KS-APTEKA WINDOWS APW45 APTEKA INTERNETOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KS-APTEKA WINDOWS APW45 APTEKA INTERNETOWA"

Transkrypt

1 KS-APTEKA WINDOWS APW45 APTEKA INTERNETOWA

2 APW45 APTEKA INTERNETOWA Moduł APW45 Apteka internetowa służy do komunikacji programu aptecznego z apteką w Internecie, czyli tym, co widzi w przeglądarce internetowej osoba chcąca dokonać zakupów w aptece nie wychodząc z domu. Skupia on w sobie wszystkie funkcje związane z przygotowaniem oferty prezentowanej w aptece internetowej, obsługą zamówień spływających z Internetu, mechanizmy obsługi listów przewozowych. Moduł APW45 można uruchomić klikając myszką w przycisk oznaczony numerem 45 w drugim poziomie modułów (dostęp z pierwszego poziomu za pomocą przycisku nr 54). 1. Organizacja modułu Wszystkie funkcje realizowane przez moduł APW45 rozdzielone zostały na trzy grupy dostępnych jako opcje menu głównego modułu: Pierwsza grupa Reguły gromadzi funkcję budowy oferty, ustalania cen oraz obsługę listów przewozowych. Grupa druga Kartoteki pozwala przeglądać i edytować towary, które mają znaleźć się w Aptece Internetowej, umożliwia przegląd zamówień złożonych na stronie internetowej, definiowanie form transportu itp. Ostatnia grupa Komunikacja służy do pobierania zamówień i aktualizacji oferty apteki internetowej, wg ustalonych wcześniej reguł. 2. Reguły Na stronie internetowej wyświetlane są towary, które będą sprzedawane za pomocą Internetu. O tym, które produkty mają być wyświetlane i w jakich cenach decydują ustawienia Reguł synchronizacji towarów z apteką internetową. Aby ustalić reguły wyświetlania oferty internetowej w module APW45 wybieramy menu Reguły a następnie Synchronizacja towarów. (rys. 1). W zakładce Reguły budowania oferty decydujemy o tym, skąd program ma wybierać zawartość oferty, czy ma uwzględniać tylko towary z aptecznej bazy danych czy brać również pod uwagę oferty z hurtowni. Przy wyborze opcji Ofert z hurtowni (wybór najkorzystniejszej), program zbuduje ofertę apteki internetowej bazując na ofertach z hurtowni znajdujących się w module APW12 Zamówienia. Cena towaru zostanie wówczas ustalona na podstawie najkorzystniejszej oferty. W przedstawionym oknie znajduje się także druga sekcja ustawień o nazwie Uwzględniaj towary, pozwalająca określić, jakie towary mają się znaleźć w prezentowanej ofercie na stronie internetowej apteki. Dostępne jest ustawienie pozwalające, aby do oferty trafiły wszystkie leki sprzedawane odręcznie (opcja Wszystkie OTC ), oraz ustawienie zezwalające na sprecyzowanie, do której grupy towarowej (suplementy diety, kosmetyki, leki homeopatyczne, zioła) Rys. 1. Reguły budowania oferty ma zaliczać się towar, aby znalazł się w ofercie na stronie internetowej. W ostatniej sekcji pod nazwą Inne: możliwe jest nie wyświetlanie w ofercie apteki internetowej, towarów których w momencie tworzenia oferty nie ma na stanie. Jeżeli posiadamy zdjęcia towarów wyświetlonych w internecie, w tej sekcji jest pole do wpisania ścieżki dostępu do katalogu w którym znajdują się te zdjęcia. W kolejnej zakładce Reguły ustalania cen towarów, ustalamy marże jaką program ma uwzględniać podczas obliczania ceny detalicznej towarów reprezentowanych w Internecie oraz ustawienie, od jakiej ceny bazowej cena ta ma być wyliczana. Może być ona wyliczana od ceny zakupu brutto przed rabatem lub po rabacie. Zaznaczenie ostatniej opcji umożliwi uwzględnienie upustu z karty dostawcy, podczas obliczania cen na podstawie ofert. (rys. 2). Rys. 2. Reguły ustalania cen towarów 45-2

