Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych"

Transkrypt

1 XXXXXXXXXXXXX Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych 2014 EDUKACJAMEDIALNA.EDU.PL 1

2 Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych PROGRAM PROWADZI ZREALIZOWANO W RAMACH ZADANIA FINANSOWANEGO PRZEZ: we współpracy z Fundacją Orange 2 KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH, INFORMACYJNYCH I CYFROWYCH_2014

3 KATALOG KOMPETENCJI 2014 MEDIALNYCH, INFORMACYJNYCH I CYFROWYCH PROGRAM PROWADZI

4 REDAKCJA AUTORZY: WOJCIECH BUDZISZ MARIA CYWIŃSKA RADEK CZAJKA ANNA DĄBROWSKA PIOTR DRZEWIECKI DOROTA GŁOWACKA WALDEMAR GNOIŃSKI ANNA GRUHN LECHOSŁAW HOJNACKI JUSTYNA JASIEWICZ JAROSŁAW LIPSZYC WŁADYSŁAW MAJEWSKI ANNA MIERZECKA EWA MURAWSKA-NAJMIEC KRZYSZTOF SIEWICZ GRZEGORZ STUNŻA PIOTR TRAFIŁOWSKI MARCIN WILKOWSKI ŁUKASZ WOJTASIK MICHAŁ WOŹNIAK MARCIN ZARÓD REDAKCJA MERYTORYCZNA: ANNA GRUHN, IWONA BRZÓZKA-ZŁOTNICKA REDAKCJA METODYCZNA: JOANNA GÓRAL-WOJTALIK, JOANNA WASZCZUK REDAKCJA JĘZYKOWA: ALEKSANDRA SEKUŁA LAYOUT I OKŁADKA: JAKUB WALUCHOWSKI SKŁAD I ŁAMANIE: MICHAŁ CHAMERSKI c FUNDACJA NOWOCZESNA POLSKA UKŁAD, WYBÓR I REDAKCJA ZBIORU, TEKSTY I MATERIAŁY ILUSTRACYJNE (O ILE NIE JEST TO WSKAZANE INACZEJ) SĄ DOSTĘPNE NA LICENCJI CREATIVE COMMONS UZNANIE AUTORSTWA NA TYCH SAMYCH WARUNKACH 3.0. TREŚĆ LICENCJI JEST DOSTĘPNA NA STRONIE: CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-SA/3.0/PL WERSJA ELEKTRONICZNA DOSTĘPNA JEST NA STRONIE: EDUKACJAMEDIALNA.EDU.PL fundacja nowoczesna polska ul. marszalkowska 84/92 lok warszawa nowoczesnapolska.org.pl\ 4 KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH, INFORMACYJNYCH I CYFROWYCH_2014

5 SPIS TREŚCI wstep 6 korzystanie z informacji 18 Jednostka w Srodowisku medialnym 23 JEzyk mediow 27 Kreatywne korzystanie z mediow 32 Etyka i wartosci w komunikacji i mediach 41 BezpieczeNstwo 47 Prawo w komunikacji i mediach 58 Ekonomiczne aspekty dzialania mediow 70 KompeteNcje cyfrowe 76 mobilne bezpieczenstwo 90 EDUKACJAMEDIALNA.EDU.PL 5

6 WSTĘP 1. ZAŁOŻENIA METODO LOGICZNE 7 2. STRUKTURA KATALOGU 8 3. JAK KORZYSTAĆ Z KATALOGU Gdy ponad dwa lata temu fundacja Nowoczesna Polska wydała Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych, byliśmy jedną z pierwszych w Polsce organizacji zajmujących się edukacją medialną. Spory o edukację medialną ogniskowały się często wokół definicji o czym pisaliśmy we wstępie do pierwszego wydania katalogu oraz w wydanym wcześniej Raporcie Otwarcia (FNP 2011). Podkreślaliśmy również brak spójnej polityki instytucjonalnej oraz całościowego programu edukacji medialnej. Przez te dwa lata wiele z tych dylematów zostało rozwiązanych. Dyskusje o terminologii przeniosły się na uczelnie. Powstała strona edukacjamedialna.edu.pl, na której opublikowaliśmy dotychczas prawie 200 scenariuszy lekcji z zakresu edukacji medialnej dla: przedszkola, klas 1-3 i 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Jesienią 2013 r. odbył się pilotaż zajęć z edukacji medialnej materiały przetestowano w 5 gimnazjach i 5 szkołach ponadgimnazjalnych w Warszawie. Zorganizowaliśmy również pierwszą edycję Wielkiego Turnieju Edukacji Medialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przez ten czas żył również Katalog jedną z najradośniejszych wiadomości była niewątpliwie ta o przedstawieniu naszego katalogu jako polskiego wkładu w prace nad Information for All Programme oraz włączenie go do publikacji Media and Information Literacy for Knowledge Societies (IFAP 2013). Otrzymaliśmy również wiele uwag i recenzji, zarówno od czytelników katalogu: nauczycieli czy bibliotekarzy, jak i badaczy, którzy przygotowali nieraz surowe, ale zawsze bardzo cenne recenzje. Z drugiej strony pojawiły się nowe dla nas wyzwania, jak np. likwidacja europejskiego programu Media czy też popularność programów rozwoju kompetencji cyfrowych. Już wydając pierwszy katalog, zapowiadaliśmy jego kontynuację oraz ciągłe udoskonalenie. Efektem tych zmian jest Katalog 2.0 Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych. Jego rozbudowany tytuł wynika z odwołania się do teorii konwergencji mediów i konwergencji kompetencji. Konwergencja mediów to nic innego jak łączenie się mediów, telekomunikacji i informatyki. Skoro obszary te zazębiają się, zachodzi również proces konwergencji kompetencji, czyli łączenia się kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych. Te ostatnie umiejętności to element nowy nad którym rozpoczęliśmy prace ale w przyszłości i w kolejnych wydaniach katalogu będzie on systematycznie poszerzany i uzupełniany. Pracując nad Katalogiem 2.0, kierowaliśmy się jedną zasadą chcieliśmy uczynić go jeszcze bardziej użytecznym i czytelnym dla odbiorców. Na razie zaliczyć do nich można nauczycieli, nauczycieli bibliotekarzy, edukatorów medialnych czy też animatorów kultury, ale liczymy, że wkrótce dołączą do nich rodzice oraz wszyscy przekonani o wadze edukacji medialnej i zainteresowani poszerzaniem swoich umiejętności w tym zakresie. Nasz katalog udostępniamy na wolnej licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa na tych sa- 6 KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH, INFORMACYJNYCH I CYFROWYCH_2014

7 WSTĘP mych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA), co pozwoli udoskonalać go i rozwijać innym instytucjom i osobom, którym bliska jest edukacja medialna. Chcielibyśmy podziękować wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tej edycji. Wierzymy w skuteczność współpracy, dlatego katalog to efekt pracy zbiorowej. Specjalne podziękowania składamy na ręce autorów i autorek zarówno pracujących przy pierwszym wydaniu, jak i tych, którzy dołączyli do nas na nieco późniejszym etapie i wnieśli swój wkład w ostateczny kształt tej publikacji. Podziękowania kierujemy również do recenzentek i recenzentów oraz wszystkich uczestników naszych otwartych konsultacji byli to specjaliści oraz osoby anonimowe, jednak nie mniej zaangażowane w idee szerzenia edukacji medialnej. Dzięki ich uwagom katalog wiele zyskał. Osobne słowa uznania należą się redaktorkom metodycznym, które czuwały nad przygotowaniem wykazu kompetencji dla przedszkola i pierwszych klas szkoły podstawowej. Jak zawsze jesteśmy też wdzięczni za wszelkie wyrazy wsparcia od przyjaciół fundacji oraz wszystkich kibicujących naszej pracy przygotowanie publikacji, która wzbudza dyskusje, to dla nas ogromna satysfakcja. 1. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE Podobnie jak przy pierwszym wydaniu katalogu również pracując nad tym, odwoływaliśmy się do dwóch modeli naukowych: modelu dostępu do nowych mediów J. van Dijka oraz modelu informacja-mądrość N. Postmana. Van Dijk (van Dijk 1999) uzależnia korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych od osiągnięcia określonego poziomu dostępu. Zatem motywacja (dostęp motywacyjny) warunkuje decyzję o zakupie sprzętu komputera i podłączeniu go do Internetu (dostęp materialny). Jednakże faktyczne wykorzystanie nowych technologii zależy od osiągnięcia poziomu kompetencyjnego, czyli nabycia odpowiednich umiejętności miękkich np. zdolności weryfikowania zdobytych informacji. Dopiero opanowanie tych kompetencji zapewnia dostęp użytkowy, czyli wykorzystanie mediów w sposób zmieniający motywację i szanse życiowe użytkowników. Dla Katalogu 2.0 kluczowy jest właśnie dostęp kompetencyjny, bo dzięki naszej publikacji możliwe jest jego osiągnięcie. Z kolei nawiązanie do teorii Postmana przejawia się w organizacji kompetencji w poszczególnych polach tematycznych. Amerykański badacz zalecał rozdzielenie informacji, wiedzy i mądrości ze względu na istotne różnice między tymi pojęciami. Informacja to stwierdzenie pewnego zdarzenia, wiedza zespół takich informacji, a mądrość umiejętność dostrzeżenia powiązań między nimi oraz wyboru tych ważnych i wartościowych. Do tego podziału dopasowano kompetencje: wie to nic innego jak posiadanie informacji, umie odpowiada wiedzy, a rozumie mądrości. Inspiracje czerpaliśmy również z Australian and New Zealand Information Literacy Framework: principles, standards and practice (ANZIIL 2004). Wzorując się m.in. na tym katalogu, uspójniliśmy poszczególne obszary tematyczne, staraliśmy się również dodać przykłady do każdej z kompetencji. Mamy również nadzieję, że Katalog 2.0 będzie przyjaźniejszy czytelnikom i czytelniczkom ze względu na język zdajemy sobie sprawę, że dyskurs akademicki i charakterystyczna dla niego terminologia stanowią często niepotrzebną barierę w popularyzowaniu idei, dlatego nasz przekaz uprościliśmy tak, aby był on bardziej zrozumiały, a przy tym nadal możliwie precyzyjny. Ze względu na rosnącą popularność programów kształcenia kompetencji cyfrowych uważnie śledziliśmy publikacje na ten temat. Niewątpliwie pozycją godną polecenia oraz zgodną z naszą filozofią włączania tych umiejętności do edukacji medialnej jest Strategia nauczania uczenia się infotechniki przygotowana przez Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania (FWiOO 2014). Dla nauczycieli opracowujących program nauczania punktem wyjścia jest podstawa programowa dlatego też w katalogu znalazły się odwołania również do niej. Naszym celem było zaznaczenie punktów zbieżnych, gdyż w wielu miejscach propo- EDUKACJAMEDIALNA.EDU.PL 7

8 WSTĘP nowane przez nas kompetencje nie figurują jeszcze w wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej do prowadzenia zajęć z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie czy informatyki. Zaznaczamy jednak, że oznaczyliśmy obszary wspólne w zaktualizowanej przeglądarce kompetencji na naszej stronie: Pominęliśmy przy tym drukowane wydanie katalogu, nie chcąc zaburzać jego czytelnej struktury tabelarycznej poprzez dodatkowe odwołania. Wszelkie zmiany, jakim podlegał katalog, szczegółowo opisujemy w części dotyczącej jego struktury. Przygotowaliśmy również krótki poradnik, jak korzystać z katalogu, oraz słowniczek pojęć i listę skrótów zastosowanych w Katalogu. Pełna lista bibliograficzna znajduje się tuż przed częścią tabelaryczną. 2. STRUKTURA KATALOGU Podobnie jak pierwsze wydanie katalog zachował podział na pola tematyczne w nowej wersji nie uległy one zmianie z trzema wyjątkami. Pierwszy z nich dotyczy zmiany nazwy nasi czytelnicy nie znajdą już w katalogu części Relacje w środowisku medialnym. Została ona zastąpiona przez część Jednostka w środowisku medialnym, która, mamy nadzieję, lepiej oddaje treści zawarte w tym polu tematycznym. Zostało ono podzielone na trzy sekcje: Ja w której omówiono wizerunek i tożsamość, a także podkreślono umiejętności zadbania o siebie, o potrzeby innych oraz analizy własnych zachowań. W sekcji Ja i inni skupiono się na komunikacji jednostki z innymi ludźmi. Poruszono tu takie kwestie, jak: komunikacja skuteczna, adekwatna i etyczna oraz świadomość konsekwencji komunikacji. Pole podsumowuje sekcja Ja i otoczenie, która dotyczy interakcji człowieka z technologią oraz różnic między kanałami komunikacyjnymi w środowisku analogowym i cyfrowym. Druga zmiana dotyczy wprowadzenia nowego pola tematycznego: Kompetencje cyfrowe. Umiejętności kodowania i programowania są coraz bardziej cenione na rynku pracy, z drugiej strony, mimo rosnącego dostępu do nowych technologii, statystyczny Jan Kowalski nadal posługuje się nimi na stosunkowo niskim i niezmiennym poziomie (Diagnoza społeczna 2013, s. 336). Te doniesienia potwierdzają tylko, że nie można mówić o technologiach informacyjno-komunikacyjnych oraz postępie w zakresie innowacyjności bez opanowania kompetencji miękkich (FWiOO 2014; MEN 2014). Dlatego przyjmujemy, że kompetencje cyfrowe są integralną częścią edukacji medialnej i podkreślamy konieczność ich nauczania wraz z umiejętnościami choćby wyszukiwania i weryfikowania informacji czy dbania o swoją prywatność. W Katalogu 2.0 pole tematyczne Kompetencje cyfrowe koncentruje się wokół następujących tematów: budowa i działanie urządzeń komputerowych, obsługa komputera, dane i ich formaty, korzystanie z oprogramowania, myślenie algorytmiczne czy rozwiązywanie praktycznych problemów. Logicznym dopełnieniem kompetencji cyfrowych są umiejętności zebrane w części Mobilne bezpieczeństwo. Zgodnie z tegorocznymi wynikami badań MEC Mobile Report 30% internautów korzysta z tabletu jako głównego urządzenia do komunikacji w sieci. Jednocześnie spada odsetek osób korzystających z komputerów stacjonarnych. Dlatego zdecydowaliśmy się przygotować osobną część, która skupi się jedynie na korzystaniu z mobilnych urządzeń takich jak telefon komórkowy czy tablet. Omawiamy tam aplikacje mobilne oraz ich wpływ na naszą anonimowość, prywatność czy próby wprowadzenia nadzoru nad siecią, a także kwestie związane z uzależnieniem od sieci oraz bezpieczeństwem komunikacji. Dla wygody czytelnika wszystkie kompetencje ujęto w tabelach, które odpowiadają podziałowi na wymienione pola tematyczne: Korzystanie z informacji, Jednostka w środowisku medialnym, Język mediów, Kreatywne korzystanie z mediów, Etyka i wartości w komunikacji i mediach, Prawo w komunikacji i mediach, Ekonomiczne aspekty działania mediów oraz Kompetencje cyfrowe i Mobilne bezpieczeństwo. Zastosowaliśmy również podział na edukację formalną, która odpowiada poszczególnym etapom edukacyjnym (od przedszkola aż po szkołę ponadgimnazjalną), a także odpowiednim grupom wiekowym, co, mamy nadzieję, zachęci do sięgnięcia po Katalog 2.0 również rodziców. Przyjęliśmy zasadę ciągłości edukacji, co oznacza, że uczeń, wcho- 8 KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH, INFORMACYJNYCH I CYFROWYCH_2014

9 WSTĘP dząc w kolejny etap edukacji, ma już wiedzę z poprzedniego. W edukacji formalnej uwzględniliśmy także studia wyższe tu zawarliśmy kompetencje przydatne na etapie studiowania np. przy korzystaniu z informacji jest to umiejętność używania baz danych. Nasz katalog to program edukacji medialnej, z którego można korzystać również samemu. W tym celu stworzyliśmy tzw. Standard edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej, który tworzy zespół umiejętności aktywnego i obeznanego w świecie cyfrowym obywatela. Założyliśmy przy tym, że osoba taka posiada już pewne podstawowe umiejętności np. potrafi włączyć komputer i korzystać z przeglądarki. 3. JAK KORZYSTAĆ Z KATALOGU 2.0 W Katalogu można znaleźć listę kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych w podziale na 10 obszarów tematycznych i 6 grup wiekowych/ poziomów zaawansowania. Są to: a) obszary tematyczne I Korzystanie z informacji o skutecznym wyszukiwaniu i organizacji informacji, a także ocenie wiarygodności źródeł. II Jednostka w środowisku medialnym o komunikowaniu się za pomocą mediów, budowaniu wizerunku i działaniu w społecznościach internetowych. III Język mediów o znaczeniu słów, obrazu i dźwięku, a także funkcjach komunikatów medialnych i kulturze komunikacji. IV Kreatywne korzystanie z mediów o tworzeniu i prezentowaniu własnej twórczości w mediach. V Etyka o poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o dobro, zło i granice wolności w mediach. VI Bezpieczeństwo o anonimowości, prywatności i podstawowych zasadach bezpiecznego korzystania z mediów. VII Prawo o prawach użytkowników mediów i instytucjach powołanych do ich obrony. VIII Ekonomiczne aspekty działania mediów o reklamie, wartości informacji, finansowaniu i rynku mediów. IX X Kompetencje cyfrowe o podstawach obsługi komputera, a także m.in. o myśleniu informatycznym. Mobilne bezpieczeństwo bezpieczne korzystanie z urządzeń mobilnych. b) grupy wiekowe/poziomy zaawansowania Edukacja formalna: wychowanie przedszkolne (4-6 l.), szkoła podstawowa kl. 1-3 (7-10 l.), szkoła podstawowa kl. 4-6 (10-12 l.), gimnazjum (13-15 l.), szkoła ponadgimnazjalna (16-18 l.), szkolnictwo wyższe. Wyodrębniliśmy również Standard edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej. EDUKACJAMEDIALNA.EDU.PL 9

10 WSTĘP GDZIE ZNAJDĘ KATALOG 2.0? Katalog znajduje się na stronie: można pobrać go w formacie PDF lub skorzystać z wygodnej przeglądarki kompetencji on-line. Przygotowaliśmy również wydanie drukowane. DLA KOGO JEST PRZEZNACZONY KATALOG 2.0? Katalog 2.0 powstał z myślą o: nauczycielach, w tym nauczycielach przedmiotowych, nauczycielach-bibliotekarzach oraz dyrektorach szkół, bibliotekarzach, autorach podręczników, programów nauczania i oprogramowania edukacyjnego, wykładowcach, a zwłaszcza dydaktykach na uczelniach pedagogicznych, animatorach lokalnych społeczności oraz osobach prowadzących edukację kulturalną w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych itd., aktywistach, społecznikach, działaczach samorządowych i urzędnikach, rodzicach. KATALOG MOŻE BYĆ NARZĘDZIEM DO: oceny potrzeb edukacyjnych w zakresie edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej Katalog może pomóc zdefiniować obszary, którymi warto zająć się w pierwszej kolejności lub poświęcić im więcej uwagi; tworzenia własnych programów i materiałów edukacyjnych wystarczy wybrać zagadnienia z Katalogu o odpowiednim stopniu trudności, dostosowując je do czasu i możliwości organizacyjnych danej instytucji/organizacji; planowania własnych projektów w obszarze edukacji medialnej i informacyjnej treści Katalogu mogą wytyczać ramy działań w bardzo różnych formach: medialabów, gier miejskich, hackatonów, booksprintów itd.; dalszych poszukiwań i rozwoju wiedzy w zakresie edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej; tworzenia programów rozwoju kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym; szkolenia obecnych i przyszłych nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej. DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z KATALOGU KOMPETENCJI? Katalog prezentuje spójną i całościową wizję rozwoju kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych, która umożliwia prowadzenie działań długofalowych i zakrojonych na szeroką skalę oraz mniejszych lokalnych projektów. Katalog stanowi uzupełnienie obowiązującej podstawy programowej, która, zwłaszcza na niższych etapach nauczania, pomija wiele aspektów edukacji medialnej i informacyjnej np. w obszarze bezpieczeństwa. Ponadto Katalog porządkuje treści, które pozostają rozproszone w opracowaniach określających cele kształcenia i treści nauczania różnych przedmiotów. Katalog jest dostępny na wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach (CC BY-SA). Oznacza to, że można go swobodnie kopiować, dostosowywać, udoskonalać i dzielić się nim z innymi. 10 KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH, INFORMACYJNYCH I CYFROWYCH_2014

11 WYKAZ SKRÓTÓW GIODO GUI GUS IMGW KRRIT OZZ PGP TIK TOR UKE UOKIK WCAG Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (patrz: słowniczek) Graphical User Interface (patrz: słowniczek) Główny Urząd Statystyczny Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (patrz: słowniczek) Organizacja Zbiorowego Zarządzania (patrz: słowniczek) Pretty Good Privacy (patrz: słowniczek) technologie informacyjno-komunikacyjne The Onion Router (patrz: słowniczek) Urząd Komunikacji Elektronicznej (patrz: słowniczek) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (patrz: słowniczek) Web Content Accessibility Guidelines (pl. Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych; patrz: słowniczek) EDUKACJAMEDIALNA.EDU.PL 11

12 SŁOWNICZEK Przy tworzeniu słowniczka wykorzystano materiały z następujących źródeł: Wikipedia, CC BY-SA, Przewodnik po otwartości dla organizacji pozarządowych, Creative Commons Polska, CC BY 3.0 PL, Pierwsza pomoc w prawie autorskim, Fundacja Nowoczesna Polska, CC BY-SA 3.0 PL, Słowniczek pojęć związanych z internetem, Grzegorz Prujszczyk, Kamil Śliwowski, CC BY-SA 3.0 PL. abonament radiowo-telewizyjny AdBlock administrator danych osobowych advertorial anonimowość asymetria informacji audiodeskrypcja blog booksprint cenzura certyfikat strony chmura obliczeniowa ciasteczko (HTTP cookie, cookie): opłata mająca na celu umożliwienie realizacji misji publicznej telewizji i radia. jedno z najpopularniejszych rozszerzeń do przeglądarek internetowych, automatycznie blokuje i usuwa reklamy ze stron internetowych; zwiększa wygodę i bezpieczeństwo korzystania z sieci; ogranicza przepływ informacji o historii przeglądania. jednostka (osoba, podmiot gospodarczy, instytucja, itp.) decydująca i podejmująca działania związane z przetwarzaniem danych osobowych; nałożony jest na nią obowiązek informacyjny (konieczność podania danych teleadresowych); zobowiązana jest do staranności w przetwarzaniu danych w celu ochrony interesów osób, których dane posiada, oraz do aktualizowania danych i zaprzestania przetwarzania danych na żądanie. (inaczej: artykuł sponsorowany) płatna reklama w gazecie przypominająca wyglądem artykuł prasowy. brak możliwości zidentyfikowania osoby. zachodzi w procesie wymiany informacji; sytuacja, w której jedna strona wie więcej, posiada więcej informacji niż druga. technika, która umożliwia osobom niewidomym odbiór m.in. programów telewizyjnych dzięki dodaniu do nich słownych opisów tego, co dzieje się na ekranie. rodzaj strony internetowej zawierającej odrębne, uporządkowane chronologicznie wpisy. Blogi umożliwiają zazwyczaj kategoryzację wpisów oraz ich komentowanie przez czytelników. grupowa forma redagowania książki; dzięki odpowiednio zorganizowanej pracy grupowej książka powstaje w ciągu kilku dni. kontrola informacji; cenzura prewencyjna to kontrola podejmowana przed publikacją tekstu lub innego utworu. elektroniczny podpis strony internetowej, niezbędny do nawiązania połączenia https://. (ang. cloud computing); model, w którym użytkownik może korzystać z danej usługi (np. gry, bazy danych, przechowywania plików) bez konieczności kupowania sprzętu ani oprogramowania: dane przechowywane są na serwerze dostawcy usługi. małe pliki tekstowe zapisywane na dysku użytkownika podczas korzystania ze stron WWW, zapamiętujące określone informacje o ustawieniach przeglądarki (np. wybrany język strony WWW, dane logowania) lub przesyłające pewne informacje z powrotem na serwery danej strony (np. ustawienia zabezpieczeń lub produkty w koszyku w sklepie internetowym); ciasteczko może być używane do utrzymywania sesji (tj. stanu zalogowania) lub szerzej: do zapamiętania dowolnych danych o postaci ciągu znaków; pozwala m.in. spersonalizować kolejne wejścia użytkownika na tę samą stronę oraz uniknąć ponownego podawania tych samych danych; ciasteczka mogą narażać użytkownika na wiele zagrożeń, gdyż działają w sposób niewidoczny i mogą zapamiętywać wiele wrażliwych informacji; nowelizacja prawa telekomunikacyjnego nałożyła na właścicieli stron WWW obowiązek zamieszczenia w widocznym miejscu informacji o tym, że witryna korzysta z ciasteczek, oraz wskazówek na temat tego, jak można wyłączyć ich obsługę. 12 KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH, INFORMACYJNYCH I CYFROWYCH_2014

13 SŁOWNICZEK copyleft crowdfunding cyberprzemoc (ang. cyberbullying) dane osobowe dane osobowe wrażliwe digitalizacja domena publiczna dozwolony użytek edutainment emotikony Eurydice freemium Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) narzędzie pozwalające na reprodukowanie wolnej licencji w kolejnych utworach zależnych; mechanizm copyleftu nakłada na twórcę dzieła zależnego obowiązek udostępnienia go na tej samej licencji, na jakiej udostępniono oryginalny utwór; przykładem stosowania zasady copyleft jest licencja CC BY-SA. (inaczej: finansowanie społecznościowe), internetowe pozyskiwanie środków na realizację jakiegoś projektu od dużej liczby osób wpłacających niewielkie kwoty. Crowdfunding staje się coraz bardziej popularny, ponieważ umożliwia zdobycie finansowania niezależne od wielkich wydawców, wytwórni i sponsorów, często narzucających warunki współpracy. (inaczej: agresja elektroniczna), stosowanie przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób przy pomocy narzędzi typu elektronicznego, takich jak np. SMS, , witryny internetowe, fora dyskusyjne; osobę dopuszczającą się takich czynów określa się mianem stalkera. wszelkie informacje dotyczące określonej osoby fizycznej (czyli zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania); nie mamy do czynienia z danymi osobowymi wówczas, gdy informacja dotyczy instytucji (np. firmy), grupy osób, osoby fikcyjnej (np. postaci literackiej) czy takiej, której nie jesteśmy w stanie rozpoznać; dane osobowe podlegają ochronie i nie mogą być zbierane bez odpowiedniej podstawy prawnej (np. zgody osoby, której dotyczą). dane osobowe, które podlegają szczególnej ochronie; należą do nich informacje o rasie, pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych, stanie zdrowia, przynależności partyjnej, związkowej lub wyznaniowej, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, skazaniach i orzeczeniach dotyczących mandatów i kar. działanie polegające na przeniesieniu materiałów zapisanych w postaci analogowej do formatu cyfrowego. zbiór utworów będących dobrem wspólnym, do których prawa autorskie wygasły (np. utwory Chopina), oraz utwory, które nigdy nie były chronione, ponieważ zostały stworzone przed powstaniem prawa autorskiego. możliwość nieodpłatnego korzystania z dzieła bez zgody posiadacza praw majątkowych; dozwolony użytek osobisty oznacza możliwość korzystania z dzieła, jak również kopiowanie go na użytek własny lub osób bliskich; istnieje także dozwolony użytek publiczny, z którego korzystają biblioteki, muzea, archiwa i szkoły. (z ang. education: edukacja + entertainment: rozrywka); ogólnie: wszelkie działania łączące edukację z rozrywką; przekazywanie treści edukacyjnych połączonych z rozrywką lub całkowicie ukrytych w różnych formach rozrywki i zabawy, takich jak np. quizy lub seriale; stosowane często w mediach do masowego przekazywania wiedzy lub kształtowania postaw społecznych; patrz także -> infotainment. znaki emocji tworzone głównie za pomocą znaków interpunkcyjnych i liter alfabetu łacińskiego, np.: :-), ^-^, ;P. Sieć Informacji o Edukacji w Europie, istnieje od 1980 roku. Sieć składa się z biur krajowych (obecnie 40 biur w 36 krajach), utworzonych przez ministerstwa edukacji poszczególnych krajów, i z biura europejskiego (EACEA A7), utworzonego przez Komisję Europejską (Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury). model biznesowy, w którym podstawowa usługa lub produkt dostępne są za darmo, a za wersję wyposażoną w funkcjonalność dodatkową (lub przeznaczoną do użytku komercyjnego) płaci się dodatkową opłatę; np. aplikacja sportowa Endomondo i Endomondo Pro, czy program Adobe Reader i Adobe Reader Pro. organ kontrolujący zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych. EDUKACJAMEDIALNA.EDU.PL 13

14 SŁOWNICZEK GPG GUI hipertekst infografika infotainment integralność kontekstualna interfejs konwencja konwergencja kompetencji konwergencja mediów Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) lokowanie produktu mapa myśli media społecznościowe mem multimedia narracja cyfrowa netykieta oprogramowanie implementujące PGP. graficzny interfejs użytkownika, środowisko graficzne (ang. Graphical User Interface); ogólne określenie dotyczące wizualnego sposobu komunikowania się komputer-użytkownik. 1) sposób organizacji treści, polegający na zastosowaniu odsyłaczy; kierują one użytkownika do innych materiałów, które nawiązują do informacji prezentowanych wcześniej; umożliwia to odbiorcy swobodne poruszanie się pomiędzy treściami; przykładem hipertekstu jest artykuł na stronie WWW połączony z innymi za pomocą linków; 2) tekst uporządkowany w opisany powyżej sposób. przystępna i przejrzysta prezentacja danych, wiedzy lub informacji w formie grafiki. (z ang. information: informacja + entertainment: rozrywka), zjawisko zacierania różnic pomiędzy przekazami informacyjnymi i rozrywkowymi; obserwujemy je we współczesnych mediach; patrz także -> edutainment. pojęcie mające być alternatywą wobec pojęcia prywatności, wprowadzone przez amerykańską badaczkę Helen Nissenbaum; ponieważ określanie stałych norm i granic prywatności jest bardzo trudne (szczególnie w kulturze cyfrowej), Nissenbaum proponuje, aby konieczny zakres ochrony prywatności był rozpoznawany zawsze w określonym kontekście i odpowiednio do sytuacji. część systemu operacyjnego odpowiedzialna za komunikowanie się z użytkownikiem; interakcja ta może odbywać się za pomocą tekstu i klawiatury, grafiki i kursora lub ruchów palca na ekranie: przetwarzane są sygnały użytkownika i maszyny. umowa międzynarodowa mająca skutki prawne. łączenie się i przenikanie kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych. (łac. convergere: zbierać się, upodabniać się), kulturowe i technologiczne przenikanie się i łączenie różnych środków przekazu, urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych. jeden z regulatorów rynku mediów, chroni wolność słowa w radiu i telewizji oraz interesy odbiorców, zapewniając otwarty i różnorodny charakter mediów; do zadań KRRiT należą m.in. przyznawanie koncesji, kontrolowanie nadawców, badanie treści i odbioru programów radiowych i telewizyjnych. przekaz handlowy polegający na przedstawieniu lub nawiązywaniu do towaru, usługi lub ich znaku towarowego w taki sposób, że stanowią one element samej audycji. szczególny rodzaj notowania, według jego twórców zwiększający efektywność pracy i zapamiętywania; metoda została opracowana przez dwóch brytyjskich naukowców: Tony'ego i Barry'ego Buzana; przy tworzeniu mapy myśli zaleca się używania wielu kolorów i tworzenie struktury promienistej: pośrodku kartki znajduje się rysunek lub słowo odzwierciedlające najważniejszą ideę, od niej rozchodzą się promieniście inne skojarzenia. różnorodne narzędzia umożliwiające użytkownikom internetu rozbudowaną interakcję; w zależności od charakteru tej interakcji wyróżniamy wśród nich fora, czaty, blogi, portale społecznościowe, społeczności gier sieciowych, serwisy crowdfundingowe i wiele innych. najczęściej zdjęcie lub inna forma grafiki wraz z podpisem; memy rozpowszechniane są głównie w mediach społecznościowych. media łączące kilka różnych form przekazu (np. tekst, obraz statyczny, dźwięk, film); często pojęcie to łączy się z interaktywnością. opowieść w formie multimedialnej; jej autor przekazuje treść za pomocą połączenia różnych form przekazu, np. tekstu, animacji, dźwięku, obrazu, wideo; może przybierać formę hipertekstu, prezentacji, filmu. zwyczajowy zbiór zasad kulturalnego zachowania w Internecie. 14 KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH, INFORMACYJNYCH I CYFROWYCH_2014

15 SŁOWNICZEK normy w komunikacji zwyczajowe reguły, które mają na celu zapewnienie nam swobody komunikowania się, ale też określają pewne obowiązki wobec osób, z którymi się komunikujemy. operatory logiczne elementy umożliwiające działania na zbiorach, przydatne przy formułowaniu zapytań wyszukiwawczych; np. przy pomocy operatora AND dokonuje się połączenia dwóch elementów w jeden zbiór; korzystanie z operatorów logicznych znacznie zwiększa skuteczność wyszukiwania; najpopularniejszymi operatorami są: AND, OR, NOT. opłata audiowizualna opłata na rzecz mediów publicznych, uiszczana przez wszystkie gospodarstwa domowe lub osoby, niezależnie od tego, czy posiadają one urządzenia umożliwiające odbiór programów radiowych lub telewizyjnych; obecnie opłata audiowizualna obowiązuje np. we Francji, Holandii, Niemczech czy Wielkiej Brytanii; w Polsce wprowadzenie opłaty audiowizualnej zapowiedział w styczniu 2014 r. ówczesny Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Obecnie opracowywane są założenia ustawy zastępującej abonament radiowo-telewizyjny opłatą audiowizualną. Organizacja organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi; OZZ-y zarządzają majątkowymi prawami autorskimi, głównie Zbiorowego poprzez wydawanie licencji na korzystanie z utworów. Zarządzania (OZZ) Otwarte Zasoby zasoby edukacyjne na wolnych licencjach (lub przeniesione do domeny publicznej), udostępniane za pośrednictwem dowolnych technologii Edukacyjne (OZE) informacyjno-telekomunikacyjnych. PGP (skrót od ang. Pretty Good Privacy) standard szyfrowania m.in. poczty elektronicznej. phishing wyłudzanie informacji osobistych (np. haseł lub szczegółów karty kredytowej) przez podszywanie się przez godną zaufania osobę lub instytucję, której te dane są potrzebne. plagiat skopiowanie utworu (lub jego części) innego autora i przedstawienie pod własnym nazwiskiem. pluralizm mediów (pluralizm źródła, treści i dostawców; pluralizm zewnętrzny) wielość mediów i różnorodność ich rodzajów; istnieje też pluralizm wewnętrzny, czyli różnorodność treści dostarczanych odbiorcom. podcast internetowe nagrania audio (czasem też wideo -> vodcast), najczęściej tworzące serie. polityka medialna strategia określająca ramy prawne i regulacyjne działalności mediów; dotyczy treści przekazów medialnych, organizacji i funkcjonowania mediów oraz ich technicznej infrastruktury. postać analogowa tradycyjny zapis informacji, np. na taśmie filmowej, papierze, płycie winylowej; w przeciwieństwie do postaci analogowej postać cyfrowa umożliwia zapis za pośrednictwem kodu binarnego: zer i jedynek. potrzeba informacyjna hipotetyczny stan jednostki spowodowany świadomością dyskomfortu poznawczego, lukami w stanie wiedzy [Case, D. (2008) Looking for information: a survey of research on infarmation seeking, needs and behavior. Amsterdam, Academic Press]. prywatność sfera życia człowieka, w którą nie należy wkraczać bez pozwolenia. Ma ona swój aspekt cielesny, terytorialny, informacyjny i komunikacyjny. Prywatność jest chroniona przez prawo (m.in. przez Konstytucję RP i akty prawa międzynarodowego). Ograniczenie prawa do prywatności możliwe jest tylko w określonych sytuacjach (na przykład ze względu na bezpieczeństwo publiczne czy ochronę zdrowia). regulacja mediów nadzór i kontrola działalności przedsiębiorstw medialnych; np. na rynku mediów w Polsce regulacją treści w radiofonii i telewizji zajmuje się KRRiT, kwestiami gospodarki i częstotliwościami UKE, a kwestiami konkurencji UOKiK. savoire-vivre (z fr. wiedzieć, jak żyć ) zasady właściwego zachowania się w towarzystwie; niegdyś (do pierwszej połowy XX wieku) były one dużo bardziej restrykcyjne, a ich przestrzeganie było konieczne w wyższych sferach społecznych (choć istniał również analogiczny zbiór niepisanych zasad godnego i grzecznego zachowania obowiązującego wśród chłopstwa czy mieszczaństwa); dziś są dobrymi wskazówkami dotyczącymi eleganckiego i kulturalnego sposobu bycia. EDUKACJAMEDIALNA.EDU.PL 15

16 SŁOWNICZEK sieciowy edytor tekstu edytor tekstu działający w Internecie; pliki przechowywane są na serwerach dostawcy danej usługi; obecnie najpopularniejszym sieciowym edytorem tekstu jest Google Docs, jego otwartą alternatywą jest np. Pad. SPAM niechciane, niepotrzebne, niezamówione wiadomości elektroniczne; zwykle wysyłane za pośrednictwem a i dużych serwisów społecznościowych; spam ma najczęściej (ale nie zawsze) charakter reklamowy. sprzedaż w pakiecie dostępna okresowo (np. tylko przez tydzień) sprzedaż pakietów gier, e-booków, albumów muzycznych itp.; nabywca sam decyduje, ile zapłaci za dany pakiet, zaś sprzedawca może podawać progi cenowe lub premiować zakup za cenę wyższą niż średnia dodatkowym produktem; w taki sposób działa np. Humble Bundle lub BookRage. strona wiki typ serwisu internetowego, w którym treść można tworzyć i zmieniać za pomocą przeglądarki internetowej; strony wiki są przede wszystkim wykorzystywane do pracy nad projektami grupowymi. sygnalista ten, który bije na alarm. Osoba informująca opinię publiczną o nieprawidłowościach (etycznych, finansowych) w swoim miejscu pracy (może to (in. whistleblower) być jednostka budżetowa, prywatna firma itp.). Sygnalistą jest np. Edward Snowden były pracownik firm świadczących usługi kontraktowe dla amer. Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (ang. National Security Agency, NSA) - który w 2013 r. ujawnił tajne dokumenty tej instytucji. W wyniku tego wycieku w prasie opublikowano m.in. informacje o PRISM programie inwigilacji prowadzonym przez NSA i polegającym na monitorowaniu na dużą skalę kont poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, informacji z serwisów społecznościowych itd. stalking złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie się czy prześladowanie, zagrażające czyjemuś bezpieczeństwu. szyfrowanie metody szyfrowania treści komunikacji tak, by odczytać ją mogli tylko nadawca i adresaci. poczty elektronicznej TOR (ang. The Onion Router), specjalne oprogramowanie, które pomaga ukryć lokalizację (adres IP) oraz zapewnić poufność komunikacji w sieci. transmisja strumieniowa (internetowy odpowiednik radia lub telewizji), albo wybiera audycję lub pokaz wideo, a także czas odbioru (odpowiednik Video-on-demand). transmisja treści audio lub wideo przez Internet w sposób ciągły; użytkownik albo odbiera strumień równocześnie z innymi użytkownikami umowa porozumienie dwóch lub więcej stron mające na celu ustalenie wzajemnych obowiązków i praw. Urząd Komunikacji jeden z regulatorów rynku mediów, do jego zadań należy m.in. zarządzanie częstotliwościami, na których są nadawane programy radiowe i telewizyjne. Elektronicznej (UKE) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) urząd administracji publicznej; odpowiada za kształtowanie polityki antymonopolowej oraz ochronę praw konsumentów. videocast (in. vodcast) (ang. Video-On-Demand broadcast) internetowe nagrania wideo, najczęściej tworzące serie; vodcast uznaje się czasem za typ -> podcastu. WCAG wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych; zbiór wskazówek, które pomagają uniknąć błędów w tworzeniu treści na stronach WWW, tak aby były one dostępne dla wszystkich użytkowników (w tym osób niepełnosprawnych np. niewidomych czy niedowidzących); na mocy rozporządzenia Rady Ministrów podmioty realizujące zadania publiczne zobowiązane są do dostosowania swoich serwisów internetowych do standardu WCAG (serwisy istniejące przed rozporządzeniem muszą to zrobić do 2015 r.). wolne licencje licencje, które odpowiadają definicji Wolnych Dóbr Kultury i respektują prawa użytkowników, czyli zezwalają na korzystanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie oraz rozpowszechnianie modyfikacji utworu. wolności uprawnienia przysługujące obywatelom danego państwa; wyróżniamy wolności i prawa osobiste, wolności i prawa polityczne oraz wolności i prawa konstytucyjne i prawa ekonomiczne, socjalne oraz kulturalne. znieważenie ubliżanie komuś, często przy użyciu obelżywego, wulgarnego słownictwa, obraźliwych epitetów czy inne zachowanie (gest, rysunek itp.) wobec drugiej osoby wyrażające pogardę dla godności drugiego człowieka (art. 216 Kodeksu karnego). 16 KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH, INFORMACYJNYCH I CYFROWYCH_2014

17 BIBLIOGRAFIA Van Dijk J.: The Network Society, Social aspects of the new media, Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi Australian and New Zealand Information Literacy Framework: principles, standards and practice, Australian and New Zealand Institute for Information Literacy, Adelaide 2004, (dostęp: ). Cyfrowa Przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce. Raport Otwarcia, Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa 2011, (dostęp: ). Cyfrowa Przyszłość. Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych, Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013, raporty: Czapiński J., Panek T. (red.) (2013), (dostęp: ). IFAP - Interregional Library Cooperation Centre, Media and Information Literacy for Knowledge Societies, Moskwa 2013, (dostęp: ). MEC Mobile Report 2014 (dostępny w internecie): (dostęp: ). Sprawozdanie z realizacji rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła, sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2014, (dostęp: ). Strategia nauczania - uczenia się, Dyjak S. i Ubermanowicz S. (red.), Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania, Poznań EDUKACJAMEDIALNA.EDU.PL 17

18 KORZYSTANIE Z INFORMACJI ZAGA DNIE NIA 4-6 LAT (WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE) 7-10 LAT (SZKOŁA PODSTAWOWA, KLASY 1-3) LAT (SZKOŁA PODSTAWOWA, KLASY 4-6) ŹRÓDŁA INFORMACJI Wie, że informacja występuje w różnych formach; np. rozumie, jakie są podstawowe różnice pomiędzy obrazem, tekstem czy filmem. Wie, że istnieją różne źródła informacji, tzn. że informacje można czerpać z TV, internetu, radia, książek, gazet, od innych ludzi. Wie, z jakich źródeł skorzystać, by uzyskać potrzebne informacje, np. ze słownika obrazkowego, pomocy rodzica/nauczyciela. Wie, jakie są najważniejsze źródła informacji dostosowane do jego wieku i poziomu edukacji i umie z nich skorzystać; np. korzysta z drukowanych i elektronicznych encyklopedii i słowników dla dzieci. Umie skorzystać z biblioteki szkolnej, kierując się wskazówkami nauczyciela-bibliotekarza; np. wybiera lektury, korzystając z rad nauczyciela-bibliotekarza. Wie, że forma informacji różni się w zależności od źródła, np. opowieść babci i tekst w książce przekazują tę samą treść w różny sposób. Wie, że istnieją źródła informacji zróżnicowane pod względem jakości, co ma zasadnicze znaczenie dla wyników pracy, np. dostrzega różnicę między korzystaniem z popularnych portali internetowych oraz ze źródeł encyklopedycznych. Umie dokonać wyboru źródeł informacji, kierując się przede wszystkim kryterium jakości; np. umie skorzystać z wiarygodnych źródeł takich jak encyklopedie, słowniki drukowane lub elektroniczne. Umie skorzystać z zasobów biblioteki szkolnej lub publicznej, samodzielnie wybierając lektury oraz dobierając odpowiednie źródła informacji do konkretnych zadań. WYSZUKIWANIE INFORMACJI Umie wyszukiwać potrzebne informacje w źródłach informacji dostosowanych do jej/jego wieku, np. wyszukuje informacje na temat ulubionego zwierzęcia w słowniku obrazkowym lub rozmawiając z rodzicem/nauczycielem. Wie, w jaki sposób sformułować pytanie i poprosić dorosłego o pomoc w dotarciu do informacji, np. prosi rodzica o znalezienie zdjęć ulubionego zwierzęcia. Umie wyszukać potrzebne informacje w słownikach i encyklopediach drukowanych, używając haseł osobowych i przedmiotowych, np. znaleźć w encyklopedii dla dzieci informacje na temat słoneczników. Wie, że,,język komputera różni się od języka naturalnego, np. inaczej należy zapytać o coś babcię, a inaczej wpisać hasło w wyszukiwarkę. Wie, jakich terminów użyć podczas wyszukiwania w elektronicznych źródłach informacji, np. że należy wpisać,,słoneczniki uprawa, a nie:,,jak uprawiać słoneczniki?. Wie, że działania na zbiorach mogą być przydatne przy wyszukiwaniu informacji, np. poznaje możliwości prostych zastosowań operatorów logicznych (kot AND pies itp.). Wie, że komputer zawsze,,robi dokładnie to, co mu się,,każe, dlatego trzeba się nauczyć, jak precyzyjnie wydawać polecenia. Wie, że wynik wyszukiwania zależy od tego, jak będzie sformułowane zapytanie informacyjno- -wyszukiwawcze. Wie, że są różne strategie wyszukiwania informacji, np. podczas korzystania z biblioteki szkolnej bądź z wyszukiwarki internetowej. Umie skorzystać z fraz i operatorów logicznych, wyszukując w elektronicznych źródłach informacji. 18 KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH, INFORMACYJNYCH I CYFROWYCH_2014

19 KORZYSTANIE Z INFORMACJI ZAGA DNIE NIA 4-6 LAT (WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE) 7-10 LAT (SZKOŁA PODSTAWOWA, KLASY 1-3) LAT (SZKOŁA PODSTAWOWA, KLASY 4-6) PODEJŚCIE KRYTYCZNE DO INFORMACJI Rozumie, że nie każda informacja jest prawdziwa, np. zdaje sobie sprawę, że istnieją informacje błędne i fałszywe. Umie zadać pytanie dotyczące wiarygodności informacji; np. zadaje pytania mamo, czy to prawda, że.... Wie, że informacje mogą być nieprawdziwe, niepełne, niedokładne. Umie ocenić prawdziwość informacji, korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia, np. zdaje sobie sprawę, że zabawki nie będą latać i ruszać się tak, jak przedstawia się to w reklamach. Wie, że nadawcy informacji mogą chcieć wywierać na nią/niego wpływ i skłaniać do określonych zachowań, np. wie, że zabawki w reklamach wyglądają lepiej niż w rzeczywistości, co ma na celu zachęcić do ich zakupu. Wie, że przekazywane informacje różnią się w zależności od intencji nadawcy; np. porównuje, jak przekazywana jest ta sama informacja w różnych mediach. Wie, jakie są podstawowe kryteria oceny źródeł informacji; np. wie, czym jest wiarygodność, łatwość i efektywność korzystania oraz szybkość dostępu w odniesieniu do źródeł informacji. Wie, że informacje niskiej jakości mogą prowadzić do błędnych wniosków, np. streszczenie z internetu nie jest równoznaczne z oryginalnym tekstem lektury. Wie, że należy weryfikować informacje poprzez porównywanie ich w różnych źródłach, np. w encyklopediach drukowanych i w źródłach internetowych. WYKORZYSTANIE INFORMACJI Umie przekazać pozyskane informacje własnymi słowami, np. opowiedzieć, jak wygląda ulubione zwierzę. Wie, że należy rozmawiać na temat sposobów korzystania z informacji, np. różnych sposobów porządkowania i zapisywania znalezionych informacji. Wie, że zasoby informacyjne trzeba porządkować w celu łatwego ich wykorzystania i odnalezienia. Umie spisywać wyniki swojej pracy; np. tworzy dokumenty w edytorze tekstów. Umie zastosować proste schematy organizacji informacji, np. tworzy katalogi i foldery, opisuje je w zrozumiały dla siebie sposób. Rozumie, że umiejętność wyszukiwania informacji jest ważna w życiu, ponieważ na ich podstawie będzie podejmowała/podejmował różne decyzje. Wie, że prezentując wyniki swojej pracy, powinien brać pod uwagę potrzeby odbiorców, np. inaczej przedstawiać wiadomości młodszemu rodzeństwu, a inaczej nauczycielowi. Umie wykorzystywać TIK podczas tworzenia, ulepszania i zapisywania wyników pracy; np. umie skorzystać z poczty , by przesłać wyniki pracy kolegom. Umie wykorzystywać TIK do przedstawienia wyników pracy, np. tworzy różne formy prezentacji informacji (tekst, tabele, ilustracje). EDUKACJAMEDIALNA.EDU.PL 19

20 KORZYSTANIE Z INFORMACJI ZAGA DNIE NIA LAT (GIMNAZJUM) LAT (SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA) STUDENCI ŹRÓDŁA INFORMACJI Rozumie specyfikę poszczególnych źródeł informacji przeznaczonych do użytku edukacyjnego lub rozrywkowego, np. wie, że pisząc referat o historii piłki nożnej, powinien korzystać z encyklopedii sportu, a nie serwisu Wie, że źródła informacji należy wybierać świadomie, mając na uwadze potrzeby informacyjne oraz cel wykorzystania informacji. Umie wybierać źródła informacji przydatne w procesie kształcenia, np. korzysta z serwisu wolnelektury.pl. Wie, jakie są najważniejsze źródła informacji naukowej i umie z nich skorzystać w podstawowym zakresie; np. korzysta z katalogów elektronicznych bibliotek akademickich. Umie dokonać wyboru źródeł informacji, biorąc pod uwagę dodatkowe kryteria takie jak relewancja, dostępność i łatwość korzystania. Rozumie ograniczenia systemów organizacji informacji, w tym, że języki informacyjno-wyszukiwawcze są językami sztucznymi, np.: rozumie różnicę pomiędzy wyszukiwaniem pełnotekstowym w języku naturalnym a wyszukiwaniem za pomocą haseł przedmiotowych; potrafi dobrać odpowiednie operatory logiczne. Wie, jaka jest różnica pomiędzy źródłami informacji wykorzystywanymi w pracy naukowej i życiu codziennym, np. pisząc pracę o obcej kulturze nie należy korzystać z informacji na portalach turystycznych. Wie, jakie są specjalistyczne źródła informacji odpowiednie dla różnych dyscyplin naukowych i umie dokonać ich optymalnego wyboru, np. baza Medline w zakresie informacji zdrowotnej. WYSZUKIWANIE INFORMACJI Umie dostosowywać zapytanie do możliwości różnych systemów informacyjno-wyszukiwawczych, np. stosować hasła osobowe w katalogach, a słowa kluczowe w wyszukiwarkach internetowych. Umie modyfikować strategie wyszukiwania, by uzyskać inny poziom ogólności wyników, np. dodawać kolejne terminy wyszukiwawcze, by zawęzić otrzymane wyniki. Umie wykorzystywać potencjał mediów społecznościowych, by dotrzeć do informacji, np. od grupy znajomych na Facebooku dowiaduje się, co warto zwiedzić w czasie wakacji. Umie biegle korzystać z najważniejszych źródeł informacji naukowej; np. sprawnie korzysta, stosując opcje wyszukiwania zaawansowanego, z katalogów bibliotecznych oraz z dziedzinowych baz danych literatury naukowej. Wie, jakie są różnice pomiędzy hasłami przedmiotowymi, deskryptorami a słowami kluczowymi i umie to wykorzystać, wyszukując informacje. Umie wyszukiwać z wykorzystaniem zaawansowanych możliwości systemów informacyjno- -wyszukiwawczych, np. korzystając podczas wyszukiwania z opcji śledzenia cytowań. 20 KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH, INFORMACYJNYCH I CYFROWYCH_2014

21 KORZYSTANIE Z INFORMACJI ZAGA DNIE NIA LAT (GIMNAZJUM) LAT (SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA) STUDENCI PODEJSCIE KRYTYCZNE DO INFORMACJI Wie, że należy oceniać wiarygodność informacji, biorąc pod uwagę różne kryteria, w tym wiarygodność źródła, np. że informacje zamieszczone w,,gazecie Wyborczej,,,Fakcie i,,pudelku mają inny poziom wiarygodności. Wie, że informacją można manipulować w zależności od pożądanego efektu przekazu. Wie, z jakich źródeł skorzystać, by zweryfikować informacje; np. korzysta z encyklopedii PWN, by potwierdzić informacje znalezione na blogu. Umie selekcjonować informacje w kontekście potrzeb informacyjnych i wykonywanego zadania. Umie dostrzec i określić różnice pomiędzy przekazem faktograficznym a innym przekazem, w tym opinią, oceną, krytyką. Wie, że różne typy źródeł informacji mają swoje wady, zalety i ograniczenia, np. Wikipedia jest aktualizowana na bieżąco, ale jej wiarygodność i obiektywność może być niższa niż encyklopedii drukowanej. Rozumie zagrożenia wynikające z tendencyjnego przedstawiania informacji, np. wie, że wybiórczy lub stronniczy opis sytuacji, sformułowany zgodnie z linią programową stacji, może zafałszować obraz rzeczywistości. Umie porównać informacje zamieszczone w różnych źródłach naukowych i na tej podstawie wyciągnąć własne wnioski. Umie przeprowadzić krytyczną analizę wykorzystywanych źródeł naukowych. Umie odróżnić surowe dane będące wynikiem badań naukowych od ich interpretacji. WYKORZYSTANIE INFORMACJI Wie, jak odpowiednio prezentować wyniki swojej pracy; np. wie, że prezentacja musi być przejrzysta, zawierać mało tekstu i materiał ilustracyjny. Umie łączyć i ulepszać informacje w różnych formach, zaczerpnięte z różnych źródeł, np. wykorzystywać w prezentacji klip. Umie przygotować prezentacje multimedialne i występować publicznie. Umie dobrać narzędzia TIK pod kątem efektywnego wykorzystania i zaprezentowania wyników swojej pracy, np. potrafi ocenić, kiedy animacje w prezentacji zwiększą jasność przekazu. Umie wykorzystać narzędzia TIK do pracy nad projektami realizowanymi w grupie oraz na odległość, np. korzysta z dysków sieciowych, by dzielić się informacją z kolegami. Umie używać opcji przeglądarek internetowych w celu skorzystania z wyników wcześniejszych wyszukiwań, np. korzystać z historii wyszukiwania, tworzyć zakładki. Umie przeprowadzić dyskusję wokół wybranego zagadnienia w oparciu o istniejący stan wiedzy Umie stosować aparat pracy naukowej, umieszczając w swoich tekstach odpowiednie cytowania, przypisy i bibliografię. EDUKACJAMEDIALNA.EDU.PL 21

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce

Raport z badania. Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce Raport z badania Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce Raport z międzynarodowego badania kompetencji komputerowych i informacyjnych ICILS 2013 Koordynator badania: Kamil Sijko Redakcja

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Akademia Cyfrowych Kompetencji

Akademia Cyfrowych Kompetencji 1 Oddajemy w Państwa ręce publikację będącą efektem 9-miesięcznej pracy przy realizacji II edycji projektu. Projekt ten ma na celu podniesienie umiejętności posługiwania się tzw. nowymi mediami w różnych

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

Dzieci Sieci kompetencje komunikacyjne najmłodszych

Dzieci Sieci kompetencje komunikacyjne najmłodszych Dzieci Sieci kompetencje komunikacyjne najmłodszych RAPORT Z BADAŃ Gdańsk 2012 Redakcja naukowa: Piotr Siuda, Grzegorz D. Stunża Redakcja językowa: Maria Klaman Opracowanie graficzne i skład: Nylon Studio

Bardziej szczegółowo

napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m

napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor glam SPIS RZECZY Prowadzenie i redakcja: Aleksandra

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Wiesław Przybyła, Magdalena Ratalewska PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wiesław Przybyła, Magdalena

Bardziej szczegółowo

Spis treści. społecznośc. Klara Siele. Michał r

Spis treści. społecznośc. Klara Siele. Michał r Ka Spis treści jak uczyć się i naucz Paulina Haratyk, Centrum Klara Siele społecznośc Michał r 6 8 18 ać w otwarty sposób? Cyfrowe Projekt: Polska 28 36 48 62 76 84 86 92 98 108 114 120 126 128 130 132

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Otwarte Zabytki Scenariusze zajęć. Medialab wokół dziedzictwa kulturowego Warszawy

Otwarte Zabytki Scenariusze zajęć. Medialab wokół dziedzictwa kulturowego Warszawy Otwarte Zabytki Scenariusze zajęć Medialab wokół dziedzictwa kulturowego Warszawy Wprowadzenie Broszura, którą oddajemy w Wasze ręce, zawiera scenariusze zajęć i warsztatów, opracowane na podstawie działań

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

9. WIELKA BRYTANIA: SZKOŁA, SEKTOR POZARZĄDOWY I MEDIA PUBLICZNE. Justyna Jasiewicz Jacek Włodarski

9. WIELKA BRYTANIA: SZKOŁA, SEKTOR POZARZĄDOWY I MEDIA PUBLICZNE. Justyna Jasiewicz Jacek Włodarski 9. WIELKA BRYTANIA: SZKOŁA, SEKTOR POZARZĄDOWY I MEDIA PUBLICZNE Justyna Jasiewicz Jacek Włodarski 1. Definicja edukacji medialnej Kształcenie sformalizowane w Wielkiej Brytanii jest podzielone na cztery

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

otwartość w publicznych instytucjach kultury

otwartość w publicznych instytucjach kultury otwartość w publicznych instytucjach kultury otwartość w publicznych instytucjach kultury Opracowanie_Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski, Kamil Śliwowski Tłumaczenia_Joanna Zawanowska Redakcja i korekta_karolina

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

od redakcji Aktualności Szanowni Czytelnicy e-mentora, luty 2012 3

od redakcji Aktualności Szanowni Czytelnicy e-mentora, luty 2012 3 SPIS TREŚCI od redakcji Szanowni Czytelnicy e-mentora, We wstępnych słowach do bieżącego wydania pisma nie sposób pominąć tematu ACTA i nie wspomnieć o ruchu, który powstał w wyniku ujawnienia kontrowersji

Bardziej szczegółowo

@ X O X. (Nie) Bój się. * Jak wykorzystywać blogi w edukacji

@ X O X. (Nie) Bój się. * Jak wykorzystywać blogi w edukacji O X @ X (Nie) * Bój się bloga! * Jak wykorzystywać blogi w edukacji ` redakcja merytoryczna: grzegorz d. stunża, piotr peszko autorzy: radosław bomba, monika górska, katarzyna fornalska, agnieszka jarmuł,

Bardziej szczegółowo

@ X O X. (Nie) Bój się. * Jak wykorzystywać blog w edukacji

@ X O X. (Nie) Bój się. * Jak wykorzystywać blog w edukacji O X @ X (Nie) * Bój się bloga! * Jak wykorzystywać blog w edukacji ` redakcja merytoryczna: grzegorz stunża, piotr peszko autorzy: radosław bomba, monika górska, katarzyna fornalska, agnieszka jarmuł,

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe. Program nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4 6. Wojciech Hermanowski

Zajęcia komputerowe. Program nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4 6. Wojciech Hermanowski Zajęcia komputerowe Program nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4 6 Wojciech Hermanowski Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 13 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Społeczna Kampania Edukacyjna LEGALNA KULTURA

Społeczna Kampania Edukacyjna LEGALNA KULTURA Społeczna Kampania Edukacyjna LEGALNA KULTURA Partnerzy strategiczni Spis treści Projekt Kultura Na Widoku. 3 25 lat Samorządności... 7 O Legalnej Kulturze.. 8 Co nas nurtuje?. 9 Edukacja Legalnej Kultury.10

Bardziej szczegółowo

Teorie i badania. Z naszych doświadczeń. Z doświadczeń nauczycieli i szkół. Samokształcenie. Innowacje pedagogiczne.

Teorie i badania. Z naszych doświadczeń. Z doświadczeń nauczycieli i szkół. Samokształcenie. Innowacje pedagogiczne. Drodzy Czytelnicy, 22 stycznia 2008 roku oficjalnie ogłoszono Kapsztadzką Deklarację Otwartej Edukacji, która jest częścią dynamicznie rozwijającego się ruchu na rzecz otwartej edukacji. Jego celem jest

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w bibliotece

Technologie informacyjne w bibliotece Technologie informacyjne w bibliotece Część I - Podręcznik www.biblioteki.org Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych. Treść licencji

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli 1 INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli Ewa Patkowska i Elżbieta Kortkowicz-Białowąs, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Opublikowano 15.06.2005 WSTĘP Jednym z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

Publikacja powstała w ramach autorskiego projektu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach pod nazwą Akademia Cyfrowa realizowanego na terenie

Publikacja powstała w ramach autorskiego projektu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach pod nazwą Akademia Cyfrowa realizowanego na terenie Publikacja powstała w ramach autorskiego projektu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach pod nazwą Akademia Cyfrowa realizowanego na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego od

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH INFORMACJA DLA WSZYSTKICH Warszawa 2012 Publikacja wydana w ramach Projektu "Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni", finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji ERWIN 1

Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji ERWIN 1 GRAIR MAGAKIAN MONIA MAGAKIAN P O R A D NII K P A R T Y C Y P A CJJII O B Y W A T E L S KII EJJ D L A S E NII O R A PORADNIK PARTYCYPACJI OBYWATELSKIEJ DLA SENIORA STOWARZYSZENIE 1 Opracowanie: dr Grair

Bardziej szczegółowo

Otwarty rząd w Polsce

Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Kulisy programu Opengov Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu Opengov. Redakcja: Grzegorz Młynarski Autorzy: Grzegorz Młynarski, Alek Tarkowski, Łukasz Jachowicz

Bardziej szczegółowo