WSTP...3 WYKAZ PUBLIKACJI DOTYCZCYCH TEATRU W SZKOLE...4 I DRAMA...5 II FORMY TEATRALNE...6 WYKAZ SKRÓTÓW W OPISIE BIBLIOGRAFICZNYM...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSTP...3 WYKAZ PUBLIKACJI DOTYCZCYCH TEATRU W SZKOLE...4 I DRAMA...5 II FORMY TEATRALNE...6 WYKAZ SKRÓTÓW W OPISIE BIBLIOGRAFICZNYM..."

Transkrypt

1

2 SPIS TRECI : WSTP...3 WYKAZ PUBLIKACJI DOTYCZCYCH TEATRU W SZKOLE...4 I DRAMA...5 II FORMY TEATRALNE...6 WYKAZ SKRÓTÓW W OPISIE BIBLIOGRAFICZNYM...8 INDEKS AUTORSKI...9 Maria wikliska-bukowska 2

3 WSTP Jest to bibliografia specjalna rejestrujca druki dotyczce teatru w szkole. Zakres chronologiczny bibliografii został ograniczony do lat Ograniczono równie zasig terytorialny i jzykowy. Spis bibliograficzny rejestruje tylko pozycje wydane na terenie Polski i w jzyku polskim. Nie ograniczono zasigu autorskiego. Zasig formalno-pimienniczy obejmuje z punktu widzenia formy pimienniczej druki zwarte. Materiał do bibliografii był czerpany z Przewodnika Bibliograficznego. Kompozycja bibliografii została sporzdzona w oparciu o norm : PN- 76/N Kompozycja wydawnicza i typograficzna bibliografii specjalnych w układzie działowym lub systematycznym. Składaj si na ni : wstp, wykaz skrótów w opisie bibliograficznym, wykaz publikacji dotyczcych teatru w szkole (zrb główny); indeks autorski. Wstp informuje o kompozycji bibliografii, zakresie i zasigu. Wykaz skrótów sporzdzony został w oparciu o norm: PN-85/N Skróty wyrazów i wyrae w opisie bibliograficznym. Zrb główny składa si z 34 pozycji uporzdkowanych w systemie działowym. Cało zebranego materiału została podzielona na dwa działy: I. Drama II. Formy teatralne W obrbie kadego działu zastosowano szeregowanie alfabetyczne według haseł autorskich, a w przypadku braku autora według haseł tytułowych. Opis bibliograficzny ksiki sporzdzony został w drugim stopniu szczegółowoci w oparciu o norm : PN-82/N-01152/01 Opis bibliograficzny. Ksiki. Uzupełnieniem zrbu głównego jest indeks autorski sporzdzony w oparciu o norm : PN-73/N Indeksy do bibliografii. Indeks ten podaje w szeregu alfabetycznym nazwiska autorów oraz współpracowników (redaktorów, tłumaczy, opracowujcych). W przypadku nazwiska złoonego, od drugiego członu sporzdzono odsyłacz. Zastosowanie indeksu ułatwia dla zainteresowanego korzystanie z bibliografii. Bibliografia ta przeznaczona jest szerokim krgom odbiorców, interesujcych si zagadnieniami teatru w szkole. Jest to bibliografia, która moe zaspokoi potrzeby midzy innymi : nauczycieli, pedagogów szkolnych, wychowawców wietlic oraz osób interesujcych si alternatywnymi metodami pracy z dzie mi i młodzie Maria wikliska-bukowska 3

4 WYKAZ PUBLIKACJI DOTYCZCYCH TEATRU W SZKOLE Maria wikliska-bukowska 4

5 I DRAMA 1. A moe...metod dramy? : propozycje metodyczne / pod red. Lucyny Madej.- Kalisz: Wojewódzki Orodek Metodyczny, s. ; 2. Dziedzic Anna: Drama w kształceniu i wychowaniu młodziey: materiały szkoleniowe. Warszawa: Centralny Orodek Metodyki Upowszechniania Kultury, s. 3. Dziedzic Anna, Pichalska Janina, widerska Elbieta: Drama na lekcjach jzyka polskiego w szkole redniej.-wyd. 2 popr. Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, s. 4. Historia: drama twórcza metoda na lekcjach historii / pod red. Elbiety Haus. Bydgoszcz: Wojewódzki Orodek Metodyczny, s. 5. Leniara Barbara: Czerwony Kapturek czyli o tym czy warto słucha mamy? : bajka muzyczna.-nowy Scz: Pracownia Autorska i Dystrybucja Pomocy Dydaktycznych Drama, s. 6. Ogłaza Ewa, Polaski Edward, Szymik Eugieniusz: Drama na lekcjach jzyka polskiego w klasach IV-VIII.-Kielce: Wydaw. Pedagogiczne ZNP, s. 7. Rybotycka Lidia: Gry dramatyczne: teatr młodziey.-warszawa: Centralny Orodek Metodyki Upowszechniania Kultury, s. 8. wieca Marek: Drama w edukacji.-kielce: Wszechnica witokrzyska, s. 9. Way Brian: Drama w wychowaniu dzieci i młodziey; tł. Krystyna Pankowska i Elbieta Nerwiska.-Wyd. 3. Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, s. 10. Wybór lekcji historii metod dramy / pod red. Barbary Blei.-Toru: Bea-Bartkowscy, s. Maria wikliska-bukowska 5

6 II FORMY TEATRALNE 11. Bera Marzena: Inscenizacje religijno- patriotyczne w teatrzyku szkolnym.-katowice: Wojewódzki orodek Metodyczny, s. 12. Boszko Alicja Hanna, Boszko Dariusz: Na uroczystoci szkolne: montae poezji dla klas IV-VIII szkoły podstawowej i szkół rednich.-płock, s. 13. Gellner Dorota: Deszczowy król: teatrzyki dziecice.-wyd.2, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. 14. Graj Dorota: Na szkolnej scenie: inscenizacje dla uczniów klas I-III.-Katowice: Amtel, s. 15. Górniewicz Józef: Edukacja teatralna dzieci w placówkach kultularno-owiatowych. Warszawa: Centralny Orodek Metodyki Upowszechniania Kultury, s. 16. Kadulska Irena: Komedia w polskim teatrze jezuickim XVIII wieku.-warszawa: Zakład Narodowy im. Ossoliskich, s. 17. Klus-Staska Dorota: Midzy wzruszeniem a miechem: scenariusze przedstawie szkolnych.-kraków: Oficyna Wydaw. Impuls, s. 18. Kostaszuk Krystyna: Teatr dziecicy: przewodnik repertuarowy.- Warszawa: Centralny Orodek Metodyki Upowszechniania Kultury, s. 19. Kowalczyk Małgorzata: Teatr w wiadomoci uczniów. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, s. 20. Kurtyna w gór: inscenizacje / Antoni Marianowicz; oprac. graf.. Adam Kilin. Warszawa: Nasza Ksigarnia, s. : il. 21. Lostowski Piotr, alski Artur: Spotkanie bajek: banie muzyczne z piosenkami. Warszawa: Centralny Orodek Upowszechniania Kultury, s. 22. Machura Wiesława: Bez kapelusza: propozycje imprez dla teatrzyku szkolnego. Kielce: Wydaw. Pedagogiczne ZNP, s. : il. Maria wikliska-bukowska 6

7 23. Machura Wiesława: Z ksiycem we włosach: spotkania Poezji z Gramatyk. Kielce: Wydaw. Pedagogiczne ZNP, s. : il. 24. Nasz mały teatrzyk: inscenizacje i zabawy dla przedszkolaków. Wybór: Elbieta Zaleska.- Warszawa: Nasza Ksigarnia, s. : il. 25. Nasz teatrzyk / wybór Halina Piacik.-Wyd. 2.-Warszawa: Nasza Ksigarnia, s. : il. 26. Pankowska Krystyna: Drama-zabawa i mylenie.-warszawa: Centralny Orodek Metodyki Upowszechniania Kultury, s. 27. Prusicka Irena: Bajki muzyczne z cyklu serce.-warszawa: Centralny Orodek Metodyki Upowszechniania Kultury, s. 28. Rozpiewane bajki / pod red. Janina Nicewicz-Kosiska.-Warszawa: Centralny Orodek Metodyki Upowszechniania Kultury, s. 29. Scenariusze imprez szkolnych dla klas I-III / pod red. Irena Słuewska i Irena ChyłaSypułowa. Kielce: Wydaw. Pedagogiczne ZNP, s. 30. nieciski Józef: Mój mały wiat: scenariusze imprez okolicznociowych dla przedszkoli.-warszawa: ak, s. 31. Tradycyjne witowanie: propozycje scenariuszy poetyckich dla dziecicych i młodzieowych zespołów małych form teatralnych / Barbara Hadas.-Katowice: Pałac Młodziey, s. 32. Trzeciak Krystyna: Moliwoci aktywizowania rozwoju mowy literackiej dziecka klas pocztkowych w zajciach pozalekcyjnyych teatru szkolnego.-zielona Góra: Oddział Doskonalenia Nauczycieli, Wojewódzka Rada Postpu Pedagogicznego, s. 33.Werner Janina, Rotarska Dorota: Zabawa w teatr: cały rok na szkolnej scenie.- Katowice:Wojewódzki Orodek Metodyczny, s. 34. Wybór wierszy i inscenizacji w klasach I-III / wybór Janina Kamierska.-Pozna: Instytut Kształcenia Nauczycieli, s. Maria wikliska-bukowska 7

8 WYKAZ SKRÓTÓW W OPISIE BIBLIOGRAFICZNYM: graf. - graficzne il - ilustracje oprac. - opracowanie pod red. - pod redakcj popr. - poprawione rys. - rysunek s. - strona tł. - tłumacz Wyd. - Wydanie Wydaw. - Wydawnictwo ZNP - Zwizek Nauczycielstwa Polskiego zob. - zobacz Maria wikliska-bukowska 8

9 INDEKS AUTORSKI 1. Bera Marzena Boszko Alicja Hanna Boszko Dariusz Blei Barbara Chyła-Szypułowa Irena Gellner Dorota Graj Dorota Górniewicz Józef Hadas Barbara Haus Elbieta Kadulska Irena Kamierska Janina Klus-Staska Dorota Kosiska Janina zob. Nicewicz- Kosiska Janina Kostaszuk Krystyna Kowalczyk Małgorzata Leniara Barbara Łosowski Piotr Machura Wiesław Madej Lucyna Marianowicz Antoni Nerwiska Elbieta Nicewicz-Kosiska Janina Ogłaza Ewa Pankowska Krystyna Piacik Halina Pichalska Janina Polaski Edward Prusicka Irena Rotarska Dorota Rybotycka Lidia Słuewska Irena 33. Staska Dorota zob. Klus-Staska Dorota Szymik Eugieniusz Szypułowa Irena zob. Chyła- Szypułowa Irena nieciski Józef Marek widerska Elbieta wieca Marek Trzeciak Krystyna Way Brian Werner Janina Zaleska Elbieta alski Artur 21 Maria wikliska-bukowska 9

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA NARKOMANIA Wybór literatury i filmów za lata 1980-2005 OPRACOWAŁA : BARBARA RUTKOWSKA S U W A Ł K I 2 0 0 5 SPIS TREŚCI 1. Metoda opracowania

Bardziej szczegółowo

Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci: nauczanie pocztkowe i wychowanie przedszkolne

Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci: nauczanie pocztkowe i wychowanie przedszkolne Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci: nauczanie pocztkowe i wychowanie przedszkolne Spis treci dokumentu VI.2.D.2. Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone odrbnie

Bardziej szczegółowo

Literatura pomocna w redagowaniu bibliografii załcznikowej dostpna w Bibliotece Głównej AWF w Krakowie

Literatura pomocna w redagowaniu bibliografii załcznikowej dostpna w Bibliotece Głównej AWF w Krakowie Literatura pomocna w redagowaniu bibliografii załcznikowej dostpna w Bibliotece Głównej AWF w Krakowie 1. Bo, Jan Jak pisa prac magistersk / Jan Bo ; konsultacja filologiczna Jan Miodek. Wyd. 4 popr. [Wrocław]

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu Książki 1. Edukacja alternatywna

Bardziej szczegółowo

DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU

DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Krystyna Kowalczyk Koło

Bardziej szczegółowo

I. WYDAWNICTWA ZWARTE. 3. BEDNAREK, Józef Media w nauczaniu / Józef Bednarek. - Warszawa : Mikom, 2002. Sygn. 40343, 40266

I. WYDAWNICTWA ZWARTE. 3. BEDNAREK, Józef Media w nauczaniu / Józef Bednarek. - Warszawa : Mikom, 2002. Sygn. 40343, 40266 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Bytomiu ul. Armii Krajowej 54B 41-909 Bytom tel. 32 286 23 52 e-mail: bytom@pbw.katowice.pl www.bytom.pbw.katowice.pl Media w nauczaniu Zestawienie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1984-2010. Wydawnictwa zwarte

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1984-2010. Wydawnictwa zwarte EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1984-2010 Wydawnictwa zwarte 1. ADAMEK Irena : Rozwiązywanie problemów przez dzieci. - Kraków : Oficyna Wydawnicza IMPULS, 1998. -

Bardziej szczegółowo

Jasełka (materiały repertuarowe dla szkół i przedszkoli)

Jasełka (materiały repertuarowe dla szkół i przedszkoli) Centrum Edukacji Nauczycieli Dział Informacji Pedagogicznej Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Adres: Centrum Edukacji Nauczycieli Dział Informacji Pedagogicznej - Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwa zwarte. 4. Bezpieczna wycieczka / Jan Szumiał. - Wyd. 2. - Warszawa : Grupa IMAGE, 2014. Sygnatura: wyp. 56448, 56449

