SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST w roku 2007 Siedziba: m. Łódź Adres: Łódź, ul. Próchnika 7 Data wpisu w KRS: Nr KRS: REGON: Data nadania statusu organizacji pożytku publicznego: Członkowie: W roku 2007 liczba członków Stowarzyszenia wyniosła 129 osób (stan na dzień 31 grudnia 2007), co stanowi wzrost o 13 osób w porównaniu z rokiem ubiegłym. Na całościową grupę członków składają się: - osoby młode po kryzysach psychicznych: 77 - osoby będące członkami rodzin osób po kryzysach psychicznych: 47 - przyjaciele i osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia: 5 Spośród wszystkich członków 73 osoby, to osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności co stanowi 95% członków z grupy młodych osób po kryzysach psychicznych. Skład Zarządu Stowarzyszenia w roku 2007 stanowiły następujące osoby: prezes - p. Ewa Kaszyńska ( Łódź, ul. Tkacka 6 m. 1) wiceprezes - p. Mariusz Gęsikowski ( Łódź, ul. Julianowska 5/7 m.131) skarbnik - p. Urszula Nowakowska ( Łódź, ul. Studzińskiego 64 m. 21) sekretarz - p. Katarzyna Leszczyńska ( Łódź, ul. Włókniarzy 224 m. 36) członek Zarządu - p. Krystyna Rodkiewicz ( Łódź, ul.piesza 1m. 78) członek Zarządu - p. Irena Saganowska ( Łódź, ul. Brzozowskiego 7 m. 1) do dnia 19 grudnia 2007r. członek Zarządu - p. Jan Kądziela ( Łódź, ul. Zbożowa 3 m. 58) członek Zarządu - p. Mieczysław Staniucha ( Łódź, ul. Bydgoska 27/29 m.3) Zarząd Stowarzyszenia spotkał się w ciągu 2007 roku na 11 zebraniach, na których podjął 2 uchwały (kopie uchwał w załączeniu) i rozpatrzył 6 podań, które dotyczyły głównie wysokości płaconych składek. 1

2 Walne Zgromadzenie Członków zostało zwołane w ciągu 2007 roku 2 razy: 1) W dniu 26 marca 2007 roku, na którym przedstawiono i przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2006 oraz wprowadzono zmianę w statucie Stowarzyszenia polegającą na dodaniu w Rozdziale II Statutu : Cele i środki działania, w par. 8 punktu 9- tego w brzmieniu: upowszechnianie kultury i sztuki wśród młodzieży i osób dorosłych w szczególności wśród osób chorujących psychicznie 2) W dniu 19 grudnia 2007 roku, na którym przedstawione zostały sprawozdania z działalności Stowarzyszenia z ostatnich trzech lat, udzielono absolutorium dotychczasowym władzom Stowarzyszenia oraz odbyły się wybory prezesa i Zarządu na kolejną kadencję. W wyniku wyborów skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej pozostał nie zmieniony z wyjątkiem osoby pani Ireny Saganowskiej, która nie wyraziła zgody na ponowne kandydowanie i tym samym zmniejszyła skład Zarządu o jedną osobę. Cele statutowe Stowarzyszenia: 1/ pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej wystąpieniem choroby psychicznej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 2/ ochrona i promocja zdrowia w szczególności zdrowia psychicznego; 3/ rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej; 4/ aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy w szczególności z powodu występujących zaburzeń psychicznych; 5/ upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin i opiekunów; 6/ upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich osób chorujących psychicznie; 7/ działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w szczególności w zakresie ochrony zdrowia psychicznego; 8/ promocja i wspieranie wolontariatu 9/ upowszechnianie kultury i sztuki wśród młodzieży i osób dorosłych w szczególności osób chorujących psychicznie (dodany w dn. 28 marca 2007r., zatwierdzony przez Sąd w dn. 31 maja 2007r.) Realizacja statutowych celów Stowarzyszenia odbywa się w drodze nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej, której formy i zakres wyglądają następująco: Nieodpłatna działalność statutowa: W ramach nieodpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenie prowadzi szeroko rozumianą rehabilitację społeczną i zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi a także wsparcie edukacyjno-psychologiczne dla tych osób i ich rodzin. Realizacja tego zakresu działalności odbywa się przede wszystkim w formie realizacji zadań publicznych zlecanych i dofinansowywanych przez administrację rządową i samorządową. W roku 2007 Stowarzyszenie realizowało następujące zadania obejmujące swoim zasięgiem województwo łódzkie: 2

3

4

5

6

7 - debata z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w Warszawie w dniu 9 października 2007r. - impreza integracyjna organizowana przez V Dom Pomocy Społecznej w Łodzi, w dniach 5 8 listopada 2007r. - społeczna akcja edukacyjna organizowana przez Stowarzyszenie NEO w dniu 3 grudnia 2007r. w Łodzi - konferencja w Instytucie Europejskim w Łodzi zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych we współpracy z łódzką filią Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w dniu 3 grudnia 2007r. - szkolenia dla wolontariuszy organizowane przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Łodzi. - szkolenia dla koordynatorów wolontariatu organizowane przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Łodzi. Partnerzy: Skuteczna realizacja działań Stowarzyszenia miała miejsce w wyniku współpracy z następującymi jednostkami: I) Instytucje: > Urząd Miasta Łodzi - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - Wydz. Spraw Społecznych - Wydz. Zdrowia Publicznego > Łódzki Urząd Marszałkowski - Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi > Łódzki Urząd Wojewódzki - Wydz. Polityki Społecznej > Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi > PFRON Oddz. w Łodzi > V Dom Pomocy Społecznej w Łodzi > Centrum Kultury Młodych w Łodzi II) Organizacje: > EUFAMI - Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Osób Chorujących Psychicznie > Dzienny Ośrodek Terapeutyczny CSK UM w Łodzi > Filia Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Łodzi > Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi > OPUS - Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w Łodzi > Regionalne Centrum Wolontariatu w Łodzi > POLFAMILIA - Ogólnopolski Związek Stowarzyszeń Rodzin Osób Chorujących Psychicznie > Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej fundacja ks. Arkadiusza Nowaka > Stowarzyszenie Terapeutów i Arteterapeutów LINIE > Szkolne Kluby Wolontariusza 7

8 III) Firmy i osoby prywatne: > Johnson & Johnson Corporate Social Responsibility Europe > Biuro Podróży i Tłumaczeń Olimp p. Jolanta Sawiuk > Polfa Pabianice S.A. > Glaxo Smith Kline > Fortis Bank S.A. > Fabryka Reklamy > Dalkia S.A. > Fundacja Bankowa im dr. Mariana Kantona > Fabryka Kosmetyków Pollena Ewa > Cadbury Wedel S.A. > firma Prestige > firma Konex > Bank Gospodarki Żywnościowej Oddz. Łódź 8

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.01.2014 godz. 21:29:10 Numer KRS: 0000375766

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.01.2014 godz. 21:29:10 Numer KRS: 0000375766 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.01.2014 godz. 21:29:10 Numer KRS: 0000375766 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ" Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ" Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE * 1 Stowarzyszenie ŻYĆ INACZEJ na rzecz ogółu społeczności, rodzin w sytuacji kryzysowej, a w szczególności kobiet i dzieci, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Budzimy Nadzieje w Drzewicy za rok 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Budzimy Nadzieje w Drzewicy za rok 2014 r. Drzewica, dn.16. 01.2015 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Budzimy Nadzieje w Drzewicy za rok 2014 r. Nazwa i siedziba organizacji: Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Lepszy Świat zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach

Raport roczny. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach Raport roczny 2004 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SON W 2004r. I. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do uchwały 1/WZC/2/2014 STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Akcja Miasto (dalej zwanym Stowarzyszeniem) jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Świat Nadziei za rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Świat Nadziei za rok 2013 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Świat Nadziei za rok 2013 Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej S t o w a r z y s z e n i e Ś w i a t N a d z i e i. KRS 0000245833

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.09.2013 godz. 10:46:35 Numer KRS: 0000419170

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.09.2013 godz. 10:46:35 Numer KRS: 0000419170 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.09.2013 godz. 10:46:35 Numer KRS: 0000419170 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności za rok 2013

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności za rok 2013 Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności za rok 213 I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, ul. Młynarska 7 lok.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r. Projekt Prezydenta Miasta Zabrze UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45 a tel./fax: 034 360-54-91, 034 360-55-37 e-mail: hospicjum.czestochowa@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE FUNDACJI POMOCY PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM JEDNI DRUGIM ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE FUNDACJI POMOCY PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM JEDNI DRUGIM ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE FUNDACJI POMOCY PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM JEDNI DRUGIM ZA ROK 2007 1.Wprowadzenie do sprawozdania Fundacja pomocy przewlekle i nieuleczalnie chorym Jedni drugim

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pedagogium za rok 2009

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pedagogium za rok 2009 FUNDACJA PEDAGOGIUM ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa tel/fax (022) 826-48-17 www.fp.org.pl e-mail: fundacja@pedagogium.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji Pedagogium za rok 2009 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Kobiet Kraskowianki działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ustaw

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w roku 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w roku 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w roku 2010 W roku 2010 działał Zarząd Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w składzie: 1. Andrzej Szałach - przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć stowarzyszenie jak uzyskać dofinansowanie?

Jak utworzyć stowarzyszenie jak uzyskać dofinansowanie? Jak utworzyć stowarzyszenie jak uzyskać dofinansowanie? Oborniki 2011 r. Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw ma na celu stworzenie optymalnych możliwości efektywnego współdziałania organizacji

Bardziej szczegółowo

1. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

1. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA TEMAT REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W

Bardziej szczegółowo

STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE. (tekst jednolity)

STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE. (tekst jednolity) STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE (tekst jednolity) Stowarzyszenie działa na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających alkoholu, reintegracji społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Działamy Razem, będąca związkiem

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych opr. Anna Sobol Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych Krajowa Rada Spółdzielcza Warszawa 2009 1 Publikacja powstała w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I E N A R Z E C Z N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H S P E S Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 Pomagamy od roku 1986 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Bardziej szczegółowo