Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy ciepłych i radosnych spotkań w rodzinnym gronie, pogody ducha i wewnętrznego spokoju.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy ciepłych i radosnych spotkań w rodzinnym gronie, pogody ducha i wewnętrznego spokoju."

Transkrypt

1 Biuletyn DWUMIESIĘCZNIK URZĘDU GMINY KAMPINOS NR 2 (106) 27 marca 2015 ISSN KAMPINOSKI Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy ciepłych i radosnych spotkań w rodzinnym gronie, pogody ducha i wewnętrznego spokoju. Niech łaska Zmartwychwstania Pańskiego obdarzy wszystkich zdrowiem i szczęściem, a czas Wielkiej Nocy będzie okresem pełnym wiary, nadziei i miłości. Wójt i Rada Gminy Kampinos Biuletyn KAMPINOSKI NR 2 (106) 27 MARCA

2 W sobotę 7 marca, w Kramnicach, odbył się II Festiwal Poezji Patriotycznej Nie mówię szeptem, gdy mówię skąd jestem. Wiersze i poezję śpiewaną zaprezentowało 22 uczestników - przede wszystkim ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Najlepszy okazał się mieszkaniec Kampinosu, student prawa - Piotr Błędowski. Laureat do domu wrócił z tabletem. Uczestnicy II Festiwalu zaprezentowali jury cały przekrój poezji patriotycznej, POLICJA: Rewir Dzielnicowych w Lesznie Dzielnicowi W dniu 27 marca pożegnaliśmy naszego Współpracownika i Kolegę śp. Jarosława Włodarczyka Jarek był uczynny i ciepły. Takim Go zapamiętamy. Szczere wyrazy współczucia dla najbliższej Rodziny składają Ważne telefony Załogi Patrolowo-Interwencyjne OPI Kampinos Dyżurny KPP OŚRODEK ZDROWIA (Kampinos) STOMATOLOG (Kampinos) APTEKA (Kampinos) POGOTOWIE RATUNKOWE (Błonie) Nocna i Świąteczna POMOC LEKARSKA (Błonie) SZPITAL (Sochaczew) Rejon Energetyczny (Pruszków) Komendant Gminny OSP (Kampinos) Państwowa Straż Pożarna (Błonie) Przychodnia Weterynaryjna PRO EQUI URZĄD GMINY w Kampinosie Awarie wodociągów Stacja uzdatniania wody Utrzymanie dróg gminnych; Gospodarka odpadami Zgłoszenia awarii oświetlenia ulicznego Terenowy Zespół Doradczy w Łazach Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Kampinosie Parafia p.w. św. Doroty w Zawadach pracownicy Urzędu Gminy Kampinos. Zwyciężyli Żołnierze Wyklęci opisującej trudne losy naszego narodu, heroizm bohaterów II wojny światowej, Żołnierzy Wyklętych. Zaprezentowano utwory takie jak: Dziewczyna z granatem, Polskie kwiaty, Znicze, Jest jeden czas miłości, Nasza najpiękniejsza, Cisza, Rotmistrz Pilecki, Wilki, Pamiętny wrzesień, Smutno mi Boże, Hymn Polaków na obczyźnie, Flaga, Śpiew murów, Bywaj dziewczę zdrowe i Żołnierze Wyklęci. Romana Borecka (22) , , , 997 lub 112 (22) (22) (22) ; (22) (22) ; 999 (22) (46) (22) (22) ; (22) (22) ; (22) ; fax (22) (22) (22) (22) Uzależnienie i przemoc Gdzie szukać pomocy? Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie tel. (22) w. 12, 13 i 14 Doradca Rodzinny w OPS w Kampinosie, czw., tel. (22) Świetlica Środowiskowa LIPA w Łazach, pn.- pt tel. (22) Świetlica Środowiskowa DĄB w Kampinosie, pn.-pt tel. (22) Poradnia leczenia uzależnień (Sochaczew) pn. pt. godz tel. (46) Terapia indywidualna i grupowa, terapia dla rodziny Przychodnia w Błoniu tel. (22) w. 211 Poradnia Ogólnopolskiego Pogotowia Niebieska Linia tel. (22) , (22) kom , kom POLICJA: Rewir Dzielnicowych w Lesznie tel. (22) Dzielnicowi kom kom Załogi Patrolowo-Interwencyjne OPI Kampinos , 997 lub 112 lub Dyżurny KPP Bezpłatny Dwumiesięcznik Urzędu Gminy Kampinos Wydawca: Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, Kampinos; FB: Redaguje: Wioletta Siekiera, tel. (22) w. 19; Nakład: 1500 egz. Od marca funkcję Zastępcy Wójta Gminy Kampinos pełni pan Mariusz Malinowski Pan Mariusz Malinowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (uzyskany tytuł magistra prawa). Studiował również w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie ukończył Leśnictwo w specjalności Ochrona Przyrody i Krajobrazu uzyskując tytuł inżyniera, a następnie Leśnictwo Wielofunkcyjne uzyskując tytuł inżyniera magistra. Na SGGW ukończył także Studium w zakresie Bankowości i Finansów. Nadal się kształci obecnie kontynuuje naukę w ramach Programu Doktorskiego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i przygotowuje się do napisania, a następnie obrony pracy doktorskiej na Wydziale Prawa. Od 12 lat związany z samorządem terytorialnym, w którym od początku zajmował się tematyką Unii Europejskiej, a w szczególności pozyskiwaniem funduszy strukturalnych na realizację inwestycji. Samorządową karierę rozpoczynał od pełnienia zaszczytnej funkcji Vice Przewodniczącego Rady Gminy w Kampinosie, następnie w latach pracował w Gminie Kampinos, gdzie poza środkami pomocowymi zajmował się także zamówieniami publicznymi i przygotowywaniem zadań inwestycyjnych (m. in. budową dróg, inwestycjami w bazę oświatową i infrastrukturę wodociągową). Następnie w latach , jako Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych, w Grodzisku Mazowieckim był odpowiedzialny za przygotowywanie dokumentacji projektowych wraz z kompletem pozwoleń na budowę dla zadań inwestycyjnych przeznaczonych do współfinansowania ze środków UE, dokumentacji aplikacyjnych niezbędnych do występowania o środki pomocowe, a następnie za wdrażanie projektów do realizacji i nadzór nad prawidłowym wykorzystywaniem i rozliczaniem pozyskanych funduszy. Zespół którym kierował pozyskał środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego niemal z każdego priorytetu (projekty związane z uzbrojeniem stref przemysłowych, budowę dróg, termomodernizację, informatyzację, rewitalizację parków i stawów miejskich, budowę targowiska miejskiego, obiektów zabytkowych, oraz ochroną środowiska) ustanawiając tym samym gminę Grodzisk Mazowiecki jednym z liderów na Mazowszu jako najlepiej i najskuteczniej wykorzystującą fundusze europejskie. Ponadto był odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji projektowych na budowę budynków oświatowych i rekreacyjnych, skateparku, dofinansowań dróg miejskich/gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. schetynówek (łącznie 4 ulice o długości ponad 10 km ), dofinansowań budowy trzech boisk w ramach Programu Moje boisko Orlik i wielu innych. Do Grodziska Mazowieckiego popłynęły również środki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na działania związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu (dwie edycje programu zarówno dla mieszkańców, jak i dla potrzeb wyposażenia szkół oraz biblioteki), z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na działania związane z edukacją dzieci i młodzieży oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na sport i lokalne inicjatywy społeczne w ramach działania Leader, a także fundusze z innych krajowych źródeł pomocowych. Od 2013 do 2015 r. jako Dyrektor Energetyki Ożarów Mazowiecki kierował Przedsiębiorstwem Wodociągowo - Kanalizacyjnym w Ożarowie Mazowieckim, gdzie odpowiadał za bezpieczeństwo i komfort mieszkańców związany ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków komunalnych w jednej z najprężniej rozwijających się gmin w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy, jaką niewątpliwie jest Ożarów Mazowiecki. Najważniejszym osiągnięciem oprócz codziennych spraw związanych z bieżącym kierowaniem przedsiębiorstwem było zapoczątkowanie procesu realizacji (przygotowania, a następnie budowy) tzw. spinki magistrali wodociągowej łączącej Warszawę z Pruszkowem po trasie biegnącej przez Ożarów Mazowiecki w śladzie tzw. Paszkowianki, zwiększenie limitu ścieków zrzucanych do Oczyszczalni w Pruszkowie, współpraca przy przygotowaniu i budowie studni oligoceńskiej na terenie byłej Fabryki Kabli oraz modernizacje i rozbudowa gminnej infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej w oparciu o finansowanie i budowę przez przedsiębiorców i deweloperów realizujących swoje inwestycje na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w ramach stosownych porozumień. Z Grodziskiem Mazowieckim nadal związany, gdzie od 2013 r. jest Doradcą Burmistrza ds. inwestycji współfinansowanych ze środków UE. Prywatnie pasjonuje się historią i kulturą naszego kraju oraz niezwykłą polską przyrodą. Uwielbia konie, stare motocykle i aktywny wypoczynek. 2 Biuletyn KAMPINOSKI NR 2 (106) 27 MARCA 2015 Biuletyn KAMPINOSKI NR 2 (106) 27 MARCA

3 Konkursy o tematyce strażackiej W Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie rozstrzygnięto dwa konkursy: XXXVIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom oraz XVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. Bezpieczeństwo i rozwaga tego od Ciebie wymaga! Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom (OTWP) jest konkursem popularyzującym przepisy i kształtujący umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Jedenastego marca nasi uczniowie zderzyli się z ogromem informacji dotyczących straży pożarnej, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa. W wyniku rozgrywek powiatowo - gminnych kolejność zajętych miejsc wygląda następująco: I grupa wiekowa (szkoły podstawowe): I miejsce Damian Zaleski (VIb), II miejsce Alicja Zygmunciak (IVa), III miejsce Magdalena Zygmunciak (VIa) II grupa wiekowa (gimnazja): I miejsce Piotr Karpiński (IIIa), II miejsce Michał Zduńczyk (IIb), III miejsce Mateusz Jakubczak (IIa) Uczniowie otrzymali puchary i nagrody z rąk: Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP dh. Andrzeja Wasilewskiego, Członka Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Andrzeja Wołczyńskiego, Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Zbigniewa Rafalskiego, Wójta Gminy Kampinos Pani Moniki Ciurzyńskiej oraz Komendanta Gminnego OSP dh Zbigniewa Plocha. Bezpieczeństwo i rozwaga tego od Ciebie wymaga! to tytuł tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży, w którym wzięli udział uczniowie naszej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Celem konkursu jest promowanie wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie prawidłowej postawy. Poprzez sztukę można zwrócić uwagę na ważne zjawiska i sytuacje oraz nauczyć się właściwego zachowania i prawidłowego postępowania w sytuacjach zagrażających życiu. Również 11 marca młodzi plastycy odebrali nagrody ufundowane przez Wójt Gminy Kampinos Monikę Ciurzyńską. Nagrodzeni w kategorii Szkoła Podstawowa na poziomie klas I-III: I miejsce Aleksandra Wilczyńska kl. Ib, II miejsce Jakub Więckowski kl. IIIa, III miejsce Bartłomiej Stankiewicz kl. IIa; Wyróżnienia: Kinga Ciurzyńska kl. Ib, Julia Ciurzyńska kl. Ib, W kategorii Szkoła Podstawowa na poziomie IV-VI: I miejsce Żaneta Kurek kl. VIb, II miejsce Andżelika Kozłowska kl. VIb, III miejsce Wiktoria Korczyńska kl. VIb. Wyróżnienia: Jakub Antosik kl. VIb, Gabriela Połeć kl.ivb W kategorii Gimnazjum: I miejsce Agata Sucharska kl. IIIb, II miejsce Klaudia Bartkowska kl. IIIa. Laureaci będą reprezentować naszą szkołę, gminę i powiat w konkursach wyższego szczebla. Gratulujemy wszystkim uczniom i zapraszamy do udziału w konkursach za rok. Anna Rybka Gaz ziemny w Gminie Kampinos Dwudziestego marca Wójt Gminy Kampinos p. Monika Ciurzyńska i Dyrektor Zarządzający SIME Polska Sp. z o. o. p. Jerzy Trzciński podpisali Porozumienie na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia, w myśl którego w niedalekiej przyszłości nasi mieszkańcy i przedsiębiorcy będą mieli możliwość korzystania z gazu ziemnego. Gazociąg Paprotnia - Kampinos powstanie według wstępnych założeń do końca III kw r., a w przypadku przedłużających się prac projektowych lub innych nieprzewidzianych problemów - do końca II kw r. Od lewej: Monika Ciurzyńska, Jerzy Trzciński W Gminie Kampinos nitka gazociągu przebiegać będzie od mostu na rzece Utracie, wzdłuż drogi powiatowej, ul. Niepokalanowską do centrum Kampinosu. Następnie będzie rozbudowywana zgodnie z zapotrzebowaniem. SIME POLSKA jest spółką prawa handlowego należącą do włoskiej Grupy Kapitałowej SIME, zajmującą się dystrybucją i sprzedażą gazu ziemnego na terenie województwa mazowieckiego. Inwestor jest właścicielem sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie Błonie-Sochaczew o długości ok. 150 km i prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji i obrotu paliwami gazowymi, posiada zatem wiedzę i doświadczenie w realizacji inwestycji gazowych oraz dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym, technicznym i finansowym umożliwiającym sprawną i skuteczną realizację inwestycji. O postępach prac związanych z gazyfikacją Gminy Kampinos będziemy informować na każdym kolejnym etapie realizacji ww. inwestycji. Płaćmy podatki w gminie, w której mieszkamy Wszyscy widzimy, że potrzeb w gminie jest bardzo dużo. Zwłaszcza tych tak ważnych dla każdego z nas, jak drogi czy oświetlenie. Nie da się realizować ich bez zwiększenia dochodów budżetu. Dlatego, jeżeli możemy te dochody zwiększać, to czyńmy to. Jednym z głównych źródeł dochodu budżetu gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowi on 37,67% płaconego przez każdego z nas podatku. Ta część przekazywana jest gminie za pośrednictwem Ministerstwa Finansów. Do jego naliczenia potrzebne jest umieszczenie w składanym przez Państwa formularzu PIT w rubryce MIEJSCE ZAMIESZKANIA - nie adresu zameldowania, ale adresu faktycznego zamieszkania (na terenie gminy Kampinos). Aby można było to uczynić należy dodatkowo wypełnić zgłoszenie identyfikacyjne NIP 3 i wysłać je razem z PIT-em. Formularz zgłoszenia NIP 3 jest dostępny na stronach internetowych Urzędu Skarbowego, jak również w Sekretariacie Urzędu Gminy. Nie musicie Państwo meldować się na stałe czy też czasowo, wystarczy samo zgłoszenie. Od lewej: Jerzy Trzciński, Monika Ciurzyńska, Emanuele Seghezzi Według naszych szacunków corocznie Gmina w ten sposób mogłaby zyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy zł. Dlatego jeszcze raz zachęcam Mieszkańców, którzy nie są zameldowani na terenie naszej gminy do zwrócenia uwagi na ten fakt przy składaniu corocznego oświadczenia podatkowego (PIT). Wójt Gminy Kampinos Monika Ciurzyńska 4 Biuletyn KAMPINOSKI NR 2 (106) 27 MARCA 2015 Biuletyn KAMPINOSKI NR 2 (106) 27 MARCA

4 MOŻLIWE DOFINANSOWANIE DO BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRAWNE ASPEKTY BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Budowa oczyszczalni przydomowej o dobowej przepustowości do 7,5 m 3 nie wymaga pozwolenia na budowę, ale w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim należy dokonać zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę - co najmniej na 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót. Formularz zgłoszenia należy pobrać ze strony Starostwa: pl z zakładki Jak załatwić sprawę w urzędzie? (link do formularza: bip.pwz.pl/198,wydzial-architektury-ibudownictwa.html). Do zgłoszenia należy dołączyć: Opis, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia, a także opis przyjętego rozwiązania oczyszczalni ścieków wraz z parametrami technicznymi, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami, plan sytuacyjny sporządzony na kopii mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora, w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną, odpis aktualny z rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego- oryginał lub urzędowo poświadczony odpis. W szczególnych przypadkach mogą być także wymagane: projekty techniczne urządzeń, certyfikaty urządzeń przedstawione przez firmy, dokumenty dowodzące jakości oczyszczania ścieków, pozwolenie wodno-prawne (jeśli jest wymagane). Urząd ma 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia na rozpatrzenie wniosku. Wniosek można uznać za rozpatrzony pozytywnie, jeżeli we wspomnianym terminie organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu. W sytuacji, gdy oczyszczony ściek odprowadzamy do wód lub urządzeń wodnych (np. rowu melioracyjnego) poza teren, do którego inwestor ma tytuł własności, wymagane jest dodatkowe pozwolenie wodnoprawne. Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego: wniosek opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został sporządzony oraz decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jej uzyskanie było wymagane operat wodno-prawny dowód wpłaty za decyzję Urząd ma 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia na rozpatrzenie wniosku. Wniosek można uznać za rozpatrzony pozytywnie, jeżeli we wspomnianym terminie organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu. Do prac budowlanych można przystąpić w ciągu 2 lat od podanego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia budowy. DOFINANSOWANIE DO BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZAL- NI ŚCIEKÓW: Obecnie istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, jednakże jego finalnymi odbiorcami są właściciele domów, którzy do tej pory nie mieli możliwości skorzystania z instalacji kanalizacyjnych i w najbliższych latach nie mają szans na podłączenie się do oczyszczalni komunalnych. To gmina występuje po środki zewnętrzne na realizację inwestycji dla mieszkańców, po uprzednim zebraniu ich deklaracji o chęci przystąpienia do programu. Dofinansowanie udzielane jest w dwóch formach: - w formie pożyczki do 100 % kosztów kwalifikowanych, - w formie dotacji dla zadań realizowanych przez gminę do 35% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż zł dla oczyszczalni o przepustowości do 5m 3 /d i nie więcej niż zł dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5m 3 /d. Aby móc ubiegać się o dofinansowanie należy spełnić następujące warunki: - nieruchomości, na których budowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków położone są na obszarze, na którym nie przewiduje się budowy kanalizacji sanitarnej, bądź na obszarze, na którym przewiduje się budowę sieci kanalizacyjnej, ale włączenie nieruchomości do sieci nie będzie możliwe, - do budowy wykorzystywane będą wyłącznie urządzenia nowe posiadające certyfikat zgodności z normą PN-EN A2:2013, a do końca okresu przejściowego PN-EN A1 (urządzenia muszą posiadać znak B lub CE), - nie dopuszcza się budowy drenaży rozsączających i studni chłonnych w nasypach ziemnych w tzw. kopcach, co oznacza że możliwe są urządzenia, w których oczyszczanie ścieków zachodzi na drodze biologicznej, - przydomowa oczyszczalnia ścieków może być własnością jednostki samorządu terytorialnego lub własnością właściciela nieruchomości. W przypadku, gdy właścicielem będzie jednostka samorządu terytorialnego zawarte zostaną z właścicielami nieruchomości umowy cywilno-prawne, które będą zabezpieczały oddane do korzystania mienie komunalne oraz zobowiązywały beneficjentów do przyłączenia oczyszczalni do budynku oraz ponoszenia kosztów eksploatacji urządzeń. Jednocześnie gmina będzie sprawowała nadzór nad eksploatacją oczyszczalni przez 5 lat od zakończenia inwestycji, a właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do eksploatacji oczyszczalni zgodnie z instrukcją użytkowania oraz do udostępnienia obiektu do kontroli w okresie 5 lat od zakończenia inwestycji. Aby gmina w ogóle mogła ubiegać się o przyznanie dofinansowania konieczne jest dokonanie określenia ilości potrzebnych oczyszczalni (dopasowanych do potrzeb poszczególnych domostw) oraz deklaracji Mieszkańców o chęci uczestnictwa w programie. Wraz z deklaracją uczestnictwa w programie konieczne będzie także użyczenie terenu będącego własnością mieszkańca, na potrzeby zamontowania przez gminę PBOŚ (zgodnie z wymogami przepisów budowlanych). Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kampinos, dopuszcza się jako rozwiązanie docelowe budowę przydomowych ekologicznych oczyszczalni ścieków na terenach POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY I WIEDZOWY ZYGMUNT PADLEWSKI BOHATER POWSTANIA STYCZNIOWEGO 20 lutego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie odbył się powiatowy konkurs wiedzy i plastyczny Zygmunt Padlewski bohater powstania styczniowego. Patronat nad konkursem objęli: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego p. Jan Żychliński oraz Wójt Gminy Kampinos p. Monika Ciurzyńska. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych szkoły podstawowe i gimnazja. Do konkursu zgłosili się uczniowie ze Szkoły Podstawowej i gimnazjów w Kampinosie i w Górkach. Najlepszymi w konkursie wiedzy o życiu i działalności Zygmunta Padlewskiego okazali się: w kategorii Szkoły Podstawowe: I miejsce Jakub Antosik kl. VIb SP w Kampinosie, II miejsce Klaudia Cybulska kl.vi Zespół Szkół w Górkach, III miejsce Łukasz Burzyński kl. VI Zespół Szkół w Górkach, na poziomie Gimnazjum: I miejsce Łukasz Białowąs kl. III Zespół Szkół w Górkach, II miejsce Radosław Orzechowski kl. IIIa Gimnazjum w Kampinosie, III miejsce Zuzanna Celejewska kl. IIc Gimnazjum w Kampinosie. Wyniki konkursu plastycznego: w kategorii Szkoły Podstawowe: I miejsce Kinga Orzechowska kl. Va, II miejsce Szymon Cwen kl. Va, budowy rozproszonej tam, gdzie warunki gruntowo-wodne i lokalizacja na to zezwalają. Możemy wyróżnić pięć głównych rodzajów przydomowych oczyszczalni ścieków: z drenażem rozsączającym, z filtrem piaskowym, z filtrem gruntowo roślinnym, ze złożem biologicznym oraz z komorą osadu czynnego. Zachęcamy Państwa do rozważenia budowy oczyszczalni ścieków na swojej działce. III miejsce Maria Borowa kl. Via - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie, Wyróżnienie: Julia Lipińska kl. IVb SP w Kampinosie, Klaudia Cybulska kl. VI - Zespół Szkół w Górkach. w kategorii Gimnazjum: I miejsce Agnieszka Zielińska kl. I Zespół Szkół w Górkach, II miejsce Maksymilian Informacji udziela: Insp. ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych Magdalena Wilczyńska Tel. (22) w. 27. Wzory Deklaracji będzie można pobrać od dnia 7 kwietnia ze strony www. kampinos.pl, dostępne również będą w pokoju nr 13. Magdalena Wilczyńska Inspektor ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych Liśkiewicz kl. III a Gimnazjum w Kampinosie, III miejsce Julia Żoch kl. Ic Gimnazjum w Kampinosie. Nagrody i gadżety na konkursy ufundowali: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Wójt Gminy Kampinos, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kampinosie, Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy oraz Samorząd Uczniowski. Więcej miejsc parkingowych dla Interesantów Urzędu Informujemy, że od marca parking przed Urzędem Gminy w Kampinosie prawie w całości jest do dyspozycji Interesantów. Ponieważ wspomniany parking ma mocno ograniczoną ilość miejsc parkingowych i znalezienie wolnego miejsca przez osoby z zewnątrz często wręcz graniczyło z cudem, Pani Wójt podjęła decyzję o parkowaniu aut przez pracowników urzędu na parkingu przy parku. Mamy nadzieję, że taka decyzja spowoduje oszczędność Państwa cennego czasu. 6 Biuletyn KAMPINOSKI NR 2 (106) 27 MARCA 2015 Biuletyn KAMPINOSKI NR 2 (106) 27 MARCA

5 Dzień Języków Obcych w kampinoskiej szkole Nauka na wesoło jest najciekawszą formą nabywania wiedzy i umiejętności, dlatego nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddz. Integracyjnymi w Kampinosie już po raz czwarty podjęli się tego zadania organizując 16 marca Dzień Języków Obcych pod hasłem Języki obce oknem na świat. Podczas uroczystości takich jak ta uczniowie mają możliwość zaprezentowania swoich talentów i umiejętności, publiczność zaś uczy się słownictwa i wymowy danego języka oraz poznaje zwyczaje innych krajów. Co ważne - takie spotkania motywują do nauki języków obcych. Podczas tegorocznych obchodów można było podziwiać teatr, taniec, kuchnię, Familiadę oraz wybrać się na wycieczkę do Londynu. Stałymi elementami święta są skecze i przedstawienia w języku obcym, piosenki obcojęzyczne i popisy kulinarne. Niezapomnianymi elementami tegorocznej uroczystości były: zatańczony brawurowo balet oraz konkurs Familiada, w którym nauczyciele zmierzyli się z uczniami w wiedzy na temat sportu w Niemczech. Oprócz zadań związanych ze znajomością kultury różnych krajów uczniowie brali udział w licznych konkursach językowych wiedzowych i plastycznych. Największą popularnością cieszy się organizowany corocznie w kampinoskiej szkole Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckiego Obszaru Językowego oraz Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Patronat nad konkursami w tym roku objęli: Poseł na Sejm RP pani Jadwiga Zakrzewska, Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego p. Jan Żychliński, Wójt Gminy Kampinos p. Monika Ciurzyńska. Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi serdecznie dziękuje fundatorom nagród: Poseł na Sejm RP pani Jadwidze Zakrzewskiej, Staroście Powiatu Warszawskiego Zachodniego panu Janowi Żychlińskiemu, Wójt Gminy Kampinos pani Monice Ciurzyńskiej, Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej, Radzie Rodziców Gimnazjum, Wydawnictwu Oxford oraz nauczycielom zaangażowanym w organizację Dnia Języków Obcych Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za zaangażowanie i świetną zabawę. Gratulujemy Laureatom! Oto oni: III Powiatowy konkurs wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego: I miejsce: Aleksander Senderowski Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Maz.; II miejsce: Aleksandra Hamny Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Maz.; III miejsce: Krystian Szymański Gimnazjum w Kampinosie, Aleksander Watzl Gimnazjum w Izabelinie; Wyróżnienia: Mateusz Kubiński Gimnazjum im. W. Pallotiego w Ożarowie Maz., Aleksandra Kłos Gimnazjum im. W. Pallotiego w Ożarowie Maz. III Powiatowy konkurs o krajach anglojęzycznych: I miejsce: Aleksandra Hamny Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Maz.; II miejsce: Oliwia Grygorczuk Gimnazjum nr 2 w Błoniu; III miejsce: Bartosz Szymański Gimnazjum nr 1 w Błoniu; Wyróżnienia: Marek Markiewicz Gimnazjum nr 1 w Błoniu, Jan Jarco Gimnazjum w Izabelinie. KONKURSY PLASTYCZNE Znaczek pocztowy z kraju anglojęzycznego Kl. I-III: I miejsce: Kacper Wilkowski, II miejsce: Wiktoria Liszkiewicz, III miejsce: Jakub Zaleski, Wyróżnienie: Michał Lewandowski Kl. IV-VI: I miejsce Julia Lipińska, II miejsce Jan Kwiatkowski, III miejsce Nikola Twarogowska, wyróżnienie: Damian Kacprzak Gimnazjum: I miejsce Kinga Krupińska, II miejsce Agata Sucharska Znaczek pocztowy z kraju niemieckiego obszaru językowego Kl0. IV-VI: I miejsce Szymon Cwen, II miejsce Weronika Stępień, III miejsce Patrycja Stopczyńska, Wyróżnienie: Kacper Sułecki Gimnazjum: I miejsce: Agata Skierkowska, II miejsce: Klaudia Bartkowska, III miejsce: Magdalena Barciak Śladami braci Grimm ilustracja wybranej baśni Kl. IV-VI: I miejsce Adrianna Komorowska, II miejsce Klaudia Grzywińska, III miejsce Kinga Osińska, Wyróżnienia: Kinga Orzechowska, Martyna Ciurzyńska, Kinga Wróblewska Gimnazjum: I miejsce - Patrycja Jabłonowska Zespół Nauczycieli Języków Obcych 8 Biuletyn KAMPINOSKI NR 2 (106) 27 MARCA 2015 Biuletyn KAMPINOSKI NR 2 (106) 27 MARCA

6 Elektrośmieciowy wiosenny zawrót głowy - czyli Kampiłosie Ekocosie w akcji W poniedziałek 23 marca na terenie parku w Kampinosie drużyna Ogólnopolskiego Konkursu Drugie Życie Elektrośmieci Kampiłosie Ekocosie zorganizowała dla całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego imprezę pod hasłem: Elektrośmieciowy wiosenny zawrót głowy. Celem imprezy było symboliczne powitanie wiosny i kampania promująca zbiórkę elektrośmieci. Na powitanie wiosny członkowie drużyny i klasa VIa przygotowali krótką inscenizację. Marzanna symbolicznie została zatopiona, a wiosna rozgościła się w parku. Klasy I-III powitały wiosnę rysując kolorową ilustracją i powtarzając za Marzanną wierszyk: Spadła deszczu kropla PLUM Zawiał ciepły wietrzyk SZUM Coś pachnie w powietrzu KWIAT Zmienia się wokoło ŚWIAT A co tak śpiewa? PTAK Czyżby przyszła wiosna? TAK Po krótkiej przerwie wypełnionej rytmicznym i profesjonalnym tańcem dziewczynek z kl. VIb i wspólną zabawą przy muzyce, odbył się Elektrośmieciowy pokaz mody. Na wybiegu pojawiły się (oczywiście tekturowe) pralki, lodówki, telefony, mikrofale, telewizory itp. Stroje zachwycały bogactwem kolorów, kształtami, a przede wszystkim, zgodnością z rzeczywistym wyglądem elektrośmieci. Jury w składzie: wójt gminy Kampinos p. Monika Ciurzyńska, dyrektor zespołu p. Anna Rybka i nauczycielka plastyki i muzyki p. Bogumiła Kowalska, nie miało łatwego zadania. Po burzliwych obradach jury ogłosiło wyniki: I miejsce Dawid Wołczyński kl. Vb II miejsce Oliwia Jakubik kl. IVa III miejsce Konrad Lipiński kl. Vb III miejsce Olek Stryjecki kl. Vb Specjalne wyróżnienie przyznano p. Karolinie Miązek przebranej za lodówkę i całej klasie Vb, która najliczniej wzięła udział w tegorocznym pokazie. Niecodzienne nagrody ufundowane przez panią dyrektor to talon dający możliwość zgłoszenia nieprzygotowania z wybranego przedmiotu, talon zwalniający z pytania przez cały tydzień z przyrody itp. Kolejnym zadaniem dla całych klas było zilustrowanie jednej z zasad postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym i elektrycznym. 1. Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do śmietnika! 2. Elektrośmieci można przynieść do wyznaczonego punktu zbierania! 3. Elektrośmieci możesz oddać w sklepie, gdy kupujesz nowy sprzęt tego samego rodzaju! 4. Nie demontuj sam elektrośmieci to niebezpieczne dla ciebie i środowiska! 5. Nie chomikuj elektrośmieci! Powstałe plakaty wspomogą kampanię na rzecz zbiórki ZSEE. Imprezie towarzyszyła również wystawa fotograficzna: Elektrośmieci w obiektywie. Kolorowym i głośnym korowodem wszyscy uczniowie przepełnieni wiosennym humorem powrócili do szkoły. Współorganizatorami imprezy byli: Samorząd Uczniowski, klasa VIa, zespół taneczny dziewczynek z kl. VIb. Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie, udział i pomoc w organizacji imprezy. Kampiłosie Ekocosie Komisja Europejska rozpoczęła zmianę przepisów w sprawie przedłużenia terminu składania Wniosków o przyznanie płatności na rok W związku z zaproponowanym przez KE przedłużeniem terminu składania Wniosków o przyznanie płatności na rok 2015 Polska, jako państwo członkowskie, skorzystała z tej możliwości i obecnie trwają prace mające na celu zmianę przepisów prawa unijnego i krajowego. Zgodnie z założeniami, termin składania Wniosków o przyznanie płatności Ekologiczny Kampinos czy aby na pewno? Każdego roku z utęsknieniem wyglądamy pierwszych symptomów wiosny. Pierwsze przebiśniegi, stokrotki, zawilce, zieleń traw potrafią wprawić w zachwyt i pozwalają nabrać tej pewności, że przed nami już tylko te cieplejsze dni, kiedy to częściej będziemy przebywać poza domem i towarzyszyć nam będzie radość z piękna otaczającej nas przyrody. A tymczasem jak to zwykle po zimie bywa - tuż przy naszych drogach widać mnóstwo śmieci, plastikowych butelek i innych odpadów. Widoki te są tak ponure, że aż trudno dostrzec pomiędzy nimi wspomniane wyżej oznaki wiosny. Drodzy Państwo mimo nowelizacji ustawy - problem zaśmiecania poboczy dróg i lasów jest ciągle aktualny. I nawet pomijając kwestię braku kultury osobistej trudno oprzeć się wrażeniu, że przydrożne wysypiska powoli i uporczywie zaczynają wpisywać się w kampinoski krajobraz, a my nie reagując - najwyraźniej akceptujemy taki stan rzeczy. na rok 2015 zostanie przedłużony do dnia 15 czerwca 2015 r. Złożenie zaś Wniosku o przyznanie płatności na rok 2015 po dniu 15 czerwca 2015 r. będzie skutkowało pomniejszeniem kwoty płatności o 1% za każdy dzień roboczy (zgodnie z art. 13 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014). Każda osoba wyrzucająca śmieci powinna zdać sobie sprawę z tego, iż obecnie mając możliwość przekazywania gminie nieograniczonej ilości śmieci - Zatem ostateczny termin składania Wniosków o przyznanie płatności na rok 2015 będzie upływał w dniu 10 lipca 2015 r. Szczegóły na stronie internetowej platnosci-bezposrednie oraz w Biurze Powiatowym ARiMR w Wojcieszynie (tel ). wywożenie ich i wyrzucanie prosto do rowu lub do lasu nie ma po prostu sensu, ponieważ można się narazić na otrzymanie mandatu za zaśmiecanie (art. 145 KW). Kierowco, pasażerze - zanim wyrzucisz śmieci zastanów się, czy nie lepiej dla środowiska będzie je wrzucić do kosza. Czy to aż takie trudne? Czy nie wstyd Ci choćby przed współpasażerami, przed samym sobą? Dbaj o środowisko co najmniej tak, jak o swój wychuchany samochód. Samochód jest wyłącznie Twój, zaś środowisko nasze. Natomiast my obserwatorzy bądźmy stanowczy w dbaniu o porządek na naszym terenie. Nie miejmy oporów w tępieniu tego rodzaju zachowań. Swoją postawą dajmy przykład innym. Wanda Zalewska Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Gruntami 10 Biuletyn KAMPINOSKI NR 2 (106) 27 MARCA 2015 Biuletyn KAMPINOSKI NR 2 (106) 27 MARCA

7 W piątek 27 lutego w sali konferencyjnej kampinoskiego Urzędu Gminy odbyła się uroczystość Złotych Godów. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Magdalena Tomczak skierowała zaproszenia do par, które złoty jubileusz 50 lecia wspólnego pożycia małżeńskiego obchodziły w 2014 roku. Wójt Gminy Monika Ciurzyńska odznaczyła Jubilatów przyznawanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz wręczyła życzenia Z okazji 50 rocznicy ślubu kolejnych dni, miesięcy i lat pełnych szczęścia i radości, ciągłego uśmiechu na twarzy, jak również tego aby cieszyć się życiem w każdym jego momencie. W imieniu Rady Gminy życzenia Jubilatom złożył Przewodniczący Rady Gminy Piotr Popowski. Złote Gody Uroczystość przebiegła w serdecznej atmosferze - były kwiaty, życzenia, słodki poczęstunek oraz tradycyjna lampka szampana. Spotkanie umiliła część artystyczna przygotowana przez młodzież z klasy 6 b szkoły podstawowej kierunkiem pani Moniki Jankowskiej. foto: Wioletta Siekiera Działanie ekologiczne Gminy Kampinos Gmina Kampinos po raz kolejny wydała zestaw materiałów o tematyce przyrodniczej i ekologicznej oraz związanej z działalnością Kampinoskiego Parku Narodowego w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, będący bogatym źródłem informacji, promocji parku narodowego oraz właściwych postaw i zachowań wśród mieszkańców gminy i turystów. Obie publikacje trafią w pierwszej kolejności do uczniów Zespołu Szkolno Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie. Wydawnictwa edukacyjne o tematyce ekologicznej: 1. Zestaw materiałów edukacyjnych Kampinos blisko natury ; karty pracy i suplement (książka); 2. Folder Kampinoskie szlaki materiały edukacyjne z zakresu ekologii dla dzieci i młodzieży zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie ,00 zł. 50 lat temu sakramentalne tak powiedzieli sobie: Janina i Tadeusz Przybylscy Henryka i Stanisław Rydel Teresa i Piotr Sawiccy Teresa i Henryk Wadeccy Honorata i Stanisław Wasilewscy Marianna i Medard Woźniakowie Halina i Andrzej Wróblewscy Danuta i Kazimierz Zawistowscy Wszystkim Parom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych wspaniałych lat spędzonych razem w zdrowiu, szczęściu i miłości. Trwa realizacja inwestycji dotycząca budowy sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos Kampinos A Kampinos oraz Komorów Kampinos Kwiatkówek i Podkampinos. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. - Widać duży postęp prac. Zauważam i doceniam zaangażowanie wykonawcy oraz pracowników urzędu nadzorujących i współpracujących zarówno z Mieszkańcami, jak i z Wykonawcą przy realizacji tej inwestycji. Do końca marca zakończy się pierwszy etap prac. Jestem w stałym kontakcie z Wykonawcą. Przewidujemy, że wszystkie prace ziemne INWESTYCJE zostaną zakończone zgodnie z harmonogramem, tj. do końca maja mówi Monika Ciurzyńska, wójt gminy. Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. - Od ukończenia tego zadania oraz otrzymania zwrotu dotacji z Unii Europejskiej uzależnione są kolejne inwestycje w gminie, dlatego jest ona dla nas tak ważna. Jednocześnie dziękuję Mieszkańcom za wyrozumiałość, troskę, pomoc (chociażby przy przechowywaniu sprzętu), jak również olbrzymie zaangażowanie podczas realizacji tego zadania dodała. Prace ziemne potrwają do 20 maja 2015 r. Wykonawcą prac jest firma ZWK Józef Siekierski z Sochaczewa. *** Gmina Kampinos organizuje drugą edycję konkursu ekologicznego Bioróżnorodni. Tym razem hasłem przewodnim będzie owadzi świat. Konkurs będzie skierowany do wszystkich uczniów i uczennic z klas 1-6 szkół podstawowych i Gimnazjum z terenu województwa mazowieckiego oraz nauczycieli, jako Szkolnych Organizatorów Konkursu. Celem konkursu jest budowanie postaw proekologicznych, aktywizacja oraz podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, także w zakresie gospodarki odpadowej i OZE na Mazowszu. Organizacja i przeprowadzenie II wojewódzkiego konkursu ekologicznego Bioróżnorodni 2014 pod hasłem Owadzi świat latające, biegające i skaczące spotykane są na łące dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 6.500,00 zł. 12 Biuletyn KAMPINOSKI NR 2 (106) 27 MARCA 2015 Biuletyn KAMPINOSKI NR 2 (106) 27 MARCA

8 Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to, niestety, wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek, nadal bowiem od pokoleń wśród wielu rolników panuje przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Nic bardziej błędnego. Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. Palą się również gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez nas wszystkich skowronków). Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Owady giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin. Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru (tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu). Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki. Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren. W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie). Przy wypalaniu giną mrówki. Jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 NIE! dla wypalania traw milionów szkodliwych owadów rocznie. Mrówki zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej oraz wzbogacają warstwę próchnicy, przewietrzają glebę. Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami są biedronki, zjadające mszyce. Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m.in. dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości), pająki, wije, owady (drapieżne i pasożytnicze). Pożary traw niszczą rodzimą faunę i florę. Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia. Powoduje ponadto zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych. Od palącego się poszycia gleby, zapaleniu ulega podziemna warstwa torfu, który może zalegać nawet do kilkunastu metrów w głąb. Są to pożary długotrwałe (nawet do kilku miesięcy) i wyjątkowo trudne do ugaszenia. Ponadto, w przypadku, gdy zwykła łąka po pożarze regeneruje się przez kilka lat, to pokłady torfu potrzebują na to kilku tysięcy lat. Należy pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. CO ROKU W POŻARACH WYWOŁANYCH WYPALANIEM TRAW GINĄ LUDZIE. Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Z uwagi na znaczne zalesienie niektórych województw, tereny upraw rolniczych i leśnych dość często ze sobą sąsiadują, a czasami wręcz przenikają się. Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat. WYPALANIE TRAW JEST NAPRAWDĘ NIEBEZPIECZNE, ALE TEŻ NIEDOZWOLONE! Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 8), art Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Art. 131: Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny. Art. 30 ust. 3 pkt 3 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 ze zmianami); w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: 1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, 2. korzystania z otwartego płomienia, 3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych. Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82, 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 ze zmianami) - kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się także Unia Europejska. Założenia polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie. Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika gruntów do utrzymania ziemi w dobrej kulturze rolnej - art. 2 ust 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40 ze zmianami). Naruszenie zasad określonych w akcie wykonawczym do ustawy tj. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze (Dz. U. nr 65, poz. 600 ze zmianami), między innymi N a z y w a m s i ę B e a t a B ą k. Z wykształcenia jestem inż. Leśnikiem, pracuję w Ośrodku Dydaktyczno- Muzealnym Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy. Zajmuję się edukacją przyrodniczo-leśną. Praca jest moją największą pasją. Kocham przyrodę i bardzo cieszę się, że w Granicy nie tylko pracuję ale również mieszkam, bowiem należy ona do jednych z najbardziej malowniczo położonych miejscowości na terenie Puszczy Kampinoskiej. Możliwość codziennego obcowania z przyrodą sprawia mi ogromną przyjemność, a każde spotkanie m.in. z łosiem - królem puszczańskich ostępów dostarcza zawsze wielu emocji. Moją zaletą i jednocześnie wadą jest gadulstwo. W pracy jest to cecha przydatna, prywatnie - niekoniecznie. Tę cechę wykorzystuję przede wszystkim podczas prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży. Aby spotkania te były ciekawsze wymyślam różne zabawy, rymowanki i wierszyki. Od kilkunastu lat jestem też autorką pytań i zadań do regionalnego konkursu ekologicznego Co w puszczy piszczy, organizowanego w ramach współpracy pracowników Ośrodka Dydaktyczno Muzealnego i Nowodworskiego Ośrodka Kultury. W tym roku - 8 maja - odbędzie się jego XX edycja. Serdecznie zapraszam dzieci i młodzież z naszej szkoły do wzięcia udziału. Jak zwykle będą atrakcyjne nagrody. Pisałam też pod pseudonimem Dziadek Gajowy legendy i gawędy do wydawanego przez Kampinoski Park Narodowy kwartalnika Łoszak. Nie tylko praca i przyroda pochłania moją uwagę. Aby oderwać się od codzienności zbieram aniołki. Może moja kolekcja nie jest imponująca, ale nie chodzi mi o ilość, poprzez wypalanie areałów rolnych ( 3 ust. 2) skutkować powinno działaniami kompetentnych organów w zakresie ograniczenia lub cofnięcia tej formy pomocy finansowej. Podczas intensywnego prowadzenia prac rolnych na polach, także dochodzi do powstawania pożarów wskutek nieostrożności osób wykonujących te prace lub niesprawnego sprzętu technicznego. Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych. Każda interwencja to SYLWETKI a o wartość sentymentalną. Najcenniejsze są te, które dostałam w prezencie od rodziny i przyjaciół. W wolnych chwilach robię też zdjęcia. Na razie jestem na etapie uczenia się i sprawdzania możliwości mojego aparatu i własnej wrażliwości. Moim marzeniem jest stworzenie pięknego, kolorowego ogrodu wokół domu. Niestety, ciągle nie mam czasu, a zajęć mi przybywa. W tym roku po raz drugi mieszkańcy Granicy obdarzyli mnie zaufaniem i wybrali na sołtysa. Jeszcze raz im dziękuję. Wszystkich mieszkańców zapraszam na spacery do Granicy. Do Państwa dyspozycji udostępnione są szlaki turystyczne, rowerowe oraz ścieżka edukacyjna Skrajem puszczy, przebudowany parking i nowa polana piknikowa, zagrody, skansen z przykładami budownictwa puszczańskiego, Aleja poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą naprawdę. Opracowanie: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie Grafika: Dariusz Stachlewski Trzeciego Tysiąclecia, cmentarz żołnierzy z 1939 roku. Warto też zwiedzić Muzeum Puszczy Kampinoskiej, gdzie największe emocje wzbudza sala prezentująca świat zwierząt naszych lasów. Polecam. Odrobina mojej twórczości dla dzieci: Smutna historia o lisku Przyszedł lisek do leśnika i tak pyta: Dlaczego leśniku kochany tak dużo dokoła śmieci mamy? Chodziłem po lesie normalnie, gdy wtem o szkło skaleczyłem łapkę fatalnie A w norce na wydmie na mnie czekają, małe liski, co nic do jedzenia nie mają. Kto liskami się zajmie, gdy ze mną tak marnie? Czy ludzie do lasu muszą przychodzić? Czy ludzie do lasu muszą śmieci wwozić? Beata Bąk 14 Biuletyn KAMPINOSKI NR 2 (106) 27 MARCA 2015 Biuletyn KAMPINOSKI NR 2 (106) 27 MARCA

9 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. inwestycji Pełny etat, pierwsza umowa o pracę na czas określony z możliwością zawarcia następnej umowy o pracę na czas nieokreślony. 1. Wymagania niezbędne: a. obywatelstwo polskie, b. wykształcenie wyższe techniczne, c. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, d. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku, e. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, f. posiadanie co najmniej 2 letniego stażu pracy na podobnym stanowisku, g. znajomość ustawy o: samorządzie gminnym, prawo budowlane, finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, h. prawo jazdy Kategorii B. 2. Wymagania dodatkowe: a. umiejętność współpracy z ludźmi, b. dyspozycyjność, c. umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych, d. sumienność i dokładność, e. komunikatywność i kreatywność. f. posiadanie uprawnień budowlanych w jednej ze specjalności: konstrukcyjno-budowlanej architektonicznej drogowej i mostowej Termin i miejsce składania dokumentów. Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na stanowisko Inspektora ds. inwestycji należy składać do dnia r. do godz w Urzędzie Gminy, ul. Niepokalanowska 3 - pok. Nr 4. Pełna treść ogłoszenia umieszczona została na: kampinos.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Kampinos przy ul. Niepokalanowskiej 3. Wójt Gminy Kampinos Monika Ciurzyńska Zakończyły się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich Oto Sołtysi i Rady Sołeckie obecnej kadencji: Granica: Beata Bąk; Granica 9 Rada Sołecka: Krzysztof Połeć, Tadeusz Zbińkowski, Zbigniew Rędzikowski Kampinos: Stanisław Michałowski; ul. Partyzantów 12 Rada Sołecka: Maryla Ciura, Błażej Stecko, Zbigniew Sznajder Kampinos A : Zbigniew Komorowski; Kampinos A 26 Rada Sołecka: Sylwester Jusiński, Sylwester Kucharski, Marian Urbaniak Kwiatkówek: Witold Fijołek; Kwiatkówek 7 Rada Sołecka: Krystyna Fijołek, Grzegorz Głodek, Hanna Gil Wola Pasikońska: Jolanta Stasiak; Wola Pasikońska 12 Rada Sołecka: Wojciech Nitek, Grzegorz Płociński, Andrzej Widelecki Łazy: Adam Łopaciński; Łazy 32 Rada Sołecka: Bożena Sułtan, Zdzisław Szczepaniak, Andrzej Pińkowski Pasikonie: Romana Borecka; Pasikonie 9 Rada Sołecka: Agata Pawlak, Krystyna Bargieł, Michał Modrzejewski Podkampinos: Jacek Pluta; Podkampinos 22 Rada Sołecka: Ewa Kołodziej, Leszek Skoczylas, Ewa Walędziak Strzyżew: Wiesław Zych; Strzyżew 48 Rada Sołecka: Tadeusz Szafrański, Jacek Zwoliński, Norbert Leśniewicz Strojec: Zbigniew Dominiak; Rzęszyce 8 Rada Sołecka: Anna Stasiak, Radosław Dominiak, Robert Szwarc Budki Żelazowskie: Helena Domańska; Budki Żelazowskie 6 Rada Sołecka: Małgorzata Leszczyńska, Małgorzata Dobrzyńska, Teresa Odalska Stare Gnatowice: Wiesława Trojańczyk; Stare Gnatowice 12 Rada Sołecka: Mirosław Zduńczyk, Józef Gmurek, Anna Sitek Grabnik: Piotr Benicki; Grabnik 4 Rada Sołecka: Łukasz Łopaciński, Danuta Mikulska, Agnieszka Kowalska Wiejca: Waldemar Tomaszewski; Wiejca 21 Rada Sołecka: Sławomir Fronczak, Jolanta Kowalska, Waldemar Gawart Komorów: Stefan Basiak; Komorów 42 Rada Sołecka: Andrzej Dudek, Zbigniew Wolski, Stanisław Łazewski Szczytno: Anna Bojanowska; Szczytno 49 Rada Sołecka: Małgorzata Antosik, Janusz Barciński, Edward Ziembiński Józefów: Jan Kozimor; Józefów 1b Rada Sołecka: Marian Kamiński, Danuta Kułakowska, Przemysław Kułakowski Pindal: Stanisław Pakoca; Pindal 8 Rada Sołecka: Zdzisław Woźniak, Sebastian Trzciński, Katarzyna Cybulska Zawady: Bogdan Szwarczewski; Zawady 15 Rada Sołecka: Alicja Pietrzak-Majewska, Małgorzata Bargieł, Paweł Tomczak Skarbikowo: Marcin Pracz; Skarbikowo 16 Rada Sołecka: Andrzej Krawczyński, Stefan Szymański, Wanda Woźnicka Prusy: Paulina Sosińska; Prusy 13 a Rada Sołecka: Honorata Szwarczewska, Zbigniew Jeznach, Grażyna Balcerzak 16 Biuletyn KAMPINOSKI NR 2 (106) 27 MARCA 2015

Nasze. sprawy OBIEKT SPORTOWY NA MIARĘ EUROPEJSKĄ. W numerze m.in.: * Nowy plac zabaw. * Świetlica w nowym miejscu. * Partnerskie przedszkole

Nasze. sprawy OBIEKT SPORTOWY NA MIARĘ EUROPEJSKĄ. W numerze m.in.: * Nowy plac zabaw. * Świetlica w nowym miejscu. * Partnerskie przedszkole Nasze W numerze m.in.: sprawy BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY CHEŁM ŚLĄSKI NR 1 (20) 2009 STYCZEŃ - LUTY - MARZEC OBIEKT SPORTOWY NA MIARĘ EUROPEJSKĄ * Nowy plac zabaw * Świetlica w nowym

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI Z RATUSZA. Promesa dla Blachowni PLANOWANE INWESTYCJE. 45-lecia nadania Praw Miejskich Blachowni

WIADOMOŚCI Z RATUSZA. Promesa dla Blachowni PLANOWANE INWESTYCJE. 45-lecia nadania Praw Miejskich Blachowni WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 2 (85) marzec/kwiecień 2012 ISSN 1730-9190 Promesa dla Blachowni Pani Anetta Ujma Burmistrz Blachowni w dniu 15 marca 2012r. odebrała od

Bardziej szczegółowo

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE Merkuriusz s z WIELKIE c BIEGANIE z o n LICEUM BYŁO, o JEST I BĘDZIE w s k i W NUMERZE: WIADOMOŚCI WYWIADY, OGOSZENIA G M I NNY BIULETYN INFORMACY J NY W sobotę 6 kwietnia w Osuchowie w gminie Mszczonów

Bardziej szczegółowo

Przedszkolaki witają wiosnę

Przedszkolaki witają wiosnę BIULETYN SAMORZĄDOWY ISSN: 1644-55-11 WYDANIE BEZPŁATNE NR 4 6 (106) (96) CZERWIEC KWIECIEŃ 2009 2010 Święta Wielkiej Nocy to cząstka Wieczności, promyk Zmartwychwstania w naszym niełatwym często życiu.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / MARZEC 2012 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 28 stycznia 2012r. Gminny Turniej Tenisa Stołowego 29 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Nasze miasto wita silnego inwestora

Nasze miasto wita silnego inwestora Rok XVII ISSN 1428-3883 Cena 1,5 zł Nr 14(809) 4.04.2014 W numerze Obchodził setne urodziny - s. 3 Niebawem w koluszkowskiej strefie ekonomicznej ruszy budowa innowacyjnego centrum logistycznego Nasze

Bardziej szczegółowo

Druk: DTL tel: 033/810 60 38 Projekt okładki-adam Borkowski

Druk: DTL tel: 033/810 60 38 Projekt okładki-adam Borkowski DZIEŃ KOBIET 15. sesja Rady Gminy Osiek Odbyła się 9 marca o godz. 15.00 w sali ślubów Urzędu Gminy. Po powitaniu zaproszonych gości przez przewodniczącego Jerzego Czernego i stwierdzeniu prawomocności

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI W MSZCZONOWIE ponownie ROZSTRZELANO - PROBOSZCZA, BURMISTRZA I LEKARZA str. 37 Ojciec Pio chce z wami być str. 22 Złota drużyna z Mszczonowa str. 16 MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI październik 2013 / nr 9-10 (214-215)

Bardziej szczegółowo

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę, aby blask prawdy o zmartwychwstaniu

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę, aby blask prawdy o zmartwychwstaniu + N r 1 ( 3 6 ) 2 0 1 4 ( s t y c z e ń, l u t y, m a r z e c ) k w a r t a l n i k BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę, aby blask prawdy

Bardziej szczegółowo

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

8 MARCA dzień kobiet. Dziewczęta z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach.

8 MARCA dzień kobiet. Dziewczęta z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach. 8 MARCA dzień kobiet Dziewczęta z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach. Część artystyczna przygotowana przez uczniów PSP w Starym Korczynie. Z życzeniami i słodkimi upominkami do świętujących

Bardziej szczegółowo

PROCHOWICE - KWIECIEŃ

PROCHOWICE - KWIECIEŃ PROCHOWICE - KWIECIEŃ 2015 C zy wiecie, że w Polsce istnieje takie święto jak Dzień Dobrej Wiadomości. Proklamowano je 8 września 2001 w Warszawie. Inicjatywa ta powstała w środowisku artystyczno-literackim

Bardziej szczegółowo

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze ISSN 1730-606X Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny Nr 5 / 2013 IV edycja Witkowskiej Ligi Piłki Nożnej na Sztucznej

Bardziej szczegółowo

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA Numer 4/2008 TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY ISSN 1509-9814 egzemplarz bezpłatny RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA - str. 4 Ponadto w numerze m.in.: - dwie sesje Rady Gminy - gminne przetargi -

Bardziej szczegółowo

Nagroda dla Ewy Skorek JASTRZĘBIE W HISZPANII ŚWIĘTO FLAGI PO RAZ CZWARTY

Nagroda dla Ewy Skorek JASTRZĘBIE W HISZPANII ŚWIĘTO FLAGI PO RAZ CZWARTY ŚWIĘTO FLAGI PO RAZ CZWARTY Już po raz czwarty w dniu 2 maja obchodziliśmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej. Uroczyste obchody na Placu 11 Listopada rozpoczęły się od podniesienia flagi państwowej na maszt.

Bardziej szczegółowo

W KWIETNIOWYM NUMERZE:

W KWIETNIOWYM NUMERZE: Nr 4(21) Rok III Miêdzychód, 15 kwietnia 2006 Cena 1,00 z³ ISSN 1733-3466 Archiwalne numery Informatora Miêdzychodzkiego dostêpne s¹ na stronie www.biblioteka.infrakom.com.pl/informator RPR 1985 Zdrowych,

Bardziej szczegółowo

www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19

www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19 www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19 1 Drodzy Państwo 10 września br. Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s.

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s. Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ kwiecień 2015 ~ nr 4 (289) ~ rok XXVI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj Nowe ceny reklam! www.sasiadka-czytaj.pl Wiosenna promocja! Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach

Bardziej szczegółowo

PIĄTEK-NIEDZIELA, 14-16 MARCA 2014

PIĄTEK-NIEDZIELA, 14-16 MARCA 2014 REKLAMA CZĘSTOCHOWY I POWIATU www.zycieczestochowy.pl www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 30 (235) Nr ISSN 22 99 4440 PIĄTEK-NIEDZIELA, 14-16 MARCA 2014 Cena 1,20 zł (w tym 8% VAT) Uwaga! Błędy

Bardziej szczegółowo

"BETTER THAN BEST. Warsztaty pisankarskie. 29 marca 2011 r. odbyła się V Sesja Rady Powiatu w Mońkach. WIOSNA W MOIM MIEŚCIE Konkurs Fotograficzny

BETTER THAN BEST. Warsztaty pisankarskie. 29 marca 2011 r. odbyła się V Sesja Rady Powiatu w Mońkach. WIOSNA W MOIM MIEŚCIE Konkurs Fotograficzny SZKOLENIA I USŁUGI BHP www.behape.net ISSN 1233-622X marzec 2011 nakład: 5000 egz. Lokalne W IADOMOŚCI gazeta bezpłatna Mońki Goniądz Jasionówka Jaświły Knyszyn Krypno Trzcianne www.lokalne.eu RADNI ODDAJĄ

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Szanowni Mieszkańcy Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem z Państwa strony za co serdecznie w imieniu zespołu dziękuję. Daje nam to motywację, aby nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

266. papież Franciszek I. Weso³ego Alleluja

266. papież Franciszek I. Weso³ego Alleluja ROK XXI NR 2 (218) MARZEC 2013 ISSN 1232-6755 CENA 3.00 zł 266. papież Franciszek I wybrany 13.03.2013 Weso³ego Alleluja Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Czytelnikom Czasu Czchowa wszystkim naszym

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

Z pozyskanych środków ponad 1800 zł przypada na jednego mieszkańca Europa inwestuje. Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie

Z pozyskanych środków ponad 1800 zł przypada na jednego mieszkańca Europa inwestuje. Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie kultura Z Chopinem od podstawówki Przybliżenie młodzieży postaci wielkiego polskiego kompozytora i kształtowanie postaw patriotycznych to główne cele projektu edukacyjnego zorganizowanego dla dzieci ze

Bardziej szczegółowo

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Numer 2 (211) LUTY 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Ekologia przez cały

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-9773. www. gminalancut.pl. W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki 90 lat OSP w Kosinie Dożynki gminne

ISSN 1731-9773. www. gminalancut.pl. W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki 90 lat OSP w Kosinie Dożynki gminne www. gminalancut.pl ISSN 1731-9773 nr 5 (52)... pażdziernik 2009 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki

Bardziej szczegółowo

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku ISSN 1232 4930 Cena: 1,50 zł Życzenia szczęścia i radości, pogody ducha na każdy dzień, zdrowia i ciepła rodzinnego

Bardziej szczegółowo

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych gazeta nr 2 2012 bezpłatna Gminna Gazeta Samorządowa Toszek Boguszyce Ciochowice Kotulin Kotliszowice Ligota Toszecka Paczyna Paczynka Pawłowice Pisarzowice Płużniczka Pniów Proboszczowice Sarnów Wilkowiczki

Bardziej szczegółowo

DORADZAMY POLSKIM GMINOM JAK ZARZĄDZAĆ ODPADAMI KOMUNALNYMI

DORADZAMY POLSKIM GMINOM JAK ZARZĄDZAĆ ODPADAMI KOMUNALNYMI maj 2012 nr 5 (178) 2 W NUMERZE Strona 2-3 XXVI Zgromadzenie Związku Gmin Wiejskich RP Sierakowski węzeł gordyjski Strona 4-5 Rekrutacja dzieci do I klasy Szkoły Podstawowej w Izabelinie Wakacyjne dyżury

Bardziej szczegółowo