Oxford Sprawdzian bez tajemnic Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego i zestaw przykładowych zadań dodatkowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oxford Sprawdzian bez tajemnic Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego i zestaw przykładowych zadań dodatkowych"

Transkrypt

1 Oxford Sprawdzian bez tajemnic Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego i zestaw przykładowych zadań dodatkowych Piotr Święcicki Diana Anyakwo 1

2 Spis treści Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego... 2 Zestaw przykładowych zadań dodatkowych Rozumienie ze słuchu...15 Znajomość funkcji językowych...19 Znajomość środków językowych...21 Rozumienie tekstów pisanych...23 Słownictwo...27 Zapis nagrań i klucz do zadań...31 Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 1

3 Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego Zadanie 1. (0 3) Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania ( ) są prawdziwe (TAK) czy fałszywe (NIE). Wpisz znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi Chłopiec odwołuje swoją wizytę u kolegi. TAK NIE 1.2. Ojciec mówi synowi, jak ma zażywać lekarstwa. TAK NIE 1.3. Dziewczynka mówi, jak się czuje. TAK NIE Zadanie 2. (0 3) Usłyszysz dwukrotnie trzy dialogi ( ). Do każdego z nich dopasuj miejsce, w którym się on odbywa (A D). Wpisz rozwiązania w kratki. Uwaga! Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu. A. B. C. D Oxford University Press PHOTOCOPIABLE

4 Zadanie 3. (0 4) Usłyszysz dwukrotnie dialog. Na podstawie informacji w nim zawartych dopasuj do każdej osoby ( ) właściwą postać przedstawioną na obrazku (A E). Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdej osoby. Uwaga! Jedna postać na obrazku jest przedstawiona dodatkowo Sam 3.2. Danny 3.3. Jack 3.4. Tom A B E C D Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 3

5 Zadanie 4. (0 5) Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C Która dziewczynka ubrała się według polecenia mamy? 4.2. Co musi kupić dziewczynka? 4.3. O której godzinie rozpoczyna się mecz? 4 Oxford University Press PHOTOCOPIABLE

6 4.4. Jakiego sportu nie uprawia Harry? 4.5. Który z chłopców to Steve? C B A Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 5

7 Zadanie 5. (0 3) Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę literę A, B albo C. What s the problem? A. I m so excited. B. I ve got a sore throat C. I m not good at Science. Can you check what the weather is going to be like tomorrow? A. Sure. It s going to happen B. Sure. It s going fine. C. Sure. It s going to be warm. We ve lost the match A. Oh dear. B. Excuse me. C. Well done. 6 Oxford University Press PHOTOCOPIABLE

8 Zadanie 6. (0 5) Dla każdej z opisanych sytuacji ( ) wybierz właściwą reakcję (A F). Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdej sytuacji. Uwaga! Jedna reakcja nie pasuje do żadnej sytuacji Prosisz autora książki o autograf. Co powiesz? 6.2. Kolega pyta, gdzie można kupić bilety na koncert. Co mu powiesz? 6.3. Twoja nauczycielka pyta, jak pomagasz przy przygotowywaniu świąt Bożego Narodzenia. Co jej opowiesz? 6.4. Kolega pyta, kiedy będzie można kupić książkę jego ulubionego autora. Co mu odpowiesz? 6.5. Twoja nauczycielka pyta, co chcesz przygotować na szkolną Wigilię. Co jej odpowiesz? A. I usually do some shopping and clean our home. B. It ll be in bookshops just before Christmas. C. Can I sing some Christmas carols? D. I saw an exhibition about Christmas customs in other countries. E. Can I ask you to sign this, please? F. You can buy them at the local library. Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 7

9 Zadanie 7. (0 3) W zadaniach z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią ilustracji. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C The sheep are A. in front of the trees. B. behind the trees. C. under the trees The boys are in A. a tent. B. a building. C. a castle The weather is A. sunny. B. windy. C. foggy. 8 Oxford University Press PHOTOCOPIABLE

10 Zadanie 8. (0 3) Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki Wpisz odpowiednią literę (A F) obok numeru każdej luki. Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. A. ran B. in C. jump D. on E. won F. catch Hi Dave, We played a match 8.1. Friday against a team from another school. We didn t play very well, and I didn t 8.2. some of the balls. But the good news is that it all ended well because we 8.3. the match! I think I need some more practice though. Could you help me? Frank Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 9

11 Zadanie 9. (0 4) Przeczytaj tekst. Wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. Tom, You won t believe what happened to me yesterday! On my way home at around five o clock, I had a bike accident! There was an important match on TV starting at half past five so I was cycling really fast. It was raining a little and suddenly a cat jumped in front of me so I turned and hit a tree. At first I thought my arm and my finger were broken because they hurt so badly. The ambulance came very quickly, and at about a quarter past five I was in hospital. I was really surprised because the doctor told me my leg was broken. My hand and finger were fine! The doctor says I ll have to stay at home for the next four weeks. Unfortunately, this means we can t go on the trip to the mountains in July, but we ll probably go to the seaside instead. I m really fed up because my dad and I wanted to ride our mountain bikes in the forest. It s only been a day since the accident and already I feel bored. It s Friday today and there isn t a single cloud in the sky, but I have to stay at home. I hope it rains tomorrow! Bye, Paul 9.1. What time did the match start on TV? 9.2. What happened to Paul? 10 Oxford University Press PHOTOCOPIABLE

12 9.3. What are Paul and his father going to do in the summer? 9.4. What s the weather like today? Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 11

13 Zadanie 10. (0 4) Przeczytaj teksty A E. Uzupełnij tabelę, wpisując w każdą kratkę ( ) odpowiednią literę. Uwaga! Jeden tekst pozostanie niewykorzystany. Ojciec Petera pyta: Peter odpowiada: Z którego tekstu Peter dowiedział się o tym? Do you know where you will meet your friends? Yes, I do Do you know when the concert is? Yes, I do Do you know who is going to the cinema with you? Yes, I do Do you know how much the film tickets cost? Yes, I do Oxford University Press PHOTOCOPIABLE

14 A. B. Online Chat Sept Watch all six movies in in one weekend! all shows - 10 single tickets 2 C. Star Wars festival? Are you kidding? Of course I ll be there. When and where can we meet? Sam Message From: To: Subject: D. Are you a movie fan? Hi there We really would like to go with you to the Star Wars Festival, but this weekend Jane and I are at our grandparents house in the country. Have fun! Tim & Mary E. Tonight, 14th Sept, in the Town Hall Culture centre you can listen to live music from Star Wars, Indiana Jones, Superman and Harry Potter. The show starts at 8 p.m. ç New Message We ll wait for you at the cafe opposite the cinema. Is 2p.m. OK for you? Tickets are 2 each. Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 13

15 Zadanie 11. (0 3) Zdecyduj, o czym jest każdy tekst ( ). Dopasuj do każdego tekstu właściwy temat (A D). Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę. Uwaga! Jeden temat nie pasuje do żadnego tekstu. A. a teacher B. a weather C. a doctor D. shoes I think autumn has finally arrived. The mornings are foggy and cold. This means we can no longer play football on Saturday mornings. But I like all the colours on the trees and colourful leaves lying everywhere. This afternoon when I was outside, there was a storm. All my clothes and my shoes got wet. This text is about A couple of my friends and I play football almost every day after school. We run a lot, of course. Last week, I noticed I need a new pair of trainers. My old ones are too small and they hurt my feet. My new trainers don t have to be expensive, but they should be good for running in all kinds of weather. This text is about I saw him yesterday. He s a very nice person. He smiles and laughs a lot. We talked about school and he asked me what my favourite subjects are. Then he told me to take these pills twice a day. He also said I should drink this horrible medicine and stay in bed until Monday. This text is about. 14 Oxford University Press PHOTOCOPIABLE

16 Zadania dodatkowe Rozumienie ze słuchu Zadanie 1. (0 3) Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania ( ) są prawdziwe (TAK), czy fałszywe (NIE). Wpisz znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi Dziewczynka opisuje wycieczkę na wieś. TAK NIE 1.2. Dzieci grają w piłkę nożną. TAK NIE 1.3. Chłopiec opisuje pewien festiwal. TAK NIE Zadanie 2. (0 3) Usłyszysz dwukrotnie trzy dialogi ( ). Do każdego z nich dopasuj miejsce, w którym się on odbywa (A D). Wpisz rozwiązania w kratki. Uwaga! Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu. A. B. C. D Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 15

17 Zadania dodatkowe Rozumienie ze słuchu Zadanie 3. (0 4) Usłyszysz dwukrotnie dialog. Na podstawie informacji w nim zawartych dopasuj do każdej osoby ( ) właściwą postać przedstawioną na obrazku (A E). Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdej osoby. Uwaga! Jedna postać na obrazku jest przedstawiona dodatkowo Max s mother 3.2. Matilda 3.3. Billy 3.4. Billy s dad B A C D E 16 Oxford University Press PHOTOCOPIABLE

18 Zadania dodatkowe Rozumienie ze słuchu Zadanie 4. (0 5) Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C Co dolega Jess? 4.2. Gdzie Alex pojechał na wakacje? 4.3. Której dyscypliny Sam chce spróbować? Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 17

19 Zadania dodatkowe Rozumienie ze słuchu 4.4. Którą dyscyplinę chce uprawiać James? 4.5. Co zamierza zrobić Jane? 18 Oxford University Press PHOTOCOPIABLE

20 Zadania dodatkowe Znajomość funkcji językowych Zadanie 5. (0 3) Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę literę A, B albo C. What s the matter? A. Yes, it does. B. I ve got a sore throat C. I m fine, thanks. Can you tell me the way to the sports centre, please? A. What for? B. Great, thanks C. Take the first turning on the left. Would you like to go to the theatre on Saturday? A. Yes, I have. B. Let s do that C. Never mind. Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 19

21 Zadania dodatkowe Znajomość funkcji językowych Zadanie 6. (0 5) Dla każdej z opisanych sytuacji ( ) wybierz właściwą reakcję (A F). Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdego opisu sytuacji. Uwaga! Jedna reakcja nie pasuje do żadnej sytuacji Lekarz pyta, co ci dolega. Co odpowiesz? 6.2. Twój kolega zachęca cię, byś zagrał/zagrała z nim w piłkę nożną. Co odpowiesz? 6.3. Koleżanka pyta, jak udał się biwak, na którym byłeś/byłaś. Co odpowiesz? 6.4. Ekspedientka w sklepie pyta, czy może w czymś ci pomóc. Co odpowiesz? 6.5. Koleżanka opowiada ci o świetnym nowym centrum rozrywki w waszej miejscowości. Co odpowiesz? A. At least it s sunny! B. It sounds fantastic! C. Yes, please. I m looking for a present for a friend. D. I d love to come. Thanks! E. I ve got backache. F. It wasn t great. Zadanie 6. (0 5) Dla każdej z opisanych sytuacji ( ) wybierz właściwą reakcję (A F). Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdego opisu sytuacji. Uwaga! Jedna reakcja nie pasuje do żadnej sytuacji Przechodzień pyta cię, jak dojść do biblioteki Koleżanka zaprasza cię na przyjęcie, ale nie możesz przyjść, bo masz zaległości w pracach domowych. Co jej powiesz? 6.3. Chcesz się upewnić, czy leżący na stole telefon komórkowy, należy do twojego kolegi. Jak o to zapytasz? 6.4. Kolega pyta cię, co robiłeś/robiłaś w czasie wakacji. Co odpowiesz? 6.5. Koleżanka pyta, czy próbowałeś/próbowałaś kiedyś nurkowania. Co odpowiesz? A. I went sightseeing. B. Go straight on over the roundabout. It s on the right. C. No, I haven t. D. Yes, I will do it tomorrow. E. I d love to come, but I m busy that evening. F. This is yours, isn t it? 20 Oxford University Press PHOTOCOPIABLE

22 Zadania dodatkowe Znajomość środków językowych Zadanie 7. (0 3) W zadaniach z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią ilustracji. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C The man A. dived into the swimming pool. B. is going to dive into the swimming pool. C. is swimming The girl A. is juggling. B. is throwing a ball. C. is skipping The boy A. has thrown the frisbee. B. has caught the frisbee. C. is going to throw the frisbee. Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 21

23 Zadania dodatkowe Znajomość środków językowych Zadanie 8. (0 3) Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki Wpisz odpowiednią literę (A F) obok numeru każdej luki. Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. A. hasn t B. was C. hotel D. were E. haven t F. windsurfing Hi John! Here I am in sunny Spain! I m on the island of Mallorca. I m having a fantastic time here. Yesterday, I had a 8.1. lesson. I 8.2. tried it before. It wasn t easy to stand up on the board. I fell off lots of times, but it was great fun! A few days ago, while I 8.3. swimming in the sea, I saw an amazing fish. It was huge! I thought it was a shark, but it wasn t! Take care, Daniel 10 Zadanie 8. (4 6) Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki Wpisz odpowiednią literę (A F) obok numeru każdej luki. Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. A. juggling B. am going to C. going to D. jumping E. diving F. will My name s Rachel and I m from Nottingham. I ve got a fantastic plan for the summer! In August, I 8.1. go to a circus school. I think it 8.2. be great fun! There are lessons in 8.3. balls and also gymnastics. I went to the same circus school last summer. I learnt lots of new things and I made some great friends. 22 Oxford University Press PHOTOCOPIABLE

24 Zadania dodatkowe Rozumienie tekstów pisanych 11 Zadanie 9. (0 4) Przeczytaj tekst. Wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. Message Hi Mike, I m spending the summer holidays in Barbados. I m visiting my grandparents. Barbados is a group of islands in the Caribbean. The weather is never cold here. It s usually scorching hot and quite humid, but at this time of year, there s a lot of rain and there was even a tornado last week! There was also some flooding in the town, but everyone is safe. Last night, there was a lot of thunder and lightning in the sky. It looked amazing and I took some photos. Today, the sky is blue and the sun is shining. It s lovely. This morning, I m going to go to the beach for a swim and in the afternoon, I m going to help my grandma with some grocery shopping. After that, we re going to work in her garden. My grandma has got some beautiful flowers. She s won competitions for her flowers! She also grows mangoes and bananas. They taste amazing. I ll send you some pictures of them. This evening, we re all going to go for a meal in a nice Chinese restaurant in town. Last night, we ate at an Italian restaurant. It was delicious. There are lots of great restaurants here, but my favourite food is my grandma s. She s a fantastic cook, and I like it best when we eat at home. Take care Nicky 9.1. What is the weather usually like in Barbados in the summer? 9.2. What did Nicky see last night? 9.3. What is Nicky going to do this morning? 9.4. Where does Nicky prefer to eat? Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 23

25 Zadania dodatkowe Rozumienie tekstów pisanych 12 Zadanie 10. (0 4) Przeczytaj teksty A E. Uzupełnij tabelę, wpisując w każdą kratkę ( ) odpowiednią literę. Uwaga! Jeden tekst pozostanie niewykorzystany. Mama Ann pyta: Ann odpowiada: Z którego tekstu Ann dowiedziała się o tym? Do you know when the auditions for Les Miserables are? Yes, I do Do you know why Hanna can t play the part of Fantine? Yes, I do Do you know how much the tickets for the musical cost? Yes, I do Do you know how Sarah is going to go to the musical? Yes, I do Oxford University Press PHOTOCOPIABLE

26 A. ç New Message Hi Sarah I ve got the part of Fantine in Les Miserables! I m so excited! Hanna B. IMPORTANT: Auditions for the school musical are on Wednesday 12 th March in the Large Hall. Please before Wednesday. C. D. Online Chat Hey Amy! I need your help! What s the matter? Can you play Fantine in the musical? Hanna is going to be Fantine, isn t she? She can t. She s got flu. You played the part last year. Please can you do it? From: To: Subject: Message Sarah James Hi James Hi! Are you going to come and watch the musical? Shall we go together? We can meet at my house and my parents will drive us. Let me know. Take care, Sarah OK, I ll do it. Thank you. J E. + Les Miserables Saturday 24th March at 7 p.m. Come and watch this fantastic musical show. Tickets are 5. At Parsonage School Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 25

27 Zadania dodatkowe Rozumienie tekstów pisanych 13 Zadanie 11. (0 3) Zdecyduj, o czym jest każdy tekst ( ). Dopasuj do każdego tekstu właściwy temat (A D). Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę. Uwaga! Jeden temat nie pasuje do żadnego tekstu. A. a rainforest B. an illness C. a river D. a novel It was terrible! I was at home for a week. I had a temperature and a sore throat. I also had a bad headache. I stayed in bed most of the time and read books, but it was really boring. This text is about I ve never seen so many trees! It was amazing. We trekked for several hours. It was very hot and humid. I saw colourful birds and lots of monkeys. After a while we reached a waterfall. We stopped and had a swim. The water was nice and cool. This text is about The plot is very interesting. It s about a group of small people that live in the secret places of old houses. They borrow things from the big people who live there. When a young boy sees two of the small people, something terrible happens. This text is about. 26 Oxford University Press PHOTOCOPIABLE

28 Zadania utrwalające słownictwo Zakresy tematyczne: zdrowie, świat przyrody 14 Popatrz na obrazki. Znajdź i zakreśl wyrazy związane ze zdrowiem. Potem je wypisz. t p a i n k i l l e r 1. f e e d e n t i s t u 2. b h c o u g h c o f d 3. a o w p e r e a m f m n s q l a t a d u g e 6. d p r a r r d o b h d 7. a i t s a y a c f u i 8. g t u t c u c t l t c 9. e a t e h i h o u e i 10. a l e r e t e r d r n 11. s o r e t h r o a t e Przeczytaj zdania i uzupełnij wyrazy związane ze światem przyrody i pogodą. 1 The world s largest r nf _ r _ st is in South America. 2 Cows eat lots of gr _ ss. 3 Trees need l v _ s to make energy. 4 Many trees fell down during the h _ rr_ c _ n _. 5 The rain caused lots of fl d _ ng. 6 The boy climbed to the highest br _ nch of the tree. 7 St _ rmy weather is dangerous for fishing boats. 8 When it rains on a hot day, the weather is h _ m _ d. Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 27

29 Zadania utrwalające słownictwo Zakres tematyczny: sport 16 Rozwiąż krzyżówkę, używając wyrazów związanych ze sportem. Jakie jest hasło? 1 t 2 y 3 i 4 e 5 y 6 i 7 s 8 m 9 c 10 s Uzupełnij wyrazy określające sprzęt sportowy. Użyj liter z ramki. Wykreślaj wykorzystane litery. Cztery litery pozostaną niewykorzystane. l l l u u o o w s c c a a a a g g g e e e t t i m r b 1 b l 2 r k _ t 3 g l _ s 4 t ks t 5 ba a _ l 6 ba _ 7 s _ i _ s _ it 8 ne _ 28 Oxford University Press PHOTOCOPIABLE

30 Zadania utrwalające słownictwo Zakres tematyczny: kultura 18 Połącz części wyrazów określające pojęcia z dziedziny literatury. 1 pl a tion 2 pl b try 3 fic c ay 4 non d oine 5 poe e ain 6 he f fiction 7 her g ot 8 vill h ro 19 Uzupełnij zdania wyrazami z zadania The is the bad character in a story. 2 The is a brave and good man in a story. 3 The is a brave and good woman in a story. 4 The story of a book, play or film is its. 5 Stories about characters that aren t real are. 6 Stories about real people and events are. 7 You can watch a in a theatre. 8 People often write about love. 20 Uzupełnij nazwy rodzajów książek. 1 b gr _ phy 2 d _ t _ ct _ v _ st _ ry 3 f _ nt _ sy _ dv _ nt _ r _ 4 h _ rr _ r st _ ry 5 l _ v _ st _ ry 6 sc nc _ f _ ct n Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 29

31 Zadania utrwalające słownictwo Zakres tematyczny: życie rodzinne i towarzyskie, świat przyrody 21 Rozwiąż krzyżówkę. Jakie jest hasło? _ 1 a 7 i 2 s 3 a g 4 i r e 5 m 6 t Znajdź i zakreśl wyrazy określające pogodę. ghrainingartnsnowingsiclearlmcloudybohumidefowind y e st d ryljhoteuwetancoldht 30 Oxford University Press PHOTOCOPIABLE

32 Zapis nagrań Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego Zadanie 1. Tekst 1 Tekst 2 Mężczyzna: Mężczyzna: Tekst 3 Zadanie 2. Dialog 1 Mężczyzna: Mężczyzna: Dialog 2 Kobieta: Kobieta: Dialog 3 Kobieta: Kobieta: Hi. It s Mark here. I m calling because I had a temperature yesterday. Today I m feeling fine but my mum says I can t come to your party tomorrow. Sorry. Dad, so what did the doctor say? Well, Mark He said you should stay in bed till Friday. So long? But I don t feel that bad. I m sorry Mark. You must do what the doctor says. Well, yesterday while I was playing football, it started to rain. Today, in the morning I felt terrible. I still have a headache and sore-throat. I also feel sleepy and I haven t got any appetite. So, what do you think of this place? It s beautiful so quiet and green. Just look at all those trees around us. But my feet hurt a lot and I d like to have something to drink. You re right, Karen, let s take a rest. It s good to get out of the city sometimes, isn t it? Of course, Dad. So, is this the mountain you wanted us to climb? Mum, have you found my favourite sun-cream? No, I haven t. I think we used it all last week in the mountains. Use this one, it s good, too. Thanks Mum. I d like to go swimming. Will you come with me? No, dear. I want to stay here for a while. Just be careful because the sea looks quite dangerous. Are you enjoying this trip, Paul? Yes, it s OK. I liked the castle a lot, but really I d prefer to spend the last week of my holidays fishing or swimming. I know dear, but we didn t have enough money to go somewhere outside the city this year. Come on. Let s go inside! OK? Sure, Mum. There are a few paintings here I want to see. Zadanie 4. Tekst 1 Kobieta: Tekst 2 Mężczyzna: Mężczyzna: Mężczyzna: Tekst 3 Tekst 4 Tekst 5 I see. And who is the younger boy listening to music? Oh, that s Jack s younger brother Danny. Jack? Is he your cousin, too? That s right. Is Jack the one playing the guitar? Yes, that s him. And who s the boy taking the picture? That s Tom my older brother. I must ask him to show me his picture. Jenny, please stop watching TV and go outside in the garden and play with the dog, OK? And please put on your cap and your scarf. So, what else do we have to buy for our winter holiday? Maybe I should have a new pair of skis? No, I think the ones you have are still OK, but you ll probably need a new pair of gloves. Yes, you re right. I think I left my old ones on the train. And what about your helmet? Do you need a new one? No, my helmet is still fine. Last week, my dad told me the match would start at six o clock. But today I read on the official website of the stadium that it begins at half past six. This means we have to leave home at around half past five. I love spending my summer holidays at the lake. I really enjoy swimming. I also do a lot of windsurfing with my brother and that s really great, too. My only problem is that I can t sail because I m too young. To start sailing lessons you have to be 16. This year I m going to do a lot of diving it s going to be very exciting. Hey, look at the playground! These three boys are my classmates. The boy who s running is Lenny. Do you mean the one kicking the ball? No, that s Steve. Lenny doesn t like football. And who s the one throwing the ball? Oh, that s my best friend Ralph. Do you want to meet them? Yes, sure, why not. Zadanie 3. Who are the people in this picture, Peter? Oh, these are my brothers and cousins. We re relaxing after a tiring day of skiing and snowboarding. My brother Sam is sitting on the sofa. Is he the one watching TV? No, that s Chris, one of my three cousins. Sam is the boy reading the book. Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 31

33 Zapis nagrań Zadania dodatkowe Tekst 1 Tekst 2 Tekst 3 Dialog 1 Dialog 2 Dialog 3 Dziewczynka 1: Dziewczynka 2: Dziewczynka 1: Dziewczynka 2: Dziewczynka 1: There was snow, lots and lots of snow. It was very cold, and it was difficult to climb. But when we got to the top the view was amazing. It was very high, over 1000 metres, I think, but I wasn t scared. I saw the valley below and some villages in the distance. It was a fantastic experience! Come on Tommy! Pass the ball! Jack, can you turn the sound up, please? I can t hear it. Sure! Oh look! Tommy is about to score a goal! Kick it Tommy! What s he waiting for? Goal! It happens in my town every year. We go to the town centre, and we all throw tomatoes at each other! It s lots of fun. After the tomato fight, there s music and dancing and lots of food to eat. There s also a cooking competition the day before. My mum won it last year. She s a great cook. Have you got a ball? Yes, there s one over there. OK. Let s practise throwing it into the net. Good idea! How did you break your leg? Playing basketball. Oh no! So how long do you have to stay here? The doctor said I can go home in three days. Do you want me to bring you anything? Yes, please. My games console. OK. I think we re lost. There are too many trees here. Let s look at the map. Listen! Can you hear water? Yes, but it s a long way from here. Let s follow the sound. There s a path over there through the trees. OK. Let s go before it gets dark. Tekst 1 Kobieta: Kobieta: Kobieta: Tekst 2 Tekst 3 Tekst 4 Tekst 5 This is a nice photo, Max. Is that you? Yes, that s me, on the skateboard. Are you in the park near your house? Yes, that s right. So, who are the other people? I can see your mum sitting on the bench. Yes, that s my mum, and my baby sister, Matilda, is with her, in the pram. And is that your dad? No, that man is my friend s dad. Look! That s my friend Billy next to him. Billy s flying the kite. Oh yes. I know Billy. What s the matter, Jess? I don t feel well. Does your head hurt? No, I think it s something I ate last night. Have you got a temperature? No, just a very bad pain in my stomach. So what was your holiday like, Alex? It was great! I went swimming every day. But you didn t go on a beach holiday! No, I wasn t near the sea. But there was a small beach by the lake. Oh, that sounds nice. Were there any mountains? No, there weren t. Have you ever climbed a mountain, Sam? Yes I have. It was cool. Have you tried scuba diving? No, but I want to. What about flying in a glider? I did it last year. It was amazing. I really want to try that. Shall we play something, James? Good idea! How about tennis? I don t like it. Would you like to play football? No. It s too hot for football. OK. Shall we go swimming? Great idea! Do you do any activities after school, Jane? Not at the moment, but I m going to start Irish dancing lessons next week. What about you? Cool! I do drama. I m going to be in a play on Saturday. Would you like to come and see it? Yes of course! That s exciting! I m a bit nervous, because I have to sing a song. Cool! I m looking forward to hearing you! 32 Oxford University Press PHOTOCOPIABLE

34 Klucz Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego 1.1. TAK 1.2. NIE 1.3.TAK 2.1. D 2.2. A 2.3. B 3.1. B 3.2. C 3.3. E 3.4. D 4.1. C 4.2. A 4.3. C 4.4. A 4.5. B 5.1. B 5.2. C 5.3. A 6.1. E 6.2. F 6.3. A 6.4. B 6.5. C 7.1. A 7.2. A 7.3. B 8.1. D 8.2. F 8.3. E 9.1. C 9.2. C 9.3. A 9.4. B E D B A B D C Zadania dodatkowe 1.1. NIE 1.2. NIE 1.3. TAK 2.1. D 2.2. C 2.3. B 3.1. D 3.2. E 3.3. B 3.4. C 4.1. A 4.2. C 4.3. A 4.4. B 4.5. C 5.1. B 5.2. C 5.3. B 6.1. E 6.2. D 6.3. F 6.4. C 6.5. B 6.1. B 6.2. E 6.3. F 6.4. A 6.5. C 7.1. B 7.2. C 7.3. A 8.1. F 8.2. E 8.3. B B 8.2. F 8.3. A B 9.2. B 9.3. C 9.4. C B C E D B A D 14 1 bandage; 2 hospital; 3 plaster; 4 earache; 5 headache; 6 doctor; 7 flu; 8 medicine; 9 painkiller; 10 dentist; 11 cough; 12 sore throat 15 1 rainforest; 2 grass; 3 leaves; 4 hurricane; 5 flooding; 6 branch; 7 stormy; 8 humid 16 1 football; 2 gymnastics; 3 skiing; 4 karate; 5 volleyball; 6 tennis; 7 baseball; 8 badminton; 9 cycling; 10 athletics 17 1 ball; 2 racket; 3 goggles; 4 tracksuit; 5 baseball; 6 bat; 7 swimsuit; 8 net 18 1 plot; 2 play; 3 fiction; 4 nonfiction; 5 poetry; 6 hero; 7 heroine; 8 villain 19 1 villain; 2 hero; 3 heroine; 4 plot; 5 fiction; 6 nonfiction; 7 play; 8 poetry 20 1 biography; 2 detective story; 3 fantasy adventure; 4 horror story; 5 love story; 6 science fiction 21 1 dance; 2 music; 3 language; 4 literature; 5 museum; 6 art; 7 cinema 22 raining, snowing, clear, cloudy, humid, windy, dry, hot, wet, cold Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 33

35 1 Great Clarendon Street, Oxford, ox2 6dp, United Kingdom Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University s objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide. Oxford is a registered trade mark of Oxford University Press in the UK and in certain other countries Oxford University Press 2014 The moral rights of the author have been asserted First published in All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Oxford University Press, or as expressly permitted by law, by licence or under terms agreed with the appropriate reprographics rights organization. Enquiries concerning reproduction outside the scope of the above should be sent to the ELT Rights Department, Oxford University Press, at the address above You must not circulate this work in any other form and you must impose this same condition on any acquirer Links to third party websites are provided by Oxford in good faith and for information only. Oxford disclaims any responsibility for the materials contained in any third party website referenced in this work Photocopying The Publisher grants permission for the photocopying of those pages marked photocopiable according to the following conditions. Individual purchasers may make copies for their own use or for use by classes that they teach. School purchasers may make copies for use by staff and students, but this permission does not extend to additional schools or branches Under no circumstances may any part of this book be photocopied for resale isbn: acknowledgements Illustrations: by John Haslam Photos: Shutterstock pp.1 (exam/kzenon), 24 (mother & daughter/ wavebreakmedia); Getty Images p.12 (father & son/the Image Bank). 1 ISBN

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba Published by Express Publishing Liberty House, Greenham Business Park, Newbury, Berkshire RG19 6HW, United Kingdom Tel.: (0044) 165 817

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Matura podstawowa 2015 Use of English Writing Get ready for MATURA 2015 Intermediate Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Great Clarendon Street, Oxford,, United Kingdom Oxford University Press

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy przykładowy zestaw zadań

Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy przykładowy zestaw zadań Uczeń... Klasa... Szkoła... Zadanie 1. (0 5) Usłyszysz dwukrotnie rozmowę Amy i Marka o wspólnym znajomym. Odpowiedz na pytania (1.1. 1.5.), zgodnie z treścią nagrania. Zaznacz znakiem odpowiednią rubrykę

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-092 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ ROK 2009 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami

Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 47 2.3. Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Zadanie 1. (0 4) Usłyszysz dwukrotnie

Bardziej szczegółowo

Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej.

Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej. Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej. NR 1 Opracowanie: Marian Składanowski Poziom podstawowy Zadanie 1 Zamień według przykładu używając: I, you, he, she, it, we, they My father is in the

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI STYCZEŃ 2015 WPISUJE UCZEŃ. dysleksja. Czas pracy: 45 minut

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI STYCZEŃ 2015 WPISUJE UCZEŃ. dysleksja. Czas pracy: 45 minut KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ PESEL UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY dysleksja PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI Instrukcja dla ucznia: 1. Sprawdź, czy arkusz sprawdzianu zawiera

Bardziej szczegółowo

Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy ŁÓDŹ 2009 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 wg STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1. 11.). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne Zadanie 1) Przeczytaj poniższy tekst. W każdą lukę (1.-6.) wstaw odpowiedni wyraz (A, B lub C). Hi Sue, I m writing this e-mail 1. I can t find my watch anywhere!

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW 2012. Joanna Chmielewska Paulina Rogulska

WROCŁAW 2012. Joanna Chmielewska Paulina Rogulska WROCŁAW 2012 Joanna Chmielewska Paulina Rogulska Joanna Chmielewska Paulina Rogulska Skrypt gramatyczny do nauki języka angielskiego dla studentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Wrocław 2012 Copyright by

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Grammar Section Speaking Bank Writing Bank

CONTENTS. Grammar Section Speaking Bank Writing Bank CONTENTS Module 1 People... p. 4 Module 2 Houses & Homes... p. 18 Culture I... p. 32 Module 3 School... p. 34 Module 4 Work... p. 48 Module 5 Family & Social Life... p. 62 Culture II... p. 76 Module 6

Bardziej szczegółowo

Exam Explorer Repetytorium. do gimnazjum

Exam Explorer Repetytorium. do gimnazjum Egzemplarz pokazowy Nie do sprzedaży Exam Repetytorium do gimnazjum rek Tkacz Dorota Ostaszewska Ksymena Klemińska Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszym Konsultantem Metodycznym! dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN Z NOWĄ ERĄ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY SPRAWDZIAN Z NOWĄ ERĄ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI KOD WPISUJE UCZEŃ IMIĘ I NAZWISKO * * nieobowiązkowe PRÓBNY SPRAWDZIAN Z NOWĄ ERĄ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw zadań zawiera 14 stron (zadania 1 11). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

j ę z y k a n g i e l s k i

j ę z y k a n g i e l s k i język angielski PeWNiak gimnazjalny j. angielski odpowiedzi spis treści Dział Moduł Gramatyka Strona Wstęp 5 I 1. Człowiek dane osobowe, zainteresowania 2. Człowiek wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 STOPIEŃ REJONOWY 4.01.2013 KOD UCZNIA ARKUSZ LICZY 10 STRON I ZAWIERA 12 ZADAŃ, EWENTUALNE BRAKI PROSZĘ ZGŁOSIĆ KOMISJI

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY JĘZYK ANGIELSKI Czas pracy: 90 minut Liczba punktów do uzyskania: 50

EGZAMIN GIMNAZJALNY JĘZYK ANGIELSKI Czas pracy: 90 minut Liczba punktów do uzyskania: 50 EGZAMIN GIMNAZJALNY JĘZYK ANGIELSKI Czas pracy: 90 minut Liczba punktów do uzyskania: 50 Zadanie 1. (0-4 pkt) Usłyszysz dwukrotnie fragment audycji radiowej. Odpowiedz na pytania (1.1.-1.4.), wybierając

Bardziej szczegółowo

Virginia Evans - Jenny Dooley. korisultacja: Bozena Sendor-Lis. Exp re:

Virginia Evans - Jenny Dooley. korisultacja: Bozena Sendor-Lis. Exp re: Virginia Evans - Jenny Dooley korisultacja: Bozena Sendor-Lis Exp re: I Rozumlenle ze sluchu,e:e:owyah () Us{yszysz dwukrotnie piçd krotkich tekstow. Na podstawie informacji infortnaaji zawartych w nagraniu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ 2013. dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ 2013. dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron

Bardziej szczegółowo

Virginia Evans Jenny Dooley. konsultacja: Bożena Sendor-Lis Barbara Czarnecka-Cicha

Virginia Evans Jenny Dooley. konsultacja: Bożena Sendor-Lis Barbara Czarnecka-Cicha Virginia Evans Jenny Dooley konsultacja: Bożena Sendor-Lis Barbara Czarnecka-Cicha Starter Contents Modules Grammar Vocabulary Starter pp. -6 People around the world pp. 7-0 Language Review p. Matura Skills

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: szkolny 20 listopada 2012 r. 90 minut Informacje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN W KLASIE

Bardziej szczegółowo