MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY"

Transkrypt

1 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 13 lutego 2001 r. Nr 31 (1111) Poz ISSN X Cena brutto 15,00 zł Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że od dnia 1 maja 2000 r. uległ zmianie numer konta, na które wnoszone są opłaty za ogłoszenia i zamówione egzemplarze: KREDYT BANK S.A. IV ODDZIAŁ w Warszawie Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego informuje, iż zgodnie z treścią 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 45, poz. 204) w brzmieniu ustalonym przez 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 1999 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 87, poz. 977) opłatę za zamieszczenie ogłoszenia lub obwieszczenia ustala się za liczbę znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami, licząc po 0,50 zł za każdy znak, jednak nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń opłatę zwiększa się o 30%. Nowe zasady naliczania opłat za ogłoszenia i obwieszczenia obowiązują od dnia 11 listopada 1999 r. Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że istnieje możliwość zamówienia egzemplarza MSiG, w którym opublikowane będzie zgłoszone do druku ogłoszenie. Zamówienie wraz z opłatą należy dołączać do dokumentów składanych do publikacji. Bliższych informacji udzielają punkty przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego w Sądach Gospodarczych. Opłaty za zamówione egzemplarze należy wnosić na konto: Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro Finansowo-Administracyjne KREDYT BANK S.A. IV ODDZIAŁ w Warszawie nr konta: z dopiskiem: Opłata za numer Monitora.

2 Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn. zm.) stanowi, że przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać w lokalu swojej siedziby numery Monitora Sądowego i Gospodarczego, w których zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące tego przedsiębiorcy. W siedzibie Biura w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 75c, I klatka, V p., pokój 504, istnieje punkt, gdzie można wpłacić do kasy i od razu zakupić dowolne numery Monitora (tak bieżące, jak i archiwalne). W Biurze można nabyć numer Monitora już w dniu ukazania się! Ponadto w Biurze Monitora można złożyć zamówienie na wybrany okres prenumeraty Monitora Sądowego i Gospodarczego, na pojedyncze, dowolne numery Monitora, a także na indeksy kwartalne. Zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące kolportażu można uzyskać pod numerami telefonów: (0 22) , , ; faks: Adres pocztowy: Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, Al. Ujazdowskie 11, skrytka pocztowa P-33, Warszawa

3 Formularz zamówienia dziennika urzędowego Monitor Sądowy i Gospodarczy Aby zamówić Monitor (można zamówić dowolny numer!), należy wypełnić poniższy formularz i przesłać: faksem: (0 22) , lub listownie: Ministerstwo Sprawiedliwości, Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, Al. Ujazdowskie 11, skrytka pocztowa P-33, Warszawa. Sposób opłaty: - za zaliczeniem pocztowym, - płatne po otrzymaniu faktury (w przypadku zamówienia co najmniej 5 egz.). Wszelkich informacji na temat zamówienia udzielamy pod numerami telefonów: (0 22) , , ; ZAMÓWIENIE NUMERU MONITORA Zamawiam numer/numery Monitora Sądowego i Gospodarczego: Zamawiający nazwa firmy/nazwisko ulica/miejscowość nr domu kod pocztowy poczta telefon NIP (proszę podać, jeśli należy wystawić fakturę VAT) Adres do wysyłki (jeśli jest inny niż adres zamawiającego): nazwa firmy/nazwisko ulica/miejscowość nr domu kod pocztowy poczta telefon Należność uregulujemy w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy Data, podpis, pieczęć

4 Formularz zamówienia prenumeraty dziennika urzędowego Monitor Sądowy i Gospodarczy Aby zamówić prenumeratę Monitora (można zamówić od dowolnego numeru i na dowolny okres!), należy wypełnić poniższy formularz i przesłać: faksem: (0 22) , lub listownie: Ministerstwo Sprawiedliwości, Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, Al. Ujazdowskie 11, skrytka pocztowa P-33, Warszawa. Wszelkich informacji na temat zamówienia udzielamy pod numerami telefonów: (0 22) , , ; Uwaga: koszt wysyłki ponosi Biuro. ZAMÓWIENIE PRENUMERATY Zamawiam prenumeratę Monitora Sądowego i Gospodarczego od numeru/dnia do numeru/dnia Zamawiam egz. Zamawiający nazwa firmy/nazwisko ulica/miejscowość nr domu kod pocztowy poczta telefon NIP (proszę podać, jeśli należy wystawić fakturę VAT) Adres do wysyłki (jeśli jest inny niż adres zamawiającego): nazwa firmy/nazwisko ulica/miejscowość nr domu kod pocztowy poczta telefon Faktury wystawiamy co miesiąc. Należność uregulujemy w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy Data, podpis, pieczęć

5 MSiG 31/2001 (1111) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz BONJOUR Spółka z o.o. w Łodzi Poz BERTELSMANN MEDIA Spółka z o.o. w Warszawie Poz FORT-POL Spółka z o.o. w Łodzi Poz Altvater Sulo Polska Spółka z o.o. w Warszawie Poz NAREW FOOD Spółka z o.o. w Różanie Spółki akcyjne Poz Pomorskie Przedsiębiorstwo Robót Geodezyjnych i Kartograficznych S.A. w Szczecinie Poz Bystrzyckie Zakłady Wyrobów Papierowych S.A. w Bystrzycy Kłodzkiej Poz POL-AM-PACK S.A. w Brzesku Poz Przedsiębiorstwo Polskie Zakłady Zbożowe S.A. we Włocławku Poz EURO-CRISTAL S.A. w Wesołej Poz Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDOSTAL-2 S.A. w Krakowie Poz Zakłady Porcelany i Porcelitu CHODZIEŻ S.A. w Chodzieży Poz Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej Poz Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego PUŁAWY S.A. w Puławach Poz Zakłady Elektromaszynowe CELMA S.A. w Cieszynie Poz STOMIL-OLSZTYN S.A. w Olsztynie II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO 1. Pierwsze c) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz Biuro Obsługi Finansowo-Kadrowej Spółka z o.o. w Mławie Poz KONSUM Spółka z o.o. w Rzeszowie Poz DAILY FAST FOOD Spółka z o.o. w Rzeszowie Poz TEXPOL Spółka z o.o. w Chałupkach Dębniańskich Poz MURTEL Spółka z o.o. w Boguchwale Poz PROTAN POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz A. BIELAWA SPORT Spółka z o.o. w Zakopanem Poz AMEDEX Spółka z o.o. w Poznaniu Poz FORUMSOFT DGCS Spółka z o.o. w Poznaniu Poz MARLO Spółka z o.o. w Poznaniu Poz GALTEX Spółka z o.o. w Drezdenku Poz MARS - INWESTYCJE Spółka z o.o. w Poznaniu Poz MC BROKER Spółka z o.o. w Poznaniu Poz MDS MATEO Spółka z o.o. w Poznaniu Poz OKECHAMP PLUS Spółka z o.o. w Poznaniu Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe CENOS-BIS Spółka z o.o. we Wrześni Poz SWISS POZ Spółka z o.o. w Poznaniu Poz TABO END CORPORATION Spółka z o.o. w Poznaniu Poz WOSTOL Spółka z o.o. w Luboniu Poz Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Spółka z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Poz EKONAFT Spółka z o.o. w Trzebini Poz INTEGRATED MEDIA SALES Spółka z o.o. w Warszawie Poz GAS-RID Spółka z o.o. w Gliwicach Poz KOLOR SAT Spółka z o.o. w Katowicach Poz MEGA-EXPORT-IMPORT Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej Poz Przedsiębiorstwo Wykonawstwa Górniczego ZACHÓD Spółka z o.o. w Katowicach Poz PUNCH POLSKA Spółka z o.o. w Poznaniu Poz SEMI Spółka z o.o. w Gliwicach Poz Südpack Pacplast Thermoform Spółka z o.o. w Katowicach Poz WODNIK Spółka z o.o. w Raciborzu Poz AMB SOFTWARE Spółka z o.o. w Zielonej Górze Poz ARTDROB Spółka z o.o. w Stalowej Woli Poz CASTOR Usługi Finansowe, Rachunkowe i Prawnicze Spółka z o.o. w Stalowej Woli LUTEGO 2001 R. 5 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

6 MSiG 31/2001 (1111) SPIS TREŚCI Poz GAZREM Spółka z o.o. w Łodzi Poz DIRNET Spółka z o.o. w Ożarowie Poz Ekologiczne Projekty Energetyczne MADEX Spółka z o.o. w Zielonej Górze Poz INVEST.COM Spółka z o.o. w Krakowie Poz Kancelaria Biegłych Rewidentów PRO-CONSULT Spółka z o.o. w Krakowie Poz GÓRNICTWO NAFTOWE Spółka z o.o. w Warszawie Poz KrakChemia-Hurt Spółka z o.o. w Krakowie Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe FORTUNA Spółka z o.o. w Janowie Lubelskim Poz Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe ZWIESAND Spółka z o.o. w Chwałkach Poz Kręgielnia ZIELONA GÓRA Spółka z o.o. w Nowym Kisielinie Poz Przedsiębiorstwo Termicznej Utylizacji Odpadów RA-TAR Spółka z o.o. w Tarnobrzegu Poz Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych PREEMIER 2 Spółka z o.o. w Zielonej Górze Poz SPECTRA Spółka z o.o. w Zielonej Górze Poz STASZÓW BEST Spółka z o.o. w Staszowie Poz TARBONUS Spółka z o.o. w Tarnobrzegu Poz TARRO KRAKÓW Spółka z o.o. w Krakowie Poz TARKON Spółka z o.o. w Tarnobrzegu Poz Towarzystwo Budownictwa Społecznego INVEST WAWEL Spółka z o.o. w Krakowie Poz Zakład Odzieżowy MODAR Spółka z o.o. w Staszowie Poz ZETWU INWEST HOTELE MARILOR Spółka z o.o. w Krakowie d) Spółki akcyjne Poz Eko-Elektrownie PODKARPACIE S.A. w Rzeszowie Poz Zakłady Chemiczne ORGANIKA-SARZYNA S.A. w Nowej Sarzynie Poz ABC S.A. w Jeleniej Górze Poz CT CREATIVE TEAM S.A. we Wrocławiu Poz DIAM ADVERTISING GROUP S.A. we Wrocławiu Poz PWS KONSTANTA S.A. w Bielsku-Białej Poz VIENNA-LEAS-INTERNATIONAL S.A. w Bielsku-Białej Zmiany c) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz DAEWOO Sprzęgła Spółka z o.o. w Kożuchowie Poz CENTAURUS Spółka z o.o. w Gdańsku Poz Mechanika i Utrzymanie Ruchu REMOD Spółka z o.o. w Kutnie Poz RES POLONA Wydawnictwo Edukacyjne Spółka z o.o. w Łodzi Poz Przedsiębiorstwo Eksportowo-Importowe STAN-PAW Spółka z o.o. w Zaborzu Poz Przedsiębiorstwo Eksportowo-Importowe STAN-PAW Spółka z o.o. w Zaborzu Poz CONECTO Spółka z o.o. w Toruniu Poz ZARZĄDCA Spółka z o.o. we Wrocławiu Poz ADALBERTO-TINO Spółka z o.o. w Warszawie Poz AGRINOW Spółka z o.o. w Siedlcach Poz AKATE Spółka z o.o. w Warszawie Poz CEDEWU Spółka z o.o. w Warszawie Poz BIL Leasing Polska Objekt 13 Spółka z o.o. w Warszawie Poz BIOTECH Spółka z o.o. w Warszawie Poz Centrum Poligrafii DL Spółka z o.o. w Bliznem Łaszczyńskiego Poz CHIMEX Spółka z o.o. w Warszawie Poz CLIF - Ubezpieczenia Spółka z o.o. w Warszawie Poz DATATRANS Spółka z o.o. w Warszawie Poz DIGITAL STRATEGIES Spółka z o.o. w Warszawie Poz EXPO-PRESS Spółka z o.o. w Ożarowie Mazowieckim Poz GEM POLAND Spółka z o.o. w Warszawie Poz Grupa Medialna QUADRO Spółka z o.o. w Warszawie Poz H&T-REMISZEWSCY Spółka z o.o. w Warszawie Poz HASTE INTERNATIONAL LTD Spółka z o.o. w Warszawie Poz HEROS-DOM Spółka z o.o. w Warszawie Poz IBCOL POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz JARO-OIL Spółka z o.o. w Warszawie Poz KING CROSS CENTER Spółka z o.o. w Warszawie Poz LS 2001 Spółka z o.o. w Bliznem Jasińskiego Poz KORONA JV Spółka z o.o. w Warszawie MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 6 13 LUTEGO 2001 R.

7 MSiG 31/2001 (1111) SPIS TREŚCI Poz KORONA JV Spółka z o.o. w Warszawie Poz KUBI INVESTMENT Spółka z o.o. w Warszawie Poz NEINVER POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz LOCARIS Spółka z o.o. w Warszawie Poz LTP Spółka z o.o. w Warszawie Poz MEXIGEM POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz PLATAN PARK I Spółka z o.o. w Warszawie Poz NET - Korporacja Marketingu Spółka z o.o. w Warszawie Poz P.H. KAZGOD Spółka z o.o. w Błoniach Poz PM GROUP POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz PM GROUP POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz POLINTRADE Spółka z o.o. w Warszawie Poz PRESS SERVICE Spółka z o.o. w Warszawie Poz PRO:CON SYSTEMS (POLSKA) Spółka z o.o. w Warszawie Poz PROLOGIS POLAND IV Spółka z o.o. w Warszawie Poz SAINT-GOBAIN ECOPHON Spółka z o.o. w Starej Iwicznej Poz SOBIESŁAW ZASADA CENTRUM-TRANSPORT Spółka z o.o. w Warszawie Poz ST. JUDE MEDICAL Spółka z o.o. w Warszawie Poz TECH DATA POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz Towarzystwo Budownictwa Społecznego OSTOJA Spółka z o.o. w Lesznie Poz TRAVEL PROJEKT Spółka z o.o. w Warszawie Poz UNIMAX Spółka z o.o. w Warszawie Poz VAMO-FUJI POLSKA Spółka z o.o. w Ożarowie Mazowieckim Poz VIPER Spółka z o.o. w Warszawie Poz WANDEX Spółka z o.o. w Woli Mysłowskiej Poz Wielospecjalistyczny Zakład Leczniczy PROFIMED Spółka z o.o. w Warszawie Poz WIENERBERGER Przemysł Ceramiczny Spółka z o.o. w Warszawie Poz WIŚNIOWY DEVELOPMENTS C1 Spółka z o.o. w Warszawie Poz YELLOWTEL POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz Zakład Głębokiego Fundamentowania OGF (d.prk-15) Spółka z o.o. w Warszawie Poz ACCENTURE Spółka z o.o. w Warszawie Poz AM TRADING Spółka z o.o. w Krakowie Poz ATLANTICO-TRANS-EX Spółka z o.o. w Katowicach Poz C.K. WARSZAWIANKA BOSS CENTER Spółka z o.o. w Jachrance Poz CLASSIC FM Spółka z o.o. w Łodzi Poz ESO Spółka z o.o. w Warszawie Poz Kancelaria Doradztwa Podatkowego JANIEC, MODZELEWSKI Spółka z o.o. w Krakowie Poz INRECO POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz INTERBAZAR Spółka z o.o. w Łodzi Poz KRAL Spółka z o.o. w Łodzi Poz NOMA Spółka z o.o. w Wyrach Poz PRYM FASHION POLSKA Spółka z o.o. w Łodzi Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe KRYWAŁD-PLAST Spółka z o.o. w Knurowie Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe INRO Spółka z o.o. w Łodzi Poz Przedsiębiorstwo Usług Technicznych OMEGA Spółka z o.o. w Katowicach Poz VETRAD POLSKA Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej Poz WIADOMOŚCI GÓRNICZE Spółka z o.o. w Katowicach Poz WIMACO Spółka z o.o. w Krakowie Poz ZACH-CIECH Spółka z o.o. w Chorzowie Poz ADROBOLMAR Spółka z o.o. w Bodaczowie Poz APENA-TECHNIKA Spółka z o.o. w Bielsku-Białej Poz AURIS Spółka z o.o. w Siedlcach Poz BRAMTEL - Bramy Przemysłowe, Garażowe, Systemy Przeładunkowe Spółka z o.o. w Bielsku-Białej Poz COMMON Spółka z o.o. w Łodzi Poz DRUKBANK Zakład Poligraficzny Spółka z o.o. w Zamościu Poz KOTEX Spółka z o.o. w Wadowicach Poz Firma Budowlana BUSZREM Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim Poz JUWENIA-TEXTIL Spółka z o.o. w Cieszynie Poz MAG-PIER Spółka z o.o. w Zgierzu Poz MOSTOSTAL-SYSTEM Spółka z o.o. w Siedlcach Poz Ośrodek Hodowli Zarodowej TARNAWATKA Spółka z o.o. w Tarnawatce Poz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FREZPOL Spółka z o.o. w Siedlcach Poz Przedsiębiorstwo Budowlane DERMEX Spółka z o.o. w Chełmku Poz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SUKCES Spółka z o.o. w Zamościu Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe HEWAPO Spółka z o. o. w Bełchatowie Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe INKOM Spółka z o.o. w Łodzi Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NIT Spółka z o.o. w Cieszynie Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Turystyczno-Handlowo-Transportowe EDA Spółka z o.o. w Ksawerowie LUTEGO 2001 R. 7 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

