Protokół nr 46/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu 14 kwietnia 2005 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr 46/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu 14 kwietnia 2005 roku"

Transkrypt

1 Protokół nr 46/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu 14 kwietnia 2005 roku Posiedzenie rozpoczęło się o godz , a zakończyło o godz Stan członków Komisji 11 Obecnych 11 Nieobecnych 0 Osób zaproszonych 8 Obecnych 3 Lista Obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Osoby zaproszone : 1) Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka 2) Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka 3) Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka 4) Pan Marek Kijek Prezes Rynex sp. z o.o. 5) Pan Jan Jaworski Prezes MZGM sp. z o.o. 6) Pan Dariusz Bobko Rada Nadzorcza Komunikacja Miejska sp. z o.o. 7) Pan Tomasz Chojnacki dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych 8) Pan Witold Rogowiecki Kierownik Oddziału Promocji Gospodarczej i Współpracy z Zagranicą Projekt porządku obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Informacja nt. konkursu ogłoszonego przez Rynex sp. z o.o. na zagospodarowanie terenu przed Teatrem Dramatycznym w Płocku. 3. Informacja nt. wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu Miasta Płocka i radnych Rady Miasta Płocka w latach Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka za rok Omówienie skarg złożonych przez Pana xxxxxxxxxxxxx kontynuacja tematu. 6. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej w dniach 17 marca i 22 marca 2005 roku. Ad. pkt1 Pan Zenon Sylwester Wiśniewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał przybyłych na posiedzenie członków Komisji oraz zaproszonych gości i zapytał czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Pani radna Elżbieta Popczuk zgłosiła propozycję, aby punkt czwarty porządku obrad przełożyć na najbliższe posiedzenie ponieważ ma dziś ważne spotkanie i musi wcześniej opuścić posiedzenie. Pan radny Wiesław Kossakowski powiedział: ja zgadzam się żebyśmy przełożyli ten punkt tylko nie możemy sobie jako Komisja Rewizyjna pozwolić na to żeby nie zdążyć ze sprawozdaniem do sesji. To już byłaby wina Komisji. Pani radna Elżbieta Popczuk podkreśliła, że to jest tylko prośba, ponieważ wie, że następna Komisja jest wyznaczona na najbliższą środę, 20 kwietnia. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: proponuję aby w porządku obrad zawrzeć punkt sprawy różne i żeby tak już zawsze było, bo zawsze dodatkowe sprawy mogą wyniknąć.

2 Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał czy dobrze zrozumiał że został zgłoszony wniosek o zdjęcie z dzisiejszego porządku obrad punktu dot. sprawozdania z pracy Komisji? Pani radna Elżbieta Popczuk powiedziała: tak, taka jest moja prośba. Przewodniczący Komisji Pan Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: ja bym rozszerzył wniosek Pani radnej Popczuk o zapis: aby wszyscy radni zostali w tej chwili zobowiązani do dostarczenia uwag do mojego sprawozdania które przedstawiłem w formie elektronicznej jak i pisemnej. Poprzez zapoznanie się z tymi uwagami będziemy głosowali poszczególne wnioski. Pan radny Marek Krysztofiak zapytał do kiedy? Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski odpowiedział: powinniśmy mieć do dziś. Jeśli nie, to do następnego posiedzenia, do Biura Rady proszę składać wnioski. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: to znaczy, że mamy zgłaszać na piśmie to, co później zostało by wprowadzone do sprawozdania, żeby już nie zgłaszać na posiedzeniu. Pan Przewodniczący Komisji Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał, kto z członków Komisji jest za tym, aby punkt czwarty porządku obrad zdjąć z dzisiejszego porządku i przesunąć na kolejne posiedzenie 20 kwietnia? Wynik głosowania : za-9 przeciw-0 wstrzymało się-1 Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie porządek wraz z zaproponowanymi zmianami. Wynik głosowania: za-10 przeciw-0 wstrzymało się- 0 Porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Informacja nt. konkursu ogłoszonego przez Rynex sp. z o.o. na zagospodarowanie terenu przed Teatrem Dramatycznym w Płocku. 3. Informacja nt. wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu Miasta Płocka i radnych Rady Miasta Płocka w latach Omówienie skarg złożonych przez Pana xxxxxxxxxxxx kontynuacja tematu. 5. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej w dniach 17 marca i 22 marca 2005 roku. 6. Sprawy różne i organizacyjne. Ad. pkt 2 Informacja nt. konkursu ogłoszonego przez Rynex sp. z o.o. na zagospodarowanie terenu przed Teatrem Dramatycznym w Płocku. Pani radna Bożena Musiał zapytała czy na dzisiejsze posiedzenie był zaproszony Pan Prezydent lub jego Zastępca jako przedstawiciel właściciela?

3 Przewodniczący Komisji Pan Zenon Sylwester Wiśniewski poinformował że został zaproszony Pan Mirosłw Milewski z Zastępcą Prezydenta Panem Dariuszem Zawidzkim i powiedział, że ma nadzieję, iż Pan Prezydent przybędzie na dzisiejsze posiedzenie. Ponadto Pan Przewodniczący powiedział: Otrzymałem pismo od Pana Dariusza Bobko Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Rynex, w którym informuje, że nie może być obecny na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej z powodu trwającego od 15 kwietnia wyjazdu służbowego. Pan Wiśniewski poinformował ponadto, że w związku z tym iż na poprzednim posiedzeniu został złożony wniosek o zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej członków Rady Nadzorczej Komunikacji Miejskiej i Prezesa Zarządu w przyszłym tygodniu wniosek ten zostanie zrealizowany. Pani radna Elżbieta Popczuk zaproponowała, aby w związku z zaproszeniem na następne posiedzenie przedstawicieli spółki Komunikacja Miejska posiedzenie Komisji odbyło się trochę wcześniej niż zazwyczaj. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski poinformował, że temat ten zostanie umieszczony w porządku obrad w punkcie pierwszym i powiedział: będę chciał zaprosić na to posiedzenie również Panią radną Violettę Kulpę, bo warto żeby były obecne wszystkie strony. Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Pana Marka Kijka Prezesa Spółki Rynex. Pan Marek Kijek Prezes Spółki Rynex powiedział: Pewnie już wszyscy Państwo znają informację, bo ukazała się w lokalnych mediach, że 11 kwietnia konkurs na wyłonienie inwestora na zagospodarowanie placu Nowy Rynek został unieważniony. Była to decyzja komisji konkursowej. Uzasadnieniem takiej decyzji komisji konkursowej była opinia przedstawiona przez zespół ekspertów oceniających prace pod względem architektonicznourbanistycznym, która nie była pozytywna, a nawet więcej, żadna z prac które wystartowały w konkursie nie była rekomendowana do realizacji. Wobec powyższego na tym etapie komisja stwierdziła, że nie ma sensu już dalej rozpatrywać i konkurs unieważniono. Pan radny Marek Krysztofiak zapytał kiedy będzie ogłoszony następny konkurs? Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: tego nie potrafię powiedzieć. Pan radny Jerzy Seweryniak zapytał dlaczego komisja odrzuciła projekty? Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: ja nie potrafię wytłumaczyć zapisów architektonicznych. Padło takie stwierdzenie, że żadna z prac w przedstawionych wersjach nie jest rekomendowana przez grupę ekspertów do realizacji. Natomiast w opinii architektów nie mamy zaznaczone co szczególnie było złe, co można by ewentualnie poprawić i jak. Jest tylko jednoznaczna informacja komisji, że żadna praca nie ma możliwości być zrealizowana. Pan radny Jerzy Seweryniak zapytał ilu oferentów się zgłosiło do konkursu i czy można ich ujawnić? Pan Prezes Marek Kijek poinformował, że zgłosiło się trzech oferentów. Firma Echo Investment, AM Development International BV i Skyline Management Sp. z o.o. Pan radny Jerzy Seweryniak zapytał czy są to firmy które sprawdziły się na rynku krajowym i czy te firmy zostały zaproszone przez komisję? Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: konkurs ogłaszany był przez zamieszczenie ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej i każdy miał prawo do tego konkursu wystartować niemniej z tych trzech firm spółka Echo Investment jest firmą z kapitałem polskim. Jest to spółka notowana na

4 Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka Skyline Management jest grupy Polimeni reprezentuje kapitał amerykański, natomiast grupa AM Development reprezentuje kapitał holenderski. Pan radny Jerzy Seweryniak zapytał: czy oferty były ujawnione. Czy komisja udostępniła do ujawnienia oceny projektów. Przetarg został unieważniony, z takiej przyczyny czy dlatego że nie spełniają warunków? Pani radna Bożena Musiał powiedziała: szkoda, że nie ma tu Pana Prezydenta, bo cała sprawa zaczęła się od obejścia uchwały Rady Miasta. Rada Miasta jak Panowie wiedzą podjęła uchwałę i nie zgodziła się na takie zagospodarowanie placu jakie było proponowane. Nie dostaliśmy żadnej propozycji od Pana Prezydenta i dowiedzieliśmy się na jednej z kolejnych sesji, że Pan Prezydent obszedł uchwałę przekazując aportem spółce plac do zagospodarowania. Ponadto Panowie zdają sobie sprawę, że wszystkie duże inwestycje jakie były w mieście wiązały się z tym, że najpierw była przedstawiana koncepcja, wizualizacja, było to dyskutowane z przedstawicielami samorządu, mieszkańcami miasta, z Radami Osiedli które ewentualnie wypowiadały się w jaki sposób zagospodarować. Wartość tego placu i wartość inwestycji jest tak duża, że załatwienie sprawy w ten sposób w jaki została przeprowadzona jest trochę niepoważna. Jest to lekceważenie samorządu i mieszkańców miasta takie jest moje odczucie. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: ja bym chciał od razu wyjaśnić, żeby później nie było nieporozumień jak było w sprawozdaniu, czy jest tak jak mówi koleżanka. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał w jakim sprawozdaniu? Pan radny Marek Krysztofiak odpowiedział: Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał: czy może Pan radny przybliżyć co tam było? Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: dyskutowaliśmy o tym dwa czy trzy tygodnie temu i tam były tego typu sformułowania które chciałbym wyjaśnić. Może ja się mylę, nie zakładam z góry, że mam rację, ale wydaje mi się, że radni uchwalili tak żeby Cinema City nie budowało na placu przed teatrem, to nie jest tak, że Pan Prezydent obszedł uchwałę Rady Miasta tylko była druga uchwała, którą ta sama Rada przegłosowała przekazując teren spółce Rynex. Czy ja się mylę? Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski odpowiedział: myli się Pan. Pan radny Marek Krysztofiak zapytał: ale czy my to głosowaliśmy, czy nie, jeśli się mylę to wycofuję swoją wypowiedź. Pan radny Wiesław Kossakowski powiedział: Prezydent do pewnej wartości może przekazać majątek gminy lub zbyć majątek gminy. Pan radny Arkadiusz Iwaniak powiedział : gmina może tylko przekazać aport. Pan radny Marek Krysztofiak zapytał: czy my przegłosowaliśmy uchwałę, która upoważniła do tego Prezydenta? Pani radna Smardzewska-Czmiel powiedziała: generalnie upoważniliśmy Pana Prezydenta. Pan radny Wiesław Kossakowski powiedział: z tego co ja pamiętam oczywiście, że nie było takiej uchwały Rady Miasta która upoważniała by Prezydenta żeby aportem przekazać spółce Rynex teren przed teatrem, ale z tego co pamiętam była uchwała która upoważniała Prezydenta do

