I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH"

Transkrypt

1 MSiG 222/2004 (2058) poz Dodane do: I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE chomości położonej w Sławicach, stanowiących działki: działka zabudowana 629/57 km 4 o powierzchni 0,1277 ha, działka 852/58 km. 4 o powierzchni 0,2882 ha oraz działka 664/57 km 4 o powierzchni 0,2216 ha, obręb Sławice, stanowiącego własność Jana Biedronia, dla których to działek prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta KW Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w sprawie, a w szczególności Jana Biedronia bądź jego spadkobierców, by w terminie 3 miesięcy zgłosili się i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie ono udowodnione. Dodane do: I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. Spółki akcyjne Poz ZRUG WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 sierpnia 2002 r. [BM-11821/2004] Uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZRUG Warszawa Spółki Akcyjnej z dnia r. rozwiązano Spółkę i postawiono ją w stan likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelności w terminie 6 miesięcy od dnia drugiego ogłoszenia na adres Spółki: Warszawa, ul. Kasprzaka 25. Ogłoszenie drugie. Likwidator Stefan Rutkowski się w dniu 7 grudnia 2004 r., o godz , w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 135. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Zmiany w Statucie Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia 6 Statutu: - dotychczasowe brzmienie 6 Statutu: 1) budownictwo (PKD 45), 2) produkcja wyrobów betonowych oraz gipsowych (PKD 26), 3) produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD Z), 4) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD A), 5) wydobywanie żwiru, piasku i gliny (PKD 14.2), 6) działalność geodezyjna i kartograficzna (PKD C), 7) produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń (PKD 28), 8) produkcja opakowań drewnianych (PKD Z), 9) sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych (PKD 50), 10) towarowy transport drogowy (PKD 60.24), 11) transport wodny (PKD 61), 12) pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (PKD Z), 13) wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD Z), 14) działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z), 15) wynajem maszyn i innych urządzeń budowlanych (PKD Z), 16) pozostała działalność związana z informatyką (PKD Z), 17) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD 51), 18) hotele i restauracje (PKD 55), 19) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 29), 20) działalność agencji podróży (PKD B), 21) wynajem nieruchomości o charakterze niemieszkalnym stanowiącym majątek własny (PKD Z). Poz HYDROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku. KRS SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 września 2001 r. [BM-11845/2004] Zarząd Spółki Hydrobudowa S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstowie art k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie Proponowane brzmienie 6 Statutu: 1) budownictwo (PKD 45), 2) produkcja wyrobów betonowych oraz gipsowych (PKD 26), 3) produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD Z), 4) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD A), 5) wydobywanie żwiru, piasku i gliny (PKD 14.2), 6) działalność geodezyjna i kartograficzna (PKD C), 30 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 15 LISTOPADA 2004 R.

2 MSiG 222/2004 (2058) poz Dodane do: I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE 7) produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń (PKD 28), 8) produkcja opakowań drewnianych (PKD Z), 9) sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych (PKD 50), 10) towarowy transport drogowy (PKD 60.24), 11) transport wodny (PKD 61), 12) pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (PKD Z) 13) wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD Z) 14) działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z), 15) wynajem maszyn i innych urządzeń budowlanych (PKD Z), 16) pozostała działalność związana z informatyką (PKD Z), 17) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD 51), 18) hotele i restauracje (PKD 55), 19) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 29), 20) działalność agencji podróży (PKD B), 21) wynajem nieruchomości o charakterze niemieszkalnym stanowiącym majątek własny (PKD Z), 22) działalność przeładunkowa w portach morskich (PKD A), 23) działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji statków, platform i konstrukcji pływających (PKD B). 7. Uchwała w sprawie sprostowania błędnego zapisu kodu PKD przedmiotu działalności określonego w pkt 2 6 Statutu Spółki dotychczasowe brzmienie 6 Statutu: 2. Produkcja wyrobów betonowych oraz gipsowych (PKD 26). Proponowane brzmienie 6 Statutu: 2. Produkcja wyrobów betonowych oraz gipsowych (PKD 26.6). 8. Uchwała w sprawie przymusowego wykupu akcji. 9. Uchwała w sprawie wyboru Biegłego ds. Wycen. 10. Uchwała w sprawie przyjęcia proponowanej przez Zarząd Spółki ceny wykupu akcji. 11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 15 LISTOPADA 2004 R. 31 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

3 MSiG 222/2004 (2058) A S INDEKS INDEKS INTUR - KONSTRUKCJE - FASADY - SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Inowrocławiu [BM-11600/2004] - s. 18, poz K A ALMAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Rzeszowie [BM-11646/2004] - s. 8, poz B BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie [BM-11691/2004] - s. 24, poz Bigus Michał [BM-11624/2004] - s. 27, poz BURGBUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Gdyni [BM-11662/2004] - s. 27, poz C CARBO-BARTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Tychach [BM-11626/2004] - s. 7, poz CHECKPOINT SYSTEMS (CEE) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu [BM-11610/2004] - s. 7, poz E EKO-PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Poczekajce [BM-11657/2004] - s. 28, poz F FABRYKA NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH FENES SPÓŁKA AKCYJNA w Siedlcach [BM-11650/2004] - s. 15, poz FABRYKA SPRZĘTU OKRĘTOWEGO MEBLOMOR SPÓŁKA AKCYJNA w Czarnkowie [BM-11606/2004] - s. 10, poz KOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Gruszczynie [BM-11613/2004] - s. 28, poz KUEHNE + NAGEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Gądkach [BM-11608/2004] - s. 8, poz L LASER-SINEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Łodzi [BM-11603/2004] - s. 8, poz M MITEX SPÓŁKA AKCYJNA w Kielcach [BM-11612/2004] - s. 12, poz , [BM-11615/2004] - s. 13, poz , [BM-11647/2004] - s. 14, poz P PRODUCTION PECHINEY POLSIN KARBID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Chorzowie [BM-11632/2004] - s. 7, poz PRZEDSIĘBIORSTWO AQUAMEX SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie [BM-11645/2004] - s. 12, poz PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PEBEKAER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Szczecinie [BM-11620/2004] - s. 27, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI BIOTECHNOLOGICZNEJ AGRO-BIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Rychlikach [BM-11609/2004] - s. 9, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I USŁUG BUDOW- NICTWA PANEWNIKI W UPADŁOŚCI w Katowicach [BM-11633/2004] - s. 28, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE ENERGOMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI we Wrocławiu [BM-11602/2004] - s. 9, poz G GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA w [BM-11596/2004] - s. 10, poz H Gdańsku HUTA CYNKU MIASTECZKO ŚLĄSKIE SPÓŁKA AKCYJNA w Miasteczku Śląskim [BM-11635/2004] - s. 11, poz HYDROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku [BM-11845/2004] - s. 30, poz I IKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie [BM-11654/2004] - s. 28, poz R RADMOR SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni [BM-11598/2004] - s. 14, poz REM-SERVICE Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- -Usługowe Spółka z o.o. w Bytomiu [BM-11649/2004] - s. 27, poz S SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie [BM-11643/2004] - s. 9, poz STALEXPORT-CENTROSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie [BM-11676/2004] - s. 16, poz STYL-BUD Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z o.o. w Szczecinie [BM-11614/2004] - s. 28, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY LISTOPADA 2004 R.

4 MSiG 222/2004 (2058) T Z T TOWARZYSTWO KUPIECKIE SPÓŁKA AKCYJNA w Zielonce [BM-11631/2004] - s. 11, poz TRAS TYCHY SPÓŁKA AKCYJNA w Skawinie [BM-11600/2004] - s. 18, poz TVN SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie [BM-11677/2004] - s. 24, poz U UNIVERSAL EXPRESS DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie [BM-11642/2004] - s. 10, poz W Wnioskodawca Biedroń Krystian i Biedroń Roman. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 546/04 [BM-11619/2004] - s. 29, poz Wnioskodawca Gletkier Joanna Barbara. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 934/04 [BM-11617/2004] - s. 29, poz Wnioskodawca Łałyko Dagmara Maria. Sąd Rejonowy w Elblągu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 678/04 [BM-11621/2004] - s. 29, poz Wnioskodawca Rybiński Adam. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 905/04/S [BM-11638/2004] - s. 29, poz INDEKS Wnioskodawca Skarb Państwa. Sąd Rejonowy w Myszkowie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 692/04 [BM-11601/2004] - s. 29, poz Wnioskodawca Skibiński Jan. Sąd Rejonowy w Brzegu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 188/04 [BM-11618/2004] - s. 29, poz Wnioskodawca Sroczyńska Stefania. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, Wydział VI Cywilny, sygn. akt VI Ns 774/04, VI Ns 1393/03 [BM-11599/2004] - s. 28, poz Wnioskodawca Stępień Krystyna. Sąd Rejonowy w Końskich, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 619/04 [BM-11591/2004] - s. 29, poz WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO PZL- -WARSZAWA II SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie [BM-11627/2004] - s. 15, poz Z ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ-TEREN SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi [BM-11611/2004] - s. 14, poz ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY SOWIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Bydgoszczy [BM-11616/2004] - s. 26, poz ZAKŁADY PRZEMYSŁU BAWEŁNIANEGO FROTEX SPÓŁKA AKCYJNA w Prudniku [BM-11607/2004] - s. 15, poz ZRUG WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Warszawie [BM-11821/2004] - s. 30, poz LISTOPADA 2004 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

5

6 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1.Wezwanie spadkobierców. 3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o stwierdzeniu zgonu

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1.Wezwanie spadkobierców. 3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o stwierdzeniu zgonu MSiG 106/2009 (3209) SPIS TREŚCI 9. Inne Poz. 7208. KLUB PIŁKI RĘCZNEJ MIEDŹ W UPADŁOŚCI w Legnicy................................. 76 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1.Wezwanie

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 14 maja 2001 r. Nr 92 (1172) Poz. 19706-19850 ISSN 1426-580X Cena brutto 15,00 zł Poz. KRS 5201-5400 Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 12086 12115 Poz. w KRS 115501 116000 Warszawa, dnia 2 grudnia 2002 r. Nr 232(1564) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 66/2015 (4697) poz. 4103 4108 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 4103. ASSOCIATED MEDICAL CLINICAL SCIENCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 6713 6756 Poz. w KRS 53501 53900 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 23 czerwca 2003 r. Nr 120(1703) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 6352 6433 Poz. w KRS 51101 51500 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 12 czerwca 2003 r. Nr 114(1697) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Nr 104 (4483) UWAGA Poz. 6961-7073 Poz. w KRS 101366-102937 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz. 3084 3088 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 3084. CI CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 11 kwietnia 2014 r. Nr 71 (4450) UWAGA Poz. 4343-4414 Poz. w KRS 61730-62743 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy porządek obrad:

Szczegółowy porządek obrad: Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ; 2. Wybór przewodniczącego ; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Nr 93 (4724) UWAGA Poz. 6228-6317 Poz. w KRS 99054-101291 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 maja 2015 r. Nr 97 (4728) UWAGA Poz. 6612-6705 Poz. w KRS 105970-107404 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Nr 247 (4626) UWAGA Poz. 16913-16984 Poz. w KRS 319186-320177 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r. Nr 244 (4361) Poz. 17650-17777 Poz. w KRS 302617-303722 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 maja 2015 r. Nr 84 (4715) Poz. 5461-5546 Poz. w KRS 82554-83553 UWAGA Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 18 czerwca 2012 r. Nr 116 (3981) Poz. 8190 8231 Poz. w KRS 86963 87962 UWAGA Od dnia 18 maja 2012 r. Monitor Sądowy i Gospodarczy będzie wydawany wyłącznie w

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 16 lipca 2013 r. Nr 136 (4253) Poz. 10053 10144 Poz. w KRS 141524 143805 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Nr 124 (4503) UWAGA Poz. 8530-8612 Poz. w KRS 128623-129981 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 11618 11667 Poz. w KRS 151801 152400 Warszawa, dnia 4 listopada 2004 r. Nr 216 (2052) Biuro do spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 12 września 2008 r. Nr 179 (3028) UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) istnieje możliwość zamówienia bieżących egzemplarzy Monitora Sądowego i Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Nr 81(3439) Poz. 4947 5043 Poz. w KRS 55748 56547 UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) przyjmujemy zamówienia na bieżące egzemplarze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 października 2013 r. Nr 193 (4310) Poz. 13938-14003 Poz. w KRS 241206-242680 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 14 czerwca 2013 r. Nr 114 (4231) Poz. 8382 8471 Poz. w KRS 107485 108750 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 2 lipca 2013 r. Nr 126 (4243) Poz. 93469420 Poz. w KRS 123238124479 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 maja 2014 r. Nr 97 (4476) UWAGA Poz. 6310-6407 Poz. w KRS 91551-92983 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. zwołane na dzień 26 listopada 2013 r.

Porządek obrad i projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. zwołane na dzień 26 listopada 2013 r. Porządek obrad i projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. zwołane na dzień 26 listopada 2013 r. Zarząd wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Nr 214 (4593) UWAGA Poz. 14826-14886 Poz. w KRS 283761-285062 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku. z dnia 18 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku. z dnia 18 listopada 2013 r. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ATLANTA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU W DNIU 18 LISTOPADA 2013 ROKU Zarząd, działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie, zwołanym na dzień 8 sierpnia 2013 r. Stosowanie niniejszego

Bardziej szczegółowo