Publikacje (wybór) Książki autorskie: 1. Leksykon teatru rosyjskiego XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1997, ss. 191.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publikacje (wybór) Książki autorskie: 1. Leksykon teatru rosyjskiego XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1997, ss. 191."

Transkrypt

1 Katarzyna Osińska Publikacje (wybór) Książki autorskie: 1. Leksykon teatru rosyjskiego XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1997, ss Studio w rosyjskiej kulturze teatralnej XX wieku. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1997, ss Klasztory i laboratoria. Rosyjskie studia teatralne: Stanisławski, Meyerhold, Sulerżycki, Wachtangow, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003, ss Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji. Kontynuacje, zerwania transformacje, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009, ss Książki współautorskie: Historia literatury rosyjskiej XX wieku. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Drawicza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997 [II wyd. 2002; III wyd. 2007]; ; rozdziały o dramaturgii i teatrze: s ; ; ; ; ; Redakcja naukowa: Jewgienij Wachtangow co zostaje po artyście teatru?, wstęp, kronika, redakcja K. Osińska, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2008, ss Rozprawy i artykuły (wybór): 1. Ekumeniczny charakter polskich związków Włodzimierza Sołowjowa, [w:] Dzieło chrystianizacji Rusi Kijowskiej i jego konsekwencje w kulturze Europy, red. R. Łużny, KUL, Lublin 1988, s [artykuł opublikowany pod nazwiskiem: Jończyk Katarzyna]. 2.Anatolij Wasiliew i jego Szkoła Sztuki Dramatycznej, Odra, 1991, nr 5, s [artykuł opublikowany pod nazwiskiem: Jończyk Katarzyna]. 3. Массовые празднества театр, обряд, ритуал (Widowiska masowe teatr, obrzęd, rytuał), [w:] Włodzimierz Majakowski i jego czasy, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1995, s W stronę ikony, Didaskalia, 1996, nr 12, s Поляки в России (Polacy w Rosji), [w:] Мнемозина. Докумнеты и факты из истории русского театра ХХ века, ГИТИС, Моskwa 1996, s Tradycje Grecji antycznej w radzieckiej praktyce i teorii teatralnej lat dwudziestych. Adrian Piotrowski i Siergiej Radłow, [w:] Siew Dionizosa. Inspiracje Grecji antycznej w teatrze i dramacie w Europie Środkowej i Wschodniej. Rekonesans, TNW OBTA - Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i

2 Poszukiwań Teatralno-Kulturowych Wydawnictwo DiG, Warszawa 1997, s [skrócona wersja tekstu pt. Tradycje misteriów i teatru antycznego w porewolucyjnym Piotrogrodzie została opublikowana w: Literatura na Świecie, 1996, nr 8-9, s ]. 7. Czechow w interpretacji Petera Steina, Didaskalia. Gazeta Teatralna (Kraków), 1996, nr 13-14, s Wasiljew: przekraczanie granic, Didaskalia. Gazeta Teatralna (Kraków), 1997, nr 19-20, s Vasziljev határátlépés (Wasiljew przekraczanie granic), przeł. Pászt Patrícia, [w:] A. Vasziljev, Színházi fúga, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, Budapest 1998, s [węgierski przekład artykułu Wasiljew: przekraczanie granic zob. punkt 8]. 10. Ekspansja teatru poza teatr w Rosji Radzieckiej ( ), [w:] Teatr w miejscach nieteatralnych, red. J. Tyszka, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1998, s [skrócony wariant tekstu pod tym samym tytułem ukazał się w: Teatr, 1996, nr 3, s ]. 11. Spór o tradycję w Trzecim Studiu MChAT w latach , [w:] Studia Litteraria Polono-Slavica, tom 3, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1999, s Polska-Rosja: sentymenty i resentymenty, Dialog 1999, nr 1, s Zdejmowanie zasłon ( Don Juan, czyli Kamienny gość i inne wiersze Puszkina Szkoły Sztuki Dramatycznej), Teatr, 2000, nr 7/8, s ; 14. Suler. O Leopoldzie Sulerżyckim, część 1, Didaskalia. Gazeta Teatralna, czerwiec-sierpień 2000, nr 37/38, s. 9-14; część II, październik 2000, nr 39, s ; część III, grudzień 2000, nr 40, s ; część IV, luty 2001, nr 41, s [tekst ten w poprawionym wariancie został opublikowany w książce: Klasztory i laboratoria. Rosyjskie studia teatralne: Stanisławski, Meyerhold, Sulerżycki, Wachtangow, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003, s ]. 15. Чистота пространства в театре Анатолия Васильева (Czystość przestrzeni w teatrze Anatolija Wasiljewa), [w:] Studia Litteraria Polono-Slavica, tom 4. Utopia czystości i góry śmieci Утопия чистоты и горы мусора, red. naukowa R. Bobryk, J. Faryno, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1999, s Obraz Rosji we współczesnej dramaturgii polskiej. Sławomir Mrożek i Janusz Głowacki, [w:] Polacy w oczach Rosjan - Rosjanie w oczach Polaków, red. R. Bobryk i J. Faryno, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2000, s