5 przekazania aportu, czy zbycia majątku gminnego do jakiejś kwoty, na rzecz np. spółek czy innych podmiotów. Pan radny Marek Krysztofiak zapytał: czy Pan Prezydent korzystając z tej uchwały mógł ten teren przekazać? Mógł, czyli de facto my upoważniliśmy Prezydenta. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: ja ubolewam nad faktem, że Prezydent i jego Zastępca się spóźniają jest już 20 minut po czasie. Może poproszę żeby ktoś poprosił Pana Prezydenta. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: jeśli już to Pan Przewodniczący powinien poprosić. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: Pani radna Musiał zadała, pytanie proszę o udzielenie odpowiedzi. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: ale najpierw wyjaśnijmy moją wątpliwość. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: może za chwilę, proszę o powtórzenie pytania przez Panią radną. Pani radna Bożena Musiał powiedziała: ja chciałabym się dowiedzieć dlaczego nie została zachowana taka procedura jak przy innych dużych inwestycjach typu amfiteatr, Tumska i kilka innych. Wtedy najpierw Rada, czy mieszkańcy otrzymywali wizualizację kilka projektów i z tego wybrali najbardziej odpowiedni do zagospodarowania tego terenu. Myślę, że wszystko, co chcieliśmy powiedzieć przekazaliśmy w wystosowanym liście i chciałam się dowiedzieć dlaczego taka droga postępowania nie została zachowana. Pan Prezes Marek Kijek powiedział: nam trudno odpowiadać za taką drogę postępowania, bo my otrzymaliśmy do spółki aport w postaci tego majątku, jest to w tej chwili własność spółki i Zarząd spółki postanowił ogłosić konkurs na ten teren. Pani radna Bożena Musiał powiedziała: ale o ile wiem Rynex jest spółką gminną i Zarząd reprezentuje interesy właściciela, a więc miasta. Pan Marek Kijek Prezes spółki Rynex powiedział: z tym, że reprezentuje właściciela to my się jak najbardziej zgadzamy, natomiast nie zmienia to faktu, że ten teren jest własnością spółki i spółka ma prawo ogłosić konkurs na ten teren. Na żadnym etapie konkursu nie wynikało, że my nie chcemy tego pokazać bo założeniem naszym było takie postępowanie, że w momencie kiedy komisja konkursowa dokona wyboru jakiejś oferty przed podpisaniem umowy z potencjalnym inwestorem któryby wygrał, chcieliśmy zaprezentować to w pierwszej kolejności radnym miasta Płocka, a następnie zorganizować konferencję prasową, żeby zapoznać z tym mieszkańców, przed podpisaniem umowy, ale stało się inaczej. Pan radny Arkadiusz Iwaniak powiedział: oczywiście Pan Prezydent został upoważniony przez Radę Miasta, ale nie ci sami ludzie głosowali. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: ci sami radni wchodzący w skład tej Rady raz zagłosowali tak, raz tak, to jest fakt. Pan radny Arkadiusz Iwaniak powiedział: nie wiem czy ci sami, ale to jest bardzo ważne bo według mnie Prezydent to wykorzystał, miał do tego prawo, ale wykorzystał to żeby przekazać aportem. To co donosiła prasa, co usłyszeliśmy na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, że miesiąc jest za krótko i tak naprawdę jest to odrzucone, można to przeczytać między wierszami m.in. dlatego, że czas był za krótki, nie można było przygotować odpowiedniej oferty. Wypowiadali się

6 najlepsi fachowcy również z kraju którzy mówili, że czas jest za krótki żeby stworzyć dobrą propozycję zagospodarowania tego terenu bo to jest szczególnie ważne dla Płocka, jego wizerunku. Ja miałbym pytanie i propozycję dla Zarządu, bo reprezentuje tu właściciela, oczywiście procedura zamówień publicznych nie obowiązuje i takie są przepisy prawa, ale czy nie można by tego zrobić w taki sposób, że uruchamiacie procedurę, są oferty, kończy się to prezentacją dla radnych wszystkich koncepcji zagospodarowania. My jako radni może nie na sam koniec mówimy, że ta oferta jest najlepsza, natomiast moglibyśmy być ciałem doradczym, wtedy wy się uchronicie jako Zarząd od posądzeń o różnego rodzaju niedobre rzeczy, my będziemy mogli się na ten temat wypowiedzieć, będzie to transparentne i świetnie będzie się wpisywało w Program Przejrzysta Polska, w który nasz samorząd wszedł. Prezentacji można dokonać multimedialnej, oczywiście decyzja będzie należała do komisji. Uważam, że to byłoby fair w stosunku do nas Radnych. My podejmując taką decyzję, że Prezydent może wnieść aport do spółki, zaufaliśmy mu po to, że zrobi coś dobrego dla mieszkańców, że nie będzie to owiane tajemnicą. Myślę, że my moglibyśmy się z tym zapoznać, była by decyzja odpowiedniej komisji, byłby odpowiedni termin, bo myślę, że tu pośpiech nie jest wskazany nie trzeba tego kończyć przed kampanią wyborczą, nie ma tu pośpiechu. Pan Prezes Marek Kijek powiedział: co do pośpiechu, nawiązał Pan radny do artykułów prasowych. Mogę powiedzieć, że specyfikację konkursową pobrało dziesięć różnych podmiotów i tylko jeden podmiot który zawsze się wypowiadał miał jakiekolwiek uwagi do przygotowanej specyfikacji. Ten jeden podmiot zwrócił się do Zarządu spółki o przedłużenie terminu do dziewięćdziesięciu dni po czym po trzech dniach otrzymaliśmy kolejną informację, że są skłonni zgodzić się na sześćdziesiąt dni. Chciałbym tu zasugerować, że ustalenie rzeczywiście terminu w którym należałby to wykonać, jeśli podstawą jak niektórzy sądzą był za krótki termin to my to na siebie przyjmiemy, ale chciałbym podkreślić jeszcze raz, prasa cały czas pisała o projektach. Ja się nie dziwię, nie będąc architektem, jak bym przeczytał w prasie o projekcie w ciągu miesiąca o takim przedsięwzięciu sam bym powiedział, że to jest niemożliwe, nie realne. Ja chciałem zwrócić uwagę na jedno konkretne słowo które nie pojawiało się w prasie to jest koncepcja. To znaczy, że na koncepcji można pracować. My to nazywamy zdjęciem, pokazanie jak to ma wyglądać, to są materiały wyjściowe do dalszej pracy, do obróbki. My wiedzieliśmy, że nie ma takiej możliwości żeby stworzyć dzieło które zadowoli wszystkich, ale danie elementów które można naprawić. Unieważnienie poszło w takim kierunku, że nasi eksperci od architektury ocenili, że te prace musiałyby przejść bardzo duże zmiany żeby mogły być zaakceptowane. My potraktowaliśmy to jako zmianę oferty, jeśli miałoby to iść w takim kierunku to należałoby ogłosić drugi przetarg, bo inni oferenci poczuliby się w tym momencie oszukani dlatego ten przetarg miał taki a nie inny finał. Pan radny Arkadiusz Iwaniak powiedział: dobrze, proszę tego nie odbierać jako atak, prawdopodobnie nie wszystkie informacje które tu przedstawił Pan Prezes i które jeszcze można by przedstawić były podane do publicznej wiadomości. Było to owiane tajemniczością i czuć było wątek niedobry dla całego zagadnienia. Tak to odbierali ludzie którzy do nas radnych docierają i tak to przedstawiają. Gdyby to można było zrobić w sposób bardziej obrazowy, żeby wyjaśnić, byłoby zupełnie inaczej, nie mielibyśmy problemu. Pan Jan Jaworski Wiceprezes spółki Rynex powiedział: dodając do tego co powiedział Pan Prezes Kijek chciałbym przekazać jedną podstawową rzecz, odpowiadając na pytanie Pana radnego. Spółka Rynex jako spółka prawa handlowego, której miasto jest udziałowcem z założenia realizuje cele jakie ma gmina, czyli nie tylko jako Pan Prezydent, ale jako radni ponieważ oni mają również wpływ na rozwój tego miasta. Zadawanie pod wątpliwość pytania czy aby to nie jest ze szkodą dla miasta, czy mieszkańców tego miasta, to jest pytanie co to właściwie miało powstać, że miało działać na szkodę, czy właśnie to co podkreśliliśmy w liście czyli uporządkowanie tego terenu pod względem architektonicznourbanistyczm, nie wspomnę o miejscach pracy, czy o stworzeniu pewnych ośrodków kultury których w tym mieście brakuje. Jeżeli poddajemy pod wątpliwość istnienie takich obiektów to właściwie na jakiej my płaszczyźnie rozmawiamy. Jak ma coś powstać, niezależnie od tego co, to blokujmy to?

7 Wracając do kilku wspomnianych wątków, czy Pan i pozostali Państwo radni czujecie się ekspertami w ocenie prac architektoniczno-urbanistycznych? Pragnę nadmienić, że firmy które się do nas zgłosiły, a które przede wszystkim złożyły oferty to nie są tzw. firmy krzak. To są duże firmy developerskie które na co dzień prowadzą kilka inwestycji. Jeśli Państwo prześledzicie fachową prasę, czy ogólnodostępną to dowiecie się, że takie Echo Investment prowadzi kilka inwestycji, nie na taką skalę jak w Płocku tylko dużo większą tak jak firma Skyline czy AM Development. Chcę przez to powiedzieć, że te firmy mają potencjał zarówno finansowy jak i organizacyjny i są w stanie spełnić tą ofertę. Odnosząc się do innych ofert oferentów którzy pobrali, a nie złożyli można było od razu ocenić, że ta firma nie ma potencjału bądź jest to firma architektoniczna, za nią nie stoi kapitał bądź firma budowlana, która dopiero szukałaby architektów. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: ja przepraszam, ale ja w ogóle Pana Prezesa nie zrozumiałem. Czy to oznacza, że mieliście jakąś wywiadownię gospodarczą która sprawdziła te firmy, która weszła w ich KRS, która sprawdziła wartość tych firm. Bo rozumiem, że Pan promując te firmy w tej chwili, że Pan to wszystko wie. Proszę mi opowiedzieć coś bliżej o tych trzech firmach. Pan Jan Jaworski Wiceprezes spółki Rynex powiedział: mieliście Państwo okazję zapoznać się z ogólnymi warunkami ogłoszonego konkursu. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: przykro mi, ale nie mieliśmy okazji. Pan Jan Jaworski Wiceprezes spółki Rynex powiedział: widocznie nie byliście adresatami. Pan Zenon Sylwester Wiśniewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział : to ja poproszę Pana Prezesa o te warunki. Pan Prezes Marek Kijek powiedział: to ja je dostarczę. Z tych trzech firm które startowały rzeczywiście jednej można nie sprawdzać czyli grupy Echo Investment, która jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych i to już o czymś świadczy. Pani radna Bożena Musiał zapytała: czy prawdą jest, że spółka ta nie wywiązała się z obietnicy przekazania stu tysięcy złotych na rzecz miasta? Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: my o tym nic nie wiemy. My odpowiadamy za umowę między spółką, a firmą Echo Investment i takiego zapisu w tej umowie niema. Natomiast dwie pozostałe firmy rzeczywiście, ponieważ obie firmy są nowe w Polsce i żeby je sprawdzić to trzeba by poszperać w inernecie, a przede wszystkim podstawowym źródłem informacji były dokumenty rejestrowe tych firm to one dostarczają informacji. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: tam jest określona wysokość kapitału zakładowego, to może Pan Prezes by mi przybliżył jaka była wysokość kapitału zakładowego tych wszystkich firm. Jeśli ktoś realizuje inwestycję za około 150 milionów złotych to rozumiem, że tego kapitału musi mieć dużo. Jeśli ma go za mało to na nie swoim gruncie nie może zrealizować inwestycji. Rynex w konkursie chciał oddać grunt tej firmie, czy go wydzierżawić? Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: chcieliśmy wydzierżawić. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał: to jak oni mogli zrealizować coś na nie swoim gruncie nie mając kapitału? Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: jest to możliwe, bo spółka już ma taki układ np. z siecią Polo Marketu na Podolszycach z Panoramą tam jest nasz grunt, a kapitał jest obcy, tzn. polski

8 ale w nieruchomości obcej. Ja nie chciałbym rozważać jak firmy mają to załatwiać. Warunek w umowie był jednoznaczny, umowa dzierżawy. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał : na ile lat umowa dzierżawy trzydzieści, czy ponad trzydzieści? Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: my nie narzucaliśmy, dwie firmy złożyły oferty na 90 i 99 lat. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: to tak jak byście zbywali ten teren, bo po trzydziestu latach firma zgodnie z kodeksem cywilnym automatycznie przejmuje ten teren na własność tak? Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: nie zupełnie, ja nie jestem biegły w prawie cywilnym, nie będę się wypowiadał. Ja bardzo bym prosił nie oceniać, bo umowy jeszcze nie podpisaliśmy, my zapoznaliśmy się ofertą. Jak ma wyglądać dzierżawa pozostawialiśmy do dyspozycji potencjalnym inwestorom to miała być ich propozycja. Ja przekazałem Panu informację która wypływała z oferty. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał kiedy zostało złożone ogłoszenie konkursowe jakiego dnia, miesiąca, roku? Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział : chyba 4 lutego musiało być, bo trzydzieści dni było na składanie, a 7 marca było otwarcie. Przewodniczący Komisji Pan Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: 7 marca były otwierane oferty, jak długo trwał konkurs? Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: zakończył się 11. Pan Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał: czy w tej sprawie była tylko jedna opinia zespołu, czy więcej? Pan Marek Kijek odpowiedział: jedna. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał: na pewno Panie Prezesie? Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: ja potwierdzam, z całą pewnością była tylko jedna opinia architektów. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał: negatywna? Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: tak. Pan Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: rozumiem, że Pan Prezes zapoznał się z pismem, które podpisało 14 radnych które pozwolę sobie odczytać. Pismo odczytane przez Przewodniczącego Komisji stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. Pan radny Marek Krysztofiak zapytał: czy można znać nazwiska radnych którzy podpisali się pod tym pismem, bo ja nie miałem okazji się z tym pismem zapoznać. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski przekazał pismo Panu radnemu Markowi Krysztofiakowi do zapoznania i powiedział: przykro mi, że Panu radnemu nie dostarczono pisma.

9 Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: mi również przykro, bo tym co się pod nim podpisali to się chyba epoki pomyliły, to nie ten Prezydent, nie te lata. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: Panie radny jeśli coś na uspokojenie to proszę za drzwiami. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: dlaczego na uspokojenie, Pan czyta pismo jakichś radnych, to nie jest Komisja Rewizyjna Przewodniczącego tylko nas wszystkich, mamy prawo zabrać głos i mamy prawo do oceny. Przewodniczący Komisji Pan Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: Panie radny ja Panu nie udzieliłem głosu. Jeśli Pan będzie chciał zabrać głos to w stosownym czasie. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: ale my nie przegłosowaliśmy, że ma Pan czytać to pismo, tylko Pan zaczął czytać jakieś pismo radnych o którym my nie wiemy. Należało nas najpierw zapoznać z tym pismem, może zaproponować podpisanie tego pisma, a nie robić to jakąś grupą wysyłać do Prezesa. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: jeszcze raz przywołuję Pana radnego do porządku, proszę się do mnie zwracać normalnie. Pan radny Marek Krysztofiak zapytał: czy mogę zadać pytanie w stosunku do tego pisma, czy nie? Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: w tej chwili będę w dalszym ciągu kontynuował swoją wypowiedź, w swoim czasie. Na odpowiedź grupy czternastu radnych otrzymaliśmy pismo o treści: Stanowisko spółki Rynex w związku z listem otwartym wystosowanym do Prezydenta Miasta Płocka Mirosława Milewskiego przez grupę czternastu radnych Rady Miasta Płocka. Zarząd spółki Rynex stanowczo protestuje przeciwko stwierdzeniom zawartym w opublikowanym liście otwartym skierowanym do Prezydenta Mirosława Milewskiego. Oświadczamy, że stawiane zarzuty to zbiór bezpodstawnych przypuszczeń nie mających odzwierciedlenia w rzeczywistości. Twierdzicie Państwo, że konkurs był prowadzony na granicy prawa, ale nie uzasadniacie swojego zdania. Jeżeli Państwo radni uważają, że prawo zostało złamane proszę o wskazanie na którym etapie. Lista zawiera również zarzut pogwałcenia elementarnych zasad gospodarności,ale nie wykazuje żadnych konkretów w tej sprawie. Rzekoma szkoda dla naszego miasta płynąca z rozstrzygnięcia tegoż konkursu to istny absurd, bo czy szkodą jest tworzenie trzystu- czterystu nowych miejsc pracy, a może zwiększenie pojemności parkingu na placu do prawie 600 miejsc może macie Państwo na myśli uporządkowanie zagospodarowania terenu pomiędzy Alejami Jachowicza, ulicą Nowy Rynek i Królewiecką tak aby była to piękna wizytówka Płocka, bo taki ma być właśnie efekt postępowania konkursowego. Zatem pytamy jeszcze raz, czy jest to działanie na szkodę miasta Płocka. Zarzucany brak stosowania procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych świadczy wyłącznie o nieznajomości prawa przez autorów listu.informujemy bowiem, że ustawa dotyczy wydawania pieniędzy, konkurs natomiast dotyczy wyłonienia inwestora którego zadaniem jest pokrycie kosztów tej inwestycji. Wobec powyższego stwierdzenie, że kieruje nami arogancja, brak rzetelności oraz uczciwości w związku z prowadzonym konkursem nie znajduje żadnego uzasadnienia. Nie wiemy skąd wypływa Państwa troska o potencjalnych oferentów, którzy nie pobrali specyfikacji gdyż inwestorzy autentycznie zainteresowani tym konkursem, a było ich aż dziesięciu nie mieli do nich żadnych zastrzeżeń, z wyjątkiem jednej płockiej firmy projektowej. Ponadto w ocenie Zarządu spółki Rynex pobranie dziesięciu specyfikacji nie można ocenić mianem nielicznych. Państwa zarzut dotyczący braku podpisów na stronach specyfikacji jest także bezzasadny, na oryginale są takie podpisy wobec powyższego znajdują się także na każdej wydanej kopii specyfikacji.

10 Rzekomy duży ruch towarzyszący rozstrzygnięciu konkursu jakoby prowadzący do jak najszybszego podpisania umowy to również bezpodstawne pomówienie. Od samego początku zdawaliśmy sobie sprawę jak ważne jest zagospodarowanie placu przed teatrem dla miasta i jego mieszkańców. Fakt, że rozpatrywanie ofert trwało ponad miesiąc może świadczyć tylko o jednym, że Zarząd nie dążył do jak najszybszego sfinalizowania konkursu skupił się na poszukiwaniu takiego rozwiązania które najlepiej oddało by walory tego miejsca i spełniło użyteczną funkcję dla Płocczan. Wysuwane przez Państwa oskarżenia mijają się z prawdą godząc w dobre imię spółki i jej Zarząd. Przedstawione zarzuty cechuje wyraźny brak obiektywizmu i znajomości kodeksu spółek handlowych oraz naszym zdaniem wnikliwości w rozważanie sprawy. Podpisał Prezes Zarządu Pan Marek Kijek i Wiceprezes Pan Jan Jaworski. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: ja mam pytanie... Pan radny Marek Krysztofiak zapytał: czy już mogę zadać pytanie czy nie? Pan Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: ja mam pytanie... Pan radny Marek Krysztofiak zapytał: czy to jest Komisja Wiśniewski i Prezesi? Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: ja mam pytanie do Panów Prezesów w związku z tym pismem. Pismo to trafiło do Urzędu Miasta Płocka chyba siódmego, ósmego była przerwa, dziewiątego przerwa i taka szybka reakcja. Rozumiem, że Pan Prezydent przekazał Zarządowi spółki to pismo podpisane przez grupę czternastu radnych.. Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: my zapoznaliśmy się na podstawie prasy z tym oświadczeniem. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: ale list był niepełny w prasie. Pan Prezes Marek Kijek powiedział: w tej sprawie byliśmy u Pana Prezydenta na rozmowie i Pan Prezydent przekazał nam kopię pełnego tekstu. Przewodniczący Komisji Pan Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał: Panie Prezesie, jakie zadania winna realizować zgodnie ze swoim statutem spółka gminna Rynex? Czy może również realizować tak wielkie obiekty handlowe? Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: tak, ma zapisane w statucie spółki obrót nieruchomościami. Jest to pojęcie bardzo szerokie, tam są pewne klasyfikacje, w tej chwili w statutach się zapisuje klasyfikacje, ta dziedzina nieruchomości kryje w sobie praktycznie wszystko co jest związane z nieruchomościami. Pan radny Marek Krysztofiak zapytał: czy już mogę zabrać głos? Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: ja chciałbym przybliżyć Państwu radnym... Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: proszę zapisać w protokole, że kilkakrotnie proszę o głos i jest dyskusja Pan Przewodniczący Panowie Prezesi. Nie jestem dopuszczony do głosu, po raz już chyba piąty. Ja bym, proponował żeby Pan Przewodniczący umówił, spotkał się z Panami Prezesami i wyjaśnił tę sprawę. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: ja chciałem przypomnieć, że była taka sytuacja, iż na tym terenie w roku ubiegłym Spółka IT Poland Development 2003 sp. z o.o. z

11 kapitałem zakładowym w wysokości ośmiuset tysięcy złotych chciała zrealizować podobne zadanie za kwotę pięciu milionów, tak nam to przybliżono. Natomiast tu w odpowiedzi Panów na pismo grupy radnych jest zapisane zagospodarowanie terenu pomiędzy Aleją Jachowicza, ul. Nowy Rynek i ul. Królewiecką. To ja rozumiem, że ten obiekt miał powstać od początku do końca, z wchłonięciem Antypodkowy. Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: nie, obiekt jest szacowany na około m kw. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: czyli dwukrotnie większy niż Auchan, bo Auchan na m kw. Pan Prezes Marek Kijek powiedział: w tej chwili nie potrafię odpowiedzieć, czy jest to z powierzchniami parkingowymi, czy nie. Pan Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: a to jest bardzo ciekawe, bo jeśli obiekt podwójnej wielkości jak Auchan to ile miejsc parkingowych było planowanych? Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: założenie było takie - trzy kondygnacje plus dwa poziomy parkingów, w sumie pięć kondygnacji. Dwie w ziemi i trzy na zewnątrz. Dwie kondygnacje parkingów zabezpieczały, że zgodnie z ofertą 564 samochody mogły by wjechać na dwa poziomy parkingów i około 60 samochodów, dla których były przewidziane miejsca po obwodzie Nowy Rynek, Królewiecka. Plac między Nowym Rynkiem, ul. Królewiecką, a Antypodkową przeznaczony był na teren rekreacyjny. Tam nie było by żadnych budowli powstałby park. Firma zaproponowała żeby tam ustawić scenę na której mogłyby się odbywać uroczystości, koncerty. Firma nam to tłumaczyła w ten sposób, że kiedyś zauważyli będąc w Płocku, że np. na Tumskiej grają ludzie na instrumentach i dlatego stworzyli taką wizualizację, piękna zieleń, jeziorko. To na tym terenie pomiędzy ul. Królewiecką, a Antypodkową, natomiast pomiędzy Al. Jachowicza, a Antypodkową budynek.. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał: Antypodkowa zostałaby w takim kształcie w jakim jest? Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: tak. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział : dziękuje, że Pan Przewodniczący dopuścił mnie do głosu. Po pierwsze chciałem wyrazić zadowolenie, że jednak miałem rację że jednak pojęliśmy uchwałę upoważniającą Prezydenta do takich kroków. Po drugie ja bardzo dobrze rozumiem co mówi Pan Jaworski i nie rozumiem wypowiedzi innych kolegów radnych którzy z góry zakładają, że miało to polegać na jakimś szwindlu czy oszustwie. Ja rozumiem patrząc na tą listę, że jeśli ktoś tak przez ileś czasu postępował, ma Prokuratora to z góry zakłada, że ktoś też tak będzie postępował. Po trzecie już zablokowaliśmy budowę Cinema City, w zamian za to pamiętacie Państwo, że Era miała zbudować na Podolszycach kino. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: ciekawe rzeczy Pan mówi ja o tym nie słyszałem. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: tak tłumaczono, że Era ma umowę, będzie budować, jest teren nawet ogrodzony. O ile pamiętam to multikino miało powstać przy teatrze do końca grudnia ubiegłego roku, mamy kwiecień i ja nie zauważyłem żeby tam Era coś budowała, tym bardziej nie skończyła w tym samym czasie co miało być przed teatrem. Po czwarte w piśmie grupy radnych jest powołanie na opinię publiczną. Pan Przewodniczący Komisji pytał się Pana Prezesa Jaworskiego czy on sprawdzał te firmy. Ja chciałem się zapytać Pana Przewodniczącego i po części tej grupy radnych, która się pod tym podpisała, ja rozumiem, że Państwo przeprowadzaliście jakiś sondaż wśród opinii publicznej i zdecydowana większość tej opinii publicznej, możecie to udowodnić, interesowała się tym placem, tym konkursem i jest zdecydowanie

12 przeciwna żeby ten plac zagospodarować w takiej formie, w takiej sytuacji i na takich zasadach jak to jest teraz robione. Prosił bym o przedstawienie mi materiałów na temat opinii publicznej. Przewodniczący Komisji Pan Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: rozumiem, że to było do Zarządu. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: nie to było, do Pana Przewodniczącego, bo Pan Przewodniczący też jest podpisany pod tym pismem i tam jest powołanie się na opinię publiczną. Skąd takie stwierdzenie. Ja powiem szczerze, że w moich kręgach nikt nie był zaniepokojony. Macie na pewno jakiś sondaż zrobiony opinii publicznej, gdzie większość jest zaniepokojona. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: Panie radny polecam lekturę Forum Gazety Wyborczej. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: Panie Przewodniczący, ja jestem człowiekiem uodpornionym na propagandę różnego rodzaju poczynając od Trybuny Ludu po Gazetę Wyborczą. Ja się dziwię, że Pan mi karze czytać Gazetę Wyborczą, bo jak ja bym się opierał na Gazecie Wyborczej to już dawno bym głosował żeby Pan nie był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej tak jak Gazeta Wyborcza to przez szereg miesięcy lansowała. Było tak Panie Przewodniczący. To, że prasa coś wypisuje szuka sensacji, ja jestem uodporniony na to. Dziwię się, że Pan mi karze powoływać się na Gazetę Wyborczą Pan Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: ja szanuję każdy organ prasowy. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: ja szanuję Gazetę Wyborczą, Forum, każdy organ, ale dla mnie to nie jest wyrocznia. Pan Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: pytanie nie jest do mnie. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: pytanie jest do Przewodniczącego i czternastu radnych podpisanych pod tym listem. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: proszę się zwrócić do tych radnych na piśmie. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: chciałbym się dowiedzieć, kto był inicjatorem tego pisma i dlaczego do wszystkich radnych to nie dotarło jak wszelkie inne pisma, które podpisywaliśmy bądź nie. Nie ma inicjatora pisma? No jest czternaście osób podpisanych, ktoś wyszedł z inicjatywą. Jak umarł Stanisław Nawrocki Pan Przewodniczący wystąpił z inicjatywą żeby nadać medal Zasłużony dla Płocka, biegał, zbierał podpisy dotarł do każdego, do nas dotarł w trakcie rozpoczęcia roku akademickiego w Wyższej Szkole Zawodowej. Rozumiem, że nie było by problemu z dotarciem również i w tej sprawie. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: Panie radny proszę pismo sformułować do czternastu radnych. Mam nadzieję, że Panu ktoś odpowie. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: rozumiem, że jest to nieformalna inicjatywa. Słucham Panie Przewodniczący. Pan radny Wiesław Kossakowski powiedział: ja miałbym propozycję. Myślę, że spotkaliśmy się na Komisji po to żeby merytorycznie podyskutować na dany temat. Może te wycieczki osobiste czy inne zawiesić, odłożyć na bok, bo chcę przypomnieć że mamy gości na Komisji i nie jest to spotkanie wewnętrzne Komisji Rewizyjnej.

13 Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: dziękuje Panu, ale sam poradzę sobie z Panem Krysztofiakiem. Czy są jeszcze jakieś pytania? Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: to jest właśnie wycieczka osobista i proszę to dokładnie zapisać w protokole bo ja to sprawdzę. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał: czy drukowane to jest dobrze? Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: ja o ile pamiętam Pana sprawozdanie to niech Pan się nie powołuje na błędy, bo to co Pan tam powypisywał... Proszę niech Pan mi nie odbiera głosu. Ja rozumiem, że Pan ma problemy z pisaniem. Pani radna Bożena Musiał powiedziała: sprawozdanie będzie na następnej Komisji. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: ja już mówiłem żeby powołać kogoś do pisania. Ja nie robię żadnych osobistych wycieczek. Mam punkt na temat informacja na temat konkursu, usłyszałem pytania sprawa jest rozumiem zamknięta i w tym punkcie możemy mieć wątpliwości jako Komisja. Na pewno każdy je ma. Prezesi mają obowiązek je wytłumaczyć i drążenie dalej w takim tonie to jest praktycznie absurd. To już nie jest Komisja Rewizyjna. Nie wiem jak to nazwać. Pan radny Jerzy Seweryniak powiedział: śledcza. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: jak by była śledcza to nawet bardzo dobrze tylko musi być podstawa do śledztwa. Ten konkurs się zakończył, czyli rozumiem, że będzie od nowa ogłaszany. Te wszystkie uwagi które tu zgłaszają wszyscy, czy były w tym piśmie, rozumiem że jest to wysłane do Panów Prezesów i to wszystko można od nowa zrobić. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał Panów Prezesów: czy prawdą jest to co powiedział Pan radny Krysztofiak, że konkurs będzie odnawiany, czy macie Panowie wiedzę na ten temat, czy Pan Krysztofiak kreuje politykę spółki? Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: ja tak zrozumiałem, ja nie mam wiedzy. Ja usłyszałem, że został unieważniony konkurs. Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: pierwszy konkurs został unieważniony, Zarząd spółki rozważa dalszy etap ogłoszenia drugiego konkursu. Nie potrafimy na dzień dzisiejszy sprecyzować kiedy mogłoby to być. Bierzemy sobie pewne uwagi do serca które padały od Państwa radnych i z mediów, musimy to przeanalizować i przygotować już materiały tak żeby nie budziły żadnych wątpliwości i podejrzeń. Pani radna Barbara Smardzewska Czmiel powiedziała: Panie Prezesie na jednej z Komisji Inwestycji padło takie stwierdzenie które wzbudziło niepokój wśród członków tej Komisji, że w zespole konkursowym oceniającym projekt brak było architektów. Pan Pamięta, że burzę wywołała ta informacja. Pan coś wspomniał, że okiem architektonicznym ktoś na to spojrzał, czy byli architekci, czy to byli nasi architekci? Pan Prezes Marek Kijek powiedział: na Komisji Inwestycji też o tym opowiadałem, Komisja konkursowa, która powołała zespół architektów w składzie trzech osób Pani Iwona Wierzbicka Pani dr Bańkowska i Pan Marcin Świetlik. To są osoby z Gdańska, Warszawy i Płocka. Informowałem, że Komisja konkursowa swoje prace ograniczała do oceny formalnoprawnej i biznesowej pracy ponieważ nikt z członków Komisji nie jest architektem nawet by się nie odważył próbować dokonywać oceny przedstawionych prac stąd uchwała komisji o powołaniu zespół ekspertów.

14 Pani radna Barbara Smardzewska-Czmiel zapytała: czy właśnie ten zespół zanegował pod względem architektonicznym? Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: tak ten zespół. Pani radna Bożena Musiał zapytała, jaki jest skład komisji konkursowej i kto ją powoływał? Pan Marek Kijek Prezes spółki Rynex powiedział: komisję konkursową powołał Zarząd spółki w składzie byłem ja jako Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Pan Tomasz Chojnacki dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych i Pan Dariusz Bobko Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Rynex. Pani radna Bożena Musiał zapytała: czy nie dziwne jest dla Pana powołanie komisji przez siebie w której skład wchodzi Pan. Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: ja podpisuję umowę, my bardzo mocno to rozważaliśmy. Państwo wcześniej mówiliście o prezentacji, żeby przedstawić wszystkie oferty, żebyście mieli prawo decyzji. Co to znaczy, tzn., że pełne konsekwencje tej decyzji ponosi Zarząd, Zarząd będzie parafował umowę więc to, że ja znalazłem się w tej komisji, na tą chwilę jestem szefem tej spółki więc wydaje mi się, że powinienem być, wiedzieć co się dzieje, bo ja będę tą umowę podpisywał, ja odpowiadam, nie komisja. Za umowę podpisaną odpowiada Zarząd spółki, ani Komisja konkursowa, ani zespół ekspertów. Komisja mogłaby zrobić co zechce, ale poprosiliśmy fachowców, aby ocenili z punktu widzenia fachowości, a my możemy ocenić z punktu widzenia biznesu ile na tym spółka może zarobić. Pani radna Bożena Musiał powiedziała: tu się zgadzam, tylko nie tak dawno Pan Wiceprezes, właściwie trochę poczułam się obrażona, ale to jest inna sprawa, powiedział czy Państwo się na tym znacie, czy możecie to ocenić, czy jesteście architektami, i ja teraz mogę zapytać czy Państwo byliście w stanie. Wiem, że opinia zespołu doradczego i architektów nie jest wiążąca, ale moja opinia jest taka, że jednak to co przynosi korzyści finansowe musi być łączone i z wyglądem i z innymi elementami. Czy w składzie tej komisji konkursowej jednak nie powinni znajdować się specjaliści od budownictwa, architektury. Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: ja nie podzielam tej opinii dlatego, że ci co tworzą tę koncepcję tworzą później projekt techniczny który wymaga później wszystkich zatwierdzeń. To jest dopiero wstęp do pewnego procesu realizacji całości zadania. Ja nie wiem jakie byłoby zadanie budowlańców, bo oni na tym etapie konkursu nie mogliby się wypowiedzieć tylko dlatego, że my mówimy o architekturze. Nie ma projektu technicznego, istnieje architektura, czyli pokazanie z lotu ptaka i z czterech stron budynku tak jak widzą go architekci. Można tylko dyskutować, że zastosowano takie materiały a my chcielibyśmy inne. To jest kwestia negocjacji aczkolwiek z założenia materiały miały być najwyższej jakości z najwyższej półki. Nie jest tak że my patrzyliśmy tylko z punktu widzenia biznesowego. Ja w uzasadnieniu do pisma radnych opublikowanego w prasie zająłem stanowisko. Jest sytuacja taka co zrobić jak jest kiepska aranżacja, a wysokie pieniądze, ale będzie piękny obiekt a małe pieniądze. My zdecydowaliśmy się na tą drugą wersję, my chcemy w pierwszej kolejności postawić na wygląd tego budynku. Pani radna Bożena Musiał powiedziała: ja się zgadzam częściowo z tym co Pan mówi, nie zawsze piękny budynek, piękna aranżacja pasuje do środowiska w które ma być włączone. Ja nie jestem architektem, ale wystarczy pójść na ul. Tumską stanąć naprzeciwko byłego Hortexu i budynek PZU jest pięknym budynkiem, ale ja uważam że nie w tym miejscu.. Pan Prezes Marek Kijek powiedział: ja rozmowy prowadziłem z architektami i stwierdzili, że to jest świetne. Należy sobie zdawać z tego sprawę, że wizja architekta też jest subiektywna, każdy ma prawo do swojej wizji. Architekci są od tego na co Pani zwróciła uwagę, jak się budynek

15 wkomponowuje w to otoczenie, bo takie były założenia konkursu. Na to zwracano uwagę, że ten budynek ma być dopasowany do terenu i otoczenia w którym się znajduje. Pan radny Wiesław Kossakowski powiedział: ja już nie chcę zadawać konkretnych pytań do Zarządu spółki bo dyskutowaliśmy o tym na Komisji Komunalnej, ale jeśli nie jest to tajemnicą to prosiłbym o podanie przybliżonej sumy - jakie spółka płaci podatki od tego terenu do Urzędu. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: ja bym to pytanie rozszerzył, jeśli ten teren został przez Prezydenta przekazany aportem do spółki to chciałbym wiedzieć o ile podniósł się kapitał. Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: o sześć milionów. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: o sześć milionów wzrósł kapitał spółki Rynex dzięki wniesieniu aportem tego terenu. Pan Prezes Marek Kijek powiedział: jak dobrze pamiętam to chyba miesięczna opłata podatku od nieruchomości to jest chyba 1800 zł. Pan radny Wiesław Kossakowski powiedział: to co powiedział Pan radny Buraczyński i co mi się bardzo podobało na poprzedniej Komisji, że spółka Rynex powinna być spółką drapieżną, nastawioną na to żeby przynosić jak największy zysk. W tej chwili ten teren stoi i nie zbiera się opłat za parkingi, nie zbiera się za inne rzeczy. Moim zdaniem wyciągając pewne wnioski z tego doświadczenia konkursowego trzeba zrobić wszystko żeby ten teren zagospodarować tak żeby pieniądze które się płaci do budżetu gminy, przynosiły konkretny wymiar spółce, bo spółka jest podmiotem prawa handlowego po to żeby przynosiła zysk i przynosiła zysk gminie, bo właściciel może te pieniądze na skwitowaniu zabrać. Może zrobić co chce, bo to jest sprawa właściciela. Ja optuję za tym, żeby korzystając z tych doświadczeń które przyniósł pierwszy konkurs doprowadzić do tego żeby ten teren został zagospodarowany i żeby był zysk. Pan radny Jerzy Seweryniak powiedział: nasuwa mi się pytanie, że dopóty dopóki nie powołamy Głównego Architekta Miasta to każda inwestycja będzie w rozterce. To będzie na każdej komisji i na każdej inwestycji takie rozczarowanie Główny Architekt Miasta Płocka będzie miał decydujący moment zatwierdzenia każdej inwestycji. Ja tak myślę. Tak jak stolica Warszawa ma Głównego Architekta. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: Panie radny proszę napisać wniosek, przegłosujemy. Szanowni Państwo w roku ubiegłym, przytoczę trochę historii może Panowie jej nie znają, do miasta Płocka zwróciła się firma IT Poland Development 2003 sp. z o.o. reprezentowana przez dwóch Panów. Panowie tworzyli tą firmę i chcieli wybudować multipleks. Miasto poszło na daleko idący kompromis, cena została wynegocjowana na etapie chyba 1,20 zł za m2, a powierzchnia miała liczyć cztery tysiące metrów. Radni Stowarzyszenia Nasze Miasto Płock, SLD, PSL sprzeciwili się takiej rozrzutności gospodarza miasta Płocka i uchwała nie uzyskała akceptacji, a więc 28 września pod obrady Rady Miasta wszedł kolejny projekt w sprawie określenia zasad wnoszenia cofania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka i jest tam taki zapis Prezydenta Miasta Płocka upoważnia się do wnoszenia do spółek gminy Płock aportów w postaci nieruchomości, ruchomości i praw majątkowych. My nie mamy do Panów o to pretensji, bo otrzymaliście teren zgodnie z prawem, które wytyczyła Rada Miasta Płocka. Nam radnym chodziło głównie o zagospodarowanie pod względem urbanistyczno-architektonicznym tego terenu. My nie mieliśmy żadnej wiedzy i nikt nam jej nie udzielił. Jak Panowie widzicie dziś na spotkanie nie dotarł żaden z Prezydentów który mógłby nam powiedzieć cokolwiek więcej na ten temat pozostawiając Panów samych sobie, ale cuda się zdarzają zdarzył się i tu po raz kolejny.

16 W związku z powyższym proszę się nam nie dziwić, bo zostaliśmy pozbawieni możliwości ingerowania w najbardziej atrakcyjną część naszego miasta i uważam, że w jeden z najbardziej atrakcyjnych terenów w kraju. W związku z tym mam do Panów pytanie, czy wy pod względem technicznym jesteście przygotowani jako spółka Rynex do przeprowadzenia tak ogromnego przetargu. Kiedyś była taka firma Miejski Zarząd Dróg, wtedy miał dwa komputery, nie miał samochodu, dostał potężne zdania - usprawnienie układu komunikacyjnego w Płocku na ileś lat, inwestycja za pięćdziesiąt milionów złotych. Z jakimi problemami borykali się ówcześni dyrektorzy tej firmy to ja im współczuję, na każdym etapie. Po prostu nie mieli bazy która byłaby przygotowana do tak ogromnego zadania. Dlatego pytam się, czy Panowie jesteście przygotowani by podołać tak ogromnemu zadaniu inwestycyjnemu. Jeśli będzie teraz nowy konkurs ja nie wiem w jaki sposób, może ktoś dojdzie do tego, aby zaprosić te biura architektoniczne żeby była dwuetapowość jak to się działo z ulicą Tumską, bo skąd znajdzie się inwestor który na dzień dobry wyłoży 150 milionów złotych, na jakiej zasadzie. Czy te lokale które później będą wybudowane, czy będzie miała spółka wpływ na możliwość wydzierżawiania. Nie miasto nie będzie miało żadnego wpływu. Proszę mi powiedzieć teren wart sześć milionów złotych za jaką kwotę spółka chciałaby wydzierżawić potencjalnemu inwestorowi jeden metr w skali jednego miesiąca. Pan Prezes Marek Kijek powiedział: niestety Panie Przewodniczący nie udzielę odpowiedzi. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: czyli nie mamy wpływu na to co się dzieje w Pana spółce. Pan Prezes Marek Kijek powiedział: nie Panie Przewodniczący, jeśli ja powiedziałem wcześniej, że spółka jest na etapie przygotowania drugiego konkursu więc nie mogę podać informacji ile ja bym sobie życzył. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: Panie Prezesie ja się boję o jedno jeśli kiedyś firma, którą wcześniej wymieniłem miała propozycję 1,20 zł to żeby Pan nie zaproponował o 100% więcej np. 2,40 zł. Pan Prezes Marek Kijek powiedział: ja nie proponuję, chciałem zwrócić uwagę, że stawkę czynszu proponują potencjalni inwestorzy. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: i nie możemy poznać tej kwoty. Pan Prezes Marek Kijek powiedział: nie chciałbym, jest to bardzo dobra kwota, ale ja nie mogę dziś powiedzieć. Wybaczcie Państwo, jesteśmy przed decyzją, czy będzie drugi konkurs. Jeżeli będzie drugi konkurs podanie dziś informacji ile miałem w ofertach za metr kwadratowy narusza pewne zasady. Nie dlatego że ja nie chcę tego zdradzić, bo wcześniej czy później i tak byście wiedzieli i będziecie o tym wiedzieli. Natomiast co do tego czy jesteśmy technicznie przygotowani. My jesteśmy przygotowani w tysiącu procentach, dlatego że my nie musimy mieć takiej bazy. Chce Państwu zwrócić uwagę na jedną rzecz, że my szukamy dzierżawcy terenu, to nie my inwestujemy, naszą bazą mogą być tylko zaplecza architektów którzy to ocenią. My nie inwestujemy nawet złotówki, my wyciągamy złotówki z inwestora. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: to działanie zostało nazwane działaniem na szkodę miasta. Pan Prezes Marek Kijek powiedział: to o czym mówił Pan Przewodniczący w Miejskim Zarządzie Dróg, to jest inny problem. My moglibyśmy ogłosić przetarg na wydzierżawienie tego terenu

17 tylko, nie wiedząc czego chcemy, ale cały czas powtarzamy że zależy nam. My wiemy, że jest to piękny teren w centrum miasta Płocka chcemy żeby powstało tam coś ładnego. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał, w jakim przedziale czasowym zamortyzuje się kwota sześciu milionów złotych, po odliczeniu podatków? Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: jak ja to powiem to bardzo łatwo można będzie obliczyć stawkę czynszu. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał, czy zamortyzuje się w ciągu trzydziestu lat. Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: tak zamortyzuje się. Pan Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: jeśli dzierżawa będzie na ponad trzydzieści lat to nabędą to już aktem własności potencjalni inwestorzy. Pan Prezes Marek Kijek powiedział: ja nie chcę się w tej chwili wypowiadać w tym zakresie. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: ja Panu to mówię na podstawie kodeksu cywilnego, sprawdzałem. W związku z tym chciałbym znać Pana opinię w tej sprawie. Pan Prezes Marek Kijek powiedział: przyjmuje Pana stanowisko, ale niech mi Pan uwierzy, że przed podpisaniem takich zapisów my musimy mieć opinię naszego prawnika. Może żeby temat zamknąć to chciałbym powiedzieć jedno, nawet na trzydzieści lat wydzierżawiając grunt Zarząd nie jest ostatnim ogniwem. Zgromadzenie udziałowców musi wyrazić zgodę Zarządowi na podpisanie takiej umowy. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: wszystko w porządku, tylko że zgromadzenie udziałowców to właściwie jest jeden większościowy udziałowiec w osobie Prezydenta Miasta Płocka. Jeśli my jako Komisja nie możemy się nic dowiedzieć na temat przyszłej inwestycji, środków finansowych i innych ważnych spraw związanych z tą inwestycją to de facto jesteśmy ubezwłasnowolnieni. Pan Prezes Marek Kijek powiedział: nie Panie Przewodniczący, jest tylko kwestia zaufania. Zaufajcie nam Państwo, że my nic nie robimy na niekorzyść tego miasta. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: Panie Prezesie w życiu ufałem wielu różnym osobom. Pan Prezes Marek Kijek odpowiedział: warto jeszcze raz spróbować. Przed podpisaniem umowy nawet w tym konkursie było brane pod uwagę to, że jeśli zostałby wybrany inwestor, to chcieliśmy Państwu radnym pokazać tą wizualizację, zorganizować konferencję prasową i dać mieszkańcom czas na ewentualne wypowiedzenie. Umowę zawsze się zdąży podpisać ważne, że są dograne warunki. Ale prosimy na przyszłość o więcej cierpliwości i zaufanie. Powiem uczciwie, że bardzo nie sympatycznie mi się zrobiło po przeczytaniu tego artykułu. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: Panie Prezesie mi osobiście, gdy Polska została dotknięta śmiercią Ojca Świętego i gdy dowiedziałem się, że w tym momencie zapadają losy jednej z najważniejszych inwestycji zagospodarowania tego terenu byłem wręcz oburzony, że w takim czasie trwają jakiekolwiek prace.

18 Pan Prezes Marek Kijek powiedział: z racji śmierci Ojca Świętego to unieważnienie nastąpiło o cały tydzień później, miało być dokładnie tydzień wcześniej. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: ja proponuje nie mieszać jednego z drugim, bo możemy popełnić profanację. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Zenon Sylwester Wiśniewski podziękował za przybycie na posiedzenie Przedstawicielom spółki Rynex. Ad. pkt 3 Informacja nt. wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu Miasta Płocka i radnych Rady Miasta Płocka w latach Materiał na piśmie stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. Przewodniczący Komisji Pan Zenon Sylwester Wiśniewski poprosił o przedstawienie tematu Pana Witolda Rogowieckiego Kierownika Oddziału Promocji i Współpracy z Zagranicą. Pan radny Marek Krysztofiak zapytał czy nie lepiej byłoby żeby radni zadawali pytania, bo wszyscy zapoznali się z materiałem wcześniej. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: rozumiem, że wszystkie wyjazdy związane były z promocją miasta Płocka. Pan Kierownik Witold Rogowiecki odpowiedział: tak, są to wszystkie wyjazdy zagraniczne urzędników w ciągu ostatnich dwóch lat. Powody wyjazdów to kontakty partnerskie, inne kontakty międzynarodowe, współpraca miasta w ramach naszej współpracy z Urzędem Marszałkowskim, a także niektóre programy, które są realizowane np. EMAS. To jest dyrektywa Unii Europejskiej jesteśmy jednym z pierwszych miast, które realizują ten program,może być realizowany dopiero od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Otrzymaliśmy pieniądze z Unii Europejskiej na realizację tego projektu wspólnie z samorządami greckimi, węgierskimi. Pani radna Bożena Musiał powiedziała: mam pytanie co do formy tego opracowania, brakuje mi jednej rubryki efekty jakie te wyjazdy przyniosły dla miasta. Jeśli mogę prosić to chciałabym otrzymać taki materiał,jeśli nie ma takiej możliwości to ja złożę interpelację w tej sprawie. Pan Kierownik Witold Rogowiecki powiedział: chciałbym Pani radnej zwrócić uwagę na jedno, że niektóre wyjazdy były związane z jakimiś projektami, a niektóre z tym, że zostaliśmy zaproszeni na uroczystości np. w Loznicy gdzie m.in. został wręczony dyplom. Tak więc są to też wyjazdy kurtuazyjne. Pani radna Bożena Musiał powiedziała: ale są też takie które powinny przynieść jakieś efekty i chcielibyśmy o tym wiedzieć. Pan Kierownik Witold Rogowiecki powiedział: czasami są to efekty nie wprost wynikające z treści samych spotkań. Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: ja chciałbym dodać do tego o czym mówi koleżanka, nie wiem kiedy to będzie możliwe chciałbym uzyskać takie samo zestawienie za lata czyli dwa początkowe lata kadencji również urzędników wyjazdy i z efektami jakie te wyjazdy wówczas przyniosły, bo teraz to już na pewno efekty powinny być widoczne oraz żeby były porównane koszty ówczesnych wyjazdów i aktualnych wyjazdów. Prosiłbym żeby to znalazło się w mojej skrytce. Pan Kierownik Witold Rogowiecki powiedział, że przygotuje takie zestawienie.

19 Pan radny Wiesław Kossakowski powiedział : ja zauważyłem, że w tej kadencji, a mam jakąś skalę porównawczą byłem radnym, w innych kadencjach i mam pewne informacje jak to było w innych kadencjach, że w tej kadencji bardzo zostały ograniczone, zamarły wprost kontakty z niektórymi miastami partnerskimi. To z czego do tej pory miasto słynęło i te kontakty były na różnej płaszczyźnie. Ja teraz widzę tylko, że szachiści, może wystawa w Domu Darmstadt i to wszystko. Może się mylę, może gdzieś lekkoatleci itd. Przecież są takie piękne obszary które moim zdaniem trzeba by zagospodarować, szczególnie teraz kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej. Można wysyłać wolontariuszy do miast partnerskich, a w zamian przyjmować z tych miast wolontariuszy żeby poznali i nauczyli się czegoś o nas. Czy jest jakaś koncepcja, nie wiem, czy Pan mi odpowie, bo to wszystko zależy od Prezydenta Miasta, rozszerzenia tych kontaktów w różnych dziedzinach nie tylko sportu, nie tylko kultury, bo to przez poprzednie lata kwitło i rozwijało się moim zdaniem w bardzo dobrym kierunku. Ja wiem, że to kosztuje i nas i inne miasta. Zdaję sobie sprawę z tego, że mogą pisać nie tylko o Zakopanem ale i o innych wyjazdach, ale ja myślę, że takie wyjazdy byłyby z korzyścią dla mieszkańców miasta. W innych kierunkach, nawet wolontariatu, zdrowia, poszukania miejsc pracy w miastach partnerskich dla naszych mieszkańców którzy mogliby tam nie jadąc w ciemno, a mamy przecież bezrobocie około 20% i w bardzo wielu zawodach nie tylko w służbie zdrowia potrzeba, aby dzięki tym kontaktom Płocczanie jechaliby na warunki sprawdzone gdzie byliby otoczeni jakąś opieką przez władze tamtego miasta.nie wiem jakie są plany i czy Pan je zna. Pan radny Józef Czurko zapytał: czy w związku z zawieszeniem współpracy z gminą Thurrock gdzie Anglicy w tej chwili zabiegają o pracowników czy są jakieś postępy, konkrety czy ktokolwiek do pracy pojechał? Pan Kierownik Witold Rogowiecki odpowiedział: Pan radny Kossakowski poruszył kilka spraw, po pierwsze te informacje które Państwo radni otrzymali są to wyjazdy radnych i urzędników, jest dużo więcej kontaktów z Darmstadt, o których Pan wspomniał np. są wyjazdy młodzieży, nasza gmina protestancka też współpracuje jest naprawdę dużo więcej, niestety może w mediach jest zbyt mało tych informacji. Pan radny Wiesław Kossakowski powiedział: możliwe, i radni też tych informacji nie mają. Pan Kierownik Witold Rogowiecki powiedział: w 2003 roku dostaliśmy dyplom Rady Europy za współpracę międzynarodową, to było wyróżnienie. Oczywiście nagrody to jest jedna sprawa, a życie to inna. My zdajemy sobie sprawę, że te kontakty muszą być rozwijane. Przyznam, że my sami czasem nie wiemy jak szerokie są kontakty poprzez różnego typu imprezy które są organizowane np. Piknik Europejski. Jedna ze szkół zrobiła stoisko Łotwy, wszystkie szkoły zabiegały o te kraje zachodnie jak je kiedyś nazywaliśmy, a jedna ze szkół wybrała Łotwę i ambasada Łotewska nawiązała z nimi współpracę, znalazła im partnera i już teraz przyszli do mnie żeby dostać upominki, bo jadą na Łotwę. Wyjeżdżają do siebie, jak Państwo wiedzą są spore pieniądze unijne na współpracę między szkołami i naprawdę ta współpraca się rozwija. Na Komisję Społeczną rok, czy dwa lata temu został przygotowany taki materiał ile szkół współpracuje ze szkołami z miast Partnerskich. Druga rzecz współpraca z gminą Thurrock. Staramy się, ponieważ oni mają bardzo niskie bezrobocie na poziomie 2%, tak więc tam pracodawca ma problem, staraliśmy się na początku przekazaliśmy nazwiska wszystkich osób które znajdują się konkretnymi tematami np. Urząd Pracy z naszej strony, a także odpowiednik po stronie Thurrock i te osoby nawiązały współpracę. Teraz podczas Pikniku Europejskiego przyjeżdża dosyć silna reprezentacja z Thurrock. Oni twierdzili, że są zainteresowani szczególnie kierowcami autobusów, pielęgniarkami. Argumentacja była taka, że z jednej strony mają kłopoty z ludźmi do pracy, ale z drugiej strony są tam problemy związane z miejscami do zamieszkania i nie są w stanie zagwarantować odpowiednich ich zdaniem warunków do mieszkania tam. Mają zamiar to najpierw rozwiązać a ewentualnie potem zapraszać kogoś z naszej strony, powiedzieli,że stu kierowców to oni od razu chcą.

20 Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: Polska jest w strukturach Unii Europejskiej, czy współpracujemy w jakikolwiek sposób z Bukselą? Pan Kierownik Witold Rogowiecki odpowiedział: w materiale był wyjazd Prezydenta, jeszcze przed wejściem do Unii. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał: jaki jest owoc tej współpracy? Pan Kierownik Witold Rogowiecki odpowiedział: taki najlepszy moim zdaniem owoc współpracy międzynarodowej to jest centrum CIFAL, czyli jedna z agend ONZ najmniejsza z działających, która nazywa się UNITAR i zajmuje się szkoleniami i badaniami, ma jedenaście central na świecie. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał: a co się stanie jeśli Prezydent Miasta Płocka nie pojedzie do Genewy i nie podpisze porozumienia? Pan Kierownik Witold Rogowiecki odpowiedział: w tym momencie w Genewie jest Prezydent Kolczyński i dlatego nie mógł być tu na spotkaniu. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski zapytał: czy ma upoważnienia? Z tego co wiem tylko Prezydent Miasta Płocka mógł podpisać nikt inny. Pan Kierownik Witold Rogowiecki odpowiedział: samo podpisanie nastąpi później to była decyzja ze strony UNITAR-u, że chcą podpisać to nieco później. Chodzi o różnych partnerów to są tak naprawdę sponsorzy, firmy które płacą za te szkolenia. Pieniądze za szkolenia z UNITAR-u pochodzą z dwóch źródeł: są to pieniądze od rządów kilku państw Francja, Szwajcaria, Japonia, a druga pula to są pieniądze z prywatnych firm np. Bank Światowy. Ośrodki są w Szanghaju, a Stanach Zjednoczonych, w Barcelonie, nasz jest jedyny w tej części europy. Plany dotyczą dwóch spraw oraz szkolenia. To są trzy standardowe szkolenia które odbywają się. Nie dawno zakończyło się szkolenie dotyczące informatyzacji, szkoleni są samorządowcy z tej części Europy nie tylko z Polski, ale również z krajów nadbałtyckich. Jest też szansa organizowania różnych konferencji pod hasłem jednej z agend ONZ to jest dość prestiżowe. To jest myślę najlepszy przykład, że współpraca międzynarodowa może zaowocować, poza prestiżem oczywistym myślę, że te wszystkie programy które są w tym momencie realizowane-park Technologiczny, Ośrodek CIFAL, one w pewnym momencie zbiegną się i mam nadzieję, że więcej inwestorów zainteresuje się naszym miastem, a dla nich miasta polskie to są nazwy które im nie wiele mówią. Informacja, że tu działa jedna z agend ONZ jest to istotna dla nich informacja, świadczy o tym, że miasto jest przygotowane, ludzie znają języki. Pan Przewodniczący Zenon Sylwester Wiśniewski powiedział: Panie Kierowniku zrobiłem sobie zestawienie wyszło mi, że najczęściej wyjeżdża Pan Prezydent Milewski do bardzo atrakcyjnych krajów na całym świecie. Jego wyjazdy oszacowałem na kwotę około stu tysięcy złotych z tego zestawienia. Czy mógłby Pan zrobić dla mnie precyzyjne zestawienie, ile kosztowały wyjazdy Pana Milewskiego, Pan Kolczyńskiego i Pana Kubery, bo widzę, że Pan Wiceprezydent Zawidzki nie wyjeżdża. Z radnych widzę,że kilka osób wyjeżdża bardzo mała grupa, natomiast widzę wielką częstotliwość kilku urzędników wyjeżdżają częściej niż Prezydent Zawidzki. Czym to jest spowodowane, że jedni są tak honorowani pracownicy urzędu, a inni nawet Wiceprezydenci nie. Pan Kierownik Witold Rogowiecki odpowiedział: ogólnie za te dwa lata koszt wyjazdów to jest trzysta trzynaście tysięcy. Proszę zwrócić uwagę, że to nie są koszty związane tylko z urzędnikami, na tą sumę bardzo rzutuje jeden wyjazd na Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Cleveland, bo to jest kwota 130 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o wyjazdy radnych to w ubiegłym roku był tylko jeden, w roku 2003 cztery osoby z radnych wyjeżdżały. Jeśli chodzi o koszty to jeszcze jedna informacja tu jest podane, że to są koszty bez diet natomiast w kilku pozycjach szczególnie tam gdzie są większe koszty związane z wyjazdem było tak

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r.

Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r. Aleksandrów Kuj. 10.11.2009r. Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 10.11.2009r. Ad.1 Pan Andrzej Cieśla Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu. Na

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r.

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r.

Protokół nr 39/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r. Aleksandrów Kuj. 05.06.2009r. Protokół nr 39/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 05.06.2009 r. Ad. 1 Pan Andrzej Cieśla Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu.

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer 1930/2017 AKT NOTARIALNY

Repertorium A numer 1930/2017 AKT NOTARIALNY KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ ZIĘCINA - NOTARIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA 31 542 Kraków, ul. Kordylewskiego nr 7 tel./fax. (12) 422 09 38, 421 01 83 www.notariuszziecina.pl notariusz@ziecina.name

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1920/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 1920/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 1920/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 23.07.2015 r. w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Zarządzeniem Nr 1477/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ. Repertorium A nr /2014

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ. Repertorium A nr /2014 Repertorium A nr 14293 /2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego siódmego sierpnia roku dwa tysiące czternastego (27.08.2014) ja, asesor notarialny Michał Kołpa zastępca Marka Bartnickiego, notariusza w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r.

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu zgodnie

Bardziej szczegółowo

PUNKT 1 Przyjęcie Protokołu Nr 16-1/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 stycznia 2016r.

PUNKT 1 Przyjęcie Protokołu Nr 16-1/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 stycznia 2016r. 1 BRMG-0012/KR-I/02/2016 PROTOKÓŁ NR 17-2/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 2 marca 2016 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

WZÓR..., dnia (...) r.

WZÓR..., dnia (...) r. WZÓR..., dnia......200... (...) r. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO CZŁONKÓW KOŁA... POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła. 2. Powitanie wędkarzy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu roku (godz )

Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu roku (godz ) Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu 22.01.2009 roku (godz. 14.10 15.00) Posiedzenie odbyło się w sali 319 Urzędu Miejskiego w przerwie obrad sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie I. Podstawy prawne działania Rady Nadzorczej 1 1. Podstawę działania Rady Nadzorczej, zwanej dalej Radą, stanowią w szczególności:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aforti Holding S.A., które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2015 roku w Warszawie, Ja niżej podpisany: Imię i nazwisko:.. Stanowisko:...

Bardziej szczegółowo

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI (załącznik nr 4 do Protokołu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 16.09.2012) POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI odbytego w dniu 16 września 2012 r. w Zespole

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA (UJEDNOLICONY) NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA (UJEDNOLICONY) NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA (UJEDNOLICONY) NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 CZERWCA 2015 R. Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 i art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

[Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIT Mobile Internet Technology S.A. 21 czerwca 2012r.] UCHWAŁA NR Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

[Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIT Mobile Internet Technology S.A. 21 czerwca 2012r.] UCHWAŁA NR Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [Projekty uchwał 21 czerwca 2012r.] w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ... 2 ROZDZIAŁ 3. PORZĄDEK OBRAD

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 z XVIII sesji Rady Powiatu w Lipsku V kadencji odbytej w dniu 10 lutego 2016 roku Sesja odbyła się w Filii Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą z siedzibą w Szymanowie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący zarządził przejście do następnego punktu WZ. Przewodniczący zapytał czy są jakieś uwagi co do porządku obrad?

Przewodniczący zarządził przejście do następnego punktu WZ. Przewodniczący zapytał czy są jakieś uwagi co do porządku obrad? Protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie, które odbyło się w dniu 21.05.2012r., w lokalu AGH przy ul. Al. Mickiewicza 30 w Krakowie Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Statutowo Regulaminowej w dniu 14 stycznia 2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Statutowo Regulaminowej w dniu 14 stycznia 2016 r. Protokół z posiedzenia Komisji Statutowo Regulaminowej w dniu 14 stycznia 2016 r. PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku. 2. Opiniowanie wniosku o wyrażenie zgody

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński powitał wszystkich na dzisiejszym posiedzeniu i przedstawił PORZĄDEK OBRAD:

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński powitał wszystkich na dzisiejszym posiedzeniu i przedstawił PORZĄDEK OBRAD: BRM.0012.20.1.2012 Protokół nr 20/2012 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku Godzina rozpoczęcia obrad: 9:00 Godzina

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Elżbieta Dyrda, witając

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła. 2. Rada Fundacji działa na

Bardziej szczegółowo

LIV SESJA RADY MIASTA KRAKOWA 12 października 2016 r.

LIV SESJA RADY MIASTA KRAKOWA 12 października 2016 r. Fragment stenogramu dotyczący II czytania projektu uchwały: Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Młynówka Królewska Grottgera II /projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do planu pracy Komisji Budżetu u Rozwoju Gospodarczego Gminy (stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Pani Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do planu pracy Komisji Budżetu u Rozwoju Gospodarczego Gminy (stanowi załącznik Nr 5 do protokołu). Wyciąg z Protokołu Nr XVIII/2012 z sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 lutego 2012 r. Pani Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do planu pracy Komisji Budżetu u Rozwoju Gospodarczego Gminy (stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

BRM Protokół nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 23 października 2012 roku

BRM Protokół nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 23 października 2012 roku BRM.0012.8.2012.2 Protokół nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 23 października 2012 roku Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad:

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 5 stycznia 2015 r.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 5 stycznia 2015 r. FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 5 stycznia 2015 r. (NINIEJSZY FORMULARZ NIE ZASTĘPUJE DOKUMENTU PEŁNOMOCNICTWA) I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r.

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1.Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. Obrady I inauguracyjnej sesji Rady Gminy otworzył Pan Szymon Tomczyk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA 1 Przedmiot Regulaminu Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LENA LIGHTING S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LENA LIGHTING S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LENA LIGHTING S.A. I DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA Zarząd Lena Lighting S.A. Spółka Akcyjna (dalej zwanej Spółką ) na podstawie art. 399 1

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 grudnia 2010r.

Protokół Nr 1/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 grudnia 2010r. Protokół Nr 1/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 grudnia 2010r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Członek Komisji 3. Mirosław Sobczak - Członek Komisji

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał ZWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.

Projekty uchwał ZWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Projekty uchwał ZWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projektu uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ELECTROCERAMICS S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 MARCA 2016 ROKU

NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ELECTROCERAMICS S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 MARCA 2016 ROKU FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ELECTROCERAMICS S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 MARCA 2016 ROKU (NINIEJSZY FORMULARZ NIE ZASTĘPUJE DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 14 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 14 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca Rady Nadzorczej 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącego 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r.

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. SE-PO.0063-3-7/09 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. Obecni 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący Komisji obecny 2. Czesław Badura Z ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:... Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:...

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:... Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:... FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 MARCA 2016 ROKU (NINIEJSZY FORMULARZ NIE ZASTĘPUJE

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia podstawie przepisu art. 409 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Pana/Panią. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki podstawie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt Akcjonariusz (osoba fizyczna): FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Załącznik fl do uchwały nr.j;...wz/20 1O z dnia 22 marca 2010 roku Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu Proj ekt 14.O 1.20 l ar. z naniesionymi poprawkami Pani

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS S.A. w Płocku z dnia r.

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS S.A. w Płocku z dnia r. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS S.A. w Płocku z dnia 04.04.2016r. Posiedzenie Rady Nadzorczej o godz. 10.00 otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej ATLANTIS S.A. oraz powitał przybyłych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY PIECKI-MIGOWO

REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY PIECKI-MIGOWO Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XII/31/12 Rady Dzielnicy Piecki-Migowo REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY PIECKI-MIGOWO 1.Postanowienia ogólne 1 Podstawą działania Rady Dzielnicy Piecki-Migowo zwanej dalej Radą

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Dz-13.0021.2.2015 PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Obecni wg listy obecności (zał. nr 1) Czas trwania obrad od godz.18.00 do godz.20.30

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globe Trade Centre Spółka

Bardziej szczegółowo

Widełkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

Widełkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Certus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 03 grudnia 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r.

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. I. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 5 CZERWCA 2015 R. UCHWAŁA Nr 1 dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 czerwca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Do pkt 2 porządku obrad Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć FLUID Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, 2. Statucie - należy przez

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. UCHWAŁA Nr 1 dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Jelonek zaproponował aby przewodniczącym zgromadzenia została Pani Monika Kowalska

Pan Andrzej Jelonek zaproponował aby przewodniczącym zgromadzenia została Pani Monika Kowalska PROTOKÓŁ ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia QUALIPOL Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych, które odbyło się w dniu 25 lutego 2008 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A.

Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 32/2014. posiedzenia Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 28 lutego 2014 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia.

Protokół nr 32/2014. posiedzenia Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 28 lutego 2014 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. BRM.0012.14.2.2014 Protokół nr 32/2014 posiedzenia Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 28 lutego 2014 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A.

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A. REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa organizację i zasady działania Rady Nadzorczej Spółki Nanotel S.A. zwanej dalej Spółką". 2 Rada Nadzorcza działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40 PROTOKÓŁ NR X/11 Z SESJI RADY GMINY W KONECKU z dnia 30 listopada 2011r. Protokołowała: Magdalena Wawrzyniak X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz. 10.00 - Zakończono godz.10:40 Do pkt 1 go porządku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy p. Lesław Kuczyński otworzył o godzinie 17:30 obrady III sesji Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2014 roku Uchwała nr 1 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku zwołane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie Załącznik do uchwały nr 15/2008 Walnego Zgromadzenia z dnia 05 czerwca 2008r Rada Nadzorcza działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A nr 1673/2010

PROTOKÓŁ. AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A nr 1673/2010 Kancelaria Notarialna Michał Walkowski Sławomir Borzęcki Spółka cywilna 00-819 Warszawa, ul. Złota nr 73 tel. 6201518, tel. 6522223 fax 6522224 REPERTORIUM A nr 1673/2010 AKT NOTARIALNY Dnia dwunastego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA RADPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA RADPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Warszawa, 11 stycznia 2017 roku OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA RADPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Zarząd Radpol S. A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Repertorium A nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... czerwca dwa tysiące czternastego roku (.06.2014r.) o godzinie.. w obecności notariusza..., prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy..., odbyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

Pytania akcjonariusza zadane podczas walnego zgromadzenia i odpowiedzi udzielone przez zarząd.

Pytania akcjonariusza zadane podczas walnego zgromadzenia i odpowiedzi udzielone przez zarząd. Pytania akcjonariusza zadane podczas walnego zgromadzenia i odpowiedzi udzielone przez zarząd. 1. Czy powstała uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia uzasadnienia w sprawie wyłączenia prawa poboru, która

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Dot.: Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów Zamówień Publicznych

Dot.: Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów Zamówień Publicznych Bartosz Mikołajczak Ul. Ciechocińska 59 60-473 Poznań Poznań, 31.08.2005 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie Dot.: Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2013 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2013 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2013 R. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Imię i nazwisko... Spółka... Stanowisko... Adres... oraz Imię i nazwisko... Spółka... Stanowisko...

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki pod firmą: ACTION Spółka Akcyjna

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki pod firmą: ACTION Spółka Akcyjna Repertorium A nr 1401 /2014 A KT NOTARIALNY Dnia osiemnastego marca dwa tysiące czternastego roku (18.03.2014 r.), w obecności zastępcy notarialnego Elżbiety Nurzyńskiej zastępcy Olgi Bogusz notariusza

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 38/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r.

Protokół nr 38/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r. Aleksandrów Kuj. 22.05.2009r. Protokół nr 38/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 22.05.2009 r. Ad. 1 Pan Andrzej Cieśla Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo