Publikacje (wybór) Książki autorskie: 1. Leksykon teatru rosyjskiego XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1997, ss. 191.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publikacje (wybór) Książki autorskie: 1. Leksykon teatru rosyjskiego XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1997, ss. 191."

Transkrypt

1 Katarzyna Osińska Publikacje (wybór) Książki autorskie: 1. Leksykon teatru rosyjskiego XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1997, ss Studio w rosyjskiej kulturze teatralnej XX wieku. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1997, ss Klasztory i laboratoria. Rosyjskie studia teatralne: Stanisławski, Meyerhold, Sulerżycki, Wachtangow, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003, ss Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji. Kontynuacje, zerwania transformacje, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009, ss Książki współautorskie: Historia literatury rosyjskiej XX wieku. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Drawicza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997 [II wyd. 2002; III wyd. 2007]; ; rozdziały o dramaturgii i teatrze: s ; ; ; ; ; Redakcja naukowa: Jewgienij Wachtangow co zostaje po artyście teatru?, wstęp, kronika, redakcja K. Osińska, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2008, ss Rozprawy i artykuły (wybór): 1. Ekumeniczny charakter polskich związków Włodzimierza Sołowjowa, [w:] Dzieło chrystianizacji Rusi Kijowskiej i jego konsekwencje w kulturze Europy, red. R. Łużny, KUL, Lublin 1988, s [artykuł opublikowany pod nazwiskiem: Jończyk Katarzyna]. 2.Anatolij Wasiliew i jego Szkoła Sztuki Dramatycznej, Odra, 1991, nr 5, s [artykuł opublikowany pod nazwiskiem: Jończyk Katarzyna]. 3. Массовые празднества театр, обряд, ритуал (Widowiska masowe teatr, obrzęd, rytuał), [w:] Włodzimierz Majakowski i jego czasy, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1995, s W stronę ikony, Didaskalia, 1996, nr 12, s Поляки в России (Polacy w Rosji), [w:] Мнемозина. Докумнеты и факты из истории русского театра ХХ века, ГИТИС, Моskwa 1996, s Tradycje Grecji antycznej w radzieckiej praktyce i teorii teatralnej lat dwudziestych. Adrian Piotrowski i Siergiej Radłow, [w:] Siew Dionizosa. Inspiracje Grecji antycznej w teatrze i dramacie w Europie Środkowej i Wschodniej. Rekonesans, TNW OBTA - Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i

2 Poszukiwań Teatralno-Kulturowych Wydawnictwo DiG, Warszawa 1997, s [skrócona wersja tekstu pt. Tradycje misteriów i teatru antycznego w porewolucyjnym Piotrogrodzie została opublikowana w: Literatura na Świecie, 1996, nr 8-9, s ]. 7. Czechow w interpretacji Petera Steina, Didaskalia. Gazeta Teatralna (Kraków), 1996, nr 13-14, s Wasiljew: przekraczanie granic, Didaskalia. Gazeta Teatralna (Kraków), 1997, nr 19-20, s Vasziljev határátlépés (Wasiljew przekraczanie granic), przeł. Pászt Patrícia, [w:] A. Vasziljev, Színházi fúga, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, Budapest 1998, s [węgierski przekład artykułu Wasiljew: przekraczanie granic zob. punkt 8]. 10. Ekspansja teatru poza teatr w Rosji Radzieckiej ( ), [w:] Teatr w miejscach nieteatralnych, red. J. Tyszka, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1998, s [skrócony wariant tekstu pod tym samym tytułem ukazał się w: Teatr, 1996, nr 3, s ]. 11. Spór o tradycję w Trzecim Studiu MChAT w latach , [w:] Studia Litteraria Polono-Slavica, tom 3, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1999, s Polska-Rosja: sentymenty i resentymenty, Dialog 1999, nr 1, s Zdejmowanie zasłon ( Don Juan, czyli Kamienny gość i inne wiersze Puszkina Szkoły Sztuki Dramatycznej), Teatr, 2000, nr 7/8, s ; 14. Suler. O Leopoldzie Sulerżyckim, część 1, Didaskalia. Gazeta Teatralna, czerwiec-sierpień 2000, nr 37/38, s. 9-14; część II, październik 2000, nr 39, s ; część III, grudzień 2000, nr 40, s ; część IV, luty 2001, nr 41, s [tekst ten w poprawionym wariancie został opublikowany w książce: Klasztory i laboratoria. Rosyjskie studia teatralne: Stanisławski, Meyerhold, Sulerżycki, Wachtangow, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003, s ]. 15. Чистота пространства в театре Анатолия Васильева (Czystość przestrzeni w teatrze Anatolija Wasiljewa), [w:] Studia Litteraria Polono-Slavica, tom 4. Utopia czystości i góry śmieci Утопия чистоты и горы мусора, red. naukowa R. Bobryk, J. Faryno, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1999, s Obraz Rosji we współczesnej dramaturgii polskiej. Sławomir Mrożek i Janusz Głowacki, [w:] Polacy w oczach Rosjan - Rosjanie w oczach Polaków, red. R. Bobryk i J. Faryno, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2000, s

3 17. Rosjanie na Toruńskim Festiwalu Kontakt. Przywracanie kontaktów, [w:] 80 lat teatru w Toruniu, pod red. J. Skuczyńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń 2000, s Польские театры в дореволюционной Москве (Polskie teatry w przedrewolucyjnej Moskwie), «Новая Польша» 2001, 1, с Świadkowie i świadectwa. Polska recepcja Meyerholda do roku 1939, Pamiętnik Teatralny, 2001, zeszyt 3-4, s Gry z przeszłością. Uwagi na marginesie Festiwalu Złota Maska, Dialog, 2004, nr 7, s Прозрачное тело и тело-материя (Ришард Чесляк «Стойкий проинц» в спектакле Ежи Гротовского и Валери Древиль «Медея» в спектакле Анатолия Васильева) (Ciało przezroczyste i ciało-materia (Ryszard Cieślak Książę Niezłomny w spektaklu Jerzego Grotowskiego i Valérie Dréville Medea w spektaklu Anatolija Wasiljewa), [w:] Телесный код в славянских культурах, ответственный редактор Н. Злыднева, Институт славяноведения РАН, Моskwa 2005, с Kto i dlaczego nie wystawiał Czechowa w Rosji?, [w:] Czechow 100 lat później, pod red. Wasilija Szczukina i Dariusza Kosińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s [artykuł w wersji poprawionej i zmienionej stanowi fragment rozdziału Ciężar dziedzictwa, czyli jak wystawiać Czechowa w Rosji? w książce Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji. Kontynuacje, zerwania transformacje]. 23. Dawida Borowskiego sztuka transformacji, Didaskalia. Gazeta Teatralna (Kraków), 2005, nr 67-68, s [artykuł w wersji poprawionej i zmienionej stanowi fragment rozdziału Awangarda w teatrze radzieckim i rosyjskim XX wieku w książce Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji. Kontynuacje, zerwania transformacje]. 24. Lew Dodin i jego dom, cz. 1, Didaskalia. Gazeta Teatralna (Kraków), 2005, nr 65-66, s ; cz. 2, idem, 2006, nr 70, s [obie części tekstu stały się podstawą rozdziału Lew Dodin miedzy studiem a teatrem reżyserskim w książce Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji. Kontynuacje, zerwania transformacje, s ]. 25. Опасни игри. За младата генерация руски драматурзи и режисьеры (Niebezpieczne gry. O młodej generacji rosyjskich dramaturgów i reżyserów), przeł. B. Olszewska, «Гестус. Театрален алманах», ред. В. Гюлева и М. Праматарова, Фондация «Идея за театър», Sofia 2006, с [przekład na bułgarski artykułu: Gry z przeszłością. Uwagi na marginesie Festiwalu Złota Maska, zob. punkt 20]. 26. Od studia do małego teatru, [w:] Teatr małych form konwencje i zjawiska, pod red. Jana Ciechowicza, Szczecin 2006, s [artykuł w wersji poprawionej i zmienionej stanowi fragment rozdziału Ewolucja studiów i laboratoriów teatralnych

4 w XX wieku w książce Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji. Kontynuacje, zerwania transformacje]. 27. Ciało Medei i Puszkin. Wasiljew wobec Grotowskiego. Szkic do tematu, Didaskalia. Gazeta Teatralna (Kraków), 2006, nr 71, s Третья студия МХАТ после смерти Вахтангова (Trzecie Studio MChAT po śmierci Wachtangowa), «Театр» (Москва) 2007, 29, с [jest to rosyjski przekład rozdziału z książki: Klasztory i laboratoria. Rosyjskie studia teatralne: Stanisławski, Meyerhold, Sulerżycki, Wachtangow, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003]. 29. Półtoraoki strzelec z ulicy Srietienka, Didaskalia. Gazeta Teatralna (Kraków), 2007, nr 78, s Teatr pod gwiazdami. O nowej architekturze teatralnej w Rosji, Teatr (Warszawa), 2007, nr 1 [artykuł w wersji poprawionej i zmienionej stanowi fragment rozdziału Awangarda w teatrze radzieckim i rosyjskim XX wieku w książce Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji. Kontynuacje, zerwania transformacje]. 31. Русские контексты творчества Тадеуша Кантора (Rosyjskie konteksty twórczości Tadeusza Kantora), «Вопросы театра/ Proscaenium, nr 1-2, Государственный институт искусствознания, Моskwa 2008, с Ewolucja widowisk masowych w Związku Radzieckim (od roku 1917 do lat trzydziestych), Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, 2008, nr 2 (281), s Ślady Dybuka w teatrze Tadeusza Kantora, Didaskalia. Gazeta Teatralna (Kraków), 2008, nr 83, s [poprawiony wariant tekstu został opublikowany pod tym samym tytułem w: Jewgienij Wachtangow co zostaje po artyście teatru?, wstęp, kronika, redakcja K. Osińska, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2008, s ]. 34. Michaił Czechow w Polsce, Pamiętnik Teatralny" 2009, nr 1-2, s [współautor: Zbigniew Osiński]. Przekład na język francuski Diffusion différée de la méthode Tchekhov en Pologne, [w:] Milhaïl Tchekhov / Michael Chekhov de Moscou à Hollywood du théâtre au cinéma, sous la direction Marie-Christine Autant-Mathiu, L Entretemps éditions, Montpelier 2009, s Diffusion différée de la méthode Tchekhov en Pologne, [w:] Milhaïl Tchekhov / Michael Chekhov de Moscou à Hollywood du théâtre au cinéma, sous la direction Marie-Christine Autant-Mathiu, L Entretemps éditions, Montpelier 2009, s [współautor: Zbigniew Osiński; tekst ten jest przekładem artykułu wymienionego w punkcie 34]. 36. Polskie życie muzyczne w Moskwie ( ), Muzykalia" 2010, nr IX, zeszyt rosyjski 1pismointernetowe:http://www.demusica.pl/?Pismo_Muzykalia:Muzykalia_IX%2FZ eszyt_rosyjski_1

5 37. The Solitude of Theatre. Meeting with Anatoli Vassiliev in Kraków, led and introduced by Katarzyna Osińska, "Polish Theatre Perspectives", Wyd. Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław, 2010, s Груз наследства (Ciężar dziedzictwa), «Вопросы театра/prosceanium», 2010, nr 3-4, Государственный институт искусствознания, Moskwa, 2010 [rosyjski przekład rozdziału Ciężar dziedzictwa, czyli jak wystawiać Czechowa w Rosji? z książki Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji. Kontynuacje, zerwania transformacje, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009, s ]. 39. Ewolucja radzieckich widowisk masowych, [w:] Teatr masowy - teatr dla mas, red. Małgorzata Leyko, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011, s [książkowy przedruk tekstu opublikowanego w Konteksty. Polska Sztuka Ludowa zob. punkt 32]. 40. Театральная картотека: Путеводитель по польской сцене ХХ века (Kartoteka teatralna: przewodnik po polskiej scenie XX wieku), «Театр» (Moskwa), 2012, nr 5, s Radziecka awangarda: między akademizmem a socrealizmem, Muzykalia 2012, nr 14, zeszyt rosyjski 2, 42. Дон Кихот в инсценировке М.А. Булгакова: некоторые вопросы истолкования романа (Don Kichot w adaptacji Michaiła Bułhakowa: niektóre problemy interpretacji powieści), [w:] Митхаил Булгаков, его время и мы/ Michaił Bułhakow, jego czasy i my, praca zbiorowa pod red. G. Przebindy i J. Świeżego przy współpracy D. Kliabanaua, wydawnictwo Scriptum, Kraków 2012, s Don Kichot jako rosyjska idée fix, Literatura na Świecie, 2012, nr 11-12, s [artykuł recenzyjny z książki: В.Е. Багно, Дон Кихот в России и русское догкихотствo (Don Kichot w Rosji i rosyjski donkichotyzm), Наука, Санкт- Петербург 2009]. 44. Свидетели и свидетельства. Восприятие Мейерхольда в Польше до 1939 года (Świadkowie i świadectwa. Recepcja Meyerholda w Polsce do 1939 roku), «Вопросы театра/prosceanium» 2012, nr 3-4б, s A l origine de l utopie des studios. Le rôle de Soulerjitski, [w:] Créer, ensemble: Points de vue sur les communautés artistiques (fin du XIXe - XXe siècles), sous la direction de Marie-Christine Autant-Matthieu, L Entretemps éditions, Montpelier 2013, s Artykuły popularnonaukowe, recenzje książek i spektakli, omówienia: 1. Deifikacja carów, Odra, 1993, nr 3 [rec. książki: B. Uspienski, W. Żywow, Car i Bóg: semiotyczne aspekty sakralizacji monarchy w Rosji, Warszawa 1992]. 2. Nowe Martwe dusze u Walerego Fokina, Teatr, 1994, nr 6, s Czas Osipa, Teatr, 1994, nr 7/8, s. 43.

6 4. Październik teatralny 1994 roku, Teatr, 1995, nr 1, s Powarska 20, Teatr, 1995, nr 5, s Szkoły teatralne w Moskwie, Didaskalia. Gazeta Teatralna, 1995, nr 7, s O Rosji bez rusycystów [V Światowy Kongres Studiów nad Europą Środkową i Wschodnią, Warszawa, sierpień 1995], Literatura na Świecie, 1995, nr Festiwal dla ludzi (MALTA), Didaskalia. Gazeta Teatralna, 1996, nr 15, s Puszkin, Teatr, 1996, nr 6, s Moskiewskie żegnanie Brodskiego, Literatura na Świecie, 1996, nr Jelena Chodunowa, Didaskalia. Gazeta Teatralna, 1997, nr 17, s Czechow, Sachalin i jego polskie edycje, Literatura na Świecie, 1997, nr 1-2, s [rec. ks.: A. Czechow, Sachalin. Notatki z podroży, Warszawa 1995]. 13. Kronika rosyjskiego futuryzmu, Literatura na Świecie, 1997, nr [rec. ks.: B. Liwszyc, Półtoraoki strzelec, Warszawa 1995]. 14. Festiwal i festyn (Festiwal im. Czechowa, Moskwa), Didaskalia. Gazeta Teatralna 1998, nr 27, s Niechęć do biedy, Kontrapunkt. Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego (Kraków), 1998, nr 6/7 (24/25). 16. Palec do Kontaktu (Starucha 2 A. Wwiedenskiego i D. Charmsa, reż. O. Koršunovas), Dialog, 1998, nr 8, s Taniec na wulkanie. Wokół festiwalu Nieoficjalna Moskwa, Didaskalia. Gazdeta Teatralna, 1999, nr 33, s Miserere (Makbet w reż. E. Nekrošiusa), Teatr, 1999, nr 7/8/9, s Zyski i straty (Festiwal NET, Moskwa), Didaskalia. Gazeta Teatralna, grudzień 1999, nr 34, s Przewodnik po nieoficjalnej Moskwie, Literatura na Świecie, 1999, nr 12, s [rec. ks.: Неофициальная Москва. Гид, каких не было, Москва 1999]. 21. Postscriptum, Didaskalia. Gazeta Teatralna, 1999, nr 34, s.106 [rec. ks.: Неофициальная Москва. Гид, каких не было, Москва 1999]. 22. Wiosna w Moskwie (Festiwal Złota Maska w Moskwie, marca 2000), Didaskalia. Gazeta Teatralna, 2000, nr 36, s Wstęp do katalogu Nowa dramaturgia rosyjska, Centrum Dramaturgii Teatr Polski w Poznaniu, Poznań 2001, s Triumf Meyerholda ( Meyerhold. La mise en scène dans le siècle. Paris, ), Didaskalia. Gazeta Teatralna, 2001, nr 41, s Ekspansja tańca, Didaskalia.Gazeta Teatralna, 2001, nr 42, s Moskwa-Petersburg-Moskwa, Literatura na Świecie 2001, nr 10-11, s Jeśli nie o nowe formy chodzi, to o co?(a. Czechow, Mewa, Deutsches Schauspielhaus w Hamburgu, reż. S. Pucher), Didaskalia. Gazeta Teatralna, 2001, nr 46, s Habima: między misją a sztuką, Dialog 2001, nr 12, s [rec. książki: В. Иванов, Русские сезоны театра Габима, Москва 1999]. 29. Rosja: czas na zmiany, Didaskalia. Gazeta Teatralna 2002, nr 49/50, s Eksperyment na Czechowie (Eksperyment: Czajka, reż. A. Żołdak, Państwowy Teatr Narodów w Moskwie), Didaskalia. Gazeta Teatralna, 2002, nr 49/50, s Rosja jako temat (Festiwal Teatralny Złota Maska, Moskwa, 2003), Didaskalia. Gazeta Teatralna, 2003, nr 54/55/56, s Odkrywanie Rosji: Jekaterynburg, Didaskalia. Gazeta Teatralna, 2003, nr 57, s

7 33. Страсти и медитации. София Губайдулина на "Варшавской осени" (Festiwal Warszawska Jesień, 2003), «Культура» (Moskwa), октября 2003, nr Территория Варшава. Гжегож Яжина поставил спектакль на вокзале, «Культура» (Moskwa), 27 ноября - 3 декабря 2003, nr Grotowski in Russian, Le Théâtre en Pologne - The Theatre in Poland (Warszawa), 2003, nr Planeta Prospera. Planeta Grzegorzewski w Teatrze Narodowym, Didaskalia, 2004, nr 59/60, s. 9; 37. Театральный космос Гжегожевского, przekład Т. Замаховой, «Петербургский театральный журнал», 2004, nr Campowy moralitet (The Rake s Progress I. Strawińskiego, Teatr Bolszoj, reż. D. Czerniakow, Moskwa), Didaskalia. Gazeta Teatralna, 2004, nr 61/62, s Eduard Koczergin, Teatr, 2004, nr 9, s Wojna w piaskownicy (Osada J. Griszkowca, MChAT im. Czechowa, Moskwa), Dialog, 2004, nr 2-3, s Klonowanie sztuki (Dzieci Rozentala L. Diesiatnikowa, reż. E. Nekrošius, Teatr Bolszoj, Moskwa), Teatr, 2005, nr 4-6, s Отцы и дети обетованной земли (Festiwal Dialogu Czterech Kultur, Łódź, 2008), Культура (Moskwa), октября 2008, nr Dwie Alicje i Pan Czas (Alicja, reż. Paweł Miśkiewicz, Teatr Dramatyczny w Warszawie), Didaskalia. Gazeta Teatralna, 2008, nr Grossman i Płatonow w teatrze, czyli o przeszłości krytycznie i sentymentalnie, Didaskalia. Gazeta Teatralna, 2008, nr 85/86, s Переписанный Пушкин на бочках нефти («Борис Годунов». По мотивам А. Пушкина и М. Мусоргсого, Teatr Dramatyczny, Warszawa. Режиссер А. Могучий), «Петербургский театральный журнал» (Petersburg), 2008, nr 4, s (skrócony wariant tekstu pt. Андрей Могучий поставил в Варшаве «Бориса Годунова» został opublikowany w na stronie internetowego pisma Wywiady: 1. Odpowiedź Stanisławskiemu. Z Anatolijem Wasiljewem rozmawia Katarzyna Osińska, Teatr, 1995, nr 5, s Szkoły teatralne w Moskwie, Didaskalia. Gazeta Teatralna, 1995, nr 7, s Szkoła jako indywidualna droga. Z Piotrem Fomienko rozmawia Katarzyna Osińska, Didaskalia. Gazeta Teatralna, 1995, nr 7, s Aktor musi być uniwersalny. Z Andriejem Drozninem rozmawia Katarzyna Osińska, Didaskalia. Gazeta Teatralna, 1995, nr 7, s Reżyserzy i aktorzy GITIS-u. Zapis wypowiedzi Siergieja Żenowacza, Didaskalia. Gazeta Teatralna, 1995, nr 7, s Mrożek z perspektywy Rosji. Z Aloną Karaś rozmawia Katarzyna Osińska, Teatr, 1995, nr 9, s Zmęczony Zachedryński. Z Aleksandrem Fieklistowem rozmawia Katarzyna Osińska,, Teatr, 1995, nr 9, s Wszyscy jesteśmy trudnymi ludźmi. Z Leonidem Chejfecem rozmawia Katarzyna Osińska, Teatr, 1996, nr 5, s Od Taganki do Pokrowki. Z Siergiejem Arcybaszewem rozmawia Katarzyna Osińska, Teatr, 1996, nr 12, s Czym jest laboratorium? Z Nikołajem Czindiajkinem rozmawia Katarzyna Osińska, Didaskalia. Gazeta Teatralna, 1996, nr 12, s

8 11. Czysta przestrzeń duchowa. Z Igorem Popowem rozmawia Katarzyna Osińska, Didaskalia. Gazeta Teatralna, 1997, nr 19-20, s Z sadu do pałacu. Z Borisem Juchananowem i Jurijem Charikowem rozmawia Katarzyna Osińska, Didaskalia. Gazeta Teatralna, 1998, nr 25/26, s Teatr to piękny sad. Z Rimasem Tuminasem rozmawiają Malwina Głowacka, Katarzyna Osińska, Aleksandra Rembowska, Teatr, 1998, nr 4, s O dzieciństwie na Litwie, Makbecie i Skandynawach. Z Kamą Ginkasem rozmawia Katarzyna Osińska, Teatr, 1998, nr 9, s Kąsać czy lizać. Z Olegiem Kulikiem rozmawiają Katarzyna Osińska i Maryla Zielińska, Didaskalia, luty 2000, nr 35, s Coraz rzadziej mówię ja. Z Jewgienijem Griszkowcem rozmawia Katarzyna Osińska, Dialog, 2000, nr 12, s [przedruk fragmentu rozmowy w: Nowa dramaturgia rosyjska, Centrum Dramaturgii Teatr Polski w Poznaniu, Poznań 2001]; 17. Это до сих пор является лучшим воспоминанием..., Беседу с Эрвином Аксером ведет Катажина Осиньская, «Петербургский театральный журнал», 2003, nr 32, s Od małego byłem pomysłowy. Z Eduardem Koczerginem rozmawia Katarzyna Osińska, Teatr, 2004, nr 9, s Leningrad. Rozmowa z Ewą Starowieyska i Erwinem Axerem, Notatnik Teatralny, 2005, nr 36-37, s Nie przeszkadzać za bardzo aktorowi. Z Lwem Dodinem rozmawia Katarzyna Osińska Didaskalia. Gazeta Teatralna, 2005, 65-66, s Pytania do Medei. Z Anatolijem Wasiljewem rozmawia Katarzyna Osińska, Didaskalia. Gazeta Teatralna, 2006, nr 76, s Nie żałuję, że zbudowałem ten teatr. Z Anatolijem Wasiljewem rozmawia Katarzyna Osińska, Didaskalia. Gazeta Teatralna, 2007, nr 78, s Teatr u boga. Z Anatolijem Wasiljewem rozmawia Katarzyna Osińska, Didaskalia. Gazeta Teatralna 2010, nr 95, s Udział w dyskusjach: 1. Płatonow po polsku. Dyskusja redakcyjna z udziałem: H. Chłystowskiego, A. Drawicza, T. Komendanta, K. Osińskiej, A. Pomorskiego, R. Śliwowskiego, Literatura na Świecie, 1996, nr 7, s Natchniona lekkość. Don Juan albo Kamienny gość i inne wiersze lekcje Anatolija Wasiljewa. Rozmawiają: G. Niziołek, K. Osińska. M. Zielińska, Didaskalia. Gazeta Teatralna, 1997, nr 19/20, s O nowym przekładzie Fausta. Dyskusja redakcyjna z udziałem: J. St. Burasa, M. Dziewulskiej, J. Ekiera, A. Kopackiego, M. Łukasiewicz, K. Osińskiej, Literatura na Świecie, 1998, nr Польша думает за нас (Polska myśli za nas). Z Katarzyną Osińską rozmawiali Olga Gałachowa, Irina Murawjowa, Pawieł Tichomirow, «Дом актера. Газета о театре» (Moskwa, 2004, nr 93, s Мифы надо держать на виду. Польский и русский театр: история, память, забвение (Mity trzeba mieć na oku. Teatr polski i rosyjski: historia, pamięć, zapomnienie). Zapis dyskusji okrągłego stołu z udziałem Katarzyny Osińskiej (prowadząca), Borisa Dubina, Dariusza Kosińskiego, Grzegorza Niziołka, Piotra Gruszczyńskiego, Natalii Jakubowej, Mariny Dawydowej, Władimira Salnikowa, Krzysztofa Warlikowskiego, Grzegorza Laszuka, Konstantina Bogomołowa, Jeleny

9 Przekłady: Grieminy, Maksima Kuroczkina oraz Adama Pomorskiego (gość specjalny), «Искусство кино», изд. Министерство Культуры РФ, 2011, nr 7, s L. Szilárd, Dzieciństwo Luvers laboratorium nowej powieści, Literatura na Świecie, 1986, nr 3, s [przekład opublikowany pod nazwiskiem: Jończyk Katarzyna]. 2. Kuprijanow, Aleksander Błok i Maksymilian Wołoszyn, Literatura na Świecie, 1986, nr 3, s , [przekład opublikowany pod nazwiskiem: Jończyk Katarzyna]. 3. W.N. Komissarow, Pewne aspekty rozwoju teorii przekładu w chwili obecnej, Literatura na Świecie, 1986, nr 3, s , [przekład opublikowany pod nazwiskiem: Jończyk Katarzyna]. 4. S. Gonczarenko, Typologia przekładów poetyckich a krytyka literacka, Literatura na Świecie, 1986, nr 3, s , [przekład opublikowany pod nazwiskiem: Jończyk Katarzyna]. 5. A. Waksberg, Procesy, Dialog, 1988, nr 10, s J. Gierasimow, Stukanie do drzwi, Literatura na Świecie, 1989, nr 5-6, s A. Wasiliew, Modena, Odra, 1991, nr 5, s. 72 [przekład opublikowany pod nazwiskiem: Jończyk Katarzyna]; 8. M. Turowska, Czy CAMP potrzebny jest ubogim? O teatrze Romana Wiktiuka, Literatura na Świecie, 1994, nr M. Turowska, Andriej Tarkowski: przedwczesny Hamlet, Kwartalnik Filmowy, 1995, nr M. Lipowiecki, Nowy moskiewski styl, Literatura na Świecie, 2001, nr 10-11, s Próba nie-teatru. Z Anatolijem Wasiljewem rozmawiają Gleb Sitkowski i Olga Romancowa, Didaskalia. Gazeta Teatralna, 2002, nr 47, s E. Koczergin, Legenda Wyspy Pietrowskiej, Teatr, 2004, nr 9, s W. Meyerhold, O występach gościnnych Mei Lanfanga w Moskwie, [w:] Mei Lanfang. Mistrz opery pekińskiej, pod red. G. Ziółkowskiego i E. Guderian-Czaplińskiej, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno- Kulturowych, Wrocław 2005, s Władysław Iwanow, Ekstatyczny teatr Jewgienija Wachtangowa, Didaskalia. Gazeta Teatralna, luty 2008, nr 83, s (tekst ten został przedrukowany w książce Jewgienij Wachtangow co zostaje po artyście teatru?, wstęp, kronika, redakcja K. Osińska, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2008, s ). 15. N. Lindovská, Jewgienij Wachtangow i Michaił Czechow, albo Żenia i jego malutki fantom, [w:] Jewgienij Wachtangow co zostaje po artyście teatru?, wstęp, kronika, redakcja K. Osińska, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2008, s Hasła słownikowe: Izaak Babel, Aleksander Błok [w:] Leksykon pisarzy świata XX wieku, Fundacja Literatura Światowa, Warszawa 1997, s ,

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl PBP FILIA W SŁUPCY 62-400 Słupca, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Jarocki, Jerzy ( )

Jarocki, Jerzy ( ) Jarocki, Jerzy (1929-2012) Artykuły Wywiady z lat 1964-2013 1964 Kudliński, Tadeusz. - Tydzień teatralny, 16.05.1964. Udane Kucharki : [Jarocki w PWST]. 1964. 1967 Sienkiewicz, Marian. Przedstawienia dyplomowe

Bardziej szczegółowo

Taniec w kulturze globalnej. Zyski i straty

Taniec w kulturze globalnej. Zyski i straty Ogólnopolska konferencja Taniec w kulturze globalnej. Zyski i straty 29-30 listopada 2014 Organizator: Koło Naukowe Teorii Tańca przy Zakładzie Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Godzina Impreza Moderator (organizator) Lokalizacja. 22 maja, czwartek. Prezentacja stoiska narodowego Federacji Rosyjskiej. Obiad à la fourchette.

Godzina Impreza Moderator (organizator) Lokalizacja. 22 maja, czwartek. Prezentacja stoiska narodowego Federacji Rosyjskiej. Obiad à la fourchette. Program imprez stoiska narodowego Federacji Rosyjskiej w ramach 5 Warszawskich Targów Książki (22-25 maja 2014 roku) Lokalizacja: Stadion Narodowy w Warszawie Godzina Impreza Moderator (organizator) Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego S Y L A B U S MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013 1. NAZWA PRZEDMIOTU polska/angielska 2. KOD PRZEDMIOTU Dramaturgia / Dramaturgy 3. KIERUNEK Reżyseria dramatu WYDZIAŁ 4. SPECJALNOŚĆ Reżyseria

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

Motyw snu w literaturze

Motyw snu w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Motyw snu w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 Materiały ogólne 1. Danek, D. : Sen (marzenie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ REKRUTACJA NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ REKRUTACJA NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ REKRUTACJA NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 Egzamin (rozmowa kwalifikacyjna) dla kandydatów ze starą maturą lub świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą ROZMOWA

Bardziej szczegółowo

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek Bibliografie literackie online oprac. dr Aneta Drabek Polska Bibliografia Literacka online Polska Bibliografia Literacka jest (z założenia) bieżącą bibliografia literacką. Ukazuje się od 1954 r., kiedy

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

Teksty i konteksty - literaturoznawstwo Kod przedmiotu

Teksty i konteksty - literaturoznawstwo Kod przedmiotu Teksty i konteksty - literaturoznawstwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Teksty i konteksty - literaturoznawstwo Kod przedmiotu 09.0-WH-FRSD-TKl-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZGŁOSZONYCH PUBLIKACJI: Publikacje w czasopismach naukowych: Strona 1 z 28. ID Publikacji: 56acb60f81064d8e0ab1378c.

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZGŁOSZONYCH PUBLIKACJI: Publikacje w czasopismach naukowych: Strona 1 z 28. ID Publikacji: 56acb60f81064d8e0ab1378c. Strona 1 z 28 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZGŁOSZONYCH PUBLIKACJI: Publikacje w czasopismach naukowych: Lp: 1 ID Publikacji: 56acb60f81064d8e0ab1378c Tytuł czasopisma: Teatr ISSN: 0040-0769 Tytuł publikacji: Teatr

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

~ TeatrN9wy. ~w Łodzi. Mała Sala ul. Zachodnia 93. Sławomir Mrożek EMIGRANCI. premiera: 7 maja 1977

~ TeatrN9wy. ~w Łodzi. Mała Sala ul. Zachodnia 93. Sławomir Mrożek EMIGRANCI. premiera: 7 maja 1977 ~ TeatrN9wy ~w Łodzi Mała Sala ul. Zachodnia 93 Sławomir Mrożek EMIGRANCI premiera: 7 maja 1977 Sławomir Mrożek EMIGRANCI A A X X Obsada: JAN ZDROJEWSKI BOGUSŁAW SOCHNACKI Reżyseria: Scenografia: WITOLD

Bardziej szczegółowo

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek

Bibliografie literackie online. oprac. dr Aneta Drabek Bibliografie literackie online oprac. dr Aneta Drabek Polska Bibliografia Literacka online Polska Bibliografia Literacka jest (z założenia) bieżącą bibliografia literacką. Ukazuje się od 1954 r., kiedy

Bardziej szczegółowo

JURY NAGRODY. Ewa Wójciak aktorka, dyrektor Teatru Ósmego Dnia. Janusz Majcherek krytyk, redaktor naczelny miesięcznika Teatr

JURY NAGRODY. Ewa Wójciak aktorka, dyrektor Teatru Ósmego Dnia. Janusz Majcherek krytyk, redaktor naczelny miesięcznika Teatr JURY Ewa Wójciak aktorka, dyrektor Teatru Ósmego Dnia Janusz Majcherek krytyk, redaktor naczelny miesięcznika Teatr Paweł Szkotak reżyser, dyrektor Teatru Biuro Podróży Lech Śliwonik krytyk, rektor Akademii

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 200/20 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

Poniższe wzory opisów bibliograficznych zostały opracowane dla potrzeb maturzystów naszej szkoły i są obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014.

Poniższe wzory opisów bibliograficznych zostały opracowane dla potrzeb maturzystów naszej szkoły i są obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014. Poniższe wzory opisów bibliograficznych zostały opracowane dla potrzeb maturzystów naszej szkoły i są obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014. CAŁA KSIĄŻKA 1. Opis bibliograficzny (całej) książki (jednego

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa. Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rok szkolny 2013/2014

Bibliografia załącznikowa. Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rok szkolny 2013/2014 Bibliografia załącznikowa Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni rok szkolny 2013/2014 OPIS BIBLIOGRAFICZNY Uporządkowany zespół danych o książce lub innym dokumencie służących do

Bardziej szczegółowo

Układ bibliografii : Literatura podmiotu - teksty będące przedmiotem analizy i interpretacji, np. utwory literackie, dzieła filmowe, dzieła sztuki.

Układ bibliografii : Literatura podmiotu - teksty będące przedmiotem analizy i interpretacji, np. utwory literackie, dzieła filmowe, dzieła sztuki. Bibliografia załącznikowa - (literatura przedmiotu, wykaz źródeł) zawiera skrócone opisy bibliograficzne dokumentów, na które powołuje się autor pracy(cytowanych lub tylko związanych z tematem). Sporządza

Bardziej szczegółowo

Monografie: Artykuły opublikowane:

Monografie: Artykuły opublikowane: Monografie: 1. Emigracja polska w Australii w latach 1980 2000, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 276, ISBN 83-7322-865-9 2. Zarys historii gospodarczej Australii w XX wieku, Wydawnictwo Adam

Bardziej szczegółowo

KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte

KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte 1. Bobryk Jerzy Twardowski teoria działania / Jerzy Bobryk. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2001. - 176 s. 2. Jadczak Ryszard Człowiek szukający etyki

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII Bibliografia uporządkowany spis dokumentów (książek, artykułów) wraz z opisem umożliwiającym identyfikację dzieła. Opis bibliograficzny podstawowe dane identyfikujące dzieło

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA Z JĘZYKA POLSKIEGO. Co to jest bibliografia?

MATURA USTNA Z JĘZYKA POLSKIEGO. Co to jest bibliografia? MATURA USTNA Z JĘZYKA POLSKIEGO Co to jest bibliografia? Sam termin bibliografia pochodzi z języka greckiego od biblion lub biblios książka oraz od słowa graphein czynność pisania. Zatem już w starożytnej

Bardziej szczegółowo

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych/Instytut Kulturoznawstwa/Zakład Historii Kultury/Akademicka Przestrzeń Kulturalna (bud.

Bardziej szczegółowo

Seminaria magisterskie w roku akademickim 2014/2015

Seminaria magisterskie w roku akademickim 2014/2015 ostatnia aktualizacja: 19 stycznia 2015 r. Seminaria magisterskie w roku akademickim 2014/2015 Studenci wybierają seminarium w ramach kierunku. Prowadzący seminarium ma prawo określić wymagania wstępne

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII Bibliografia uporządkowany spis dokumentów (książek, artykułów) wraz z opisem umożliwiającym identyfikację dzieła. Opis bibliograficzny podstawowe dane identyfikujące dzieło

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne. Fundacji YouHaveIt. za rok Fundacja nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)

Sprawozdanie merytoryczne. Fundacji YouHaveIt. za rok Fundacja nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) Sprawozdanie merytoryczne Fundacji YouHaveIt za rok 2015 Dane: Fundacja YouHaveIt z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Browarna 6, 87-100 Toruń; wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 3 października 2006

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : Życie i dzieło

CZESŁAW MIŁOSZ : Życie i dzieło PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (0-63) 242 63 39 (0-63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl PBP FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PODMIOTOWO - PRZEDMIOTOWA

PREZENTACJA PODMIOTOWO - PRZEDMIOTOWA PREZENTACJA PODMIOTOWO - PRZEDMIOTOWA 1. Czesław Miłosz: in memoriam. Red t. J. Gromek. Kraków 2004. ISBN 83-240-0503-X (slajd 1) 2. Miłosz Cz.: Na brzegu rzeki. Kraków 1994. ISBN 83-7006-254-7

Bardziej szczegółowo

3. Poziom i kierunek studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia, wzornictwo i architektura wnętrz

3. Poziom i kierunek studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia, wzornictwo i architektura wnętrz SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: MALARSTWO 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia, wzornictwo i architektura

Bardziej szczegółowo

Tradycja kulturowa literatury - opis przedmiotu

Tradycja kulturowa literatury - opis przedmiotu Tradycja kulturowa literatury - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Tradycja kulturowa literatury Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlD-TRA-2-Ć-S14_pNadGenCYJ15 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

03/07/2015. do kiedy: do 07/07/15

03/07/2015. do kiedy: do 07/07/15 03/07/2015 My w Europie otwarcie wystawy fotograficznej studentów trzech uczelni /Szkoła Filmowa w Łodzi, Akademia Designu w Berlinie, Lwowska Narodowa Akademia Sztuki/ gdzie: most na Odrze, Słubice Frankfurt

Bardziej szczegółowo

Ziemia świętokrzyska (historia, ludzie, przyroda) w utworach Stefana Żeromskiego

Ziemia świętokrzyska (historia, ludzie, przyroda) w utworach Stefana Żeromskiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ziemia świętokrzyska (historia, ludzie, przyroda) w utworach Stefana Żeromskiego Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2004 2 1. Adamczyk, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

Literatura piękna w teatrze i na dużym ekranie

Literatura piękna w teatrze i na dużym ekranie XV LO Dygasińskiego 15, Kraków Literatura piękna w teatrze i na dużym ekranie Klasa II-III LO Marek Brzeski 2014-2015 Cele kształcenia poznanie historii teatru, jego funkcji na przestrzeni dziejów poznanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM (ZE ZBIORÓW PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KIELCACH) PODRĘCZNIKI 1. BIERNACKA Ewa, HERMAN Wilga : Jak pisać wypracowania

Bardziej szczegółowo

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski To festiwal filmowy zorganizowany dla uczczenia osoby i twórczości

Bardziej szczegółowo

Gombrowicz Witold Kronos : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Gombrowicz Witold Kronos : zestawienie bibliograficzne w wyborze Gombrowicz Witold Kronos : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Anna Knajder-Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. 1. Bartczak, Kacper : Wielość literatury i autokreacja

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE Bibliografia z greki biblion książka, graphen pisać Bibliografia uporządkowany spis / wykaz,zestawienie dokumentów / zestawiony wg pewnych kryteriów, spełniający

Bardziej szczegółowo

Lp Temat Data Zaproszony gość

Lp Temat Data Zaproszony gość Tematyka spotkań klubowych w roku szkolnym 2000/2001 Lp Temat Data Zaproszony gość 1. Boże Narodzenie, Weinachten, Christmas, - jak obchodzą je chrześcijanie? Rola i zadania związków zawodowych w realiach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM "SOLIDARNOŚĆ" LISTA WNIOSKÓW ROZPATRZONYCH POZYTYWNIE

PROGRAM SOLIDARNOŚĆ LISTA WNIOSKÓW ROZPATRZONYCH POZYTYWNIE Lp. Numer wniosku PROGRAM "SOLIDARNOŚĆ" LISTA WNIOSKÓW ROZPATRZONYCH POZYTYWNIE Nazwa wnioskodawcy Nazwa projektu Kwota dotacji 1. 4/10 Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku 2. 10/10

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Wprowadzenie... 13. Biblioteka miejsce prezentacji i realizacji tekstu artystycznego... 19

Spis treści. Rozdział I. Wprowadzenie... 13. Biblioteka miejsce prezentacji i realizacji tekstu artystycznego... 19 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I Biblioteka miejsce prezentacji i realizacji tekstu artystycznego... 19 1.1. Biblioteka jako audytorium... 22 1.1.1. Biblioteka publiczna... 23 1.1.1.1. Typy czytelników...

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK Wydział Nauk Humanistycznych I semestr, rok akad. 2015/2016 INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ S P E C J A L I Z A C J A N A U C Z Y C I E L S K A 15:50 17:30 Dydaktyka języka i literatury (podstawy) (wykład)

Bardziej szczegółowo

Sposoby nawiązania do horacjańskiej myśli Non omnis moriar w utworach literatury polskiej

Sposoby nawiązania do horacjańskiej myśli Non omnis moriar w utworach literatury polskiej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Sposoby nawiązania do horacjańskiej myśli Non omnis moriar w utworach literatury polskiej zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk

Bardziej szczegółowo

Jerzy Święch Katedra Historii Literatury Polskiej I UMCS w Lublinie. Biuletyn Polonistyczny 11/33, 73-76

Jerzy Święch Katedra Historii Literatury Polskiej I UMCS w Lublinie. Biuletyn Polonistyczny 11/33, 73-76 Jerzy Święch Katedra Historii Literatury Polskiej I UMCS w Lublinie Biuletyn Polonistyczny 11/33, 73-76 1968 isystent Tadeusz B ł a ż e j e w s k i W druku: - 73-1. Pojęcie pokolenia literackiego. "Sprawozdania

Bardziej szczegółowo

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: PR i Zarządzanie kulturą Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Teleinformatyka Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

William Shakespeare ( )

William Shakespeare ( ) CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE William Shakespeare (1564-1616) Zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów CDN PBP w Koninie Filii

Bardziej szczegółowo

Wydział Wiedzy o Teatrze studia stacjonarne licencjackie, rok akademicki 2017/2018 semestr zimowy

Wydział Wiedzy o Teatrze studia stacjonarne licencjackie, rok akademicki 2017/2018 semestr zimowy Rok 1 Warsztat pisarski M. Zielińska Warsztat teatrologa M. Żurawski Lektorat jęz. angielskiego Z. Możejko K. Czopek 8.00 9.00 Basen ul. Esperanto 5 (od 4.10) 27.09 godz. 10.00 spotkanie organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 1.Agencja SOLARIS (Olsztyn) 2.Akademicka Oficyna Wydawnicza (Lublin) 3.Akapit Press (Łódź) 4.Baobab (Warszawa)

Załącznik nr 2. 1.Agencja SOLARIS (Olsztyn) 2.Akademicka Oficyna Wydawnicza (Lublin) 3.Akapit Press (Łódź) 4.Baobab (Warszawa) Załącznik nr 2 1.Agencja SOLARIS (Olsztyn) 2.Akademicka Oficyna Wydawnicza (Lublin) 3.Akapit Press (Łódź) 4.Baobab (Warszawa) 5.Bertelsmann Media (Warszawa) 6.Bezdroża (Kraków) 7.BIS (Warszawa) 8.BOSZ

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Biuletyn Polonistyczny 32/2 (113), 204-207

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Biuletyn Polonistyczny 32/2 (113), 204-207 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Biuletyn Polonistyczny 32/2 (113), 204-207 1989 - 204 - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Instytut Filologii Polskiej 1987/1988 W roku akad. 1987/88 struktura

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI 2011/2012. Klasa III a

PODRĘCZNIKI 2011/2012. Klasa III a Klasa III a 1. Język polski: Kopciński J.: Przeszłość to dziś. Literatura - język - kultura. Podręcznik do klasy III. Warszawa: Wyd. STENTOR. 3. Język francuski: uzgodnione z nauczycielem. najnowsze. o

Bardziej szczegółowo

Poniżej lista miast, w których odbędą się konferencje:

Poniżej lista miast, w których odbędą się konferencje: Zapraszamy nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na konferencje wprowadzające do programu Miłosz odnowa. Podczas konferencji będą mieli Państwo okazję wysłuchać wykładów ekspertów, znanych

Bardziej szczegółowo

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 I LITERATURA 1. Analizując wybrane przykłady, omów funkcjonowanie motywu snu w literaturze różnych epok. 2. Macierzyństwo w literaturze

Bardziej szczegółowo

XVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2012

XVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2012 XVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2012 Sobota, 6 października Najmniejszy bal świata Teatr Baj Pomorski - Toruń 70 min 7 lat Teatr Powszechny Grajkółko Teatr Atofri/Poznańska

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział. koordynator modułu Prof. zw. dr hab. Halina Mazurek aristokles@op.pl rok akademicki 2012/2013

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział. koordynator modułu Prof. zw. dr hab. Halina Mazurek aristokles@op.pl rok akademicki 2012/2013 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: filologia, I stopień Sylabus modułu: Historia literatury rosyjskiej 02-FL-JRT-S1-HLR02 Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): 1. ogólne koordynator

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

Książka wielotomowa: Prus Bolesław, Lalka, T.1-3, Warszawa: Świat Książki, 2002, ISBN 83-7311-26-85

Książka wielotomowa: Prus Bolesław, Lalka, T.1-3, Warszawa: Świat Książki, 2002, ISBN 83-7311-26-85 WZÓR SKRÓCONEGO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO Przyjęty w LO nr IV WAŻNE INFORMACJE: dane do opisu bibliograficznego spisujemy zawsze z karty tytułowej a nie z okładki książki, tytuły dzieł zapisuje się kursywą,

Bardziej szczegółowo

Kwartet Czterech Kultur Łódź Berlin Tel Awiw Sankt Petersburg

Kwartet Czterech Kultur Łódź Berlin Tel Awiw Sankt Petersburg Kwartet Czterech Kultur Łódź Berlin Tel Awiw Sankt Petersburg ORGANIZATOR: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina Kwartet Czterech Kultur koncert premierowy ARTYŚCI

Bardziej szczegółowo

OSKAR KOLBERG ( )

OSKAR KOLBERG ( ) OSKAR KOLBERG (1814-1890) BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA Pieśni ludu polskiego / Oskar Kolberg. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1961. - LVI, XI, 448 s. Dzieła wszystkie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY TWORZENIA. oprac. Edyta Gawin cop. 2011

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY TWORZENIA. oprac. Edyta Gawin cop. 2011 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY TWORZENIA oprac. Edyta Gawin cop. 2011 DEFINICJA Bibliografia załącznikowa - spis / wykaz dokumentów wykorzystywanych przy tworzeniu referatów, wypracowań, prezentacji

Bardziej szczegółowo

str. 1 Data złożenia oferty w Kancelarii Magistratu Sygnatura oferty w ewidencji Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK

str. 1 Data złożenia oferty w Kancelarii Magistratu Sygnatura oferty w ewidencji Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK Wykaz ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. Całoroczna

Bardziej szczegółowo

1. Socrealizm Cele lekcji Metoda i forma pracy Środki dydaktyczne. 1. a) Wiadomości. 2. b) Umiejętności.

1. Socrealizm Cele lekcji Metoda i forma pracy Środki dydaktyczne. 1. a) Wiadomości. 2. b) Umiejętności. 1. Socrealizm Uczeń powinien: 1. 1. Cele lekcji 1. a) Wiadomości umiejscowić epokę w czasie, przyporządkować dzieła autorom, łączyć prezentowane dzieła z miejscem, w którym się znajdują, przypisać technikę

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (18-24.02.2011) 1 010 a p 2004513750 150 a Budownictwo x czasopisma z Polska y 1918-1939 r. 2 010 a p 2004513751 150 a Budownictwo

Bardziej szczegółowo

WIŚNIOWY SAD. Obsada. Anton Czechow. Premiera: 16 grudnia Duża Scena Czas trwania: 1 godzina 35 minut (bez przerw)

WIŚNIOWY SAD. Obsada. Anton Czechow. Premiera: 16 grudnia Duża Scena Czas trwania: 1 godzina 35 minut (bez przerw) WIŚNIOWY SAD Anton Czechow Ostatni dramat Czechowa, o życiowych rozbitkach, wysadzanym z siodła prowincjonalnym ziemiaństwie. Lubow Raniewska (Dorota Kolak) dziedziczka rodzinnego majątku na rosyjskiej

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Suwałki, 2014 2 I. WYDAWNICTWA ZWARTE A. Wierusz-Kowalski

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach:

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach: Zuzanna Rabska - walory edukacyjne twórczości dla dzieci (ujęcie pedagogiczne i literackie) : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Urodził się 13 września 1938 roku w Poznaniu. Jest polskim prozaikiem, dramaturgiem i felietonistą.

Urodził się 13 września 1938 roku w Poznaniu. Jest polskim prozaikiem, dramaturgiem i felietonistą. Urodził się 13 września 1938 roku w Poznaniu. Jest polskim prozaikiem, dramaturgiem i felietonistą. Studiował historię na Uniwersytecie Warszawskim, potem przeniósł się na Wydział Aktorski Paostwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

OSKAR KOLBERG. Bibliografia osobowa podmiotowa Wydawnictwa zwarte

OSKAR KOLBERG. Bibliografia osobowa podmiotowa Wydawnictwa zwarte OSKAR KOLBERG Bibliografia osobowa podmiotowa Wydawnictwa zwarte Pieśni ludu polskiego / Oskar Kolberg. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1961. - LVI, XI,

Bardziej szczegółowo

Język a a komunikacja 2628. Tłumacz wobec problemów kulturowych Monografia z cyklu Język trzeciego tysiąclecia pod redakcją Marii Piotrowskiej

Język a a komunikacja 2628. Tłumacz wobec problemów kulturowych Monografia z cyklu Język trzeciego tysiąclecia pod redakcją Marii Piotrowskiej Język a a komunikacja 2628 Tłumacz wobec problemów kulturowych Monografia z cyklu Język trzeciego tysiąclecia pod redakcją Marii Piotrowskiej Kraków 2010 Spis treści Słowo wstępne.................................

Bardziej szczegółowo

70. rocznica śmierci Janusza Korczaka OBRAZU

70. rocznica śmierci Janusza Korczaka OBRAZU 70. rocznica śmierci Janusza Korczaka II FESTIWAL SŁOWA I OBRAZU pod hasłem W Królestwie Stubarwnego Nieba pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Babisza Starosty Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Co to jest BIBLIOGRAFIA???

Co to jest BIBLIOGRAFIA??? Co to jest BIBLIOGRAFIA??? 2010 Joanna Marlicka Krzysztof Dzierbicki Bibliografia to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów (opisów bibliograficznych) spełniający zadania informacyjne.

Bardziej szczegółowo

Informacja dla maturzystów BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

Informacja dla maturzystów BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA Informacja dla maturzystów BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA LITERATURA PODMIOTU Teksty kultury ( utwory literackie, filmy, reklamy, reprodukcje, materiał językowy ), wybrane do analizy i omówienia podczas prezentacji

Bardziej szczegółowo

KONFLIKT POKOLEŃ W LITERATURZE

KONFLIKT POKOLEŃ W LITERATURZE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach KONFLIKT POKOLEŃ W LITERATURZE zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybóri opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2007 2 1. Drabarek, Barbara : Słownik motywów

Bardziej szczegółowo

KOLEJNOŚĆ PREZENTACJI. 6 kwietnia / BLOK I. godz / Sala Widowiskowa. 1. Teatr PUK-PUK (15 aktorów) Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku

KOLEJNOŚĆ PREZENTACJI. 6 kwietnia / BLOK I. godz / Sala Widowiskowa. 1. Teatr PUK-PUK (15 aktorów) Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku KOLEJNOŚĆ PREZENTACJI 6 kwietnia / BLOK I godz. 9.30-10.00 / Sala Widowiskowa 1. Teatr PUK-PUK (15 aktorów) Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku Reżyser: Katarzyna Marjasiewicz Głusi spektakl dramatyczny

Bardziej szczegółowo

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia Semestr 1. PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia E/- Podstawy teorii kultury 46 E 4 stęp do antropologii kultury 20 20 oc. 2 Elementy historii

Bardziej szczegółowo

There are no translations available.

There are no translations available. There are no translations available. Akademia Muzyczna w Łodzi zaprasza na bezpłatne, 2-letnie (2009-2011), niestacjonarne "P odyplomowe studia muzyki filmowej, komputerowej i twórczości audiowizualnej",

Bardziej szczegółowo

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem [FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem Na początek reggae, a później polski rock - na błoniach Politechniki Opolskiej trwa koncert Rock Opole, zorganizowany w ramach imprez towarzyszących

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY II DO LISTOPADA 2016 ROKU

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY II DO LISTOPADA 2016 ROKU ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY II DO LISTOPADA 06 ROKU 49. Oświecenie wiek rozumu; Wprowadzenie do epoki () I.3.) II 50. Od naiwnego do krytycznego pojmowania rzeczywistości Kandyd Woltera w kontekście filozofii

Bardziej szczegółowo

MAŁA AKADEMIA TEATRALNA

MAŁA AKADEMIA TEATRALNA program edukacji kulturalnej dla dzieci z klas IV - VI MAŁA AKADEMIA TEATRALNA Proszę wyobrazić sobie 70-tkę dzieci, które przez dwie godziny bawią się w teatr: słuchają opowieści o historii teatru, oglądają

Bardziej szczegółowo

PŁATONOW. Obsada. Anton Czechow. Premiera: 26 października Scena Kameralna Czas trwania: 2 godziny 10 minut (jedna przerwa) Tylko dla dorosłych

PŁATONOW. Obsada. Anton Czechow. Premiera: 26 października Scena Kameralna Czas trwania: 2 godziny 10 minut (jedna przerwa) Tylko dla dorosłych PŁATONOW Anton Czechow Na deski Teatru Wybrzeże powraca dramaturgia Antona Czechowa - wspaniałego, obdarzonego błyskotliwym poczuciem humoru, wnikliwego zmysłem obserwacji rosyjskiego dramatopisarza i

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY GRUPA MŁODSZA przedszkolne red. ks. M. Zając, Pan Bóg kocha dzieci podręcznik grupy czterolatków, Wyd. Gaudium ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY GRUPA STARSZA przedszkolne red. ks. M. Zając, Jestem

Bardziej szczegółowo

red. ks. M. Zając, Pan Bóg kocha dzieci podręcznik grupy czterolatków, Wyd. Gaudium Lublin ODDZIAŁ PIĘCIOLATKÓW KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

red. ks. M. Zając, Pan Bóg kocha dzieci podręcznik grupy czterolatków, Wyd. Gaudium Lublin ODDZIAŁ PIĘCIOLATKÓW KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ ODDZIAŁ CZTEROLAKÓW przedszkolne red. ks. M. Zając, Pan Bóg kocha dzieci podręcznik grupy czterolatków, Wyd. Gaudium Lublin ODDZIAŁ PIĘCIOLATKÓW przedszkolne red. ks. M. Zając, Jestem dzieckiem Bożym podręcznik

Bardziej szczegółowo

Oskar Kolberg etnograf, folklorysta, kompozytor

Oskar Kolberg etnograf, folklorysta, kompozytor Skierniewice, luty 2014 Oskar Kolberg etnograf, folklorysta, kompozytor 1. OSKAR Kolberg : zarys życia i działalności / Ryszard Górski. - Warszawa, 1971 Lokalizacja: Skierniewice Wypożyczalnia 12061 2.

Bardziej szczegółowo

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina Zestawienie ofert w Konkursie z dziedziny kultury AD 2010 wraz z przyznanymi dotacjami Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Bardziej szczegółowo

70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul.

70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul. 70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul. Jerzy Jerych malarstwo 31.01. - 15.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw

Bardziej szczegółowo

Historia w sztuce - opis przedmiotu

Historia w sztuce - opis przedmiotu Historia w sztuce - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Historia w sztuce Kod przedmiotu 08.3-WH-HD-HS- 16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Historia Profil ogólnoakademicki Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Prawa dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Wybór i opracowanie Elżbieta Skowron Kielce 2013 Korekta Marta Boszczyk Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNY DLA MŁODEGO WIDZA

POWSZECHNY DLA MŁODEGO WIDZA POWSZECHNY DLA MŁODEGO WIDZA DZIAŁANIA EDUKACYJNE SEZON 2014/2015 DZIAŁANIA EDUKACYJNE W TEATRZE POWSZECHNYM Teatr Powszechny w Warszawie rozwija działania edukacyjne, które kieruje do uczniów oraz nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Polsko - Niemieckie Semiarium Naukowe

Polsko - Niemieckie Semiarium Naukowe Archiwum Państwowe w Poznaniu wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Albert Ludwigs Universität Freiburg zapraszają w dniach 19-21 maja 2011 r. na polsko niemieckie

Bardziej szczegółowo

Wiedza o Rosji II - opis przedmiotu

Wiedza o Rosji II - opis przedmiotu Wiedza o Rosji II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wiedza o Rosji II Kod przedmiotu 08.9-WH-FRSP-WK2-Ć-S14_gen8GFYF Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia rosyjska

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym oraz zadań wraz z kwotami przyznanych dotacji.

Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym oraz zadań wraz z kwotami przyznanych dotacji. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 827/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.03.2014 r. Realizacja w roku 2014 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TEATR XXI WIEKU. EAST MEETS WEST WEST MEETS EAST ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

PROJEKT TEATR XXI WIEKU. EAST MEETS WEST WEST MEETS EAST ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE Załącznik nr 2 do SOPZ PROJEKT TEATR XXI WIEKU. EAST MEETS WEST WEST MEETS EAST ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I. CEL PROJEKTU Odnotowanie istotnych przemian, jakie teatrowi europejskiemu przyniosło ostatnie dziesięciolecie

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja tekstologiczno-edytorska

Specjalizacja tekstologiczno-edytorska Specjalizacja tekstologiczno-edytorska Specjalizacja tekstologiczno-edytorska umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu tekstologii i edytorstwa naukowego oraz podstawowych umiejętności niezbędnych do samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu/modułu Teoria teatru lalek Kod przedmiotu PKA27 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Sztuki Lalkarskiej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Przewody doktorskie mgr Karolina Mazur Tytuł rozprawy doktorskiej: Umiejętności tekstotwórcze uczniów szkoły podstawowej w zakresie opowiadania z dialogiem dr hab. Danuta Krzyżyk (Uniwersytet Śląski) dr

Bardziej szczegółowo