3 APW45 A P T E K A I N T E R N E T O W A 3. Reguły obsługi listów przewozowych Zasadami drukowania listów przewozowych rządzą pewne reguły, które mogą zostać ustawione w oknie dostępnym po kliknięciu na pozycję Listy przewozowe w menu Reguły modułu APW45. Jakie znaczenie mają poszczególne ustawienia? Na zakładce Ogólne (rys. 3) dostępne są następujące opcje: będzie wydruk polecenia przelewu. Funkcja drukująca dokument zakłada, że wydruk będzie odbywał się na gotowych formularzach z kopią w postaci perforowanej składanki; Margines lewy, margines górny marginesy, od których rozpoczynał się będzie wydruk powyższych dokumentów. Forma płatności Za pobraniem opcja wskazuje definicję formy płatności reprezentującą płatność za przesyłkę przy odbiorze. Wyróżnienie tej formy jest konieczne ze względu na odmienną obsługę takich przesyłek. Na przykład, przy wydruku listu przewozowego w formacie Poczta Polska dla przesyłki pobraniowej drukowany jest dodatkowo formularz przelewu bankowego; Domyślna waga przesyłki wartość, która jest wstawiana w pole Waga przesyłki podczas wystawiania nowego listu przewozowego; Sposób wydruku listu przewozowego w momencie realizacji zamówienia możliwe wartości opcji: Nie drukuj list przewozowy nie będzie drukowany w momencie realizacji zamówienia. Aby wystawić i wydrukować list należy w tej sytuacji skorzystać z funkcji wystawiania listu w oknie przeglądania zamówień; Pytaj o potwierdzenie w momencie realizacji zamówienia program zapyta czy wystawić list przewozowy; Drukuj bez pytania w momencie realizacji zamówienia zostanie automatycznie wystawiony i wydrukowany list przewozowy w odpowiednim formacie. Rys. 3. Reguły obsługi listów przewozowych Kolejna zakładka, o nazwie Poczta Polska (rys. 4), zwiera zestaw ustawień związanych z listami przewozowymi w tym formacie: Drukarka listów opcja umożliwia wskazanie drukarki, na którą będzie kierowany wydruk listu przewozowego. Listy drukowane są na gotowych formularzach, które można pobrać z urzędu pocztowego; Drukarka poleceń przelewu opcja wskazuje drukarkę, na którą w przypadku płatności Za pobraniem kierowany Rys. 4. Reguły obsługi listów przewozowych Trzecia zakładka zawiera opcje związane z wydrukiem listów przewozowych w formacie Masterlink (rys. 5): Numer klienta identyfikator klienta nadany przez firmę Masterlink. Numer ten jest wykorzystywany podczas generowania numeru listu przewozowego; Aktywne usługi UCS opcja pozwalająca na włączenie mechanizmów wymiany danych z usługami UCS firmy Masterlink; Nazwa konta i hasło do konta UCS nazwa konta i hasło używane w momencie nawiązywania łączności z usługami; Analizuj pliki pobrań opcja określa czy aktywna jest funkcja analizy plików pobrań dostarczanych przez Masterlink. Pliki te zawierają informacje o zapłatach za przesyłki z formą płatności Za pobraniem ; Drukarka listów parametr wskazuje drukarkę, na którą będą kierowane wydruki listów. Listy przewozowe w formacie Masterlink drukowane są na drukarkach termicznych, podobnych do używanych w aptekach do drukowania kodów kreskowych, przy czym umożliwiają one założenie papieru o większej szerokości, np. Eltron Zebra LP2844. Drukowany jest list zawierający komplet danych, który następnie przyklejany jest na paczkę. Zlecenie podjęcia przesyłki zlecenie podjęcia przesyłki pozwala na upoważnienie przewoźnika do podjęcia przesyłki w aptece internetowej w imieniu klienta. Dokument może być drukowany automatycznie w momencie realizacji zamówienia w sytuacji, gdy przewoźnikiem jest firma Masterlink oraz zaznaczona jest opcja Dokumenty zwrotne na karcie listu. Opcja przyjmuje takie same wartości jak opcja określająca sposób wydruku listu przewozowego w momencie realizacji zamówienia na zakładce Ogólne. 45-3

4 4. Kartoteki Rys. 5. Reguły obsługi listów przewozowych W oknie reguł listów przewozowych dostępna jest jeszcze jedna zakładka o nazwie SIMP (rys. 6). który powinna być przelana kwota zapłaty za zamówiony towar. Pracownik urzędu pocztowego dokonuje zlecenia przelewu środków właśnie na to konto. Bank z umówioną częstotliwością przekazuje do apteki pliki zawierające informacje o zidentyfikowanych przez bank płatnościach. Program wczytując plik, na podstawie zapisanego przy każdej pozycji numeru konta, odnajduje w bazie danych zamówienie oraz list przewozowy zmieniając jednocześnie status zamówienia na zapłacone. Możliwe jest także automatyczne księgowanie takich płatności w systemie finansowo-księgowym. Aby program działał tak jak opisałem powyżej konieczne jest uaktywnienie systemu SIMP. Należy tego dokonać w oknie reguł obsługi listów przewozowych dostępnym po kliknięciu na pozycję Listy przewozowe w menu Reguły. Na ostatniej zakładce w oknie należy zaznaczyć opcję System SIMP aktywny oraz określić numer rozliczeniowy oddziału banku (8-cyfrowy NRB) oraz identyfikator klienta nadany przez bank w momencie podpisywania umowy. Jeśli SIMP jest aktywny program wykonuje automatycznie dwie czynności. Pierwszą z nich jest sprawdzenie w momencie otwierania okna przeglądania zamówień czy w katalogu wymiany danych dostępne są nowe pliki. Jeśli jakieś zostaną znalezione, zostają poddane analizie w wyniku czego w statusach odpowiednich zamówień odnotowywany jest fakt wpłynięcia zapłaty. Katalog wymiany danych określany jest za pomocą opcji Wspólne.1.5 w APW41 Administrator. W katalogu tym program automatycznie tworzy podkatalog o nazwie SIMP. Drugą automatycznie wykonywaną czynnością jest generowanie numeru konta, na które ma zostać przelana zapłata wniesiona przez odbiorcę przesyłki. Jeśli wybraną przez klienta apteki internetowej formą transportu jest Poczta Polska oraz formą płatności Za pobraniem to podczas wystawiania listu przewozowego do pola Nr konta SIMP wpisywany jest numer konta. 4. Kartoteki Rys. 6. Reguły obsługi listów przewozowych Skrót SIMP oznacza System Identyfikacji Masowych Płatności. System ten dostępny jest dla klientów ING Banku Śląskiego. Na jego podstawie właściciel konta może w łatwy sposób identyfikować pochodzenie płatności na podstawie numeru konta, na które płatność wpłynęła. Jakie korzyści można uzyskać stosując ten system podczas obsługi zamówień złożonych przez klientów apteki internetowej? Każdy, kto cokolwiek kupował w sklepie internetowym, spotkał się z możliwością doręczenia przesyłki Za pobraniem, co oznacza, że płatność za zamówiony towar następuje w momencie jego odbioru na poczcie. W momencie, kiedy następuje odbiór przesyłki oraz zapłata, urząd pocztowy dokonuje przelewu otrzymanych od adresata środków na konto nadawcy. Osoba realizująca taki przelew może w polu tytułem takiego przelewu wpisać w zasadzie dowolny tekst i rzadko się zdarza, że są to informacje, które w jakikolwiek sposób pomogą w identyfikacji płatności, np. numer zamówienia, którego dotyczy przesyłka. W takich sytuacjach pomocny jest SIMP. Gdy system ten jest aktywny, program APW45, w momencie wystawiania listu przewozowego, dla każdego zamówienia generuje unikalny numer konta, na 4.1. Towary, przeglądanie i edycja Druga grupa z menu głównego Kartoteki zawiera między innymi bazę towarów, która ma być wyświetlona w przeglądarce internetowej Apteki. Aby przeglądać tą bazę towarów, wybieramy z menu głównego Kartoteki, następnie Towary i kolejno Przeglądanie i edycja. Przy pierwszym uruchomieniu okno jest puste (oferta jeszcze nie została wygenerowana), należy zatem wywołać funkcję dostępną pod klawiszem [F5] Oferta, a następnie Odśwież ofertę. Program w tym miejscu zapyta nas czy zaktualizować ofertę. Odpowiadając twierdząco program wygeneruje ofertę, w której znajdą się towary według zdefiniowanych reguł budowania oferty. Po wygenerowaniu oferty wyświetli się podsumowanie informujące o ilości pozycji zmienionych, usuniętych i dodanych, po czym w uprzednio pustym oknie Towary (oferta apteki internetowej) wyświetlona zostanie lista towarów spełniająca kryteria (rys. 7). Do wygenerowanej oferty możemy dodawać towary z aptecznej bazy danych, z bazy BLOZ a także dopisywać ręcznie. W celu założenia nowej karty towaru apteki internetowej z aptecznej bazy towarów wybieramy [F2] Dodaj, a następnie w wyświetlonym menu podręcznym wybieramy 45-4

5 APW45 A P T E K A I N T E R N E T O W A Rys. 7. Towary (oferta apteki internetowej) Rys. 9. Opis towaru pozycję Z aptecznej bazy towarów. W nowym oknie zostaną wyświetlone towary z aptecznej bazy, po znalezieniu interesującego na towaru potwierdzamy wybór przyciskiem [OK.] Enter. Na ekranie pojawi się karta towaru apteki internetowej. Rys. 10. Zmiana danych towaru Rys. 8. Zmiana danych towaru Po skorygowaniu wyświetlonych danych, możemy za pomocą przycisku [F5] Opis dodać opis preparatu który będzie wyświetlony w przeglądarce internetowej. Na ekranie ukaże się puste okno gotowe do edycji. Po wpisaniu wszystkich informacji (rys. 9) potwierdzamy wpis przyciskiem [F2] Zapisz. Opis specyfiku który wprowadziliśmy będzie również widoczny na karcie towaru apteki internetowej w sekcji Opis: (rys. 10). Podobnie wygląda sprawa wyświetlanych zdjęć w Internecie. Na karcie towaru wybieramy przycisk [F7] Zdjęcie i w wyświetlonym menu podręcznym wybieramy pozycję Zmień. Na ekranie wyświetlone zostanie okno umożliwiające wyszukanie zdjęcia odpowiadające danemu specyfikowi i po potwierdzeniu dołączenia zdjęcia, karta towaru apteki internetowej będzie wyglądała następująco. Wprowadzone zmiany zapisujemy klawiszem [F2] Zapisz. W ten sposób dodaliśmy nowy towar z aptecznej bazy towarów. Podobnie wygląda dodawanie towarów z bazy BLOZ. W tym celu wybieramy przycisk [F2] Dodaj, a następnie z menu podręcznego pozycję Z bazy BLOZ. Wyświetlona zostanie baza BLOZ i po wyszukaniu produktu który chcemy podać postępujemy analogicznie jak przy dodawaniu towaru z aptecznej bazy leków. Na karcie towaru apteki internetowej dostępny jest również przycisk [F6] Ceny, który wyświetla informacje odnośnie daty zakupu, cen netto, brutto itp. Może się zdarzyć sytuacja, że lek który chcemy dodać, znajduje się już w ofercie apteki internetowej, wtedy program nie doda nowej karty a na ekranie pojawi się komunikat. Rys. 11. Uwaga Aby założyć nową kartę towaru nie korzystając z aptecznej bazy danych ani bazy BLOZ wybieramy [F2] Dodaj, a następnie w wyświetlonym menu podręcznym wybieramy pozycję Ręcznie. W nowym oknie zostanie wyświetlona 45-5

6 5. Zamówienia nowa pusta karta towaru apteki internetowej, w której należy ręcznie wypełnić wszystkie dane, dodać opis i zdjęcie, a następnie zapisać przyciskiem [F2] Zapisz. Po wybraniu przycisku [F5] Elementy wyświetlona zostanie lista wszystkich towarów z apteki internetowej, i po wyszukaniu towaru potwierdzamy klawiszem Enter. Po dodaniu wszystkich towarów, i ewentualnym dokonaniu zmian na kartach, możemy wysłać wprowadzone zmiany na stronę internetową za pomocą przycisku [F5] Wyślij. Za pomocą przycisku [F2] Dodaj możemy definiować własne kategorie towarów. Rys. 12. Nowy towar Po dodaniu nowej karty towaru, przechodzimy do okna Towary (oferta apteki internetowej). Za pomocą przycisku [F3] Karta wyświetlamy kartę towaru. Z podręcznego menu wybieramy, którą kartę chcemy obejrzeć, czy ma to być karta z aptecznej bazy towarów czy internetowa karta towaru. Przycisk [F4] Zmień umożliwia zmianę danych na internetowej karcie towaru, a za pomocą przycisku [F8] Ukryj możemy usunąć towar z oferty apteki internetowej. Z okna Towary (oferta apteki internetowej) możemy jeszcze wysłać pojedynczą pozycję na stronę internetową. W tym celu wybieramy funkcję Wyślij wybraną pozycję dostępną pod przyciskiem [F5] Oferta 4.2. Towary, kategorie W przeglądarce internetowej możemy zwrócić uwagę osoby zamawiającej, na towary najczęściej kupowane, nowości, promocje czy wyprzedaży. O tym, które towary będą wyszczególnione, decydujemy w funkcji Kategorie. Rys. 13. Kategorie towarów w aptece internetowej Towary, opinie Rys. 14. Pozycje kategorii Okno wyświetla opinie o towarze osób robiących zakupy na stronie internetowej. Opinie te ściągamy ze strony internetowej za pomocą funkcji Pobierz opinie o towarach dostępnej z menu głównego Komunikacja. 5. Zamówienia Zamówienia na leki składane przez klientów apteki internetowej zapisywane są w bazie danych współpracującej z serwisem internetowym. Aby możliwa była obróbka tych zamówień w programie aptecznym konieczne jest ich zapisanie w bazie programu. Aby wspomniane wyżej zamówienia znalazły się w programie aptecznym należy w module APW45 skorzystać z funkcji Pobierz zamówienia dostępnej w menu Komunikacja. W wyniku jej wywołania program połączy się z serwerem, na którym pracuje apteka internetowa i pobierze dane o zamówieniach złożonych w czasie, który upłynął od poprzedniej wymiany danych. Parametry serwera (adres i hasło), z którym program nawiązuje łączność w celu wymiany danych należy skonfigurować w oknie Ustawienia w menu Komunikacja. Po ściągnięciu zamówień z apteki internetowej do programu KS-AOW możliwe jest ich przeglądanie za pomocą funkcji kryjącej się pod pozycją Zamówienia w menu Kartoteki. Okno podzielone zostało na dwie części. W części górnej prezentowane są nagłówki zamówień zawierające między innymi numer i datę złożenia zamówienia, dane zamawiającego oraz adres dostawy, a także informacje o wybranej przez klienta formie płatności oraz formie transportu. W części dolnej prezentowane są towary zawarte w zaznaczonym w części górnej zamówieniu. Podczas odbierania zamówień program stara się powiązać pozycje zamówień z pozycjami aptecznej bazy towarów. Powiązanie jest tworzone na podstawie numerów BLOZ lub na podstawie aptecznych numerów towarów dla pozycji, które 45-6

7 APW45 A P T E K A I N T E R N E T O W A Rys. 15. Zamówienia w aptece internetowej numeru BLOZ nie posiadają. W przypadku, gdy program nie zdoła powiązać pozycji zamówienia z towarem w aptece, istnieje możliwość ręcznego powiązania. Należy w tym celu posłużyć się funkcją Przypisz do pozycji dostępną w menu wyświetlanym po naciśnięciu na przycisk [F3] Towar. Odnalezienie poprawnej pozycji ułatwia informacja o nazwie zamówionego towaru pobrana razem z zamówieniem z apteki internetowej. Rys. 17. Nowe zamówienia Po zapisaniu zamówienia można przystąpić do określenia jego pozycji. W tym celu należy skorzystać z funkcji Pozycję zamówienia dostępnej w menu wyświetlanym po kliknięciu przycisku [F2] Dodaj. W wyniku wywołania funkcji wyświetlone zostanie okno widoczne poniżej. Rys. 18. Nowa pozycja zamówienia Dodatkowo w oknie przeglądania zamówień dostępne są następujące funkcje: Rys. 16. Zamówienia w aptece internetowej Kolumna o nazwie Źródło informuje o pochodzeniu zamówienia. Dla pozycji pobieranych z apteki internetowej program wstawia tu wartość Strona WWW. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie aby personel apteki mógł ręcznie dopisywać zamówienia na podstawie np. zgłoszeń telefonicznych od pacjentów apteki lub listów . W takiej sytuacji podczas dodawania nowego zamówienia można zmienić jego źródło pochodzenia. Aby dodać nowe zamówienie należy skorzystać z funkcji Zamówienie dostępnej w menu wyświetlanym po kliknięciu przycisku [F2] Dodaj. [F4] Zmień po kliknięciu na przycisk wyświetlane jest menu zawierające funkcje pozwalające na edycję nagłówka oraz pozycji zamówienia; [F5] Uwagi funkcja pozwalająca na zapoznanie się z uwagami do zamówienia wpisanymi w aptece internetowej przez osobę zamawiającą; [F6] Klient funkcja dająca możliwość wglądu w dane zamawiającego. Informacje o kliencie, który złożył zamówienie są podczas odbierania zamówień zapisywane w aptecznej bazie pacjentów; [F8] Usuń po kliknięciu na przycisk wyświetlane jest menu zawierające funkcje pozwalające na usunięcie zamówienia wraz z jego pozycjami lub pojedynczej pozycji z wybranego zamówienia; [F10] Drukuj kliknięcie na przycisk powoduje wyświetlenie menu zawierającego funkcje wydruku wskazanego zamówienia (pozycja Wybrane zamówienie ), wydruku nowych zamówień złożonych w podanym okresie czasu oraz wydruku listu przewozowego. 45-7

8 6. Listy przewozowe W momencie, gdy zamówienie jest już odpowiednio obrobione lub nie wymaga żadnych poprawek można przystąpić do jego realizacji. Realizacja zamówienia w programie KS-APTEKA Windows polega na zapisaniu na jego podstawie operacji sprzedaży co pociąga za sobą aktualizację stanów magazynowych w aptece. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że program nie pozwoli na realizację zamówienia w dwóch przypadkach: Jeśli nie wszystkie pozycje zamówienia zostały powiązane z pozycjami aptecznej bazy towarów; Jeśli apteka nie dysponuje odpowiednimi stanami magazynowymi do realizacji zamówienia. W obydwu powyższych przypadkach program sygnalizuje nieprawidłowości za pomocą czerwonych wykrzykników pojawiających się odpowiednio w kolumnie z nazwą towaru i kolumnie z ilością aktualną danego towaru. Zamówienie może zostać zrealizowane w module APW11 Sprzedaż. Zarówno w oknie podstawowej sprzedaży leków jak i w oknie operacji magazynowych aktywny jest skrót klawiaturowy Ctrl+K, naciśnięcie którego powoduje wyświetlenie okna przeglądania zamówień. Różni się ono od okna przeglądania zamówień dodatkowym przyciskiem o nazwie [Ent] Ok, którego naciśnięcie uruchamia proces realizacji zamówienia. W zależności od miejsca, w którym następuje realizacja zamówienia jej przebieg wygląda następująco: W oknie podstawowej sprzedaży leków na podstawie zamówienia generowana jest operacja sprzedaży przypisana do osoby, która złożyła zamówienie w aptece internetowej. W momencie podsumowania transakcji następuje fiskalizacja oraz istnieje możliwość wystawienia faktury. Na poniższym rysunku przedstawiono przykładową operację sprzedaży zrealizowaną na podstawie zamówienia z Internetu; W operacjach magazynowych na podstawie zamówienia wystawiana jest faktura VAT sprzedaży. Sprzedaż nie jest fiskalizowana. Rysunek prezentuje fakturę VAT wystawioną na podstawie zamówienia w operacjach magazynowych. W momencie realizacji zamówienia zmianie ulega jego status. Program automatycznie ustawia status na wartość Zafakturowane. Informacja o statusie dostępna jest w oknie przeglądania zamówień. W przypadku, gdy stany magazynowe apteki nie są wystarczające do realizacji zamówień, podczas tworzenia listy braków program APW12-Zamówienia dołącza do listy pozycje zamówień spełniające następujące warunki: Zamówienie nie było wcześniej realizowane (status zamówienia ma wartość Nowe, Potwierdzone lub W trakcie ); Brak jest wystarczającej ilości towaru na magazynie do zrealizowania zamówienia; Dana pozycja nie była jeszcze zamawiana. Na podstawie listy braków może zostać utworzone zamówienie do hurtowni, dzięki czemu właściciel apteki internetowej ma pewność, że zostanie zamówiona wystarczająca ilość towarów do terminowego zrealizowania wszystkich zamówień z apteki internetowej. 6. Listy przewozowe Wystawienie listu może nastąpić na jeden z dwóch sposobów: przez wybranie pozycji List przewozowy z menu wyświetlanego po kliknięciu na przycisk [F10] Drukuj w oknie przeglądania zamówień; w momencie realizacji zamówienia; w zależności od wartości opcji Sposób wydruku listu przewozowego w momencie realizacji zamówienia. W momencie wystawiania listu wyświetlone zostanie okno pozwalające na określenie parametrów przesyłki. Wygląd okna, a w zasadzie jego część dotycząca opcji dodatkowych przesyłki, jest uzależniona od rodzaju wystawianego listu. W przypadku wystawiania listu przewozowego w formacie Masterlink jego numer zostanie wygenerowany automatycznie przez program. W przypadku Poczty Polskiej numer listu należy odczytać za pomocą czytnika kodów kreskowych z gotowego formularza, który można pobrać z urzędu pocztowego. Oprócz numeru listu należy określić datę jego wystawienia, wagę przesyłki oraz wpisać ewentualne uwagi. Domyślnie waga przesyłki proponowana jest na podstawie wartości określonej opcją Domyślna waga przesyłki w oknie reguł listów przewozowych. Wartość pola Nr konta SIMP jest generowana automatycznie w sytuacji, gdy system ten jest aktywny. Dla przesyłki dostarczanej odbiorcy za pomocą poczty dostępne są następujące opcje (rys. 19): Priorytetowa przesyłka priorytetowa; Potwierdzenie odbioru dostarczenie przesyłki wymaga potwierdzenia tego faktu przez adresata; Rys. 19. List przewozowy w formacie Poczta Polska 45-8

