1. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Koło w Giżycku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Koło w Giżycku"

Transkrypt

1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła w Giżycku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w okresie Informacje organizacyjne 1. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Koło w Giżycku 2. Siedziba i adres: ul. Dąbrowskiego 15, Giżycko 3. Data i nr wpisu do KRS: , nr REGON: W roku sprawozdawczym Zarząd Koła PSOUU w Giżycku działał w składzie: Przewodniczący Dariusz Jagielski Wiceprzewodnicząca Marita Przedpełska Winiarczyk Sekretarz - Benedykta Jańczyk Skarbnik Jolanta Siedlecka Członek Krystyna Jurewicz Członek Marian Walczak 6. Cele statutowe: działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspierania ich rodzin. II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku posiada odrębna osobowość prawną. Jest organizacją pożytku publicznego i prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Liczba członków to 33 w tym 29 rodziców lub członków rodzin, 1 osoba niepełnosprawna intelektualnie i inni. PSOUU w Giżycku prowadzi 3 placówki oraz Centrum Doradztwa i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Centrum Dzwoni. Łączna ilość dzieci, młodzieży i osób dorosłych objętych działalnością PSOUU Koło w Giżycku przekracza 3500 osób. Koło PSOUU w Giżycku prowadzi działalność w zakresie: - ochrony zdrowia - edukacji - rehabilitacji zawodowej i społecznej - działań artystycznych - sportu - ruchu self- adwokatów - organizacji szkoleń - wspierania rodzin

2 Działalność w zakresie opieki zdrowotnej Giżyckie Koło PSOUU prowadzi następujące poradnie świadczące usługi medyczne: A. Poradnia neurologiczna dla dzieci 403 pacjentów (265 w roku 2011). W poradni przyjmuje lekarz specjalista neurologii dziecięcej. B. Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży pod opieką znajduje się 436 pacjentów. W roku 2011 zostało przyjętych 233 nowych. W Poradni zatrudniony jest lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, dwóch psychologów oraz psychoterapeuta. W ramach poradni zdrowia psychicznego prowadzona jest również diagnoza i terapia dzieci z cechami autystycznymi, autyzmem i Aspergerem. Pod opieką znajduje się 48 dzieci. Diagnoza i terapia prowadzona jest przez wielospecjalistyczny zespół w skład którego wchodzą: lekarz specjalista psychiatra dzieci i młodzieży psycholodzy pedagodzy specjalni oligofrenopedagodzy logopedzi fizjoterapeuci C. Rehabilitacja lecznicza 1. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego - pod opieką jest 984. W ramach rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego prowadzona jest wielospecjalistyczna diagnoza oraz terapie indywidualne i/lub grupowe. Zatrudniony jest zespół specjalistów w składzie: lekarz rehabilitacji medycznej fizjoterapeuci logopedzi psycholodzy pedagodzy specjalni Lekarz rehabilitacji medycznej kieruje dziecko na wielospecjalistyczną diagnozę i jeżeli dziecko wymaga rehabilitacji, dla każdego indywidualnie, opracowywany jest program terapii. Po ok. 3 miesiącach zespół ponawia diagnozę i dokonuje oceny postępów dziecka. Jednocześnie rodzice otrzymują instruktaż dotyczący postępowania z dzieckiem w domu. Zespół wielospecjalistyczny posiada kwalifikacje do rehabilitacji noworodków ( w tym dzieci przedwcześnie urodzonych). 2. Rehabilitacja ogólnoustrojowa odbyło się 232 turnusów. Zatrudniony jest zespół specjalistów w składzie: lekarz rehabilitacji medycznej fizjoterapeuci psycholog logopeda 3. Poradnia rehabilitacyjna zostało przyjętych 517 pacjentów.

3 We wszystkich poradniach w dniu zarejestrowanych było 4167 usług. Niektórzy pacjenci korzystają z więcej niż jednej poradni. Pacjenci dojeżdżają z 12 powiatów. Działalność w zakresie edukacji Edukacja prowadzona jest w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym niepublicznej placówce oświatowej. W OREW realizują obowiązek szkolny i nauki dzieci i młodzież upośledzone w stopniu głębokim ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz dzieci autystyczne. W roku szkolnym naukę realizuje 41 uczniów oraz od 30 do 60 dzieci wczesne wspomaganie rozwoju. Do OREW na zajęcia dowożone są także dzieci z Kętrzyna i okolic. W OREW działa 6 oddziałów edukacyjnych: - 2 zespoły edukacyjno-terapeutyczny, - 3 oddziały rewalidacyjno-wychowawcze, - 1 grupa przedszkolna, - 1 klasa specjalna (dzieci autystyczne). Pięcioro dzieci ma nauczanie indywidualne. W roku sprawozdawczym uzyskała stopień awansu nauczyciela kontraktowanego 1 nauczycielka. 5 nauczycieli realizuje ścieżkę awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. W roku 2011/2012 rozpoczęła realizację awansu kontraktowego 1 nauczycielka. Główne cele w nauczaniu w OREW to indywidualizacja nauczania, komunikacja, samodzielność i uspołecznienie. Działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej. Koło w Giżycku prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej dla 30 osób niepełnosprawnych. W WTZ prowadzone są terapie poprzez pracę w sześciu pracowniach tj.: kulinarnej, krawieckiej, gospodarczej, plastycznej, stolarskiej i rękodzieła artystycznego. WTZ utrzymywany jest ze środków PFRON przekazywanych do Starostwa Powiatowego. Starostwo dofinansowuje 10% budżetu WTZ - zgodnie z Ustawą o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie CENTRUM DZWONI Od sierpnia 2010 roku działalność Centrum DZWONI finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W Centrum realizowane są dwa projekty aktywizujące zawodowo osoby niepełnosprawne intelektualnie: Konkurencyjni, nowocześni, skuteczni podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych osób z niepełnosprawnością intelektualną Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Projekt został ukończony w 31 grudnia 2011 roku. Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Centrum DZWONI Priorytet VII - Promocja integracji społecznej,

4 Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach umowy podpisanej z Samorządem Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Projekt został ukończony 30 września 2011 roku. PSOUU Koło w Giżycku było Wnioskodawcą i realizatorem obu projektów. Od stycznia 2012 roku Stowarzyszenie podpisze umowę z Urzędem Marszałkowskim na kontynuację projektu Centrum DZWONI. Projekt będzie trwał do 28 lutego 2014 roku. W obu projektach pracę uzyskało 11 beneficjentów podpisano umowy o pracę oraz 5 umów cywilno-prawnych. Działalność artystyczna Integracyjna Orkiestra Perkusyjna w skład której wchodzą uczestnicy i instruktorzy WTZ, uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Giżycku, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie oraz w miarę posiadanego czasu wolnego terapeuci placówek Stowarzyszenia oraz wolontariusze. Koncerty w roku 2011: W maju 2011 orkiestra została zaproszona przez Stowarzyszenie francuskie ADAPEI z Departamentu Cotes d Armor i zagrała z dużym powodzeniem dwa koncerty. Koszt przejazdu orkiestry liczącej 33 osoby sfinansował Urząd Marszałkowski z niewielkim wkładem PSOUU. Cały pobyt wraz z wycieczkami sfinansowała strona francuska. Koncerty i warsztaty muzyczne organizowane w grudniu w ramach realizacji projektu z Urzędu Marszałkowskiego. Międzynarodowy wolontariat W marcu 2011 roku skończył się wolontariat osoby z Rosji z St. Petersburga. Wolontariuszka- psycholog uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w OREW oraz w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Realizowane programy W roku 2011 realizowane były lub rozpoczęła się realizacja następujących programów: Warsztaty muzyczne dla osób niepełnosprawnych okres realizacji projektu: 01 lipca 31 grudnia 2011 roku zadanie współfinansowane ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych przez Samorząd Województwa Warmińsko Mazurskiego. W realizacji zadania wzięło udział 20 Beneficjentów Koncert Integracyjnej Orkiestry Perkusyjnej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku w ramach obchodów 20 lecia współpracy Samorządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z Departamentem Cotes d Armor, okres realizacji zadania: r., zadanie współfinansowane przez Zarząd Województwa Warmińsko Mazurskiego. W realizowanym zadaniu wzięło udział 13 osób niepełnosprawnych, 8 terapeutów, 6 przedstawicieli urzedów/instytucji Ośrodek Wczesnej Interwencji 2011 okres realizacji projektu: 01 marca 31 grudnia 2011 roku zadanie współfinansowane ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych. Opieką objętych zostało 141 dzieci. Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy 2011 okres realizacji projektu: 01 marca 31 grudnia 2011 roku zadanie współfinansowane ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych. Opieką objętych zostało 130 dzieci i młodzieży.

