MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY"

Transkrypt

1 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 13 lutego 2001 r. Nr 31 (1111) Poz ISSN X Cena brutto 15,00 zł Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że od dnia 1 maja 2000 r. uległ zmianie numer konta, na które wnoszone są opłaty za ogłoszenia i zamówione egzemplarze: KREDYT BANK S.A. IV ODDZIAŁ w Warszawie Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego informuje, iż zgodnie z treścią 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 45, poz. 204) w brzmieniu ustalonym przez 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 1999 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 87, poz. 977) opłatę za zamieszczenie ogłoszenia lub obwieszczenia ustala się za liczbę znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami, licząc po 0,50 zł za każdy znak, jednak nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń opłatę zwiększa się o 30%. Nowe zasady naliczania opłat za ogłoszenia i obwieszczenia obowiązują od dnia 11 listopada 1999 r. Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że istnieje możliwość zamówienia egzemplarza MSiG, w którym opublikowane będzie zgłoszone do druku ogłoszenie. Zamówienie wraz z opłatą należy dołączać do dokumentów składanych do publikacji. Bliższych informacji udzielają punkty przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego w Sądach Gospodarczych. Opłaty za zamówione egzemplarze należy wnosić na konto: Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro Finansowo-Administracyjne KREDYT BANK S.A. IV ODDZIAŁ w Warszawie nr konta: z dopiskiem: Opłata za numer Monitora.

2 Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn. zm.) stanowi, że przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać w lokalu swojej siedziby numery Monitora Sądowego i Gospodarczego, w których zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące tego przedsiębiorcy. W siedzibie Biura w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 75c, I klatka, V p., pokój 504, istnieje punkt, gdzie można wpłacić do kasy i od razu zakupić dowolne numery Monitora (tak bieżące, jak i archiwalne). W Biurze można nabyć numer Monitora już w dniu ukazania się! Ponadto w Biurze Monitora można złożyć zamówienie na wybrany okres prenumeraty Monitora Sądowego i Gospodarczego, na pojedyncze, dowolne numery Monitora, a także na indeksy kwartalne. Zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące kolportażu można uzyskać pod numerami telefonów: (0 22) , , ; faks: Adres pocztowy: Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, Al. Ujazdowskie 11, skrytka pocztowa P-33, Warszawa

3 Formularz zamówienia dziennika urzędowego Monitor Sądowy i Gospodarczy Aby zamówić Monitor (można zamówić dowolny numer!), należy wypełnić poniższy formularz i przesłać: faksem: (0 22) , lub listownie: Ministerstwo Sprawiedliwości, Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, Al. Ujazdowskie 11, skrytka pocztowa P-33, Warszawa. Sposób opłaty: - za zaliczeniem pocztowym, - płatne po otrzymaniu faktury (w przypadku zamówienia co najmniej 5 egz.). Wszelkich informacji na temat zamówienia udzielamy pod numerami telefonów: (0 22) , , ; ZAMÓWIENIE NUMERU MONITORA Zamawiam numer/numery Monitora Sądowego i Gospodarczego: Zamawiający nazwa firmy/nazwisko ulica/miejscowość nr domu kod pocztowy poczta telefon NIP (proszę podać, jeśli należy wystawić fakturę VAT) Adres do wysyłki (jeśli jest inny niż adres zamawiającego): nazwa firmy/nazwisko ulica/miejscowość nr domu kod pocztowy poczta telefon Należność uregulujemy w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy Data, podpis, pieczęć

4 Formularz zamówienia prenumeraty dziennika urzędowego Monitor Sądowy i Gospodarczy Aby zamówić prenumeratę Monitora (można zamówić od dowolnego numeru i na dowolny okres!), należy wypełnić poniższy formularz i przesłać: faksem: (0 22) , lub listownie: Ministerstwo Sprawiedliwości, Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, Al. Ujazdowskie 11, skrytka pocztowa P-33, Warszawa. Wszelkich informacji na temat zamówienia udzielamy pod numerami telefonów: (0 22) , , ; Uwaga: koszt wysyłki ponosi Biuro. ZAMÓWIENIE PRENUMERATY Zamawiam prenumeratę Monitora Sądowego i Gospodarczego od numeru/dnia do numeru/dnia Zamawiam egz. Zamawiający nazwa firmy/nazwisko ulica/miejscowość nr domu kod pocztowy poczta telefon NIP (proszę podać, jeśli należy wystawić fakturę VAT) Adres do wysyłki (jeśli jest inny niż adres zamawiającego): nazwa firmy/nazwisko ulica/miejscowość nr domu kod pocztowy poczta telefon Faktury wystawiamy co miesiąc. Należność uregulujemy w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy Data, podpis, pieczęć

5 MSiG 31/2001 (1111) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz BONJOUR Spółka z o.o. w Łodzi Poz BERTELSMANN MEDIA Spółka z o.o. w Warszawie Poz FORT-POL Spółka z o.o. w Łodzi Poz Altvater Sulo Polska Spółka z o.o. w Warszawie Poz NAREW FOOD Spółka z o.o. w Różanie Spółki akcyjne Poz Pomorskie Przedsiębiorstwo Robót Geodezyjnych i Kartograficznych S.A. w Szczecinie Poz Bystrzyckie Zakłady Wyrobów Papierowych S.A. w Bystrzycy Kłodzkiej Poz POL-AM-PACK S.A. w Brzesku Poz Przedsiębiorstwo Polskie Zakłady Zbożowe S.A. we Włocławku Poz EURO-CRISTAL S.A. w Wesołej Poz Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDOSTAL-2 S.A. w Krakowie Poz Zakłady Porcelany i Porcelitu CHODZIEŻ S.A. w Chodzieży Poz Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej Poz Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego PUŁAWY S.A. w Puławach Poz Zakłady Elektromaszynowe CELMA S.A. w Cieszynie Poz STOMIL-OLSZTYN S.A. w Olsztynie II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO 1. Pierwsze c) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz Biuro Obsługi Finansowo-Kadrowej Spółka z o.o. w Mławie Poz KONSUM Spółka z o.o. w Rzeszowie Poz DAILY FAST FOOD Spółka z o.o. w Rzeszowie Poz TEXPOL Spółka z o.o. w Chałupkach Dębniańskich Poz MURTEL Spółka z o.o. w Boguchwale Poz PROTAN POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz A. BIELAWA SPORT Spółka z o.o. w Zakopanem Poz AMEDEX Spółka z o.o. w Poznaniu Poz FORUMSOFT DGCS Spółka z o.o. w Poznaniu Poz MARLO Spółka z o.o. w Poznaniu Poz GALTEX Spółka z o.o. w Drezdenku Poz MARS - INWESTYCJE Spółka z o.o. w Poznaniu Poz MC BROKER Spółka z o.o. w Poznaniu Poz MDS MATEO Spółka z o.o. w Poznaniu Poz OKECHAMP PLUS Spółka z o.o. w Poznaniu Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe CENOS-BIS Spółka z o.o. we Wrześni Poz SWISS POZ Spółka z o.o. w Poznaniu Poz TABO END CORPORATION Spółka z o.o. w Poznaniu Poz WOSTOL Spółka z o.o. w Luboniu Poz Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Spółka z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Poz EKONAFT Spółka z o.o. w Trzebini Poz INTEGRATED MEDIA SALES Spółka z o.o. w Warszawie Poz GAS-RID Spółka z o.o. w Gliwicach Poz KOLOR SAT Spółka z o.o. w Katowicach Poz MEGA-EXPORT-IMPORT Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej Poz Przedsiębiorstwo Wykonawstwa Górniczego ZACHÓD Spółka z o.o. w Katowicach Poz PUNCH POLSKA Spółka z o.o. w Poznaniu Poz SEMI Spółka z o.o. w Gliwicach Poz Südpack Pacplast Thermoform Spółka z o.o. w Katowicach Poz WODNIK Spółka z o.o. w Raciborzu Poz AMB SOFTWARE Spółka z o.o. w Zielonej Górze Poz ARTDROB Spółka z o.o. w Stalowej Woli Poz CASTOR Usługi Finansowe, Rachunkowe i Prawnicze Spółka z o.o. w Stalowej Woli LUTEGO 2001 R. 5 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

6 MSiG 31/2001 (1111) SPIS TREŚCI Poz GAZREM Spółka z o.o. w Łodzi Poz DIRNET Spółka z o.o. w Ożarowie Poz Ekologiczne Projekty Energetyczne MADEX Spółka z o.o. w Zielonej Górze Poz INVEST.COM Spółka z o.o. w Krakowie Poz Kancelaria Biegłych Rewidentów PRO-CONSULT Spółka z o.o. w Krakowie Poz GÓRNICTWO NAFTOWE Spółka z o.o. w Warszawie Poz KrakChemia-Hurt Spółka z o.o. w Krakowie Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe FORTUNA Spółka z o.o. w Janowie Lubelskim Poz Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe ZWIESAND Spółka z o.o. w Chwałkach Poz Kręgielnia ZIELONA GÓRA Spółka z o.o. w Nowym Kisielinie Poz Przedsiębiorstwo Termicznej Utylizacji Odpadów RA-TAR Spółka z o.o. w Tarnobrzegu Poz Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych PREEMIER 2 Spółka z o.o. w Zielonej Górze Poz SPECTRA Spółka z o.o. w Zielonej Górze Poz STASZÓW BEST Spółka z o.o. w Staszowie Poz TARBONUS Spółka z o.o. w Tarnobrzegu Poz TARRO KRAKÓW Spółka z o.o. w Krakowie Poz TARKON Spółka z o.o. w Tarnobrzegu Poz Towarzystwo Budownictwa Społecznego INVEST WAWEL Spółka z o.o. w Krakowie Poz Zakład Odzieżowy MODAR Spółka z o.o. w Staszowie Poz ZETWU INWEST HOTELE MARILOR Spółka z o.o. w Krakowie d) Spółki akcyjne Poz Eko-Elektrownie PODKARPACIE S.A. w Rzeszowie Poz Zakłady Chemiczne ORGANIKA-SARZYNA S.A. w Nowej Sarzynie Poz ABC S.A. w Jeleniej Górze Poz CT CREATIVE TEAM S.A. we Wrocławiu Poz DIAM ADVERTISING GROUP S.A. we Wrocławiu Poz PWS KONSTANTA S.A. w Bielsku-Białej Poz VIENNA-LEAS-INTERNATIONAL S.A. w Bielsku-Białej Zmiany c) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz DAEWOO Sprzęgła Spółka z o.o. w Kożuchowie Poz CENTAURUS Spółka z o.o. w Gdańsku Poz Mechanika i Utrzymanie Ruchu REMOD Spółka z o.o. w Kutnie Poz RES POLONA Wydawnictwo Edukacyjne Spółka z o.o. w Łodzi Poz Przedsiębiorstwo Eksportowo-Importowe STAN-PAW Spółka z o.o. w Zaborzu Poz Przedsiębiorstwo Eksportowo-Importowe STAN-PAW Spółka z o.o. w Zaborzu Poz CONECTO Spółka z o.o. w Toruniu Poz ZARZĄDCA Spółka z o.o. we Wrocławiu Poz ADALBERTO-TINO Spółka z o.o. w Warszawie Poz AGRINOW Spółka z o.o. w Siedlcach Poz AKATE Spółka z o.o. w Warszawie Poz CEDEWU Spółka z o.o. w Warszawie Poz BIL Leasing Polska Objekt 13 Spółka z o.o. w Warszawie Poz BIOTECH Spółka z o.o. w Warszawie Poz Centrum Poligrafii DL Spółka z o.o. w Bliznem Łaszczyńskiego Poz CHIMEX Spółka z o.o. w Warszawie Poz CLIF - Ubezpieczenia Spółka z o.o. w Warszawie Poz DATATRANS Spółka z o.o. w Warszawie Poz DIGITAL STRATEGIES Spółka z o.o. w Warszawie Poz EXPO-PRESS Spółka z o.o. w Ożarowie Mazowieckim Poz GEM POLAND Spółka z o.o. w Warszawie Poz Grupa Medialna QUADRO Spółka z o.o. w Warszawie Poz H&T-REMISZEWSCY Spółka z o.o. w Warszawie Poz HASTE INTERNATIONAL LTD Spółka z o.o. w Warszawie Poz HEROS-DOM Spółka z o.o. w Warszawie Poz IBCOL POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz JARO-OIL Spółka z o.o. w Warszawie Poz KING CROSS CENTER Spółka z o.o. w Warszawie Poz LS 2001 Spółka z o.o. w Bliznem Jasińskiego Poz KORONA JV Spółka z o.o. w Warszawie MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 6 13 LUTEGO 2001 R.

7 MSiG 31/2001 (1111) SPIS TREŚCI Poz KORONA JV Spółka z o.o. w Warszawie Poz KUBI INVESTMENT Spółka z o.o. w Warszawie Poz NEINVER POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz LOCARIS Spółka z o.o. w Warszawie Poz LTP Spółka z o.o. w Warszawie Poz MEXIGEM POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz PLATAN PARK I Spółka z o.o. w Warszawie Poz NET - Korporacja Marketingu Spółka z o.o. w Warszawie Poz P.H. KAZGOD Spółka z o.o. w Błoniach Poz PM GROUP POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz PM GROUP POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz POLINTRADE Spółka z o.o. w Warszawie Poz PRESS SERVICE Spółka z o.o. w Warszawie Poz PRO:CON SYSTEMS (POLSKA) Spółka z o.o. w Warszawie Poz PROLOGIS POLAND IV Spółka z o.o. w Warszawie Poz SAINT-GOBAIN ECOPHON Spółka z o.o. w Starej Iwicznej Poz SOBIESŁAW ZASADA CENTRUM-TRANSPORT Spółka z o.o. w Warszawie Poz ST. JUDE MEDICAL Spółka z o.o. w Warszawie Poz TECH DATA POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz Towarzystwo Budownictwa Społecznego OSTOJA Spółka z o.o. w Lesznie Poz TRAVEL PROJEKT Spółka z o.o. w Warszawie Poz UNIMAX Spółka z o.o. w Warszawie Poz VAMO-FUJI POLSKA Spółka z o.o. w Ożarowie Mazowieckim Poz VIPER Spółka z o.o. w Warszawie Poz WANDEX Spółka z o.o. w Woli Mysłowskiej Poz Wielospecjalistyczny Zakład Leczniczy PROFIMED Spółka z o.o. w Warszawie Poz WIENERBERGER Przemysł Ceramiczny Spółka z o.o. w Warszawie Poz WIŚNIOWY DEVELOPMENTS C1 Spółka z o.o. w Warszawie Poz YELLOWTEL POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz Zakład Głębokiego Fundamentowania OGF (d.prk-15) Spółka z o.o. w Warszawie Poz ACCENTURE Spółka z o.o. w Warszawie Poz AM TRADING Spółka z o.o. w Krakowie Poz ATLANTICO-TRANS-EX Spółka z o.o. w Katowicach Poz C.K. WARSZAWIANKA BOSS CENTER Spółka z o.o. w Jachrance Poz CLASSIC FM Spółka z o.o. w Łodzi Poz ESO Spółka z o.o. w Warszawie Poz Kancelaria Doradztwa Podatkowego JANIEC, MODZELEWSKI Spółka z o.o. w Krakowie Poz INRECO POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz INTERBAZAR Spółka z o.o. w Łodzi Poz KRAL Spółka z o.o. w Łodzi Poz NOMA Spółka z o.o. w Wyrach Poz PRYM FASHION POLSKA Spółka z o.o. w Łodzi Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe KRYWAŁD-PLAST Spółka z o.o. w Knurowie Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe INRO Spółka z o.o. w Łodzi Poz Przedsiębiorstwo Usług Technicznych OMEGA Spółka z o.o. w Katowicach Poz VETRAD POLSKA Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej Poz WIADOMOŚCI GÓRNICZE Spółka z o.o. w Katowicach Poz WIMACO Spółka z o.o. w Krakowie Poz ZACH-CIECH Spółka z o.o. w Chorzowie Poz ADROBOLMAR Spółka z o.o. w Bodaczowie Poz APENA-TECHNIKA Spółka z o.o. w Bielsku-Białej Poz AURIS Spółka z o.o. w Siedlcach Poz BRAMTEL - Bramy Przemysłowe, Garażowe, Systemy Przeładunkowe Spółka z o.o. w Bielsku-Białej Poz COMMON Spółka z o.o. w Łodzi Poz DRUKBANK Zakład Poligraficzny Spółka z o.o. w Zamościu Poz KOTEX Spółka z o.o. w Wadowicach Poz Firma Budowlana BUSZREM Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim Poz JUWENIA-TEXTIL Spółka z o.o. w Cieszynie Poz MAG-PIER Spółka z o.o. w Zgierzu Poz MOSTOSTAL-SYSTEM Spółka z o.o. w Siedlcach Poz Ośrodek Hodowli Zarodowej TARNAWATKA Spółka z o.o. w Tarnawatce Poz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FREZPOL Spółka z o.o. w Siedlcach Poz Przedsiębiorstwo Budowlane DERMEX Spółka z o.o. w Chełmku Poz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SUKCES Spółka z o.o. w Zamościu Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe HEWAPO Spółka z o. o. w Bełchatowie Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe INKOM Spółka z o.o. w Łodzi Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NIT Spółka z o.o. w Cieszynie Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Turystyczno-Handlowo-Transportowe EDA Spółka z o.o. w Ksawerowie LUTEGO 2001 R. 7 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

8 MSiG 31/2001 (1111) SPIS TREŚCI Poz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy ZACISZE Spółka z o.o. w Szczyrku Poz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SPEC Spółka z o.o. w Białymstoku Poz Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych CISIEC Spółka z o.o. w Ciścu Poz Towarzystwo Handlu Zagranicznego i Konsultingu CONSULTIMPEX Spółka z o.o. w Łodzi Poz AMADEUS Spółka z o.o. w Siedlcach Poz ASTER Spółka z o.o. w Nowym Targu Poz ATRYBUT Spółka z o.o. w Rabce Poz AUTO-MART Spółka z o.o. w Bielsku-Białej Poz EASI-EUROPOL Spółka z o.o. w Bielsku-Białej Poz BRE-Hestia Service Spółka z o.o. w Gdyni Poz EKAPOL Spółka z o.o. w Cieszynie Poz EKSPERT Zakład Usług Księgowo-Finansowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Spółka z o.o. GRUPA FINANS-SERVIS w Bielsku-Białej Poz FANTAZJA Spółka z o.o. w Zakopanem Poz Grupa Zendar GROCHÓWKA Spółka z o.o. w Grochówce Poz INWESTYCJE I Spółka z o.o. we Wronkach Poz INWESTYCJE III Spółka z o.o. we Wronkach Poz JAWORZYNKA Produkcja-Handel-Usługi Spółka z o.o. w Radziechowach Poz LACONEX Spółka z o.o. w Celejowie Poz METALPLAST-STOLARKA Spółka z o.o. w Bielsku-Białej Poz Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Pile Poz Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Pile Poz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Gorlicach Poz Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Chodzieży Poz P.W. MAMUT Spółka z o.o. w Legaczu Poz Pilskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Pile Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe EGOS Spółka z o.o. w Mińsku Mazowieckim Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TERMAKO Spółka z o.o. w Pile Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe RIMPOL Spółka z o.o. w Gorlicach Poz Przedsiębiorstwo Rolne FARMER Spółka z o.o. w Scholastykowie Poz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BERPIL Spółka z o.o. w Pile Poz Przedsiębiorstwo Usługowo-Turystyczne GRAŻYNA Spółka z o.o. w Piwnicznej Zdroju Poz RYTEX-PRO Spółka z o.o. w Bielsku-Białej Poz Spółka Pracownicza Fabryki Osłonek Białkowych w Białce k. Makowa Podhalańskiego Spółka z o.o. w Białce Poz TAURUS - Agencja Ochrony Mienia Spółka z o.o. w Sopocie Poz Towarzystwo Handlowe CARINO Spółka z o.o. w Mazańcowicach Poz Towarzystwo Inwestycyjne GALICJA Spółka z o.o. w Oświęcimiu Poz Towarzystwo Inwestycyjne GALICJA Spółka z o.o. w Oświęcimiu Poz Agencja Usługowo-Handlowa K & K Spółka z o.o. w Kielcach Poz WEKTOR Spółka z o.o. w Bielsku-Białej Poz ARMADO INTERNATIONAL Spółka z o.o. w Swarzędzu Poz ASENA Spółka z o.o. w Tuszynie Poz BECKER-WARKOP Spółka z o.o. w Jankowicach Poz Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji BIPROKWAS Spółka z o.o. w Gliwicach Poz CELDOM Spółka z o.o. w Czerniewicach Poz COLEP POLSKA Spółka z o.o. w Kleszczowie Poz DIAMOND HOLIDAYS Spółka z o.o. w Poznaniu Poz DUWI INTERNATIONAL Spółka z o.o. w Tychach Poz Fabryka Przyczep NIEWIADÓW Spółka z o.o. w Niewiadowie Poz Firma Usługowo-Handlowa DA-PO Spółka z o.o. w Środzie Wielkopolskiej Poz FISCARBO - Doradztwo Podatkowe Spółka z o.o. w Tychach Poz GIANT Spółka z o.o. w Poznaniu Poz GIANT Spółka z o.o. w Poznaniu Poz GLASPOL Spółka z o.o. w Żorach Poz Grupa Inwestycyjna FACTOR 3D Spółka z o.o. w Zabrzu Poz Korporacja Holdingowa INVESTA Spółka z o.o. w Katowicach Poz Zakład Usług Technicznych KKIM Spółka z o.o. w Siemianowicach Śląskich Poz Księżogórska Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z o.o. w Radzionkowie Poz PETRONAFT Spółka z o.o. w Trzebini Poz POL-STAL Spółka z o.o. w Świętochłowicach Poz Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie Poz Przedsiębiorstwo Produkcji Chemicznej PRODRYN w Chorzowie Spółka z o.o. w Chorzowie Poz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BEMAR Spółka z o.o. w Sosnowcu Poz ŚLĄSKIE MEDIA Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej Poz Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych BIAŁA GÓRA Spółka z o.o. w Smardzewicach Poz TURKUS Spółka z o.o. w Raciborzu Poz XL-TAPE-POLAND Spółka z o.o. w Kielcach Poz Zakład Przetwórstwa Rolnego DANIELÓW Spółka z o.o. w Danielowie MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 13 LUTEGO 2001 R.

9 MSiG 31/2001 (1111) SPIS TREŚCI d) Spółki akcyjne Poz Bank Współpracy Europejskiej S.A. w Warszawie Poz BAUMA SYSTEM S.A. w Starachowicach Poz BAUMA SYSTEM S.A. w Starachowicach Poz BUMAR-WARYŃSKI S.A. GRUPA HOLDINGOWA w Warszawie Poz CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie Poz Fabryka Aparatury Pomiarowej PAFAL S.A. w Świdnicy Poz ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC S.A. w Warszawie Poz ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC S.A. w Warszawie Poz Fund Advisory and Management Company FAMCO S.A. w Warszawie Poz KREDYT BANK S.A. w Warszawie Poz GIEŁDA ENERGII S.A. w Warszawie Poz GLOBAL INVESTMENTS S.A. w Warszawie Poz MOSTOSTAL-EXPORT DEVELOPMENT S.A. w Warszawie Poz HECTOR S.A. w Warszawie Poz ORBIS S.A. w Warszawie Poz OSTACOLOR - POLSKA S.A. w Łodzi Poz OZMO Ostrowieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A. w Ostrowcu Świętokrzyskim Poz PIA PIASECKI S.A. w Kielcach Poz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni Poz RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT POLSKA S.A. w Warszawie Poz ROLMEX S.A. w Warszawie Poz SELON S.A. w Warszawie Poz UZDROWISKO LĄDEK - DŁUGOPOLE S.A. w Lądku Zdroju Poz Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. w Starogardzie Gdańskim Poz Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. w Warszawie Poz ALMA S.A. w Poznaniu Poz Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Poz Budownictwo Energetyczne ENERGOBUDOWA S.A. w Warszawie Poz Fabryka Wyrobów Runowych RUNOTEX S.A. w Kaliszu Poz Firma Budowlano-Handlowa BUD-POL Holding S.A. w Kępnie Poz GARDA LIFE S.A. w Warszawie Poz Gdańska Fabryka Farb Graficznych S.A. w Gdańsku Poz MAHLE KROTOSZYN S.A. w Krotoszynie Poz PEKAO Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. w Warszawie Poz PRO FUTURO S.A. w Warszawie Poz PROFOOD S.A. w Gdańsku Poz Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A. w Gdyni Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ELMŁYN S.A. w Krotoszynie Poz SPORTIS S.A. w Bojanie Poz SPORTIS S.A. w Bojanie Poz SPORTIS S.A. w Bojanie Poz WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim Poz ZAKŁADY MIĘSNE W KĘPNIE S.A. w Kępnie Poz ZAKŁADY MIĘSNE W KĘPNIE S.A. w Kępnie III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE 3. Postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego Poz Żywieckie Zakłady Futrzarskie w Żywcu Poz INTERHURTPOL Eksport-Import-Handel Spółka z o.o. w Zielonej Górze Poz Przedsiębiorstwo CERAMIX Spółka z o.o. (j.g.u.) w Brześciu Kujawskim V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1. Wezwanie spadkobierców Poz Wnioskodawca Jasińska Eugenia. Sąd Rejonowy we Włocławku, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns / Poz Wnioskodawca Kwieciński Piotr. Sąd Rejonowy we Włocławku, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns / Poz Wnioskodawca Ciężkowska Magdalena. Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 719/ Poz Wnioskodawca Dąbrowski Stefan. Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 785/ LUTEGO 2001 R. 9 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

10 MSiG 31/2001 (1111) SPIS TREŚCI 4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie Poz Wnioskodawca Klimaszewski Waldemar. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 331/ Poz Wnioskodawca Kalata Elżbieta. Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 564/ Poz Wnioskodawca Hładko Wincenty. Sąd Rejonowy w Przasnyszu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 480/ Poz Wnioskodawca Zawadzki Roman. Sąd Rejonowy w Przasnyszu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 577/ Poz Wnioskodawca Jędrych Wojciech. Sąd Rejonowy we Włocławku, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 1113/ Poz Wnioskodawca Milczarek Aurelia. Sąd Rejonowy we Włocławku, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 1452/ Poz Wnioskodawca Pawłowski Marcin. Sąd Rejonowy we Włocławku, Roki Sądowe w Aleksandrowie Kujawskim, sygn. akt 461/ Poz Wnioskodawca Braniccy Alicja i Stanisław. Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 867/ Poz Wnioskodawca Zarząd Miasta Mińsk Mazowiecki. Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 950/ Poz Wnioskodawca Zarząd Miasta Mińsk Mazowiecki. Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, Wydział I Cywilny, sygn. akt Ns 967/ Poz Wnioskodawca Wilkołaski Roman. Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział II Cywilny, sygn. akt II Ns 1763/ Poz Wnioskodawca Lekki Ryszard. Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział III Cywilny, sygn. akt III Ns 247/00/ Poz Wnioskodawca Matusiewicz Henryk. Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 819/ INDEKS MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY LUTEGO 2001 R.

11 MSiG 31/2001 (1111) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz BONJOUR Spółka z o.o. w Łodzi, w likwidacji. RHB Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, Wydział XIV Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 7 listopada 1996 r. [BM-6502/2001] Wszystkie udziały w nowo zawiązywanej Spółce zostaną objęte przez jedynego wspólnika Spółki dzielonej to jest przez Bertelsmann A.G. Spółką prawa Niemieckiego, a podział przez wydzielenie nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki dzielonej ze względu na fakt, iż wydzielenie aktywów i pasywów nie spowoduje naruszenia kapitału zakładowego Spółki dzielonej. Kapitał zakładowy Spółki dzielonej wynosi zł natomiast kapitał zapasowy wynosi ,25. Wartość, w oparciu o sprawozdanie finansowe na dzień 1 stycznia 2001 r., aktywów które w wyniku podziału przejdą na Spółkę nowo zawiązaną wynosi , Udziały objęte przez Bertelsmann AG w Spółce nowo zawiązywanej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki od dnia jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Likwidator Spółki Bonjour Spółka z o.o. w likwidacji, z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, Wydział XIV Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem RHB 6107, niniejszym wzywa wierzycieli, aby w terminie trzech miesięcy zgłaszali swoje wierzytelności na ręce likwidatora. Poz BERTELSMANN MEDIA Spółka z o.o. w Warszawie. RHB Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 25 maja 1992 r. [BM-6962/2001] Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zarząd Bertelsmann Media Sp. z o.o. ogłasza niniejszym plan podziału: 4. Wspólnikowi Spółki dzielonej obejmującemu wszystkie udziały Spółki nowo zawiązywanej nie będą przysługiwać żadne szczególne uprawnienia. 5. Żadnej z osób bądź to szczególnie uprawnionej w Spółce dzielonej bądź będącej członkiem władz Spółek uczestniczących w podziale nie będą przysługiwać jakiekolwiek prawa ani szczególne korzyści wynikające z podziału. 6. Dokładny opis, stanowiący integralną cześć planu podziału, składników majątku, zezwoleń i koncesji przechodzących na Spółkę nowo zawiązywaną stanowi załącznik numer 1 do niniejszego planu. Jakiekolwiek składniki majątku, koncesje i zezwolenia Spółki dzielonej nie wymienione w załączniku numer 1 nie przechodzą na nowo zawiązywaną Spółkę i pozostają w Spółce dzielonej. PLAN PODZIAŁU Bertelsmann Media Spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Podział Spółki odbędzie się przez wydzielenie, w trybie art ust. 4 i następnych ustawy Kodeks spółek handlowych, działalności prowadzonej przez Oddział Bertelsmann Media Sp. z o.o. Oddział II o/w Warszawie BMG Poland przez zawiązanie nowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na którą przejdą aktywa i pasywa związane z działalnością Oddziału i wymienione w niniejszym planie podziału. Podział dokonany zostanie na następujących zasadach: 1. Spółki uczestniczące w podziale: Spółka dzielona: Bertelsmann Media Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Spółka nowo zawiązywana: zostanie zawiązana Spółka z ograniczona odpowiedzialnością pod firmą BMG Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy nowo zawiązywanej Spółki wyniesie zł i dzielił się będzie na udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. 2. Zasady dotyczące przyznania udziałów w nowo zawiązywanej Spółce wspólnikowi Spółki dzielonej. Dokumenty stanowiące załączniki do Planu Podziału są do wglądu w Spółce oraz w aktach rejestrowych w KRS. Poz FORT-POL Spółka z o.o. w Łodzi, w likwidacji. RHB Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, Wydział XIV Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 3 stycznia 1997 r. [BM-6505/2001] Likwidator Spółki FORT-POL Sp. z o.o. w likwidacji, z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, Wydział XIV Gospodarczy Rejestrowy, pod nr. RHB 6176, niniejszym wzywa wierzycieli, aby w terminie trzech miesięcy zgłaszali swoje wierzytelności na ręce likwidatora. Poz Altvater Sulo Polska Spółka z o.o. w Warszawie. RHB Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 22 lipca 1994 r. [BM-3512/2001] Zarząd Altvater Sulo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zalipie 1A, ogłasza niniejszym, że z dniem 2 stycznia 2001 r. nastąpiło połączenie z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Majowej 87/ LUTEGO 2001 R. 11 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

12 MSiG 31/2001 (1111) poz I. O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D L O W Y C H 3. S P Ó Ł K I A K C Y J N E W związku z tym Altvater Sulo Polska Sp. z o.o. w Warszawie ma zamiar dokonać złączenia majątków połączonych Spółek. Ogłoszenie drugie. (Ogłoszenie pierwsze w MSiG Nr 20 z dnia r.) Poz NAREW FOOD Spółka z o.o. w Różanie, w likwidacji. RHB 736. Sąd Rejonowy w Ostrołęce, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 27 marca 1996 r. [BM-6842/2001] Likwidator Spółki z o.o. NAREW FOOD, wpisanej do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Ostrołęce pod nr. RHB 736, zawiadamia, że sprawozdanie likwidacyjne znajduje się do wglądu w siedzibie Spółki, w Różanie, ul. Polna 67, w terminie 14 dni od daty tego ogłoszenia. do 31 grudnia 2003 r., z możliwością dalszego przedłużenia, nieruchomości wchodzącej w skład przedsiębiorstwa Spółki, dla których Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi następujące księgi wieczyste: KW 45087, KW i KW Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Poz POL-AM-PACK S.A. w Brzesku. RHB 131. Sąd Rejonowy w Tarnowie, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 17 lutego 1992 r. [BM-6829/2001] Zarząd POL-AM-PACK S.A. w Brzesku, działając na podstawie art ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych i 17 pkt. 5 Statutu POL-AM-PACK S.A., zwołuje na dzień 9 marca 2001 r., o godz , w siedzibie Spółki w Brzesku, ul. Starowiejska 28, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 3. Spółki akcyjne Poz Pomorskie Przedsiębiorstwo Robót Geodezyjnych i Kartograficznych S.A. w Szczecinie, w likwidacji. RHB Sąd Rejonowy w Szczecinie, Wydział XI Gospodarczy, wpis do rejestru: 30 września 1991 r. [BM-4097/2001] Likwidator PPRGiK S.A. w Szczecinie, w likwidacji, zawiadamia, że uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ww. Spółki z dnia r. otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wszystkich wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia. Adres dla doręczeń: Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 16. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad - wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie ważności obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zatwierdzenie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wykupu akcji Spółki w trybie art ustawy z dnia r. - Kodeks spółek handlowych. 4. Wolne wnioski. Poz Przedsiębiorstwo Polskie Zakłady Zbożowe S.A. we Włocławku. RHB 975. Sąd Rejonowy we Włocławku, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 19 maja 1995 r. [BM-6846/2001] Zarząd Przedsiębiorstwa Polskie Zakłady Zbożowe S.A. we Włocławku, ul. Kujawska 12/14, na podstawie art. 399 Kodeksu handlowego, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 9 marca 2001 r., o godz , we Włocławku, w siedzibie Polskich Zakładów Zbożowych Młyn we Włocławku, ul. Kujawska 12/14. Porządek obrad: Ogłoszenie drugie. Poz Bystrzyckie Zakłady Wyrobów Papierowych S.A. w Bystrzycy Kłodzkiej. RHB Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy, wpis do rejestru: 17 stycznia 1996 r. [BM-6834/2001] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Bystrzyckie Zakłady Wyrobów Papierowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 28 grudnia 2000 r. podjęło uchwałę, zaprotokołowaną w akcie notarialnym Rep. A 15689/2000, sporządzonym przez notariusza Pana Piotr Sorokę w Warszawie: Uchwała nr 2 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzącej w skład przedsiębiorstwa Spółki. Na podstawie 18 pkt. 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zezwala na oddanie Mondi Packaging BZWP Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej, wpisanej do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu pod numerem RHB 3011, w dzierżawę na okres od 1 stycznia 2001 r. 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Uchwalenie regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) ustanowienia hipoteki zwykłej i kaucyjnej na prawie wieczystego użytkowania działek gruntu, położonych we Włocławku przy ul. Płockiej 89/93, 87, 89-93, 89b, o łącznej powierzchni ha i prawach przynależnych do wysokości zł, b) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntu położonych we Włocławku przy ul. Płockiej 89/93, 87, 89-93, 89b, o numerach 1/11, 95/9, 95/12, 95/15, 92, 1/14, 1/15, 1/16/ 1/17, 1/42, 1/44, 1/46, 1/48, 1/50, 1/52, 1/54, 1/56, 1/58, 1/60, o łącznej powierzchni ha wraz z prawami przynależnymi. 8. Zakończenie obrad. 12 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 13 LUTEGO 2001 R.

3. Spółki akcyjne. MSiG 60/2004 (1896) poz. 2771-2774 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE

3. Spółki akcyjne. MSiG 60/2004 (1896) poz. 2771-2774 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE MSiG 60/2004 (1896) poz. 2771-2774 czajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło w dniu 28.01.2004 r. uchwałę o jej rozwiązaniu oraz o otwarciu likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki, aby w ciągu trzech

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza. Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 16 grudnia 2013 r. ZASTRZEŻENIA: 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

1 Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK-PAK S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

1 Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK-PAK S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust. 1 Statutu uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1621 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 12 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1621 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 12 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1621 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

PESEL/REGON: Nr dow. osobistego/nr KRS: Proponowana treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

PESEL/REGON: Nr dow. osobistego/nr KRS: Proponowana treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: Imię i nazwisko/firma: Adres zamieszkania/siedziba: PESEL/REGON: Nr dow. osobistego/nr KRS: Imię i nazwisko/firma: PESEL/REGON: Proponowana treść uchwały Spółki: Uchwała numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r. Dz.U. z 2000r. Nr 117 poz. 1239 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu przechowywania dotychczasowych rejestrów i przekazywania akt rejestrowych oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK W związku z zamiarem Połączenia poniżej wymienionych spółek został uzgodniony, w dniu 13 grudnia 2012 r. między Zarządami spółek, plan Połączenia przez przejęcie ( PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA AKCYJNA

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA AKCYJNA KRS-Z3 CORS Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24 kwietnia 2014 roku. Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 24 kwietnia 2014 roku. Raport bieżący nr 59/2014

Warszawa, 24 kwietnia 2014 roku. Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 24 kwietnia 2014 roku. Raport bieżący nr 59/2014 Warszawa, 24 kwietnia 2014 roku Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 24 kwietnia 2014 roku Raport bieżący nr 59/2014 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu Do zaproponowanych uprzednio przez Zarząd Spółki projektów uchwał przedstawionych w ogłoszeniu o zwołaniu, o treści: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca

Sąd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca KRS-W4 CORS Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy SPÓŁKA AKCYJNA Formularz należy wypełnić

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Mennice Krajowe S.A. na dzień 29 czerwca 2012

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Mennice Krajowe S.A. na dzień 29 czerwca 2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Mennice Krajowe S.A. na dzień 29 czerwca 2012 Zarząd Grupy Mennice Krajowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

LIKWIDACJA, ROZWIĄZANIE / UNIEWAŻNIENIE

LIKWIDACJA, ROZWIĄZANIE / UNIEWAŻNIENIE KRS-Z61 CORS Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy LIKWIDACJA, ROZWIĄZANIE / UNIEWAŻNIENIE Formularz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 71 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 71 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 71 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. Sąd Rejonowy...

SPÓŁKA AKCYJNA. Sąd Rejonowy... KRS-W4 CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA Formularz należy wypełnić

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-W4 CORS Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy SPÓŁKA AKCYJNA Formularz należy wypełnić

Bardziej szczegółowo

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Zarząd Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łubinowej 4a, 03-878 Warszawa, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSiG 222/2004 (2058) poz. 11980-11982 Dodane do: I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE chomości położonej w Sławicach, stanowiących działki: działka zabudowana 629/57

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Skarbowej S.A. na dzień 4 lutego 2016

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Skarbowej S.A. na dzień 4 lutego 2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Skarbowej S.A. na dzień 4 lutego 2016 Zarząd Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1484 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 8 września 2014 r.

Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1484 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 8 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1484 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSiG 232/2007 (2829) poz. 14863 Dodane do: I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Dodane do: I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. Spółki akcyjne Poz.

Bardziej szczegółowo

Lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej

Lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej Lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej Zgodnie z treścią art. 179 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (DAWNIEJ INCENTIVE CONCEPT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA) na dzień 03 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2011 r. Ogłoszenie Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Liberty Group S.A. w Warszawie

Warszawa, 24.05.2011 r. Ogłoszenie Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Liberty Group S.A. w Warszawie Warszawa, 24.05.2011 r. Ogłoszenie Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Liberty Group S.A. w Warszawie Działając na podstawie art. 399 1 w związku z art. 395 i 402 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 136 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 136 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 136 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.12.2015 godz. 09:08:04 Numer KRS: 0000094301

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.12.2015 godz. 09:08:04 Numer KRS: 0000094301 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.12.2015 godz. 09:08:04 Numer KRS: 0000094301 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE Głogów, dnia 30 lipca 2015 roku PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE sporządzony, na podstawie art. 533 2 i art. 534 k.s.h., w związku z zamiarem dokonania podziału poprzez wydzielenie,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym LIKWIDACJA, ROZWIĄZANIE / UNIEWAŻNIENIE

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym LIKWIDACJA, ROZWIĄZANIE / UNIEWAŻNIENIE KRS-Z61 CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym LIKWIDACJA, ROZWIĄZANIE / UNIEWAŻNIENIE Formularz

Bardziej szczegółowo

5. Ustanowienie kuratora

5. Ustanowienie kuratora MSiG 33/2006 (2378) poz. 1869-1874 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Poz. 1869. Wnioskodawca Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Rolniczych Spółka z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej oraz Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:51:52 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:51:52 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.06.2016 godz. 21:51:52 Numer KRS: 0000067537 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Część C Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi we wniosku i w załącznikach:

Część C Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi we wniosku i w załącznikach: KRS-Z3 CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

Bardziej szczegółowo

Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z/s w Warszawie projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 19 listopada 2012 roku

Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z/s w Warszawie projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 19 listopada 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia] Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 1. [Wybór

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA EUROPEJSKA

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA EUROPEJSKA KRS-W13 CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA EUROPEJSKA Formularz należy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.04.2016 godz. 13:41:13 Numer KRS: 0000043497

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.04.2016 godz. 13:41:13 Numer KRS: 0000043497 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.04.2016 godz. 13:41:13 Numer KRS: 0000043497 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.08.2015 godz. 10:36:25 Numer KRS: 0000075028

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.08.2015 godz. 10:36:25 Numer KRS: 0000075028 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.08.2015 godz. 10:36:25 Numer KRS: 0000075028 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CHEMOSERVIS DWORY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Oświęcimiu

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CHEMOSERVIS DWORY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Oświęcimiu OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CHEMOSERVIS DWORY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Oświęcimiu Zarząd spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, przy ul. Chemików

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Air Market Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2007 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie Załącznik 2 Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli biorących udział w programie Nowa Rola Placówek Doskonalenia Lp Województwo Placówka 1. dolnośląskie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

SPIS TREŚCI. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością MSiG 238/2010 (3596) I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 14826. WYTWÓRNIA NAPOI WEDA-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy... Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON

Sąd Rejonowy... Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON KRS-Z8 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ DOM DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ DOM DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ DOM DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie przy pl. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS-W3 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku dotyczący: Biznespartner.pl Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Szymanowskiego 1/11 (kod: 30-047), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOTORIA SERWIS S.A.

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOTORIA SERWIS S.A. Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOTORIA SERWIS S.A. Działając na podstawie art. 399 1 w związku z art. 395 i 402 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki Notoria

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 754 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 754 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 754 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany

Bardziej szczegółowo

MSiG 130/2002 (1462) poz. 7338

MSiG 130/2002 (1462) poz. 7338 MSiG 0/00 (6) poz. 78 Poz. 78. APO-PARI-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w y. KRS 0000068. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

SPIS TREŚCI. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością MSiG 21/2010 (3379) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 1196. THEOLIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy... 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON

Sąd Rejonowy... 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON KRS-Z8 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Ostrołęce

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Ostrołęce Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia z sprawie przekształcenia Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Ostrołęce w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. f

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A. I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, zgodnie z art. 402(2) punkt 1 KSH Zarząd

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Zarząd i3d Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

ALTERCO Spółki Akcyjnej Spółka ALTERCO 30 sierpnia 2013 r., na godz. 10.00 I. Porządek obrad:

ALTERCO Spółki Akcyjnej Spółka ALTERCO 30 sierpnia 2013 r., na godz. 10.00 I. Porządek obrad: Zarząd ALTERCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI FLEXIBLE PACKAGING POLSKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI FLEXIBLE PACKAGING POLSKA SP. Z O.O. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI FLEXIBLE PACKAGING POLSKA SP. Z O.O. Zarząd Spółki Flexible Packaging Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI LS TECH-HOMES SA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI LS TECH-HOMES SA OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI LS TECH-HOMES SA Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. K. Korna 7/4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO REASEKURACJI WZAJEMNEJ

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO REASEKURACJI WZAJEMNEJ KRS-W8 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH,

Bardziej szczegółowo

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Skarbowej S.A. na dzień 30 czerwca 2016 roku Zarząd Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Jasna 1, 00-013

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.01.2013 godz. 08:43:27 Numer KRS: 0000046960

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.01.2013 godz. 08:43:27 Numer KRS: 0000046960 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.01.2013 godz. 08:43:27 Numer KRS: 0000046960 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz.13439 13443 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNE I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 13439. ALLIANZ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna w Kwidzynie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna w Kwidzynie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna w Kwidzynie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH przewidziane na dzień 18 październik 2007 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH przewidziane na dzień 18 październik 2007 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH przewidziane na dzień 18 październik 2007 r. w siedzibie Spółki 1 UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BAKALLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BAKALLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BAKALLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie (00-446) przy ul. Fabrycznej 5, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Zarząd Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łubinowej 4a, 03-878 Warszawa, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.07.2015 godz. 14:07:48 Numer KRS: 0000271457

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.07.2015 godz. 14:07:48 Numer KRS: 0000271457 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.07.2015 godz. 14:07:48 Numer KRS: 0000271457 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 124 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 124 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 124 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.08.2015 godz. 12:19:13 Numer KRS: 0000220799

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.08.2015 godz. 12:19:13 Numer KRS: 0000220799 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.08.2015 godz. 12:19:13 Numer KRS: 0000220799 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Strona 1 Jedną z zalet spółki akcyjnej w porównaniu ze spółką z o.o. jest istotne ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawa, dnia 2 czerwca 2015 roku. Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Zarząd "AGTES" S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 4

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Zarząd AGTES S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 4 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd "AGTES" S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 4 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu spółki Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu spółki Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu spółki Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. Zarząd spółki Telemedycyna

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 157/2015 (4788) poz. 12057 12060 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 12057. ZENON KRUCZYŃSKI ALFA SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA w Gdyni. KRS 0000488406.

Bardziej szczegółowo

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie MSiG 14/2012 (3879) SPIS TREŚCI 4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie Poz. 876. Wnioskodawca Runowska Janina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, II Wydział

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne

SPIS TREŚCI. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne MSiG 11/2011 (3624) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 574. CAPITAL ART APARTMENTS AEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A. na dzień 29 czerwca 2011 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A. na dzień 29 czerwca 2011 roku Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A. na dzień 29 czerwca 2011 roku Zarząd KOFOLA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA PEŁNOMOCNICTWA

WZÓR FORMULARZA PEŁNOMOCNICTWA WZÓR FORMULARZA PEŁNOMOCNICTWA Ja/działając w imieniu* (imię i nazwisko/nazwa Mocodawcy) adres: PESEL/REGON/KRS*: Akcjonariusza spółki pod firmą: Urlopy.pl jest spółką akcyjną powołaną na mocy aktu notarialnego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP Spółka Akcyjna w Kwidzynie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP Spółka Akcyjna w Kwidzynie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP Spółka Akcyjna w Kwidzynie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy

Bardziej szczegółowo

1. Imię i nazwisko/nazwa: 2. Adres:.. 3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru:.. PEŁNOMOCNICTWO

1. Imię i nazwisko/nazwa: 2. Adres:.. 3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru:.. PEŁNOMOCNICTWO Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie w dniu 4 grudnia 2012 r. Informacje ogólne:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne

SPIS TREŚCI. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne MSiG 183/2011 (3796) I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 12045. LW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Załącznik nr 1 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy... Spółdzielnia europejska. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON

Sąd Rejonowy... Spółdzielnia europejska. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON KRS-Z14 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA Formularz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.07.2014 godz. 14:39:04 Numer KRS: 0000051868

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.07.2014 godz. 14:39:04 Numer KRS: 0000051868 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.07.2014 godz. 14:39:04 Numer KRS: 0000051868 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.07.2014 godz. 19:07:49 Numer KRS: 0000060348

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.07.2014 godz. 19:07:49 Numer KRS: 0000060348 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.07.2014 godz. 19:07:49 Numer KRS: 0000060348 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE Zarząd Milkpol Spółki Akcyjnej ( Spółka ) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162,

Bardziej szczegółowo