9 APW45 A P T E K A I N T E R N E T O W A Poste restante usługa polegająca na dostarczeniu przesyłki do określonego przez nadawcę urzędu pocztowego, gdzie adresat sam zgłasza się po odbiór; przesyłki nadawane w ten sposób nie są doręczne przez listonoszy; Wartość przesyłka z zadeklarowaną wartością. Dla przesyłki dostarczanej za pomocą firmy kurierskiej Masterlink Express dostępne są następujące opcje (rys. 20): Doręczenie do godziny 9:30 (zima do 10:30) przesyłka zostanie doręczona następnego dnia roboczego do godziny 9:30, zaś w okresie zimowym do godziny 10:30; Doręczenie do godziny 12:00 przesyłka zostanie doręczona następnego dnia roboczego do godziny 12:00; Dokumenty zwrotne oznaczenie usługi polegającej na odebraniu od odbiorcy i zwróceniu do nadawcy dokumentów zwrotnych związanych z przesyłką; Przesyłka zwrotna oznaczenie usługi polegającej na nadaniu przesyłki zwrotnej od odbiorcy do nadawcy; Zastrzeżenie doręczenia data i godzina doręczenia inna niż następny dzień roboczy. Opcja jest wykorzystywana do oznaczenia doręczeń w soboty, niedziele i święta. [F4] Zmień ), usunięcia listu (przycisk [F8] Usuń ) oraz eksportu i importu informacji związanych z listami. Rys. 21. Okno przeglądania listów przewozowych Wystawianie listów przewozowych w formacie określonym przez wybranego przewoźnika wiąże się z zawarciem z nim odpowiedniej umowy. Umowa taka precyzuje zasady nadawania przesyłek oraz zakres dokumentów, które należy przekazać pracownikowi przewoźnika razem z zestawem paczek. W oknie przeglądania wystawionych listów przewozowych znajduje się przycisk [F11] Export kryjący funkcje generujące odpowiednią dokumentację. Po naciśnięciu na przycisk wyświetlane jest menu podręczne zawierające następujące zestawienia dla Poczty Polskiej: Pocztowa książka nadawcza zestawienie zawierające wszystkie wystawione w danym dniu listy przewozowe; Zestawienie przesyłek w obrocie krajowym zestawienie paczek do adresatów krajowych z podziałem na przedziały wagowe; Zestawienie przesyłek w obrocie zagranicznym zestawienie jak wyżej uwzględniające przesyłki do adresatów zagranicznych. Dla firmy kurierskiej Masterlink dostępne są następujące zestawienia: Rys. 20. List przewozowy w formacie Masterlink Jeśli wszystkie potrzebne dane są poprawnie wprowadzone można przystąpić do wydruku listu. Należy tego dokonać za pomocą przycisku [F10] Drukuj. Po wydrukowaniu listu należy zapisać wprowadzone dane za pomocą przycisku [F2] Zapisz. Do informacji związanych z wystawionym listem przewozowym można zawsze powrócić dzięki funkcji przeglądania wystawionych listów dostępnej w menu Kartoteki modułu APW45 pod pozycją Listy przewozowe. Po wywołaniu funkcji wyświetlone zostanie okno widoczne na rys. 21. Istnieje tu możliwość edycji danych związanych z listem (przycisk Protokół przekazania dokument o znaczeniu analogicznym do pocztowej książki nadawczej; Plik awizacyjny zestawienie w postaci elektronicznej zawierające informacje o wszystkich listach przewozowych wystawionych w podanym dniu. Plik z zestawieniem zapisywany jest do podkatalogu Masterlink w katalogu wymiany danych z innymi programami (domyślnie C:\KS\APW\Transfer); Zlecenie podjęcia przesyłki dokument pozwalający, w sytuacjach tego wymagających, upoważnić przewoźnika do podjęcia W omawianym w tym miejscu oknie znajduje się jeszcze przycisk o nazwie [F12] Import. Kryje on funkcje pozwalające na zarządzanie informacjami o przesyłkach uzyskanymi od przewoźników. 45-9

10 7. Banery reklamowe 7. Banery reklamowe Dodawanie nowych banerwów reklamowych realizujemy za pomocą przycisku [F2] Dodaj w oknie Babery reklamowe w aptece internetowej (rys. 22). Rys. 24. Okno definiowania form transportu Rys. 22. Okno przeglądania banerów reklamowych Wyświetlone zostanie okno Nowy baner reklamowy, po wprowadzeniu Nazwy baneru, wybrania miejsca prezentacji, możemy wprowadzić zdjęcie jakie będzie wyświetlać się w przeglądarce internetowej. W polu Adres strony wpisujemy adres strony jaka ma się otworzyć w przeglądarce internetowej po kliknięciu na baner. Rys. 25. Karta definicji form transportu koszt transportu w przypadku wybrania przez klienta formy płatności Za pobraniem. 9. Kody pocztowe Masterlink Rys. 23. Okno definiowania banerów reklamowych 8. Definiowanie form transportu Po wybraniu z menu głównego Kartoteki, a następnie Definiowanie form transportu na ekranie ukaże się poniższe okno. Okno umożliwia definiowanie form transportu, które są przedstawione do wyboru klientowi apteki internetowej podczas składania zamówienia. Wybieramy przycisk [F2] Dodaj i wyświetlonym oknie wypełniamy poniższe dane. W polu Nazwa wpisujemy definicję jaka będzie wyświetlana klientowi na stronie internetowej, pole Symbol oznacza skrót definicji, wykorzystywany do identyfikacji formy transportu podczas importu zamówień z apteki internetowej, w polu Cena wpisujemy kwotę pobieraną za transport, a Cena pobrana jest to kwota, o jaką powiększany jest Kody pocztowe drukowane na listach przewozowych w formacie Masterlink Express muszą być autoryzowane na podstawie bazy kodów pocztowych dostarczanych przez firmę. Każdy kod pocztowy w bazie jest powiązany z kodem lokalnej stacji ME. Umieszczenie na liście przewozowym kodu pocztowego, który nie występuje w aktualnej tabeli kodów pocztowych obsługiwanych przez ME jest niedozwolone i powoduje niemożność zaimportowania danych o przesyłce do systemu logistycznego ME, a w rezultacie możliwość opóźnień lub błędów w doręczeniu. ME dostarcza aktualną bazę kodów w postaci pliku tekstowego lub pliku w formacie Microsoft Excel. Przygotowanie pliku źródłowego z kodami pocztowymi Masterlink do importu do programu KS-APTEKA Windows: 1. Otworzyć plik *.xls dostarczony przez Masterlink w programie MS Excel; 2. Zmienić nazwy kolumn w pierwszej linii pliku według następującego schematu: Postal code -> KDPCZ, Destination depot -> KODST, Destination depot zone -> KODZO, Town / City -> MIAST; 45-10