5 Konkurencyjni, nowocześni, skuteczni podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych osób z niepełnosprawnością intelektualną okres realizacji projektu: 01 sierpnia grudnia 2011 roku, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. W realizacji zadania udział wzięło 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Centrum DZWONI okres realizacji projektu: 01 października 2010 roku 30 września 2011 roku, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach umowy podpisanej z Samorządem Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. W realizacji zadania udział wzięło 27 osób z niepełnosprawnością intelektualną. V Giżycki Indywidualno Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych okres realizacji zadania: 01 lipca - 30 września 2011 roku, projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych. W organizowanej imprezie udział wzięło 100 osób niepełnosprawnych i 20 opiekunów. Porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego okres realizacji zadania: r., zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Miejskiego w Giżycku. W realizowany zadaniu udział wzięło 39 dzieci zamieszkałych na terenie miasta Giżycka. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w zakresie wczesnej interwencji okres realizacji zadania: r.; zadanie współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Giżycku. W zadaniu wzięło udział 151 dzieci zamieszkałych na terenie powiatu giżyckiego. Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej 2011 okres realizacji zadania: r., zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Miejskiego w Giżycku Trening umiejętności społecznych warsztaty umożliwiające rozwój umiejętności społecznych (komunikacyjnych i interpersonalnych) przez osoby z autyzmem, okres realizacji zadania: r., zadanie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W realizowanym zadaniu udział wzięło 12 dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wydarzenia i imprezy podczas których było nas widać: Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej który został zorganizowany w dniu r. Wzięło w nim udział ponad 300 osób, a wśród nich nasze władze powiatowe i gminne. Po raz trzeci przemarsz przez miasto został połączony z Festynem organizowanym przez Szkołę Medyczną w Giżycku. W Festynie biorą udział osoby z niepełnosprawnością umysłową z placówek z powiatu giżyckiego. Połączenie tych dwóch imprez wydaje się być dobrym pomysłem i planowany jest taki sam przebieg obchodów w roku we wrześniu odbył się V Giżycki Indywidualno - Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych. W imprezie tej wzięło udział 100 osób niepełnosprawnych z województwa warmińsko mazurskiego, lubelskiego,

6 podlaskiego, kujawsko pomorskiego. Rozgrywki tenisowe połączone były z możliwością żeglowania na DZ. Medale i nagrody wręczył sam Premier Donald Tusk. Kontakty międzynarodowe Koło PSOUU w Giżycku, wraz z innymi instytucjami/placówkami działającymi w naszym powiecie, zostało wybrane przez francuski Departament Cotes d Armor, współpracujący z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Marszałkowskim, do wymiany doświadczeń w zakresie wczesnej interwencji, aktywizacji zawodowej, opieki oraz wsparcia osób niepełnosprawnych i starszych w powiecie giżyckim a także działań w zakresie sportu i kultury ( wspólne wystawy prac osób niepełnosprawnych ). W maju 4 osobowa delegacja ( dwoje fizjoterapeutów, logopeda i psycholog) była na wymianie specjalistów w ośrodku wczesnej interwencji CAMPS. Specjaliści zapoznali się z pracą oddziału dla dzieci przedwcześnie urodzonych oraz z organizacją opieki nad dziećmi ryzyka. We wrześniu odbyła się re-wizyta. Do Ośrodka w Giżycku przyjechało 6 specjalistek z CAPMS, które brały udział w prowadzonych terapiach w naszej placówce. Integracyjna Orkiestra Perkusyjna działająca przy PSOUU Koło w Giżycku została zaproszona na obchody 50- lecia Stowarzyszenia ADAPEI we Francji. IV. Wykaz uchwał podjętych przez Zarząd Koła PSOUU w Giżycku. Zarząd Koła PSOUU w Giżycku obradował w okresie sprawozdawczym 4 razy: 24 lutego, 30 maja, 8 sierpnia, 24 października. Zarząd podjął 2 uchwały w sprawie: a) utworzenia Niepublicznego Zespołu Specjalnych Placówek Edukacyjnych PSOUU w Giżycku, b) przyjęcia Statutu Niepublicznego Zespołu Specjalnych Placówek Oświatowych. V. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów wraz z wyodrębnieniem ich źródeł patrz informacja dodatkowa do bilansu. VI. Informacja o poniesionych kosztach patrz informacja dodatkowa do bilansu. VII. Dane o liczbie zatrudnionych. W okresie sprawozdawczym PSOUU Koło w Giżycku zatrudniało 72 osób. VIII. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe patrz informacje dodatkowe do bilansu. IX. Stowarzyszenie składa roczną deklarację podatkową na druku CIT-8. Nie jest płatnikiem VAT. X. Przeprowadzone kontrole. Została przeprowadzona kontrola sprawozdania finansowego za rok obrotowy od do przez niezależnego biegłego rewidenta.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2009 rok. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne:

Dane identyfikacyjne: Sprawozdanie merytoryczne z działalności gdańskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za 2011 rok sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU ZA ROK 2008 Sprawozdanie obejmuje działania prowadzone przez Koło PSOUU w 15 roku jego istnienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku:

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku: SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku: 1.Nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015 POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015 KLUCZBORK Grudzień 2011 rok SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Diagnoza... 6 Zasoby... 10 Analiza SWOT... 22 Harmonogram... 25 Podsumowanie... 34 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2005 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2005 Sprawozdanie obejmuje działania prowadzone przez Koło PSOUU w Jarosławiu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015 Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r.

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2015 Jasło, 2013r. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie... 3 I.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Rada Powiatu Żagańskiego w dniu 7 maja 2012 r. podjęła Uchwałę Nr XIV.5.2012 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE CIECHANOWSKIM NA LATA 2010 2016

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE CIECHANOWSKIM NA LATA 2010 2016 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/29/202/09 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 listopada 2009 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE CIECHANOWSKIM NA LATA 2010 2016

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr X/136/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 września 2011r. POWIAT ALEKSANDROWSKI POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Aleksandrów Kujawski

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2012 1 2 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2012 Dane organizacji: Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA NA MAZOWSZU SYSTEMU WSPARCIA SPOŁECZNEGO OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W RAMACH SŁUŻB POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

DIAGNOZA NA MAZOWSZU SYSTEMU WSPARCIA SPOŁECZNEGO OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W RAMACH SŁUŻB POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ DIAGNOZA SYSTEMU WSPARCIA SPOŁECZNEGO OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W RAMACH SŁUŻB POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA MAZOWSZU Obserwatorium Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2010

Rozliczenie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2010 Rozliczenie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2010 Warszawa, dnia 13.05.2011 1. Nazwa: Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL Adres: 03-187 Warszawa ul.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 Białystok dn. 08.03.2011r. 1 Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 1 SPIS TREŚCI Rozdział I WPROWADZENIE....

Bardziej szczegółowo

Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl

Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni 62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 1 Tel./fax (061) 640 45 50, 505 184 288 e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2011 49 lat 1 2 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2011 Dane organizacji: Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia..

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. /Projekt/ w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU!

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2007 Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! organizacja po ytku publicznego 1) DANE REJESTRACYJNE FUNDACJI a) nazwa fundacji Fundacja

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. PRZEWODNIK Tarnów, grudzień 2014 Urząd Miasta Tarnowa Wydział Zdrowia SPIS TREŚCI I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Miasto Rzeszów powiat grodzki. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 2018

Miasto Rzeszów powiat grodzki. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 2018 Miasto Rzeszów powiat grodzki Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 2018 Rzeszów, 2014 Trzeba tego człowieka afirmować dla niego samego, Nie dla jakichkolwiek innych racji

Bardziej szczegółowo