8 MSiG 31/2001 (1111) SPIS TREŚCI Poz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy ZACISZE Spółka z o.o. w Szczyrku Poz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SPEC Spółka z o.o. w Białymstoku Poz Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych CISIEC Spółka z o.o. w Ciścu Poz Towarzystwo Handlu Zagranicznego i Konsultingu CONSULTIMPEX Spółka z o.o. w Łodzi Poz AMADEUS Spółka z o.o. w Siedlcach Poz ASTER Spółka z o.o. w Nowym Targu Poz ATRYBUT Spółka z o.o. w Rabce Poz AUTO-MART Spółka z o.o. w Bielsku-Białej Poz EASI-EUROPOL Spółka z o.o. w Bielsku-Białej Poz BRE-Hestia Service Spółka z o.o. w Gdyni Poz EKAPOL Spółka z o.o. w Cieszynie Poz EKSPERT Zakład Usług Księgowo-Finansowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Spółka z o.o. GRUPA FINANS-SERVIS w Bielsku-Białej Poz FANTAZJA Spółka z o.o. w Zakopanem Poz Grupa Zendar GROCHÓWKA Spółka z o.o. w Grochówce Poz INWESTYCJE I Spółka z o.o. we Wronkach Poz INWESTYCJE III Spółka z o.o. we Wronkach Poz JAWORZYNKA Produkcja-Handel-Usługi Spółka z o.o. w Radziechowach Poz LACONEX Spółka z o.o. w Celejowie Poz METALPLAST-STOLARKA Spółka z o.o. w Bielsku-Białej Poz Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Pile Poz Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Pile Poz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Gorlicach Poz Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Chodzieży Poz P.W. MAMUT Spółka z o.o. w Legaczu Poz Pilskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Pile Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe EGOS Spółka z o.o. w Mińsku Mazowieckim Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TERMAKO Spółka z o.o. w Pile Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe RIMPOL Spółka z o.o. w Gorlicach Poz Przedsiębiorstwo Rolne FARMER Spółka z o.o. w Scholastykowie Poz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BERPIL Spółka z o.o. w Pile Poz Przedsiębiorstwo Usługowo-Turystyczne GRAŻYNA Spółka z o.o. w Piwnicznej Zdroju Poz RYTEX-PRO Spółka z o.o. w Bielsku-Białej Poz Spółka Pracownicza Fabryki Osłonek Białkowych w Białce k. Makowa Podhalańskiego Spółka z o.o. w Białce Poz TAURUS - Agencja Ochrony Mienia Spółka z o.o. w Sopocie Poz Towarzystwo Handlowe CARINO Spółka z o.o. w Mazańcowicach Poz Towarzystwo Inwestycyjne GALICJA Spółka z o.o. w Oświęcimiu Poz Towarzystwo Inwestycyjne GALICJA Spółka z o.o. w Oświęcimiu Poz Agencja Usługowo-Handlowa K & K Spółka z o.o. w Kielcach Poz WEKTOR Spółka z o.o. w Bielsku-Białej Poz ARMADO INTERNATIONAL Spółka z o.o. w Swarzędzu Poz ASENA Spółka z o.o. w Tuszynie Poz BECKER-WARKOP Spółka z o.o. w Jankowicach Poz Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji BIPROKWAS Spółka z o.o. w Gliwicach Poz CELDOM Spółka z o.o. w Czerniewicach Poz COLEP POLSKA Spółka z o.o. w Kleszczowie Poz DIAMOND HOLIDAYS Spółka z o.o. w Poznaniu Poz DUWI INTERNATIONAL Spółka z o.o. w Tychach Poz Fabryka Przyczep NIEWIADÓW Spółka z o.o. w Niewiadowie Poz Firma Usługowo-Handlowa DA-PO Spółka z o.o. w Środzie Wielkopolskiej Poz FISCARBO - Doradztwo Podatkowe Spółka z o.o. w Tychach Poz GIANT Spółka z o.o. w Poznaniu Poz GIANT Spółka z o.o. w Poznaniu Poz GLASPOL Spółka z o.o. w Żorach Poz Grupa Inwestycyjna FACTOR 3D Spółka z o.o. w Zabrzu Poz Korporacja Holdingowa INVESTA Spółka z o.o. w Katowicach Poz Zakład Usług Technicznych KKIM Spółka z o.o. w Siemianowicach Śląskich Poz Księżogórska Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z o.o. w Radzionkowie Poz PETRONAFT Spółka z o.o. w Trzebini Poz POL-STAL Spółka z o.o. w Świętochłowicach Poz Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie Poz Przedsiębiorstwo Produkcji Chemicznej PRODRYN w Chorzowie Spółka z o.o. w Chorzowie Poz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BEMAR Spółka z o.o. w Sosnowcu Poz ŚLĄSKIE MEDIA Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej Poz Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych BIAŁA GÓRA Spółka z o.o. w Smardzewicach Poz TURKUS Spółka z o.o. w Raciborzu Poz XL-TAPE-POLAND Spółka z o.o. w Kielcach Poz Zakład Przetwórstwa Rolnego DANIELÓW Spółka z o.o. w Danielowie MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 13 LUTEGO 2001 R.

9 MSiG 31/2001 (1111) SPIS TREŚCI d) Spółki akcyjne Poz Bank Współpracy Europejskiej S.A. w Warszawie Poz BAUMA SYSTEM S.A. w Starachowicach Poz BAUMA SYSTEM S.A. w Starachowicach Poz BUMAR-WARYŃSKI S.A. GRUPA HOLDINGOWA w Warszawie Poz CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie Poz Fabryka Aparatury Pomiarowej PAFAL S.A. w Świdnicy Poz ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC S.A. w Warszawie Poz ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC S.A. w Warszawie Poz Fund Advisory and Management Company FAMCO S.A. w Warszawie Poz KREDYT BANK S.A. w Warszawie Poz GIEŁDA ENERGII S.A. w Warszawie Poz GLOBAL INVESTMENTS S.A. w Warszawie Poz MOSTOSTAL-EXPORT DEVELOPMENT S.A. w Warszawie Poz HECTOR S.A. w Warszawie Poz ORBIS S.A. w Warszawie Poz OSTACOLOR - POLSKA S.A. w Łodzi Poz OZMO Ostrowieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A. w Ostrowcu Świętokrzyskim Poz PIA PIASECKI S.A. w Kielcach Poz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni Poz RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT POLSKA S.A. w Warszawie Poz ROLMEX S.A. w Warszawie Poz SELON S.A. w Warszawie Poz UZDROWISKO LĄDEK - DŁUGOPOLE S.A. w Lądku Zdroju Poz Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. w Starogardzie Gdańskim Poz Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. w Warszawie Poz ALMA S.A. w Poznaniu Poz Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Poz Budownictwo Energetyczne ENERGOBUDOWA S.A. w Warszawie Poz Fabryka Wyrobów Runowych RUNOTEX S.A. w Kaliszu Poz Firma Budowlano-Handlowa BUD-POL Holding S.A. w Kępnie Poz GARDA LIFE S.A. w Warszawie Poz Gdańska Fabryka Farb Graficznych S.A. w Gdańsku Poz MAHLE KROTOSZYN S.A. w Krotoszynie Poz PEKAO Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. w Warszawie Poz PRO FUTURO S.A. w Warszawie Poz PROFOOD S.A. w Gdańsku Poz Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A. w Gdyni Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ELMŁYN S.A. w Krotoszynie Poz SPORTIS S.A. w Bojanie Poz SPORTIS S.A. w Bojanie Poz SPORTIS S.A. w Bojanie Poz WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim Poz ZAKŁADY MIĘSNE W KĘPNIE S.A. w Kępnie Poz ZAKŁADY MIĘSNE W KĘPNIE S.A. w Kępnie III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE 3. Postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego Poz Żywieckie Zakłady Futrzarskie w Żywcu Poz INTERHURTPOL Eksport-Import-Handel Spółka z o.o. w Zielonej Górze Poz Przedsiębiorstwo CERAMIX Spółka z o.o. (j.g.u.) w Brześciu Kujawskim V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1. Wezwanie spadkobierców Poz Wnioskodawca Jasińska Eugenia. Sąd Rejonowy we Włocławku, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns / Poz Wnioskodawca Kwieciński Piotr. Sąd Rejonowy we Włocławku, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns / Poz Wnioskodawca Ciężkowska Magdalena. Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 719/ Poz Wnioskodawca Dąbrowski Stefan. Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 785/ LUTEGO 2001 R. 9 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

10 MSiG 31/2001 (1111) SPIS TREŚCI 4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie Poz Wnioskodawca Klimaszewski Waldemar. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 331/ Poz Wnioskodawca Kalata Elżbieta. Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 564/ Poz Wnioskodawca Hładko Wincenty. Sąd Rejonowy w Przasnyszu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 480/ Poz Wnioskodawca Zawadzki Roman. Sąd Rejonowy w Przasnyszu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 577/ Poz Wnioskodawca Jędrych Wojciech. Sąd Rejonowy we Włocławku, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 1113/ Poz Wnioskodawca Milczarek Aurelia. Sąd Rejonowy we Włocławku, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 1452/ Poz Wnioskodawca Pawłowski Marcin. Sąd Rejonowy we Włocławku, Roki Sądowe w Aleksandrowie Kujawskim, sygn. akt 461/ Poz Wnioskodawca Braniccy Alicja i Stanisław. Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 867/ Poz Wnioskodawca Zarząd Miasta Mińsk Mazowiecki. Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 950/ Poz Wnioskodawca Zarząd Miasta Mińsk Mazowiecki. Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, Wydział I Cywilny, sygn. akt Ns 967/ Poz Wnioskodawca Wilkołaski Roman. Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział II Cywilny, sygn. akt II Ns 1763/ Poz Wnioskodawca Lekki Ryszard. Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział III Cywilny, sygn. akt III Ns 247/00/ Poz Wnioskodawca Matusiewicz Henryk. Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 819/ INDEKS MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY LUTEGO 2001 R.

11 MSiG 31/2001 (1111) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz BONJOUR Spółka z o.o. w Łodzi, w likwidacji. RHB Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, Wydział XIV Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 7 listopada 1996 r. [BM-6502/2001] Wszystkie udziały w nowo zawiązywanej Spółce zostaną objęte przez jedynego wspólnika Spółki dzielonej to jest przez Bertelsmann A.G. Spółką prawa Niemieckiego, a podział przez wydzielenie nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki dzielonej ze względu na fakt, iż wydzielenie aktywów i pasywów nie spowoduje naruszenia kapitału zakładowego Spółki dzielonej. Kapitał zakładowy Spółki dzielonej wynosi zł natomiast kapitał zapasowy wynosi ,25. Wartość, w oparciu o sprawozdanie finansowe na dzień 1 stycznia 2001 r., aktywów które w wyniku podziału przejdą na Spółkę nowo zawiązaną wynosi , Udziały objęte przez Bertelsmann AG w Spółce nowo zawiązywanej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki od dnia jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Likwidator Spółki Bonjour Spółka z o.o. w likwidacji, z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, Wydział XIV Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem RHB 6107, niniejszym wzywa wierzycieli, aby w terminie trzech miesięcy zgłaszali swoje wierzytelności na ręce likwidatora. Poz BERTELSMANN MEDIA Spółka z o.o. w Warszawie. RHB Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 25 maja 1992 r. [BM-6962/2001] Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zarząd Bertelsmann Media Sp. z o.o. ogłasza niniejszym plan podziału: 4. Wspólnikowi Spółki dzielonej obejmującemu wszystkie udziały Spółki nowo zawiązywanej nie będą przysługiwać żadne szczególne uprawnienia. 5. Żadnej z osób bądź to szczególnie uprawnionej w Spółce dzielonej bądź będącej członkiem władz Spółek uczestniczących w podziale nie będą przysługiwać jakiekolwiek prawa ani szczególne korzyści wynikające z podziału. 6. Dokładny opis, stanowiący integralną cześć planu podziału, składników majątku, zezwoleń i koncesji przechodzących na Spółkę nowo zawiązywaną stanowi załącznik numer 1 do niniejszego planu. Jakiekolwiek składniki majątku, koncesje i zezwolenia Spółki dzielonej nie wymienione w załączniku numer 1 nie przechodzą na nowo zawiązywaną Spółkę i pozostają w Spółce dzielonej. PLAN PODZIAŁU Bertelsmann Media Spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Podział Spółki odbędzie się przez wydzielenie, w trybie art ust. 4 i następnych ustawy Kodeks spółek handlowych, działalności prowadzonej przez Oddział Bertelsmann Media Sp. z o.o. Oddział II o/w Warszawie BMG Poland przez zawiązanie nowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na którą przejdą aktywa i pasywa związane z działalnością Oddziału i wymienione w niniejszym planie podziału. Podział dokonany zostanie na następujących zasadach: 1. Spółki uczestniczące w podziale: Spółka dzielona: Bertelsmann Media Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Spółka nowo zawiązywana: zostanie zawiązana Spółka z ograniczona odpowiedzialnością pod firmą BMG Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy nowo zawiązywanej Spółki wyniesie zł i dzielił się będzie na udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. 2. Zasady dotyczące przyznania udziałów w nowo zawiązywanej Spółce wspólnikowi Spółki dzielonej. Dokumenty stanowiące załączniki do Planu Podziału są do wglądu w Spółce oraz w aktach rejestrowych w KRS. Poz FORT-POL Spółka z o.o. w Łodzi, w likwidacji. RHB Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, Wydział XIV Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 3 stycznia 1997 r. [BM-6505/2001] Likwidator Spółki FORT-POL Sp. z o.o. w likwidacji, z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, Wydział XIV Gospodarczy Rejestrowy, pod nr. RHB 6176, niniejszym wzywa wierzycieli, aby w terminie trzech miesięcy zgłaszali swoje wierzytelności na ręce likwidatora. Poz Altvater Sulo Polska Spółka z o.o. w Warszawie. RHB Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 22 lipca 1994 r. [BM-3512/2001] Zarząd Altvater Sulo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zalipie 1A, ogłasza niniejszym, że z dniem 2 stycznia 2001 r. nastąpiło połączenie z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Majowej 87/ LUTEGO 2001 R. 11 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

12 MSiG 31/2001 (1111) poz I. O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D L O W Y C H 3. S P Ó Ł K I A K C Y J N E W związku z tym Altvater Sulo Polska Sp. z o.o. w Warszawie ma zamiar dokonać złączenia majątków połączonych Spółek. Ogłoszenie drugie. (Ogłoszenie pierwsze w MSiG Nr 20 z dnia r.) Poz NAREW FOOD Spółka z o.o. w Różanie, w likwidacji. RHB 736. Sąd Rejonowy w Ostrołęce, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 27 marca 1996 r. [BM-6842/2001] Likwidator Spółki z o.o. NAREW FOOD, wpisanej do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Ostrołęce pod nr. RHB 736, zawiadamia, że sprawozdanie likwidacyjne znajduje się do wglądu w siedzibie Spółki, w Różanie, ul. Polna 67, w terminie 14 dni od daty tego ogłoszenia. do 31 grudnia 2003 r., z możliwością dalszego przedłużenia, nieruchomości wchodzącej w skład przedsiębiorstwa Spółki, dla których Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi następujące księgi wieczyste: KW 45087, KW i KW Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Poz POL-AM-PACK S.A. w Brzesku. RHB 131. Sąd Rejonowy w Tarnowie, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 17 lutego 1992 r. [BM-6829/2001] Zarząd POL-AM-PACK S.A. w Brzesku, działając na podstawie art ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych i 17 pkt. 5 Statutu POL-AM-PACK S.A., zwołuje na dzień 9 marca 2001 r., o godz , w siedzibie Spółki w Brzesku, ul. Starowiejska 28, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 3. Spółki akcyjne Poz Pomorskie Przedsiębiorstwo Robót Geodezyjnych i Kartograficznych S.A. w Szczecinie, w likwidacji. RHB Sąd Rejonowy w Szczecinie, Wydział XI Gospodarczy, wpis do rejestru: 30 września 1991 r. [BM-4097/2001] Likwidator PPRGiK S.A. w Szczecinie, w likwidacji, zawiadamia, że uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ww. Spółki z dnia r. otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wszystkich wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia. Adres dla doręczeń: Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 16. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad - wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie ważności obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zatwierdzenie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wykupu akcji Spółki w trybie art ustawy z dnia r. - Kodeks spółek handlowych. 4. Wolne wnioski. Poz Przedsiębiorstwo Polskie Zakłady Zbożowe S.A. we Włocławku. RHB 975. Sąd Rejonowy we Włocławku, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 19 maja 1995 r. [BM-6846/2001] Zarząd Przedsiębiorstwa Polskie Zakłady Zbożowe S.A. we Włocławku, ul. Kujawska 12/14, na podstawie art. 399 Kodeksu handlowego, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 9 marca 2001 r., o godz , we Włocławku, w siedzibie Polskich Zakładów Zbożowych Młyn we Włocławku, ul. Kujawska 12/14. Porządek obrad: Ogłoszenie drugie. Poz Bystrzyckie Zakłady Wyrobów Papierowych S.A. w Bystrzycy Kłodzkiej. RHB Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy, wpis do rejestru: 17 stycznia 1996 r. [BM-6834/2001] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Bystrzyckie Zakłady Wyrobów Papierowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 28 grudnia 2000 r. podjęło uchwałę, zaprotokołowaną w akcie notarialnym Rep. A 15689/2000, sporządzonym przez notariusza Pana Piotr Sorokę w Warszawie: Uchwała nr 2 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzącej w skład przedsiębiorstwa Spółki. Na podstawie 18 pkt. 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zezwala na oddanie Mondi Packaging BZWP Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej, wpisanej do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu pod numerem RHB 3011, w dzierżawę na okres od 1 stycznia 2001 r. 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Uchwalenie regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) ustanowienia hipoteki zwykłej i kaucyjnej na prawie wieczystego użytkowania działek gruntu, położonych we Włocławku przy ul. Płockiej 89/93, 87, 89-93, 89b, o łącznej powierzchni ha i prawach przynależnych do wysokości zł, b) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntu położonych we Włocławku przy ul. Płockiej 89/93, 87, 89-93, 89b, o numerach 1/11, 95/9, 95/12, 95/15, 92, 1/14, 1/15, 1/16/ 1/17, 1/42, 1/44, 1/46, 1/48, 1/50, 1/52, 1/54, 1/56, 1/58, 1/60, o łącznej powierzchni ha wraz z prawami przynależnymi. 8. Zakończenie obrad. 12 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 13 LUTEGO 2001 R.

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 8 grudnia 2000 r. Nr 243 (1067) Poz. 57243-57590 ISSN 1426-580X Cena 14,00 zł Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 16 lutego 2001 r. Nr 34 (1114) Poz. 9400-9669 ISSN 1426-580X Cena brutto 15,00 zł Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 9 lutego 2001 r. Nr 29 (1109) Poz. 7928-8181 ISSN 1426-580X Cena brutto 15,00 zł Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2001 r. Nr 237 (1317) Poz. 32347-32408 ISSN 1426-580X Cena brutto 25,31 zł Poz. KRS 40401-40900

Warszawa, dnia 6 grudnia 2001 r. Nr 237 (1317) Poz. 32347-32408 ISSN 1426-580X Cena brutto 25,31 zł Poz. KRS 40401-40900 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 6 grudnia 2001 r. Nr 237 (1317) Poz. 32347-32408 ISSN 1426-580X Cena brutto 25,31 zł Poz. KRS 40401-40900 Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 3502 3560 Poz. w KRS 35501 35900 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 16 kwietnia 2003 r. Nr 75(1658) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 790 836 Poz. w KRS 9001 9500 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 28 stycznia 2003 r. Nr 19(1602) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości informuje,

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 6244 6339 Poz. w KRS 61351 61950 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 9 czerwca 2004 r. Nr 112(1948) Biuro do spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 10642 10685 Poz. w KRS 100001 100500 Warszawa, dnia 16 października 2002 r. Nr 201(1533) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 6713 6756 Poz. w KRS 53501 53900 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 23 czerwca 2003 r. Nr 120(1703) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 14 maja 2001 r. Nr 92 (1172) Poz. 19706-19850 ISSN 1426-580X Cena brutto 15,00 zł Poz. KRS 5201-5400 Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 6352 6433 Poz. w KRS 51101 51500 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 12 czerwca 2003 r. Nr 114(1697) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 11618 11667 Poz. w KRS 151801 152400 Warszawa, dnia 4 listopada 2004 r. Nr 216 (2052) Biuro do spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 6 czerwca 2000 r. Nr 113 (937) Poz. 24706-24933 ISSN 1426-580X Cena 14,00 zł Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 15347 15399 Poz. w KRS 192505 193045 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 11 grudnia 2007 r. Nr 240 (2837) UWAGA Adres nowej siedziby: Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 grudnia 1999 r. Nr 241 (809)

Warszawa, dnia 13 grudnia 1999 r. Nr 241 (809) MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY Warszawa, dnia 13 grudnia 1999 r. Nr 241 (809) Poz. 43305-43527 ISSN 1426-580X Cena 9,00 zł Wobec rosnącego zapotrzebowania na wydanie Monitora w formie elektronicznej (CD-ROM)

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 12086 12115 Poz. w KRS 115501 116000 Warszawa, dnia 2 grudnia 2002 r. Nr 232(1564) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 października 1999 r. Nr 208 (776)

Warszawa, dnia 25 października 1999 r. Nr 208 (776) MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY Warszawa, dnia 25 października 1999 r. Nr 208 (776) Poz. 36578-36823 ISSN 1426-580X Cena 9,00 zł Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Nr 81(3439) Poz. 4947 5043 Poz. w KRS 55748 56547 UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) przyjmujemy zamówienia na bieżące egzemplarze

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 19 marca 2009 r. Nr 55 (3158) Poz. 3304 3400 Poz. w KRS 30984 31510 UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) przyjmujemy zamówienia na bieżące egzemplarze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 1999 r. Nr 24 (592)

Warszawa, dnia 4 lutego 1999 r. Nr 24 (592) MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 lutego 1999 r. Nr 24 (592) Poz. 3809-3979 ISSN 1426-580X Cena 5,58 zł Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 stycznia 1999 r. Nr 20 (588)

Warszawa, dnia 29 stycznia 1999 r. Nr 20 (588) MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY Warszawa, dnia 29 stycznia 1999 r. Nr 20 (588) Poz. 3239-3403 ISSN 1426-580X Cena 5,58 zł Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 lipca 2014 r. Nr 139 (4518) UWAGA Poz. 9780-9845 Poz. w KRS 155297-157296 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 18 czerwca 2012 r. Nr 116 (3981) Poz. 8190 8231 Poz. w KRS 86963 87962 UWAGA Od dnia 18 maja 2012 r. Monitor Sądowy i Gospodarczy będzie wydawany wyłącznie w

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 27 listopada 2012 r. Nr 230 (4095) Poz. 15564 15609 Poz. w KRS 258203 259123 Od dnia 18 maja 2012 r. Monitor Sądowy i Gospodarczy jest wydawany wyłącznie w formie

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 29 lipca 2011 r. Nr 146(3759) UWAGA Poz. 9857 9950 Poz. w KRS 119836 121035 Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 17 listopada 2005 r. Nr 223(2315) Poz. 13164 13209 Poz. w KRS 151601 152400 Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 sierpnia 1999 r. Nr 163 (731)

Warszawa, dnia 23 sierpnia 1999 r. Nr 163 (731) MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY Warszawa, dnia 23 sierpnia 1999 r. Nr 163 (731) Poz. 28457-28617 ISSN 1426-580X Cena 9,00 zł Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 12 września 2008 r. Nr 179 (3028) UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) istnieje możliwość zamówienia bieżących egzemplarzy Monitora Sądowego i Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY Warszawa, dnia 5 sierpnia 1998 r. Nr 150 (464) Poz. 31310-31480 ISSN 1426-580X Cena 5,58 zł SPIS TREŚCI I. Ogłoszenia wymagane przez Kodeks handlowy 1. Spółki z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 5 lipca 2013 r. Nr 129 (4246) Poz. 9565 9633 Poz. w KRS 129130 130423 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo