Urząd Gminy Dopiewo. Analiza kosztów gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dopiewo w ramach jej członkostwa w Związku Międzygminnym Selekt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Gminy Dopiewo. Analiza kosztów gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dopiewo w ramach jej członkostwa w Związku Międzygminnym Selekt."

Transkrypt

1 Urząd Gminy Dopiewo ul. Leśna 1c, Dopiewo Analiza kosztów gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dopiewo w ramach jej członkostwa w Związku Międzygminnym Selekt. Sporządził: EECC EAST EUROPE CONSULTING COMPANY BERNHARD SKIBA Ul. Porzeczkowa 32 C Poznań Poznań, r. SPIS TREŚCI 1 S t r o n a [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 1

2 Cel analizy 3 a) Analiza obecnych kosztów gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dopiewo w ramach jej członkostwa w Związku Międzygminnym Selekt 4 I.Koszty logistyki odpadów...4 II.Koszty zagospodarowania odpadów.5 III.Koszty administracyjne systemu 5 a) Wnioski 6 b) Prognoza kosztów dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych po rezygnacji Gminy Dopiewo z udziału w Związku Międzygminnego Selekt od r...9 c) Posumowanie..10 Załączniki: Nr. 1 9 stron kalkulacji wewnętrznych przekazanych przez związek międzygminny Selekt Nr. 2 - Ocena przyszłych kosztów i przychodów na podstawie kalkulacyjnego rachunku zysków i strat Nr. 3 - Wyciąg z SIWZ gminy Dopiewo dotyczący ilości zadeklarowanych nieruchomości niezamieszkałych Nr. 4 Uchwała Nr. 08/2012 Zarządu Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt z dnia r. 2 S t r o n a [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 2

3 Cel analizy Celem analizy jest ustalenie poziomu opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Dopiewo od r. Regulacje zawarte w art. 6r ust. 2 ustawy z r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), które stanowią współzależność pomiędzy wysokością wpływów z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ponoszonymi kosztami jego funkcjonowania, powodują, że określenie poszczególnych rodzajów kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów staje się kluczową kwestią zarówno we właściwym zaprojektowaniu kształtu samego systemu (w tym przy kalkulowaniu wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi), jak i przy odpowiednim przygotowaniu procedur przetargowych. Poziom tych kosztów determinuje wysokość ustalonych stawek opłat, a także wskazuje na szacunkową wartość zamówienia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub na odbiór i zagospodarowanie tych odpadów. Niniejsza analiza zgodnie z zawartą umową będzie zawierała następujące punkty: a) analizy obecnych kosztów gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dopiewo w ramach jej członkostwa w Związku Międzygminnym Selekt, b) opisania wyciągniętych wniosków c) prognozy kosztów dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych po rezygnacji Gminy Dopiewo z udziału w Związku Międzygminnego Selekt od r. na podstawie przekazanych dokumentów przez Zleceniodawcę stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Analiza została oparta jedynie na danych przekazanych przez związek międzygminny Selekt. Do zadań autora nie należała merytoryczna ocena przekazanego materiału. 3 S t r o n a [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 3

4 a) Analiza obecnych kosztów gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dopiewo w ramach jej członkostwa w Związku Międzygminnym Selekt Analizując koszty funkcjonowania obecnego systemu należy wymienić jego składowe, które wynikają z przekazanych dokumentów związku międzygminnego Selekt w tym szczególnie: I.Koszty logistyki odpadów wykazane w dokumencie; Załącznik nr 2 i wykazane w tabeli Firmy II.Koszty zagospodarowania odpadów wykazane dokumencie: Załącznik nr 2 i wykazane w tabelach Brama i PSZOK III.Koszty administracyjne systemu nie wykazane w załączonych dokumentach, wynikające z uchwały zarządu związku międzygminnego Selekt 08/2012 z dnia r. załącznik nr. 2 pozycja DOCHODY stanowiące stawkę 4 PLN od mieszkańca w roku 2013 i 1 PLN w latach następnych. Analiza nie obejmie następujących elementów kosztowych: Kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki, ponieważ wg systemu obowiązującego w gminie Dopiewo, nieruchomości we własnym zakresie wyposażają się w odpowiednie pojemniki na odpady Kosztów tzw. odpadów ogólnych lub nierejestrowanych, które dotychczas były regulowane z budżetu gminy Dopiewo. Odn. I.) Koszty logistyki odpadów wykazane w dokumencie; Załącznik nr 2 i wykazane w tabeli Firmy Średnia kosztów logistycznych zebranej tony na terenie gminy Dopiewo w roku 2013 wynosi 142,89 PLN. Kwota wynika z sumy kosztów logistycznych w roku 2013 r. przypisanych gminie Dopiewo wynoszących ,20 PLN w podziale na sumę zebranych odpadów w ilości 3393,30 tony. Średnia kosztów logistycznych zebranej tony na terenie gminy Dopiewo w roku 2014 wynosi 171,04 PLN. Kwota wynika z sumy kosztów logistycznych w roku 2014 r. (do maja) przypisanych gminie Dopiewo wynoszących ,05 PLN w podziale na sumę zebranych odpadów w ilości 2791,36 tony. Różnica wynika ze zmiany operatora od r. oraz z rozszerzonego zakresu usług, polegającego na zwiększonej częstotliwości odbioru odpadów na terenie gminy Dopiewo. Biorąc pod uwagę średnią ilość odpadów na poziomie 560 ton/miesięcznie należy w przyszłości zakładać kwotę kosztów logistycznych na poziomie miesięcznie. Odn. II.) Koszty zagospodarowania odpadów wykazane dokumencie: Załącznik nr 2 i 4 S t r o n a [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 4

5 wykazane w tabelach Brama i PSZOK Średnia kosztów zagospodarowania odpadów na terenie gminy Dopiewo w roku 2013 wynosi 256,82 PLN. Kwota wynika z sumy kosztów logistycznych w roku 2013 r. przypisanych gminie Dopiewo wynoszących ,02 PLN w podziale na sumę zebranych odpadów w ilości 3393,30 tony. Średnia kosztów zagospodarowania odpadów na terenie gminy Dopiewo w roku 2014 wynosi 259,77 PLN. Kwota wynika z sumy kosztów logistycznych w roku 2013 r. przypisanych gminie Dopiewo wynoszących ,32 PLN w podziale na sumę zebranych odpadów w ilości 2791,36 tony. Różnica jest symboliczna i wynika ze zwiększonej ilości odpadów na PSZOK. Wychodząc z zasady ostrożności kupieckiej należy w przyszłości kalkulować z miesięczną sumą zagospodarowania odpadów na poziomie PLN (stanowiącą iloczyn zaokrąglonej średniej zagospodarowania odpadów na poziomie 260 PLN oraz średniej ilości odpadów na poziomie 560 ton / miesięcznie). Odn. III.) Koszty administracyjne systemu nie wykazane w załączonych dokumentach, wynikające z uchwały zarządu związku międzygminnego Selekt 08/2012 z dnia r. załącznik nr. 2 pozycja DOCHODY stanowiące stawkę 4 PLN od mieszkańca w roku 2013 i 1 PLN w latach następnych. Zgodnie z w/w uchwałą koszty administracyjne, które poniosła gmina Dopiewo wyniosły w roku ,00 PLN oraz adekwatnie w roku ,00 PLN. Wyżej wymienione kwoty dotyczą sum rocznych, dlatego w bieżącej ocenie należy sumę z 2014 r. przyporządkować tylko do 5 miesięcy br. co oznacza, iż do kalkulacji należy przyjąć kwotę 8676,25 PLN. Sumując kwoty 83292,00 PLN oraz 8676,25 PLN otrzymujemy koszty całkowite na poziomie 91968,25 PLN, które dzieląc na 11 miesięcy przedstawionej analizy otrzymujemy obciążenie miesięczne na poziomie 8360,75 PLN. Wynik odpowiada także założeniom przyszłych kosztów administracyjnych w gminie, od czasu kiedy gmina przejmie pełną administrację nad obowiązkami związanymi z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina przejmując obowiązki od r. nie będzie musiała powtarzać procesu składania deklaracji a obecne zmiany dotyczące deklaracji to ok. 20 wniosków miesięcznie. Dlatego obowiązki nie powinny przekraczać jednego etatu lub dwóch stanowisk na ½ etatu. Dla kalkulacji w/w etatu lub dwóch ½ etatów należy przyjąć kwotę ok PLN miesięcznie zawierającej wszelkie składowe wynagrodzenia brutto plus amortyzację stanowiska pracy. Sukcesywna optymalizacja procesu wywozu i zagospodarowania odpadów będzie wymagało także inwestycji w nowoczesne narzędzia systemowe, które pozwolą na pełną kontrolę każdego elementu takiego procesu. 5 S t r o n a [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 5

6 Koszty inwestycji takiego systemu łącznie z amortyzacją można oszacować na ok PLN miesięcznie. Łączne koszty administracyjne nie powinny przekraczać PLN miesięcznie. Od r. gmina Dopiewo nie będzie pokrywała już stawki członkowskiej na rzecz związku międzygminnego Selekt, co pozwoli na obniżenie kosztów administracyjnych o szacowane 1735,25 PLN miesięcznie. Odejmując od PLN wyżej szacowaną sumę 1735,25 PLN otrzymujemy kwotę kalkulacji kosztów administracyjnych na poziomie 8264,75 PLN, która tylko nieznacznie różni się od obecnie poniesionych kosztów administracyjnych na poziomie 8360,75 PLN. W przeliczeniu na tonę zbieranych odpadów można zakładać koszty administracyjne na poziomie ok. 15 PLN (8360,75 PLN / 560 ton) a) Wnioski Stwierdzenie czy uzyskane wyniki są dobre lub nie wymaga możliwości ich porównania z wynikami uzyskanymi w innych gminach. Takie porównanie może być obecnie trudne, ponieważ większość gmin niechętnie publikuje obecnie uzyskane wyniki. Dlatego dla oceny wyników gminy Dopiewo wykorzystano poniższą publikację Gazety Wyborczej z dnia r. dotyczącą kalkulacji średnich kosztów utylizacji jednej tony odpadów na terenie kraju sporządzonej na podstawie raportów KIG. Sumując wyniki Dopiewa z punktu a) bieżącej analizy można przedstawić następujący wynik na tonę zebranych odpadów: 6 S t r o n a [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 6

7 LP Rodzaj kosztów Kwota kalkulacyjna (PLN / tona) 1 Koszty logistyki (zbieranie, odbiór, transport) 171 PLN Koszty przetworzenia odpadów 2 (przetwarzanie, sortowanie, składowanie) 260 PLN 3 Koszty administracyjne 15 PLN Suma 446 PLN Uzyskany wynik jest niższy od średniej krajowej i jego osiągnięcie już w pierwszym roku działalności można uznać za sukces. Sukcesem można także nazwać także ilość zadeklarowanych osób na nieruchomościach zamieszkałych. Z przekazanych dokumentów wynika, że obecnie deklaracje objęły osoby. Dla oceny tego sukcesu pozyskano poniższą informację ze strony urzędu gminy Dopiewo, dotyczącą aktualnej liczby mieszkańców: W porównaniu z liczbą mieszkańców zameldowanych na stałe można wykazać uszczelnienie systemu na poziomie 99,50 %. W porównaniu ze wszystkimi mieszkańcami 7 S t r o n a [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 7

8 zameldowanymi na terenie gminy Dopiewo można wykazać wynik na poziomie 97,00 %. To bardzo dobry wynik w porównaniu z resztą kraju, gdzie średnie uszczelnienia systemu szacuje się na poziomie ok %. Aspektem budzącym pewne wątpliwości jest wysoka średnia kosztów zagospodarowania odpadów w roku 2014 na poziomie 259,77 PLN. Z wykazanej wysokiej średniej należy wnioskować, że segregacja odpadów na terenie gminy Dopiewo nie osiągnęła jeszcze oczekiwanego poziomu lub/i kontrola firm wywozowych oraz instalacji RIPOK w Czempiniu ze strony związku Selekt nie była na odpowiednim poziomie. Bieżąca kontrola tego składnika kosztowego jest kluczowa dla optymalizacji całego procesu wywozu odpadów i będzie miała kluczowe znaczenie na kształtowanie cen w przyszłości. Na końcu tego punktu należy także wymienić obecną różnicę pomiędzy sumami deklarowanymi i bieżącymi wpływami. Wg dokumentu o nazwie Załącznik nr 1 obecna średnia wartość deklarowana to ,82 PLN a średnie realne wpływy osiągają poziom ,82 PLN. Różnica tych sum może generować deficyt na poziomie PLN rocznie, który mógłby negatywnie wpływać na kształt opłat w gminie. Do r. realizacja zadań związanych z brakiem wpływów leży po stronie związku międzygminnego Selekt i gmina posiada jedynie pośredni wpływ bieżącą sytuację. Obecna sytuacja może zostać poprawiona od r. kiedy gmina Dopiewo przejmie realizację zadań związanych z płatnościami a szczególnie ich brakiem. b) Prognoza kosztów dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych po rezygnacji Gminy Dopiewo z udziału w Związku Międzygminnego Selekt od r. Ogólny i uśredniony charakter liczb w materiałach przedstawionych przez związek międzygminny Selekt umożliwia jedynie budżetową kalkulację za pomocą obecnie stosowanej struktury opłat. Jako budżetową kalkulację należy rozumieć, sytuację czy wpływy z obecnie stosowanych stawek pokryją w/w koszty całkowite po r. Wykonanie takiej kalkulacji wymaga analizy obecnej struktury dochodów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz realnych oczekiwanych wpływów do budżetu gminy w tym zakresie. Obecnie na terenie związku międzygminnego Selekt obowiązują dwie stawki dla nieruchomości zamieszkałych: 14 PLN / miesiąc dla osób, które rezygnują z segregacji śmieci, 10 PLN / miesiąc dla osób, które deklarują segregację śmieci. Z dokumentu o nazwie Załącznik nr 1 wynika, że zadeklarowana suma z nieruchomości zamieszkałych wynosi ,00. O ile stawki nieruchomości zamieszkałych nie budzą większych obiekcji powstaje problem z interpretacją stawek nieruchomości niezamieszkałych. Z dokumentu o nazwie Załącznik nr 1 wynika, że średnie wpływy z tych nieruchomości wynoszą 45661,00 PLN miesięcznie. Ponieważ dokument nie zawiera liczby zadeklarowanych nieruchomości niezamieszkałych uzupełniono tą informację na podstawie informacji wynikających z SIWZu gminy Dopiewo, gdzie liczbę nieruchomości niezamieszkałych ujęto w liczbie Dokonując uśrednienia 8 S t r o n a [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 8

9 kosztów miesięcznych dla nieruchomości niezamieszkałych wynika, że średnie obciążenie nieruchomości niezamieszkałych w miesiącu to 19,83 PLN. Wykazana stawka jest bardzo niską stawką i nie odpowiada bieżącemu zdaniu ekspertów, wg których średnia stawka dla nieruchomości niezamieszkałych powinna odpowiadać minimum kosztom miesięcznym 4- osobowej rodziny, która deklaruje sortowanie odpadów. W przypadku gminy Dopiewo średnie obciążenie dla nieruchomości niezamieszkałych powinno więc osiągnąć średni poziom 40,00 PLN /miesięcznie, wtedy poziom wpływów z nieruchomości niezamieszkałych osiągnąłby poziom PLN. Z otrzymanych informacji wynika, że obecnie związek międzygminny Selekt zareagował na ten problem i odpowiednio skorygował ceny dla nieruchomości niezamieszkałych. Średnie wpływy z opłat osiągają obecnie poziom 89 %. Prognozując przyszłą strukturę kosztów i przychodów gminy, należy także uwzględnić przychody związane ze sprzedażą surowców wtórnych, które mogą w przyszłości mieć istotny wpływ na obniżenie opłat dla mieszkańców i nieruchomości niezamieszkałych. Obecnie związek generuje przychody w tym zakresie na poziomie ok PLN miesięczne, co w podziale na 20 gmin, generuje miesięczny przychód na gminę w wysokości 2500 PLN. Na podstawie obecnej struktury danych gmina Dopiewo powinna poddać dyskusji dwie opcje: 1. Opcja pierwsza: przejęcie struktury opłat związku międzygminnego Selekt obowiązujących do r. W załączniku 2 do niniejszej analizy przedstawiony zostaje kalkulacyjny rachunek zysków i strat, który porównuje stan do maja 2014 r. oraz sytuację z uwzględnieniem podwyżki cen dla nieruchomości niezamieszkałych po r. Z sytuacji do maja 2014 r. (pozycje A i B w załączniku nr. 2) wynika, iż gmina generuje wprawdzie zysk księgowy na poziomie 12098,92 (poz.13), jednakże ze względu na problemy wynikające z sytuacji, że wpływy osiągane są jedynie na poziomie 89 %, co realnie oznacza braki budżetowe na poziomie 16606,65 PLN / miesięcznie lub ,20 PLN / rocznie. Obecnie w/w sytuacja nie dotyczy budżetu gminy tylko związku międzygminnego Selekt. Od r. sytuacja będzie miała jednak bezpośredni wpływ na budżet gminy i na obecnym etapie trudno ocenić, czy system płatności będzie uszczelniony w 100 % i w jakim czasie gmina będzie takie uszczelnienie osiągnąć. Egzekucja należności to jeden z większych problemów w ramach wdrożenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie kraju (np. w Opolu z tego powodu brakuje obecnie ok. 1,6 mln w budżecie miasta). Dlatego zaleca się unikanie takiej ewentualnej sytuacji. 2. Opcja druga: przejęcie struktury opłat związku międzygminnego Selekt obowiązujących od r. 9 S t r o n a [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 9

10 Prognoza finansowa dla gminy kształtuje się bardziej optymistycznie, jeżeli uwzględni się korektę opłat dla nieruchomości niezamieszkałych po r. wdrożonych przez związek międzygminny Selekt.(poz. A i C) W takim przypadku gmina może osiągnąć zyski zarówno pod względem księgowym na prognozowanym poziomie 58518,00 PLN jak i realnym na poziomie 24706,00 PLN w skali miesiąca. (poz. 23 i 24) Nadwyżka może stanowić także rezerwę finansową na ewentualną podwyżkę struktury kosztowej procesu odbioru odpadów na terenie gminy Dopiewo po r. a) Podsumowanie Zakładając, iż wdrożenie nowego procesu systemu odbioru odpadów na terenie gminy Dopiewo od r. będzie generowało naturalne wstępne problemy związane z organizacją takiego procesu zalecana jest dla gminy ostrożność kupiecka oraz przyjęcie kalkulacji, która pozwoli uniknąć generowanie ewentualnych deficytów finansowych. Reasumując wszystkie omawiane aspekty można zarekomendować przejęcie cen dla nieruchomości zamieszkałych wg obecnego cennika obowiązującego w związku międzygminnym Selekt, czyli 10 PLN za osobę, która deklaruje segregowanie odpadów oraz 14 PLN dla osoby, która rezygnuje z segregacji. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych zalecane jest przyjęcie cen obowiązujących po r. Z poważaniem Bernhard Skiba EAST EUROPE CONSULTING COMPANY 10 S t r o n a [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 10

11 [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 11

12 [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 12

13 [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 13

14 [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 14

15 [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 15

16 [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 16

17 [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 17

18 [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 18

19 [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 19

20 Załącznik nr. 2 Ocena przyszłych kosztów i przychodów na podstawie kalkulacyjnego rachunku zysków i strat w prognozie miesięcznej Poz. Wyszczególnienie Kwota A Prognozowane koszty systemu 1 Koszty logistyki (zbieranie, odbiór, transport) 95760,00 2 Koszty przetworzenia odpadów (przetwarzanie, sortowanie, składowanie) ,00 3 Koszty administracyjne 10000,00 4 Suma kosztów miesięcznych ,00 B Przychody bieżące 5 Nieruchomości zamieszkałe bez segregacji 24738,00 6 Nieruchomości zamieszkałe z segregacją ,00 7 Nieruchomości niezamieszkałe 45660,82 8 Suma przychodów miesięcznych z deklaracji ,82 9 Prognozowana wartość wpływów (89 % sumy przychodów miesięcznych) ,35 10 Prognozowane wpływy ze sprzedaży surówców wtórnych 2500,00 11 Suma przychodów miesięcznych (poz ) ,82 12 Prognozowana suma realnych wpływów miesięcznych (poz ) ,35 13 Zysk / Strata (poz. 11-4) księgowa 12098,82 14 Zysk / Strata ( poz. 12-4) realna ,65 C Przychody prognozowane * 15 Nieruchomości zamieszkałe bez segregacji 24738,00 16 Nieruchomości zamieszkałe z segregacją ,00 17 Nieruchomości niezamieszkałe 92080,00 18 Suma przychodów miesięcznych z deklaracji ,00 19 Prognozowana wartość wpływów (89 % sumy przychodów miesięcznych) ,42 20 Prognozowane wpływy ze sprzedaży surówców wtórnych 2500,00 21 Suma przychodów miesięcznych (poz ) ,00 22 Prognozowana suma realnych wpływów miesięcznych ,42 23 Zysk / Strata ( 23-13) księgowa 58518,00 24 Zysk / Strata ( 24-13) realna 24706,42 * Przychody prognozowane zawierają korektę cen dla nieruchomości niezamieszkałych obowiązującą na terenie związku międzydminnego Selekt od r. [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 20

21 [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 21

22 [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 22

23 [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 23

24 [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 24

25 [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 25

26 [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 26

27 [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 27

28 [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 28

29 [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 29

30 [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 30

Uchwała nr XVII/187/2016 Rady Gminy Stawiguda z dnia 19 lipca 2016r.

Uchwała nr XVII/187/2016 Rady Gminy Stawiguda z dnia 19 lipca 2016r. Uchwała nr XVII/187/2016 Rady Gminy Stawiguda z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz stawki opłat za

Bardziej szczegółowo

RADY MIASTA CIECHANÓW

RADY MIASTA CIECHANÓW UCHWAŁA Nr 144/XIV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ W SPRAWIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE BIAŁA

INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ W SPRAWIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE BIAŁA INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ W SPRAWIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE BIAŁA Przedstawiona niżej informacja obejmuje stan prawny na okres 30 listopada 2013 r. I. UCHWAŁY W okresie od listopada 2012

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Urząd Gminy Rokiciny ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Rokiciny kwiecień 2015 r. Spis treści 1. Wstęp. 3 2. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści III. komunalnymi Ramy prawne. Ogólna charakterystyka nowego systemu gospodarki odpadami

Spis treści III. komunalnymi Ramy prawne. Ogólna charakterystyka nowego systemu gospodarki odpadami Spis treści płyty CD... X Notki biograficzne... XI Wykaz skrótów... XIII Wstęp... XVII CZĘŚĆ 1. Podstawy prawne i uczestnicy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi... 1 1. Ramy prawne. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Gródek Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 27 czerwca 2012 r. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. /. Rady Gminy.. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała Nr. /. Rady Gminy.. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty Uchwała Nr. /. Rady Gminy.. z dnia Projekt w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.

Bardziej szczegółowo

SEGREGUJĄC ODPADY ZAPŁACISZ MNIEJ! NOWE ZASADY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA OD 1 LIPCA 2013 ROKU

SEGREGUJĄC ODPADY ZAPŁACISZ MNIEJ! NOWE ZASADY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA OD 1 LIPCA 2013 ROKU SEGREGUJĄC ODPADY ZAPŁACISZ MNIEJ! NOWE ZASADY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA OD 1 LIPCA 2013 ROKU Szanowni Państwo! Dnia 1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana Ustawa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 Brenna, kwiecień 2013 Spis treści I. Wstęp. II. Zagadnienia ogólne. III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GIZAŁKI W ROKU 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GIZAŁKI W ROKU 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GIZAŁKI W ROKU 2014 Gizałki, 28.04.2015 r. I. WSTĘP Prezentowana analiza gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje rok 2014. Od dnia 01 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK Horyniec-Zdrój, kwiecień 2015 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROGÓW ZA 2015 r.

ANALIZA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROGÓW ZA 2015 r. ANALIZA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROGÓW ZA 2015 r. 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania analizy Roczna analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rogów,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4923 UCHWAŁA NR XLIII/227/2013 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 Oleszyce, dnia 26 kwietnia 2016 roku. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok. GMINA Golub-Dobrzyń Urząd Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń NIP 878-10-19-960 e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl www.uggolub-dobrzyn.pl Analiza stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GIZAŁKI W ROKU 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GIZAŁKI W ROKU 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GIZAŁKI W ROKU 2015 Gizałki, 25.04.2016 r. I. WSTĘP Prezentowana analiza gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje rok 2015. Od dnia 01 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SIWZ zmiany dokonano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia r.

ZMIANA SIWZ zmiany dokonano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia r. Andrychów, dnia 24.03.2015 r. ZMIANA SIWZ zmiany dokonano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 24.03.2015 r. W związku z prowadzonym postępowaniem nr PA/01/KS/2015 o zamówienie publiczne na Odbiór

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LEGNICKIE POLE. Legnickie Pole, grudzień 2014r.

ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LEGNICKIE POLE. Legnickie Pole, grudzień 2014r. ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LEGNICKIE POLE Legnickie Pole, grudzień 2014r. Najważniejsze zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2014 ( z uwzględnieniem roku 2013)

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2014 ( z uwzględnieniem roku 2013) Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2014 ( z uwzględnieniem roku 2013) Sporządził Andrzej Włodarczyk Nowa Ruda, kwiecień 2015 Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

ABC Samorządowej Gospodarki Odpadowej Praktyka i doświadczenie Związku Międzygminnego Obra w zakresie stosowania od 1997 roku opłaty zryczałtowanej

ABC Samorządowej Gospodarki Odpadowej Praktyka i doświadczenie Związku Międzygminnego Obra w zakresie stosowania od 1997 roku opłaty zryczałtowanej ABC Samorządowej Gospodarki Odpadowej Praktyka i doświadczenie Związku Międzygminnego Obra w zakresie stosowania od 1997 roku opłaty zryczałtowanej W celu wspólnej realizacji wybranych zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina

Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina Część I Przepływ opłaty śmieciowej pomiędzy gminą/związkiem, a Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych w praktyce. Region X Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2015

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2015 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2015 Sporządził Andrzej Włodarczyk Nowa Ruda, kwiecień 2016 Spis treści: 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Krasne, kwiecień 2015 r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy za rok Wprowadzenie

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy za rok Wprowadzenie 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawa prawna. Podstawę prawną analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi stanowi art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO Gniezno, kwiecień 2016 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWA PRAWNA... 3 3. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2014 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.

Bardziej szczegółowo

Wojciechów, kwiecień 2017 r.

Wojciechów, kwiecień 2017 r. Wojciechów, kwiecień 2017 r. 1 Spis Treści I. Wstęp 3 II. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Wojciechów. 3 III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO Gniezno, kwiecień 2015r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWA PRAWNA... 3 3. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rypin za 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rypin za 2016 r. Urząd Gminy Rypin ul. Lipnowska 4 87-500 Rypin Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rypin za 2016 r. Rypin 30.04.2017 r. Spis treści I. Wstęp.... 3 II. Zagadnienia ogólne....

Bardziej szczegółowo

Paweł Kaźmierczak pawel.kazmierczak@ziemski.com.pl. www.ziemski.com.pl www.prawodlasamorzadu.pl

Paweł Kaźmierczak pawel.kazmierczak@ziemski.com.pl. www.ziemski.com.pl www.prawodlasamorzadu.pl Zasady opodatkowania VAT systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości powstałego wskutek nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach Paweł Kaźmierczak pawel.kazmierczak@ziemski.com.pl

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2014 r. na terenie Gminy Krosno Odrzańskie

Podsumowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2014 r. na terenie Gminy Krosno Odrzańskie Podsumowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2014 r. na terenie Gminy Krosno Odrzańskie Minęło pół roku od momentu, gdy Gmina Krosno Odrzańskie samodzielnie prowadzi system

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Pilzno, 27.04.2015 r. I. Wstęp 1.1 Cel przygotowania analizy Zgodnie z zapisem art.3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

OCENA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WADOWICE

OCENA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WADOWICE OCENA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WADOWICE w 2015 r. Wadowice, marzec 2016 r. Opracowano w urzędzie Miejskim w Wadowicach mgr inż. Paweł Jodłowski inspektor ds. ochrony

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK Żagań, dn. 21 kwiecień 2015 r. I. Wstęp Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK JANÓW LUBELSKI, LUTY 2015 ROK Sporządził: Krzysztof Kołtyś-Referat Ochrony

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski, Rynek 1, Trzebiatów (osobiście lub pocztą).

Urząd Miejski, Rynek 1, Trzebiatów (osobiście lub pocztą). DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ, A W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ, NA TERENIE KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE Podstawa prawna: Zobowiązany

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE za rok 2013 GOLUB-DOBRZYŃ 2014 I. WPROWADZENIE 1. CEL PRZYGOTOWANIA ANALIZY Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R. Związek Międzygminny Eko Przyszłość z siedzibą przy ul. Arciszewskiego 10 w Nowej Soli zrzesza 13 Gmin (członków Związku) z powiatów: zielonogórskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto za 2014 rok. Nowe Miasto, 17 kwietnia 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto za 2014 rok. Nowe Miasto, 17 kwietnia 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto za 2014 rok Nowe Miasto, 17 kwietnia 2015 r. 1 Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Gmina Krzepice ul. Częstochowska 13 42-160 Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Krzepice, dn. 29 kwietnia 2015 r. 1 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

NOWY MODEL GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE. - ILE ZAPLACIMY ZA NASZE ODPADY OD 2013 r. Warszawa, październik 2012 Krzysztof Kawczyński - KIG

NOWY MODEL GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE. - ILE ZAPLACIMY ZA NASZE ODPADY OD 2013 r. Warszawa, październik 2012 Krzysztof Kawczyński - KIG NOWY MODEL GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE - ILE ZAPLACIMY ZA NASZE ODPADY OD 2013 r. Warszawa, październik 2012 Krzysztof Kawczyński - KIG Polska gospodarka odpadami w 2011 r. Proponowany tekst

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 Opracowanie: Magdalena Stobienia Zatwierdził: Marzec 2014 I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY WDROŻENIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINACH

ZASADY WDROŻENIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINACH ZASADY WDROŻENIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINACH USTAWA Z DNIA 1 LIPCA 2011 r. O ZMIANIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW NOWE OBOWIĄZKI GMIN (USTAWA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK ZA ROK 2014 (z uwzględnieniem okresu VII XII 2013)

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK ZA ROK 2014 (z uwzględnieniem okresu VII XII 2013) ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK ZA ROK 2014 (z uwzględnieniem okresu VII XII 2013) Serock, 30.04.2015r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawy prawne funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Niskie stawki opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych pułapką dla gmin i przedsiębiorców

Niskie stawki opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych pułapką dla gmin i przedsiębiorców Edwin Górnicki Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH w Warszawie Niskie stawki opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych pułapką dla gmin i przedsiębiorców NOWOCZESNY SYSTEM GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Tomaszów Lubelski za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Tomaszów Lubelski za 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Tomaszów Lubelski za 2014r. 1. Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi jedno z zadań Gminy jakim jest sporządzenie rocznej analizy stanu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cybinka za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cybinka za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cybinka za 2015 r. Cybinka, kwiecień 2016 r. WSTĘP Dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi jest jednym z obowiązków

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 Przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Głuchołazy 2015 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miłoradz za rok 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miłoradz za rok 2015 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miłoradz za rok 2015 Stan na 31 grudnia 2015 r. Sporządziła: Anna Kubera Urząd Gminy Miłoradz Referat Rozwoju Miłoradz, kwiecień 2016 r. 1

Bardziej szczegółowo

ANALIZA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROGÓW ZA 2016 r.

ANALIZA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROGÓW ZA 2016 r. ANALIZA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROGÓW ZA 2016 r. 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania analizy Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rogów,

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy dokonują

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Gdyni z dnia. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr Rady Miasta Gdyni z dnia. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała Nr Rady Miasta Gdyni z dnia. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja średniorocznej wartości wskaźnika rentowności aktywów (ROA) w celu weryfikacji i kontroli wysokości przyznawanej rekompensaty

Kalkulacja średniorocznej wartości wskaźnika rentowności aktywów (ROA) w celu weryfikacji i kontroli wysokości przyznawanej rekompensaty Załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Zielona Góra nr 724.211 z dnia 29 lipca 211 r. Kalkulacja średniorocznej wartości wskaźnika rentowności aktywów (ROA) w celu weryfikacji i kontroli wysokości

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY PRAWNE DO USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

PLANOWANE ZMIANY PRAWNE DO USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH PLANOWANE ZMIANY PRAWNE DO USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Rzeszów, dnia 3 lipca 2014 r. Stan realizacji przetargów Podpisana umowa z

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ Podstawa prawna: Zobowiązany do złożenia deklaracji: Miejsce składania deklaracji: Ustawa z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

NALICZANIE I POBÓR OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZMIANY W 2015 ROKU

NALICZANIE I POBÓR OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZMIANY W 2015 ROKU Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z póź. zm.) Przepis Przed zmianą Po zmianie ust. 2a NALICZANIE I POBÓR OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A R

R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A R R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A 2 0 1 5 R O K L U T O C I N 2016 1 I. Wstęp. 1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZA 2014 ROK przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska Lutowiska, kwiecień 2015 r. Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi ma na celu weryfikacje możliwości technicznych

Bardziej szczegółowo

Korekta analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2016 rok

Korekta analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2016 rok Korekta analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2016 rok Biskupiec, czerwiec 2017r SPIS TREŚCI I Cel i podstawa prawna przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Związku Międzygminnego. Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Związku Międzygminnego. Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej za rok 2013 1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ ZA ROK

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK w sprawie założeń polityki społeczno - gospodarczej na 2013 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH, USŁUGOWYCH I PRODUKCYJNYCH

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH, USŁUGOWYCH I PRODUKCYJNYCH INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH, USŁUGOWYCH I PRODUKCYJNYCH Deklarację należy wypełnić czytelnie na maszynie, komputerze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/64/15 Rady Miejskiej w Czersku. z dnia 14 maja 2015 r.

Uchwała Nr VI/64/15 Rady Miejskiej w Czersku. z dnia 14 maja 2015 r. BR.0007.37.2015 Uchwała Nr VI/64/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty Na

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia DO-1 1. Dzień Miesiąc - Rok DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Milejów 2014 r. Milejów, dnia 29 kwietnia 2015 r. 1. Cel analizy, warunkowania formalno-prawne. Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 10, art. 9tb

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Charsznica za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Charsznica za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Charsznica za 2014 r. Miechów-Charsznica dnia 30.04.2015 Wprowadzenie Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/54/11. Rada Gminy. uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR IX/54/11. Rada Gminy. uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR IX/54/11 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) dla Gminy Słubice na lata 2013-2025 wraz z prognozą kwoty długu Gminy Słubice

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Spytkowice za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Spytkowice za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Spytkowice za 2014 rok I. Wstęp 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/9/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr X/9/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. Uchwała Nr X/9/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 Brzeźnica 2015 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ DO-1

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ DO-1 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ DO-1 1) Deklarację wypełnia właściciel nieruchomości (w tym również zarządca). W przypadku budynków wielolokalowych deklaracja składana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Charsznica za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Charsznica za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Charsznica za 2015 r. Miechów-Charsznica, kwiecień 2016 Wprowadzenie Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZARNOCIN ZA 2015 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZARNOCIN ZA 2015 R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZARNOCIN ZA 2015 R. I. Cel przygotowania oraz podstawa prawna sporządzenia Analizy Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Lębork, ul. Armii Krajowej 14 B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Lębork, ul. Armii Krajowej 14 B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII-239/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.03.2016 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VIII-66/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24.04.2015 r. POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Postomino 2015 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna... 3 3. Zagadnienia ogólne... 4 4. Możliwości przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK I. Wstęp Gmina Rudziniec (10575 mieszkańców, powierzchnia 160,4 km2 dane na dzień 31.12.2013 r.) położona w zachodniej części województwa śląskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Masłów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Masłów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Masłów za 2015 rok Masłów, kwiecień 2016 Spis treści: 1. Cel i podstawa prawna przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi...s.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2015 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2015 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013 Brzeźnica 2013 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391). Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości. Wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wdrażanie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

Kompleksowe wdrażanie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Dr Wojciech Piontek Kompleksowe wdrażanie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach Kraków, 06 czerwca 2013 Dokonujące się w gospodarce rewolucje okresowo

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszków w 2014 roku

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszków w 2014 roku Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszków w 2014 roku 1. Cel Analizy gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Wyszków Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dębno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dębno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dębno za 2014 r. Dębno, Kwiecień 2015 r. 1 Wstęp Dokonanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi jest ustawowym obowiązkiem nałożonym

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/320/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 20.08.2014 r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Załącznik do uchwały Rady Miasta Świnoujście nr... z dnia.. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Podstawa

Bardziej szczegółowo