11 APW45 A P T E K A I N T E R N E T O W A 3. Zapisać plik w formacie *.dbf (menu Plik, pozycja Zapisz jako ); 4. Za pomocą przycisku [F5] Import wywołać funkcję importu pliku (rys 23); z możliwością wyboru które informacje chcemy zaktualizować na stronie internetowej. Poniżej widzimy wszystkie możliwe ustawienia. Rys. 27. Opcje aktualizacji oferty apteki internetowej Po wybraniu z menu Komunikacja a następnie Ustawienia pojawi się okno, w którym należy ustawić adres serwera wymiany danych oraz hasło dostępu do serwera. Bez podania adresu serwera i prawidłowego hasła nie będzie można zaktualizować oferty w Internecie oraz ściągania zamówień złożonych na stronie internetowej. Rys. 26. Kody pocztowe Masterlink 10. Komunikacja Funkcje zawarte w menu Komunikacja pozwalają na uruchomienie wywołania pobrania zamówienia, opinii klientów oraz aktualizacji oferty w trybie on-line. W funkcji Ustawienia należy ustawić adres serwera wymiany danych oraz hasło dostępu do serwera. Bez podania adresu serwera i prawidłowego hasła nie będzie można zaktualizować oferty w Internecie oraz ściągania zamówień złożonych na stronie internetowej. Po wybraniu z menu głównego Komunikacja a następnie Aktualizuj ofertę na ekranie wyświetli się okno Rys. 28. Ustawienia wymiany danych 45-11

12 N O T A T K I 45-12

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA Instrukcja do programu 1. Opis Zarządzanie sprzedażą wysyłkową to trudny logistyczny proces. Bezbłędne opanowanie tego procesu jest wyzwaniem, od spełnienia którego zależy

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Kurier GLS by CTI. Instrukcja

Kurier GLS by CTI. Instrukcja Kurier GLS by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Instrukcja obsługi aplikacji WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Piotr Taraszkiewicz Strona 1 Spis treści 1 WSTĘP O APLIKACJI 3 2 KONFIGURACJA APLIKACJI 4 2.1 KONFIGURACJA POŁĄCZENIA 4 2.2 POZOSTAŁE

Bardziej szczegółowo

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Wirtu.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy towarów i usług: Kurier Serwisu (DPD Polska sp. z o.o.); Kurier

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ KODU BLOZ12 ORAZ WDROŻENIEM NOWEGO FORMATU OSOZ-EDI OBOWIĄZUJĄCEGO OD 12 GRUDNIA 2012

ZMIANY ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ KODU BLOZ12 ORAZ WDROŻENIEM NOWEGO FORMATU OSOZ-EDI OBOWIĄZUJĄCEGO OD 12 GRUDNIA 2012 ZMIANY ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ KODU BLOZ12 ORAZ WDROŻENIEM NOWEGO FORMATU OSOZ-EDI OBOWIĄZUJĄCEGO OD 12 GRUDNIA 2012 I. ZMIANY W SYSTEMIE Od dnia 12 grudnia 2012 w programie KS - Apteka Ogólna Windows przestanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29 KS-ZSA Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT Data aktualizacji: 2013-08-29 1. Opis funkcjonalności Funkcjonalność umożliwia obsługiwanie zmian urzędowych

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList)

KS-ZSA. Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList) KS-ZSA Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList) Niejednokrotnie w aptece, pojawia się w konieczność wyłączenia z zamówień określonych pozycji asortymentowych. Typowymi przykładami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 12/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 12/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 12/2015 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-04-13 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI aswzsby.dll [2015.1.2.0] 1. Dodano opisy do nowych opcji. 2. Dodano nowe zasoby graficzne.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

Jak wyskoczy okienko z listą miejsc to proszę odznaczyć pierwszą pozycję i poszukać swoją aptekę, zaznaczyć ją i OK.

Jak wyskoczy okienko z listą miejsc to proszę odznaczyć pierwszą pozycję i poszukać swoją aptekę, zaznaczyć ją i OK. Załącznik nr 7 Wgrywanie UMX i realizacja wniosków - ŚRODKI POMOCNICZE KS-AOW 2016 v.10.02.2016 1. Wczytywanie umowy Przed rozpoczęciem sprzedaży środków pomocniczych należy wczytać do programu umowę w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoGLS 1.0

Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Program DoGLS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej GLS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów.

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Niektóre z modułów Integracyjnych z ILUO Biznes zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

InPost dla PrestaShop. kompatybliny z wersjami: 1.5, 1.6. Instrukcja obsługi

InPost dla PrestaShop. kompatybliny z wersjami: 1.5, 1.6. Instrukcja obsługi InPost dla PrestaShop kompatybliny z wersjami: 1.5, 1.6 Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Konto InPost... 2 2. Instalacja wtyczki... 2 2.1 Aktualizacja modułu... 2 3. Konfiguracja... 3 3.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...

Bardziej szczegółowo

irap Raporty on-line

irap Raporty on-line irap Raporty on-line Moduł raportowania on-line irap jest zbiorem funkcji umożliwiających przesyłanie informacji pomiędzy aptekami oraz udostępnienie strony internetowej dla apteki. Niektóre funkcje realizowane

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe?

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Rozrachunki Optivum Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Program Rozrachunki Optivum umożliwia import wyciągów bankowych w formie elektronicznej. Import jest możliwy w jednym z poniższych formatów:

Bardziej szczegółowo

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych.

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych. UONET+ Co zrobić, gdy w związku z reformą oświaty witryny UONET+ dwóch jednostek należy zastąpić jedną witryną UONET+? Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

Usługa Leki on-line instrukcja obsługi rezerwacji leków w systemie KS-Apteka

Usługa Leki on-line instrukcja obsługi rezerwacji leków w systemie KS-Apteka Usługa Leki on-line instrukcja obsługi rezerwacji leków w systemie KS-Apteka Rekomendowana wersja KS-Apteka: 2016.2.0.6 Spis treści Usługa Leki on-line... 3 Obsługa rezerwacji w systemie KS-AOW... 3 Rezerwacje

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z istore Wersja z 07/02/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 1. Wprowadzenie... 2 2. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych... 2 2.1. Wysyłanie wiadomości z podpisem cyfrowym... 3 2.2. Odbieranie

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL

OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL 1. MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Lojalni24.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy Towarów i Usług: Odbiór osobisty (Bon Towarowy

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

KS-APTEKA Windows. KAMSOFT S.A. Katowice 2013 KS-AOW. (Wielomagazynowość) Instrukcja WIELOMAGAZYNOWOŚĆ Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

KS-APTEKA Windows. KAMSOFT S.A. Katowice 2013 KS-AOW. (Wielomagazynowość) Instrukcja WIELOMAGAZYNOWOŚĆ Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 KS-APTEKA Windows (Wielomagazynowość) KAMSOFT S.A. Katowice 2013 Strona 1 z 10 1. Koncepcja wielomagazynowości w System umożliwia zdefiniowanie hierarchicznej struktury przedsiębiorstwa. Elementy struktury

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL

Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL Spis treści Wstęp... 3 Konfiguracja aplikacji... 3 Pobranie kodów InPost... 3 Konfiguracja opłat za przesyłkę... 4 Automatyczne oznaczanie przesyłek typu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Ceneo.pl Wersja 2016.3.2 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA NA CENEO.PL... 4 3 KONFIGURACJA Z SERWISEM CENEO.PL... 5 4 PRZYGOTOWANIE ASORTYMENTU...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: 2013.08.20 Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: 2013.08.20 Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE ŚRODKI POMOCNICZE 1. Wczytywanie umowy Przed rozpoczęciem sprzedaży środków pomocniczych należy wczytać do programu umowę w postaci elektronicznej (plik z rozszerzeniem *.umx, który w zależności od oddziału

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Pakiet zmian w systemie KS-AOW - lipiec 2015 r. ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

INSTRUKCJA Pakiet zmian w systemie KS-AOW - lipiec 2015 r. ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 Pakiet zmian w systemie KS- - lipiec 2015 r. KS- Pakiet zmian w systemie KS- związany z nowelizacją ustaw - lipiec 2015r. I. Wstęp Stan na dzień 06.07.2015 r. W związku z wejściem w życie, w pierwszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Asystent To WebMobile7 wersja 0.9.20

Asystent To WebMobile7 wersja 0.9.20 Instrukcja obsługi aplikacji Asystent To WebMobile7 wersja 0.9.20 Dział Nowych Projektów, 2012 Strona 1 Spis treści 1 WSTĘP O APLIKACJI... 3 2 INSTALACJA... 4 3 PANEL GŁÓWNY... 5 3.1 IMPORT PLIKU CSV...

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji e-awizo

Instrukcja obsługi aplikacji e-awizo Instrukcja obsługi aplikacji e-awizo Dziękujemy za zainteresowanie usługą e-awizo. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania. Prosimy o zapoznanie się z tą instrukcją obsługi, aby w pełni wykorzystać

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

DPD INSTRUKCJA WYSYŁANIA PACZEK

DPD INSTRUKCJA WYSYŁANIA PACZEK DPD INSTRUKCJA WYSYŁANIA PACZEK 1. Wejdź na https://webklient.dpd.com.pl i zaloguj się: Klient: 137157 Login: ce2 Hasło: Szkole2ce Preferowane przeglądarka Firefox. UWAGA! Aplikacja WEBKLIENT służy wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Integracja KS-ASW i KS-Medis z system CATO

Integracja KS-ASW i KS-Medis z system CATO Integracja KS-ASW i KS-Medis z system CATO 1. WSTĘP... 2 2. ELEMENTY INTEGRACJI... 2 3. SKRÓCONY OBIEG INFORMACJI POMIĘDZY PROGRAMAMI... 2 4. INTEGRACJA Z CATO OD STRONY KS-MEDIS.... 4 4.1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 11.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r.

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010 Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. 1 Spis treści: 1. Przed instalacją aplikacji 7 Office Ship

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem...4 2.2. Połączenie z Comarch ERP XL...5 2.3. Resetowanie powiązań w XL...6

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Zamówienia elektroniczne w Medicare (przez e@ptekę) Instrukcja obsługi

Zamówienia elektroniczne w Medicare (przez e@ptekę) Instrukcja obsługi Zamówienia elektroniczne w Medicare (przez e@ptekę) Instrukcja obsługi tel.: (32) 744 35 33, tel. kom.: 695 400 401, e-mail: rblaszkiewicz@medicare.pl Spis treści 1. Proces realizacji zamówienia stworzonego

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Aby zalogować się do Systemu Elektronicznej Faktury, wejdź na stronę internetową www.upc.pl/ebok W pola formularza wpisz swój Numer Identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo