DDC3500-EIB/8 Sterownik DDC3550-L z interfejsem magistrali LON DDC3550-L/FT10 poprzez nadajnik/odbiornik FTT10 (78 Kbit/s, dowolna topologia sieci) DDC3550-L/TP1250 poprzez nadajnik/odbiornik TP-XF1250 (1250 Kbit/s, topologia tylko liniowa) Indywidualny przydział standardowych zmiennych sieciowych poprzez PlugIn. Możliwy jest przydział do 1024 parametrów. Możliwe jest także zarządzanie 1024 wpisami tabeli adresowych, 1024 zmiennymi aliasów sieciowych i 256 wpisami grupowymi. Dodatkowe łącza magistrali z magistralą sterownika, magistralą obiektową i magistralą weną. Sterownik do wykonywania funkcji regulacyjnych, optymalizujących, sterowniczych i monitorujących. 12 obwodów regulacyjnych ogrzewania i wentylacji. Rozszerzalne do 21 obwodów regulacyjnych poprzez opcje oprogramowania. Funkcje SPS. Programy tygodniowe i roczne. Zegar z podtrzymaniem bateryjnym. Magistrala sterownika do podłączenia 99 sterowników. Magistrala obiektowa do podłączenia 63 modułów FBM lub/i FBR. Magistrala obiektowa do podłączenia 16 modułów SBM. Interfejs RS232 do bezpośredniego podłączenia do systemu nadzoru GLT lub podłączenia modemu. Obsługa ręczna za pomocą klawiatury i podświetlanego wyświetlacza. Pamięć danych i programów w technologii Flashprom. 19" kaseta z tworzywa sztucznego z łączem zaciskowym. Zasilanie 24 V ±10 %; Hz. Zasilanie 12 V DC ±10 % DDC3550-L/FT10 DDC3550-L/FT10 DDC3550-L/TP1250 Sterownik Sterownik

8 68 Moduły magistrali wenej SBM Moduły magistrali wenej SBM (ServiceCabinetBusModule) stosowane są do wymiany wielu analogowych i binarnych sygnałów wejścia/wyjścia (punktów danych). Moduły obsługowe SBM dysponują parametryzowanymi funkcjami obsługi, na które składają się przełączniki/przyciski i diody LED. Za pomocą modułu magistrali wenej sygnały wejścia/wyjścia kierowane są dosterownika. Magistrala wena bazuje na kontrolerze CAN-Bus. Poprzez magistralę weną można podłączyć do 16 modułów SBM ze sterownikiem na odległość do 200 metrów. 19" wymienne komponenty do zabudowy frontowej. Podłączenie sterownika DDC3002, DDC3003, DDC3200, DDC3300. Moduł wejścia SBM20 Moduł wejścia z kontrolerem magistrali CAN do liczenia impulsów. 8 binarnych wejść BE do liczenia impulsów do 80 Hz. 19" kasetka z tworzywa sztucznego z gniazdem. SBM20 Moduł wejścia, 8 BE, 80 Hz. Moduł wejścia/wyjścia SBM21 Moduł wejścia/wyjścia z kontrolerem magistrali CAN. 16 wejść binarnych BE. 12 wyjść binarnych BA, możliwe przełączenie do funkcji wejść binarnych BE. 32 diody LED z 3 komunikatami stanu Wył./Światło stałe/miganie. Z ustawieniem adresów > 16 jako moduł sygnalizacji (także niezależnie od komunikacji magistrali) do sygnalizacji o trybie pracy i usterkach. Integracja z systemem zarządzania komunikatami modułu FSM (frontowy moduł przełączający) poprzez połączenie backbone do FBM38. 19" kasetka z tworzywa sztucznego z gniazdem. Zasialnie 24 V AC ±10 %; Hz. SBM21 Moduł wejścia/wyjścia, 16 BE, 12 BA/BE, 32 diody LED Moduł wejścia/wyjścia SBM22 Moduł wejścia/wyjścia z kontrolerem magistrali CAN. 16 wejść binarnych BE. 12 wyjść binarnych BA, możliwe przełączenie do funkcji wejść binarnych BE. 16 diod LED z 3 komunikatami stanu Wył./Światło stałe/miganie. 8 przycisków z diodami LED. 19" kasetka z tworzywa sztucznego z gniazdem. SBM22 Moduł wejścia/wyjścia z funkcją obsługi, 16 BE, 12 BA/BE, 16 diodami LED, 8 przyciskami SBM20 SBM21 SBM22

9 69 Moduł obsługowy SBM23 Moduł obsługowy z kontrolerem magistrali CAN. 16 przycisków z diodami LED. 19" kasetka z tworzywa sztucznego z gniazdem. SBM23 Moduł obsługowy, 16 przycisków Moduł wejścia/wyjścia SBM30 Moduł wejścia/wyjścia z kontrolerem magistrali CAN. 21 analogowych wejść KP10, pojedynczo przełączanych na V. 7 analogowych wyjść V. 7 diod LED, sygnalizacja trendu wyjść analogowych. 19" kasetka z tworzywa sztucznego z gniazdem. SBM23 SBM30 Moduł wejścia/wyjścia, 21 AE, 7 AA, 7 diod LED SBM30 Moduł wejścia SBM31 Moduł wejścia z kontrolerem magistrali CAN. 16 wejść analogowych AE. 19" kasetka z tworzywa sztucznego z gniazdem. SBM31 SBM31S1 Moduł wejścia, 16 AE do KP250, Pt100, Ni1000 przełączane pojedynczo Moduł wejścia/wyjścia, 16 AE do KP250, Pt1000, Ni1000 zgodnie z DIN, przełączane pojedynczo SBM31 Moduł wejścia/wyjścia SBM41 Moduł wejścia/wyjścia z kontrolerem magistrali CAN. 40 wejść binarnych BE. 24 wyjścia binarne BA, możliwe przełączenie do funkcji wejść binarnych BE. 64 diody LED z 3 komunikatami stanu Wył./Światło stałe/miganie. Z ustawieniem adresów > 16 jako moduł sygnalizacji (także niezależnie od komunikacji magistrali) do sygnalizacji o trybie pracy i usterkach. Integracja z systemem zarządzania komunikatami modułu FSM (frontowy moduł przełączający) poprzez połączenie backbone do FBM38. 19" kasetka z tworzywa sztucznego z gniazdem SBM41 Moduł wejścia/wyjścia, 40 BE, 24 BA/BE, 64 diody LED SBM41

10 70 Moduł wejścia/wyjścia SBM42 Moduł wejścia/wyjścia z kontrolerem magistrali CAN. 40 wejść binarnych BE. 24 wyjścia binarne BA, możliwe przełączenie do funkcji wejść binarnych BE. 32 diody LED z 3 komunikatami stanu Wył./Światło stałe/miganie. 16 przycisków z diodami LED. 19" kasetka z tworzywa sztucznego z gniazdem. SBM42 Moduł wejścia/wyjścia, 40 BE, 24 BA/BE, 32 diodami LED, 16 przyciskami SBM42 Moduł obsługowy SBM43 Moduł obsługowy z kontrolerem magistrali CAN. 32 przyciski z diodami LED. 19" obudowa przednia z łączem zaciskowym. SBM43 Moduł obsługowy, 32 przyciski Moduł obsługowy SBM44 Moduł obsługowy z kontrolerem magistrali CAN. 64 diody LED z 3 komunikatami stanu Wył./Światło stałe/miganie. 19" obudowa przednia z zaciskami. SBM44 Moduł obsługowy, 64 diody LED SBM43 SBM44 Moduł obsługowy SBM45 Moduł obsługowy z kontrolerem magistrali CAN. 32 diody LED z 3 komunikatami stanu Wył./Światło stałe/miganie oraz przełączaniem kolorów czerwony/zielony/żółty. 16 przycisków z diodami LED. 19" obudowa przednia z zaciskami. SBM45 Moduł obsługowy, 32 diody LED, 16 przycisków Moduł wejścia/wyjścia SBM8 Moduł wejścia/wyjścia z kontrolerem magistrali CAN. 4 wejścia binarne BE. 8 wyjść binarnych BA, możliwe przełączenie do funkcji wejść binarnych BE. Obudowa do montażu na szynie DIN. SBM8 Moduł wejścia/wyjścia, 4 BE, 8 BA/BE SBM45 SBM8

11 71 Moduły interfejsów komunikacyjnych SBM50, SBM51 i SBM52 Moduły interfejsów komunikacyjnych do integracji i systemów innych producentów na płaszczyźnie obiektowej. Pompy, liczniki, kotły, falowniki itd. są integrowane poprzez otwarty interfejs komunikacyjny. Punkty danych innych producentów są przekształcane na parametry sterownika i dostępne są tym samym wewnątrz systemu automatyki i systemu zarządzania. Obudowa do montażu na szynie DIN. SBM51/01 Interfejs komunikacyjny do Grundfos, podłączenie maks. 8 pomp Grundfos poprzez protokół GENibus SBM51/02 Interfejs komunikacyjny do Wilo KSB, podłączenie maks. 4 pojedynczych lub podwójnych pomp z interfejsem PLR SBM51/04 Interfejs komunikacyjny do M-Bus zgodnie z DIN EN , podłączenie maks. 32 liczników poprzez M-Bus SBM52/04 Interfejs komunikacyjny do M-Bus zgodnie z DIN EN , podłączenie maks. 99 liczników poprzez M-Bus SBM50/05 Interfejs komunikacyjny do nadzoru zużycia energii Berg, podłączenie elementu nadzoru zużycia energii Berg UPM320, UPM3000, UPM3001, UPM3010 lub UBN400 SBM51/06 Interfejs komunikacyjny do Danfoss, podłączenie 8 falowników Danfoss VLT 6000 SBM51/07 Interfejs komunikacyjny do Buderus, podłączenie kotłów Buderus Ecomatik 4000 SBM51/08 Interfejs komunikacyjny do,, podłączenie systemu magistrali / SBM51/09 Interfejs komunikacyjny do Vectron, podłączenie 8 falowników Vectron VCB 400 SBM50/11 Interfejs komunikacyjny do Lenze, podłączenie 8 falowników Lenze 8200 vector, 8200 motec SBM52/12 Interfejs komunikacyjny do Trox, podłączenie komponentów ochrony przeciwpożarowej Trox-AS-i SBM51/13 Interfejs komunikacyjny do Gossen, podłączenie 8 elementów nadzoru zużycia energii Gossen Metrawatt A2000 SBM51/15 Interfejs komunikacyjny do Belimo, podłączenie 8 siłowników Bielmo poprzez szynę MP-Bus SBM51/16 Interfejs komunikacyjny do Sontex, podłączenie liczników ilości ciepła firmy Sontex (z serii Supercal 432) SBM51/17 Interfejs komunikacyjny do sygnalizacji otwarcia drzwi Interflex SBM51/15

12 72 Moduły magistrali obiektowej FBM Moduły magistrali obiektowej FBM (FeldBusModule) do gromadzenia pojedynczych, oddalonych od sterownika, analogowych i binarnych sygnałów (punktów danych). 63 moduły FBM mogą być podłączone dowolnie do magistrali obiektowej. Dopuszczalne są sesje na duże odległości (maks m) od sterownika. System magistrali obiektowej bazuje na magistrali CAN-Bus. Moduły wejścia/wyjścia FBM stosowane są do montażu ściennego lub w szafach automatyki. Moduły wejścia/wyjścia FBM do montowania w szafach automatyki posiadają elementy obsługi. Wskaźniki diodowe LED do sygnalizacji stanu i kontroli komunikacji. Poprzez odbiór daleko rozproszonych, analogowych i binarnych sygnałów wydatek związany z okablowaniem konwencjonalnych zostaje znacząco zredukowany. Podłączenie do sterowników DDC3002, DDC3003, DDC3200, DDC3300. Moduł wejścia magistrali obiektowej FBM14 Moduł wejścia magistrali obiektowej z kontrolerem magistrali CAN. 4 wejścia binarne BE. Wejścia jako bezpotencjałowe styki zwierne/rozwierne lub liczniki impulsów 40 Hz. Kontrola komunikacji poprzez diody LED. Wskaźniki diodowe LED trybów pracy. Obudowa z tworzywa sztucznego do szaf automatyki, montaż na szynie DIN. FBM14 Moduł wejścia magistrali obiektowej, 4 BE FBM14 Moduł wejścia magistrali obiektowej FBM14W Moduł wejścia magistrali obiektowej z kontrolerem magistrali CAN. 4 wejścia binarne BE. Wejścia jako bezpotencjałowe styki zwierne/rozwierne. Kontrola komunikacji poprzez diody LED. Obudowa do montażu ściennego, IP54. FBM14W Moduł wejścia magistrali obiektowej, 4 BE FBM14W Moduł wejścia magistrali obiektowej FBM18 Moduł wejścia magistrali obiektowej z kontrolerem magistrali CAN. 8 wejść binarnych BE. Wejścia jako bezpotencjałowe styki zwierne/rozwierne lub liczniki impulsów 40 Hz. Kontrola komunikacji poprzez diody LED. Wskaźniki diodowe LED trybów pracy. Obudowa z tworzywa sztucznego do szaf automatyki, montaż na szynie DIN. FBM18 Moduł wejścia magistrali obiektowej, 8 BE FBM18

13 73 Moduł wejścia magistrali obiektowej FBM20 Moduł wejścia magistrali obiektowej z kontrolerem magistrali CAN. 4 wejścia binarne BE. Wejścia jako bezpotencjałowe styki zwierne/rozwierne lub liczniki impulsów 80 Hz. Kontrola komunikacji poprzez diody LED. Obudowa z tworzywa sztucznego do szaf automatyki, montaż na szynie DIN. FBM20 Moduł wejścia magistrali obiektowej, 4 BE Moduł wejścia/wyjścia magistrali obiektowej FBM21 Moduł wejścia/wyjścia magistrali obiektowej z kontrolerem magistrali CAN. 3 wejścia binarne BE, 1 wyjście binarne BA. Wejścia jako bezpotencjałowe styki zwierne/rozwierne lub liczniki impulsów 80 Hz. Wyjście jako styk przełączny 230 V AC; 8(3) A. Kontrola komunikacji poprzez diody LED. Wskaźniki diodowe LED trybów pracy. Płaszczyzna obsługi awaryjnej Auto-Wł.-Wył. dla jednego wyjścia binarnego. Obudowa z tworzywa sztucznego do szaf automatyki, montaż na szynie DIN. FBM20 FBM21 FBM21 Moduł wejścia/wyjścia magistrali obiektowej, 3 BE, 1 BA Moduł wyjścia magistrali obiektowej FBM24 Moduł wyjścia magistrali obiektowej z kontrolerem magistrali CAN. 4 wyjścia binarne BA, styk przełączny 230 V AC; 8(3) A. Kontrola komunikacji poprzez diody LED. Wskaźniki diodowe LED trybów pracy. Płaszczyzna obsługi awaryjnej Auto-Wł.-Wył. dla każdego wyjścia binarnego. Obudowa z tworzywa sztucznego do szaf automatyki, montaż na szynie DIN. FBM24 Moduł wyjścia magistrali obiektowej, 4 BA FBM24 Moduł wyjścia magistrali obiektowej FBM24W Moduł wyjścia magistrali obiektowej z kontrolerem magistrali CAN. 4 wyjścia binarne BA, styk zwierny 230 V AC; 8(3) A. Kontrola komunikacji poprzez diody LED. Obudowa do montażu ściennego, IP54. FBM24W Moduł wyjścia magistrali obiektowej, 4 BA FBM24W Moduł wejścia magistrali obiektowej FBK Moduł wejścia magistrali obiektowej FBK z kontrolerem magistrali CAN. 4 wejścia analogowe AE. Kontrola komunikacji poprzez diody LED. Obudowa z tworzywa sztucznego do szaf automatyki, montaż na szynie DIN. Zasilanie 12 V DC ±10 % FBK34 FBK36 Moduł wejścia magistrali obiektowej, 4 AE sygnały wejściowe V, Ni1000 lub Pt1000 ( C) Moduł wejścia magistrali obiektowej, 4 AE sygnały wejściowe V, ma lub ma FBK34

14 74 Moduł wejścia magistrali obiektowej FBM34 Moduł wejścia magistrali obiektowej z kontrolerem magistrali CAN. 4 wejścia analogowe AE. Wejścia 4 x KP10 z możliwością przełączenia na 4 x V. Kontrola komunikacji poprzez diody LED. Obudowa z tworzywa sztucznego do szaf automatyki, montaż na szynie DIN. FBM34 Moduł wejścia magistrali obiektowej, 4 AE Moduł wejścia magistrali obiektowej FBM34W Moduł wejścia magistrali obiektowej z kontrolerem magistrali CAN. 4 wejścia analogowe AE. Wejścia 4 x KP10 z możliwością przełączenia na 4 x V. Kontrola komunikacji poprzez diody LED. Obudowa do montażu ściennego, IP54. FBM34 FBM34W Moduł wejścia magistrali obiektowej, 4 AE FBM34W Moduł wyjścia magistrali obiektowej FBM44 Moduł wyjścia magistrali obiektowej z kontrolerem magistrali CAN. 4 wyjścia analogowe AA V. Kontrola komunikacji poprzez diody LED. Płaszczyzna obsługi Auto 100 % - 0 % dla każdego wyjścia analogowego. Obudowa z tworzywa sztucznego do szaf automatyki, montaż na szynie DIN. FBM44 Moduł wyjścia magistrali obiektowej, 4 AA FBM44 Moduł wyjścia magistrali obiektowej FBM44W Moduł wyjścia magistrali obiektowej z kontrolerem magistrali CAN. 4 wyjścia analogowe AA V. Kontrola komunikacji poprzez diody LED. Obudowa do montażu ściennego. FBM44W Moduł wyjścia magistrali obiektowej, 4 AA Moduł obsługowy magistrali obiektowej FBM01 Moduł obsługowy magistrali obiektowej z kontrolerem magistrali CAN. 64 diody LED z 3 komunikatami stanu Wył./Światło stałe/miganie (kolor czerwony). 19" obudowa przednia z tworzywa sztucznego z zaciskiem. FBM01 Moduł obsługowy magistrali obiektowej, 64 diody LED FBM44W FBM01

15 Sterownik pomieszczeń FBR Sterowniki pomieszczeń FBR (FeldBusControllers) są częściami składowymi systemu magistrali obiektowej. Do magistrali obiektowej można podłączyć 63 sterowniki pomieszczeń FBR. System magistrali obiektowej umożliwia dowolną kombinację pomiędzy modułami wejścia/wyjścia FBM i sterownikami pomieszczeń FBR. Sterowniki pomieszczeń FBR stosowane są do obsługi pojedynczych pomieszczeń, jak też sterowania ogrzewaniem i wentylacją. Sterowniki pomieszczeń dysponują do różnych zastosowań wyjściami dwustanowymi, wyjściami 3-punktowymi lub wyjściami napięciowymi V. Sterowniki posiadają autonomiczne funkcje regulacyjne. Podłączenie do sterowników DDC3002, DDC3200, DDC3200, DDC3300. Sterownik pomieszczeń FBR01 Sterownik pomieszczeń z kontrolerem magistrali CAN. Jedno, sterowane impulsowo wyjście dwustanowe BA do sterowania termonapędami. Jedno binarne wejście BE do kontaktu okiennego lub sygnalizatora obecności. Zintegrowany czujnik temperatury pomieszczenia. Obudowa pomieszczeniowa do montażu ściennego. FBR01 FBR01S2 Sterownik pomieszczeń Sterownik pomieszczeń, przycisk z diodą LED do przedłużenia czasu pracy min., zastępuje wejście binarne BE Sterownik pomieszczeń FBR02 Sterownik pomieszczeń z kontrolerem magistrali CAN. Jedno, sterowane impulsowo wyjście dwustanowe BA do sterowania termonapędami. Jedno binarne wejście BE do kontaktu okiennego lub sygnalizatora obecności. Zintegrowany czujnik temperatury pomieszczenia. Obudowa pomieszczeniowa z nastawnikiem wartości zadanej do montażu ściennego. FBR02 FBR02S2 Sterownik pomieszczeń Sterownik pomieszczeń, przycisk z diodą LED do przedłużenia czasu pracy min., zastępuje wejście binarne BE FBR01 FBR01S2 FBR02 75 FBR02S2

16 76 Sterownik pomieszczeń FBR3 Sterownik pomieszczeń z kontrolerem magistrali CAN. Dwa analogowe wyjścia AA, V (grzanie-chłodzenie). Jedno binarne wyjście BA (urządzenie włączone), jedno wyjście binarne BA (komunikat o trybie pracy). Trzy binarne wejścia BE do kontaktu okiennego, sygnalizatora obecności lub informacji o trybie pracy. Dwa analogowe wejścia AE do zenego czujnika temperatury pomieszczenia i nastawnika wartości zadanej. FBR3 FBR3S1 Sterownik pomieszczeń Sterownik pomieszczeń, anal. wejście na nastawnik wartości zadanej V Sterownik pomieszczeń FBR4 Sterownik pimieszczeń z kontrolerem magistrali CAN. Dwa 3-punktowe wyjścia BA (grzanie-chłodzenie), przełączane na 2 x 2-stanowe wyjścia. Jedno binarne wyjście BA (urządzenie włączone), jedno wyjście binarne BA (informacja o trybie pracy). Trzy binarne wejścia BE do kontaktu okiennego, sygnalizatora obecności lub informacji o trybie pracy. Dwa analogowe wejścia AE do zenych czujników temperatury pomieszczenia i nastawników wartości zadanej. Obudowa do montażu ściennego. FBR4 Sterownik pomieszczeń FBR3 FBR4 Sterownik pomieszczeń FBR5 Sterownik pomieszczeń z kontrolerem magistrali CAN. Sterownik wentylacji z czterema analogowymi wyjściami AA V. Trzy binarne wyjścia przekaźnikowe BA. 4 wejścia binarne BE. 5 wejść analogowych AE. Autonomiczna funkcja regulacyjna P/PI/PID. Rozszerzenie funkcji poprzez opcje oprogramowania, takie jak kaskada, przełączanie rozruchu, monitorowanie wartości granicznych, monitorowanie temperatury pomieszczeń. Obudowa do montażu ściennego. Wejście na nastawnik wartości zadanej 10 kω Zasilanie 12 V DC ±20 % lub 24 V AC ±20 %; Hz. FBR5 FBR5S1 Sterownik pomieszczeń Sterownik pomieszczeń, analogowe wejście na nastawnik wartości zadanej V Sterownik pomieszczeń FBR5H Sterownik pomieszczeń z kontrolerem magistrali CAN. Sterownik ogrzewania z jednym analogowym wyjściem AA V. Trzy binarne wyjścia przekaźnikowe BA. 4 wejścia binarne BE. 5 wejść analogowych AE. Autonomiczna funkcja regulacyjna P/PI/PID. Rozszerzenie funkcji poprzez opcje oprogramowania, takie jak korekcja pomieszczenia, optymalizacja, monitorowanie wartości granicznych. Obudowa do montażu ściennego. Zasilanie 12 V DC ±20 % lub 24 V AC ±20 %; Hz. FBR5H Sterownik pomieszczeń Sterownik pomieszczeń FBR6 Sterownik pomieszczeń z kontrolerem magistrali CAN. Sterownik wentylacji z dwoma 3-stronnymi wyjściami, przełączanymi na cztery 2-stronne wyjścia BA. 3 binarne wyjścia przekaźnikowe BA. 4 wejścia binarne BE. 5 wejść analogowych AE. Autonomiczna funkcja regulacyjna P/PI/PID. Rozszerzenie funkcji poprzez opcje oprogramowania, takie jak kaskada, przełączanie rozruchu, monitorowanie wartości granicznych, monitorowanie temperatury pomieszczeń. Obudowa do montażu ściennego. Wejście na zdalny nastawnik wartości zadanej 10 kω Zasilanie 12 V DC ±20 % lub 24 V AC ±20 %; Hz. FBR5 FBR5H FBR6 FBR6 FBR6S1 Sterownik pomieszczeń Sterownik pomieszczeń, analogowe wejście na nastawnik wartości zadanej V

17 77 Moduł obsługi pomieszczeń z wyświetlaczem LCD DDC110S Moduł obsługi pomieszczeń DDC110S z wyświetlaczem LCD służy w systemie automatyki do rejestracji temperatury pomieszczeń. Dysponuje czterema klawiszami funkcyjnymi do nastawiania wartości zadanej i funkcją Timera (wymuszone włączanie w trybie regulacyjnym dziennym). Poza tym moduł obsługi pomieszczeń posiada wejście do podłączeni kontaktu okiennego lub sygnalizatora obecności. Poprzez magistralę obiektową są przesyłane dane do sterownika. DDC110S Moduł obsługi pomieszczeń z wyświetlaczem LCD Moduł obsługi pomieszczeń z wyświetlaczem LCD DDC110-3 Moduł obsługi pomieszczeń DDC110-3 z wyświetlaczem LCD służy w systemie automatyki do rejestracji temperatury pomieszczeń. Dysponuje dwoma klawiszami funkcyjnymi do nastawiania wartości zadanej i czterema klawiszami spełniającymi funkcje przełączników. Poza tym moduł obsługi pomieszczeń posiada wejście do podłączenia kontaktu okiennego lub sygnalizatora obecności. Poprzez magistralę obiektową są przesyłane dane do sterownika. DDC110-3 Moduł obsługi pomieszczeń z wyświetlaczem LCD Moduł obsługi pomieszczeń z graficznym wyświetlaczem DDC130 Moduł obsługi pomieszczeń DDC130 z wyświetlaczem graficznym służy w systemie automatyki do rejestracji temperatury pomieszczeń, jak też do komfortowej obsługi regulacji pomieszczeń. Dysponuje dwoma klawiszami funkcyjnymi i pokrętłem do wyświetlania i ustawiania parametrów pomieszczenia, np. rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu, daty/czasu, wartości zadanej, trybu dziennego/nocnego/automatycznego, programu czasu użytkowania itd. Poprzez magistralę obiektową są przesyłane dane do sterownika. Wyświetlane informacje mogą zostać zmienione dzięki zmianie parametrów. Poza tym moduł obsługi pomieszczeń posiada dowolnie parametryzowane wejście stykowe. Zasilanie 12 V DC ±20 % lub 24 V AC ±10 %; Hz. DDC130 Moduł obsługi pomieszczeń z wyświetlaczem graficznym Moduł obsługi pomieszczeń z graficznym wyświetlaczem DDC131 Moduł obsługowy DDC131 do zabudowy frontowej w szafie automatyki wyposażony jest w wyświetlacz graficzny i służy do komfortowej obsługi i regulacji pomieszczeń w systemie. Dysponuje dwoma klawiszami funkcyjnymi i pokrętłem do wyświetlania i ustawiania parametrów pomieszczenia, np. rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu, daty/czasu, wartości zadanej, trybu dziennego/nocnego/automatycznego, programu czasu użytkowania itd. Poprzez magistralę obiektową są przesyłane dane do sterownika. Wyświetlane informacje mogą zostać zmienione dzięki zmianie parametrów. Poza tym moduł obsługowy posiada dowolnie parametryzowane wejście stykowe. Zasilanie 12 V DC ±20 % lub 24 V AC ±10 %; Hz. DDC110S DDC110-3 DDC130 DDC131 DDC131 Moduł obsługi pomieszczeń z wyświetlaczem graficznym

18 78 Lokalna obsługa nadrzędna FSM FSM (frontowe moduły przełączające) to lokalne jednostki obsługi nadrzędnej, które umożliwiają wymuszenie działania obiektowych w instalacji technicznych niezależnie od systemu automatyki. W połączeniu ze specjalnie zaprojektowanymi modułami wejścia/wyjścia magistrali obiektowej (FBM) tworzą jednostki funkcjonalne lokalnej obsługi nadrzędnej zgodnie z wymaganiami VDI Komunikacja pomiędzy dwoma modułami odbywa się za pomocą autonomicznie funkcjonującego połączenia 4-żyłowego (interfejs QB) na oddzielnej, niezależnej płaszczyźnie. Lokalna obsługa nadrzędna z FSM i FBM funkcjonuje niezależnie od systemu i jest dopasowana specjalnie do systemu magistrali obiektowej. Zintegrowane funkcje dodatkowe do eksploatacji różnorodnych obiektowych działają także w czasie operacji ręcznych. Ze względu na uniwersalne obszary zastosowań w dziedzinie technicznego wyposażenia budynków (TGA) oraz budowy, różnorodne moduły FSM kategoryzowane są wg funkcji i kanałów sterowania. Moduł obsługowy FSM01 Uniwersalny przełącznik wielokanałowy, 1 przełącznik z 6 pozycjami. Przełącznik z mechanicznym ogranicznikiem pozycji. Dwie sekcje styków. Wejścia/wyjścia obsługi FSM01 do 12 (2 równoległe sekcje styków) Lokalna jednostka funkcjonalna 1 przełącznik pozycji z 2 sekcjami styków i nasadzanym, mechanicznym ogranicznikiem pozycji. Drzwi szafy automatyki lub 19" rama wsuwana Moduł obsługowy, uniwersalny przełącznik wielokanałowy, 1 przełącznik, 12 wyjść/wejść podzielonych na 2 równoległe sekcje styków. FSM01 Moduł obsługowy FSM02 Uniwersalny przełącznik wielokanałowy, 2 przełączniki z 6 pozycjami. Obydwa przełączniki z mechanicznym ogranicznikiem pozycji. Wejścia/wyjścia obsługi FSM02 Moduł obsługowy, uniwersalny przełącznik wielokanałowy, 2 przełączni, do 12 wejść/wyjść FSM02 do 12 (2 x 6) Lokalna jednostka funkcjonalna 2 przełączniki pozycji z nasadzanym, mechanicznym ogranicznikiem pozycji przełączania. Drzwi szafy automatyki lub 19" rama wsuwana

19 79 Moduł obsługowy FSM04 Uniwersalny przełącznik wielokanałowy, 4 przełączniki z 3 pozycjami. Wejścia/wyjścia obsługi do 12 (4 x 3) Lokalna jednostka funkcjonalna 4 przełączniki pozycji z jedną sekcją styków Drzwi szafy automatyki lub 19" rama wsuwana FSM04 Moduł obsługowy, uniwersalny przełącznik wielokanałowy, 4 przełączniki, do 12 wejść/wyjść FSM04 Moduł sygnalizacyjny FSM08 Uniwersalny moduł sygnalizacyjny z wyjściem sygnalizacji zbiorczej usterki i zintegrowanym zasilaczem seciowym. Wyświetlacz z 8 liniami komunikatu, pojedynczo konfigurowalne jako sygnalizacja trybu pracy lub usterki, moduł z wyjściem sygnalizacji zbiorczej usterki i wejściem na centralny test lampek. Obok funkcji wyświetlania i sygnalizacji FSM08 może być używany jako zasilacz 12 V DC. Napięcie 24 V AC; ±10 % znamionowe 12 V DC; ±10 % Napięcie wyjściowe Wejścia Wyjście Sygnalizacja FSM08 12 V DC; ±5 %; 3 VA 9 x BE 1 x BA Lokalna jednostka funkcjonalna 8 sygnalizacyjnych diod LED, kolorowych (sygnalizacja trybu pracy i usterek) 1 LED Sygnalizacja trybu pracy, 1 LED Przeciążenie zasilacza Drzwi szafy automatyki lub 19" rama wsuwana Uniwersalny moduł sygnalizacyjny z 8 sygnalizacjami i zintegrowanym zasilaczem sieciowym. FSM08 Lokalna obsługa nadrzędna FSM12 Lokalna obsługa nadrzędna zgodna z VDI 3814 do sterowania urządzeniami technicznymi z analogowymi sygnałami V. Napięcie znamionowe 12 V DC +20 %..-10 % Wejścia 2 x AE Wyjścia 2 x AA 2 x binarny styk komunikatu zwrotnego Lokalna jednostka funkcjonalna lub połączenie z FBM14 lub FBM18 obsługi 2 przełączniki Tryb automatyczny/ręczny 2 bezstopniowe nastawniki % (= V) Sygnalizacja 2 diody LED dla analogowych sygnałów wyjściowych Drzwi szafy automatyki lub 19" rama wsuwana FSM12 FSM12 Lokalna obsługa nadrzędna, 2 AE, 2 AA, 2 binarne styki komunikatu zwrotnego

20 80 Lokalna obsługa nadrzędna FSM14 Lokalna obsługa nadrzędna zgodna z VDI 3814 do sterowania urządzeniami technicznymi z analogowymi sygnałami V. Nap. znamionowe 12 V DC +20 %..-10 % Wejścia 4 x AE Wyjścia 4 x AA obsługi Sygnalizacja FSM14 4 x binarny styk komunikatu zwrotnego Lokalna jednostka funkcjonalna lub połączenie z FBM14 lub FBM18 4 przełączniki Tryb automatyczny/ręczny 4 bezstopniowe nastawniki % (= V) 4 diody LED dla analogowych sygnałów wyjściowych Drzwi szafy automatyki lub 19" rama wsuwana Lokalna obsługa nadrzędna, 4 AE, 4 AA, 4 binarne styki komunikatu zwrotnego FSM14 Lokalna obsługa nadrzędna FSM20 FSM20 tworzy w połączeniu z modułem wejścia/wyjścia FBM38 lokalne urządzenie obsługi nadrzędnej zgodne z VDI 3814 do sterowania 2-stopniowymi urządzeniami/agregatami technicznymi za pomocą przełącznika. Nap. znamionowe 12 V DC +20 %..-10 % (interfejs QB) Kanały sterujące Interfejs obsługi Sygnalizacja FSM20 2 QBS z FBM38 2 przełączniki Tryb automatyczny/ręczny z manualnym sterowaniem: 1 stopień i 2 stopień 4 zielone diody LED (wyjścia przekaźnikowe FBM38), 4 kolorowe diody LED (sygnalizacja trybu pracy i usterek), możliwość wyłączenia ścienny (akcesoria WAS), drzwi szafy automatyki lub 19" rama wsuwana Lokalna obsługa nadrzędna, 2 x 2 stany FSM20 FSM21 Lokalna obsługa nadrzędna, 2 x 2- lub 1 stan FSM21 Lokalna obsługa nadrzędna FSM21 FSM21 tworzy w połączeniu z modułem wejścia/wyjścia FBM38 lokalne urządzenie obsługi nadrzędnej zgodne z VDI 3814 do sterowania 1- lub 2-stopniowymi urządzeniami/agregatami technicznymi za pomocą przełącznika. Nap. znamionowe 12 V DC +20 %..-10 % (poprzez interfejs QB) Kanały sterujące 2 Interfejs QBS z FBM38 obsługi 2 przełączniki Tryb automatyczny/ręczny ze sterowaniem ręcznym pozycją 1 (stopień 1) i pozycją 2 (stopień 2) oraz mechanicznie nasadzanym ogranicznikiem przełącznika do ograniczania pozycji przełączania. Sygnalizacja 4 zielone diody LED (komunikaty zwrotne o trybie pracy), możliwość wyłączenia ścienny (akcesoria WAS), drzwi szafy automatyki lub 19" rama wsuwana

21 81 Lokalna obsługa nadrzędna FSM22 FSM22 tworzy w połączeniu z modułem wejścia/wyjścia FBM38 lokalne urządzenie obsługi nadrzędnej zgodne z VDI 3814 do sterowania 3-stopniowymi urządzeniami/agregatami technicznymi za pomocą przełącznika. Nap. znamionowe 12 V DC +20 %..-10 % (interfejs QB) Kanały sterujące 2 Interfejs obsługi Sygnalizacja QBS z FBM38 2 przełączniki Tryb automatyczny/ręczny z ręcznym sterowaniem OTWARTY/STOP/ZAMKNIĘTY 4 zielone diody LED (wyjścia przekaźnikowe FBM38), 4 kolorowe diody LED (sygnalizacja trybu pracy i usterek), możliwość wyłączenia ścienny (akcesoria WAS), drzwi szafy automatyki lub 19" rama wsuwana FSM22 FSM22 Lokalna obsługa nadrzędna, 2 x 3-punktowa Lokalna obsługa nadrzędna FSM24 FSM24 tworzy w połączeniu z modułem wejścia/wyjścia FBM38 lokalne urządzenie obsługi nadrzędnej zgodne z VDI 3814 do sterowania 1-stopniowymi urządzeniami/agregatami technicznymi za pomocą przełącznika. Nap. znamionowe 12 V DC +20 %..-10 % (interfejs QB) Kanały sterujące 2 Interfejs obsługi Sygnalizacja FSM24 QBS z FBM38 2 przełączniki Tryb automatyczny/ręczny z ręcznym sterowaniem WŁ/WYŁ 2 zielone diody LED (wyjścia przekaźnikowe FBM38) 2 kolorowe diody LED (sygnalizacja trybu pracy lub usterek), możliwość wyłączenia ścienny (akcesoria WAS), drzwi szafy automatyki lub 19" rama wsuwana Lokalna obsługa nadrzędna, 2 x WYŁ./WŁ. FSM24 Lokalna obsługa nadrzędna FSM25 FSM25 tworzy w połączeniu z modułem wejścia/wyjścia FBM38 lokalne urządzenie obsługi nadrzędnej zgodne z VDI 3814 do sterowania 1-stopniowymi urządzeniami/agregatami technicznymi za pomocą przełącznika. Nap. znamionowe 12 V DC +20 %..-10 % (poprzez interfejs QB) Kanały sterujące 4 Interfejs obsługi Sygnalizacja FSM25 QBS z FBM38 4 przełączniki Tryb automatyczny/ręczny z ręcznym sterowaniem WŁ/WYŁ 4 zielone diody LED (komunikaty zwrotne o trybie pracy), 4 kolorowe diody LED (sygnalizacja trybu pracy i usterek), możliwość wyłączenia ścienny (akcesoria WAS), drzwi szafy automatyki lub 19" rama wsuwana Lokalna obsługa nadrzędna, 4 x WYŁ./WŁ. FSM25

22 82 Lokalna obsługa nadrzędna FSM26 FSM26 tworzy w połączeniu z modułem wejścia/wyjścia FBM38 lokalne urządzenie obsługi nadrzędnej zgodne z VDI 3814 do sterowania 1-stopniowymi urządzeniami/agregatami technicznymi za pomocą przełącznika. Nap. znamionowe 12 V DC +20 %..-10 % (interfejs QB) Kanały sterujące 4 Interfejs obsługi Sygnalizacja QBS z FBM38 4 przełączniki Tryb automatyczny/tryb ręczny z manualnym sterowaniem WYŁ/WŁ 4 zielone diody LED (wyjścia przekaźnikowe FBM38), 4 kolorowe diody LED (sygnalizacja trybu pracy lub usterek), możliwość wyłączenia ścienny (akcesoria WAS), drzwi szafy automatyki lub 19" rama wsuwana FSM26 FSM26 Lokalna obsługa nadrzędna, 4 x WYŁ./WŁ. Lokalna obsługa nadrzędna FSM27 FSM27 tworzy w połączeniu z modułem wejścia/wyjścia FBM38 lokalne urządzenie obsługi nadrzędnej zgodne z VDI 3814 do sterowania 1- lub 4-stopniowymi urządzeniami/agregatami technicznymi za pomocą przełącznika. Nap. znamionowe 12 V DC +20 %..-10 % (poprzez interfejs QB) Kanały sterujące Interfejs obsługi Sygnalizacja FSM27 QBS z FBM38 1 przełącznik Tryb automatyczny/tryb ręczny z ręcznym sterowaniem z pozycji 1 (stopień 1), pozycji 2 (stopień 2), pozycji 3 (stopień 3), pozycji 4 (stopień 4) mechanicznie nasadzanym ogranicznikiem pozycji przełączania. 4 zielone diody LED (komunikaty zwrotne o trybie pracy), 5 czerwonych diod LED (sygnalizacja o zakłóceniach), możliwość wyłączenia ścienny (akcesoria WAS), drzwi szafy automatyki lub 19" rama wsuwana Lokalna obsługa nadrzędna, 1 x 1- do 4 stanów Lokalna obsługa nadrzędna FSM28 FSM28 tworzy w połączeniu z modułem wejścia/wyjścia FBM38 lokalne urządzenie obsługi nadrzędnej zgodne z VDI 3814 do sterowania 2-stopniowym urządzeniem/agregatem technicznym i dwoma 1-stopniowymi urządzeniami/agregatami technicznymi za pomocą przełącznika. Nap. znamionowe 12 V DC +20 %..-10 % (poprzez interfejs QB) Kanały sterujące 3 Interfejs QBS obsługi Sygnalizacja z FBM38 1 przełącznik Tryb automatyczny/tryb ręczny z ręcznym sterowaniem od stopnia 1 i stopnia 2, 2 przełącznikami Tryb automatyczny/tryb ręczny z ręcznym sterowaniem WYŁ/WŁ. 4 zielone diody LED (wyjścia przekaźnikowe FBM38), 4 kolorowe diody LED (sygnalizacja trybu pracy i usterek), możliwość wyłączenia ścienny (akcesoria WAS), drzwi szafy automatyki lub 19" rama wsuwana FSM27 FSM28 FSM28 Lokalna obsługa nadrzędna, 1 x 2 stany, 2 x WYŁ./WŁ. 1

23 83 Lokalna obsługa nadrzędna FSM29 FSM29 tworzy w połączeniu z modułem wejścia/wyjścia FBM38 lokalne urządzenie obsługi nadrzędnej zgodne z VDI 3814 do sterowania urządzeniem/agregatem technicznym z punktowym sterowaniem i dwoma 1-stopniowymi urządzeniami/ agregatami technicznymi za pomocą przełacznika. Nap. znamionowe 12 V DC +20 %..-10 % (poprzez interfejs QB) Kanały sterujące Interfejs obsługi Sygnalizacja 3 QBS z FBM38 1 przełącznik Tryb automatyczny/tryb ręczny, z ręcznym sterowaniem OTWARTY/STOP/ZAMKNIĘTY, 2 przełącznikami Tryb automatyczny/tryb ręczny, z ręcznym sterowaniem WYŁ/WŁ. 4 zielone diody LED (wyjścia przekaźnikowe FBM38). 4 kolorowe diody LED (sygnalizacja trybu pracy i usterek), możliwość wyłączenia ścienny (akcesoria WAS), drzwi szafy automatyki lub 19" rama wsuwana FSM29 FSM29 Lokalna obsługa nadrzędna, 1 x 3-punktowa, 2 x WYŁ./WŁ. Lokalna obsługa nadrzędna FSM3M FSM3M tworzy w połączeniu z modułem wejścia/wyjścia FBM38 na lokalnej płaszczyźnie obsługi nadrzędnej uniwersalny w zastosowaniu, wielofunkcyjny moduł sygnalizacyjny zgodny z VDI 3814 z maks. 8 liniami komunikatu. Elastyczny w funkcjach i użyciu poprzez filozofię makr (przypisanie różnorodnych makr funkcyjnych do FBM38). Kolorowe, opatentowane elementy obsługi i sygnalizacji można dowolnie konfigurować jako sygnalizatory LED lub przyciski sygnalizacyjne. Wybór funkcji LED/przycisku (= pojedyncze potwierdzenie) jest możliwy za każdym razem. Nap. znamionowe 12 V DC (interfejs QB) Linie komunikatu Interfejs obsługi Sygnalizacja Akcesoria FSM3M do 8 QBS z FBM38 8 konfigurowalnych sygnalizatorów LED/przycisków sygnalizacyjnych do 8 kolorowych wskaźników LED (czerwone-zielone-żółte) do sygnalizacji komunikatów (np. komunikatów o trybie pracy i usterkach); sygnalizacja LED w postaci migającego światła/światła stałego, konfiguracja sygnalizacji dodatkowych stanów, takich jak alarm lub sygnalizacja zbiorczej usterki możliwa jest w FBM38 ścienny (akcesoria WAS), drzwi szafy automatyki lub 19" rama wsuwana białe maskownia (na niewykorzystane linie sygnalizacji) Lokalna obsługa nadrzędna, 8 linii komunikatu, 8 opatentowanych elementów obsługi i sygnalizacji (przyciski sygnalizacyjne), 5 różnych makr funkcyjnych do zarządzania sygnalizacji. FSM3M

24 84 Moduł wejścia/wyjścia SBM38 Moduł wejścia/wyjścia z kontrolerem magistrali CAN i interfejsem QB do podłączenia lokalnej obsługi nadrzędnej FSM. Układ połączeń zawierający do 12 wejść binarnych. 4 bezpotencjałowe styki przekaźnikowe (styk przełączny; maks. 230 V AC; / 6 (3) A). Kontrola komunikacji poprzez oddzielne diody LED. 5 przełączników DIP do parametryzacji trybu pracy i funkcji dodatkowych obiektowych, jak też do inwersji wejść sygnalizacji o usterkach. Do 20 konfigurowalnych makr oprogramowania. Niezależne zarządzanie sygnalizacją poprzez backbone (rozszerzalne z SBM21, SBM41 i FBM48). Obudowa z tworzywa sztucznego do szaf automatyki; montaż na szynie nośnej DIN. Zasilanie 12 V DC +20 %..-10 %. FBM38 Moduł wejścia/wyjścia magistrali obiektowej, 4 BA, 12 BE FBM38 Lokalna obsługa nadrzędna FSM42 FSM42 tworzy w połączeniu z modułem wejścia/wyjścia FBM48 lokalne urządzenie obsługi nadrzędnej zgodne z VDI 3814 do sterowania urządzeniami/ agregatami technicznymi za pomocą sygnału V. Nap. znamionowe 12 V DC +20 %..-10 % (poprzez interfejs QB) Kanały sterujące 2 Interfejs QBS z FBM48 obsługi 2 przełączniki Tryb automatyczny/tryb ręczny, z manualnym sterowaniem % Sygnalizacja 2 wskaźniki poziomu sygnału, zielony (dowolnie sygnały wejścia lub wyjścia FBM48), 2 czerwone diody LED Error/ Tryb ręczny ścienny (akcesoria WAS), drzwi szafy automatyki lub 19" rama wsuwana FSM42 Lokalna obsługa nadrzędna, 2 x V Lokalna obsługa nadrzędna FSM44 FSM44 tworzy w połączeniu z modułem wejścia/wyjścia FBM48 lokalne urządzenie obsługi nadrzędnej zgodne z VDI 3814 do sterowania urządzeniami/ agregatami technicznymi za pomocą sygnału V. Nap. znamionowe 12 V DC +20 %..-10 % (poprzez interfejs QB) Kanały sterujące Interfejs obsługi Sygnalizacja FSM44 Lokalna obsługa nadrzędna, 4 x V FSM42 FSM44 4 QBS z FBM48 4 przełączniki Tryb automatyczny/tryb ręczny, z manualnym sterowaniem % 4 wskaźniki poziomu sygnału, zielony (dowolnie sygnały wejścia lub wyjścia FBM48), 4 czerwone diody LED Error/Tryb ręczny ścienny (akcesoria WAS), drzwi szafy automatyki lub 19" rama wsuwana

25 85 Moduł wejścia/wyjścia SBM48 Moduł wejścia/wyjścia z kontrolerem magistrali CAN i interfejsem QB do podłączenia lokalnej obsługi nadrzędnej FSM. Układ połączeń zawierający do 4 analogowych wejść i wyjść. Kontrola komunikacji poprzez LED. 4 przełączniki DIP do parametryzacji trybów pracy, typu podłączonej obsługi nadrzędnej FSM, do ustawienia napięcia sygnału V/2..10 V lub wyboru sygnału dla wskaźnika poziomu sygnału (FSM42, ew. FSM44). Niezależne zarządzanie sygnalizacją poprzez backbone (rozszerzalne z SBM21, SBM41 i FBM38). Obudowa z tworzywa sztucznego do szaf automatyki; montaż na szynie DIN. Zasilanie 12 V DC +20 %..-10 %. FBM48 Moduł wejścia/wyjścia magistrali obiektowej, 4 AA, 4 AE FBM48 Akcesoria WAS01 WAS02 Zestaw do montażu ściennego dla modułu FSM wersji 20-tej/40-tej/FSM3 Zestaw do montażu ściennego dla 2 modułów FSM wersji 20-tej/40-tej/FSM3 lub wyświetlacz graficzny GA2 Ochrona przeciwprzepięciowa DDC2..BW DDC264BW DDC265BW DDC266BW DDC267BW DDC268BW DDC271BW DDC272BW Ochrona przeciwprzepięciowa klasy D (Class III) 230 V AC dla przewodów zasilających L1 i N do transformatora sieciowego systemu automatyki, przejście - strefa ochrony odgromowej 1 2 Ochrona przeciwprzepięciowa klasy D (Class III) 24 V AC dla przewodów zasilających systemu automatyki, przejście - strefa ochrony odgromowej 1 2 Ochrona przeciprzepięciowa przewodów magistrali sterowników, i, przejście strefa ochrony odgromowej 1 2 Ochrona przeciwprzepięciowa sieci 12 V DC, przejście strefa ochrony odgromowej 1 2 Ochrona przeciwprzepięciowa przewodów magistrali i czujników sterowników, i, przejście strefa ochrony odgromowej 0 1 (przewody budynku) Ochrona przeciw przepięciowa magistrali obiektowej i przewodów sterowników, z rozszerzoną, ochronną funkcją przełączania diod, przejście strefa ochrony odgromowej 1 2 Ochrona przeciwprzepięciowa przewodów sterowników (GLT2222H T+/T ), przejście strefa ochrony odgromowej 1 2 DDC264BW DDC266BW

26 86 Ochrona przepięciowa DDC3..BW DDC364BW DDC365BW DDC366BW DDC367BW DDC367/2BW DDC368BW DDC371BW DDC372BW Ochrona przeciwprzepięciowa z funkcją kontroli klasy D (Class III) 230 V AC dla przewodów zasilania do transformatora sieciowego systemu automatyki. Ochrona przeciwprzepięciowa z funkcją kontroli klasy D (Class III) 24 V AC dla przewodów zasilających systemu automatyki, jak też przewodów zasilania 12 V DC (magistrala obiektowa). Ochrona przeciwprzepięciowa przewodów magistrali stacji automatyzacyjnych, i, strefa ochrony odgromowej: przejście BSZ 1 2. Ochrona przeciwprzepięciowa obiektowych, strefa ochrony odgromowej: przejście BSZ 1 2. Ochrona przeciwprzepięciowa (2 obwody sygnałów) obiektowych, strefa ochrony odgromowej: przejście BSZ 1 2 Ochrona przeciwprzepięciowa przewodów magistrali i sterowników, i, strefa ochrony odgromowej: przejście BSZ 0 2 (przewody budynku) Ochrona przeciwprzepięciowa magistrali obiektowej i przewodów sterowników, strefa ochrony odgromowej: przejście BSZ 1 2 Ochrona przeciwprzepięciowa interfejsu komunikacyjnego (GLT2222H; T+/T-), strefa ochrony odgromowej: przejście BSZ 1 2 DDC364BW DDC368BW Akcesoria do sterownika Transformatory i zasilacze TF16 Transformator 16 VA; 230/24 V AC, przeznaczony do montażu ściennego i na szynach DIN TF25 Transformator bezpieczeństwa 25 VA; 230/24 V AC, zgodny z VDE 0570/EN 61558, odporny na zwarcia, w obudowie z tworzywa izolującego, do montażu na szynach DIN TF25W Transformator bezpieczeństwa 25 VA; 230/24 V AC, zgodny z VDE 0570/EN 61558, odporny na zwarcia, w obudowie z tworzywa izolującego, do montażu ściennego TF60 Transformator 60 VA; 230/24 V AC, zgodny z VDE 0570/EN TF160 Transformator 160 VA; 230/24 V AC, zgodny z VDE 0570/EN TF250 Transformator 250 VA; 230/24 V AC, zgodny z VDE 0570/EN T12 Konstrukcja transformatora: obudowany, 230/24 V AC; 75 VA zgodny z VDE 0570/EN T13 Konstrukcja transformatora: obudowany, 230/24 V AC; 150 VA zgodny z VDE 0570/EN Z120 Zasilacz prądu stałego 12 V DC; 1 A sieć 230 V ±10 %; Hz Z145 Zasilacz prądu stałego 12 V DC; 1 A sieć 230 V ±10 %; Hz; do montażu naściennego Z121 Zasilacz prądu stałego 12 V DC; 2,5 A sieć 230 V ±10 %; Hz Z64 Zasilacz prądu stałego 24 V DC; 2 A do przekaźników sprzęgających. Sieć 230 V AC ±10 %; Hz Z24 Zasilacz prądu stałego 24 V DC; 6 A do przekaźników sprzęgających. Sieć 230 V AC ±10 %; Hz NT12/08 Zasilacz prądu stałego 12 V DC; 800 ma. Sieć 24 V AC ±25 %; 50 Hz ze wskaźnikami LED Z64 NT12/08

27 87 Przekaźniki sprzęgające Z45 Z46 Z47 Z60 Z70W Pozostałe Moduł przekaźnikowy, zasilanie 24 V; 13 ma 1 styk przełączny 250 V AC; 6 (3) A; 1500 VA Moduł przekaźnikowy, zasilanie 24 V; 17 ma 2 styki przełączne 250 V AC; 1,5 A; 250 VA Moduł przekaźnikowy, sieć 24 V; 13 ma 1 styk przełączny 250 V AC; 6 (3) A; 1500 VA z przełącznikiem trybów Auto/Wył./Ręczny Moduł przekaźnikowy, sieć 24 V; 13 ma 1 styk przełączny 250 V; 6 (3) AC; 1500 VA z przełącznikiem trybów Auto/Wył./Ręczny, z sygnalizacją położenia Puszka przekaźników do montażu naściennego, zasilanie 230 V AC; Hz, 3 wejścia binarne, 3 wyjścia przekaźnikowe 230 V AC; 6 (3) A wyjście napięciowe 12 V DC; 150 ma Z61 Analogowy enkoder, zasilanie 24 V; 19 ma, wyjście V, z przełącznikami Auto/Tryb ręczny, z sygnalizacją położenia Auto Z61/BW Analogowy zadajnik, zasilanie 24 V AC/DC; 19 ma, wyjście V, z przełącznikami Auto/Tryb ręczny, z sygnalizacją położenia Auto KB1 19" frontowa płyta obsługowa na kasety jednopółkowe KB2 19" frontowa płyta obsługowa na kasety podwójne KA 19" rama wsuwana Z30 Gniazdo przyłączeniowe do szyny Z, z wtykiem 15-biegunowym Sub D Z49 Adapter do szyny Z, 15-biegunowy Z17 Klapa pokrywy do kasety jednopółkowej Z18 Klapa pokrywy do kasety podwójnej Z116 Drzwi na ramę KA, z pleksiglasu, zamykane, na ramę wsuwaną KA 19", IP54 MC3200/DATSI Karta pamięci do zabezpieczenia danych programów użytkownika sterowników DDC3002, DDC3003, DDC3200, DDC3300. Z47 Z70W KA

Nie trzeba rozumieć świata,

Nie trzeba rozumieć świata, Nie trzeba rozumieć świata, System automatyki Sterownik Foto: IINTERFOTO / München Wraz z cyfrowym systemem automatyki i sterownikiem DDC4200 z kolorowym ekranem dotykowym, sterowanie urządzeniami jest

Bardziej szczegółowo

Układy regulacji DDC i automatyka pomieszczeń FBR

Układy regulacji DDC i automatyka pomieszczeń FBR Układy regulacji DDC i automatyka pomieszczeń FBR Technologie für Gebäude-Automation DDC automatyka budynków Wszechstronny zakres zastosowań Inteligentne budynki charakteryzuje nie tylko piękna architektura,

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Urządzenie jest wyposażone w dwanaście kanałów, które można oddzielnie parametryzować w ETS jako wejścia lub wyjścia. Przy użyciu przewodów przyłączeniowych

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT 6000 wyznacza nowe standardy w obszarze regulatorów MPPT. Nadzwyczajna sprawność z unikalnymi cechami bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

4/80. Przegląd systemu. Modułowe sterowniki PLC XC100/XC200. http://catalog.moeller.net. Moeller HPL0211-2007/2008 F6 F7 F8 F9 F10 F11 +/- F12 F13 F14

4/80. Przegląd systemu. Modułowe sterowniki PLC XC100/XC200. http://catalog.moeller.net. Moeller HPL0211-2007/2008 F6 F7 F8 F9 F10 F11 +/- F12 F13 F14 DC INPUT EH-XD1 DC INPUT EH-XD1 4/80 Przegląd systemu Modułowe sterowniki PLC XC0/XC00 F1 F F1 F F F F1 F F +/-, 0 F4 4 1 F5 8 5 F F F8 F9 9 SHIFT ESC ENTER CLEAR 1 180 Moeller HPL0-00/008 http://catalog.moeller.net

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Węzeł LON

Uniwersalny Węzeł LON Uniwersalny Węzeł LON GPN3120 GPN3150 Charakterystyka Moduł ibase-gpn jest uniwersalnym sterownikiem, przeznaczonym do wykorzystania w rozproszonych systemach sterowania zrealizowanych w oparciu o sieć

Bardziej szczegółowo

Hoval moduły komunikacyjne / połączenia zdalne

Hoval moduły komunikacyjne / połączenia zdalne Opis produktu Moduły komunikacyjne Moduł GLT -1 - TopTronic T Moduł GLT do - połączenia z magistralą komunikacji BUS TopTronic T poprzez włączenie napięcia sterowniczego (-1 ) bądź przyjęcie napięcia wyjściowego

Bardziej szczegółowo

Sterowanie, kontrola i komunikacja prosty easy

Sterowanie, kontrola i komunikacja prosty easy Automatyka Budynków Automatyka Przemysłowa Systemy Informacje o produkcie Sterowanie, kontrola i komunikacja prosty easy Przekaźniki programowalne easy400, 600, 800 Połączenia logiczne zamiast oprzewodowania

Bardziej szczegółowo

sterownik VCR v 1. 0

sterownik VCR v 1. 0 sterownik VCR v 1.0 1 I. DANE TECHNICZNE...2 1 Budowa...2 2 Dane znamionowe...2 II. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA...3 1 Programowanie sterownika...3 2 Symulacja algorytmu...3 3 Możliwości kalendarza...4 3.1 Wgrywanie

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Ex-mBEL_COM - koncentrator komunikacyjny Przeznaczenie Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Arkusz Informacyjny ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Zastosowanie ECL Comfort 200 jest regulatorem wstępnie zaprogramowanym do pracy w różnorodnych układach ciepłowniczych. Dla poszczególnych układów

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator AMK

Mikroprocesorowy regulator AMK Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Przeznaczenie Sterownik Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść cyfrowy moduł wejść/wyjść W systemie automatyki DDC4000 zadaniem modułów wejść/wyjść z 32 cyfrowymi wejściami lub wyjściami jest odbieranie binarnych sygnałów i aktywowanie binarnych funkcji sterujących.

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0)

Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0) Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0) Spis treści 1.Informację ogólne...2 2.Podstawowe parametry...2 3.Wejścia / wyjścia...2 4.Schemat blokowy...5 5.Zegar czasu rzeczywistego...6

Bardziej szczegółowo

Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015. Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMATIX DHN.

Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015. Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMATIX DHN. Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015 Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMAIX DHN Strona 1 Andrzej Romanowski, Siemens Sp. z o.o. Urządzenia regulacyjne węzłów cieplnych

Bardziej szczegółowo

Regulatory pogodowe. Comfort 210/310. Comfort 110. Legenda oznaczeń klucza aplikacji ECL:

Regulatory pogodowe. Comfort 210/310. Comfort 110. Legenda oznaczeń klucza aplikacji ECL: Regulatory pogodowe COMFORT Oznaczenie klucza aplikacji 210 310 Rodzaj aplikacji i układu Rodzaje obiegów Ogrzewnie Technologia Ciepła woda użytkowa (CWU) CWU Zasobnik z wężownicą Zasobnik z ładowaniem

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA CENTRALNEGO MONITOROWANIA OPRAW AUTONOMICZNYCH MAKS PRO II

URZĄDZENIA CENTRALNEGO MONITOROWANIA OPRAW AUTONOMICZNYCH MAKS PRO II URZĄDZENIA CENTRALNEGO MONITOROWANIA OPRAW AUTONOMICZNYCH monitoring do 5400 opraw na jedną centralkę topologia liniowa z odgałęzieniami komunikacja po dwużyłowym przewodzie instalacyjnym (bez polaryzacji,

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI ANALOGOWE ROZMIAR: 3 moduły DIN WYMIENIALNE SKALE 90 amperomierze elektromagnetyczne dla prądu AC amperomierze magnetoelektryczne dla prądu DC mierniki częstotliwości zerowoltomierze

Bardziej szczegółowo

Moduł monitoringu energii elektrycznej

Moduł monitoringu energii elektrycznej Cztery wejścia impulsowe współpracujące ze stykiem beznapięciowym lub licznikiem z wyjściem OC Monitoring czterech liczników energii elektrycznej Wbudowane funkcje liczników impulsów z nieulotną pamięcią

Bardziej szczegółowo

Pogodowy regulator kotłowy 2379Z01C. DB Komunikacja Bus (LPB) N Zero. B9 Czujnik temperatury zewnetrznej F5 Faza 2-stopień palnika

Pogodowy regulator kotłowy 2379Z01C. DB Komunikacja Bus (LPB) N Zero. B9 Czujnik temperatury zewnetrznej F5 Faza 2-stopień palnika Pogodowy regulator kotłowy 2 390 RVA43.222 AATROS RVA 43.222 jest regulatorem przeznaczonym do sterowania instalacji kotłowych wyposażonych w : 1 lub 2- stopniowy palnik, zasobnik ciepłej wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Moduł sterowania zaworem stanowi niezbędny element pomiędzy organem wykonawczym jakim jest zawór ze swoim napędem, a komputerowym systemem zdalnego sterowania.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx Spis treści 1. Informacja o zgodności...2 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx...2 3. Tryby pracy...3 3.1. Tryb standardowy...3 3.2. Tryb współpracy z koncentratorem...3 3.3. Tryb powielania sygnalizacji...3

Bardziej szczegółowo

PRODUCT INFORMATION INTERROLL CONVEYORCONTROL NOWY WYMIAR W BEZDOTYKOWEJ AKUMULACJI TOWARU (ZPA)

PRODUCT INFORMATION INTERROLL CONVEYORCONTROL NOWY WYMIAR W BEZDOTYKOWEJ AKUMULACJI TOWARU (ZPA) PRODUCT INFORMATION INTERROLL CONVEYORCONTROL NOWY WYMIAR W BEZDOTYKOWEJ AKUMULACJI TOWARU (ZPA) INTERROLL CONVEYORCONTROL: STEROWANIA DLA SZYBKA INSTALACJA, ELASTYCZNA KONFIGURACJA I STOPIEŃ OCHRONY IP54

Bardziej szczegółowo

RE92. Szach i mat. Dwukanałowy regulator do zastosowań przemysłowych.

RE92. Szach i mat. Dwukanałowy regulator do zastosowań przemysłowych. RE92. Szach i mat. Dwukanałowy regulator do zastosowań przemysłowych. Prosta i przyjazna obsługa Gwarancja bezpieczeństwa i niezawodności dzięki: - III kategorii instalacji - odpowiedniej izolacji galwanicznej

Bardziej szczegółowo

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS RAYSTAT-ECo-10 Sterownik z pomiarem temperatury otoczenia dla systemów ochrony przed zamarzaniem RAYSTAT-ECO-10 jest przeznaczony do sterowania pracą przewodów grzejnych używanych w systemach ochrony przed

Bardziej szczegółowo

LAL-SRW3 sygnalizator do separatorów oleju/benzyny

LAL-SRW3 sygnalizator do separatorów oleju/benzyny sygnalizator do separatorów oleju/benzyny Zalety Zasilanie 0 V AC Możliwość podłączenia do czujników Monitorowanie przepełnienia i przepływu wstecznego Monitorowanie grubości warstwy oleju, beznzyny, itp.

Bardziej szczegółowo

OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DO PODŚWIETLENIA ZNAKÓW EWAKUACYJNYCH

OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DO PODŚWIETLENIA ZNAKÓW EWAKUACYJNYCH OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DO PODŚWIETLENIA ZNAKÓW EWAKUACYJNYCH EXIT Wersja wykonana z formowanego tworzywa sztucznego Seria opraw awaryjnych EXIT spełnia zasadnicze wymagania Dyrektywy ATEX (94/9/WE).

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania przegląd rozwiązań

Systemy sterowania przegląd rozwiązań 03 SYSTEMY STERWANIA Systemy sterowania przegląd rozwiązań Impulsowy licznik zużycia energii elektrycznej Sterownik centralny z panelem dotykowym Sterownik bezprzewodowy Sterownik przewodowy Sterownik

Bardziej szczegółowo

Sterownik BMR410. Spis treści

Sterownik BMR410. Spis treści Sterownik BMR 410 z elementami obsługi i wyświetlaczem graficznym słuŝy do regulacji, sterowania, optymalizacji i kontroli w urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Posiada zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Millenium II+ Moduły programowalne. jeszcze więcej możliwości NOWOŚĆ! FUNKCJA

Millenium II+ Moduły programowalne. jeszcze więcej możliwości NOWOŚĆ! FUNKCJA NOWOŚĆ! Moduły programowalne Millenium II+ jeszcze więcej możliwości FUNKCJA Łatwość i intuicyjność programowania, szeroka oferta oraz olbrzymie możliwości w postaci wejścia analogowego 0-10V, potencjometrycznego,

Bardziej szczegółowo

Moduł monitoringu mediów MMC

Moduł monitoringu mediów MMC MMC Cztery wejścia impulsowe współpracujące ze stykiem beznapięciowym lub licznikiem z wyjściem OC Monitoruje: Licznik energii elektrycznej Licznik wody zimnej Licznik ciepłej wody użytkowej Licznik gazu

Bardziej szczegółowo

Sterownik PLC ELP10T32-VH Dokumentacja techniczna

Sterownik PLC ELP10T32-VH Dokumentacja techniczna Sterownik PLC ELP10T32-VH Dokumentacja techniczna Spis treści 1. Informację ogólne...2 2. Podstawowe parametry...2 3. Wejścia / wyjścia...2 4. Schemat blokowy...5 5. Zegar czasu rzeczywistego...6 6. Łącza

Bardziej szczegółowo

SERIA IC Kontrolery dostępu TCP/IP

SERIA IC Kontrolery dostępu TCP/IP SERIA IC Kontrolery dostępu TCP/IP Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Funkcje Nazwa funkcji Opis Zarządzanie wejściem/wyjściem Możliwość sprawdzenia czasu wejścia/wyjścia każdego użytkownika;

Bardziej szczegółowo

BACnet Sterowniki obiektowe serii b3810

BACnet Sterowniki obiektowe serii b3810 BACnet Sterowniki obiektowe serii b3810 Sterowniki z serii b3810 Continuum należą do rodziny sterowników BACnet, które komunikują się po magistrali RS-485 ze sterownikiem nadrzędnym wykorzystując protokół

Bardziej szczegółowo

PolyGard II GC-06 centrala systemu detekcji gazów

PolyGard II GC-06 centrala systemu detekcji gazów PolyGard II GC-06 centrala systemu detekcji gazów OPIS GC-06 to jednostka centralna systemu detekcji gazów PolyGard 2 umożliwającego monitorowanie gazów wybuchowych, toksycznych i tlenu. Centrala umożliwia

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych

B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych Dane techniczne Sterownik IBT230AC jest niezależnym regulatorem mikroprocesorowym wyposażonym

Bardziej szczegółowo

PRODUCT INFORMATION INTERROLL ROLLERDRIVE EC310 SYNONIM INTELIGENTNEJ LOGISTYKI

PRODUCT INFORMATION INTERROLL ROLLERDRIVE EC310 SYNONIM INTELIGENTNEJ LOGISTYKI PRODUCT INFORMATION z INTERROLL ROLLERDRIVE EC310 SYNONIM INTELIGENTNEJ LOGISTYKI SYSTEMY TRANSPORTU NA CAŁYM NOWA TECHNOLOGIA INTERROLL ROLLERDRIVE EC310 Zalety elektrorolki RollerDrive EC310 są w porównaniu

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

JUMO etron M100 Elektroniczny regulator mrożenia

JUMO etron M100 Elektroniczny regulator mrożenia JUMO etron M100 Elektroniczny regulator mrożenia Format 76 mm x 36 mm Krótki opis Karta katalogowa 70.1061 Str. 1/7 Typ 701061/... JUMO etron M100 jest elektronicznym regulatorem procesu mrożenia dla aplikacji

Bardziej szczegółowo

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN - mikroprocesorowa automatyka ARN Przeznaczenie Automatyka Ex-mBEL_ARN przeznaczona jest do utrzymania stałego poziomu napięcia w sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy 5 312 5312P01 Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy Programowalny sygnał wejściowy BAU200 Uniwersalny jednokanałowy wyświetlacz cyfrowy Przystosowany do montażu na elewacji szafy sterowniczej Z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

Visions become real. Kontrola temperatury i chłodzenia. Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie

Visions become real. Kontrola temperatury i chłodzenia. Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie Kontrola temperatury i chłodzenia Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie Nasze urządzenia PulseTemp dają możliwość obsłużenia do 72 cykli chłodzenia w trybie impulsowym, regulację temperatury, monitoring

Bardziej szczegółowo

UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2

UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2 UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2 Interfejs systemu zarządzania wodą AQUA 3000 open do komunikacji mobilnej i komunikacji z automatyką budynkową BMS UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BATERIA CB24V

CENTRALNA BATERIA CB24V CENTRALNA BATERIA CB24V SYSTEM ZASILANIA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO OPRAW LED 2012-10-04 0 ES- S Y S T E M Zasilacz 230VAC/24VDC LS1 LS2 LS3 LS4 CENTRALNA BATERIA CB24V ES-SYSTEM CENTRALNA BATERIA 24V System

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych, 2 wyjścia tranzystorowe pnp

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E.

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. 1 Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. Informacje ogólne: Seria 900 jest rodziną mikroprocesorowych urządzeń służących do monitorowania stanów

Bardziej szczegółowo

NX70 PLC www.atcontrol.pl

NX70 PLC www.atcontrol.pl NX70 PLC NX70 Właściwości Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY 16 lub 8 uniwersalnych wejść analogowych 4 lub 2 wejścia dwustanowe 16 kanałów obliczeniowych 8 wyjść przekaźnikowych funkcje alarmowo-sterujące

Bardziej szczegółowo

MSEA - Metasys System Extended Architecture

MSEA - Metasys System Extended Architecture systemy automatyki budynku 136 MSEA - Metasys System Extended Architecture LN Series Rodzina sterowników serii LN systemu Metasys obejmuje sterowniki klimakonwektora (FCUL), centrali wentylacyjnej typu

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

Moduł konwertera RS-232/LON

Moduł konwertera RS-232/LON Kanał transmisji szeregowej RS-232/RS-485 z protokołem MODBUS, M-BUS lub innym, wybranym przez użytkownika Zegar czasu rzeczywistego i pamięć z podtrzymywaniem bateryjnym (opcja) Praca w sieci LonWorks

Bardziej szczegółowo

Sterownik przekaźników S4P-01

Sterownik przekaźników S4P-01 EL-TEC Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 46/48 93-133 Łódź tel: +48 42 663 89 05 fax: +48 42 663 89 04 e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Sterownik przekaźników Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny

Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny Transparencja dla większej efektywności Ciągła rejestracja oraz monitorowanie zużycia energii maszyn i urządzeń Wizualizacja na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Routery RTR-XXX/XXX - Router RTR-FT10/FT10

Routery RTR-XXX/XXX - Router RTR-FT10/FT10 Routery RTR-XXX/XXX - Router RTR-FT10/FT10 Obsługa szeregu mediów komunikacyjnych Praca w czterech trybach Praca w sieci LonWorks Możliwość dostosowania do potrzeb użytkownika Charakterystyka Moduł routera

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Nastawnik przełączania, x-krotny, 16 A, MDRC SA/S x.16.2.1, 2CDG1101xxR0011

ABB i-bus KNX Nastawnik przełączania, x-krotny, 16 A, MDRC SA/S x.16.2.1, 2CDG1101xxR0011 Dane techniczne 2CDC505051D4005 ABB i-bus KNX Opis produktu Nastawniki przełączania 16-A SA/S x.16.2.1 to urządzenia do montażu szeregowego przeznaczone do zabudowy w rozdzielnicach o konstrukcji ProM.

Bardziej szczegółowo

Produkty oraz części zamienne należy usuwać w przyjazny dla środowiska sposób. Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów.

Produkty oraz części zamienne należy usuwać w przyjazny dla środowiska sposób. Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów. Dane kontaktowe HEL-WITA Sp. z o.o. Zielonka, ul. Biznesowa 22 86-005 Białe Błota www.hel-wita.com.pl CENTRALA: tel. +48 52 564 09 00 fax +48 52 564 09 22 biuro@hel-wita.com.pl DZIAŁ HANDLOWY: tel. +48

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

Strona 21-3. WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe: 24VDC Moc wyjściowa: 5-960W

Strona 21-3. WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe: 24VDC Moc wyjściowa: 5-960W WYKONANIE MODUŁOWE Jednofazowe Napięcie wyjściowe: 12 lub Moc wyjściowa: 10-100W Strona -2 Strona -3 WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe:

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Sterowniki centralne i indywidualne

Sterowniki centralne i indywidualne 03 SYSTEMY STEROWANIA Sterowniki centralne i indywidualne Systemy sterowania 106 Sterowniki centralne Sterowniki centralne firmy Samsung oferują możliwość sterowania i monitorowania pracy do 16 grup urządzeń

Bardziej szczegółowo

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA)

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) 8 554 UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) CP5511 CP5611 CP5511 CP5611 Karty PROFIBUS przeznaczone są do sprzętowego i programowego łączenia instalacji obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

Sterownik PLC ELP11R32-MOD Dokumentacja techniczna (ver. 1.1)

Sterownik PLC ELP11R32-MOD Dokumentacja techniczna (ver. 1.1) Sterownik PLC ELP11R32-MOD Dokumentacja techniczna (ver. 1.1) Spis treści 1.Informację ogólne...2 2.Podstawowe parametry...2 3.Wejścia / wyjścia...2 4.Schemat blokowy...5 5.Zegar czasu rzeczywistego...6

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania budynkiem

Systemy zarządzania budynkiem Systemy zarządzania budynkiem System BMS daje możliwość sterowania układem klimatyzacji oraz monitorowania jego pracy. Optymalna kontrola pomaga osiągnąć wysoką wydajność pracy oraz obniżyć koszty zużycia

Bardziej szczegółowo

20130107-1150. biuro@apautomatyka.pl www.apautomatyka.pl. Oferta Firmy 2013

20130107-1150. biuro@apautomatyka.pl www.apautomatyka.pl. Oferta Firmy 2013 20130107-1150 Email: WWW: biuro@apautomatyka.pl www.apautomatyka.pl Oferta Firmy 2013 Oferta firmy AP Automatyka urządzenia do pomiaru wilgotności i temperatury Rotronic urządzenia do pomiaru stężenia

Bardziej szczegółowo

UPS. Daker DK JEDNOFAZOWY od 1000 do 10000 VA SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO

UPS. Daker DK JEDNOFAZOWY od 1000 do 10000 VA SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO UPS JEDNOFAZOWY od 1000 do 10000 VA LEGRAND IS THE GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES UPS konwencjonalny jednofazowy UPS o podwójnej konwersji

Bardziej szczegółowo

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o.

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o. Cerberus Division CS 1140 AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru Właściwości Centrala systemu wykrywania pożaru sterowana mikroprocesorowo o budowie modułowej. Elastyczna architektura

Bardziej szczegółowo

FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW

FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW 2 wejścia analogowe 2 wejścia typu PULS 2 kanały obliczeniowe 4 półprzewodnikowe wyjścia przekaźnikowe funkcje alarmowo-sterujące Opcjonalne wyjście analogowe

Bardziej szczegółowo

34 sterowanie sterownik centralny CE51-24/E(M) Nazwa modelu Zasilanie Wymiary (HxWxD) Waga CE51-24/E(M) 220V~240V, 50/60 Hz 185 x 131 x 68 mm 557 g Ustawienia zegara systemowego Alarm i wyświetlanie kodów

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA CWU I REGULACJA TEMPERATURY WODY W BASENACH

PRODUKCJA CWU I REGULACJA TEMPERATURY WODY W BASENACH PRODUKCJA CWU I REGULACJA TEMPERATURY WODY W BASENACH Pomiar natężenia oświetlenia Ogrzewanie basenów Zapobieganie bakteriom legionella 4 2 1 17 7 3 10 9 8 ZESTAW BCP-240 1 13 12 6 11 14 2 3 18 17 REZYDENCJE

Bardziej szczegółowo

ACCO. system kontroli dostępu

ACCO. system kontroli dostępu ACCO system kontroli dostępu System ACCO zbudowany jest w oparciu o sieć autonomicznych kontrolerów przejścia zapewniających możliwość scentralizowanego zarządzania. Zawansowana technologia sprzętowa i

Bardziej szczegółowo

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych.

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych. chesia@paset te 74 873 54 63 ZASILACZE AWARYJNE Zasilacze awaryjne (UPS) są urządzeniami gwarantującymi pracę podłączonego do nich sprzętu w momentach zaniku prądu. Urządzenia podtrzymujące mają dosłownie

Bardziej szczegółowo

Seria MELSEC STlite; skalowalne rozwiązania we/wy do sieci CC-Link, Profibus i Ethernet

Seria MELSEC STlite; skalowalne rozwiązania we/wy do sieci CC-Link, Profibus i Ethernet Seria MELSEC STlite; skalowalne rozwiązania we/wy do sieci CC-Link, Profibus i Ethernet Zatwierdzona do bardzo szerokiego zastosowań, seria STlite cechuje się doskonałym rozdrobnieniem modułów oraz konstrukcją

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów S t r o n a 1 Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów Programowalny kontroler LED pozwala zaplanować pracę system świetlnego opartego o LED. Użytkownik może zaprogramować godziny włączenia,

Bardziej szczegółowo

A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr

A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr 6.6.05 aktualizacja z aplikacjami Jednostki dwukanałowe, elektryczna nagrzewnica wtórna oraz nagrzewnica wodna A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr Klucz do numeracji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA REGULATORA DPC III

INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA REGULATORA DPC III Regulator DPC III INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA REGULATORA DPC III Spis treści 1. Zastosowanie... str. 2 2. Opis urządzenia... str. 2 3. Dane techniczne.. str. 3 4. Montaż i podłączenie..... str.

Bardziej szczegółowo

Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy

Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Wersja 1.0 CZM 503/SC DTR (v1.0)

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013

Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013 Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013 STW-2 STW-3 STW-3.1 Minimalna wersja oprogramowania 3.0 1.3 1.2 Główne przeznaczenie Panel użytkownika

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI CENTRALA ALARMOWA TCS-2 INSTRUKCJA INSTALACJI Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. 1. Wstęp Centrala alarmowa TCS-2 jest zintegrowanym systemem zawierającym większość elementów tradycyjnych

Bardziej szczegółowo