Wydawnictwa zwarte. 4. Bezpieczna wycieczka / Jan Szumiał. - Wyd. 2. - Warszawa : Grupa IMAGE, 2014. Sygnatura: wyp. 56448, 56449 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży (zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach do 2015 r.) Poszukując materiałów na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Wydawnictwa zwarte

Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Wydawnictwa zwarte Realizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na pierwszym etapie edukacji zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1992-2013 Niepełnosprawność psychiczna (osoby umysłowo upośledzone z niesprawnością intelektualną)

Bardziej szczegółowo

Współczesne uwarunkowania procesu nauczania i uczenia się znaczenie języka ojczystego w rozwoju kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży

Współczesne uwarunkowania procesu nauczania i uczenia się znaczenie języka ojczystego w rozwoju kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SŁUPSKU AKREDYTACJA POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY DECYZJA NR 59/2005 Z DNIA 5.08.2005R. ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk Telefon (0...59) 84-23-462 Telefaks (0...59) 84-23-567

Bardziej szczegółowo

Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori

Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno Bibliograficzny Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

FILIA W JAŚLE PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KROŚNIE INFORMATOR O NABYTKACH NR 12

FILIA W JAŚLE PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KROŚNIE INFORMATOR O NABYTKACH NR 12 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KROŚNIE FILIA W JAŚLE ul. Plac Żwirki i Wigury 9 tel. (13) 446-32-47 e-mail: jaslo@pbw.org.pl www.pbw.org.pl INFORMATOR O NABYTKACH NR 12 Jasło 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

28. Bezpieczeństwo na placach zabaw / Maciej Kamiński, Marcin Krawczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 6, s. 24-27 [normy prawne]

28. Bezpieczeństwo na placach zabaw / Maciej Kamiński, Marcin Krawczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 6, s. 24-27 [normy prawne] 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) KSIĄŻKI : 1. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE 1. Nazwa u Badania rynku książki Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Godziny wychowawcze. Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński

Godziny wychowawcze. Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński Godziny wychowawcze Zestawienie bibliograficzne w wyborze Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński 1. Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO Renata Salecka Opiekun koła teatralnego w jzyku angielskim Zespół Szkół nr 2 w Kraniku PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO I. Adresat Program jest adresowany do uczniów, którzy przejawiaj wraliwo na pikno literatury,

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Wstęp. I. Wydawnictwa zwarte. Spis treści Wstęp I. Wydawnictwa zwarte II. Multimedia III. Artykuły z czasopism

Wstęp. I. Wydawnictwa zwarte. Spis treści Wstęp I. Wydawnictwa zwarte II. Multimedia III. Artykuły z czasopism Spis treści Wstęp I. Wydawnictwa zwarte II. Multimedia III. Artykuły z czasopism Wstęp Pakiet edukacyjny Wychowanie przedszkolne przeznaczony jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Zawarte materiały

Bardziej szczegółowo

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej Piszesz wypracowanie lub wygłaszasz referat? Przygotowujesz prezentację maturalną? Nie zapomnij podać informacji, z czego korzystasz! Podając

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W RODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.1. Wykorzystane s zasoby rodowiska

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rabiej, Lubię polski! Podręcznik do nauki języka polskiego jako drugiego dla dzieci. Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków 2009

Agnieszka Rabiej, Lubię polski! Podręcznik do nauki języka polskiego jako drugiego dla dzieci. Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków 2009 Szanowni Państwo! Zgodnie z ustaleniami, przedstawiamy materiały i pomoce dydaktyczne, które można zamówić w ramach dofinansowania z koszyka ucznia zostaną zakupione w Polsce. Przede wszystkim chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych

Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych Wyższa Szkoła Gospodarki Bożena Sowińska Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych Bydgoszcz 2009 2 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Rodzaje prac seminaryjnych... 4 2. Tytuł pracy... 4 3. Słowa kluczowe... 4 4.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia zawartości czasopisma Książka i Czytelnik za lata 1981-2009

Bibliografia zawartości czasopisma Książka i Czytelnik za lata 1981-2009 Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu Bibliografia zawartości czasopisma Książka i Czytelnik za lata 1981-2009 opracowała Katarzyna Samojluk Wrocław 2010 SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA I UCZNIA

SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA I UCZNIA Adres: ul. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05 (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

Bardziej szczegółowo

PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ. Wyd. 2

PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ. Wyd. 2 PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ Wyd. 2 Wrocław, 2011 W Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu została opracowana nowa forma wspierania nauczycieli w procesach nauczania i wychowania: tematyczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009

NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 1 NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 Opracowanie: Ewelina Czajkowska. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie Opublikowano 14.07.2009 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo