Protokół nr 46/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu 14 kwietnia 2005 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr 46/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu 14 kwietnia 2005 roku"

Transkrypt

1 Protokół nr 46/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu 14 kwietnia 2005 roku Posiedzenie rozpoczęło się o godz , a zakończyło o godz Stan członków Komisji 11 Obecnych 11 Nieobecnych 0 Osób zaproszonych 8 Obecnych 3 Lista Obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Osoby zaproszone : 1) Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka 2) Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka 3) Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka 4) Pan Marek Kijek Prezes Rynex sp. z o.o. 5) Pan Jan Jaworski Prezes MZGM sp. z o.o. 6) Pan Dariusz Bobko Rada Nadzorcza Komunikacja Miejska sp. z o.o. 7) Pan Tomasz Chojnacki dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych 8) Pan Witold Rogowiecki Kierownik Oddziału Promocji Gospodarczej i Współpracy z Zagranicą Projekt porządku obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Informacja nt. konkursu ogłoszonego przez Rynex sp. z o.o. na zagospodarowanie terenu przed Teatrem Dramatycznym w Płocku. 3. Informacja nt. wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu Miasta Płocka i radnych Rady Miasta Płocka w latach Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka za rok Omówienie skarg złożonych przez Pana xxxxxxxxxxxxx kontynuacja tematu. 6. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej w dniach 17 marca i 22 marca 2005 roku. Ad. pkt1 Pan Zenon Sylwester Wiśniewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał przybyłych na posiedzenie członków Komisji oraz zaproszonych gości i zapytał czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Pani radna Elżbieta Popczuk zgłosiła propozycję, aby punkt czwarty porządku obrad przełożyć na najbliższe posiedzenie ponieważ ma dziś ważne spotkanie i musi wcześniej opuścić posiedzenie. Pan radny Wiesław Kossakowski powiedział: ja zgadzam się żebyśmy przełożyli ten punkt tylko nie możemy sobie jako Komisja Rewizyjna pozwolić na to żeby nie zdążyć ze sprawozdaniem do sesji. To już byłaby wina Komisji. Pani radna Elżbieta Popczuk podkreśliła, że to jest tylko prośba, ponieważ wie, że następna Komisja jest wyznaczona na najbliższą środę, 20 kwietnia. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: proponuję aby w porządku obrad zawrzeć punkt sprawy różne i żeby tak już zawsze było, bo zawsze dodatkowe sprawy mogą wyniknąć.

2 Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał czy dobrze zrozumiał że został zgłoszony wniosek o zdjęcie z dzisiejszego porządku obrad punktu dot. sprawozdania z pracy Komisji? Pani radna Elżbieta Popczuk powiedziała: tak, taka jest moja prośba. Przewodniczący Komisji Pan Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: ja bym rozszerzył wniosek Pani radnej Popczuk o zapis: aby wszyscy radni zostali w tej chwili zobowiązani do dostarczenia uwag do mojego sprawozdania które przedstawiłem w formie elektronicznej jak i pisemnej. Poprzez zapoznanie się z tymi uwagami będziemy głosowali poszczególne wnioski. Pan radny Marek Krysztofiak zapytał do kiedy? Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski odpowiedział: powinniśmy mieć do dziś. Jeśli nie, to do następnego posiedzenia, do Biura Rady proszę składać wnioski. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: to znaczy, że mamy zgłaszać na piśmie to, co później zostało by wprowadzone do sprawozdania, żeby już nie zgłaszać na posiedzeniu. Pan Przewodniczący Komisji Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał, kto z członków Komisji jest za tym, aby punkt czwarty porządku obrad zdjąć z dzisiejszego porządku i przesunąć na kolejne posiedzenie 20 kwietnia? Wynik głosowania : za-9 przeciw-0 wstrzymało się-1 Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie porządek wraz z zaproponowanymi zmianami. Wynik głosowania: za-10 przeciw-0 wstrzymało się- 0 Porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Informacja nt. konkursu ogłoszonego przez Rynex sp. z o.o. na zagospodarowanie terenu przed Teatrem Dramatycznym w Płocku. 3. Informacja nt. wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu Miasta Płocka i radnych Rady Miasta Płocka w latach Omówienie skarg złożonych przez Pana xxxxxxxxxxxx kontynuacja tematu. 5. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej w dniach 17 marca i 22 marca 2005 roku. 6. Sprawy różne i organizacyjne. Ad. pkt 2 Informacja nt. konkursu ogłoszonego przez Rynex sp. z o.o. na zagospodarowanie terenu przed Teatrem Dramatycznym w Płocku. Pani radna Bożena Musiał zapytała czy na dzisiejsze posiedzenie był zaproszony Pan Prezydent lub jego Zastępca jako przedstawiciel właściciela?

3 Przewodniczący Komisji Pan Zenon Sylwester Wiśniewski poinformował że został zaproszony Pan Mirosłw Milewski z Zastępcą Prezydenta Panem Dariuszem Zawidzkim i powiedział, że ma nadzieję, iż Pan Prezydent przybędzie na dzisiejsze posiedzenie. Ponadto Pan Przewodniczący powiedział: Otrzymałem pismo od Pana Dariusza Bobko Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Rynex, w którym informuje, że nie może być obecny na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej z powodu trwającego od 15 kwietnia wyjazdu służbowego. Pan Wiśniewski poinformował ponadto, że w związku z tym iż na poprzednim posiedzeniu został złożony wniosek o zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej członków Rady Nadzorczej Komunikacji Miejskiej i Prezesa Zarządu w przyszłym tygodniu wniosek ten zostanie zrealizowany. Pani radna Elżbieta Popczuk zaproponowała, aby w związku z zaproszeniem na następne posiedzenie przedstawicieli spółki Komunikacja Miejska posiedzenie Komisji odbyło się trochę wcześniej niż zazwyczaj. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski poinformował, że temat ten zostanie umieszczony w porządku obrad w punkcie pierwszym i powiedział: będę chciał zaprosić na to posiedzenie również Panią radną Violettę Kulpę, bo warto żeby były obecne wszystkie strony. Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Pana Marka Kijka Prezesa Spółki Rynex. Pan Marek Kijek Prezes Spółki Rynex powiedział: Pewnie już wszyscy Państwo znają informację, bo ukazała się w lokalnych mediach, że 11 kwietnia konkurs na wyłonienie inwestora na zagospodarowanie placu Nowy Rynek został unieważniony. Była to decyzja komisji konkursowej. Uzasadnieniem takiej decyzji komisji konkursowej była opinia przedstawiona przez zespół ekspertów oceniających prace pod względem architektonicznourbanistycznym, która nie była pozytywna, a nawet więcej, żadna z prac które wystartowały w konkursie nie była rekomendowana do realizacji. Wobec powyższego na tym etapie komisja stwierdziła, że nie ma sensu już dalej rozpatrywać i konkurs unieważniono. Pan radny Marek Krysztofiak zapytał kiedy będzie ogłoszony następny konkurs? Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: tego nie potrafię powiedzieć. Pan radny Jerzy Seweryniak zapytał dlaczego komisja odrzuciła projekty? Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: ja nie potrafię wytłumaczyć zapisów architektonicznych. Padło takie stwierdzenie, że żadna z prac w przedstawionych wersjach nie jest rekomendowana przez grupę ekspertów do realizacji. Natomiast w opinii architektów nie mamy zaznaczone co szczególnie było złe, co można by ewentualnie poprawić i jak. Jest tylko jednoznaczna informacja komisji, że żadna praca nie ma możliwości być zrealizowana. Pan radny Jerzy Seweryniak zapytał ilu oferentów się zgłosiło do konkursu i czy można ich ujawnić? Pan Prezes Marek Kijek poinformował, że zgłosiło się trzech oferentów. Firma Echo Investment, AM Development International BV i Skyline Management Sp. z o.o. Pan radny Jerzy Seweryniak zapytał czy są to firmy które sprawdziły się na rynku krajowym i czy te firmy zostały zaproszone przez komisję? Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: konkurs ogłaszany był przez zamieszczenie ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej i każdy miał prawo do tego konkursu wystartować niemniej z tych trzech firm spółka Echo Investment jest firmą z kapitałem polskim. Jest to spółka notowana na

4 Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka Skyline Management jest grupy Polimeni reprezentuje kapitał amerykański, natomiast grupa AM Development reprezentuje kapitał holenderski. Pan radny Jerzy Seweryniak zapytał: czy oferty były ujawnione. Czy komisja udostępniła do ujawnienia oceny projektów. Przetarg został unieważniony, z takiej przyczyny czy dlatego że nie spełniają warunków? Pani radna Bożena Musiał powiedziała: szkoda, że nie ma tu Pana Prezydenta, bo cała sprawa zaczęła się od obejścia uchwały Rady Miasta. Rada Miasta jak Panowie wiedzą podjęła uchwałę i nie zgodziła się na takie zagospodarowanie placu jakie było proponowane. Nie dostaliśmy żadnej propozycji od Pana Prezydenta i dowiedzieliśmy się na jednej z kolejnych sesji, że Pan Prezydent obszedł uchwałę przekazując aportem spółce plac do zagospodarowania. Ponadto Panowie zdają sobie sprawę, że wszystkie duże inwestycje jakie były w mieście wiązały się z tym, że najpierw była przedstawiana koncepcja, wizualizacja, było to dyskutowane z przedstawicielami samorządu, mieszkańcami miasta, z Radami Osiedli które ewentualnie wypowiadały się w jaki sposób zagospodarować. Wartość tego placu i wartość inwestycji jest tak duża, że załatwienie sprawy w ten sposób w jaki została przeprowadzona jest trochę niepoważna. Jest to lekceważenie samorządu i mieszkańców miasta takie jest moje odczucie. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: ja bym chciał od razu wyjaśnić, żeby później nie było nieporozumień jak było w sprawozdaniu, czy jest tak jak mówi koleżanka. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał w jakim sprawozdaniu? Pan radny Marek Krysztofiak odpowiedział: Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał: czy może Pan radny przybliżyć co tam było? Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: dyskutowaliśmy o tym dwa czy trzy tygodnie temu i tam były tego typu sformułowania które chciałbym wyjaśnić. Może ja się mylę, nie zakładam z góry, że mam rację, ale wydaje mi się, że radni uchwalili tak żeby Cinema City nie budowało na placu przed teatrem, to nie jest tak, że Pan Prezydent obszedł uchwałę Rady Miasta tylko była druga uchwała, którą ta sama Rada przegłosowała przekazując teren spółce Rynex. Czy ja się mylę? Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski odpowiedział: myli się Pan. Pan radny Marek Krysztofiak zapytał: ale czy my to głosowaliśmy, czy nie, jeśli się mylę to wycofuję swoją wypowiedź. Pan radny Wiesław Kossakowski powiedział: Prezydent do pewnej wartości może przekazać majątek gminy lub zbyć majątek gminy. Pan radny Arkadiusz Iwaniak powiedział : gmina może tylko przekazać aport. Pan radny Marek Krysztofiak zapytał: czy my przegłosowaliśmy uchwałę, która upoważniła do tego Prezydenta? Pani radna Smardzewska-Czmiel powiedziała: generalnie upoważniliśmy Pana Prezydenta. Pan radny Wiesław Kossakowski powiedział: z tego co ja pamiętam oczywiście, że nie było takiej uchwały Rady Miasta która upoważniała by Prezydenta żeby aportem przekazać spółce Rynex teren przed teatrem, ale z tego co pamiętam była uchwała która upoważniała Prezydenta do

5 przekazania aportu, czy zbycia majątku gminnego do jakiejś kwoty, na rzecz np. spółek czy innych podmiotów. Pan radny Marek Krysztofiak zapytał: czy Pan Prezydent korzystając z tej uchwały mógł ten teren przekazać? Mógł, czyli de facto my upoważniliśmy Prezydenta. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: ja ubolewam nad faktem, że Prezydent i jego Zastępca się spóźniają jest już 20 minut po czasie. Może poproszę żeby ktoś poprosił Pana Prezydenta. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: jeśli już to Pan Przewodniczący powinien poprosić. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: Pani radna Musiał zadała, pytanie proszę o udzielenie odpowiedzi. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: ale najpierw wyjaśnijmy moją wątpliwość. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: może za chwilę, proszę o powtórzenie pytania przez Panią radną. Pani radna Bożena Musiał powiedziała: ja chciałabym się dowiedzieć dlaczego nie została zachowana taka procedura jak przy innych dużych inwestycjach typu amfiteatr, Tumska i kilka innych. Wtedy najpierw Rada, czy mieszkańcy otrzymywali wizualizację kilka projektów i z tego wybrali najbardziej odpowiedni do zagospodarowania tego terenu. Myślę, że wszystko, co chcieliśmy powiedzieć przekazaliśmy w wystosowanym liście i chciałam się dowiedzieć dlaczego taka droga postępowania nie została zachowana. Pan Prezes Marek Kijek powiedział: nam trudno odpowiadać za taką drogę postępowania, bo my otrzymaliśmy do spółki aport w postaci tego majątku, jest to w tej chwili własność spółki i Zarząd spółki postanowił ogłosić konkurs na ten teren. Pani radna Bożena Musiał powiedziała: ale o ile wiem Rynex jest spółką gminną i Zarząd reprezentuje interesy właściciela, a więc miasta. Pan Marek Kijek Prezes spółki Rynex powiedział: z tym, że reprezentuje właściciela to my się jak najbardziej zgadzamy, natomiast nie zmienia to faktu, że ten teren jest własnością spółki i spółka ma prawo ogłosić konkurs na ten teren. Na żadnym etapie konkursu nie wynikało, że my nie chcemy tego pokazać bo założeniem naszym było takie postępowanie, że w momencie kiedy komisja konkursowa dokona wyboru jakiejś oferty przed podpisaniem umowy z potencjalnym inwestorem któryby wygrał, chcieliśmy zaprezentować to w pierwszej kolejności radnym miasta Płocka, a następnie zorganizować konferencję prasową, żeby zapoznać z tym mieszkańców, przed podpisaniem umowy, ale stało się inaczej. Pan radny Arkadiusz Iwaniak powiedział: oczywiście Pan Prezydent został upoważniony przez Radę Miasta, ale nie ci sami ludzie głosowali. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: ci sami radni wchodzący w skład tej Rady raz zagłosowali tak, raz tak, to jest fakt. Pan radny Arkadiusz Iwaniak powiedział: nie wiem czy ci sami, ale to jest bardzo ważne bo według mnie Prezydent to wykorzystał, miał do tego prawo, ale wykorzystał to żeby przekazać aportem. To co donosiła prasa, co usłyszeliśmy na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, że miesiąc jest za krótko i tak naprawdę jest to odrzucone, można to przeczytać między wierszami m.in. dlatego, że czas był za krótki, nie można było przygotować odpowiedniej oferty. Wypowiadali się

6 najlepsi fachowcy również z kraju którzy mówili, że czas jest za krótki żeby stworzyć dobrą propozycję zagospodarowania tego terenu bo to jest szczególnie ważne dla Płocka, jego wizerunku. Ja miałbym pytanie i propozycję dla Zarządu, bo reprezentuje tu właściciela, oczywiście procedura zamówień publicznych nie obowiązuje i takie są przepisy prawa, ale czy nie można by tego zrobić w taki sposób, że uruchamiacie procedurę, są oferty, kończy się to prezentacją dla radnych wszystkich koncepcji zagospodarowania. My jako radni może nie na sam koniec mówimy, że ta oferta jest najlepsza, natomiast moglibyśmy być ciałem doradczym, wtedy wy się uchronicie jako Zarząd od posądzeń o różnego rodzaju niedobre rzeczy, my będziemy mogli się na ten temat wypowiedzieć, będzie to transparentne i świetnie będzie się wpisywało w Program Przejrzysta Polska, w który nasz samorząd wszedł. Prezentacji można dokonać multimedialnej, oczywiście decyzja będzie należała do komisji. Uważam, że to byłoby fair w stosunku do nas Radnych. My podejmując taką decyzję, że Prezydent może wnieść aport do spółki, zaufaliśmy mu po to, że zrobi coś dobrego dla mieszkańców, że nie będzie to owiane tajemnicą. Myślę, że my moglibyśmy się z tym zapoznać, była by decyzja odpowiedniej komisji, byłby odpowiedni termin, bo myślę, że tu pośpiech nie jest wskazany nie trzeba tego kończyć przed kampanią wyborczą, nie ma tu pośpiechu. Pan Prezes Marek Kijek powiedział: co do pośpiechu, nawiązał Pan radny do artykułów prasowych. Mogę powiedzieć, że specyfikację konkursową pobrało dziesięć różnych podmiotów i tylko jeden podmiot który zawsze się wypowiadał miał jakiekolwiek uwagi do przygotowanej specyfikacji. Ten jeden podmiot zwrócił się do Zarządu spółki o przedłużenie terminu do dziewięćdziesięciu dni po czym po trzech dniach otrzymaliśmy kolejną informację, że są skłonni zgodzić się na sześćdziesiąt dni. Chciałbym tu zasugerować, że ustalenie rzeczywiście terminu w którym należałby to wykonać, jeśli podstawą jak niektórzy sądzą był za krótki termin to my to na siebie przyjmiemy, ale chciałbym podkreślić jeszcze raz, prasa cały czas pisała o projektach. Ja się nie dziwię, nie będąc architektem, jak bym przeczytał w prasie o projekcie w ciągu miesiąca o takim przedsięwzięciu sam bym powiedział, że to jest niemożliwe, nie realne. Ja chciałem zwrócić uwagę na jedno konkretne słowo które nie pojawiało się w prasie to jest koncepcja. To znaczy, że na koncepcji można pracować. My to nazywamy zdjęciem, pokazanie jak to ma wyglądać, to są materiały wyjściowe do dalszej pracy, do obróbki. My wiedzieliśmy, że nie ma takiej możliwości żeby stworzyć dzieło które zadowoli wszystkich, ale danie elementów które można naprawić. Unieważnienie poszło w takim kierunku, że nasi eksperci od architektury ocenili, że te prace musiałyby przejść bardzo duże zmiany żeby mogły być zaakceptowane. My potraktowaliśmy to jako zmianę oferty, jeśli miałoby to iść w takim kierunku to należałoby ogłosić drugi przetarg, bo inni oferenci poczuliby się w tym momencie oszukani dlatego ten przetarg miał taki a nie inny finał. Pan radny Arkadiusz Iwaniak powiedział: dobrze, proszę tego nie odbierać jako atak, prawdopodobnie nie wszystkie informacje które tu przedstawił Pan Prezes i które jeszcze można by przedstawić były podane do publicznej wiadomości. Było to owiane tajemniczością i czuć było wątek niedobry dla całego zagadnienia. Tak to odbierali ludzie którzy do nas radnych docierają i tak to przedstawiają. Gdyby to można było zrobić w sposób bardziej obrazowy, żeby wyjaśnić, byłoby zupełnie inaczej, nie mielibyśmy problemu. Pan Jan Jaworski Wiceprezes spółki Rynex powiedział: dodając do tego co powiedział Pan Prezes Kijek chciałbym przekazać jedną podstawową rzecz, odpowiadając na pytanie Pana radnego. Spółka Rynex jako spółka prawa handlowego, której miasto jest udziałowcem z założenia realizuje cele jakie ma gmina, czyli nie tylko jako Pan Prezydent, ale jako radni ponieważ oni mają również wpływ na rozwój tego miasta. Zadawanie pod wątpliwość pytania czy aby to nie jest ze szkodą dla miasta, czy mieszkańców tego miasta, to jest pytanie co to właściwie miało powstać, że miało działać na szkodę, czy właśnie to co podkreśliliśmy w liście czyli uporządkowanie tego terenu pod względem architektonicznourbanistyczm, nie wspomnę o miejscach pracy, czy o stworzeniu pewnych ośrodków kultury których w tym mieście brakuje. Jeżeli poddajemy pod wątpliwość istnienie takich obiektów to właściwie na jakiej my płaszczyźnie rozmawiamy. Jak ma coś powstać, niezależnie od tego co, to blokujmy to?

7 Wracając do kilku wspomnianych wątków, czy Pan i pozostali Państwo radni czujecie się ekspertami w ocenie prac architektoniczno-urbanistycznych? Pragnę nadmienić, że firmy które się do nas zgłosiły, a które przede wszystkim złożyły oferty to nie są tzw. firmy krzak. To są duże firmy developerskie które na co dzień prowadzą kilka inwestycji. Jeśli Państwo prześledzicie fachową prasę, czy ogólnodostępną to dowiecie się, że takie Echo Investment prowadzi kilka inwestycji, nie na taką skalę jak w Płocku tylko dużo większą tak jak firma Skyline czy AM Development. Chcę przez to powiedzieć, że te firmy mają potencjał zarówno finansowy jak i organizacyjny i są w stanie spełnić tą ofertę. Odnosząc się do innych ofert oferentów którzy pobrali, a nie złożyli można było od razu ocenić, że ta firma nie ma potencjału bądź jest to firma architektoniczna, za nią nie stoi kapitał bądź firma budowlana, która dopiero szukałaby architektów. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: ja przepraszam, ale ja w ogóle Pana Prezesa nie zrozumiałem. Czy to oznacza, że mieliście jakąś wywiadownię gospodarczą która sprawdziła te firmy, która weszła w ich KRS, która sprawdziła wartość tych firm. Bo rozumiem, że Pan promując te firmy w tej chwili, że Pan to wszystko wie. Proszę mi opowiedzieć coś bliżej o tych trzech firmach. Pan Jan Jaworski Wiceprezes spółki Rynex powiedział: mieliście Państwo okazję zapoznać się z ogólnymi warunkami ogłoszonego konkursu. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: przykro mi, ale nie mieliśmy okazji. Pan Jan Jaworski Wiceprezes spółki Rynex powiedział: widocznie nie byliście adresatami. Pan Zenon Sylwester Wiśniewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział : to ja poproszę Pana Prezesa o te warunki. Pan Prezes Marek Kijek powiedział: to ja je dostarczę. Z tych trzech firm które startowały rzeczywiście jednej można nie sprawdzać czyli grupy Echo Investment, która jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych i to już o czymś świadczy. Pani radna Bożena Musiał zapytała: czy prawdą jest, że spółka ta nie wywiązała się z obietnicy przekazania stu tysięcy złotych na rzecz miasta? Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: my o tym nic nie wiemy. My odpowiadamy za umowę między spółką, a firmą Echo Investment i takiego zapisu w tej umowie niema. Natomiast dwie pozostałe firmy rzeczywiście, ponieważ obie firmy są nowe w Polsce i żeby je sprawdzić to trzeba by poszperać w inernecie, a przede wszystkim podstawowym źródłem informacji były dokumenty rejestrowe tych firm to one dostarczają informacji. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: tam jest określona wysokość kapitału zakładowego, to może Pan Prezes by mi przybliżył jaka była wysokość kapitału zakładowego tych wszystkich firm. Jeśli ktoś realizuje inwestycję za około 150 milionów złotych to rozumiem, że tego kapitału musi mieć dużo. Jeśli ma go za mało to na nie swoim gruncie nie może zrealizować inwestycji. Rynex w konkursie chciał oddać grunt tej firmie, czy go wydzierżawić? Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: chcieliśmy wydzierżawić. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał: to jak oni mogli zrealizować coś na nie swoim gruncie nie mając kapitału? Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: jest to możliwe, bo spółka już ma taki układ np. z siecią Polo Marketu na Podolszycach z Panoramą tam jest nasz grunt, a kapitał jest obcy, tzn. polski

8 ale w nieruchomości obcej. Ja nie chciałbym rozważać jak firmy mają to załatwiać. Warunek w umowie był jednoznaczny, umowa dzierżawy. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał : na ile lat umowa dzierżawy trzydzieści, czy ponad trzydzieści? Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: my nie narzucaliśmy, dwie firmy złożyły oferty na 90 i 99 lat. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: to tak jak byście zbywali ten teren, bo po trzydziestu latach firma zgodnie z kodeksem cywilnym automatycznie przejmuje ten teren na własność tak? Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: nie zupełnie, ja nie jestem biegły w prawie cywilnym, nie będę się wypowiadał. Ja bardzo bym prosił nie oceniać, bo umowy jeszcze nie podpisaliśmy, my zapoznaliśmy się ofertą. Jak ma wyglądać dzierżawa pozostawialiśmy do dyspozycji potencjalnym inwestorom to miała być ich propozycja. Ja przekazałem Panu informację która wypływała z oferty. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał kiedy zostało złożone ogłoszenie konkursowe jakiego dnia, miesiąca, roku? Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział : chyba 4 lutego musiało być, bo trzydzieści dni było na składanie, a 7 marca było otwarcie. Przewodniczący Komisji Pan Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: 7 marca były otwierane oferty, jak długo trwał konkurs? Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: zakończył się 11. Pan Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał: czy w tej sprawie była tylko jedna opinia zespołu, czy więcej? Pan Marek Kijek odpowiedział: jedna. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał: na pewno Panie Prezesie? Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: ja potwierdzam, z całą pewnością była tylko jedna opinia architektów. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał: negatywna? Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: tak. Pan Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: rozumiem, że Pan Prezes zapoznał się z pismem, które podpisało 14 radnych które pozwolę sobie odczytać. Pismo odczytane przez Przewodniczącego Komisji stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. Pan radny Marek Krysztofiak zapytał: czy można znać nazwiska radnych którzy podpisali się pod tym pismem, bo ja nie miałem okazji się z tym pismem zapoznać. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski przekazał pismo Panu radnemu Markowi Krysztofiakowi do zapoznania i powiedział: przykro mi, że Panu radnemu nie dostarczono pisma.

9 Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: mi również przykro, bo tym co się pod nim podpisali to się chyba epoki pomyliły, to nie ten Prezydent, nie te lata. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: Panie radny jeśli coś na uspokojenie to proszę za drzwiami. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: dlaczego na uspokojenie, Pan czyta pismo jakichś radnych, to nie jest Komisja Rewizyjna Przewodniczącego tylko nas wszystkich, mamy prawo zabrać głos i mamy prawo do oceny. Przewodniczący Komisji Pan Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: Panie radny ja Panu nie udzieliłem głosu. Jeśli Pan będzie chciał zabrać głos to w stosownym czasie. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: ale my nie przegłosowaliśmy, że ma Pan czytać to pismo, tylko Pan zaczął czytać jakieś pismo radnych o którym my nie wiemy. Należało nas najpierw zapoznać z tym pismem, może zaproponować podpisanie tego pisma, a nie robić to jakąś grupą wysyłać do Prezesa. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: jeszcze raz przywołuję Pana radnego do porządku, proszę się do mnie zwracać normalnie. Pan radny Marek Krysztofiak zapytał: czy mogę zadać pytanie w stosunku do tego pisma, czy nie? Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: w tej chwili będę w dalszym ciągu kontynuował swoją wypowiedź, w swoim czasie. Na odpowiedź grupy czternastu radnych otrzymaliśmy pismo o treści: Stanowisko spółki Rynex w związku z listem otwartym wystosowanym do Prezydenta Miasta Płocka Mirosława Milewskiego przez grupę czternastu radnych Rady Miasta Płocka. Zarząd spółki Rynex stanowczo protestuje przeciwko stwierdzeniom zawartym w opublikowanym liście otwartym skierowanym do Prezydenta Mirosława Milewskiego. Oświadczamy, że stawiane zarzuty to zbiór bezpodstawnych przypuszczeń nie mających odzwierciedlenia w rzeczywistości. Twierdzicie Państwo, że konkurs był prowadzony na granicy prawa, ale nie uzasadniacie swojego zdania. Jeżeli Państwo radni uważają, że prawo zostało złamane proszę o wskazanie na którym etapie. Lista zawiera również zarzut pogwałcenia elementarnych zasad gospodarności,ale nie wykazuje żadnych konkretów w tej sprawie. Rzekoma szkoda dla naszego miasta płynąca z rozstrzygnięcia tegoż konkursu to istny absurd, bo czy szkodą jest tworzenie trzystu- czterystu nowych miejsc pracy, a może zwiększenie pojemności parkingu na placu do prawie 600 miejsc może macie Państwo na myśli uporządkowanie zagospodarowania terenu pomiędzy Alejami Jachowicza, ulicą Nowy Rynek i Królewiecką tak aby była to piękna wizytówka Płocka, bo taki ma być właśnie efekt postępowania konkursowego. Zatem pytamy jeszcze raz, czy jest to działanie na szkodę miasta Płocka. Zarzucany brak stosowania procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych świadczy wyłącznie o nieznajomości prawa przez autorów listu.informujemy bowiem, że ustawa dotyczy wydawania pieniędzy, konkurs natomiast dotyczy wyłonienia inwestora którego zadaniem jest pokrycie kosztów tej inwestycji. Wobec powyższego stwierdzenie, że kieruje nami arogancja, brak rzetelności oraz uczciwości w związku z prowadzonym konkursem nie znajduje żadnego uzasadnienia. Nie wiemy skąd wypływa Państwa troska o potencjalnych oferentów, którzy nie pobrali specyfikacji gdyż inwestorzy autentycznie zainteresowani tym konkursem, a było ich aż dziesięciu nie mieli do nich żadnych zastrzeżeń, z wyjątkiem jednej płockiej firmy projektowej. Ponadto w ocenie Zarządu spółki Rynex pobranie dziesięciu specyfikacji nie można ocenić mianem nielicznych. Państwa zarzut dotyczący braku podpisów na stronach specyfikacji jest także bezzasadny, na oryginale są takie podpisy wobec powyższego znajdują się także na każdej wydanej kopii specyfikacji.

10 Rzekomy duży ruch towarzyszący rozstrzygnięciu konkursu jakoby prowadzący do jak najszybszego podpisania umowy to również bezpodstawne pomówienie. Od samego początku zdawaliśmy sobie sprawę jak ważne jest zagospodarowanie placu przed teatrem dla miasta i jego mieszkańców. Fakt, że rozpatrywanie ofert trwało ponad miesiąc może świadczyć tylko o jednym, że Zarząd nie dążył do jak najszybszego sfinalizowania konkursu skupił się na poszukiwaniu takiego rozwiązania które najlepiej oddało by walory tego miejsca i spełniło użyteczną funkcję dla Płocczan. Wysuwane przez Państwa oskarżenia mijają się z prawdą godząc w dobre imię spółki i jej Zarząd. Przedstawione zarzuty cechuje wyraźny brak obiektywizmu i znajomości kodeksu spółek handlowych oraz naszym zdaniem wnikliwości w rozważanie sprawy. Podpisał Prezes Zarządu Pan Marek Kijek i Wiceprezes Pan Jan Jaworski. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: ja mam pytanie... Pan radny Marek Krysztofiak zapytał: czy już mogę zadać pytanie czy nie? Pan Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: ja mam pytanie... Pan radny Marek Krysztofiak zapytał: czy to jest Komisja Wiśniewski i Prezesi? Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: ja mam pytanie do Panów Prezesów w związku z tym pismem. Pismo to trafiło do Urzędu Miasta Płocka chyba siódmego, ósmego była przerwa, dziewiątego przerwa i taka szybka reakcja. Rozumiem, że Pan Prezydent przekazał Zarządowi spółki to pismo podpisane przez grupę czternastu radnych.. Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: my zapoznaliśmy się na podstawie prasy z tym oświadczeniem. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: ale list był niepełny w prasie. Pan Prezes Marek Kijek powiedział: w tej sprawie byliśmy u Pana Prezydenta na rozmowie i Pan Prezydent przekazał nam kopię pełnego tekstu. Przewodniczący Komisji Pan Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał: Panie Prezesie, jakie zadania winna realizować zgodnie ze swoim statutem spółka gminna Rynex? Czy może również realizować tak wielkie obiekty handlowe? Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: tak, ma zapisane w statucie spółki obrót nieruchomościami. Jest to pojęcie bardzo szerokie, tam są pewne klasyfikacje, w tej chwili w statutach się zapisuje klasyfikacje, ta dziedzina nieruchomości kryje w sobie praktycznie wszystko co jest związane z nieruchomościami. Pan radny Marek Krysztofiak zapytał: czy już mogę zabrać głos? Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: ja chciałbym przybliżyć Państwu radnym... Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: proszę zapisać w protokole, że kilkakrotnie proszę o głos i jest dyskusja Pan Przewodniczący Panowie Prezesi. Nie jestem dopuszczony do głosu, po raz już chyba piąty. Ja bym, proponował żeby Pan Przewodniczący umówił, spotkał się z Panami Prezesami i wyjaśnił tę sprawę. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: ja chciałem przypomnieć, że była taka sytuacja, iż na tym terenie w roku ubiegłym Spółka IT Poland Development 2003 sp. z o.o. z

11 kapitałem zakładowym w wysokości ośmiuset tysięcy złotych chciała zrealizować podobne zadanie za kwotę pięciu milionów, tak nam to przybliżono. Natomiast tu w odpowiedzi Panów na pismo grupy radnych jest zapisane zagospodarowanie terenu pomiędzy Aleją Jachowicza, ul. Nowy Rynek i ul. Królewiecką. To ja rozumiem, że ten obiekt miał powstać od początku do końca, z wchłonięciem Antypodkowy. Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: nie, obiekt jest szacowany na około m kw. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: czyli dwukrotnie większy niż Auchan, bo Auchan na m kw. Pan Prezes Marek Kijek powiedział: w tej chwili nie potrafię odpowiedzieć, czy jest to z powierzchniami parkingowymi, czy nie. Pan Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: a to jest bardzo ciekawe, bo jeśli obiekt podwójnej wielkości jak Auchan to ile miejsc parkingowych było planowanych? Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: założenie było takie - trzy kondygnacje plus dwa poziomy parkingów, w sumie pięć kondygnacji. Dwie w ziemi i trzy na zewnątrz. Dwie kondygnacje parkingów zabezpieczały, że zgodnie z ofertą 564 samochody mogły by wjechać na dwa poziomy parkingów i około 60 samochodów, dla których były przewidziane miejsca po obwodzie Nowy Rynek, Królewiecka. Plac między Nowym Rynkiem, ul. Królewiecką, a Antypodkową przeznaczony był na teren rekreacyjny. Tam nie było by żadnych budowli powstałby park. Firma zaproponowała żeby tam ustawić scenę na której mogłyby się odbywać uroczystości, koncerty. Firma nam to tłumaczyła w ten sposób, że kiedyś zauważyli będąc w Płocku, że np. na Tumskiej grają ludzie na instrumentach i dlatego stworzyli taką wizualizację, piękna zieleń, jeziorko. To na tym terenie pomiędzy ul. Królewiecką, a Antypodkową, natomiast pomiędzy Al. Jachowicza, a Antypodkową budynek.. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał: Antypodkowa zostałaby w takim kształcie w jakim jest? Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: tak. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział : dziękuje, że Pan Przewodniczący dopuścił mnie do głosu. Po pierwsze chciałem wyrazić zadowolenie, że jednak miałem rację że jednak pojęliśmy uchwałę upoważniającą Prezydenta do takich kroków. Po drugie ja bardzo dobrze rozumiem co mówi Pan Jaworski i nie rozumiem wypowiedzi innych kolegów radnych którzy z góry zakładają, że miało to polegać na jakimś szwindlu czy oszustwie. Ja rozumiem patrząc na tą listę, że jeśli ktoś tak przez ileś czasu postępował, ma Prokuratora to z góry zakłada, że ktoś też tak będzie postępował. Po trzecie już zablokowaliśmy budowę Cinema City, w zamian za to pamiętacie Państwo, że Era miała zbudować na Podolszycach kino. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: ciekawe rzeczy Pan mówi ja o tym nie słyszałem. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: tak tłumaczono, że Era ma umowę, będzie budować, jest teren nawet ogrodzony. O ile pamiętam to multikino miało powstać przy teatrze do końca grudnia ubiegłego roku, mamy kwiecień i ja nie zauważyłem żeby tam Era coś budowała, tym bardziej nie skończyła w tym samym czasie co miało być przed teatrem. Po czwarte w piśmie grupy radnych jest powołanie na opinię publiczną. Pan Przewodniczący Komisji pytał się Pana Prezesa Jaworskiego czy on sprawdzał te firmy. Ja chciałem się zapytać Pana Przewodniczącego i po części tej grupy radnych, która się pod tym podpisała, ja rozumiem, że Państwo przeprowadzaliście jakiś sondaż wśród opinii publicznej i zdecydowana większość tej opinii publicznej, możecie to udowodnić, interesowała się tym placem, tym konkursem i jest zdecydowanie

12 przeciwna żeby ten plac zagospodarować w takiej formie, w takiej sytuacji i na takich zasadach jak to jest teraz robione. Prosił bym o przedstawienie mi materiałów na temat opinii publicznej. Przewodniczący Komisji Pan Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: rozumiem, że to było do Zarządu. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: nie to było, do Pana Przewodniczącego, bo Pan Przewodniczący też jest podpisany pod tym pismem i tam jest powołanie się na opinię publiczną. Skąd takie stwierdzenie. Ja powiem szczerze, że w moich kręgach nikt nie był zaniepokojony. Macie na pewno jakiś sondaż zrobiony opinii publicznej, gdzie większość jest zaniepokojona. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: Panie radny polecam lekturę Forum Gazety Wyborczej. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: Panie Przewodniczący, ja jestem człowiekiem uodpornionym na propagandę różnego rodzaju poczynając od Trybuny Ludu po Gazetę Wyborczą. Ja się dziwię, że Pan mi karze czytać Gazetę Wyborczą, bo jak ja bym się opierał na Gazecie Wyborczej to już dawno bym głosował żeby Pan nie był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej tak jak Gazeta Wyborcza to przez szereg miesięcy lansowała. Było tak Panie Przewodniczący. To, że prasa coś wypisuje szuka sensacji, ja jestem uodporniony na to. Dziwię się, że Pan mi karze powoływać się na Gazetę Wyborczą Pan Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: ja szanuję każdy organ prasowy. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: ja szanuję Gazetę Wyborczą, Forum, każdy organ, ale dla mnie to nie jest wyrocznia. Pan Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: pytanie nie jest do mnie. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: pytanie jest do Przewodniczącego i czternastu radnych podpisanych pod tym listem. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: proszę się zwrócić do tych radnych na piśmie. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: chciałbym się dowiedzieć, kto był inicjatorem tego pisma i dlaczego do wszystkich radnych to nie dotarło jak wszelkie inne pisma, które podpisywaliśmy bądź nie. Nie ma inicjatora pisma? No jest czternaście osób podpisanych, ktoś wyszedł z inicjatywą. Jak umarł Stanisław Nawrocki Pan Przewodniczący wystąpił z inicjatywą żeby nadać medal Zasłużony dla Płocka, biegał, zbierał podpisy dotarł do każdego, do nas dotarł w trakcie rozpoczęcia roku akademickiego w Wyższej Szkole Zawodowej. Rozumiem, że nie było by problemu z dotarciem również i w tej sprawie. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: Panie radny proszę pismo sformułować do czternastu radnych. Mam nadzieję, że Panu ktoś odpowie. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: rozumiem, że jest to nieformalna inicjatywa. Słucham Panie Przewodniczący. Pan radny Wiesław Kossakowski powiedział: ja miałbym propozycję. Myślę, że spotkaliśmy się na Komisji po to żeby merytorycznie podyskutować na dany temat. Może te wycieczki osobiste czy inne zawiesić, odłożyć na bok, bo chcę przypomnieć że mamy gości na Komisji i nie jest to spotkanie wewnętrzne Komisji Rewizyjnej.

13 Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: dziękuje Panu, ale sam poradzę sobie z Panem Krysztofiakiem. Czy są jeszcze jakieś pytania? Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: to jest właśnie wycieczka osobista i proszę to dokładnie zapisać w protokole bo ja to sprawdzę. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał: czy drukowane to jest dobrze? Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: ja o ile pamiętam Pana sprawozdanie to niech Pan się nie powołuje na błędy, bo to co Pan tam powypisywał... Proszę niech Pan mi nie odbiera głosu. Ja rozumiem, że Pan ma problemy z pisaniem. Pani radna Bożena Musiał powiedziała: sprawozdanie będzie na następnej Komisji. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: ja już mówiłem żeby powołać kogoś do pisania. Ja nie robię żadnych osobistych wycieczek. Mam punkt na temat informacja na temat konkursu, usłyszałem pytania sprawa jest rozumiem zamknięta i w tym punkcie możemy mieć wątpliwości jako Komisja. Na pewno każdy je ma. Prezesi mają obowiązek je wytłumaczyć i drążenie dalej w takim tonie to jest praktycznie absurd. To już nie jest Komisja Rewizyjna. Nie wiem jak to nazwać. Pan radny Jerzy Seweryniak powiedział: śledcza. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: jak by była śledcza to nawet bardzo dobrze tylko musi być podstawa do śledztwa. Ten konkurs się zakończył, czyli rozumiem, że będzie od nowa ogłaszany. Te wszystkie uwagi które tu zgłaszają wszyscy, czy były w tym piśmie, rozumiem że jest to wysłane do Panów Prezesów i to wszystko można od nowa zrobić. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał Panów Prezesów: czy prawdą jest to co powiedział Pan radny Krysztofiak, że konkurs będzie odnawiany, czy macie Panowie wiedzę na ten temat, czy Pan Krysztofiak kreuje politykę spółki? Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: ja tak zrozumiałem, ja nie mam wiedzy. Ja usłyszałem, że został unieważniony konkurs. Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: pierwszy konkurs został unieważniony, Zarząd spółki rozważa dalszy etap ogłoszenia drugiego konkursu. Nie potrafimy na dzień dzisiejszy sprecyzować kiedy mogłoby to być. Bierzemy sobie pewne uwagi do serca które padały od Państwa radnych i z mediów, musimy to przeanalizować i przygotować już materiały tak żeby nie budziły żadnych wątpliwości i podejrzeń. Pani radna Barbara Smardzewska Czmiel powiedziała: Panie Prezesie na jednej z Komisji Inwestycji padło takie stwierdzenie które wzbudziło niepokój wśród członków tej Komisji, że w zespole konkursowym oceniającym projekt brak było architektów. Pan Pamięta, że burzę wywołała ta informacja. Pan coś wspomniał, że okiem architektonicznym ktoś na to spojrzał, czy byli architekci, czy to byli nasi architekci? Pan Prezes Marek Kijek powiedział: na Komisji Inwestycji też o tym opowiadałem, Komisja konkursowa, która powołała zespół architektów w składzie trzech osób Pani Iwona Wierzbicka Pani dr Bańkowska i Pan Marcin Świetlik. To są osoby z Gdańska, Warszawy i Płocka. Informowałem, że Komisja konkursowa swoje prace ograniczała do oceny formalnoprawnej i biznesowej pracy ponieważ nikt z członków Komisji nie jest architektem nawet by się nie odważył próbować dokonywać oceny przedstawionych prac stąd uchwała komisji o powołaniu zespół ekspertów.

14 Pani radna Barbara Smardzewska-Czmiel zapytała: czy właśnie ten zespół zanegował pod względem architektonicznym? Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: tak ten zespół. Pani radna Bożena Musiał zapytała, jaki jest skład komisji konkursowej i kto ją powoływał? Pan Marek Kijek Prezes spółki Rynex powiedział: komisję konkursową powołał Zarząd spółki w składzie byłem ja jako Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Pan Tomasz Chojnacki dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych i Pan Dariusz Bobko Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Rynex. Pani radna Bożena Musiał zapytała: czy nie dziwne jest dla Pana powołanie komisji przez siebie w której skład wchodzi Pan. Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: ja podpisuję umowę, my bardzo mocno to rozważaliśmy. Państwo wcześniej mówiliście o prezentacji, żeby przedstawić wszystkie oferty, żebyście mieli prawo decyzji. Co to znaczy, tzn., że pełne konsekwencje tej decyzji ponosi Zarząd, Zarząd będzie parafował umowę więc to, że ja znalazłem się w tej komisji, na tą chwilę jestem szefem tej spółki więc wydaje mi się, że powinienem być, wiedzieć co się dzieje, bo ja będę tą umowę podpisywał, ja odpowiadam, nie komisja. Za umowę podpisaną odpowiada Zarząd spółki, ani Komisja konkursowa, ani zespół ekspertów. Komisja mogłaby zrobić co zechce, ale poprosiliśmy fachowców, aby ocenili z punktu widzenia fachowości, a my możemy ocenić z punktu widzenia biznesu ile na tym spółka może zarobić. Pani radna Bożena Musiał powiedziała: tu się zgadzam, tylko nie tak dawno Pan Wiceprezes, właściwie trochę poczułam się obrażona, ale to jest inna sprawa, powiedział czy Państwo się na tym znacie, czy możecie to ocenić, czy jesteście architektami, i ja teraz mogę zapytać czy Państwo byliście w stanie. Wiem, że opinia zespołu doradczego i architektów nie jest wiążąca, ale moja opinia jest taka, że jednak to co przynosi korzyści finansowe musi być łączone i z wyglądem i z innymi elementami. Czy w składzie tej komisji konkursowej jednak nie powinni znajdować się specjaliści od budownictwa, architektury. Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: ja nie podzielam tej opinii dlatego, że ci co tworzą tę koncepcję tworzą później projekt techniczny który wymaga później wszystkich zatwierdzeń. To jest dopiero wstęp do pewnego procesu realizacji całości zadania. Ja nie wiem jakie byłoby zadanie budowlańców, bo oni na tym etapie konkursu nie mogliby się wypowiedzieć tylko dlatego, że my mówimy o architekturze. Nie ma projektu technicznego, istnieje architektura, czyli pokazanie z lotu ptaka i z czterech stron budynku tak jak widzą go architekci. Można tylko dyskutować, że zastosowano takie materiały a my chcielibyśmy inne. To jest kwestia negocjacji aczkolwiek z założenia materiały miały być najwyższej jakości z najwyższej półki. Nie jest tak że my patrzyliśmy tylko z punktu widzenia biznesowego. Ja w uzasadnieniu do pisma radnych opublikowanego w prasie zająłem stanowisko. Jest sytuacja taka co zrobić jak jest kiepska aranżacja, a wysokie pieniądze, ale będzie piękny obiekt a małe pieniądze. My zdecydowaliśmy się na tą drugą wersję, my chcemy w pierwszej kolejności postawić na wygląd tego budynku. Pani radna Bożena Musiał powiedziała: ja się zgadzam częściowo z tym co Pan mówi, nie zawsze piękny budynek, piękna aranżacja pasuje do środowiska w które ma być włączone. Ja nie jestem architektem, ale wystarczy pójść na ul. Tumską stanąć naprzeciwko byłego Hortexu i budynek PZU jest pięknym budynkiem, ale ja uważam że nie w tym miejscu.. Pan Prezes Marek Kijek powiedział: ja rozmowy prowadziłem z architektami i stwierdzili, że to jest świetne. Należy sobie zdawać z tego sprawę, że wizja architekta też jest subiektywna, każdy ma prawo do swojej wizji. Architekci są od tego na co Pani zwróciła uwagę, jak się budynek

15 wkomponowuje w to otoczenie, bo takie były założenia konkursu. Na to zwracano uwagę, że ten budynek ma być dopasowany do terenu i otoczenia w którym się znajduje. Pan radny Wiesław Kossakowski powiedział: ja już nie chcę zadawać konkretnych pytań do Zarządu spółki bo dyskutowaliśmy o tym na Komisji Komunalnej, ale jeśli nie jest to tajemnicą to prosiłbym o podanie przybliżonej sumy - jakie spółka płaci podatki od tego terenu do Urzędu. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: ja bym to pytanie rozszerzył, jeśli ten teren został przez Prezydenta przekazany aportem do spółki to chciałbym wiedzieć o ile podniósł się kapitał. Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: o sześć milionów. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: o sześć milionów wzrósł kapitał spółki Rynex dzięki wniesieniu aportem tego terenu. Pan Prezes Marek Kijek powiedział: jak dobrze pamiętam to chyba miesięczna opłata podatku od nieruchomości to jest chyba 1800 zł. Pan radny Wiesław Kossakowski powiedział: to co powiedział Pan radny Buraczyński i co mi się bardzo podobało na poprzedniej Komisji, że spółka Rynex powinna być spółką drapieżną, nastawioną na to żeby przynosić jak największy zysk. W tej chwili ten teren stoi i nie zbiera się opłat za parkingi, nie zbiera się za inne rzeczy. Moim zdaniem wyciągając pewne wnioski z tego doświadczenia konkursowego trzeba zrobić wszystko żeby ten teren zagospodarować tak żeby pieniądze które się płaci do budżetu gminy, przynosiły konkretny wymiar spółce, bo spółka jest podmiotem prawa handlowego po to żeby przynosiła zysk i przynosiła zysk gminie, bo właściciel może te pieniądze na skwitowaniu zabrać. Może zrobić co chce, bo to jest sprawa właściciela. Ja optuję za tym, żeby korzystając z tych doświadczeń które przyniósł pierwszy konkurs doprowadzić do tego żeby ten teren został zagospodarowany i żeby był zysk. Pan radny Jerzy Seweryniak powiedział: nasuwa mi się pytanie, że dopóty dopóki nie powołamy Głównego Architekta Miasta to każda inwestycja będzie w rozterce. To będzie na każdej komisji i na każdej inwestycji takie rozczarowanie Główny Architekt Miasta Płocka będzie miał decydujący moment zatwierdzenia każdej inwestycji. Ja tak myślę. Tak jak stolica Warszawa ma Głównego Architekta. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: Panie radny proszę napisać wniosek, przegłosujemy. Szanowni Państwo w roku ubiegłym, przytoczę trochę historii może Panowie jej nie znają, do miasta Płocka zwróciła się firma IT Poland Development 2003 sp. z o.o. reprezentowana przez dwóch Panów. Panowie tworzyli tą firmę i chcieli wybudować multipleks. Miasto poszło na daleko idący kompromis, cena została wynegocjowana na etapie chyba 1,20 zł za m2, a powierzchnia miała liczyć cztery tysiące metrów. Radni Stowarzyszenia Nasze Miasto Płock, SLD, PSL sprzeciwili się takiej rozrzutności gospodarza miasta Płocka i uchwała nie uzyskała akceptacji, a więc 28 września pod obrady Rady Miasta wszedł kolejny projekt w sprawie określenia zasad wnoszenia cofania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka i jest tam taki zapis Prezydenta Miasta Płocka upoważnia się do wnoszenia do spółek gminy Płock aportów w postaci nieruchomości, ruchomości i praw majątkowych. My nie mamy do Panów o to pretensji, bo otrzymaliście teren zgodnie z prawem, które wytyczyła Rada Miasta Płocka. Nam radnym chodziło głównie o zagospodarowanie pod względem urbanistyczno-architektonicznym tego terenu. My nie mieliśmy żadnej wiedzy i nikt nam jej nie udzielił. Jak Panowie widzicie dziś na spotkanie nie dotarł żaden z Prezydentów który mógłby nam powiedzieć cokolwiek więcej na ten temat pozostawiając Panów samych sobie, ale cuda się zdarzają zdarzył się i tu po raz kolejny.

16 W związku z powyższym proszę się nam nie dziwić, bo zostaliśmy pozbawieni możliwości ingerowania w najbardziej atrakcyjną część naszego miasta i uważam, że w jeden z najbardziej atrakcyjnych terenów w kraju. W związku z tym mam do Panów pytanie, czy wy pod względem technicznym jesteście przygotowani jako spółka Rynex do przeprowadzenia tak ogromnego przetargu. Kiedyś była taka firma Miejski Zarząd Dróg, wtedy miał dwa komputery, nie miał samochodu, dostał potężne zdania - usprawnienie układu komunikacyjnego w Płocku na ileś lat, inwestycja za pięćdziesiąt milionów złotych. Z jakimi problemami borykali się ówcześni dyrektorzy tej firmy to ja im współczuję, na każdym etapie. Po prostu nie mieli bazy która byłaby przygotowana do tak ogromnego zadania. Dlatego pytam się, czy Panowie jesteście przygotowani by podołać tak ogromnemu zadaniu inwestycyjnemu. Jeśli będzie teraz nowy konkurs ja nie wiem w jaki sposób, może ktoś dojdzie do tego, aby zaprosić te biura architektoniczne żeby była dwuetapowość jak to się działo z ulicą Tumską, bo skąd znajdzie się inwestor który na dzień dobry wyłoży 150 milionów złotych, na jakiej zasadzie. Czy te lokale które później będą wybudowane, czy będzie miała spółka wpływ na możliwość wydzierżawiania. Nie miasto nie będzie miało żadnego wpływu. Proszę mi powiedzieć teren wart sześć milionów złotych za jaką kwotę spółka chciałaby wydzierżawić potencjalnemu inwestorowi jeden metr w skali jednego miesiąca. Pan Prezes Marek Kijek powiedział: niestety Panie Przewodniczący nie udzielę odpowiedzi. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: czyli nie mamy wpływu na to co się dzieje w Pana spółce. Pan Prezes Marek Kijek powiedział: nie Panie Przewodniczący, jeśli ja powiedziałem wcześniej, że spółka jest na etapie przygotowania drugiego konkursu więc nie mogę podać informacji ile ja bym sobie życzył. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: Panie Prezesie ja się boję o jedno jeśli kiedyś firma, którą wcześniej wymieniłem miała propozycję 1,20 zł to żeby Pan nie zaproponował o 100% więcej np. 2,40 zł. Pan Prezes Marek Kijek powiedział: ja nie proponuję, chciałem zwrócić uwagę, że stawkę czynszu proponują potencjalni inwestorzy. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: i nie możemy poznać tej kwoty. Pan Prezes Marek Kijek powiedział: nie chciałbym, jest to bardzo dobra kwota, ale ja nie mogę dziś powiedzieć. Wybaczcie Państwo, jesteśmy przed decyzją, czy będzie drugi konkurs. Jeżeli będzie drugi konkurs podanie dziś informacji ile miałem w ofertach za metr kwadratowy narusza pewne zasady. Nie dlatego że ja nie chcę tego zdradzić, bo wcześniej czy później i tak byście wiedzieli i będziecie o tym wiedzieli. Natomiast co do tego czy jesteśmy technicznie przygotowani. My jesteśmy przygotowani w tysiącu procentach, dlatego że my nie musimy mieć takiej bazy. Chce Państwu zwrócić uwagę na jedną rzecz, że my szukamy dzierżawcy terenu, to nie my inwestujemy, naszą bazą mogą być tylko zaplecza architektów którzy to ocenią. My nie inwestujemy nawet złotówki, my wyciągamy złotówki z inwestora. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: to działanie zostało nazwane działaniem na szkodę miasta. Pan Prezes Marek Kijek powiedział: to o czym mówił Pan Przewodniczący w Miejskim Zarządzie Dróg, to jest inny problem. My moglibyśmy ogłosić przetarg na wydzierżawienie tego terenu

PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU 1 PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU Sesja rozpoczęła się o godz.10.08, a zakończyła o godz.15.45. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.14.30. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r.

Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. BR.0041-9/2002 Protokół Nr XXXVIII/ 2002 z obrad XXXVIIII sesji Rady Powiatu odbytej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Ad.1. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wolanów rozpoczęła się o godz. 8.08. Przewodniczący Rady Gminy - Sylwester Mąkosa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik.

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik. Protokół nr LXXV/2014 z siedemdziesiątej piątej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 6 października 2014r. w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 oraz w siedzibie Portu Lotniczego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIV/07 Z OBRAD XIV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 23 października 2007 roku

PROTOKÓŁ Nr XIV/07 Z OBRAD XIV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 23 października 2007 roku 1 PROTOKÓŁ Nr XIV/07 Z OBRAD XIV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 23 października 2007 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.10, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Protokół 56 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 24.04.2006 r.

Protokół 56 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 24.04.2006 r. Protokół 56 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 24.04.2006 r. Protokół Nr LVI/2006 Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 24 kwietnia 2006 roku Sesja odbyła się w sali Rycerskiej Ratusza,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/2015 Z OBRAD IV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 STYCZNIA 2015 ROKU

PROTOKÓŁ NR IV/2015 Z OBRAD IV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 STYCZNIA 2015 ROKU PROTOKÓŁ NR IV/2015 Z OBRAD IV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 STYCZNIA 2015 ROKU Sesja rozpoczęła się o godz.10 05, a zakończyła o godz.17 25. Obrady Sesji są nagrywane. Stan Radnych - 25 Obecnych

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI/09. z sesji Rady Miasta Oświęcim. odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r.

Protokół Nr XLI/09. z sesji Rady Miasta Oświęcim. odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r. Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 1/ 40 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r. Obecni : 1. Radni zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/11. Do punktu 1. Otwarcie obrad VIII zwyczajnej sesji Sejmiku.

PROTOKÓŁ NR VIII/11. Do punktu 1. Otwarcie obrad VIII zwyczajnej sesji Sejmiku. PROTOKÓŁ NR VIII/11 z VIII zwyczajnej Sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego kadencji 2010 2014 w dniu 11 kwietnia 2011 roku Sala Kolumnowa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r. PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30 i trwała do godz. 16:30. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXVI/05 Z OBRAD XXXVI SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 stycznia 2005 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXVI/05 Z OBRAD XXXVI SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 stycznia 2005 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXVI/05 Z OBRAD XXXVI SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 stycznia 2005 ROKU Sesja rozpoczęła się o godz.10.15, a zakończyła o godz. 18.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r. Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady XXIII sesji

Bardziej szczegółowo

Stenogram XX/2012 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Odbytej 15 maja, 2012 r. w Urzędzie Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90

Stenogram XX/2012 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Odbytej 15 maja, 2012 r. w Urzędzie Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90 1 Stenogram XX/2012 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Odbytej 15 maja, 2012 r. w Urzędzie Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90 Początek obrad godzina: 14:13. Dariusz Puścian: Dzień dobry Państwu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 26 LUTEGO 2015 R.

PROTOKÓŁ NR IV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 26 LUTEGO 2015 R. PROTOKÓŁ NR IV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 26 LUTEGO 2015 R. Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 o godzinie 15 40. w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, a zakończyła się Ustawowy skład Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r.

Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r. Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r. Obrady LXII sesji Rady Miasta Sulejówek V kadencji (2006-2010)

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (139.) w dniu 19 marca 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (139.) w dniu 19 marca 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (139.) w dniu 19 marca 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2011 r. (sygn. akt

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Przewodniczący Rady Tadeusz Świątkiewicz o godz. 6 00 otworzył XL Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIV/11 Do punktu 1,2 porządku obrad

Protokół Nr XIV/11 Do punktu 1,2 porządku obrad Protokół Nr XIV/11 z obrad XIV sesji Rady Miasta Hajnówka która odbyła się 28 grudnia 2011 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Hajnówce w godz. 13.00 18.40 Stan Rady Miasta 21, obecnych na sesji 19,

Bardziej szczegółowo