3 17. Rosjanie na Toruńskim Festiwalu Kontakt. Przywracanie kontaktów, [w:] 80 lat teatru w Toruniu, pod red. J. Skuczyńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń 2000, s Польские театры в дореволюционной Москве (Polskie teatry w przedrewolucyjnej Moskwie), «Новая Польша» 2001, 1, с Świadkowie i świadectwa. Polska recepcja Meyerholda do roku 1939, Pamiętnik Teatralny, 2001, zeszyt 3-4, s Gry z przeszłością. Uwagi na marginesie Festiwalu Złota Maska, Dialog, 2004, nr 7, s Прозрачное тело и тело-материя (Ришард Чесляк «Стойкий проинц» в спектакле Ежи Гротовского и Валери Древиль «Медея» в спектакле Анатолия Васильева) (Ciało przezroczyste i ciało-materia (Ryszard Cieślak Książę Niezłomny w spektaklu Jerzego Grotowskiego i Valérie Dréville Medea w spektaklu Anatolija Wasiljewa), [w:] Телесный код в славянских культурах, ответственный редактор Н. Злыднева, Институт славяноведения РАН, Моskwa 2005, с Kto i dlaczego nie wystawiał Czechowa w Rosji?, [w:] Czechow 100 lat później, pod red. Wasilija Szczukina i Dariusza Kosińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s [artykuł w wersji poprawionej i zmienionej stanowi fragment rozdziału Ciężar dziedzictwa, czyli jak wystawiać Czechowa w Rosji? w książce Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji. Kontynuacje, zerwania transformacje]. 23. Dawida Borowskiego sztuka transformacji, Didaskalia. Gazeta Teatralna (Kraków), 2005, nr 67-68, s [artykuł w wersji poprawionej i zmienionej stanowi fragment rozdziału Awangarda w teatrze radzieckim i rosyjskim XX wieku w książce Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji. Kontynuacje, zerwania transformacje]. 24. Lew Dodin i jego dom, cz. 1, Didaskalia. Gazeta Teatralna (Kraków), 2005, nr 65-66, s ; cz. 2, idem, 2006, nr 70, s [obie części tekstu stały się podstawą rozdziału Lew Dodin miedzy studiem a teatrem reżyserskim w książce Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji. Kontynuacje, zerwania transformacje, s ]. 25. Опасни игри. За младата генерация руски драматурзи и режисьеры (Niebezpieczne gry. O młodej generacji rosyjskich dramaturgów i reżyserów), przeł. B. Olszewska, «Гестус. Театрален алманах», ред. В. Гюлева и М. Праматарова, Фондация «Идея за театър», Sofia 2006, с [przekład na bułgarski artykułu: Gry z przeszłością. Uwagi na marginesie Festiwalu Złota Maska, zob. punkt 20]. 26. Od studia do małego teatru, [w:] Teatr małych form konwencje i zjawiska, pod red. Jana Ciechowicza, Szczecin 2006, s [artykuł w wersji poprawionej i zmienionej stanowi fragment rozdziału Ewolucja studiów i laboratoriów teatralnych

4 w XX wieku w książce Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji. Kontynuacje, zerwania transformacje]. 27. Ciało Medei i Puszkin. Wasiljew wobec Grotowskiego. Szkic do tematu, Didaskalia. Gazeta Teatralna (Kraków), 2006, nr 71, s Третья студия МХАТ после смерти Вахтангова (Trzecie Studio MChAT po śmierci Wachtangowa), «Театр» (Москва) 2007, 29, с [jest to rosyjski przekład rozdziału z książki: Klasztory i laboratoria. Rosyjskie studia teatralne: Stanisławski, Meyerhold, Sulerżycki, Wachtangow, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003]. 29. Półtoraoki strzelec z ulicy Srietienka, Didaskalia. Gazeta Teatralna (Kraków), 2007, nr 78, s Teatr pod gwiazdami. O nowej architekturze teatralnej w Rosji, Teatr (Warszawa), 2007, nr 1 [artykuł w wersji poprawionej i zmienionej stanowi fragment rozdziału Awangarda w teatrze radzieckim i rosyjskim XX wieku w książce Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji. Kontynuacje, zerwania transformacje]. 31. Русские контексты творчества Тадеуша Кантора (Rosyjskie konteksty twórczości Tadeusza Kantora), «Вопросы театра/ Proscaenium, nr 1-2, Государственный институт искусствознания, Моskwa 2008, с Ewolucja widowisk masowych w Związku Radzieckim (od roku 1917 do lat trzydziestych), Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, 2008, nr 2 (281), s Ślady Dybuka w teatrze Tadeusza Kantora, Didaskalia. Gazeta Teatralna (Kraków), 2008, nr 83, s [poprawiony wariant tekstu został opublikowany pod tym samym tytułem w: Jewgienij Wachtangow co zostaje po artyście teatru?, wstęp, kronika, redakcja K. Osińska, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2008, s ]. 34. Michaił Czechow w Polsce, Pamiętnik Teatralny" 2009, nr 1-2, s [współautor: Zbigniew Osiński]. Przekład na język francuski Diffusion différée de la méthode Tchekhov en Pologne, [w:] Milhaïl Tchekhov / Michael Chekhov de Moscou à Hollywood du théâtre au cinéma, sous la direction Marie-Christine Autant-Mathiu, L Entretemps éditions, Montpelier 2009, s Diffusion différée de la méthode Tchekhov en Pologne, [w:] Milhaïl Tchekhov / Michael Chekhov de Moscou à Hollywood du théâtre au cinéma, sous la direction Marie-Christine Autant-Mathiu, L Entretemps éditions, Montpelier 2009, s [współautor: Zbigniew Osiński; tekst ten jest przekładem artykułu wymienionego w punkcie 34]. 36. Polskie życie muzyczne w Moskwie ( ), Muzykalia" 2010, nr IX, zeszyt rosyjski 1pismointernetowe:http://www.demusica.pl/?Pismo_Muzykalia:Muzykalia_IX%2FZ eszyt_rosyjski_1

5 37. The Solitude of Theatre. Meeting with Anatoli Vassiliev in Kraków, led and introduced by Katarzyna Osińska, "Polish Theatre Perspectives", Wyd. Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław, 2010, s Груз наследства (Ciężar dziedzictwa), «Вопросы театра/prosceanium», 2010, nr 3-4, Государственный институт искусствознания, Moskwa, 2010 [rosyjski przekład rozdziału Ciężar dziedzictwa, czyli jak wystawiać Czechowa w Rosji? z książki Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji. Kontynuacje, zerwania transformacje, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009, s ]. 39. Ewolucja radzieckich widowisk masowych, [w:] Teatr masowy - teatr dla mas, red. Małgorzata Leyko, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011, s [książkowy przedruk tekstu opublikowanego w Konteksty. Polska Sztuka Ludowa zob. punkt 32]. 40. Театральная картотека: Путеводитель по польской сцене ХХ века (Kartoteka teatralna: przewodnik po polskiej scenie XX wieku), «Театр» (Moskwa), 2012, nr 5, s Radziecka awangarda: między akademizmem a socrealizmem, Muzykalia 2012, nr 14, zeszyt rosyjski 2, 42. Дон Кихот в инсценировке М.А. Булгакова: некоторые вопросы истолкования романа (Don Kichot w adaptacji Michaiła Bułhakowa: niektóre problemy interpretacji powieści), [w:] Митхаил Булгаков, его время и мы/ Michaił Bułhakow, jego czasy i my, praca zbiorowa pod red. G. Przebindy i J. Świeżego przy współpracy D. Kliabanaua, wydawnictwo Scriptum, Kraków 2012, s Don Kichot jako rosyjska idée fix, Literatura na Świecie, 2012, nr 11-12, s [artykuł recenzyjny z książki: В.Е. Багно, Дон Кихот в России и русское догкихотствo (Don Kichot w Rosji i rosyjski donkichotyzm), Наука, Санкт- Петербург 2009]. 44. Свидетели и свидетельства. Восприятие Мейерхольда в Польше до 1939 года (Świadkowie i świadectwa. Recepcja Meyerholda w Polsce do 1939 roku), «Вопросы театра/prosceanium» 2012, nr 3-4б, s A l origine de l utopie des studios. Le rôle de Soulerjitski, [w:] Créer, ensemble: Points de vue sur les communautés artistiques (fin du XIXe - XXe siècles), sous la direction de Marie-Christine Autant-Matthieu, L Entretemps éditions, Montpelier 2013, s Artykuły popularnonaukowe, recenzje książek i spektakli, omówienia: 1. Deifikacja carów, Odra, 1993, nr 3 [rec. książki: B. Uspienski, W. Żywow, Car i Bóg: semiotyczne aspekty sakralizacji monarchy w Rosji, Warszawa 1992]. 2. Nowe Martwe dusze u Walerego Fokina, Teatr, 1994, nr 6, s Czas Osipa, Teatr, 1994, nr 7/8, s. 43.

6 4. Październik teatralny 1994 roku, Teatr, 1995, nr 1, s Powarska 20, Teatr, 1995, nr 5, s Szkoły teatralne w Moskwie, Didaskalia. Gazeta Teatralna, 1995, nr 7, s O Rosji bez rusycystów [V Światowy Kongres Studiów nad Europą Środkową i Wschodnią, Warszawa, sierpień 1995], Literatura na Świecie, 1995, nr Festiwal dla ludzi (MALTA), Didaskalia. Gazeta Teatralna, 1996, nr 15, s Puszkin, Teatr, 1996, nr 6, s Moskiewskie żegnanie Brodskiego, Literatura na Świecie, 1996, nr Jelena Chodunowa, Didaskalia. Gazeta Teatralna, 1997, nr 17, s Czechow, Sachalin i jego polskie edycje, Literatura na Świecie, 1997, nr 1-2, s [rec. ks.: A. Czechow, Sachalin. Notatki z podroży, Warszawa 1995]. 13. Kronika rosyjskiego futuryzmu, Literatura na Świecie, 1997, nr [rec. ks.: B. Liwszyc, Półtoraoki strzelec, Warszawa 1995]. 14. Festiwal i festyn (Festiwal im. Czechowa, Moskwa), Didaskalia. Gazeta Teatralna 1998, nr 27, s Niechęć do biedy, Kontrapunkt. Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego (Kraków), 1998, nr 6/7 (24/25). 16. Palec do Kontaktu (Starucha 2 A. Wwiedenskiego i D. Charmsa, reż. O. Koršunovas), Dialog, 1998, nr 8, s Taniec na wulkanie. Wokół festiwalu Nieoficjalna Moskwa, Didaskalia. Gazdeta Teatralna, 1999, nr 33, s Miserere (Makbet w reż. E. Nekrošiusa), Teatr, 1999, nr 7/8/9, s Zyski i straty (Festiwal NET, Moskwa), Didaskalia. Gazeta Teatralna, grudzień 1999, nr 34, s Przewodnik po nieoficjalnej Moskwie, Literatura na Świecie, 1999, nr 12, s [rec. ks.: Неофициальная Москва. Гид, каких не было, Москва 1999]. 21. Postscriptum, Didaskalia. Gazeta Teatralna, 1999, nr 34, s.106 [rec. ks.: Неофициальная Москва. Гид, каких не было, Москва 1999]. 22. Wiosna w Moskwie (Festiwal Złota Maska w Moskwie, marca 2000), Didaskalia. Gazeta Teatralna, 2000, nr 36, s Wstęp do katalogu Nowa dramaturgia rosyjska, Centrum Dramaturgii Teatr Polski w Poznaniu, Poznań 2001, s Triumf Meyerholda ( Meyerhold. La mise en scène dans le siècle. Paris, ), Didaskalia. Gazeta Teatralna, 2001, nr 41, s Ekspansja tańca, Didaskalia.Gazeta Teatralna, 2001, nr 42, s Moskwa-Petersburg-Moskwa, Literatura na Świecie 2001, nr 10-11, s Jeśli nie o nowe formy chodzi, to o co?(a. Czechow, Mewa, Deutsches Schauspielhaus w Hamburgu, reż. S. Pucher), Didaskalia. Gazeta Teatralna, 2001, nr 46, s Habima: między misją a sztuką, Dialog 2001, nr 12, s [rec. książki: В. Иванов, Русские сезоны театра Габима, Москва 1999]. 29. Rosja: czas na zmiany, Didaskalia. Gazeta Teatralna 2002, nr 49/50, s Eksperyment na Czechowie (Eksperyment: Czajka, reż. A. Żołdak, Państwowy Teatr Narodów w Moskwie), Didaskalia. Gazeta Teatralna, 2002, nr 49/50, s Rosja jako temat (Festiwal Teatralny Złota Maska, Moskwa, 2003), Didaskalia. Gazeta Teatralna, 2003, nr 54/55/56, s Odkrywanie Rosji: Jekaterynburg, Didaskalia. Gazeta Teatralna, 2003, nr 57, s

7 33. Страсти и медитации. София Губайдулина на "Варшавской осени" (Festiwal Warszawska Jesień, 2003), «Культура» (Moskwa), октября 2003, nr Территория Варшава. Гжегож Яжина поставил спектакль на вокзале, «Культура» (Moskwa), 27 ноября - 3 декабря 2003, nr Grotowski in Russian, Le Théâtre en Pologne - The Theatre in Poland (Warszawa), 2003, nr Planeta Prospera. Planeta Grzegorzewski w Teatrze Narodowym, Didaskalia, 2004, nr 59/60, s. 9; 37. Театральный космос Гжегожевского, przekład Т. Замаховой, «Петербургский театральный журнал», 2004, nr Campowy moralitet (The Rake s Progress I. Strawińskiego, Teatr Bolszoj, reż. D. Czerniakow, Moskwa), Didaskalia. Gazeta Teatralna, 2004, nr 61/62, s Eduard Koczergin, Teatr, 2004, nr 9, s Wojna w piaskownicy (Osada J. Griszkowca, MChAT im. Czechowa, Moskwa), Dialog, 2004, nr 2-3, s Klonowanie sztuki (Dzieci Rozentala L. Diesiatnikowa, reż. E. Nekrošius, Teatr Bolszoj, Moskwa), Teatr, 2005, nr 4-6, s Отцы и дети обетованной земли (Festiwal Dialogu Czterech Kultur, Łódź, 2008), Культура (Moskwa), октября 2008, nr Dwie Alicje i Pan Czas (Alicja, reż. Paweł Miśkiewicz, Teatr Dramatyczny w Warszawie), Didaskalia. Gazeta Teatralna, 2008, nr Grossman i Płatonow w teatrze, czyli o przeszłości krytycznie i sentymentalnie, Didaskalia. Gazeta Teatralna, 2008, nr 85/86, s Переписанный Пушкин на бочках нефти («Борис Годунов». По мотивам А. Пушкина и М. Мусоргсого, Teatr Dramatyczny, Warszawa. Режиссер А. Могучий), «Петербургский театральный журнал» (Petersburg), 2008, nr 4, s (skrócony wariant tekstu pt. Андрей Могучий поставил в Варшаве «Бориса Годунова» został opublikowany w na stronie internetowego pisma Wywiady: 1. Odpowiedź Stanisławskiemu. Z Anatolijem Wasiljewem rozmawia Katarzyna Osińska, Teatr, 1995, nr 5, s Szkoły teatralne w Moskwie, Didaskalia. Gazeta Teatralna, 1995, nr 7, s Szkoła jako indywidualna droga. Z Piotrem Fomienko rozmawia Katarzyna Osińska, Didaskalia. Gazeta Teatralna, 1995, nr 7, s Aktor musi być uniwersalny. Z Andriejem Drozninem rozmawia Katarzyna Osińska, Didaskalia. Gazeta Teatralna, 1995, nr 7, s Reżyserzy i aktorzy GITIS-u. Zapis wypowiedzi Siergieja Żenowacza, Didaskalia. Gazeta Teatralna, 1995, nr 7, s Mrożek z perspektywy Rosji. Z Aloną Karaś rozmawia Katarzyna Osińska, Teatr, 1995, nr 9, s Zmęczony Zachedryński. Z Aleksandrem Fieklistowem rozmawia Katarzyna Osińska,, Teatr, 1995, nr 9, s Wszyscy jesteśmy trudnymi ludźmi. Z Leonidem Chejfecem rozmawia Katarzyna Osińska, Teatr, 1996, nr 5, s Od Taganki do Pokrowki. Z Siergiejem Arcybaszewem rozmawia Katarzyna Osińska, Teatr, 1996, nr 12, s Czym jest laboratorium? Z Nikołajem Czindiajkinem rozmawia Katarzyna Osińska, Didaskalia. Gazeta Teatralna, 1996, nr 12, s

8 11. Czysta przestrzeń duchowa. Z Igorem Popowem rozmawia Katarzyna Osińska, Didaskalia. Gazeta Teatralna, 1997, nr 19-20, s Z sadu do pałacu. Z Borisem Juchananowem i Jurijem Charikowem rozmawia Katarzyna Osińska, Didaskalia. Gazeta Teatralna, 1998, nr 25/26, s Teatr to piękny sad. Z Rimasem Tuminasem rozmawiają Malwina Głowacka, Katarzyna Osińska, Aleksandra Rembowska, Teatr, 1998, nr 4, s O dzieciństwie na Litwie, Makbecie i Skandynawach. Z Kamą Ginkasem rozmawia Katarzyna Osińska, Teatr, 1998, nr 9, s Kąsać czy lizać. Z Olegiem Kulikiem rozmawiają Katarzyna Osińska i Maryla Zielińska, Didaskalia, luty 2000, nr 35, s Coraz rzadziej mówię ja. Z Jewgienijem Griszkowcem rozmawia Katarzyna Osińska, Dialog, 2000, nr 12, s [przedruk fragmentu rozmowy w: Nowa dramaturgia rosyjska, Centrum Dramaturgii Teatr Polski w Poznaniu, Poznań 2001]; 17. Это до сих пор является лучшим воспоминанием..., Беседу с Эрвином Аксером ведет Катажина Осиньская, «Петербургский театральный журнал», 2003, nr 32, s Od małego byłem pomysłowy. Z Eduardem Koczerginem rozmawia Katarzyna Osińska, Teatr, 2004, nr 9, s Leningrad. Rozmowa z Ewą Starowieyska i Erwinem Axerem, Notatnik Teatralny, 2005, nr 36-37, s Nie przeszkadzać za bardzo aktorowi. Z Lwem Dodinem rozmawia Katarzyna Osińska Didaskalia. Gazeta Teatralna, 2005, 65-66, s Pytania do Medei. Z Anatolijem Wasiljewem rozmawia Katarzyna Osińska, Didaskalia. Gazeta Teatralna, 2006, nr 76, s Nie żałuję, że zbudowałem ten teatr. Z Anatolijem Wasiljewem rozmawia Katarzyna Osińska, Didaskalia. Gazeta Teatralna, 2007, nr 78, s Teatr u boga. Z Anatolijem Wasiljewem rozmawia Katarzyna Osińska, Didaskalia. Gazeta Teatralna 2010, nr 95, s Udział w dyskusjach: 1. Płatonow po polsku. Dyskusja redakcyjna z udziałem: H. Chłystowskiego, A. Drawicza, T. Komendanta, K. Osińskiej, A. Pomorskiego, R. Śliwowskiego, Literatura na Świecie, 1996, nr 7, s Natchniona lekkość. Don Juan albo Kamienny gość i inne wiersze lekcje Anatolija Wasiljewa. Rozmawiają: G. Niziołek, K. Osińska. M. Zielińska, Didaskalia. Gazeta Teatralna, 1997, nr 19/20, s O nowym przekładzie Fausta. Dyskusja redakcyjna z udziałem: J. St. Burasa, M. Dziewulskiej, J. Ekiera, A. Kopackiego, M. Łukasiewicz, K. Osińskiej, Literatura na Świecie, 1998, nr Польша думает за нас (Polska myśli za nas). Z Katarzyną Osińską rozmawiali Olga Gałachowa, Irina Murawjowa, Pawieł Tichomirow, «Дом актера. Газета о театре» (Moskwa, 2004, nr 93, s Мифы надо держать на виду. Польский и русский театр: история, память, забвение (Mity trzeba mieć na oku. Teatr polski i rosyjski: historia, pamięć, zapomnienie). Zapis dyskusji okrągłego stołu z udziałem Katarzyny Osińskiej (prowadząca), Borisa Dubina, Dariusza Kosińskiego, Grzegorza Niziołka, Piotra Gruszczyńskiego, Natalii Jakubowej, Mariny Dawydowej, Władimira Salnikowa, Krzysztofa Warlikowskiego, Grzegorza Laszuka, Konstantina Bogomołowa, Jeleny

9 Przekłady: Grieminy, Maksima Kuroczkina oraz Adama Pomorskiego (gość specjalny), «Искусство кино», изд. Министерство Культуры РФ, 2011, nr 7, s L. Szilárd, Dzieciństwo Luvers laboratorium nowej powieści, Literatura na Świecie, 1986, nr 3, s [przekład opublikowany pod nazwiskiem: Jończyk Katarzyna]. 2. Kuprijanow, Aleksander Błok i Maksymilian Wołoszyn, Literatura na Świecie, 1986, nr 3, s , [przekład opublikowany pod nazwiskiem: Jończyk Katarzyna]. 3. W.N. Komissarow, Pewne aspekty rozwoju teorii przekładu w chwili obecnej, Literatura na Świecie, 1986, nr 3, s , [przekład opublikowany pod nazwiskiem: Jończyk Katarzyna]. 4. S. Gonczarenko, Typologia przekładów poetyckich a krytyka literacka, Literatura na Świecie, 1986, nr 3, s , [przekład opublikowany pod nazwiskiem: Jończyk Katarzyna]. 5. A. Waksberg, Procesy, Dialog, 1988, nr 10, s J. Gierasimow, Stukanie do drzwi, Literatura na Świecie, 1989, nr 5-6, s A. Wasiliew, Modena, Odra, 1991, nr 5, s. 72 [przekład opublikowany pod nazwiskiem: Jończyk Katarzyna]; 8. M. Turowska, Czy CAMP potrzebny jest ubogim? O teatrze Romana Wiktiuka, Literatura na Świecie, 1994, nr M. Turowska, Andriej Tarkowski: przedwczesny Hamlet, Kwartalnik Filmowy, 1995, nr M. Lipowiecki, Nowy moskiewski styl, Literatura na Świecie, 2001, nr 10-11, s Próba nie-teatru. Z Anatolijem Wasiljewem rozmawiają Gleb Sitkowski i Olga Romancowa, Didaskalia. Gazeta Teatralna, 2002, nr 47, s E. Koczergin, Legenda Wyspy Pietrowskiej, Teatr, 2004, nr 9, s W. Meyerhold, O występach gościnnych Mei Lanfanga w Moskwie, [w:] Mei Lanfang. Mistrz opery pekińskiej, pod red. G. Ziółkowskiego i E. Guderian-Czaplińskiej, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno- Kulturowych, Wrocław 2005, s Władysław Iwanow, Ekstatyczny teatr Jewgienija Wachtangowa, Didaskalia. Gazeta Teatralna, luty 2008, nr 83, s (tekst ten został przedrukowany w książce Jewgienij Wachtangow co zostaje po artyście teatru?, wstęp, kronika, redakcja K. Osińska, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2008, s ). 15. N. Lindovská, Jewgienij Wachtangow i Michaił Czechow, albo Żenia i jego malutki fantom, [w:] Jewgienij Wachtangow co zostaje po artyście teatru?, wstęp, kronika, redakcja K. Osińska, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2008, s Hasła słownikowe: Izaak Babel, Aleksander Błok [w:] Leksykon pisarzy świata XX wieku, Fundacja Literatura Światowa, Warszawa 1997, s ,

SPECJALIZACJA TEATROLOGICZNA

SPECJALIZACJA TEATROLOGICZNA SPECJALIZACJA TEATROLOGICZNA Uczestnicy, którzy wybierają specjalizację teatrologiczną, już w pierwszym etapie piszą pracę z zakresu wiedzy o teatrze i dramacie. Podczas pisemnej części zawodów II stopnia

Bardziej szczegółowo

Tematy na XL OliJP rok szkolny 2009/2010 1. APOKRYF W LITERATURZE DAWNEJ I WSPÓŁCZESNEJ

Tematy na XL OliJP rok szkolny 2009/2010 1. APOKRYF W LITERATURZE DAWNEJ I WSPÓŁCZESNEJ Tematy na XL OliJP rok szkolny 2009/2010 1. APOKRYF W LITERATURZE DAWNEJ I WSPÓŁCZESNEJ Praca ma dotyczyć wyłącznie apokryfów rozumianych jako teksty związane z Biblią (stymulowane wątkami biblijnymi i/lub

Bardziej szczegółowo

ANNA SUPRUNIUK MIROSŁAW ADAM SUPRUNIUK BIBLIOGRAFIA KULTURA (1988-1996) ZESZYTY HISTORYCZNE (1988-1996) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988-1996)

ANNA SUPRUNIUK MIROSŁAW ADAM SUPRUNIUK BIBLIOGRAFIA KULTURA (1988-1996) ZESZYTY HISTORYCZNE (1988-1996) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988-1996) ANNA SUPRUNIUK MIROSŁAW ADAM SUPRUNIUK BIBLIOGRAFIA KULTURA (1988-1996) ZESZYTY HISTORYCZNE (1988-1996) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988-1996) INSTYTUT LITERACKI PARYŻ 1997 WSTĘP Niniejsza bibliografia jest

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji pracowników IBL - 2011

Bibliografia publikacji pracowników IBL - 2011 Bibliografia publikacji pracowników IBL - 2011 Batora Katarzyna: Bereś Stanisław. (Ser.: Wydawn. IBL; Fundacja Akademia Batora Katarzyna: Buras Jacek Stanisław. (Ser.: Wydawn. IBL; Fundacja Akademia Batora

Bardziej szczegółowo

Dariusz Kosiński. Polski teatr przemiany

Dariusz Kosiński. Polski teatr przemiany Dariusz Kosiński Polski teatr przemiany Ścieżka teatru i kultury seria pod redakcją Moniki Blige i Grzegorza Ziółkowskiego Dariusz Kosiński Polski teatr przemiany Wrocław 2007 Na okładce: Adam Bunsch (1896

Bardziej szczegółowo

Radziecka awangarda między akademizmem a socrealizmem

Radziecka awangarda między akademizmem a socrealizmem Radziecka awangarda między akademizmem a socrealizmem (Wystawy w Madrycie Rzymie Moskwie) 1 K a t a r z y n a O s i ń s k a Zmarły w ubiegłym roku wybitny znawca rosyjskiej awangardy, przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz

prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz książki Spis publikacji oraz udział w konferencjach; promotorstwo prac licencjackich, magisterskich i doktorskich; recenzje (stan: kwiecień 2015 r.) 1991 1. Zbiory

Bardziej szczegółowo

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADAŃ NAD WIEKIEM OSIEMNASTYM Nr 9 2004 Pod redakcją Anny Grześkowiak-Krwawicz e-mail: krwawicz@wp.

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADAŃ NAD WIEKIEM OSIEMNASTYM Nr 9 2004 Pod redakcją Anny Grześkowiak-Krwawicz e-mail: krwawicz@wp. BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADAŃ NAD WIEKIEM OSIEMNASTYM Nr 9 2004 Pod redakcją Anny Grześkowiak-Krwawicz e-mail: krwawicz@wp.pl Spis treści: Walne Zebranie Członków Towarzystwa Sprawozdanie obrad

Bardziej szczegółowo

RAPORT raport 2012/2013 I

RAPORT raport 2012/2013 I RAPORT raport 2012/2013 I RAPORT Z prawdziwą satysfakcją oddaję w Państwa ręce kolejny raport Instytutu Adama Mickiewicza. Mam nadzieję, iż jest on dowodem na to, że nasz trzynasty sezon nie tylko nie

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y

P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y W ojewó d z k a B iblioteka Public z n a i Ce n t r um A ni m ac j i Ku l t u ry w P o z n a n i u P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y K w a r t a l n i k P o z n a ń 2 0

Bardziej szczegółowo

Poznań 4-2005 PORADNIK. Bibliograficzno Metodyczny. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. / Kwartalnik

Poznań 4-2005 PORADNIK. Bibliograficzno Metodyczny. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. / Kwartalnik Poznań 4-2005 PORADNIK Bibliograficzno Metodyczny Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury 7 / Kwartalnik Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu PORADNIK

Bardziej szczegółowo

I. Program promocji literatury i czytelnictwa w kraju

I. Program promocji literatury i czytelnictwa w kraju Sprawozdanie z działalności Instytutu Książki za rok 2012 Promowanie i wspieranie działań z zakresu czytelnictwa, twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa I. Program promocji literatury i czytelnictwa

Bardziej szczegółowo

Rogacki / Kordian / Żurawski / Gierowski / Taranienko / Dydona i Eneasz LATO 2010 PISMO WARSZAWSKICH UCZELNI ARTYSTYCZNYCH ISSN 1732-6125

Rogacki / Kordian / Żurawski / Gierowski / Taranienko / Dydona i Eneasz LATO 2010 PISMO WARSZAWSKICH UCZELNI ARTYSTYCZNYCH ISSN 1732-6125 ISSN 1732-6125 Rogacki / Kordian / Żurawski / Gierowski / Taranienko / Dydona i Eneasz PISMO WARSZAWSKICH UCZELNI ARTYSTYCZNYCH LATO 2010 cena 15 zł (0% VAT) Stefan Gierowski, bez tytułu, 2000 PISMO WARSZAWSKICH

Bardziej szczegółowo

LISTA WSPIERANYCH PROJEKTÓW

LISTA WSPIERANYCH PROJEKTÓW MEDIA LISTA WSPIERANYCH PROJEKTÓW Fundacja wsparła 31 projektów w łącznej kwocie 2 697 700 zł Tytuł projektu Wnioskodawca Przyznano w zł 01 Film dokumentalny "Paczki z pomocą" Program FWPN 560 400 02 Edycja

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny ISSN 0006-3983 Biuletyn Informacyjny iblioteki Narodowej 3/166/2003 Wystawa w BN Mi dzy odrzuceniem a fascynacjà. Polska-Rosja: z dziejów kontaktów kulturalnych O czym mam ci powiedzieç, Rosjo, czy to,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 22 kwietnia 2014 r.

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 22 kwietnia 2014 r. KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 22 kwietnia 2014 r. o przyznanych środkach finansowych na naukę na finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Krajewski M., Kultury kultury popularnej, Wydawnictwo Uniwersyteckie UAM, Poznań, 2003;

1. Krajewski M., Kultury kultury popularnej, Wydawnictwo Uniwersyteckie UAM, Poznań, 2003; Dr hab. Marek Krajewski Prof. UAM Instytut Socjologii UAM w Poznaniu DOROBEK NAUKOWY PRZED UZYSKANIEM HABILITACJI W 2004 ROKU (1995-2003) PUBLIKACJE MONOGRAFIE 1. Krajewski M., Kultury kultury popularnej,

Bardziej szczegółowo

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego. Czesław Miłosz w zbiorach Przemyskiej Biblioteki Publicznej

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego. Czesław Miłosz w zbiorach Przemyskiej Biblioteki Publicznej Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego Agata Pilawa Czesław Miłosz w zbiorach Przemyskiej Biblioteki Publicznej Bibliografia podmiotowo przedmiotowa w wyborze Przemyśl 2011 WSTĘP 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór)

BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór) BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór) Prof. dr hab. Ryszard Kantor, etnolog. Kierownik Katedry Antropologii Kultury Współczesnej w Instytucie Studiów Regionalnych UJ. Pracuje

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Marzena Kowalska

UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Marzena Kowalska UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Marzena Kowalska Polskie przekłady literatury światowej przed uhonorowaniem autorów Nagrodą Nobla - na przykładzie literatury francuskojęzycznej Studium bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

GOŚCIE FESTIWALU 2014

GOŚCIE FESTIWALU 2014 GOŚCIE FESTIWALU 2014 Liliana Bardijewska Polska autorka słuchowisk, sztuk i utworów prozatorskich dla dzieci, krytyk literacki i teatralny, tłumacz literatury bułgarskiej, wydawca literatury dla dzieci

Bardziej szczegółowo

ALFABETARIUSZ Svatava Antošová, Agnieszka Aleksandra Archicińska Ryszard Bandosz, Krzysztof J.Barański Jerzy Barczyński Marek Baterowicz

ALFABETARIUSZ Svatava Antošová, Agnieszka Aleksandra Archicińska Ryszard Bandosz, Krzysztof J.Barański Jerzy Barczyński Marek Baterowicz ALFABETARIUSZ Svatava Antošová, ur. 3.06.1957. Poetka i prozaik. Mieszka w Teplicach (Czechy).Wydała tomy poezji: Říkají mi poezie (Mówią mi poezja, 1987), Ta ženská musí být opilá (Ta kobieta musi być

Bardziej szczegółowo

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika Nazwa przedmiotu: BHP (PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE / Moduł ogólnouczelniany) Kod przedmiotu: 16.904PII_1 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Uniwersyteckie Centrum Edukacji Nazwa kierunku: Filologia

Bardziej szczegółowo

LISTA NR 11/2009 DRUKI ZWARTE POLSKIE

LISTA NR 11/2009 DRUKI ZWARTE POLSKIE Anna Jaszkiewicz Książnica Pomorska Oddział Gromadzenia Wymiana i Dary ul. Podgórna 15/16 70-205 Szczecin Tel. 48 91 48 19 146 e-mail: a.jaszkiewicz@ksiaznica.szczecin.pl Zamówienia prosimy składać pocztą

Bardziej szczegółowo

Piotr Machul. Fabryka i teatr cudów - o Puławskim Studiu Teatralnym

Piotr Machul. Fabryka i teatr cudów - o Puławskim Studiu Teatralnym Piotr Machul Fabryka i teatr cudów - o Puławskim Studiu Teatralnym Rok 1970. Świat poznał idee dzieci kwiatów, a za sprawą takich grup jak Living Theatre, Bread and Puppet czy Laboratorium przywykł do

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R. Prof. Małgorzata Omilanowska na czele Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego, nowo otwarte siedziby instytucji kultury, 10,5 mln kinowych widzów na polskich premierach,

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski 1812 2012

Józef Ignacy Kraszewski 1812 2012 1 Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa Józef Ignacy Kraszewski 1812 2012 PISARZ MYŚLICIEL AUTORYTET Warszawa Białystok Romanów 14-16 listopada 2012 roku 2 3 ROK JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

T. VII (2004) Z. 2(14) ROCZNIK ISSN 1509-1074 HISTORII PRASY POLSKIEJ

T. VII (2004) Z. 2(14) ROCZNIK ISSN 1509-1074 HISTORII PRASY POLSKIEJ T. VII (2004) Z. 2(14) ROCZNIK ISSN 1509-1074 HISTORII PRASY POLSKIEJ Bibliography Bibliografia of Publications publikacji o prasie on the Press in 2002 za rok 2002 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y

P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y W oje wó d z k a B ib l io t e k a Public z n a i Ce n t r um A ni m ac j i Ku l tu r y w P o z n a n i u P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y K w a r t a l n i k P o z n ań

Bardziej szczegółowo

ISSN 0039-1689 WARSZAWSKI MAGAZYN ILUSTROWANY. nr 2 (2179) maj 2006 egzemplarz bezpłatny WOLA PNIE SIĘ W GÓRĘ ARCHITEKTURA ZABYTKI HISTORIA KULTURA

ISSN 0039-1689 WARSZAWSKI MAGAZYN ILUSTROWANY. nr 2 (2179) maj 2006 egzemplarz bezpłatny WOLA PNIE SIĘ W GÓRĘ ARCHITEKTURA ZABYTKI HISTORIA KULTURA ISSN 0039-1689 WARSZAWSKI MAGAZYN ILUSTROWANY nr 2 (2179) maj 2006 egzemplarz bezpłatny WOLA PNIE SIĘ W GÓRĘ ARCHITEKTURA ZABYTKI HISTORIA KULTURA nikiem dla przyszłego kształtu miasta są opracowywane

Bardziej szczegółowo